Lehet-e béke a vallások között?

2020 október 18 9:59 de.81 hozzászólás

Az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy feloldja a vallások közötti konfliktusokat. Zhihe Wang filozófiaprofesszor szerint létrejöhet egy olyan világ, amelyben a vallások nyitottak egymásra, és gazdagítják egymást. Ennek megvalósításához azt a hozzáállást ajánlja, amelyet a kínai harmonizmus alakított ki, ami a legkülönbözőbb felekezetek számára is segítséget nyújt abban, hogy képesek legyenek elfogadni és becsülni a sokféle vallás értékeit.

 

Aki csak egy kicsit is tájékozott az emberiség elmúlt párezer évének történelmében biztosan felfigyelt a tényre: a háborúkban a vallások mindig nagy szerepet játszottak. Már Nabukadonozor (I.e. 634. – I.e. 562.) is kötelességének tartotta Salamon templomának lerombolását és a II. Világháborúban is ugyanazon vallás rítusa szerint kérték az isteni segítséget az egymással harcolók tábori papjai. A különböző vallások hívei lelkesen ölték egymást – és teszik mai is – nem ritkán papjaik biztatására! Pedig a „Ne ölj” parancsa előkelő helyen áll a Bibliában. Kínában viszont a buddhizmus, a konfucianizmus és a taoizmus viszonylagos harmóniában él együtt, nem kényszeríti választásra az embereket. Zhihe Wang pekingi születésű filozófia professzor, a kaliforniai Claremont Graduate Universityn szerzett doktori fokozatot. A kínai Harbin Technológiai Intézet Konstruktív Posztmodern Tanulmányok Központjának igazgatója. Legfontosabb kutatási témái: a folyamatfilozófia, a konstruktív posztmodernizmus, az ökológiai civilizáció és a második megvilágosodás. Keveset tudunk róla, ezért több tekintetben is hiánypótló a Pallas Athéné Könyvkiadó nemrég megjelentetett Folyamat és pluralizmus című kötete.

 

A kínai hagyományok a három nagy vallásuk közötti kapcsolat modelljét más vallások viszonyainak rendezésére használható módon mutatják be. Lényege: a békés együttélés, egymás kölcsönös alakítása és a változásra való nyitottság. Náluk a valóság nem csak az, ami már létezik, hanem az is, ami még be sem következett. Így beláthatjuk: a világ változhat, mássá válhat, alakíthatjuk a jövőnket! A nyugati teológusok szerint, ha egy vallás az ember beteljesülését szolgálja, akkor tételei más vallásokénál magasabb rendűek. Ez annyira világos és egyértelmű, hogy itt akár meg is állhatnánk az olvasásban, de akkor számottevő veszteség érne bennünket. A könyv öt fejezetben vizsgálja a vallási pluralizmusnak a nyugati világban végbement fejlődéstörténetét, végül a hatodikban felvázol egyfajta megoldást. A vallási pluralizmus kialakulását a kínai szerző a XVIII. századi Európa szellemisége, Schleiermacher és Hegel nézeteinek áttekintésével kezdi. Eljut odáig, hogy bár a kereszténység a legjobbnak tekintett vallás – nem abszolút. Minden vallás értéket hordoz, az egyik többet, a másik kevesebbet. Minden vallásban van valami közös, mindben van isteni jelenlét, tartalmaz igazságot. Követi ezt a gondolatot, egészen a II. Vatikáni Zsinatig (1962-65), ahol kimondták: létezik üdvözülés a látható egyházon kívül is! Kivétel nélkül, minden embert megváltott Krisztus! Ebből a tételből viszont igen kemény következtetést von le. Elítéli a kizárólagosságból eredő arroganciát, mert az bújt meg a holokauszthoz vezető zsidóüldözések mögött, ez indította el a keresztes hadjáratokat az iszlám ellen és felel az amerikai őslakosság kiirtásáért. A továbbiakban a szerző önálló fejezeteket szentel három pluralista vallásfilozófusnak, nézeteiket ismeretelméleti szinten elemzi, összehasonlítja és közben bőven esik szó más vallásfilozófusokról is. Az angol vallásfilozófus, John J. Hicks által képviselteket univerzalista pluralizmusnak nevezi. Hicks elutasítja a vallási kizárólagosságot és a keresztény abszolutizmust, más vallások alsóbbrendűnek értékelését. Felállít egy teológiai „kopernikuszi fordulatot”: a Jézus-középpontú megközelítés felől el kell mozdulni egy Isten-középpontú megközelítés felé! Az üdvözülés különböző formákban ölthet testet. A pluralizmus elengedhetetlen a vallások közötti konfliktus elkerüléséhez, az emberek a vallások közötti párbeszéden keresztül tanuljanak egymástól.

 

 

Stephan Mark Heim, amerikai baptista teológus nézeteit Wang „vallási partikularizmus”-nak jelöli, mely szemben áll Heim véleményével, megadja annak négy fő gyengeségét, melyeket a szerző be is mutat. Ugyanakkor Heim nem kívánja a pluralizmus összes fajtáját elutasítani, hangsúlyozza, hogy a különböző vallásoknak eltérő céljaik vannak – több megváltás létezik. A valódi pluralizmus azt jelenti, hogy együtt élünk egymással, elfogadjuk egymást, noha világosan látjuk: nem vagyunk egyformák. A vallási célok sokszínűsége képet ad Isten kegyelméről és gondviselésének határtalanságáról. Ugyanakkor Heim elméletének központi része, hogy a kereszténységé a legjobb és legátfogóbb végső cél. A kereszténységet más utakhoz képest felsőbbrendűnek állítja be. Fontos eleme a könyvnek az igazság három szintjének meghatározása. Ilyenek az alapvető emberi szükségletek első szintje, az evés, ivás, lakhatás…, a második az önmeghatározás, a méltóság és elismerés, a harmadik pedig a sokféleség iránti nyitottság, egyéni és közösségi szinten is. A harmadik pluralistáról szólva Wang Alfred North Whitehead, amerikai filozófus, matematikus, fizikus munkájából kiemeli: az emberek megérthetik mások gondolatait, érzéseit és szokásait úgy is, hogy közben megbecsülik és fenntartják a magukéból számukra legtöbbet jelentőt. Úgy tudnak együtt élni a különbségeikkel, hogy nemcsak elfogadják azokat, hanem örömüket is lelik bennük. Érdekes gondolat itt az eurocentrikus világnézetnek – mely az európai gondolkodásmódot helyezi előtérbe – bírálata, mert a világot közösségek közösségeként kell elképzelni. Tele különféle civilizációkkal, melyek mind gazdagítják egymást.

 

Az európai filozófiák tárgyalása után a szerző rátér a kínai harmonizmus taglalására. A vallásaik lényege a folyamat, mely a konfucianizmusra, buddhizmusra és a taoizmusra épül, ám a kínaiak életében ezek eleve harmóniában léteznek és a köztük lévő különbségek megbecsülését is tartalmazza. Harmóniájuk nem statikus, hanem dinamikus, mindegyik máshogy gazdagítja az emberi életet, hozzáad valamit és mind egyenlő bánásmódot érdemel! A konfuciánusoknak és a keresztényeknek sosem sikerült egymást olyan szünet nélküli élvezettel mészárolni, mint az a keresztények, zsidók és mohamedánok között volt. Kína az egyetlen olyan ország, ahol három erőteljes vallás él időtlen idők óta anélkül, hogy bármelyik is sikeresen elpusztította volna a másikat. A kínai vallási harmonizmus alapját a folyamatfilozófia jelenti. A Tao életforma, az emberek a ritmusán belül működhetnek, jutalmukat a jelenben nyerik el. Nem rohannak, hogy bizonyos célokhoz érjenek, hanem maga az utazás az élvezet, mely magában foglalja a más vallások követői iránti nyitottságot, a velük való barátkozást és az általuk történő változást. A kínai harmonizmus másik fontos építőköve a jin-jang, mely a gondolkodás és a kultúra minden szegletét átitatja. Az ellentétek dinamikus egybeesését jelöli, kiegyensúlyozott szintézisben erősíti meg harmonikus összetartozásukat, kapcsolatuk partnerséget takar. Nem előre definiált, külsődleges entitások, hanem elfogadják és tartalmazzák egymást. A jin-jang segít meghaladni a nyugati „bináris” gondolkodást. Sokszínű szivárvány, mindegyike hozzáad valamit a nagy egészhez, egyik sem magasabb rendű a másiknál. A harmónia az, ami dolgokat hoz létre, az azonosságnak nincs utóda. A nyugati gondolkodás dualista felfogása – ahol az egy valláshoz tartozás teljes szívvel való elköteleződést jelent – a kínai szemléletben alig létezik. A kínai harmonizmus nem csupán a múlthoz tartozó halott hagyomány. Olyan ereje van, mely az egész világnak fontos lehet. Segíthet az összes vallás hívőjének és a vallás nélkül élőknek is, hogy meg tudják becsülni a sokféleség értékét és nagyon releváns a pluralizmusról általában szóló jelenkori vitában!

 

                        ZHIHE WANG

                        FOLYAMAT ÉS PLURALIZMUS

Pallas Athéné Kiadó 2020

Copy & Consulting Kft. Nyomda

ISBN 978-615-5884-93-1

81 hozzászólás

 • Mint a regi mondas; “minden okor ,s persze minden hazi-allat is, nem csak hogy felismeri gazdajat, de engedelmezkedik is”.
  Mert kepes belatni, hogy lete gazdajan fugg!

  Az emberileny is meg a leg-osebb idoktol belatta hogy lete hasonloan ered es fugg valami felsobb erokon.

  Persze azt mas kornyezeti lehetosgeken latta es azert azokat tisztelte. Mint pl. az idojarast, vulkanokat, tuzet, viharokat, stb.

  De minden vallas, meg a LEG-szelszosegesebbnek tunok is, mint a Sanadaria, sot meg a Woo-Doo is alapjaban serekenti es elosegiti a csalad, s amodon a kozosseg alapveto erdekeit.

  Persze a vallasok kozotti versenyges letezik es letezett a sikereik es nagyobb lehetosegeik elereseert.

  De az NEM a vallasok, hanem az emberi gyarlosag alatal letezo es elkerulhetetlenseg.

  Az alitas a Kinai vallasi tolerancian a jelen adatok azt erossen ellentbizonyitjak.

  Kina, az egyedulli uralkodo part dontese alapjan atheista tarsadalom!!!!

  S mar evtizedeken at, s ma erosebben a vallasok megszuntetesein szorgalmaskodik.

  A BEKES Fulon Gong, jo-ideje uldozve.
  A keresztenyek lehetosegei us erossen ellenezve es korlatozva.
  A keleti XinJing tartomanyban, leanykori neven (1950 elott) Kelet Turkmenistani Koztarsasagban, akik Musulmanok, vallasuk totalitarian eroszakkal pusztitva.

  Musq-jaik megsemmisitve. Ket millio+ lakosok “atkepzo-taborokban” szoges drot-keritesek mogott.

  Hasonloan Tibetben is. A Lama szamuzetesben, s a hituk eroszakkal eltorolve, csupan a Marxista-Mao-ista elvek eroszakolasai gyakorolva.

  Par-napja, Francia Nemzeti Muzeum egy kiallaiatast volt kesz megnyitni a Gingis-khan es a Mongol horda hoditasain.

  De Bejing kovetelsere, ami elrendelte a “Gingis-khan”, a “Mongol” es “birodalom” szavak kijelenteset tiltani, eros befolyassal, hogy a Francia Nemzeti Museum a kiallitast harom (3) evre hivatalosan elhalasztotta.
  Ami a kiallitas semmivevalosagat jelkenti.

  Vajon mifele fenyegetest alkalmazgatott Kina???)

  Mind azt mert Kina teljes eroszakkal mukodik a volt Mongol uralmat eltorolni a tortenelembol.
  Hasonloan Eszak Kinaban a Mongol-eredetu lakossag teljes Kinaizasan mukodnek.

  Mas-szoval a tortenelmuk valaotlanitasan erolkodnek, a multat eltorolni ugy a tortewnelembol mint a lakosssag emlekezetebol.

  Tehat nem csak vallas uldozest, hanem teljes szarmazas-eredet megsemmisitesen erolkodik Kina.

