Cigánysors – istenverés

2016 május 6 8:00 de.127 hozzászólás

Elöljáróban csak annyit, mióta eszmélek annak a bizonyos kétezer évvel ezelőtt élt rabbinak, tanítónak, a názáreti ács fiának, Jézusnak (Joshuának) a tanításai alapján állok. Pontosabban annak alapján, amit a tanításaiból rekonstruálni lehetett. Ennek semmi köze se az istenhithez, sem a valláshoz, én nem Isten Fiáról, hanem az ács fiáról beszélek. A cigányokhoz annyi közöm van, amennyi az ács fiának, aki azt mondta, szeresd felebarátodat, mint önmagadat, vagyis légy jó hozzá. És minden ember a felebarátod. A cigány is. Ebből következik, hogy mióta eszmélek kiálltam minden embercsoport, nép, etnikum mellett, amit – akiket – bármilyen okból diszkrimináltak, gyűlöltek, üldöztek.

*

Terri Higgins: The Silence Held All the Despair

Terri Higgins: The Silence Held All the Despair

A romagyűlölet nagyon mélyen gyökerezik a magyar lélekben. Mert minél zavarosabb egy nép történelme, annál inkbb szüksége van bűnbakra.

Minél több vereségre emlékezik egy nép – mi például Mátyás király óta minden háborúnkat elvesztettük; ezt a valós emléket a hős magyar katonáról, huszárról és honvédről szóló semmiféle hazug legendával és mítosszal nem lehet a magyar nép lelkéből kitörölni –; minden reményünkben és várakozásunkban csalatkoztunk (Minden, minden ideálunk / Másutt megint ócskaság már… ‒ Ady), az utóbbi idők viharos változásainak alig van nyertese, viszont a népesség túlnyomó többsége vesztes, itt a legtöbb ember vesztes-tudattal él, frusztráltan, mert retteg a további vereségtől; minél reménytelenebb a holnap, minél kevésbé hisz egy nép pozitív utópiákban, szebb jövőben, annál nagyobb szüksége van bűnbakra.

Ez nem is politika. Ez pszichológia.

Valakin le kell verni a nyomorult mivoltomat, a kudarcaimat. Ha a főnököm belém rúgott (ha egyáltalán van főnökön, munkám), nyilván nem rúgom vissza, de valakin le kell verni az engem ért megaláztatást, ha el akarom kerülni az infarktust. Hát belerúgok otthon az asszonyba, a gyerekbe, a nagymamába, a kutyába, mert az (1) kéznél van, (2) nem tud visszarúgni. Erre kell a bűnbak. Ha egy egész nép van megalázva, mint századok óta, de főleg mostanában, a magyar, lehetőleg egész nép kell bűnbaknak.

A zsidó már nem alkalmas rá. Az antiszemiták mögött nem áll erkölcsi, sőt katonai támaszként a náci Harmadik Birodalom. (Nyugat) Európának rossz a lelkiismerete – nagy szó, hogy egyáltalán van lelkiismerete! –; az antiszemitizmus ott illetlenség. Csak sunyin, ahremből illik nem-szeretni a zsidókat. Szemforgató álhumanista műfölháborodást, azt még szalonképes gesztus produkálni, ha a palesztin terrorista akciókra Izrael katonai válaszlépéseket tesz. S ha az antiszemiták mögött nem is áll már Hitler birodalma, a zsidók mögött ott áll viszont, nem katonailag, hanem erkölcsileg, az európai fintorgások ellenére, de így talán még hatékonyabban – Izrael. Ma már Magyarországon senkit sem lehet csak úgy lebüdöszsidózni, ilyet csak a nagyon primitív bunkó enged meg magának. (De még az is szorongva…)

A romák mögött viszont nem áll senki, még az Úristen sem, sőt! A romákat még az Isten is bűnbaknak teremtette. Le lehet őket nézni, mert tanulatlanabbak, civilizálatlanabbak, szegényebbek, mint a magyar átlag. Ráadásul színes bőrűek… Mivel szegényebbek, ezért rongyosabbak, piszkosabbak, büdösebbek, rosszabbak a fogaik… vagyis a gádzsó hatalmas erkölcsi fölényben érzi magát: joga van belerúgni a cigányba! És valóban: büntetlenül meg lehet verni őket, a lányokat meg lehet erőszakolni, megőszült, hatgyerekes édesanyákat levénbüdöskurvázni; a rendőr is romagyűlölő (nem hivatalból, civilben, de ez elég ahhoz, hogy cinkos legyen); a magyarországi roma népesség a szó szoros értelmében életveszélyben van.

Mit is kívánunk a többségi társadalomtól, főleg a magyar értelmiségtől? Forduljon szembe a magyar köztudattal és álljon a romák mellé? Magyarázza meg a többi szegénynek, hogy a cigány is csak szegény, elsősorban szegény és csak másodsorban roma, ha nem lenne szegény, nem lenne rongyos, nem lenne büdös, tanultabb lenne, taníttatná a gyerekeit, nagyobb sansszal versenyezhetne a munkaerőpiacon, még egyetemre is bekerülne, nem csak diáknak, oktatónak is, tudná használni az óvszert, a pesszáriumot, csak akkor szaporodna, amikor akar, egészségesen élne, nem piálna, nem bagózna, nem laknának putriban, nem lopnának, részegen nem vernék össze, nem késelnék meg egymás (mert leginkább egymásra támadnak; a legritkábban a nem közülük valóra: a magyarra, a gádzsóra), akkor szinte olyanok lennének mint a zsidók. Nem lehetne őket leköpni, inkább irigyelni kellene őket, és félni tőlük. (A kettő szociológiailag szinte föltételezi egymást.)

Szóval álljunk oda a magyarok elé prédikálni mint egy evangélista, magyarázzuk meg nekik, hogy szeressétek a cigányokat, ők is testvéreink az Úrban, ők is Isten gyermekei, értük is meghalt a Megváltó, nem rosszabbak ők se mint mi, csak szegények; és a magyar szegények, ha ugyanolyan szegények, hát ugyanolyanok, mint ők, csak rosszabbak, mert a magyar szegényemberben a másik magyar szegényember iránt még annyi szolidaritás sincs, mint amennyit az egyik szegény roma érez a másik szegény roma iránt. Minden zsaru tanúsíthatja, hogy a romából nem lehet kiverni terhelő vallomást roma testvére ellen, agyonütheted, akkor is hallgat, mint a sír; a magyar bezzeg alig várja, hogy jól bemocskolja, bemártsa a társát a hatóságnál, akkor is szalad spicliskedni, ha nem hívta, nem is küldte senki, csak hogy ártson a másik magyarnak; roma hajléktalant alig találsz, mert inkább húszan szoronganak télen egy tufabarlangban, de az egyik roma nem veri ki a másik roma testvérét a jeges zimankóba – megfagyni.

Ezt mondjuk magyar testvéreinknek? A lecsúszottaknak, a veszteseknek, a bérrabszolgáknak, az ápoló- és óvónőknek a havi éhnhaláshoz is kevés nettójuk mellé, a dolgozóknak és nem-dolgozóknak: az örökre kizeccölt bányászoknak, vasöntőknek, esztergályosoknak, a nyugdíjasoknak, a betegeknek, akiknek nem telik orvosságra, a még lakóknak és a kilakoltatás réme elé nézőknek, a hajléktalanoknak, a sértett történelemtanároknak és mélymagyaroknak, a fillérekből tengődő rendőröknek? Mit mondjunk nekik? Szeressétek a romákat, mert ők is isten gyermekei? Ha emberhez méltóan bánsz vele, ő is emberhez méltóan viselkedik?

Miért mondjuk? Hogy megoldjuk a romakérdést? Minek oldjuk meg a romakérdést?! Nekünk, magyaroknak, értelmiségieknek, ez a legfőbb gondunk? Nem a saját egzisztenciánk veszélyeztetettsége a legfőbb gondunk?! Mi nem vagyunk rasszisták? Mi talán szeretjük a romákat? A média szüntelen uszítása vagy, legjobb esetben, lesajnáló leereszkedése, a cigányok rovására humorizáló kedélyeskedése véletlen? Az nem a legbiztosabb jele annak, hogy a magyar átlabemberek nagyobbik fele hogyan viszonyul a romákhoz?

De tegyük föl a legjobbakat, legyünk optimisták. Tegyük föl, hogy a magyar értelmiségből nem veszett ki még minden empátia és szolidaritás, még nem veszett ki belőle teljesen sem a humanizmus, sem a felelősségtudat. Tegyük föl, hogy az értelmiségi azzal a nagy eszével igenis fölfogta, hogy a lakosság 7-8 %-a, rövidesen 10-15 %-a nem élhet társadalom alatti szinten. És talán fölfogja azt a már-már transzcendens igazságot, hogy amíg egy társadalomban egy, akárcsak egyetlen egy ember is bármiféle (etnikai, nemi, vallási, életkori, xenofób vagy homofób) diszkriminációtól szenved, addig az egész társadalom meg van bélyegezve, addig a társadalom minden tagjának sárba tiporták az emberi méltóságát! A roma kérdést igenis meg kell oldani, nem azért, mert így sose teljesítjük Európa elvárásait, hanem azért, mert ekkora embertömeget nem lehet sokáig a robbanás veszélye nélkül állati sorban tartani. Mert ha kitör a kolera, az nem áll meg a putri küszöbén, a romagettó szélén. Mert ha túlfeszül a húr, tüzelhetnek a rendőrök, fegyverbe állhat a TEK, forgathatják a tetovált, szkinhedek a bicikliláncot meg a baseball ütőt, jönnek ezek a szívós, végsőkig elkeseredett, mindenre elszánt, vérben forgó szemű fekete srácok, jönnek a késsel a foguk között, jönnek öngyilkos, kamikaze-bátorsággal, és nem lesz irgalom! És rohadt sok vér fog folyni, magyar vér meg roma vér, amíg újra rend nem lesz, és akkor megint ugyanott tartunk, ahol most: meg kell oldani a romakérdést, sőt, akkor még inkább meg kell majd oldani, csak rosszabb pozícióból.

Tegyük föl, hogy minden magyarértelmiségi ilyen világosan látja mi a teendő, és képes lesz csatasorba állni. És akkor a nemes magyar nemzet boldogan fedezi föl, hogy az értelmiségről (akit eddig sem szeretett) lehullott az álarc, most kimutatta a foga fehérjét, hogy romabérenc, zsidóbérenc, liberális sőt: demokrata (!), most legalább oda lehet lökni a cigány mellé bűnbaknak az értelmiséget is. Hogyan képzelik a politikus urak? Ki hajlandó olyan népszerűtlen húzásra, hogy a romák mellé álljon? Ki akar itt direkt veszíteni?!

Kertész Ákos

127 hozzászólás

 • Avi Ben Giora

  Kedves Ákos!
  Mennyire igaz amit leírtál ide. Te is szenvedő alakja lettél, saját bőrödön kellett, hogy érezzed (nem csupán zsidó származásod miatt), hogy ha valaki mint értelmiségi más hangnemet üt meg, más elveket vall a megszokottnál, és nem másban keresi a bűnbakot, hanem a bajok eredetét keresi-kutatja és igyekszik azt megoldani akkor ugyan úgy üldözötté kirekesztetté válik, mint a cigány vagy a zsidó. Feltehetném a kérdést de úgy is süket fülekre találna. Hogy látezhet az, hogy az elvándorolt magyar cigányság jórésze például Canadában képes gyökeret verni normális életet élni és nem egy még egyetemet is el tud végezi? Ja, hogy Canada úgynevezett jóléti társadalom. Mi köze van a jólétnek az emberek gondolkozáshoz? Az egyik oldalon semmi, de ott ahol mindennapos probléma egy jó munkahely, egy számla kifizetése, és az éhezés sem idegen ott sajnos van. És ahogy fenteb írod, ez egyfajta psychológiai kényszer, hogy ha én vagyok a hibás akkor sem én vagyok és ne nekem kelljen változtatni az egész rendszeren, hanem más a hibás lehetőleg a társadalomnak egy olyan szeletje akik kisebbségi védtelen és könnyen lenyomható. Ez bármennyire nem tetszik a magyarnak a vériben van, hogy nem én vagyok a hibás, hanem a zsidó a cigány vagy bárki más. Azt szokták mondani tökös legény a magyar. javítsuk ki: gyáva legény a magyar, ha csak annak mer nekimenni aki nem mer ellenállni, vagy nem tud ellenállni. És nagyon meglepődik amikor ezek az emberek csoportok öntudtra ébrednek és azt mondják, nincs veszteni valónk és nekimennek a fölényeskedő nagyképű magyaroknak.

 • Almási Alma

  „Ez bármennyire nem tetszik a magyarnak a vériben van, hogy nem én vagyok a hibás, hanem a zsidó a cigány vagy bárki más. Azt szokták mondani tökös legény a magyar. javítsuk ki: gyáva legény a magyar”

  Hát ez majdnem olyan kijelentés, mint az, hogy a zsidók nagyorrúak… 😀

  Van ilyen magyar is, meg másmilyen is…

 • Kedves K.Ákos,
  a leírás majdnem tökéletes képet ad a magyarok”kereszténységéről” Bizony a cigányok megérdemelnék,hogy keményebb vezetőik legyenek és ha kell,akárhol Európában autonómiájuk,majd saját hazájuk legyen.Sokkal különb EMBEREK,mint némely”ezeréves szenthaza” szülöttje vagy annak nagy többsége.Sajnos,mindenre bűnbaknak élnek OTT minden védekezési lehetőség nélkül.

 • Almási Alma

  Éppen ilyesmiket írtam kommentben tegnap az „önrendelkezés a cigányságnak” cikkhez, mint a szerző ebben a cikkben. De azért én nem látom annyira elvetemültnek a „magyarembert”, ahogy ebből következik… Sajnos a publicisták véleményét az itt és másutt megjelenő elborult agyú kommentelők nagyon befolyásolják. De nem ők az átlag.

