Semmelweis Ignácra emlékezünk a koronavírus kapcsán halálának 156. évében

2021 szeptember 2 11:38 de.31 hozzászólás

Semmelweis 1860-ban

Semmelweis Ignác azon kevés orvosok közé tartozik, akiknek munkássága ma is emberek (anyák) ezreinek életét menti meg, akinek áldásos tevékenységét az utókor azzal ismerte el, hogy életművét 2013-ban bejegyezték a Világ Emlékezet Nyilvántartásába is. Mint az egészséggondozás 12 leginnovatívabb személyének egyike, életnagyságú szobra ott áll a Halhatatlanok Csarnokában, a Chicagói Nemzetközi Sebészet Tudományi Múzeumban-International Museum of Surgical Science. (Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy magát a múzeumot is egy Magyarországon született THOREK MAX nevű orvos alapította, aki szülészeti, általános és helyreállító (rekonstruktív) műtéteket végzett, és akinek innovatív technikáit és gyakorlatát ma is széles körben használják a műtétek során.)

Magyarország kormánya a 2018-as évet Semmelweis Ignác (1818–1865) emlékévé nyilvánította, születésének 200. évfordulója alkalmával, melynek során számos tudományos és kulturális program került megrendezésére. Nemcsak a Semmelweis Egyetemen, hanem országszerte megemlékeztek az anyák megmentőjéről. Az emlékév fővédnöke Áder János köztársasági elnök, az egyetemié Dr. Szél Ágoston rektor volt.

Semmelweis Ignác Fülöp 1818. július 1-jén tíz testvér közül ötödikként született Budán, Semmelweis József fűszer-kiskereskedő és a sváb Müller Terézia gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban és a várbeli Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte.

Ennek az iskolának híres tanulói közül csak néhányat említünk: Bella István – költő; Endrődi Sándor – író, költő az MTA levelező tagja; Goldziher Ig­nác – világhírű keletkutató, az MTA tagja,; Horvát István – böl­csészdoktor, egyetemi tanár; Jancsó Miklós – filmrendező; Kaszap István – jezsuita novicius; Klebelsberg Kuno – vallás- és közokta­tásügyi miniszter; Lauschmann Gyula – orvos, történész; Lánczos Kornél – világhírű fizikus, matematikus, a relativitáselmélet és a kvantummechanika tudósa, Einstein matematikai asszisztense az 1928/29 tanévben Berlinben; Lázár Ervin – író, elbeszélő, meseíró; Pauer János – székesfehérvári megyés püspök; Pyrker János László – velencei pátriárka, az MTA tagja; Reguly Antal – néprajzkutató, utazó; Romhányi György – patológus; Rónay Jácint – a darwiniz­mus megteremtője hazánkban, Kossuth fiainak nevelője, Rudolf trónörökös tanára, Mária Valéria főhercegnő nevelője, ő látta el a haldokló Deák Ferencet az utolsó kenettel; Jubál Károly – mérnöktanár, az ábrázológeometria meghonosítója, Kossuth nővérei gyermekeinek tanítója, a szabadságharc lelkes híve és mártírja; Sajnovics János – kutató, nyelvész, matema­tikus, csillagász; Sebő Ferenc – énekes, dalszerző, népzenekutató; Semmelweis Ignácorvos, “az anyák megmentője“; Simor János – bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek; Szekfű Gyula – törté­nész; Urbán János –matematikus; Vajda János – költő; Vörösmarty Mihály – költő; Wekerle Sándor – politikus, miniszterelnök; Ybl Miklós – építész; Zichy Jenő – szakíró, politikus, Ázsia-kutató; Egyed Antal költő, műfordító, Virág Benedek tanítványa, Vörösmarty Mihály támogatója, az MTA tagja)

A gimnáziumi évek után beiratkozott a Pesti Tudományegyetem kétéves bölcsészeti kurzusára. Apja akaratának engedelmeskedve 1837-ben jelentkezett a Bécsi Egyetem jogi karára, azonban még ebben az évben átiratkozott az orvosi karra. 1844-ben szerezte meg orvosdoktori diplomáját Bécsben egy botanikai doktori értekezésével, majd még ebben az évben szülészmesteri oklevelét is átvehette, egy évvel később 1845-ben sebészdoktorrá avatták. Ezután rögtön tanársegédi állást kapott Johann Klein (1788–1856) professzor szülészeti klinikáján, a bécsi közkórházban. Már korán magára vonta tanárainak – különösen Karl von Rokitansky és Josef von Škoda – figyelmét. Az előbbi engedélyével éveken át, szinte naponta látogatta az anatómiarészleget és végzett számtalan boncolást. Érdeklődését a kórbonctan iránt tanára Rokitanskz keltette fel, aki így ír abban az időben: A modern orvostudomány virágzásának forrása a kórbonctanban keresendő. Egyre többet foglalkoztatja a betegségek eredete, keresi a betegségek okát. Már ekkor megérti, hogy nem a felfedezés és annak menete jelenti a legnagyobb problémát, hanem az új ismeretek megértetése és elfogadtatása a maradi társadalommal.

Semmelweis Ignác emléktábla Székesfehérváron a Ciszterci Szent István Gimnázium –ma a városi könyvtár olvasóterme– volt épületén.

A GYERMEKÁGYI LÁZ

A gyermekágyi láz (sepsis puerperalis) olyan fertőző betegség, amely szülés vagy vetélés után következhet be, különösen abban az esetben, ha hiányos a méhlepény. A baktériumok vagy különböző kórokozók a méhnek a méhlepény leválásakor keletkező nagy sebén jutnak be a véráramba. A méhszáj még több nappal a szülés után is teljesen nyitott, így közvetlen a kapcsolat a méh és a hüvely között. A baktériumok még jó higiénés feltételek esetén is könnyen bejuthatnak az erősen igénybe vett méhbe, ahol meleg, tápanyagban gazdag környezetet találnak. A kórokozók általában a sebvízen keresztül ürülnek, azonban, ha az gyengén folyik, a fertőzés megtörténhet. A betegség hőemelkedésben vagy lázban nyilvánul meg, hasi nyomás, fájdalom, bűzös folyás, esetleg vérzés léphet fel. A folyamat romlását jelzi a gyengeség, alhasi feszülés, hányinger, hányás, valamint a sokk tünetei, mint például a nyugtalanság, szapora pulzus, a felgyorsult légzés, és az emelkedett vérnyomás. A következmények a hashártya, vagy a méhnyálkahártya, illetve egyéb szervek gyulladása, sűrű erős lázrohamok, hatékony kezelés nélkül a legtöbb esetben néhány napon belül vérmérgezés lép fel, amely halálhoz vezethet.

