Orbán kínálata: nemzetidemokratikus zsákfalu

2021 június 21 7:57 de.105 hozzászólás

Nyolc éve halt meg Horn Gyula. Nyilván nem volt tökéletes, de tudott valamit. Leginkább azt, hogy egy erőforrásokban nem igazán dúskáló országnak egy nagyobb integrációs egység egyenjogú tagjaként több esélye van a fennmaradásra, mint akkor, ha önjelölt főmitugrászok a babfőzelék gáznemű melléktermékét passzátszélnek hazudják. Az évforduló környékén Orbán ismét arra buzdította önmagát, hogy a nemzeti demokrácia az előre. Szerinte.

Mert Orbán, a pannóniai géniusz, és császár, már akkora szabadságharcosnak gondolja magát, hogy a Hárshegy egy nagy semmi hozzá képest. Aki a Himalája magasából csak azt felejti el többek között, hogy odafent egyre ritkább a levegő. Ahogy Orbán körül is fogy a politikai légtér Európában. Abban az Európában, amelyik Orbán szerint a vesztébe rohan, ha birodalmasodik, de ő, mint megannyi, és Hárshegynyi, szabadságharcos majd elébe áll a rohanásnak. Holott már a mondás is azt tartja, hogy a rohanó orrszarvúnak egy dolgot lehet adni: utat. Különösen, ha a bajnok nem is igen tehet mást.

A birodalmakat ugyanis általában történelmi tendenciák szülik, és nem emberek. Amitől természetesen a megfelelő ember a megfelelő helyen nagyon is jól jöhet ki a történetből. Személyesen is, de hazája szemszögéből nézve is. Menjünk kicsit keletebbre egy futó példáért. Ami, mint minden hasonlat sántít. De azért a maga sántaságával is mutathat valamit. Keleten, például Indiában elég régóta építgették szépítgették a maguk civilizációját. Azonban amikor a világ erőforrás-egyensúlya abba az irányba billent, hogy birodalmasodhatott volna, akkor nem igazán a megfelelő személyzet vezette a civakodó csoportocskákat. Az angolok remekbeszabottan ki is használták ezt, és az oszd meg és ülj a fejükre jelszavát követve birodalmasították Indiát. Legalábbis a számukra értékes részét. A sok kicsi civakodás tehát bekövetkezett India birodalmasodása. Csak éppen elnyomotti szerepben, egy gyarmatbirodalom részeként. Mert a történelmi tendencia, pontosabban a világ erőforrás-készletének aktuális hasznosítás-optimalizálása kikényszerítette a birodalmasodást.

Mert annak motorja, mint azt korábban már írtam, alapvetően erőforrás-hatékonysági kérdés. Akkor is, ha hangzatos szólamokkal hazudják körbe. Ahogy akkor is, ha vallási köntösbe burkolják. Ahogy annak idején Európában is majdnem kialakult egy, a vallást egyfajta „fedősztoriként” használó pszeudobirodalom pápai vezetéssel. Az is cudar, aki nem ismeri el, hogy ezt sikerült megfúrni. Okkal, mert a birodalmasodás módszertana nem igazán volt ínyére sem az egyházban konkurenciát látó helyi kakasoknak, sem az emberségesnek fenntartásokkal is csak érintőlegesen nevezhető módszerek elszenvedőinek. A probléma nem is a tendencia „megfúrása” volt, hanem az, hogy helyette nem jelent meg alternatíva, például egy világi vezetésű birodalmi modell, a kínálati listán. Az eredmény nyilvánvaló. A fejlődés, mind a társadalmi, mind a technológiai fejlődés lényegesen gyorsabbnak bizonyult az egységesebb, ha tetszik birodalmibb koncepcióval szervezett konkurenciánál. Az Újvilágban.

Az pedig a történelmi térképtárra pislantva is látszik, hogy a birodalmak természetesen nem statikus valamik voltak sosem. Alakultak, újjászerveződtek, olykor betagozódtak nagyobb egységekbe, illetve olykor a jelentéktelenségbe vesztek. Olykor országok, és országos vezetők gondolták a maguk kupacát egy egész birodalomnak. Ha kellő erőforrással rendelkeztek, nem egyszer meg is próbálták másoknak is a fejükbe verni. Akár kalapáccsal is. Ha pedig a technológiai fejlődés már túlmutatott a kalapácson, akkor ennél veszélyesebb módszerekkel is. Azonban még ebben az esetben is megjelent alapkoncepcióként, hogy a birodalomnak belül egyfajta egységes viszonyrendszerrel kell rendelkeznie. Akár az egyes részterületek által elfogadható kompromisszumos, de minden esetre több hasznot, mint kárt ígérő koncepcióként, akár erőnek erejével. Az, hogy az USA, vagy a németek 3. birodalmának a koncepciója szimpatikusabb, és hosszabb távon fenntarthatóbb, azt ki-ki eldöntheti. De a hosszabb távú fenntarthatóságot a kölcsönös előnyökön alapuló megoldások látszanak biztosítani. Ahol a birodalmi háttér biztosítja az egységes erőforrás-kezelést, és ezzel a jobb hatékonyságot, miközben a magánélete valakinek legfeljebb a szomszédait érdekli.

S akkor térjünk vissza az orbáni nemzeti demokrácia lázálmához. Különösen egy olyan ország vezetőjeként, amelynek az erőforrásai finoman szólva is végesek. Az emberiek is, de a technológiaiak még inkább. Mert ameddig egy közúti villanykörtét sem tudnának becsavarni külső támogatás nélkül, addig elmondható, hogy addig lehet önállóskodni, amíg hagyják. De ez csak a történet egyik oldala. A másik az, hogy Európa továbbra is legalább egy három birodalmi központ közti satuban van. Ez akkor is igaz, ha Oroszország állítólag vesztett mára a jelentőségéből. De akkor, ha a medvét levesszük a tábláról, akkor még mindig ott marad Kína és az USA. Mert bár az USA szövetségesként van nyilvántartva, azért nem fogadnék nagy tétekben, hogy ne akarnák kicsit gazdaságilag gyarmatosítani az óhazát. Ha érdekükben áll. Kínát pedig még a nosztalgia sem kötelezi kíméletre. Márpedig ebben a satuban lehet izegni, meg mozogni, de a mozgástér egyre kisebb lehet. Abban is lehet bízni, hogy a nyomás hatására majd gyémánttá válik, és kemény magként széttöri a satut. De azért arra is volt már példa a történelemben, hogy porrá hullva szállingózott le a maradék. Különösen akkor, ha a véletlenül kialakuló kristályosodási pontoknak kalapáccsal ugrik neki valamelyik idióta. Amikor is könnyen előfordulhat, hogy kialakul majd az európai egység, csak éppen gyarmatbirodalomként.

Holott, Európai Egyesült Államokként kialakulhatna egy történelmileg stabil minibirodalomként is, amiben mindenki nyugodtan ápolhatja a törzsi hagyományait. Miközben egységesen lép fel azon a játékasztalon, ahol a korábban elmulasztott történelmi lehetősége nyerteseinek van erősebb bábuja jelenleg. Amely birodalomszerű szövetség egyik kölcsönösen nyertes résztvevőjeként a magyarok is jól jöhetnének ki a történetből. Mert egy dolog nosztalgiával megkönnyezni az ezeréves múltat, és célintézetekkel fényeztetni a vesztes csaták bronzszobrait. Míg egy másik történet az, ami időben előrébb van. A holnap. Márpedig állandóan hátra nézve nehéz előre haladni. Miközben a birodalmasodásban való, előnyökön alapuló részvétel alternatívája a hunagroskanzen kialakítása egy európai zsákfaluban. Márpedig Orbán jelenleg ezt kínálja. Nem elsősorban magának, és strómanjainak, hanem mindenki másnak. Aminél csak egy rosszabb forgatókönyv lehet. Ha tényleg el is hiszi, amit mond. Egy még rosszabb forgatókönyv szerint pedig másoknak is példát mutat. Mert az egymásnak feszülő nemzeti öntudatok eddig háborúkat már sokszor okoztak. De tartós, és versenyképes fejlődést ritkán.

105 hozzászólás

 • Hijjnye..de szeretnék USA “gyarmat” lenni ”
  Az ötvenes évek végefele óta minden ország igencsak jól járt, akiket “gyarmatosítottak” gazdaságilag.
  Csakhogy a két legjelentősebbet említsem :
  Délkorea és Malaysia

  Vietnámról már ne is beszéljünk.
  Amióta betette oda az amerikai textil ipar a lábát, Vienam töretlenül fejlődik gazdaságilag.

  Persze próbáltak..próbálkoztak velünk is.
  Lásd IBM Hungary KFT. Csak aztán sikerült valahogy elüldözni őket.Még pár USA nagyvállalat vergődik itt, de szteem lassan ők is odébbállnak egy házzal.

 • Miközben eszmefuttatásod jó részével egyetértek, úgy látom, kimaradt belőle egy nagyon fontos aspektus – a gazdaság (jólét) szempontja. Úgy vélem, inkább tejedelmi okok miatt. Ha pl. azt nézzük, hogy a mai tudásunk szerint az őshazában élt 10 magyar törzsből csak az a hét maradt fenn, amelyik új hazát keresni indult – a három eltűnt. De a hét törzs se maradt volna sokáig, ha István tűzzel-vassal meg nem magyarázza: vége a kalandozásoknak, le kell telepedni, megtanulni a szántást-vetést, mert a nehéz vértek ellen nem elég a nyíl, meg a szélsebes vágta. Nem lehet már kaját se szerezni a kőfallal védett vár(oso)kból. Mellesleg ez tette lehetővé, hogy a magyar nemzetté váljon.
  Ez az egységesülés – ha úgy tetszik birodalmasodás – végigkíséri az emberiség történelmét. Ma nincs a Földön olyan közösség, amely nélkülözni tudná a többiek munkájának, eszének eredményeit. Talán van néhány, elhagyott vidéken, őserdő mélyén élő törzs-család, amely megtermeli az élelmét, megtalálja a vizét – de a fehér foltok eltűntek. Lehet, hogy felveszik a fűszoknyákat valamely bemutató kedvéért – de szőtt kelmékben járnak, az ivóvízért fémvödrökkel, műanyagkannákkal mennek stb.
  Az egységesülés nem jó és nem rossz: az emberiség, a Föld fennmaradásának feltétele.
  Mert a gazdaságon kívül is van egy jelentős érv az egységesülés mellett: a környezet, a Föld védelme. Mi ne tudnánk, mit jelent pl. a határon túlról Tisza szennyezése?
  És akkor itt van egy kis mitugrász bugris, aki megsértődik azon, hogy megkérdezik tőle: hová viszi azt a pénzt, amit Magyarország fejlesztésére szántak? Hablatyol hülyeségeket “nemzeti” demokráciáról. A demokrácia államszervezési metódus, semmi köze a nemzethez. Egy okos ember mondta: a demokrácia előtt minden jelző fosztóképzőként hat. Igaz, ő még a népi demokráciákra értette.

