Emberiség, evolució, egyebek… III. rész

2020 július 20 9:38 de.105 hozzászólás

A XX. SZÁZAD

Az előző részekben arról írtam, hogyan indult útjára a Mindenható isten MÉMje, hogyan hozott létre nagy birodalmakat, és hogyan változtatta meg az emberiség ősi, természetközeli életmódját két-háromezer év során a mai, pénzre alapozott, valóságtól eltávolodott életvitelre. Ezzel a világgal a legutóbbi 500 év alatt új MÉMek vették fel a harcot a maguk eszközeivel. A reneszánsz művészet, a matematikára és mérésekre alapozott tudomány, és számos más dolog, például a felvilágosodás (“vissza a természetbe!”), valamint utoljára Marx elmélete. Ezt a körülbelül háromezer plusz ötszáz éves folyamatot viszonylag könnyű volt átlátnunk, hiszen mi már csak visszatekintünk, de nem éltünk benne.

Ámde a változások gyorsulnak. Sokkal nehezebb dolog felismerni azokat a MÉMeket, amelyek éppen most, a mi életünkben keletkeznek szinte napra megjelölhetően, hatnak a gondolkodásunkra, és nyilvánvalóan befolyásolni fogják az egész jövőbeli életszemléletünket. Világéletemben izgatott a kérdés, hogyan lehet felismerni egy történelmileg döntő pillanatot akkor, amikor éppen keletkezik. Ezeket a pillanatokat próbálom most összegyűjteni a mindennapjaink történetéből, ahogyan én személyesen átéltem azokat.

***

Kezdjük a fizikával. Amit most leírok, arról én magam csak az egyetemi tanulmányaim alatt hallottam, ámde még így is felkavaró élmény volt. Az ötvenes-hatvanas években a gimnáziumban és az egyetem első két évében lényegében a klasszikus fizikát tanultuk, úgy, ahogyan az a XIX. század végére kiteljesedett. Akkoriban, az elektrodinamika elméleti kidolgozása után a fizikusok azt gondolták, hogy már lényegében mindet tudunk a világmindenség elvi működéséről. Csupán két mérés volt, amelynek az eredményét sehogyan sem lehetett beleilleszteni ebbe a teljes rendszerbe.

Az egyik mérés “a fekete test sugárzás spektruma” – amelynek az elmagyarázására itt nem vállalkozom – kezdetben csak részletkérdésnek tűnt. A lényeg, hogy egy ilyen test – amely azért “fekete”, mert minden sugárzást elnyel és semmit sem ver vissza – a saját hőmérsékletétől függően energiát (elektromágneses sugárzást) bocsát ki magából. Hogy milyen a sugárzásának a spektruma, azt viszont elméletileg ki lehet számolni a hőmérséklete függvényében a klasszikus fizikai ismeretek alapján. És ez bizony a mérésekkel nem stimmelt!

A másik különös eredmény a fény sebességével volt kapcsolatban. Amikor már jól, és elegendően pontosan tudtak fénysebességet mérni, felmerült, hogy ravasz módon megmérhetnénk, milyen sebességgel és milyen irányban halad a Föld a Világmindenségben. Az elképzelés az volt, hogy a világűrt egy valamiféle még ismeretlen anyag vagy erőtér tölti ki, az éther, a fény pedig nem más, mint ennek az éthernek a hullámzása. Mint ahogy a vízhullámok esetében tulajdonképpen a víz hullámzik, a hanghullámok esetében pedig a levegő rezeg. Nem kell tehát mást tenni, mint különféle irányokban megmérni a fény sebességét, és a mérésekből kiderül, hogy a Föld merrefelé és milyen sebességgel halad a világmindenséget kitöltő étherben. Ezt a mérést el is végezték, de kiderült, hogy a fénysebesség minden elképzelhető irányban pontosan ugyanannyi. Mintha a Föld állna. Márpedig az nyilvánvaló, hogy halad, hiszen legalább a Napot, na meg a Galaxis középpontját bizonyosan kerülgeti! És itt meg is állt a „józan paraszti ész”.

A fénysebesség problémájára Einstein relativitás-elmélete adta meg a választ, amely a nagyon nagy sebességekre mond hasznos gyakorlati tudnivalókat. A feketetest-sugárzás “anomáliájára” pedig Planck talált megoldást, aki a számításaiban feltételezte, hogy a sugárzási energia csakis adagokban (kvantumokban) terjed. Ez pedig a mikrovilág fizikájában kavarta fel az állóvizet. Na, ezzel aztán össze is kutyulódott az egész, szépen megalkotott klasszikus fizika, és máig újabb meg újabb elméleteket, újabb meg újabb hihetetlen eredményeket produkál, de annyira, hogy az már embertől szinte nem is érthető, hanem minden tényleges értelmezéskor már csak a matematikai logika és a mérések egyezésére hagyatkozhatunk, a józan észt megette a fene. A szépen megalkotott érthető fizika csak abban a mérettartományban igaz, amelyben mi élünk. Azt mondhatnánk erre, na és? Vannak gépeink, amiknek értjük a működését, találmányaink, technikánk. Ki törődik a “modern fizikával”, csak üres okoskodás az egész. Csakhogy nem így van. A kvantummechanika ismerete és megfelelő alkalmazása nélkül nem lennének használható számítógépeink, relativitás elmélet nélkül űrhajóink, mobil telefonjaink… A modern fizikatudományban egészen szokatlan új MÉMeket voltunk kénytelenek elfogadni.

***

Hogy ki, és mikor találta ki, hogy a technikai találmányokat szabadalommal védjük a “lopástól”, azt nem tudom. Első hallásra értelmes és jogos dolognak tűnik, elvégre annak legyen haszna a találmányából, aki kitalálta. És a feltalálás dicsőségét se sajátíthassa ki senki.

Jól van, ha egy gépet valaki megépít, adja el. De az ötlet megvédése faramuci dolog. Elvégre a feltaláló ingyen használta az emberiség néhány évezred alatt összegyűjtött tudását. A szabadalomból származó pénz pedig rendszerint nem is a feltalálónál landol, legtöbbször gyakorlatilag valami menedzser, vagy cég zsebébe jut. Valahogy úgy, mint ahogy a klasszikus művészeti példában: A festőművész éhenhal, a műkereskedő meggazdagszik

A fenti jelenséggel először a nyolcvanas évek elején szembesültem személyesen is. Számítástechnikával 1970 óta foglalkozom. Politikai okokból persze mi nem vásárolhattunk akkoriban nyugatról semmiféle számítástechnikai cuccot, nemhogy gépet, de még tranzisztorokat sem. Az oroszok gyártottak – kínnal – olyan számítógépeket, amelyek “hasonlítottak” az igazihoz. Nálunk is volt számítógép-gyártás. A hardver építése, a szoftver írása izgalmas intellektuális kaland volt, egy-egy ötlet, megoldás kiagyalása és megvalósítása igazi élvezet. Aztán jött egy kis enyhülés, vásárolhattunk néhány személyi számítógépet a középeurópai tudományos együttműködés (CERN) keretében. És mindjárt jött néhány pofon is.

Először egy Hewlet Packard által gyártott programra, a kiadványszerkesztő Venturára emlékszem. Ők is nagy naivul és lelkesen szoftvereltek, ők találták ki azt a módszert, hogy a képernyőn egyidejűleg különféle ablakokban lehessen szöveget szerkeszteni. Na, ezt a módszert a Microsoft szemfülesen átvette, és ízibe’ szabadalmaztatta. A Windows 2. verziója már így működött. A HP panaszára Bill Gates hetykén nyilatkozta: úgy kell nekik, miért nem ébredtek fel időben? Ezzel egy csapásra a szoftverre is létrejött a “szellemi tulajdon” MÉMje.

Aztán mi is vásároltunk (legálisan) egy Windows3 példányt. Az volt a szabály, hogy csak legfeljebb három gépre lehet installálni. De a fijjúk szimatot kaptak, és belekukkantottak a kódjába, és meg is találták azt a részt, amelyet a Microsoft beépített az insallációs programjába, ahol a harmadik installálás után a lemezen a program saját magát elrontja. Ez volt az első “vírus”, amivel találkoztam. Később volt olyan is – ki tudja, kinek a jóindulatából – amely magát a lemez-olvasót rontotta el hardveresen és örökre. És elkezdődött egy felesleges harc, vírusgyártó és vírusirtó között. Mennyi energia, bosszúság, trükkölés, csupáncsak azért, hogy valami cég zsebébe “szerzői jogdíjak” vándorolhassanak!

***

Legújabban, amikor a kutatóintézeteket Orbán Viktor kiszervezte az Akadémia alól, az egyik fő érv volt, hogy az alapkutatási eredményeket is manapság már szabadalmaztatni kell, nem csak úgy “bele a nagyvilágba” publikálni.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Vajon Newton, Einstein, Plank és a többi korszakalkotó tudós eredményei nem az emberiség közkincsei, amelyeket bárki megérthet, használhat, és továbbfejleszthet? És vajon az ezután felfedezett alapvető eredmények nem közkincsek? De ha nem azok, akkor kinek van joga ráülni, és csak pénzért engedni, hogy valaki belekukkanthasson ezekbe a művekbe?

Egy Linus Torwald nevű finn fickó háborodott fel ezen először annyira, hogy ellenakcióba kezdett. Azóta az általa megírt Linux operációs rendszer és csatolt részei lényegében véve szabadon felhasználhatók, ahogyan szerintem MINDEN találmány, művészeti és tudományos alkotás közkincs, és ugyanilyen szabadon felhasználhatónak kellene lennie. Biztos vagyok benne, hogy minden alkotó ember szívesebben venné ezt a megoldást. Én magam is most itt magát az írás és a logikus gondolkodás folyamatát élvezem, és azt, ha sokan örülnek a művemnek, és szabadon követik a gondolataimat…

***

Mostanában a járvány idején tapasztalhattuk, hogy a rég elfelejtett, raktárakban heverő filmeket nagy kegyesen engedték megnézni a neten. Ezek a filmek nem közkincsek? Amikor a YouTube létrejött, rengeteg filmet, színdarabról készült videót (az ántivilágban még gyártottak ilyeneket a televíziók számára) meg lehetett találni benne. Akkoriban be is gyűjtöttem egy csomó linket, hogy ezeket majd megnézem. De ha mostanság megpróbálok egyet-egyet behívni, csak a szomorú fej röhög rám: egy francot nézheted ezt, semmi közöd hozzá, le van védve!

De hát, ha nem közkincsek, akkor milyen célból vannak zárolva? Jaaa… hogy a számtalan hülye TV-csatornán a reklámok elpuffogtatása céljából negyedórás darabokra szabdalhassák…

***

Hallgatom a mai mesét a minap, amelyet a 12 éves fiúunokám mesél a két húgának:

Hófehérke és a hét díler egy szép nagy erdei házban élnek, Hófehérke mos, főz, mosogat és takarít, a hét díler pedig a távoli laboratóriumba jár dolgozni, ahol kábítószert állítanak elő, majd jó pénzért eladják. Van is mindenük, ami szem-szájnak ingere, Hófehérkét is erősen kényeztetik, annyi „heroint szív”, amennyit csak kedve tartja. (Hófehérke szexuális szolgáltatásairól nincs szó a mesében…) De ez még mind semmi. A gonosz királynő beáll egy divatszalonba reklámmenedzsernek, és mint ilyen, mérgezett aranyruhát próbál Hófehérkére rásózni, mondván: „Tudod, kislány, nekem az a dolgom, hogy a divatszalon ruháit reklámozzam, ezért a legeslegszebb kislánynak ingyen ajándékozhatom el ezt a gyönyörű ruhát”…

Hát igen, ez a mese is alaposan megváltozott azóta, hogy én voltam tízéves… Csak a a női szerep, a mosás, főzés, mosogatás, takarítás maradt meg belőle, hál’isten…

***

Látható már, hogy a Mindenható Egyisten nimbusza megtépázódott a történelem során. De mégsem szabadultunk meg abból az önkéntes rabszolgaságból, amelyet az isteni gondoskodás és jutalom reményében magunkra vállaltunk annakidején. De nem ám, mivel alkottunk magunknak új istent, amiért érdemes továbbra is rabszolgaságban maradnunk. A Pénz-istent. Voltaképpen a Mindenható pártfogásában cseperedett fel ilyen szépen, de most már magától is megáll a lábán. Derék, kövér új isten. Ami – hasonlóképpen, mint a Mindenható – tulajdonképpen nem létezik, csak hiszünk benne. Kezdetben még imitt-amott egyes nemzeti bankokban voltak aranytartalékok szemfényvesztésnek, persze korántsem annyi, mint amennyit a pénzisten nevében meghivatkoztak. De ma már ez sincs. Ma már csak a számítógépek memóriájában vannak bitek, amelyek a PÉNZT szimbolizálják. Mondom: BITEK!!!

Én még úgy tanultam (Marxtól), hogy a gazdaság akkor van egyensúlyban, ha a társadalomban a pénz mennyisége pontosan annyi, mint a munkával létrehozott konkrét értékek. De mikor volt ez utoljára? Talán a XIX. század közepén. De talán akkor sem. Olykor egy ügyes spekuláns rájátszik erre, és akkor kisebb-nagyobb válságok alakulnak ki, amelyekben feketén-fehéren kiderül, hogy koránt sincs annyi pénz a Mennyekben, mint amennyit mi hiszünk. A jól működő világgazdaság viszont voltaképpen ezen a pénz-hiten alapul, veszélyes dolog ezzel játszani. Persze, hogy persze, az ilyen spekuláns nyilvánvalóan csakis maga a Sátán fattya lehet!

