Kerestir

2018 május 2 7:00 de.42 hozzászólás

Időben és térben oly messzire nézek most, amilyenre alig van példa az én életemben. Test és szellem együtt a csúszdán vissza a helyre és az időbe, ahol és amikor még sosem látott semmit. Pedig igazán ártatlanul, észrevétlenül kezdődött azzal, amikor Janet megkérdezte hol van Kerestir és nekem fogalmam sem volt róla. Nem hangzik magyarnak, nem várható el tőlem… De hadd látom a Google-t!

Egy értesítés érkezett emailben, hogy aki a maga javára imát rendelne a Kerestir Rabbi sírjánál, az ma jelezze, mert arra már holnap sor kerül, mondta a szöveg: egy angol héber, jiddis keverék nyelven. Immár felcsigázott kíváncsisággal hamarosan kiderítettem, hogy Kerestir hol van és micsoda és bizony az Magyarországon van és számunkra, közönséges magyarok számára a neve Bodrogkeresztúr.

Akik amúgy nem sokat babrálnak a zsidó szokásokkal és hagyományokkal, az ortodoxia és a hasszidizmus közötti különbséggel sem nagyon törődnek, ami érthető. A Hasszidizmus lengyel-ukrán földön alakult ki a XVIII. században és a lényege, amennyire én meg tudom ítélni, az, hogy ezek a rettenetesen szegény, de mélyen hívő zsidók elviselhetetlennek érezték a hagyományos ortodoxia követelményeit és könnyíteni akartak a terhes vallási gyakorlaton. Méghozzá úgy, hogy lemondtak a templomról, a hierarchikus rendről és helyettük sok énekléssel és sok borral vígasztalták és bátorították magukat. Nem éppen haszon nélkül, ugyanis, a hasszidok elképzelhetetlen szegénységben éltek, de mégis boldogok, és gyakran elégedettek foltak. A hasszid gyülekezet nem a zsinagógába járt, hanem a rabbijának az udvarába. Ez az udvar pedig, akárcsak egy király udvara, befogadta és társadalmi tagsággal ruházta fel a betévedt és maradó híveket. Egy-egy hasszid rabbi, ha elég meggyőző volt és sikerült elég követőt megnyernie, akkor előbb egy udvart nyitott, és ha annak a tekintélye egyre terjedt és elég messze eljutott a híre, akkor már dinasztiává vált, hiszen a rabbi továbbörökítette a címét és tekintélyét akár a fiára, vagy a vejére.

Az 1852-ben, a szlovákiai Zborovban született Yeshaya Steiner előbb templomszolgája volt néhány hasszid rabbinak, de 1870-ben a mestere javaslatára Bodrogkeresztúrba vándorolt és ott haszid udvart nyitott. Pedig volt ott már egy zsidó közösség és zsinagóga is, de nem hasszidok, így ő önállósította magát. Ezen túl mint Sheyele nevezte magát, becézve, kicsinyítve, hogy az alázatosságát ebben is kifejezésre juttassa. Azonkívül a Steiner név is hamar lekopott róla, mert már a kezdetekkor csodarabbi hírébe keveredett, úgyhogy ettől kezdve, mint a királyoknál is szokás, mint Sheyele of Kerestir nevezték és emlegették. És hogy miért Kerestir azt innen már könnyű megérteni, hiszen a vallásos zsidók nem tudták rávenni magukat hogy a ”Kereszt Ura” nevén nevezzék a helyet, így azt csak annyira torzították el fonetikusan, amennyire feltétlenül szükséges volt: így lett Keresztúrból, Kerestir.

Rabbi Sheyele of Kerestir hamarosan elérte a csodarabbi státuszt és a követői, a diákjai és a körülötte megtelepedett családok száma hamarosan növekedni kezdett. Ötven évnyi boldogságban, de szegénységben leélt élet után szerencséjére 1925-ben húnyt el, ílymódon elkerülvén a Holokausztot és hagyva maga után egy tekintélyes udvart, dinasztiát, egy fiat és vagy öt vejet, akik mind rabbik lettek és akiknek egyik-másik fia is rabbi lett. Annyi bizonyos, hogy Brooklineban él egy nagyszámú Kerestir szekta és, hogy Miami Beachben is van egy temploma ennek a szektának. Úgy látszik tehát, hogy jónéhány hívének sikerült valamimódon megmenekülni a Holokauszttól, amelynek egyébként hétszázan estek áldozatul Bodrogkeresztúron, és ezért kerülhetett sor arra, hogy a leszármazottak úgy tíz évvel ezelőtt megünnepeljék a csoda rabbi halálának az évfordulóját, amint az a zsidó szokás szerint kötelező.