 • valaki majd elmondja (ha?) mi előnye volt annak, hogy az EU létrejött és kinek/minek az érdekeit valósítja meg. (annyit tudni a katlik egyház komolyan foglalkozik Schuman szentté avatásával)

  az ilyen kisméretű országok mint Magyarországa nagy gépezet egy kis fogaskerekévé avanzsálódtak és rengeteg saját maga teremtette előnyét elveszítette örökre!

  a szobordöntögetések az megint egy pótcselekvés semmilyen problámát nem old meg és most a sok rombadöntött bronzból kinek fognak szobrot állítani? annak aki a szobordöntögetést kitalálta?

  birodalmak jönnek birodalmak mennek a kis országok meg megmaradnak, manapság sok birodalom van és egymással acsarkodnak a megmaradt koncért erre Magyarország volt déli szomszédja egy jó példa és a Maghreb meg a Levante… majd ha ennek az álarcosbálnak is véget vet valaki akinek van annyi esze, hogy rájöjjön az álarc nem megoldás és a “deltavariáns” ra még nem találtak megfelelő desztillált vizzel megtöltött ampullákra új cimkét!

  de majd megúnják és akkor majd ki kell találni valami más SARS -t amivel kordában lehet tartani az egységsugarú álompó’gárt, mert az mégsem lehet hogy felébred és szétcsapja a sok SARS -t

  Magyarországnak van kijárata a világra a bruxelles -i bürökraták meg majd találnak maguknak elfoglaltságot de problémákat csinálnak és nem oldanak meg semmit
  az 60000 + látogató a Himnuszt énekelve álarc nélkül az jelent valamit…

  zsákban futás is lesz?

 • Geyza
  2021 június 21
  9:25 de.

  van erre megoldás számodra! migrácsoljál oda kérjél vízumot és maradj ott a déli határ úgyis tárva nyitva az északi meg lezárva Kanadába nem jöhetnél.

  és akkor ott lehetnél USA gyarmat! ez ilyen eccerű! próbáld meg!

 • Csak röviden:
  Horn Gy.nem a kevencünk…,Kádár pláne nem,a Gyurcsány féle utódokról meg egyenesen undorodik a többség,és nem mellékesen lefetyelhet a lecsúszott ellenzék össze-vissza,akkor ugye diktatúra volt …..ma meg demokrácia,minedenki azt mond amit akar,senkit nem visznek el és a szemkilövés is kiment a divatból…
  részemről ennyi!

 • Kiegészítés
  Akik akkor éltek,láttak,tapasztaltak azokat nem lehet megtéveszteni,még a pld. a Népszava c. “igazmondó” lapnak sem!

 • GEYZA;

  Az amerikai toke befektetesek es technologia leg-sikeresebb eredmeneyet Kina bizonyitja.

  De azt hogyan lehetne “gyarmatositas”-nak velni, hiszen a Kinai Kommunista Part es Kina gazdasagi es vilagszerti hatalmi lehetosget noveli.

  S vajon kit neveznetek “gyarmatosito”-nak es “kizsakmanyolo”-nak abban ????

  Valojaban ki jovedelmezik azon???????????????????

 • talalom;

  Hat ma nem a Szekelyek velik magukat a Hunok, ill. a “harom torzs” (Hunor) leszarmazottainak?

 • Hogy Horn Gyuláról is essék szó, kommunista volt, az is maradt. Soha többet kommunistákat (de nyilasokat se).

 • talalom
  2021 június 21
  9:58 de.

  A birodalmasodás mindig ott és akkor értendő. Igen, amióta az első horda belakta, majd kinőtte az első völgykatlant, azóta tart szerintem.
  A szövegben nincs meg a link, de ez ezt a szempontot veszi https://endresy.blogspot.com/2013/07/birodalmasodasi-uton.html

 • Geyza
  2021 június 21
  9:25 de.

  No speciel pont az IBM az, ami rossz példa. Egyrészt a cég budapesti központja máig működik (https://www.ibm.com/planetwide/hu/), másrészt senki nem üldözte el. Vácon máig működik.
  Ami Fehérváron volt, azt meg teljesen korrekten kezelte az IBM. Amikor a Hitachinak eladták a merevlemez-üzletágukat világosan tudható volt, hogy a maradékot azonnal viszik, ha zöldmező-paritáson máshol olcsóbb. Az egy más kérdés, hogy ezt senki nem vette komolyan a kormányok részéről.

 • O1g ezek szerint hazudozik már megint, mert a demokrácia részéről a diktaúrát jelenti!
  A nemzeti pedig azt, hogy az EU ne szóljon bele, hogy ő mennyit lop, sikkaszt!

  Azt fel kéne fogjuk, ha nem tartoznànk az EU-hoz, akkor Szerbia, Ukrajna szintjén kinlódnánk!
  Máig is a nyugateurópai adófizetők pénzét sikkasztva dorbézolunk!
  Az a kevés fejlesztés ami van Magyarországon évtizedek óta, nudli!
  Helyben topi az ázsiai országokhoz képest! Azért, mert ott nem lopják el állami szinten a fejlődésüket, a jövőjüket!
  Ami nálunk történt, az csak lepkebélgáz hozzájuk képest!
  Igaz, hogy az öbölmenti mini arabállamok, valamint Singapure egy kvázi diktatúra, amint Kína is!
  De jobban működnek, mint mi, mert nem lopják eĺ a fejlesztéseket! Így a jövőnket sem!

 • Geyza
  2021 június 21
  9:25 de.

  két csasztuska USA

  #1.: trump>>> America first
  #2.: bidén>>> America is back

  namost az én kérdésem hozzád ha #1 igaz akkor most hol helyezkedik el?
  ha #2 is igaz akkor honnan akar visszamászni azaz hol van most?
  te meg disszidáljál minél előbb California kies tájaira ott epedve várnak az ilyenekre

 • Orbán Viktor Dávid/Góliát-harcot hirdetett – az erőviszonyokat ismerve. Olykor a “dávidok” nyernek, aki meg sem próbálja biztosan nem győz.

  ps: A meccs végén megmondom ki nyert-:)

 • AuróraBorealis

  Geyza 9:25

  Hülyeség! Június 21. a világosság napja, te meg gyarmatosítasz.

  Bocsáss,meg de teljesen átmentél demagógba.Játszod a nagyvonalút

  Mert az a 3-millió vietnami halott, az neked már mit se számít.

  Vajh nekik se ?

  Minden esetre,fejlődésedért tiéd a Bendegúz-rend arany fokozata.

  Hehehehehehehehe stb.

 • “Mert Orbán, a pannóniai géniusz, és császár, már akkora szabadságharcosnak gondolja magát, hogy a Hárshegy egy nagy semmi hozzá képest.”
  A szomorú tény az, hogy a komcsik bölcsőjében ringatott nagyszerű illúziókra és önzésre hajlamos csirkefogóknak halvány fogalmuk nincs, hogy egy szabadon működő, szabadon gondolkodó nép, liberális, demokratikus keretek között élve, mire is képes ebben az örökösen változó, megújuló szines világban. Én Magyarországot Európa egyik társadalmilag legelmaradottabb országának minősítem. O1G és a bűncselekményeket együttesen elkövető bandája jól tudja, hogy a közjó az egyéni boldogulásokból sarjadzik és ez nincs megendedve fönnmaradásuk érdekei miatt.
  O1G nem más mint egy EU áruló, húgyszagú seggdugasz – egy falusi tahó !

 • Geyza
  2021 június 21
  9:25 de.

  mondd csak Óh nagy Mufti!

  Malaysia -t ott most éppen nem akarják “a” rendszert és elzavarták a nőihölgyet börtönbe, Dél-Kóreát és

  legfőképpen Vietnam -ot megkérdezted minderről?

  Pompeo látogatta Vietnam -ot és – valahogy – nem jött össze amit akart és nem volt rózsacsokor sem!

  USA textilipar (+++) az offshore és az tök ugyanaz, mint az önálló magyar ipar és mezőgazdaság helyén a külföldi érdekeltségek és a rabszolgamunka saját önálló fejlesztések nélkül

  teljes a nihil és a boldogság? te szoktad mondani az O1G -ről aki…szokád mondani vala (egyetértek benne)

 • Olvasgatva a kommenteket, szerencsére ez is Magyarország:

 • Én (84), meg a fiam (60) korosztálya már nem érjük meg, de az unokáim talán igen, hogy Európa államszövetséggé váljon. És akkor elkerüljük a “sárga veszedelmet”, amit a !nagyanyám! sokszor emlegetett (nem hittünk neki), amihez egyre közelebb kerülünk.

 • PITYI PALKO;

  “..tarsdalmailag legelmaradotabb orszaga..”

  Bizonyara mert fogalma nem letezik a Balakani orszagok esetein!

 • Korábban is azt látom igaznak amit korábban is írtam.
  A jóléthez elég az élőhelyek alapú önkormányzatiságok laza szövetsége, ezek megállapodások szerinti együttműködései.
  Úgy látom, hogy a nagy programban a visszafordító időszakban vagyunk és ebben minimum propaganda szinten jópár vonalon már egy ideje megy a retrózás.
  Borítékolható a regionalizálás

 • AuróraBorealis
  2021 június 22
  5:47 de.

