Zrínyi nyomában

2022 május 3 8:50 de.35 hozzászólás

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán működő Ludovika-történeti Kutatóműhely, 2020-ban, Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója alkalmából már rendezett egy kiállítást, Zrínyiek a haza szolgálatában címmel. Most az Egyetemen egy újabb kiállítás nyílott, a Kutatóműhely Zrínyi-Újváron folytatott feltárási munkáinak eredményéből. A kiállítás szeptember 20-ig látogatható az Egyetem Hungária körúti Kari Könyvtárának épületében.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért pont ez a század ilyen fontos számunkra? „A 17. század hadviselésének tárgyi emlékei” című kiállítás megnyitásakor dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár, a Kutatóműhely vezetője elmondta: főleg azért áll közel hozzánk, mert Zrínyi Miklós koráról beszélünk, de a kiállítás ennél messzebbre is mutat. Ez az időszak a hadtudományok fejlődésében is jelentős mérföldkőnek számít. Megjelennek olyan eszközök, harceljárások, elméleti munkák, melyeket nyugodtan tekinthetünk ugrásnak az addigi ismeretekhez képest. A kiállítás három témacsoportot ölel fel. Bemutatnak negyvennyolc darab korabeli metszetet, mely nemcsak a 17. századdal foglalkozik, de ekkor is készült! A kiállítás második csoportja 82 tárgy. Mindegyikük szorosan kapcsolódik a harchoz. A harmadik pedig a jelenleg végzett kutatási módszerek közül villant fel néhányat. Manapság sokat beszélünk az élmény alapú tanulásról, a kreatív tanulási programról, de bármennyire is meglepő, ezt nem most találtuk fel. Ha megnézzük a metszeteket a falon, ez a kreatív tanulási program 17. századi megfelelője. Volt egyszer egy trónörökös, aki ugyan nem buta, de – mint minden diák – nem is nagyon lelkes. Ezért a tanára azt találta ki, hogy a geometria oktatásához megírt tankönyvben, minden egyes geometriai ábra alá egy metszet-ábrázolást helyez el. Ebben a 116 ábrát tartalmazó metszetes könyvben – bár osztrákok készítették, többnyire magyar várábrázolások vannak. A kiállításon több olyan is helyet kapott, amelyik Zrínyi Miklós 1664. január-februári téli hadjáratáról készült, az eszéki hadihíd elpusztításáról. Ez a 8 km hosszú híd a kor műszaki kuriózuma volt, egy részét fel is lehetett nyitni, hogy a hajók útját se akadályozza.