***

De milyen szerepe van az egyes embernek a pénzvallásban? A Mindenható isten regnálása idején lényegében éjjel-nappal robotoló rabszolgák voltunk, hogy előállítsuk mindazokat a luxus-építményeket és lehetőségeket, amivel csak a társadalom egy kis része élhet. Ez volt a “munka alapú” társadalom. Ma valami másról van szó. Ma nincs szükség éjjel nappal robotolni, azt megteszik helyettünk a gépek. Persze a megtermelt javakból mi is megkapunk egy kis részt valamilyen úton-módon, elvégre nekünk is élnünk kell. A kérdés áttolódott arra, hogy ezt a kis pénzmennyiséget mire költsük? Evégből szükségesek a reklámok, amelyek elárasztanak és közvetve megint csak rabszolgává tesznek mindnyájunkat. A pénzisten rabszolgájává. Igen, megszületett a mai, reklám alapú társadalom!

„A hódítás első kelléke a tökéletes arcbőr!” Ezt a suta hirdetést játszották le a Művész mozi minden szünetében az ötvenes-hatvanas években. Egy maszek kozmetikus együgyű reklámját. A szocialista rendszerben azonban mi eléggé le voltunk maradva a nyugati világtól reklámügyben. Az a néhány reklám, amire emlékszem, inkább humoros volt, mint vásárlásra késztető. Tompa Pufi „Nem tesz semmit, gyapjúkalap”-ja, Mezei Mária „A padlólakknak ez sem árt”-ja, vagy a „Jéghideg meglepetés!”, amelyben a pékmester izzadó hátára borul egy tölcsér fagyi… Volt egy olyan reklám is, amelyben a mulatságos, huncut piszokcsomó mindent összemaszatolt, de bezzeg jött az ULTRA és lemosta! Ennek a vége mindig sírás lett nálunk, mert a hároméves lányom sajnálta a szegény kis vidám piszokcsomót… Hát még a felejthetetlen „Müszi!!!” Máig nem tudom, mit is reklámozott…

Mi csak a rendszerváltás után ismertük meg a reklámok valódi, tömény, mondhatni sekélyes világát. Sohasem felejtem el egy illetékes hölgy szavait: “végre nem csak a női, hanem a férfi kozmetikumoknak is lesz piacuk!” És lőn… Nem nehéz felismerni a mai valódi feladatunkat. Vásárolni! Minél olcsóbban előállítható dolgokat minél drágábban. Mert ez hizlalja a virtuális pénzmennyiséget a Mennyországban. Hogy ez pontosan hogyan működik és miért jó, azt nem tudom, mert nem vagyok közgazdász. De mindenesetre annál azért jóval többről van szó, mint arról, hogy egyes gazdagok lophassanak még többet. Sőt, még azt sem zárom ki, hogy ez az emberiség számára pillnatnyilag hasznos. De abban biztos vagyok, hogy csak rövid ideig.

Az evoluciót azonban ez nem érdekli. Ha minden egyes nappal jobban élünk, és ezzel a saját sírunkat ássuk, az evoluciót az sem érdekli. Ha már elég belőlünk, az evolució majd lecsap. Sohase felejtsük el, az evolució nem alkot, és nem is javít, csupán csak elpusztítja, ami nem megfelelő.

***

A mindenható istennek volt ellenfele a XV. századtól kezdve, pénzistennek azonban sikerült ezeket magához vonnia a szabadalmakkal, szerzői jogokkal. Most már a tudomány és a művészetek is a pénzistent hízlalják.

Vannak-e még más ellenfelek, újabb MÉMek, van e még esély kikerülni a Pénzisten működése által előrevetített katasztrófát? Legközelebb erről…

Holba Ágnes, alias Almási Alma

105 hozzászólás

 • Kedves Alma!
  Én sem vagyok közgazdász vagy társadalomtudós, de még fizikus sem. Csak egy “mezei” villanymérnök, aki aktív élete nagy részében tanított. Önnel ellentétben nem ateista, tehát nem mindenben értünk egyet.Ráadásul elég öreg is vagyok ahhoz, hogy már sok mindent a filozófiai oldaláról szemléljek. Bizonyítani nem tudom, de erős gyanúm van, hogy egy elképesztően gyors, az egész világot érintő rendszerváltás folyamatának a részesei vagyunk.Egyetértek azzal, hogy Mammon lett az isten, de ugyanakkor eszméletlenül felértékelődött a minél több ADAT birtoklása és ezekkel az emberek tudtuk nélküli befolyásolása. Senkinek sincs halvány fogalma arról, hogy kik, milyen csoportok ennek a technikának a birtokosai és mire használják, mi a céljuk vele.Nincs itt hely erről gondolatokat cserélni. Csak azt szeretném elmondani, hogy nagyszerű amit és ahogyan ír.Olvasni is élvezetes. Gratulálok hozzá. Jó lenne, ha mindezzel kapcsolatban érdemi gondolatokat is cserélhetnénk, de erre a KMH fórumát nem tartom alkalmasnak.

 • Tisztelt ALMASI ALMA;

  Nem is tudom hogy kezdjem, hiszen oly-sok kulkombozo alanyokat probal fejtegetni egyttlen monadaniovalijaban.

  Persze, bagyon meglepo az , hogy europaiak az emberi civilizaciot csupan Romolus es Ramos szuletesetol feltetelezik.
  Ekismerik , talan csak a Biblia-i adatok alapjan, a Mezopotamiai es Egyptomi hatalmak letetiot.

  Azsiaban, a Qin dynastia hoditasaival mind a Kinai nepek egyesitesei, ill. meghoditasai sem az elso civulizacio volt a Foldon.

  A Vinca civilizacio a leheto leg-regibb ismert civilizacio.

  Nem is emlitve, hogy mind az evezredeken at ismertelen civiliziaciok, mint az Aztec, Maya, Inca tarsdalmak is leteztek , sot meg azokat is megelozok am.

  A kerdes maradna, hogy miert Europa mindazon idok alatt elmaradt a tarsadalmak civilizacinak feljodesetol.

  Europaban valojaban csak a Morish Muslim hoditasa az Iberiai foldresznek hozott a modern ,kulturalt civilizaciot.
  S mi lett annak meghoditasa utan?
  Az Inqviziciok es vallas haboruk.

  Na de feledjuk el a tortenelemeket.

  Tisztan, sot mondhatom, hogy tagadhatalanul a Maga vilag-viszony-meglatasa az ottani TV hirdetesek a leg erosebb es tagadhadhatalan szellemi hatalma ami a Maga szemlyes vilag-felfogasat alakitotta.

  Mindhanam, hogy meg a Marxizmus es az Evolucoizmus-nal is erosebben.

  A PENZ-ISEN NEM, N E M letaik a valosagban.

  Persze az ertek–csre-eszkozenek nem csak fogalma, de elmaradhatatlan gyakorlasa meg a LEG-primitivebb emberi leny idejetol is volt gyakorolva.
  A “PENZ” persze nem szzines-papir, hanem csiszolt eles-sarku-kovek voltak akkor.

  De minel fejleetebbe valt az emberiseg annal egyenlobb-erteku-csere-eszkozre volt szukseg.

  Nagyon sajnalatos latni soraibol, hogy a commercial (kerewskedelmi)TV hirdetese menneyire felre-vezettek Magat. Velehetoen persze Maga nem az egyedulli abban.

  Sajnos mert ottan NEM letznek community, (kozossegi) erdeku es kozossegi tulajdonban levo TV adok.

  Itten a http://www.pbs.org mindenfele mukodo kozossegi celu es erdeku adok. SEMMI HIRDETESEK NEM LETEZOK.
  Mert a kozosseg tartja fenn azokat.
  Persze, volt szocialista tarsadalomban az felfoghatatlan.
  Musoraik a tudomantos, kozerdeku, kulturalis, sot gyermekeknek is okatato allaomasok.

  Probalakoztam azt Magyarorszagon lehetovew tenni, s minden szinkronizalsok nelkul, hogy a fiatalsagnak lehetoseget nyujtani egy nemzetkozi nyelv elsajatitasan.
  De nem vagyok hajlando egyedul financirozni teljes mefalapitasanak koltseget, amig az ottani magnasok nem hajlnadok egyuttmukodni annak erdekeben.

  Azt azert jelzem , mert a vilag NEM a penz-ehsegen letezik am !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  A penz az NEM Isten, csupan annak felrevezetett felfogasa es ertekelese mindenek felett.
  S az egy szellemi problema!

  A vilagegyetem emberi felfogasan.
  Sokat tanul az emberiseg, s minden alakalommal feltarodik, hogy valojaban mit nem tud, s mit talan soha nem is tudhat.

  Pelda, hogyan lenne kepes az emberi agy, felfogas realisan ertelmezni a laheto leg-egyszerubb tenyt, hogy a vilagegyetelnek NEM letezik hatara.
  Persze, az infonity szo jon az emlekezetebe.
  De mi az a valosahban????

  Hogayn kepes ertelemzni az emberi felfogas, hogy a vilagegyetem mind a billiok es zilliok fey-evek tavolsaganak korlatolhatalansagat foglalja haladna tul korlatozhatatlanul?!.

  P.S.
  Mind az ismet ot (5)nagy-kipusztulas nem az “evolucio” sikerei, hanem kulombozo teremeszeti esemnyek alatal volt okozva.

  PPS.
  Talan ismertetve hogy magyar halaszati gyakorlok sikeresen kereszteztek ,oll. hoztak letre az u.n. “makos-gejgli-halat”, a Sziberia sturgeon es az amerikai paddle-fish kersztezesevel.
  S csupan veletlenul am !

  Varnak a nagy kerdesre, hogy steril-lessz-e majd az utodaik.
  Az oreg nemet Greg Mandel zarnadok nem tevedett!!!

 • Gabriel Karikas

  Élvezettel olvastam a fenti írást – egyre jobban kezdett tetszeni, …. – mígnem … a közepe táján hasra-estem, de nagyot! – hiszen addig a pontig minden leírt szavával azonosulni tudtam …. Aztán …
  Aztán egyszer csak az írás közepén szembementem egy hatalmas kővel, amit odazúdított az írás mélyére “hangos ordítással”, amin nem volt hogy átugorjak …

  Egész addig a szakmával kapcsolatosan, a szakma aspektusaiból kivetitetten a társadalmi visszásságokról – annak kapcsán persze a társadalmi kihatásokról, amelyekkel száz százalékban hasonló nézetet képviselek … (már réges-rég óta)
  És aztán bejött a varázs-szó – “”Így tanultam Marxtól ….”
  Hogy micsoda???? Marxtól???
  Hát hogy lehet egy magát tudós-embernek tartó hölgy ennyire beszűkült látású?
  Számomra hihetetlen, már csak azok alapján, amit egészen addig leírt a saját kútfejéből, a saját kezével, szabad akaratából, minden kényszerítés nélkül.
  De eljött az óra, ahol beakadt neki az agyonkarcolt lemezen a tű: – azt írja, így tanulta Marxtól.
  Tehát neki a szűk szakmai területén kívül a filozófia, a közgazdaság, a kultúra széles, az életünket átitató területe Marxban szűkült be.
  A szoros szakmai világát azt el tudja fogadni mint sok-sok egymástól független személyiségek (tudósok-fejlesztők) össztársadalmi kincsét, na de a világ egyéb értékei – az na ne … az mind Marxtól van … !!! (???????????) húúúúúúú………

  Hát innentől nincs mit csodálkozni a jelenlegi magyar társadalmi problémákon, a gazdaság, az oktatás áldatlan állapotain, az társadalmi és erkölcsi értékek HIÁNYÁN, hiszen minden Marxban szűkült be! – ennek a még létező generációnak (amely magát értelmiségnek tekinti)

  A szűk szakmai területéről leírja, hogy az hogyan változott alakult generációk hosszú során a közös, sokszor távoli személyek erőfeszítésein keresztül, a fizikai matematikai ismereteket hogyan kell pont ezért össztársadalmi értékeknek tekinteni, DE…!!!
  MINDAZ, AMI EZEN TÚL VAN, ( – úgy mellesleg az egész társadalmi értékrendszer – ) az Marxban mind benne van.
  Hogy a filozófiában, gazdaságtani ismeretekben – amelyeknek eredete a kínai, indiai, sumer, babiloni, egyiptomi időkbe vész, – nem ezres hanem milliós számú különféle teóriákkal – az ötetet nem zavarja. Nem ám!