  Talán ha vmeglátogatnád a Youtube-t és beírnád hogy
  “Vietnam Carl Vinson” akkor fura dolgokat láthatnál.
  Vagy például amikor más USA hadihajók látogatnak Cam Ranh Bay-be mekkora ovációval fogadják őket a vietnamiak.
  De te csak lökd ezeket a lejárt dumákat.
  A mostani helyzet kissé negváltozott.
  Tudjuk hárommillió kontra 30 ezer.
  És a Vietnami Néphadsereg a világ harmadik vagy negyedik legütőképesebb haderejévé vált.

  Egyébként meg kb 6 éve kaptak az USA-tól HIVATALOSAN valami három vagy négy hadihajót, de lehet hogy öt volt. Az érvényben lévő fegyvereladási tilalom dacára.

  Pillanatnyilag az USA és Vietnám katonai szövetségben van. Közösen szoktak hadgyakorlatokat tartani a Délkínai Tengeren, a mocskos kínaiak nagy bánatára.

 • Rodeo11
  2021 június 22
  6:15 de.

  Tanulatlan tulok vagy.
  Ruszki meg kínai rossúrákból idézgetsz.

 • Brossúrákból nna..

 • ferenct
  2021 június 22
  5:15 de.

  Te tudod mit beszélsz?

 • Andrew_s
  2021 június 21
  5:00 du.

  Érdekes információ.
  Én azt hallottam hogy a szocik idején
  lejárt az adómentességük és kiakarták rájuk vetni az iparűzési vagy mifene adót.
  Erre azt monsták hogy globális reklámot csinálnal Magyarországnak és emiatt nem akarnák azt megfizetni

  (Minden itt gyártott merevlemezen rajta volt hogy “IBM Hungary KFT. És ha pl. Újzélandon valaki megvett egy merevlemezt, hát ugye elolvassa mi van rajta. Ezzel mindenki így van. Lehet hogy az illető soha nem is hallott Hungáriáról, de egy merevlemezen olvasni eléggé “ütős” azért.
  Mintahogyan az is döbbenetes volt, amikor megvásároltam a munkához szükséges mikrocsipeket, mindegyiken rajta volt hogy Texas Instruments, az alján pedig hogy Malaysia.)

  Szóval -amint anno olvastam-hallottam- fogták magukat és elköltözek egy “ajtóval” odébb.

 • Boda Marcsi
  2021 június 21
  12:17 du.

  Horn Gy.nem a kevencünk…”

  A 6 Bodamarcsi egyikének sem. Értettem. Azért a vezéred sok imát és igazit, elrebegne, ha feleannyi politikai tehetsége lenne. De valójában nem több egy péniszirigy agresszív kismalacnál a falusi öltözők és kocsmák szintjéről.

 • warrior
  2021 június 21
  2:52 du.
  Szerintem összekevered Hont, Thürmerrel.

 • Geyza
  2021 június 21
  8:43 de.
  Te gejza úggy látom fordítva nyelted le a békát ! : először a sört ittad meg , majd a rugdalódzó békát nyelted le! Te az igazi magyar nácipárttal szövetkeztél! , de gyuriferi szélsőbalos és nem kellettél neki , mert te nemigazi vagy : mondja : dobtáras náci jobbikkal szövetkező nem kellesz neki ! egyébként nem változtál semmit : gyenge vagy ! Igyál jobbik sört : heinikelt! hátha segit üdvözletével

 • AuróraBorealis
  2021 június 22
  5:47 de.

  Pár éve láttam a Youtube-n egy filmet, amit a Vietnami Néphadsereg Napja alkalmára készítettek Vietnámban és feltették.

  A filmben megemlítik a fényes győzelmeiket:
  1
  Dien Bien Phu -nál tönkre verték a francia expedíciós hadsereget.

  2
  Három nap alat leverték a kínaiak által kitartott tömeggyilkos Vörös Khmer rémuralmat Kambodzsában.

  3
  Katasztrofális vereséget mértek a kínai betolakodókra, amikor bosszúból el akarták foglalni az északi régiókat

  4
  ÉS a LEGVÉGÉN PÁR SZÓVAL FUTÓLAG megemlítik hogy igen, Amerikával is volt valami háború-féle.

  Amikor Bill Clinton leköszönt az Elnökségről, ellátogatott Vietnámba.
  ELKÉPESZTŐ ovációval fogadták, anyák nyújtották felé kisdedjeiket, rengeteg kisdiák USA papírzászlócskákat lobogtatott, egyszerűen nem akartam hinni a szememnek, amiket a TV-ben láttam.Akkoriban még nekem is más elképzeléseim voltak az USA-Vietnám viszonyról.

  Ez van kérlekalássan, minden más csak szájtépés.
  A múltat mindkét fél feldolgozta, a sebek begyógyultak és fátylat borítottak rá.

 • Béla István:
  “Én (84)i, meg a fiam (60) korosztálya már nem érjük meg, de az unokáim talán igen, hogy Európa államszövetséggé váljon.”

  Vagy valami olyasmivá válik, vagy nem. (Nekem úgy tűnik, per pillanat mintha talán inkább az etnonacionalsták, Orbán és társai javára állna a bál.) Utóbbi esetben szerintem elég nagy valószínűsége lesz az európai háborúknak.

  Béla István:
  “És akkor elkerüljük a “sárga veszedelmet”, amit a !nagyanyám! sokszor emlegetett (nem hittünk neki), amihez egyre közelebb kerülünk.”

  A “sárga veszedelmet” gyakran emlegették – feltehetően a boxer-lázadás, illetve annak leverése okán (osztrák-magyar expediciós csapatok is részt vettek a harcban, van is valahol egy fotóm a magukat büszkén kihúzó bajszos vitézekről, “mindegyik előtt a földön egy-két levágott kínai fej) – 20.század elején megjelent népszerű sokadosztályú nyomdatermékekben. Egy-két ilyen füzetecskét mintha olvastam is volna, bár rettenetesen unalmasak voltak. De ez a divat csak addig tartott, amig mi, büszke európaiak rá nem jöttünk, hogy egymást is eredményesen lehet legyilkolni, 1914 táján a “sárga veszedelem” divatnak hirtelen leáldozott.
  A “sárga veszedelem” frázisában kb. annyi volt az igazság, mint a “zsidó világösszesküvés”, “zsidó világuralom” panelekben.

 • Most 21:45 van itt.
  Már kb 1 órája nézek a német n-TV-n egy É-Koreában készült riportfilmet. Valahogyan bejutott a forgatócsoport abból az alkalomból hogy egy norvég alapítványon keresztül kapott egy klinika egy szupermodern USA szemorvosi műtő-műszer csoportot.

  A film 23 óráig tart.
  Egészen elképesztő dolgokat látok benne:
  Pl. Kim ir Sun és Kim Jong Il méretes képei lógnak a lakásokban és az ott lakók minden nap úgy hajlonganak a képek előtt miontha istenek lennének.
  Én még ilyent nem láttam és ha mondják nem hiszem el.

  A klinikán, mikor a prof leveszi a meggyógyult szeméről a kötést, hozzátartozóival együtt hálafohászokat kiabálva leborulnak a szintén ott kihelyezett óriási fényképek előtt, mint valami muszlimok.

  Miközben villany meg nincs a kórházban, de ezt megoldják : műtét előtt berántják a kis benzines áramfejlesztőt.

  De még sok más érdekesség is van. Majd idézek belőle talán.

 • Geyza
  2021 június 22
  1:48 du.
  a te szavaiddal élve:
  le vagy szarva

  örökre! és ne is próbálkozz

 • Geyza
  2021 június 22
  1:58 du.

  A Hitachi 2002-ben vette meg a merevlemez üzletágat, amelynek kapcsán döntés született a hazai merevlemezösszeszerelde bezárásáról is. Bár ott voltam a magyarországi bejelentésén, de kerestem Neked “igazibb” forrást az eladásról és bezárásról is 🙂
  https://www.computerworld.com/article/2575943/hitachi-buys-ibm-s-hard-drive-business-for–2b.html
  https://www.computerworld.com/article/2578568/brief–ibm-to-close-hungarian-hard-drive-plant.html

  2 évre rá adta el a laptop-ágazatot a kínai Lenovonak. Szintén adok “igazibb” forrást, mint az emlékeim:
  https://www.theguardian.com/technology/2004/dec/08/business.china

  Természetesen ismerem a hazai legendáriumot, s biztos van valami kis alapja, de … A döntéseket nagyobb pálya lelátóján hozták

 • Orsós Elemér

  “Holott, Európai Egyesült Államokként kialakulhatna egy történelmileg stabil minibirodalomként is, amiben mindenki nyugodtan ápolhatja a törzsi hagyományait.”

  Ez maximálisan igaz lehetne, ha Európa egységes birodalomba fejődését még ma is nem az erősebb kutya törzsi hagyományai rekesztenék meg, ha a néhai nyugat-európai gyarmatosítóknak és azok felszabadítottjainak és önfelszabadítóinak lennének egymásról pozitiv emlékeik is! Példának okáért ennek nagyon ellentmond, a nem véletlenül, hanem szándékosan mára kétsebességesre manipulált EU is, ahol a perifériáról bekecsegtetettek mára a nagyok eszetlen túltermelés miatti otthon eladhatatlan árúk felvevő piacának és olcsó bérért profitnövelő bérrabszolgának számítanak, persze ezt kurva nagy humánus hónaljalányúlásnak ideologizálva! Másrészről pedig ki -a ma már csak nevében- Magyarország legnagyobb strómanja, amikor az itteni gazdaság legalább 80 %-a idegen kezekben van? Szerintem -a közhiedelemmel ellentétben- nem Mészáros Lölőke!

 • Geyza (Rodeo11-nek):
  “Tanulatlan tulok vagy.”

