Egy katolikus pap előadása a kereszténység viszonyáról az iszlámhoz

2019 szeptember 15 9:47 de.119 hozzászólás

Határozottan elítélte a magyar kormány kereszténység nevében folytatott iszlám-ellenes gyűlöletkeltő politikáját egy katolikus pap a Magyar Békekörben péntek este tartott előadás-beszélgetésén.

Menyhárt János plébános a kereszténység és az iszlám alapvető emberi és vallási értékközösségét a hitben, a családban, az igazságosságban, az emberi igaz méltóságban, az élethez való jogban jelölte meg, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy nem az emberekkel van a baj, hanem a politikával, amely a saját önző érdekei miatt szembefordítja egymással a hívőket. „A háttérhatalom a probléma, mely jól tudja, hogy ha muszlim és keresztény emberek összefognak, kivitelezhetetlen lesz az a terv, amelyet gátlástalanul igyekeznek megvalósítani. Teljesen nyilvánvaló, hogy bizonyos hatalmi köröknek nem érdekük ezeknek az egyetemes értékeknek a megőrzése, hiszen céljuk a káosz, amelyben egy totális kontroll alá vonható emberiséget akarnak kialakítani” – mondta.

Ezek a körök le akarják rombolni muszlim és keresztény hívő emberek Isten központú életet élő közösségét, és helyébe a fogyasztói társadalom sok-sok bálványistenét akarják állítani, mindenekelőtt a pénzt. Keresztény és muszlim között a hit az első kapocs.

A második a család. Az iszlám és a kereszténység egyaránt ragaszkodik a hagyományos családmodellhez, melyben Isten ajándéka a gyermek.

A harmadik közös érték az igazságosság. „Olyan világban élünk, ahol az igazságosság már nem divat. Féligazságok vannak, vagy inkább hazugságok. Ez nyomon követhető a híradásokban. Azt sugallják az embereknek, hogy minden muszlim rossz, minden menekült terrorista, mindenki, aki segíteni akar ezeknek a szegény embereknek, az hazaáruló” – fogalmazott az atya, majd „forradalmi tettnek”nevezte a szembeszállást a lelket mérgező médiával.

Az emberi igaz méltóságról szólva úgy vélekedett, hogy olyan világban élünk, ahol egy kutyának is nagyobb a méltósága, mint egy embernek. Ha egy kutyát nem megfelelő módon tartanak, akár börtönbüntetésre is ítélhetik a gazdáját, ám ha egy hajléktalan van az utcán, rendőri eljárás alá vonják. A Biblia és a Korán arról beszél, hogy felelősséggel tartozunk a teremtett világ értékeiért, de első helyen az ember áll.” Az emberi méltóság olyan szoros kötelék az iszlám és a kereszténység között, melyet ha komolyan vesznek a hívő emberek, lerombolhatatlan erődítménnyé válik számukra” – mondta az előadó.

„A halál kultúráját éljük” – jelentette ki János atya az élethez való jogról szólva. Mind a Biblia, mind a Korán egyértelműen beszél róla, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától fogva szent.

Ezek a közös értékek alkalmat és lehetőséget teremtenek a békés együttélésre – állította a plébános -, hozzátéve, hogy a Biblia és a Korán közös tőről fakad. Közös ház, melynek alapja az Ószövetség, falait az Újszövetség képezi, a tető pedig a Korán. „Nem tehetünk úgy, mintha csak keresztények lennének a világon, csak nekik lenne joguk bármihez. „Az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok hívőhöz, de még egyházi vezetőhöz sem jut el Ferenc pápa sürgető szava, miszerint a párbeszéd embereivé kell válnunk, és egymást testvérként szerető hívőkké” – mondta a vallások közötti kapcsolatépítés fontosságáról.

Menyhárt János feltette a kérdést: mitől olyan nagy keresztény Európa és Magyarország? „Határozottan el kell utasítani azt a parasztvakítást, miszerint a keresztény Európa és a keresztény Magyarország eldöntheti, kikkel akar együtt élni” – válaszolt a kérdésre. A világban mindenkinek van helye. Egy vallást gyűlöletkeltésre felhasználni párbeszéd helyett égbekiáltó bűn – szögezte le, majd előadta: nagyon sok muszlim testvére van, rendszeresen találkoznak, beszélgetnek. Ezt sok keresztény „hívő” és pap nem nézi jó szemmel, sőt kifejezetten gyűlölködő megnyilvánulásokat is kap Egyes papok nem is barátkoznak vele emiatt. De hát ez az ő bajuk – jegyezte meg.

Arra kérem önöket, merjenek a párbeszéd, a kapcsolatépítés, a szeretet emberei lenni – intézte szavait hallgatóságához, és a széles közvéleményhez, majd így folytatta: „Magyarország jelenleg olyan helyzetben van, ahol a gyűlöletet politikai fegyvernek lehet használni. A bűnbakkeresés (mindenért a muszlimok a hibásak, muszlim bűnözés) és a kollektív bűnösség kikiáltása, valamint a félelemkeltés, bezárkózottá teszi az embereket. A történelem lapjait olvasva azonban megtudhatjuk, hogy ez az irány sohasem ért jó véget. Amikor egy népcsoportról, egy vallási közösségről kikiáltják, hogy ők alapvetően rosszak, az emberekben a félelem gyűlöletté alakul át, melynek végeredménye az, amit maga a szó is hordoz: gyűl-öl”.

Menyhárt atya így fejezte be előadását: „Ebben a zavaros és gyűlölettel terhelt világban nagy szükség van a Béke embereire! Jézus boldognak mondja a békességteremtő embereket. Amikor a muszlimok köszönnek, békességet kérnek a maguk és mindenki számára. Ha az igazsághoz való ragaszkodás forradalmi tett, még inkább forradalmi tett a szeretet. Több és több olyan emberre és szervezetre van szükség, mely szembe mer szállni a gyűlöletkampánnyal, amely falak helyett hidakat épít, mint például a Magyar Békekör”.

„Forradalomra hívom önöket, a szeretet forradalmára. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a sötétségnek nagy az ereje, de higgyék el nekem, a szeretetnél nagyobb erő nincs. Ez tesz képessé minket, hogy megöleljünk mindenkit, mint testvért, faji, nemzeti, etnikai, vallási vagy nemi identitásában megkülönböztetés nélkül. Ez a szeretet győzni fog. Ez a szeretet átalakítja a világot!” – adott hangot hitének és meggyőződésének a katolikus pap.

A Civilizációk harca vagy együttélése? sorozat keretében tartott előadás-beszélgetésen a következő fontosabb gondolatok fogalmazódtak meg a hallgatóság részéről:

Makt mazen, a Magyarországi Arab Közösség titkára, szír származású magyar állampolgár: Van-e a vallásnak hazája? Hiszen Szíriában szinte minden vallás jelen van, még sincsenek éles határvonalak. Miért akar a magyar kormány a szír keresztényeknek segíteni, és csak nekik? Vajon megkérdezte-e a szír keresztényektől, hogy elfogadják-e, és hogy ez jó-e nekik? Akik komolyan veszik a vallást, nem tekintik ellenségnek a más vallású embert.

Kálmán Péter: Egyszerű együttélési normák tiszteletben tartásával kell előbbre jutni. Fel kell ébreszteni az embereket!

Hirschler Tamás: Minden várakozásomat felülmúlta Menyhárt János előadása. Marxistaként nagyon köszönöm önnek!

Halmos Antal: Indiában békésen élnek a vallások egymás mellett. Egymásra mosolyognak, midőn szemmel láthatóan is két különböző kultúrájú ember találkozik az utcán.

Szilvássy Péter: Jézus közös prófétája a keresztény és az iszlám vallásnak. A Koránban több szó esik Máriáról, mint a Bibliában.

Simó Endre: A történelemben ismert minden vallásnak, kivétel nélkül voltak szélsőséges képviselői, fundamentalista szárnyai. Voltak keresztes háborúk, voltak pogromok, vagy pl. milyen szerepet játszott a katolikus egyház a nácizmus hatalomra jutásában. Ezt tapasztaljuk a palesztin-ellenes zsidó szélsőségben, és fordítva, a zsidó-ellenes palesztin szélsőségben. El kell szigetelni a szélsőségeket ahhoz, hogy utat törjünk a normális együttélésnek, érvényesülhessen az emberiség együvé tartozása.

Az egybegyűltek közös teendőnek ítélték a politika és a média terjesztette hamis kép leszerelését felvilágosító előadásokkal, fórum-beszélgetésekkel, vitával, párbeszéddel.

Kiadta: Magyar Békekör

119 hozzászólás

 • Magyar Békekör Egyesület közleménye (részlet):

  „…Államalapító királyunk azt parancsolta fiának, Imre hercegnek „Hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak”. Igaz mondat!

  Azonban Szent István nem beszélt az idegenek számáról. Mert ha tíz, száz, ezer, tízezer menedék kérő idegen érkezik, azt be kell fogadni és gyámolítani kell.
  De, ha millió-, vagy több millió idegen érkezik azokat is be kell fogadni?! Nem gondolom, mert akkor már az idegenek hódításáról van szó és nem gyámolításáról.

  Már írtam de ez esetben is igaz (dialektikus filozófiai tétel): „A mennyiségi változások minőségi változásokba csapnak át”

 • A valosagban, a problema nem a vallasokkal van, hanem az emberiseggel.

  A vallasok elveit, tanitasait sajnos, soha semmi vallaskovetoi nem tartottak be annak elvei alapjan.

  Manapsag a problema a „militant Islam”. A vallas kihasznalva politikai celokat elerni.
  S a hatalomert valo kuzdelem pl. a Shia es Suuni muslam kozott.

  Lasd meg a Budhistak tomegmeszarlasa eseteben a Rohyngi- musolmanok tomegei ellen.

  Bistos lessz aki felfogja hozni a Kersztes haborukat is.

  A leheto leg szuksegesebb lenne talan ,teljesen semmibe venni a mult torteneteit, s csupan a jelenben elni, de bekesen.

  Persze az volt am az emberiseg legnagyobb problemaja meg Cain es Abel idejetol.

 • le vagyok taglózva, és csodálatomat fejezem ki! már „csak” néven kellene nevezni a…. szóval „azt” ha Menyhárt atya nem tette én sem teszem, de ha nem lehet néven nevezni, akkor ki ellen is kell a szeretet forradalma? mert ugye Ő is azt mondja: nem „mi” hanem „ki” ellen kell a forradalom

  vigyázzunk! a világon már nagyon sok kereszt tele van de még sokkal több üresen várja a „lakóját” …

  szóval,… testvéreim az emberben, fel…. forradalomra fel!

 • Az emberiség történelmében mindig a hit robbantott ki gyilkos háborúkat. Hitet írtam, nem vallást. A vallás is ugyanolyan hit, mint az ateizmus.

  „Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.” – szól a vallási esküszöveg bevezető mondata. A Shahada, az iszlám hitvallás és tanúságtétel, egy fokkal erősebb, mert a valláselhagyó büntetése lehet akár halál. A kettő vallás ugyan egy Isten hívő, de egymással nem kompatibilis. Mindkét vallás hívei között mindig lesznek olyan csoportok, amik egymással szemben halálos ellenségként lépnek föl. (Charlie Hedbo szerkesztősége 2015)

  Az ateisták se különbek, közöttük is akadnak vallásokat megsemmisíteni akarók, példa rá bőven akad, amikor következményként milliók haltak.

 • Humánus érzéseket ébreszt,hogy a katolikus tisztelendő úr ilyen tökéletesen ismeri az iszlám vallást és a célkitűzéseit.Azt azért szívesen megtanulnám,hogy a bibliát ismeri sorminta írással vagy a latin betűkkel leírt koránt.Gondolom,hogy ha ezt a szintet sikerülne megtanulnom,akár Dalai Láma is lehetnék.Addig azonban a tisztelendő úrnak”folyvást küszködni kell s talán az élet munkái(nk)ért nem fog fizetni semmivel”.

 • És ha már szóba hoztam a Charlie Hebdo szerkesztősége elleni gyilkosságot, itt egy pakisztáni egyetértő tüntetés, hősöknek nevezve a gyilkosokat:

 • Gumicsont.
  Nem látom sehol a „migráncsokat”

  Csak azt láttam pár éve hogy
  mentek volna innen a francba
  de a Rendőrség az útjukat állta.
  A megváltott vonatjegyeik ellenére.
  Erre aztán elindultak gyalog Hegyeshalomnak.
  Ilyesmire azért nem számított a Hatalom, gondolom már tervezték a jó kis orosz mintájú provokációkat*
  hogy lehessen sikoltozni vele a Nagyvilágba
  hogy megint báncsák a magyartot.

  Dehát elindultak fegyelmezetten,
  a Határ irányába, gyalog.Kínos volt érthetően,
  a Világ előtt. Merthát voltak menetjegyeik nekik.

  Ezértaztán az
  adófizetők pénzén buszokat
  rendelt ki Istenkegyelmébőlmiurunk,
  hogy megmutathassa Bruxellesnek mekkora
  egy humanitárius izé is ő.Nem hagyja hogy gyalog vánszorogjanak karonülő gyermekekkel meg kilencvenéves anyókákkal az M1-es autópályán.