  Bocs, de ez a VVV szisztéma ékes példája – aminek a meghatározása egy valóságos fizikus tézise, aki fizika területén valóságos doktor és egyetemi professzor volt;
  a Vak Vezet Világtalant – rendszere

 • Álmaink Almája már megint örömteli perceket okozol! KÖSZ!

  itt van GLOBAL TV nincs benne reklám és érdekes dolgok vannak benne, mindenféle olyan iciripicirit szocialista beütése is van (B79 aljas grizi majd megint ideborogat valamit a vödröcskéjéből erről is pedig teljesen olvashatatlan) én a magam részéről megoldottam a reklám problémát: SOHASEM SEMMILYEN IDŐBEN NEM NÉZEK SEMMILYEN TV MŰALKOTÁST HÓLIVUDIT LEGKEVÉSBÉ így reklámokat sem kell végigszenvednem… bár -megjegyzem- némelyiknek van igazi humora is…az egyik egy hashajtó amiben a két főszereplő(SIC) a SZAR két változatát játsszák el felejthetetlenül amint az egyiknek sikerül a másiknak meg nem…: kijönni…

  az a sok sok találmány az megtalálása annak ami mindig is benne volt az “anyagban” inherens! csak “mi” nem tudtuk… de kiderült és emiatt én nem ülök fel a szenzációhajhászás sétahajójára az olcsó tudomány pocsolyájában… hanem ha van haszna számomra akkor használom -taps nélkül- vagy nem használom és akkor sem tapsolok neki…BÁR NAGYON NAGYRA TARTOM AZOKAT AZ ELMÉKET AKIK KÉPESEK FELFEDEZNI AZ AKÁRMIT, ŐK A JELENKOR JÁZÓNJAI MEG ÖDÜSSZEUSZAI.. na jó Vasco da Gama is (hahaha)

  MÉM -ek…hmhmhm valamivel át kell vágni az egységsugarú állampolgárt, hogy megvegye (AZ AKÁRMIT …PÖLÖ: A LEGÚJABB APP-okat) én válogatok, koromnál fogva és hogy elég sok minden féle dolgot láttam a 38+ országban és a sok sok év alatt már nem ülök fel a kutatóprogramoknak (azt kutatja én mit szeretek… és állandóan pofára esik) mert el akar adni, más a telefonhívások amikben megpróbálnak kirabolni trükkökkel nem veszem fel de nem hagyja abba és ugyanaz a szentszar a kies Kanada legkülönfélébb pontjairól próbál bosszantani teljes a sikertelensége bár a TV híradóban voltak zokogó kanadaiak akik odaadták és most keresik a rendőrség nem foglalkozik vele mert önként tették… százezrekről van szó$-ban… mióta a Bill Gates vakcínázik azóta még jobban undorodok tőle… első lépés gyógyszer és utána ha az nem segít akkor megelőzés de nem az amit Bill Gates és tsai csinálnak

  szemlélődve kiderül milyen pirinyók is vagyunk de önmagunk óriásai csak ezt nehéz elfogadni hogy önmagunk nagyságát mi magunk fújjuk föl és közben öngyilkosok vagyunk lásd a természet kifosztását bár a több hetes kánikula után 2 órás zápor újjáteremtette a környék parkjait és a házunk kertjét is azaz a természet újra megmutatta amit az olaszok fedeztek fel a SARS kapcsán, újra van élet a Velencei kanálisokban és az utcákon is és virágzik a virág pedig csak 3+ hónap mióta terjesztik a pándémiát hogy réműlj fiam ennyire még sohasem réműltél és az nekünk jó mert befogod a csipogódat (ez sem jött össze kivonultak a… és most zaj van)

  üdv és nagy köszönet eme gondolatébresztő nagyszerűért

 • Alma:
  Azért is jók a cikkeid
  (túl a tartalmukon) mert mindig
  elfelejtem az igazi nevedet 😀 :DD 😀
  Nekem Magácska csak marad Almának 😀 😀 😀
  És ilyenkor, ha eszembejuttatja, mindig beírom a Gugliba
  és örömmel látom hogy a hazai tudományos élet
  a Maga nevétől visszahngzik.

 • Kedves Presbiter, miért ne vitatkozhatnánk itt a KMH-n is? Egyszerűen csak át kell lépni a különféle hablatyolókat, ami ugyan fáradságos, de legalább éberen tart. 😀

  Ami az adat-éhséget illeti, jól látod. Sokszor csak mosolygok magamban, amikor rá kell tikkelni a fogadkozásra, hogy csak bátran engedjem az adatgyűjtést, mer ISTENBIZONY nem fogják semmi rosszra felhasználni… 😀 Erre csak egy taktika van: minél kevesebbet törődni vele, és lehetőleg úgy élni és működni, hogy bárki látva láthassa (mert úgyis látni fogja, aki akarja). És persze gondolkodni, és lehetőleg észrevenni, ha becsapnak.

 • Almási Alma:
  “Ez volt a “munka alapú” társadalom.”

  Van jópár dolog a cikkben, amivel nem értek egyet, de nem ezért, hanem csak egy szerzői jogi körülmény miatt írok.

  A “munka alapú társadalom” terminus ugyan nem Orbán irodalmi tevékenységének a része, ám ha ennyire tetszik neki, nyugodtan használhatja, mert a szerzői jog (ha létezett egyáltalán) a szerző halálát követő 70 év elmúltával, 2016 március 13-án mindenképpen lejárt. Az eredeti jogtulajdonos Szálasi Ferenc volt.

 • Kedves Bendeguz, kétségtelen, hogy Amerikában nem jártam, így eddig nem is tudtam, hogy arrafelé nincsenek reklámok. Köszönöm, hogy felvilágosított… 😀

 • Háát, van itt néhány gubanc, amit elénk vetettél – köszi érte. Két szálat veszek föl.
  Az egyik: Mivel ateista vagyok, jobban tetszene, ha az európai – civilizációs – gondolat forrásául az antik (Athen, Róma) szolgálna. Mezopotámia tudományos eredményei építőkövek ugyan, de a társadalomépítés egészen más alapokon működött. Egyébként Ázsiában is, ahol a tudomány-technika sok-sok száz évig az európai előtt járt. Hogyan, miért vesztette el ezt az óriási előnyt? A merev társadalmi keretek végül hogyan váltak gátjává a tudomány, a tecnika fejlődésének, és ezzel az életkörülmények javulásának?
  (Polányi Károly kutatta ezt, amikor a szocializmusnak nevezett államok regnálást vizsgálta. Nagyon leegyszerűsítve: arra jutott, hogy mivel a szocialista eszméket ázsiai termelési módban működő államok tűzték zászlajukra, törvényszerű volt a leszakadásuk, megrekedésük.)

 • Gabriel Karikas
  2020 július 20
  3:52 du.

  szokásodhoz híven Marx tól hideglelést kaptál és attól kezdve csodálatias lettél

  hahaha ez milyen betegség? nem találom a gúglin!

 • A másik az ingyen szabadalom ügye. Népszerű felvetés. Csakhogy. Annak is élnie kell valamiből, aki élete jó részét valamilyen tudományos-művészeti alkotásra szánta. Régen megoldották: a szerzetesi közösségek foglalkoztak ilyesmivel. Ámde ezek csak korlátozottan voltak mobilok – az ismeretek átadásának monopóliumával végképp bezárultak, így elsorvasztva sok-sok kreativitást. A dogmák ártó – gyakran tiltó hatásáról nem is beszélve.
  A közösségnek tehát valamilyen módon biztosítania kell alkotóinak megélhetését. OK: lehet egy sámli is alkotás – de hogy cseréled el pár bitre?
  Itt jön a pénz szerepe, amit lehet szidalmazni – csak nem érdemes. Hiszen absztrakt módon ugyan, de életünk szervezője. Mindenhatóságát lehet is, kell is vitatni. A megszüntetésére irányuló kísérletek eddig rémületes következményekkel jártak.
  Amúgy én is mérhetetlenül dühös vagyok amiatt, hogy pl. a 60-as, 70-es évekbeli magyar filmek szerzői jogára “ráült” valaki.
  Ezért úgy vélem, a szabadalmi és a szerzői jogok hasznának nem szabadna öröklődnie – pláne nem adás-vétel tárgyának lennie. Azok az alkotó életének biztosítására szolgálnak – nem élősködhet belőlük semmiféle örökös – se családi, se szervezeti.
  Egyébként próbálkoztam én is a Linux-szal -, de nekem, a számítástechnikában aknamezőn bolyongó felhasználónak, túl macerás lett a kompatibilitás elérése. A Venturát (úgy tudom, World alapú), én is ismertem, használtam. A következő fejlesztések dühítettek: nem elég, hogy több bonyolult applikáció is kell hozzájuk. De elkezdtek önállóan tipografizálni! (gy mai “tördelőszerkesztő” többnyire nem is tudja, mi fá terem az a tipográfia

 • Még a reklámokról írnék – de várom a többiek véleményét. Most csak annyit: az evolúció valóban nem alkot, nem is javít – sőt nem is egyirányú: hajlamos kanyarokat tenni.

 • Kővendég
  2020 július 20
  6:12 du.

  Mindig mondom a T.Prüszkölőknek
  hogy mielőtt értelmetlen vitába merülnének
  talán tanulmányozzák Amijóurunk írásait és beszédeit
  és azokkal párhuzamosan tanulmányozzák Mussolini és más
  korabeli nagyúr munkáit, mondásait.De nem teszik csak vitáznak

 • talalom
  2020 július 21
  7:14 de.

  Hát igen, eredetileg
  azt rögzítette Marx és Engels
  hogy szükségszerűen azokban az országokban
  fog győzni a kommunizmus, melyekben a leg öntudatosabb
  a munkásosztály. Erre mit tesz Isten, azokban vergődtette
  hatalomra az álkommunistákat ahol gyakorlatice nem is volt
  munkásosztály.Állítólag Lenin ennek a ténynek a
  kimagyarázásával töltötte hátralévő éveit.

  Nekem ugyan volt
  másfélméter barna könyvem
  Lenin összes műveivel,de sohasem
  olvastam egy oldalt sem.Lehetetlenség volt.
  Érthetelen szöveg.Próbáltam,de hiába.
  Evvan.

 • Bendeguz79
  2020 július 20
  2:07 du.

  grizi íme írád vala:

  “Hogayn kepes ertelemzni az emberi felfogas, hogy a vilagegyetem mind a billiok es zilliok fey-evek tavolsaganak korlatolhatalansagat foglalja haladna tul korlatozhatatlanul?!.”

  az “infonity” mint írád az egy autómárka!!! és gurul, van benne engin, attól!

  a végtelen meg olyan egyszerű, essetunni? egy kugligolyó az végtelen, mert a gömbfelület végtelen bár meghatározható a felület meglehetősen pontos számadatokkal egyszerű trigonometriai számításokkal mégis: sem kezdete sem vége nincs…
  most olvasom kies hazád egyik egyetemén csináltak még egy “modelt” 3D (azután mikor megnéztem a róla szóló vídeót az gyermekrajzkiállítás része lehet?)

  és magyarázza szorgalmasan, hogy tágul a “drágalátos” és hogy van benne hatalmas fekete lyuk(SIC) és még sok minden, közben -mivel megoldották- (3 napra amíg másik megoldást nem közölnek ugyanerről) a COVID-19 ra még semmi ellenszer, semmi megelőzés csak a rettegés és hisztéria meg a gazdasági “Óoz a csodák csodája”

  van még ilyened és hogyan keresztezték a halakat? beeresztették őket ugyanabba a fürdőkádba és megvárták amíg szerelemre gyulladtak?

  nagyon izgalmas amit írsz? te érted? akkó’ jó!

 • Gabriel Karikas

  Találom

  “”Nagyon leegyszerűsítve: arra jutott, hogy mivel a szocialista eszméket ázsiai termelési módban működő államok tűzték zászlajukra””

  Istenbizony kurva jól megnevettettél ….
  Csak merem remélni, hogy Te legalább nem veszed komolyan ….

 • ALMASI ALMA:

  Dehogy nem lennenek reklamozasok a commencial TV-en.
  Hiszen azok amodom nyerik el megelheteseiket.

  De a kozossegi TV-k azok hirdetes mentesek, mert a kozosseg aki a sajat ohajai-szerinti musorokat ohajt es azert adakozassaokbol tartanak fenn hasonlo es mas TV es minden mas koz-erdeku kozremukodesi lehetosegeket.
  Mint a http://www.pbs.org, s minden mas lehetosegeket.

  Hiszen maguknak is korlatlan lehetosegeik az es minden hasonlo cselekedeteik.

  Persze ocsarkodasaik nem fogaja azt elerni, tettekre lenne szukseguk. Amire nem igen hajlandok.

 • Bendeguz79
  2020 július 20
  2:07 du.

  grizi egy magyarországi véleménye rólad

  Ez valami hittérítő ? az még hagyján, hogy qwerty billentyűzettel hibásan ír magyarul, de hogy el sem olvassa azt az oda kihányt kusza betűhalmazt, az meg az agya minőségét és a saját munkája iránti igénytelenségét jellemzi. Az csak hab a tortán, amit a klf. reklámmentes ezoteriákból agymosás utján a fejének nevezett csontedénybe pumpáltakból megpróbál fogyasztható masszává gyúrni. Ez egy barom, tipikus fidesz-birka jellemzőkkel, felületes, egyszerűsített laposföld effektus hívő – magyarul asshole.

 • Gabriel, megnyugtatlak. Lesz még rosszabb is 😀 …
  Jobb lesz, ha nem olvasol engem tovább, mert még infarktust fogsz kapni. Főleg, hogy nevekre buksz, nem a gondolatokra.

 • Geyza, ez csak optikai csalódás a részedről…

 • Kedves Kővendég, mit vártál? Ha egyszer a táborokra is ki volt írva: Arbeit macht frei!- ilyen pofátlanságot ki tud kitalálni?

  Engem inkább az érdekelne, mivel nem értesz egyet a cikkeimben… Jólesik ugyan a dícséret, de én jobban szeretem az IGAZAT…

 • Kedves talalom, szerintem pontosan arról van szó, hogy a Mindenható alkalmazása lehetővé tette, hogy a rugalmasabb európai országok is birodalmat építsenek – bár kicsit másmilyent, mint Mezopotámiában. Ami pedig a gyors fejlődést illeti, pontosan azért volt, mert a rugalmas európai gondolkodás képes volt harcba szállni a Mindenható európai hatalmával. Most viszont, hogy a művészetet és a tudományt is betörte maga alá a pénzre alapozott “új isten”, még nem tértünk magunkhoz. Pedig nagyon gyorsan kéne cselekedni, mert a környezetünk és a gondolkodásunk olyan gyorsan romlik, hogy ahhoz már mintha nemigen tudnánk alkalmazkodni. A IV. részben majd erről ejtek néhány szót.

 • Geyza
  2020 július 20
  4:15 du
  _________________

  Nevem Van… nevem van, ez, hogy Gorcsev… 😀

 • talalom
  2020 július 21
  7:14 de.

  most olvaslak… hááát?
  még egy Polányi is oktrojál? kitalál egy szisztémát és hozzáigazítja a világot? mint az asztronómusok a Big Bang gel…
  Polányi téved… Big Bang ről kizárólag azt szeretném tudni hol volt koordináták szerint, bármelyik koordináta rendszerben ugyanúgy, ahogy a Polányi aszongya ázsiai és a KGST ben hol volt ez? és Afrikában meg Central Amerikában? valamint a Carib térségben… hogy én mennyire szeretem ezeket a hajuknál fogva előrángatott elméletecskéket?

  el sem tudod képzelni

 • Geyza
  2020 július 21
  8:22 de.

  akkó’ azt sem tudod hogyan műxik az:

  EGYMILLIÓ PICI KRISZTUS?

  könyvtárakat tehet ki a lista azokról a művekről amiket te nem olvastál

 • Almási Alma
  2020 július 21
  6:34 du.