Az első tárlóban harccal, a harc előkészítésével kapcsolatos tárgyak vannak. Van ott egy „szakállas puska” – az Egri csillagokból mindenki jól ismeri – valójában csak egy lövedékkel megtölthető, kovácsolt vascső. Van egy „szakálla”, amit beakasztanak a falba, hogy a visszarúgását csökkentsék. Seregbontó kézi ágyúként használták. Ebből látható itt egy példány a hozzátartozó öt lövedékkel. A lövedékek egyike rendkívül különleges, mert a magja öntöttvas, viszont a köpenye ólom. Az eljárás célja valószínűleg az lehetett, hogy –egyrészt – az űrmérethez illeszkedőre alakítsák, talán kicsi lett a vas, lötyögött a csőben, viszont ha megöntötték ólommal pontosan kitöltötte. Másrész az ólom – puha fémként – a robbanás hatására kitölti a rendelkezésére álló teret, így pontosabb hatásosabb lövést lehetett vele leadni. Vannak mondások, melyeket valamennyien, nap mint nap használunk, de vajon elgondolkodtunk-e már az eredeti jelentésükön? Az egyik ilyen mondás az „ismeri a dörgést”. Valóban a 17. századból származik, akkor is kevesebb volt a katona, mint a veszély. ezért azt találták ki, – például Zrínyi Miklós – hogy a Duna mentén őrállásokat épített és azokban jelzőágyúkat helyeztek el. Nem lőttek vele az ellenségre, nem volt benne lövedék, hangjelzést adtak vele. Aki „ismerte a dörgést”, meghallotta lövést, az tudta, hogy most kaszát, kapát le, kardot fel, föl a lóra és a kijelölt ponton gyülekező! Ezért volt fontos a jellövő lármamozsár, itt öt is látható belőlük, különböző méretűek. A legkisebb akár seregbontó kézi ágyúként is használható volt, vastag rúdra erősítve és kartáccsal töltve.  Egy másik tárlóban – mondhatni – egy 17. századi sorozatvető néhány darabja fekszik. Orgonaágyúnak is nevezték. Ez sem új ötlet, mellette a falon egy kép mutatja, hogy Leonardo da Vinci már korán megálmodta ezt a fajta ágyút! A lényege, hogy egy állványra több ilyen seregbontót is felszereltek, akár ötöt, hatot, tízet is egymás mellé. A csatatéren megtöltik repesszel, kartáccsal, és amikor rohamoz az ellenség, akkor egymás után gyorsan elsütik ezeket az ágyúkat. Néhány másodperc alatt több ezer szilánkkal árasztja el maga előtt a területet, megbontja a rohamozó arcvonalat. Ez a három cső viszont egy másik okból is különleges. Mindegyiken azonos mesterjegy található, ráadásul a csáktornyai Zrínyi Múzeumban is van még kettő, ugyanezzel a mesterjeggyel. Most vagy az Európában található hasonlókat mind egy helyen gyártották vagy a Zrínyiek ágyúöntésének egyik titkát még nem sikerült teljesen feltárni.

Lovassági fegyver, egy keréklakatos karabély fekszik egy másik vitrinben – ez sajnos nem eredeti, hanem másolat. Ebben a korban kezdi átvenni a vezető szerepet a tűzfegyveres harcászat a hidegfegyverestől. A 17. század derekán megjeleni egy olyan eszköz, ami ma is létezik, a szurony vagy bajonett. Ezeket még a puskacsőbe illesztettek. Ha kilőtték a puskát, azt lándzsaként használhatták tovább. Eredetileg spanyol vadászok kezdték vaddisznóhajtásokon alkalmazni és – a történeti emlékek szerint – nagy mennyiségben először Buda visszavételénél jelent meg. A fegyver mellett van a tárlóban egy „pantallér” is, ebben tartotta a katona a töltéseit. Előre kimért 8-10 gramm lőpor volt benne, a lövedékeket kis szütyőben külön vitték. Előfordult már olyan is, amelyiknél a lövedék és a lőpor papírhüvelyben együtt várakozott a használatra. Ez lényegesen növelte a tűzgyorsaságot.  A lovasok számára ekkor már elengedhetetlen a keréklakatos pisztoly – bár nem mi találtuk fel – első írásos említése egészen bizonyosan hazánkhoz köthető. Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei már 1507-ben említik az új típusú lőfegyvert, mely tűzkészen is viselhető volt, alkalmas tehát kapásból történő lövésre. Önvédelmi, vadász és lovas fegyverként is kitűnő volt, bármikor elő lehetett rántani. Érdekes vonzata, hogy az 1500-as évek elejétől rengeteg szabály jelenik meg, amivel korlátozzák a civilek fegyverviselését – pont a jó használhatósága miatt! A legelső, 1514-ben éppen Magyarországon –a Dózsa féle felkelés okán. A pisztoly melletti kis kerek tartó, a felporzó flaska is fontos felszerelési tárgy volt. A tenyérnyi, fából készült, szeleppel ellátott adagolóeszköz, gyorsabb égésű, finomabb lőport tartalmazott, a fegyver elsütéséhez szükséges idő volt csökkenthető általa.  A 17. századi hadtudomány fejlődésének egyik fontos résztvevője volt az olasz származású, német-római császári hadvezér, hadtudós Montecuccoli (1609-1680). Nagy óvatossága és a hadtudomány szigorú szabályai szerint való eljárása miatt kevés sikert aratott, noha a korábbi véleményekkel ellentétben nem nevezhető tehetségtelen hadvezérnek. Zrínyivel nem volt jó a viszonya. Egy röpiratában, 1662-ben a magyar hadvezéreket okolta kudarcaiért. Az írásra Zrínyi válaszolt, megcáfolta Montecuccolinak a magyarokat szidalmazó állításait. Montecuccoli emlékiratának 1746-ban kinyomtatott első kötete és a francia Malet tábornok egyik könyve is látható a kiállításon. Ő ebben száznál is több ábrán mutatja be, hogy a hadviselésnél, a várostromnál, a terepelőkészítésnél milyen módszereket lehet felhasználni. Némelyik állítása évszázadokon át érvényes maradt. Összevetve a látottakat a napjaink háborúiról bennünk élő képpel, érdekes gondolatok megfogalmazására kínál alkalmat ez a civil érdeklődők számára is megtekinthető kiállítás.

