Régóta zajlik a vita itt is…

2020 július 1 10:23 de.166 hozzászólás

Régóta zajlik a vita itt is, másutt is: micsoda hálátlanság, pláne köpönyegforgatás, hogy a magyarországi kormányfő szembefordult egykori támogatójával, karrierje elindítójával. Szerintem meg ez nem túl lényeges – bár igen látványos eleme a hazai politikának. Gyakorta megesik másokkal is, másutt is. Sőt, inkább természetesnek mondanám, hogy az embernek az ismeretei, tapasztalatai bővülésével változik a világlátása.

A lényeges kérdés az lenne, miféle más alapokon tolja-löki Magyarországot és a magyar nemzetet egy erősen közepes kvalitású, bizonytalan identitású, labilis erkölcsű rikkancs nagyon veszélyes irányba. Amíg viszont mi itt – mások meg máshol – azon rugózunk, hogy az amerikai-magyar milliárdos pár milliója „méltatlan kezekbe” került – nincs baj.

Addig elvagyunk a magunk is gerjesztette lila ködökben. Ahogy Föld. S írja: „Ha naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, hogy az övénél vonzóbb programokkal lehetne Orbánt legyőzni. De hát, aki nála nagyobbat és hihetőbbet ígér (hazudik?) a választóknak, az minimum gazember.” Ezzel azt feltételezve, hogy kizárólag hazug ígéretekkel lehet a voksok számottevő részét megszerezni. Ezt a hipotézist persze sok-sok tapasztalat támasztja alá, legutóbb éppen az USA-ban. Sok évtizedes dilemmája ez a tömegdemokrácia, vagy ha úgy tetszik nyitott társadalom híveinek, amit a hírek szerint Churchill foglalt össze igen láttatón: ”A demokrácia elleni legjobb érv egy ötperces beszélgetés egy átlagszavazóval.”

Társadalomkutatók, történészek régóta kutatják, hogyan lehetséges gyilkos rendszereket évtizedekig százmilliók lelkes egyetértése mellett fenntartani?

Magyarországon érdekes módon éppen Vona Gábor birkózik e problémával a vlogján – egyelőre odáig jutott, hogy a szavazók többsége a hibás. OK – de ha hibás, akkor miben? És hogyan lehetne e „hibát” kiküszöbölni? Kézenfekvő megoldásnak látszik a szavazati jog valamilyen cezúrához – vagyoni, iskolázottsági szinthez – kötése. Ezzel két probléma is van. Az egyik: hová lenne akkor az állampolgárok egyenlő joga, ami az általános és titkos szavazati jogban manifesztálódik, és minden demokrácia alapja? Ennél is nagyobb gond: ki és minek az alapján szabná meg e határokat?

Egyelőre úgy tűnik, a legjobban működő demokráciákban a relatív többséggel politikai hatalmat szerzett erőt kontrolláló intézményekkel, a kisebbség ellenőrzési és szabad kommunikációs lehetőségeinek garantálásával tartható a legjobban egyensúlyban egy társadalom. Relatív többségről van szó, hiszen nem a „nép”, sőt nem is a szavazati jogúak, csak a leadott voksok számszerű többségét szerzi meg a hatalom. A „többség” (bólyse) meg nemcsak számában, az időmúlást tekintve sem állandó.

Viszonylag egyszerű korábbi szavazások tapasztalataiból levonni következtetést: milyen számú szavazat kell egy plurális (többpárt-rendszerű) demokráciában a relatív többség megszerzéséhez? Ez Magyarországon ma kb. két és félmillió szavazat. (Minél több párt jelöltje indul egy választáson, annál kevesebb voks elég a relatív többség megszerzéséhez. Ez a magyarázata a több milliárdnyi közpénzt felemésztő kamupártok gründolásának.)

A következő kérdés: hogyan lehet megszerezni e két és félmillió egyetértést??? Természetesen befolyásolással, idegen szóval manipulációval. Tudom, hogy sokan szent borzadállyal fordítják el a szemüket e kifejezés hallatán – holott az ő döntésüket is befolyásolják (manipuláljak) az ismereteik, tapasztalataik. Amiket a tömegdemokráciákban többnyire a kommunikáció csatornáin – újságon, rádión, tévén, neten – szereznek meg a szavazók. Ezért olyan fontos ezeknek a hatalmi szerkezet alá hajtása – ami Magyarországon az index.hu megszerzésével éppen a napokban befejeződni látszik. Persze, marad még néhány csatorna, ahol a morgás joga (juszt se követem el azt a hibát, amit legutóbb, hogy latinul idézzem hibásan e szólást) érint néhány ezer, százezer érdeklődő választót. A morgáson kívül amúgy se nagyon adnak hírt másról. Legfőképpen nem az ellenzéki erők elképzeléseiről, tevékenységéről. Ezzel alapot teremtve a „nép barátainak” az ellenzék folyamatos gyalázására.

De térjünk vissza a „hazug ígéretek” világához, aminek a mai kormánypárt régóta tartó fölényét köszönheti állítólag – és amiket az ellenzék dolga lenne fölülírni. Van egy rossz hírem: 2010-et leszámítva a mai kormánypárt nem tett „hazug” ígéreteket – a tizes 13., meg 14. havi nyugdíjban szerintem a rá szavazók se hittek. Sőt, semmilyen ígéretet sem tett se 14-ben, se 18-ban.

Akkor mitől olyan szilárd ez a két és félmilliós – néha a hárommilliót is elérő tábor? Magas szintre emelte a választók önbecsapási hajlandóságát, ezt öntözi teljes erővel, minden kommunikációs csatornáján. Ugyan már, ki ne hallaná szívesen, hogy ő ügyes, szorgalmas, szabadságszerető, bátor – tán még szép is? Hogy csak „háttérhatalmi”, meg ellenséges erők akadályozzák abban, hogy gazdag is lehessen, méltó „vezetője” bárkinek? Csak rájuk kell adni a voksot – hiszen ők már gazdagok is! Kedvenc ideájuk, hogy a nemzetthy gazdagoktól majd lecsorog a lé. Miközben a valóságban csak olyasféle lé csorog a többség nyakába, ami akkor jelenik meg a plafonon, amikor a feletted lévő szomszéd WC-je eldugul. Ez minden diktátor kedves eszköze. Hitleré éppúgy, amikor tágas „élettért” ígért rajongóinak a boldog, gazdag élethez, mint Rákosié, aki úgy féltette az aranytojást tojó tyúkot az éhes szájaktól. Mindkét fordulat ismétlődően megtalálható a magyarországi junta (lánynevén kormány) retorikájában.

Miféle „ígéretet” lehet ezzel szembeállítani? Legfeljebb annyit – a boldogulás a személyes kvalitásoktól – szorgalomtól, munkától, tehetségtől – is függ. Egy régi keresztény mondás szerint: Segíts ember magadon, és Isten is megsegít! Az ilyen erények érvényesülésének feltétele pedig a sokféle és sokrétű szabadság – amit a civilizált államokban a kontrollált politikai hatalomnak kell biztosítania.

Hááát, ez az egyén számára elég macerás. Méghogy, akkor jár az európai minimálbér, ha a teljesítmény is ehhez igazodik? Ráadásul azzal a lehetőséggel is fenyeget, hogy sokak a mai keveset is elveszthetik? Hogy akkor vagy képes teljesíteni, ha a szögegyenesítésnél bonyolultabb munkát is el tudsz végezni? Ehhez tanulni kéne! Igaz, ennek feltételeit a mindenkori kormánynak kellene megteremtenie – de miféle kormány az, ami a mi adónkból kóbor tanarakat fizet, akik arra hergelik a gyerekeinket, hogy mindenféle újdonságot kitaláljanak, azzal a rengeteg eszükkel! Ahelyett, hogy belevernék a fejükbe: a magyar született zseni, furfangos, bátor. „Tiszteli” elődei régi dicsőségét – ez épp elég a jó élethez! Hogy az a „régi dicsőség” talmi, nem egyszer szimpla hazugság? Hogy ezek következményei nemegyszer sodorták a magyarságot a megsemmisülés szélére?! Ilyesmit csak az ellenség, meg a hozzá szegődött árulók állítanak!

A fenti „érveket” ma a választók mintegy harmada lelkesen beveszi, egy harmadát nem érdekli az egész. Főleg vidéken ennél hathatósabb „érveket” is használ a kormány. Évek óta simfölik az ellenzéket, hogy nem képes tízezer tagot kiállítani a számlálóbizottságokba. Ennek menete a következő. A számlálóbizottsági tagságot vállalónak a küldő párttól kell megbízólevelet vinnie a helyi választási bizottsághoz, amelynek a vezetője általában a jegyző. Itt tesznek esküt, hogy számlálóbizottsági tagok lehessenek – csak tagként van joguk a szavazás menetét figyelni, a számlálásban részt venni, vitás kérdésben kifogást emelni.

Hanem: a megbízólevélből nyilvánossá válik, melyik pártot, szervezetet képviseli az illető. (Tagot csak jelöltet állított párt és civilszervezet küldhet.) Városokban ez még megoldható. Kisebb településeken, párszáz fős falvakban, ahol többnyire az önkormányzat a legnagyobb munkaadó, megrendelő, lehetetlen a helyzet. Sok-sok történetet tudnék mesélni, amikor az ellenzéki párt szimpatizánsa, netán tagja szinte sírt: Értsétek meg, nem vállalhatom! Ha kitudódik, hogy nektek drukkolok, tönkreteszik az egész családot!

A ’18-as választások előtt az egyik társam kibukott: néhány hónap alatt 120 helyen járt, kisvárosban, falvakban, tanyabokorban. És az ott lakók legfeljebb titokban, a település határán kívül mertek az ellenzéki pártok küldötteivel szót váltani. Hazaérve meg mit hall a „baráti” médiából? Hogy lusta, ki kellene menni a pártirodákból, nem ott hűsölni! Mellékesen, ezek az országjárások saját büdzséből mennek: a benzinpénzt összedobják, és legfeljebb egy kávéval, szelet vajaskenyérrel kínálják meg a bátrabb helyiek. De olyan is volt, hogy az országúton intették le a konvojt: két asszony kínált termoszból kávét, kosárból szendvicset.

Gyávák? Persze, lehet szemforgatva máson „bátorságot” számon kérni. Csakhogy az idén már két példa is volt arra, hogy hajnalban rendőrök törtek rá két kisvárosban – Gyulán és Szerencsen – ismert ellenzéki érzelmű polgárokra, az igencsak amorf rémhírterjesztési törvény alapján. A delikvenseket néhány óra múlva kiengedték, az igazságügy-miniszter meg „rendőri túlkapásról” beszélt. Most – még.

Szóval, nagyjából ez a háttere a junta (kormánypárt) vidéki 90 százalékos támogatottságának. És akkor nem is beszéltünk a határmenti falvakba ezrével szállított importszavazókról. Az igazolt eseteket a nemzetközi ellenőrök kivizsgálták – de megállapították, hogy a kétes körzetek szavazatai nem befolyásolták jelentősen a voksolás végeredményét, de emiatt a ’18-as szavazást csak „részben” nyilvánították szabadnak. Bár nekünk, itthoniaknak ez sovány vigasz: hiszen épp az a két-három képviselői hely tette lehetővé a mai kétharmadot.

A fentiek alapján kételkedem abban, hogy az ellenzéknek ”hazug ígéretekkel” lehetne megnyerniük a következő választást. Nem tartom célravezetőnek a kormányfőnök simfölését. Egyrészt árulásainak se szeri, se száma – a legfájóbb mind között a magyar konzervatív, jobboldali, sőt, nemzeti eszmék elárulása. De ezeket kérjék számon a konzervatív jobboldaliak -, ha maradtak még ilyenek a ner táborában. Bár úgy tűnik, arrafelé is rezeg a léc: különben miért kellene az idők végtelenjébe kitolni a parlament nélküli, rendeleti kormányzást? Netán inog a kétharmad? Meglehet, hiszen nemcsak a juntára szavazók között van tisztességes, becsületes ember – tán a képviselőik se mind bodák.

Utóirat: eredetileg az Akkor is Orbánra szavaznál, ha… című íráshoz hozzászólásnak szántam a fentieket. De terjedelmesebb lett – hát legyen vitacikk – ha Ti is úgy gondoljátok.

166 hozzászólás

 • Göllner András

  “Társadalomkutatók, történészek régóta kutatják, hogyan lehetséges gyilkos rendszereket évtizedekig százmilliók lelkes egyetértése mellett fenntartani?”

  A választ erre a kérdésre már Arisztotelész óta tudjuk kedves Margit, csak nem vesszük figyelembe mert inkább a Dallas-t nézzük vagy azt a kis pöcst aki Rákay Philipp néven szaladgál a volt házam táján lenn a Balatonon. Röviden összefoglalom:

  A gyilkos rendszereket úgy lehet évtizedekig fenntartani százmilliók lelkes egyetértése mellett, hogy az embereket először is visszatartjuk attól, hogy szembenézzenek a valósággal (A közvéleményformálás, a történelemírás nagyrésze, állami vagy egyházi megrendelésre erről szól az írástudás óta.) A második körben pedig meséket gyártunk a félretájékoztatott népeknek, hogy azon szórakozzanak és ne a valósággal idegesítsék magukat és a fellettük uralkodó vezérséget.

  A fenti felismerés vezeti az Orbán rendszert, és olyanokat mint azt a kis kövér Lacit, hogy kiéheztessék majd szétkúrják a magyar közoktatást és egy bohócok által működtetett állami intézményrendszerre bízzák a magyar történelemhamisítást és tömegtájékoztatást.

 • Orsós Elemér

  “Régóta zajlik a vita itt is, másutt is: micsoda hálátlanság, pláne köpönyegforgatás, hogy a magyarországi kormányfő szembefordult egykori támogatójával, karrierje elindítójával.”

  Orbán már a családi kommcsi múltja és szocializálódása miatt is benne volt a pakliban, Soros nélkül is vidáman debűtált volna, mert kitűnt a szóbajöhető KISZ titkár és MSZMP funkci haverjai közül, ami most már úgy tűnik rendszerváltó kritérium volt! :D!

 • Tisztelt Göllner Úr! Ezt foglaltam össze “önbecsapás”-ként. Amelynek egyik eszköze a tömegkommunikáció – de idő múltával ez veszíthet hatásából. Ezért kell az oktatást, kultúrát is résmetesen szolgálatba állítani. Az athéni demokráciában a pár ezer szabad, tehetős, felnőtt férfi szavazóhoz még az élőbeszéd is eljutott. Ma viszont milliókról van szó.

 • Remesen sajnalom kedves “talalom”, de mivel hogy Maga ugyan azt a “juntazasat”, “corruption”-ozasat ismeteli, sajnos semmi mas valtozo meglatast lehetetlen nyujtani sorain.

  Sajnos monadnivalojabol hianyzik annak veloje.
  Nem hajlando felfogni hogy “mitol buzlik a hal Daniaban”.

  S felfogasa, hogy “minel tobb partok kandidatussai versenyeznek annal egyszerubb a tobseg voksokat megnyerni”.

  Azon allitasa bizonyitja, hogy nem hajlando ertelmezni a “tobbseg” ertelmet, ill. a szo jelenteset sem.
  A “tobbseg” az a tobbseg, az 50%-on felulli szavazatok szamai. Ajat hanyan hajlandok elmenni szvazni.

  S mivel egy szabad valasztasi rendszerben igen sok versenyzo letezhet, hat azert vannak az elozetes valasztasok.

  Mint mar az elobbikeben kuldtem az en 2012-es szavazo “sample ballot”-omat, 12 US elnoki versenyezo jutott a mi listankra, es persze a “write in” vonal.Ami beirhato barki, sot onmagad neve is.

  De aki a szavazatok TOBBSEGet kapja ,az a nyertes.

  Az europai szavazas modszere teljes gazemberseg.
  Higyan lett a Fiodesz-KDNP az ossz-szavazatok 46.8%-aval a 2/3-os tobbseg nyertesse.
  Persze annal csak a “kek-cedulas” szavazas modszere a gazemberebb.

  A szerzo tesszi allitasait is amiert itten borton-buntetes jar am.
  Mint pl. a “kozpemzeket”, ill. az adofizetok penzeit koltik ottani politikusok kamoagn hirteteseit es minden mas koltsegeit fizetni,ill.onzo erdekeinek elomozditasara.

  Minden versenyzo, kandidatus toborozza a sajat tamogatoit.
  Igen, ertve az ANYAGI tamogatoit.
  S azert a politikai partok az erdekeltek. Amelyek, s NEM az adofizrok penzebol adakozik maga az allamhatalom!!!

  S a feltett kerdesre, amire Gollner is reagalt, persze a diktaturak csupan az EROSZAK alkalmazsa alapjan kepesek letezni, AMIG a nagy-tobbseg hajlandok azt elturni. A szerzo feltte ismetelt kerdesere mar szazszor nyujtottam valaszt. Hogy KI hataroz meg mindent???

  A szavazo-lakossag tobbsege!!!! Igen MINDEN donteseket csupan a szavazo-lakossag dont.

  Azert tuntette-el Mr.Adam az altalam az elobbikeben csatolt 2012-es “sample ballot”-szavazo lapomat.

  Tisztan mutatta az azon-evi minden hivatalok betoltesere versenyzoket es a 12 Alkotmany modositasi hatarozatok lehetoseget a szavazo lakossagnak. Nem csak ado-korlatozasok, idos-alacsony-jovedelmuek 100%-os ado kedvezmenyeit, de meg a valasztott diak-szovetseg elnokenek az egyetemi vezetoseg tagjava valo lehetosege is.

  S mivel az Alkotmany az alapveto meghatarazosa es korlatozasa az allamhatom lehetosegenek, hat mi mas lehetne jelentosebb????

  A 13, 14 honapos fizetesek igerete az meg az emlebajosak altal is felfoghato hazugsagok.
  Ugy mint volt az “arany-tyuk” es az “aranytojasa.”

  Persze akik hajlandok voltak olyasmit elhinni, azok valoban meg-is-erdemeltek mind azt !!!!

  Vajon miert nem hajlando a kedves szerzo megirni egyszer az itteni olvasoknak, hogy milyen allamrendszert ohajtana hazajaban mukodove lenni !!!

  S NEM hogy KIT ohajtana korlatlan hatalmon elete folott!

 • TE jó ég….!

  Itt minden ellenzéki megbolondult?????

  Rátesi Margit!

  Csak átfutottam a cikket,bővebben akkor szólok hozzá ha lesz időm,de ugye talán maga is tudja,pláne ha utánanézne…hogy Orbán mindössze 1 évig volt
  Soros ösztöndíjas?…utánna saját költségén tanult!!!!
  Akkor még Soros nem tartozott a hazaáruló,magyarellenesek közé,csak később lett azzá!

  Orsós!

  Már megint tájékozatlanul uszítasz és állítasz valótlanságokat…ugyanis se Orbán,se a családja nem volt soha komcsi,hanem tisztességes református családból származik!
  Az lehet,hogy megtévedten,nyomás alatt kisztitkár volt annó,de szerencsére kijózanodott…..
  Megsúgom: én még úttörő sem voltam,a mocskos komcsi tanármőm vallásom miatti megkülönböztése,elnyomása miatt…..már gyerekként megtanultam,hogy kiktől kell óvakodnom,és azóta sem bántam meg!!!!!!!Párttag sem voltam,mindig a becsületes munkámból éltem!Szerencsére régen is volt igény képzett,iskolázott emberekre,és nem csak pár elemit végzett semmihez nem értő senkikre!
  Orsós! beléptél a bukott ellenzéki csapatba?…..ha igen akkor se égesd magad feleslegesen!

 • Az u.n. “Atheni demokracia” az csupan egy elvi elekpzeles volt.
  Soha NEM mukodott, mert mukodhetetlen volt.

  Azert az Alktomanyos Koz-tarsasag a leheto LEG kozelebbi lehetoseg a gyakorlatban.

  Az u.n. demokratikus modszerek alaklmaza alapjan, az hogy MINNET a szavazo-lakossag TOBBSEG hatarozata alpjan dont.

  A maguk multban hnagoztatott “demokratukus centralizmus” volt a leheto LEGtavolabbi a demokratikus rendszertol.

  Persze a valosag, hogy a tobbseg is kepes donteseket hozni, amik idovel bizonyulnak hibas kovetkezmenteket okozni.
  De amig a tobbseg hatarozat alapjan mind azon valtoztahatnak a problemak megoldhatok.

  Csupan egy kerdes marad, hogy mi lessz majd mind a diktaturak eseteben. Lasd Hong Kong jelen estet, s mas nemzeteket is ahol a diktaturak a korlatlan hatalmon s a lakossagnak semmi lehetosege valtoztatni azon?!

 • B79!
  1. Semmiféle korrupciót itt most meg sem említettem.
  2. A “junta” jogos: bár a főnökök maguk nem viselnek mundért – de a rendkívüli törvénykezés mellett a fegyveres erők ellenőrzik már kórházakat, és katonai parancsnokok irányítanak 200-nál több vállalatot.

 • A kérdés régi, biz’ még egy kicsit régebbi Arisztotelésznél is…
  De őrzi az őrőket? – merül fel a kérdés már a Pláton Politeiaját olvasva. A válasz – szerintem – szintén nem tegnap, hanem már Montesquieu óta közhely: kardot csak kard tarthat meg hüvelyében, hatalmat csak más hatalom képes korlátok között tartani. Tulajdonképpen ennyi. Ami ezen túl van, az első fokon hatásos alkotmányjogi technika, másodfokon olyan népi tömegerő, ami adott esetben ha szükséges, akár az alkotmányos, akár az elkotmányellenes puccsokkal eredményesen szembeszegül.

  Ám köztársaságpártiak hiányában nehéz köztársaságot, demokraták hiányában demokráciát fenntartani.

 • BODA MARCSI;

  Nagyon tudatban es emlekezetemben van az hogy a magyarok kedvenc vadolasai az u.n. “haza-arulas”.

  De kivancsi lennek, hogy mi bizonyitott tettek alapjan vadolja maga azt az amerikaban-elo oreg-urat “hazaarulas”-sal???

 • Kedves Rátesi Margit!
  A szabad vélemény-alkotás két alapfeltétele közül az egyik az, hogy a zemberek tárgyilagos, hazugságoktól mentes információkhoz juthassanak mindenhol. Ne csak azon a „mindig TV csatornákon” vagy a „királyi rádió adókon”, amihez ingyen is hozzáférhetnek. A ravasz hatalom számára jó taktikával felvásárolta, vagy zsarolással megszerezte csaknem az összes információs csatornát és elárasztja a népet vagy hazug, vagy a saját simlisségeit elhallgató információkkal. A gondolkodni (még) tudó és esetleg más, akár külföldi hír csatornákról is értesüléseket szerezni képes emberek egy-egy cikke megjelenik még itt vagy ott, de ezekhez az infókhoz elsősorban a vidék, és/vagy az iskolázatlan emberek túlnyomó többsége nem fér hozzá. Másrészt a saját gondolatait formálni képes információktól a kormány akár zsaroló fenyegetésekkel is megfosztja. „Ha nem szavazol ránk, még közmunkát sem kapsz.”
  Persze, hogy gyalázat, de a kormány nyugodtan, a büntetéstől sem tartva sorozatosan elköveti ezeket. Teszi ezt abban a tudatban, hogy a számonkéréstől sem kell tartania. Pedig jól tenné, ha a történelmi példákra odafigyelve tudná, hogy az ilyen autoriter rendszerek mindig megbuknak. Lehet, hogy épp a belső erkölcstelenségeik miatt.
  A vélemény-nyilvánítás szabadságát igen nagy mértékben az olyan újságírók valósítják meg, Kedves Margit, mint Te is vagy. Tisztelet és köszönet érte. Remélem, hogy gyümölcsöző vitát indítasz el vele.Egyelőre csak ennyit.

 • MEghibbant a Boda.
  Szegény…

 • Kővendég
  2020 július 1
  12:58 du.

  Hár ez az !
  Sakkor visszakanyarodunk Ákosbácsi Mr. Kertész megállapításához.
  amit már Ady is peddzegetett valamikor 1902 környékén.

 • Presbiter
  2020 július 1
  2:25 du.

  Múlt héten hallom hogy egy kormánypárti firkász felháborodott merthogy a “balliberális média-özön már elviselhetetlen”.

  Ezért alapított -na milyen pénzen?- egy ujabb “királyi” NET (ál)hír oldalt.

 • Presbiter, köszi. Röviden erre mondom: a sajtószabadság nem a sajtóban dolgozók, hanem az állampolgárok érdeke. A legfontosabb tétele meg nem a véleménynyilvánítás szabadsága, hanem a vezetők TÁJÉKOZTATÁsI KÖTELEZETTSÉGE, amiről ma is rendelkezik törvény (a 2013/CII-es), és amit a főkolomposok lépten-nyomon megszegnek. Még úgy is, hogy egyre-másra titkosítanak minden ügyet.

 • Rátesi Margit

  Mindaz amit leírtál a cikk körítésében, pontosan megválaszolja a kérdésedet – amit nyilván én nem vettem komolyan mint kérdést – hiszen nagyon is KÖLTŐI KÉRDÉSNEK szántad nyilván …

  “Társadalomkutatók, történészek régóta kutatják, hogyan lehetséges gyilkos rendszereket évtizedekig százmilliók lelkes egyetértése mellett fenntartani?”

  Göllner András megpróbált rá válaszolni jóhiszeműen – de Tenmagad az általa leirtaknál is jobban tudtad mindezt előtte is, így azt is, hogy az mind az valóság amit leírt.
  Mert-hisz magad is újra-és-újra elismétled ebben a cikkben is ugyanezeket, csak itt-és-ott más-és-más szavakkal.