Persze, Bodrogkeresztúr egy bájos régi mezőváros, a Tokaj Borvidék kellős közepén, a gyönyörű Bodrog partján, ahol a csodarabbi egykori háza és udvara ma is áll, és így nem csoda, ha a leszármazottak úgy határoztak, hogy eljönnek a régi házhoz és ott fognak imával megemlékezni róla, meg a hegyoldalban, a szőlőskertek között fekvő zsidó temetőben. El is jöttek vagy kétszázan. Elképzelhetni a bodrogkeresztúriak megrőkönyödését, amikor annak idején az első feketekaftános hasszid zsidók megjelentek a városkában. Akkor ez nagyon szokatlan lehetett. Azonban az idei tavasszal, az évente immár hagyományosan megismétlődő összejövetelre százhúsz országból több, mint tízezer Kerestir szektatag jött el, méghozzá úgy, hogy ha már úgyis itt voltak kedden, akkor már csak megvárják a szombatot, hogy akkor is imádkozhassanak a rabbi sírjánál.

Az elmúlt tíz évben Bodrogkeresztúr és a környező falvak valóságos üzleti fellendülést nyertek ezektől az évente megismédlődő eseményektől. A város és környéke ma már képes szállást és kóser ellátást nyújtani tízezer látogatónak akár öt-hat napra! Ennek a hatása még Debrecenig is érezhető, sokan közűlük ott szállnak meg, ahonnan ki bérelt autóval, ki meg taxivak hozattja magát Bodrogkeresztúrra. A taxis, akivel beszéltem elmondta, hogy az ő vállalatát teljes egészében kibérelték ezekre a napokra Debrecenből Bodrogkeresztúrra.

Amikor megértettük, hogy mi az a Kerestir és, hogy mit jelentett az a felhívás az emailben, akkor elhatároztuk, hogy elmegyünk mi is Bodrogkeresztúrra másnap, hogy lássuk ezt az eseményt. Hogy mire vállakoztunk, arról persze fogalmunk sem volt. A vonatokon át kell szállni, de a síneket cserélik, úgyhogy busszal kellet megtenni az utolsó tiz-tizenöt kilométert. Persze, a busz elkerülte Bodrogkeresztúrt, a másik faluból kellet átgyalogolnunk. De megérte!

Érkezésünk után itt kezdtük. A két ház közűl a jobboldali a rabbi családjának a háza volt a bal oldali pedig a rabbi iskolája. Mindössze két nagyobbacska szoba. A szürke ház bal oldalán is van egy kis ház, amelyben a rituális fürdő van.

A férfi, aki a rács mogött ül az, aki a logisztikai dolgokat intézi, szállításról, szállásról és élelemről is gondoskodik, ha kell, magyarul, angolul, héberül és jiddisül teszi amit éppen tenni szükséges. A zöldinges, baseball sapkás férfi pedig egy izraeli biztonsági szolgálat embere, aki annak ellenére van itt, sokadmagával, hogy az utca tele van egyenruhás rendőrökkel. Az udvar pedig szó szerint a csoda rabbi udvara. Ezúttal azonban amerikából hozott rengeteg csomagolt kóser étel és ital van bent asztalokon felpúpozva, a háttérben pedig az étkező sátor van, padokkal és asztalokkal.

Az udvar bejárata felett ez a felirat leng. És valóban, Janet bemutatott engem később egy ötvenes korú asszonynak, aki a Rabbi ötödik generációs leszármazottja, Brooklinból. Ezután bevezette őt a házba, a konyhába, ahol egy ötszázliteres körüli méretű leveses fazekat és hasonló méretű egyéb edényeket mutatott. Ebből a konyhából többezer adag kóser ételt lehet felszolgálni és ezt érdemes ennek a közönségnek évi egyetlen alkalom kedvéért fenntartani. Azután még egy könyvet, egy jó vastag könyvet, is ajándékozott Janetnek, amely teljes egészében a csoda rabbi csodáinak a leírását tartalmazza. Még nem olvastam.