 • Almási Alma

  A rendszerváltozás utáni választások adataiból jól látszik, hogy az utolsó két választást leszámítva (2010, 2014) a szélsőséges MIÉP és Jobbik szavazók száma 100-300ezer között ingadozik, ami az összes választók körében még 5% sincs. Azt hiszem, joggal feltételezhetjük, hogy a 2010 és 2014-es választások nem mutatnak reális képet, mert túl sok lett a kiábrándult ember, aki csakazértis valami vad dologra szavazott. De erre nagyon hamar meg lesz a kijózanodás. Legalább is remélem.

 • Almási Alma,
  máj.6. 1:09 du.
  erről a beírásról csupán egy vicc jut eszembe.Egy alaposan kifestett mini-miniszoknyás”hölgy”megkérdez egy öreg zsidó bácsit „mondja,maga zsidó?”mire a válasz:”niná kirvó!”
  Nos…vannak ilyen”hölgyek”meg másmilyenek is.

 • Almási Alma

  @gyuri10

  Azért azok, akik ezekben a kommentekben nem a szélsőjobb színekben nyilvánulnak meg, – beleértve a cikkírókat is – elég igazságtalanok képesek lenni a hazai magyarsággal. Érthető, ha a szélsőséges kommentekből indulnak ki, de gyenge megfigyelőképességre utal, ha nem veszik észre, hogy ez csak egy harsogó kisebbség…

 • Kedves Avi!

  ” Hogy látezhet az, hogy az elvándorolt magyar cigányság jórésze például Canadában képes gyökeret verni normális életet élni és nem egy még egyetemet is el tud végezi?”

  Hany Kanadaban elo ciganyt lattal mar?

  xxx

  Kedves Akos!

  ” mi például Mátyás király óta minden háborúnkat elvesztettük ”

  Kik azok a „mi”? Nem kanadai vagy mar?
  Inkabb ugy kellett volna fogalmaznod, hogy „a magyarok Matyas ota…”

  Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem jelenleg is vannak Magyarorszagon olyan torvenyek, amik a ciganysag beilleszkedeset, tanitasat stb. igyexik elosegiteni.
  Csak valamiert nem mindegyik el a lehetoseggel, ahogy itt Kanadaban sem el minden indian azzal a lehetoseggel, hogy pl. ingyenes a felsobb szintu oktatas nekik.

 • Ákos! Nagyon is igazad van de ezt idehaza nem fogják soha elismerni. A felelősség elhárítása hungarikum és még büszkék is erre a magyarok. Egyebek közt ezért tartunk ott ahol. Persze nem előstör téma ez közöttunk.

 • Gyuri bácsi, ezt írod:
  „Bizony a cigányok megérdemelnék,hogy keményebb vezetőik legyenek és ha kell,akárhol Európában autonómiájuk,majd saját hazájuk legyen”.
  Maximálisan egyetértek ezzel a gondolattal, azonban soha nem fog megvalósulni. Ugyanis a cigányság a mai világban életképtelen ha önállóságra ítéltetik. A kölcsönös hasznosságon való együttélés, egyfajta szimbiózis az életformája, gondolom nekik is ez „genetikusan” van kódolva.
  A kölcsönös hasznosság nagyon fontos lenne, mert manapság ez a gondok okozója mindkét részről. A magyarok nem érzik égető szükségességét az együttélésnek, a cigányok pedig – lehetőség híján – nem tudják bizonyítani a velük együttélés hasznosságát. Így mindkét fél frusztrált, ezért a köznapi sikerélmények propagálását érezném fontosnak. Ebből egyenlőre kevés van.
  ………
  Illetve mégsem.
  A Virtuózok nevű komolyzenei tehetségkutató Duna TV-n bemutatott mai részében három fiatal jutott tovább, egy kínai, egy cigány és egy magyar gyermek (én, magamat is meglepve a cigánygyereknek szurkoltam, mivel nincsenek szavak arra, ahogy nagybőgőzött). A kilenc résztvevő a zsidó Jávory Ferenc számukra hangszerelt klezmerzenéjével adta a finálét. A mai este örömteli „szimbiózist” mutatott be a hazánkban boldogan és szorgalmas munkával élő nemzetiségek között.
  Ez a szebb jövő.

 • hazai lámpa

  gyuri10
  2016 május 6
  1:21 du.

  Ja, múltkor is nagyon bekeményedtek a vezetők, hogy most már a minden segget a rendszerváltás óta kinyaló Flórit elhajtják a pi..ába, írtak is egy szép levelet Vitya elvtársnak. Nem szenved hiányt vécépapírból, mert azt a sok levelet, amit már neki írtak a tanárok és ápolónők is, nem látjuk más úton hasznosulni!

  A cikk jó, csak kár, hogy előítéletes a magyarokkal szemben, és nem szól a szlovák, lengyel, bolgár, román cigányok sanyarú sorsáról egy szót sem. Az SZDSZ annak idején abban bízott, hogy majd a piac teremt munkahelyeket, és az felszívja a roma lakosságot is! Az elmúlt huszonöt évben a roma közösség lett a rendszerváltás legnagyobb vesztese, és ebben nem látom, hogy hol a magyar nép felelőssége, akik szintén a munkájukat féltették? Az uniós pénzekből csinált néhány egyház állami iskolát a falvakban, rubrika letudva …

  Egyébként a cikk súlyos állításait számokkal lehet ma már cáfolni. A mai fiatalok sokkal toleránsabbak, mint apáik voltak a Kádár-kor utáni demokráciában! Van ilyen kutatás, hogy a rendszerváltás után sokkal többen mondták, hogy aki nem dolgozik, az nem érdemli meg a segélyt, mint 2000-ben!

 • Már egyszer írtam egy magyar cigányról, akit nagyra becsülök,a neve Lakatos István.
  Ő is kijött Kanadába, istenien hegedűl.Azt állitja, hogy a budapesti Zeneakadémiára is járt.
  Egyszer a vendéglőjében voltam népes családommal, és a svájci anyóstárs aki értékeli a klasszikus zenét, azt kérdezte, ez az ember miért játszik vendéglőben?
  Legközelebb, mikor Lakatos újra játszott családomnak, megkérdeztem tőle, azaz mondtam, hogy neki a podiumon van a helye, nem kocsmában.
  Erre azt mondta, ő itt és így szeret játszani!

 • hazai lámpa

  charlie
  2016 május 6
  5:05 du.

  Az ilyen elit műsorok egy-két gyereknek segítenek csak. Szerintem szebb lenne az a jövő, ha 16 éveseket nem venne ki a család a suliból, hogy aztán közmunkára írassák föl!

  Abban, hogy a romák ilyen szint alatti igényekkel rendelkeznek, hogy nincs igényük az iskolára, szerintem ők is és a nem cigány értelmiség is hibás! Nem szeretnek olvasni, művelődni a roma felnőttek, és ez az iskolai kudarcokkal is összefüggésben állhat. Mély kulturális különbségekről van szó. Miért érdekelné egy roma fiatalt Mátyás háborúi és a gádzsók egyéb dolgai? Illetve mennyit tanult a többség a multikulti előtt a cigányságról?

 • A társadalom úgy viszonyul a cigánysághoz, ahogy a cigányság a társadalomhoz. A cigányokkal egy a baj. Csuklótól lefelé fáj a kezük, ha dolgozni kell. Van 10 % akinek nem, de ez nagyon kevés. Majd ha megfordul az arány, nem lesz gond.

  A cigány kérdést sokszor próbálták már megoldani. A legtöbbet a Kádár rendszer tett értük. A program 1972-ben indult. Minden városban 50 új lakást kaptak, falvakban 10 lakást. Feltétele a munkahely volt. Hozzáteszem, akkoriban a foglalkoztatást a hatékonyság rovására is előtérbe helyezték. Más szóval dolgozhattak, beilleszkedhettek volna. Ha azóta minden évben csak ezer cigány integrálódik, ma nem születik meg ez a cikk.

  De nem is erről szól a cikk, csak a cigány kérdés mögé helyezte a mondanivalót.

 • charlie,
  a mai janus arcú világ a szegény szerencsétlen arabok hazájáért voksol.Miért???Mert ez a mai szalon antiszemitizmus.Az ENSZ nevű sóhivatalban pedig 22 arab és a franc tudja még hány muszlim ország hazug szavazatai kaphatók cserébe.Szerintem nagyon kis erőfeszítés mellett a nemzetek segítségével igenis létrejöhetne egy cigány állam,mely sokkal különbbé válhatna,sokkal kevesebb befektetéssel,de több emberséggel,mint mondjuk egy világhódító célokért is harcoló 23.arab ország.

 • Parács Péter Pál

  Nemzetiségi, származási kérdés?

  Igazat adok azoknak, akik a „fele barátság” mellett vannak. A probléma ott kezdődik, hogy ez kétoldalú. Lassan azok az emberek kerülnek elnyomásra akik vallják a békés „egymás mellett élést” mindenféle emberi megkülönböztetés nélkül.
  A fele barátság két „fél” valamilyen kapcsolata. Ha azonban, csak az egyik félben van meg ezen nemes emberi lélek, akkor el kell gondolkodni. „jó tett helyébe jót várj” helyett mondjuk éppen a fele barátnak hitt támad, lenéz stb. Innen kezdődik a tolerancia, de a tűrés határ véges lehet. Mátyás király időszakát az ezt követő vesztes háborúkhoz kapcsolni miért releváns. Inkább azt a kérdést tenném fel, hogy miért háborúztunk, ráadásul hol az egyik, hol a másik oldalon? Ezen túlmenően voltak, vannak olyan esetek, hogy az ellenség oldalán nem csupán „fele barátunk”, hanem rokonaink is harcoltak. Nos ezt is mondják politikának. A témához kapcsolódóan többekben felmerül a kérdés, hogy mi értelme volt „56”-nak. Mi volt az igazság? Emberek egy része úgy véli, hogy nem a rendszer, hanem személy ellen indult. Többen felvetik a kérdést, hogy az „56-osok” miért hagyták el az országot, miért nem „harcoltak” tovább. Mivel volt rosszabb a Kádár rendszer, mint a rendszer váltás után. Most „nagyjaink” vagyonosodnak, a „kis emberek” pedig húzzák az igát. Félnek táppénzre menni, vagy szabadságot kérni, nehogy elveszítsék állásukat.Magyarországi KSH adatai szerint a magyar emberek átlaga létminimum alatt él keresetük folytán.
  Melyik időszak volt, amikor kötelező volt dolgozni és a „munkakerülőket” büntették illetve betegen mertek táppénzre menni, sőt közegészségügy szempontjából ez majdhogynem kötelező volt. /Pl. influenza stb./ Mikor volt igazi „locsolkodós” húsvét, kollektív majális vagy március 15-e vagy augusztus 20-a? Egy országnak miért kell módosítgatni az alkotmányát lassan már rendszeresen?
  Biztos így van jó. Most az emberek nyugalma-létbiztonsága ingatag. A regisztrált(!!!) munkanélkülieket jobb esetben közmunkára közvetítik, de így is a létminimum fele a munkájukért kapott fizetésük. Ez önmagában alkotmány ellenes. A Magyar Alkotmány szerint ugyanis egyenlő munkáért egyenlő fizetés járna. Node! Statisztikailag így a munkanélküliség csökkenése mutatható ki.

  Az eredeti témához visszatérve a „felebarát” tézise háttérbe szorul a farkas-törvényekkel szemben.

  A magam részéről mindenkinek kívánok békességet, nyugalmat, egymással szemben való tiszteletet,megértést.

  Üdvözlettel

  Parács Péter Pál
  E-mail: [email protected]
  [email protected]

 • Avi Ben Giora

  Azt szokták mondani, hogy a zsidók nem szűk látókörüek. Itt a cáfolat(lásd gyuri bá vagy a mojsele)Miért mondom ezt? Pusztrán azért mert egyikük sem él(ha tévedek akkor sorry) Magyarországon, mégis csupán Magyarországra általánosítanak és pusztán a magyar vonatkozása cseng le nekik. Egy kicsit a saját házuk táján sem ártana sertepetézni. Azt mondják náluk nem létezik kirekesztés. Nem e? Hát az etióp zsidók kirekesztése micsoda? Már bocs, hogy megint ellenük merek menni zsidó(bocsánat Izraeli létemre)de ne tessenek már ennyire elfogultnak lenni. A zsidók sem mennek a szomszédba. Szóval maradjunk annyiban, hogy Kertész Ákos cikke nem pusztán a magyar viszonyokra akar reflektálni.

 • Csárli hogy te milyen egy agyafurt náci vagy…

 • Szívesen cáfolnám szerző előítéletes írását, de akkor néhány jobbik-féle azt hinné, neki van igaza.
  Viszont megint Lámpa. Azt írja:”…aki nem dolgozik, az nem érdemli meg a segélyt…”
  Fordítva ül a lovon! Aki dolgozik, annak ugyanis MUNKABÉR JÁR(na), nem SEGÉLY! Tudom, hogy sokan hiszik így: ezért is van, hogy sokan képesek alamizsnáért is dolgozni, meghálálni, ha 10-12 órát hajthat – jó esetben 4 órára bejelentve -, és néha feketén is leesik pár forint.

 • Hazai Lámpa:
  Miért?
  Aki dolgozik,
  az meg folyamodjon csak nyugodtan
  munkanélküli segélyért, hisz rendesember ?
  Van munkája , Tehát érdemes a munkanélkülisegélyre.

  Ne légy már ennyire „kompjuter-agyú” !