  Egek !
  Ekkorát csalódni!!
  Ezt már nem viselem el.Kolostorba vonulok és
  “Hátralévő éveimet az alpakka díszműtárgyak készítésének szentelem”

  Idézet naná hogy P.Howard-tól.Ha más ismét terítékre került 😀

 • Almási Alma(H.Á.)
  Nem mindenkinek van titkosítva vagy félrehazudva a neve.Utána néztem egy bizonyos Lanxner névnek Izraelben.Volt 5.Mindegyiket felhívtam telefonon,de egyetlen egynek sincs magyarországi rokonaSem elődje,sem utódja.Egyet találtam,aki járt ott túristaként 2010-ben.Amikor az Y-os niknevűt megemlítettem meg sem értette miről van szó,pedig miután magyarul egy betűt sem tudott, elmagyaráztam neki ivritül is.Azt megértette,de megkért hogy ne hülyítsem az agyát mindenféle idióta süket dumájával. Nos, ennyit a nevekről.Én még annyit hozzáfűznék,hogy a”nemeshy”y-t a név végén használják,nem a közepén.Ellenségeink között lehet gayzai, de az nem gázay.Ha végig olvastad ezt az érdemtelen nicknevűről szóló hozzád szólásomat,köszönöm a türelmedet.Gy.

 • Nagyon eros feltetelezesre vezet amikor olvasva mindenki, es mindekinek valaszolo soraira ALMASI ALMA ismetelve, de NAGY-betuvel-irva hivatkozik a “Mindenhato alaklmazasa…”, a “Mindenhato europai hatalmaval…” stb.

  Vajon mi, vagy ki lehetne a a “Mindenhato” egy oszinten nyilatkzott athyeista feltetelezeseiben???

  Hiszen tisztan jelezve cijjeben, s Karikas Gabriel igen erossen kritizlta azert hogy kijelentette minden indito tudasat, kepesseget, erejet a Marx-elveibol szopta ki.

  Yehat jofosan feltetelezhetnem, hogy Ms.Almasi “Mindenhato”-ja Karl Marx melyen magasztalt es elkepzelt nem-tudnam-micsodaja?

  Talan kerdezhetem, minden kritizalasok nelkul , hogy valoban mire celzott a “Mindenhato” kijelenteseivel?

  Elore is koszonom, ha lenne jo tisztazni azt.

 • Geyza:
  “Mindig mondom a T.Prüszkölőknek hogy mielőtt értelmetlen vitába merülnének talán tanulmányozzák Amijóurunk írásait és beszédeit”

  Minden Írásának és Beszédének kritikai összkiadására gondolsz?

  Geyza:
  “és azokkal párhuzamosan tanulmányozzák Mussolini és más
  korabeli nagyúr munkáit”

  Bevallom, magától Mussolinitól semmit sem olvastam, pedig rengeteget írhatott, hiszen politikai fordulata előtt az Olasz Szocialsta Párt legfelkapottabb újságírója, a párt központi lapja, az Avanti! főszerkesztője volt.
  Olvastam viszont a Mussolini mint szerző neve alatt 1932-ben megjelent, de a valóságban M. híve és minisztere, Giovanni Gentile filozófus által írt “A fasizmus doktrinája” c. könyvet, valamint a mai magyar (szélső)jobboldal körében nagyon divatos un. “tradicionalista” Julius Evola két könyvét és néhány kisebb tanulmányát.

 • talalom:
  “Egyébként próbálkoztam én is a Linux-szal -, de nekem, a számítástechnikában aknamezőn bolyongó felhasználónak, túl macerás lett a kompatibilitás elérése.”

  Mármint mivel kellen kompatibilisnek lenni?

  talalom:
  “A Venturát (úgy tudom, World alapú), én is ismertem, használtam. A következő fejlesztések dühítettek: nem elég, hogy több bonyolult applikáció is kell hozzájuk.”

  Lyx, esetleg Latex, akár Linuxra, akár Windosra?

  Talalom:
  “De elkezdtek önállóan tipografizálni! (gy mai “tördelőszerkesztő” többnyire nem is tudja, mi fá terem az a tipográfia”

  Ez bizony igaz! Mondjuk engem nem zavar, épp ellenkezőleg, hiszen nekem sincs halovány fogalmam sem a tipográfiáról. Igaz, hál’Istennek soha nem voltam, nem vagyok újságíró, sőt a grafikus szakmához sincs érzékem. Pedig egyszer felmerült bennem, hogy váltanom kellene, el kell menni cégtábla-festőnek – aztán eszembe jutott, hogy nemcsak rajzolni-festeni nem tudok egyáltalán, hanem erős tériszonyom is van.

 • Gabriel Karikas

  Alma

  Semmi szín alatt nem akarok ölre-menös vitába keveredni veled, csak annyit jegyeznéd meg, hogy egy kicsit többről van szó ez esetben – mint név.
  Nemcsak hogy mind a ketten tudjuk hogy az a név jegyez egy világszemléletet – merthogy mint tudjuk van kész ideológiája az élet minden területére – mint ahogy nem véletlenül hivatkoztál is rá.

  Söt bátran felvállalod hogy a követője vagy – vagyis logikusan benne hiszel.
  Más kérdés, hogy már máshol (többször) saját magad leírtad, hogy egy sort sem olvastál el az eredeti személytől
  Nem akarok csúnya lenni nagyon, hogy azt írjam, hogy a nevezett bálványtól (istentől vagy csak szentecskétől avagy prófétától)

  Hidd el szívesen vitáznék veled, de hogyan?
  Hiszen Te kijelented, hogy követed Marxot (mint írtam, úgy hogy nem is tudod igazából mit írt le) én viszont egyáltalán nem hivatkozom se Jézus Krisztusra, se Mózesre, se Allahra, vagy Buddhára, de még Zoroaszterre sem.
  Ne is beszéljünk a görög filozófia nagyjairól, vagy kínai bölcsekről, és végképp ne későbbi filozófusuk ezreiről.
  Mondom filozófusokról – csak azért, mivel filozófia tárgykörébe eső írásaidról beszélünk éppen.

  Hiven a görög akadémiai szellemhez én nyitott lennék ilyesmire – csak ….
  Csak, látod ehhez kellenének vitapartnerek.

  Még csak az sem mondhatom, hogy itt ebben a kocsmában nem lennének ehhez partnerek – felkészültségben, de sajnos rettenetes hiányt látok ehhez alázatban …
  Az nem vita, hogy deklarálod, hogy miben hiszel – és azt el kívánod adni mindenáron

  Azt úgy hívják, hogy hittérítés

 • Almási Alma:
  “Gabriel, megnyugtatlak. Lesz még rosszabb is 😀 …
  Jobb lesz, ha nem olvasol engem tovább, mert még infarktust fogsz kapni.”

  Kedves Alma, van egy ötletem. Mi lenne, ha Gabriel lelki egyesúlyának lehetőség szerinti megóvása érdekében a jövőben Karl Marx neve helyett egyszerűen a “Szerecsen” becenevet használnánk, ahogy a barátai nevezték?

 • Almási Alma
  2020 július 21
  6:30 du.

  Álmaink Almája

  imádom ahogy aggódsz a gábrielért(SIC)

  nem gondoltál e arra, hogy a IV. ekloga részeként megemlítsd, hogy neked mi a nézőpontod azzal kapcsolatban, hogy a berlini falat melyik oldalon őrizték keményebben és miért? és a végén ugyanannak a lebontása honnan is “indult”

  itt mindig Jágó monológja jut eszembe az Othello operából:

  “Indulj, tudom jól, mi a véged!
  Egy démon üldöz téged, és ez a démon Jago!
  Nincs Isten más, csak õ, a nagy bosszúálló!
  Vallom, hogy a rossz az Isten,
  S földi mása így lettem én,
  Harcomban õ a vértem!
  Mocsokból lett a testem, húsom és vérem!
  Rongynak születtem!
  Bûn lesz a sorsom, amíg csak élek!
  Örökös posványból lett minden lény,
  Ezt hittel vallom én!
  Vallom ezt szentül úgy,
  Ahogy a jámbor a Credo-t, mindhalálig:
  Hogy az a rossz, ami e szívben tombol,
  Az csak hasznomra válik!
  Vallom, hogy aljas az, aki jónak látszik, álnok
  képmutató,
  És szemfényvesztés nála nevetés, sírás, hûség, ölelés,
  esküszó.
  Sorsverte báb, játék az ember, nem más,
  Csak sárból támadt senki,
  Kit férgek rágnak szét!
  Testeden dáridózva gyõz a bomlás!
  Aztán… aztán?
  Halál és semmi!
  Világcsalás az ég!”

  nekem vannak ezzel kapcsolatosan ötleteim, Jágó -látszólag- l’art pour l’art gonosz, mert ő maga a gonosz… de nekem más a véleményem és van erre ma élő példám

  de nem előzlek meg!!

  légyszíves emeld be ezt a IV. eklogába
  kösz

 • Kővendég
  2020 július 22
  5:47 du.

  Azért kell(ene) tanulmányozniuk azoknak, akik tagadják jelen kurzus fasisztoid beállítottságát, mert nem ismerik fel hogy baromságokat hordanak össze amikor tagadják ezeket a nyilvánvaló tényeket.
  Nem azzal van a baj hogy fasiszták és félnácik, hanem azzal hogy nem ismerik be hogy miben hisznek.

  Azt én megértem hogy a Gyuri meg Tothpéter félék ösztönösen vonzódnak a szélsőséges diktatúrák felé, de miért nem képesek nevén nevezni a “gyereket”?

  Ahelyett hogy felvállalnák önmagukat és nézeteiket, azokat mocskolják vég nélkül akik hívei a demokráciának.

 • Hát ez vicces! Kővendég ajánlja, hogy a német gondolkodót hívjuk Szerecsennek. Miközben beszélgetéseink folyamán Marx nevére nagyságrendileg többször hivatkoznak a minden gondolatot ördögtől eredőnek tartók, mint akár Alma, akár én.
  Ha például valaki annyit jegyez meg, hogy a Földön élők problémái közösek, és csak együttműködve oldhatók meg, rögtön sikoltozik valamelyik: jajaj, nemzetköziség, Marx!!
  Pedighát már az ókoriak is mondtak ilyesmiket: már az, amelyik túllátott a maga köldökén. (Nem vagyok olyan járatos filozófiatörténetben, hogy kapásból idézzek valakit: keresgélni meg most nincs kedvem.)

 • A másik ilyen vicces felvetés dehát nem is ismerjük e gondolatokat “eredetiben”! Biztosan kevesen vannak közöttünk, akik úgy bírnák a német nyelvet – pláne a 150 évvel ezelőtti változatát -, hogy Marx bármely művét ezen a nyelven ismernék.
  Ezen az alapon Jézus elveit se ismerheti senki “eredetiben”.
  Tanításait úgy tudom arámi nyelven tette közzé. Ráadásul jórészt élőszóban: a Könyvben leírtakat tanítványai rögzítették – nem egyszer Jézus halála után sok évvel. Ebben hasonlít az összes világvalláshoz.
  Másképp gondolom az effajta diskurzusok hasznát. Alma a maga gondolkodásának alakulását, dilemmáit tette közzé, a filozófiatörténettel nem elmélyülten foglalkozók, magukat mégis gondolkodóknak tartók számára. “Ezért és ezért ezt gondolom – Ti hogy látjátok?” Na most. Erre nem válasz az, hogy marxista, jehovista, zongorista vagy – ezért nem lehet igazad.
  Miért fontos, hogy időnként magunknak is feltegyük e kérdéseket? Mert a mindennapi döntéseinket befolyásolják, meghatározzák, mit gondolunk a világról. Ráadásul, amíg élünk, változik, alakul a szemléletünk az ismereteinktől, tapasztalatainktól függően.
  Csak az ökör következetes – tartja egy magyar közmondás. Ebben szerintem arról van szó, hogy normális, gondolkodó ember folyamatosan törekszik a megismerésre, beengedi tudatába az új gondolatokat, tapasztalatokat. Ezek egyik útja lehet egy ilyen beszélgetés.
  Jómagam pl. sose kárhoztattam a mostani magyar kormányfőt amiatt, hogy szakított a szabadelvűséggel. Csak furcsállom, hogy éppen az illiberálist választotta: ami szótári jelentése szerint szűk látókörű, korlátolt, kicsinyes, tudatlan. (a ner-t nézve: stimmel.)
  Nem az az okos ember, aki mindent tud. Inkább az, aki felnőve már kezdi kapisgálni: mennyi mindenről fogalma sincs.

 • Még egy dolog Alma! “…mert a környezetünk és a gondolkodásunk olyan gyorsan romlik,” – írod. A fenébe, még mindig nem vagyok elég szenilis, ugyanis mindig felrémlik bennem, amit ötven évvel ezelőtt a szüleink mondtak nekünk a gondolkodásunk “romlásáról”. Biztos, hogy “romlik”? Így, általában hülyébbek a gyerekeink, mint mi? (Mellékesen: dehát mi neveltük őket!)
  Nyilván nem a technikai, stb ismereteikre gondolsz: talán inkább arra, hogy nem tudnak – vagy nem “jól” tudnak – bánni az új lehetőségekkel. Vajon miért? Kíváncsian várom erről a meglátásaidat.