  De SEHOL a vilagon, nem a vallasok, hanem az emberi onzes, gayrlosag es kegyetlenseg minden problemak eredete.

  A vallasok annak csupan egyik eszkoze.
  Az emberiseg hasznlja a “vallasokat” onzo, hodito erdekeinek elereseben, s NEM az ellenkezo modjan !

  P.S.
  Yerusalemet Nebuzaradan Babyloniai hadsereg vezere, ill.csapatai pusztitotta, s vitte az eletben maradt lakossagot Babyloniai szolgasagba.
  Nebuchadnazar Babylon kiralya volt.

  Javaslom Yeremiah profeciajat !!!!!
  Szorol-szora valora valt a profecia, az hozta letre a Karaismus-t.

 • Orsós Elemér

  Csak egy-két dominanciára törekvő vallást kéne kiiktatni a cél elérésére.

 • a kis krampuszom birizgál, ki tud nekem arra válaszolni, hogy szerinte mire jó a vallás? (bármilyen és bármelyik) nekem van válaszom magamnak, de kíváncsi vagyok

 • “Olyan az ember hit nélkül mint a hal esernyő nélkül”

  /Murfi/

 • Chris ha mindent kitörölsz, akkor mire való a cikk? isteni kinyilatkoztatás?

 • Nem lehet!

  Az orbanizmus fasista vallás! Ahogy a nácikat elitelik, ugyanugy az orbanizmus vallása is társadalomellenes, embertelen, agresszivan antagonisztikus minden vallással, kibékithetetlenul!
  Ahogy a nácikat sem lehetett elitelni csakazert mert nácik, az orbanistakat is csak a közvetlen, vagy közvetett bűneik miatt lehet számonkérni.
  A fideszes vezetok es rokonaik buncselekmenyei folytatolagosan bunszervezetben elkovetett maffiabuntettek, amelyekkel mar torvenyen kivuliek, azaz a vadnyugati torvenyek szerint lehet oket kezelni!
  Forradalmi rögtönitelo birosag kell majd megalkuvas nelkul gyorsitott eljarasban azonnali vegrehajtas mellett iteletet hozzon.
  Sajnos az oket tamogatok kozvetett bűnei , mint bűntársak hiába súlytották, kárositottak az orszagot a lakossaggal, csak nehezebben elérheto modon juttathatok hasonlo sorsra.
  Szerintem csak ido kerdese, hogy sok Saulusbol hogy lesz Paulus.
  Persze az orbanistak jelentos resze megalkuvo konformista gerinctelen, akik a tarsadalom meztelencsigai.
  Dehat minden tarsadalomnak megvan a salakja.
  Nem fogom Jeffersont idezni, hiaba aktualis.

 • Bendeguz79
  2020 október 18
  12:25 du.

  grizi te még sinológus nem voltál, most az is? és követed Trump “csájnafóbiáját”® legyőzni nem tudja, hát utáltatja… kellemes kis fordulatok vannak kies usa választási küzdelmeiben vidám perceket szereztek a szereplők; NDC most sikoltozik… Kína kigyomlálja azt ami nem Tao és nem Jing Jang a többiek meg hadd veszekedjenek azon, hogy különféle nevekkel felruházott egyetlen monoteista istenségük a legerősebb és ezért lőnek egymásra a monoteisták is, a politeisták kevésbé, mert nekik meg kell keresni a “poli”® ban azt akit éppen aktuálisan utáltatni akarnak

  mindez mögött a főisten a Pénzisten (idézet Álmaink Almájától aki Mammont újrakeresztelte) dolgozik, ármánnyal és firnyáksággal

  a többi csak részlet

  egyébként grizi láttál már Shanghai -i városképet távolból és közelről 2020 ban? Shanghai ban nincs SARS;

  grizi te mint poligenius® meg tudnád magyarázni az egységsugarú KMH olvasónak, hogy mi történne kies usa ban ha Trump ötlete, miszerint Kína a gonosz; megvalósulna?

 • az én meglátásom a vallások közötti harc megszűnésére nem sok lehetőség van, mert tulajdonképpen “istenekharca”® lett belőle a két Mammon® harca folyik és az eredmény az egyik mexünésével lesz látható! nem nevezem meg a két Mammont, aki nem tudja majd rákeres a NET en ott minden elérhető …
  a C-19 meg egy új nukleáris fegyver akart lenni de miután kilőtték már nem voltak képesek irányítani össze vissza be- és kicsapódott és a GPS is megbolondult tőle, már nem lehet tudni hogyan orientálódjunk (na azért vannak kivételek, mint: én is!!!) egyébként az Orientizálódás® a legnagyobb gond manapság nem tudni merre van: septentrium, austellus, occidents, orientem??? nagy a kavargás

 • A TÉZIS HAMIS!
  Bárki vagy, bárhova tartozol – ez az írásom nem ellened ha nem érted is szól! Semmisem az, aminek látod és mutatják!
  A Tézis magyarul= …tétel, tantétel — vitatétel, bebizonyítandó tétel,–s-valamely tudományos mű eredményeinek rövid összefoglalása….
  Részletek a műből: Innen: http://kanadaihirlap.com/2020/10/18/lehet-e-beke-a-vallasok-kozott/
  „…Aki csak egy kicsit is tájékozott az emberiség elmúlt párezer évének történelmében biztosan felfigyelt a tényre: a háborúkban a vallások mindig nagy szerepet játszottak…”
  „….Elítéli a kizárólagosságból eredő arroganciát, mert az bújt meg a holokauszthoz vezető zsidóüldözések mögött, ez indította el a keresztes hadjáratokat az iszlám ellen és felel az amerikai őslakosság kiirtásáért…..”
  Az ellenvetésem korom és élettapasztalatom és szellemi tudati értelmi szintjének elérésének köszönhető: A Föld nevű bolygón sok hamis a valósághoz semmi köze tényén alapuló dolgok történtek és ma is történnek 2020. 10. 19. –én amikor írom – e sorokat! A föld népei kezdetektől törzsei a tömeg soha nem akart egymásnak esni és gyilkolni egymást, ( a kannibalizmust leszámítva) azt mindig vezetőig tették régen is és ma is! Tény, hogy eszközül alkalmazták pl. a vallást úgy, mint ma is alkalmazzák a politikusok! (lásd fidesz és a vallás párt közössége)
  Az arrogancia magyarul= szemtelenség, pimaszság, pökhendiség: kihívó, magatartás, viselkedés….
  És bizony ma a magyar parlamentben ezek az arrogáns: kihívó, szemtelen, pökhendi, pimaszok ülnek!
  Akik – mint tegnap leírtam – ide másolom: „….ÁLLÁSPONTOM –VÉLEMÉNYE: id. Kiss László 2020. 10. 18. LEIGÁZÁS – : Elcsalja a választásokat – törölte a rendszerváltoztatásra hozott népszavazást… érdekeit kiszolgáló törvényeket hoz…Nincs jogod csak kötelességed, így se igazság – se jogszolgáltatás… számodra nincsen! Egészségügyi, oktatási , kultúrád és média terrorban tart, Éhbéren és nyugdíjon!!!! Ugyan akkor saját magánk milliós havi jövedelmet ad… privatizál=lop és milliárdos lesz….
  Élettered ellehetetleníti, kilakoltat rendőrrel….- vírus elhitetés, , kötelező vakcina oltás…. rendőri segédlettel – gyermekrablások) és stb. hasonló nyomor általuk előidézett szenvedések… Ezek tények .- nincs bizonyítási kényszer igazolására – ellenben nekik akik: idézem:
  „…A bizonyítási kényszer mindig azon van, aki tényként állítja valaminek a létezését, vagy okát.
  Nem feltétele a cáfolat , vagy alternatív lehetőség megfogalmazása a kételkedés érvényességének.
  A tényszerűséget mindig a saját kontextusán belül kell igazolni és bizonyítani.
  A bizonyíték akkor igazol egy állítást, ha minden más lehetőséget kizár, ezért a bizonyíték – ritka kivételtől eltekintve – nem örökérvényű….” stb. olvasd el ha érdekel az oldalamon…. itt az egyik pl: https://www.facebook.com/groups/556870684510082

 • Szukits Rezső

  “Nincs igazság, csak igazságok vannak” Camus

 • A vallás a tanulatlan egyszerű emberek iránytűje. A kiokosodtak legfeljebb csak számításból mutatják magukat hívőnek, mert mondjuk nehogy mások megszólják. Megint mások ugyan kiműveltek, de a társadalmi elfogadottságért mutatkoznak vallásosnak. Legrosszabb esetben vallástagadásért a fejüket is vehetik.

  Mert mire tanít a vallás? Élj az előírásainak megfelelőn! Az eltérésre hajlamosakat visszatereli a helyes útra, a keresztény bűnbeesőknek megbocsájt, a legnagyobb bűnök elkövetőit is visszafogadja nyájába. Ez az eltévedt bárány esete. Bárányból lesz a birka, a birka megy a vezér után … de ez nem példabeszédből való, ez csak a gondolatmenetem. Mellesleg a papi foglalkozás egy nyugdíjas állás, meló van mindig, így szolgálati lakás is, mindössze a tesztoszteront kell kordában tartani.

  Amúgy semmi bajom a hívőkkel, egyedül a muszlimokat nem szívlelem, akik között mindig akadnak szélsőségesek, akiknek az istenük a világon az egyedüli, és akiért (akinek nevében) ma a 21. században is képesek más embereket megölni.

 • Bendeguz, Rodeo, és akiket még izgatnak a fekete lyukak:

  http://www.galileowebcast.hu

  Következő élő közvetítésünk október 19-én, hétfőn 19 órától:
  Dávid Gyula: Fizikai Nobel-díj 2020
  (ELTE “Atomoktól a csillagokig” előadássorozat PLUSZ)

  A német Reinhard Genzel és amerikai Andrea Ghez kutatócsoportjaikkal
  bizonyították a Tejút közepén elhelyezkedő négymillió Nap tömegű
  objektum, szupermasszív fekete lyuk létezését. Roger Penrose angol
  elméleti fizikus és matematikus a fekete lyukak általános
  relativitáselmélet által megjósolt kialakulásának leírásáért. Penrose,
  aki 1964-től forradalmasította a téridő leírásának matematikai
  eszközeit, 1965-ben publikálta “Gravitációs összeomlás és téridő
  szingularitások” című korszakalkotó tudományos dolgozatát

 • ˙
  Bendegúz79
  12:25
  Rodeo11
  3:20

  Példának okáért Eurázsia és Észak-Afrika teljes területén vallási dominanciák húzzák meg az “államhatárokat”. Ez alól talán csak a volt, illetve a még létező kevés gyarmat, illetve a nagyszámú pszeudo-gyarmat a kivétel, ahol nem vallási,hanem a “gazdasági ideológia”, vagy méinkább logika dominál.

  E “logikának” megfelelően a vallás előre megfontolt szándékkal – persze mióta csak létezik – burkoltan, de nyíltan is ideológiai hátteret, illetve alapot biztosít az éppen a hatalmat gyakorló rezsimeknek ahhoz, hogy uralkodjék alattvalói felett, amely egyedül a . v a l ó d i . k ö z t á r s a s á g i , vagy (fejlettebb?) államformában küszöbölhető ki.

  Annyit azonban mégiscsak megjegyeznék, hogy az őszinte, azaz érdek nélküli, tehát belűlről fakadó egyház-és papmentes . h i t , az már egy más kategória és ettől az érdekmentességtől a . h í v ő . lehetséges támasza. Máris hozzáfűzve azt is, hogy a szülőktől átvett vallásosság is csak egy, az adott személytől mégiscsak “idegen befolyás” terhelte eszmei háttér s ezért már ettől sem őszinte. Vagyis az illető pszichéjét már ennél fogva is totális érzelmi befolyásként uralja, béklyóban tartja, ami csak kellő lelkierővel és tanulással fölvértezve érhető el, persze ha ezt őmaga akarja…

  Üdvölettel: Fortimbras 🙂

 • PS:

  A vallás – vagyis adott . e g y h á z – a történelemben sokszor alkalmazott hallgatásával, a “hallagatni arany” aranyszabályával biztosítja nemcsak a maga, de az országában uralkodó hatalom mindenki feletti dominanciáját is úgy megideologizálva, hogy közben önmagát szavakban egybeolvasztja a nemzettel.