  Viszont kapaszkodj meg:
  A válasz is kiordít a cikkedből, az Almási MÉM-jeiböl, a Rodeio hőbörgéseiből, a BodaMarcsi sületlenségeiből, az itt tanyát vert kivénhedt KB-titkársági agit-prop szekció (marxista pártblokk) gyülöletre uszító bejegyzéseiből –
  Merthogy a saját magad és MINDEZEK az önmagukat “szerényen” a demokratikus népakarat megtestesítőjének” kinevezettek együttesen:

  SOHA NEM EGY OLYAN KORMÁNYZATOT AKARTOK MEGVÁLASZTANI, AMELYNEK TAGJAI AZ ELKÖVETKEZŐ 4 ÉVBEN ADMINISZTRÁLJÁK MAJD AZ ORSZÁG ÜGYEIT – A LEGJOBB TUDÁSUK ÉS ERKÖLCSI ÍTÉLETÜK SZERINT, – HANEM OLYANOKAT KERESTEK, AKIK MAJD AZ ELKÖVETKEZŐ 4 ÉVBEN URALKODNI FOGNAK RAJTATOK!!!

  Hát innentől keféljetek egyedül, és akkor nem kell hogy rinyáljatok mint a fürdős kurva, ha nem úgy és akkor sül el a dolog [vagy a szerszámuk] ahogy és amikor nektek teccene…

  Ennyi …

  Tessék elgondolkozni azon, hogy mi az amit akartok …

  (CSAK A GYENGÉBBEK KEDVÉÉRT még-egyszer):
  DEMOKRATIKUS PLATFORMON HATALOMBA TOLNI VALAKIKET (még-ha az szabad választás is) nem ugyanaz, mint A KORMÁNYZATI FELHATALMAZÁST DEMOKRATIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT GYAKOROLNI

  Hányszor írjam még le, hogy a Gizikét a gőzekén (mely csodás és felemelő) – igencsak nem ugyanaz az az érzés lehet mint a gőzékével a Gizikén (nyilván a Gizikének)
  Ennyire nehéz? Nö létedre nem bírod elképzelni a különbséget?

 • A tömegmédia kizárólagos birtoklásáról már volt szó. Persze, hogy lehazudja a hatalom.
  A másik alapvető dolog az oktatás birtoklása a hatalom megtartásában. Hiszen a jó iskola az életre nevel. És a jelen világban mi más vihetné előre az embert, mint az árulás, a besúgás, a rendszer kiszolgálása, a felfelé nyalás lefelé pedig a mindenkin áttaposás. Ez lesz vajon a természetes kiválasztódás útja a 21. szd.-ban? 🙂

 • Súlyosan egyiranyba mutatnak a velemenyek minden oldalrol!
  Csak a bodilizmus a kivetel.

  Szerintem szigoritani kene a szavazati jogot iskolai vegzettseg, lQ es hasonlo kriteriumok alapjan!
  Minel diktatorikusabb a kormany, annal inkabb!
  De lehetne pl alsohazra szavazni a jelenlegi szavazati jog alapjan, de a felsohazra csak egy toredeknyi szellemi elit….

 • Orsós Elemér

  Boda Marcsi
  2020 július 1
  12:06 du.

  Kedves MaRiska, csak a nagyon fair laptulajdonosnak és szenzációs önfegyelmemnek köszönheted hogy, csak azért sem akarok személyeskedni, pedig állapotod feljogosíthatna rá! 😀

 • Orsós Elemér

  O1G666
  2020 július 1
  6:01 du.

  Igazad van, DE az egyből kiejtene mindjárt 1 millió fő 5 kg krumpliért Fideszre szavazót! 😀

 • Gabriel
  2020 július 1
  4:56 du.

  mivel többre -most sem és soha- nem jut neked, mint a cikkírót és a blogtársakat (engem kiemelten) gyalázzál, érvek NULLA alapon csak lődd ki a hírhozót a hír máris nem igaz alapon a süketség csimborasszója és már “válaszra” méltatlan

  még egyetlen egyszer sem írtad le az általad tökéletesnek tartott akármit de bárki bármit ír az számodra….nem elfogadható csak a vita a vitáról alapon

  kultúrád NULLA

 • Bendeguz79
  2020 július 1
  11:54 de.

  grizi most lábon lőtted magad!
  “a minél több párt…és hogy indul…” ÍRÁD “BÖLCSEN”

  tehát konklúzióm: a két pártrendszer ami az usa ban kavarog az nem pártrendszer kellene még -persze szerinted- még legalább 6 darab párt az USA ban

  utána szóljál, ha az lesz!!!???

 • Óh Margit, ragyogsz!

  hozzá szeretném kérdezni

  mi van azokkal az egyedekkel akik személyes okokból az erőszakszervekbe lépnek “dolgozni” és ott kiélik (mert kiélhetik) perverz hatalmi tébolyukat és még jól meg is vannak fizetve és .egyelőre- büntethetetlenek is…

  ennek megszüntetése nélkül semmi sohasem fog működni

  látván a klf vídeókat a rendőri és katonai erőszakról azokon olyan katonák és rendőrök láthatók akik fegyverrel a kezükben szemmel láthatóan élvezik azt, hogy nincs az a hatalom ami őt éppen akkor túl tudná licitálni

  probléma vége

  ZOKOGÁS KÖVETKEZIK az összes többi a semi körüljárása ennek a megoldása nélkül!!!

 • “talalom”;

  EN irtam, hogy az adofizetok penzet a politikusoknak adomanyozni a kampamjaikat fedezni abszolute GAZEMBERSEG!

  A korhazakat es a betegek kezeleseit a katonatisztek iranyitjak es kezelik?

  Velhetnem, hogy a magyar-hadseregnek meg az orvosk a parancsnokaik?!

  Tisztan lathato, hogy kerult a csizma az asztalra, de MIERT ????

 • Bendeguz79
  2020 július 1
  12:07 du.

  grizi, még valami csak úgy cickányosan és csak neked:

  Hong Kong ban már saccperkábé 1 kerek éve tüntetnek a “sohasemfogjukmegtudni” kicsodák és még egynek sem görbült meg a haja szála sem… te tudod mi hiányzik ezeknek a “tüntetőknek” mert az, hogy “demokrácia” na azt még senki sohasem határozta meg és saccperkábé 15 évente újabb tudósok írnak erről hatalmas enciklikákat mert támogatni akarják a papír és nyomdaipart

  brühühü

  ugyanakkor az USA ban lelövik ugyanezeket és vandáloknak meg bűnözőknek titulálja az elnök és kiküldte a SWAT team eket meg a Nemzeti Gárdát

  lementettem ezt is, csak mivel quotidien

 • Gabriel:”DEMOKRATIKUS PLATFORMON HATALOMBA TOLNI VALAKIKET (még-ha az szabad választás is) nem ugyanaz, mint A KORMÁNYZATI FELHATALMAZÁST DEMOKRATIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT GYAKOROLNI”
  ????? – úgy látom Tene bírsz felkapaszkodni a gőzekére. Vagy a Gizikére.
  01G666! Osztán kikből állna az a “töredéknyi szellemi elit”??? Csak nem valami élcsapatból????

 • jajistenem, Gabriel, nagyon vigyázz! Úgy látom, ott lopakodik egy torzonborz marxféle a hátad mögött, és nagyon csattogtatja a fogát… Csak nehogy elharapja a nyakadat…

 • Kedves Margit !
  – Sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai – az újságírók – maguktól, csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg.
  – A média-fogyasztó maga választ, hogy milyen befolyásolásra érzékeny, persze ezért fizet is…
  – A Ti időtökben, minden “szabad” volt névleg pl.Szabad Nép…stb

 • Jurásek Fábián Sebestyèn

  Tátrai Margit!
  Teljesen egyetèrtek abban, hogy a demokráciához kötődő választójog veszèlyes, ha mindenkinek alanyi jogon jár, hiszem ez olyasmi mintha jogosítvány is így dukálna… Kène egy kis intelligencia ès hazafisági világnèzeti vizsga… Állítom, hogy ezen ön megbukna! Akik erőszakos liberálfasistakènt lediktatúráznak, lenáciznak mindenkit, aki nem èrt velük együtt, akik a szabadság ès baloldali “èrtèkek” jegyèben ès hatalmi cèljaik èrdekèben a csőcselèket a rasszizmust rászabadítják a világra, akik fillèrekèrt megvesztegethetők, kollaboránsok, azok közveszèlyesek! Ennyit a beteg világnèzetükről ès álságos szèplelkűsègükről!

 • Jurásek Fábián Sebestyèn

  Rátesi Margit! “Tátrai” Rátesi, mèg a telefonom is tiltakozik a neve ellen…, mindíg átírja!

 • O1G666
  2020 július 1
  6:01 du.

  Szerintem szigoritani kene a szavazati jogot iskolai vegzettseg, lQ es hasonlo kriteriumok alapjan!
  Minel diktatorikusabb a kormany, annal inkabb!
  De lehetne pl alsohazra szavazni a jelenlegi szavazati jog alapjan, de a felsohazra csak egy toredeknyi szellemi elit….

  ————————————

  Vajon ki, és hogyan állapítaná meg, hogy ki tartozik a “töredéknyi szellemi elithez?” Az már rég nem játszik, hogy az iskolai végzettség, mert látható, hogy tanult, értelmesnek mondható egyének is hagyják magukat megvezetni – már ha az egyéni érdekeik is ezt kívánják – mint ahogyan tanulatlan vagy alacsonyabb intelligenciájú személyek is láthatnak reálisan! Azért írtam vagylagosan, mert a kettő nem feltétlenül fedi egymást! Amennyiben viszont az iskolai végzettség nem szempont, mert értelmetlen és célja vesztett lenne, továbbá a vagyoni cenzus sem, mert ha mégoly gazdag és vagyonos is, lehet abszolút unintelligens, sőt kifejezetten ostoba, akkor a “töredéknyi szellemi elitet” kikből válogatod ki? És ismételt kérdés: ki lenne hivatott erre, hogy megállapítsa valakinek a szellemi szintjét, talán végeznél a lakosság számára IQ tesztet? Ez esetben csakis érvényes IQ teszttel lehetne szavazni – O-tól X-ig erre, Y-tól fölfelé arra lehet fáradni?

  Amennyiben ezt így elfogadnánk, miért hőzöngünk a demokratikus elvek vagy a jogállamiság hiánya miatt?
  Valami mást, főleg célravezetőbbet kell kitalálni, ami ugyan felettébb munkás és talán nem is jár azonnali eredménnyel, de hosszabb távon lehet, megérné a fáradtságot!

 • “Társadalomkutatók, történészek régóta kutatják,” … amiről az újságírók és más politikacsinálók sajnos nem sok tudomást vesznek. Fontosabbak a szalagcímek meg szenzációk, meg hogy eladják a lapjukat, programjukat stb.

  Hol marad az erkölcs meg a felelősségvállalás? Ráadásul a generációkon átívelő felelősségvállalás, vagyis hogy az unokáim unokái milyen országot örökölnek majd? Vagy majd kivándorol, aki tud, oszt jónapot? Itthon meg marad a “potyadék”, magamat is beleértve?

  Darvas Béla az aug. 20-ai tűzijáték és Lánchíd-felújítás kapcsán elmélkedik a blogján. Egy mai budapesti fodrászatban az egyiptomi borbély magyar állampolgári vizsgájára készül. A lelkes, segítőkész, fiatal vendégek nem tudják neki megmondani, hogy mit ünnepel az ország aug 20-án. Mivel itt már annyi rendszerváltás volt, és mindegyik igyekezett a másikat eltörölni, meg is értem a fiatalokat hogy ki akarnak maradni az acsarkodásból.
  Volt itt már Szent István napjától új kenyér ünnepéig Alkotmány napja, és még mi minden.

  Amíg az ilyen cikkekben, mint Margitkáé, csak az adok-kapok megy, addig nem lesz változás. Egyik oldal a másikról feltételez minden bűnt, és magát szentnek állítja be, addig nem lesz változás.
  A történelem nem angyalok és ördögök küzdőtere, ezt már többször idéztem itt Ormos Máriától. Sőt, kapaszkodjunk meg, nincs olyan alapelv, hogy a demokráciák a jók, a diktatúrák a rosszak (vagy fordítva!) ( és ez persze nem jelenti azt, hogy a demokratikus és a diktatórikus működésmód összemosható).

 • SzandiMandi
  2020 július 1
  5:41 du.

  Nekem megvan Thury Zsuzsa, egyébként jó tollú író, kommunista ifjúsági író legtöbb könyve. Mert akkoriban ez volt divat, és sokszor kiadták a műveit. Francia kislány, Tűzpiros üveggömb, Mostohatestvérek, Angéla stb.
  Alapelv volt a szocialista nevelésben, hogy az úttörő nem hazudik a társai kedvéért. Csak nem besúgásra nevelték a fiatalokat? Ezt a kérdést a regények taglalják, és könnyen ellenőrizhető, mert szerintem sok családi könyvespolcon megtalálható a mai napig. Ezek inkább lányregények, Orbán talán fiús regényeket, pl. Timur és csapatát olvashatott. Ahogyan a rajongói közül is sokan.
  De mai cikk az Amerikai Népszaván, hogy a Hitgyüli iskolájában egymás megfigyelésére biztatták a fiatalokat, nyilván a vallás szent jegyében, kvázi árulkodásra. Pedig az az egyház a liberalizmus jegyében indult, vagyis a történelmi egyházak kivételezése ellen harcolt a kisegyházak jogaiért.

  A 20. századi pszichológia arra tanít, hogy a betyárbecsület vezet ahhoz, hogy a gyerekből normális lelkületű felnőtt legyen. Vagyis hogy a kis stikliket nem szabadna beárulni a tanárnak, hanem védeni kell a klikket. Ez egyébként csak a kamaszkorú gyerekeknél követelmény! (Ennél kisebb gyerekek szerint felnőttnek hazudni bűn, társaknak hazudni szabad.) Piaget kutatásai szólnak erről, ha jól emlékszem.

  Szóval a 21. század bizonyos 20. századi előzményekre épülhet.
  Engem itt majdnem keresztre feszítettek, mikor le mertem írni, hogy anno az ifjúsági szervezetek a “párt transzmissziós szíja” voltak. Merthogy nekik milyen szép gyerekkori emlékeik voltak anno az úttörőtáborokból. Nyilván a mostani iskolákban se úgy megy a nevelés, hogy nyíltan nevelnék a kiválasztódásra az ifjúságot. Csak éppen új jelszavak vannak, de a működésmód, a viselkedés kondicionálása régi módszerekkel megy.

  Na pá!

 • Boda,
  július 1. 12:06

  “….se Orbán,se a családja nem volt soha komcsi,hanem tisztességes református családból származik!
  Az lehet,hogy megtévedten,nyomás alatt kisztitkár volt annó,de szerencsére kijózanodott…..”

  ———————————–

  Boda, ez még tőled is meredek! Hogyan lehet valaki “megtévedten, nyomás alatt KISZ titkár?” Ki nyomta és miért? Miféle KISZ szervezet az, amelyik egy “mélyen vallásos református család” ifjú tagját győzködi, hogy “légyszi, légyszi vállald el, mert ha te sem, akkor végképp itt állunk egyetlen árva titkár nélkül stb ” Arról nem beszélve, hogy akit titkárnak megválasztottak, annak KISZ tagnak is lennie kellett, emberi számítás szerint legalábbis!
  Na, de semmi vész, “kijózanodott” – egyáltalán mennyit ihatott előtte? -:)))))

  Továbbá, a napokban már egy másik cikk alatt leírtam, épp neked, hogy Orbán soha, sehol nem tanult a saját költségén – ez a fogalom ismeretlen a számára! Mindaddig amíg szüksége volt Soros támogatására, nem látta hazaárulónak – ám amint eleget “összeszedett” ahhoz, hogy ne szoruljon senki támogatására, és szívességére, rögvest magyarellenesnek és hazaárulónak ítélte /ítéli egykori mecénását! Talán nem az ellenzékiek “őrültek meg” hanem az, akit kétnaponta kell alapvető információkkal ellátni és még úgy is kiesnek lényeges “tények”a rostáján!

 • slapaj
  2020 július 2
  3:11 de.

  slapcika “a ti időtök”-ről neked csak halvány lila fogalmaid léteznek (de lehet, hogy hupikék) azaz a demokrácia kitörése utáni szabad sajtó (szabadon azt hazudik ami kifér a tollából és belefér a cikkbe) tájékoztatott, azaz most (is) teljesen el vagy tévedve

  hahaaha

  ott a faiskolában mit okítottak nekednek?

 • RODEO11;

  Mielott ostobasagaidat ismeteled legalabb kerlek olvasd a cikket, hogy lenne nemi otleted hogy mit allitasz!

  NEM en allitottam, hanem “talalom” cikkeben, hogy magyarorszagi tapasztalatai alapjan ‘minel tobb part letezik a szavazo listajukon annal konnyebb egynek a tobbseg szavazatokat megnyerni.’

  Persze az acsupan az ottani modszerek alapjan.
  Ami semmi mas mint nyilt elfacsart gazemberseg!
  Csalasaik hianyaban eppen az ellenkezoje.
  S mint hangsulyoztam, hogy eppen azon celbol vannak az ELOZETES valasztasok. Amodon a sokasagaikbol a kiselejtezes leheto. Mint a sport versenyek esetein.

  Teves vagy ismet. A US-ban leteznek tobb mint szaz (100)politikai partok.
  Csupan mert te nem halottal mindenikrol, az nem bizonyoteka hogy nem leteznenek.
  Leg-tobbjuk hellyi erdekuek.
  Csupan mert “helyben” MINDEN koztisztviselok, s minden helyierdeku ugyeket a szavazo lakossag tobbseg szavazata alapjan meghatarozva.

  Nem lattal meg eletedben egy szavazo listat, a foszerkeszto nem engedte azt nektek meg latni sem.

  Csupan az elnok valasztas az EGYEDULLI ami minden tagorszag (50)-okban versenyezheto, azok kb egy es masfel tucat partok melyek kepesek minden orszagban versenyezni.

  De mivel a tobbseg szavazat a donto, az rendszerint a valasztas vegso dontesen 5-10 partok alatal tamogatott kandidatusokra csokken.

  2016-ban Trump, aki SOHA BEN volt Koztarsasagi, remesen elvert 16 vezeto Koztarsasagi palyazokat.

  2019-ben a Demokratak kozel 30 versenyzokkel kezdtek. De nagyon hamar mind onkentesen, versenynelkul kiestek.

  Mind ugyan azt fujtak, csupan egyeni hatteruk volt igen valtozo.

  HAZAI LAMPA a Szandinak cimzettekben.

  A kerdes persze amikor a tarsadalmi rendszeretek alap-elve nyiltan megszabta, hogy “the end justify any means”, ill. a ‘vegeredmeny elerese jovahagy barmi modszerek alkalmazasait’.

  Hat hol lehetne abban barmi , vagy mifele “erkolcs”????
  A “szeresd a partot, gyulold az ellenseged” sem mutat semmi erkolcsokon alapulo megatartas, sokkal inkabb az ellenkezojet, a gyulolet hirdeteset!

  Talan az is letezhetne a Maga konyvespolcan?!

 • Hazai L!
  1. Ha a fenti írásból egyetlen “acsarkodást” idézel – rendben.
  2. Thury Zsuzsa nem volt “kommunista író” – jótollú lektűríró volt, kamaszkoromban én is szerettem a lányregényeit. A háború előtt megjelent regényei az akkor elvártak szerint íródtak -, bár azokat se lihegte túl. Ettől voltak élvezhetőek az írásai.

 • Boda! (2020 július 1 12:06 du.)

  Orbán apja 1966-ban lépett be az MSZMP-be. A továbbiakat megtalálja az interneten, ha ésszel keresgél. (Csak úgy zárójelben jegyzem meg: az, hogy kinek kicsodák a felmenői, csupán adottság, mint az életkor, az elmeállapot, vagy akár az időjárás; Soros pedig ugyanúgy magyar állampolgár – tudomásom szerint -, mint akár én vagy Maga.)

  Egyébként pedig: honnan veszi a bátorságot, hogy bárkit is magyarellenességgel vádoljon, lehazaárulózzon? Kicsoda Maga? Vészbíró, főinkvizítor, hogy ilyen bátran “mocskos komcsizza” egykori tanárát, aki bizonyára már nincs is az élők sorában?

 • Hazai Lámpa
  július 2.6:14

  “Alapelv volt a szocialista nevelésben, hogy az úttörő nem hazudik a társai kedvéért. Csak nem besúgásra nevelték a fiatalokat? Ezt a kérdést a regények taglalják, és könnyen ellenőrizhető, mert szerintem sok családi könyvespolcon megtalálható a mai napig..”

  ———————————-

  Már mint, hogy melyik kérdést taglalják a regények, a besúgásra nevelést? Előtte megállapítod, hogy a szocialista alapelv szerint az úttörők nem hazudtak a társaik kedvéért…stb! Vajon csak nekem nem jön össze ez a két gondolat így egymás mellett/után?
  Én is olvastam Thury Zsuzsát, sőt, a Francia kislány meg a Mostohatestvérek jobban meg is maradt az emlékezetemben mit a többi de nem tűnt fel, hogy besúgásra nevelt volna bármelyik is – sőt, ha jól emlékszem Jeanette Michaud kifejezetten büszke volt a történet vége felé, hogy úttörő lehet – felzárkózott, adott neki egy tartást, és úgy érezte az otthoni szedett – vedett kis “Mistinguett” élete után, hogy innentől már csak rajta múlik, hogy méltó legyen a “csapatszellemhez” beilleszkedjen, hogy jó barátja legyen a fél osztálynak, az addig nem igazán értett és kissé irigyelt Solymosi Erzsinek, Mikesnek és a többieknek. Az élete határozott irányt vett, végre tartozott valahova! A történet nyilvánvalóan a kor akkori elvárásaihoz igazodott, az összes közt talán ez a “legmegideologizáltabb” regénye az írónőnek de spéci besúgásra nevelést nem észleletem, máskülönben aligha jelenhetett volna meg – úgy gondolom, ez ellenkezett volna az úttörő élet kissé idealizált, alapvető erkölcsiségével is!

  De, ha már – akkor a te “keresztrefeszítésedre” én pl másként emlékszem! Nem az volt a gond amit írtál, hogy más volt a véleményed, megítélésed olyasmiről amit személyesen ugyan sosem éltél meg /át, hanem ahogyan tetted! Alapvető különbség!

 • Slapaj! Nem tudom, honnan szedted a sajtószabadság meghatározását – de bárhonnan is – HAMIS. Nagyjából úgy fogalmaz, mintha a Nap a kakaskukorékolásra kelne föl, és nem fordítva.
  A sajtóban az ott dolgozó csak kisebb részben fontos – és csereszabatos. A kommunikáció legfontosabb alanya a befogadó: olvasó, hallgató, néző.
  Az újságíró legfontosabb munkaeszköze meg az infomáció – ha nincs információszabadság, sajtószabadság se létezik.
  A sajtó – kommunikáció – nem azért létezik, hogy legyen hol dolgoznia egy írástudónak. Hanem azért, hogy a befogadó – aki általában választó is – sokfelől, sokféle szempontból tájékozódhasson közös ügyeinkről, és így megalapozott döntést hozhasson, amikor szavaz.

 • hazai lámpa
  2020 július 2
  6:14 de.

  Akkor te is kommunista vagy ?
  Merthogy általánosban, évnyitón
  lelkesen énekelted az Internacionálát..

 • Bendeguz79
  2020 július 2
  9:09 de.

  grizi, csodálatias 100 + párt USA

  hahahaha

  és lehet belőlük micsoda? óvóbácsi a sarki köpködőben?

  a szenátus Kongresszus 2 párt

  pont a többi rablómese

  meg grizi

 • Margitka!

  Légyszíves ne fordítsd ki a szavaimat ismételten és folyamatosan.

  Pontosan arra hívtam fel a figyelmedet, amit most énnekem szegezel, ami mellet TE korteskedsz folyamatosan, hogy valami kiválasztott “elitet” a hatalomba juttassatok, hogy – “”majd azok megoldjanak mindent””.

  Erre engem vádolsz meg ismételten azzal, hogy az én szavaim LENNÉNEK azok, amiről TE egész politikai prédikációd szól, megtámogatva a volt agit-prop (agitációs és propaganda) nyáj hangos bégetésével!

  Ugy látszik, hogy az én iskolámban rosszul tanították még azt is hogy melyik a gőzeke.
  Nem véletlenül dőlt az éhezés romjaiba Gorbacsov idejére a CCCP – a nagy imperialista birodalom – IMPÉRIO!
  (A szó imperial = hódítót jelent)

  Ja persze a mocskos-aljas marxista agit-prop trükk gyakorlása az megy;
  – visszaidézed a mondatom egy részét – amivel leírtam azt amit TI cselekesztek, a a konzekvens következtetését pedig, amivel leírta, hogy mit JELENT A DEMOKRÁCIA – azt mélységesen elhallgatod.

  Hát bocs – de most értettem meg, hogy itt nem babra megy a játék, ha újra hatalomba bírnátok juttatni a marxizmust – akkor a gyilkolások, kínzások ugyanúgy folytatódnának!
  És ebben sajnálatos módon ebben a játszmában mindenki, aki nem emeli fel a szavát ellene azt én nem bírom másként látni, mint kollaboránst!