 • Sajnos vannak nem”szűk látókörű”hazátlan zsidók is.Akik még az izraeli állampolgárságukat is csak arra tudják felhasználni, hogy hitler szülőhazájában élve magyarázzák meg,hogy Kertész Ákos mire gondolt amikor a cigányokkal foglalkozó cikkét ideírta. Izrael ellenes önantiszemita schweinkiházi firkászokkal nem kívánok szóba állni.Még azt sem kérdezem meg,hogy tett-e valami jót is ezért a népért,országért vagy csak rósénak született erre a világra.Izrael elleni,neo antiszemitizmust generáló kártevőkkel nem kívánok kommunikálni még akkor sem ha állítólag izraeli állampolgárságot is kiügyeskedtek maguknak.

 • Avi Ben Giora

  Talalom! Ez csupán a jéghegy csúcsa. Manapság Magyarországon rabszolgatartás is van már. Összeszedik a hajléktalant elveszik minden papirját és ingyen csicskáztatják, Cserébe meg kap fedelet, na de az is milyen. Manapság ez a menő és az elfogadott. Mert az állambácsi és annak kiszolgálói sem csinálnak mást. Csak ők törvényesen tarthatnak rabszolgát, és munkabért is osztogatnak de az olyan mint ha nem is adtak volna. Közben pedig a rendszer hűséges kiszolgálói milliárdosok lesznek. Hol vannak a nagy magyarok, hol van a nagy civil kurázsi? Most nem lehet azzal védekezni, hogy megvagyunk szálva és nem segít senki sem. Magyar szálja meg a magyart és a legegyszerübb megoldást választja mindenki. Mindennek az oka a cigány és a zsidó. Rajtuk tessenek leverni. A sok marha meg azt gondolja, hogy ha utálja a zsidót és a cigányt akkor jobban fog élni. Miért forgácsolják teljesen széjjel az oktatást? Nehogy valamelyik kiművelt elme amelyik még nem lett megfertőzve azt találja mondani, hogy emberek mink hülyének vagyunk nézve és csupán csak arra vagyunk, hogy gyarapítsuk azok vagyonát akik hamis dolgokat terjesztenek, hogy nyugalom legyen és ne őket számoltassák el. Amig lesz kiszolgáló személyzet katonaság és rendőrség (ezek korrompálhatóak a legjobban, mert rájuk van hagyva sőt valamilyen fokon el is van nekik nézve a túlkapásaik ha valakit csak azért vegzálnak, hogy „kiegészitsék” az állami könyöradományat amit fizetésnek neveznek)

 • Göllner András

  @ Kertész Ákos

  Jól passzol ez az írás a korábbi, Balogh József által közzétett cikkhez, és elsősorban azért, mert elgondolkoztat, kérdéseket tesz fel és nem kizárólag közhelyeket, vagy riadalmakat ismételget.

  A Romák magyarországi, középeurópai, ösz-Európai helyzetével kapcsolatos tennivalók hol erősebben hol gyengébben merülnek fel. Szlovákiába, például már közel áll a helyzet ahhoz a robbanáshoz amelyről Kertész Ákos beszél. Miskolc sincs messze tőle. Máshol, viszont, a spanyol riviérán, csak pislákol szépen, szelíden, mint a gyertya fénye.

  Az egyik közhely – tanuljanak a cigányok, mosakodjanak meg, fejlessszék magukat, akkor minden ok lesz. Tessék ? Nem ezt tették a zsidók is és mit kaptak mindezért Hóman Bálinttól, és a nem-zsidó, keresztény középosztály nagyjaitól ? A zsidók olyan jól tanultak, úgy összeszedték magukat, hogy évtizedeken át az ők gyerekei végeztek az első helyen minden egyetemen, államvizsgán országszerte. A bíboldók beseperték az összes Nobel díjjat, oszt mit értek el ezzel, gyerekek? Elsőkörben, megneheztették nekik hogy suliba járjanak, a második körbe, vagonokba rakták, és kiszállították őket a lengyelországi vágóhídra. Ennyit a tanulásról, a Roma kérdés megoldásához vezető magyarországi útról.

  A Roma kérdés akkor fog megoldódni, ha a gadzsó és a Roma, összefog, félreteszik egymásiránti előítéleteiket,és mindkettő gatyába rázza saját magát. Az utóbbi művelethez, egy kis előleget kell adni a Romáknak, mert hátrányos helyről indulnak. Az előleget, a pozitív diszkriminációt, viszont nem lehet úgy kezelni mint teszi azt már egy évtizede Farkas Flóri, és a Fidesz által etetett házi zenekar. A cigányok vezetőinek is gatyába kell rázniuk magukat, le kell kaparniuk a hátukról a farkasokat. A magyar gadzsónak, pedig le kell vetnie magáról azt a politikai kultúrát, amely mindmáig türelmetlen, gyanus, felsöbbrendű MINDENKIVEL aki idegen, aki másként gondolkodik mint ő. A cigánynak nem csak hegedűje, vagy tolvajkulcsa, hanem kultúrája is van, nem csak érzelemmel hanem értelemmel is megáldotta őt az Úr Isten. A nem-cigány, nemzeti érzelmű keresztény magyar nem csak a cigányt nézi le – le nézi az majd összes szomszédját. Ezen az átitűdön, politikai kultúrán kell változtatni.

  Kertész a magyar értelmiség szerepéről beszél, e kihívással szemben. És itt van sajnos az elásott fejsze nyele. A rendszerváltó, poszt-kommunista magyar értelmiség semmit sem ért a kulturális újjászületés módszertanához, ehhez semmiféle készséget nem volt képes felmutatni az elmúlt 25 év során, és főleg, az a szárnya nem amelytől ezt leginkább elvártuk volna (itt most a liberálisokra gondolnék) A liberális értelmiség, akár a konzervatív, vagy baloldali magyar értelmiség, nem a magyar politikai kultúra újjászületésén, hanem a politikai etető vályoghoz vezető legrövidebb út kitaposásán fáradozik. A liberálisok, a mai napig azt gondolják, ha erre az ösvényre lépnek, ha bekerülnek a konyhába, majd minden valahogy, liberális módra, a környezet hatására, a helyére fog biccenni. Ha jól működika a piaci mechanizmus, mindenki észhez fog térni. Akkor majd jó lesz a cigánynak is. Túrót lessz jó !!! Liberálisaink semmit se tanultak Polányi Károlytól, vagy Duczynska Ilonától. De Pataki Attila se tanult semmit. cak káromkodni, miután elhúzott Miskolcról.

 • Azért Nem csak Pataki van cigány. Az Attilát amúgy is már elvitték az UFO-k. Van aki a kormányfői székig vitte.

  Az valóban látszik is az öltözködésén, viselkedésén, vagy ha úgy tetszik agresszivitásán, hogy melyik cigány hord a zsebében tolvaj-kulcsot.
  Van ugye egy koordináló csoportjuk. A felzárkóztatásra nem csak a múltban, a jelenben is kapnak segítséget. 2007 óta az UNIO-tól 4,7 milliárd eurót. A magyar államtól 2007-2011 ig 120 milliár forintot, 2011- további milliárdokatt.
  Jelen pillanatban a felzárkóztatási program hozzávetőleges költségvetése 68 milliárd euró.

 • Kedves Don,
  remélem,hogy értesülésed pontos és még inkább remélem,hogy a pénzek végállomása eléri a rendeltetési helyet és nemsokára már ki is lesz jelölve az új állam határa és megalakulásának időpontja.Be lehet bizonyítani,hogy”Magyarország jobban teljesít”.

 • Almási Alma

  Don Ovuz
  2016 május 7
  3:41 du.

  „Jelen pillanatban a felzárkóztatási program hozzávetőleges költségvetése 68 milliárd euró.”

  És azt ki fogja lenyúlni?

 • Szerintem is sajat orszagot kene nekik adni, az csupan a kerdes, hogy hol?
  No es ha meg is csinaljak, vajon mennyi cigany lesz hajlando oda bekoltozni minden europai orszagbol?
  Valamint, ha belso problemak miatt nekiallnanak egymast irtani, akkor beavatkozna-e a vilag?

  A zsido pelda mutatja mennyire nehez egy szetszort nepet ujra egybegyujteni.
  A kurd pelda mutatja, hogy neha nem tudnak megegyezni egymas kozott sem.

  Nekik talan a legjobb megoldas bevandorolni az USA-ba, vagy Kanadaba, ahol 2-3 generacio utan elvesztik a cigany identitasukat es ezzel megszunik a problema ezen resze is.

  Mindenesetre meglepo mennyisegu penzt szannak nekik. Ez gondolom ugyanugy mukodik, mint a cocjalis segely Eszak-Amerikaban. Maga az allami hivatal feleli a cocjalis segelyre szant penz 90-95%-at, a maradekot szetosztjak a raszorulok kozott.

 • gyuri10
  2016 május 7
  5:16 du.
  Három helyről gyűjtöttem be az információkat.
  Uniós honlap, kormány portál, és a roma önkormányzat. A rendelkezésre álló 68 milliárd euró végösszeget a roma önkormányzat tette közzé.
  A pénzeket sajnos valóban nem biztos, hogy arra fordítják amire kellene. De az egy másik történet, mivel itt most önmagáról az alapról beszélünk, hogy támogatjuk a felzárkózásukat, avagy sem.

 • Almási Alma
  2016 május 7
  7:17 du.
  Ha nem adnánk a kezükbe az összeget, az lenne a támadási felület, miszerint diszkriminatív a támogatási felosztás. Van kalapja, nincs kalapja. Érti ugye?

 • Moshe Akiva
  2016 május 7
  9:39 du.
  A saját ország problémájában egyetértünk. Nem a területi elkülönítésük a megoldás, mivel vagy átköltöznek, vagy nem.

  A bevándorlásuk az USA vagy Kanada területére sem, bár értem az iróniát a szavaiban.
  Az asszimilációhoz elsősorban a tradíciókat kellene feladniuk, ami annyira erős bennük, mint az arabokban az iszlám hit. Itt a kasztrendszerre gondolok.
  Származásilag Indiából, az „érinthetetlenek” kasztjából származik a többség. Aki bele születik egy kasztba, nincs kilépés, még ma sem igazán keverednek a kasztok.
  Az integrációhoz elsősorban ezt az elkülönülést kellene feladniuk, mert egy zárt elkülönülő társadalmon kívüli kasztot sehol a világon nem tolerálnak.
  Az identitás feladása amiről beszél nem jó dolog. Nem arról beszélünk, hogy ne legyenek cigányok, hanem annak az országnak a törvényei, írott és íratlan szabályainak a betartásáról, ahol élnek.

  Ez lenne a lényege annak, hogy a társadalom elfogadja őket. Ameddig kasztosodnak, társadalmon kívüliként akarnak élni, mindegy hová mennek a világban.

 • hazai lámpa

  talalom
  2016 május 7
  8:26 de.

  Megint én micsoda? Hoztam egy kutatást, ami tényeken alapul, te meg mintha szándékosan nem értenéd. Az évszámokat viszont javítanám, 2000-ben tízből egy személy mondta, hogy „aki rászorul, az kapjon”, most meg négyből egy mondja ugyanezt.

  HVG, oktatásügy:

  „Sch.Á.: A felmérések azt mutatják, hogy a magyar társadalomban igenis van szolidaritás, ugyanakkor erős a „munka becsülete” attitűd is. E kettőből állhat össze az a – társadalom felét jellemző – hozzáállás, hogy „azokat támogassuk, akik ezt munkájukkal, magatartásukkal kiérdemelték.” Ezért népszerű a közmunka is. Azt, hogy „senki ne kapjon semmit”, azt a magyar népesség mindössze egy-két százaléka vallja. Négyből egy válaszadó adna azoknak, akik máshonnan nem remélhetnek segítséget, egy pedig feltétel nélkül szolidáris, azaz azt mondja, „aki rászorul, az kapjon”. Az ezredforduló táján még csak tízből egy válaszadó osztotta ezt a megengedő véleményt.”

 • hazai lámpa

  Geyza
  2016 május 7
  10:27 de.

  Mit mond a mai szegény gyerek, a mi leszel, ha nagy leszel kérdésre?
  – Közmunkás. (Régebben segélyes.)

  http://hvg.hu/itthon/20160402_oktatas_tanarlazadas_ScharleAgota_kozmunka_segelyezes_szegregacio

 • hazai lámpa

  Avi Ben Giora
  2016 május 7
  12:05 du.

  Hajléktalantól mit vesznek el, mert ma már a segély se jár alanyi jogon? A rendőrség általában nyugdíjasokat szokott kiszabadítani a rabszolgatartók karmaiból, valami kert végében álló sufniból, gondolom lakossági bejelentés alapján.

  A Kádár-rendszerben nem volt jellemző a roma tanulók integrált oktatása, ma ez már sokkal elterjedtebb a városokban. Vannak ilyen pedagógus továbbképzések, hogy a roma gyerekek kultúráját is meg kell becsülni, be kell vonni a tanításba. Szerintem ez a többségi diákoknak is egy lehetőség, ha a tanárnak van hozzá türelme, kitartása.

  Hozzátenném, hogy manapság egyeseknek Győzike jelenti a kultúra csúcsát, a tanár meg hiába próbálja a tanulás fontosságát közvetíteni.

  A fidesz kormány a szegregációt támogatja hivatalosan is.

 • Moshe,
  a te javaslatod azonos egy lassú kimenetelű népirtással.A cigányok évszázadok óta Európában élnek.A sok milliárd euróból egy cigány államra kitellne.Hacsak nem azonnal fegyverkezniük kellene mindenféle náci-hordáktól védekezve.Persze még ez is megoldható lenne.Különb országot lehetne létre hozni,mint egy esetleges arabonáci,rablógyilkos hordanemzetet Izrael nyakába varrni.