FELFEDEZÉSE

A bécsi közkórház szülészeti osztályán dolgozva, figyeli és gyűjti a szülőanyák halálozási adatait és tanulmányozza a boncolási jegyzőkönyveket. Tanára és barátja, Jakob Kolletschka, halálakor Semmelweis tanulmányozza Kolletschka boncolásának jegyzőkönyvét és rájön, hogy az a betegség, amely barátja halálát okozta és az, amelyet gyermekágyi láz néven ismertek, azonos. Rövidesen megérti, hogy a problémát a boncolás során, az orvosok kezére tapadó bomló szerves vegyületek okozzák, így fertőződnek meg az anyák. Felismerte, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhallgatók okozzák azzal, hogy boncolás után kézfertőtlenítés nélkül mennek át a szülészeti osztályra, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálják a várandós nőket. Világossá vált számára, hogy ez volt az oka annak, hogy a pusztán bábák és bábanövendékek által kezelt várandós nők körében sokkal ritkább jelenség volt a gyermekágyi láz, mint az orvosok és orvostanhallgatók által is kezeltek között. Semmelweis azt is felismerte, hogy nemcsak a hullából származó anyagok, de elfertőzött sebek, széteső rákos szövetekből származó „rothadó anyag ugyan úgy okozhat gyermekágyi lázat.”

Megoldást keresett, először a szappanos kézmosást és körömkefe használatát vezette be, ami sajnos nem volt eléggé eredményes. Több vegyszer kipróbálása után 1847 tavaszán a klórmeszet választotta fertőtlenítőszernek. Kötelezte az orvosokat, az orvostanhallgatókat és az ápolószemélyzetet, a szülészeti osztályokra történő belépés előtti klóros kézmosásra, később pedig kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klórmeszes kézmosást is (ami könyékig, körömkefével végrehajtott, negyedórás procedúra volt). Intézkedései rendkívül népszerűtlenek voltak, munkatársai pedig a statisztikai bizonyítékokat egyszerűen nem vették komolyan, annak ellenére, hogy rendelkezései nyomán a gyermekágyi lázban elhaltak aránya az orvosok szülészeti osztályán kisebb lett, mint a bábákén.  Az 1848-as év tavaszán Semmelweis több társával együtt tagja lett a bécsi forradalmi Nemzeti Gárdának, de eközben folyamatosan gyakorolta hivatását is. Felfedezését és a fertőtlenítő (aszeptikus) eljárással elért eredményeit csak évekkel később publikálta, először 1858-ban, a Markusovszky Lajos által szerkesztett Orvosi Hetilapban A gyermekágyi láz kóroktana címmel. Ahhoz, hogy nemzetközileg ismertek legyenek eredményei 1860-ban –Széchenyi halálának évében- megjelenik német nyelvű könyve: A gyermekágyi láz fogalma, kóroktana és megelőzése. A könyv fogadtatása külföldön ellenséges, a hazai fogadtatás jobb, kollégák dicsérik és értékelik munkásságát.  Az Egyesült Államokban 1941-ben angolul is megjelent. A legendás történetíró Sticker a következőket írta a könyv áttekintése során: “… tartalmának igazsága és bemutatásának világossága az orvosi irodalom legszebb kiadványai közé sorolja, összhangban Robert Koch A sebfertőzések kóroktanának tanulmányozása  című könyvével és Pasteur cikkeivel a madár koleráról.”

A következő években nyílt levelekkel folytatja vitáját, melyeknek hangvétele egyre indulatosabb, azokat, akik nem ismerik el a fertőtlenítés jelentőségét gyilkosnak nevezi. Újszerűségével és főleg szenvedélyes hangvételével a hazai, de főként a külföldi szakma túlnyomó részének elutasítását és támadásait váltotta ki. Semmelweis Ignác 1861-ben Utasitvány-t fogalmaz meg, melyben elrendeli a szükséges fertőtlenítési eljárásokat, melyet a Helytartótanács is elfogad, így Magyarország lesz az első a világon, ahol ezeket az eljárásokat rendeletben is meghozták.

A KÍSÉRLETI KÓROKTAN MEGALAPÍTÓJA

Anélkül, hogy korában ismeretes lett volna a fertőző betegségek kóroktana, és azok emlős fajok között lehetséges átvitele, állatkísérleteket folytatott. Korszakalkotó módon vett kilenc házinyulat, majd a gyermekágyi lázban elhunytaktól vett szövetkaparékkal megfertőzte őket. Mind a kilenc állat a betegség jellemző tüneteivel elhullott. Ezzel megcáfolta a kór okainak ma már nevetséges „tudományos magyarázatait” (miazmák, meteorológiai, csillagászati körülmények stb.). Semmelweis így úttörője volt a kísérleti kóroktan megalapításának is.

A MIKROSZKÓP NEM HASZNÁLATA

Semmelweis remek kutató volt. Az ő idejében már ismert volt a mikroszkóp és tudós kortársai is egyre szelesebb körűen használták. Elsők között alkalmazta az orvos-statisztikai módszert és tételei bizonyítása érdekében ugyancsak elsők között végzett állatkísérleteket. Rájött arra, hogy a fertőzött emberi kéz hordoz valamit, ami a további betegségek előidézője. De hogy az pontosan mi, nem vizsgálta tovább. Bizonyította, hogy ha a fertőző anyag a kézről eltávolíttatik, a fertőzés oka megszűnik. Rájött az ok-okozati kapcsolatra, de az okot nem vizsgálta tovább, nem végzett mikroszkópos méréseket, holott erre – kortársai segítségével – módja nyílt volna, s ennek eredménye döntő lett volna igazságának bizonyításához. A mikroszkópot nem vonta be saját kutatásaiba. Mindenütt az olvasható, hogy Pasteur a Semmelweis felismerését igazoló mikroszkópos vizsgálatait csak Semmelweis halála után 12 évvel tette meg. Semmelweis azonban megtehette volna ezt a maga idejében is. Amikor Semmelweis elsőéves volt Bécsben az 1838/39-es tanévben, s Joseph Berres intézetében tanult, akkor ott működött egy fiatal magyar orvos, Gruby Dávid is. Gruby egymaga építette mikroszkóp segítségével az állati szervezet kóros elváltozásainak mikroszkópos megfigyeléseivel foglalkozott, s 1839-ben és ’40-ben több publikációt is közreadott e témában. Ő volt az első magyar szakember, aki az orvostudomány területén komoly mikroszkópos szövettani megfigyeléseket tett, s megfigyeléseivel nemzetközi szaktekintély lett. A franciák csodadoktorként tekintettek rá. Megkereshette volna Grubyt, mint a kórbonctan és az élettan mikroszkópos tanulmányozásának előítéletektől mentes és kizárólag a megfigyeléseire építő specialistáját, bizonyára segítségére lett volna. Gruby is hasonlóan gondolkodott, mint Semmelweis. Többen úgy vélik, hogy Semmelweis a háromszázszoros mikroszkópos nagyítás lehetőségei közepette – Pasteurt megelőzve – ki tudta volna mutatni a kórokozó baktériumot (streptococcus haemolyticus), és ebben talán Gruby vagy más kortársa segíthetett volna neki.

Lett volna több más lehetőség is: nemcsak Gruby és Semmelweis volt kapcsolatban Berres professzorral Bécsben, hanem Lenhossék József is, akinek tanszékére 1843-ban megérkezett az első mikroszkóp Párizsból, s e műszer kiváló tudója és használója lett. Eredményeit az ezt követő nyolc évben a Királyi Magyar Természettudományi Társulat ülésein is bemutatta, mely Társulatnak az 1850-es évek elejétől Semmelweis is tagja volt, tehát elvileg tudhatott a korábbi mikroszkópos bemutatókról.