  *Povokációk :
  Pontosan tudható
  hogy pár éve Szilveszterkor
  a ruszki titkosszolgálat tervezte meg
  és hajtotta végre a német nagyvárosokban
  a „migráncs-atrocitásokat”.Továbbá sem a franciák
  sem a svédek nem tudnak olyan szörnyxűségekről amikkel a hazai álhíradók zabáltatják a Boda-féle jóllakott óvodásokat.

  A magyar-svéd ruffnyáról
  meg, aki ide visszatelepült mert már
  „nem bíííírta a migráncsok rééémes atrocitásait”,
  kiderült hogy nem haza települt, hanem le télakolt a svéd igazságszolgáltatás elől, merthogy szimpla kis köztörvényes szélhámos volt ottan. A hazudozásaiért meg valami lakást kapott a mi Isenbácsinktól, merthogy oly élethűen bírta hosszasan előadni mindenféle állami böccegödör
  hírharsonákban a rééééémesch
  svéd közállapotokat.

  Magyarországnak meg KUUUVVÁÁÁUL semmi köze ahhoz
  hogy mi lesz az Európai Kereszténységgel.
  Majd Európa megoldja Orbán
  és csahosai nélkül is.

 • DRAZIRIl
  Rashi gyilkossagra igert penz-jutalom maig is letezo.

  persze vannak tobben akik majd elveznek a Sharia-t.

 • Geyza
  2019 szeptember 15
  12:33 du.

  @g
  hogyan kell azt csinálni, hogy: „provokálni migráncsokat”?

  ÖN ÍRÁ :
  „Pontosan tudható
  hogy pár éve Szilveszterkor
  a ruszki titkosszolgálat tervezte meg
  és hajtotta végre a német nagyvárosokban
  a “migráncs-atrocitásokat”.

  legeslegelsősorban akik csinálják a migráncsokat (AZ MÁR MAGA EGY ATROCITÁS ÖNMAGÁBAN), azok már eleve provokátorok!

  ennél nagyobb és jobb provokációra nincs is szükség,

  ezzel azok akik csinálják a migráncsokat teljesítik is az összes tervüket, …

  az, hogy Gertly Unter Schweinhause, Báyerische Untertajcslandban nem szereti látni a Farsangon kívüli farsangi viseleteket és viselkedést az még nem jelenti azt, hogy ne lehetne „halál” vagy „kósher” disznósajtot csinálni és együtt sörözni a jelmezbálban Jusuf ben Üglükker és Handzsa Bin Dodó val szíria alsóról, ahol most éppen ég a házuk…

  és Tajcslantban békésen lehet halál sört halál disznósajttal és halál töpörtyűvel imaszőnyegen vagy ugyanazt kósherban…

  hogyan kerül oda az orosz provokátor? a gázcsőben nem fér el és egyébként sem szereti ha gáz van

  mindenttudó geyza meg tudná magyarázni mindezt

 • Geyza,

  az politikai játszma volt. Orbán „forró drótos” összeköttetésben volt Merkellel. Orbán kerülni akarta a „menekült” tömeggel való foglalkozást, ezért teremtett olyan körülményeket, amire aztán Merkel az elhíresült hívó mondatát szólta.

  (ugyanis Merkel elsőre azt akarta, hogy az igazolványok nélküli tömeg azonosítását és priorálását a magyar hatóságok végezzék, aminek elvégzéséhez semmi nem állt rendelkezésre – te hogyan oldottad volna meg a háborús övezetből érkezők azonosítását?)

 • Tisztelt Magyar Békekör ! Iszonyú sok zagyvaságot sikerült összehordaniok írásukban. Csak remélem, hogy Menyhárt János plébános úr interjúját félreértelmezték. Különben az új püspöke akár fel is függesztheti. A „közös ház” ALAPJA nevében tiltakozom, hogy a Korán legyen a háztetőm… Többezer-éves fórunk van! De még a kereszténység is ráver az iszlámra hatszázegynéhány évet… Ha jól tudom: a keresztények úgy vallják, hogy Jézus nem próféta volt (mint az iszlámnál), hanem „isteni személy”.
  Ezektől függetlenül szigorún tisztelni kell a másik ember vallását, hitét,- talán még az ateisták nem-hitét is!
  S könyörgöm! Nevesítsék azt a rettenetes „háttér-hatalmat”!

 • Ferenct és gyuri10!

  Díjazom a hozzászólásotokat!
  Ugye nem mindegy mennyit,és kiket is fogadnánk be?
  Amúgy talán a nyilatkozó pap sem gondolt bele ebbe….
  Ugye nem mindegy,hogy békés,jószándékú és valóban üldözött menekülteket fogadunk-e be,akik belilleszkednek és netán tisztelik a befogadó ország vallását,és dolgozni is képesek élősködés helyett,vagy kétes,élősködő,esetleg…bűnöző,erőszakoló,gyilkos elemeket?
  Szerencsére az itthoni kormány és a többség tudja a különbséget!
  Nem mellesleg itthon a muszlimoknak legálisan működő közösségük
  van éppúgy mint minden más nem keresztény vallásúaknak!
  Na ennyit a cikkről és az értelmetlen uszításról,hazugságról!
  Lapoztam…….

 • D.Bernstein
  2019 szeptember 15
  2:48 du.
  mindez amit ide biggyesztettél az: TÖMÉNY RASSZIZMUS, XENOFÓBIA, SECTARIANIZMUS,BIGOTTSÁG, APARTHEID

  és tömény hülyeség

 • Végezetül:

  Amúgy a „névtelen” vendégszerzők egy katolikus papra hivatkoztak…….de ugye nem idézték?….!
  Na ez érdekes….!

 • D.Bernstein
  2019 szeptember 15
  2:48 du.

  én tudom a nevét (de azt sem mondom, mert úgy járok, Liú a Turandot ban) te is tudod!

  mondd nem vagy te -véletlenül- Zbygniew? vagy Henry?

 • Vége a filmnek,egy utolsó mondat: Menyhárt atya,vagy megtévesztett,és félrevezetett,vagy gőze sincs a valóságról,vagy nem is ő nyiatkozott?????Jó kérdés ugye,de remélhetőleg ez kiderűl?….mint azt egy hozzászóló is írta…….!

 • Drizari
  2019 szeptember 15
  2:03 du.

  Lehet hogy igazad van,
  de én engedelmeddel nem hiszek benne.

 • Drizari
  2019 szeptember 15
  2:03 du.

  Előzőhöz:

  egyrészt nem tudhatta Merkel hogy nem e akarnak pl. Ausztriában maradni, másrészről azért az annyira nem volt sok ember.
  Magyarország nagyon nagyon (nagggyonn) picike határszakasszal rendelkezik a menekülők utvonalában. A java nem rajtunk keresztül jutott/jut el Németországba.

 • Rodeo11
  2019 szeptember 15
  1:27 du.

  Mit kíván, hülye idegen…

 • Ms.Bernstaein;

  A vallaskovetes, es barmi vallas, vagy nem kovetese is mindenki megyeni joga.

  Remelnem nem venne rossz neven ha azt irom, hogy mindenki jogait, beleertve mindenki elismerne es tiszteletben tartana mindenki mas emberi jogait.

 • Rodeo11
  2019 szeptember 15
  1:27 du.

  Tanulj meg magyarul legalább olvasni, azt hogy írni nem tuuccc, aztat tugggyuk.

  Geyza nem azt irta, hogy a migráncsokat attrocitálták, hanem azt a szó szót használta, hogy migrancs-attrocitások.

  Ahol a migráncs a jelzője (vagyis minősítője) az atrocitásnak.

  Azt írja tehát, hogy az orosz titkosszolgálat – volt KGB-s haverjaid, vagyis inkább kollégáid követték el az attrocitásokat, akik migráncsnak álcázták magukat.
  Azt tenném hozzá, hogy azokat a borzalmas franciaországi vérengzéseket, a szíriai háborút, mind, mind az orosz titkosszolgálat követte el.
  Csecsen-milicisták

  Ismerjük a kommunista taktikát, a zavarkeltés, anarchia stb, stb…

  Kivénhedt nemzetközi BESUGÓ gyakorlatodat jól kamatoztatva aztán kifordítasz minden tényt, mindenkinek a szavát.

  Mocskos áruló vagy….
  Már írtam, hogy igazából fel kellene rád hívni a kanadai hatóságok figyelmét, ki tudja hogyan bomlasztasz ott?

  Vagy egyszerűen csak egy bekattant fanatikusnak kezelnek?

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 15
  5:37 du.

  2020 ra készültök, és?

  We’re already paying for medicare for all and not getting it. It’s called insurance premiums.

  ehhez mit szólsz, NYT cikk!

 • Gabriel
  2019 szeptember 15
  6:23 du.
  @gaga

  az attrocitás az az eljárás amelynek révén létrejön a migráncs!

  a többiről váltsál szót @g geyzaval meg a magyar etimológiai szótárral, és aki veled még szóba áll, én nem tartozok ezek közé

  megj.: komolytalan a szöveged, bolond lukból bolond szél fú

 • https://hvg.hu/itthon/20160909_Milyen_emberek_vagyunk_Ujabb_katolikus_papi_kritika_menekultugyben

  „Nemrég azt írta neki valaki, hogy kilép a katolikus egyházból, ha ő továbbra is pártolja Ferenc pápát. A püspök azt válaszolta: nem érti a problémát.

  Ferenc pápa ugyanis azt mondja, ami a hegyi beszédben is van. Zárójelben odaírtam még: Máté, 5-7. fejezet. Nem mondhat mást, mert ezt olvassuk az evangéliumban – tettem hozzá. És erre jött a válasz: nem tudom, mi az a hegyi beszéd, de mélységesen elítélem ezt a pápát.”

  és a forrása: https://24.hu/kultura/2017/11/04/beer-miklos-isten-nem-egy-forgalomiranyito/

  https://www.unhcr.org/hu/4429-puspokok-nyitjak-meg-az-ajtajukat-es-szivuket-menekultek-elott-magyarorszagon.html

  https://24.hu/belfold/2019/08/06/beer-miklos-vallas-hatalom-ferenc-papa-ner-kritika/

  https://merce.hu/2018/09/22/beer-miklos-a-migraciora-nincs-mas-megoldas-mint-szolidaritas-es-irgalom/

 • Mondja RODEO ! Mi a véleménye az 56-ban „kimenekült” egykori államvédelmisekről ? Mennyire ismerik a világvallásokat , legalább alapszinten ? A forradalmi hevület mennyire maradt meg bennük ? Mit tennének most a szektás Menyhárt atyával vagy akár a Köves Slomóval? Tényleg, mikor fog bekövetkezni a világforradalom?

 • Gabriel:

  Hosszas gondolkozás után
  (hisz tudod:csak egy buta TV-szerelő vok hehehe )
  rágyöttem mit akar kifejezni a hülye idegen ékes szóvirágaivel fenntebb.

  Ődoktorsága szükségét érezte annak, hogy „bevédeje” a mocskos kis putyini diktatúrát. Úgyanúgy ahogy a kínait és az É-koreait is szokta mindig .

  Kommunisták helyett inkább komcsiknak nevezném ezeket.
  Attól hogy egyesek ötágú csillagot viselnek a sapkájukon, még nem válnak kommunistává.

  Úgyanígy, ha valaki felvesz egy Batman-jelmezt, attól még nem válik röp-képessé 😀 😀 (Benne van a Batman-jelmez használati utasításában)

 • a kereszténység döntés kérdése (és nem holmi csecsemőkeresztségé)
  De ha valaki eldöntötte, hogy Jézust követi, az nem mazsolázhat a törvényekből, és nem alkudozhat, mint mások a piacon.
  „Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

  Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem.”

  elég pontosan leírta Jézus, mivel jár a kereszténység. És ennek alapján el is lehet dönteni ki is az, és ki az, aki csak pajzsként tolja maga előtt Istent, hogy az ő árnyékában művelhesse a maga gyalázatos tetteit.

 • Boda, az ostoba cseléd ezeknek tapsikál.
  (Jurásekkel kéz a kézben, hogy Gurltizet már ne is említsem)

  https://nepszava.hu/3050211_meszaros-lorinc-es-a-klimavaltozas-a-lady-mrd-egy-honap-alatt-13-16-ezer-liter-dizelt-egethetett-el

  Miközben meg ilyen álkeresztény marhaságokkal terelik el a figyelmet a valós problémákról.

 • D.Bernstein
  2019 szeptember 16
  4:04 de.