  Hogy mondhatsz ilyet a nagyságos Doktor Úrnak?!!
  Mikor először szót váltottam vele, eszmecserénk során felmerült közöttünk valami kis, barátságos vita. Rodeo11 szerencsére azonnal tájékoztatott, hogy úgy vitatkozzak ám vele, hogy neki PhD-je van. Az ijedtségtől vagy a nagy, váratlan megtiszteltetéstől nem tudom(hiszen ilyen nagy emberrel) még soha nem volt alkalmam szót váltani!) rögtön hasraestem. Azóta is, ha valamikor szót váltunk, a nagy megtszteltetés hatására előtte leveszem a cipőmet, kezemlábam megmoom, térdre borulok, fenekem az ég felé emelem, és ötször megismétlem. Hiszen – képzeld csak el! – PhD-je van nékije! – igazán meg kell adnom neki a tiszteletet. Nem?

  Ui.: dicséretére legyem mondva, a PhD, BsC, HDC és hasonló érdemeire való hivatkozásokról elég gyorsan leszokott.

 • toth péter
  2021 június 22
  2:31 du.

  Mit brekegsz már megint ?!

 • Rodeo11
  2021 június 21
  10:17 de.

  A birodalmak jönnek mennek, mint magasabb integrációs szint, míg a kisebb országok látszólag megmaradnak. Azért a történelem nem ezt mutatja.
  A magyarok bejövetele ide azért volt egyáltalán lehetséges, mert addigra a Római Birodalom feladta a területet. De nem jöttek egy sterilre atombombázott területre. Tudsz a korábban itt levők államiságáról? Betagozódtak hol ide, hol oda. A magyar kormányzatba is, ami akkor egyfajta birodalom volt a korábbiakhoz képest.
  Snitt.
  Volt magyar birodalmi ambíció? Volt. Kialakult? Valójában nem. István betagozta a pápai metabirodalomba, és arőforrásilag nem bírta a versenyt. Mátyás kifulladt bécsi hadjárata jól mutatja. Nem csak az arzénnel volt ott gond.
  snitt
  A törökök jobban bírták erőforrással míg belső erőforrás-egyensúlyi problémák északra kergették a törököket. Volt akkor kompetens magyar vezető? Nem. Metabirodalmi nosztalgia volt, de kompetencia nem. Avégén betagozódott a török birodalomba? Be. Nem békésen és az előnyöket kihasználva (szabad átjárást Bécs fele, és adót adva a törököknek), hanem izomból. Erdély a békés betagozódást választotta (együttélésnek is hívhatod, ha akarod).
  Snitt.
  A Monarchia valójában nem magyar, hanem európai ambíciókkal bíró európai birodalmi képződmény volt. Hol volt ott a kis ország, amit emlegetsz? Sehol. Vele is bukott.
  Snitt.
  Trianon után a kis ország sem önálló, sem önellátó nem volt. Nem véletlenül kellett az egész vasúthálózatot újrarajzolni. Megpróbálták betagoztatni az izom,ból terjedni akaró új birodalomba. Hülyeség volt egy totálisan inkompetens, amúgy egy birodalmi koncepció (antant) kegyelméből hatalomba jutott szolgalelkű senkitől.
  Snitt.
  A Szovjet birodalom körüli valós önállóság? Megvan?
  Snitt.
  Ez már a közelmúlt.

  Hogyne, Ha a térképre nézel, ott van egy jó ideje az a légypiszok, aminek még az alakja sem volt stabil, de valójában még így is gyakorlatilag integrált birodalmi terület volt. Nem Rodi, a kis országok látszólagos megmaradása, függetlensége optikai csalódás még olyan esetben is, amikor egy országban semmi nincs, amiért érdemes lenne energiát áldozni a teljes uralásra. Birodalmi nyaralónak anélkül is alkalmas és azon kívül se olaj, se lófax. Közigazgatási bumpszli, flastrom, a valós hatásokhoz.

 • Geyza:
  “A klinikán, mikor a prof leveszi a meggyógyult szeméről a kötést, hozzátartozóival együtt hálafohászokat kiabálva leborulnak a szintén ott kihelyezett óriási fényképek előtt, mint valami muszlimok.”

  Ez nyilván valahogy így lehet, arra viszont hadd hívjam föl a figyelmedet, hogy speciel a muszlimok tudtommal nemigen szoktak leborulni emberekről készült fotók előtt.

 • Simay úr cikke nagy gondolkodókat szólaltatott meg, többen TV műsorokat is nézegettek…. pedig (a beoltott) Magyarországot most egészen más érdekli: https://talksport.com/football/898478/hungary-attila-fiola-celebration-france-euro-2020/

 • AuróraBorealis

  Geyza

  Elérted. Mintha egy Ben de Gúz dumáját hallgatnám, csak az végülis értelmesen is képes fogalmazni… Ezért megkaphatod tőle a még-magasabb fokozatot is, a Nóbelcsont Cubák fokozatát. Nagyon elégedett lehet a kolléga a te teljesítményeddel, bármikor odadobja neked, kérned sem kell, még lehet, hogy Floridába is meghív. Nehogy tiltakozz, hisz ott USAfanságod még tovább fejlődhet.

  – Én is láttam ezt a filmet. Te is tudod, hogy annak a rendszernek semmi köze a baloldalisághoz, de na-pláne nem a marxizmushoz… Ami Észak-Koreában van, az egy dinasztikus császárság tombolása és slussz-passz. Minden pro és kontra, mindkét oldalról megnyilvánuló hivatkozás galád és hazug és ferde beállítás a munkásmozgalom klasszikusaira.

  Akkor mit akarsz ? Mire, v. kire vágysz még ?

  Egyébként a te “példáid” éppúgy hazug hivatkozások. Oszt’ mivel fizetnek neked ezért? Dollárral v. szesszel? Térj már magadhoz. Te se hiheted, hogy a propagandafilmek a háttér valóságát adják vissza…

  Na még egy kérdés:

  Ha az “amaerikaiak” olyan jók mint amilyennek te Géza lefested, hogy még >a gyarmatosításuk< is a felebaráti szeretetből fakad, áruld már el klekalásan', hogy amikor a gyarmati stafétabotot átvették az előző kolonialistáktól, miért nem akkor kezdték mindjárt ott, úgy "standepityere" a valódi segítséggel, illetve szeretettel a demokratizálást, elavult szövőgépekkel, stb.

  Megjegyzem, a liberális kapitalizmus-felfogás tényleg ezt a fajta, kölcsönös előnyökön alapuló felszabadító, kereskedelmi együttműködést hangoztatja és nem a militarista kolonializmust, a fegyveres erőszakkal lerohanást hirdeti.

  A tőkés amerikai gazdaság, amely a II.Világháborúnak köszönhette azt a soha-nemlátott, hallatlan – mintegy 1000 %-os – felfutását [amerikai életforma dogmája] továbbra már, csak az öncélú militarizmusban látta és akarta fenntartani ugyanazt a dinamikus fejlődési rátát. Hogy milyen tényleges eredménnyel, azt éppen Korea, Vietnám, Kambodzsa, Laosz, na meg a többi leigázásába – bocs' demokratizálásába – és persze azt a legyártott katonai eszközökből kivehető, egeket-verő profitba vetett sziklaszilárd pragmatikus hitből fakadó tőkés ösztön diktálta lendkerék, v. inkább úthenger effektus automatizmusa produkálta. Az eredmény a romokat nem beleszámolva, több-magyarországnyi hullahegy – mint életforma, ill. lételem*.
  ˙

  .

  * Csak idén, eddig mintegy 300 ember esett áldozatul az alkotmányukba foglalt "jog az önvédelemre" passzus félremagyarázott értelmének.

 • Bendeguz79:
  {PITYI PALKO;
  “..tarsdalmailag legelmaradotabb orszaga..”}

  “Bizonyara mert fogalma nem letezik a Balakani orszagok esetein!”

  Mr Bendeguz, mininkább úgy látom, Ön lassan lemarad pár
  brossurával. Nem sokkal, olyan 10 évvel… Tudom, tudom, “Ha a Föld Isten kalapja, Magyarország a bokréta rajta”
  Ja, igen és régi követendő jelszó “Azért van az árvakassza, hogy a dzsentri elsikkassza!” (A “dzsentri”
  kifejezés helyett ma természetesen az “Orbán és elkövetőtársai” értendő.)

  Nézze, azért akad a környéken egy-két nehéz helyzetből indult ország, amelyik – legalábbis Hunnia úri trágyadombjához képest – legalább megpróbál civilizált kultúrállammá alakulni:
  https://www.msn.com/hu-hu/hirek/k%C3%BClf%C3%B6ld/a-szexu%C3%A1lis-nevel%C3%A9s-k%C3%BCl%C3%B6n-tant%C3%A1rgy-lesz-a-rom%C3%A1n-iskol%C3%A1kban/ar-AALlkMI?ocid=winp1taskbar

  Magyarország az ellenkező irányú utat akarja járni…

 • Andrew_s
  2021 június 23
  2:14 de.

  Bandi, kösz a kiskátét!
  a történelem népvándorlások története is és ezt normálisnak tartanám, ha…

  én nagyon szeretem a békét, olyankor lehet alkotni, és nekem – talán – szerencsém is van benne éltem szerte szana a világban azokat az “elviszem pont” alapján “átkalapált” alakzatokat nem ismertem meg belülről… de nem lehet kellemes ezért már X+1 éve nem látogattam meg a déli szomszédországomat… mert volt alkalmam megismerni korábban és akkor sem tetszett (közelről és alulnézetből)

  a többi olvasható megfelelő forrásokból és a hírek nem “jók”

  és nem fogok egyetlen hozzámvágott használt cipő miatt kiborulni

 • D.Bernstein
  2021 június 23
  5:18 de.

  A foci? Nem érdekel.

 • A. B. 6/23, 4;14 de

  Valoban elkepzelne hogy en Geyzanak fizetnek egyszeruen mert megirta a KMH hozzaszollasaban amit latott a TV musoraban a CCT-TV alatal Eszak Koreabol es Viet Nam bol nyujtva?????

  S jerdesere, hogy a US miert nem “mindjart” (ertve hogy nem a habotu utanni azonalli napon…)tette kereskedelmi leheyosegeit indo-kinanak.