Az 1850-es években kezdte mikroszkópos megfigyeléseit Margó Tivadar is, aki 1841-ben Bécsben lett sebészdoktor és szülészmester, s néhány éven át ott is dolgozott. Pesten használt mikroszkópot az élettan professzora, Schordann Zsigmond is, aki Semmelweis egyik tanára volt. És ne feledjük: Bécs számára Rokitansky vásárolt 1842-es párizsi útja során egy mikroszkópot, amelyről tudott Margó is és Semmelweis is.

Semmelweis nem reagált Jakob Henle 1840-es megállapításaira sem, amelyekben alapos okfejtéssel és éles logikával fejtette ki a mikroorganizmusok patogenitásának elméletét, de azt további mikrobiológiai vizsgálatokkal már nem igazolta. Henle mondta ki, hogy élő anyag közvetíti a fertőzést, nem pedig miazmák, tellurikus és kozmikus tényezők. (Egyébként Henle minden fontos műve megvolt a pesti orvosi kar könyvtárában, amelynek katalógusát Semmelweis készítette.) Henle megállapításaira sokáig senki sem figyelt fel, kivételt képez legismertebb göttingeni tanítványa, az 1866-ban diplomát szerzett Robert Koch. Ő volt az első, aki elfogadta Henle tanítását: a fertőző betegségek okozói valószínűleg mikroszkopikus lények. (Ma őt tekintik a bakteriológia egyik megalapítójának, aki 1905-ben a tüdővész/gümőkór (tuberkulózis) kórokozójának felfedezéséért orvostudományi Nobel-díjban részesült.)

Semmelweis nem figyelt fel Agostino Bassi mikroszkopikus vizsgálataira sem, ezek a mikroorganizmusokra és a különféle megbetegedéseket előidéző parazitákra irányultak. 1844-ben közreadott ’A fertőzésekről általában’ című munkáját sokan a modern bakteriológia alapjának tekintik, de sajnos kevesen figyeltek fel rá. Bassi 1852-ben kimondta, hogy „minden fertőző betegséget parasita mikroorganismusok okoznak, amelyek állati vagy növényi eredetűek”. Ő volt az első, aki a betegség elleni védekezés eszközéül a fertőtlenítést (desinfectiót) ajánlotta. Ha Semmelweis folytatta volna Henle és Bassi gondolatsorát, az segített volna felismerése igazolásában.

Megmagyarázhatatlan, hogy a mikrovilág feltárására irányuló korai kezdeményezésekre miért nem figyelt fel, pedig ez hozta volna meg számára a teljes áttörést, hiszen ő még a baktériumok ismerete nélkül hirdette – igazi éleslátással – a noninfekció (nem fertőzés) elvét.

Akár egy új mondás is keletkezhetne ezzel kapcsolatosan: Elkerülte, mint Semmelweis a mikroszkópot.

SEMMELWEIS-REFLEX

Nevét Semmelweis Ignácról kapta, akinek tudományos és magánéleti sorsa a kortársak elutasítása miatt tragédiába torkollott. Semmelweis felfedezte, hogy a gyermekágyi láz okozta halálozás aránya mintegy tizedére csökkenthető, ha a szülészorvos klóros oldattal kezet mos minden beavatkozás előtt. Ennek a tapasztalatilag bizonyított módszernek azonban nem tudta olyan indokolását adni, amely a kortársak széles köre számára elfogadható lett volna. Javaslatait ezért elutasították, őt magát pedig nevetségessé tették, annak ellenére, hogy adatai módszerének eredményességét kétséget kizáróan alátámasztották. A halála után fokozatosan elterjedő módszert néhány évtized múlva Pasteur munkássága (kórokozók felfedezése) nyomán fogadta el a tudományos közvélemény. Az angolszász irodalom a Semmelweis-reflex fogalmát legáltalánosabban így határozza meg: „a tények automatikus elutasítása megfontolás, vizsgálat vagy kísérletezés nélkül”.

Már évekkel halála előtt magatartásában furcsaságok mutatkoztak. A felfedezése óta kialakult súlyos önvád mellett, a támadások még jobban próbára tették megviselt idegrendszerét, amely 1865 júliusára elmezavarrá súlyosbodott. Semmelweis felesége a bécsi barátjukhoz, Hebra professzorhoz fordult, aki július 31-én Döbling elmegyógyintézetébe utalta Semmelweist, ahol 1865. augusztus 13-án meghalt.   A halála körülményeit igazoló dokumentumok nem kerültek nyilvánosságra. Sokkal később volt lehetőség az iratok megtekintésére, melyből kiderül, hogy halálát vérmérgezés okozta, és testén súlyos bántalmazási jelek voltak.

Méltán lehetünk büszkék Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére, halála után 156 évvel is. Őt tekintik a járványtankutatás és a klinikai kórélettan úttörőjének. Nemcsak mint szülészorvos, hanem mint sebész is kiváló tevékenységet folytatott, így Magyarországon elsőként végzett petefészek-műtétet és másodiknak császármetszést.

ELISMERÉSE

Másik nagy tudós kortársához, Bolyai Jánoshoz hasonlóan sajnos csak halála után ismerték el eredményeit, tudását, mely már akkor is ezrek életét mentette meg. 1938-ban az amerikai Metro-Goldwyn-Mayer That mothers might live (Hogy élhessenek az anyák) c. rövidfilmje (Rendezte: Fred Zinnemann) Oscar-díjat kapott. Teheránban az Orvostudományi Egyetem róla van elnevezve és szobrot állítottak neki Mariborban. 1968-69-ben Jens Bjørneboe (1920-1976) neves norvég író Semmelweis (az esetleges „felfedezésem” története) címmel sikeres drámát írt róla, amit Joe Martin író, irodalmi művek fordítója és színház-menedzser fordított angolra (Washington, DC). Alapos bevezető esszét is írt. A színes könyvborítón az osztrák Egon Schiele 1910-ben készült „Halott anya” című expresszionista festményének reprodukciója látható. Hőseinek többségéhez hasonlóan Bjørneboe is olyan emberként jellemezte magát, mint aki képtelen alkalmazkodni a környezetéhez, és ragaszkodik saját devianciáihoz. Regényein és drámáin keresztül ki akarta kiabálni a világot, a mérvadó egyének megalkuvás nélküli igazságszolgáltatás iránti igényét a történelem borzalmaival szemben. Norvégia leginnovatívabb dramaturgjának tartják. Ő az önállósodás és az elidegenedés dramaturgja, akinek művészetére talán leginkább Bertold Brecht (1898-1956) dramatikus hatott. Nagyon kevesen tudják – még ma is -, hogy a világpremiert Finnországban, a turku svéd Abo Svenska Színházban rendezték 1969 szeptemberében. Lars Svedberg, a színház újonnan kinevezett vezetője játszotta Semmelweis szerepét, ez volt a színházigazgató debütálása is. Nem sokkal ezután, ugyanabban az évben, november 19-én a drámát Norvégiában, az Oslói Nemzeti Színházban is előadták (ezt általában világpremiernek tekintik). Rövid idő alatt a darab teljes körű turnét tett meg a Balti-tenger körül: Svédországban és Dániában is előadták. A kritikák, különösen Norvégiában és Dániában, nagyon lelkesek voltak, Joachim Calmeyer vezető szerepéről is. Ezt a szerepet közvetlenül a Peer Gynt (Henrik Ibsen leghíresebb drámája) mögött rangsorolták. Ray Lustig zeneszerző Semmelweis operáját New York-ban mutatták be 2017. szeptember 11-én.