  Denis Zbygniev nem tudom, ezt sem, ha érdekel gúglizzad meg, az mindent tud

 • Többeknek! Írtam már, de megismétlem: A másikat legyűrni nem nehéz – csak elég fizikai erő és szellemi korlátoltság kell hozzá.
  Saját magadat – a magad ítéleteit, amik sokszor személyes tapasztalatból fakadnak – legyőzni: az a nehéz.
  Van, akinek ehhez kell a mankó az Evangélium, a Korán, a Tóra stb. szövegében. De pl.Bernstein! Legalább használd azt a mankót – és ne hadonássz vele fenyegetően! Bododában nem reménykedem: neki nem a halántékára van szerelve a szemellenzője, hanem a homlokára. Jól érzi magát a teljes sötétségben – lehet, meg is vakulna, ha egyszer kikukkantana.
  Az a nehéz, hogyha meglopott, leköpött egy cigánygyerek, felfogd: nem a „cigány” tolvaj, hanem az a konkrét személy. Ha egy muszlim férfi tudomást sem vesz arról, amit mondasz, mert nő vagy – nem fontos. A muszlimok egyébként tisztelik a nőket – de csak a muszlim nőket. A nőt az ördög csábításának tartják, szégyellik a vágyat (ebben van hasonlóság a bigott katolicizmussal), aminek kénytelenek időnként behódolni a bűnös testük miatt. Egyszerűbb hát a nőt okolni, aki erkölcstelen, és a lelkükre tör. Emiatt kell elrejteni a nőket is – amelyik meg nem rejti magát, az préda, hiszen felkínálkozik a látható hajával, idomaival: mi mást akarhatna, mint megszerezni a férfit? Nem is értik a nemi erőszak mibenlétét, a zaklatást meg főképp nem.
  Persze vannak fokozatok: az olyan, némiképp szekularizált társadalmakban, amilyen a szíriai, meg a líbiai is volt, sokkal többen elfogadják az európaias mintát.
  El is gondolkodtam: hogy van az, hogy ahová a „keresztyének”- főként az USA vezetésével – el akarják vinni a „szabadságot”, kivétel nélkül a harcias, bigott Allah hívőket segítik hatalomra?

 • Geyza

  Igen, azért szoktam mindig kihangsúlyozni, hogy magukat kommunistáknak nevező, álcázó, festő stb. Meg hogy magukra festik a szimbólumokat, aztán pedig csak parazita, tolvaj banda mindegyik, akik a felbujtják a tömegeket, ezek a valódi vezetők.

  Természetesen nem a megtévesztett tömegek, akik el vannak hitetve, ámítva, becsapva.
  Csak szajkózzák a „Nagy-imádott vezetők” (bandavezérek, maffia) által a szájukba adott valamiket

  És ezek ugyanúgy igazak a fasiszta „jóságos” hatalommániásokra, mint a különféle egyházak hatalommániás vezetőire.

  Tényleges kommunizmus a modern időkben csakis az Izraeli gulágokban létezett, sajnos azok száma alaposan megcsappant.

  Meg valahol errefelé az amazonasi őserdő mélyén néhány törzs még kommunákban (törzsközösség) éldegél

 • GABRIEL:

  Izraelben nem volt „gulag” soha, a KIBUTZ-ra hivatkozol, az kozossegi agrar termelo szovetkezetre emlekezteto volt.

 • Találom

  csak egy egyszerű tükör kellene

  Amikor az embertársaidat, akik valami másra hivatkoznak, mint amiben TE HISZEL, ledegradálod, akkor mit vársz el?

  Nem veszed észre, hogy amikor Te a marxista teóriádat („modern kori hittan”) tudományosnak nevezed, és ebből kifolyólag mindenki mást bénának titulálsz, akkor nem teszel másképp mint bármelyik FANATIKUS VALLÁSOS.

  És ha vallásos analógiát hozunk, akkor legközelebb Mohamedhez állsz, hiszen a Te vallásos idolód is fegyveres harc árán vélte járhatónak a saját hittételeinek az elterjesztését.
  Fizikai kiirtással, tortúrával, mint marx, a hit (a „tudományos”-szocializmus) atyja (sicc!)

  Tudnivaló, hogy sem Jézus, sem Buddha példának okáért nem ezt hirdette, hanem az ellenkezőjét, a szeretet vallását próbálta volna meghirdetni.

  Más kérdés, hogy későbbi követői (hamis, hazug követők) ellenkezőleg cselekedtek.

  De Marxra nem igaz hogy valahol is arról beszélt volna, hogy a társadalmi konfliktusokat szeretettel kellene orvosolni, hiszen ha arról szólt volna valahol is, akkor nem azt analizálta volna éveken és köteteken át, hogy hogyan lehet a társadalmat szegmentálni, aztán ezeket a szegmenseket (csoportokra darabolt) milyen vonalak és ideák mentén lehet egymásnak uszítani.

  Mert hogy egyszerűen és parasztosan leszarta az egyenlőséget, az egyenlő jogokkal való bírást, hiszen akkor hogy építhette volna fel a MAGA TÁRSADALMI PIRAMISÁT (általa KOMMUNISTÁNAK NEVEZETT TÁRSADALOM, MARXI MÓDRA) AMIBEN VANNAK AZ EGYENLŐK, A MÉG EGYENLŐBBEK, ÉS A LEGFELSŐ CSÚCSON PEDIG AKIK A KIVÁLASZTOTTAK. (a „tudományos”szocializmust)

  Margitka, nem azért hiszek egy teremtőben, mert MANKÓRA lenne szükségem. Tőlem nagyobb ateistát fiatalon nem találtál. De ahhoz nekem nem kellett marxistának lennem, akkor sem …

  mert hogy semmilyen „ista” nem vagyok, nem pistának kereszteltek. (még kevésbé pistikének)

  Úgyhogy ne gyalázkodj, aki olvassa és meghallgatja a legkülönfélébb véleményeket, aki képes arra, hogy valamennyiből figyelembe- vegye ami abban pozitív, vagyis képes arra is, hogy elválassza az ocsút a tisztabuzától, na annak nincs szüksége mankóra!

  De akik csak egy síkon járnak, azok bizony mankóznak és térden csúsznak. (szellemi síkon)

  Ha kezdenéd a társadalmat több szemszögből látni, nem írnál le ilyesmit például:
  ——————
  „”El is gondolkodtam: hogy van az, hogy ahová a “keresztyének”- főként az USA vezetésével – el akarják vinni a “szabadságot”, kivétel nélkül a harcias, bigott Allah hívőket segítik hatalomra?””
  ——————

  Iránba az Ajjatollákat messze nem az USA segítette hatalomra, hiszen a franciaországba menekült Ajjatollah az „amerikabarát” Sah-t üzte el a hatalomból és vele minden modern kori vívmányt.
  Iránban a perzsa nők abban az időben az európaihoz hasonlóan öltözködtek, bikiniben jártak. A hölgyek ugyanúgy tanultak, egyetemekre jártak, mint az „urak”. Keress rá az interneten.

  És ha nem vetted volna észre, hogy ennek az „újkori” „arab-tavasz” mozgalomnak a hátterében az egész arab világban az iszlámnak az a harcias vonala áll, amely újra akarja rajzolni az egykori muszlim-birodalmakat, a KALIFÁTUST. Természetesen iráni vezetéssel. (vagyis SÍITA)

  És innen már csak egy lépes az Armageddon, hiszen a Irán Izrael körül felállította a katonai bázisait, az ISIS lényege is ez volt (iszlám állam) merthogy a szunniták „nem képesek” Izraelt eltörölni a föld színéről.

  Rodeio adja a szádba az igét, hogy Amerika exportálja a vallásháborút??!! Nem érzed egy kicsit sem anakronisztikusnak?

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 16
  11:57 de.

  Bocsánat, persze hogy a kibutzokra
  Hogy honnan jött a fejembe a gulág szó?! mea culpa!

 • Gabriel
  2019 szeptember 16
  12:32 du.
  @gaga
  remélem ebből kemény vita kerekedik kettőtök között…vita(SIC) amiről neked halvány lila fogalmad sincs mint úgy általában egy fogalom nélküli emberszabásúnak

  bruhahaha

  el fogom olvasni „a” Margitka reagálását, a tiedet látva ilyen hosszúnak, görgettem a végére dús fantáziám elképzeli a sok „jelzőt”

 • Tüske Zsófia

  „Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!”
  János 7:24

  „Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.” Mt.5:20.

  Tudod, a muszlim bevándorlók befogadása körül az igazság „kicsit” sokkal komplikáltabb, mint ahogy némelyek leegyszerűsítik és hamis bűntudatot keltenek a hívőkben. Sajnálom, hogy Ferenc Pápa és Beer Püspök úr nem látja jól a veszélyeket.
  Azt tudod, hogy valamikor az egész anatóliai félsziget (Bizánc) keresztény volt? Esetleg azt is, hogy a múlt század elején tömegesen (egy millió?) lemészárolt örmények is keresztények voltak?

 • No problem Gabriel, mindenki tevdhet neha.
  Tudatban voltam hogy nem a kenyszermunka taborokra gondoltal.

  De mi fog majd kialakulni az Iran (Shia) es a Saudi (Suuni0wahabi) orok ellensegek kzott???

  Iran hangosan ismeteli hogy keszen alnak a haborura.
  Sziriaban, Lebanonban es Jordanban is tonbolnak a Gasbala harcossaik.

  Takan inkabb hagyjuk azt Izraelra ???

  Az IDF szep-csendben majd veget vett annak??!!!!

 • Gábriel! Hol írtam én most marxizmusról, vagy bármilyen izmusról? Még a szeretetről se. Se egyéb izmusról.
  Annyit bátorkodtam megjegyezni, hogy az embernek a legnehezebb önmaga előítéleteit, butaságait, korlátoltságát legyőzni. Mint a példád is mutatja. Össze-vissza hadoválsz „teremtőről”, meg „ateizmusról” – Marxról már nem is beszélve. Szajkózod, hogy „szeretet, szeretet, szeretet” – de nem érted, hogy a”szeretet” nem valami adomány, parttalan méznyalás – meg kell küzdeni érte: elsősorban a saját önzésemmel, lustaságommal stb.
  És. Reza Pahlavi akkor kezdte el szúrni az „isták-pisták” szemét, amikor kapcsolatot kezdett építeni a népköztársaságokkal: Magyarországon is járt. Addig nem volt vele és a szekuláris államával semmi baj. Aztán nyilván a „szeretet” csapott le az országra Khomeini képében.
  Ha válaszolni óhajtasz, léci, olvasd el, mire válaszolsz.

 • Na megint nem kaptam visszaigazolást a Tarlós cikknél az utolsó és elküldött(!!!!) hozzászólásomra(ami nem mindenben a cikkről szól)de sebaj,kibírom…és a hiba ugye nem az én készülékemben van?…!
  Ha mégis olvasták,pláne akinek címeztem,az jó….de ha nem ugye az sem létkérdés szerencsére számomra !
  (talalomnak írtam mellesleg)

 • Mellesleg ugye nem „ellenzéki cirkuszról” szól az élet(mint a cikk),ennél fontosabb dolgok (és tartalmasabb szórakozási lehetőség,és főleg
  tartalmasabb is)!

 • a tartalmasabb szót ismételtem ,siettem (bocsi9,jó film van,ami remélem mentségemre szolgál? és a gyengébbek is megértik?!

 • Nem lesz olyan csendes a megoldás, hiszen a prófécia is azt mondja, hogy a végén egyedül az IDF-re marad a megoldás.
  És hogy a föld királyai összefognak Izrael ellen. Bár az is írva van ugyanabban a próféciában, hogy “akik végig kitartottak Izrael fiai mellett”, azok majd áldozhatnak a Szent Városban..!
  Vagyis lesznek szövetségesek a végső csatáig.
  A próféciák szerint Jezréel völgyében, ami nem meglepő, hiszen nem egy fontos csata színhelye volt. Előtte azonban sok harc lesz.
  Nem tudom Bendegúz, de egy biztos, hogy a szövetség összeállt. Úgy tűnik Irán a vezetője, mert a háttérben mozgatja a szálakat, de hatalmasok a szövetségesei, készen a háborúra.
  De előtte fel kell épüljön a Templom.

  más valami:

  És van valami, amit Isten elrejtett a szemek elöl, a Tíz törzset, amely ugyan folyamatosan a szemek előtt volt és van, de a Világ előtt rejtve maradt. Shikem שכם Jákov kutjának a helye, Ábrahám városa, Jákov e földje.
  Salamon Jeruzsálemben építette fel a templomot, Sion hegyén, amit a jezebeusoktól zsákmányoltak, ez igaz.
  De az élő víz, a Jakov forrása.
  Manassé és Efraim földje.

 • GEYZA panaszkodik hogy „nem latja a migransokat”.

  Erdogan kijelentette ha nem kapja penzt amit az EU igert a migransoakat, ill. a Szyriai es mind mas mekulteket szabadon engedi nyugateuropara.

  Ha azt teszi majd bizonyara fogod latni a tomegeiket.

 • Rideo’

  „Medicare for all” az ma csuoan egy politikai maszlag a 25 demokrata versenyzok kozott.

  Jelenleg az csupan a 65 ev felettiket biztositja.

 • Jani;

  A musulman menekulok esete persze igazan mas.

  A tomeg demokratikus jogaikert kezdtek tunteni Iblid varosaban. De az Assaf rezsime fegyveres erokkel lovetett rajuk. Ugy kezdodott a polgarhaboru.

  Assad hadai, s az Irani Hashbalah, no meg amint a szbadsagharcosok gyozelemhez kozeledtek, Putin legiereje kezdte bombazni es pusztitani Szyria varosait.

  Az felmillio halottat es 5-6 millio menekultet produkalt.

  De a vilag csak nezi azt karbatett kezekkel.