 • Moshe,
  helyileg is meg lehetne oldani.Európa elég nagy és a cigányok azért nincsenek olyan sokan,hogy a 6.000.000 lemészárolt zsidó testvéreink helyett ne tudnának helyet adni nekik, a fennmaradó néhány millió helyet migránsokkal betölteni.Mindegyik európai ország saját legyilkoltjai arányában.

 • Igen jól mutat rá Kertész úr írása, az úgynevezett „cigánykérdés”-nek az 1989 utáni magyarországi, tőkés osztálytársadalom válságában gyökerező mivoltára. Azaz, hogy mint minden etnikai-felekezeti feszültség, úgy ez is osztályfeszültségek etnikai-vallási köntösben megjelenő formája. Pláne hogy az uralkodó osztályok kifejezetten érdekeltek a szociális problémák az etnikai gyűlölködés síkjára terelni. Hasonlóan ahogyan a zsidóság esetében is teszik/tették. Hogy megoszthassák a kizsákmányolt rétegeket és a gyengét a még gyengébb ellen fordítsák. http://www.kettosmerce.blog.hu/2016/05/02/tgm_a_sotetseg_melyen Természetesen semmi sem jelent az országon élősködő, pondró uralkodó rétegek és csatlósaik pozíciói számára nagyobb fenyegetést, mint az, ha a társadalom úgy alsó 80-90 százaléka az etnikai-vallási agymosástól megszabadulva összefogva a sarkra állna és érdekeit felismerve cselekedne. Egyébként zárójelesen megjegezném, hogy tetszik vagy nem a romák túlnyomó többsége (a nem magyarul beszélő oláh, vagy beás cigányok kivételével ), ugyanolyan asszimilálódott tagja a magyarságnak, mint ahogyan a kunok, székelyek, jászok, besenyők, tótok, svábok, vagy éppen az asszimilálódott zsidóság is. Hiszen sem területileg, sem nyelvileg, vagy éppen vallásilag nem állnak külön a Kárpát medence olvasztótégelyében kialakult magyar nyelvű népességtől. A többi különbségtétel, aljas, áltudományos , nemzetiszocialista-fajelméleti duma.

 • Elefteria,
  látod ide jobban illik a brosúrábol kitanult szöveg és még Kádár elvtárs mondása is jobban idetartozna,mint a lehárblogba. Javaslatom:Maradj itt.Oda ne látogass,hogy ne érezd magad kitagadottnak.

 • Gyuri,

  ami azt illeti ilyen erővel Lehárblog is eléggé brosúra ízű… Ráadásul megint csak személyeskedés érvelés helyett. Kár.

 • Kedves Don Ovuz!

  Nem volt a szandekomban semmilyen ironia a kanadai vagy amerikai bevandorlassal kapcsolatban.
  Az europaiak itt 2-3 generacio utan teljesen elvesztettek az europai identitasukat es 100%-ig kanadainak, illetve amerikainak valljak magukat. Senkit nem is erdekel, hogy a masik milyen szarmazasu.

  Az Europaban elo ciganysag pedig az identitasa miatt van megkulonboztetve, es az meg is fog maradni, amig ok maguk is ragaszkodnak az identitasukhoz.
  Hogy a problemaik megszunjenek, vagy sajat orszagot kene adni nekik, vagy az identitasukrol kell lemondaniuk, azaz bele kene olvadjanak az adott orszag nepebe.

  Elvileg lehetseges egy harmadik megoldas is, amit nagyon eroltetnek, hogy tanittatas es anyagi segitsegek utjan elerjek naluk az eletmod-valtoztatast. Ezt probaltak mar korabban is, raadasul tobb orszagban is, eddig nem sok sikerrel. Vajon mindenki masban van a hiba, vagy bennuk, hogy nem hajlandok valtoztatni?

  xxx

  Kedves Gyuri!

  En egyetertek abban, hogy adjanak a ciganysagnak egy orszagot Europaban, de hol?
  Abban talan mindenki egyetert, hogy annak az orszagnak illene egybefuggonek lennie. Meg ha tobb orszagbol kanyaritananak is ki egy teruletet, pl. Magyarorszagbol, Romaniabol, Ukrajnabol, Szlovakiabol es Lengyelorszagbol, vajon mennyire orulnenek ennek az adott orszagok lakoi?
  Tovabba, ahogy fenn mar kerdeztem, mi lesz ha mondjuk a spanyolorszagi, franciaorszagi ciganyok azt mondjak, hogy: „Koszi, de nekunk nem kell”? Akkor erovel odahordjuk oket?
  Van nekik egyaltalan egyseges nyelvuk? Ha nincs, hogyan fogjak egymast megerteni, milyen nyelven fognak beszelni?

  Amig elvileg en is tamogatnam Ciganyfold letrehozasat, addig azt hiszem azt csak alapos elozetes tervek utan lehetne megvalositani.

 • Almási Alma

  Moshe Akiva
  2016 május 8
  5:56 du

  „En egyetertek abban, hogy adjanak a ciganysagnak egy orszagot Europaban”

  Tökélete szamárság. Herzl Tivadar még elképzelhetett ilyet, de kétszer beleesni ugyanabba a hibába?

  Sokkal egyszerűbb lenne megérteni, hogy például a magyar anyanyelvű cigányság egyszerűen magyar, és kész. Egyenrangú még akkor is, ha más a kultúrája. Ugyanígy a lengyel, román, spanyol, stb cigányság. Ott éljen és boldoguljon, ahová született. Hogy ez mindenkinek – többségnek és kisebbségnek egyaránt – erőfeszítésekbe kerül? Hát persze. Semmi sincs ingyen.

 • Almási Alma,
  Benjamin Herzl megálmodott egy virágzó,egészséges,gazdaságilag és katonailag erős zsidó államot és az álom megvalósult.Minden féle aljas mocskolódó antiszemiták fájdalmára.Nem volt itt Kedveském semmi tévedés.Ha a cigányoknak lesz ilyen megálmodójuk, és lesz!Nekik is valósággá válhat.Akár a Duna Tisza közén is.

 • Kedves Moshe,
  az,hogy örülnének-e a különböző rasszista csodabogarak,hát talán az arab nácik is szívesebben szorítanának minket a tengerbe.A nyelv pedig… Tudtommal van egy a cigányokat összekötő nyelv. Mint a héber nyelv nálunk,amely összeköt és annullál vagy 80 különböző diaszpórából érkezett nyelvet.A cigány is tehetséges nép.Ha lehetőséget kapna tudna bizonyítani is.

 • Almási Alma

  Ha legközelebb kedvem támad hozzászólást írni ebbe az újságba, hát „leülök egy sarokba, és megvárom, amíg elmúlik…”

 • Almási Alma
  Igen, értelek.
  De kifog tiszta vizet önteni a fejekbe ?…)))

 • … ki fog…

 • mavtelep
  2016 május 9
  2:19 du.
  Elromlott a desztillátor.
  A tiszta víz egyre nagyobb kincs lesz, azért nem mindegy mire pazaroljuk….

 • Almási Alma
  2016 május 9
  1:48 du.
  Ne tedd.
  Attól, hogy van itt néhány hozzászóló, akik számára a világ kétszínű, feket, vagy fehér (zsidó, vagy nemzsidó)még érdemes idejárni.
  GYűlölettel teli, vagy kiábrándult, elkeseredett emberek miatt nemszabad feladni. Ha az ő hangjuk lesz az erősebb, akkor bizonyítva érzik az igazukat.
  A hazai, vagy a román, lengyel, ukrán cigányok, de akár a spanyol, francia, vagy holland cigányok teljesen különbözőek. Nincs közös nyelv, mondjon bárki, bármit.
  Teljesen egyetértek abban, hogy nem etnikumok szerint kéne megkülönböztetni egy ország népességét. Aki magyarországon született, ott él, állampolgár, az magyar.
  Az ellehetetlenitett életeket egy közös ország nemfogja megoldani. Ha nincs a második VH, Israel sem lenne. A félelem, a csalódás, és a többi ország szimpátiája tette lehetővé az országgá válást. Mert bármelyik oldaláról nézzük a dolgot, Ben Gurion partizánakciói kevesek lettek volna egy ország megalapításához. Nem beszélve arról az anyagi és eszközi segítségről, amit az induláskor kaptak. Igaz, hatalmas dolgot vittek véghez az elmúlt 68 évben, minden tiszteletet és elismerést megérdemelnek érte.
  A cigányság viszont valami egészen más szituáció.
  Mondják, lopnak!! Rossz hírem van.. A gádzsók is lopnak. Egy haverom a gazdagréti építkezéseknél a villanyszerelők főnöke volt. Ő mesélte, hogy a péntekre befejezett, hétfői átadásra kész tízemeletes épületekben vasárnap reggelre az első öt emeletig eltüntek a kapcsolók, konnektorok, kaputelefonok.
  Mondják, lusták. Már többször leírtam, az „átkosban” keményen dolgoztak a legsqarabb helyeken. Megéltek belőle, nem kellett lopni, csalni, hogy a családnak legyen mit ennie.
  Amíg a társadalom diszkriminatív egy népcsoporttal, addíg változást nemlehet várni.
  Magyarország pedig az első helyen áll a kirekesztésben, a diszkriminációban.
  Mi.-sajnos,- az a nép vagyunk, aki sohasem fogja beismerni a saját hibáit. Nem tanulunk a történelmünkből, újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat.

 • Gyuri ( tartom az ígéretem, nem a lehárblogon írok; hi-hi-hi… ),

  kissé ironikus, ahogyan rasszista csodabogarakról ( többnyire helytállóan ) értekezel, de eközben nem veszed észre a saját soraid között megbúvó rasszista/etnicista előítéleteket. Pl. itt van ez, hogy „tehetséges nép”. Tehetsége az egyénnek van, az egyén az aki gondolkodik, tanul és alkot, cselekszik. Persze ebből lehet ilyen, vagy olyan módon átlagot vonni, de ezt egyéni teljesítményekből teszed, amelynek vajmi evés köze van az illető puszta származásához. Áruld már ugyan milyen jogon minősítesz egyes népcsoportokat értékesebbnek másoknál? Pusztán a származás alapján miért gondolod, hogy egyesek jobbak másoknál?

  Tévedsz; nem kell ezért a gondolkodásmódért a kuruc infos-ra menni, máshol is előfordul… Baloldali beállítottságúként pedig az ilyesmit elutasítom, még ha „Izrael-ellenes disszertációnak”, vagy éppen „magyarellenesnek” minősítik is ( bizony gondolkodásmódod kínosan paralel az ez utóbbi kifejezést használó faj-turulokéval ). Kérlek, idézz valamit a bejegyzéseimből, amely kétségbe vonná Izrael Állam létjogosultságát ( definíció szerint ugyanis ez lenne az „Izrael-ellenes” )…

  Amúgy a cigányság identitásával kapcsolatban is be vagy szorulva saját előítéleteid korlátai közé, hiszen az éppen hogy nem kötődik semmiféle országhoz, területhez; lévén, hogy őseik a tudomány jelenlegi állása szerint egyfajta nomád, elnyomott indiai kasztból származnak, akiknek a folytonos vándorlás jutott osztályrészül. Tehát éppen, hogy a területi, nemzeti és osztály kötöttségek nélküli kívülállás és bizonyos értelemben szabadság, bizonyos értelemben pedig elnyomás/kirekesztettség az, amely leginkább jellemezné a cigányság identitását egy valláshoz ( mint a zsidóság ), államhoz, vagy területhez ( zsidóság, vagy éppen a de jure önálló állammal jelenleg nem rendelkező kurdok ) való kötődés helyett. Arról nem is beszélve, hogy egy egyénnek több identitása is lehet, még ha ezt egyes soviniszták képtelenek is elfogadni. Köszi a figyelmet.

 • falusi,
  egész beírásod lényege,ami valóban könnyen érthető,sőt igaz is,hogy magyarország első helyen áll a kirekesztésben,díszkrimi- nálásban. Soha nem fogja beismerni a saját hibáját. Stb. Persze az is közrejátszik az ilyesmihez,hogy amikor végre van valaki ez esetben Almási Alma,aki nem akarja a beírásáért járó beosztását elfogadni és tiltakozásával „önkritikát”akar gyakorolni,akkor jönnek a”széplelkek”és kérik,hogy folytassa az félintelligens Izraelt pocskondiázó modern antiszemitizmusát.Ahelyett,hogy hagynák a sarokban ülni örökre „kedvtelenül”.Ezért van a balsors és ezért nem jön a víg esztendő,mert ez a nép soha nem bűnhődi meg a múltat és ezért nincs jövendő.

 • gyuri10
  2016 május 9
  5:12 du.
  Haver.. Ha te Almát bárhol, báérmiféle rasszizmuson, vagy Israel ellenességen kapod, vendégem vagy egy pezsgős vacsorára az általad megadott országban, és étteremben!!
  Ha valaki állandóan kiáll a kirekesztés, az antiszemitizmus, a cigányellenesség ellen, az Alma.
  Lassan két évtizede olvasgatom a hozzászólásait, véleményét, nagyjából ismerem a gondolkodásmódját is. Alma fizikus, (volt) vagyis mindent az alapoktól kezd. Felismerést, elméleteket, fikciókat és tényeket végiggondol, analizál, és a konklúziókat írja le mint véleményt. Nála nincs zsigeri reakció, hidegen, csak a tényekre hivatkozva mond véleményt, miután pipettával kimérte szavainak a súlyát.
  Hogy néha másnak nemtetsző dolgokat ír? Az benne van a pakliban. Nemlehet egy életet leélni úgy, hogy nem gondoljuk végik a mások véleményének realitását, annak mélységeit, igazságait.

 • Kedves Eleftheria!

  Van egy olyan erzesem, hogy ha neked is egyutt kene elned tobb millio agymosottal, akiket azota hogy megtanultak beszelni gyuloletre es gyilkossagra neveltek, akkor te is en masse ertekelned oket. Meg akkor is, ha tudod, hogy van koztuk nehany kivetel.