 SEMMELWEIS ÉS A KORONAVÍRUS

Neki köszönheti a világ, hogy ma már tudjuk, hogy a bacilusok, vírusok elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze az alapos fertőtlenítő kézmosás, amely nemcsak terhes anyák életét, hanem az átlag polgárét is megmenti, amit a jelenlegi járványügyi helyzetben is az egyik legjobb védekezési módszerként tartunk számon a fertőzések elkerülése ellen. Érdekes módon elsőként a Google tisztelgett 2020. március 20-án Semmelweis Ignác nagysága előtt. Egy napig az internetes kereső nyitólapján volt látható az a videó, amely bemutatta a hozzá köthető felfedezés, a kézmosás fontosságát, ami jelenleg is az egyik leghatékonyabb módszer a vírusfertőzések megelőzésében. Ezt követően a CNN írt napjainkban is használható eredményéről, majd április 1-én a Radiolab elnevezésű, díjnyertes amerikai podcast-sorozat szentelte Every Day is Ignaz Semmelweis Day (Minden nap  Semmelweis Ignác nap) c. epizódját az anyák megmentőjének és a kézmosás általa demonstrált fontosságának bemutatására, mint ami megadta számunkra a leghatásosabb fegyvert a jelenlegi koronavírus-járvány elleni küzdelemben is.( A mintegy félórás, interneten hallgatható rádióműsorban a műsorvezető Carl Zimmerrel, egy ismert, népszerű amerikai tudományos újságíróval, a New York Times kolumnistájával beszélget Semmelweis Ignác munkásságáról és jelentőségéről.)

Hamvait felesége 1891-ben Budapestre hozatta családjának sírboltjába. 1965-ben új sírba helyezték szülőházának udvarában, mely jelenleg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak ad helyet. A Semmelweis Egyetem 1969-ben, hosszú folyamat eredményeként vette fel egykori tanárának, Semmelweis Ignácnak a nevét.

Varga János

Vendégszerzőnk mérnöktanár Székesfehérváron. 

31 hozzászólás

 • Igen, nem orvostudomanyi feltalalasa, hanem csupan az orvostanhalgatok kezi buzlott mint a halal.

  Egyszeruen HYGENIA volt a felfedezese.
  De vajon a borbelyok mostak kezeiket operaciok elott????

 • Dr. Lenkei Gábort hallgatva nagyon jól el tudom képzelni, hogy miért verették halálra a diliházi fogdmegekkel Dr Semmelweis Ignácot.

  A világ mindig tele volt és ma is tele van a KINCSTÁRI NAGYOKOS AKADÉMIKUSOKKAL, akik mindig is gyülölték a kirivót (pláne az olyan kirivó személyeket, akiket veszélyesnek éreztek az egzisztenciájuk megtartására nézve ..

  Ugyanugy, mintahogy mára az ilyen kincstári akadémikus seggfejek elhiresztelték, hogy marx közgazdász volt, és a hitük megmásithatatlan
  Merthogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem hitböl leginkább

  Dr Lenkei Gábor eme elöadása csak azok számára ad értékes információkat, akiknek van füle a hallásra, és van nyitott elméje
  A többiek számára sületlenség és elmeháborodottság esete az övé is, hasonlatosan Semmelweiséhez az akkoriak számára.

  Csak szólok viszont, azelött hogy valaki valami kontraszt vélne felfedezni kettejük eszmefuttatásában – már persze ha valaki a sörözés helyett erre szánna két egész órát, – hogy szósincs ilyesmiröl.
  Semmelweis a szepszises fertözés megelözéséért harcolt – egyszerü kézmosást alkalmazva – (Mózes törvényei) – míg Dr Lenkei a szervezet (organizmus) természetes részét képezö, szimbiózisban velünk élö baktériumok védelmében tör lándzsát.

 • Elkell ismerni hogy a cikk pontosan leirta a szulessel kapcsolatos fertozes lhetosegenek folyamatait!!!!

  Szuleszet mint nem igen jovedelmezo kozossegi szolgaltatas volt, s orvostan halgatok nem iegen forditottak elegendo gigyelmet a hygenira.

  De fertozesek esete ma is leheto operaciok eseteiben, sot neha hallani eseteket hogy a sebesz a paciens testeben bevart nemi eszkozeit.

  Yeljes biztonsag nem grantalva meg a leheto leg-kivalobb szakertik alatal sem.

  “Tevedni emberi dolog”!!!!!

 • Hey, Semmelwies egyetem tegnap a vilaghirekben is megjelent nemi gyakorlati maghatarozasaval az ABC news programban.

  S az volt hogy a gyakorlati kutatasaik szerint a napi harom csesze kave fogyasztasa serkenti megelozni a sziv-rohamokat.

  Persze, mert a “coffein” a kaveban izmago-anyag.
  Emeli a vernyomast, s a cholesterol lerakodas az erekben okozza a sziv-trombosist, s az emelkedett vernyomas lehetoleg tul-nyomja az erek gatlasait.

 • GABRIEL:

  Csak feltetelezem hogy kikre hivatkozol a “kincstari seggfejek” megnevezessel, de mint mind az itteni mindent-tudo nagy-okos Moszkvai propagandistak ismetelten allitjak hogy Karcsi bacsijuk “tudos” es “kozgazdasz” lett volna, de soha nem hajlandok olvasni sajat bio-jat.

  Persze az nem tudomany, hanem csak ostobasaguk es hazugsaguk bizonyiteka.

  De a valotlaansagok hirdetese a diktaturak modszerei butitani a tomegeket.
  Hiszen az ostobasag es eroszakon kivul semmi mas lehetoseguk nem letezik amit a tomegek ohajtananak es remelnenek.
  Azert a lakossagaik csak menekul minden lehetosgek eseten.

 • Bendeguz

  Bizony tökéletesen így van, kétség nélkül ugyanazokra gondolunk.
  A napnál világosabb (fénylöbb), hogy pontosan tisztában vannak ök azzal, hogy minden amit százszor leirtunk a hazugságairól és ostabaságról az mind igaz, – ezért támadnak miatta téged is, és neveznek minden ocsmány szavakkal, mert nincs mivel cáfolni a valóságot.

  Mert ha egy csöppet is elismernének belöle, akkor ott állnának a gyerekeik, unokáik elött, és azok szembeköpnék öket, hogy becsapták, elhazudták az életüket.
  Hozzájárultak az országuk és a világ nyomorultabbá tételehez, milliókat és milliókat kergettek szenvedésbe és járultak hozzá hogy halomra öljék a csecsemöket is – éhhalállal.

  Amerika (USA és Kanada egyre is jobban tele van az ilyenekkel, az egyetemi katedrákat elözönlik) – és folytatják az elvakult hitük általi agymosást.
  Az USA egésze már régen nem az alapító atyák szellemében él.
  Florida és Texas talán …..

  New-Yorkban, Kaliforniaban már az ujgenerációs imigránsok szelleme a meghatározó …

  Ezekre az a sors vár, ami Európát már végigpusztitotta ….