 • Kedves Alma!
  Egy idézet a Wikipédiából: „A mém szó Richard Dawkins szóalkotása a miméma (utánzás) szóból, amelyet 1976-ban publikált The selfish gene (Az önző gén) című könyvében.”
  Dawkins – az “ateizmus apostola” – nagyon jól kitalálta ezt a szót. A gondom vele csak az, hogy nagyon sok mindenre használják. Okkal használja Ön is a társadalmi fejlődéstörténettel kapcsolatos tanulmányában, de a gyengébbek, mint jómagam is, kedvéért azért nem ártana pontosabban megmondani mindjárt az elején, hogy az írásában mire is használja.
  Az eddig megjelent részekkel kapcsolatban két megjegyzésem van:
  • Amit a hülye reklámokról és hirdetésekről ír, az egy a tömegeket befolyásoló pszichológiai fegyver első, primitív próbálkozása volt. Az emberek tömegeihez eljutó médiumok tudatos birtoklásával és szakszerűbb szerkesztésével ma is, nálunk is alkalmazzák.
  Ma már ez a pszichológiai fegyver a Big Data, a közösségi webkikötők és egyebek kapcsán nagyságrendekkel fejlettebb, csak nem köztudott. (Ld. Cambridge Analitica, stb.)
  • Az írásában nagyon közvetetten ugyan, de utal a digitális currencyre. Egyszerűen bitnek nevezi. Feltételezem, hogy a Bitcoin-ra és társaira gondol. Ezt az isten-mém mai pénzhajhászó tömeghatásának tekinti, pedig egészen másról, a piacgazdaságú társadalom egyik hatásos irányító eszközéről van szó.
  Végül ajánlom szíves figyelmébe a Fizikai Szemle legutóbbi, Baj Zoltánról megemlékező számát.
  No és érdeklődéssel várom az írása következő fejezeteit.

 • Almási Alma:
  “Engem inkább az érdekelne, mivel nem értesz egyet a cikkeimben… Jólesik ugyan a dícséret, de én jobban szeretem az IGAZAT…”

  Kedves Alma! Megtisztelő, hogy – sajnos, de magától értetődően alaptalanul – olyan minőségű és mértékű tehetséget és felkészültséget föltételezel rólam, hogy a te szinte teljességre, az egész világ magyarázatára törő kis dolgozatoddal szemben egy hasonlóan teljességre törő, de a tiédet cáfoló világmagyarázatot állítsak. Ehhez azonban egyaránt hiányzik belőlem a tehetség, a felkészültség és nem utolsó sorban a szándék. Az talán nem teljesen kizárt, hogy – ha lesz rá időm, ha netén le tudom bírni a lajhárénál nagyobb lustaságomat, s főként az írás műveletétől való indokolt iszonyodásomat – dolgozatod utolsó részének a megjelenése után egyben ismét elolvasom az egészet, és egy-két helytálló vagy éppen téves, jelentéktelen megjegyzést próbálok fűzni annak bizonyos részmegállapításaihoz.

  Dícsértelek? Mikor, hol? Ugyanis nem túl gyakori szokásom, ilyet elég ritkán szoktam cselekedni, kivéve gyerekekkel szemben, valamint néha, általában 30-35 évesnél nem idősebb, kizárólag az állatgondozó-idomító szakmán belüli emberekkel (ha nem tartom őket teljesen hülyének, még ha néha hülyeségeket állítanak, írnak is) kapcsolatosan. A te bizonyos nézeteteidet – legalábbis emlékezetem szerint – sokkal inkább kritizáltam; pl. amikor, még beszélgetéseink kezdetén a figyelmedbe ajánlottam Thomas S. Kuhn, Sir Karl Popper, Lakatos Imre bizonyos műveit.
  Hát mi volt ez, ha nem kritika?! Talán Nobel-díj? 🙂

  Jobban szereted az igazat? Elhiszem. Csak hát… a teljes igazság túl hosszú ahhoz, hogy bárki is képes legyen leírni, elmondani. (Bár egy vallási hagyomány szerint volt valaki, aki maga az igazság, az út és az élet – no, azóta is vitatkoznak, veszekednek, néha verekednek rajta a hívei.)

 • Orsós Elemér

  Kővendég
  2020 július 22
  6:35 du.

  Nana, azt a nevet(még idézni sem merem!) előbb engedélyeztetni kellene a BLM mozgalommal!

 • Geyza:
  “Nem azzal van a baj hogy fasiszták és félnácik, hanem azzal hogy nem ismerik be hogy miben hisznek.”

  Ahogy vesszük… Azért ne felejtsd el, hogy a képmutatás a bűn hódolata az erény előtt. 🙂 (La Rochefoucauld)

 • Bendeguz79
  2020 július 22
  3:17 du.

  grizi, most mit kell neked itt zokogni holmi Marx kapcsán?

  nektek ott a hatalmas nagy lehetőség: KANYE WEST & KIM KARDASHIAN a Fehér Házban ahol Kanye lesz az Elnököd és a Kim lesz a Förszt Léjdi… ez lesz a 21. század hatalmas nagy lépése a LEHETŐSÉGEK VÉGTELEN OPCIÓJÁNAK MEGVALÓSULÁSA kies USA ban

  gratulálok hozzá és remegve várom amint megválasztod

  hahahaha

  hol van ehhez képest a SARS?

 • talalom:
  “mindig felrémlik bennem, amit ötven évvel ezelőtt a szüleink mondtak nekünk a gondolkodásunk “romlásáról”

  Sőt, valami ehhez hasonlót már mintha az ókori görögök is említettek volna… (bár, ha megpróbálom átgondolni, én magam nem tudom teljesen kizárni, hogy bizonyos vonatkozásokban talán igazuk is volt.)

 • Kővendég
  2020 július 22
  6:35 du.

  Számtalan gyermeke nevezte Szerecsennek Marx Karcsit

 • Szukits Rezső

  ” A szépen megalkotott érthető fizika csak abban a mérettartományban igaz, amelyben mi élünk. “

 • Álmaink Almája
  van még egy ötletem…

  már anno decibeltől kezdve mikor a Filmmúzeumban megnéztem Pasolini Máté Passióját (nem ez volt első találkozásom a művel!)… amelyet a Pápa nem fogadott el, mert Jézus egy rövidre nyírt fekete hajú fiú volt (egyébként zseniális feldolgozás)

  namost vegyük ezt,… a sok MÉM (hit a hitről!!!) között neked mi a véleményed arról a társadalmi helyzetről amikor az ünnepre való tekintettel a Főpap egyet a 3 “latorból” szabadon enged!!! és megkérdezi a tömeget?

  KIT ENGEDJEK SZABADON? ÉS FELHANGZIK (mai napig cseng a szemem tőle a zenéhez én kicsike vagyok, az mindent elmond) és a barokk turbák egyik csúcsaként a JSBACH megzenésítette A HATALMAS ÜVÖLTÉST: BARRABAM!

  mi a véleményed ennek a jelenségnek a társadalmi szerepéről? (Beethoven semmilyen művet nem írt h-moll ban mondván az az öngyilkosok hangneme, JSBach a BWV244 ben az Erbarme Dich-et h-mollban komponálta és olyan is (én könnyekre fakadok bármikor megszólal… az áruló könyörög megbocsátásért, ami csak az árulásra nem létezik, nincs az az isten amely megbocsátja … bármit de ezt nem!

 • Kővendég
  2020 július 23
  8:57 de.

  Jó,..csakviszont Te meg ne feledd
  hogy ezek gyilkolni is képesek a képmutatásuk
  áligazságainak az elismertetése végett. Soha nem adják fel.

 • Talalom,
  “csak az ökör következetes”=magyar közmondás?A hatnapos (1967) háborúban vezérkari főnök,Mose Dáján aki ismert baloldali nézetekkel,nagyon kemény katona,hadvezér és ideológus volt, amikor az áldott emlékű Menáchem Begin lett a miniszterelnök, átjött a likud pártba(akkor még Chérut)hadügy miniszternek.Az egész balfékes mosott agyú társaság felhúzta a szemöldökét.Te,a szélsőségesen jobbos Begin pártjában?Erre mondta,hogy:”csak a szamár nem változtatja a nézeteit”.(Dájánnak nem volt magyar vonatkozása sem származásilag,sem nyelvileg.)Ez volt 1979-80 ban. Most aztán,hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás,döntse el egy majorsági tojás-összeszedő.Vagy akit érdekel,hogy mi volt előbb,az ökör vagy a szamár.

 • ” Csak az ökör következetes

  ◊ Arisztodémosz: Igyekszem racionalizálni érzelmeimet.

  Helena: És milyen eredményhez vezetett ez a racionalizálás?

  Arisztodémosz: Hogy kerülni fogom Hermiát.

  Helena: És mégis megmondtad neki, hogy szereted?

  Arisztodémosz: Az ember nem lehet mindig következetes

 • Hexadodekaéder

  Talalom írja, hogy “Jézus szavai arámi – azaz arameus – nyelven hangoztak el, amelyeket tanítványai jegyeztek fel, méghozzá a halála után >sok évvel< ".

  Erről meg kell jegyezzem, hogy azok a "tanítványok", akiket követőknek, azaz apostoloknak szokás nevezni bármennyire is jól tudtak gyorsírni, azokat a szent szavakat nem ők, hanem az evangelistáknak nevezett írók hozták úgy ahogy viszonylag egységes szerkezetbe. És vajh mikor? Már jóval Jézus halála után, amikorra az apostolok, ha még éltek is volna, legalább százéves matuzsálemként tengették volna puszta létüket az akkor öregembernek számító átlag 40-50 évesek között. 😀

  Tehát "az apostolok" nem írhatták az evangéliumok, az ún. Újszövetség szövegét, melyekből még a legelső is csak időszámításunk 140. körül vetődött papírra,* vagyis Jézus után úgy jó kemény, száz évvel…- Na de milyen jegyzetek alapján? Arról magáról is csak mítoszok szólnak, mert az összes – többezer – evangélium "fölös', és eretnek" sallangjaitól alaposan megtisztítva csak a Niceai Zsinat idején (isz. 325.), azaz nagyjából Jézus halála után 300 évvel lett végső formába öntve, melynek végső változata műfajilag is erősen keveredik az anekdota, a visszaemlékezés és a gyorsírás mesteri kivitelezésében.

  Egyet biztosan tudunk, hogy Pál levelei, ill. az Apostolok Cselekedetei bizony keletkezésük után is 60 évvel kerültek Rómába, akinél szintén feltevődik a kérdés, hogy is ugyan ez az események során 40-50 éves római Saul/Paul hogyan üldözhetett keresztényeket, amikor ilyenek akkor még nem is léteztek…? Aztán meg az ő leveleit is egy Marcion nevű valaki vitte a birodalom fővárosába, miután szétverték a III. Zsidó Háború utolsó erődítményét isz.140 körül, mégpedig a III.Zsidó Háborút követően, miután egész Izráelt szétzavarták…
  .

  .

  * Különös tekintettel arra, hogy négy evangelista nagyjából hasonló 4 szinoptikus evangéliuma egyes részeiben annyira eltér egymástól, hogy hívő legyen a talpán aki ezekből kibogozni képes a hit igazi építőkockáit. Kérdés, közülük ki tévedett és ki hazudott ??? Egy ilyen "antipassz puzzle" játékot ma a gyártója biztosan kiselejtezne, azaz nem is bocsátana áruba.

 • Szukits Rezső
  2020 július 23
  1:49 du.

  “Ha ugyanozon kísérlet ugyanazon feltételek között végrehajtva ugyanazt az eredményt produkálja, akkor valamit elrontottál”

 • gyuri10
  2020 július 24
  6:24 de.

  ANNYIRA érdekes amit itt egybehordtál.
  Még úgy is hogy csak minden negyedik szót olvastam el.
  Tudod az IDŐ ! Kevés van belőle, bármire (kire) nem pazaroljuk.

 • Talalom,
  a ló és szamár keveredésének neve tudjuk,hogy ösz-vér.Az ökör és a szamár egybehangolódva ösz-gezay-t jelent?Persze csak,ha a Marx “Karcsi”-tól kapta az ypszilont?!
  Orsós Elemér,
  vedd a lapot!Tudod,a mosoly egészséges.Erről jut eszembe,hogy a Kőrút és Szófia utca sarkán már évekkel ezelőtt bezárták a csodás sütiket felszolgáló”Mosoly”cukrászdát és valami digitális kütyü üzletet nyitottak helyette.Azóta vagyunk ilyen búval b……ak.

 • gyuri10
  2020 július 24
  6:24 de.

  mindez hogyan viszonyul: evolúcióhoz, emberiséghez, egyébhez? méghogy a … az volt még csak egy ….

  szóval az… itt nem szabad definiálni, mert akkor szikrázó vízsugarakkal mint a tüntetőket Portlandban…
  hahaha

  ezeket honnan ásod ki? van valami speciális “hely” ahol ezek jelentenek bármit is?

  hahaha

 • talalom;

  Remelnem NEM szemlyeskedesnek venne ha kerdeznem, a sorai alapjan tett sajat megjegyzesen, hogy vajon szeretett szulei mit veltek, mi lehetett az ami a Maga magatartasat “romlik”-nak okozhatta ?

  Ketsegtelenul, nem a techniaki tudas elsajatitasait velte.

  Mi az ami-okbol nem volt kepes sajat gyermeket (fiat) megnyerni a Maga sajat magatratsat iranyito elvet kovetni?

  Kozolte a multban csaladja osszejoveteli fenykepet.
  Tisztan mondhato, hogy manapsag vilagszerte rengetegen irogyelhetnek hasonlo csaladjaik letet, de Maga azon is igen elszigetelten alt a kep-szelen.

  A regi kinai mondas valosag, egy kep, egy szo, sokszor tobbet mond mint tortenetek eletfogytiglani sorozatos allitasai.

  Tevednek ha velenem, hogy Marxista-hite volt mind-annak okozja?

 • “Csak az ökör következetes”…./Otto von Bismarck/

  Így igaz Gyuri:
  te következetesen hazudozol
  mindig és mindenben.És most nem a fennti
  mondás eredetére gondolok,hanem úgy általában !

 • Orsós Elemér

  gyuri10
  2020 július 24
  11:39 de.