 • jani: nosza, váltsátok le Ferenc pápát, a pápaválasztó konklávé bizonyára támogatni fogja a legvéresszájúbb legtágabb zsebű, aranymezes magyar püspököt, esetleg a komcsi-ügynök stadionépítő Kis-Rigót, minden magyar katolikus főpap büszkeségét.
  Esetleg ki is nevezhettek valami bizottságot, aki megfelelő magyarázatokkat látja el Jézus szavait…. boldogok a sajtkészítők…. ugyebár. és erre már Péter is figyelmeztetett:
  „De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra.”

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 16
  10:14 du.

  gizi
  u r incompetent in every case, és én nem pazarlom magamat a hülyeségeidre

  bruhahaha

 • Gabriel
  2019 szeptember 16
  4:54 du.
  @gaga
  mi a fontossága Izraelnek, egy Haiti méretű kis ország nagy álmokkal amik -szerintük- 5000 éve nem valósultak meg de -talán- most (ma megbukik a netán yahoo vagy marad az apartheid)..

  és semmi olyan terméke (na jó a szódáspalack amit a szifon kiütésével hoztak létre 5 szörös áron lehet szódavizet csinálni vele) meg Jaffa narancs de a Délafrikai jobb

  a diaszpóra nagy mert beteljesedett Mózes szava: miszerint…

  de te úgyis mindent tudsz, ezt is…

  fel van fújva az egész „ügy” ami nem is ügy, hacsak nem lőnek, (Iraqban, Szíriában, Lebanonban, hogy mit keresnek ott a botrányon kívől nem tudom),

  hogy hallassanak magukról

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 16
  10:14 du.
  gizi a Sanders és a másik nem fognak nyerni, ha kell a demokraták maguk lelövik őket, mint 2016-ban!

  a MEDICARE mindenkinek az azt jelenti (ezt még érted eddig?) hogy mindenkinek azaz nem 65 éven felül, hanem mindenkinek… még neked is bár nekem veled kapcsolatosan vannak különféle hatékony gyógymódjaim …

  és nem átvágás…
  2-3 F35-ös bádogveréb árából az ország (az USA) teljes egészségügye rendbe tehető lenne és ha a Bőing 737 Max és minimax meg selejt helyett normálisat csinálna a Bő Ing akkor is meg a GM és Ford olyan „ÓTÓKAT” mik nem gasguzzlerek (zabálják a fósszilis üzemanyagot 5 vagy 10 szer annyit, mint ami szükséges a teljesítményükhöz) és akkor nem kellene egy Cerkófmajom a Fehér Házba főbohócnak akit megválasztottatok a világ és az én nagy boldogságomra már lila kezdek lenni amikor olvasom a POTUS @realtrump tweetjeit

  meg a tiedet ami még annál is röhögényesebb

  bruhahaha

 • TUSKE ZSOFIA;

  Az allitott „Jezus”-a nem”kereszteny” hanem egy Hassidic zsido rabbi volt.

  Tisztan idezve a konyvben ,hogy csupan a Tanakj-ot hirdette. Ami a Torah, Zsoltarok es a Profetak.

  A kereszt es azzal valo elvek Constatine csaszarsagaval lett terjesztheto.
  De a „lereszteny” seg csak Teodoszusz csaszar uralmaval a VI. szazadban lett hivatalos.

  Ha keteldene azon hasonlitsa a maga „ujtestamentumat” a Torah adataihoz.
  Az tisztan mutatni fogja maganak hogy mi volt a kesobbi szazadokban a valotlan hozzadasok, fokent a Romai Mitraizmusbol eredok.
  (Pl. a kereszt, a vasarnap, a szuz-szuletes, stb.stb.)

 • A Saudi olaj-ipar fele langokban van, meg a vilaguron kivul is lathato.

  Na mit fog az majd okozni a vilag kozgazdasagainak ???

 • Tudtad, hogy 1992-ben 25671 szlovén lakost törölt a szlovén belügyminisztérium a központi nyilvántartásból, és zömüknek a jogállása ma sem tisztázott? (Szlovénia 1991-ben vált ki Jugoszláviából, és lett önálló állam)

  Gondoltad volna, hogy Európában 600 ezer nyilvántartásból törölt ember él?

  A nyilvántartásból töröltek táborát növelik a hiteles személyi okmányok nélkül érkező menedékkérők, akiknek valódi személyét valamilyen módon meg kellene állapítani. Mondjuk az egyik azt vallja, hogy Moszulból menekült el, és hozzád kerül kérelmének elbírálása. Nyilván ennek szigorúan előírt protokollja van, de mégis, hogyan kezdenél neki, amikor ma Moszul így néz ki?:
  .

 • Nos több cikkhez írt hozzászólásom nem jelent meg,”természetesen”
  véletlenül….
  Bendeguz 79!
  1/Jézus ugye,mint mindenki tudja előszőr zsidó volt,de ugye megkereszteledett?..!
  2/ a meg nem nevezett? „békeköri tagok írzak… hivatkoztak(de ugye nem idézték..)egy katolikus papra…..
  3/ Geyza azért nem fél a migránsoktól,mert ugye a kormánynak hála!!! szerencsére itthon jóval kevesebben vannak….mint pld.a környező országokban,
  Na a teljesség igénye nélkül,mára ennyi,se időm,se kedvem az uszító ,tájékozatlan és főleg alacsony szinten lévőkkel vitatkozni……
  Ha ez sem jelenik meg,akkor „felfogom” és tudomásul veszem,hogy nem véletlen….de kibírom!

 • Boda Marcsi:
  „Nos több cikkhez írt hozzászólásom nem jelent
  meg,”természetesen” véletlenül…”

  Ha tényleg így van, akkor azt rettenetesen sajnálom, mert ezzel bizonyosan pótolhatatlan veszteségek érték az egyetemes tudományt (azon belül is különösen a róm.katholikus teológiát, az etika tudományát és a szociológiát). 🙂

  Boda Marcsi:
  „Geyza azért nem fél a migránsoktól,mert ugye a kormánynak hála!!! szerencsére itthon jóval kevesebben vannak….mint pld.a környező országokban”

  Csak mellékesen jegyzem meg, hogy – bár az esetleges tömeges menedékkérés vagy migráció (ami jelenleg még nincs) kétségtelenül okozna bizonyos társadalmi-gazdasági nehézségeket – én sem félek tőlük. (Pedig hiszi, nem hiszi, én 2015-ben már közelről is láttam egy-két menekültet. Sőt, nagy néha
  – tulajdonképpen ritkábban, mint szeretném – elő-előfordulok itt-ott a Lajtától nyugatra is, ahol néha szintén van alkalmam látni úgy mai menekültet, mint régebbi gazdasági bevándorlót, fehéret, barnát, feketét, sárgát, keresztényt, muszlimot, buddhistát, zsidót, hindu meg mint tudom én milyen vallásut és nem-vallásosat is.)

 • RODEO:

  A Houthi az egy torzs Yemenben. azok a Shiak, s azert Iran ki-hasznlaj oket, lazitva, penzeli es degyverzi oket Saud Arabia ellen.

  Nem 5 ezer evesek, s semmi kozuk Israelhez.

  A Medicare nyujt egeszsegi ellatast a nyugdijjasoknak, kb. 55 millionak. Az kerul evente egy trillio dollarba.

  A Medicare az azokatnak nyujt egeszsegi ellatast akik anyagilag nem kepesek azert fizetni onmaguk.
  Az a „felfare” alapjan van.
  Az is egy trillioba lerul evente.

  Na kiterjeszteni azt 275 tobb milliora, az kerulne kb, 4-6 trillioba evente.

  A US evi ossz-adojivedelme 3 trillio dollar.

  Akar tetszik az vagy nem, talan szukseged lenne a sajat
  „hatekony gyogymodjaudat” venned.

  A demokrata parti „wanabee”-k valosagban csak a Trump ujravalasztasan erolkodnek, amint bohocokat tesznek onmahukbol. Azt nagyon eltalaltad!

  Na azon rohogj !!!!

 • BODA <ARCSI;

  A fiatal rabbi soha nem hagyta el hitet, csupan a Torah-t
  kovette es hirdette.

  "Keresztenyseg" mint vallas nem letezett a VI szazadig, amikor Teodorusz csaszar birodalmi vallsakent iktata.

  Constantinus csaszar tronjajutasakor a IV. szazadban veget vetet Gallius csaszar altali vallasulkdozeseknek.

 • Drizari

  Érdekes gondolatok juthatnak az ember eszébe, amikor így szemléli a nagy Ninive városát!

 • Boda Marcsi
  2019 szeptember 17
  4:28 du.

  Nem mindegy neked hogy megjelent e vagy sem?
  Úgysem érdekel senkit a röfögésed.. 😀
  Max. Gyurkát,a bolond vénembert.
  De ő nem számít.

 • Boda Marcsi
  2019 szeptember 17
  4:28 du.

  Há má hogyne félnék a migráncsoktól !
  Tele van velük a Dohány utca.
  Ott élik a gyanús kinézetű boltocskáik előtt az életüket, az utcán.
  Miközben el szokták állni a trolibusz útját a dögnagy fekete terepjáróikkal, amitől egészen a Kőrútig dugó szokott kialakulni.
  Ezek az arabok viszont a Kormány „lieblingjei” valami oknál fogva. Az ott élők meg le vannak „ibrikálva” heheh
  Hogy mi az igazi üzletük, az nem derül ki mert vevőt még nem láttam a boltjaikban.
  Gondolom drogban vagy fegyverben, esetleg leányban utaznak.
  A pénzváltás ma már nem biznisz ugyanis azzal kezdték: a fekete valutaváltással.

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 17
  9:11 de.
  TUSKE ZSOFIA;

  Az allitott “Jezus”-a nem”kereszteny” hanem egy Hassidic zsido rabbi volt.

  igen tudom, de hol is állítottam az ellenkezőjét?

 • Tüske Zsófia

  Sejtettem, hogy igazi érvek és igaz ítélet helyett ismét demagóg látszatokkal fogsz jönni. Te se és az olvasók se felejtsék el, hogy a mai magyar püspökök még a rendszerváltás előtt léptek papi pályára. Aki karriert, pénzt vagy a kényelmes életet szerette, az biztos, nem ezt a hivatást választotta.

  Egyébként, Teréz Anya is helyben segített a nyomorultakon és nem akart félmilliárd indiai koldust telepíteni Európába, aztán kvóta szerint elosztani őket. De ugyanez elmondható Albert Schweitzer is, aki Afrikában alapított kórházakat. A pénzt vitte a helyszínre, mert a pénzt egyszerűbb utaztatni, mint a világ szegényeit árkon-bokron át.

  De ha a dolgok gyökerét nézed, a túlnépesedés az egyik oka a szegénységnek. Ha még tovább keresed az okokat, akkor a vallásnál és a vallási tanítások értelmezésénél lyukadsz ki.

 • Találom!

  Itt van, amit írtál:

  —–
  „”Van, akinek ehhez kell a mankó az Evangélium, a Korán, a Tóra stb. szövegében.””
  —–

  vagy ez elírás? (ugye nem minősítettél senkit?)

  Aztán válaszként talán ez is elírás:
  ——
  „”Annyit bátorkodtam megjegyezni, hogy az embernek a legnehezebb önmaga előítéleteit, butaságait, korlátoltságát legyőzni. Mint a példád is mutatja.””
  ——

  Ha megpróbálnád megérteni, bocsánat nem megérteni, hanem átérezni, hogy miről „vannak szavak” azokban az írásokban, amelyek szerinted mankónak valók, akkor nem írtad volna ezt itt:
  ——
  „”Szajkózod, hogy “szeretet, szeretet, szeretet” – de nem érted, hogy a”szeretet” nem valami adomány, parttalan méznyalás – meg kell küzdeni érte: elsősorban a saját önzésemmel, lustaságommal stb.””
  ——-

  Szó sincs azokban „parttalan méznyalásról” hanem pontosan „inkondicionális” szeretetről, magyarul olyanról, aminek nem az a célja, hogy benyaljad magad valakiknek, hogy cserébe juttatást kapj.
  Nem, tudom hogy ez nem a Te eseted, hanem sokan másoké (ezen hasábokon is) – csak azért írom, (és írtam) hogy közvetítsem.

  De ha ha eredetiben elolvasnád, Neked ez jelenthetne sok mindenre megértést. Vannak akiknek sajnos hiába.
  A léleknek csúnya szóval, „vevőnek” kell rá lenni.

  Más:
  —–
  „”És. Reza Pahlavi akkor kezdte el szúrni az “isták-pisták” szemét, amikor kapcsolatot kezdett építeni a népköztársaságokkal: Magyarországon is járt. Addig nem volt vele és a szekuláris államával semmi baj.””
  ——

  Nem hinném, hogy ehhez valami köze lett volna a „népköztársaságoknak” (Hacsak nem az, hogy a „népköztársaságok” szemét – élén a nagy testvéri SZU-val, – pontosan Reza Pahlavi amerika-barát köztársasága szúrta, hiába kereste az a „barátkozást”
  Amúgy a „népköztársaságok” valójában „szövetségeseket” kerestek minden „isták-pisták” országával. (Elsősorban Izrael ellenében, másodsorban az USA befolyás ellen)
  Beleértve Irakot, Szíriát, Egyiptomot, ne is beszéljünk Kadhafiról, aki még katonai kiképzése idejében (Jugoszlávia) magyar/horvát leányzót vitt haza feleségnek. (mint egzotikus, idegen törzsbéli 🙂 )
  A (Safija vagy Zsófia Farkas) a meggyilkolt fiainak az anyja, illetve az egyetlen túlélő lányának, akik ma Horvátországban élnek

  Felületes tudással nem értik sokan, tömegesen nem értik meg, hogy az arab világban valójában egy pusztító VALLÁSHÁBORÚ folyik, olyan mint Európában pár száz éve.