  Azt talan meg Maga is kepes lehetne felfogni;
  Egyszeruen mert az nem eroszakolva lett Viet Nam-ra kenyszeritve.
  Viet Nam hatarozata volt a bekes egyuttmukodes es ipari fejlodese.

  Vajon miert nem hajlandok hasonloan Putin, Cuba, Eszak Korea, Madiro, stb.stb. hasonloan a vilagszerti bekes egyutelesre??????

  A szerencsetlen del-balkani nemzetek lakossai szenvedik a mult-rendszeruk-keptelensegeit attol valni.

  “Magyarorszag az ellenkezo iranyu utat akarja jarni.”

  Vajon kinek az “ut”-jara celoz????

  Az Orban-fele utat, vagy amit Maga predikal itten???

 • U.I.
  Indo-kina genraciokon at Kina alatal meghoditott es elnyomott vilagresz volt.

  Az okozza mai-napig is felelmuket a vilaghodito celt koveto Kina altal.

  Kinai hadak megtamadtak Viet Nam-ot a megfelemlites celjabol.Amit Geyza jelzett soraiban. De a kinai hadak veres-orral vonultak vissza.

 • Fenti hozzaszollasom KOVENDEG-hez is celzott!

 • Úgy egy évtizede Putyin kinyilatkoztatta, hogy a szlávság Szkíta utódok. Emellett bejelentette a Szkíta birodalom reprintjének tervét.
  Ki ki gondoljon erről is amit tud, mer, akar.

 • Géza

  Tudom, hogy mit beszélek (írok-:)

  Találj már ki egy újabb szöveget, mert mindig ez copy-zod

 • Orsós Elemér

  AuróraBorealis
  2021 június 23
  6:14 de.

  “Na még egy kérdés:”

  Innentől nagyon tetszett a bizonyításod, ami szerintem csak Karinthy “Magyarázom a bizonyítványom” típusú érveléssel cáfolható! 😀 (De fogadni merek, lesz rá újvilági kisérletező! 😀 )

 • Orsós Elemér

  AuróraBorealis
  2021 június 23
  6:14 de.
  “Na még egy kérdés:”

  Innentől szerintem nagyon szépre sikeredett!!!

 • Bendegúz69

  Címzett a már zárolt, Kárpátalja tematikájú folytatásos dramatikus szappanopera egyik kommentjében megjegyezte, hogy szerinte a SzU-ban állítólag gyorstalpalót végzett mérnökök terveztek létesítményeket – e váddal nem kímélve e váddal még a cikk szerzőjét se, aki pedig mégiscsak egy, a szojúzban végzett diplomás, azaz szovjet mérnök…

  Kíváncsi lennék, hogy mi az Ön véleménye arról, hogy az USA -ban . t e g n a p . ö s s z e o m l o t t .(!!!)* egy autópálya felett átívelő gyaloghíd tervezője,v.kivitelezője rendelkezett e normál felsőfokú végzettséggel, avagy csak egy gyorstalpalós engineer volt ?

  .

  * Az egyik kommentelő ott a cikk alatt ugyancsak megemlíti, ill.rákérdez arra, hogy talán a 2018-as, genovai sztráda viadukt összeomlását is szovjet mérnökök okozták volna? 😀

 • Orsós Elemér
  2021 június 23
  1:40 du.

  Elemér

  Auróránk és grizink ugyanannak a ténynek egymással homlokegyenest ellentmondó megvilágítását mutatják fel… ez már a demokrácia, ahogy mondád majd lesz (bizonyosan) ” Karinthy “Magyarázom a bizonyítványom” típusú érveléssel cáfolható! ” és ebből is látható (ezért írám eme bömbölményemet) a demokrácia “manapság” használatos változata helybenjárás (nem hozok rá általam szintén holmi teve adásokban látott ugyanígy kétféle aspektusos példát mert már egyszer töröltetett)

  mindazonáltal a tények köszönik jól vannak a demokrácia áldozataira meg a sír hűse vár!

 • Bendeguz79:
  >>“Magyarorszag az ellenkezo iranyu utat akarja jarni.”
  Vajon kinek az “ut”-jara celoz????
  Az Orban-fele utat, vagy annMaga predikal itten???<<

  Jó uram, most már feltünő, hogy Ön rendszeresen összetéveszti a szövegeket és a címzetteket. Ez persze nem az én problémám, hanem azoké, akik Önt gondozzák, vagy gondozniuk kellene.
  Sajnálom Önt, de amig az állapota nem látszik valamelyest javulni, nem váltok szót Önnel, annak tekintem, ami.

 • ferenct
  2021 június 23
  1:24 du.

  HÁLLELLUJJA !
  Legalább akkor egyvalaki érti mit beszélsz.

  (Persze OIM*-on és a hasonszőrüken kívül, mert ti félszavakból is értitek egymást.Csak tudnám miért pont itt beszélitek meg a hatalmasra hízott királyi fenék kinyalásának bonyolult körülményeit.)

 • Nagy Gyula
  2021 június 23
  12:06 du.

  Genosse Putyin akkoriban, vagy nem sokkal utána
  azt is kijelentette hogy neki Magyarorszáhon -idézem- :
  “Természetes szövetségese a Jobbik”

  (Mostanság a Kínai Népköztársaság is ezt tartja, megfejelve azzal hogy pénzeli a Világ ÖSSZES szélsöjobbos csürhéjét)

 • AuróraBorealis
  2021 június 23
  6:14 de.

  Krokodilkönnyeket fogok hullajtani
  hogy egy szélsőbalos összemorcolja a szemöldökét
  és feddően néz reám. Max.ennyit megteszek érdekedben.
  De azt ne várd hogy másodjára is végig hányom magamat írásodon.

 • Bendeguz79
  2021 június 23
  10:38 de.

  grizi, hogyan adjusztálnád ezt mai nevekkel? epedve várom bölcs szavaidat erről!

  (ugye a történelem is, mint Föld saját tengelye körül pörög események visszaköszönnek)

  kedvenceim: (a negyvennapos eső a másik Skócia szemszögéből)

  “Ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam (“Furthermore, I consider that Carthage must be destroyed”)”

  Hannibal ante portas (kies magyarul: Hannibál a kapuk előtt)

  mind a kettőt ugyanaz a politikus sikoltotta akinek a hamvait elfútta – azóta – a térdigérő történelmi passzátszél!

 • Kővendég
  2021 június 23
  5:03 de.

  Ne kötözköggyék fijatalember : D
  A külsöségekre értettem.

  Pontosan tudom
  hogy a Korán tiltja a vallási célú emberábrázolást

 • Olvasgatva a hsz-eket, úgy látom: mindannyian hajtogatjuk a magunkét. Én is.
  Boda nacccsasszonyt nem véve figyelelembe: ő valami félreértésből kifolyólag a szemére nem merőlegesen, hanem párhuzamosan viseli a szemellenzőjét. Így azután néz ugyan, de nem lát. Bár mindenütt milliószám vannak ilyenek. Nekik szól a propaganda, ami kívánatos dolgokat vetít a szemellenző belső felére.(B79 hűséges párja.)
  De mi, többiek se vagyunk “matyóhímzés’.
  Ródeó szerint pl. mindenki hülye, csak ő a helikopter. Viszont nem árulja el, hogyan lehetne ezt a “helikoptert” emelkedésre bírni.(Habitusban Andrews csatlakozik hozzá.)
  Viszont szinte kivétel nélkül mindenki negatív értelemben használja a “gyarmat” meg a “birodalom” kifejezést. Világszerte ezt verték a fejünkbe a régi korok eseményait tanítók. Ráadásul a “függetlenséget” abszolút értéknek tételezve.
  Holott az emberi EGYSÉGES faj legnagyobb “felfedezése az volt, hogy ez a gyenge kis lény akkor képes megmaradni, ha együttműködik. Mert a ragadozók gyorsabban futnak – jó részük erősebb is -, a csúszómászók magukkal hordják halálos mérgüket, a rágcsálóknak százszor élesebb a hallásuk-szaglásuk, a madarak képesek a levegőbe emelkedve elillanni a ragadozók elől. Hát mit tehet a gyenge, lassú, vaksi kétlábú, hogy ne ő legyen a fő élelemforrása a húsevőknek, és hogy eséllyel elkaphasson egy gyorslábú növényevőt, vagy legalább egy éber rágcsálót, hogy jusson valami a gyomrába?
  Hát együttműködik, megosztja a munka – vadászat – feladatait. A gyorslábú felveri a vadat és az élesszemű, biztos kezű nyilas elé hajtja, az erős meg közben arra vigyáz, hogy a csapatot ne érje orvtámadás. Aztán a zsákmányból mindenkinek jut. Na ja! Csakhogy kinek, mi jut? Ízletes, tápláló falat, vagy a csontokon maradt cupákok rágicsálása?
  Nagyjából ez a folyamat vezetett oda, hogy az embernek a Földön nincs már ellensége – kivéve embertársait. Ennél is nagyobb baj, hogy immár a Földnek sincs nagyobb ellensége a mértéktelenül túlszaporodott, önhitt, tévhiteiben vakbuzgó embernél.

 • D.Bernstein
  2021 június 23
  5:18 de.

  Már mebbocsássál de
  normális ember (főleg pandémia idején)
  nem röffen össze másik nyolcezer leizzadt sörszagű barommal
  csak azért hogy megnézze néhány agyonpénzelt seggfej rugdalózását a bőrgolyóval.

  Megjegyzem én még a tévén sem szoktam megnézni.Maradok a síelő sportok megnézésénél, tekintve hogy magam is azt műveltem a vitorlázó repülésen kívül, amig volt hó Magyarországon.

  U.I.: Csak azt ne gondold az ún. “Átoltottság” megvéd bármitől is. Elmondom miért:

  1
  Új és mégujabb variánsok jelennek meg

  2
  Az általad preferált vakcinának nevezett kínai lötty nem termel a szervezetben antitesteket.

  3
  A ruszkik pedig nem adják ki az EU-nak a dokumentációt, az engedélyek megadásához.Addig ameddig ez igy van, addig csak szárnyaszegett Szputnyik a ruszki vakcina.

 • Bendeguz79
  2021 június 21
  12:57 du.