A férfiak és nők szigorú elkülönítése jegyében ez a sátor a nők számára nyújt árnyékot és gyülekezőhelyet, míg az összes tőbbi helyet a férfiak foglalják el.

No persze! Akármilyen konzervativak legyenek is, azért egy kis fényképezkedésnek, selfieknek mégsem tudnak ellenállni. De miért is?

És a mennyei szép tokaji borvidék, az a környék, ahol a hegyoldalban a temető fekszik.

Nincsenek megfelelő szavak, amelyek leírni tudnák a békés gyönyörűségét ennek a világnak: a szőlők az előtérben és ott hátul a Bodrog tekereg.

Akár az iróniában fürdő világ szimboluma is lehetne a történelmi borvidék kellős közepén mobil telefonon beszélő hasszid zsidó!

Ez az épület a csoda rabbi sírja felett áll, belsejében hozzávetőlegesen talán száz imádkozó zsidó áll bent, kérve a mennyei közbenjárást a rabbitól.

Itt, a sír épülete elött a mécsesek állványa, ahova a rabbi emlékére gyújtott gyertyákat lehet tenni.

A gyönyörű tájra tekint a zsidó temető, ahol hetven éve nem temettek senkit.

Ez a hatalmas, megtermett ember pedig, Mr. Jakob Gluck, egész nap rántottával lát el mindenkit aki elé áll és kéri, miközben egyre beszélget velük magyarul, jiddisül és angolul.

Ezek pedig a közeli pincék. Nekik semmi közük a csodarabbihoz, de azért jólesett egy fröccsöt inni itt, tokaji borból, ott, annál az asztalnál.

Nem könnyű megmagyaráznom az érzéseket, amelyekkel elhagytam Bodrogkeresztúrt. De valami olyasmi járt az eszemben, hogy hálás vagyok, amiért ezek az emberek, bármennyire is idegenek számomra, mégis ellenálltak minden pusztító erőnek és ma, ”alig” hetven évvel a Holokauszt után, diadalmasan ünnepelnek évente a világ százhúsz országában. Túlélték a legborzalmasabbat és magabiztosan visszavették ami az övék: az emlékezést és a hagyományt.

Kerekes Sándor

42 hozzászólás

 • Hát ez érdekes volt! Igaz, én csak egy gój vagyok, annak is ateista, meg mindenféle csodákkal szemben még szkeptikus is. De Sándor! Tokajiból fröccsöt?!! Remélem legalább egy könnyedebb hárslevelűből, vagy merlotból, nem egy esszenciát szentségtelenítettél meg szódával:))))

 • Erdekes es ertekes beszamolo.

  Mivel eros hive leve minden emberi leny minden jogainak, kozottuk a szabad-vallasgyakorlashoz is, barmi vallas is lehetne az, bizonyos tisztelettel tartoznanak minden egyen jogainak elismereseert. (Tudom, sokan azt ellenzik itten).

  Persze a teologiai alapon teljesen ellentmondo meggyozodeseket valanak a Hassidok, sot nagyon sok mas vallasok es szektak kovetoi is.
  Mert a Torah es a Tanakh nagyon nyiltan ellenallitasat nyujtja mind annak a „lelki elkepzelesnek”.

  Tisztan adja, hogy, „the dead are conscious of nothing”, (a holktaknak nincsen ertelmezesuk, sem emlekezesuk) es hogy minden es mindenki a Fold porabol letezik, es a Fold-porava lessz. Az Ecclesiastic harmadik resze pontosan magyarazza azt a legerthetobb es alapvetobb formaban.

  De a Hassid, mindeg egy furcsa es obscure szekta volt meg 2 ezer evvel ezelott is. Az egyedulli szekta a zsido hit es tortenelemben amely gyakorolta a „vizbe-merites”, a „baptizmust” ill. a viz-kerszteles-t.

  Igen, az u.n. Jezus, habar neve nem Jezus volt, mert az Gorog nev. Volt a regi Hassid. De a szekta hamar megszunt.
  Ma a vizbemeritest csupan a „Mandanita”- szekta gyakorolja.

  A Hassid hit felbukkant mar a XII-ik es meg a XV-ik szazadban is az Orthodox-ok kozott.