 • Almási Alma

  Falusi, köszönöm a szavaidat.
  Bevallom, itt egy másfajta kirekesztéssel is találkoztam, mint az otthoni jó öreg fórumokon. Itt tisztán érzékelhető a „nem zsidók” kirekesztése a „valódi zsidók” csapatából. Szóval végre helyreállt a kölcsönösség, csak fordítva, mint ahogy én helyesnek tartom. 🙁

  Ami Izrael államot illeti, számomra csak politikai kérdés, nincsenek érzelmeim ezzel kapcsolatban.

  Azzal viszont nagyon nem értek egyet, hogy valódi magyarokat, akiknek a felmenői többszáz éve itt élnek köztünk, magyar anyanyelvűek, de zsidók is egyben, kiszekáljuk Izraelbe.

  Izrael is „nemzetállam”, ahogyan Orbán Viktor is „nemzetállamot” istápol. És ez mindkét esetben ugyanúgy súlyos problémákat hordoz magában. Ugyanazokat a problémákat. És nagyon nem találnám jónak, ha az akármilyen cigányságot is „nemzetállamba” tessékelnénk, mint annakidején az európai zsidókat Izraelbe.

  Romániában a marosásárhelyi pogrom idején (amelyben Sütő András szemét kiverték) a romániai magyar cigányok felmentek busszal a környékről hogy megvédjék a magyarokat. Mert ők magyarnak érezték magukat…

 • Almási Alma

  És még Izraelről:

  Véleményem szerint az európai zsidókat ott kellett volna megengesztelni és szeretettel befogadni, ahol születtek, és ahol a felmenőik éltek, és amely ország nyelve volt az anyanyelvük. Ehelyett a politika kitalálta (Herzl Tivadar naivitása nyomán), hogy szakítanak a gyarmatbirodalmukból egy kis országot a zsidóknak, „hídfőállás” céljából az arabok hasába…

  Hosszú, keserves, sok halálos áldozattal járó kemény helytállás eredménye az oda vándorolt zsidók részéről, hogy Izraelből gyönyörű ország lett. Állandóan a szakadék szélén most is. De úgy tűnik, ezt csak „nemzetállamként” tudják (akarják?) fenntartani. Ez a baj.

 • Kedves Almasi!

  Nyugaton az elvtarsak mottoja az, hogy “diversity is our strength”, azaz “a sokfeleseg(ben van) az eronk”.
  Ez egyenlo azzal, amikor valaki azt mondja, hogy “a kaoszban van a mi rendunk”, vagy hogy „a haboru a mi bekenk”.

  Mi tortent az “egysegben az ero” kifejezessel?

 • Almási Alma
  2016 május 9
  9:00 du.
  A cigány kérdésben úgy nagy vonalakban egyet értünk. Mind a két félnek változnia kellene az integrációhoz. Ebben a mindkettőnek szón van a hangsúly.
  Az Orbán kérdésben viszont jelentősen eltér a véleményünk. Orbánt szimplán hatalommániás megszállottnak, és a fideszt gazdasági visszaélők csoportjának látom.
  Nem nemzetállamot épít, hanem meglovagolt egy jelenséget, a Kertész írás kapcsán fellángolt, és utána mesterségesen továbbszított nacionalizmust.
  Azon lehet vitatkozni, és a nyelvészek is sokat vitatkoztak, hogy az társadalomkritika, vagy gyűlöletbeszéd és bújtatott rasszizmus kategória-e. Mindkét definíció megáll.
  Az átlag ember nem nyelvészkedik, és az írás olyan emberekben is felébresztette a nacionalizmust, akik addig szimplán csak magyarként éltek. Ezt a fellángoló indulathullámot lovagolta meg, és próbálja szítani, irányítani.
  Ha a kihunyni készülő parázsra száraz ágat szórnak, újraéled a tűz. Utána könnyebb életben tartani, csak megfékezni nehezebb. Ezt a fellángoló nacionalizmust használta ki a Jobbik, és ez próbálja irányítgatni Orbán is, a politikai agyon-magyarkodással.

 • Kedves falusi,
  nem ismerem,nem ismertem Almát és beírásait.Azonban egy Benjamin Zeév Herzl által megálmodott országot,amely manapság túlszárnyalta Európa néhány ezer+éves országát mindenben -értsd- MINDENBEN, egyszerűen egy elkövetett hibának minősítette, hát…nem tudtam máshova besorolni.Egyébként Alma utóbbi beírásából már nem következtetek rasszizmusra.Arra azért igen,hogy Izraelbe nem szekálnak ki sehonnan senkit.Aki bárhol a világban nem érzi magát jól biztonságilag, múltbeli vagy jelenlegi sérelmekért,esetleg mert nálunk is megfordult turistaként,egyszerűen előbb-utóbb HAZA JÖN. Szó sincs „kiszekálásról”.A több-száz éves múltra visszatekintő pogromokat, a holokausztban aktív tüsténkedést azért nem kell leolcsítani „kiszekálássá”.Aki pedig fizikus,az annyira a reális életben kell,hogy éljen,hogy megértse miért kaptam fel a vizet.Nekem ez a HAZÁM.Ezt kell védenem.Nem csak a KMH beíróival szemben.Számomra bizony ez az ország nem politikai kérdés,akinek pedig igen,az politizálhat a saját…Ott is megtalálhatja politikai igényeinek kielégítését jó bőven.Ha pedig minket akar tévedésnek titulálni,jobb ha a sarokba marad.Ha én tévedek, mindig megtalálom a megfelelő lehetőséget a javításra. Sőt,igyekszem nem tévedni.Ez a minimum amit én is elvárhatok reál szakmájú értelmes emberektől.

 • Alma:
  A cigányok, mikor megérkeztek a végveszélybe került magyarlakta környékre, ahová a Zsil-völgyi bányászok készültek éppen benyomulni vascsövekkel felfegyverkezve,
  a következő ordítással támadtak :

  „Ne féljetek magyarok, meg jöttek a cigányok”

  De erről a mindent elhazudó jobberek hallgatnak.

  Mind itthon, mind Romániában.

 • Nem értem mi a problema Lehárral.

  Tök jókat szokott írni , világos áttekinthető stílusban és érveléssel.

  Csak kicsit érzékeny sajnos.
  Innen ez a szarházi OIM szekálta ki őt.

  Azért eléggé felháborító hogy ezeken az utolsó, még valóban szabadnak mondható oldalakon is a neonácik és Horthysták meg egyébb fasiszták megállíthatatlan szenny-áradatával kell nap mint nap szembesülnünk.

 • Don Ovuz
  2016 május 9
  11:58 du.

  Erről az újjáéledő antiszemitizmusról írtam már Göllner András hétrészes cikkének 7-dik darabjához egy átfogó (részben kritikus) kommentet. Nem ismétlem meg. Csak annyit, hogy ez nem Kertész miatt támadt fel újra. Kertész véleményét – mint másokat is – csak meglovagolták.

  Ami pedig a fő gond: A „nemzeti érzés” nem csak a magyaroknál, de úgy látom, a zsidóságnál is kirekesztő jellegű. De örülnék, ha például gyuri10 hozzászólásaiból az ellenkező derülne ki.

  Valószínűleg minden más nemzeti érzéssel is így van, ezért én nagyon elítélem azt a politikát, amely erre rájátszik. Most ez sajnos Európában nagyon időszerű.

 • gyuri10
  2016 május 10
  3:16 de.

  Kedves gyuri10!
  Nem eszi meg Izraelt a KMH kmmentelői közül senki. Legkevésbé én… 😀
  Nem kell azért páncélt és lovagkardot ölteni.

  Gondolkodni és mérlegelni viszont soha nem árt.

 • Geyza
  2016 május 10
  3:59 de.

  Sajnos sokan azt képzelik, a szólásszabadság nem más, mint az, hogy szabad mindenkit teleszájjal gyalázni. Amikor pedig nincsenek érvek, akkor meg pláne. Valahogy kimarad az egészből egymás tisztelete. (De azért, kedves Geyza, kettőn áll a vásár! 😀 Mennyivel elegánsabb lenne szó és válasz nélkül átlépni az ilyesmit, ugye? 😀 )

 • Almasi Alma-nak-
  Bar, mar elottem tobben ertelmesen
  {meg}feleltek,nem tudtam megallni,
  hogy ne szoljak,nehany keresetlen szot.
  Nezzuk az erveket arra, hogy mit „kellett volna”.

  Benjamin Zeev Herzl „naivitasat”- megelozte
  nehany „csekelyseg”:

  1} A zsido nep szulofoldje „Palesztina”
  helyesebben- Judea es Somron {tobb mint
  3300 eve}.
  2} „Szuletesi bizonyitvanya” a Biblia
  {amely orszaga „terkepet”, tortenelmet
  es nyelvet tartalmazza-es rengeteg-
  a vilag altal {el}ismert archeologiai
  lelet,amely ezt bizonyitja.
  3} A teruleten mindeg eltek zsidok {is}-
  foleg Zfaton,Jeruzsalemben,Tiberiason
  es Hebronban.
  4} A 2-ik Vilaghaboru nepirtasat,megeloztek
  olyan „jotettek”- mint
  a}inkvizicio
  b}vervadak
  c}pogromok
  Emlekezetes,hogy Herzlnel a cionizmus
  eszmejet a Dreyfus per valtotta ki
  { amelyet mint ujsagiro kovetett}-
  melyben artatlanul vadoltak a francia zsido
  tisztet.
  5}Tobb korban voltak zsidok,akik probaltak-
  ujra-felallitani allamukat.
  6} Herzl elott-mar leteztek zsido telepulesek-
  ahol az araboktol megvett {mocsaras,sziklas}
  foldeken-a zsidok -nagy aldozatok aran-
  otthont teremtettek.
  7} A politikarol-es az „arabok hasa”rol szolva :
  Soha nem letezett „palesztin” allam.
  A nev-a filiszteusoktol szarmazik {okori,
  Egei tengeri nep -nem arab}.
  A nev- Hadrianus csaszar bosszuja,aki a
  Bar-Kochba felkeles leverese utan-a romai
  tartomanyban- Provincia Judeaban {i.u132-135}
  a tartomanynak-bosszubol-az osi ellenseg
  nevet adta.
  8}Izrael-nem csak az „europai zsidok”-hanem
  minden zsido szamara-jott letre.
  Azokert is-akiket -minden nelkul-kiuztek
  az arab orszagokbol.
  Irakban pl. mar 2000 eve eltek.
  Az ellensegektol korulvett-zsido allam-
  minden segitseg nelkul-befogadta oket,
  mig a „palesztin menekultek” mar 3-ik
  nemzedeke kapja az ENSZ segelyet.
  A Wiki szerint-a zsidok letszama az
  arab orszagokban-1948-ban 881.000
  1976-ban 25.260.

  9}Vegul- a nemzetallamban elo kisebbsegrol

 • Bucsanat, hogy „elkalandoztam” a cigany tematol,
  de szolidaritasom jeleul-egy szaqmomra is uj-
  filmet kuldok.

 • Izraeli:
  Jut eszembe:
  Mi most a helyzet a Golanon élő arabokkal?
  Most, hogy a zsidó fegyverek oltalma alatt nem kell az IS rabszolgáivá válniuk ?

 • Kedves falusi,
  mivel semmiféle,tisztes visszajelzést Alma nevű védencedtől nem kaptam,tehát ami neki szólna azt is hozzád írom.Tudod az európai zsidókat nem minden nép képes ott megvígasztalni,ahol születtek. Egész családokat,apákat csecsemőket falhoz-csapó, ezreket dunába lövő népnek nem tudom hogyan sikerülhetne a helyben vigasztalás. Lehet,hogy a németektől kapott kártérítéseket erélyesebben kellene hollókosztnak nevezni,ami a dögökről lerágott húst asszociálja.Pedig ebbe a magyarok bőre nincs érintve.
  Más…Mi nem vagyunk vazallus ország.Ami segítséget kapunk, kaptunk Amerikától nem a két szép szemünkért kaptuk.A zsidó géniusz sokszorosan fizetett és fizet érte.Gazdasági erőnket a saját népünknek,katonai erőnket és tudásunkat fiaink hősi helytállásának köszönhetjük.Nem a Malvinas szigetekért, Gibraltárért,Belga Kongóért vagy a különböző elvesztett gyarmatért harcolunk.Saját hazánkat,életünket védjük a nácizmus mai képviselői és akkori szövetségesei ellen.Mi ezt az országot,nem rablóhadjáratban foglaltuk el.Sok üldöztetés, gyilkos pogromok és népünk nagy részének kiirtása után, a „holokamu”után értünk haza.Akkor is ha egyeseket ez mint politikai érdekesség érint csupán.Látod,engem még ennyire sem érdekel az általatok történelmet is hamisító Trianon-zokogás.Ha nép lennétek és nem a mások zsebét és életét fosztogató horda már régen visszafoglaltátok volna a”nagy Magyarországnak” nevezett avaroktól,keltáktól,gepidáktól elrabolt területeiteket. Ezekre és még sok mindenre hívd fel az igen tisztelt tanult hölgy figyelmét és magyarázd meg neki,hogy az Izraelt rázogató lombikja pukkant egyet,de kamu és hamu lett belőle.További történelmi kísérleteit folytathatja Szabadka-Zombor-Újvidék-Izsák-Orgovány-Don kanyar-II.magyar hadsereg lombikokban.Érdekes eredményeket kaphat,akár érzelmi alapon is.
  falusi,
  elnézésedet kérem amiért a sokat tanult,de elég neveletlen hölgy miatt Téged szólítottalak meg.

 • izraeli
  2016 május 10
  8:20 de.

  Ezt mind tudom.
  Meg is értem az érzelmi indokokat.