  Kétségtelen.Kína túl nagy falat volt.
  Kína kissé a torkán akadt a hülye pénzéhes nemzetközi tőkének,
  aki MINDENT odavetett ezeknek a gazembereknek csak mert ez jópénzt hozott a “konyhára”.

  Kialakult a ” róka fogta csuka” variáció, ha tudod mit jelent ez.

  Én csak egyszerűen hazaárulásnak tekintem hogy MINDENT kiszogáltattak egy olyan milliárdos lélekszámmal rendelkező országnak, aki minden idegszálával a nyugati demokrácia eltörlésén dolgozik.

  Megismétlődik az, ami megelőzte a II Világháborút.
  Nem vették komolyan Hitler Mein Kamp-ját.

  Mao Ce Tung PONTOSAN leírja a Kis Vörös Könyvecskéjében, mit kell csinálni , idézem :

  ” A Nyugatnak jü fegyverei vannak. Nekünk nincsenek jó fegyvereink. De megvásárolhatjuk a Nyugattól a jó fegyvereiket és aztán legyőzhetjük vele a Nyugatot”

  Hát ennyi…Ez zajlik most. Talán az USA-ban észhez térnek, de félő már késő lesz..

 • Bendeguz79
  2021 június 23
  10:38 de.

  Egy kicsit ” relativizálod” a kínai összeomlást Vietnámban.

  A háború elözményei:

  Most nem ejtek szót Vietnám kambodzsai beavatkozásáról, akkoriban az egész Világ ünnepelte azt, kivéve az USA-t akik azt mondták az ENSZ-ben hogy egy független állam lerohanása nem szép tett Vietnámtól. Meg is fagyott kicsit a levegő akkoriban az USA körül.

  Nos tehát:

  Kína hónapokon át arra búzdította rádióadásaiban a Vietnámban élő kínai anyanyelvüeket hogy mindent hátrahagyva térjenek meg az Anyaországba.

  A propaganda hatott, százezres tömeg ( a pontos számot most nem tudom fejből) indult neki a vietnámi-kínai határnak.

  DE KÍNA KATONASÁGGAL LEZÁRTA A HATÁRT !!!!

  Gyakorlatilag kialakult egy sáv a határ mentén, ahol embertelen körülmények között tengődtek ezek a földönfutóvá vált szerencsétlenek. Humanitárius katasztrófa alakult ki.
  És persze a roppant szegény Vietnámnak kellett úgy-ahogy segíteni ezeket, hogy ne haljanak ott éhen.

  Ezek után az ENSZ-ben Kína elkezdett rikácsolni hogy Vietnám cudarul bánik a kínai kisebbséggel és azt nem hagyhatják szó nélkül. Vietnám magatartása arra KÉNYSZERÍTI Kinát hogy beavatkozzék.

  Ezek után egy irdatlan kínai hadsereg betört É-Vietnámba !

  Vietnám megelőző intézkedései:

  A lakosságot egyszerüen evakuálták a kínaiak útjából, állataikkal együtt.A terményt felégették. A kínaiak nem jutottak hozzá semmihez sem.

  Jó pár száz kilométert előre törtek, szinte ellenállás nélkül.
  Hagyták őket és abba hitbe ringatták a kínai hadvezetést hogy a Vietnámi Néphadsereg nem képes ellenállni.
  Az utánpótlásukat támadta csak a Vietnámi Néphadsereg, sikerrel.

  Aztán a legendás Giap tábornok haditerve értelmében, hatalmas “harapófogóba” zárták a kínai megszálló hadsereget.

  ÉS vége.
  Megszégynítő futás lett a kalandból, amin az egész Világ csodálkozott. Szerintem még ma is tanítják a katonai akadémiákon Vietnám akkori taktikáját.

 • AroraBorealis

  Bendegúz [Geyza okulására]

  A Bendegúz-díj Geyzának csak szimbólum. Maga is érti csak úgy tesz… Ám amúgy ez a felfortyanása is azt igazolja, hogy valóban fölfigyelt a fiú fejlődésére és szívén viseli, ahogy bohó fejjel, baloldaliságból egyre jobban “süpped” az amerikanizmus kínálta “langy tócsába, miközben kellemesen hunyorog és röffent néha egyet-egyet”*

  Ugyanakkor remek kérdés B. részéről az is, hogy
  “vajon miért nem hajlandóak Putyin, Kuba, Észak-Korea és Maduro stb,stb. világszerte békés együttélésre???”

  Kedves Bende úr! Ön tudja a legjobban, hogy a nemzetközi feszültség fenntartása katonai beszállításban érdekelt – puskától a mundéron át egészen a tudományos vívmányokig bezárólag minden – szervezetek “józan” gazdasági érdeke, mely organizmusok abszolúte figyelmen kívül hagyják az ő háttér lobbijuk miatt az egész Világra törvényszerűen kiható életveszélyes feszültség vészes elburjánzását, sőt…

  Ebbe a lobbi folyamatba épül be a szintén törvényszerű, az állami apparátus nagy-létszámú, mondhatnók “hon”-védelmi szekciója, vagy inkább önfejlesztő katonapolitikai szervrendszere, amely az adódollár milliárdokból fenn-és eltartott hadseregnek nemcsak az építését, de főleg és elsősorban a létértelmét is hivatott gondozni, sőt ápolni is. Tehát ennek céljából a Kongresszus felé permanens sűrűséggel okokat kreál a mindenféle és fajta katonai kiadások mindenkori indokoltsága tekintetében.

  E nem kis munka és titkos lobbiakciók körében folyamatos és legfontosabb feladatnak számít az ellenségkép megalkotása, de nevezzük inkább kreálássának. E “kreatív” ((( 😀 ((( tevékenység szerves részét képezi a külügy és úgymond elhárítás mondjuk érdekegyeztetései során egyeztetett
  e l l e n s é g(ek) . k i v á l a s z t á s a, jellegének elemzése és . m e g f o r m á l á s a . történhet akár íróasztal mellett, de akár “terepen” is. Amihez a fantázián túl szükséges valódi események mesterséges létrehozása akár súlyos provokációk, pontosabban egyes államok belügyeibe való közvetett – titkos akciók során – beavatkozások révén is azért, hogy a Kongresszusnak és a kormánynak legyen majd oka nyílt, esetleg agresszív megnyilatkozásokra is.

  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban azok az országok, amelyek
  nagyon, vagy görcsösen ragaszkodnak a maguk szuverenitásához s ettől az említett lobbi-piramis indoklásaiban nem alkalmasak a kompromisszumnak már a kierőszakolására sem.

  Természetesen ezek olyan országok, melyeket a határai mentén állandó katonai szorongatás nyomaszt, vagy gazdasági embargók sora tesz majdnem cselekvkvésképtelenné, mely szorongatott helyzetek és gazdasági blokádok melegágyát képezik egyfajta diktatórikus hajlamra, de totális diktatúrák kialakulásának, sőt görcsös fenntartásának is.

  Továbbra is hidegháborús partnerek, ill. régi szép kétpólusú világ hiányában, több se kell hát a feszültségben érdekelt lobbi-piramisnak [KGK], hogy ezeket (ld.például: Bendegúz listája) az általuk kijelölt renitenseket >fekete-seggűnek< kikiáltva, ebben az állapotukban további szankciókkal és más akciókkal sulytva – tehát erőszakkal – odalent megtartva,ill. kényszerítve tartsa-fenn azt fajta katonai feszültséget, amely így már a beszállítók útját mosva "tisztára", hogy eképpen ez az egész öngerjesztő circulus vitiosus továbbra is kizárólag csak az USA gazdaságát tartsa fenn az ő magas keringési pályáján…

  Üdv: AB
  ˙

  .

  *József Attila: Eszmélet; 11.szakasz az önámításról…

 • ˙

  Kővendég3:25 . e g y . n a g y o n . i g a z . k o m m e n t

  a “sárga veszedelemről”,meg a “sokan vannak,mint az oroszok”

  és hasonló hülye közhely kavalkád egyes szilánkjaira.Sokszor

  hivatkoznak rájuk,mint a “magyar bölcsesség” bizonyítékaira,

  pedig akkoriban lakosság 90 %-a ki se mozdult fatornyos

  falujából. Hallottak valamit, oszt csak mormolták…

 • talalom
  2021 június 24
  3:30 de.

  Naigen.
  Csakhát nácikkal a fene sem akar véd és dac-szövetségbe keveredni, a fajfenntartás érdekében.

  Mert annak inkább faj-irtás szokott lenni a vége.

  Lásd Rodeo, Gyuri10 Bernstein stb nézeteit.

 • málnaszőr
  2021 június 24
  7:23 de.

  A “sárga veszedelem” még nembiztos hogy le van járva.

  Csakmert a japán szamuráj-fasizmust kissé elsöpörte az atombombázás

  és Kína kb 15 évvel ezelőttig gondosan titkolta világuralmi törekvéseit.

  A súlyos végjáték -számításaim szerint- kb 15 év múlva várható. Remélem addigra csak felfordulok : ))

 • Aurorka :
  Hosszu vagy akár egy Gorbacsov-beszéd,választások idején.
  Nem gondolhatod komolyan hogy időt vesztegetek rá !
  NINCS ERRE IDŐ KÉREM !

 • talalom
  2021 június 24
  3:30 de.

  kedves Margit! én mint soros helikopáter köszönettel vettem azt, hogy nagybecsű írásodban megemlítettél! Ez már valami!

  megjegyzésem: eddig nagyon kevesen (zérófelé tendál a számuk) tudták annak ellenkezőjét bizonyítani amit írtam, magam részéről csak olyan információkat alkalmazok amelyet a propaganda forrás is meg annak halálos ellensége is konfirmált (imígyen: múlt időben!) azaz cáfolásuk lehetetlen, sok érvanyagom A NAGY RADÍR ÁLDOZATÁVÁ VÁLT de nem zokogok miatta ha azok agyficamait is el akarom olvasni akikkel élőben nem szívesen találkoznék (tudod rettegek a flepnisektől) de csak mondják, mondják, mint süket dervis az imamalmot… (név nélkül mert már a neve is viszketegséget okoz meg tüsszögni kezdek tőle) ha olyan egyed aki arra sohasem járt amiről részletes “információi” vannak és közkézre is adja (ezutóbbi a gond vele) azután mint a szédült kerengő dervis csak ontja magából a kihullott zabszemeket mindenki kapja ki a magának valót alapon

  nem először mondom, engem nem érdekel ha bárminek bárki elmond, mert személyes ismeretei rólam zéró tehát tüsszentés után elvonulok röhögcsélni mintha csiklandoznának…

  szívélyes üdvözletem és minden jót kívánok neked, meg jó egészséget, hogy folytatni tudd műírói tevékenységedet

 • AroraBorealis
  2021 június 24
  4:37 de.

  hátha ez nem lesz törölve?