  Én ezt írtam:
  SOHA NEM EGY OLYAN KORMÁNYZATOT AKARTOK MEGVÁLASZTANI, AMELYNEK TAGJAI AZ ELKÖVETKEZŐ 4 ÉVBEN ADMINISZTRÁLJÁK MAJD AZ ORSZÁG ÜGYEIT – A LEGJOBB TUDÁSUK ÉS ERKÖLCSI ÍTÉLETÜK SZERINT, – HANEM OLYANOKAT KERESTEK, AKIK MAJD AZ ELKÖVETKEZŐ 4 ÉVBEN URALKODNI FOGNAK RAJTATOK!!!
  ——-

  Most még hozzáteszem – hogy nyilván azért harcolsz még utolsó leheleteddel is – hogy az ország minden egyes tagján “uralkodjanak”.
  Ebben tökéletesen egyet jársz BodaMarcsival.
  Egy töröl fakad az akaratotok és a mondandótok – mindegy ki az, az se baj, ha lop-csal-hazudik – csak valamelyiktek kedvenc háziállata legyen.

  A múltkor nem szégyenletted ide-citálni a Kádár-kori a politikai főiskolákon oktató gazemberek neveit – mint világszintű tudósokét, akik igazából sima kollaboránsok voltak a hazaáruló Kádár rezsimében.
  Diktatúrákat akartok mindketten, ahol egy “imádott” vezér majd mindent elintéz.

  A bodáé éppen az orbán, a tied pedig éppen a gyurcsány – és értük képesek vagytok az országot állandó/folyamatos uszításban tartani; magyart-magyar ellen

  A TE hibás elképzeléseidet a világról ma éppen a gyurcsány mézes-mázos hazug szavai locsolgatják, a bodáét ippeg az orbáné.

  A marxi zagyvaság persze Neked kapóra jön, egy jó fegyver a kezedben.
  A Boda imádott háziállatának egyenlőre nincs mit lobogtatni, mert a MeinKampf-ot csak nem mutogathatja, na de TE milyen istentöl vagy ördögtöl elvetemült módon citálhatod Lenin-összest?
  Aki és a követői szintúgy tömeggyilkosok voltak?

  Egy másik cikkben Göllner Andris bemutatta az irományt amit Ö és csapata fáradságot nem-kímélve rakott össze a Nagy Imre jelenségről.

  De a dolog egyszerű – Nagy Imre gyilkosát ismertük, én személyesen ugyan nem, de milliók igen.
  Akinek utasítására több-száz Nagy Imre kvalifikált embert küldtek a bitófára, és simán EGY hazaáruló volt.
  Aki azért alapított egy kormányt, hogy az országot megszálló idegen és ellenséges csapatokat “hívjon” – arra én nem ismerek más magyar szót – mint HAZAÁRULÓ
  Úgy hívták a trógert, hogy Kádár János, Rákosi Mátyás volt belügy-minisztere.

  Változatlanul erről szól a pofázás itten, hogy az mennyi “jót tett” a magyar emberrel (nem úgy mint a zorbán)

  Nem rég halottam egy jó megfogalmazást az ilyen jelenségről – és ez akár még Kertész Ákost is felülmúlja;
  – A taknyos kölykök mentalitása –

  Ami az éltető terepe mindenféle kumunizmusnak/fasismusnak (dústermö szántóföldje) – Azok, akik soha nem bírnak felnőttekké válni, még akkor se ha már a foguk kihullott, hajuk ami maradt kifehéredett.

  (Zárójelben: Mintha én is írtam volna már ilyesmit?)

 • Bendeguz79
  2020 július 2
  9:09 de.

  részleteket és ne bántsd a Cenz Urát, de -ha lehet- magyarul! pls!

  https://www.usa.gov/voting-laws#:~:text=In%20the%20U.S.%2C%20no%20one,voting%20mandatory%20for%20U.S.%20citizens.

  The three largest parties aside from the two main political parties are the Libertarian Party, Green Party of the United States, and the Constitution Party in respective order.

  “The United States has only two major political parties: the Democrats and the Republicans. There are also smaller parties that aren’t as well known. These parties have a duopoly, meaning that they share almost all the political power in the country. Most democratic countries have more than two parties.”

 • Gabriel
  2020 július 2
  1:07 du.

  kiváncsian várom Margitka reakcióját erre, mert az enyémet -ugye- nem rakom ide, mert a Cenz Ura nem engedné

  (nagyon sok csúnya szó lenne benne de nem azok amik közkeletűek hanem válogatottak csak neked!)

  annyit azért megjegyzek, még mindig nem mondtál semmit arról, mi is “a jó” a te categórikusz imperatívuszod szerint

  hahahaha

  arrafelé is ilyen forróság van? itt 34C° + páraérzet cca.: 42 C°

 • Megjegyzés az
  I.bekezdéshez
  ˙

  ” ADJ HITELT A ZSARNOKNAK; KÖTÉLLEL FIZETI VISSZA ”

  A hálátlanság Magyarországon néphagyomány, amit tisztelni kell oszt’ annyi. És az egyszerű népből kiszakadt felcsúti konzervatív disznó- pásztor már miért is különbözne ettől az inkorrekt konvenciótól…

  Mindenki ismeri a jelenséget, amikor a magyar úgy érzi, tartozik valakinek, – pláne ha tényleg tartozik – rövid időn belül kígyót és békát szór a neki kölcsönt nyújtó személyre, vagy szervezetre, mely hagyomány igenis mélyen gyökeredzik a magyar néplélekben, de vótt is kitűűű tanúnnia…

  A mélymagyar hagyományőrző, a Vezér- és Sámán egy személyben is ezt a szép tradíciót követi, amikor az ő személyes
  – j ó t e v ő j é b ő l – a saját gánti dolomit-kőfejtőjéből származó magapattintotta kőbaltájával – megfaragta a nemzet elsőszámú ” k ö z e l l e n s é g é n e k ” a szobrát, mely negatívbálványt az ország . t í z e z e r . kultikus fid SS óriásplakát-helyén százszoros nagyításban helyezett ki és mutogat még ma is a maga személyi kultuszát követő vigyorgó alattvalók együttérző örömére azzal, hogy mindenki verjen bele még egy-egy szöget is…

  Persze a jelenség nem egyedülálló… Gondoljunk csak a Templomos lovagok nagymestre Jacques de Molay, vagy Joseph Süß Oppenheimer tragédiájára, ahol az ok a fentiek analógiája.Minthogy a történelemből még sok fizetésképtelen királyt, fejedelmet, vezért, vagy pápát ismerünk, aki a hitelezőjét felköti, máglyán égeti meg, vagy nyakazza le…

  Mert ugye “Szeressük egymást gyerekek a szív a legszebb kincs”:
  Gorgonzola

 • talalom
  2020 július 2
  9:43 de.

  Nem emlékszem, hogy az acsarkodás szót a cikkedre használtam volna, de máshol azért bőven megírod a véleményedet a nemzeti ünnepekről. A közéletben a fontos magyar dátumokról enyhén szólva nincs egyetértés: ami az egyik oldalnak szent, az a másik oldalnak náci/kommunista népünnepély vagy a szabadkőműves/katolikus háttérhatalom műve. Ilyen többek között augusztus 20-a is.

  A cikkedre azt írtam, hogy te is a másikat tartod ördögnek, a magad oldalát meg szentnek. Ez abból jön le, amit a demokráciákról és a diktatúrákról írsz. Nálad egyértelműen a demokrácia az erkölcsi jó, a diktatúra az erkölcsi rossz kategória. Ez színtiszta amerikai hozzáállás, csak kérdés, hogy ennek van-e tudományos alapja?
  Valószínű nincs, mert a demokráciák ugyanúgy követtek el bűnöket a saját ill. más állampolgárok ellen, mint bármely más államforma működtetői. Ezt is lehet rosszra használni vagy naivul működtetni, ami aztán káoszhoz vezet.
  Másik oldalon viszont a diktatúrákat hazug rendszereknek állítod be, akik soha semmit nem adtak a népnek. Csakis a hazug kommunikációval magyarázod a fennmaradásukat. Ennek van-e tudományos alapja? A példák azt mutatják, hogy számos gazdasági, társadalmi újítás elképzelhetetlen lett volna demokratikus körülmények között, ilyen maga a kapitalizmus születése.
  A demokrácia egy görög városállamban talán többé-kevésbé egyenrangúak között működött. De ahol vannak nagyon gazdagok, azok módosíthatják az eredményt, mert van pénzük a közvélemény befolyásolására.

 • BrunszvikTeri

  Gabriel 1:07

  És amikor te, ott Rióban a szavazatoddal a szél’jobb b’OlcsóNérót segítetetted a hatalomba, akkor éppen milyen URALOMRA számítottál? Alighanem bejött neked…

 • Besancon
  2020 július 2
  9:51 de.

  Én nem érzek ellentmondást. A francia kislányban Zsanett Pesten csavarog egyik nap iskolába menés helyett vagy otthon marad, pontosan nem emlékszem. A nagynénje meg a magyar barátnője (úttörő) nem hajlandó azt hazudni a tanárnőnek, hogy beteg volt.
  Zsanettnek ez rosszul esik, mert a francia nagymamája és az ottani barátnője “a csillagot is lehazudták volna az égről a kedvéért”.

  Aztán van olyan osztályfőnöki óra, hogy a gyerekek nyilvánosan “meggyónják” egymás előtt a bűneiket. Pl. a fizikából eminens gyerek a tanárnő szerint nagyképű lett. Emlékezteti mindenki előtt, hogy az előző rendszerben egy földesúr cselédjei voltak, ahol igen rossz soruk volt.

  Már bocsánat, de ha Margitka és te szerinted ezek a regények nem propaganda művek (igen jól megírva), akkor lehet hogy nem ugyanazt olvastuk … Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden mű, amit valaha az iskolás gyerekek árulkodásáról írtak, az káros vagy felesleges. Viszont vannak nevelési rendszerek, ahol lelkifurdalást ébresztenek a gyerekben, hogy miért nem mondja meg a kis társa stiklijét?
  Más rendszerekben a tanár nem akar minden kis csínyről tudni, vagy inkább megvárja, amíg spontán kibuknak a problémák. Nem megy elébe felesleges kutakodással, hanem megvárja, hogy a gyerekek forduljanak hozzá a problémával.
  De olyan is van, hogy a tanár homokba dugja a fejét, és mire elharapózik a probléma, akkor már muszáj valamit reagálni.

 • BrunszvikTeri

  Gabriel 5’11/Utóirat

  Ég e még a dzsungel? A CO2 jól van ? Lehet e érezni Rióban, vagy Sao Paulóban a mahagóni kellemes füstjét? Mi van az őslakosok kifüstölésével ? Őket is elérte már a koronavírus, vagy csak a favillákat ? Tehát a napi 1500 korona-halottban statisztikailag már ők is benne vannak ? Remélem Te nem vagy veszélyben Gabi…
  Tényleg, mint brazil, hogyan látod ezeket az apróságokat ? A Párt főtitkárod, bOlcsóNéró vajh teljesíti e a Te és a többi jobber elvárását ?

 • Még annyit az előzőhöz, hogy ha az Orbán-rendszer káros az országnak, akkor mit lehet mondani az Orbán előtti kormányokra?

  Pl. utólag már meg lehet írni, hogy a privatizáció (vagy a konkrét módja, ahogy megvalósították) a 90-es években, majd az EU-támogatások megindulása a 2000-es években, végülis káros gazdasági és társadalmi folyamatokat is beindított. Ilyen a kőgazdag oligarcha réteg egyik oldalon, nyomorgók a másik oldalon.
  A rendszerváltozás eufóriája sokáig elfedte a tényeket, amit ma már világosabban lehet látni. Ráadásul a liberális és a konzervatív politikai oldal boszorkányüldözést folytatott a szocialista rendszer ellen, ami nem tette lehetővé az őszinte szembenézést. És ez értékeket is elpusztított, mivel mindent egy kalap alá vettek, amin szocialista jelző volt.
  Ez azért is volt lehetséges, mert a hidegháború idején kialakult fekete-fehér világrend akkoriban nagyon erős volt: a nyugati hatalmak szerint vannak a jó demokráciák és a sötét kommunista diktatúrák (más államformák is voltak persze ezen kívül).

  Lehet, hogy ismeretlen ellenzéki párttagok manapság köpködésnek vannak kitéve, ha bemerészkednek egy ellenzéki faluba választások idején. DE mikor MSZP-kormány volt, akkor se volt ám nagyobb megbecsültsége az ismert politikusoknak, akik a vidéket járták! Kapitalista jelszavakkal fizették ki a népet, meg hogy mindenki törődjön bele, mert ez van, oszt jónapot. A munkanélküliség végül olyan arányokat ért el, hogy a jóléti állam kiépülése is a távoli célok közé került. Ha nem is mindenki, de tömegek süllyedtek le valamiféle harmadik világbeli életszínvonalra.
  Kialakult egy olyan réteg, amelyik bármely pártra behúzza az ikszet, amelyik éppen kormányon van. Hiszen a segély az államtól jön.
  Kérdés, hogy az alsó-középosztály, ha nem éppen a hitelek törlesztéseivel küzd, akkor kire szavaz? Arra, aki egységes politikai világképet tükröz. Ez jelenleg a keresztény-nemzeti világkép, aminek elvileg a lényege a magyar értékek védelme, erősítése. A gyakorlatban ez persze több sebből vérzik, sokszor önfelmentés, önbecsapás a jellemző.
  Ez ellen a magyar ballib oldal reakciója: a konzervatív bűnök állandó felemlegetése, a magyar történelem hibáinak felnagyítása, erények lekicsinylése, a többi rendszer ördögnek beállítása stb.
  Vagyis mindkét oldal állandóan a másikkal foglalkozik, meg sem kísérelik önmagukat definiálni. Mivel az ellenségképpel tartják össze a saját táborukat, és ez eddig kifizetődő volt. Majd bolondok lennének addig változtatni, amíg van szavazó, aki ezeken a maszlagokon csámcsog, és bocs, ha ezt bárki magára nézve sértésnek veszi.

 • Gábriel!
  Tüzetesen végigolvastam a hsz-eidet, hogy vajon mit “hallgattam el”? Miben látod Te a demokráciát? Meg is ismételted a “Soha nem egy olyan…” kezdetű hosszú mondatodat. Ami csak arról szól: valamilyen általános alanyról – a Ti-ről – feltételezel valamit. Bezzeg te! De erről a “bezzegről” nem tudunk meg semmit, mert rögtön átcsapsz a szokásos gyalázkodásaidba. Kicsit árulkodó, hogy a gyilkosozásból mindig kimarad Battista, Göbbels, Szálasi és a hasonszőrűek. Dehát az ember feje nem káptalan – a Tiéd biztosan nem.
  Amúgy az én írásaimban elvétve szerepelnek konkrét politikusok, bár kétségtelen: a Gyurcsány Ferenc – és még sok magyar politikus – nézetei közelebb állnak hozzám, mégha konkrét ügyekben el is tér a véleményünk. Ezt soha nem tagadtam, nem vertem a mellem, hogy én azután olyan “független” vagyok, hogy a fal adja a másikat. Szabadságomban áll a világlátásomat alakítani, ahol mód nyílik erre, kifejteni. Neked is: sajnálatos, hogy nem élsz a lehetőséggel, és csak mértéktelen dühödről adsz számot, homályban hagyva szándékaidat.
  Úgy kezdtem: “tüzetesen átolvastam”. Ígrem, nem fordul elő többé.

 • BrunszvikTeri

  “A Marxi zagyvaság jó fegyver a kezedben” – írja Gábriel Margitkának…

  Már ez a mondat egymagában is . i g a z o l j a . a Kommunista Kiáltvány Bevezetőjének azokat a szavait, amelyek azt mondják a Gábrieléhez hasonló hangnemű . h i s z t é r i k u s . kirohanásokról, hogy
  “szent hajszára szövetkeztek e >kísértet< ellen … francia radikálisok és német rendőrök." … "nem létezik olyan ellenzéki párt, melyről kormányon lévő ellenfelei ne híresztelték volna azt, hogy kommunista" "…A kommunizmus megbélyegző vádját ezért nemcsak a reakció, de még egyes ellenzéki pártok is visszautasítják".

  A haladás megállításában érdekelt, hatalmukat féltő dühöngőket és a félénk szimpatizánsokat egyaránt valami félelem hívja egy zászló alá. Utóbbiaknál ugyanaz a tudatlanság vagy öntudatlan tartózkodás ez, amely már anno éppúgy egységesen tagadta Copernicus, Giordano, vagy Darvin természettudományi elméleteit, az Univerzum, a Föld, vagy az élővilág evolúcióját, mint ahogy az emberi történelemét is.

  Nem akarnak tudomást venni a felszín alatt működő törvényszerű, objektív működésről azt gondolván, hogy a szükségszerű társadalmi mozgások csak pillanatnyi, illanó jelenségek és semmi közük a jövőhöz… Ezzel nyugtatgatják magukat és környezetüket, pedig csak az elmúlt 30 év óriási és végleges változásokat mutat az egész emberiség életében. Mind eközben nem hajlandók tudomást venni a létében is oly sokat tagadott munkásosztály és a tőke sok esetben véglegessé vált kompromisszumos – mondhatnók, mutációs – kiegyezéseiről se…

 • hazai lámpa
  2020 július 3
  5:53 de.

  “Még annyit az előzőhöz, hogy ha az Orbán-rendszer káros az országnak, akkor mit lehet mondani az Orbán előtti kormányokra?…”

  *************************************

  Ebben igazad lehet.
  Például Őfőméltósága Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzósága idején úgy elpusztult az egész ország meg odalett jópárszázer emberünk, mint a vöcsök !

 • Miklós bá’
  nagyon megnyugtató számomra,hogy soros magyarságát nem vonják kétségbe.Tulajdon képen annak köszönheti magyarságát,hogy annak idején nem nagyon úszhatta volna meg nem magyarságát,ha a városmajori templomból a schwartz gyuri nem soros gyuriként jött volna ki.Sajnos,hogy a zsidóságból még a kikeresztelkedéssel sem lehet kisomfordálni.Azonban,mint persona non grata “egyenlőre” Izraeli állampolgárságot nem kaphat.Meghagyjuk Árvalányhajinak.

 • gyuri10
  2020 július 3
  3:19 du.

  Kb. pont annyira “sefüle se farka” van az írásaidnak
  mint itt ennek a HUNT* nak.

  Úgytűnik nektek az a módszeretek
  hogy felriadtok valami narancs-mákonyos szendergésből
  és hirtelen lefirkáltok egy baromságot ami félálomba felszínre lökődik zakkant agyatok háborgása révén.

  Országokról , személyekről, történésekről, amiknek persze közük sincs a realitásokhoz.

  Nincs is ezzel semmi baj de miért pont ide kell bröfnyenteni ezeket az idiótikus álomképeket?

  *HUNT = Humortalan Náci Tótpéter

 • Kedves Brunszvik Teri!
  Gratulálok. A stílusában kifejtve szívesen olvasnám az egész vitáról szóló összegző véleményét.
  A hozzászólásában leírt néhány mondata is sokat mond a kitűnő látásmódjáról.
  Őszinte elismerésem.

 • Gabriel:
  Marx munkái nem “zagyvaságok”
  Mind a mai napig tanítják és alkalmazzák némelyiket.
  Azért nincsenek mostanában túltermelési válságok melyek
  anno jellemezték a kapitalista társadalmakat .

 • Találom

  Természetesen nem kell, hogy elolvassad amit írok, hiszen úgysem érted meg.
  Főleg ha egy gondolatnak van eleje – közepe – vége.
  Nyelvtanilag ezt mondatnak. (mert mondtam valamit)

  Hogy kinek vannak mértéktelen dühei – arról meg inkább ne nyissunk vitát.

  Még akkor sem, ha jó-néhány kifuserált, begyepesedett világlátású és talaját (egzisztenciáját) vesztett volt p.g.-tanár, vagy agit-prop. titkár kórusban fújva adja alád a lovat.
  Nektek ez jelenti a világot – nekem pedig azt a földhözragadt, beszűkült világlátást, amelyet magatok is csak ennyire szemellenzősen bírtok elszenvedni.

  A baj annyi csak ezzel, hogy a hazánkat beterititek a gyűlöletet felhőjével, a megosztást ráhozzátok vagyis azt az átkot és vele mindazt a szenvedést- amely ebből kifolyólag az elmult 4-5 generációt végigkísérte.
  (Ezért menekülnek el a fiatalok értelmesebbjei egyöntetűen – már azok akik megtehetik)
  Ezt leírtam megint ugyan, de tudom, hogy felfogni úgysem fogod tudni, még kevésbé megérteni.

  Ugyanúgy mint a légy, aki a trágyadombban született, és abban élte pondró korát – tehát számara az minden, ami az életet jelentette neki.

  Nem fogjátok már soha sem megérteni, még elképzelni sem, hogy létezik másik világ – ahol mint a méhecskék a nektár jó illatában lehet fürödni.

  Ti ezt a ocsmány jövőt kívánjátok rátestálni a gyerekeimre, én ellenben egy másikat kívánnék a tiednek is. Merthogy gyáva vagy ahhoz hogy belásd, hogy egy gyilkos eszmerendszert támogattál – inkább továbbra is elhitetve magaddal hogy az valami igazi jó volt amiben Te éltél – és mivel nem is kívánsz mást megismerni, inkább lefasisztázod az enyémet is – amikor az egy szabad országot szeretne felépíteni.

  Mert az igazi jó szerinted az az, hogy felakasztatjátok vagy géppisztoly elé állítjátok azokat, akik a hagymázgőzös hatalmi vágyálmaitokat megkérdőjelezik.
  Legalább arra reagáltál, hogy a KádárJános gyilkos volt – viszont számon-kéred hogy miért nem írom ide a többi hasonszőrű lelki-beteg gyilkos diktátor nevét.

  Azért Margitka mert a lista hosszú. A Kadárod, Sztálinod, Lenined, Rákosid csak egy kevés hosszú listából, amelybe a Hitler, Mossulini, Szálasi – vagy a Néró ugyanúgy beletartozik.
  Az “ember-gyilkos lelkület” nem újdonság, több-ezer éves.
  Sajnos azok sem számítanak újdonságnak, akik szurkolnak nekik – mármint Te és a társaid, nem sorolom, mert tudod TE nagyon is jól, hogy kik azok!
  Egyik ilyen kivénhedt volt pártideológus a brazilokat gyalázta kínjában miattam, mert amiket leírtam azt nyilván cáfolni nem tudja, de átkozni igen. (persze mindezt egyelőre a névtelenségbe burkolózva – mint a házmesterek)
  De kínjában nagyon sóvárog, hogy visszajöjjenek a PéterGáborok.
  Nézzetek rendesen tükörbe – a tükörképetek a BodaMarcsa jelenség – mert a szerencsétlenje kénytelen egy szélhámos (korrupt) kormányfőt támogatni, mert az is jobb, mint a kommunizmus kísértetének halálos-tánca, amivel vérbe akarta és akarja borítani Európát újra és újra – de most Kína által a világot égeti majd fel!
  Jó gyilkolászást!

  P.S.: Bocsánat, hogy hosszú mondatokat írok – nem szándékosan teszem próbára a egyesek felfogóképességét 🙂 )

 • BrunszvikTeri

  Hazai
  Lámpa
  5:53

  2010-től fogva

  az egyik oldal “kőgazdag olirchiája és nyomorgók tömegei” :-), a

  másik oldalon

  úgy távolodnak egymástól, mint galaxisok a >nagy bumm< óta;

  sugarasan szanaszét.

  Ebből következik, hogy a nagy FidSS-bumm óta is

  a hazai szociál-galaktikus tér/olló rohamosan,már kórosan tágul

  Mindehhez tartozik az az ellentmondás, hogy a részeknek ez az

  egymástól eltávolodása, a köztük nyíló látszólag mégtágabb tér,

  nem az egyén, a vállalkozókedv egységesítő növekedésével,hanem

  éppen ellenkezőleg, a lopott tőke gravitációja, azaz az 1 érdek

  koncentrációja következtében, csak ama szűk oligarchia

  érdekszféráját hagyja érvényesülni.

  Ha e gondolatsort tovább fűzzük, az így egyesülő tőke a maga

  számára 1, ún.feketelyukban nyer majd teret, ahol az önmaga

  gigantikus tömege jóvoltából, ti.a szajré folyamatos beáramlása

  révén előbb,vagy utóbb egy lángoló csillaggá változik át,melyet

  ezek hiába neveznek . n e m z e t i . tőkésosztálynak,abból a

  többség napszél formájában a végleg s vele már éppen az egész, a

  nemzet enyészik majd el.
  .

  Galaktikus
  üdvözlettel: B.T.

 • Geyza
  2020 július 3
  10:52 de.

  Gézám, ismered a korabeli viccet?
  Az öregember elmegy az orvoshoz és elpanaszolja, hogy baj van a szerszámával, nagyon összement.
  – Mutassa! – mondja az orvos.
  Az öreg előveszi.
  – De jóember, magának igen tekintélyes a micsodája. Még az is rá van tetoválva, hogy RÓZA.
  – Hát ez a baj, doktor úr. Tudja, hogy mi volt rátetoválva? Vitéz Nagybányai Horthy Miklós MatRÓZA!
  (viccesviccek.hu)

  Nem biztos, de ha jól sejtem ez az ún. kormányzógyalázás volt abban a korban, és főleg a hadsereg fiatal tisztikara művelte. Nekik Horthy mérsékelt volt, ők meg a (szerintük dinamikus) náci Németország radikális hívei. Többségüket Gömbös Gyula kormánya idején nevezték ki. A német megszállás után ők és a hasonló hivatali kar határozta meg az ország politikáját (“zsidókérdés”, revízió, társadalmi reformok).