  Ebből születtek olyan már eleve . e l l e n t m o n d á s o k . is, mint pl. a XX.századi közép-európai katolikus országok, mint pl. Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Franciaország is, egyesek hivatalosan ellenségek, mások meg szövetségesek voltak, ám a hallgatag egyház rituális áldásával pravoszláv államok Ropmánia (hivatalosan szövetséges), v. Jugoszlávia deklaratíve ellenségként funkcionáltak, és mindenképp ellenségnek számítottak.

  Az egyház az I. és II.Világháborúban is igengyakran szentel meg egymással ellenséges fegyvereket és frontra menő élő ágyútölteléket is, vagy adott fel utolsó kenetet kivégzésre ítélt dezertőr katolikus kiskatonáknak. Ez az Egyház humanizmusa, nem pedig az, hogy kimentsék őket.

  Ezzel szemben a háború után mintegy kétszázezer SS háborús bűnös tömeggyilkost mentett ki a jogos felelősségre vonás alól, még úgy is, hogy az ilyen akció előtt közülük többezer ilyen “”lutheránus”” vallású nácit még meg is keresztelt. – Jah kérem, a szabály az szabály, mert a szeretet vallása a tömeggyilkosok szeretetét is előírja…

  F

 • A vallások – mindegyik a maga módján – fontos eligazítást ad a híveinek a világ dolgaiban. Olyan eligazítást, ami az adott korba és az adott társadalomba való beilleszkedést elősegíti, persze a maga álságos eszközeivel. Ezt a jelenséget taglaltam 4 cikkben éppen nemrég. És akkor most előlről kezded?

  Rodeo, tisztára olyan vagy, mint Bendeguz! Azok, akik nem fogadják el a valóságos társadalmi csoport vallását, kívülállók maradnak, és sokszor megvetettek. Éppen ezért azt gondolom a cikkre válaszul, hogy nem, egy adott szűkebb, együttműködő népcsoporton belül nem lehetséges többféle vallás.

 • A török kortól kezdve mindmáig a királyhívő, európai irányultságú magyarok római katolikusok, a felvidéki önálló városok gazdag polgárai lutheránusok, az alföldi városok szegényebb lakossága, a falvak hétszilvafás nemesei pedig kálvinisták. Slussz-passz. Még ők sem keverednek olyan nagyon mindmáig. Hová illeszthetnéd be a Buddhizmust? Még a muszlim vallást sem, pedig velük közös Ószövetség és közös mindenható isten is összeköthetne…

 • Igen erdekes alany lett a “vallas”, egyuszerre mind az Atheistak vallas-szakertokke valtak.

  Na az am egy igazi csoda!

  De az allitas , hogy a vallas, vagy vallasok, van aki az “egyhaz” szot kedveli,de az allitas teljesen valotlan.

  Az emberi gyarlosag, hazemberseg, kegyetlensege ami alkalmaz mindent, meg a “VALLASOK”-at, sot egyhazakat is kegyetlen uralmi celjainak eleresere.
  S haboruikban mint egy fegyvert is embertarsa pusztitasanak celjabol!!!!

  Egyetlen ragadozo allat nem teszi azt.
  “talalom” masik portalon tett megjehuzese telitalalata volt, az emberiseg kepes ‘tervezni’ azt.

  Figyelmen-kivul hagyta mindenki, hogy mind az ellensegeskedesek , haboruk, embertars-elleni tettek csaupan a hatalom, igen, a politikai hatalom eleresenek celjabol tortent es tortenik mindeg!

  Persze annak celjabol hajlando alkalmazni barmit, meg szeretett ideologiaik csupan azon celbol volt tervezve!

 • ALMASI ALMA:
  MINDEN galaxik kozepen, amit cosmologusok kepesek voltak megfigyelni, a kozepukon van egy “fekete-luk”.

  Az ketsegteleul megfigyelve minenikek eseteben, hogy valami nagy energia-vonzas letezok, ami meg a tavoli feny-sugarait is vonza, sot galaxik osszeutkozesei eseten azt is bevonjak, de hogy mi annak eredete, s valoban mi tettek tortennek, mi ero altal, az a hatramaradt kerdes.

 • ALMASI October 19, 7;53 de soraira;

  Az emberisget csupan gyarlosaga, onzo bekepzeltsege, kegyetlensege koti ossze !!!!!!!!

  Csupan azert minden tettei ugyanazon onzo kegyetlensegek, barmi kifogast is probal kiatalalni!!!!!!!!!!!!

 • Almási Alma
  2020 október 19
  4:39 de.

  Tőlünk nagyjából tizenkétezer fényévnyire lévő dög?
  Hm…nem egy kellemes szomszédság.
  Sem a kicsi telhetetlen holyagok, sem az órásiak.
  Mi lesz így az Emberiséggel?
  Kezdek aggódni hehehe

 • Szukits Rezső
  2020 október 19
  2:48 de.

  Ne túlozz.
  Maraggyunk a “féligazságok” definíciónál.

 • Rodeo11
  2020 október 18
  3:20 du.

  Valami birizgál ott belűl? NE hezitálj!
  Ma már szerencsédre igen hatékony féregírtókat kapni.
  Intézkedj, mielőtt még a kis galandod megnőne 5 méteresre.

 • Alma:

  “Nincs Isten és Dirac az ő prófétája”

 • Almási Alma
  2020 október 19
  4:39 de.

  Álmaink Almája

  engem nem “izgatnak” a fekete lyukak (sem) azok egy jelenség több változata aminek blikkfangos nevet adtak, egyébként a természetben előforduló folyamatok egyike, semmi különleges nincs bennük

  engem a laposföldes bigbang késztet röhögésre akárhányszor valamelyik észlény elrikkantya magát, hogy én találtam meg (tudod, mint óvodában eldugtuk és aki előbb megtalálta az sikoltozott, hogy győztem) a végtelen végét, ott csücsül, igaz, ma már nem tudhathatjuk van e és ha van hol van (az egész káosz mozog azaz változik és “ez” 13,5 milliárd évnyire és fényévnyire van a Földtől amely dimenzióknak értelme nulla, mert a Földtől ami hatalmas sebességgel lebegve úszik a semmiben a Tejúttal egyútt ami ráadásul forog is meglehetősen nagy szögsebességgel…) de pontosan 13,5 milliárd ha eszi ha nem!

  na ettől kapok röhögőgörcsöt, megnéztem az előző előadást semmi újat nem mondott, kutatási metodológiáról volt benne szó a végére már csak azért maradtam ott, hogy ne mondjam magamnak később, hogy lemaradtam a schlusspoénról

  üdv

 • Almási Alma
  2020 október 19
  7:42 de.

  drága arany Álmaink Almája

  teljesen félremagyarázod oeuvre-met, én nem foglalkozok vallásokkal kálvinista vagyok, konfirmáltam és mióta már nem látogatom azóta ateista mert lett egy felismerésem…ne akarj oktrojálni semmit rám, mint geyza aki fogást keres és mindig lecsúszik

  annyiban igazad lehet (bár ezt pontosan így nem mondod?), hogy a vallásoknak van bizonyos társadalmi szerepük de a megosztást, xenophobiát és rasszizmust alkalmazó metódusuk visszataszítóvá teszi őket számomra (SIC ezutóbbi a lényeg: számomra; neked más is lehet és bárkinek mert szabadelvű is vagyok)

 • Fortimbras

  Ki kell javitsalak, mert legkevesbe vallasi alapon leteznek az europai, ázsia es afrikai hatarok. Szamos mai haboru is ezt bizonyitja!
  Azsiaban a sitak es szunitak vegyesen lakjak a legtobb orszagot, de lndia, Kina, lzrael, Malayzia, lndonezia is vegyes. Fulop-szigetek es Thayfold deli resze muzlim. Indoneziaban Java, Sumba, Sumbawa, Lombok, sőt Comodo es Rinca is muzulman, Szumatra, Borneo, Celebes, Flores, Pápua, Timor ősi animista es kereszteny (volt , de az utobbi evtizedekben Javarol milliokat telepitettek mindenhova), Bali budhista.
  Malaysia mindig is olvaszto tegely volt a muzlim malajok, a hindu indiak, a kereszteny es budhista kinaiak, a kereszteny es zsido europaiak reszerol.

  Afrikaban is keverednek a shitak es szunnitak, a beduinok sajatos szinezetevel Marokkotol (itt a kiralyi csalad leigazta az orszagot, ők vannak kisebbsegben, elnyomjak a helyi lakosokat) Egyiptomig, ahol meg a koptkereszteny es egyiptomi, szudani, de meginkabb etiop koptok es szorvanyban zsidok vannak. A szaharai nepek altalanosan muzulmanok , meg Nigeria északi regiojaban is.
  Libiaban torzsi polgarhaboru volt, ugy emlekszem, ott is a shita es szunnita iranyvonal volt a meghatarozao.
  Sziria is vegyes olvaszto tegely, de leginkabb lzrael.Oroszo.tulnyomo reszt ortodox, de a delebbi azsiai reszeken a muzulmanok vannak tulnyomo reszt. Sziberiaban, de foleg É-on az eszkimok es a nomadabb torzsek szinten ősi animistak. India alapbol hindu, de az ÉNY-i regio muzlim, ahogy az ÉK-i is. A Himalaja régioja budhista.
  Thayfold is, csak a legdelebbi hatarmenten tulsulyos a muzlim.
  Irak es lran vegyesen shita es szunnita, de ellentetes aranyban. Iran leginkabb shita.
  Toroko.nagyja liberalisabb muzlim, de a keleti regioban irtjak a kurdokat. Ormenyorszag, Georga es Bulgaria talan a legegysegesebben ortodoxok, mig az azeriak egysegesen muzlimok, de ezek kis orszagok.
  Szaudi egysegesebb, de sivatagi orszagkent kis lakossaggal.
  Libanon multikulti vegyes vallasu, de az oslakosok inkabb palesztinok.
  Eoropaban leginkabb a volt Jugoszlavia volt vegyes Montenegro, Bosznia, Koszovo muzlim, a Szerbia ortodox, Horvat es Szlovenia kereszteny.
  Albania vegyesen kereszteny es muzulman. Gorogo ortodox kizarolag a torok haboruskodas miatt.
  É-Ciprus muzlim torok, D-Ciprus ortodox gorog.
  Az arab-felsziget mikroallamai a tevepasztor multu kiralyi csaladok miatt egyseges.
  (Omán es Jemen allapotat nem ismerem utannezes nelkul, de a jemeni polgarhaboru, katonai diktaturaval lehet vallasi alapu is – amint Libiaban is, bar utana kene olvassak….)
  Bhutan, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Burma buthista.
  Japan shintoista keves keresztennyel.
  A vendegmunkasokat nem vettem szamitasba se Azsiaban se Europaban.
  Singapure hasonlit Malayziahoz, de itt a kinaiak a vannak tulsulyban es az allam gazdasagi iranyitasa is az ő kezukben van diktatorikus modon, bar otvozve a liberalizmussal erdekes modon, ahogy Kinaban is elkezdtek nemreg!
  Makao es Hongkong hasonlo, bar Makao -mint portugal volt gyarmat erosebben hordoz katolikus, europai szinezetet.
  A shitak es sunnitak kozott jelentosebb a haboruskodas, mint a keresztenyek, hinduk es a muzlimok kozott.
  Kina Tibet gyarmatositasaban nem a vallas, inkabb a teruletszerzes a mervado!
  Nepal kimaradt, ami szinten budhista.
  Mongolia egyfajta budhista, de a samanizmussal keveredve.
  Hasonlo erdekesseg Latin-Amerikaban van, ahol a katolicizmus keveredett az afrikai rabszolgak animizmusaval, illetve az őslakosok hitvilagaval. (Csak latszatra katolikusok europai modon).

 • Almási Alma
  2020 október 19
  4:39 de.

  Álmaink Almája

  ha tréfálni akarnék (akarok), akkor már a nevük azaz a névadás is röhögény, a “lyuk” mint olyan az egy tök üres valami, a fekete lyuk meg sem nem fekete sem nem lyuk, inkább a “kisgömböc” ami mindent megzabál és néha kihányja (na jó – szebben – kiköpi!) és közben szédülten pörög mint a dervisek

  asztronómia és az etimológia, Óh!