  De nézzük a másik oldalát a dolgoknak:

  A zsidók sokat szenvedtek, és nyilván megrendült a bizalmuk Európában. De mégis csak magyarok, lengyelek, ukránok, stb… voltak. Ott születtek, azt a nyelvet beszélték, ahhoz a kultúrához illeszkedtek, szüleik, nagyszüleik, dédszüleik szintén.

  Ahelyett, hogy kitessékeltük őket az „ősi földre” (bocs, de nyugodtan fogalmazhatunk így: „hálistennek megszabadultunk tőlük” – Hitler úgy örült volna egy ilyen megoldásnak, mint majom a farkának…) sokkal helyesebb, emberibb, normálisabb, és mindenkinek hasznosabb lett volna, ha emberileg ki tudtunk volna egyezni, megbékélni azokban az országokban egyenként, amely a SZÜLŐFÖLDJÜK volt.

  De nem ez történt, és én ezt nagyon nehezményezem. Emberileg és családilag is. (Elég sokan mentek ki tőlünk is, és most is folyamatosan mennek, akik nekem hiányoznak.)

  Egyrészt elvben megoldódott a zsidókérdés ezzel, másrészt viszont újabb, és ha lehet, még fenyegetőbb „zsidókérdés” alakult ki. Még 100 évvel ezelőtt a szórvány zsidóság jól megélt az arabokkal „egy fedél alatt”. Bizonyára másodrendű állampolgárok voltak a muszlimok mellett, de nem ellenségesek. Ezt talán türelemmel még lehetett volna enyhíteni. Helyesen mondod, nem volt palesztín nép sem. Hát most van. És van zsidógyűlölet mindenfelé a muszlim területeken – sokkal erősebb, mint Európában a legszörnyűbb időkben – mert az egész muszlim világot sikerült felhergelni.

  Tudom én, hogy ilyesmire szükség van a politikában, meg még talán a gazdaság zavartalan működésében is, de engedtessék meg nekem, hogy én jobban szeressem a régi, szelídebb muszlim hozzáállást. És éppen az euroatlanti politikával kapcsolatban nagyjából azt is ki lehet jelenteni, hogy a zsidókat (Izrael államot) odalökték az oroszlán torkába.

  Hogy ezzel Izrael megbirkózik? Hála isten. De én akkor sem látom, miért jó megoldás ez.

  Mellesleg pedig az egészet csak azért hoztam fel, mert itt megint olyan nézetek kezdtek terjedni, hogy a cigányoknak is kéne egy ilyen „ősi föld”. Vajon, ha egy-egy faluszéli cigánysor ilyen nagy ellenérzést vált ki belőlünk, mit váltana ki egy cigányország – mondjuk akármelyik keleteurópai ország területén?

 • @Almási Alma ezt írod:
  „Ami pedig a fő gond: A “nemzeti érzés” nem csak a magyaroknál, de úgy látom, a zsidóságnál is kirekesztő jellegű. Valószínűleg minden más nemzeti érzéssel is így van, ezért én nagyon elítélem azt a politikát…”
  Kedves Alma, sajnos az ez ügyben véleményt alkotók mindig elfelejtik megemlíteni, hogy ki fizesse a számlát. Nézzük Izraelt. A körülöttük élő arabok folyamatos fenyegetéssel, folyamatos „ébrenlétet” generálnak a zsidók között, ami tetemes összegbe kerül. Ez is a cél, ezzel az összeggel is gyengébbek lesznek a zsidók, gondolják a velük ellenséges arabok, perzsák stb.
  …….
  Nézzük Magyarországot, és a gyengítésében érdekelteket. Nagy hangon elvárják, hogy integráljunk egymillió cigányt horribilis költségen – persze bevált recept évszázadok óta nem létezik a nagyvilágban – ahelyett hogy ezt az összeget a termelőszektorra, oktatásra stb. költhetnénk. Pedig sokkal értelmesebb lenne, ha a pozitív diszkriminációt megszüntetve, a magyarokkal azonos kötelességekkel ruháznánk fel őket (talán a szocializmusban volt erre viszonylag sikeres kísérlet).
  …….
  Nézzük Németországot. Ellenségeik bevándorlók millióit akasztanák a nyakukba, annak minden megoldhatatlan problémájával, brutális költségével egyetemben. Pedig ezt az összeget költhetnék az amúgy igen magas hatékonyság vagy jólét növelésére is. Ezeknél a példáknál mindig kiderül a kisemberek fizetik a számlát, amitől berágva radikalizálódnak, egységesülnek, ellenségeiket kirekesztik, „nemzetieskednek”.
  …….
  Tehát te kedves Alma, légy emberséges, légy befogadó, vagy amit csak akarsz, de a számlát soha ne azokkal fizettesd, akik nem rendeltek semmit.

 • charlie
  2016 május 10
  9:44 de

  😀

  Ja, hogy a számla?
  Hát én szívesen fizetem a számlát, ha abból egy harmonikusabb, emberibb ország jön létre. Sokkal szívesebben, mint Orbán kisvasútjára, vagy bármelyik harácsolására.
  Nincs valami nagy nyugdíjam, de még ennek ellenére is.

  Ha te úgy gondolod, hogy „a magyarok” inkább Orbánnak és Matolcsynak fizetnek, hát akkor valószínűleg én nem vagyok magyar.

  😀

 • Kedves gyuri10!

  Látom, alaposan megsértődtél.

  Azért nem válaszoltam neked hosszan, mert tele vagy indulattal, arra pedig nincs válasz. Legalább is én nem tudok olyat.

  Semmi baj. Bízom benne, hogy majd lassan „kisértődsz” azért… és akkor tudunk higgadtan beszélgetni… 😀

 • Csodálkozol Csárli ?

  Kb, fél millióval csökkent ( ha nem többel) a nem-cigányok létszáma , annyival nőtt a cigány-származású magyarok létszáma.

  Mi van ebben különös?

  Ez az ország cirka 10 millióra van „kalibrálva”

  Tessék talán jobban megbecsülni a nem-cigány munkaerőt, akkor majd itthon maradnak.

  Te nagyokos.

 • Hazai Lámpa:
  A „Flórival” kapcsoatos bejegyzésedhez:
  Van elképzelésed arról, hogy ez a Flóri és a kis stábja mekkora pénzeket szakít innen-onnan ? (Eu felzárkóztatás meg kitudja mik)

  Gondolod hogy az az ővé ?

  És ha az nem az övé akkó vajh kié?

  Ne válaszolj , úgyis tudom hogy tudod .

 • Alma:
  Piszkosul tévedsz.
  Hitler nem kitelepíteni akarta a zsidóságot hanem irtani, ahol csak éri.

  Benne van a munkáiban és elméleteiben, beszédeiben feketén fehéren:

  https://de.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung_der_Judenfrage

 • Geyza
  2016 május 10
  10:43 de

  Lehetséges.
  Nem tanulmányoztam Hitler „munkáit”…

 • Almasi Alma
  Remelem,hogy ez a video eleg bizonyitek

  https://vimeo.com/16779150

  De- ha megsem

  1} Vervad Damaszkuszban- 1840 {Sziria}.
  2} Farhud{ rablas} es „termeszetesen” pogrom
  Bagdadban. 1941 {Irak}.
  3} Az arab forradalom Palesztinaban-
  1936-39-ben amelyhez- zsidok elleni pogrom
  is-„tartozott”.
  Europa,ugy nez ki-nem tanult,
  Azt sem tudom,mennyire „egyesult”.
  Lasd- „spanyolok,baszkok”, „britek=irek”
  sot {magyarok-romanok}{Trianon}.
  Ha az elmentek hianyoznak-harcoljatok,
  a meglevo,es az egyre novekvo
  antiszemitizmus ellen.

 • Kedves gyuri10!

  Még valamit el kell mondanom Izraellel kapcsolatban. Több évvel ezelőtt volt az általam látogatott fórumokon egy fickó, aki magyar zsidó fiatalokat agitált, hogy alijázzanak. Ő maga is kiment, bár nem is volt, csak legfeljebb „negyedzsidó”.

  Több fiatalról tudok, aki szintén izraeli állampolgár lett mostanában. Olyant is tudok – jó ismerősöm fia – aki itthagyta a szüleit, és most kint katona. Volt már itthon, beszéltem is vele, állítólag jó sora van, boldog. Én jámbor lélek vagyok, szívesen elhiszem, hogy Izraelben a katonáknak jó dolguk van, reggelenként bűbájos hurik simogatják a talpukat, hogy ébredjenek már, de tudod, az anyukája meg az apukája azért aggódik.

  A lényeg: a fokozódó antiszemitizmust sokféleképpen ki lehet használni. És ez nekem sajnos nem tetszik.

 • @Almási Alma, ezt írod:
  „Hát én szívesen fizetem a számlát, ha abból egy harmonikusabb, emberibb ország jön létre”.
  Fogalmazzunk pontosabban, befizetéseddel ugyanis harmonikusabb, emberibb lesz az ország cigányainknak és az ellenségeinknek. Mondj egy olyan megoldást, ahol az adójukat befizető magyaroknak és a barátainknak lesz harmonikusabb és emberibb az ország.
  ……..
  A szíves számlafizetésedről jut eszembe, akár az egész nyugdíjadat is felajánlhatod valamely „emberbarát” szervezetnek, de ne csodálkozz ha csak húsz százalék jut a rászorultaknak, a többi elmegy az „emberbarátok” működési költségére.
  ……..
  Ehhez a témához hozzácsapni az Orbán-féle kisvasutat, hozzád méltatlanul gyengének érzem.

 • charlie
  2016 május 10
  12:08 du.

  Kedves charlie!
  A kisvasút nem hozzám, hanem Viktorhoz méltatlan. De ne részletezzük.

  Ezeket szeretem, hogyaszondod:

  „akár az egész nyugdíjadat is felajánlhatod valamely “emberbarát” szervezetnek”

  Ja, ahhoz képest, hogy hová lett a vörösiszapra gyűjtött pénz, vagy épp a cigányság pénze (a Flóri keze alól 😀 ), hát ahhoz képest tényleg…

  Pénzt lehetne adni a költségvetésből, de ezen kívül sok-sok emberséget is kéne adni. És nem csak a cigányoknak, hanem most például a migránsoknak is. (Szándékosan nem menekültet írtam, mert véleményem szerint ez egy olyan népességmozgás, ami elsősorban nem a menekülésről szól, viszont nem is lehet megakadályozni sem.)

  Én nem „tanácsolok” senkinek semmit, nekem mindegy. Én már öreg vagyok, a gyerekeim, unokáim pedig majd eltávoznak innen, remélhetően lesz annyi eszük.

  Szóval mit is akartál mondani?

 • izraeli
  2016 május 10
  11:34 de.

  Hát igen. Nem állunk a helyzet magaslatán, ez tény.

 • Csárli:
  Miért?
  A kisvasút meg a stadionok fontosak ma, amikor nincs vagy nagyon akadozik pl. az orvosi ellátás itthon?(Hogy csak a keginkább kirívóbb dolgot említsem a sok közül.)

  Ma , a statisztikák szerint kész életveszély befeküdni egy kórházba , komoly bajjal.

  Azt mondják hogy egyébb fertőzésekben halnak meg mert nincs elég kézmosó és fertőtlenítő.

  De kisvasút AZ van.

 • Charlie, ezt elfelejtettem megválaszolni:

  „Mondj egy olyan megoldást, ahol az adójukat befizető magyaroknak és a barátainknak lesz harmonikusabb és emberibb az ország.”

  Kádár alatt volt a cigányságnak munkája, kaptak lakást, valamennyi gondoskdást.

  És nekünk, nem cigányoknak is sokkal jobb volt ettől. Nem volt ilyen mértékű (és sokszor alaptalan) rettegés például az ismeretlen cigányságtól. Én például rengeteget mászkáltam egyedül az erdőkben (térképészkedtem), keresztül mentem egyedül a faluvégi cigánysoron, szóba álltam velük, ha úgy hozta a sor, és sohasem féltem. Barátaimtól – akik még csinálják – tudom, ma más a helyzet.

  Hát valahogy így…

 • Alma !
  Ne kisebbítsed, ne tedd idézőjelbe !
  Igenis Hitlernek VOLTAK munkái, művei !
  Komoly, megalapozott dolog volt az amit ott véghezvitt.

  Nem lehet idézőjelekkel kisebbíteni a fontosságát.

  Ő a Világ eddig ismert leggonoszabb embere volt.
  Maga az Antikrisztus. Ha nem tanulmányozod, nem tudsz harcolni ellene !

  Ha a sok ember, akiket ma direkt tudatlanságban tartanak ebben a kérdésben nem kezd el gőzerővel és nagyon hamar utánanézni ezeknek az írásoknak, nagyon könnyen úgyjárhat Európa mint annak idején.Csak éppen most nem lesz belőle kiút.

  A nácik, a Csárlik , az Akárkik soha..érted ? SOHA nem adják fel !!

 • Kedves Almasi!

  ” (Szándékosan nem menekültet írtam, mert véleményem szerint ez egy olyan népességmozgás, ami elsősorban nem a menekülésről szól, viszont nem is lehet megakadályozni sem.) ”

  Nem lehet, vagy nem akarjak?

 • Alma!
  Való igaz !
  Amikor TV-szerelő iparitanuló voltam egy Pestkörnyéki községben és már önállóan jártam ki házakhoz nagy táskával gyalog szervizelni, bizony volt hogy késő este , sötétben a cigánysoron keresztül vitt az utam, vagy pont oda hívtak ! Sohasem volt semmi probléma. Nyomor az volt , nem mondom , de udvariasan fogadtak, sohasem fordult elő semmiféle atrocitás , még jattot is ajánlottak, más kérdés hogy nem akaródzott elfogadni annyira lepukkant házaik voltak.