  A fasiszta Olaszországban a kispolgári réteg volt a fő támogatója Mussolini rendszerének. Magyarországon inkább az úri középosztály volt az, amelyik a 20. sz. eleji társadalmi-gazdasági változások vesztese volt, és a fasizmus rendszerében látták a fejlődést. Sok bűnt elkövettek a 2. vháború idején annak érdekében, hogy a lecsúszást megállítsák, és ehhez a radikális ideológiák adtak nekik elvi alapot. Szörnyű kor volt, csak éppen semmi nem zárja ki, hogy ez megismétlődjön, mert senki nem akar lecsúszni …

 • Gorgonzola
  2020 július 3
  2:36 de.

  “A hálátlanság Magyarországon néphagyomány, amit tisztelni kell oszt’ annyi.”

  Bocsánat a belekottyért, de száz éve ugyanezt mondta a keresztény úri középosztály a zsidó polgárságról. Bezzeg befogadtuk őket (1861, egyenjogúsítási törvény), aztán most meg “elveszik az országunkat”. Vagyis a modern gazdasági ágazatok nagyobbrészt zsidó kézben voltak, a keresztényeknek meg maradt a hivatal és a hadsereg.
  Ennek az volt az oka, hogy a nemesség csak eladósodás árán kapott hitelt a birtokaira. Sokszor a szaktudás se volt meg a vállalkozás alapításához.
  A kor nagy biznisze a vasútépítés volt és ennek nyomán a járműipar. Ezt az állam támogatta nagy hitelekkel, és főleg Tisza István politikája ez volt. Rohamléptekben akarta modernizálni a magyar gazdaságot, de nem vett tudomást arról, hogy ez milyen társadalmi feszültségeket szül. Ekkor alakult ki a gazdag zsidó tőkés osztály, amelyik a gépiparban és a banküzletben vezető szerephez jutott.

  Jelezném, hogy mindkét felfogás teljesen kihagyja a parasztokat meg a nemzetiségeket a számításból, mintha ők nem is ebben az országban élnének. Ők nem kaptak senkitől semmit, még a zsidó polgársághoz képest is elnyomottak voltak.

 • Gorgonzola
  2020 július 3
  2:36 de.

  A hitelező is veszi valahonnan a pénzét, de azzal nem illik dicsekedni …

  A magyarországi zsidók II. József korában a magyar földesurak birtokán és támogatásával (!) kisebb kereskedést folytattak. Abban a korban német és görög kereskedők kezében voltak a nagy bizniszek, pl. áruszállítás a Dunán, lsd. Jókai Aranyemberét.
  A napóleoni háborúk idején hirtelen óriási mennyiségű gabonára lett szüksége a bécsi császárnak, Ferencnek. Ezt a váratlan logisztikai feladatot a zsidó kereskedők szervezték meg, akik a legeldugottabb birtokról is szállítani tudták a kért mennyiséget. Ekkor alapozták meg a vagyont. Az ekkor szerzett tőkét ezután városi boltokba fektették. Majd a kibontakozó iparban meglátták a lehetőséget, és befektettek az akkor induló malom és papíriparba. A reformkorban aztán a nehézipar és a banküzlet a gazdaság csúcsára repítette ezeket a családokat.

  Csak nekem van olyan érzésem, hogy misztikus okokkal magyarázod a zsidók meggazdagodását egyfelől, a keresztény úri osztály elszegényedését másfelől?
  Önmagában a meggazdagodás egyszerűen társadalmi-gazdasági kérdés, kinek van tőkéje? Inkább az összeférhetetlenség az, ami egyedülállóvá teszi ezeket az eseményeket. Hihetetlenül igazságtalan társadalmi felépítések voltak akkoriban (is), amit a vesztes oldalon álló emberek sorscsapásként éltek meg (érthető módon).
  Na most, ha elburjánzanak a misztikus hiedelmek, és a politikának erre nincs válasza, akkor népirtás is lehet a vége. A politikának, a központi hatalomnak véges a lehetősége ezeket az igazságtalanságokat kiegyenlíteni, enyhíteni, mert nem mehet szembe azokkal a társadalmi osztályokkal, akiktől a hatalmat kapta. Aztán, ha újabb igazságtalanságokat generál az új rendszer (pl. marxizmus), akkor a rossz kör ugyanúgy folytatódik. Mert a marxizmust leváltó rendszer ugyanúgy új, igazságtalan elosztást hajt majd végre.

 • BrunszvikTeri
  2020 július 3
  7:40 de.

  “az elmúlt 30 év óriási és végleges változásokat mutat az egész emberiség életében”

  A történészek ebből az elmúlt 30 évből nemcsak a többpólusú világra hívják fel a figyelmet (a várt egypólusú helyett, ami a SZU bukása után volt rövid ideig). Hanem rámutatnak, hogy ez a tőke már nem ugyanaz a tőke. Ti. nincs nemzeti jellege a tőkének, hanem “multinacionális”.
  Ebből következik, hogy nem lehet megadóztatni, mert bármikor át lehet vinni egyik államból a másikba, sokszor nehezen követhető módon.
  Másik, hogy sokszor csak papíron vannak a befektetések, de annak nincs kézzel fogható eredménye, haszna a társadalom számára. Nem épül a tőkéből ipar vagy vasút, hanem valami adóparadicsomban “fialja” a pénzt kizárólag a tulajdonosa számára (amiből azért luxus életmódot tart fenn magának, és fizeti az őt kiszolgálókat).

 • gyuri10
  2020 július 3
  3:19 du.

  Szerinted azok után,
  amiket itt az utóbbi három és fél évben
  előadtál,ill. összehazudoztál,érdekel bárkit is
  hogy tenéked mi a “megnyugtató” és mi az ami nem ?

 • Orsós Elemér

  BrunszvikTeri
  2020 július 3
  7:40 de.

  Éppen most olvasom a “Kommunista Kiáltványt” és megdöbbenve tapasztalom hogy, 172 évvel a megjelenés után is milyen időtálló! Kezd az a sanda gyanúm felmerülni, hogy a szerzők jó tervezők-e vagy csak remek jósok voltak-e! A megállapításaik 90 %-a még most is megállja a helyét, csak néhány fogalom nevét kéne mai formára átírni és simán újra ki lehetne adni!

 • T.gyuri10 !
  – Tudnod kell, hogy a Te hitelességed kikezdhetetlen, józanságod bölcsességed irigylésre méltó, mondandódat a felület mainstream -je ként fogadjuk, és köszönjük!
  – Láthatod, hogy megszólalásaid kritikát nam kapnak!
  – Azzal ne törődj hogy, egy a magánytól, az alkoholtól, leamortizálodott kivénhedt kisnyilas kényszeresen kóstolgat… – aki persze, sokszorosan érdemtelen, a viszontválaszodra,- az intellektuális szakadék okán !

 • Hazai L: Végigolvastam soraidat – és csak az nem derült ki, hogy Te mit gondolsz, hogyan lehetne jobban működtetni a társadalmat. Közhelyszerűen sorolod a közismert tényeket köztük sok hamisságot, pl. a segélyekről.
  Magam kevés dolgot tartok szentnek, pláne sérthetetlennek – ezért is nem lettem alkalmas valláshívőnek. A demokráciát sem – ez csak egy együttélési módszer, aminek az előnye, hogy sosincs kész, nem tükröz “egységes politikai világképet”, épít az egyén szabadságára, kreativitására IS. Emiatt képes alkalmazkodni a változásokhoz. A parancsuralmi rendszerek meg eltörnek, közben rengeteg áldozatot szedve.
  “…a keresztény-nemzeti világkép, aminek elvileg a lényege a magyar értékek védelme, erősítése.” -írod. Teszel egy sunyi oldalvágást augusztus 20-ra, hogy kifejtettem a véleményemet a nemzet számára fontos dátumokról. Holott sose mondtam semmit a nyári ünnepről – viszont határozott véleményem van június 4-ről. Egy vesztes háborút lezáró ocsmány, igazságtalan békediktátum ürügyén látványos nemzettemetkezést rendezni – perverzió. Nyilván voksokban kifizetődő perverzió – csak nem nevezném “nemzetinek”. A “keresztényiségről” döntsenek a hívők – bár tapasztaltaim szerint körükben nagy kultusza van a mártíromságnak.
  Az, hogy a “nép”, az alsó középosztály életminősége gazdaságilag hogy függ össze a társadalom irányításának módjával (a politikával), hosszabb polémia tárgya lenne.
  A magyar nemzet jövője Európában van, megmaradásának záloga pedig nem a “régi dicsőség” utáni szűnetlen siránkozás. Ahogy Kölcsey (ugye ő nem kommunista, nemzetietlen?) mondta:”hass, alkoss, gyarapíts!”
  Vagy könnyedébben, J.A. soraival:”Én mondom, még nem nagy az ember,/de képzeli, hát szertelen./Kísérje két szülője szemmel:/a szellem és a szerelem.”
  (Lehet, hogy a második idézet nem betűhív – fejból írtam.)

 • Gabriel
  2020 július 3
  8:45 du.

  csak úgy 1 tömör összetett mondatban kivonatolnád a kvintesszenciáját ennek a hosszúnak? nem tudom megfejteni de egy bizonyos amit csinálsz azt GASLIGHTING-nak nevezi a politikatudomány

 • T. Slapaj,
  hozzám szólásodat megköszönöm.Meglátásodat az”egy bites” szerencsétlen idejáró,fanatikus,szeszkazánról külön értékelem. Rólad,Rólam és még sok más hozzánk hasonló normatív Emberről a vulgáris mocskolódás észrevétel nélkül hullik a megfelelő csatornába.-És ez így megy tovább-.Most már napról napra,hónapról hónapra,ect-ect. Nem vagyunk kötelesek akárkikkel vagy inkább akármikkel szóba állni,a kultúrszint differenciák okán sem.Ha egy ilyen tárgyba véletlen belebotlasz kerüld ki,mert ha odébb rúgod, már azt hiszi,hogy észrevetted!

 • slapaj
  2020 július 4
  9:10 de.

  Aztaaa..micsoda seggnyalás.
  Ez kisapám így a helyes!
  “ÖSZETARTÁS” szükségeltetik,
  amikor nagy a nyomás rajtatok.

  Hunt* , SOB* , Gurlic , OIM* etc..etc..
  Csak így tovább 😀

  Naés mondcsak Gyíkpöcs* :
  Pártközpontban engedélyezték hogy “eszméket”
  válthassatok a hazudozó* Koncsítával?
  Csakmerhogy jópár éve, amióta idejársz FIDESZ
  propagandát folytatni, még egyszer sem láttam
  ilyesmit. Holott ö is pont akkora seggnyalójává vált Amijóurunknak mint amilyen te is vagy.

  Hja változnak az idők, változnak az irányelvek igaz?
  De ne reménykedj : Senki voltál az is maradtál.
  Gyurka régebben még volt valaki, de sajnos eljátszotta.
  Hogy miért azt ne firtassuk. Talán kellett neki (is)
  az a kevéske apanázs amit a remélt vélemény-formálásáert kaphat. De nem úgy néz ki hogy sikerül neki (és neked is) bármiféle “véleményt” kialakítani vagy megváltoztatni itt.
  Csak kinevettetitek magatokat.
  Ki jobban, ki kevésbé.

  *Hazudozó Koncsíta:
  SOB* abból látszik
  hogy csak egy istenverte bértollnok vagy itt,
  hogy ezerszer ide idéztem Gyuri10 régebbi írásait, a bennük lévő ellentmondásokkal együtt. Ezekre ő sohasem tudott adni megnyugtató választ, sőt néha le is tagadta öket. Vagy azt mondta hogy MEGVÁLTOZTATTAM A NETEN LETÁROLÓDOTT SZÖVEGEKET.

  De ezek neked nem számítanak, vagyis egy szar kis troll vagy..most magad bizonyítottad ezt be.Megrendelésre lököd a mondókáidat. Most Gyurkát kell “bevédened”. Ezelőtt kb 2 éve Bodát kellett. Mikor kinek-minek van itt az ideje hehehehe

 • Orsós Elemér
  2020 július 4
  8:45 de.

  Nem az alapelvekkel volt a baj,
  hanem azzal hogy nem érett meg rájuk az idő.
  Majd kb 500 év múlva lesznek (talán) esedékesek,
  de mégsem mert kettő akadálya is van a megvalósulásnak:

  Egyik a digitális elnyomás rohamléptékű kialakulása.
  Lásd a kínai álkommunista rezsim alakfelismerő szoftwerekkel megfejelt centralizált nyolcszázmillió kameráját, amit más országok is boldogan kezdenek alkalmazni.

  A másik ok, talán még ennél is riasztóbb:
  Valószínüleg már nincs 500 éve a mostani Emberiségnek, de lehet hogy 250 sem.Vagy elpusztítja saját magát, vagy kipusztul saját magától.
  Aztán jöhetnek az USA rémes jövőképei:a Mad-Max és hasonlók.

 • hazai lámpa
  2020 július 4
  4:49 de.

  Gyó witz voót…
  Ha. HAha.

 • BrunszvikTeri
  2020 július 4
  3:49 de.
  Terke, lécci folytasd… olyan üde
  a Zoli Garcsák azok szerte szana egyformák csak a yachtjaik színe más és nem mindegyik van brazil mahagónival burkolva…arról ejtenél néhány vidámat, hogy a FED mit fog csinálni azzal a sok felvásárolt adóssággal amit a Zoli Garcsákék csődjeit Takar Gatyák??? már $22 000 000 000 000 (“ők” ezt ott már trilliónak becézik) azt még nem akarta sem a Warren Buffet sem a Soros Gyuri megvenni, hátha lehet rajta karácsonyra csinálni 12% profitot amit FED fedez… abból van az Offshore is távolkeleten legfőképpen Kínában amelyre most acsarkodnak, mert jól megy nekik nekik meg nem annyira

 • Vajon kifejezhetnem ezennel koszoneteemet “talalom”-nak, vagy taln a foszerkesztonek, hogy ez alkalommal csatolt egy noirmalis realista Norman Rockwell vizfestmenyet, meg ha a Saturday Evening Post-bol is masolva.

  Vegre nem egy cycodelic akum-bakumot csatpolt a cikkhez.

 • gyuri10
  2020 július 4
  11:55 de.

  Ide idézzem a
  több évre visszamenőleges
  mocskolódásaidat? Úgylátszik rövid az
  emlékezted és elfeleded a saját dolgaidat.
  Egy olyan mocskos szájú emberre mint te öreg,
  nem lehet Jókai Mór stÍlusában reagálni.
  Megértelek hogy neked ez nem tetszik
  dehát az Élet az nem rigófűtty.
  Így jártál,fogadd el.

 • talalom
  2020 július 4
  9:59 de.

  Ha esetleg nem jött volna át: a segélyekről azt írtam le, amit a segélyezettek gondolnak róla! Szerintük a segély az államtól jön, de legalábbis valahonnan “odaföntről”. Automatikusan arra szavaznak, akiket a helyi hatalmasságok képviselnek. Azt is látják, hogy a fejlesztési pénz, soron kívüli krumpli vagy tüzifaosztás is akkor jut a faluba, ha az önkormányzat megkapja valahonnan “odaföntről”. Ez minden kormány idején jellemző, fidesz és baloldaliak egyaránt.

  Másik, amit írsz, hogy nem jött át neked, hogy milyen társadalmi berendezkedést tartok jónak? Először is leírnám, hogy én a cikkednek arra a részére reagáltam, amit az államformákról írsz. Attól, hogy az USA a hidegháború idején a Truman-doktrína szerint a demokráciák és a komcsi diktatúrák összeférhetetlenségét hirdette, attól még ez utóbbiak is elvoltak negyven évig. Fordítva is igaz ez, ti. az itteniek meg állandóan a halódó Nyugatról hallottak. Tehát még egyszer: ha az államforma alapján bármelyik állam képviselője különbnek tartja a saját országát, akkor ilyen hidegháborús viszonyok alakulhatnak ki a politikában. Ilyen alapon kár is külpolitikába kezdeni.

  Teljesen más az, mikor a hidegháború idején bizonyos alapelveket kértek számon egymástól. A Charlie Wilson háborúja c. filmben Julia Roberts egy nyakig kifestett lobbista nőt alakít, aki támogatta az afganisztáni háborút. De érdekességképpen a vallásszabadság híve is volt, tehát a film szerint ezért ellenezte a kommunista előrenyomulást, vagyis hogy azoknak az embereknek is joguk van a vallásuk gyakorlásához. Ami a marxizmusban ugye elég korlátozott volt … Vagy fordítva: a nyugat-európai munkásmozgalmak olyan sikereket értek el, nagyrészt a SZU fennállásának hatására, hogy kialakulhatott a jóléti állam.
  Végül kimaradt a legfontosabb: a jól működő állam alapelveiről a francia felvilágosodás során Montesqiue írta le azt, amit azóta se sikerült cáfolni senkinek! Közhely talán, de nem árt újra meg újra leírni. Ez az elv a hatalmi ágak szétválasztása. A filozófus szerint el kell különüljön a bírói, törvényhozó és végrehajtó hatalom. Ha bármelyik kettő összefonódik, akkor már nem tudják elfogulatlanul ellenőrizni egymást. Ezt az alapelvet az állam alkotmánya kell, hogy tartalmazza. Vannak államok, ahol ez működik, és ott (elvileg) megoszlik a felelősség a döntéshozásban. Pl. nem szűk kör dönt a háborúba lépésről stb. De még így is sokszor benézik a dolgokat, amiért viszont leginkább önmagukat hibáztathatják, pl. USA a vietnámi háború idején.

  https://index.hu/tudomany/til/2019/08/13/fekek_egyensulyok_ellensulyok_checks_and_balances/

 • talalom
  2020 július 4
  9:59 de.

  Valóban a június 4-ei ünnepről írtál múltkor, én meg automatikusan kiterjesztettem más dátumokra is, pl. gondolva az okt. 23-a körüli vitákra.

  Jún. 4. viszonylag fiatal ünnep meg nem is munkaszüneti nap, én magam egy árva plakátot láttam e témában megemlékezés címén. De bármilyen formában is, ismert a jobboldal véleménye: Trianon trauma, tragédia.
  Ebben van igazság, ti. a szocializmus idején nem propagálták, hogy az egész két háború közötti időben, a békediktátumot minden politikai réteg és vélhetőleg minden társadalmi osztály elítélte. Erre bizonyíték, hogy a korabeli polgári pártok ugyanúgy elítélték a döntést, és pl. ismert magyar költők hosszú verseket írtak erről. Tehát a gyászhangulat nem felülről volt erőltetve, hanem spontán volt! Főleg azoknak, akik a határon túl éltek vagy onnan menekültek! Ezt a tényt valóban nehéz, hanem lehetetlen kihámozni a szocializmus idején a témáról született művekből (már ha egyáltalán szó volt róla).

  Ez biztos, hogy zavaró annak a generációnak, aki a szocializmusban mást hallott és tanult, és most szembesül ezekkel a tényekkel. Ha Babits és Juhász Gyula hazudik, akkor a jobboldal is hazudik ebben, de ez nem valószínű (mármint hogy a költők hazudnának).
  A baloldali történetírás jól nézett volna ki, ha leírja, hogy a korabeli baloldal is örült a bécsi döntésnek, konkrétan sírtak az emberek örömükben. Hogy lehetett volna ezt leírni, mikor mindenképp bizonyítani kellett, hogy abban a korban elnyomva éltek az emberek? Inkább nem mondtak róla semmit.

  Talán közismert, hogy nem jó ötlet, ha a traumát átélt embernek azt mondjuk, hogy nem kell a veszteséggel törődni. Még sokan emlékezhetnek arra, hogy nagyszüleik Erdélyből menekültek vagy máshonnan. Ez egy gyászfolyamat, amin végig kell menni, és ami a szocializmus idején megszakadt. Sőt, az sem kizárható, hogy megváltoztatta az egész magyarság sorsát, mert egészen újra kellett (volna) gondolni sok mindent, újradefiniálni pl. a magyarságtudatot.
  Te írtál pont a Felvidékről meg Mikszáthról. Hát Mikszáth ha valami csoda folytán ma föltámadna, valszeg rögtön meghalna, ha meglátná, hogy mi lett az országból. Fel sem tudná fogni, hogy ez megtörténhetett.
  A korabeli és a mai ember tudata teljesen más, mert nekünk már van tapasztalatunk arról, hogy mégis maradt magyar élet. Ez a korabeli ember számára teljesen elképzelhetetlen volt, mivel szinte napok, hetek álltak rendelkezésre, hogy elfogadják az új helyzetet. Vagyis a trianoni döntés sokként, traumaként érte az országot. (Az egész párizsi békerendszerről elmondható, hogy olyan döntéseket hoztak, ami előtte elképzelhetetlen volt. Ilyen volt pl. régi uralkodóházak megdöntése vagy máshol az uralkodócsalád meggyilkolása.)
  Várhatóan a győztesek önkényeskedése kaput nyitott további, revansra játszó politikáknak is, pl. Hitler politikai pályájának egyik csúcsa volt, mikor elfoglalta Franciaországot, és újrajátszatta a fegyverletétel aláírását, immár a győztes német pozícióból.

 • Presbiter
  2020 július 1
  2:25 du.

  A diktátor c. vígjátékban van az a jelenet, hogy a közel-keleti “admirális-generális” kifejti az amerikai közönségnek a rendszere lényegét (1 % kezében van a sajtó), és senki nem szörnyülködik az amerikai közönségből …

  Ha valaki csak az újságok politikai rovatából tájékozódik, akár ne is tegye, ill. csak az eseményekre érdemes koncentrálni. A tárcákban csak azok írhatnak, főleg az itteni lapokban, akik a kiadó ízlésének megfelelnek.
  Azért azt nem mondanám, hogy az irányított tv-csatorna rossz, a másik meg biztos független. Inkább az figyelhető meg, hogy ha kormányon van egy párt, akkor az általa tartott sajtótájékoztatókon kizárólag a győzelmi propaganda ömlik. Az ellenzéki sajtó meg csak a bukásokat, rontásokat tudja szajkózni napestig. Ez így volt eddig minden kormány idején, persze aránybeli különbségekkel.

 • T.Slapaj,
  eddig bele-bele olvastam az egy bites,delírium tremenszes grimmeséibe.most csak azért néztem oda mert láttam,hogy mint általában,most is keresi a lehetőséget,hogy Valakikbe beleköthessen.Akkor is ha már meg se szólítják,mert itt már mások sem igénylik ordenáré arroganciáját.Egy izraeli magyar nyelvű blogba próbálta be édesgetni magát.Persze dátum és mondani való hamisítással.Amikor másodszor láttam meg a nicknevét az oldalon,betelefonáltam a blog tulajdonosának és a következő benyalása már nem jelent meg.Ezt nem tudja benyelni, megbocsájtani,de nem is szeretném,hogy egy örök gyalázkodó kültelki strigó pont Engem ne gyalázzon,mindenkitől elhagyott magányában.A lelki üdvét odaadná,hogy valamelyik megtámadottja szóba álljon vele.Mint Te is írtad:”válaszra érdemtelen,az intellektuális szakadék okán.”

 • Bendeguz79
  2020 július 1
  12:07 du.

  “Azert az Alktomanyos Koz-tarsasag a leheto LEG kozelebbi lehetoseg a gyakorlatban.”

  Több olyan ország is ismert, ahol elvileg többpárt rendszer van, de a gyakorlatban az ellenzék nem kerül soha hatalomra. Magyarországon ilyen volt a konzervatív kormányzópárt a Horthy-korban, aminek következtében a szélsőséges pártok sem jutottak hatalomba, de mások sem.

  Ilyen országban a parlament megszavazza ugyan a törvényeket, de már a szavazás elején lehet tudni, hogy mi a végeredmény. Ez azért lehetséges, mert a kormányzó párt abszolút többségben van. Ezt a többséget az ellenzék nem tudja túlszárnyalni, aminek külső és belső okai is vannak.
  De igazából ezek a parlamenti viták megmaradnak a házon belül. A nagy többség a helyi önkormányzatokkal kerül kapcsolatba, ha saját ügyeit intézi. Az látható, hogy a kormánypárti városok több támogatást vagy adósságot halmoznak fel, mert több pályázatot nyernek.

  Korrupciós ügyeket sokszor felderít a sajtó, a KMH is sokszor megír ilyeneket, de sajnos ezek ilyen látszat-ügyek, társadalmilag elhanyagolható a hatásuk. Ezek általában következmény nélkül maradnak (nem követi bukás vagy lemondás), ugyanis papíron minden rendben van. A jogászok mindent meg tudnak magyarázni, és igazából itt mindenről kiderül előbb-utóbb, hogy törvényes. Az EU-támogatásokat se vonják vissza, ha megvan róla a papír, hogy mire költötték el. Lehet, hogy felépült 11 kilátó egy faluban ugyanarra a célra, de ez törvényes, mert “le van papírozva” (megtörtént eset!).

  Volt itt vizsgálódni egy EU-bizottság a felcsúti kisvasúton, amin az ellenzék annyira verte a habot egy időben. Csak annyit tudtak megállapítani, hogy túl sok volt rá az elköltött hatszázmillió.
  Sajnos, valódi ügyekkel az ellenzék se foglalkozik, csak a napi habverés megy. Voltak itt pl. a tanártüntetések egy időben, amiből igazi társadalmi mozgalom alakulhatott volna ki! Egy idő után azt is kiüresítették az ellenzékiek, akik a kezükbe kaparintották a vezetést, és rátelepedtek a tiltakozásokra.

 • hazai lámpa
  2020 július 4
  4:49 de.

  Annyit..de ANNYIT nevettem a vicceden..de TÉNYLEG !!
  Áthívtam a szomszédot isss !!!
  Az is nagyon nevetett!
  Komolyan..nagyon jó vicc volt..nagyon nevettünk rajta !
  Még..még irjál ilyeneket, me..mert..különben..de télleg írj !!!