35 hozzászólás

 • Egy előző cikkre a válasz idejét már lekéstem.Kérem,hogy itt jelenhessen meg.Előre is köszönettel gyuri10.

  Geyza,
  mivel Te mindent tudsz és mindenről a legfrissebb infód van csak
  segíteni szeretném értesüléseidet abban,hogy a szvasztika eredete Indiából származik és nem a finnektől.Ezt az utóbbi 100 év történelem tanulása és könyvei alapján,sőt a gugliból is meg lehet tudni.Ne varrjuk már a finnek nyakába.Náluk pl. nem voltak 1920-tól 40-ig zsidótörvények,amit a németek nyakába szeretnének akasztani Árvalányhajland pogrom vitézeinek nem túl dicső utódai
  Egyébként az idejáró Soros seggnyalók és Izrael valamint a zsidó nép gyűlölőinek örömére közlöm,hogy ma este fél nyolckor Izrael 74.függetlenségi ünnepnapján az egyik legbékésebb,vallásos kisvárosunkban gyilkos merényletet hajtottak végre az arabnáci terrorlegények.Három halottunk és több sebesültünk van,akiknek életéért még az orvosok küzdenek.Csak azért írtam meg ezt az értesítést,hogy aki olvasása miatt örömöt érez,ez legyen élete utolsó öröme.A gyilkosokat még keresik…

 • charlie
  2022 május 5
  10:33 de.
  a te Sorosod pénzelte anno Lenint és Hitlert is,
  ————————————————————
  Lenin 1921-ben halt meg.A Soros még a Papa zacsijában sem volt. Ne csak írjál,gondold is át,amit írsz!

 • Gyuri bácsi, átvitt értelemben, az akkori „Sorosokra” gondoltam Max Warburgtól, Prescott Bushtól Fritz Thyssenig.

 • gyuri10
  2022 május 5
  5:55 du.

  Apuskám már megint okosabb vagy mint a történelem.
  A Svasztika épp úgy jelen volt a rég kihalt inka törzseknél
  mint az északi kultúrákban. Az indiai vonalról nem tudtam,
  de alátámasztja azt az elméletet miszerint semmi elmélet nincs arra nézvést, miképpen jelenhetett meg a történelem előtti időkben olyan népeknél, akik esetében fizikailag lehetetlenség volt anno bármiféle érintkezés.

  Mindenesetre Finnországnak lett a nemzeti jelképe jó régen.

  Hitlernek -sajnos- akkor tetszett meg, amikor a harmincas években (vagy talán korábban) hosszú utazáson volt az északi „viking” országokban. És rabul ejtette az ottani mondakör.

 • charlie
  2022 május 6
  2:55 du.