  És ebbe nyilván az opportunisták bele tolják a marxista ideológiát, KÖVETVE A „KOMMUNISTA KIÁLTVÁNY” FELHÍVÁSÁT, HOGY AHOL ZŰRZAVAR VAN OTT ESÉLY VAN A PROLETÁR-INTERNACIONALIZMUST ELPLÁNTÁLNI.
  Mert hát hogy szép legyen az élet, a marxizmus is egy vallás. Amit a fanatikus iszlámhoz hasonlóan tűzzel vassal terjeszteni kell, az eszközök nem számítanak, mert a cél szentesíti azokat!
  Tévedek? Nem ez van írva?

  Nyilván nem feledkezhetünk meg az egykori „nagy-testvér” birodalom-építő hagyományáról „Rettegett Iván” óta, amiről mint tudjuk Sztálin sem tett le, sőt!

 • jani
  2019 szeptember 18
  5:37 de.

  Sajnos a „nyomorultak” szavaddal mindent elárultál magadról.
  A lényeg, hogy nyilván személyes érdekeid fűződnek az egyházi rend védelmére, mivel a része a világi karrierednek.

  Nincs ezzel semmi baj, ahogy már máskor is írtam, csak a bíróságon sem fogadják el a tanúságtételt, ha tanúnak valamelyik félhez érdekei fűződnek, mivel elfogult.
  Nyilván egy független bíróságról beszélek.

  Ismétlem, ki kell mondani, hogy mi az érdekeltséged, és abból az alapállásból vitatkozhatunk, mint felek.
  Mert akkor tudjuk, hogy ki mit, miért tart annak, és így elkerülhető bármilyen értelmetlen személyes vádaskodás

 • Gíabriel! Lapozgattam a Könyvet, de csak szentenciákat találtam benne.(Tóra nem került a kezembe, viszont úgy tudom, az ószövetségen alapul.)Még soha, semmmilyen dilemmámra nem kaptam választ, segítséget, mankót.
  „Amit a fanatikus iszlámhoz hasonlóan tűzzel vassal terjeszteni kell, az eszközök nem számítanak, mert a cél szentesíti azokat!
  Tévedek? Nem ez van írva?” Tévedsz. Nem ez van írva. (Ahogy a katolicizmust se Loyolai Szt Ignácról, vagy Pázmányról kellene megítélni.)
  És: miért baj az, ha valaki támogatókat, szövetségeseket keres a politikájához? Az ESZKÖZ nem mindegy.

 • jani: Jézus tanítása nem kaparós sorsjegy, amit tetszésed szerint vakarsz ki és írsz át, már mondtam.
  Természetesen te Ferenc pápát és Beér Miklóst vádolod azzal, hogy nem látják jól Jézus egyszerű parancsait, holott ők és még néhányan közülük élik a hitüket és alkalmazzák a tanítást, nem pénzért gazsulálnak hamis prófétáknak. Egyikük sem telepítene ide milliókat, ez csak a ti lázálmaitokban a terv, hanem a felmerülő problémát akarják Jézus útmutatása szerint kezelni.
  „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”
  „Ne nyomorgasd a jövevényt, és ne sanyargasd őt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban.”
  „Olyan legyen néktek a jövevény, a ki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

  szíveskedsz a továbbiakban Isten Igéjével vitába szállni és azt nem relativizálni.

 • Azért nem rossz ám, hogy élnek Magyarországon olyan emberek is, akik egészen mással foglalkoznak, mint egymás püfölésével. Mármint az interneten szavakkal ütlegelve. Ebbe itt belefutottam én is, anyám fordult is egyet a sírjában, de nem sok embert zavart.

  Szóval, tüsténkedik egy magyar jutuber, aki sok érdekes és helyenként meglepő dolgokról készít felvételeket. Így tett nemrég, épp a szeptemberi nyugdíjfizetési napon tette közzé ITER felvételeit a közkedvelt videomegosztón.

  Mi van? ITER? Az meg mi!

  Szóval, az egymaga alkotta stábjával szelfizős videoriportot készített, és ahová sikerült bejutnia kamerájával, az ott dolgozó magyar mérnököket is boldoggá tette, mivel addig azokra a helyekre még őket se engedték be. No, de lássuk, miről is van szó, mi is az az ITER, és naponta mennyibe is kerül az nekünk? :
  .

 • Drizari
  2019 szeptember 18
  12:23 du.

  köszönöm, csodálatos!

  megjegyzésem, engem és hasonszőrű skrupulusok nélküli gondolkodókat a kapitálistapisták legszívesebben élve megfőznének pörköltnek… MERT UGYE AZ „Ő” PROFITJA MA ÉS HOLNAP AZ A LEGFONTOSABB ÉS A HOLNAPUTÁN LE IS VAN SZARVA…
  éjjel ment egy egyórás agylúdtalp a tv ben farmerek hisztériás rohamot kapnak a szélerőművektől és a vibráció ami 250-300 méterről kevesebb, mint egy hűtőszekrény vibrációja és zaja az nekik agylebegést és szívdobogást okoz meg hisztériát és minden áron meg akarják akadályozni mert van megette politika ellenkező profitérdek (ki kell termelni az összes még meglévő fósszilis lószart ha az emberiség bele is döglik)

  ez a terv ITER már régen termelhetne, ha a sok résztvevő igazán komolyan venné…az rémisztő lehet a mostani csilliárdos Koch Brotherek nek (már nem többes szám az egyiket elvitte az ördög) és a többieknek, hogy a nép egyszerűen, mint a kommunizmusban elvinné a profitjukat mint a kiscica a gombolyagot és ők nekiállhatnának megtanulni írni és olvasni meg kertészkedni és nem lenne rabszolgák serege akik a seggüket is kinyalják bérért

  tehát tudjuk, a NAP kicsinyített másolatát letelepítjük és műxik, és még csak nem is veszélyes a legnagyobb veszélye az lehet, hogy seperc alatt leáll

  oktatás és a butaság eltörlése a legfontosabb politikai feladat mert azEMBERISÉG JELENE ÉS JÖVŐJE KÉRDÉSES

  még egyszer nagy köszönet a filmért

 • Tűske Zsófi

  „Egyikük sem telepítene ide milliókat, ez csak a ti lázálmaitokban a terv, hanem a felmerülő problémát akarják Jézus útmutatása szerint kezelni.”

  Én sem hiszem, hogy Ferenc Pápa vagy Beer Püspök millió számra akarna muszlimokat közénk telepíteni. Csak épp nem tudják feloldani az egyháti tanítások és a a józan ész közti ellentmondást. Sajnos nem csak a migráns kérdés kezelése okoz gondot a Kat. Egyháznak. Ilyen a cölibátus, a házasság-válás a fogamzásgátlás, a házasságon kívüli szex és a homoszexualitás kérdése is. De ha neked és a „baromira felvilágosult humanista” barátaidnak van bibliai igékből vett magyarázata, hogy miért csak a migránsok befogadását kell szemellenzősen értelmezni, akkor fejtsd ki.

  Ja, ha Ferenc Pápáról és Beer Püspökről el is hiszem, hogy nem terveznek milliókat betelepíteni, ez nem jelenti azt, hogy másokról is elhiszem ezt.

 • Rodeo11,

  ha itt egy embernek (neked) tetszett, már megérte idehozni.
  Na jó, nem mondom, kell némi készség és affinitás megnézni, mert mint a videóban az egyik magyar fejlesztőmérnök elmondta a felesége megjegyzését: ez oké, de mit eszünk vacsorára? 🙂

 • talalom
  2019 szeptember 16
  8:27 de.

  „El is gondolkodtam: hogy van az, hogy ahová a “keresztyének”- főként az USA vezetésével – el akarják vinni a “szabadságot”, kivétel nélkül a harcias, bigott Allah hívőket segítik hatalomra?”

  Gratulálok! Nagyon jó kérdés, jókat lehet rá félrebeszélni, mint ahogy meg is kaptad! (Nyugodtan írhattad volna kijelentő mondatként is!)

 • Margitka!

  Soha, egyetlen könyvet sem úgy vettem a kezembe, hogy „mankót” kerestem volna problémáim megoldására, kivéve műszaki kézikönyveiket, természetesen.
  Úgy teljesen más.
  Ha a marxista ideológia tanulására rászántál 4 évet az életedből, akkor lehet, hogy ezt a könyvet nem csak úgy lapozgatni kellene.
  Vannak olyan példányai, amelyek folyamatosan olvashatóak, nincsenek össze-vissza tördelve mindenféle liturgiák megtartása érdekében.

  Ugorjunk a Kiáltvány kijelentésein, tudjuk, hogy úgy igaz, ahogy írtam.
  Azt pedig, hogy valaki hol és miért keres támogatókat nem mindegy.
  Így gondolom ha már ideológiáról esik szó, akkor meg nagyon nem mindegy, hogy kikkel szövetkezek, mindennek jó oka van.
  Barátokat se mindegy, hogy kik közül választok.

  Egy országnak nemcsak lehetnek politikailag akár eltérő országokkal is egyezményei, hanem együttműködései is.

  Nem tudom, hogy hol írtam az ellenkezőjét ennek.

  Azt írtam, hogy befolyásolás, beavatkozás (Iránnal és az arab országokkal kapcsolatosan) Ami teljesen más.

 • TUSKE ZSODIA;

  Ha tudja miert ismtelgeti mindeg a „kereszteny”-seget ???

 • talalom;

  A Torah , Mozes 5 konyve. Az az a Biblai elso 5 konyve Moses alatal.

 • jani: ha a Szentírást a józan ész alapján akarod a jelenkori állapotokhoz igazítani, egész nyugodtan kidobhatod az egészet a fenébe, mert kifogásokat és ellenérveket mindig is lehet találni.
  Ha nem fogod fel, hogy a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” parancs a háborúkat tenné okafogyottá, valamint, hogy miért tartotta Jézus az irgalmas szamaritánust különbnek a zsidóknál – akik megvetették a Szamariabelieket – egy rabbi is elment mellette segítségnyújtás nélkül, akkor számodra a kereszténység csak egy cifrára hímzett báránybőr, amiben egész nyugodtan parádézhatnak a Kis-Rigóhoz, vagy a zarándoklatokra járó Kövér Lászlóhoz hasonlatos képmutatók.
  „Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: »Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem fogják azt mondani: ‘íme itt van,’ vagy ‘amott’. Mert az Isten országa köztetek van” Ha tiszteled a másik embert (bárhonnan is jött és bármi is a vallása) és tőled telhetően segíted a rászorulót, a világ ott szebb lesz egy kicsit. Ha sokan teszik ezt, nagyon szebb lesz. De ott, ahol bezárják és éheztetik a menekülőt, bárhonnan is jött, és bármi elől is menekült, ott csak a Pokol növekszik. Ezt is lehet tenni, általános helyesléssel, csak éppen ennek semmi köze nincs a kereszténységhez. Az Egyház egy szervezet és a történelem során borzasztó dolgokat tett Jézust tolva maga előtt. Jézus-követése lelki/szellemi dolog. És mert sok tekintetben erőt kell venni az ember ösztönös késztetésein, nem mindig könnyű út.

  A cölibátus már nem Jézus parancsa, hanem a 3. szd-ban lett kötelező a szerzetesrendekben. A többi erkölcsi kérdés az egyéni életre vonatkozik és a két alapvető parancs részletkérdése, de az általános boldogság kulcsa abban az első két parancsban lenne, már, ha szemforgatás, mellverés és hazudozás helyett egyszerűen megtennék azt a magukat kereszténynek mondók.
  Ami a migrációt illeti, a nemzetközi jog pontosan meghatározza, ki melyik csoportba tartozik, ennek megfelelően kezeli a kérdést az eljárásjog. Nemzetközi jogász kollégám jó ideig próbálkozott a különbségekre és a kezelés lehetőségére rámutatni, de az egyszerű észjárású többséget ez nem érdekelte. Az – hozzád hasonlóan – az orbáni opciót fogadta el és ráhívta a rendőrséget halottak napján az ismeretlen temetőlátogatóra.
  Ma ez a magyar falkafolk. Csendben reménykedem, hogy csak lenne köztünk tíz igaz, ha véletlenül erre tévedne az Úr.

 • Látom, nem jött megoldás arra a kérdésemre, hogy miképpen lehetne megállapítani egy magát Moszulból menekültnek vallóról, hogy ő valóban az a személy, akinek vallja magát?

  Pedig vártam azoknak a problémamegoldó válaszait, akik szerint nagyon rossz a magyar bánásmód ezekkel az arctalan határsértőkkel szemben. Pláne, ha nem hallod a perzsa arab és az egyiptomi arab nyelv közötti különbséget.