  “Erről jut eszembe,hogy a Kőrút és Szófia utca sarkán már évekkel ezelőtt bezárták a csodás sütiket felszolgáló”Mosoly”cukrászdát és valami digitális kütyü üzletet nyitottak helyette.Azóta vagyunk ilyen búval b……ak.”

  Én nem azóta, hanem mióta a bécsi cukrászdámn illuzióját b….ák röhögve kereszbe, mert én is azok közé az agyhalottak közé tartoztam, akik elhitték ezt a dajkamesét! 😀

 • B79! A családom nagy többsége baloldali. A fiam az én nevelési elveim szerint él: rengeteget dolgozik a családjáért, támogat engem, a testvéreimet, az unokatestvéreit. De nem baloldali: inkább konzervatív felfogású. Ebben mindig szabad keze volt: sokat beszélgettünk (beszélgetünk ma is, ha van ideje), de sose kényszerítettem a meggyőződésemre. Szabadelvű szocialistáknál ez magától értetődő. Amúgy nem szeretem, ha fotóznak: nem vagyok egy modell alkat. El akartam sunnyogni akkor is: valaki végül a sor végére nyomott.
  Kérem, ne kérdezzen többé a családomról: Önnek semmi köze nem lehet egyikükhöz se.

 • B79! Még egy: valóban irigylésreméltó ez a család (az idei találka elmaradt a vírus miatt), és büszke is vagyok rájuk. A titok: istenfélő, jobboldali rokonaim nem gyilkosoznak le a meggyződésem miatt. Igaz, nem edzőtermekben meg a katonaságnál nevelődtek – bár persze a fiúk leszolgálták a kötelező idejüket -, ahogyan ezzel éppen ma a hazai főkolompos dicsekedett.

 • talalom:
  “Így, általában hülyébbek a gyerekeink, mint mi? (Mellékesen: dehát mi neveltük őket!) Nyilván nem a technikai, stb ismereteikre gondolsz:”

  Hogy Alma mire gondol, azt nem tudom, már az iskolában is elég gyönge voltam a gondolatolvasás nevű főtantárgyból. Azt viszont legalább sejtem, hogy én mire gondolok…

  Vajon mi igényel több technikai ismeretet; úgy meggyújtani egy petroleumlámpát, hogy viszonylag jól világítson, de ne kormozzon, avagy az asztalomon megnyomni egy gombot, amitől kigyullad a LED-asztalilámpám fénye? Ki birtokol több technikai ismeretet; akinek ki kell menni az erdőre, kiválasztani a megfelelő fát, kivágni, kiszárítani, majd megfelelően kifaragni, kivéni belőle a kenut, azt úgy lekezelni, hogy majd ne ázzon szét a vízben – avagy annak, aki üzemcsarnokban 25 másodpercenként megnyom egy gombot, és ettől minden 25 másodpercben egy áramlástanilag jól megtervezett, strapabíró műanyagkenu csúszik rá a szállítószalagra?

  A mai társadalom aggregált technikai-technológia ismerete, tudása vitathatatlanul jóval nagyobb, jóval több, mint a 150-200 esztendő társadalom aggregált technikai ismeretei voltak. Ám ugyanez az egyes egyén szintjén korántsem feltétlenül helytálló; a mai egyén technikailag nem feltétlenül többet, hanem mást tud mint az elődei.

 • talalom:
  “A másik ilyen vicces felvetés dehát nem is ismerjük e gondolatokat “eredetiben”! Biztosan kevesen vannak közöttünk, akik úgy bírnák a német nyelvet – pláne a 150 évvel ezelőtti változatát -, hogy Marx bármely művét ezen a nyelven ismernék.”

  Tisztelt talalom!
  Fenti megjegyzésétől némileg elkenődve kell megállapítanom, hogy kitartó kínlódásom ellenére még mindig nem sikerült viszonylag tűrhetően megtanulnom magyarul. 🙁 🙁
  Szándékom szerint ugyanis a lentebb aposztrofált soraimmal nem azt akartam mondani, hogy “jaj, de hát Marx írásait nem ismerjük német eredetiben, csak fordításban”, hanem azt, hogy műveinek kb. 50%-a eddig se német, se más nyelven mindmáig soha nem került publikálásra.

  >>Marx munkáságáról – legalábbis arról a kb- 50%-áról, ami napjainkig publikálásra került (a másik 50%-ának publikálása a Berlin-brandenburgi Tudományos Akadémia és az amszterdami IMES tagintézeteinek kiadásában jelenleg és még sok évig folyamatban van) – talán-talán még van egy kevés ismeretem,…<<

  Kedves talalom, elnézést kérek úgy Öntől, mint a fórum többi olvasójától, hogy ezt az egyszerű kijelentést úgy látszik nem sikerült magyar nyelven érthetően megfogalmaznom.

 • Gabriel Karikas

  Hexadodekaéder
  2020 július 24
  10:12 de.

  Mielőtt valamit papírra vetsz mint valós események leírását, járj után.
  Akkor nem kell gyalázatos hazugságnak nevezni.

  Jól figyelj – olvasd újra, mielőtt majd kirohansz rám mint Zrinyi a törökre — személyeskedni.
  Nem hazudozónak neveztelek, azt irtam le, hogy hazugságot terjesztesz.

  Persze ha ragaszkodni kívánsz hozzá, akkor ítéld meg magad a cselekedeted ….

 • Alma:

  A cikktől függetlenül
  NÉZD MIT TALÁLTAM :

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_U-238_Atomic_Energy_Laboratory

  Ezen kívül is sok szó esik róla a NET.-en !
  Egészen elképesztő dolog..

 • Kedves Fórumozók. Úgy hozta a sors, hogy néhány napig nem voltam internet közelben, ezért – szokásommal ellentétben – nem tudtam megválaszolni sem a nekem szegezett vádakat, sem a kérdéseket. Akkor most megpróbálom.

 • Kedves talalom, az alkotó embernek nem a konkrét eredményeit kellene “megvásárolni”, hanem az alkotó TEVÉKENYSÉGET kellene fizetéssel jutalmazni. Egyes esetekben egy konkrét alkotást (mondjuk szobrot) el lehet adni valakinek. De ebbe nem szeretnék belemenni, mert bonyolult kérdés. Annyi bizonyos, hogy a létrejött ÖTLETET senki sem sajátíthatja ki magának az én erkölcsi felfogásom szerint.

 • Bendeguz, neked Gabriellel kell konzultálnod. Talán e-mail-ben, hogy ne szavarjatok minket a normális beszélgetésben.

 • Gabriel, nem is kétséges, hogy Bendeguz majd ad neked erre kimerítő választ.

 • Kedves Rodeo! A “gonosz” nem lart pour lart az, hanem mindig a hatalom ellen sikertelenül fellázadót nevezzük gonosznak. Lucifer eredendően a Mindenható Isten arkangyala, aki valamiért megváltoztatja a véleményét, és ezért ellene fordul. A Pénzisten esetében is megvan erre a példa, szinte pontosan ugyanezen a folyamaton ment át: Soros György. Ajánlom még olvasni Anatole France: Pártütő angyalok című művét. Én 16 éves korom körül olvastam, és nagyon mély hatással volt rám. De öregebb korban is hasznos a gondolkodásnak, sohase késő…

 • talalom
  2020 július 23
  3:26 de.

  Alapvetően igazad van, nincs jogom azt mondani, hogy “romlik” a gondolkodásunk, csak azt, hogy nagyon gyorsan (meredeken) változik. ez pedig már önmagában is veszélyes evoluciós szempontból, azt gondolom… Erről majd a negyedik részben mondok egyetsmást…

 • Szukits Rezső
  2020 július 23
  1:49 du.

  Ennek az okát többféleképpen is magyarázhatjuk. Van erre egy hajmeresztő ötletem is, de még nem döntöttem el, hogy merek-e vállalkozni a kritikákra, amit erre kapnék… 😀

 • Orsós Elemér:
  “Én nem azóta, hanem mióta a bécsi cukrászdámn illuzióját b….ák röhögve kereszbe, mert én is azok közé az agyhalottak közé tartoztam, akik elhitték ezt a dajkamesét!”

  Ne haragudjon, de arról talán mégsem az akkori vezetés tehet, hogy Ön félreértette az igéretet. (Nem dicsekvésképp mondom, de én már akkor sem értettem félre.) Azt mondták: “bárki nyithat majd cukrászdát Bécsben” – ez pedig nem volt holmi dajkamese. Nem azt igérték, hogy feltétlenül a város legforgalmasabb helyein is.

  A lehetőség ma is fennáll az Ön számára (számomra is, de nekem nincs kedvem hozzá, nem is értek a szakmához) vitathatlanul nyitva áll: félreeső utca, éjjel és egy jó pajszer (feszítővas)…
  No, ugye, hogy bárki nyithat cukrászdát Bécsben 🙂

 • “KIT ENGEDJEK SZABADON? ÉS FELHANGZIK (mai napig cseng a szemem tőle a zenéhez én kicsike vagyok, az mindent elmond) és a barokk turbák egyik csúcsaként a JSBACH megzenésítette A HATALMAS ÜVÖLTÉST: BARRABAM!”

  Kedves Rodeo, ez szoros kapcsolatban van azzal a vitával, hogy a társadalmi törvények mennyire függetlenek a gondolkodásunktól. (A “Diktaturhán” folyt a vita.) Bizony, hogy függetlenek attól, hogy mi mit most éppenséggel mit gondolunk, és legfeljebb csak a genetikai felépítésünktől, meg a már kialakult erkölcsünktől és kultúránktól függ. Erről szól szimbolikusan ez a bibliai részlet (szerintem).

 • talalom;

  SEMMI kozom Magahoz. sem csaladjahoz azert NEM kerdeztem, s nem is gondoltam volna barmi kerdest tenni azon.

  Az egyettlen kerdest tettem Magahoz, azon amit itten allandoan predikal.
  De arra nem volt hsajlando valaszolni!

  Vajon miert velte azt “gyilkosoz”-asnak ????

  Ismet Maga hirdeti “istenfelo”, “jobboldali”, “konzervativ felfogasu” rokonait, amihez nekem ismet semmi kozom.

  De ha barki is kerdezi tollem, hogy miert hiszem es terjesztem,(a) hogy minden emberileny elzalogosithatatlan jogai, (b) a lakossag altal korlatozott allamhatalmak, (c)s minden tarsadalmak szabadon donteni tarsadalmuk minden jelentos hatarozatait es felelossegre-vonhato koztisztveseloik valasztasait egyenileg, nevszerint a tobbseghatarozataik alatl, nem tagadom, sem keresve kibujokat, s ketsegtelenul nem reagalok baratsagtalan hangon!!!

 • Kővendég
  2020 július 24
  7:07 du.

  Amit ebben a hozzászólásodban írsz, az fokozottan is igaz szerintem. A technikánk és a tudomány csak a társadalom tudása, ettől az egyes ember nem sokat tud belőle, csak felgyújtani a villanyt. Ha az oktatás nem fektet rá súlyt, akkor ezek működését legtöbben nem értik a valóságban. Ezt leginkább az “inernettudósok” és követőik magabiztos hülyeségeiből tudhatjuk. Olyan ez, mint amikor a focidrukker úgy érzi, hogy ő maga győzött. Holott egyet se tudna berúgni a labdába.

 • Almási Alma
  07.25.08:07

  Egy *3 B-s* zenerajongó vallomása Almának:

  Kedves Alma!

  Itt ez a Barabbas(v.Barabban) példázata több sebből is vérzik.

  Az első, hogy az ún.Újszövetséget, mint bizonyítékot felhozni bármire is annyi mint a népmesebeli hétfejű sárkányt létező valaminek beállítani. Ha pedig csak szimbolikus példának tekintjük, akkor pedig egy példázatot hoztunk fel példázatnak egy harmadik fikció bizonyítására.

  Csak mint természettudósnak mondom, hogy Pilátus aktái bizonyítottan egy később, toldalékként becsatolt fikció a fent nevezett “eszmei agglomeráció”, mely betoldás célja a hitelesnek, és történelminek láttatás volt a “módszertani” célja. Ezzel szemben a maga által felhozott mítosz már propaganda-tudomány tárházába sorolható, hiszen ez (és a többi) ügyesen kifundált “jelenet” teremt corpus delicti-t [erre az “epizódra” hivatkoztak azok is] a zsidóság tömeges üldöztetéséhez és gyilkolásához, végsősoron az európai antiszemitizmus 2000 éves, és túl sikeres pályafutásához is…

  A jelenet egyes fiktívitásra utaló részleteit itt már nem is elemezném, de minden esetre javaslom nézzen bele Hexendodekaéder kolleganő 10:12-es kommentjébe, amely dióhéjban bár, de kellő tájékozottsággal tárja elénk az Újszövetségnek keresztelt sanda vádirat történelmi hiteltelenségét. S ha ezek után Ön, Almuska mégis azt vágná a fejemhez, hogy “de hát ez csupán hit kérdése” arra én meg azt kédezném, hogy akkor minek példálódzunk vele ??? Jómagam hitbéli hókusz-pókusz kérdéseken elvből nem is vitatkozom…

  Az pedig, hogy egy XVIII.századi órias, mint J.S.Bach hívőként, a maga és kora hiányos történelmi ismereteivel mily zseniálisan – mert a maga nemében az tényleg az – zenésíti meg ezt a történelmi hazugságot, amelyet ő (el)hisz, azt csak azért kár itt e fórumon még suta prózában is előadni, mert ezzel csak épp az ilyen és hasonló apró személyes túlbuzgalmak adják meg a történelmietlen példa kamu-hitelességét, ami még akkor is hat, ha kiskegyed a végére odabiggyeszti, azt az álszerény kitételt, hogy “szerintem”…

  Üdvözlettel: Fortimbras

  Ui. A Barabás név is tudatosan elferdítve szerepel ebben az úgymond’ “szent írásban”, hisz az evangéliumok Bar Abbast – értsd: apja, azaz zsidóember, avagy egy tanító fiát – közönséges latorként bélyegzik meg, miközben egyes történészek álláspontja szerint a neve alapján egy zsidó vezető fiaként viselhette a Jézus Bar Abbas nevet is, ami nemcsak a “tragikus” névtévesztés** alapja, de az ellene felhozott római vád szerint, a római megszállók(!) ellen elkövetett gyilkosság alapján János ev. mégis közönséges gyilkosnak nevez. [ld.még: sikariusok] ő is csak egy lázadó szabadságharcos volt, akárcsak Jézus, akiből az utókor így csinált krisztust.
  Alma tömeghangulatra utaló bölcselkedése pedig ott sántít, hogy Pilátusnak abba a bizonyos udvarába jó ha beférhetett írd és mondd, ha kétszáz ember, amiért aztán millióknak kellett meghalni…
  ˙

  .