  írásodat figyelmesen olvastam többször is!

  A NAGY HATALMAS KATONAI HATALOM -ról nekem Archimedes híres mondása jut eszembe:

  (skandálva szoktam mondani)

  minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, mint az általa kiszorított víz súlya ….

  lassanként már csak kiszorított víz fogja körülvenni ami félelmetes lehet olyannak aki iránytű nélkül csak a $ jelet látja a célkeresztben…

  valamint apró gyermekkorom egyik tanulságosa: a kisgömböc, mindent megevett és falánkságában a végén önmagát is felfalta

 • Christopher Adam helyében néhány itt túltengő kommentelővel fizettetném a weblap fenntartását. Ha nem járulnának hozzá, akkor beszüntetném, mert értelmes eszmecserét nem folytatnak. Szerintem nem kell őket nevesíteni, világosan lehet látni.🙂

 • Rodeo11:
  “Hannibal ante portas (kies magyarul: Hannibál a kapuk előtt)”

  Helyesen: “A régi portás, Hannibál… ” 🙂 🙂

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2021 június 24
  3:35 de.

  “Már mebbocsássál de
  normális ember (főleg pandémia idején)
  nem röffen össze másik nyolcezer leizzadt sörszagű barommal
  csak azért hogy megnézze néhány agyonpénzelt seggfej rugdalózását a bőrgolyóval.”

  Maximálisan egyetértek a legjobbankinyaltseggű, gazdáiknak bőséges extraprofitot termelő sportipari szakmunkások megítéléséről! Én speciel sokkal szórakoztatóbbnak tartok egy olyan mezei tarlón vagy városi foghíjtelken lejátszott sörmeccet, ami után az amatőr szakképzetlen vesztesek vidáman együtt fogyasztják el legyőzötteikkel a behűtött tétet! 😀

 • ferenct
  2021 június 22
  5:15 de.

  Jó, de ki a “Góliát” ?

  Csak nem a Kárpát-medence önjelőlt géniusza ?

 • talalom
  2021 június 24
  3:30 de.

  Csatlakozom Rodeo-hoz. Mind a kétséges megtiszteltetés megköszönésében, mind abban a véleményben. Hogy eddig még érdemben, tényszerűen, ha tetszik tudományos alapossággal nem sikerült az általam leírtakat cáfolni.
  De érdeklődéssel várom.
  Azt ugyanis, hogy cizelláltabban, egy személyeskedésssel felvezetve, de gyakorlatilag ugyanazt, vagy max ugyanannak egy cizelláltabb aspektusát írod, az ugyebár nem cáfolat.
  De stílusgyakorlatnak elmegy 🙂

 • Orsós Elemér

  Orsós Elemér
  2021 június 24
  10:40 de.

  Legyőzőikkel, nem legyőzötteikkel! Pardon!

 • Kővendég
  2021 június 24
  10:38 de.

  tök életes latin tudás… PhD-vel!

 • Talalom 3:30

  Bölcselkedő közbeszólásod során liberális bájjal adsz fölmentést a gyarmattartás rabló-intézményének, mely felfogás feltétlen ütközik a Te itt közismert szabad gondolkodásoddal, amely gondolom emberek és népek egymás kizsákmányolását már eleve el és megveti. Lehet, hogy te is arra a maszlagra szerettél volna kilyukadni, rámutatni, miszerint a gyarmatosítás a leigázottaknak végsősoron mégiscsak elvitte az európai kultúra “áldását”, ami hamis nézet.

  Pedig e fals nézetnek épp egy tegnapi – friss – hír mond tökéletesen ellent, melyben egy tudós expedició az amazonaszi őserdőben ma még élő “bennszülött” törzsek társadalmát évekig kutatva állapították meg, hogy ők illetve az ő őseik természetben hagyott . ö k o – l á b n y o m a . majdnem egyenlő a nullával. Márpedig ezt a vizsgálati tényt egybevetve az ott elszaporodott gyarmatosítók és bevándoroltak akár régi, akár mai produktumaival, akkor inkább az úgynevezett gyarmati civilizáció áll nagyon erősen vesztésre. És bárhol a világon vizsgálnánk a provinciák természetre gyakorolt hatását inkább a kolonializmus kiszipolyozó természete nyomja rá bélyegét ezekre, és a hely minden jellegzetességére. Nem is beszélve az erdőirtások fakitermelő és felégető, egyszóval barbár pusztításairól amelyet nagyhatalmak távolabbról diktálnak nekik.

  Tévedés azt is hinni, hogy dehisz ezek már “független” népek. Tévedés, mert kultúrájukba leginkább a gyarmatosítók szokásai nyomták bele durvaszöges csizmatalpaikat nameg aztán az ő szentségeiket is…

  Üdvözlettel: Málnaszőr

 • Orsós Elemér
  2021 június 24
  10:40 de.

  Úgy van !
  És nagyon fontos hogy
  semmi tétje ne legyen a meccsnek.
  Max. annyi, hogy a vesztes fizeti az első rundot.
  Dehát azt valakiknek amúgy is fizetni kell, tehát tökmindegy.

 • Orsós Elemér

  málnaszőr
  2021 június 24
  12:42 du.

  “Pedig e fals nézetnek épp egy tegnapi – friss – hír mond tökéletesen ellent, melyben egy tudós expedició az amazonaszi őserdőben ma még élő “bennszülött” törzsek társadalmát évekig kutatva állapították meg, hogy ők illetve az ő őseik természetben hagyott . ö k o – l á b n y o m a . majdnem egyenlő a nullával.”

  Namármost, kérdés hogy ezek a civilizációtól elzárkózó “ösztönlények” egyáltalán akartak-e öko lábnyomot hagyni maguk után és joguk-e volt idáig inkognitóban élni?! Kell-e bármely önjelölt “felsőbbrendű civilizációnak” -kötelezően- követendő példát diktálnia?! Szerény véleményem szerint ezek normális esetben költői kérdések lehetnének! 😀 Félre ne értsen, ez nem Önnek szóló kritika!!!

 • A Magyarság elismerten a Szkíta gyökér.
  Így érthető a hozzánk törleszkedés.
  A regionalizációhoz pedig a jobbosság tartozik.
  A Jobbiktól sem érdemes arcizom rángást kapni, már ez a cégér is eltűnt a süllyesztőben. Remélem, hamarosan maga az álplurál pártokrácia is letűnik a színről.

 • geyza,(úgy is mint Lanxernek álmodott senki)
  ahhoz képest,hogy még nem bírod kihagyni a nevem említgetését, eléggé degeneráltnak bizonyítgatod Őfőméltóságodat.Annyiból igazat adok,hogy aki elolvassa a kancsal paradicsomból kifolyó Kets uppot,szenvedjen.Remélhetőleg a fentebb írt jóslatod sokkal előbb válik valóra.Nem szeretném,hogy csak a Sabtáj Zwit váltsd le vagy az óbudai jósnőt.Íme:
  “A súlyos végjáték -számításaim szerint- kb 15 év múlva várható. Remélem addigra csak felfordulok : ))” Lehet ebből jónéhány évet lealkudni???

 • málnaszőr
  2021 június 24
  12:42 du.

  egyetértésem mellé egy régi mondás (sokan alkalmazták én portugáloktól tanultam)

  azon a helyen ahová érkezel élj úgy ahogy ott látod hogy élnek!!!

  ez megoldás is

 • gyuri10
  2021 június 25
  7:33 de.

  “Jóreggelt kívánok kedves hallgatóim, itt Rádió Tel Aviv.
  Reggel hét óra.”

  Kis szünet,elakad a bemondó hangja,vacillál..aztán folytatja:

  “Na jó jó..Maximum fél nyolc..”

 • Nagy Gyula
  2021 június 24
  6:24 du.

  Hogyne.
  Jin..izé jüan..francba már.. JÖN a besárgulás.
  De azok távolról sem ilyen szkíták vagy mik.Lesz itt szépvilág

 • gyuri10
  2021 június 25
  7:33 de.

  Látom pajtás,
  az eredeti családnevem mélyen beleégett
  abba a borsónyi kis agyacskádba.Ez így a helyes !
  Emlékezzél is mindig hogy nem jó fiúval kezdtél ki itten.

 • Boda Marcsi
  2021 június 21
  12:17 du.

  Nekem pl. a Horn Gyalu a “kedvencem”.
  Sakkó most mit tudsz csinálni?
  Ráállsz a fejedre és forogsz?
  Mert többet nemigen tehetsz.Te idióta.

 • Kővendég
  2021 június 22
  6:24 du.

  HEHEHEEEHHEHEeedhehehehhhh..a Rodeo…Hö..Höhö..

  Hát kérlekalássan,
  én úgy veszem észre (a megnyilvánulásaiból) hogy “zabszemelgetésből és valamiféle lila gőzből szerezte a diplomáját”*…/Dicky Marcinko/

 • Bendegúz 79
  ésMálnaszőr
  21.06.24.1:03

  Na jó hogy mondod na!
  Mostmeg mit látok a tévében?

  BENDEGÚZ szűkebb pátriájában, a mesés FLORIDÁBAN, és MIAMIBAN, a tengerparton épp tegnap dőlt össze egy hatalmas üdülő hotel. Egy csomó halott.
  Se szélvihar, se tornádó, se jégeső, az meg csak fogja magát oszt összerogy.