  S csak a XIX szazadban a Szatmari rabbi, rabbi Tietelbaum aki sikeresen ujja-elesztette a szaktat.
  Kovetoi is hittek hogy majd a rabbi lessz az igazi Messiasuk, de az nem tortent ugy. Sot igen sok masokrol is elkepzeltek azt.
  Persze, mint minden vallasok, hiteknek, ugy a Hassidoknak is van tobb u.n. al-szektajaik, vagy agazataik.

  De a Torah igazat adott, senki emberileny NEM el, sem fog elni orokke, sehol.

  Habar vannak tudosok akik allitjak, hogy „particles” (reszecskek) talan elhagyhatjak a Fold atmosferajat a Nap-sugar-hullamaval, de senki nem fog elni amodon semmi mas bolygon soha.

  S arra barki fogadhatja eletet most itten ezen a Foldon !!!

 • Kerekes úr, itt a mindig rettegők közül sokan sikítófrászt kapnak, annyira szépen leírtad a hétköznapi magyar-zsidó együttélés békés pillanatait.
  Köszönet érte.

 • NHC*
  miafranc van veled valami lelkifurdalás gyötör a múltatokért?

 • Most olvasom:
  A Szíriába beépült iráni bázisok ellen végrehajtott izraeli tüzcsapás földrengést idézett elő a környéken.
  https://www.nytimes.com/2018/04/30/world/middleeast/strikes-syria-iran-israel.html

 • Mindig örömmel olvasom az ilyesmit…

 • Kerekes Sandor

  Tudod, Kedves talalom, amikor rómában tégy ahogy a rómaiak! Ott Bodrogkeresztúron mindenkji ebből issza a fröccsöt, olyan tokajiak vannak, amikről én még sosem hallottam és nem ment el az eszem, hogy másból kérjek fröccsöt, ha egyszer tokajiból kínálnak.
  Szerintem oda az olcsó, fröccsnekvaló, homoki borokat be se engednék.

 • Kerekes Sandor

  Ahhoz képest, Kedves Bendeguz79, hogy mennyi tévedés és félremagyarázás van a hozzászólásodban, bátran állíthatom, hogy az messze, messze túl hosszú.

 • Geyza!

  ezen nincs mit csodalkozni, hiszen Thurmer elvtarsunk es nemzettarsunk az egypart-rendszer elkotelezett hive!

 • Geyza,
  bocs, de a fenti bejegyzessemel a „kuria-pecset-a-valasztasokon” cikkhez tedd megjegyzeset linkjere reagaltam.

 • Kedves Kerekes ur;
  Koszonom valaszat. S igen boldogan vennem ha adna listajat mindamiket maga tevesnek talal. Semmit sem az ujjambol szoptam ki, csupan a Jewish-Gen tortenelmi adtaira hivatkoztam. Boldogan vennem felvilagositasait, ha lenne kepes felvilagositani nemi refferenciakkal. Elore is koszonnem.

 • FROCCS ???

  Nem a katolikus papok keverik a bort vizzel ?

  Hiszen a BOR 90%-a viz ugyis .

 • Kancsi-pumpkin;

  Nem ir semmit a „foldrengesrol”.
  Csupan hogy az amo-dump elpusztitasa olyan nagy es eros robbanast okozott hogy az europai sizmic-megfigyelo is felfogta a robbanas hatasat.

  Igen, Iran minden centet amit Obamatol kapott hasznalja a nemzetkozi verontasok fokozodasara. persze Israel nem nem fog halottat jatszani veluk. Talan majd elpusztitjak Iran ambiczijat mint annak idejen Saddam Hussein-et tettek.

  Igen ideje lenne mar annak is !

 • György Lázár

  Gratulálok!! Remélem hogy ez a cikk angolul is megjelenik. Sokan nem tudják hogy az ország északkeleti csücske a Haszidizmus egyik bölcsője volt. A Kállói Cádik, a bodrogkeresztúri a sátoraljaújhelyi, munkácsi… haszid rabbik stb. És persze a szatmáriak (Satmar) a legnagyobb észak-amerikai ultraorthodox szekta, állítólag 200 ezren vannak. Azért is fontos a cikk, mert a Fidesz szövetséges, Magyarországra települt Chabad úgy próbálja pozicionálni magát mint a történelmi magyar Status Quo irányzat folytatója, ami enyhén szólva félrevezető. A piciny Chabad irányzatnak nincs múltja Magyarországon és teljesen idegen a magyar haszid hagymányoktól. Még egyszer, gratulálok a cikkhez.