 • slapaj
  2020 július 4
  9:10 de.

  ****************************************
  gyuri10
  2016 február 23
  4:30 du.

  Geyza,
  rá se ránts!Ezek a lódoktorok és rohadeo 88 ak szájfosása,mint a kutya ugatás,nem hallatszanak az égig.Én tegező viszonyt tartok fenn a nácikkal.A barátaimat tegezem (Te is ide tartozol)szeretettel.A hulladék,”alávalókat”pedig lekezelésből,undorból és megvetésből.Ők akár mehetnek panaszra az ENSZ nevű sóhivatalba,mint iszlám-náci barátaik teszik Izrael ellen minden hétfőn és pénteken.

  *************************************

  Hát kedves SOB* :
  Ehhez nincs mit hozzáfűzni.NO KOMMENT !
  (Csak szólok hehe, nehogy később pofára essél)

 • Brunszvíg
  Teréz7:40

  – Azért tőke & munkásosztály “kompromisszumos kiegyezései”, mint nevezed, a lényegét tekintve a történelem színpadán mindkét főszereplő részéről csupán taktikai engedményeket jelent. Tekintve, hogy a darab végkifejlete még jócskán várat magára a felszín, a szövegkönyv csak a helyi követeléseket, illetve engedményeket énekli meg, miközben a szereplők már érzik ezek messzire ható szükségszerű kihatásait.

  Bár más témának tűnő, ám mégis ilyen mélyreható világjelenség, az am rikai helyi, “nemzeti” munkás-követelések afféle levezetése, hogy a tőke ezek kielégítése helyett, a hazai munkaerő “nélkülözhetetlennek tűnő” termelő erejét globális munkaerő* importtal helyettesíti. Tehát annak a kardvívónak szerepét játssza, aki a csörte közepén otthagyja a pástot és egy másikat választ.
  Mára már ezt törvényszerű stratégiát nemcsak a helyhez kötött szakszervezetek kifogásolják, de pl. maga az Államok elnöke is, amikor – legalább szavakban – megpróbálja a külföldi távfoglalkoztatást védővámokkal és adóval, külön is büntetni, ám ez többségen eredménytelen próbálkozás. A természeténél fogva profitcentrikus tőke számára az effajta foglalkoztatás annyira megéri, hogy az ilyen próbálkozás, ráolvaásás csak “falrahányt borsó”.
  Tehát pl.ma az ottani, komprádorburzsoázia beiktatásával erre települt, kitűnően működtetett távol-keleti >dollárcentes munkáltatás< immár a világgazdaság működésének az elválaszthatatlan (!) része, melyre ráadásul minden eddiginél nagyobb és már visszavonhatatlan óriás-hajópark, konténer, gigantikus kikötői és digitalizált logisztikai kapacitás tapad.
  Mindez mi, ha nem egy, a szemünk előtt lejátszódó szükségszerű mutáció kibontakozása…?
  ˙

  .

  * A munkaerőt itt értelmezzük szó szerint, az egy egy munkás kifejtette fizikai, v./és szellemi erőnek, és ne a hétköznap elcsépelt személy fogalmának.

 • Hazai L: Figyelni kellett volna a történelemórákon – ez a titok. Jómagam az általánosban (1954-1962) tanultam a háborút lezáró békéről. A történelmi atlaszban vastag piros vonallal jelölve voltak az Osztrák-Magyar Monarchiától elcsatolt területek. Nem lepődtem meg, amikor először Romániában járva magyar beszédet hallottam. Inkább azt furcsálltam, miért nem kétnyelvűek a feliratok: hiszen az utódállamok ezt vállalták?! Igazságtalannak is tartottam, hogy az egyik faluban ordítozott velünk egy asszony, amikor azt kérdeztük, melyik út vezet Sibiuba? Mégis, honnan kellett volna tudnom, hogy az Nagyszeben, amikor a térképen is, az úton is csak a román név állt? Segesuare-ról még rájöttünk, hogy az Segesvár lehet.
  Mindig megdöbbent az a magabiztosság, amivel Ti kijelentitek, hogy mit tudtunk Mi, akik felnőttként éltük meg a hatvanas-hetvenes éveket.
  Mondok egy furcsát: abban az időben a délvidéki, meg a romániai átlagmagyarok többségének esze ágában se lett volna Magyarországhoz csatlakozni. Tito és Csau különutas politikájának köszönhetően ugyanis valamivel jobban éltek akkor, mint mi.A “jugók” lenéztek minket, hogy nem vállalhatunk munkát külföldön, míg ők a nyugat-német márkájukkal az élet császárait játszották a déli magyar városokban, Szegeden és másutt. A romániaiak morgolódtak: még egy vacak frottírotok sincs, tőlünk kell elvinnetek? De azért hozták ők is: 50-80 százalékos hasznot rátéve a portékára. Amikor, a nyolcvanas évek elejére fordult a kocka, persze elvárták, hog vigyünk a kajától a gyógyszerig és a szaloncukorig mindent. Távoli rokonoknak vittünk mi is – természetesen nem felárral, sőt az árát se kértük: mit csináltunk volna a lei-jel? Nem várok hálát – magától értetődő, hogy az ember, ha teheti segít. De azt azért kikérem magamnak, hogy “magyarabbnak” godolják magukat. Mire föl???

 • “Jún. 4. viszonylag fiatal ünnep…” – írja Hazai L. Meg vagy őrülve? Ki az a …, aki hazája és honfitársai más államokhoz csatolását “ünnepli”? Még jó, hogy nem munkaszüneti nap – tán még fellobogózást, meg felvonulást is kéne tartanunk? Tudni persze kell a történtekről: mint írtam ennek semmi akadálya nem volt 1962-ben sem – csak figyelni kellett volna a történelemórán.
  Hogy örömükben sírtak neves emberek a visszacsatoláskor? (Jelzem: Mikszáthnak nem volt alkalma ilyesmire, mivel 1910-ben meghalt.)
  Nem mindenki: aki a saját köldökénél továbblátott Magyarország és a magyarság jövőjét tekintve, nem volt maradéktalanul boldog. Költő most nem jut eszembe – de az akkori miniszterelnök, Teleki Pál öngyilkossága erőteljes figyelmeztetés volt – pedig úgy tudom, ő maga jelentős birtokait veszítette el a békediktátum következtében.
  Tudod, a hazaszeretet nem valamiféle katasztrófaturizmus, ahol az a menő, aki a legnagyobb krokodilkönnyeket hullatja az áldozatok tragédiája láttán. Hanem az, aki az adott helyzetből menti, ami menthető. Ez persze meló, hosszú időt igényel, és korántsem olyan látványos, mint a B-középben tokától bokáig trikolórban ugrálni és üvöltözni.
  87 évbe telt, mire a két, legnagyobb létszámú magyar kisebbség (Felvidék és Erdély) felé megszűntek a határok. Lehet, hogy a katasztrófában érdekelt magyarok miatt sokkal rövidebb idő alatt visszaállnak majd. Ez lesz a magyarság végső veresége.
  Ha valamit sajnálok, az az, hogy ismerem Zolát, Apollinaire-t, Saul Bellowot, Marqez-t, de egyetlen román vagy szlovák írót sem tudok kapásból megemlíteni. Erre kéne tanítani a gyerekeinket, nem hagymázas álmokra, hamis mesékre. Hogy közismert példát említsek: lehet egyszerre elandalodni a Lovamat kötöttem dallamára, és Dinicu Pacsirtájának trillájára. (A magaskultúrában jártasak nyilván jobb példát is tudnának hozni.) Egyik sem felsőrendűbb a máiknál.

 • Málnaszőr/5:01 kommentemet ajánlom még a Orsós és Hazai olvasótársaimnak is akik vele m együtt reagáltak BTeri olvtársunk eszmefuttatására a Kommunistakiáltvány időtállóságát illetően.
  🙂

  Egyetértve a tőke nemzetközivé válásának tényével és azzal, hogy a >nemzeti és tőke< egymásnak immár eleve ellentmondó fogalmakká váltak, ezt annyival mégis kiegészíeném, hogy minden pénzügyi mahináció, így az . o f f s h o r e . is kiárólag termelésből, azaz mások értéket létrehozó tevékenységének a kizsákmányolásából jön létre. Tehát nem más, mint a tőkés részére megnyitott egérút. Ergo az a látszat, hogy az illető a saját pénzét költögeti, de a lényeg akkor is az, hogy mindez kizsákmányolás* eredménye, melyet csak eltakar ez a vitatott tőke-kontra adóztatás macsaka-egér harc . l á t s z a t a.
  Ráadásul mindebben, n e m . v é l e t l e n . keveredik, vagy hiányzik a "tőke és magánvagyon" fogalma, de méginkább ezek körülírt meghatározottsága, amely éppen ezek miatt és szándékosan eléggé kaotikus sőt, még homályosabb a pénz-és adóügyi fogalomvilág.
  Minden esetre történelmileg tudjuk, hogy miről van szó.

  Üdv' : málnaszőr

 • Hazai Lámpa 2020 július 4 4:25 du.-i hozzászólásához egy rövid kiegészítés:
  https://www.es.hu/cikk/2020-05-29/tamas-gaspar-miklos/miert-ne-irjunk-trianonrol.html

  (Ajánlanám mások figyelmébe is!)

 • Ui

  Nem vitatva az adóztatás szükséges és fontos voltát sőt, azért beszélek látszatharcról, mert közgazdasági szempontból társadalmi méretekben az ún. adózott nyereséget is a mások munkája determinálja… E fogalom azt képzetet kelti, szinte mindenki fejében úgy foglal helyet, hogy tulajdonosa az adózással letudta a foglalkoztatottak, voltaképp kizsákmányoltak felé minden adósságát, azaz a két fél között az egyenleg “0”, tehát szó sincs kizsákmányolásról.

 • Találomnak, de Hazal Lámpának is.
  Azt hiszem, hogy a Természet – még az egész Világegyetemet is beleértve – talán leg-egyetemesebb törvénye (ha úgy tetszik: tulajdonsága) a fejlődése, evoluciója.
  Ez a mindenkori emberi társadalmakra is vonatkozik. E fejlődés egy adott fokán éles elméjű társadalom-tudósok elég jól le tudták írni, hogy mik voltak az előzők. Neveket is adtak ezeknek, mint pl. ősközösség, az “isten”királyok kora, rabszolgatartó (athéni) demokrácia, és innen kezdve az “izmusok”, mint a feudalizmus, fasizmus, kapitalizmus, imperializmus, és így tovább a teljesség igénye nélkül. Bizonyos fokú fejlettségi foktól még kísérleteket tettek arra is, hogy megállapítsák a fejlődés irányát és nevet is adjanak a “soron következő” társadalmi rendszernek. Szerintem Marx egészen jól leírta a XIX. század kapitalizmusát, de az általa bejósolt szocializmust és kommunizmust sehol sem sikerült megvalósítani.(Talánn érdemes lenne arról is beszélgetni, hogy tulajdonképpen miért is nem.) Marx jól látta, hogy a “termelőeszközök” mindenkori állapotának kritikus szerepe van a társadalmak fejlődésében. A kérdés az, hogy hol tartunk ma? A (kapitalista piacgazdaság? ) úgy tűnik uralkodó, de a technika a mai “infokommunikáió”(ICT) és a már megkezdődött robotika termelőerőkként már valóság és naivitás lenne azt hinni, hogy nem kezdődtek meg máris óriási társadalmi változások.
  Az ENSz Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, mint egyik dicséretes alap-ideológia ma is hivatkozási alap lehet, ha a vallásokat nem akarjuk figyelembe venni. Én hívőnek vallom magam, mégis úgy vélem, hogy talán jól is tesszük, hogy a vallásokat kihagyjuk ebből.
  Nem lehet sem Találomot, sem senki mást számonkérni, hogy eme erősen és gyorsan változó korban mondja meg, mit tartana ideálisnak.
  Lehet, hogy több, párhuzamos fejlődésnek is tanúi vagyunk. A kínai kommunista (?) rendszer pl. nagyon is jól és félelmetesen fejletten alkalmazza az ICT technikát az abszolut autokrata társadalmi rendszere számára. A kapitalista/imperialista globális monetáris rendszerek másképpen teszik ezt, de az egész emberi társadalmunkra gyakorolt hatásuk egyre inkább nyilvánvaló. Valamelyikőtök említette is a “big data” technikát.
  Miről is beszélünk akkor?
  Próbálunk talán “predikciókat” megfogalmazni társadalmunk jövőjére?
  Erről talán lenne értelme elbeszélgetnünk egymással.
  De talán még arról is, hogy akkor hová is kategorizálható az a társadalmi rendszer, amelyben élünk.
  Találom csak annyit állított, hogy a mi, hazai jövőnk számára az “európaiság” a leginkább ígéretes. Egyet értek vele és beleértem még egy távolabbi Európai Egyesült Államok létrehozását is. Végül is a Világunk kulturális alapja Európában született meg. Már ha a távol kelettől (Indiát is beleértve) eltekintünk.

 • Hazai Lámpa:
  “Magyarországon ilyen volt a konzervatív kormányzópárt a Horthy-korban,

  Nemcsak a Horthy-korzskaban volt ilyen, hanem 1867-től 1990-ig, és most ismét ilyen; igaz, a jelenlegi kormánypártok nem “konzervativok”, hanem szélsőjobboldali forradalmár pártok.

  Hazai Lámpa:
  “aminek következtében a szélsősaéges pártok sem jutottak hatalomba,”

  Igaz. És lássuk be, milyen rettenetes következményekkel járt volna. ha bejut a hatalomba a szélsőséges kisgazdapárt, vagy a szocdemek, nem is szólva a nyilasokról… Megoldatlan maradt volna földkérdés, a szociális kérdés, talán még az 1920-ban elcsatolt területeket se tudta volna tartósan visszaszerezni az ország, nem oldották volna meg a “zsidókérdést”, majd a “svábkérdést”, de talán még akár az is lehetséges, hogy Magyarország belesodródott volna a háborúba…
  Milyen jó, hogy így mindezt megúsztuk!

 • Geyza 4:56

  A túltermelési válságokat már tapasztalatból ismeri a Tőke. És bár szívesen állítanám én is, amit te, hogy Marxnak köszönhető, hogy elkerülik, viszont akkő’, hogy mongyam, hogy két évszázad a tanulmányai mellet is eléggé megtanította, hogy ösztönösen kerülje el azokat. Ez valami olyasmi, mint az utcán sétálva, akaratlanul is a földre pillantgatunk, nehogy szarba lépjünk… És láss csodát, mégis meg-meg történnek! 2007-8 is valami megzabolázhatatlanságról árulkodik…

  A ciklikus válságok elkerülése végett született meg – tehát nem kitalálták – többekközt a >katonai-gazdásági komplexum< meg az önvédelem alkotmányos jogát rikácsoló fegyvertartás félelmetes intézményei… stb. Ezek nélkül egyes az országok már nyílt utcán is rég szarba léptek volna…

  Na szia, oszt vigyá' a cipődre: 😀

 • Málnaszőr
  7:14

  Igaz-igaz, és sajnos az se véletlen, hisz ők tartják fenn és ezek miatt . k e l l . még mindig permanenciában tartani a globális háborús feszültséget, mert így kapcsolódik egybe gazdaság és politika. Pl.”az am’eräikai életforma” fenntartása is éppen e feszültség feltétele, mi több; lételeme.

  A dolog persze nem új. Már az első Világháború k.u.k. kitöretését valami ilyesmi – a túltermelés, a fegyvergyártás és a profitéhség összhangja – vitte szakításra. De az addig a világranglétrán közepes-alatti ÜSä gazdaságát is a háborús konjunktúra emelte az egekbe…

 • talalom
  2020 július 5
  6:14 de.

  Ekkorahülyeségeket hazaizik ide a Lámpa?
  Én olvasni őt nem.Vagy csak néha,tehát nem ismerem
  a mostani mondókáinak a “szerkezeti felépítését”.
  Pár éve rájöttem hogy ő sűrű féligazságok közé rejti
  az istentelen nagy hazugságait, amiket megcáfolni
  szinte lehetetlen mert az embernek nincs annyi ideje
  hogy pontról ponta átrágja magát a Hazzay hazzzugság-halmazain.

  Ennek a trollnak a módszere roppant egyszerű:
  Könnyedén ír egy (kettő..három..sok) baromi hosszú agymenést,
  mindenféle előrángatott témában aztán neked hosszú félórák kellenek hogy megcáfold mert ugye cáfolni csakis valós információkkal szokás a mi köreinkben.

  Momentán arra játszik hogy kifárassza az olvasókat.
  Más szóval: örökösen lyukat akar dumálni mások hasába.

  A legegyszerűbb védekezés ellene :
  MINDENT el kell utasítani, bármit is állít.
  Lehet hogy van benne valós is, dehát egy szakajtó lócitromba ha belekerül egy rendes citrom, csak nem fogjuk kihalászni hogy milyen jó lesz az majd a teába, nemiga ?.. : )

 • BrunszvikTeri

  Hazai Lámpa
  5:03 & 5:29

  Nem az a lényeg, hogy ki mit mond, hanem a tények. Az pedig, hogy a Kiegyezés nyitotta meg a pénzcsapokat. Azokat, amelyeket az addig lenyomott zsidóság az örökös , l é t bizonytalansága miatt tartott elzárva. Ezt bizonytalanságot bennük évszázadokon keresztül pedig az a valóban – ahogy leírtad – lecsúszó, léha nemesség tartotta el nem múló napirenden, amelynek a követelési listája minimális elvárásai közé tartozott annak a több-ezer kastélynak és a hozzátartozó földbirtok kunyhók népével együtt megtartása volt. A többi pedig esik, ahogy puffan…
  A kiegyezés által felszabadult matrackincs, az – akkor vált tőkévé – a magyar feldolgozó és gépipar felvirágzását, ezzel összefüggésben is Budapest pillanatok alatt világvárossá válását hozta meg.
  Tehát nagyon igazságtalan az a “keresztény úri osztálynak az az állítólagaos ámde alattomosan relativizáló idézeted” , miszerint “befogadták őket és mégis hálátlanok”… Kik is fogadták be? És mikor ? Kérlek ne válaszolj mert ez egy tipikus népbutító és antiszemita maszlag, hiszen ők éppúgy itt éltek egy király alatt, mint alattvalók, legföljebb épp e keresztény úri osztály jóvoltából és uszításai miatt gyakran kényszerültek családostól “odébbállni” sőt, egyik percről a másikra menekülni, egyik helyről a másikra, vagy az ország túlsó végébe, ahol esetleg úgymond’ befogadták…
  Ismétlem, zsidóság úgymond’ meggazdagodása, amelynek persze csak egyik oldalát helyesen és érdekesen írod le, nem valami misztikus erő, de két tényező feltétlen egybeesése hozta meg, a puszta élniakarás és az egyes polgári szabadságjogok 1867-es felszabadítása, amelybe a fermentálódó nemesség a legutolsó percig nem volt hajlandó kiegyezni, amely utolsó perc 1945. első negyedéveként jegyez a történelem.

  Aggyisten tisztánlátást nekik: B.T. 🙂

  Utóbeszéd:
  Jómagam, nem is mellesleg, Orbán Viktor népvezér Sorossal kapcsolatos tipikusan aljas, mert tényszerűen hálátlan, mocsok viselkedésének példájaként hoztam a történelmi példákat.

 • Hazai Lámpa:
  “Ennek az volt az oka, hogy a nemesség csak eladósodás árán kapott hitelt a birtokaira.”

  Ezt a mondatod nem értem. Lenne szíves megmagyarázni?
  Ugyanis nem vagyok pénzügyi szakember, ezért valahogy az a tévképzetem, hogy ha hitelt veszek fel, akkor bizony – jó esetben csak egy időre, ameddig vissza nem fizetem – eladósodom. Vagy nem így van?)

 • Hazai Lámpa 425

  Hadd világosítsalak föl, hogy a szocializmusban felnőtt generáció sem hallott mást. Senki nem állította, hogy Trianon helyes volt, legföljebb nem volt ez a felesleges sebszaggatás.

  SŐT:KÁDÁR JÁNOS EGYIK KONGRESSZUSI BESZÉDÉBEN KIJELENTETTE, HOGY

  “TRIANON EGY IMPERIALISTA BÉKEDIKTÁTUM VOLT”.

  A MÁSIK NEVEZETES KIJELENTÉS LENINTŐL SZÁRMAZIK,

  erre nem emlékszem, de gyakran idézték tőle.

  Trianont csak az egyesült Európa képes feloldani, ám a revansot a jobboldal – jelenleg Orban-Führer vezetésével – igyekszik napirenden tartani. Hová vezet ez Hazaikám ??? Háborút akarunk?

  A beteg embernek is jár a fájdalomcsillapító. Nekünk – ugye Lámpuska – Trianontól szorongó magyaroknak a legjobb ilyen gyógyír: “S c h e n g e n …”, ami nem valami homeopátia, ez bizony konkrét fizikai és pszichés mechanizmuson keresztül hat.

  Hatását emberek, tőkék és áruk szabad áramlásán keresztül fejtené ki, ha hagynák és léptennyomon nem gördítenek elébe mesterséges akadályokat, mint azt az egykori dzsentri politikai utódgenerációja, a “hálás parasztokból” lett Orbán-párt – ezzel is cáfolva BrunszvikT.hálátlanságról tett fenti esszéjét. Teszi ezt szakadatlan hevességgel, nap mint nap, erőlteti és tépi a nem már beforrt nem is létező sebeket… Rothasztva vele az egész közéletet és az egyéni közérzetet egyaránt…

 • málnaszőr
  2020 július 5
  7:14 de.

  Sir Blueberry

  mindaz amit a pusztán profitcélú

  (jólét létrehozása sohasem volt az, ha számolsz papíron ceruzával, akkor is ki tudod “hozni”, hogy az USA bérei azaz a munkaerő ára úgy vannak kialakítva, hogy a munkavállaló állandóan rendelkezésre álljon és annyit kapjon, amit teljes mennyiségben elkölt és az extraprofit egyik kislábújja a hitelrendszer amely hatalmas uzsora kamatra kiegészíti a profitját és még inkább röghöz köti a munkavállalót, az offshore ennek “átutalt” része és az anyaországban munkanélküli azaz nyomorsegély beiktatásával a profitjuk terhére kebelezik be a még hatalmasabb extraprofitot, a háborúk meg ingyen anyag és energiaforrásokhoz juttatják…azaz már útonállás is van meg a konkurrencia kilövése mert versenyképtelen más módszerekkel és erre rengeteg példa van)

  “rendszerről” leírsz az teljesen fedi a valóságot de meg sem kérdőjelezi sem Marx sem a Kommunista Kiáltvány valóság és Sibylla-i tényét.

 • BrunszvikTeri
  2020 július 5
  9:50 de.

  Egy két dologban vitáznék Veled,
  de nem teszem mert a javával egyetértek…

 • Göllner András
  2020 július 1
  11:01 de.

  Arisztotelészben nem vagyok biztos. De a helyzet alapvetően egyszerű, mint a faék.
  1/ Az emberek nem szertik a bonyolult dolgokat, miközben alapvetően opportunisták;
  2/ Az utóbbi okán készséggel átruházzák a döntési felelősséget bárkire, aki elég meggyőzően kínál:
  -a/ mentességet a tetteik következményei alól;
  – b/ pillanatnyi, akár csak látszólagos, előnyöket másokkal szemben;

  Ez a képlet elég megbízhatóan működött és működik a mai napig a vallásháborúktól a szocialista nagyvállalatokon át a multikig (amelyek belülről semmivel nem különbek a a szocnagyoknál) , és a jelen amerikai elnökségig.

 • Voronyezs
  2020 július 5
  10:38 de.

  Trianon értelmét veszítette.
  De a horthystáknak kell a fűtőanyag,
  másképpen végképp megrohadnának.Hát szítják a tüzet.
  A sok barom meg mákonyosan megy utánuk.Akár a lennti grafikán.

  http://keptarhely.eu/images/2020/07/05/v00/20200705v00s4t0v.jpeg

 • Voronyezs
  2020 július 5
  10:38 de.

  Lenin olyasmiket mondott, hogy az első világháborút lezáró béke (inkl. Trianon) olyan imperialista diktátum volt, amely magában hordozta a következő háború magvait.

  Lenin ugyanis, noha illik valami hibbant diktátorként kezelni, egyáltalán nem volt hülye (amíg agyára nem ment a szifilisz és az érszűkület, és ki nem kötött az elektromos ekéknél). Idióta marhának általában azok kezelik, akik most is csak a párthatározatokat olvassák, ahogy annak idején sem tudtak másról, másból. Pl. Boda.

 • gyuri10
  2020 július 4
  5:11 du.

  T.Slapaj,
  eddig bele-bele olvastam az egy bites,delírium tremenszes grimmeséibe.most csak azért néztem oda mert láttam,hogy mint általában,most is keresi a lehetőséget,hogy Valakikbe beleköthessen.Akkor is ha már meg se szólítják,mert itt már mások sem igénylik ordenáré arroganciáját.Egy izraeli magyar nyelvű blogba próbálta be édesgetni magát.Persze dátum és mondani való hamisítással.Amikor másodszor láttam meg a nicknevét az oldalon,betelefonáltam a blog tulajdonosának és a következő benyalása már nem jelent meg.Ezt nem tudja benyelni, megbocsájtani,de nem is szeretném,hogy egy örök gyalázkodó kültelki strigó pont Engem ne gyalázzon,mindenkitől elhagyott magányában.A lelki üdvét odaadná,hogy valamelyik megtámadottja szóba álljon vele.Mint Te is írtad:”válaszra érdemtelen,az intellektuális szakadék okán.”