 • @Almási Alma 12:53, olyat nagyon könnyű javasolni (Kádár rendszer), ami a piacgazdaságban megvalósíthatatlan. Olyat javasolj, ahol a magyarok élete harmonikusabbá válik a cigány problémakör mentén, nem a magyarok fizetik a számlát és megvalósítható.
  ……
  Gyerekeidet, unokáidat sajnálom, amennyiben elhagyják az országot, valószínűleg nem érték mély nyomok a hazájukkal kapcsolatban őket. Aki boldogan, kiegyensúlyozottan, feladatokkal telve szeretne élni, annak kánaáni ez az ország. Akiket meg a küzdelem nélküli üveggyöngyök vonzzák, hát sok szerencsét hozzá.

 • gyuri10
  2016 május 10
  9:35 de.
  Asszem, most a hirtelen válasz helyett, szokásommal ellentétben gyalog megyek a legközelebbi cefreárudáig, egy másik üveg Glenfiddichért.
  Mert tartok tőle, hogy egyébként összecsapna felettem a hatelemim…
  🙁

 • Hát nem tudom, ki adja fel, és ki nem. Én már néhányszor voltam úgy mostanság, hogy hagyom a fenébeezeket a fórumokat, mert – ahogy az ismert vicc mondja – elment a kedvem az egész temetéstől…

 • Kedves Alma,
  visszakoztál szélsőséges kijelentéseid egy részétől.Nos…Ezért válaszolok neked a feltételezhetően tanult,realista, emberismerőnek.Nem tudom elhiszed-e,hogy életemben majdnem soha nem sértődtem meg.Csak azt lehet megsérteni aki nem biztos semmiben sem.A magam részéről igyekeztem gondolataimat a lehető legobjektívebben leírni,amikor „sarokba vonultál”.Már abban reménykedtem,hogy én sértettelek meg,de ebben elég sikertelen voltam.Más…A világ minden tájáról alijáznak a fiataljaink. Sok neofasiszta államból maguk a szülők küldik a fiaikat,lányaikat, hogy segítsenek a zsidó állam megvédésére.Mert még nekik is szükségük lesz előbb-utóbb egy befogadó országra,amikor mondjuk egy jobbik szerű kormány veszi át a hatalmat bárhol Európában. Nem kívánok minden”kedves”elképzelésedre válaszolni,de a hurikkal néhány-száz kilométernyire kivágtad a saját jól informáltságod biztosítékát.A valóságról megpróbállak felvilágosítani:Az arab önrobbantó terroristák robbantásos haláluk előtt alaposan befáslizzák nemi szervüket,mert allah paradicsomában 72 huri várja őket.A női merénylőkről nem kaptam felvilágosítást,de biztos ők sem fognak unatkozni.Nekünk ebből annyi a feladatunk,hogy magunkat védjük a barbár gyilkosoktól. Ezek ellen kell helytállnunk több mint 100 éve. Ti európaiak eddig örvendezhettetek,hogy van folytatása a zsidógyűlöletnek, de a mostani újfajta honfoglalók szép lassan titeket is megtanítanak,hogy nem csak az olajfák alatt nincs béke.A kissé kékharisnyás tudásodat igyekezz a mai valósággal feljavítani, hogy végül is tisztábban láss.Ez nem csak rád vonatkozik,hanem az általában mindenféle propagandától és előítéletektől elvakult emberekre is.

 • Falusikám mert gyengét iszol.
  Ígyál törköly pálinkát !
  Amik itt folynak,azokra most ferde szemmel nézek !
  Ami nálam van az meg hasít és erős akár a betyár kezében a fokos.
  A jó 50 fokos.
  Atól ferde a nézésem.

 • Gyuri10:
  Nem hinném hogy ezek a szerencsétlenek új rendet fognak csinálni Európában.

  Ezeket a szólamokat főképpen a Csárli féle neonáciktól hallom folyton.

  De ők ugyanezeket mantrázták/mantrázzák a zsidósággal kapcsolatban is.
  Azért akarták annó a „judenfragent” endlősungolni.

 • falusi,
  egy percig sem volt szándékomban Téged megsérteni.Ezért is kértem a beírásom végén elnézésedet,hogy Alma helyett Téged szólítottalak meg.Hogy miért azt gondolom megérted különböző kocsmai áruk nélkül is.A hatelemis jó pofizásod szellemes,de nem pont ideillő.Remélem nem sértettelek meg,mert most már igencsak vigyáznom kell az ázsiómra.

 • kedves gyuri10!

  Tényleg nem értelek. Illetve annyi világos, Izrael a hazád, és feltétel nélkül védelmezed minden vélt vagy valós sérelemmel szemben.

  Ez rendben is van.

  Én is tisztelem Izraelt, – már amennyire egy országot egyáltalán tisztelni lehet – még ha látok is néhány hibát körülötte, és ezt szóvá is teszem.

  Ha szándékosan, vagy tévedésből félreértesz, azzal nem tudok mit kezdeni.

 • Moshe Akiva
  2016 május 10
  1:25 du.

  A menekültkérdésről van itt egy másik cikk. Igaz, oda nem írtam semmit, mert a véleményem annyira MÁS, mint a szokásos, hogy erősen félek, apró darabokra cincáltok szét MINDKÉT oldalról nézve.
  (Már több fórumon jártam így… 😀 )

 • charlie
  2016 május 10
  2:12 du.

  Nem tudom megítélni, szűklátókörű vagy-e, vagy csak rosszindulatú – mármint cigánykérdésben – ezért inkább most nem válaszolok neked.

  Majd máskor.

 • @Alma, mondjuk szűk-látókörű vagyok, de Te ennek ellenére javasolhatsz valami jót a magyaroknak a cigánykérdésben.
  Ez a „tudom a megoldást, de szemérmes vagyok” kifogás egy szabad fórumon nem oké.

 • Kedves Alma,
  előre bocsájtom,hogy sem üldözési sem megalomániám nincs.Tehát nincsenek számomra vélt sérelmek,mert a rosszindulatú szövegeket nem tartom vélt sérelemnek.A valós sérelmekre pedig izraeli módra keményen,minden proporció nélkül reagálok.Akkor is ha a „saját” firkász fajtámat kell meg vagy lealázni.Ha valaki a téma nem ismeréséből kifolyólag vagy a hamis arab propaganda beszopása miatt sértegeti népemet,hazámat azt igyekszem kiigazítani.Természetesen különösebb információ adás nélkül. Valódi, tudással párosuló jóindulatot nem mindenkitől várok el,mert vannak ezen az oldalon olyanok is akik az anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust vagy a mai idők „szalonképes”formáját:az Izraelt elítélő,alattomos, acsarkodó bírálgatásokat.Mint mindenkinek,nekifutásból Neked is megadom újra a kreditet,hogy az EMBEREK közé sorold be magad.

 • @charlie

  Nehézfejű és fárasztó is vagy. Hiszen már írtam – ha nem is ilyen szájbarágósan,
  tehát:

  Munkalehetőség, rendes fizetéssel
  Tanulási lehetőség megfelelően szponzorálva

  Ja, és :

  NEM ELLOPNI A PÉNZT MATOLCSY UNOKATESTVÉRE SZÁMÁRA…

  Remélem, most már érthető voltam.

 • gyuri10

  Izrael politikájának a kritizálása nem antiszemitizmus. Ahogyan Orbán Viktor kritizálása sem magyarellenesség.

  Az viszont, hogy „kreditet” osztogatsz, minimum nagyképűség… 😀

 • Kedves Alma, kicsit jobban érzem magam, ha már jelzőket használsz irányomban válasz helyett, ilyenkor kiderül a fórumtársról, hogy vagy nem tudja a választ, vagy nem őszinte.
  ………
  Hisz milyen válasz az: „Munkalehetőség, rendes fizetéssel”? Azért választottuk a piacgazdaságot anno, hogy ezt a kérdést eldöntse. El is dönti.
  A másik válaszod: „Tanulási lehetőség megfelelően szponzorálva”. Szerinted miért kellene származása miatt bárkit is szponzorálni? És őszintén megírhattad volna, hogy a szponzorálást a magyaroktól, a magyar diákok rovására várnád, amivel semmi bajom, ez is egy vélemény, ez is lehet egy megoldás, ez is lehet egy teória. De akkor ezt ki kell őszintén mondani!
  ………
  „Ja, és :
  NEM ELLOPNI A PÉNZT MATOLCSY UNOKATESTVÉRE SZÁMÁRA…”
  Kedves Alma, miből gondolod, hogy a magyarok a befizetett pénzük felhasználásánál csak az ellopás és a cigány felzárkóztatás koordináta rendszerében szeretnének gondolkodni?
  Nekem legalábbis egyik sem szívem csücske.

 • Kedves charlie, örülök, hogy jobban érzed magad 😀 …

  A helyzet az, hogy abban az országban, ahol az MNB elnökének az unokatesói kapják az alapítványi megbízásokat, a kormányfő, a polgármesterek unokatesói nyerik a tendereket és alpolgármesterek unokatesói nyerik a pályázati pénzeket (és már az sincs érvényben, hogy „ne mi nyerjük a legtöbbet” – teccik emlékezni? Ami a NEM TAGGYŰLÉSEN hangzott el…), szóval az ilyen országban nincs piacgazdaság, következésképp semmit se dönt el…

  És igenis, munkalehetőségben, és tanulásban is szponzorálni kell azokat, akik nagyon le vannak maradva – köztük a cigányságot is. Ez ugyanis mindnyájunk érdeke. Ha én magamtól is fel tudok menni a harmadik emeletre gyalog, te meg nem, akkor én felmegyek magamtól, neked kell kerekesszék, és lift. És mindketten fenn leszünk, és az mindkettőnknek jó lesz.

 • Megismétlem, mert ez a lényeg:

  Ha én magamtól is fel tudok menni a harmadik emeletre gyalog, te meg nem, akkor én felmegyek magamtól, neked meg kell kerekesszék, és lift. És mindketten fenn leszünk EGYÜTT, és az mindkettőnknek jó lesz.

  EZ A HAZASZERETET.

 • Kedves Alma,
  Izrael politikajat kritizalni annak van joga aki itt el,vagy allampolgari kotelesseget itt teljesiti. Mindenki mas Orbant is kritizalhatja, a sajat kormanyat,vagy hazajat.
  Egyebkent akinek nem tetszik a „nagykepusegem”nem minimum, hanem maximum,nem lesz a baratom.A krenkszobam mar elkeszult.

 • Kedves Alma nagyon jó példát hoztál, de én nem szeretném sem a liftet, sem a kerekesszéket használni, inkább vigyél fel az öledben mondjuk a tizedikre ha nem akarod hogy valami levakarhatatlan bélyeget süssek rád. A „viccet félretéve” én inkább a gyerekeidet, unokáidat terelném a lift felé, hogy ne keljen idegenben boldogulást keresniük.
  ……
  A korrupció témáját egy hozzá kapcsolódó cikk alatt kibeszélhetjük, de itt a cigányok sorsa a vezérfonal.

 • Hogy valami „komoly” viccet is bedobjunk
  a nagy vitaba-ime egy|
  Az Ur magahoz szolitja a 3 nagy monoteista
  vallas kepviseloit es felkesziti oket egy ujabb
  vizozonre-az emberiseg bunei miatt.
  2 nap hataridot szab a megteresre.
  A katolikus pap-felszolitja hiveit a gyonasra
  es a megteresre.
  A muzulman sejk-hasonlo modon jar el.
  A zsido rabbi igy szol hiveihez- 48 orank
  van, hogy megtanuljunk elni-a viz alatt.

 • @charlie

  „inkább vigyél fel az öledben mondjuk a tizedikre ha nem akarod hogy valami levakarhatatlan bélyeget süssek rád”

  Aha… Rólad elhiszem. RÓLAD!

 • @gyuri10

  Még a Jóisten is megkritizálható. 😀

 • Gyuri10:
  Erről van szó.
  Ha ÉN kritizálom a jelen hazai politikát,
  ahhoz pl.Figyelőnek semmi köze nem lehet.
  Mintahogy én sem kritizálom Kanada politkusait.
  Ugyanis nem ismerem az ottani viszonyokat.
  Izraelt pedig különösképpen nincs joga senkinek kritizálni,
  tekintve hogy a penge élén, a megsemmisülés határán balanszírozik még mindig.
  Éppen tegnap olvasom hogy iszlámnáci Irán sikerrel próbált ki valami közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát.
  Mikozben a Világ tapsikál neki szép sikereihez és suttyomban ellátják/ellátták csúcstechnikákkal , a tiltások dacára.

 • Alma:
  A Jóisten kritizálható .
  Aki az Istent kritizálja, tulajdonképpen
  önmagát kritizálja merthogy Isten bennünk lakik.
  De olyan dolgokat kritizálni amiknek a lényegéről fogalmunk sincs , vagy pedig totálisan semmi befolyásunk nincs rá, értelmetlen botor dolog.Mondhatnám felesleges szócséplés.

  Pl. megkritizálhatunk egy 32 fényévnyire lévő gammakitörést is , feltéve ha marad rá időnk.
  Ha épp az útjába esik a részecske-sugárnak a mi kis Földünk.
  Ha meg nem, akkor tökmindegy. Tudomásunkra sem fog jutni az eset.

 • Alma,
  pont annyit érsz vele,mint Izrael kritizálásával.

 • kedves Geyza, gyuri10 túllihegte a problémát. Hogyhogy nem látod?

  Én egyrészt Izrael megalapítását kritizáltam, pontosabban rosszalltam. De az rég volt, és túl vagyunk rajta.

  Másrészt a nemzetállami politikát nem helyeslem. Izrael esetében SEM. Ez utóbbi kritikát viszont kénytelen vagyok fenntartani.

  Ettől a kritikámtól – gondolom – sem Izraelnek, sem gyuri10-nek különösebb baja nem származott, legalább is eddig. De ha igen, hát elnézést kérek.