 • Gabriel:
  Thürmer egy senki.
  Amikor úgy volt hogy felszámolják a fiatal demokráciát Ororszországban, Gorbi elnökségének a végefelé, ez a szarházi elsöként gratulált a lázadóknak.
  Azóta undorodok még a nevétől is.

 • Már megint jobban tudja.
  Bendeguz de most őszintén:
  Szerinted, kinem szarja le azt,
  hogy te mit olvastál vagy mit nem?
  Véleményed szerint, a te hiányos ismereteid
  befolyásolni fogják akár egy jottányit is a történéseket?

 • Kerekes Sandor

  Kedves György Lázár, köszönöm szépen a dícséretet, amely akkor is jól esik, ha nem érdemlem meg.

  Ami az angol fordítást, vagy akár változatot illeti, egyenlőre csak vonakodást érzek megcsinálni. Ha kedved van kisegíteni és nem sajnálod az erőfeszítést, akkor természetesen a tiéd.

  Ugyancsak nehezen látom értelmét kijavítani mind a melléfogást, (remélem ez eléggé diplomatikus szóhasználat,) Bendeguz97 kívánságára. ha valakit érdekel ez a téma, (vagy bármi más téma akár,) abban legyen annyi szorgalom, hogy alaposan utánanéz. Úgy vélem, hogy nem tisztességes amikor valaki összehord egy rakás sületlenséget és azzal akarja elleplezni a tudatlanságot, hogy bizonyítékot követel az ellenkezőjére. Ilyen esetben azt hiszem, a legokosabb meghagyni a tettest a tudatlanságában hadd égjen az ő arca is!

 • Nem fog nekije égni az orcája mert már rég nincs neki.

 • Lazar Gyorgy’

  A Chabad.org, s az egesz Hassidik muvement nem jelentos sem nagy szamu magyarorszagon.
  De jelentosege hogy a Szatmari rabbi aki ujja-elesztte a Hassidic hitet a XIX szazdaban.
  Jerusalemben es Brooklynban zomeik.
  A felvidekiek egy agai azoknak.

 • Kerekes Sandor

  Kedves Lazar Gyorgy, ha megígéred, hogy jó fiú leszel, akkor legközelebb a Szatmári rabbiról, bizonyos Teitelbaumról, fogok mesélni. Közben hadd vegyem fel az itteni tudatlanok és mindenkori fidesznyikek attitűdjét és kérdezzem meg tóled, hátha tudod, hogy a chilei kommunista párt egykori vezére, bizonyos Volodia Teitelbaum, vajon lehetett-e rokonságban a szatmári rabbival? (miért kutassak, ha Te is meg tudod mondani!? Hát nem?)

 • Kerekes Sandor

  Nem tudtam ellenállni, megnéztem. Semmi kapcsolat nem volt, a család ukrán és besszarábiai eredetü volt.

 • Bendeguz és szerinted ezek az általad
  összeguglizott infók kit érdekelnek?

  Te gugli-barát.

 • KEREKES elvtars;

  Ha maga Bendeguz79-at ohajtja ragalmazni, nem az lenne a „tisztesseges” hogy azt ahoz azt Bendeguz79-hoz cimezne ?

  Talan tanult volna legalabb annyi „tisztesseget” meg fiatal koraban is barkitol, vagy legalabb tarsadalmi tanfolyamaian.

  Nem kedvelem Sztalin elvtarsat idezni mindeg, de tagadhatlanul tanitasa volt, hogy „nyujts legalabb annyi tiszteseget embertarsaidnak mint aminnyit elvarnal masoktol.”

  Nem erdemelne barki is, sot meg Bendeguz79 is a leg-minimumabb „tisztesseges” modoru reagalasat, mint maga elvarna barkitol?

  De mivel hogy maga allitotta hogy valotlansagokat jeleztem soraimban a maga cikkere, hat nem magan alna annak bizonyitasai? A put up, or shut up valosaga.