  Jobb lenne ha nem vergölődnél ilyen „átvitt értelmekkel”
  Kettő ok miatt is:

  1
  Hitleristákban meg neonácikban annyi az
  elvonatkoztatási képesség mint [email protected] a vitamin.

  2
  Ráadásul amit leskribáltál, annak ócska
  volt az „optikája” ha érted ezt az átvitt értelmű kifejezést.

  3
  Meg hülyén is „hangzott” (figyelsz ugye? Átvitt értelemben!)

  Ez már négy volt?
  Nem baj…átvitt értelmekből so’se’ lehet elég.

 • charlie
  2022 május 6
  2:55 du.
  Köszönöm,megértve.A téma lezárva.

 • charlie,
  utána néztem és ez már nem az „Origóból”van.Tehát a válaszod tökéletes.Gy.
  https://spartacus-educational.com/MDbushPR.htm

 • Charlie
  2:55

  Volt abban még Henry Ford is bőven. Egy kissé szelektív a figyelmed, sőt. Ha most a gyáros mélyen antiszemitizmusát mellőznénk is, azt is elfelejtetted, hogy Ford és „a Ford” németországi gyárai koncentrációs táborok foglyait rabszolgaként dolgoztatták… Ezen kívül nevezett igazán nagytőkés tetemes antiszemita szennyiratai mintaadók a „független műszaki” polgár gondolkodásmódjára. Arra pl, hogy élen járt az elzárkózási politikában, ill. az amerikai nácik titkos támogatásában amivel fontos szerepet vállalt Amerika késedelmes belépésében a II.VH-ba.

  Ha akarod kereshetek más tényeket is, de a tényállás lényege, semmiképp sem az hogy az amerikai tőkések között akadtak zsidók is, hanem azok kapitalista státuszuk, vagyis – a pénznek nincs szaga – jelleg, azaz, hogy nem a vallási, vagy a származás-családfa számít, hanem egy adott történelmi szereplő gazdasági és az Ő ebből adódó politikai szemlélete, vagyis az Ő társadalmi meghatározottsága…

 • charlie,
  tévedésemet javítom:Lenin 1924 január 21.-én adta vissza lelkét Belzebubnak.Gyakorlatilag csak az a rossz,hogy jobb lett volna,ha sorosunk akkor élt volna.Akkor most nem mérgezné már a sivatagi passzát szelet.

 • Geyza,
  ebben Te sem vagy világbajnok.A történelmi tudásod is a google érdeme.Mert benned is annyi a saját erőből generált tudás,mint Vörös Hagymában a Proletár Öntudat.Mesélj!Mi újság Zseleznyák pajtásoddal?Kijevet még nem cseszték szét?Hozzánk már sok pogromhősutód menekültjük érkezett,de jó ,mert a kilencvenes évek elején érkezett ukrán csajok már igencsak kiöregedtek.Erről nem kaphatsz infót a gugliból!Tőlem meg még kevesebbet,mert tudod,hogy nem csaptam fel hírszerzőnek.Sem jutalomért,sem kedves becsaliért.!לילה טוב גציקה

 • Cuki chara!
  2022 május 7
  12:40 du.
  Charlienak szóló beírásod valódi értéke tényleg chara!

 • Orsós Elemér

  Cukihara
  2022 május 7
  12:40 du.

  A még most is sokaknak németnek hitt Opel majdnem ugyanezt csinálta a náci Németország alatt, ami valójában 1929 óta az amerikai General Motors tulajdona! És már megint jó példázatnak ide Joseph Heller „Megbombáztuk New Havent” című abszurdnak vélt műve, ami valójában teljesen realisztikus csak maró humorral lett álcázva hogy, előadható, közzéadható lehessen! 🙁

 • .Geyza
  6.5:29
  + Gy10

  Hogy Hitler „a viking országokban” ?

  Tényleg járt azokban – a mifélékben is ?