  A marxista hit ugyanarról a töröl fakad, mint Mohamed tanai – azt hirdeti hogy hazudj és gyilkolj, és akié a hatalom, azoknak majd mindent szabad (persze Róma sem volt sohase keresztyén – christian)

  A demokráciát ki és felhasználják a hatalmuk megszerzése aztán pedig … – a többit tudhatod, ha véggondolod
  Ha meghallgattad és megérted magyarul Dr. Lenkei Gábor szavait … több mint egy évvel ezelött

 • Bendeguz

  Na még egy kicsit hallgass
  1 évvel késöbbi (nemrégi) elöadás
  Sajnos nem vagyok annyira optimista a megoldást illetöen, mint Lenkei doktor

  Mint egy évvel ezelött irtam – a Vuhanban történtek valóságáról (COVID-Járvány)
  2020 január 15-en kaptam pontos értesitést

 • Maradjunk a tényeknél.
  A klasszikus gyermekágyi lázat nem vírus okozza, hanem baktérium.
  A vírusokat felfedező Dmitrij Ivanovszkij egy évvel Semmelweis halála előtt született 1864–ben.

  Semmelweis rengeteg anya és gyermek életét mentette meg, és emléke örök kell(ene) legyen.
  Ehhez felesleges kifogást, jogcímet, és pláne hozzá semmi köze jogcímet keresni.

 • Bendeguz79
  2021 szeptember 4
  9:49 de.

  Nekem azt mondta egészen fiatal koromban a Sportkórház Repülőorvosi intézetében a belgyógyász, miután kettő másikkal megkonzultálták a baromira alacsony vérnyomásomat és megkérdezték csodálkozva hogy hogy még élek, idézem :
  -Maga fiam pediglen megiszik napi öt kávét!

  Azóta is tartom, mert ugyebár az orvosi rendelvénnyel nem lehet vitázni.

  Bár nyugger lettem, de a vérnyomásom csak egészen kevéssel lett több az akkorinál.
  ( Hacsak nem írsz valami marhaságot hehehe )

  Azt is olvastam hogy a FRISS kofi valamelyik hatóanyaga
  (a benne lévő és ismert kb. 40 közól) segít pusztítani a szervezetben mindig kialakuló rákos sejteket.
  De nagyon vigyázni kell, mert ahhoz frissen kell meginni, különben ezek az illó anyagok kipárolognak és akkor…
  akkor már csak frissíteni jó a kofi.

 • Geyza

  A fenti Bendeguzhoz szóló irásodban foglaltak létezését tanusitom, egy-egy az egyben hasonló rendelvényt kaptam
  A kérdés esetemben is elhangzott – 100-110/60-70
  Ennek ellenére rendszeres(telefonos) véradó voltam
  Ma már ritkábban gyakorlom, de nem szoktam le róla.
  Tekintettel erre lefekvésre is sokszor megiszok egy bögre kávét

 • Geyza
  Ja még valami
  Igen az agynak szüksége van sok oxigénra
  Lehet hogy az alacsony vérnyomás okán, de nálam tisztán müködik, hogy érzem, ha kevésebb oxigén jut az agyamhoz

  Ilyenkor (vérhigitás gyanánt) nagypohár tiszta víz – nem kávé!
  Javitja a hatást, ha nagyburgundival van higitva!
  Véradóként tanultam meg …kkkkkk

 • Gabriel , idézlek :

  “A marxista hit ugyanarról a töröl fakad, mint Mohamed tanai – azt hirdeti hogy hazudj és gyilkolj, és akié a hatalom, azoknak majd mindent szabad …. ”

  Érdekes hogy egy értelmes ember minden magyarázat ellenére sem képes szakítani a bolondériájától és hiába mondják el neki ezerszer a MArxizmus lényegét,teljesen hiábavaló falrahányt borsó az egész.

  Amiket Gabriel felhoz Karl Marx-al kapcsolatban,
  az kb. olyan mintha az eretnek-égetésért, a vallásháborúkért meg az összes Krisztus nevében elkövetett szörnyű gyilkosságokért (például a Holokauszt magyar aspektusáért mert a német nácik nem vallási alapokon álltak)
  Krisztust tenné felelőssé.

  Hiábavaló neki minden magyarázat. Ő jobban tudja.

  Hát pajtás..ha ettől megkönnyebbűlsz akkor abba ne hagyd.

 • Gabriel
  2021 szeptember 5
  10:38 de.

  Vagy pálinkára.Jó sokra.
  “Esetleg lehet kevés is de mindenféleképpen pálinka legyen”

  /A mondatszerkezetet Fricibácsi találta ki, a Karinthy.
  Én csak más tartalommal töltöttem meg:Pálinkával./

 • Inkabb ebresztonek jeleztem a KMH olvasoi szamara a cikkben tett megjegyzest, hogy 1843-ban erkezett Pestre az eslo mikroskope Parizsbol, amirol Dr.Semmelwise halott, de soha nem volt lehetosege egy microscopot alkalmazni munkajaban.

  Hiszen a MICROSCOPE-ot 1590-ben egy Dutch Zacharias Jannsen keszitette, s Leeuvenhoek az 1630-as evekben a micro-biologi kutato-felfedezeseivel adomanyozta meg az emberiseg elohaladasanak lehetoseget.

 • Geyza
  2021 szeptember 6
  4:20 de.

  Hááát… vizezett pálinka …???
  Egyedül a CAIPIRINHA ami a helyét megállja
  Eredeti brazil recept – és a spanyol-nátha kurálására született

  Cachaça com limão és mel
  Nádpálinka citrommal és mézzel
  Persze ma a bárokban (kocsmákban) a méz helyett cukorral “ütik fel” -sok-sok jéggel (a melegre való tekintettel)

 • Bendegúz79
  04.10:01 &
  Gábr.12:46

  Kettejük a cikktől elkanyarodva, demagóg duhajkodásukban egymást összevissza támogatva, logikájukból minden rendszert nélkülözve simfölik a Marxizmust, amely szerintük “nem tudományos sőt, csupán csak egy hit, amely ugyanaz, mint Mohamed tanai, vagy Rómának már rég nem keresztyén 😀 hatalom-kultusza.”

  Némi olvtársi segítségül mégis fogadjanak el tőlem egy apró útikalauzt a >tudományos szocializmus<* kissé alaposabb cáfolatához, hogy eztán már egyáltaln azt is tudva, hogy egy ismeretlen témáról mennyi butaságot is fecsegtek és locsogtak itt össze, nameg vissza. Mostmár ez után a saját "tehetségükhöz" és fennkölt műveltségükhöz mérten, esetleg még rendszerbe is szedve vélt cáfolataikat, tán még a kétségeiket is szisztematikusan altételekre bontva tehessenek föl, persze immár releváns és nem csapongó kérdéseket, átkokkal, illetve privát kétségeikkel túlfűszerezett fantazmagóriáikat. Tessék, itt van, használják szeretettel: 🙂

  1. Történelemfilozófia:
  1.1. Természet és ember
  1.2. Ember és viszonyai

  2. Gazdaságelmélet

  3. Marx gondolatai saját nézeteiről:
  3.1. Társadalomfilozófia
  3.2. Munkaelmélet
  3.3. Osztályelmélet

  4. Marxista ideológia

  5. Filozófia
  5.1. A filozófiai materializmus
  5.2. A dialektika
  5.3. A materialista történelemfelfogás
  5.4. Az osztályharc

  6. Közgazdaság
  6.1. Az érték
  6.2. Az értéktöbblet
  6.2.1. A tőkefelhalmozás
  6.2.2. Az eredeti felhalmozás
  6.2.3. A társadalmi össztőke újratermelése
  ˙

  ˙

  * Tudományos szocializmus: nevet Friedrich Engels a közös munkáikon túl Karl Marx munkáinak rendezése során adta a rendszernek.