 • NEM a vallasokkal van a baj, hanem az emberiseggel, ill. az emberi magatartassal.

  A vallasok, meg a Woo Doo is az egyen, a csalad es a tarsadalom letet, fenntartasat osztokeli.

  A problema az emberi magatartas.

  A gyarlo emberi-leny ,onzo, bekepzelet, kegyetlen magatrtasa, s annak erdekeben hasznlja a vallasokat is, kegyetlen celjainak elereseben.

  Csak olvasd id.Kiss Laszlo hozzaszollasat, s kattindsd a kozlot lapcimet.

  Szepen ir es remenyteljesen, de web-lapja togton visszavisz a reg-mult onzo kegyetlensegeire.

 • Bendeguz79:
  “Igen erdekes alany lett a “vallas”, egyuszerre mind az Atheistak vallas-szakertokke valtak.”

  Mi összefüggés van a kettő között? Semmi.
  Ahhoz, hogy valaki valamely vallásnak a szakértője legyen, nem hinni, hanem tanulni kell, alaposan megismerni az illető vallásnak a szervezeti, jelenlegi teológiai-dogmatikai, rituális rendszerét, ezek történetét, stb. Mindehhez viszont a legkevésbé sem szükséges az illető vallásban hinnie. Másvalaki meg az említett vallás buzgó híve lehet anélkül, hogy az említett ismereteket alaposan elsajátitotta volna.

 • Almási Alma:
  “Azok, akik nem fogadják el a valóságos társadalmi csoport vallását, kívülállók maradnak, és sokszor megvetettek.”

  Kedves Alma! Miből gondolod, hogy a kivülállás – de akár még a bizonyos fokú megvetettség is – annyira rossz, annyira terméketlen helyzet? Nem gondolod, hogy a “kivülálló” helyzete nemegyszer sokkal jobb lehetőséget
  nyújt az adott társadalmi viszonyok átlátására, mint a beilleszkedett bennfentes nézőpontja? Spinoza, az abszolut kívülálló? Franz Kafka?

  Almási Alma:
  “Éppen ezért azt gondolom a cikkre válaszul, hogy nem, egy adott szűkebb, együttműködő népcsoporton belül nem lehetséges többféle vallás.”

  Ez attól fúgg, hogy mit értesz “adott szűkebb” és pláne mit “együttműködő” népcsoportnak? A belső küzdelem, a különféle frakciók belharca – legalábbis a szakadásig – egyfajta “együttműködés” vagy sem?

 • KOVENDEG;

  Honnan vette hogy barmi osszefugges is lehetne?????

  Hiszen alapjaban ket teljesen ellentetes alanyrol van szo.

  Nem olvashato sehol hogy barmi vallasok foglalkoznanak az atheismussal.
  Legalabb is soha nem lattam arra peldat.

  De miert ne ismerne el mindenki alapvato jogait????
  Az am az alapvato kerdes!!!!

  Na azon mi a meglatasa??????

  S nem csak a korlatlan vallas-gyakorlas jogat, hanem mindenki minden korlatozhatalan emberi jogait.

  A vallas csak volt a leg-elso meg a barlanlako osember eseteb is, minden mas jogok gyakorlasnak lehetosege elott.

  Lenne azon velemenye???????????????????????/

 • O1G666
  1:30

  Na igen, de azért pl.Európát a KÉT KERESZTÉNY, a Katolikus-“Ortodox” határ, az arab fél[stb]szigetet KÉT MUZULMÁN a siíta és a szuníta VALLÁS stb.stb.stb… példázza a VALLÁS e lényegében MEGOSZTÓ SZEREPÉT.

  Másfelöl a XI.századi keresztes háborúknak és a XVI.századi török veszedelemnek sem nemzeti, hanem annál inkább vallási – római katolikus – háttere volt, amelybe a “”nemzetközi”” feudális [világi+egyházi] tömb a maga hatalmi és gazdasági érdekét is valamiféle nemzeti kulturális maszlagként táplálta be a történelembe.

  S ha már e gyárilag beépített ellentmondás felismerésnél tartunk, akkor ismerjük el Dózsa György és elnyomott kaszásainak is azt a forradalmi érdemét, hogy már akkor, XVI. század elején megérezték sőt, felismerték a maguk valódi – bocs, de kimondom, antagonisztikus – ellenségét az uralkodó nemes földbirtokos hierarchiát és annak nélkülözhetetlen ideológiai tartozékát, a papi kasztot is…

  És akkor még egy icipici megjegyzés a protestáns kereszténység, [valójában megreformált katolicizmus] igazi arcáról is amely, ha már égett a ház, na meg a kazlak is, mégis rögtön az úri oldal elvi sáncai mögé bújt… Erről szól Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja című drámája is…

  Amúgy áldassék tudásod!

  Fortimbras 🙂

 • Ui:
  2:37

  A nemes, vagy nemzetes cím, tehát a nemzethez tartozás(!) még véletlenül illette meg a paraszt-jobbágyságot, mely ezer-éves állapot konzerválásáért a két világháború közötti Horthy féle ellenforradalmi-rendszer és csatlós egyházai mindent megtettek.

  E rendszer utódja Orbanisztán ugyanígy az általa elismert vallásokra, egyházakra támaszkodva nap-mint nap szorgalmasan fáradozik az új horthysta “burzsoá nemesség” restaurációján.

 • Helyesbítés/2:58 :

  “véletlenül illette”helyesen:

  véletlenül . s e m . illette

 • “Az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy feloldja a vallások közötti konfliktusokat.”

  Több ezer az emberi ego által létrehozott, szervezett vallás, sötét szekták / kultuszok / misztikus hitvallások, asztrológia / növekedési csoportok és sok sok más hóbortos marhaságok stb., vannak és mindegyike csapkodja a mellét és kiabál, „jöjjön hozzám, jöjjön hozzám, én, én, én,” megmutatom a helyes utat az Istenhez. Kb. 2,5 milliárd „keresztény” ember van világszerte. Mindegyik, több száz különböző csoportba szerveződött, büszkén sportolja a homlokán különböző címkéit. Kivétel nélkül mindegyik, ügyesen mesterkedve, kétségbeesetten próbálnak egymástól különbözni. Viszont a Biblia, amely azt tanítja a keresztényeknek, hogy mindannyian egyetértésben kell, hogy beszéljenek. De erről szó sincs. A keresztény világban széles körű megosztottság és viszály van. Ez az oka annak, hogy én minden SZERVEZETT vallást egy veszélyes ráknak hívok, amely az emberiséget sújtja. Röviden: a rajtunk uralkodó, bennünk élő ravasz egónk, a mindennapi vizsgálata után látja a megosztott világ, a megosztott népek, a megosztott családokban a sok szenvedést / káoszt / tudatlanságot, zavart és őrületet, – egy jó nagyot röhög a markába. És itt csak az úgynevezett „keresztényekről” beszélek, nem említve a judaizmust, az iszlámot, a bahá’í hitet, a hinduizmust, a dzsainizmust, a buddhizmust és a szikhizmust, a kínai népi vallásokat, a taoizmust és a konfucianizmust, a mormonizmust, az Ahmadiyytát, a Szcientológia Egyházat, a pünkösdi vallást. , a politeista rekonstrukcionizmus és az összes szétaprózott alszervezetük (kb. 40/45000 világszerte), és ne felejtsük el az ausztrál őslakosok vallásos hagyományaikat sem.
  (Az ateizmus is a saját meggyőződésének sorozatával, bizonyos értelemben egy vallás – Hitler is ateista volt, és láttuk hogy hová került a világ vele.)

 • Bendeguz79
  2020 október 19
  9:58 de.

  Igen erdekes alany lett a “vallas”, egyuszerre mind az Atheistak vallas-szakertokke valtak.

  Na az am egy igazi csoda!

  De az allitas , hogy a vallas, vagy vallasok, van aki az “egyhaz” szot kedveli,de az allitas teljesen valotlan.

  ———————————–

  Szerintem a “vallás” és az “egyház” mint valamely fogalom kifejezése, nem szinonimája egymásnak.
  Ahhoz viszont hogy tisztában legyen valaki a vallások mibenlétét illetően, nem kell feltétlenül hinni! Gondoljon bele, hány féle vallás létezik, melyről egy érdeklődő, arra fogékony ember sok mindent megtudhat, elolvashat, megismerhet, és mint ilyen véleményt is alkothat, de egyáltalán nem biztos, hogy bármelyikben is hisz – az hogy mindegyikben az meg egyenesen kizárt !
  Az egyetemen a vallástörténeti tanárom pl olyan magas fokon ismerte, tudta és oktatta a nevezett tudományt, hogy külön élvezet volt hallgatni, ám sajnos a felét sem tudtam lejegyzetelni mindannak amit elmondott, spéci jegyzet híján pedig erre voltunk utalva – arra azonban sosem tért ki, hogy mely vallás a sajátja, lehetett akár ateista is, nem feltétele a tudásának, hogy bármely vallásban higgyen is!

 • Rodeonak:

  Fajgyűlölet, kirekesztés nem szükséges feltétele egy vallásnak. Ezek a politikából (a hatalomól) jönnek.

  A fizikában “fekete”, amiből nem érkezik a szemünkbe fény, vagy sugárzás. “Lyuk”, amiből semmiféle anyag, ami beleesik, nem jön ki. A “feketelyuk” tehát mai tudásunk szerint pontos elnevezés. Van sok teatralis elnevezés (például a Darth Vader… izé… sötét erő), ami csak egy blikkfangos izé, az ilyet rendszerint újságírók találják ki. Igen, a “BigBang” is ilyesféle elnevezés, de szerintem eléggé szemléletes. Szóval ne keverjük… Majd egyszer talán, ha jó kedvem lesz, kicsit részletesebben és tudományosabban is visszatérek a BigBang-hoz (vannak ehhez a fogalomhoz ambivalens fizikusi gondolataim is… 🙂 )

 • Rodeo, akkor te most többet tudsz a lényegről, mint én, mert én már több mint tíz éve csak nagyon ritkán hallgatok ilyen előadásokat – túl sokat hallottam még annakelőtte. Viszont ha a kutatási metodikáról szólt, akkor a legfontosabbról szólt. Ugyanis a kutatási metodika a legfontosabb a fizikában, mert abból következik a mért adat hitelessége, a hitelességtől pedig az elmélet elfogadása. Ameddig ugyanis a jó metodikával megépített és elvégzett kisérlet eredményei NEM IGAZOLJÁK az elméletet, addig az elmélet csak blikkfangos mese. Még a matematikai precizitás ellenére is.

 • Almási Alma
  2020 október 20
  7:15 de.
  Álmaink Almája

  az a schlusspoen, hogy semmit sem igazolt, de nagyon sok részlet elhangzott a tényleges beállítások és bemérések azaz elhelyezés a Földön és Föld körül keringő állomások szinkronizálásáról
  mivel a tréfás javaslatomat a Cenz Ura nem engedte be itt azért megjegyzem, ami nincs azt kár keresni és az az álláspontom alakult ki pontosan annak a következményeként hogy a tudóskáim blikkfangosak (most van egy cikk hatalmas szenzációnak belállítva: egy két vagy három csillag -még nem tudják, hogy 2 e vagy 3- egymás körüli forgásáról, hát aztán? ott vannak forognak és több mint 1000 fényévre azaz ki tudja ma mi van ott, amiből egy dolog bizonyos nincsenek ott, már máshol vannak); (nem biztos hogy hagytak kondenzcsíkot) várom azt a pillanatot, amikor fizikusként is elmagyarázod az általam röhögénynek tartott big bang -et

  addig is hallgassunk sok Mozart-ot elvégre abban is van fekete lyuk bár kővendégnek nevezi

 • Almási Alma
  2020 október 20
  5:44 de.
  Álmaink Almája

  a politika és a vallás kéz a kézben … sajnos későn jöttem rá (de rájöttem), hogy az az egyház amely leköpködte a fennálló rendszert vidáman megélt ugyanattól a rendszertől kapott apanázsból … lásd még NGO kat ugyanaz a …. szóval az az egységsugarú állampolgár átdobása a palánkon mint ahogy a rossz szomszéd a lapáton csinálja a kerítés fölött

 • Bendegúz pikírt egyszerűséggel aztat írja, hogy
  “az ateisták egyszerre mínd vallás szakértőkké váltak”…

  Kérdem pedig én, oszt miért is ne válhatnának ?