  Neked amúgy is ez a „finn horogkereszt” a mániád…

  Holott annak, hogy pl.ki találta fel a ciánkálit, édesmindegy.

  A lényeg csak az, hogy mérgezzen s nem holmi önteltek a saját

  irtózatos műveltségüket hetven-hetedszer, unalomig köszörüljék

  ugyanazon a voltaképpen jelentéktelen kérdésen…

  Méghogy a finnek. És akkó’ miva’ ????? Teljesen mindegy!

  Ennél példul’ sokkal jelentősebb, hogy 1940-41-ben „a hazatért”

  erdélyi városok hány utcájában és hány házán díszelgett a

  szvasztikás zászló és hányan lökték karjukat náci karlendítésre*

  v.nb-i Horthy kormányzóúrőxellenciája alázatos tiszteletére…

  Korabeli fotókon ugyanott, lakosok egyes csoportjai láthatóak

  – úgy látszik finn és ugor 😀 – horogkeresztes karszalagokkal

  parádézni **.

  Régi magyar szállóige; „Ez a méreg és nem a [finn?] ciánkáli”…

  ˙

  ˙
  *A náci karlendítést se a nagyokat majmoló Adolf”Schickelgruber” találta ki, hanem már kétezer évvel korábban egy másik, Július Gaius nevű világszomorító diktátor, mely jel az ördögi gesztus, a más nép(ek) semmibevételén túl, a leigázást sőt, a fizikai megsemmisítést helyezi kilátásba, illetve fejezi ki.
  **A magyarok 1944-ben ezekből a Hitlertől visszanyert városokból minden zsidót deportálnak – mi több – már 1941-ben lengyel menekültek ezreit, miközben a bevonuláskor még ők is integettek a hős hun vitézeknek…

 • helyesbítés
  8.5:40:

  „** …a Hitlertől visszanyert” helyett:

  …a Hitler . á l t a l . e l n y e r t . konc…

 • Geyza,
  már a Kalevalát is idehozod?Nincs semmi forrasztani valód a ház-tájidban?Az azért biztos,hogy jobban kézre esik Neked,mint a szvasztika.Bár már ebben sem vagyok biztos…

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  ˙

  Voronyezs
  4./8./5:40

  Nevezhetjük bárhogy, de a horogkereszt embertelen, brutális és gyilkos lényegéből semmit nem von le az évezredek alatt ráragadt kizárólag műtörténeti, ma már csak szakmai értéke, hisz’az, amit Ahi. klf, sok-millió náci hívével együtt e jelkép alatt elkövetett, az annullál minden halvánnyá lett kulturális emléket.

 • Voronyezs
  2022 május 8
  5:40 de.
  .Geyza
  6.5:29
  + Gy10

  „Korabeli fotókon ugyanott, lakosok egyes csoportjai láthatóak

  – úgy látszik finn és ugor 😀 – horogkeresztes karszalagokkal

  parádézni **.”
  —————————————————————
  „Jókai Mór erre mondta,hogy”amikor meghallottam,hogy a finn-ugorokhoz tartozom,nem tudtam,hogy most fingjak vagy ugorjak?”

 • Geyza
  2022 április 28
  8:01 de.
  „Gyuri unalmas vagy ezzel a folyamatos múltba révedéseddel.”
  ————————————————————-
  Neked már megint,mint mindig igazad van.Nem kell,hogy unatkozzál. Van Neked egy saját célokra felhasználható cirkuszi bohócod. Lelkileg és földrajzilag is közelebb áll Hozzád.Az szórakoztasson titeket.Remélem nem sokáig,mert arra is a RUSZKIK engedélyére lesz szükségetek.Na nem a bohócnak,mert ő már akkor a feledésbe merüléséért fog küzködni.Segítsétek őt,akkor nektek is lesz izgalmas szórakozásotok.”Legyen érdekes életetek.” Én majd a”távolból”kibicelek,saját szórakoztatásomra.

 • gyuri10
  2022 május 8
  7:14 de.