  Utóirat
  Gábriel! Talán legalább egy pontot megjelölhetne a Koránból, amely a fentiekkel csak egyetlen tételében is megegyene a Marxizmussal. Idézetet is elfogadok.

 • Geyza:
  “Amiket Gabriel felhoz Karl Marx-al kapcsolatban,
  az kb. olyan mintha az eretnek-égetésért, a vallásháborúkért meg az összes Krisztus nevében elkövetett szörnyű gyilkosságokért (például a Holokauszt magyar aspektusáért mert a német nácik nem vallási alapokon álltak)
  Krisztust tenné felelőssé.”

  Vagy a tuberkolózisért Robert Kochot, aki 1882-ben felfedezte a mycobacterium tuberculosist, hiszen – Gabriel úr gondolatmenete szerint – a baktérium felfedezése előtt ez a betegség nyilvánvalóan nem is létezhetett, ergo Koch tömeggyilkos volt. (Az már csak hab tortán, hogy az osztélyellentéteket, az osztályharcot nem Marx fedezte föl, hanem a Restauráció korának gondolkodói, François Guizot, Adolphe Thiers és François Mignet, bár ha alaposan belegondolunk, nyomait akár már Platonnál fellelhetjük. De hát, talán még a nagy Gabriel úr sem tudhat mindent…)

  De túl mindezen, az internetnek – sok hátránya mellett – van egy nagy előnye; ha valakinek különböző partnerekkel történő hozzászólásai rendszeren arra utalnak, hogy az illető húsz szakma és diploma megszerzése mellett az örjöngő dervisek stilusát is magáévá tette, azzal nem feltétlenül kötelező szóba állni.

 • ERDEKES, ha a “gyermekagyi laz” esten gondolkodana barki is.

  Eggyetlen emlos, sot mind az elve-szulo elolenyek eseteiben az u.n. szulesi fertozes nem tortenik, csupan az orvosok alatal volt okozva es terjesztve az.

  Mind a nosteny allatok szulesuk utan tisztitjak es fertotlenitik on-magijat es ujszulotteiket.

  Csupan a mindent-tudo emberilenyek okozzak a sajat pusztitasaikat.

 • Kővendég
  2021 szeptember 7
  7:26 de.

  Én tudnám értékelni Gabrielt,
  mert szoktak lenni jó megállapítási is,
  ha képes lenne szakítani ezzel az értelmetlen gyűlölködésével.

 • Bendeguz79
  2021 szeptember 7
  12:08 du.

  Igen, de mivel a
  15 perces kézmosás kényelmetlen volt és
  megalázó, inkább hülye elméleteket agyaltak ki
  és üldözni kezdték a kényelmetlenségek “előidézőjét”

  Mint ahogyan manapság is
  agyonvernék azt aki be akarná tiltani
  ezeket a stupid “okostelefonokat”, mikorpedig
  azok ANNYIRA KÉNYELMESEK ! Az autóbúszból is lehet csetelni .
  Meg gyalogmenet közben az utcáról ügyintézni.Hán nem frankó?

  Láttam a minap a Postán
  egy féleszű “rádió-idióta” csajt,aki
  nem tudott feladni egy ajánlott levelet,
  pedig szakadatlanul nyomkodta a hülye okostelóját
  és még telefonált is rajta hármat. A sor meg mögötte addig türelmesen várt.És a jó emberek pukkadoztak a röhögéstől.
  Mert hangosan nem mertek.Udvarias népek voltak.

 • Vögelein
  2021 szeptember 7
  7:09 de.

  Felesleges
  Te itt ujra és ujra felájonlod, elakarod adni a te selejtes szakmádat, aminek jövedékéböl pusztitottad a kenyeret
  Vagyis az elvtársak a társadalmilag megtermelt összjövedelemböl átcsoportosítottak számodra tisztes részt –
  Igy a belefértél a társadalmi “ranglista másod-harmadvonalóba, ami persze még tisztes jövedelmet hozott neked és családodnak

  Mi pedig nem vagyunk rá vevök, nem csak Bendeguz, hanem még jó páran a nagyvilágban ….

  Nyilván itt kevesebb számban, mert ez itt egyeértelmü egy olyan portál, amely a baloldali értékek alatt a marxismust és annak leszármazottait érti, hiába próbálkozik itt nagy “filozofusunk”. Persze a francia forradalmárokra sok minden mást is lehetne kenni – nyilván nem véletlenül inventálták a nyaktilót sem – mondván hogy az akasztásos halál az kegyetlen (nem humanitárius) gyilkolás, mert a páciens ott összefossa magát, humanitáriusan és persze sokkal termelékenyebben kell az egyet NEM értök nyakát kaszabolni ….
  Igen – természetesen a “nagy francia forradalmárok” – nyomdokain járva született meg eszmerendszerbe foglalva a társadalmi úszítás és gyülölet vallása a marxismus – az akkori hipergazdag multimilliomos által “tudományos rendszerbe” foglalva – (frederick engels személyében)
  Csak kardja nem volt, amivel elsönek magát kellett volna hasba szurnia, vagy pisztolya amivel fejbelöni, se egy keserves nyaktiló a közelben, amivel mint OSZTÁLYEELLENSÉGET rögtön nyaktilózni lehetett volna …

  Az iszlám ugy jó ezer évvel azelött hasonló utat járt be, a nagy vallási mozgalmak terén, csak akkor a kérdés ugy merült fel, hogy “kinek az istene az isten” – ebben ök is a legegyszerübben adták meg a feleletet – aki nem fogadja el a mienket – azt kardélre hányjuk …

  A baj csak annyi sajnos – hogy úgy néz ki, hogy a nagyvilágban valahogy most nagyon egymásra talált ez a kettö világnézet – egyik szolidaritásáról biztositja a másikat – a liberálizmus, az emberi szabadságjogok már elfogadott téziseivel szemben, ellenébén

  GYÜMÖLCSEIRÖL ISMERSZIK MEG FA ….

  tudom, hogy a hit “hegyeket mozgat meg” – vagyis ugyse fogsz fel semmit abból amit mondok, mert hogy nem akarsz – mert ha csak egy részt is engednél, akkor sutba dobhatnád egész nyomurult életed “gyümölcseit” – a pudvás, rothadt almát, szilvát…körtét – egyebeket ….