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 18
  9:13 du.
  TUSKE ZSODIA;

  Ha tudja miert ismtelgeti mindeg a “kereszteny”-seget ???

  A kereszténység Jézus követését jelenti.

  ha a kereszténység történetére kíváncsi, tanulmányozza:
  http://tortenelemcikkek.hu/node/174

  ha magára a keresztényekre: https://www.keresztenyek.hu/kik-vagyunk-mi/
  Ez szerintem a legjobb honlap ebben a témában – janinak is melegen ajánlom.

 • Drizari
  2019 szeptember 18
  3:59 du.
  mikor milliókat végeznek ki kínhalállal (helyi háborúk) a fósszilis energiaforrásokból kifacsarva a maximális profitért, amikor ha nem adja ingyen akkor lebombázom lásd 2003 IRAQ, majd Lybia, Szíria, azt nem tudom az afgánoknak milyük van de az egyik tálib azt nyilatkozta tegnap ék még 100 évig vidáman kiröhögik a betolakodókat akik hivatlan betolakodóként bele akarnak pofázni abba, hogy milyen kockéás asztalkendőt tekerjenek a fejükre és hogy a frász tudja még mi miatt…

  most zaj van a Pompass elutazott a Közel Keletre, mert kiderült az egész $500000000000 ért megvásárolt USA gyártmány harci kecskék nem is látták sem nem lőttek le egyet sem a 17 drónból amik pontosan célozva szétverték a szaudiak olajiparát seperc alatt most mindenki bűnös, de a szaudiak nem pedig azok csinálják a genocicidiumot Yemenben mert leváltották a szaudiak által a nyakukba varrt diktátort és nem akarnak szaudi gyarmat lenni…és lehetne sorolni mindezek helyett tudományra és fejlett oktatásra költeni és egészségügyre (elektromos cigaretta halálos de árulják, mert kurva nagy profit és most elemzik, milyen lelki gyötrelmet okoz az, hogy hülye gyerek az eperízű füsttel feltölti a tüdejét azután életre kell kelteni, de már kifizette

  valamit majd eszünk, drágám, ha időben megfőzöd!!! lett volna az én válaszom és jobb ha el is kezded!!! családi munkamegosztásként

 • Tüske Zsófia

  Úgy beszélsz velem, mintha meg akarnál téríteni. Meg úgy, mintha nézeteimet Orbán Viktortól és társaitól készen venném át és nem lennének saját gondolataim. Köszi! Az is igazán köszi’, hogy megmagyaráztad, hogy nem Jézustól ered a cölibátus. Még azt nem magyarázd meg, hogy miért feltételezel mindenkiről gonoszságot, aki nem abban látja a más vallású és kultúrájú migráns tömegek problémájának megoldását, hogy Európába hívja őket?

  Én szoktam állatokon is segíteni. Sokféleképp lehet. Korlátozott számban lehet befogadni. Lehet más gazdit keresni, lehet menhelyre vinni és lehet menhelyet pénzzel is támogatni. De ez csak tüneti kezelés, aminek sosincs vége. Én szívesen támogatnám a túlszaporodás korlátozását, az ivartalanítást. De erről a gazdikat kéne felvilágosítani, esetleg számon kérni.

  Az emberek túlszaporodását sem a háborúkra, a járványokra vagy az éhhalálra stb. kéne bízni.

 • TUSKE ZSOFIA;

  Tehat az evolicionistabol es Marxistabol lett Biblia szakertohoz.

  Ahol olvashatja, hogy a fiatal rabbi predikalta volna „onmagat” kovetni, s nem a Torah utasitasait, az ami az irott szoveg valtoztatasai ill. hamisitasai.

  Hasonloan mind az ‘en leszek ez vagy az’, s az ‘ezt teszem vagy azt teszem majd’-ok, s mind az egyeni igeretei, teljesen elkepzelhetetlen egy rabbitol.

  Mert egy rabbi azt NEM mondta volna soha !!!

  Azert irtam mar parszor, ami a maga Biblaijaban ( a gorog-latin egyhazi ) kiadsaban nem a Torah szovegehez eggyezotetheto, azt egy rabbi NEM tette volna. S az az evszazadok soran tortent egyhazai valtoztatasok, s mondhatoan mas vallasokbol atvett (Mitraism, Zoroesterism, stb,)szokasok kovetesei.

  S azt alig nevehetene barki is „kereszteny tett”-nek sem.

 • jani,
  azt hiszem igazad van a túlszaporodással kapcsolatban.

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 19
  2:17 du.

  gizi ajánlom figyelmedbe a Winny the Poo avagy Micimackó összes köteteit, The Beauty & the Beast, Adventures of the girl with the polka dot headkerchief, na, meg a Vasorrú Bába kalandjai Kisbürgözdön magyar népmesét, sokkal jobbak mint a tekercsek, amikbe nem lehet semmit beletekerni, és olyan porosak, magam részéről egyetértek a cikk alanyának mondandójával, ha te bele is zöldülsz

 • Jani!

  Megengeded hogy én magyarázzam el a Tüske Zsófia helyett, aki egy hölgy és kultúrlény? de csak lasssaaaaannn ….nagyon laassssaaaaannnnn….

  Arra van magyarázat, igen egyszerű, hogy azok, akik kormányzati vezető pozíciókra törekednek, azok miért hazudnak.
  Nyilván ezzel a hazugsággal hitetik el az írástudatlan, ignoráns, buta, világról semmit se tudó „parasztokat” (paraszt értsd: mint gyalogos)
  De Te miért hazudozol itt?

  Ki az aki hívta őket???

  nem vagy undorító egy kicsit sem ezzel a kérdéseddel??

  Nevezd meg! NEVEZD MEG AZT A SZEMÉLYT, BÁRHOL A NAGYVILÁGBAN AKI H I V T A ŐKET

  VAGY ENNYIRE SÜLT BUTASÁG ÖMLIK BELŐLED, HOGY KÉT ALAPVETŐEN KÜLÖN MAGYAR SZÓT SEM BÍRSZ MEGKÜLÖNBÖZTETNI???

  ‘HIVNI’ ÉS ‘BEFOGADNI’ – (ÉS RÁADÁSUL ÁTMENETILEG) – NEM UGYANAZ!

  Szóval a kérdésem továbbra is fennáll!

  Mossad már ki magad, ha ennyire mocskos vagy.
  évek óta ezzel a mocsoksággal uszítja néhány hétpróbás gazember egymásnak a magyar embereket.
  Magyar földet elöntöttétek a gyűlölködés minden mocskával.
  És még ki mered nyitni a szádat?

  A Tüske Zsófiát hívod ki magyarázkodásra neked, egy alpári hazug gazembernek, hogy tisztázza ki magát?

  Az meri meggyalázni a tiszta embert aki mocskos?

  Hát erről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy:

  „OLYANOK VAGYTOK, MINT A MESZELT SÍROK, KÍVÜLRŐL FEHÉREK, DE BELÜL MEGRAKVA FÉRGEKKEL ÉS MINDEN ALJAS MOCSOKSÁGGAL”

  Leírtam már nem egyszer, hogy a magyar kormányfő összeszövetkezett az orosz birodalom vezetőjével és az iráni terroristákkal hogy szétlődözzek a közel-keletet, tudva tudván hogy az emberek onnan ide fognak menekülni, hisz más irányban a biztos halál várná mindegyiket.
  Az összeesküvők tették mindezt, azért, hogy szétbomlasszák az Európai Uniót.
  tudták nagyon jól, hogy az együgyű buta milliók fejében erre semmiféle látás nem lesz.

  Nem is kell hogy ezt megértsd, csak válaszolj, még egyszer mondom:

  NEVEZD MEG A HÍVÓT!

  Idióta seggfej, ha egy csepp eszed lenne és abba egy szemernyi logikai képesség szorult volna, magadról rájöhetnél, hogy senki, de senki nem fogná a családját, és futna árkon-bokron-tengeren-drótkerítéseken át, ahol gond nélkül löhetnek is, ha nem az életét mentené a családjának.

  Hány Drizari kellene még, hány ide bevágott videóval, hogy a szemed lencséjén át a fejedbe is bejusson az információ, hogy
  SZÉTBOMBÁZTÁK A HÁZUKAT, A VÁROSAIKAT, NYULAK HELYETT RÁJUK LÖVÖLDÖZNEK, AZ ÉGBŐL BOMBÁT SZÓRNAK RÁJUK AZ OROSZ VADÁSZGÉPEK

  Nincs szó rá, ami minősíthetné azt amiket hazudsz

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 19
  2:17 du.

  Csak annyit, hogy a Tüske Zsófia nem Biblia-szakértő, hanem olvasó.
  Olvassa az Úr igéjét … és megpróbálja követni, mint sokan akik hisznek az Úr igéjében

  És mivel senki sem tökéletes, az Úr útmutatása szerint próbálunk törekedni rá

  Sok minden van ami sokáig rejtve marad az egyes emberek szemei előtt.
  De, ezért, aki fogékony az Úr szavára (aki igyekszik meghallani Öt) azoknak szükséges egymást tanítani, türelemmel …
  Erről szólnak a zsinagógák, a gyülekezeti házak, ezért tanított (és taníthatott) az Ifjú Rabbi a Templomban is.

  Nyilván az Úr igéjét meghamisítókhoz nem türelemmel kell lenni, hanem ahogy az ifjú Rabbi is tette, ostort kell ragadni. Azokról beszélek, ismerik az igét, de akik tudatosan meghamisítják saját önös érdekeik miatt. Az Ifju Rabbi is azokat „ostorozta”

 • Drizari
  2019 szeptember 19
  5:42 de.

  dejszen a vazsmegyei szleng és a tirpák szleng közötti különbséget sem képesek és vasbetonból építenek jól fűtött „borpincét” (nem hazugság, voltam benne, újgazdag a drága)

 • Tüske Zsófia:
  „Jézus tanítása nem kaparós sorsjegy, amit tetszésed szerint vakarsz ki és írsz át, már mondtam.”

  Kedves Tüske Zsófia, ezzel az állításával kapcsolatban – se pro, se kontra – nem kívánok állást foglalni, több okból:
  1. Kifejezetten – se a zsidó, se a ógörög, se a keresztény vallás- kifejezetten hitbéli kérdéseiben nem szoktam véleményt mondani.
  2. Nem tudom, mit tanított Jesu ben Josef. Sajnos, nem voltam jelen, amikor tanított, és nem volt módomban személyesen beszélgetni se vele, ő maga pedig (ha ugyan valóban konkrét történelmi, s nem pedig un. szinkretikus személység volt) sajnos elmulasztotta személyesen írásba foglalni tanításait. (Mindenesetre, ha a Mosiach eljön vagy a paruszia netán megtörténik, majd megkérdezem tőle: „- Mester, valóban jártál már a Földön, vagy most vagy itt először?”) Természetesen többször is olvastam, alkalomszerűen ma is olvasgatom az Újszövetséget (kivéve az „Apostolok cselekedetei”-t, azt kissé untam), egy keveset olvasgattam az egyházatyáktól, róm.kath. un. szenthagyomány anyagából és egy nagyon-nagyon kevés dogmatörténetet. Mindez azonban a követők, és nem Jesu ben Josef személyes műve.
  3. Nem vagyok keresztény/tyén, így nem érzem feladatomnak véleményt alkotni, hogy a keresztényekenek szabad -e az említett anyagokból mazsolázni, avagy nem. (Hogy de facto mindig is mazsoláztak, ma is mazsoláznak, ez nehezen vitatható történelmi tény; szerintem mást – a 2. pontban említettek okán – nem is tehetnek.)

  Ám magában az alapkérdésben, ti. hogy támogatni kell -e a menekülteket és korrektül viszonyulni úgy a menedékkérőkhöz,
  mint a bevándorlókhoz, az álláspontom egyértelmű: igen!
  És akkor is ez lenne a véleményem , ha az Olimpusz összes istene, JHVH, Jézus, Mohamed, Buddha, Kon-fu-cse, Lao-cse – plusz Marx és Lenin 🙂 – együttesen jelennének meg előttem személyesen, és közölnék, hogy nem, nem szabad, tilos.

 • Nem jártam itt pár napja, meglepve figyelem, merre kanyarodott a beszélgetés.
  Mindenekelőtt: Drizari! Köszi ezt az ITER videót! Fantasztikus!!! Láthatja mindenki, hogy az emberi elme nagyságához képest milyen szánalmas erőlködés a tudomány kormányzati elképzelések támogatására való bekalitkázása. Ez csak annak a nemzetnek az elcsökevényesítésére való, amelyik ilyen kormányzat alatt sínylődik.
  Gabriel! Kiléptél a vitaképesek köréből azzal, hogy „tudjuk, mi van a Kiáltványban, megírtam”. Ja, ha nem leírt gondolatokról beszélgetünk, hanem kizárólag a Te fejecskédben lévő – meglehetősen homályos, apokaliptikus gondolatokat kell ajnároznunk, az más. De abban én nem veszek részt.
  És. A Bibliát – de szerintem a Tórát, a Tőkét, Arisztotelész spektákulumait se úgy olvassa normális ember, mint egy krimit, hogy egyvégtében végigszalad a történeten, mert kíváncsi, ki a gyilkos. Hanem választ, útmutatást – „mankót” – keres a maga erkölcsi, etikai dilemmáira tekintélyes elődöktől. Erre utaltam a „lapozgatással”.
  Jani! Mégis, hogyan képzeled ezt az ivartalanítást? Majd Te meg a hasonlók megmondják, kit kell kimiskárolni, és ki maradhat? Esetleg táborokba kéne koncentrálni ezeket (nem őket), ahol majd bőrszín, fejforma, netán vallás, felfogás stb. „objektív” kritériumok alapján döntötök? Időben szólok: ki van próbálva – nem működik.
  Az ember van annyira természeti lény, hogy önmagától fékezi a szaporodását, ha születésétől haláláig méltó körülmények között élhet – lsd a fehérbőrűek reprodukciós adatainak csökkenését.
  Derűs perceket szerzett Boda naccsasasszony keresztény hitbéli jártasságával. Szerinte Jézus „megkeresztelkedett – vagyis felvette a saját kivégzőeszköze jelképét.