  *************************************

  Hát azért ez nem egészen így volt Gyurka 😀 😀 😀 😀

  Te tudod a legjobban 😀 😀

  A vége az lett hogy törölték onnan a két ellenem irányuló mocskolódásodat, engemet meg nem töröltek.

  Most viszont meg lehet nézni azt az oldalt:

  a legutóbbi bejegyzés is hónapokkal ezelőtt iródott.

  A francnak sincs kedve odajárni és tűrni a hetekig tartó sikoltozásodat

  https://leharblog.wordpress.com/2020/04/27/unnep-es-emlekezes-2020/

  A többi blog is üres. Három kommentes van ott, azok időnként -jobb hijján- egymást marják hehehehehehe

  Gyurka leürítette az oldalt.

  Apropó Gyurrrka. ezt te írtad ott ? :

  *******************************************
  https://leharblog.wordpress.com/2019/06/23/folyik-a-harc-jeruzsalemert/#comments

  gyuri10 2019. július 28. vasárnap – 00:15 #

  רחל,
  én továbbra is látogatom a KMH undorító oldalait is.Azzal a jelszóval,hogy nem mondok le az ellenség ismeretéről sem.Azt hiszem jó az andungom,mert így legalább megtudtam, hogy amióta a geyza nicknevű akárkit kipasszíroztad,az összes vele egy húron pendülők a Lehár blogra bejutáson ügyeskednek.Félő,hogy mint minden egyéb alja népség ők is kárt tenni jönnének ide.Van egy Tüske Zsófia nicknevű,háború előtti volt magyar tábornok unokája,aki már azzal dicsekszik,hogy “idejár olvasgatni,hogy a gyuri hogyan veri szét a blogot”.Nos…ha van rá mód,ne add meg az első esélyt se.Aki a kanadai (dunamenti mongol)hírlaptól jön ide,erősen leellenőrizendő.Magamat tisztázandó:érdeklődhetsz utánam(מרים)Izraelitől.A “dunamenti Mongólia”nemrégen elhunyt kanadai barátomtól Boros (Bornstein)Gyuritól származik,aki a nyomorult morvai krisztinával folytatott levelezésében használta ezt a nem túlzottan elismerő jelzőt.Viszont,minden alkalommal bocsánatot kért a mongoloktól.Elnézést,hogy kissé elfutott velem a ló,de sok harag gyűlt fel bennem. Legközelebb kevesebb emócióval igyekszem hazajönni. אורי.

  *******************************************

  Mesélj még királylány.
  Mesélj az “otthonodról”
  Te idióta 😀

 • Méghogy “betelefonált”
  Nevetséges.
  Megint hazugságon értelek Gyurrka.

 • Geyza
  2020 július 5
  3:16 du.

  HAHAHA

  trianon? az mi?
  a Trójai háborúnak sincs ma értelme, az Argonauták történetének még ha Jázón és Médea története olyan romantikus a hosszú spárgával, sincs! és még sorolhatnám…:

  Erdogán sem fogja tudni létrehozni újra a Nagy Oszmán birodalmat,

  a Brexittel a britek még mindig assziszik, hogy a British Commonwealth több, mint egy elavult gittegylet…

  és a NATO a déli féltekén Délamerikában és távolkeleten, közelkeleten is teljesen egy fából vaskarika, de hatalmas üzlet

  ne kímélj…

 • Kővendég! Nagyon KÖSZÖNÖM, hogy feltetted TGM írását – én az És-ben olvastam, de az csak előfizetőknek hozzáférhető.
  Hazai! Fejezd már be a csökött, elemista történelemóráidat – legtöbben ismerjük itt az eseményeket. (Bár Montesquieu-tól nekem a kedvencem: Ha csak megérkezni akarsz, száguldj postakocsival, de ha utazni szeretnél, járj gyalog!)
  A kérdés, a vita tárgya az lenne, mit és hogyan
  kellene/lehetne tenni annak érdekében, hogy a tömegdemokráciákban a millióknak megmaradjon a beleszólási (szavazati) joguk, mégse rohanjunk a vesztünkbe. Se mint emberek, se mint magyarok.

 • Voronyezs
  2020 július 5
  10:38 de.

  Ezt a hsz-t írom talalomnak is, és másoknak is a Trianon-témában.

  Vannak azok a magyarok, akik nemzetiséggel keverve éltek, mondjuk az utóbbi kétszáz évben. Vannak olyan magyarok, akik alig érintkeznek nemzetiséggel, mert például magyar környezetben élnek. Az előbbieket szokták határon túliaknak, az utóbbit anyaországinak is nevezni.
  Az biztos, hogy modern európai államot már nem találunk, ahol ne lenne valamilyen kisebbség, és az ne lenne ellátva kétnyelvű utcatáblákkal, saját sajtóval stb. Jellemző ilyen helyeken a többnyelvűség is.
  Még a nyugat-európai országokban is, akik pedig híresen egynyelvűnek számítottak 1848-ban, azok is felfedezték azóta a nemzetiségeket. Angoloknál a skót, ír, walesi gael nyelvet próbálják megmenteni stb.

  Tehát melyik az európai út? Máshol leírtam a mindenki által tanult, híres labdaházi jelenetet a nemzetállam kikiáltásáról a francia forradalom előestéjén. Ott, akkor nem volt kérdés, hogy a francia egynyelvű nemzet. Ma már tudjuk, hogy ott is nagyon sok népcsoport, bevándorló jött össze-vissza a középkorban, pl. bretonok, normannok. Ma meg már a határ a csillagos ég, ha a bevándorló csoportokat próbáljuk összeszámolni.

 • talalom
  2020 július 5
  6:14 de.

  Az nem őrület, hogy vesztes szabadságharcokat kell ünnepelni, okt.23-án például?

  Többször írtam, hogy van egy Babits-kötetem, amit a szocialista időkben adtak ki. Ebben van egy szép vers, aminek nincs címe. A vers első sora: Bár volna hangom tiszta …, ez szerepel címként.

  Ennek a versnek a költő a Csonka Magyarország címet adta. Ez a kifejezés az állami propagandagépezet révén terjedt el: “Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország.”

  A költőt vélhetően nem zavarta a vers címének felhasználása, mert akkor ebben mindenki egyetértett! (csak éppen a vers ezt erőszak nélkül képzelte el). Vagyis a korabeli szociáldemokrata és polgári pártok ugyanúgy tragédiaként tekintettek Trianonra. A baloldal az etnikai revíziót támogatta, a konzervatív oldal a gazdasági revíziót, a széljobb a Mindent vissza elvet!
  Én ezt tanultam töriórán, ami már a rendszerváltás után volt.

  (Történetesen azt is megírtam fentebb, hogy az ellenzéki politikai pártok nem jutottak kormányra a Horthy-korban, se a mérsékeltek, se a szélsőségesek.)

 • Presbiter
  2020 július 5
  6:52 de.

  Én nem mondtam talalomnak, hogy írja le, mit tart ideálisnak! Pont azt mondtam, hogy amit ő ideálisnak tart, azt más úgy utálja, mint a ragyás himlőt és fordítva.

  Ismétlem, hogy a hidegháborús szembenállás semmi mást nem okozott, csak gyanakvást mindkét oldalon. Még az USA-ban is öngyilkosok lettek, akikre rásütötték a kommunista bélyeget! A szovjet blokkban ismerjük, hogy mi lett a “nyugati kémek” sorsa. Szerencsére ezt az időszakot aztán enyhülés követte.

  Manapság hirtelen lehűl a levegő, ha szóba kerül a régi EU államok politikai felépítése, és az új, radikális, különutas államok, pl. Dél-Korea meg Orbán. Távolodás, a másik szándékainak feltételezése, valós ismeretek hiányában mindenféle kitaláció. Manapság még vasfüggöny is van, de mondjuk az elvileg más okból.
  A fenti cikkben talalom mit tud mondani a másik oldalról? Rikkancs vezeti a juntát, megtéveszt két és félmillió szavazót, a választók a hibásak. Bezzeg a másik oldal az erkölcsi értékekkel kampányol velük szemben stb. Nem restell még a sokat böcsmérelt keresztény-nemzeti értékekért is hullajtani egy könnycseppet.

  Abban egyetértek veled, hogy ezeknek az új rendszereknek még senki nem ismeri a kifutását. Egy amerikai vígjátékban mondja a nagyszájú gettólakó: Mikor elkezdem ezeket a sztorikat mesélni, még magam se tudom, hogy elhiszem-e a végén!?
  Amit meg a gazdasági-technikai fejlődésről írsz: sokan hitték már, hogy ez a vallások végét jelenti, de a vallások mégse haltak ki azóta se.
  Tehát megismétlem: nem érdemes a bunkerba beásni magunkat kétévnyi élelmiszerkészlettel, csak azért, mert a miniszterelnök “libsi” vagy “fideszes” vagy akármi. Teljesen más lenne a cikk, ha a magyarságot érintő kérdésekről szólna: mikor valósul meg végre a jóléti állam? Mikor lesz képviselve egy-két millió munkavállaló ténylegesen a hazai politikai elit által? Mikor lesz az, hogy a politikusok nem csak nagytőkések társaságában fognak fényképezkedni?
  Mikor nyithat ki egy magyar ember egy reggeli újságot anélkül, hogy ne a náci-fasiszta-kommunistázó ordibálás legyen benne a magyar sorskérdésekről?
  Sokan azért törődnek bele a fidesz uralomba, mert legalább eltakarodnak a képernyőről az unalomig ismert, korrupt, régi arcok, akik több rendszert is kiszolgáltak már.

 • talalom
  2020 július 5
  6:14 de.

  Szerintem a szlovák gyerekdalok nagyon maradandóak, amik a szocializmusban minden ált. isk. énekkönyvben szerepeltek. A part alatt három varjú kaszál …
  Ahogy a kabaréban mondta a stand-upos: a Műszaki Egyetemen megállapították, hogy textiliparilag hiteles A vakond nadrágja c. csehszlovák mese.

  Ennél tovább nem ment a multikulturalizmus a Kádár-korszakban, pl. a fenti szövegek szlovák változata megtanulása. Akkoriban az orosz volt kötelező egységesen. Ennek is köszönhető, hogy a magyar lakosság nyelvtudása igen alacsony szinten állt, kivétel a határon túli, kisebbségben élő magyarok.
  Tehát van előnye a kisebbségi létnek, és van előnye a többségi létnek is. Persze, nem mindegy, hogy fenyegetett állapotban élnek-e egymás mellett, és még a saját nyelvüket se használhatják? Ahogy a lengyelek a cári Oroszországban annak idején.

  Még jut eszembe, a másik topikban írják, hogy Kanadában van kétnyelvű tábla. Vajon az USA-ban vannak kétnyelvű táblák?

 • Geyza
  2020 július 4
  6:07 du.

  Nem tudtam eldönteni, hogy ez irónia-e részedről? Amit írok, azzal a magyar néprajzkutatásnak tisztelgek, és persze a népi kincs megőrzői előtt.

  Négy államfő borkostolón van. Hitler, a spanyol király, Mussolini meg Horthy. Mindegyik megkóstolja a bort.
  Hitler azt mondja: – Emelem poharam a német dízelmotor feltalálójára! – Isznak az egészségére.
  A spanyol azt mondja: – Emelem poharam a spanyol perzsa szőnyeg feltalálójára! – Arra is isznak.
  Az olasz azt mondja: – Emelem poharam a gyönyörű szép olasz nőkre!
  Erre Horthy azt mondja: – Emelem poharam a magyar huszárra, aki úgy megb.ssza a szép olasz nőket a spanyol perzsaszőnyegen, hogy úgy szól a pi..ája, mint a dízel motor.

  Bereznai Zsuzsa: A félegyházi mesekirály. Seres József, félegyházi parasztgazda népmeséi, Kecskemét, 1999

 • Az “U.I.-om Hazai Lampa megjegyzeseire nyujtottam valaszt, ket reszben, ami persze tiltva van a foszerkeszto alatal.

  Ha talan csodalkozna valako hogy mihez tartozna az Uto Irat.

 • No, mintha a hozzászólások úgy alakulnának, hogy nekem kell Hazai Lámpát megvédeni.ősen megváltoz
  Engem eleve nem zavart Lámpa visszatérése, épp ellenkezőleg… Kétségtelen, hogy bizonyos belső fenntartásaim voltak (talán még vannak is, de visszatérése óta megszünőben); ám nem a kettőnk közötti kétségtelen fennállt, nyilván ma is fennálló jelentős véleménykülönbségek, hanem stílusbeli okok miatt. Most úgy érzékelem, hogy visszatérése óta Lámpa stilusa jelentősen változott. Egyébként amit visszatérése óta Lámpa írt, annak nagyobb részét ténybelileg általában helytállónak tartom, “legföljebb” az előzményeket, okakat és a következményeket ítélem meg másképp, és a tágabb összefüggések egy részét hiányolom.

 • Hazai Lámpa!

  Remek meglátás, illetve tény, hogy az ún. j ó l é t i . á l l a m . fogalma és ennek erőltetése a Szovjetunió létének – bár nem kis mértékben propagandamunkájának is – volt köszönhető.
  A múltkor néztem meg egy, a mai Kubáról szóló jó hosszú dokufilmet. Abban igaz, bemutatták az 50-60 éves autókat is, de azt a kifogástalanul példaszerű, szovjet mintára kifejlesztett egészségügyet és oktatást is, amelyre még most is tátott szájjal figyel az egész világ, ami a 60éves embargó dacára mégis egyfajta létbiztonságot képes és tud adni a népnek.

  Emellett nagyon érdekes és figyelemre méltó “melléktermék” még az a “nemzeti összefogás” amelyet a kubai nép érez és gyakorol a lábujján folyamatosan taposó, közben őérte krokodil-propaganda könnyeket szanaszét hullató, oly jóságos á’mérikai nagybácsival szemben…

 • Andrew_s’3:16
  /Göllner A.

  Ezeket Parkinson törvénye a nagyság átkaként aposztrofálja és mutatja be.

  Minden túl nagyra sikeredett – tőkés, v. állami – szervezet a maga tömegvonzásából eredően ugyanazokat a szervezési hibákat követi el és produkálja.

 • Kővendég
  6:55

  E szavaidat csak alátámaszthatom. Azonban egyik mondatod, miszerint:
  “a jelenlegi kormánypártok nem konzervatívak, hanem szélsőjobboldali forradalmár pártok”
  utóbbi terminus technikusa okvetlen és feltétlenül korrigálandó, mert tévedésen alapul.
  Tudniillik a történelemben, de még a romantikus irodalomban sem szokás a retrográd erőket forradalminak titulálni, hisz’azok a régi ancien regime visszaállításán minimum fáradoznak, még rosszabb esetben fegyverrel harcolnak.
  Ahogy a Nagy Fr.Forr. utáni Bourbon restauráció 1814-1830. harcai* semmiképp sem nevezhetők forradalminak, tehát ellenforradalmi, ugyanígy a minden tettében a Horthy restauráció programját követő Orbanisztán is a horthysta >ellenforradalmat< gyakorolja… Ez akkor is ellenforradalom, ha jelnleg még – fogjuk rá – "békés" eszközökkel rombolja a köztársaságnak már a maradék porszemeit is. Az ő kiagyalt "illiberalizmusukban" tehát semmi, de semmi nincs ami legalább egy picit is forradalmi lenne.

  Kővendég, azért ennél mindenképp jobbat érdemlünk!
  -V-
  ˙

  * Victor Hugo Nyomorultak c. regénye elválasztja az ocsút a búzától.

  ui.
  Másrészt, a magam részéről a ""kormánypártok"" többeszámát is korrigálnám, hisz az a Kereszténydemokrata MP csak egy kirakati biodíszlet, de semmiképp nem önálló politikai erő.

 • ui.
  II.

  Csak a félreértés elkerülése végett, kétségbe vonnám azt is,hogy

  ne lennének konzervatívak, hisz már 1998-tól is minden tettük,

  minden aljasságuk egy gyökérkonzervatív irányultságú autoriter

  állam megteremtésére fókuszál. Tanulva a 2002-es és 2006-os

  csúfos bukásaikból a 2006-os budapesti B-közép vezette megbukott

  ellenforradalmi zendülésük, majd a 2010-es hatalomra jutásuk

  után azonnal félrerúgták a Köztársaság Alkotmányát a fékek és

  ellensúlyok rendszerével együtt.

 • Kővendég
  2020 július 5
  10:13 de.

  Hazai Lámpa:
  “Ennek az volt az oka, hogy a nemesség csak eladósodás árán kapott hitelt a birtokaira.”

  Ezt a mondatod nem értem. Lenne szíves megmagyarázni?
  Ugyanis nem vagyok pénzügyi szakember, ezért valahogy az a tévképzetem, hogy ha hitelt veszek fel, akkor bizony – jó esetben csak egy időre, ameddig vissza nem fizetem – eladósodom. Vagy nem így van?)
  ______________________

  Erre én tudom a “magyarázatot”. Ha a kapott kölcsönpénzzel Bécsbe utazva azt lokálokban táncosnőkre és egyéb léhaságokra költöm, akkor eladósodom. Ha viszont megfelelő hasznot hajtó üzletet alapítok és működtetek belőle, akkor gyarapodom tőle.
  Ilyenformán a kölcsönvevő felelős azért, ha hosszú távon is eladósodik. A többi duma. (néha – viszonylag ritkán – persze beüthet egy gazdasági válság, ami ártatlan létemre is tönkre tehet a kölcsöneim miatt.)

 • BrunszvikTeri

  T.Presbiter
  07.5/6:52

  Azt írod, hogy
  Marx jól látta, hogy a “termelőeszközök” mindenkori állapotának kritikus szerepe van a társadalmak fejlődésében.

  Mely megállapításhoz csak megjegyezném,hogy Marx – és teljes joggal – inkább a tulajdonviszonyokra helyezi a hangsúlyt. Az ő gondolatrendszerében a termelőeszköz birtoklásának van primátusa, mivel azok “állapota”, esetleg minősége csak másodlagos tekintettel arra, hogy a >termelőerők fejlettségének< másik részét képező emberi munkaerő [beleértve annak fejlettségét is] szerepe az, amely jóval döntőbb a történelem alakulásában. Ő az a nélkülözhetetlen elem, aki ""a kapát, az ekét, vagy a gépet"" kezeli és azt irányítani is képes, még akkor is, ha az a termelőeszköz a más tulajdona és ő megtermelt értéknek csak a hányadát kapja meg…

  A termelőeszközök állapota tehát nem rendelkezik azzal társadalomformáló erővel, amivel a sokmillió rabszolga, földművelő jobbágy, vagy gyárakban "robotoló" munkástömeg, akiknek együttes hozzáállása már reformáló, vagy 'stenments, esetleg forradalmi potenciált hordoz. 😀

  Olvtársi üdvözlettel: B.T.

 • talalom
  2020 július 5
  4:59 du.

  A világért se szeretném osztályozni a te történelemtudásodat, nyilván helyesen visszamondod, amit anno tanultál az iskolában. Csak itt is és máshol 100-szor jeleztem már, hogy te a szocializmus alatt írt baloldali történettel cáfolod a fidesz történelemóráját.
  De ami a lényeg, hogy a ballib pártok pont azt nyomatják, amit itt te is előadsz. Hogy pl. a revízió jobboldali dolog volt a 2 v.háború között. Szerintem ezt te rosszul tudod, és nem azért mert nem figyeltél az órán. Pont az, hogy nagyon jól bemagoltad a történelmet, amit akkor tanítottak.

  Nekem nem kell elhinni, de voltak baloldaliak a két v.háború közt, akik az etnikai revíziót támogatták, vagyis hogy az ország kapja vissza a magyarok lakta részeket! Azt nem tudom, hogy Babits melyik pártot támogatta, de az biztos, hogy a verse címe Csonka Magyarország volt. Ha akarod, belinkelem.

  Innentől kezdve értelmetlenné válik az, hogy a jobboldalra mutogatsz, hogy valótlanságokat kitalál és állít. Az emberek nyilván nem fognak annak hinni, aki lebukik az állandó hazudozásaival. Csakhogy ha a ballib oldal is ilyenekkel kampányol, szerinted milyen lesz a megítélése egy idő után? Meg lehet nézni a régi nagy pártok választási eredményeiben …

  Szíved-joga leírni, hogy te személyesen elítéled a revíziót vagy más politikát. De te kimondatlanul azt feltételezed, hogy van egy baloldali/liberális álláspont, ami 100 éve töretlenül létezik. Ja, és ráadásul, aki baloldali, annak egyet kell érteni veled ebben a kérdésben. Igaz, hogy a cikked nem Trianonról szólt, de bármilyen nemzeti kérdést előhozhattam volna példának.

 • Almási Alma
  2020 július 6
  6:13 de.

  Most viszonylag jól megy a gazdaság, sokaknak van jó fizetése, munkája. Csakhogy a többség el van adósodva a megélhetés miatt. Őrületes hitelt fizet az átlagember a lakástörlesztésre (vagy albérletre), aki az utóbbi kb. 20 évben lakást vett. És akkor még csak a szülőknek van lakása, de már a gyereket nem fogja tudni kiházasítani a mai generáció, aki gyereket nevel.

  Miféle jövőkép az, ahol fönntartod a munkaerődet, és ennyire van lehetőséged? Hogy egyik napról a másikra éljél? Nincs előrejutási lehetőség, tartalék a rosszabb időkre. És nem arról van szó, hogy mindenki el akarja érni a nyugat-európai középosztályi színvonalat. Sokan beérnék egy kelet-európai jóléti színvonallal. Kevesebb ruha, használt kocsi, kisebb ház, olcsóbb nyaralás stb.
  De sajnos a gazdaság csak akkor pörög, ha mindenki fogyaszt. Mivel nincs más, ezért hitelből fogyasztanak a legtöbben. Gondolom, így tőke csak keveseknél képződik. De vannak itt nálam sokkal tájékozottabbak a témában, akik jobban le tudják ezt írni.

 • Kővendég
  2020 július 6
  4:02 de.

  Megragadom az alkalmat, és kijavítom egyik fönti tévedésemet.

  Megnéztem az előbb az énekkönyben, és az A part alatt az magyar népdal. Szlovák ellenben az A zöld fenyőfán és az Egy boszorka van c. népdal (Stara baba zla szlovákul, de ez nem szerepel a tankönyvben).
  Érdekes, de a kilencvenes években nagy divat volt a multikulturalizmus, ami Nyugatról jött be. Lényege, hogy megismerjék egymás kultúráját az egy iskolába járó diákok.

  Ez éppen ellentétes a 100 évvel ezelőtti európai gyakorlattal, amikor homogén, egynyelvű nemzetállamokat akart mindenki kialakítani. Ennek lényege, hogy az állami iskolában az államalkotó nemzet nyelvét és kultúráját kellett tanítani. Az idegennyelv oktatás a világnyelvekre korlátozódott, legalábbis a felsőbb évfolyamokon.
  Én már annak is örülök, ha a tényekben egyetértünk, nem zavar, ha más az elképzelésed okokról és következményekről. Van róla film, hogy Nyugaton a multikulti sokszor önmaga paródiájába fordult. Tehát aki ma Magyarországon a multikulti kizárólagos, kissé elavult formáját erőlteti (mondjam azt, hogy csökött?:), az előtt Ady Endrével szólva a “cirkuszponyvák bohócsorsa” leng majd.
  A magyar akármelyik ujjába harap, fájni fog. Nyugat-Európában lassan már ott tartanak, hogy az államalkotó nyelvet kell valamiféle védelemben részesíteni. Ugyanakkor a szomszédos országokban nincs még ez a szint, ott minden kis kedvezményt az ottaniaknak kell kiharcolni, az anyaország támogatásával.

 • BrunszvikTeri

  Ui.Presbiter számára

  Bocsánat, de mindez különösen igaz, ha a “big data” technológia sorsára és alkalmazására tekintünk. Tudniillik ha valahol, hát ennél nagyon is bejön az a feltételezés, hogy “attól függ, hogy kinek a kezében van”, magán vagy társadalmi kezelésben(tulajdonban), kellő kontroll alatt…

  Itt van pl. a magántulajdonú, nem kínai(!) FaceBook, amely sokak szerint akár még az emberiség vesztét is képes okozni azon keresztül, hogy mindenféle magán és köz adatok bizniszelésével állítja elő a saját profitját, melynek érdekében képes összefogni még “az ördöggel is”, miközben – ki tudja – hány millió ember magán egzisztenciáját és köztiszteletét teszi tönkre, de akár háborús helyzetet is teremteni…

  🙁

  https://nepszava.us/a-facebook-mint-totalis-tevedes-es-katasztrofa/

 • talalom
  2020 július 5
  4:59 du.

  Itt egyikünk se tudja, hogy lejárt-e a tömegdemokráciák kora, és jön-e utána más?

  Én továbbra is úgy látom, hogy valamiféle vészforgatókönyvekben gondolkodsz, hogy Úristen, atombunkerbe vonulok két évnyi hideg élelemmel, ha megszűnik a tömegdemokrácia. Mert ugye feltételezed egyéb államformákról, politikai berendezkedésekről, hogy az Armageddonnal egyenlő. Sokan csinálták ezt a hidegháború idején.

  Ennek az volt az oka, hogy a politikai elit a másik rendszer elítélésében volt érdekelt. Nem sorolhatta fel az esetleges előnyöket, mert akkor a saját támogatói elfordulhattak volna tőle. Pedig voltak társadalmi osztályok szép számmal a hidegháborús országokban, akik között nem volt érdekellentét vagy olyan nagy különbség.