  A nagy “filozófusunk” is dobhatná a csatornába a cimeit, pozicióit … az álnok köleves receptjeivel egyben
  Nagyon megtanulta ezt a kifosztásos szakmát – inkább ugy mondanám élösdi szerepet …

 • Geyza

  Talán ha kicsit jobban belegondolnál, megértenéd hogy mi a gyülölet – és akkor megvilágosodna, hogy ki az, kik azok akik gyülöletet hirdetnek …

  Szeretném, ha nem akkor ébrednél rá, amikor a kommunista(sárga) sereg itt masirozna a Duna völgyében és teljes egyetértésben az Uniós Nagy Tanács megkérdöjelezhetlen intézkedéseivel összhangban – neked MINT a Eurózsiai KOMINTERNES Nagytanács polgárának – mertmint dunamedencei szülött a kinai részleg alá tartozol, igy az utasitások szerint innentöl nekik szükséges majd jelentened és engedélyt kérned, hogy mit szeretnél aznap csinálni

  ügyes – geyza ugyes

 • Kővendég és Geyza
  07. –> 7:26 3:40

  Arról már nem is szólva, hogy Gábriel eleve kapásból érez gyűlöletet a a felsőfokú iskolai végzettségűekkel, az akadémikusokat is beleértve, nem konkrét személyekkel, az entellektüel nem konkrét személyekkel szemben. Ezt ráadásul sajnos Hitlerrel megegyező módon, tartalmában és demagóg szóhasználatával még nyíltan is reklámozza… Itt a KMH lapjain ezt már számtalanszor megtette.

  Apropó Geyza! Ha Hitler zagyva szóáradatában, a Sein Kampfban kutakodunk és tegyük fel, ott is fellelhetnénk úgymond “jó meglátásokat”(SIC) netán ezért még azt az Adolfot is tudnád értékelni?. Egy embert talán nem inkább a maga megismert nézetrendszere alapján kéne értékelnünk…?

  Sayonara!

 • Cukihara

  mily kegyes hogy megjelentel – és gátlástalanul hazudsz, ferditesz, forgatsz ki szavakat – az AVH-s bemocskolók, a “titkos” besúgók receptje szerint, egy percig sem titkolva valódi belsö indétékaidat, csak a személyiséged tartod nyilvánvaló okokból rettenetesen titokban – tudjuk, hogy ez nem félelemböl van, hanem a besúgók, bemószerelök aranyszabálya szerint nem fedheted fel kiléted, hiszen attól a pillanattól a küldetésed, felhasználhatóságod megszünne

  Bár igy többször felhasználhatóan sem érsz egy jottányival sem többet, mint egy müanyag szívószál

  Nem a FÁTUM-okról beszélsz, mint én, hanem gyalázod azokat és jelentenéd fel most is akik merészenek ellenkezöt kijelenteni mint a hatalom megkivánja – mint annak idején a mocskos pártállami rendszerben, amelynek jó katonája lehettél – csak ma nagy problémádra nincs hova – és kinek, mert a mostaniaknak megvannak a saját, veled hasonló értekü és jellemü senkiházai .

  De a gyakorlattal nyilván nem bírsz leállni (vagy fenntartod a személyedet a másik tábornak) – hiszen mindössze erre vagy kapacitálva
  Bemagoltatok a káderképzökön lózungokat (amit persze a pártállami érában beintágráltak az egyetemi hierarchiákba, na meg még az akadémiákra is – kapacitások erre van – Parragh juhászbojtár képzési ötlete felér a ti összes tudományotokkal

  Nem vetted még észre te kis aljas provokátor, úszító, hogy ha én valakinek valamit irok, nincs szükségem gyalázni sohase harmadik személyt.
  Megmondom a szemébe az illetönek akire tartozik, ha valami nem tetszik – akár valami témával kapcsolatban, akár a saját személyével kapcsolatban
  Amit te itt gyakorolsz, az pontosan az aljas provokátorok, besugók mániája – hizelegnek valakinek, hogy mocskolhassák a másikat

  Geyzának van karaktere, van tartása, és nem beszélve arról, hogy van intelligenciája.
  TUD TÉVEDNI IS, ÉS EL IS TUDJA ELISMERNI A TÉVEDÉST IS
  Pofájába mondja a véleményét annak akinek az kijár, akinek akarja
  De eltüri azt is, ha az övébe mondják
  Mert nem egy kis törtetö, karrierista senkiházi besugó
  Soha nem ebböl élt, és nem is fog soha
  Tehát egy karakán alak
  Nekem is a pofámba mondhatja – nyugodtan, soha nem is ócsároltam a személyét, ugye nem tünt fel ez?
  Nem birsz különbséget tenni aközött, ha valaki kritázál egy véleményt, vagy pocskondiázza a másikat
  Hát ez a valódi fasiszta/kommunista mentalitás, amit gyakorolsz, itt a sok-sok “akadémikus” elvtársaddal, aminek az aljas irigység az alapja
  Hasznosabb lenne a világnak ha olyan akadémiára járnátok, ahol a hasizmaitok próbálnátok erösiteni, mert az agyizmaitok az nagyon kétséges

  De neked nyilván van árad – gyümölcseikröl ismerszik fel a fa

  Hogy kaptok-e valamit, hogy itt a KMH hasábjain az embereket egymásnak úszítjátok, hasonlóan ahhoz, amit az egész országban üzemeltetve ugyon nem tudom, hogy kik által azt még kevésbé – de azt nagyon jól tudom hogy jó okból …
  Valószinübb persze, hogy simán csak annak reményében, hogy ha visszajön ujra “proletárdiktatura” akkor ujra bekerülhettek, vagy a lemenöitek az “ujkori” ELITBE”
  Nem mondom ez is “nemes” cél, ez egy jó ár ……

 • Geyza:
  “Én tudnám értékelni Gabrielt, mert szoktak lenni jó megállapítási is, ha képes lenne szakítani ezzel az értelmetlen gyűlölködésével.”

  Hát… Geyza, mintha többször is említetted volna, hogy ha egy vödör takonyban látsz egy izletesnek vélt bonbont, nem szoktad kipiszkálni és elfogyasztani. Én némileg hasonlóan vagyok, ha egy vödör híg sárga fosban néha-néha látni vélek egy tömörebb halmazállapotúnak tűnő barna darabkát, én se szedem ki mint értékes gyöngyöt.

  Csak a példa kedvéért:
  “Vajon mennyit kap iyen térdelös akciókért a rotchildoktól?” – dobja be az illető úr (2021 szeptember 8 6:22 du-i förmedvényében) a “klasszikus”, százéves antiszemitizmus – mára már kissé túlérett (hiszen ma már nem a Rotschildokat, hanem inkább az “izraeli gyermekgyilkosokat” szokták az illető “néptársai” említeni) –
  paneljét.
  Vagy olvasd el például a Cukiharának, Vögelinnek címzett legutóbbi rágalmazó, becsületsértő ocsmányságait ebben a topicban – s emellett ugyanezekben a förmedvényekben van képe leírni, hogy ő bezzeg soha, senki személyét nem ócsárólja, sértegeti. (Valójában a legtöbb hozzászólása csakis ilyemivel van tele, még szelid Almási Almát is tudta sértegetni, rágalmazni.) Korábban nmég volt némi szórakoztató a tombolásában, például amikor a saját tudásáról, rengeteg szakmájáról és diplomáiról ömlenget. Én pl. különösen jót szórakoztam azon, hogy bár mindig is antikommunista volt – állította -, de ennek ellenére persze rábízták valamelyik (a nyilvánosságra hozatal előtt nyilvánvalóan szigorú államtitok) ötéves terv kidolgozását.