  És válaszolom, hogy a vallást, mint bármely más t á r s a d a l m i . j e l e n s é g e t lehetséges “kívülről” ez esetben történelmi alapon, a történelemtudomány módszereivel vizsgálva, részleteiben boncolgatva, igenis szakérteni.

  Ezzel szemben szemben a . v a l l á s . önmagán belül csak egy a saját farkába harapó kígyó. Ezért magáról objektív képet alkotni képtelen, b e l t e r j e s . hitrendszer, amelyet béklyóként kötnek az éppen e gátló célokból felállított, és beépített szigorú ideológiai akadályok sőt, buktatók… Mint ahogy egy sebész – igen-ritka esetek kivételével – se tudja önmagát megvizsgálni és a saját diagnózisát felállítani, majd önmagát megoperálni, ugyanúgy a vallásos sem képes e béklyókat elszakítani.

  Tehát vallást kiértékelni, annak belső ellentmondásait is feltárva csakis objektíve, azaz kizárólag külső szemlélőként lehetséges.

  -V- 🙂

 • Kedves Kővendég! Amikor én vallásról beszélek, akkor nem elsősorban a mai, túlhatalmát elvesztett világvallásokról beszélek, mert ezek nyilvánvalóan deformálódtak már, és sokan minden következmény nélkül “kiléptek” belőlük, bevallottan, vagy letagadva. Hanem inkább az ősi, különböző városokban és falvakban “vallott” szertartásszerű igazságokról. És ezekből kilépni bizony hatalmas hátrányokkal járt, elűzetéssel, megkövezéssel, kiközösítéssel. Ugyanakkor, amikor a vallásokat szidjuk, jó lenne nem elfelejteni ezeknek az ősi helyi hiteknek és papságoknak a nagyon fontos, és szerintem összességében előrevivő hatásukat, amelyek azonban világvallásként nagyon rosszul működnek. Amikor Khomeini felelevenítette a régi, “kiscsoportos” muszlim vallást, akkor pontosan ezzel a falusias, szigorú vallásszemlélettel tette tönkre a teljes muszlim világot. Mert egy világvallásnak egészen másképpen kellene működnie. Szerintem.

 • Az Egyesült Államok 320-milliós lakosságából, 140-milliós aprotestáns keresztény, ebből mintegy 100-millióan vallják magukat az “evangéliumi testvérközösség” tagjának…

  Ezeket a híveket oly “önzetlen” hit fűzi az Újszövetséghez, hogy kizárólag János jelenéseibe magyarázzák bele a világ, illetve Izrael egyetlen – és siralmas végét jelentő – szörnyű jövőjét. Vagyis azt, hogy az Armageddon elkerülhetetlen, tehát szerintük, az igaz keresztényeknek – azaz nekik – Izrael népét és államát abban kell támogatni, mi több, ösztökélni, sőt a partvonalról uszítani, hogy “Jeruzsálem, v. Meggido mezején” mielőbb ütközzenek meg az antikrisztussal (?), mely véres rögeszméjükben még az sem gátolja őket, hogy e háború bekövetkezte az egész világ pusztulását hozná magával…

  E ködös idea mögött álló többek közt 100-millió “biztos republikánus”* választó Trump elnököt támogatja az USA küszöbön álló időszaki armageddonján, aki mögött pedig, nem akarom mondani, de a legrosszabb sejtéseimben is Katonai Gazdasági Komplexum rémes szelleme sejlik föl, amely minden ízében háborús propagandán keresztül, már a felkészülés profitjában is érdekelt körök – választásokat is túlélő, mármár örök – önzetlen lobbicsapata…

  Az álkereszténységnek ezt a válfaját jómagam “Kibic Kereszténységnek” nevezném, amelynek 10’000 kilométer messzeségből tényleg “semmi sem drága”, még Isten választott népének a pusztulása sem… Az önzetlen nagylelkűség.

  .

  * Ennek a republikánusságnak semmi, de semmi köze a köztársaság, a respublika nemes eszméjéhez.

 • Mrs.Besancon.

  Az velhetoen ketsegtelen, hogy itten az Atheistak altal vitatva a vallasok alap-okai.

  Persze a vallasok elvei a theiologiaikban lerogzitve.

  Az “egyhaz” a vallasok alatal szerveztt kzossegek.

  Mint pl. a politikai ideologiak alapjan a partok szervezve.

  A kulombseg, hogy a vallasok, s az egyhazak befolyasaikat remelik elerni a tomegeken, amig a politikai partok a hatalaikat a tarsadalom folott.

  De legalabb, a “vallas” azt onkentesen valszthatja, vagy ellenzheti, ami nem igen mondhato a legtobb vilagszerti politikai hatalmak eseteiben.

  Melyik az onkentes es melyik a kenyszeritett????
  Melyik uralja a tarsdalmak tagjait, zsebeit, eleteit???

  Na, oszinten HA (ahol el) szabad lehetosege lehetne, melyik lenne a Magavalsztasa????????????????????
  Tehat melyik lehetne az elitelendobb, melyik a toleralhatobb????????

  ( Konyorgom, ne vadoljon vallasosaggal, mar tobbszor irtam, hogy nem vagyok vallasos, DE MINDENKI alapvato emberi jogaert kiallok!).

 • SchumackerLady
  2020 október 20
  11:53 de.

  kedves Cipőkészítő Hölgy

  annyiban vitatkoznék, hogy a:

  “E ködös idea mögött álló többek közt 100-millió “biztos republikánus”* választó Trump elnököt támogatja az USA küszöbön álló időszaki armageddonján, aki mögött pedig, nem akarom mondani, de a legrosszabb sejtéseimben is Katonai Gazdasági Komplexum rémes szelleme sejlik föl, amely minden ízében háborús propagandán keresztül, ”

  a Democratic National Convention (lánykori nevén: DNC) ugyanannyit és ugyanúgy kap ugyanezektől; az összes vasak a tűzben, úgy nem lehet “kikapni”

  a korrupció = Lobby -zás biztosra megy! mint azt a “Kolozsvári szalonna”-ban olvashattuk “Krumpliosztás Borsodban” cím alatt

  a faszögeid pontosan beletaláltak az “árad” által készített lyukakba… összeállt a kép! majd olvasd el hogy a blog ebben a témában “illetékesei” miket fognak neked erről rebegni hidegrázósan

  üdv.R11®

 • Almási Alma
  2020 október 20
  11:07 de.

  Álmaink Almája

  vitatom:
  “jó lenne nem elfelejteni ezeknek az ősi helyi hiteknek és papságoknak a nagyon fontos, és szerintem összességében előrevivő hatásukat, amelyek azonban világvallásként nagyon rosszul működnek.”

  matematikai alapon nélkülük is fejlődött volna -a dialektika törvénye alapján- legfeljebb nem lett volna ennyi ingyenélő kókler a dolgozó tömegek nyakán, mint az a belőle -egyenes úton- kifejlődött kapitálistapistaságban sokkal rohadtabbul folytatódik!

  ennyike

 • FORTRIMBAS:

  Ha csak altalanosagban is veli Eura-Azsia nemzeti, ill.politikai kialakulasat, az mindeg a jarddak let letrehozva.
  Kezdene azt Mesopotamival,az Euiropai allam-tarsdalmak is mind a kezdettol, a Romai birodalom, BVtzanc, a Szent Romai Virodalom, Ottoman birodalom, majd a modern midokben us.

  Azsiban persze a Qin csaszar hadai egyesitttekm Kinat.
  A kis saros falu (Moscovi) is az uraltol a Japan tengerig a Kozakok verontasaval tetek lehetove az Orosz birodalmat.

  Persze vallasok mindeg befolyasoltak a lakosssag magatartasait, emg ha nem is sikeresen, de volt befolyasa.
  De ketsegtelenul nem mint Mga latja!

 • VORONYEZS;

  Ketsegtelenul, az egyen szabad lehetosege azt nem tiltja.

  De itten nem a szakertelmeiket hanem az ellezekeskedeseiket nyilatkoztatjak ki.

  Altalanos meglatasat es kifejezett velemnyet a valosag ellenbizonyitja.

  A vallasok nem csak hogy igen sikeresen mukodnek es terjednek vilagszerte, meg ha Maga nem is ismerne el.

  A vilag leh-hatalmasabb hodito hatalma sem volt kepes meg egy kis serelmet sem okozni egy evszaados lete alatt.

  Ma Oroszorszag ismet egy nagyon vallasos tarsdalom.
  Tehat vajon ki harapta meg a sajat farkat?

 • Schumacker asszony
  11:53
  Ajánlva még:
  Alma, Bende’ és Rodeo’
  tolltársaknak

  Az Armageddon iszonyatából ki tetszett hagyni a nagy kataklizmának azt a kétségtelen előnyét, legalábbis a lehetőségét, mely szerint a krisztushoz “megtértek” – mint a magukat evangéliumi keresztényeknek nevező óriásszekta is – mégiscsak részesülnek majd abban, az . e l r a g a d t a t á s n a k . nevezett . k e g y b e n, melynek során ők, de csakis ők juthatnak majd föl a mennyek országába. Bár részükről – de Jézus részéről is – ez önző szempont, ám ha igaz(!) mégis egy utsó’ lehetőség a kárhozottak megmenekülésre…

  Ennek megfelelően a nagy meggidói összecsapásban így kénytelen-kelletlen résztvevő választott nép – amely “”makacs mód”” még az úgymond’szent Pál (Apcsel.) felhívására sem (volt) hajlandó felismerni az állítólag saját megváltóját – bizony ép ettől nem lesz majd “elragadtatva”, és ha igaz lenne ama bizonyos >János jelenései< c. szörnyű fantazmagória akkor onnan már teljes pusztulással kell számolnia azután, hogy 2000 év legaljasabb és megalázó üldöztetése után végre valahára újra visszanyerhette önálló államiságát.

  DEhát hiába, mint Schumacker naccsád is írja, bár a háborús pszichózis fenntartásával a szentül naiv "amerikai evangéliumi keresztények" részéről a koczka biz' már elvagyon vetve.

  Ám talán szerencsére Isten útjai mégiscsak kifürkészhetetlenek és nem úgy lészen, ahogy azt az ő hitük "papírformájuk" és a fegyverlobby az övékkel egybevágó, profán gazdasági érdekei is azt megkívánnák… ))) 😀 (((

  Ps:
  János Jelenései sok elemében, szörnyű látomásában és kifejezéseiben is egyezik a Holt-tengeri Tekercsek ún. Háborús tekercsének sok tételével, s minthogy utóbbi korábbi keletű annál, mégis szoros összefüggésben azzal, a szerző bizony nagy valószínűséggel az Első Zsidó Háború (isz.70.k.) során egy, a hódító Rómaiak elől bújdokló qumráni zsidó, feltehetőleg magát Jánosnak nevező . e s s z é n u s . vezető vetette papírra, v. pergamenre…

 • Almási Alma:
  “Amikor én vallásról beszélek, akkor nem elsősorban a mai, túlhatalmát elvesztett világvallásokról beszélek, mert ezek nyilvánvalóan deformálódtak már, és sokan minden következmény nélkül “kiléptek” belőlük, bevallottan, vagy letagadva. Hanem inkább az ősi, különböző városokban és falvakban “vallott” szertartásszerű igazságokról. És ezekből kilépni bizony hatalmas hátrányokkal járt, elűzetéssel, megkövezéssel, kiközösítéssel.”

  Kedves Alma! Hozzászólásomban nem kizárólag az ősi törzsi közösségekben (ahol az “idegen”, legalábbis ha férfi, egyuttal az “ellenség” szinonimájat jelentette) vagy akár az antik Görögországban létezett vallásokat értettem “vallás” alatt, hanem legalább annyira a Római Bitodalomban, vagy a modern világban működő vallásokat is. Egyébként pedig a legkevésbé sem látom be, hogy a mai világvallásokat (ha csak vallási intolerancia alapján nem) ugyan milyen meggondolás alapján lehet “deformálódottnak” tartani.

  Alma:
  “Ugyanakkor, amikor a vallásokat szidjuk”

  Általában nem szoktam nem szoktam vallásokat szidni, legfeljebb bizonyos bizonyos felekezeti csoportokat, mégpedig általában nem vallási tevékenységük, hanem sokkal inkább egy adott társadalmi-politikai helyzetben vállalt, betöltött politikai szerepük miatt.