 • Alma,
  igazad van.Én mindig túllihegem az Izraellel,zsidókkal kapcsolatos kritikákat.Ezek a”kritikák”már évszázadok óta kísérnek minket,amikor még Izrael állama nem is létezett.Az akkori „kritikákat” ma másképpen nevezzük.Ezeknek és az ehhez hasonló”kritikáknak” köszönhetjük,hogy sikerült az évszázadok folyamán legyártani sok millió zsidó halottat.Neked az én kreditem nélkül,mely már a múlté,jogod van mondani amit akarsz, mert te Istent is kritizálhatod.Az ENSZ nevű sóhivataltól kapott „emberi jogok”alapján.Ez minden ellenségünk szlogenjéhez tartozó jogi alap.Nem sértésként írom,de téged nem tartlak még ellenségnek sem.Ahhoz alaptudásban is erősebbnek kell lenni.
  Megnyugtatlak,hogy sem a te sem mások „kritikájától”nem lesz senkinek,semmi baja.Erre 100%-os biztosítékot ad a mai Izrael „nemzetállama”. A Magyar állam létrejöttét vagy 1000 évvel ezelőtt én is helytelenítem,annak ellenére,hogy sok zsidó segédkezett a létrehozásában,majd később ilyen-olyan néppé válásában.

 • @gyuri10

  Hagyjuk… 😀

 • „..olyan dolgokat kritizálni amiknek a lényegéről fogalmunk sincs , vagy pedig totálisan semmi befolyásunk nincs rá, értelmetlen botor dolog. Mondhatnám felesleges szócséplés.”

  kedves Geyza!
  Nem éppen.

  A nekünk mindenféle témában a média által csepegtetett információk igzságtartalmának kiszűrésére egyetlen módszer az, hogy odafigyelsz, egymás mellé rakod az állításokat, észreveszed az analógiákat és az ellentmondásokat. Ehhez pedig kritikai képesség szükséges, ami gyakorlás útján szerezhető csak meg.

  A legteljesebb mértékben elutasítom a nemzetállam fenntartását, és erre jó okom van.

  A középkori, majd Mátyás király Magyarországa nem volt nemzetállam, SŐT! A Habsburg állam sem. Jól is prosperáltak. De mi felhasználtuk a „nemzetállam” fogalmát a Habsburgok ellen. Na, Trianonban aztán megkaptuk a magunk nemzetállamát, ha már annyira akartuk. Tudsz követni? 😀

 • További gondolataim a nemzetállamról:

  A nemzetállam fogalma újkori találmány, azt hiszem nem tévedek, ha Bismarckhoz kapcsolom. Ő egyesítette sikeresen a német hercegségeket egyetlen nagy, erős német állammá. Hogy ez a németeknek hasznára vagy kárára volt, megítélés kérdése, de az emberiség bizonyosan ráfizetett erre.

  A másik ilyen állam Olaszország, ahol éppen úgy, mint nálunk, kezdetben a Habsburgok elleni jelszó volt a „nemzet”, amelynek jegyében egyesítették az olasz városállamocskákat. Nos, az olasz nemzetállam se volt piskóta, ugyebár.

  Nem beszélve arról, hogy a német és olasz hercegségek voltak az európai kultúra megalapozói, amely funkció már nemigen működik, mióta ők „nemzetállamok”.

  Lehet itt még a gazdaságról beszélni, de azt gondolom, ha még a XIX században ennek volt is jelentősége, manapság már a gazdaság annyira nemzetek feletti, országokon átnyúló képződmény, amelynek a jó működéséhez semmi szüksége nincs többé a nemzetállamra. (Egyáltalán, az államra sem.)

  Ezzel szemben ami megmaradt a nemzetállami eszméből: a kirekesztés, fasiszta jellegű diktatórikus államfelépítés, „összefogás”, stb… hát azt én már a hátam közepére sem kívánom.

 • Még hozzáteszem: a „német nemzetállam” mai részei – ezt nagybátyámtól és nagyanyámtól tudom (ők német anyanyelvűek voltak) – nem egészen ugyanazt a nyelvet beszélik, sőt!, és a kultúrájuk is egészen más. Legalább is ez így volt a II. világháborúig biztosan.

  És úgy tudom, olasz nyelvből is többféle van – de ezt már csak úgy félfüllel hallottam…

 • Géyza, én csak titeket kritizálom, nem a magyar államot. Mindig is emlitettem, hogy nem tudok a kormányhoz hozzászólni!

 • charlie
  2016 május 10
  9:44 de.

  Norvégiában például úgy támogatják a számikat (lappokat), hogy csak nekik engedélyezik a rénszarvastenyésztést. Mikor jutunk oda, hogy a magyar romák törvény által védve vályogot vetnek, és értékesítik az anyagot? Soha, mert akkor a CSÓK-osok nem járnának jól, véletlenül még a szegény népnek is kerülne normális födél a feje fölé …

  http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2016/05/07/523-a-fejlesztesek-eredmenyessege-es-eredmenytelensege/

 • Kedves Belzebub!

  A cikkbol:

  ” Furcsa politika az, amely megfoszt valakit a jogaitól, majd még meg is bünteti, hogy szarban van. ”

  Ez nagyon jol hangzik, kar, hogy nem igaz.

  xxx

  Kedves Almasi!

  Az izrael-kritikadban csak az az egy apro tevedes van, hogy Izrael nem nemzet-allam. Talan erdemes lenne az izraeli ujsagokat olvasnod, ha mar ennyire felre vagy tajekozodva Izraelrol.

  Tudom, hogy manapsag nagy divat azt hangoztatni, hogy a kozepkorban nem leteztek nemzet-allamok, de ez az allitas szerintem tamadhato.
  Amugy kulonben en speciel semmi rosszat nem latok a nemzet-allamban, de ez csupan nezetkulonbseg.
  Szerintem vannak helyzetek, amikor jobb lenne egy nemzet-allam, mig vannak helyzetek, amikor jobb keveredni.

  Hogy melyik orszag es mikor jott ki jobban, vagy rosszabbul amikor engedtek, vagy eppen ok maguk hoztak letre a nagyaranyu bevandorlast szinten valtozatos. Volt, ahol jobb lett, volt ahol rosszabb, volt ahol rendszervaltashoz vezetett, volt ahol nem. Szerintem tobb tenyezo is szerepet jatszik ebben, nem lehet mindent (jot es rosszat) a bevandorlokra fogni.

 • @Moshe Akiva

  Ha Izrael nem törekszik nemzetállamiságra, akkor természetesen nem vonatkozik rá, amit a nemzetállamokra írtam.

  És valóban az is aranyigazság, hogy nem lehet mindent a bevándorlókra fogni…

 • Úgy látom minde cikkre be van küldve 1-1 nyilas troll,mint például a marcsi,hazai lámpa,almási alma,Charliet csak azért nem említettem,mert ő hovatartozása ellenére tud értelmesen írni és a hazugságokat vazelinnel benyomni.

 • Moshe Akiva:
  A cikkbol:
  ‘Furcsa politika az, amely megfoszt valakit a jogaitól, majd még meg is bünteti, hogy szarban van.’

  „Ez nagyon jol hangzik, kar, hogy nem igaz.”

  Igaz. Az igazságán az sem változtat, hogy az európai történelemben ez nagyjából mindig és mindenhol így volt a szegényekkel szemben (pl. Angliában a 15-17. században a bekerítések (enclosure) révén előbb földönfutóvá tette a parasztság egy részét, utána mint „csavargókat” felakasztották őket; pár éve Magyarországon a „keresztény” kormány az „életvitelszerűen közterületen tartózkodás” azaz a hajléktalanság büntetéséről hozott rendeletet). Talán nem feltétlenül lenne fontos ezt a régi nemes hagyományt ma is fenntartani, illetve a pár évtizednyi kihagyás után visszatérni hozzá.

  Meglepett, hogy Ön elolvasta a cikket.
  Rossz szokásom, hogy a túl hosszú keyboard-pötyögtetés helyett néha inkább fölteszem egy cikk, rövid tanulmány internet-elérhetőségét, akár normálisabb bal-, akár normálisabb jobboldali szerzőtől. Szerintem a KMH fórumán még soha senki nem olvasta el egyiket sem, legalábbis eddig senki egy szó észrevételt nem írt. A magáé az első, ha nem is túl részletes, de mégis…

 • Ez most diszkrimináció kezdete vagy egy új irány,hogy minden beírásomért rá kell kérdezni?Ha igen,akkor kérek értesítést arról hogy a marcsi féle nyilas tetvek átveszik itt az irányítást.A magam részéről lemondok az ilyen csatornatöltelékekről akik engem merészelnek nácinak nevezni.

 • Gyuri10:
  OIM* , mint azt jól tudjuk, csak egy FOS*.

  *FOS = Féleszű Ostoba Spíné
  *OIM = Oldal Idióta Macája

 • Kedves Belzebub!

  A Nyugat-Europaban elo ciganyokrol volt szo, akik tobbsege – ha jol tudom – Romaniabol erkezett oda az egybesules utan.

  Ama ciganyoknak ugyanannyi jogaik vannak munkat talalni es elni a schengeni teruleten belul, mint barmelyik roman, vagy magyar allampolgarnak.
  De ahogy a magyar vagy a roman szarmazasu allampolgarnak sincs joga kenye-kedve szerint felallitani barhol egy kuplerajtelepet, a ciganyoknak sincs.
  Ha jol tudom Schengenen belul csak akkor maradhat valaki huzamosabb idon at, ha dolgozik. A kukakban valo, uvegekert valo turkalas, vagy keregetes, vagy kurvak futtatasa, gagyi, drug-ok arulasa nem szamit munkanak – ha jol tudom.

  Nem csak jogok, kotelezettsegek is leteznek. Nem lehet elvarni, hogy a kotelezettseg csak bizonyos allampolgarokra vonatkozzanak, masokra nem.
  Azt ugye pozitiv diszkriminacionak hivnank, ami szerintem helytelen.

 • Geyza,
  egy másik oldalon már megírtam,hozzátettem a ráillő nevet és rangot:Cs.P.K.B.= csatorna patkány kutya bőrrel.Ezzel együtt én már befejeztem a disznó,patkány etetést.Elfogyott a moslék,annál jobbat meg nem érdemel.

 • Kedves Gyuri10!

  „Ha majd a cigányoknak is lesz egy olyan megálmodójuk, mint Herzl Tivadar – és lesz! Akkor majd megvalósul a Cigányföld is…” írod itt fentebb…

  Én ezt úgy látom, bár szívből kívánnám nekik, hogy úgy legyen, ez nem valósulhat meg. A . k é t . i d e n t i t á s . között ugyanis hatalmas a különbség. Ha csak egyet veszek alapul, az úgymond kultúrális, illetve ideológiai örökséget, akkor figyelembe kell vanni, hogy míg az egyik háta mögött 3-5ezer éves írott/olvasott kultúra és vallás tornyosul(t) munícióként, addig a másik csupán mondákra, népmesékre és szokásokra, egyszóval szájhagyományokra építi, ha egyáltalán van rá ideje, a múltját – a kultúráját – amely csupán a szokásjogot és a „befogadó” nép aktuális kényszerét, erőszakát ismeri el a jog és erkölcs helyett… Ebben természetszerűleg nincs benne az a szoros kötelék mint például a zsidó etika intravénás elsajátítása gyermekkortól kezdve évezredeken át, apáról fiúra… Tehát nincs más, miből meríteniük, mint a „kegyes befogadó” kultúrájából, annak vallásából és erkölcsi útmutatásából. Az pedig (nép és egyház sem – ha erre nem hajlandó – vad kényszerrel, szegregálással válaszol. Közben emennek a kiszolgáltatott mivoltára és mégcsak esze ágában sincs őt kiemelni ebből a szellemi és ebből következően sokszor erkölcsi mocsárból sem. A „”vendéglátó”” inkább nyomják Őt a víz alá, minthogy mentő keze nyújtásával, tanítással és jószándékkal közeledne feléjük. Azaz a cigány gondja korántsem a felsőfokú diploma megszerzése, bár úgy lenne, de annál inkább az állandó fenyegetettség közepette is a mindennapi kenyér megszerzése a maga és a családja számára folyamatos megbélyegzettség mellett megalázottan és – vidéken – még üldözve is. Az eygéni tehetség tehát, az csupán egy dolog, a másik fele a lehetőség, mely utóbbi ma Kelet-Európában csak fehér holló.
  Az ún. Kádár rendszerben mindez tagadhatatlan, jó úton haladt egyfajta toleráns integrálódás irányába, melynek során a cigányok készek és képesek lehettek a másságuk megőrzése mellett is kitörni az előző évszázadok rájuk kényszerítette vándorélet porából és sarából. A rendszerváltás viszont számukra csupán egy retrográd utat „biztosít”, no nem ám az államalapítás 🙂 , ahogy Te erről szeretettel fantáziálsz, mint inkább ismét az ekhós szekér mély keréknyomában visszafelé, egyenest a XV. századba. 🙁
  ˙

  .
  Ui.
  A zsidó Jézus tanította 10 parancsolatból merítkező állítólag keresztény vallású „anya-nemzet” és annak egyházai nem hajlandók irányukban az igazi felebaráti szeretet gyakorlására. Az így kitaszítottá váltak aztán előbb, vagy utóbb, de elvadulnak…:
  CIRCUS VICIOSUS

 • Kedves DonGolo,
  de azért mégis kellene valami megoldás.Nem endlősung. A magyarok sem voltak mindig hazával rendelkező nép.Menet közben „fejlődtek” már amennyire képesek voltak.Arról nem is beszélve,hogy 15.000 évvel ezelőtti rovott írásos kulturhával érkeztek,igaz…csak 1.000 éve az Etelközből a Kárpát lavórba.