  Nos, én nem írom itt le, hogy irományai alapján milyen kép alakult ki bennem erről a figuráról, mert azt a moderátor – teljes joggal – nem engedné megjelenni. Magam részéről annak tekintem ami, és nem kívánok szóba állni vele. Hazudozzon, rágalmazon, mocskoljon bárkit, örjöngjön, amin csak akar. Elég messzi él – ha ebben nem hazudik – Kanadától is, Magyarországtól is, tehát senkitől nem fogja megkapni, amit bőségesen megérdemelne.

 • Gábriel
  9.7.5:53
  Megkaptam a szeptember 7-i 7:09-es barátságos, inkább értekezési jobbot nyújtó levelemre adott, a tőled megszokott hisztérikusan dühöngő, szintén szokásos, tartalmában lényegében összevissza locsogó, szitkokban igengazdag lávaömléshez hasonló reakciódat.

  Minthogy az ilyenfajta reflexek, ahogyan Te bármi építő közeledésfélére is reagálsz, mely vissza-vissza térően mármár – vagy talán teljesen – kóros esetnek tűnne, márcsak arra kérlek, hogy ne csak úgy általában tombolj, hanem a barátsággal felajánlott és átadott, pontokba foglalt marxi tematika egyes pontjai részleteire fókuszálva, egyes témakörökre ontsd a belőled omló kocsmai mocskokat, hogy tudni lehessen voltaképp mi is a bajod…

  Tehát a témákba esetleg bele-bele olvasva, ha ez részedről nem ütközik objektív akadályba és a barátsággal felajánlott rendszer egyes tárgykörein mégis elmélyülve – mert nagy ez az Internet – ha belül talán még dühöngve is, de légyszíves emberi hangon jelezz vissza. Ha pedig nem tetszenek e témakörök különféle megállapításai, a dialektika szabályai szerint cáfolj egy-egy adott témára összpontosítva de tételesen, nem pedig csak úgy általában és összevissza vagdalkozva, ráadásul mérged eredeti okát véka alá rejtve, közben ártatlan európai olvasótársakat pocskondiázva, talán még ki is derülhetne, hogy mi – köztünk egy óceánnal – mégis mimindenben is érthetünk mi egyet. 🙂

 • Drága urraim.

  Elmondtam a véleményemet.

  A további elvi vitáitokból hagyjatok ki jó ?

  Őljétek egymást kedvetek szerint. Nekem más dolgom van.

 • Kővendég
  2021 szeptember 9
  3:42 de.

  Nem tudom Gabriel miket ír mert nem szokásom olvasgatni.
  Ha az első sorokban van valami ami megütközést kelt bennem, jelezni szoktam.

  A “vödör takony” hasonlatom a csontnácikra vonatkozik, akik a társadalmi jellegű hazudozásaik undorítő pöcegödrét némi kis valóság-tartalommal fedik le. Vagy álcázzák.

  Gabriel szokott írni értelmes dolgokat, de csak akkor látom ha az első mondatokban szerepelnek. Olyankor is szoktam szólni hogy azzal meg egyetértek.

  Ennél többet nem tehetek.

 • Szeretnék még ITT hozzászólni a lezárult “lehallgatásosdi” topichoz.

  Egy barátom meséli ma a következőt:

  Hangfelismerős okostelefonja van.
  Amikor a családból valamelyik gyerekkel telefonált, utána a Google rendszeréből elárasztódott a telefonja gyerekeknek szóló reklámokkal.

  Egy szép napon besokkalt a srác és egyszerűen kiszedte azt a mikrofont ami a NET-kapcsolatokhoz kellett, a kis kamerát meg leragasztotta.

  Azóta nyugta van a rohadt Google reklámoktól.

 • Kővendég
  2021 szeptember 9
  3:42 de.

  Csakhogy tisztázzuk ujra, amit már sok-sok idöre visszamenöleg rögzitettem
  Személyeskedéshez 2 alapfeltétel szükségeltetik: – 2 személy
  Hol vagy itt mint személy?
  Sehol – csak maximum titkos besugó –
  A többit nyugodtan szedd elö a butellédból – biztos benne van
  Ismételni nem fogom önmagam

 • Vögelein
  2021 szeptember 9
  5:13 de.

  Válaszolok – habár nem tudom kinek
  ès föleg nem tudom, hogy az a valaki (??) milyen jogon és alapon akar a marxismusnak nevezett hittani KÁTÉ-jábol nekem és bárkinek is akár Magyarországon, akár Kanadában, akár bárhol a világban vizsgakérdéseket, leckéket feladni … de legyen
  Amit itt most elkövetsz és folytatsz – azt ugynevezik hogy ingyen propaganda
  Kihasználsz – valszinü ingyen egy felületet arra, hogy kéretlen órákat adjál
  (Most annak a dolognak az erkölcsi etikai oldalát hagyjuk, már leirtam)
  Ha a laptulajdonos (felület tulajdonosa biztositja, az ö dolga)

  Mint ismeretlen valaki – (viszont azt nagyon is jól felismerve hogy az emberiségnek milyen aljas rétegét képviseled itten – azokat akik ezeket az embergyülölö, az embereket kihasználó, kiszopolyozó eszméket terjesztik)- igy ismételten felkérlek hogy tedd hülyének aztat, akiknek köszönheted hogy eme világban gyilkolásra úszithatsz
  Vagy tényleg ennyire stupid lennél, hogy ezekkel a hivatkozott, tézisszerüen prezentált semmivel valamit bizonyitasz?
  Ha elakarod adni az árudat, mint fentebb leirtam, akkor magad fejtsed ki magad, amit skribáltál … és majd válaszolok rá
  Az persze avétos mi?

  Lejárt az idö számotokra magyarországon – ugyan még kevés majmot találsz persze (sicc!) (bocs a valódi majmoktol) – szóval keveseket összebirsz gyüjteni –
  Sajnos hogy a nagyvilágban még van böven terep – merthogy sokan, sok helyen még nem élték meg ezt az eszelösséget, nem tapasztalták a börükön hogy valójában milyenek azok a társadalmi szisztémák amelyeket marxista nézetek alapján müködtetettek és müködtetnek, hogy valójában is valódi diktaturák, így ingyen és bérmentve – hüen az eszméhez – parazita módon terjesztheted azt.
  Mellesleg mint sok idövel ezelött írtam, nyugodtan mocskolhatod is úgy általában is a személyemet, hazudhatsz amit akarsz rám, azoknak akiknek akarsz, – tudod a közelembe nem ér…
  Merthogy hüen az eszméhez, te és társaitok nem a személynek politikai nézeteit veszitek kritika alá, hanem a személyt gyalázzátok – merthogy mint egyik társatok irta, mily tökéletesen valósitották azok a marx elötti francia forradalmárok a tömegek meggyözését! ès még humánosan is – a nyaktiló az egy humános, tudományosan kifejlesztett meggyözési eszköze volt a proletárdiktaturáknak

  Nem kell nekem a saratokat magamról levernem – sohasem szennyezett be