  Nem tudod mit beszélsz . Folytasd.

 • Voronyezs
  2022 május 8
  5:40 de.

  Ideges vagy?
  Olvass történelemkönyveket.
  Talán akkor megnyugszol bátyuska.
  Addig pedig másszál vissza Putyin hátsójába,
  Gyurka mellé. Hideg ez a május, pláne a sötétség birodalmának
  vandál gyilkosai számára. Ottan mmegmelegedhettek Marine Le Pen
  és Salvini undorító társaságában.

 • gyuri10
  2022 május 7
  2:39 du.

  Benned még annyi sincs.
  A TUDÁST végtelen agresszivitással próbálod pótolni

  Sikertelenül.

 • Ford-kérdés

  Azért a dolgok nem egészen feketék és n em egészen fehérek

  https://index.hu/gazdasag/vilag/ford1207/

 • Geyza,
  látom újra ingered van bemutatni ordenáré gondolataidat.Bennem semmiféle agresszivitás nincs.Ellenkezőleg.Szeretném,hogy vérfürdő helyett,béke és nyugalom uralkodjon a Te lelkedben is. (ha van olyanod).Ha már olyan nagy hős vagy,nem tudom miért még mindig a biztonságos fotelodból küldesz mindenkit a Putyin hátsójába és pont akkor,amikor teljes orrhosszal vagy benne az azovi náci hadak hurrázásában.Látom,hogy Én nem csalódtam Benned! Maradtál ami voltál.Most ezt nem részletezem,mert annyira nem érdekelnek a nézeteid,sem a hovatartozásod,sem a kétes múltad, legkevésbé a jövendőd.Addig is várom mulattató frontjelentéseidet a különböző Fake News állomásokról.Egyébként, hogy van a montreáli kukac barátod?Ő is a szerencsétlenek oldalát simogatja a csalánnal?Vagy melléd bújt a bohóc meleg popójába?

 • gyuri10
  2022 május 11
  4:16 de.

  Nemtok foglakozni a lelki problémáiddal botsedli

 • Van egy régi jó magyar mondás:

  „Most majd elválik a sz@r a h..ú..gytól.

  Amint elnézem, most inkább összefolyni látszik.

  A szélsőjobb és a szélsőbal eddigi hazai megnyilvánulásit figyelembe véve.

 • Szilardan Szilard

  Geyza 2022 május 11 10:31 de.

  „” Van egy régi jó magyar mondás:

  “Most majd elválik a sz@r a h..ú..gytól.

  Amint elnézem, most inkább összefolyni látszik.

  A szélsőjobb és a szélsőbal eddigi hazai megnyilvánulásit figyelembe véve. „”

  Koszi Geyza ezt is! Biztos vagyok benne, hogy mindannyian jot rohogtunk ezen is. Nagyon megy ez neked!

  Lassan mar minden regi baratodnak undora lesz toled, merhogy semmi sem hangzik viccesebbnek, mint amikor egy komcsi szidja a komcsikat.
  A fufajkat eladtad mar?

  Majd elfeledem: a „h..ú..gytól” szobol kihagytal nehany betut. Legalabb 4-et. Melyik az a negy?

 • Geyza
  2022 május 11
  10:31 de.
  Kár,mert megtudnád oldani a lelki problémáimat,ha megmondanád, hogy Te jobbról balra vagy balról jobbra folydogálsz?Mert nem mindegy! USA hívőként vagy világpolgárként véded,persze csak verbálisan a pogromvitézek alja-népét.Ha nincs is közöd Hozzánk, de több Emberséget vártam volna el egy eléggé sáros nép fiától, 76 évvel a Bűnök elkövetése után.Legalább a bűnöző elődeid nevében.Úgy látom,hogy Neked nincsenek lelki problémáid,mert ahhoz LÉLEK is kellene.Nem csak forrasztópáka.