  A mai magyar társadalomban az alsó rétegnek sokkal nagyobb problémái vannak, mint a pesti középosztálynak. A tömegek számára a régi baloldali ajánlat, hogy majd a közös tulajdon megold mindent, már nem vonzó. Emlékeznek az időre, mikor voltak egyenlőbbek a többinél. A liberális polgári, vállalkozó értékek is legfeljebb a rendszerváltozás utáni években voltak megvalósíthatók.

  Ezért nincsenek új ballib szavazók, nem csak a kevés médiafelület miatt. A fidesznek van egy üzenete, ami a választóknak vonzó. Más kérdés, hogy ezt a fidesz sem tudja mindig sikerrel eladni, és mára kicserélődött sok minden a fidesz-retorikában is.

 • Hazai Lámpa 5:29 +

  A másik minősítése, vagy róla hamis tényállítás sportszerűtlen magatartás.

  Ti. én nem misztifikáltam sem a zsidók vagyonszerzését, sem pedig az a keresztény úri osztályét, hanem reális történelmi tényekkel támasztottam alá. Előbbiek évszázadok üldöztetései közepette rákényszerített magatartásformák között edződtek egy majdani polgári korhoz, míg az urak hatalmas (vagy kevésbé hatalmas) birtokaik jobbágyai által kitermelt jövedelmeiket csak felélni tudták. Hozzáteszem: olvasva Jókait, nagy tisztelet a kivételnek, amelyet a népnyelv fehérhollóként emleget. Ugyanakkor pl Móricz regényei ennek az ellenkezőjét igazolják.

 • Almási Alma:
  “Ha viszont megfelelő hasznot hajtó üzletet alapítok és működtetek belőle, akkor gyarapodom tőle.”

  Kedves Alma, feltéve, ha a profitráta, amit az üzletből ki tudok facsarni, tartósan és viszonylag jelentősen magasabb, mint a kölcsön kamatrátája. (Persze, ha az általam alapított cég célja nem a profit termelése, hanem “Mosó Masa mosodája” működtetése, akkor más a helyzet.)
  De nem erről volt szó, hanem arról, hogy ha kölcsönt veszek fel, azt vissza kell fizetnem, ergo fogalmilag is adós vagyok; történelmi tapasztalatok szerint egyetlen, de nagyon fontos és elég gyakori kivételt tudok említeni – és ez az állam. Az állam nem ritkán meg tudja tenni, hogy kölcsönt vesz fel, de – ilyen vagy olyan módszerrel – nem fizeti vissza.

 • Engem sem zavar Hazai L. visszatérése, sőt. Az viszont zavar, hogy nyomja a dedós dumákat, közismert ügyekben. Leakadt száz éve, és képtelen felvenni a fordulatot. Tőlem könyvtárnyi művet is mutathat trianon ügyben: ugyanis, ha figyelmesen olvas, rájöhetett volna: soha nem mondtam, hogy örülni kéne ennek. Mindig, mint ocsmány igazságtalan dologról beszéltem erről.
  Makacsul arra szeretném rávenni, hogy próbáljon meg gondolkozni MAI ügyeinkről. Kezdem feladni a reményt, hogy képes erre.De hát ha ő se, akkor a bodáké a jövő?
  Azt viszont visszautasítom, hogy a mai magyar junta legalább beszél az erkölcsről”, és ez azt jelentené, hogy a nem ovihűeknek nincsenek erkölcseik. A “megunt korrupt arcok” zzavarják. A tíz éve harácsbajnokok szórakoztatják?
  Van egy hírem: Magyarország a Föld 192 országa között jóléti országnak számít. Nincs tömeges és hosszantartó éhezés, hellyel-közzel működik a másodlagos elosztás. Bár egyre riasztóbban csúszik társadalmunk a nyomor, a káosz felé. Minden diktatúra végállomásához.

 • Kedves Brunszvik Teri!
  Az okfejtése majdnem a végéig korrekt és a XIX. sz. végén, meg a XX: sz első felében a végkövetkeztetése is az – volt.
  Nevezetesen az, hogy a termelőeszközöket használó, azokkal dolgozó tömegek társadalmi hatása volt a meghatározó.
  Az ICT mai fejlettségi fokán azonban olyan, a tömegek gondolkodását, szándékait befolyásoló, tudatformáló eszközök vannak kis létszámú csoportok kezében, amelyekkel hatékonyan irányítani tudnak nagy tömegeket. Mit tenne pl. a Fidesz, ha nem lenne a birtokában (különösen vidéken) valamennyi ott elérhető TV csatorna? Honnan lenne annyi törzs-szavazója, amennyi van? Tudott, hogy ma már ennél sokkal fejlettebb technikák is rendelkezésre állnak és használják is ezeket. Megtették Trump választásakor és a Brexit népszavazásakor is és sajnos megteszik pl. az ifjúságunk morális nevelése terén is a sok szörnyű filmmel.
  Hiszem, hogy a zemberek nem hülyék, de ma már léteznek olyan technikák, amelyekkel nagy tömegeket lehet befolyásolni az ICT technikákat birtokló kis csoportoknak.
  Ez az egész olyan széleskörű tudomány, amit itt úgysem lehetne tárgyalni.
  Persze előbb, vagy utóbb kitalálják mindennek az ellenszerét is.
  A kérdés az, hogy az egyes tudat-befolyásoló technikáknak van-e ellenszerük és azok mennyire hatásosak. Erről én még szinte semmit sem találtam a szakirodalomban. Legfeljebb a drónok távoli irányítását zavaró (kriptográfiai) eljárásokról, de mindez egy új tudományág része.

 • Kedves Mindenki,
  amikor az utcán járkáltok,gondtalanul,vigyázzatok,nehogy úgy járjatok mint Én.Beleléptem egy rakás geyzába és azóta nem tudom levakarni a cipőm talpáról.Persze a”remény az utolsó,ami meghal”. Él a remény,hogy előbb utóbb lekopik.Ha pedig nem,hát mindenki mulatságára emlékezhetünk,már most is az”istálló mester bácsira”.

 • hazai lámpa
  2020 július 5
  7:31 du.

  A fiam a gyűjteményéből a
  minap megmutatatta nekem legújabb
  szerzeményét egy fél pár sarkantyút:

  -Egy barátom dédapja
  HUSZÁÁR vót…deee.., csak ENNYI maradt belőle…

 • Kővendég
  2020 július 6
  4:02 de.

  Majd megláttyuk.
  Hogy elögyön e a Lámpából a “farba”,
  vagy pediglen tényleg revideálta e a hülyeségeit.
  Mindenesetre most és itt volt egy pár egetverő hazugsága.
  De mindegy, hitelezzünk neki egy kis “szellemi obligót”
  aztán majd kiderül.A fasisztoid eszmék erőnek erejével
  kifelé törekednek azok hordozóiból,mégha
  titkolják is ideig-óráig.

 • gyuri10
  2020 július 6
  11:03 de.

  Tán nem kellett volna ok nélkül belém törölnöd a büdös bakkancsodat, csak mert nem vagyok híve a jelen hazai kurzusnak.

  Most meg nem tudsz szabadulni kritikáim súlya alól, hát kapálodzol.

  Kitalálsz mimdenféle hazugságokat rólam csakúgy mint még sok más itteni és más blog-béli kommentesről, akik nem a szájad íze szerint formálták a véleményüket.

  Ezek rendre el is maradtak mert nem bírták az aljaskodásaidat és róluk folytatott hazudozásaidat.

  Mit műveltél Ba Lev.-el te büdös patkány ??!

  Csak a többieknek mondom:
  Módszeresen , heteken át annyira feldühítette öt,
  hogy nekiugrott Chris.nek. Azért lett kitiltva,
  Gurltiz nagy örömére.
  Pedig ő VALÓBAN hiteles és jó ember volt.

  Csakhogy öregkém én náladnál jóval tapasztaltabb és rutinosabb vagyok ezekben a dolgokban. Például kb 20 éve ismerem az ÖSSZES , általad használt marakodási módszert.

  Ezért van az hogy csak mulatok az erölködéseiden.

  azthiszed nem látom a görcsös kapparászásodat,
  hogy találj néhány szellemi partnert (pl. a Slapajt)
  akikkel majd a fejem felett fogtok kitárgyalni
  rólam mindenféle hazugságot?

  Évek óta látom a párhuzamot köztetek, csak épp ezidáig titkolnotok kellett valamiért a kapcsolatotokat.

  Hát hajrá Koncsíta…előtted a pálya..
  Engemet különösöbben nem rendít meg ha egy névtelen
  senki (pl Slapaj vagy te öregem) valótlanságokat állít rólam

 • Hazai L. nemcsak azt dönti el, hogy mi hogyan volt, hanem azt is, hogy ki miről tud, és miről nem. Remélem nem tanít sehol – az ilyenek veszik el az ember kedvét az iskolától

 • Hazai Lámpa:
  “A mai magyar társadalomban az alsó rétegnek sokkal nagyobb problémái vannak, mint a pesti középosztálynak.”

  Az alsó decilisnek – és tudtommal ez így volt a Kiegyezés után, a Horthy-korszakban, a Rákosi-rendszerben és Kádár idején is – valóban sokkal nagyobb problémai vannak mint a (pesti vagy vidék tökmindegy!) középosztálynak.
  Vagy Ön szerint a vidéki körorvos, állatorvos, vidéki ügyvéd, stb. ugyanazokkal a problémákkal kűzd, mint a tömegközlekedéstől szinte elzárt zsákfaluban élő, vagyontalan, két nemzedék óta munkanélküli szakképzetlen ember?

  Hazai Lámpa:
  “A tömegek számára a régi baloldali ajánlat, hogy majd a közös tulajdon megold mindent, már nem vonzó.”
  Valóban, ez EGY volt a régi, ma már nem létező baloldal ajánlatai közül. (De mintha épp Ön jelezte volna egy korábbi írásában, hogy mekkora bűn, hiba v-olt az MGTSz-ek fennmaradásának meggátlása – vagy rosszul emlékszem?) Ezt jocskán megelőzte például a kűzdelem az általános, egyenlő és titkos választójogért, amiről az akkori baloldal – tévesen – azt hitte, hogy az meghozná a társadalmi és szociális (és nemi) egyenlőtlenségek felszámolását, de legalábbis csökkentését.

  Hazai Lámpa:
  “Emlékeznek az időre, mikor voltak egyenlőbbek a többinél.”

  Bezzeg ma! Mindenki pontosan annyit ér, amennyije van – ez az igazi egyenlőség, nemdenem? Még a gróf se különb (egyelőre!). Bár itt a fórumon már felmerült a választójog szűkítésének ötlete – sokkal kisebb felháborodást, elutasítást kiváltva, mint amilyet szerintem érdemelt volna.

  Hazai Lámpa:
  “A liberális polgári, vállalkozó értékek is legfeljebb a rendszerváltozás utáni években voltak megvalósíthatók.”

  Én egyetlen komoly “vállalkozói értékről” tudok – tőkének hívjuk.

  A klasszikus “liberális, polgári értékeket” viszont ismerem. Felsoroljak néhányat? Például…
  1. A politika arról szól, hogy a befizetett adókat az állam mire és miképp fordítja – ergo, szavazati jog csak azt illeti meg, aki a törvényben meghatározott, vagy annál magasabb összegű egyenesadót fizet;
  2. A választójog csak azokat illeti meg, akik önálló, független döntésekre képesek – ergo, nem jár választójog azoknak, akik mások hatalma, befolyása alatt állnak, tehát alkalmazottak, munkások, szolgák, cselédek, stb.
  3. Nem jár választójog a férjezett nőknek, hiszen őket részben vagy egészben a “férjuruk” tartja el. (Jó, ma már ettől akár el is lehetne tekinteni, hiszen a legtöbb férjezett nő is dolgozik. Bár… a svájci liberális demokráciában a nők csak 1971-ben kaptak választójogot, sőt, korábban a férjezett nők még a saját keresményű bankbetétjük fölött is csak “uruk” hivatalos beleegyzeésével rendelkezhettek, önűállóan nem.

  Önnek nagyon rokonszenvesek lennének ezek az “értékek” vagy micsodák? Bevallom, nekem igen kevéssé; bár kétségtelen, hogy még mindig jobbak, mintha “a gróf – I-ten vagy a természet akaratából- különb”” és kész.

 • Gabriel
  2020 július 2
  1:07 du.
  Ez itt tárgyilagos válaszsorozat Margitka írására.Ezekkel egyet lehet érteni.
  Üdvözlettel.

 • talalom
  2020 július 6
  2:13 du.

  Lehet, hogy én érzékenyebb vagyok, mert engem igenis zavar a csalás vagy ha valaki valótlanságot terjeszt.

  Nemcsak akkor hördülök föl, ha Kövér László butaságot mond a Parlamentben. Harmadszor is megismétlem: van egy Babits kötetem 1980-ból, amit sokat forgatok. Pár éve a neten kutatva szembejött velem, hogy az egyik szép vers címe eredetileg ez volt: Csonka Magyarország. Ezt a kötetben kicenzúrázták! Mert az akkori vélekedés szerint a revízió a jobboldal követelése volt.

  Persze ez csak egy példa a sok közül arra, hogy a hazai baloldal nem töretlenül fejlődött az elmúlt 100 évben, volt többféle irányzat. Miért kéne elhinni pont azt, amit ma állít a fidesz ellenzékében a baloldal?
  Ettől még nem mondom, hogy a fidesz mindenben az igazság bajnoka, de van egy olyan üzenete, amit a legtöbb ember elfogad vagy legalább elvisel. Ez abból látszik, hogy nincsenek lázongások vagy végső elkeseredés a mai rendszer miatt (országos szinten).

 • Hazai Lámpa és Almási Alma a hitel, a hitelező és a hitelezett szerencséjén elmélkednek, mely vita közben szerencsétlenül keveredik a fogyasztási[személyi] és a gazdasági hitelfélék szerepe. Holott a kettő között országos, v. makró gazdasági hatását illetően igen-nagy a különbség. Széchenyi sem a fogyasztási hitelen elmélkedett világraszóló művében, hanem csak a hazai gazdaságra termékenyítőleg ható, ipari, vagy mezőgazdasági fejődést, a termelő(!!!) beruházásokat szolgáló kölcsöntőkéről, amelynek azokban az időkben csak a kamat volt az ára szemben a ma bemesélt ÁTM-el, vagy mijafranccal…
  Tehát, a nemesség gazdasági tönkremenetele nem a szükségszerű bankhitel intézményétől, hanem a sajátmaga hozzá-nemértő és mondjuk ki, osztálytudatának megfelelő lusta, kezdetektől fogva a mások tudását kihasználó gazdaságszemléletre, ill. az ennek megfelelő csőd felé irányuló magatartásformára vezethető vissza.

  Sajnos igen sok sjtótermék is keveri a termelő és a fogyasztási beruházás fogalmát. A legjellemzőbb, amikor pl. a lakásépítés teljesítményét az “építőipar”, mint ipari volument említi, holott az a fogyasztási cikkek iparával azonosítható, tekintve, hogy a lakás – szemben a gépgyárral, vagy üzemmel , stb – többé új gazdasági értéket nem hoz létre, nem termel…

 • Kővendég
  2020 július 6
  5:52 du.

  Mi már látjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése ha meg is oldott valamit, de újabb problémákat vetett fel: be lehet szavazni olyan pártot a parlamentbe, amelyik aztán leépíti a parlamentet, lsd. náci párt Németországban 1933-ban.

  Persze az átlagszavazónak nem ez a gondja, hanem ha be is szavaz egy baloldali pártot a kormányba, az úgyis a liberálisok gazdaságpolitikáját valósítja meg. Mint Horn Gyula meg Gyurcsány Ferenc kormánya.
  Az új baloldali üzenetek közül egy lehetséges az alapjövedelem bevezetése. Nem tartom feltétlenül bajnak, hogy nincs egy nagy, markáns baloldali gazdaságpolitika. Inkább apró ötletek vannak, amit össze lehetne gereblyézni más, jó gyakorlatokból. Gondolok itt a minivállalkozások támogatására, ami a Távol-keleten működik, még Nobel-díjat is kapott érte a kitalálója.
  Másik ilyen a lakáskérdés, ami Magyarországon egyre kezelhetetlenebb probléma. Van, ahol lakáshiány van. Van, ahol teljesen leromlott lakásokban élnek az emberek. Van, ahol a szülők közül az egyiknek a fizetését rögtön elviszi a törlesztőrészlet vagy albérleti díj, és akkor még nem beszéltünk a rezsiről meg a felújításokról. Egyedül azért nem lázonganak az emberek, mert most van pénz vagy segély, amiből mindenki a víz színén marad. De ez nem lesz mindig így.

  Az építőipar mindeközben arról szól, hogy minél többet, minél nagyobbat, minél drágábbat kell építeni. Hol vannak a társadalmi viták az építészszakmáról? Miért nincs támogatva a lakásépítés az átlagember számára? Én a Kádár-rendszerből nem a közös tulajdont sírom vissza. Egyrészt vannak gyerekkori emlékeim, másrészt szüleim elbeszélésből tudom, hogy rengeteg saját munkával, kalákával, de akkoriban lehetett élni a kisembernek. Az állam akkoriban fontosnak tartotta, hogy az állampolgár életminősége javuljon. Vélhetőleg nem csak emberbarátságból, hanem mert annak a rendszernek fontos volt, hogy elfogadtassa magát.

 • talalom
  2020 július 6
  9:39 de.

  Nem azt írtad máshol, hogy neked nem fáj Trianon? Lehet, hogy leakadtam a 100 évvel ezelőtti dolgoknál, de ez azért van, mert neked meg 1960-ban megállt az idő. Feltételezed, hogy amit 1960-ban gondolt a baloldal, az érvényes az egész 100 évre. A cikked is valami ilyesmit tükröz a tömegdemokráciákról (Pedig életed egy részében nem is abban éltél.)

  Többször is kiejtettem, szintén a te cikked alatt, hogy Európában az első nemzetállam azért jött létre, hogy a nép uralmát biztosítsa. Franciaország, az 1792-es forradalom előestéjén. Igaz, akkoriban nép alatt inkább a polgárságot értették. Akkoriban az egynyelvű nemzetállam volt az ideál, talán hogy szembeállítsák a papsággal vagy ilyesmi.

  Trianonban ezért büntették meg Magyarországot, mert az egynyelvű nemzetállamot akart kiépíteni, ahol a magyar a politikai nemzet. Nyugat-Európa a 2. vháború után nagyot változott, elkezdték védeni a kisebbséget. De arról szó nincs, hogy a skótok vagy katalánok kiváljanak, vagy a törvényhozás kétnyelvű legyen. A politikai nemzetet azért ott is próbálják védeni, pl. mert egységesebben működik a gazdaságban, külpolitikában stb.

  Ezért írtam, hogy a magyar akármelyik ujját harapja, mindegyik fáj: mert a magyar a mai országában annyira kevés kisebbséggel él együtt, hogy egyedül államalkotó nemzet. A magyarok a szomszéd országokban kisebbségben élnek, de nagy számban (igaz nem annyian, mint 100 éve), viszont nem ismerik el őket államalkotó nemzetként. A régi Magyarországon a magyar nemcsak elnyomta a nemzetiséget, hanem integrálta is őket, tehát egy többé-kevésbé jól működő egységet teremtett. (ellentétben az utána jövő formációkkal, amiből több ország már meg is szűnt, pl. Csehszlovákia.)

  Ez lehet, hogy uncsi történelemóra sokaknak, csak éppen ezek a tények. Nem lehet úgy politikát csinálni, hogy egyiket vagy másikat kiragadom, és akkor arra építgetek valamit. A baloldal azt csinálja, hogy kiragad néhány elemet, és a többiről nem vesz tudomást. Pl. feltételezi, hogy majd az Európai Unió mindent megold, oszt jónapot.
  A jobboldal inkább a határon túliak támogatásában hisz, és ezzel meg is szerzi a szavazatokat. Nem biztos, hogy ez a valódi érdeke az itteni magyaroknak meg a kintieknek, de jelenleg ez az egyetlen, ami működik.

 • Kővendég
  2020 július 5
  6:30 de.

  Ennek a cikknek egy összefoglalóját olvastam, és szerintem részben nyitott kapukat dönget a szerző. Valóban, a magyar emlékezetpolitika egysíkú, és kimazsolázott tényekkel dolgozik. De ez nem igaz a magyar értelmiség egészére!

  Vegyük pl. a néprajztudományt, ott már régebben megvalósult a multikulturalizmus. Pl. Bartók szlovák népdalai a kis zenetanulóknak. A magyar régészeti újságnak eleve az a címe, hogy Határtalan régészet, tehát nem lehet éles határvonalat húzni a magyar és más leletek feltárása között.
  A történettudományban éppen jellemző, hogy a plurális irányzatot ismerik a legtöbben, és szerintem az is a legnépszerűbb. Vagy az irodalomban megírta egy magyar szerző a Hideg napokat az újvidéki vérengzésről, film is készült belőle. A pár évvel későbbi délvidéki vérengzésről, ami magyarokat érintett, semmi nincs a szerb irodalomban.
  Van egy magyar lovasíjász, az szokta nyilatkozni, hogy nem az ősöket kell követni, hanem amit az ősök követtek! Sokszor leírtam már, hogy a magyar mint kisebb, dinamikus lovasnomád nép érkezett a Kárpát-medencébe. A honfoglaláskor az volt a céljuk, hogy minél kijebb tolják a szállásterületet, széles határmenti sávval (gyepű), és függetlenek maradjanak a nagyhatalmaktól.
  Azóta is ez a kettő váltakozik, tehát a magyar vagy alkalmazkodik a környezetéhez vagy igyekszik átformálni a környezetét a saját képére. Ezt nem lehet csak a régi dicsőség-régi bűnök kategóriákba beszorítani. Ez ma már a tudományos kutatások (és a saját tapasztalat, és persze a humanizmus) alapján kell, hogy nyugodjon. Nem egyes társadalmi csoportok naiv vagy önző elképzelésein.
  Ami a szomszédokat illeti, szerintem egyelőre el kell fogadni, hogy teljesen egysíkúan gondolkodnak a magyarokról és Közép-Európáról, bármit is állít TGM a fönti cikkében. Nekik a magyar az elnyomó szinonímája, de azért titkon mindegyik szeretne a helyére lépni. Egy biztos: ők nem fogják képviselni a magyar érdeket, és egyelőre a közép-európai érdeket is csak a magyarok képviselik.

  A magyar közéletben ez egyelőre nem látszik, mert a pártok és az újságírók abból élnek, hogy a saját szekértábort kiszolgálják. Mindaddig, amíg vannak híveik, akik beveszik a maszlagot, ezek uralják majd a közéletet.

 • Voronyezs:
  “Tudniillik a történelemben,… sem szokás a retrográd erőket forradalminak titulálni, hisz’azok a régi ancien regime visszaállításán minimum fáradoznak,”

  Forradalom és ellenforradalom, forradalmár és ellenforradalmár… (Tudom, olvastam John Reed írását az ő híres 1917-es vöröskatonájáról, aki szerint; “Két osztály van, a proletáriátus és a burzsoázia, és aki nincs az egyik oldalon, az a másik oldalon van”) Nos, vannak történelemben másodpercek, amikor ez a duális kategóriarendszer egy pillanatra akár érvényes is lehet, ám szinte bizonyos, hogy már a következő másodpercben szűkösnek bizonyul.

  Voronyezs:
  “Ahogy a Nagy Fr.Forr. utáni Bourbon restauráció 1814-1830. harcai* semmiképp sem nevezhetők forradalminak, tehát ellenforradalmi,”

  Aha… És “veszett” Jacques-René Hébert, aki a Robespierre vezette triumvirátus 1794 március 24-én kivégeztetett? Vagy
  a Konvent, amelyik thermidor 10-én kivégeztette Robespierret?
  Vagy Napoleon? Hadd ne ragozzam tovább…

  De túl az ilyesmin… Minden szakmában, szakterületen vannak olyan terminusok, melyeket – helyesek vagy nem egészen azok – használunk; ilyen például a 19.sz. utolsó és a 20.szd. első két évtizedének bizonyos poltikai filozófiai irányzataira használatos “forradalom jobbról” terminus, példáként csak Arthur Moeller van den Bruckot, vagy ez az egykori magyar értelmiség körében is népszerű volt Oswald Spenglert említve.

  Voronyezs:
  “ugyanígy a minden tettében a Horthy restauráció programját követő Orbanisztán is a horthysta >ellenforradalmat< gyakorolja…"

  Igen, néha én is szoktam így mondani, ami legalábbis az ellenforradalmi Horthy-rezsim hivatalos kultuszát illetően, természetesen igaz. A körülmények 1920-1944 óta azonban igen jelentősen változtak ahhoz, hogy a két rezsim egy az egyben azonosítható legyen. Az Orbán-féle "forradalom" tartalmára szerintem sokkal jobban passzolna a (stilisztikailag viszont elég nehézkes) "ellenforradalom az ellenforradalomban" kifejezés.

 • Hazai. De, azt írtam. Nekem nem fáj trianon – én mocskosul dühös vagyok miatta.
  Főként azért, mert nem lehet veletek semmiről beszélni, csak erről a sirámról.
  Egyébként: milyen valótlan” tényt állítottam?

 • Hazai Lámpa:
  “van egy Babits kötetem 1980-ból, [… az egyik szép vers címe eredetileg ez volt: Csonka Magyarország. Ezt a kötetben kicenzúrázták!”

  Igen, most nincs nálam, de azt hiszem ez a kiadás van meg nekem is; ha jól emlékszem, nem csak a címe cenzurázott, hanem talán az utolsó versszak (“Ti eldobtátok a trombitát…”) is kimaradt. Ha nem tévedek, akkor a kötet elő-vagy utószava ezt jelzi is, azzal, hogy kihagyták, mert sérthetné a szomszéd népek érzékenységét – vagy valami ilyesmi.