  * 3B = Bach, Beethoven, Bartók 🙂

  ** Jézus, a jézusi idők egyik leggyakoribb férfineve volt.

  .

 • Almási Alma
  2020 július 25
  7:45 de.
  Álmaink Almája

  Lucifert és az ördögöt én a magam részéről meredeken megkülönböztetem egymástól!

  Lucifer ( a neve is adja: LUCE=fény) azaz semmi másnak nem nevezném, mint a mindenkori hatalom sötét ármánykodásaira rávilágító éleselme… a MÉM-ek vagy “a” MÉM azaz Ő Omnipotenssága nem jóságos(SIC), hanem hatalmának megtartása érdekében tevékenykedik és ebben az ellenzék éberen figyel és rávilágít (mint most Trudeau posztja van veszélyben egy gagyi ügy kapcsán amit -más híján- az ellenzék most csócsál és ebben az ellenzék nem Lucifer hanem az ördög, amely pusztán a hatalom megszerzéséért (képtelenek felmutatni bármi értékeset a legutóbbi választások óta csak kavargást, azaz megdolgoznak a fizetésükért) el akarja venni a babaruhát… (ha nem vagy otthonos a WE charity és holmi kifizetések) változás nem lesz “csak” nevek cserélődnek ajtókon.
  azért én annak a tömegnek a részének találom a gábrielt, B79-et és +++ amely a Barrabam -ot üvölt azaz teljes ferdeségükben elhitték azt, hogy Jézus a gonosz és nem a rablógyilkos Barrabás manapság ez folyik szerte széjjel a világban…

  én a magam tapasztalata alapján idéztem Jágót, mert én találkoztam Jágókkal és mai napig nem értettem meg az igazi indítékukat mert nem nyertek azzal amit elkövettek de az az érdekük volt, hogy engem “kicsináljanak” mert piszkálta a csőrüket a senkiségük és a sikereim… ezek nagyon jó eszközök a MÉM -ek kezében csilliárd példa van rá manapság is… és ezek segítségével lehetséges a forradalmi mozgalmakat nevetségessé és értéktelenné sőt visszataszítóvá tenni… Ő MÉM sége meg röhög a trónján és újra igazítja a
  séróját…

  “egészen gonosz lelkek” mondták nekem nagyon régen, hogy Júdás Iskariót (nem a latínók életmentő St. Júdása) nélkül a megváltás nem is jöhetett volna létre… én ezt mint materialista és ateista villámfényként fogadtam el! a másik “érdekesség”(?) hogy mely nép legendája mindez! és hogyan terjedt el és hová

  (Jézus nem volt az első a hosszú sorban a megváltók sorában de azt hiszem az utolsó) Mawgly kalandjai a Dzsungelben nagyon jól felmutatják, milyen is a társadalom… nagyon emlékezetes karakterek vannak benne… mégis -számomra- Baloo megjelelölése a “majmok népére” ugyanaz a tömeg amely Barrabam -ot ordít vagy valami más hasonlót más helyzetben

  kösz, hogy megemlékeztél szólásomról

 • Utószó: Almának

  A művészetnek, mint kinyilatkoztató eszköznek óriási szerepe volt a kultusz, a hit terjesztésében. A kódexektől a kegytárgyakon át a zeneművekig (stb.) minden az egyházi kánon követelményeinek megfelelően került megalkotásra mely keretek csak a reneszánszban kezdtek széttöredezni. Egyszóval egy szubjektív közeg irányította a többi szubjektumot, a mestereket, vagy művészeket, akik csakis e szuggesztív hatalmi befolyás alatt sugározták a saját egyéni benyomásaik megmaradt elemeit a többségében tudatlan tömeg irányába.

  Még a legcsodásabb műalkotásokra, filozófiákra, is rányomta bélyegét az a követelményrendszer, mely korlátokkal önkényesen az emberiség óriásai sem, pl. J.S.Bach, és még Galilei sem szakíthatott… Ennek a szabályrendszernek a zsinórmértékét is az Újszövetség (plusz-mínusz: 0 % ) húzta meg.

  Éppen ezért ma elképzelhetetlen – lassan lehetetlen – az úgynevezett Szentírás egyes példái alapján komoly következtetéseket levonni a mai élet, a mai világ és a mai ember sokszorta bonyolultabb működésére…

 • Orsós Elemér
  2020 július 24
  4:42 du.

  gyuri10
  2020 július 24
  11:39 de.

  “Én nem azóta, hanem mióta a bécsi cukrászdámn illuzióját b….ák röhögve kereszbe, mert én is azok közé az agyhalottak közé tartoztam, akik elhitték ezt a dajkamesét! 😀”
  —————————
  Ez a “cukrászda ügy” nagyon beakadt neked Orsós mester! Túl azon, hogy ha jól emlékszem, ezt egyszer már “felróttad” az épp aktuális hatalomnak, vagy valakinek, aki szerinted felelőse a dolognak, itt a KMH valamelyik cikke alatt, ám még mindig nem érthető, hogy hova akarsz kilyukadni, kit és mit hibáztatsz a “meghiúsult” cukrászdádat illetően? Netán valóban akartál cukrászdát nyitni – épp Bécsben – amit valaki megfúrt vagy valamiért nem jött össze?

  Ez a faék egyszerűségű reklám az EU-s tagságunkkal kapcsolatban csupán a lehetőségekről szólt, magyarul bárki aki érez magában erőt, tettvágyat, rendelkezik némi ötlettel és anyagiakkal, az vállalkozhat határoktól függetlenül – mert ez itt a lényeg, akár csak ha Nyíregyházán nyitnál menetvágó üzemet például – netán Párizs külvárosában gyártanál franciakulcsokat! Azt senki nem mondta, és nem hitegettek olyasmivel – én legalábbis nem hallottam, olvastam – hogy a rávalót is becsempészik a zsebedbe, mindent megszerveznek és elintéznek helyetted, neked csak a cégtáblát kell “bemérned” és elhelyezned! Vagy igen?

  Egy vállalkozás mindig kockázatos és merész dolog volt, nagy odafigyelést, és rengeteg munkát igényel, míg sikerül beindítani – aztán majd elválik, működik e a dolog vagy sem. Gondolom a bécsi cukrászda is erről szólt volna ha valaki ingerenciát érez rá, hogy nosza tessék, a lehetőség adott!

 • Geyza
  07.21
  08:22

  Igen így történt, csakhogy azt hagytad ki, hogy azok a

  legöntudatosabb munkások egy sokkal fejlettebb, még mindig

  kapitalista termelési módban közepette válnak tudatosabbá.

  Ergo, a feljlődésük párhuzamosan alakul a tőkés termelési

  mód fejlődésével együtt. Vagyis amennyit a rendszer egyre

  fejlődik az állam segedelmével,úgy jár együtt a munkások

  követeléseivel és a tőke engedékenységével. Ezzel együtt

  lépked előre a munkásöntudat is,amely a terjeszkedő tőkés

  érdekkel párhuzamban a nemzeti érdekek közé szorított

  munkás érdekeket immár addig “dagasztja”,míg az globális

  munkásöntudattá nem érlelődik. (Minden GDP-t előállító dolgozó)

  – A”másfél méter Leninösszes” ettől még sok igaz megállapítást

  tartalmaz, ám más lapra tartozik az, hogy szubjektív és

  pillanatnyi politikai meggondolásból* ő a rossz megoldást

  találta célravezetőnek, mellyel borzasztó kárt okozott

  épp a mozgalomnak, s vele az osztályérdeknek is.

  .

  * Az a háborús német kormány biztosította bizonyos >zárt vagon< és központi bizottság – kisebbség, többség kérdésében történt – kettészakadásának a tragédiája…

 • gyuri10
  2020 július 26
  gázay&rohadeo,
  Jól megértik egymást.A két rumgőztől áztatott agyú mocskolódó. Egy kottára billentyűznek.”Kína is látja a Kreml csillagát”. Bizony,húzzák egymás farszíjját. Hol jobbra,hol balra.Lényeg,hogy mindig találjanak egy szerintük ekézhető ellenséget.Nekik valóban ellenség vagyok,de csak saját mérgükben hagyom őket kisülni, ropogósra.Sőt tehetetlen dühükben meg is ehetik egymást,kannibál létükhöz híven.Nem sokat kell már hátra lépniük az evolucióban.

 • FORTIMBRAS:
  Nem tudom hogy Lenin Összegyűjtött Művei
  jó avagy rossz dolgokat írt e le.
  Részemről egyszerűen ehetetlen volt a szöveg.
  Lehet hogy csak a fordító hibájából.
  Mindenesetre többszöri próbálkozás után feladtam.
  Megpróbáltalm egy antikváriumban eladni a könyveket
  de kiröhögtek 😀

 • Ellenben 51 éve léptek az amerikaiak a Holdra.
  Öntudat ide, öntudat oda, ezt a bravúrt
  azóta sem tudta senki überelni.
  A mondás ismerős:
  “Ha te magad nem tudod megtenni,terjeszd azt hogy hazugság az egész”

 • B79 július 25. 9:33
  Azért ennél egy aranyhal memóriája is hosszabb:
  Bendeguz79
  2020 július 24
  1:34 du. Ekkor tette fel a kérdést, amire egy nap múlva se emlékszik…

 • Fortimbras júl. 26. 5:15: Pontosan!
  Besancon júl. 26. 5:33: bécsi cukrászda
  Százezrek sértődöttsége épül ma is arra az alapra Magyarországon, hogy azt hiszik a “vállalkozás” lényege az adóelkerülés és az “ügyesség”. Ezért is olyan töretlen azoknak a hatalmaknak a regnálása, amelyek ennek az elvnek a fenntartását ígérik. Ettől ugyan nő a bruttó nemzeti termék (GDP). A forint árfolyamrontásával besegítenek, még a GNP(bruttó nemzeti jövedelem)is emelkedik némiképp. A jobb lét viszont az istennek se akar “lecsorogni”. De még ennél is fontosabb, hogy egy vállalkozást az aktuális hatalom örökös bizonytalaságban, fenyegetettségben tart. Ez nem kedvez az innovációnak – annak nem önálló minisztériumra lenne szüksége, hanem viszonylag hosszú távra szóló szabályozásra, törvényekre. Egy innovációnak amúgy is magas a (technikai, piaci) kockázata, a rohamszerű törvénykezések, cunamiszerű államosítások végképp szétbarmolják a gazdaságot – akár nemzetgazdaságnak, akár népgazdaságnak hívjuk.
  Úgyhogy Besancon! Akinek van elég szakértelme, némi pénze, bátorsága – inkább Bécsben, vagy Letter Kenny-ben próbálkozzon vállalkozással, mint a hazai diktatúra körülményei között. Mert sose tudhatja, mikor esik ki a kegyekből – Vegyépszer, Közgép, Nitrokémia, Cartonpack rémlik? Szinte semmit sem számít a vállalkozás valódi értéke, teljesítménye.
  Nemrég hallottam egy szellemes javaslatot a mai fiatalnak a karrierépítéshez: hentes, mészáros, lőrinc…

 • ALMASI ALMA;

  Nincsen szukseg a Maga altal javasolt egyeni levelezesre GABRIEL-el, hiszen igen jol osszegezte meglatasait s a tenyeken alpozva azt.

 • talalom;

  Tevedesenek allitasaval probalja eltererlni a kerdest, amire en igen pontosan emlekszem mert kerdeztem azt Magatol kb. kozel harom(3) evvel elobb is.

  Na de HA nem hajlando vagy kepes valszt nyujtani, az is a Maga ugye, s annak oka is tisztan lathato.

 • Kedves talalom;

  A javasolt torevnyek, eloirasok, korlatozasok eppen az ami az “innovaciikat” tessz lehetetlenne!!!!

  A korlatlan lehetoseg az innovacio alapszukseglete!

  Az allamhatalmuk korlatozasai ami hianyzik!!!!

 • FORTIMBRAS
  2020 július 26
  5:15 de.

  ezt állítod: (többek között)

  Még a legcsodásabb műalkotásokra, filozófiákra, is rányomta bélyegét az a követelményrendszer, mely korlátokkal önkényesen az emberiség óriásai sem, pl. J.S.Bach, és még Galilei sem szakíthatott… Ennek a szabályrendszernek a zsinórmértékét is az Újszövetség (plusz-mínusz: 0 % ) húzta meg.

  én meg azt állítom, hogy mindez merő tévedés részedről, de mivel a számtalan példa amit fel szeretnék hozni ez ellen, az sokaknak csípné a szemét, ezért azt állítom tárgyi tévedésben leledzel.. állok elébe ha kérdezel, de ahhoz a moderáció hozzájárulása is szükséges, nem akarok sok szót vesztegetni csak azért, hogy a végén ki legyen moderálva (és néhányan csiklandós megjegyzésekkel üssék el ismereteik teljes hiányát és a MÉM-ek érvényesülése létre jöhessen ezáltal)
  ha reagálsz válaszolok

 • Geyza
  2020 július 26
  10:03 de.