 • jani, eszembe sincs megtéríteni.
  de a hozzászólásaid azt bizonyítják, te bizony orbán-hitre cserélted le a kereszténységet.
  a migránsokat senki nem hívta Európába, ezt csak a te pohos vezéred állítja. ő viszont még Afrikában is hirdetett, és letelepedési kötvényért cserébe kínált uniós állampolgárságot és tagságot.
  mintha akkor nem tiltakoztál volna.
  Éppen a magyarokat sem hívta senki Európába, egyszerűen csak jöttek, az itt élők nagy riadalmára.
  A túlnépesedéssel nem fogsz tudni kezdeni semmit, mert ott, ahol enni sincs mit, ott nem fognak fogamzásgátlókat vásárolni, vagy alkalmazni. Egyedül a csecsemőhalandóságban bízhatsz, ami már nálunk, Borsodban is az egekbe szökött.

 • Bendegúz, olvassa az iderakott oldalakat, a szakértők még magát is tájékoztathatjék. A magyar tudása is csak nyerne vele.
  a jelzőit meg tartsa meg magának, mert ha valaki funkcionális analfabéta egy nyelven, az ne minősítsen másokat, mert megint csak a tőgyét találja el a szarva helyett.
  Nem vagyok sem evolucionosta, sem marxista, sem bibliaszakértő. Azért raktam be a tanító oldalakat, hogy nálam okosabbak válaszoljanak a kérdéseire.

 • Gabriel, köszönöm.
  De már megszoktam, hogy hol komcsinak, hol rasszista nácinak, hol evolucionistának minősítenek.
  Ha ezeket a kitüntető címeket magamra aggatnám, annyi lenne belőlük, hogy beállhatnék karácsonyfának is.

 • talalom
  2019 szeptember 20
  4:50 de.

  még valami a Janihoz írtjaiddal kapcsolatban, igen sok próbálkozás volt a kiválogatás címén: az egyik nagy akció volt az a sok sok ezer kereszt amit az országutak mentén töltöttek fel „selejtekkel” ott is egy „öntisztító” folyamat ment végbe, valakik el akarták dönteni, hogy…, és mai napig nem hagyták abba és a siker helyett teljes a csőd!!!

  sohasem lesz másképpen, de még sok sok helyen folyamatban van: oka: PISZKOS ANYAGI ÉRDEKEK EZÉRT MEGVALÓSÍTHATATLAN A KOMMUNIZMUS (emennek nevében a célja: communa = közösség azaz a valós és létező többség uralma helyett a kisebbség erőszakhatalma) már „csak” a hatalom végrehajtó emberi elemeinek mibenlétét nem értem meg soha, hogyan áll be valaki a falanxter tagjának és hogyan tud öngyilkosság nélkül hazamenni egy-egy „jólsikerült” akció után? és tükörbe nézni, és azt a fogalmat sem értem, hogy háborús hős? és mi van azokkal akiket megölt?

 • Kővendég, T.Zsófi, Talalom!

  Én is evolucionista vagyok. Nálam összefér a Biblia és a törzsfejlődés. Engem is náciztak, rasszistáztak is és azt sem tagadom, hogy annak idején KISZ-titkár is voltam. És amiket most fogtok rám, azt is túl fogom élni. Sőt, nem én fogok megszégyenülni.

  Talalom! Sejtettem, hogy az állatok ivartalanításából vett hasonlatomba beleköt valaki és szándékosan félreérti. Az a baj, hogy nem vagy poénos, sem vicces . Tűske – pedig ő sem jóindulatú – egy fokkal különb nálad. Az emberek esetében nem ivartalanításra, hanem fogamzásgátlókra gondolt.

  Tűske Zsófi!
  Nekem volt ismerősöm, aki szovjet munkatáborban volt öt évig. Azt mesélte, hogy hiába kínálta fel magát az orosz nő, a nélkülözésektől annyira nem volt kondija, hogy nem tudott semmit csinálni. Azt is hallottam, hogy a nélkülöző nőknél elmarad a havi baj és nem esnek teherbe. Nos, ezzel a gond, hogy az afrikai nőknek és férfiaknak mégis csak van annyi tápláléka, hogy gyereket tudnak csinálni. Akkor pedig tudnának fogamzásgátlót is szedni.

 • jani,
  a”gazdikra”semmit nem lehet bízni,mert ők a”moderátorok”és ők azok akik kijavítják szavainkat,beírásainkat meghamisítják vagy egyszerűen megjelenni sem engedik.A”demokratikus szólásszabadság” nevében és még valamiféle MSZP-s kitüntetést is kapnak a szabad sajtó dunamenti ál híveitől,akik 1949-től 89-ig ugyanilyen szabad sajtó felelős uralkodók voltak csak épen más rendszernek nevezték magukat.
  Előre láthatóan ezt a beírásomat sem fogjátok látni,mert a
  senkik nem jelentetik meg.Ez legyen életük legboldogabb
  tevékenysége.

 • Találom

  Természetesen, nem fogunk vitatkozni. Már vitatkoztunk rajta.
  És ….. hiába …..

  Ezért itt és most vagyis az előző bejegyzésemben csak annyit jegyeztem meg, hogy már leírtam azt, hogy én olvastam benne, és Te azt is amit szerinted tartalmaz, mindezért inkább bátorkodtam megjegyezni; hogy lépjünk rajta túl.

  De most így nem lépek rajta túl mégsem, mert udvariasan levontad a konzekvenciádat:

  ——
  „”Gabriel! Kiléptél a vitaképesek köréből azzal, hogy “tudjuk, mi van a Kiáltványban, megírtam”. Ja, ha nem leírt gondolatokról beszélgetünk, hanem kizárólag a Te fejecskédben lévő – meglehetősen homályos, apokaliptikus gondolatokat kell ajnároznunk, az más. „”
  ——-

  Szóval amit írtam anno, annak illusztrálására a következő programutasításokat a használtam, a Kiáltvány egyik példánya alapján, amelyekből tömérdek fellelhető magán az Interneten:
  „Copy” + „Pass”, vagyis „Másol” + „Beilleszt”

  Most is megteszem, bár a „”szívem szakad meg””

  Tessék:

  „”A kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. A proletárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek.””

  Ismétlem egy részét:
  „”céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el””

  ismételjem még-egyszer? Nem teszem, de felhívnám a figyelmed,, hogy az eredeti szerzők, az ALÁÍROK, akkor legalább azzal indítottak, hogy: (ismétlem ezt is)

  „”….Nyíltan kijelentik, hogy céljaik …”

  Tehát a VALLÁS ALAPÍTÓ ATYÁI legalább NEM HAZUDTAK.

  Most akkor innentől kezdve ki hazudik???
  Vajh, na de miért is szükséges, hogy a mai követők hazudjanak? – a kérdés inkább így merül fel …

  Bocsánat, de ezek után tényleg nincs miről értekeznünk …

  Az eredeti teljes szöveg internetes elérési helye:
  (bár még így is megvádolható maradok, hasonlóan Justin Trudeau-hoz, még az is lehet hogy én is rasszizmussal, az jól hangozhat … nem gondolod? Csak úgy egy ötlet, néhány ellenszurkolónak)

  https://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/communist-manifesto/ch04.htm

 • Jani:
  „Kővendég, T.Zsófi, Talalom! Én is evolucionista vagyok.”

  Nem emlékszem, hogy bármikor is azt írtam volna, hogy én evolucionista vagyok. (Csak annyit írtam itt egyszer valaki megjegyzésére, hogy nem vagyok ateista. Ami igaz is.) Érdekelne, hogy miből gondolja, hogy evolucionista lennék?

 • Rodeo11:
  „a hatalom végrehajtó emberi elemeinek mibenlétét nem értem meg soha, hogyan áll be valaki a falanxter tagjának és hogyan tud öngyilkosság nélkül hazamenni egy-egy “jólsikerült” akció után? és tükörbe nézni,”

  Például így:
  http://hampshirehigh.com/exchange2012/docs/BROWNING-Ordinary%20Men.%20Reserve%20Police%20Battalion%20101%20and%20the%20Final%20Solution%20in%20Poland%20(1992).pdf

  De vannak más utak is ahhoz, hogy valaki önként és minden külső kényszer nélkül a hatalom végrehajtó embere legyen.

 • Találom

  Még csak annyit, hogy természetesen aláírom, hogy Te csak teljes tudatlanságodban védesz egy olyan eszmerendszert, amiről nem fogtad fel, hogy mit jelent.
  Ezért – ha a Bibliát megveted, mondván abban nem találtad meg a mankóidat – javasolnám elmélyedni egy rövid kis esszében, ami rövidségével talán nem terhel meg nagyon, és veszi a fáradságot kritikailag elemezni az eszmerendszert alapjait.

  Mert az „intellektuális értelmiség” ugye nem süllyedhet olyan mély sötétségbe, hogy más hitrendszereket tanulmányozzon – amelyek mind ellenségek amúgy, természetükből kifolyólag –
  Mindezért nem is csoda, hogy soha egyetlen marxista-hívőt se halottam még Jézus vagy Buddha kijelentéseivel vitatkozni, – hiába is idézi Tüske Zsófia szorgalmasan – az arrogáns/gyilkos ideológiák számára a baba az ellenség – tehát nem a labdát, hanem a babát rúgják.
  Természetes egyszerűséggel fogva a másik oldalon állóra mindazt, amit követ el.
  Csakhogy egy szellemileg, lelkileg szabad embernek nincsenek szükségei mankókra! Ettől teljes ember. Apróság….

  ITT VAN A KARCOLAT A NETEN

  http://geroandras.hu/blog/2017/03/04/szeljegyzetek-a-kommunista-kialtvanyhoz/

  Alább előrevetítenék néhány részt:

  ——
  „A kommunisták „nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el.”[8] Ezért reszketnie kell az uralkodó osztályoknak.

  Azt hiszem, ennél határozottabban nem lehet fogalmazni. A kommunisták magukhoz társítják az erőszakot, de úgy vélik, hogy mivel ők képviselik a történelem logikáját, ezért erőszakuk indokolt, jogos s nem más, mint a történelmi szükségszerűség érvényesítése. Ebből persze az is következik, hogy a felismert és egyetlen igazság nevében megtehetünk olyat, amelyet a hagyományos európai zsidó-keresztény kultúra tilt.[9] Adott esetben a lopás az forradalmi tett, a gyilkolás pedig lehet legitim, a történelem mindent igazoló logikája által érvényessé tett aktus.

  ——-

  „”A „haladó értelmiségi” birtokában van a felismert tudományos igazságnak, és az a dolga, hogy ezt minden körülmények között képviselje – akkor is, ha a tényleges gyakorlat ezt nem igazolja vissza. Az elméletnek mindig elsőbbsége van a gyakorlattal szemben. ….

  Mindenesetre az egyetlen tudományos igazság letéteményeseként megjelenő politizáló értelmiségiként tudatossá teszik a francia forradalom jakobinusaiban már megjelenő szerepfelfogást, amely később alapjául szolgált a különféle típusú értelmiségi megszállottságoknak, a mindentudás magabiztosságát valló értelmiségi politikai szerepnek.””

  ——–

  „”Azt hiszem, ennél határozottabban nem lehet fogalmazni. A kommunisták magukhoz társítják az erőszakot, de úgy vélik, hogy mivel ők képviselik a történelem logikáját, ezért erőszakuk indokolt, jogos s nem más, mint a történelmi szükségszerűség érvényesítése. Ebből persze az is következik, hogy a felismert és egyetlen igazság nevében megtehetünk olyat, amelyet a hagyományos európai zsidó-keresztény kultúra tilt.[9] Adott esetben a lopás az forradalmi tett, a gyilkolás pedig lehet legitim, a történelem mindent igazoló logikája által érvényessé tett aktus.

  Mindebből számomra az következik, hogy a kommunista morál nagyon is más, mint a megszokottnak tekinthető erkölcsi magatartás. A kommunista, ha ezt a burzsoázia elleni harc megkívánja, lophat, gyilkolhat és más szokatlannak tekinthető dolgot is elkövethet.

  A szöveg erkölcsileg felmagasztosítja a bűnt, s forradalmi erénnyé teszi azt.””