  Legalabb is a minimum „tisztesseg” hogy kepes lenne legalabb jelezni hogy mi az amit maga valotlannak vel, meg ha bizonyitekot sem kepes lenne nyujtani?
  Ha teves lettem volna, korrektalasat boldogan vennem.
  Tisztesseges meglatas-valtasa miert lehetne a maga eszmei altal barki is „troll”.
  A magauk szervezete alkalmazza a „troll”-t. Akit igen konnyu felismerni, mert csupan a „trollok” fizetett munkai a legdurvabb kifejezesekkel elriasztani azokat akik nem a celszeruen publikalt propgandajuk erdekeit szolgalna.

  Tehat, mivel maga tette allitasat, legalabb a minimum „tisztesseget” kovetne mind azt jelezni kovetkezo soraiban.

 • Kerekes Sandor

  Nem, Kedves Bendeguz79, a valószínűtlen állítások tőled jöttek. Én semmit sem állítottam, csak azt, hogy ostobaságokat írsz és ezt személy szerint neked írtam. Emiatt tehát nem lehet panasz. Miután pedig magad követeled, hogy a kijelentések megtevője szolgáljon bizonyítékkal, ezzel én csak egyetérteni tudok, nosza, hozdd elő a bizonyítékokat és máskülönben hagyj engem békében.
  Az általam említett vádak voltak: tévedések és félremagyarázások és ezek értelmében az, hogy az írás túl hosszú volt. A három vád közűl melyiket kívánod vitatni?
  De addig is, amíg elhatározod magad és amíg megtalálod a kívánt bizonyítékokat, hadd emlékeztesselek arra, hogy attól, aki tisztességtelen úton plagizál, nem fogok tisztességből leckét venni.
  Végül pedig, ha megnézed a cikket, akkor abban megtalálod az említését annak, hogy a hasszidizmus a XVIII. századból ered. Ezt semmibevéve, azt 1rod, hogy: ”De a Hassid, mindeg egy furcsa es obscure szekta volt meg 2 ezer evvel ezelott is.” Tehát még a cikket sem olvastad el elég figyelmesen.
  Szűnj meg tehát másoknak tisztességről papolni. Neked különösen nem áll jól.

 • KEREKES SANDOR;

  Nem Kerekes elvtars, nem valotlan es nem „valoszinutlen”.
  Csupan amivel maga nem lehetne tisztaban, az NEM „valoszinytlen”.

  Mivel hogy maga tette allitasat hogy az allitolagos valotlansag adatokon amit irtam, tehet a leg-udvariasabb es termeszetesebb modon kerdeztem hogy mi az amit maga valotlannak, vagy tevesnek velt.

  Remeltem hogy maga kepes lett volna allitasait igazolni, vagy legalabb is alatamasztani valami adatokkal.

  Azert kertem a „lecket” magatol !

  Mint most is a jelen allitasaban allitja, ahol irtam, hogy;
  „a Hassid mindeg egy furcsa es obszkure szerkat volt meg 2 ezer evven ezelott is”.

  Tehat maga aki nem olvasta teljes megjegyzesemet, sem a Bibliat.
  Sot tisztan jeleztem,hogy 2 ezer eve a „Jezus” is a Hassidik szekta rabbija volt.
  Persze, semmi zsido csalad nem nevezte volna fiat egy Gorog nevvel, mint „Jezus”, ami valoban „Joshuya ben Josif” volt.

  Sot a szekta vezetoje unokatestvere Janos volt.
  A vizbe-meritest semmi mas zsido-szekta SOHA nem gyakorolta.
  De mint cikke bizonyitja, a Hassidok azt ma is alkalmazzak, az u.n. „ritual bath” meg ottan Keresztir-ben is.

  A Hassid volt az egyedulli szekta Izrael tortenelmeben amely a vizbemeritest gyakorolta.

  Persze a Szatmari rabbi nem elt 2 ezer evvel ezelott.
  De a szekta veget ert meg az elso szazad vege elott.

  Nemi jelei letezett a XII es a XV szazadban is,de csak az Ortodox szektan belul.

  De csak a XIX szazadban lett a szekta ujja-elesztve rabbi Tietelbaum altam. Aki a Szatmar rabbija volt.

  Barmi ketelkesese vagy kerdese lenne, menjen a :

  Chabad.org weblapra, es ottan „ask the rabbi”-kattinsd es ellenorizheto barmi adatok.
  A rabbi boldogan ad barmi felvilagositast.