 • hexadodekaéder

  Almási Alma
  10.20.11:07

  Ugyan ki emlékszik még azokra a végtelenbe vesző időkre, amikor a vallások még visszahúzódtak az ő “a kedves kis falvaikba”* és jobbhíján bálványt imádó halászó gyűjtögetőkre még pozitív hatást is gyakoroltak.

  Ha akadt is ilyesmi, az progresszíve csakis az egyén pszichéjére hathatott, de semmiképp az adott közösségre, hisz ez a szerep már akkor is csak azt szolgálta, hogy karámban tartsa az ösztönös, tehát erkölcstelen magatartásformákat… Nem akartam sövénynyíró hatásról beszélni, bár ismétlem így utólag vizsgálva a történelmi korokra és formákra már az is hatást gyakorolt, de csak a múltban kutakodó, elrévedő romantikus lelkek számára…

  Az igaz, hogy a történelem bizonyos fejlődési szakaszain a vallásnak ez az . i d o m í t ó . hatása, a tömegből kiemelkedett jobbmódúak, az uralkodó osztály első csírái tekintetében, ill. érdekében – tehát adott társadalmi forma kialakítása azaz megszilárdítása szempontjából – mindenképp kívánatos volt, de nem az így átnevelt és elhallgattatott százak, ezrek és milliókéban… Tudniillik ez a lelki átalakítás az amúgy meg erőszakkal megformált tömegemberek millióit taszították rabszolgaságba, jobbágyságba, majd meg a munkásosztály tagjai sorába…

  Ezek voltak a kezdtek, amelyeket alapjukba véve mégiscsak a gazdasági, illetve a vagyoni- szelekció és koncentráció, de sokkal kevésbé a szakralitás jellemzett. Tudniillik a vallás szerepe és valódi célja már igen korán a szelíd betagozódás megszilárdítása a hívők beletörődő lenyugtatása taktikájával, illetve ezek tartós megszelídítése útján történt.

  Más lapra tartozik, a vallás nemzetformáló hatása, amely nemzeteket képes létrehozni, belülről szétszakítani sőt, idegen hódítók elől még meg is védeni, de hogy ezek a hatások +/- milyen előjelű kiértékelésre érdemesek, azt csak a történelemtudomány képes objektíve kiértékelni.

 • hexadodekaéder

  Folyt.

  * A mai értelemben is falunak nevezthető települések inkább voltak jellemzőek a feudális termelési mód birtok megosztására.
  Abban is a jobbágyfalu és a mezőváros településtípus vitte a prímet.

 • Vögelein
  2020 október 21
  3:52 de.
  kedves Madarasschy
  nem tudom engem miért? nekem van egy meglátásom erről az egészről, de nem részletezem, bár a témába vág(SIC) de manapság az bűn, ha valaki nem MSM vonalat képvisel, jobb a békesség (cinkos aki néma: mea culpa mea maxima culpa)

 • ˙

  Rodeo11 tolltárs !

  “Nem tudom, engem miért ?” – kérded Te éntőlem…

  Hát csak azért mert gondoltam, érdekel… És látom ez mind belefér széleskörű érdeklődési körödbe, oszt nehogy kihagyd…

  Másfelől karcol-atom mondanivalója, mint idefönt másoké is az, hogy a vallás – nem a hit – a lényegét tekintve politika, és történelem, melynek gyöke a gazdaság. Akár az élővilág gombáinál egy látható termőfej, plusz a több-tízezerszeres méretű micélium szervesen elválaszthatatlan összekapcsolódása… Egy gombafejhez a talajszint alatt 10 méteres körzetű és mélységű micélium hálózat tartozik.

  Márpedig e cikk témája is, amióta “leverték a legelső telekkarót”* nem hit és nem is vallás, hanem nagyon is politika, illetve történelem kérdése.

  Azon túl, hogy ezek mind a tramplee megrögzött szavazói, jelen megvilágításban – az U~A-beli hívők egy nagy részéről – a színházi díszlet-falon csüngő puska esete jut eszünkbe, amely a darab során előbb, vagy utóbb, de biztosan elsül. Azokra gondolok, akikre idefent SchumackerL. is rámutat, akik abban gondolkodnak – és azt el is hiszik, hogy ők márcsak abban érdekeltek, h a . m á r . egyszer . m e g v a n . í r v a , az az úgynevezett Armageddon, hát akkor mielőbb következzék is be, mielőbb legyünk túl rajta !

  Nekik ugyanis nem számít az állítólagos szövetséges, de még az egész világ pusztulása sem, mert az effajta “keresztény szemlélet” szerint, úgymond “mi – a megtértek – az evangéliumi kereszténység”, az akkorra már majd a földre szállt Jesszus-krisztuszban úgyis mindannyian elragadtatunk – és kész. A többi nem is számít… Jól mongyaja Lady, hogy és ez egy meccsoda** önzetlen szeretet!

  Hogy e hitük, és vélt érdekük történelmi szemlélettel vizsgálva véletlen éppen egybe esik a fegyver és fegyverrendszer gyártók, na meg az egész U~A gazdaság profitorientált érdekeivel ? Hát Istenem! Állítólag és szerintük ez vagyon megírva már az ún. Újszövetségben is, oszt punktum! Vagy térjetek meg!
  .

  Na-szóval légy üdvözülve! De semmiképp sem az ő hitük szerint:

  Vögelein 🙂

  .

  * Russeau szerint akkor kezdődött a baj, amikor valaki azt az első telekkarót leverte.

  ** Nem tudom, emlékszel e még a pesti kabaréban: a néhai idősb’ Benedek Tibor hangjára: “…de meccsoda különbség Dömöském…”

 • Ui

  Elárultad a nemessy nevemet, na mostmár mindegy.
  Különben tényleg szeretem a madarakat.
  A palimadarakat szánom, viszont a megszállott Hitchcock-féle agresszívakat kimondottan gyűlölöm. Az olyanokat például, mint a focidrukkerek. Azok tábora pedig ugye egy veszélyesen sötét, bigott . h i t r e n d…
  A machivellista Orbanini nicknevű szarkakakas is – bocs a dadogásért – ebben a keselyűfajtában utazik. A 2006-os csúfos választási veresége után például ilyenekkel, a Fradi B-középpel – sk. lefizetve őket – gyújtatta fel a magyar fővárost… 😀

 • Vögelein
  okt.22.12:23

  Igen, a nagy vallások feltáplálója és fenntartó ereje mindenkor, a mindenkori uralkodó osztály…

  Hiába, ez márcsak – akarjuk, vagy nem – történelmi és nem hitbéli kérdés.

 • Kedves Almási Alma, a vallást, mint objektív történelmi jelenséget sőt, mint folyamatot kell szemlélni és így a helyén kezelni, de se nem szidni, és se nem áldani.

  A vallásnak nincsenek érdemei, mint ahogy az azt mozgató társadalmi erőknek sem, legföljebb relatíve – valamely történelmi szereplő szempontjából – előnyös, avagy hátrányos történései, amelyek korántsem a vallás tartalmában, hanem csak a társadalmi hatásában és kölcsönhatásában állapíthatók meg. Csak annyira, mint a szakszervezeti mozgalom működése a kapitalizmus frontjain. Legfeljebb utóbbi nem annyira misztikus és képmutató s mégcsak nem is bódító, hanem sokkal inkább földhöz ragadt, igaz, megkerülhetetlen értékeket hordoz magában. Ellentétben a küllemében, ahol mennyei birodalmak és halál utáni boldogság helyett, profánnak tűnő földi problémákkal foglalkozik. Persze lehet, hogy PR szempontból utóbbi kevésbé hatékony, mégis ez hordozza az történelmi igazságot.

  Ezt magának mint természettudósnak különösen eképpen illenék tudomásul vennie, mint ahogy sem a gravitációt, de a kavitációt sem kezeljük szubjektív megközelítésben, hanem a maga objektív valóságának megfelelő csak a helyén használjuk.
  Ne féljen, az abban érdekeltek is, a vallást csakis az “őt” reálisan megillető helyén kezelik, illetve használják.

  Állítsa pl. egymás mellé Iványi Gábor és Semlyén Zsolt viszonyát a magyarországi hatalomhoz… Mindjárt láthatja, hogy a vallás történelmi szerepe a külsőségeiben fungál, azaz nem tesz mást, mint teljesíti az uralkodó osztályok által reá oktrojált történelmi hivatását. Slussz-passz.

  És még egy a fizikus felé. Az evolúciót tagadók időnként azt vetik az azt ismerők szemére, hogy létezik egyfajta visszfelé fejlődés is. NA ez az ami nem igaz, mert a fizikában is az idő a kozmológia vonalán mindig megfordíthatatlan… Ez egy olyan “kötelem” ami visszafordíthatatlan, amely a társadalmi vonzalmakat is csakis egy irányba tereli; előre…

 • Vögelein
  3:52

  A Qumrani Tekercsek és a “Teljes Biblia” szöveghasonlósága bizony nem is mesebeszéd, sőt szoros rokoni kapcsolat fűzi őket egybe.

  Nem véletlen, hogy amikor a tekercsek 1947-ben előkerültek, elsőként a Katolikus Egyház “csapott le” az anyagra és látszat együttműködést színlelve abból sokat azonnal fizikailag is a magáévá téve – azaz ellopva – azok mintegy 40%-át ma is a Vatikáni Könyvtár titkos trezorjaiban őriz s azokat nem hajlandó még . k u t a t á s r a . s e m . ki, vagyis átadni, illetve bemutatni. Miért?

  Nagy a valószínűsége annak, hogy mint a nyilvánosságra került többi anyagban, úgy a Rómában lassan 80 éve elzárt iratok méginkább bizonyítják a II.században – Jézus után 100 évvel (!) í r ó d o t t – szinoptikus, majd a 325-ben kívánság szerint Niceában . ö s s z e á l l í t o t t . teljes Újszövetségi iratok “csalóka” természetét. Vagyis azt, hogy mennyire nem is egységes, sőt mennyire ellentmondásokkal teli ez a agglomeratív, úgymond szent írás.

  Az ellentmondások sokasága között, az egész anyag során eklatáns példa, amikor Pálnak[Saulnak] a Jakab egyházi vezetővel – Jézus testvérével – ill. magával Jézussal homlokegyenest szembe helyezkedő, ellenséges magatartása, sőt harca amely >a hazug és az igaz tanító< küzdelmének a homlokterében a zsidó Törvény, a Tóra, ill. annak sarkalatos pontjainak a megtagadása, illetve Jakab részéről ezek harcos védelme áll, amely abban az időben egyenlő a Róma kulturális és stratégiai hatalmának a teljes tagadásával.

  Mondhatnók, hogy ezek után érthető a mai őskonzervatív Katolikus Egyház makacs és álságos ragaszkodása a qumrani anyag fontos részeinek a visszatartásában és ráadásul a nemzetközi kutatóbrigádban is erőszakos és privilegizált hatalmat vívtak ki maguk számára, amelyet kihasználva a közvélemény számára úgynevezett Konszenzusról hadoválnak jobbra-balra, amely nem létezik köztük és más kutatók között.

  Bizony ez a történelmi tény és egy csöppet sem hitbéli kérdés. Ha tehát pl.Jézust és Jakabot elfogadjuk történelmi személynek – ahogy annak előtte az Egyház ezért az elismerésért minden még követ megmozgatott – akkor sajnos bizonyságot nyer Pál álságos és hazug mivolta is. De akkor mi van egyházzal?…

  .

  Irodalom: Mi a helyzet a Holt-tengeri tekercsek körül?

 • 6:02 Utószava:

  Pál Jézussal is szembehelyezkedő magatartása a Máté: 5/17-19-re vonatkozik vagyis, hogy ott Jézus >hitet tesz< a zsidó vallás, azaz a Törvény végleges megtartása mellett.

 • hexadodekaéder
  2020 október 21
  6:42 de.