  HL.:
  “Mert az akkori vélekedés szerint a revízió a jobboldal követelése volt.”

  Ezt – ti., hogy az volt 1980 táján a hivatalos vélekedés, higy az 1920-30-as években csak a jobboldal volt irredenta – honnét veszi? Az más kérdés – és tudtommal ma egyelőre még hivatalosan sem tagadják – hogy a revizíós politika végül milyen kitünő útra vitte az országot.

 • Hazai Lámpa:
  “Mi már látjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése ha meg is oldott valamit, de újabb problémákat vetett fel:”
  és elvben)

  Igen, az így szokott lenne, egy probléma megoldása általában új problémákat vet fel. S valóban, mennyi új problémát vetett fel például szecessziós háború után a rabszolgaság megszüntetése… vagy pl. a nők egyenjogúsítása a 20.században (hátha még ténylegesen is is végbement volna, mint egy-két északi államban).
  Borzasztó! Mi a fenének kellett a rabszolgákat felszabadítani, a nőket (legalábbis de jure és elvben) egyenjogúsítani, hagyni kell mindig mindent úgy, ahogy van – há’ nem, Lámpa?!

  Hl.:
  “be lehet szavazni olyan pártot a parlamentbe, amelyik aztán leépíti a parlamentet, lsd. náci párt Németországban 1933-ban”

  Valóban, mint pl. Magyarországon a FIDESZ-KDNP-t…

 • Hazai Lámpa:
  “A pár évvel későbbi délvidéki vérengzésről, ami magyarokat érintett, semmi nincs a szerb irodalomban.”

  Hej, kedves Lámpa, tudná, hogy mennyire irigylem Önt, amiért ilyen alaposan, ától-cetig ismeri a szerb irodalmat! A szerb irodalomból én sajnos csak Krleza egy-két kötetét és Danilo Kis-t (már amennyiben őt szerbnek s nem montenegroinak, zsidónak vagy magyarnak tekinti – ő mindenesetre szerb nyelven írt) ismerem egy kicsit…

 • Hazai Lámpa:
  “Nekik a magyar az elnyomó szinonímája, de azért titkon mindegyik szeretne a helyére lépni.”

  Valóban. Már br. Eötvös József is pontosan tudta, hogy a kollektív nemzeti jogok (legyen az akár területi, akár – legalábbis Eötvös szerint – kulturális autonómia) iránti igény nem a nemzeti egyenlőség, hanem a más nemzetekkel, nemzetiségekkel szembeni hegemónia igényét jelentik. Eötvös szerint nemzeti (akárcsak a vallási) egyenlőséget kizárólag az egyéni (és nem a kollektív) szabadságjogok biztosíthatják.

  Egy biztos: ők nem fogják képviselni a magyar érdeket, és egyelőre a közép-európai érdeket is csak a magyarok képviselik.

 • Bocsánat, ez lemaradt.

  Hazal Lámpa:
  “Egy biztos: ők nem fogják képviselni a magyar érdeket, és egyelőre a közép-európai érdeket is csak a magyarok képviselik.”

  Nem értem teljesen, hogy Ön miről beszél sem a “magyar érdekek”, sem pedig a “közép-európai érdekek” (amit Ön szerint csak a magyarok képviselnek) címszó alatt.
  Úgy a magyar, mint a közép-európai érdek – ahogy én vélem – jelentheti egyszerűen a régióra kiterjedő bizpnyos természeti csapások (árvíz, járvány, stb.) lehetőség szerinti elkerülését, következményeinek enyhítését, erre irányuló összefogást – vagy pedig valamiféle magyar, illetve közép-európai hegemónia, dominancia igényét más nemzetek vagy régiók népei felett, azokkal szemben. Tertium non datur.

 • hazai lámpa
  2020 július 7
  4:32 de.

  lámpuska és kővendég arról kellene erkölcsi vitát folytatni, hogy ha van szavazati joga de nincs miből megélnie akkor kire is kellene szavaznia? persze erkölcsösen

  járjátok ezt is körül néhányszor

 • Kővendég/5:52/
  Hazai Lámpa,
  de minden olvasó társ!

  A világszínvonalú(!!!) mezőgazdasági termelőszövetkezetek,
  M G T S Z-ek minden körülmények közötti, de főleg a rendszerváltáskor szükséges, ám jobboldali módszerekkel oly vandál-mód jobboldali szétbarmolását, mint égbekiáltó
  b ű n c s e l e k m é n y t . az alábbi melléklettel kívánom bizonyítani:

  https://168ora.hu/itthon/mezögazdasag-magyarorszag-kadar-rendszer-termeloszovetkezet-elvonal-186696

  Érdemes lesz a többi részt is elolvasni.

  Üdvözlettel: Gorgonzola

 • Kővendég:

  Jómagam a kérdéseket a történelmi evolúció szemszögéből értékelem. Ebből adódóan az Orbán rezsim látszatra akár még forradalminak is lenne mondható tekintettel a “kor követelményeként” szinte egy szempillantás alatt általa a közvagyonból leemelt és koncentrált tőkekének szánt, akként funkcionáló magyar termőföld-vagyon egyetlen pénztárcába rendezése folytán… Leegyszerűsítve, csak a nép, illetve a “falu népe” maradt ki ebből a jó buliból, mely eszköz-vagyonok így maximum egy felső 10ezer, fidSS zsebében produkálja az új horthysta gazdasági rendszer . e l l e n f o r r a d a l m i . lényegét… Ez pedig mélyen tartalmi kérdés.

  🙁

 • Kővendég és
  Voronyezs

  Az ellenforradalom történelmi kategória, nem is újkeletű társadalomfilozófiai fogalom. Már a Nagy Francia Forradalom is használta és a Burbon restauráció éveiben nyert teljes elméleti létjogosultságot, a reakció pontosabb meghatározására.

  Magyarországon a Horthy-rendszer ennek megfelelően, nem véletlenül határozta meg önmagát ellenforradalomként, mert az volt, de Nicaraguában a zusákok támogatta contrák is ellenforradalmároknak nevezték meg magukat.

  Tévedés azt gondolni, hogy csupán elvont fogalomról van szó, mert bizony nagyon is gyakorlati…

 • Gorgonzola
  2020 július 7
  1:07 du.

  Úgy tudom hogy azóta sem lehet a kis-föld tulajdonosoknak TSZ-be tömörülni.
  Talán akkor kinyílna a csipájuk ? Az meg ugye nem ajánlatos..

 • Gorgonzola
  2020 július 7
  1:07 du.

  gratula

  + a decentralizált ipari tevékenység a legutolsó zsákfaluba is juttatott minőségi és jól fizető munkát ugyanakkor a végtermékek árai világszinten is versenyképesek maradtak

  kapitálistapistáék a 90 -es években fedezték fel ugyanezt és az országhatáron belüli “offshore” hatalmas extra profitot is termel nem csak a járműiparuk de majdnem az összes “kalákában” készül amit Magyarország Kádár időszakában a 60 as évektől gyakorolt

  majd olvasd mit mond erre gábriel aki most a b’Olcsó Néró ját fogja gyászolni elkapta a SARS

 • HAZAI LAMPA Julius 4, 5;45 de soraira;

  Allitasainak, vagy inkabb feltelezesei nem a kozgazdasag hianyossagait, sem hibait, hanem az allmhatalom korlatozatlansaganak es mukodesei alatal termetett provlemakat mutat!!!!!!

  Sajnalatos, hogy Onmaga nem latta azt be !!!!

 • CIKIHARA , Julius 7, 2;45 du allitasaira;

  Persze Maga nem a tenyeket, hanem csupan valotlan allitasokat jelzett.

  Minden FORRADALOM elleni tettek, ill. azok leverese az “ellemforradalmi” tettek.

  Deniel Ortega NEM forrdsalmat hajtott vegre Nicaraguaban, hanem hivatalosan a nemzetuk modszerei alapjan Koztarsasagi elnok lett.

  A “contra” volt valojaban, a szervezett forradalom a pro-Szoviet kormanya ellen.

  Nevezne pl. Magyrorszag eseteben a lakossag fellenduleset a Szoviet diktatura ellen, ellenforradalmi tetnek???
  S nem az idegen hadak alatali eroszakos megszallasat????

  Talan Haynau es Paskiewich alatali fegyveres erok tetteit is “foradalom”-nak vele?

  S a pesti ifjak 1848 Marcius 15-i tetteit “ellenforradalom”-nak????

 • Rodeo11
  9/11:29

  😀 😀 😀 😀 😀 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Kővendég!7,35

  Az ellenforradalom n e m . k o m m u n i s t a . t a l á l m á n y, hanem az a forradalommal szemben ható ugyanaz a történelmi erő, mint a fizikában a reakció, vagyis h a t á s .és. e l l e n h a t á s . jelenségéből a második….

  És, bár a . v u l g á r m a r x i z m u s [persze nemcsak ez, hanem minden, ami vulgáris és nem alapos] a legtermészetesebben termeli ki az általad is említett >fekete&fehér< világlátást, az még . n e m . azt jelenti, hogy az alap meghatározás, maga . a z . a x i ó m a . lenne a . h a m i s… Tehát kérdésedre; inkább ne ragozzad tovább, mert a . l é n y e g . a felhozott vulgarizált példáid ellenére is az a mai . F r a n c i a . K ö z t á r s a s á g, amely az említett és valóban borzalmas(!) születési fájdalmai és korai, vajúdási rendellenességei ellenére, a maga módján mára mégiscsak polgáribbnak és demokratikusabbnak mondható. A tőkés világ egyik vezető nagyhatalma és a demokráciának nemcsak szószólója, de még a példamutató gyakorlója is.

  Persze nem állítva azt, hogy tökéletes lenne, de ez egy másik puzzle kirakós talánya lesz. – Minden esetre szerintem jobb, mint amelyről anno a Convent bölcsei 1789-ben álmodozni mertek… 🙂

  Na, agyő:
  Cukihara Jakumó

 • És még egy:

  A történelemből a felszínen zajló események mögött a mélyben ható törvényszerűségeket kutatjuk, azokat amelyek az alapokhoz vezetnek és azokat tárják elénk…

  Így zajlott itt már a Francia királyi, v. az Orosz cári család “tragédiájáról” szóló vita is, amelyek során mozgató rugóként a feudális – pl. ősiség trv.e – törvényeknél kellett kilyukadnunk, mely a vagyonból minden más osztályt kizáró feltételek nélkül ezek a hűbéri tényezők nem is léteztek volna, de mely nélkül akár nem is került volna sor ezekre a kegyetlen kivégzésekre. Bár túlzásnak tűnhet, de ezek voltak a MAi világ feltételei…

  🙁 – 🙂

 • Kővendég 9:08

  😀 😀 😀 😀 😀

  .

  – Ez a pikírt érvelés a leghatékonyabb meggyőző erő úgy, hogy:

  Gratula-pacsi!

 • talalom
  2020 július 7
  8:05 de.

  Az a valótlanság, hogy egyik oldalt szentnek, a másikat ördögnek állítod be, de ezt már fönt is írtam. Nem tudom, hogy másokkal hogy tudsz vitatkozni, de nekem még konkrét választ semmi állításomra nem írtál.
  Én továbbra is megismétlem, hogy szerintem a baloldalnak nincs programja, ezért se jut el a választókhoz. Illetve, ami a kormány programjában van, az igenis vonzó a szavazóknak, de legalábbis elviselik. Nem azért, mert feltétlen elhiszik a hazugságokat, hanem mert valódi problémákra ad valódi választ (más kérdés, hogy ez mennyire lesz valóban hasznos vagy csak jelképes hosszútávon!)
  Ennek nincs köze a tömegdemokráciák régi diadalmenetéhez és mai lejtmenetéhez.

  Ezek a legfontosabb témák: az alsóbb osztályok megélhetése ill. egy egységes (keresztény-nemzeti) világkép minden csatornán való népszerűsítése. Nem kell velem vitatkoznod, de ezek a kérdések nem tudhatók le annyival, amennyit a cikkedben megemlítesz.
  Nemcsak a kisember szorgalmán múlik a megélhetés, hanem pl. az állami jogszabályi támogatás v. nehezítés is sokat hozzátehet vagy elvehet belőle.
  Másik, hogy eltelt 100 év a sajnálatos események óta. A mai jobb vagy baloldal már nem ugyanazokból az emberekből áll, mint akár 30 éve (néhány kivétellel). A nagyhatalmi vagy a gazdasági környezet meg éppen hogy az elmúlt 10 évben változott meg. Nem lehet lesöpörni az érveket azzal, hogy ez vagy az a politikus valamelyik elmúlt rendszert másolja, de bezzeg ha a másik rendszert másolná, akkor biztos a magyar érdeket szolgálná.

 • Kővendég
  2020 július 7
  9:34 de.

  A Hideg napok c. regény szerzője állítja ezt (hogy nincs reakció a szerbeknél erre). Ha ő hazudik, akkor én is hazudok.

 • Rodeo11:
  lámpuska és kővendég arról kellene erkölcsi vitát folytatni, hogy ha van szavazati joga de nincs miből megélnie akkor kire is kellene szavaznia? persze erkölcsösen

  Miért ne válaszolnék Önnek? Igaz, Önnel – masszív nemzetiszocialistával és Holokauszt-helyeslővel – semmiféle úgynevezett “erkölcsi” vitát nem áll módomban folytatni, mert ahhoz hiányzik a legminimálisabb közös alapunk is.

  Nos, ha jól emlékszem – bár már nem vagyok benne biztos – valamikor még az 1990-es évek vége táján az általam olvasott, akkor még javában létező Népszabadságban határozott rosszalást és lenézést váltott ki, hogy valamely isten-hátamögötti, végletesen szegény faluban – ahol mindenki munkanélküli volt, talán csak a polgármester nem – a falu lakói összefogva majdnem kivétel nélkül jelöltették magukat az önkormányzatba. A jelöltek akkoriban kaptak a költségvetésből talán 1.000.-Ft költségtérítést. Hogy közülük végül kit választottak meg, vagy kit nem, érdektelen, segíteni a szegényeken úgy sem tudott volna egyik jelölt sem.
  Viszont a nagyon-nagyon szűkös lehetőségeiken belül valamennyien a lehetséges legjobbat választottak; végülis akkoriban 1.000.-Ft még legalább 5 kg kenyér ára lehetett.
  Mondom, rég történt, nemigen emlékszem már, de valahogy ílyesfélén eshetett. Az akkori politikai osztályok “erkölcsi” véleményére már akkor is épp úgy köptem, mint most az Önére.

 • Gorgonzola
  2020 július 7
  1:07 du.

  Érdekes cikk, várom a folytatást. Én egyébként úgy tudom, hogy az állam támogatta anyagilag a tsz-eket, ebből voltak a szociális juttatások. Másrészt az állam akkoriban nem kellett hogy költsön munkanélküli pótlékra vagy segélyre, mert ilyenek nem voltak akkoriban.

  Mindenesetre nem kétséges, hogy az ilyen cikkek pusztába kiáltó szó maradnak! Ha egyáltalán reagálni fog rá bármely politikus vagy liberális közgazdász a jobb ill. baloldalon, akkor “komcsi csökevénynek” lesz elkönyvelve az egész.
  Egészen kicsi esélyt látok arra, hogy erről (is) értelmes társadalmi vita kialakuljon (de ne legyen igazam).

  Én a témában Kovách Imre szociológus könyvét ajánlom: A vidék az ezredfordulón.

  Illetve ezt az érdekes cikket sokszor belinkeltem már: helyzetkép az akkori fogathajtásról és vidéki életről. Összehasonlítva a mai vidéki állapotokkal. A mai magyar fogathajtással kapcsolatban sokat cikkeztek egy időben, de persze csak kampányidőben volt érdekes az ellenzéknek. De akkor se nagyon érdekelte őket, hogy ez mennyi dicsőséget hozhatna az országnak?

  https://8danosnyugger.blog.hu/2014/06/19/az_elso_kecskemeti_fogathajto_vilagbajnoksag_hadtap_nezetben

 • Gorgonzola
  2020 július 7
  1:07 du.

  Nekem a Kolh kancellár és Antallos rész kissé úgy tűnik, mint egy ilyen “háttérhatalmi és jobboldali” gonosz összeesküvésről szóló elmélet.

  Szerintem a magyar baloldali politikai és értelmiségi elit felelőssége megkerülhetetlen, mert akkor is, most is a liberális gazdaságpolitikát valósították meg. A liberálisokról lehet tudni, hogy mindig is a nagytőkét képviselték, és senki mást. A jobboldaliaknak viszont volt egy markáns mezőgazdasági politikája, a nyugat-európai minták alapján, ami a gazdálkodók önkéntes szövetkezésén alapul. Persze nem Antall képviselte ezt és nem a vezető politikusok, tehát nem igazán valósult meg.

 • HAZAI LAMPA July 4,6;06 du. soraira nyujtottam reszletes magyarazo valaszt megjegyzesere.

  De a foszerkeszto azt megtiltotta es torpolte.
  Igen csodalkozva, hogy mi okbol vagy celbol?
  Hiszen a teljesen ellenorizheto adatokat nyujtottam.

  Igen kerdore vonhato hogy mi egyeni celt ohajt azzal a cenzor, aki onmaga vegzetsege alapjan ugy mint az Open Sociaty Foundation alap-elvenek celjat, ,s NEM a szabad kifejezes szabad megnyilvanitasanak az ellensegenek kellen lenni, legalabb is remelhetoleg.

  Nem feledve, hogy maga az “Open Society Foundation Work to Build Inclusive Democracies Whose Governments are Accountable to Their Citizens.”

  (Az Open Society Foundation mukodik letrehozni egybentarto demokraciakat melyeknek kormanyai feleosegre vonva lakossai alatal.”)

  Javaslom minden KMH olvasoinak, persze a foszerkesztronek is tisztban lenni az OCF mukodesevel, celjaival es minden tamogatott szervezetek serkenteseivel.

  S remlhetoen valami demokratikus elvek alapjan, s nem egyeni ellensegeskedeset gyakorolna a KMH itten!

  Na most HAZAI LAMPA elobbi megjegyzesere.
  Reagalasa volt az en megjegyzesemre, hogy az Alkotmanyos Koz-tarsasag a leg-jobb lehetoseg, nem csak a KMH hozzaszollio remenyeinek, hanem az Open Society Foundation elveiei alapjan valo nyilt es szabad tarsadalmak letrehozasainak a celjabol is.

  Persze az ALKOTMANY a lakossag szabadon, a szavazok tobbseg-hatarozata altal jovahagyva, s NEM egy maroknyi politikai part-vezetok onkenyes hatarozatai altal.

  Az Alkotmanynak szukseges,
  (a)., sot elhalaszthatatlan, meghatarozani es biztositani minden allam-polgar korlatozhatatlan jogait.

  (b) Az allamigazgatas MINDEN mukodesenek a modszereit, felepiteset, kotelezetseget es felelosegrevonhatosagat.

  (c)Minden hatrozatok a lakossag szabad es korlatlan tobbseg hatarozatai alatal dontve minden modositasok, kozvetlen-torvenyhozas, minden kormany-tisztviselok lete, egyenileg, nev-szerint, a lakossag tobbsegszavata altal.

  HAZAI LAMPA feltetelezeese, hogy a “kisebbsegnek” semmi lehetosege az allamigazgatas betoltesen.

  Az teljesen valotlansag az Alkotmanyos Koz-tarsasagok eseteben amelyek Alkotmanya az egyedulli alapszablyaik.
  NEM a politikai part-vezerek korlatlan onkenyes dontesi!

  HAZAI LAMPA allitasa CSUPAN a Parlamentary rendszerek eseteiben letezheto.
  Ahol a lakaossag csupan a partokra szavazhatnak, s amodon a partok vezetoi az egyedulli minden-nemu dontes-hozok.

  A Parlamenti rendszer esetebven CSUPAN a tobbsegi part vezetoje es annak kepviseloi hataroznak.

  A legjobb pelada a Parlamenti rendszerrel szemben, mint az Alkotmanyos Koz-tarsasag, a USA-esete!!!!

  A demokrata part regisztralt szavazaoi KETSZERESE a Republikanus part szavazaoinak.

  De a kisebbsegi part (a Republikanus) altalaban, tobbszor valasztva az elnokseg, kepviselo-haz, es Szenatus tobbsegeve.
  Sot a tag-orszagok kormanyai is hasonloan gyakran a kisebbsegi Republikanysok a megvalasztottak.

  Mind-azokk melett, barki partnelkulli egyenek lehetosegei korlatlanul biztositva.

  Leg ismertebb pelada, a Donald J,Trump elnoksege.

  Trump SOHA NEM volt politikus, sem ugyved, SOHA NEM vett reszt semmi partok versenyeiben, DE a 2016-os elnokvalasztasi versenyebe beugrott a Repblikanus versenyzok ellen.
  Es mind a 16 jelentos versenyzoit megsemmistette az orszagok-szerti elozetes valasztasi-versenyeiben.

  S az evi valasztasokon sikereskedett a tobbsegi demokrata Part veresenyzoje ellen is.
  Eftszerien mert alakossag elegedetlen volt a hibatasos nagy partok politikussaival.

  Azert minden politikai partol teljes ellenzekben alva tamadtak az elnokot minden lehetosegeikkel.

  Hasonlo pelda volt Arnold Schwartzenager esete is.
  Az “izom-ember” es szinesz hogyn lett a 35 millios California orszag lakossai altal valsztott kormanyzoja.

  California masodszorra megvalasztotta nepszeru kormanyzojukat Jim Davis-t.

  De negy-honappal kesobb, az orszag koltsegvetesenek terveit a lakossag ellenezte, s a kormanyzo elleni “vissza-hivo-valasztast” szerveztek.

  California szavazo lakossai kirugtak amodon a nepszeru kormanyzojukat, es Arnold-ot valsztottak kormanyzojuknak.

  Masik eset pl. a magyar szarmazasu birkozo, Jessy Ventura. Szuletett neve Janos James.
  SOHA NEM politizalt !!!!

  De elegedetlen volt hazaja Minnesota orszag politikusaival es a kormanyzoi vesenybe belepett.

  A lakossag megvalasztotta tobbseg-szabazataik altal,
  Jessy ketszer volt valassztva Minnesota orszag kormanyzojanak.

  Na kedves HAZAI LPMAPA es mind az olvasok.
  Hol es mikor lehetne az valosagg Europaban, nem csak mgyarporszagon??????

  A Parlamenti rendszer alkalmazasaval az orokke lehetetlen.
  A part-politukai vezetoinek az a garantalt hatalma!!!!

  Alkitmanyos Koz-tarsasag az egyedulli lehetoseg a lakossag szabad-lehetosegeinek, a korlatozott allamhatalom es a a demokratikus rendszer mukodesenek a biztositasa.
  Az az egyedulli lehetoseg hogy a lakossag sakkban kepes tartani allandoan az allamhatalmat, es a kormany mindennappi mukodeset, ygy mint minden altaluk valasztott tagjaot!!!!

  Az amit az emberiseg vilagszerte ohajt es remel!!!!!!
  Es z amit az Open Societi vilagszerti celja.

  cc: opernsociertyfoundation.org
  224 W.57 St.Manhattan,N.Y.C., N.Y.

 • Kővendég
  2020 július 8
  7:04 de.

  papolunk, papolgatunk?
  erkölcs: a nagyhatalmak: USA, GBR, Fr. a kisujjukat sem mozdították ellene, pedig már régen tudták… nekem meg valami ami elmúlt, semmi dolgom vele..

  ennyit erkölcsről

 • Hazai Lámpa:
  “A Hideg napok c. regény szerzője állítja ezt (hogy nincs reakció a szerbeknél erre). Ha ő hazudik, akkor én is hazudok.”

  Kedves Lámpa! Nem mondtam, hogy Ön hazudik. Azt mondtam, hogy irigylem, amiért ilyen jól, ától-cetig ismeri a szerb irodalmat, mert én Krleza-n és Danilo Kis-en kívül sajnos nemigen.

  A Hideg napok szerzője Cseres Tibor. A regény 1964-ben jelent meg először, utolsó kiadása 2005-ben volt. A filmet 1966-ban mutatták be.Cseres Tibor 1993.május 23-án, 78 éves korában sajnos elhunyt
  Úgy vélem, az Ön határozott kijelentése nyomán talán némi joggal vélhettem úgy, hogy kitünően ismeri legalábbis a Cseres Tibor elhunyta óta eltelt 27 esztendő szerb szép- és tudományos irodalmát, beleérte természetesen az emigrációban született műveket is. Ha netán esetleg mégsem így van, akkor természetesen visszavonom az “irigylem” kifejezést.

  Utóbbi esetben – hátha érdekli, ugyanis az benyomásom, hogy Ön, némely kommentelőtársunktól eltérően szokott olvasni – hadd hívjam föl szíves figyelmét, Szerbhorváth György, 1972-ben Topolyán született magyar szociológusnak (1996-1999 között az újvidéki Symposion felelős szerkesztője. 1998-1999 között a 021-es Rádió magyar adásának főszerkesztője volt) az Élet és Irodalom 2020.július 3-i számában “…Valahol jogos volt az önkényes végkielégítés…” címmel, “Pogrom, fosztogatások egy bácska faluban 1941-től” alcimmel megjelent írására. Olvasható a net-en itt:
  https://www.es.hu/cikk/2014-02-07/szerbhorvath-gyorgy/8222valahol-jogos-volt-az-onkenyes-vegkielegites8221.html

  Természetesen nem kell feltétlenül egyetérteni a szerzővel, szerintem se lehet jogos, az effajta “önkényes végkielégítés”.