  Magam orulok amikor gentilek erdeklodest mutatnak barmely Izraelita szektan, de el-sem tudnam kepzelni hogy maga miert mutat duhos ellenzekeskedo magatrtasat, barmi okok nelkul.

 • Vannak sok es kulonleges vallasi eszmek alapjan mukodo vallassok es rengeteg szektak minden vallasokban.

  Minel tavolabra megy az alap-eszmejeik vissza a multban annal szelszosegesebbek tarsadalmilag ma.
  Fokent a nemek megkulomboztetsen, mondhatnank inkabb a ‘gyengebb nem’ kihasznalasan.

  S az meg a masfel-evszazdanal elobb is ujja-alapitott Hassidok eseteben is valo.
  Az hogy nem csak kulon tartjak a noket, meg a vallasi szertartasaikban is, de mivel hogy a Hassidik ferfiak legtobb idejuket a vallasi es annak tanulmanyozasaival toltik, hat a nok szorulnak a munka-vallalsaokra, a csaladot eltartani.

  Kozel jon a muzulmanok szokasaival. Melyek a noket csak alatvalobb nemnek velik.

  Majd nem mint evezredekkel ezelott letezett.

  Nem csoda,hogy Saul (Paul) a Tarsusi rabbi, hagyott nehany megjegyzeset a nokre vonatkozoan soraiban, de nem igen ert el sokat azzal annak idejen sem.

 • Orsós Elemér

  Nos drága jó Magyarországot állandóan kollektíve leordasnácizó és lerohadtantiszemitázó felebarátaim, mit szóltok ehhez a nem titeket igazoló cikkhez és a következő, -más, a mienkénél nagyságrendekkel civilizáltabbnak tartott nyugat-európai fővárosokban elképzelhetetlenül vakmerő, ezért hadsereg felügyelete nélkül megrendezhetetlen- nyitott rendezvényeinkhez: http://mandiner.hu/cikk/20180506_gyerekkibuc_is_lesz_a_pesti_judafesten

 • Orsóskám:
  Az se normális a mai Magyarországon aki ilyesmihez biodíszletnek adja a kölkét.

 • Orsós :
  Nem „Magyarország” az amiket fenntebb felemlegettél, hanem csak azok akik mostanában azonosítják magukat vele.

  Idézlek:
  „Nos drága jó Magyarországot állandóan kollektíve leordasnácizó stb..stb..”

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2018 május 6
  12:14 du.

  „Orsóskám:
  Az se normális a mai Magyarországon aki ilyesmihez biodíszletnek adja a kölkét.”

  Én meg inkább azt hiszem, hogy azért nem fél, mert biztonságban érzi magát, ezért nem kell álcáznia származását, nem úgy mint Németországban, aholis a zsidóknak azt javasolják, hogy az utcán kipa helyett inkább baseball sapkát viseljenek, ha kedves az életük!

 • Na igen.
  deazé itt egy páldamese:

  A kis madárka addig ugrabugrált az út közepén
  mignem jól telibeszarta egy szarvasmarha.

  Ott sipákolt,
  de egy arra járó macska
  barátsággal kihúzta öt a tehénlepényből,
  szépen letisztogatta aztán HAMM jól bekapta.

  Mi ebből a tanulság?
  Akár kettő is :

  1
  Nem biztos hogy rosszat akar neked
  aki szarik rád és távolról sem biztos
  hogy jót akar neked aki kihúz a szarból

  2
  ha melegben vagy és elrejtve akkor ne sipákoljál.

 • Egyébként meg kedves Elcsi nem kell bedőlni minden álhírnek amit az orosz Titkosszolgálat terjeszt Internet-szerte.

  Már felismerték a NATO-ban a problémát.
  Dolgoznak a hamishír-terjesztő portálok automatizált felismerésén és közömbösítésén.

 • Jichak Perlmutter

  A p r o p ó!

  .

  MA 16 ÓRAKOR

  a március 15.

  térről indul

  AZ . É L E T
  .M E N E T E

  .

  O l v t á r s a k

  Aki Budapesten él,
  vagy épp csak itt
  tartózkodik , azt

  .FELTÉTLEN VÁRJUK

  🙂

 • ˙

  Geyza! Haver!