  RÉSZVÉTEM AZ ÁLDOZATOKNAK! 🙁

  Remélem t.Bendegúz nem volt benn, mert nem látom kommentjét.

  Ugyanakkor felvetődik az a kérdés is, hogy ezt a szállodát csak nem valami gyorstalpalós(SIC) – szerinte, mint írta-volt szovjet – mérnök tervezte, avagy kivitelezte vóna még anno…

  – Ha mégis megtudna valamit, esetleg, mint szemtanút kérem tudassa velünk…

  Sajnálattal: Đ

 • Borzasztó megrendítő látvány volt, amikor egy 12 éves kisfiú kimetettek a romok alól.

  Helyesbítés: előbbi hsz-emben hotelt írtam. Helyesen társasház!

  🙁 Szomorú !!!

 • Orsós E
  4:53

  Éppen erről szól kommentem, hogy az úgynevezett bennszülöttek sose kérték, hogy őket bárki “civilizálja”. Pláne ne gyarmatosítással fűszerezve, meg ne úgy ahogy a civilizáció áldásait manapság már az egész glóbuszon láthatjuk.
  – Már a “spermafrost” is olvad, tehát ami még genetikusan is árt ))) 😀 (((

 • Nagy Gyula 6:24

  Tisztelt gyökér !

  Jól mondja, amit beszél…

 • Málnaszőr
  2021 június 26
  7:59 de.

  Na ja.
  Amerikának az a marha nagy téveszméje, hogy mindenhol tisztességes választások útján felvergődött nacsalnyikokat
  szeretne látni. Csak mert Európában meg Japánban sikerült, még nem biztos hogy ez kell az ősembereknek* is.

  *Ösemberek:
  ezzel a címkével jelzek minden olyan népcsoportot, a múltban elért sikereik dacára, ahol az emberi élet és az egyén vágyai lószart sem érnek. Pl. a szélsőségesen muszlimok akik kimetszik a nőik nemiszervéből a klitoriszt, a kínaiak ahol évezredek óta bárkit bármikor eltiporhat a hatalom,
  A japánok ugyan kiemelkedni látszanak ebből a kategóriából, bár erősen él még náluk a szamuráj fasizmus eszméje. A Vilgháború előtt és alatt BÁRKIT karddal lefejezhetett egy nálánál kicsivel nagyobb hatalommal bíró seggfej.

  Ellenben vannak olyan ausztrál vagy afrikai esetleg eszkimó törzsek, akik elmaradottságuk ellenére sem tartoznak az “ösember” kategóriába.

 • MALNASZOR;

  Az amerikai foldresz “gyarmatositasa” a XVII-XVIII. szazadban megszunt.
  Mind fuggetlen tarsdalmakka valatak a XVIII-XIX. szazadban meg Cuba is 1899-ben.

  A “primitive-tarsdalom” ( s az Marx meghatarozasa) modjan elo laksossokat a tarsdalami-gazdasagi elohaladas egyenlo lehetosege tette szuksegesse alapveto oktatasai, tanitasai.

  A vilagszerti melegedes, nem csak a sarki jegeket, de a “permafrost”-ot megszunteti, s nem csak osi-allatok maradvanyait, hanem microbakat is felszintre hoz.
  Ami ismertlen bakteriumok vilagszerti terjedesenk a lehetoseget is jelenti.

  De mind az emberi tettek alatal, tulszaporodas es ipari-elohaladasok eredemnyei altal okozva am !!!!!

  Az iskolaztatas Magyarorszagon is torveny-altal KOTELEZO volt az 1800-as evektol.

  Az azt vegrehajto szervek, egyenek felelolensegei, trehanysagai es onzo magatartasaik okozta annak vissza-eleset.

 • Csak a Nagy Paradicsom figyelmébe, tegnapi csasztuska, a Nike Elnöke Donahoe

  az eredeti:
  “”We are the largest sport brand there, and we are a brand of China and for China,” Donahoe said. “And the biggest asset we have in China is the consumer equity. Consumers feel a strong, deep connection to the NIKE, Jordan and Converse brands in China. And it’s real.””

  Nagy Paradicsom nak fordítom, mert csak vietnamiul tud:
  mi vagyunk a legnagyobb márka ott, és mi Kína Márkája vagyunk Kínáért… és a legnagyobb vagyonunk Kínában a Fogyasztói Hűség és pártatlanság, a kínai fogyasztó erős és mély kapcsolatot érez a Nike hoz és Jordan hoz és Convers márkákhoz. És ez a valóság

  jüanban

 • Rodeo:
  Aztán ízes e a kínai sz*r ?

 • Nagy Gyula
  2021 június 24
  6:24 du.

  Azzé én beledőlnék
  a hátrafelé-nyilamba, ha kederülne
  hogy valamiféle hülye szkítáktól származok.
  Tekintve hogy azok fogyasztás előtt nyereg alatt puhítják Adyendrét meg a rántotthúst.

 • Geyza
  2021 június 26
  5:37 du.

  na látod, nekem mondod (lövöd a hírnököt) hívd fel Donahoe-t és kérdezd meg tőle egyébként Kína betiltotta a Tesla elektromos kocsikat mert nem biztonságosak és nekik van olcsóbb és biztonságos!

 • GEYZA;
  A nyereg-alatt puhitott hus ma mindenfele arusitva a “jerky” neven!
  S a “cowboy-ok” is amodon tartositottak a marha hust.

  Persze nem nyereg alatt keszitik ma, hanem annak ismtelese!

 • Geyza
  2021 június 26
  5:37 du.

  a legjobb sétáló cipőm NIKE 23 (azaz Lebron James tervei szerinti, ha ez a név mond neked bármit is?)

  miért vagy te “ijen”; muszáj? nem bírod ki normálisnak lenni?

  mondjuk engem nem zavar csak ojan gusztustalan

 • Bendegúz 11:06

  Egyetértünk.

  Csak a permafrosttal kapcsolatos csupán szójátékom került Önnél vakvágányra, vagyis nem értette meg. Node sebaj…

  Az utolsó bekezdéséhez, ill. mondatához annyit fűznék, hogy remélem az “egyének önző magatartása” alatt a multinacionális “szén felhasználó” magáncégek . r é s z v é n y e s e i . magatartására gondol…

 • Rodeo11
  2021 június 27
  12:29 de.

  nemtom miről beszélsz.
  Én autógumiból, lapulevélből meg maddzagokból szoktam magamnak surranót fabrikálni, ha régi lerohadt a patáimról.
  Mi itten nem ám a fejlett Kína vagyunk. Ez itt a hermadik de lehet hogy a negyedik világ.

  Fernstéhen tisztőtt Doktor Urrr ?

 • Bendeguz79
  2021 június 26
  8:02 du.

  Én úgy szokom, hogy feszítővassal
  megemelem a majdnem 1 tonnás esztergagépemet
  és aláteszem a marha-szeletet.Had puhuljon a marrhája.
  Merhogy itten gépesített kovboj vónék vagy mi a szösz.

 • A.B. 6/24, 4;37 de

  Rosszul latja, mert a tagadhatalan valosagot nem csak hogy figyelemen-kivul hagyta, hanem tagadni ohajtotta.

  Nem a “nagy-tocsa”, hanem a biologiai alap-erdeke minden szerves elolenyek eseteiben!!!

  Igen, kezdve a microbak-kal, minden novenyek, allatok, s fokent az emberileny elet-celja!!!

  Az hogy minden szerves leny, s fokent a legfejlettebb, az emberileny, szabadon a sajat remenyei, ohajai alapjan korlatlanul remeli es akarja elni eletet !!!

  Azert menekultek kelet-Berlinbol eletuk reszkirozasaval, s ma is Cubabol, Venezuelabil, Eszak Korabiol, stb. szabadon elni abban a “nagy tocsaban”!!!!!

  Kerem irja meg az olvasoknak itten, hogy miert SENKI nem menekul azokba a “proletar munkas paradicsomokba” soha?!

  A “hatalmi eroviszony”-jai ma Kina es Orosz katonai agreszzioi mas nemzetek (Tibet, Ujgus, Belso-Mongolia, Hong Kong) katonai eroszakkal bekebelezesi okozza!!!!!!

  Persze a nemzetkozi tengereken valo eroszakos korlatozasai, mint a nemzetkozi tengerek vizeiben mestersegesen szigetek kesziteni katonai tamaszpontjaik a nemzetkozi kereskedelmet eroszakkal korlatozni.

  Nem is emlirve Taiwan legterebe valo harcigepek berepuleseit allandoan es a Fulop-szigetbol valo hadihajoik visszavonasnak megtagadasa, es az orosz flotta eroszakos eleslovedekekkel valo agresszioi.

  CUBA remelkedik a “magan-szektor” letrehozasan, belatva hogy az allam-kapitalizmus 60+ eves kudarc lett.
  De a Cubai lakossag penztelen, s sinylodik jegyre adagolt elelmiszer alap-szuksegleyein is.

  VENZUELA-ban Maduro udvarol a lulfpldi befektetsekert, fokent visszacsalni a kirabolt olaj-cegeket.
  De ki a fene bizna Maduro szavainak?

  Eszak Koreaban a helyzet teljesen remenytelen, s a nagy-vezer sajat bevallasa alapjan a leheto leg-rosszabb.

  De a diktaturak, barmi eroszakos hatalmaik ellenere is keptelenek a megoldasaokra.

  A dogma mindennek a vege, mint a pont a mondat vegen.
  Semmifele valtozas, folytatas lehetetlen, csupan a teljes osszeomlas.

  A szabadlehetoseg mindeg, mindenre nyitva tartja es biztositja a lehetosget.
  A szabadsag mindeg a szabad-lehetoseget biztositja, az leheto am barmi, korlatozatlan.

  Now, how does that grab you?

 • Bendeguz79
  2021 június 26
  8:02 du.

  Manapság jópár megnevezése van.
  Dehidratált, liofilizált, szárított, aszalt.
  Kotányi, zacskós, itd.
  Azoknál akik sokat mozognak, különösen fontos a gyorasan késszé alakítható tartósított hami.
  Persze a frissen puhára párolt Adynak is megvan a maga varázsa.