 • Szilardan Szilard
  2022 május 12
  12:01 de.

  Örülök hogy megnevettettelek.
  Egyik célom nekem embertársaimnak örömet okozni.
  Már ha embernek érzed magadat hehehe.
  Mert ha nem, akkor sem bánom.

  A barátaimat meg bízd rám.

 • gyuri10
  2022 május 12
  1:13 du.

  Gyurrka én egy türelmes ember vagyok,
  elmondom hát ismét..S ha kell még ismét :
  Nem tudok foglakozni a lelki bakugrásaiddal,
  meg az időrendi tévedéseiddel és a lexikális fekete
  lyukakkal az emlékezetedben,akkor amikor a bálványod
  éppen kezdi (vagy kezdené) romba dönteni Középeurópa életét.

  Egyébiránt meg igazán örvendezhetnél, a Kreml diszvendégként fogadta a Hamász küldöttségét. (Gondolom előtte zakót meg csőnadrágot húzattak azokra a kikupálódott kecskepásztorokra.
  Talán még nyakkendőt is, de abban nem lennék annyira biztos.)

  Mindenesetre szépen szaporodnak Izrael-szerte a merényletek, amióta Izrael -a Világ tőbbi kultúrnemzetéhez hasonlóan- elítélte ezt az eddig nagyközönség által még nem ismert brutális rablóhadjáratot.

  A szír menekültek tudnának róla beszélni, de a hangjukt idáig elnyomta a Kreml által irányított európai nácik harsány migráncsozása.

 • Szilardan Szilard
  2022 május 12
  12:01 de.

  Máskülönben, ahogy így elnézem a másik topicban befirkált bröffnyeményedet, te magad is az „összefolydogálók” valamelyik csoportjába tartozol.

  Hogy melyikbe, az tökmindegy. A szag komám..az számít.
  Messziről bűzlesz .. : ))

 • Szilardan Szilard

  gyuri10 2022 május 12 1:13 du.

  ” Kár,mert megtudnád oldani a lelki problémáimat,ha megmondanád, hogy Te jobbról balra vagy balról jobbra folydogálsz? ”

  O hatulrol mellbe folydogal.
  Kiveve mikor felfele, mint az MZP. Aztan zug az eji bogar…

 • Szilardan Szilard
  2022 május 13
  4:48 de.
  gyuri10 2022 május 12 1:13 du.

  O hatulrol mellbe folydogal.
  Kiveve mikor felfele, mint az MZP. Aztan zug az eji bogar…
  ———————————————————–
  neki megy a falnak,
  nagyot koppan akkor,
  azután ELHALLGAT.(és ez a lényeg)

 • Szilardan Szilard

  gyuri10 2022 május 13 3:39 du.

  ” neki megy a falnak,
  nagyot koppan akkor,
  azután ELHALLGAT.(és ez a lényeg) ”

  Ez lenne a lenyeg. De o szinte egyhuzamban koppan es megsem hallgat el. Szereti, hogy mindenki hulyenek nezi.

 • Geyza
  2022 május 12
  6:10 du.
  Végtelenül sajnálom,de minden Izraelhez fűződő problémádat egyedül kell megoldanod.Nem tudok Neked segíteni.Nem vagyok sem parlamenti politikus,de még orvos sem.Ukrajnáról írhatnál többet is,mert az úgy sem érdekel.Sajnálom Orbán vezette hazádat,mert semlegességetek miatt még egy piszkos atomot sem küldenek rátok a ruszkik.
  „S a magyar név megint szép lesz
  Méltó régi nagy híréhez…”

 • Szilardan Szilard
  2022 május 14
  5:11 de.
  gyuri10 2022 május 13 3:39 du.

  „Ez lenne a lenyeg. De o szinte egyhuzamban koppan es megsem hallgat el. Szereti, hogy mindenki hulyenek nezi.”
  ————————————————————
  A kényelmes fotelból uszítva,meg is engedheti magának.