  ———

  Ízelítőnek ennyi is elég a tanulmányból ….

  MIT KELL MÉG VITATNI AZON, HOGY A KOMMUNISTA VALLÁS EGY ERKÖLCSILEG BETEG, DESTRUKTÍV, (TÁRSADALOMROMBOLÓ), FANATIKUSSÁGÁBAN CSAK AZ ISZLÁM KÉPES FELVENNI VELE A VERSENYT.

  MIÉRT?

  MERT EZ A KÉT VALLÁS LÉTEZIK A FÖLDKEREKÉN, AMELYET AZ ALAPÍTÓ-ATYÁIK SZERINT TŰZZEL-VASSAL KELL TERJESZTENI, ÉS MINDENKI AKI NEM FOGADJA EL ELLENSÉG, AKI MEGGYILKOLÁSRA ÉRDEMES.

  Hive vagyok annak, hogy mindenki a hitét és a vallását szabadon követhesse.

  DE ÚGY KELLENE MINDEZT, HOGY A TÁRSADALMÁNAK A TÖBBI TAGJÁT NE SÉRTSE VELE.

  Margitka!

  Sohase hallottál arról, hogy este 22 óra után nem illik hangoskodni?
  Vannak olyan helyek, ahol büntetik is.

  De gyilkolásra uszítani a nap bármelyik órájában lehet, az ugye más erkölcsi kategóriába tartozik.

  Kommunisták (MARXISTÁK), fasiszták (HORTHYSTÁK), fanatikusok (TEMPLOMOSOK/JEZSUITÁK, ISIS, AL-KAIDA …) – ölnek a hitükért, kéjmámortól telten kínoznak gyerekeket is akár, ha arra kerül a sor…. – MONDVÁN, HOGY MERT IGAZ ÜGYÉRT HARCOLNAK

  TISZTÁBAN VAGYOK VELE, HOGY TE CSAK AHHOZ A „HALADÓ ÉRTELMISÉGHEZ” SOROLOD MAGAD, – HASONLÓAN JÓ NÉHÁNY PINCEBELI „ATYAFIHOZ” AKIK MAJD HA KELL, A PISZKOS MUNKÁT MÁSOKRA HAGYJÁK …..

  SZÍVEMBŐL KÍVÁNNÁM MÉLYSÉGESEN, HOGY NE ÍGY LEGYEN ….

 • talalom

  Majdnem elfelejtettem.Ezt írod:

  „Derűs perceket szerzett Boda naccsasasszony keresztény hitbéli jártasságával. Szerinte Jézus “megkeresztelkedett – vagyis felvette a saját kivégzőeszköze jelképét.”

  Te vagy tájékozatlan. A magyar „keresztelés” szónak egész más az etimológiája, mint a szó jelentésének. Nem a kereszt szóból, hanem Krisztus szó szlávosított változatából vettük át belehallva a keresztet. Véletlen a keresztény és a magyar kereszt szó összecsengése. Jézust „bemerítették”, ami görögül és a latin nyelvekben „baptiz” vagy valami hasonló. Innen a baptisták elnevezése. Semmi köze a kereszthez.

  Ha részletesebben érdekel:

  A görög szó érdekes módon nem latin, hanem szláv közvetítéssel került be a magyar nyelvbe. A szó hangalaki változásának folyamata a következő volt:

  – görög khrisztianosz
  – szláv krisztyán vagy kresztyán
  – ómagyar „kirisztyán”, majd „keresztyén”
  – végül a 18. sz-tól a modern „keresztény”.

  Egyébként, hogy ki milyen keresztény, nem az ilyen ismereteken múlik. Az utolsó ítéletkor nem ezt fogják számon kérni.

 • Az eredeti témához szólva. A muszlimokkal való együttélés lehetősége egyszer már a Hunyadiak és Zrínyi idejében „le lett játszva”.
  Amióta határok választanak el, békesség és van. Maradjon is így.

 • Jani!Nem is akartam viccelni – sőt, az általad írt „gondolatkísérletet” veszélyes uszításnak tartom.

 • Elnézést,ez egyszer tévedtem.Átengedték a beírásomat.
  Köszönöm.

 • hehehe a bolond vénember újabb NER-lovagba nyal bele…

 • gyuri10
  2019 szeptember 20
  2:52 du.

  „Előre láthatóan ezt a beírásomat sem fogjátok látni…”

  Hát..valóban!
  jobb lett volna
  ha ezt a beröfögésedet „sem” látjuk, csak sajnos
  az ÁLTALAD „SENKINEK” APOSZTROFÁLT Chris Adam átengedte.
  Merthogy aranyból van a szíve 😀

  Ezt -az amúgy teljesen értelmetlen,
  se-füle-se-farka- agymenésedet IS. Sajnos.

  (Aminek egyébként totálosan semmi köze a cikkhez)
  Csakúgy mint Boda barátnőd állandósult mocskolódásait, amiknek dettó semmi közük az itt folyó szellemi élethez.

 • jani
  2019 szeptember 20
  2:30 du.

  Háttt..ha nem mondod,
  akkor is kitaláltuk volna hogy ISZ-titkár voltál anno.

  Hogy őszinte legyek veled öreg,
  azzé nem találtuk ki mert TE nem érsz meg
  nekünk fél óra stílus-elemzést. Sajnálatos de evvan. 😀

 • * KISZ-titkár…nna…

 • talalom: pedig bodának ez egyszer igaza van: mind a négy evangélium említi Jézus megkeresztelését, amit a Jordánban Keresztelő János végzett. Ez a szertartás a bűnöktől való megtisztulást jelképezte.
  „»Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.«
  Ő az, akiről Izajás próféta beszél:
  »A pusztában kiáltónak szava:
  ‘Készítsétek az Úr útját,
  tegyétek egyenessé ösvényeit’«. (Iz 40,3) Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az étele pedig sáska volt és vadméz. 5Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket.
  Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztségét, ezt mondta nekik: »Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét.”…..
  „Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt. De János igyekezett visszatartani: »Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám?« Jézus azonban ezt válaszolta neki: »Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságosságot.« Akkor engedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. És íme, egy hang hangzott az égből: »Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik«.

  jani, én nem voltam kisz titkár és nem kedvelem a címkézést. az ötvenes évekre emlékeztet.
  ami a fogamzásgátlás akadályait illeti: önmagában a menses elmaradása nem jelenti azt, hogy a nő ne lenne fogamzóképes.
  az éhezés és a túlnépesedés (és a tudatlanság) egyébként egy cipőben jár. Egyébként Kínában drasztikusan próbálták visszaszorítani a szüléseket. A második gyerek már büntetést vont maga után, a harmadik születésekor pedig lerombolták a szülők házát. Az eredmény a csecsemőgyilkosságok megszaporodásában mutatkozott: ha az egyetlen gyerek lány volt, attól igyekeztek megszabadulni (mert a szülők öregkorukra a fiukra számíthattak, a lányok, ha férjhez mentek, új családjukhoz csatlakoztak) a lányokat vagy megölték, vagy jobbik esetben kitették valahol vidéken. De a következő generációból fájdalmasan hiányoztak a nők…. mára úgy tudom, feloldották a szülési tilalmat, de a Föld 7,5 milliárdnyi lakosságának mégis 18 %-a, mintegy másfél milliárd kínai van.

  a demográfiáról az alábbi érdekes cikket érdemes elolvasni:
  https://qubit.hu/2018/04/13/a-gyakorlatban-meg-no-elmeletben-mar-csokken-a-fold-lakossaga

 • talalom

  „Jani!Nem is akartam viccelni – sőt, az általad írt “gondolatkísérletet” veszélyes uszításnak tartom.”

  Én pedig a rosszindulatú ferdítéseidet tartom veszélyesnek.

 • Kővendég

  „Érdekelne, hogy miből gondolja, hogy evolucionista lennék?”

  Abból gondolom, hogy a kővendégek általában evolucionisták. Különösen, ha állatidomárok. Meg mert úgy áll a bajuszod.

 • Tüske Zsófia

  Csak érdekességként egy adalék a fenti bejegyzésedhez:

  Kína és Vietnam határán kerítést húztak – Kína mindig is igyekezett Vietnami területeket elfoglalni, de most nem ez a probléma, hanem az hogy kínai szervezett csapatok észak-vietnami területekről vietnami lányokat rabolnak – kínai megrendelőiknek.
  A vidék hegyes, sűrű vadonnal borított vidék, tehát nem egyszerű védeni az ilyen tevékenységtől.

 • gyuri10
  2019 szeptember 21
  6:32 de.

  „… ezegyszer tévedtem…”

  Ugyan öreg … az utóbbi három éved a tévedések vígjátéka

 • Zsófi és Jani: kösz a keresztelés szó jelentését.A feszület végülis kereszt-alakú – ez lehetett a tévedésem alapja.

 • Gabriel
  2019 szeptember 20
  7:00 du.

  mert ugye a jelenleg uralkodó osztályok mézzel, puszival, szerenádokkal és csinnbummcirkusszal tartják hatalmukban a világot, semmi állig felfegyverzett rendőrség, katonaság és kémkedés és adatnyilvántartás arról, milyen színűt és szagút szartál és a rendőr nem lövi le a helyszínen a bárkit aki nem tetszik neki? és PERSZE NINCS BÉRRABSZOLGASÁG SEM MEG HITELRABSZOLGASÁG SEM?

  ugye hogy ugye

  írjál még baromságokat, de azokat más blogba kellene …vannak ötleteim kinek és minek a blogjába

 • Kővendég
  2019 szeptember 20
  8:40 du.

  mivel ez .doc formában van a rendszerem le akarja védeni én meg nem, csak kinyitni… de így nem fogom megtudni soha mit csináltak a „kedves” lengyelek 1992 ben ahol Brzsezsinszky k születnek ott bármi lehetséges

 • Gabriel
  2019 szeptember 20
  9:57 du.

  szegény talalom ő el fogja az egészet olvasni…
  ugye az ismert, hogy Jézus és Buddha a történelem legelső nyílvántartott KOMMUNISTÁI voltak?

  a többi elolvasásra méltatlan maszlag, te kis fasiszta xenofób meg is vagy buggyanva?

 • jani
  2019 szeptember 21
  5:03 de.
  Jézust senki sem keresztelte meg soha! a bautizar latin ige az pogány szertartás másolata a beavatás és a gonosztól való megszabadítás szent fürdetése amit már tiszta és beavatott sámán vagy annak megfelelő „szent ember főleg nőnemű” végez el megszabott rituálé szerint, a tiszta patakban vagy folyóban (Ochún), sőt az óceánban is ott Yemayá t idézték meg és kérdezték majd kérték, és mikor egyetértéseképpen jelet küldött (nekem ne magyarázz be vagyok avatva) akkor végre lehetett hajtani vagy hagyni a bűnöst mert nincs számára mentség

  azaz a katolikus egyház felvette szertartásai közé ugyanezt de már jelképes és éppen ezért lepkefingot sem ér

  a többi rablómese

 • Gabriel:
  „Kommunisták (MARXISTÁK), fasiszták (HORTHYSTÁK), fanatikusok (TEMPLOMOSOK/JEZSUITÁK, ISIS, AL-KAIDA …) – ölnek a hitükért, kéjmámortól telten kínoznak gyerekeket is akár, ha arra kerül a sor…. – MONDVÁN, HOGY MERT IGAZ ÜGYÉRT HARCOLNAK”

  Nocsak, tehát a jezsuiták is…
  No, hát én elég türelmes ember vagyok, és lehetőség szerint általában csak azzal kezdek eszmecserét, akivel érdemes eszmét cserélni (Önnel tehát nem), de mégis, mit gondol, nem kellene, ha nem is abbahagynia, de legalább egy jó időre felfüggesztenie az az állandóan visszatérő, ok nélküli, most már a jezsuitákra is kiterjedő uszítást?
  Nem mintha engem zavarna, tőlem nyugodtan folytassa, csak hát önmagáról fest képet.

 • Kővendég

  Remélem, nem sértettelek meg. Késő volt, nem akartam hosszas magyarázkodásba kezdeni. Azóta találtam rá egy jobb szót, ami röviden kifejezi, hogy miért soroltalak a megszólítottak közé: Automatizmus.

 • Rodeo11

  Én Jézus megkeresztelkedéséből azt azt emelném ki, hogy Keresztelő János azért volt megrökönyödve, mikor Jézus megjelent nála a Jordánnál, mert Jézust bűntelennek tartotta, akinek nincs szüksége lemosni magáról a „szennyet”.

 • Bendeguz79
  2019 szeptember 17
  8:44 du.

  gizi (hátha még átmegy már nagyon a végére jár a cikk szavatossági ideje)

  szóval: a gazdagok zsebében 22 quadrillió derivative van ami többszöröse ezeknek a kis összegeknek és egyébként is az USA 22 trillió államadóssággal küzd, mert nem tud gazdálkodni

  volt egy magyar tv vetélkedő még az átkosban:
  GAZDÁLKODJ OKOSAN AZ USA BIZONYOSAN MEGBUKOTT VOLNA RAJTA

  olvasd a Winny de Poo-t inkább az való neked

  bruhahaha

 • Kővendég! Hagyd, ez Gábrielnél csak az áradó szeretet megnyilvánulása.