  és akkor mi van? (a gyarmatosítás legújabb lépése, de nem költöztek oda, miért is? én a róla szóló filmet imádom, amint ott ugricsálnak és ki filmezte?)

  fegyveres útonállással szerzik a profitjukat amit azután a saját népükkel sem osztanak meg

 • gyuri10
  2020 július 26
  8:52 de.

  bucika ezt én hol írtam? és mikor; pontos idézetet várok és annak cáfolatát is tőled… ha nem piszkálnál észre sem vennélek

 • gyuri10
  2020 július 26
  8:52 de.

  Ideges a kis Koncsíta 😀 😀 😀
  Dehát ez a dolga.
  Ha idegbajos.

 • Gabriel Karikas

  Rodeio

  idézhetlek, vagy le kell borulnom, hogy kérhesselek??

  Na ne mááááá”’!!!´
  Nem vagy te magadtól elszállva egy cseppet sem:

  “”engem “kicsináljanak” mert piszkálta a csőrüket a senkiségük és a sikereim…””

  huahuahuahuahuahua…….

 • Gabriel Karikas

  Almások almája!

  Kedves Agika!

  A nagy szerencsénk az – hogy jött a Corona

  Az pedig úgy a marxista csapodárokat, mint a nazista hőzöngőket nyom nélkül fogja elsöpörni
  Na nem azokra gondolok, akikre itt sütögetik a nazista bélyeget

  Sajnos vannak valódi názisták a világban

  A marxisták pedig oszlásnak indultak röviddel a feltámasztója halála után; lettek belőlük bolsevisták, fasiszták …

  Nekünk a Bendeguzzal nincs mit titkolnunk a világ előtt – persze sokkal szívesebben látnád vissza azt a világot, amikor a vélemény nem volt szabad, csak annak akit kineveztek vélemény-nyilvánításra.
  A te ifjabb éveidben a kegyeltek táborába tartoztál, a jól bólogató csapatba.
  Most vénségedre pedig nem férsz már bele ebbe az újabb ocsmány kegyeltek körébe – vagy nem hajtasz rá!?
  Gondolom az utóbbi, így keresgélsz magadnak egy olyan kocsmát, ahol a hasonszőrűek rínak-sírnak, visszasírva a régi “szép” világot – hát ebben zavarunk mi téged itt.
  Igy gondolod ugye kedves Agnes?
  ejnye ejnye a patakban fehéríti …..

 • Gabriel Karikas

  Fortimbras

  Lehetne, hogy egyszerre kevesebb hazugságot hordozz össze egy bejegyzésben?
  Gondolom vannak itt rajtam kívül is olyanok, akik nemcsak olvassák hanem meg is értik azokat a bizonyos szövegeket, amiket megmásítasz, kicsavarsz.
  Persze az aki semmit se ért meg belőle, az nyilván azt hiszi, hogy mindenki más is oltári barom, csak önmaga a kevéske tudásával király. Igen mint személyed.

  Tudjuk, erre alapultak a pártpropagandák, úgy a Goebbelsi, mint az összes bolsevik.
  De azért olyan jó volt látni, amikor a Ceausescu a védőjének is tovább fújta az együgyű szövegét – hogy a népnek felel csak – azon a bizonyos éjszakán …

 • Geyza
  9:59

  Nehéz lehet így lézengeni, amikor lépten és nyomon apád elveinek sőt, önmagadnak is ellentmondasz. Pl.előbb azzal dicsekszel, hogy el se olvastad, aztán azt is bevallod, hogy mert neked az az anyag magas… Teszed mindezt, hogy az elvek piacán megfelelj azoknak, olyanoknak is, akik téged különben a legszívesebben keresztbe lenyelnének… Bocs’,de ez a jellem vására…
  Volt egy barátom, aki ugyanezt a csetlő-botló és ingadozós, libikóka elviséget próbálgatta. Amikor rákérdeztem, azt felelte, hogy ő azt szeretné, hogy őt mindenki szeresse… Olyan pedig nincs és nem is lesz…

  És tisztázzuk, hogy egy könyv, egy kiadvány értékét nem a piaci értéke adja, hanem az abban lefektetett tartalmi értékek összessége. Hiszen megjegyzésed alapján pl. Maca néni főző tanfolyama receptekkel és színes képekkel c. tanulmánykötet percek alatt kelt el a könyvpiacon, tehát az egy értékes mű…stb.stb.

 • Ui Geyzának
  Sajnos ugyanilyen zavart vagy USA-fan-i minőségedben, mert képtelen vagy elvonatkoztatni valamiféle szubjektív, hétköznapi és az elvi éned között.
  Pl. elborzadva olvastam azt is, amikor – nemes lélek – a világ szeme-láttára videókon bemutatott >nyaktérdelős gyilkos< amerikai rendőrt vetted védelmedbe…
  Lehet, hogy a Harley amin jártok, az lenne a ti közös elvi pontotok, mely státuszszimbólummal ők is, de még Schmitt Pál is megmutathatja, hogy kicsoda is Ő… ?
  Tehát asszondom néköd Kedves Barátom, hogy mai fejjel olvasd el bälülle legalább az 1 %-át, hisz az is csak 1,5 cm… 😀 – De csak aztán cikizd, és csak azt amit tényleg kiolvastál abbúú bälülle … Ja! 😀

 • Rodeo11 12:13

  Ez a bizonyos majd-kétezer éves . b é l y e g . a mindenkori és helyi lakosságoktól elvárt Újszövetségben való feltétel nélküli hit, s ráadásként a kereszténység zsidó múltjának szinte kötelező tagadása, illetve megtagadása. Mindez az egyháznak mint mindenható társadalmi tényezőnek köszönhető.
  Ergo, minden művészi “”termékben”” ez volt az alfa és az omega, ahol ennek az ideológiai diktátumnak nem pusztán elfogadása, de a . t ö r t é n e l m i . t é n y k é n t . való kezelése is az adott mű folytatásának az alapfeltétele volt.

  Az persze a legtermészetesebb, hogy a művész, a mester*,stb. mindig eme “íratlan” kényszer automatikus akceptálása után igyekezett a maga és mecénása örömére a legnagyszerűbb “művészi teljesítményének” a kihozatalára. S hogy a művek isten és a krisztus dicsőítése után, mégis az emberiség általános dicsőségét is képesek mutatni, azt a művek későbbi kedvelőinek a fentiek leszámítása utáni toleráns, “”nettó”” műértésének köszönhető.
  ˙

  .

  * A barokk végéig a művész csupán “szakmája” egy mesterének számított, nem pedig művésznek, aki szolgamód a megrendelő igényeit teljesítette. Persze a jó mesterembert megbecsülték.

 • Orsós Elemér
  2020 július 24
  4:42 du.

  Sajnos több százezer magyar család volt, aki a rendszerváltáskor elhitte, hogy majd kis vagy középvállalkozásából megél úgy, mint a nyugati családok.

  Hát sajnos ebbe nagyon sokan belebuktak, és ez csak részben kelet-európai jelenség. Magyar sajátosság, hogy a kilencvenes évek privatizációi során úgy került egyre kevesebbek kezébe minden, hogy nem volt ellene társadalmi lázongás.

  Magyarországon inkább tömegpártok maradtak meg a parlamentáris kötélhúzásokban. Az alulról szerveződő pártokkal szemben, a tömegpártot jellemzően olyanok alapítják, akik a politikából akarnak megélni. A tömegpártok is azt ígérik, hogy a valós érdekeket képviselik majd, vagyis ami szerintük a tömeg érdeke.
  A tömegpártnak nagy előnye, hogy sokakat terel a politizálás irányába, akik egyébként közömbösek lennének.
  Azért az is kellett a tömegpártok eluralkodásához, hogy volt cukor, amire ez a sok légy rászálljon! Vagyis pártalapításból jól meg lehetett élni. Nem feltétlen kellett valódi teljesítmény a megélhetéshez. Elég volt, ha szerzett támogatókat, akik adták a pénzt. (Nem a párttagságiból jöttek a bevételek).
  Na, ami a lényeg, az érdekképviselet helyét is a nagy pártok kezdték elfoglalni. Bonyolult elemzés helyett elég egy-két jelszóval operálni (nincs ingyenebéd!, hadd hulljon a férgese! stb)
  Ezért a kapitalizmus nyertes és vesztes rétegei is a fidesz felé fordultak, mert az megoldást ígért mindenkinek mindenféle problémájára.

 • A cikkhez annyit írnék, hogy már jeleztem, hogy az ókori építkezésekről eltér a véleményem Almáéhoz képest.

  Nem lehet kijelenteni, hogy ezek csakis öncélú luxusépítkezések lettek volna. Annyit lehet kijelenti, hogy az átlagember sokszor nem volt tisztában az építmények rendeltetésével, de még ez se biztos.
  Azok az építmények az ősök tiszteletére épültek, vagy a szellemvilág részeseivé vált ősök tiszteletére, ez most mindegy. Persze, csak kiválasztott kevesek számára. Ebben nem volt különbség az ókori fejlett társadalmakban, ahol ezek a hatalmas létesítmények elkészültek. Még Kr.u. 1000 évvel is sok despotikus királyság fővárosában van Tiltott város, ahova csak az uralkodó elit (és a kiszolgálóik) léphetnek.

  Azért ilyen az újkorban elég nagy ritkaság, hogy egy hasonló hely ne legyen nyitott a nagyközönség számára is. Leginkább titkos katonai létesítményekre jellemző, vagy szigorúan védett tudományos intézményekre.
  Tehát ismétlem, nem a célban van különbség, hanem az a cél mennyire érthető az átlagember tömegei számára. Megkockáztatom, melyik tudós van kevésbé tekintettel az átlagember igényeire, mondjuk egy informatikus kocka LA-ből, vagy mondjuk Imhotep ókori piramisépítész?

 • Orsós Elemér

  talalom
  2020 július 26
  11:27 de.

  “Százezrek sértődöttsége épül ma is arra az alapra Magyarországon, hogy azt hiszik a “vállalkozás” lényege az adóelkerülés és az “ügyesség”.”

  Kedves Margitka most akaratodon vagy tájékozatlanságod okán alaposan beletrafáltál! De utána lehet járni, mert bizony ez az igazság! Ezt saját példával is tudom igazolni, mert 1993-ban 1,5 év után abba a naiv makacsságomba buktam bele alaposan hogy, a “hasznos” tanácsok ellenére becsületesen, kenőpénz előre való leperkálása és fiktiv számlák vásárlása nélkül akartam vállalkozni 2 év reménytelen munkakeresés után! Szerinted a helyzet azóta javult? Szerintem csak a tarifa emelkedett és a “ügyesség” vált alattomosabbá, több ügyvéd válik ma consiglierivé(maffiacsalád ügyvédje, a Don jobbkeze, második ember a bandában) mint károsultak érdekképviselőjévé!

 • FORTIMBRAS
  2020 július 27
  3:29 de.

  látom megdöbbentett amit válaszoltam! annak szántam, döbbentőnek!

  és még mindig nem mondok részleteket… csak kérlek nagyon figyelmesen tanulmányozd a BWV244-et… és még csak segédkezet sem adok hozzá, meg kell találnod amit én is másokkal egyetemben megtaláltam… ha megtaláltad (kacifántos egy kérés ez, vigyázz, csapda!) akkor hozd ide

  most szerzőket mondok akik az ő korukban maecenás ide vagy oda de hatalmas társadalmi kritikákat tettek színpadra (rangsor nélkül, próbálom időrendben)

  Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner, … Berlioz, Mahler(!!!) Bartók, Kodály, de3 Boulez +++ legyen ennyi indításnak irodalmat nem említek mert javallani akarom, azt, hogy a zenében is fedezd fel!!!

  várom amit nekem erről írsz! (nagyon kíváncsian)

 • Gabriel Karikas
  2020 július 27
  12:38 de.

  nagyon ziláltnak tűnsz! még mindig várom ama soraidat amelyekben kifejted melyik is az a tökéletes rendszer ami miatt bármi mást leugatsz? (lehetséges olyan nincs? csak te írsz sorozatban hülyeségeket a B79 -cel versenyben)

 • Fortimbras:
  Összetévesztesz valakivel:
  Sem most sem régebben nem állítottam hogy elolvastam Lenin műveit.

  BELE olvastam. A kettő nem ugyanaz.

  USA kérdés:
  Amerikában legalább nem szokták halálra ítélni ( a Szovjetúnióval ellentétben) a VALÓBAN elvhű és meggyőződéses kommunistákat.

  Rendőr-kérdés:
  Most is azt tartom:
  Meg kellene hallgatni a rendőrt is,
  mitől vadult el ennyire. Valami okának lennie kell
  hogy ilyesmire ragadtatta magát. Az sem bizonyított
  hogy fasiszta lenne ez a rendőr. MEgismétlem:
  Ahhoz hogy valaki fasisztává váljon, magáének kell hogy
  vallja Mussolíni elveit. Azokban pedig nem nagyon szerepel az hogy a színeseket meg kell ölni.

  Vagyis baromságot írtál mikor fasisztának tituláltad a kissé megháborodott zsarut. Elvi kérdést fabrikáltál egy közbűntényből.

  És még utoljára:
  Majd szóljál ha a kétségbeesett mexikóiak nem az USA.-ba hanem a putyini vöröscsillagos cári kétfejű sasos [email protected] tudja miféle világba kívánkoznak.Esetleg Kubába.
  Akkor majd leállok veled vitázni az USA előnyeiről vagy hátrányairól.

 • “Big Bang ről kizárólag azt szeretném tudni hol volt koordináták szerint, bármelyik koordináta rendszerben”

  Kedves Rodeo, ezt a lehető legpontosabban tudjuk. ITT. Mindenkinek “itt”, lábujjhegyén, nyelvehegyén, MINDENÜTT. Mivel hogy az egész világmindenség egyetlenegy pontban volt, ITT.

 • Bendeguz79
  2020 július 22
  3:17 du.

  Kedves Bendeguz, a “MINDENHATÓ ISTEN”, az egy kitalált fogalom. Mindenható nem lehet senki, ez maga egy ellentmondás.