  Asszem’ Te is pesti srác vagy..,Hallgassunk Jichákra

  Találkozzunk az Élet Menetén a Petőfi szobornál !

  Hívj mást is.

  O.K.?

  .

  – Hogy mirő ismersz meg éngöm… ?

  – Hát én nyári kalapban leszek.
  S persze, ha meglátlak tégöd, hát vigyorgok egy jót.

  – Én meg téged az itteni grafikus körözési képedrőőő, ugyi?

  – Viszlát 2 óra múlva !!! Đ

  SHALOM ALECHEM GEYZA !

  😀

 • Nem tudok jönni.Meló van.
  Aminek a határidejével erősen késében vok.

 • Szabó Dávid

  Dubois
  2018 május 13
  8:08 de.
  Ma végigkövettem a médiákban az Élet Menetét. Eddig azt hittem jól szavaztam a muszlim menekültek befogadása elleni népszavazáson , de belátom nagyot tévedtem, mert ma leesett a tantusz: nagyon kellenek ide a muszlim migránsok, nem humanista okokból, hanem a fékek és ellensúlyok miatt!

 • Szabó Dávid! 6:15

  Az Élet Menete nem a muszlimokról és nem is a modern Izrael államról szól, hanem a Holokausztról, azt demonstrálva, hogy az egykori és a mai hungarista-nácik igyekezete ellenére . é l ü n k . és létezünk és itt vagyunk.

  Üdvölettel:
  Đ

 • Geyza, Haver 9:42 🙂 !

  Köszönöm szíves válaszod.

  Nem baj, majd jövőre…, de mostmár tudom, hogy
  > jövőre veled ugyanott <… *

  Üdv Geyza: Đ

  .

  .

  * Pontosítok: majd az akkor meghirdetett helyen… Mert ez a "mosolygó gyászmenet", mindig máshonnan indul, és minden évben más és más útvonalat jár be;
  . a . P e s t i . P a s s i ó . szomorú állomásait…

 • Kedves Geyza! Mottó, csak úgy általában:
  ” A rövidítések az olvasói élet megkeresítői”

  Azért ezekkel az általad adományozott viccesen rövidített nevekkel mint pl. HNC, KFC, meg mittomén’, csak azért kellene mostmán csínján gazdálkodnod, mert a hétköznapi olvasónál az ilyenek olyan fogfrászt idéznek elő, hogy ” na már megint meg kell fejtenem egy ismeretlen talányt”. Ne kényszerítsd az olavasódat ilyen gyakorlatra. Mert így nem jön be még a poén se… Ja!
  Mivel ezen az alapon az olavasók fejében úgyse honosodnak meg az ilyen lassan oldódó kristály-zárványok,legföljebb görcsöt okoznak, szerintem hagyjál fel ezzel humorosnak – aminek Te úgyis bőviben vagy – szánt, de (ez) mostmár nagyon is megkopott – a folyamatos olvasása mindenkinek gondot okozó – gyenge eszközzel és add vissza az ilyennel megcélzott kommenttrolloknak az ő amúgyis rosszhírű nickneveiket, legföljebb valamifajta alkalmi felnévvel jól kicsicsicsázva…
  Mindannyiunknak, de különösen a könnyebb olvasásnak adnál egy nagy adag oxigént…

  ÜdV: Đ

 • Szabókám:
  NAGGYON szellemes.
  A Kurucinfóról hozod az ötleteidet?

 • Szabó Dávid

  Jichak Perlmutter
  2018 május 13
  7:45 de.
  Egyetlen magyar zászlót nem láttam! Csak Izraelből jöttek ide megemlékezni? Valami nem kerek, a hazaiak magyar állampolgárok, de csak akkor magyarok amikor kárpótlást vagy kitüntetés kell felvenni?

 • Szabó Dávid
  A magyar zászlót TI már éppen eléggé lejárattátok.
  Az Árpádsávokról már ne is beszéljünk.

  Éppen most, Március 15-ödikén akartátok -mostmár a szó szoros érelmében- meggyalázva a sárba tiporni a Hazám Zászlóját, miközben az ócska kis hungarista performance-tekhez díszletnek akartátok volna felhasználni.
  Még szerencs hogy semmi nem lett ebből a gyalázatból.