  Ez akkor lett volna így, ha azok a régi emberek ugyanolyan gondolkodásúak lettek volna, mint mi most. Ez azonban annyira nem igaz, hogy még én is – korosztályom tagjaival együtt – pontosan emlékszünk a “másságunkra”. Persze, csak ha akarunk, és nem kellemetlen…

  Én egy pesti, gangos bérházban éltem le az első 30 évemet. A HÁZ egy közösség volt, a szomszédok összejártak, tévézni, pletykálni, ünnepelni… Nagyobb koromban rendszeresen voltam Mikulás a ház összes akkori gyerekének. Jó idő esetén az öregek kinn ültek a gangon, a gyerekek kinn rohangáltak a gangon, vagy csúzdáztunk a lépcsőház korláton, a házmesterné üvöltözött. Sose felejtem: ha a szomszédnéni lángost sütött, az összes gyerek lángossal a kezében szaladgált…

  Aztán férjhez mentem, gyerekeket szültem, és panelba költöztünk. Na, itt már más volt a helyzet. Amikor a távfűtés mérését bevezették, és mérőket raktak a radiátorokra, az egyik szomszédommal, aki mérnökember volt, ingyen elkészítettük azt a programot, amivel a fűtésköltséget szétosztottuk. Utána én elvállaltam (ingyen) a havonkénti programfuttatást. (Volt erre egy cég is, havi 300 000-ért.)

  Egész addig ment így – talán egy évig – amíg valaki fel nem szólalt a lakógyűlésen, hogy túl sokat kereshetek én ezen, válasszuk inkább a céget. A gondnok hiába mondta, hogy én ingyen csinálom, az volt a felelet, hogy akkor bizonyára magamnak csalok. Attól kezdve a közös költséget megemelték mindenkinek havi 2000-rel. Én nem bántam, mert elég sok pepecsmunka volt a listával, ráadásul mindig időre…

  Így változik az emberek gondolkodása és egymáshoz való viszonyulása az idők során…

  Az ősidőkben a helyi papság sok közös gondot megoldott, például számon tartotta a mezőgazdasági munkák időzítését, az élethez, termeléshez összegyűjtött tapasztalatokat. Persze időnként vissza is éltek vele: Graves írja egy helyen, hogy valami engedetlenség miatt a gabonapapság megpörköl(het)te a vetőmag egy részét (amit szintén a papság tárolt szakszerűen), mintegy isten-büntetésként.

 • Almási Alma
  2020 október 20
  7:15 de.

  “Ha azonos körülmények között, azonos eszközökkel elvégzett két mérés azonos eredményt mutat, akkor valamit elrontottál…”

  /Murfi/

 • Vögelein
  2020 október 22
  1:18 de.

  kösz, a pejslimből szóltál! valami hiátus marad azért … de “…10”-esek szerint arról hallgatni kell, mert nem elég, hogy van de még beszélni is róla? kimondani?; ihaj! “a jelszó” vedd el a másét, mert az amit a kerék neked dobott az sohasem elég lévén, hogy az összes lap le van osztva kézben is van tartva tehát marad a gyermekjáték: “aggykirály….átmerthanemelveszem”

  üdv

 • Málnaszőr
  2020 október 22
  6:02 de.

  anno bejártam a tyúkudvarba (na jó a gyesznók is ott futkároztak) és megfigyeltem hogy a tyúk mennyire képes ráfordítani a fejének egyik oldalát hogy jobban lássa “a szemet”;

  amit itt ezekről az anyagi érdekekből kitalált irományokról és a köréjük rittyentett kalandos megtalálási szágákról írsz mai napig keservesen mutatják mennyi vér (és izzadság meg a SARS folyhat) mert ugye anno is arról volt szó, hogy állandóan az “újraelosztás” és a “legújabbelosztás” ügye a téma…akinek van az nem adja akinek nincs az meg megtámadja…van aki zsinatokkal van aki tankokkal…

  valamikor abba kellene hagyni… és a már meglévőiben kellene komfortossá tenni a nem egészen komfortos lakáslehetőségeket (tudod ugye a netuggykikről és a netuddholról beszélek)
  levédtem emlékül

 • Kedves Malnaszőr!

  Mindig révetegen lamentálok azon, h a Bibliával kapcsolatos leírtak alapján a benne hívőknek mi az álláspontjuk erről, hogy gondolják, h igaz, v egy erős cenzor keze által szelektalt, átírt, (esetleg hozzáirt) szerkesztes (ha jol emlekszem a K-romai császár részérol, vagy megbizasabol az egyhazi vezetőkkel….) pl.a kimaradt – az egyhaz szamara zavaro részek az apostoloktol, valamint Jezus testverei, felesege, gyerekei…. Az, h a tortenelmi ismereteim szerint Jezus altal kozvetitett vallas mar letezett regebb ota, csak általa tudott szepen lassan elterjedni. Az, h hasonlo képessegű emberek léteztek vele egyidoben, csak az egyhaz karizmajahoz Jezus tűnt a legalkalmasabb alanynak.
  Ez számomra olyan (minőségtől-, abszolutertektol fuggetlenul) fuggetlenul, ahogy Lenin lett kivalasztva emigraciojaban Europa vezetese reszerol, h Oroszorszagban megdontse a carizmust, vagy Musszolini ugyan igy a befuttatasakor, vagy Horthy kijelolese a hatalomra es Trianonba aláirni.
  De irhattam volna az eselytelen papajeloltet is a lengyel JanosPalt is.
  Veszelyes a tortenelem, mert neha olyanokat emel meghatarozo szerepbe, akik hasonloan eselyesek dolgokra, vagy eselytelenek.
  De most ugrott be , h Hitler is igy kerult hatalomba, alku aran, eselytelenul.
  Felreertes ne essek, Jezust en is nagyszerűnek tartom, csak jeleztem, h hasonlo csodateteleket tettek mas lejegyzett emberek is, akiket a tortenelem ismeretlensegre itelt a legtöbbek szamara. (Magam reszerol en nem tudom megitelni Jezus tenyleges nagyszerusegenek merteket, mert ezt leginkabb hitbeli kerdesnek tartom. Mindazonaltal korunkban is leteznek néhanyan, akik ismertek lettek, akik hasonlo emberfeletti, termeszetfeletti teljesitmenyekre kepesek, akiket a tarsadalmak termeszetgyogyaszoknak, bűveszeknek, illuzionistaknak tartanak. Őket sem tudom megitelni, sőt, vannak akik tenyleg csak bűveszek, s szerintem vannak akik tenylegesen tudnak vizen jarni, levitalni, teleportalni, gyógyitani….)
  Ezen a téman mindig gyorsan átsiklottak kereszteny ismeroseim, en meg udvariassagbol nem firtattam, bár igazán erdekelne most is!
  Igy, ha barki hajlando errol barmit is irni, erdeklodve olvasom!
  A masik szamomra ertelmezhetetlen , de kereszteny ismeroseim is rendszeresen belezavarodtak, az a szentlélek….

 • Málnaszőr:
  “Pál Jézussal is szembehelyezkedő magatartása a Máté: 5/17-19-re vonatkozik vagyis, hogy ott Jézus >hitet tesz< a zsidó vallás, azaz a Törvény végleges megtartása mellett.

  Tisztelt Málnaszőr, ha megengedi a figyelmébe ajánlanék
  Pál megítéléséről egy tanulmányt. (A szerző baloldali és nem vallásos.)
  Alain Badiou: Saint Paul. La fondation de l'universalisme, Paris, PUF 1997 (réédition PUF Quadrige, 2015)

  (Én specielaz angol fordítást olvastam, mert azt tudtam valahonnét ingyen letölteni. Van német,sőt magyar kiadása is, utóbbi itt: https://www.typotex.hu/book/3532/alain_badiou_szent_pal_az_egyetemesses_apostola )

 • Kővendég
  2020 október 22
  3:15 du.

  mindennek a “vitának” nulla értéke van ma, a világ nem tolat, ha tetszik ha nem halad azaz elmozdul, ha nem is előre de onnan el és már messze van; érdektelen(SIC)

  ennél még az usa elnökválasztási vitája is izgalmasabb bár azt sem nézem

 • …ugyan milyen meggondolás alapján lehet “deformálódottnak” tartani (a mai vallásokat)? Kérdezed tőlem, kedves Kővendég.

  Hát nem négy cikken át ezt elemezgettem? Hogy a Mindenhatóban való hit, a Pénzistenben való hit lényege nem az, hogy közösséget kovácsoljon a hívő közösségből, hanem hogy elválassza egymástól a hívőket, és külön-külön mindnyájunkat egyénileg kössön be az istenhez. Ez egy valamire való jólműködő vallásnak éppen ellentmondó hatás. Nyilvánvalóan ezek a hatások az egyház uralmának és a politikai hatalom illetve a gazdagság megszerzésének a módszere. Ezért aztán Rodeonak és a többi vallás-szkeptikus fórumozónak igaza is van, de csak a mai vallások tekintetében. Az őskori vallások azonban – legalább is a görög mitológia Graves-elemzései szerint javarészt más módon, más céllal működtek. (Legalább is nekem ez jött le.)

  Sajnos nem vagyok valláskérdésekben sem, mitológiában sem slágfertig, ezért most itt abbahagyom, hacsak konkrét példák nem jutnak eszembe.

 • Kővendég! 🙂

  Nagyon köszönöm!
  Málnaszőr

 • O1G666
  22/2:43

  Írásad nyomán megfigyelt objektív hozzáállásodra tekintettel elárulom, hogy kutatási módszerem alapvetően arra terjed ki, hogy “a történelmi vitapartnerek és irányzatok” saját, belső nézetrendszerét veszem górcső alá, mégpedig úgy vizsgálva azt, mintha magam is – ez esetben – ama nézetrendszernek lennék a tagja, de kinek számára a történelmi igazság még annál is szentebb.

  Ennél fogva a Bibliának tartott, v. nevezett irat agglomerátum esetében az abban foglalt “történelminek” beállított helyzeteket, kijelentéseket, kinyilatkoztatásokat tényekként szó szerint kezelve vetem egybe, vagy éppenséggel állítom szembe egymással az adott rendszer hasonló tekintélyének a nyilatkozataival.

  Mondanom sem kell, hogy e tekintélyek szavai hívők milliói számára a >szent írás< szavai, ahogy ők mondják, maga a szentírás, figyelmen kívül hagyva többekközt olyan antagonizmusokat, mint amelyek pl. Pál és Jézus személye, de szavai között is feszülnek.
  Ilyen többekközt az hogy Jézus és Pál nem ismerhették egymást, Pál mégis egy lóbalesetre, ill. idegrohamra hivatkozva önmagát Jézus apostolának kiáltotta ki, de az is amikor a Máté: 5./17-19., az ún. Hegyibeszédben a próféta kijelentette, hogy úgymond' "nem megszüntetni, hanem megerősíteni jöttem" – ti. a zsidó vallást… 🙂

  Efölött a Szentírásban "leírt semmiség" fölött siklanak el, állítólag hithű keresztény milliók, miközben egyszerűen figyelmen kívül hagyják saját "megváltójuk" szavát is, és 2000 évig tűzzel és vassal irtják, v. legalábbis üldözik "Jézus rabbi" nyilvánosan megvallott hitének, A Törvénynek [értsd: a Tóra] nemcsak a hű követőit, de modern neológ tisztelőit is… Mondhatnók, fatális tévedés, ha magukról lenne szó, de ők a saját vallásuk idősebb testvérét vették üldözőbe.

  Csak úgy mellesleg a keresztény ószövetségi hivatkozás, Ézsaiás 7:14 szerint a messiást majd Emánuelnek(!!!) fogják nevezni, ha majd eljön… Mondani sem kell, hogy ehelyett tanítványai és követői Jézusból csináltak messiást, amikor szamárhátra ültették és pálmaágak lengetése közben a ugyane' ézsaiási próféciának megfelelően vonultatták(!) be az ünnepre készülő Jeruzsálembe. Pedig hát az Emmanuel és a Jézus között vizuálisan is hatalmas a különbség – nem egyezik és nem is hasonlít(!) a jóslatban lefektetett névre.

  Stb, stb, stb……….

  Kedves O1G666, tehát e kutatások során nem a saját hit, hanem egy hitrendszer önmagába vetett magabiztos, mégis súlyos önellentmondásokkal – sőt pökhendi butaságokkal – terhelt, mégis törvényerejűvé tett történelmi léte kérdőjeleződik meg, amely kérdőjelekre a választ ugyancsak, és csakis a történelemtudomány képes megadni…

  Üdvözlettel:

  sire Malna

 • Voronyezs 2:19
  utolsó bekezdés

  Nagyszerű vonatkoztatási pont abból kiindulni, hogy – mint írod – a kozmológiában az idő az egyetlen visszafordíthatatlan tényező.

  Ennek megfelelően a társadalmi folyamatok is csak “előre” tendálnak, vagyis a történelem kerekét lehetetlen visszafelé forgatni. Nagy vonalakban és összességében is az idő mindig csak lineárisan halad.

  Minthogy az emberi világ, a társadalom is kvázi a természethez közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódva működik, változásai egymásból következnek, tehát egymásnak időbeli következményei is. Ezért a történelem linearitását a kozmológiai időfogalom is bizonyítja, amely végsősoron a teljes anyagi világgal párhuzamban szakadatlan jut előre.

  Ennek az anyaghoz kötött időfogalomnak, mint fejlődési foknak a megfogható mérőeszköze az atomóra* által kimutatott és folyamatosan alakalmazott milliomod másodperces pontosság technológiai mérföldköve is, azaz digitális korunk szoros kötődése a mikro és a makrokozmoszhoz. Mindez immár hétköznapi termelőerővé is vált.

  .

  * A “mikrokozmosz” munkába állítása: atomóra, műholdas navigáció, micro hang és képrögzítés, pendrive és a többi csoda.

 • Almási Alma
  2020 október 22
  7:29 du.
  “lmaink Alm’ja

  Graves nagyon szellemesen elemez és minden irodalmisága mellett vagy ellenére kétlábon járó pragmatikus (bocs de én is) és az ókori vallásokban -szvsz vagy ahogy én olvasom ki belőle- az objektivitás szubjektív módszerrel valósul meg, de a lényeg nem más(SIC)!

  az egyház a vallás azaz hit egy transzcendensben való gazdaságpolitikai megvalósítására létrejövő erőszakszervezet és következésképpen mindig egy kisebbség érdekeit képviseli (én a prófétáknak kikiáltott akárkiken csak röhögni tudok)

  (még akkor is ha az a kisebbség bemagyarázza a többségnek, hogy az ő kisebbségi érdekei többségi érdekek),

  lásd a mai demagográcia borzalmas vonulatait, ami számomra nevetségessé is teszi az egész ezirányú hőzöngést(SIC)

  nem tudom Cenz Ura mit szól ehhez, itt élő példa ma!!!

  de a Caledonia-ban mostanság folyó szemét dolgok -ez kies Ontario Canada szép része- megint a “jog” útján követ el jogtalanságot a hatalom, és köpi szemen önmagát az őslakosok a föld tulajdonosai szépen lesöpörve törvényadta jogaikról és földjükről, mert a nagy hatalmas Kanadában nincs elég más hely az építési vállalkozónak, aki profitéhségében tönkreteszi az országot, hogy felépítse az akármit és ez is egy hit, hogy most a legfelsőbb bíróság döntése jogtalanságot dönt anyagi okokból!)

  szkeptikus lennék, hát igen de ezen felül csakis bizonyítékaim alapján elmenekültem eme kígyó öleléséből (a kígyó jegyében születettek hajlamosak legjobban szeretettjeiket is halálra ölelni, nem adván szabadságot csak maradjon vele, mert ő szereti de önmagát és nem a szeretettet! ájtatos önzés)

  azaz most már -elég régóta- károsnak tartom mindezt, annak ellenére, hogy felismerhető jóakarat is (mint Dante Alighieri: minden pokolba vezető út jóindulattal van kövezve) de mit kezdjek vele, ha ez nekem nem jó, mint a többség kisebbsége azaz az egyed érdekei sértve a többségi kisebbség által!

 • cukihara
  2020 október 23
  6:37 de.

  itt -lehet- ismétlem önmagam, de az idő línearitása nem “előre” halad azaz mozog, hanem megállíthatatlanul mozog; azaz állandó változásokat hoz létre az anyag önmagában és nem előre mozgás mert van retrográd mozgás is (az inga a nulla ponton áthaladva önmaga tagadása)

  és mindez vidáman aplikálható az emberiségre is lásd a manapság technikai fejlődéssel létrejövő önpusztítást (lásd okosteló és az azzal kapcsolatos lelki sérülésekként megvalósuló teljes elbutulás: tegnap láttam hírt arról, hogy nagyon kedves hölgyemény zeneiskolát csinált egy szép templom épületből de a timpanista csak egyfajta ritmusra képes (csapkodja mind bolondóra, de egy szinkópát nem képes leütni, és nem ismeri a 142/s -nál lassúbb ritmust sem))

 • ALMASI

  A mai cosmologiai hirek jelentese, hogy a tudosok megallapitottak a vilagegyetem nem 4%a, hanem 31.5%-az “anyag”.

  1.,a cosmic microwave background isotopok,
  2., Baryon accustic oscillation-ok,
  3., type 1A Supernovak,
  4., Gravitational lensong,
  alapjan erkezve annak adatara.

  newatlas.com/physics/scientists–calculate-matter-unoverse#-text=Accounting%2-to20f

  Ha barmi problemaja lenne, csak irja be a kersojebe “how much matter is in the universe”
  Kap 27 millio lapokat annak reszlteon.

 • Vannak e történelmi érdemei a vallásnak, teszi fel a kérdést valaki…

  Jól válaszol rá más, amikor hangsúlyozza a vallás történelmi szerepét, miszerint a vallás csak az egyik fontos alkatrésze annak a gépezetnek, amelyet az emberiség történeteként tartunk számon. Annak is célja a jólfelfogott gazdasági érdekből – persze jó célokat demonstrálva – a látszólag csodás eszközökkel egybetartott, munkára fogott széles társadalom.

  Az érdemként aposztrofált folyamatok és jelenségek talán egyedül a korai, a történelem előtti törzsi viszonyok között játszott szerepe érdemelhetné ki, ahol a vallás a természeti jelenségek és az emberi tevékenység látszólagos, és logikusnak tűnő összefüggéseit igyekszik összehangolni, valami “megfoghatatlan” felső háttérhatalommal, illetve bizonyos kitalált ceremóniák keretében egyedül, és csakis az emberre jellemző művészi, ill. filozófiai absztraháció széles eszköztárát varázslásra, ill. a később rítuálévá és egyéb ceremóniákká fejlesztve…

  Abban az időben (az őskorban) persze még nem léteztek a mai értelemben vett papok. A rítusokat és szimbólumokat az ugyancsak dolgozó [halászó, vadászó és gyűjtögető] törzstagok végezték ill. alkották. A “vallásnak” az ilyen szép, tiszta és igazán emberi emlékeit a barlang, és sziklarajzok, a különféle varázserővel bíró faragványok, és amulettek adják…

  A vallás, vagyis a papság kiemelkedése a törzs munkaközösségéből egybeesik a magántulajdonnak a közös törzsi tulajdonból és tevékenységből való szerves kiválásával, a földbirtok kialakulásával, illetve a letelepedéssel; vagyis összességében a társadalom hierarchikus vagyoni differenciálódásával. Onnan kezdve a vallás egyértelműen a társadalmi hierarchiában legfölülre került gazdasági elitet – az meg vice versa – szolgálja szoros együttműködésben, mind a mai napig… 🙂

  “Húzd meg jobban!
  Menjen a munka!
  Aki itt van,
  Mindenki húzza!

  (Bergendi: munkadal)

 • Jichak Perlmutter

  Cukihara/Voronyezs

  Csak úgy és annyira lineáris, amennyire a történelmi folyamatokat egy . á t l a g o s . haladási iránynak tekintjük. Mert hát néha egy kicsit előre majd hátra fújja a történelem szele. Ennélfogva általában inkább spirális, mint egyenes a mindennapi irány.

  Az tény, hogy a kozmológiai idő faktort alapul véve a történelmi idő is líneáris haladást mutat.

 • Bendeguz79
  2020 október 23
  4:10 du.

  grizi én azt is tudom a fennmaradó 68,5% miből van, de nem mondom meg, hagyom őket kutatni, mert nagyon élvezik, én meg meg vagyok nyugodva és vidáman mókásan szemlélem a Hicks Bozontosat is

 • Bendeguz79
  2020 október 23
  4:10 du.

  grizi, be kell vallanom, hogy téged is meg a tudóskákat is k—ra irigylem!

  ti mindent tudtok, sőt jobban tudjátok… mi anno a számolási metódusainkat arra alapoztuk, hogy a lehetséges és rendelkezésre álló eszközökkel 2 tizedesig ki tudtuk számolni (ha nem papíron plajbásszal csináltuk) a szükséges értéket, és az a gyakorlatban jó is volt … igaz néha interpoláltunk és extrapoláltunk is!

  de ami asztrológ(nó)muséknál dívik az csodálatias!!!

  becsomagolták zsírpapírba és rátették a Berkel mérlegre és meglátták: ennyi a végtelen súlya és egy atomot sem hagytak ki, minden számba van véve (na jó nem az enyémbe) és most már akkor mit fognak kutatni

  lesz “űreső” űrjégeső® is meg lesz kozmikus dér ami belepi?

  olyan mókás perceket szereztél grizi, köszönöm eme beszólásodat,

 • Almási Alma,
  sokmilliószoros bizonyíték és cáfolat van arra,az állításodra, miszerint”Fekete luk az,amibe nem látni bele és nem jőn ki belőle semmi.”

 • “A mai cosmologiai hirek jelentese, hogy a tudosok megallapitottak a vilagegyetem nem 4%a, hanem 31.5%-az “anyag”.”

  Bendeguz, minek írsz olyasmiről, amit egyáltalán nem értesz? Nem túlságosan jó taktika…
  ____________

  Einstein megfelelő egyenletében van két paraméter.

  Az egyik fejezi ki azt a hatást, amely a Világmindenséget “összehúzza” – vagy más szóval amelyik fékezi a tágulását. Ezt viszonylag találóan nevezik (szimbolikusan) sötét anyagnak, mert hiszen az anyag gravitációja is összehúzódást okoz. És persze az is nyilvánvaló, hogy van a kozmoszban olyan anyag, nem is kevés, amelyik nem izzik és nem világit, hanem hideg és sötét. De hogy pontosan hogy van ez, az azért kérdés.

  Einstein egyenletében a másik paraméter, amelyik azt fejezi ki, hogy van valami erő, ami szétfeszíti a kozmoszt, vagyis gyorsítja a tágulást. Na erről nem sok elképzelésünk van, hogy pontosan micsoda, de valakik elnevezték Darth Vadernek… akarom mondani sötét erőnek (ha már a másik paramétert sötét anyagnak nevezzük). De hogy pontosan miből származik, arról fogalmunk sincs.

  A Világmindenség tényleges tágulásának gyorsulásából – amire vannak mérési eredmények, amennyiben bizonyos elképzeléseink teljesülnek – következtethetünk a szétfeszítést kifejező megfelelő paraméterére (más néven “sötét erő”).

  Próbáltam a lehető legnépszerűbb újságírói zagyvát a lehető legpontosabban leírni. Az elméleti fizika azonban (ahol szerencsére semmit sem kell “elképzelni”, mindössze két paraméterről beszél, az egyik a tágulás lassulását, a másik a tágulás gyorsulását fejezi ki. A többi hablaty, feltételezés.

  A két paramétert – bizonyos elképzelések esetleges teljesülése esetén meg lehet határozni. És persze meg is szoktuk határozni. A két paraméter hatásának az összege a tényleges tágulás, ami mérhető. Hát ez ennyire egyszerű. 😀

 • gyuri10, amit írtam, az a “fekete luk” elnevezés definíciója. Definíciót nem lehet cáfolni, legfeljebb elvetni. Ha a “fekete lyuk” nevű csillagászati objektumból kijön valami (miért ne? elvégre a technika halad, a mérések fejlődnek), akkor az már nem fekete és nem luk. Hanem csak így hívjuk, hagyományból.

 • Kedves Málnaszőr, manapság a “hatalom érdeke” című fogalomról nagyon rossz véleményünk van. Ez az egyesült világ Pénzistenének fennhatósága alatt természetes is.

  Ám de az ősi kisközösségekben a hatalom érdeke nagyjából egybe esett a közösség érdekével is. Amikor még a vallás nem volt eltorzulva. Erről beszéltem.