Példamutatás a gondoskodásra

2022 október 28 9:26 de.13 hozzászólás

 „Elkaplak!” címmel jótékonysági előadást rendez a Fővárosi Nagycirkusz november 6-án 11:00 órakor. A gondolat nem új. Ezt a programot több évvel ezelőtt, 2014-ben indította el a Fővárosi Nagycirkusz, valamint az Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezete a nyugdíjas artistaművészek megsegítésére.  „Jövőt építeni a múlt tisztelete és folyamatos ápolása nélkül nem lehetséges.” E mottó jegyében szervezik immár nyolc éve rendszeresen a támogatásra létrehozott cirkuszi gálát. A korábbi évek hagyományait követve az esten ingyen lépnek fel a Jókai Mór novellája ihlette Melyiket a kilenc közül? című előadás művészei, ezzel segítve a szépkorú művésztársakat. Emellett az előadás teljes bevételét is nekik ajánlja fel az intézmény a szakszervezettel közösen. „A Fővárosi Nagycirkusz, valamint az Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezete által közösen szervezett előadás sokkal több, mint egy kulturális-művészeti esemény. Ez a program őszinte példamutatás a gondoskodásra! Ez az önmagán túlmutató üzenet nemcsak egy esemény szeretne lenni. Olyan tett, amely példájával kihat az egész évre, a szemléletmódunk egészére: a sikereik csúcsán járó fiatalok, az aktív artistapályájuk közepén lévő következő nemzedék tagjai gondoskodnak azokról, akiktől tanultak, akiknek köszönhetik a szakmájuk mesterfogásait, tiszteletét és szeretetét.” – fogalmazta meg a támogatás célját Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója. Ezt az üzenetet erősíti, hogy a műsor létrejöttében közreműködő valamennyi résztvevő – a porondostól a zenészig, az istállómestertől a fellépő világsztárokig – ingyen dolgoznak a műsoron. „Ilyenkor karácsony előtt jó, ha megállunk egy pillanatra, és köszönetet mondunk azoknak a veterán mestereknek, akiktől tanultuk a szakmát, a művészetet, akik tanácsaikkal vagy példamutatásukkal irányt mutattak nekünk.  Figyelmesen megnézve az idei előadás beharangozójául választott képeket, felfedezhetjük az egymásba kapaszkodó kezeken az idő múlását. De szólnak még másról is. Arról, hogy a fiataloknak előbb az idősebbek segítettek, hogy egy fogás tökéletes és biztonságos legyen, egy trükk fejlődni tudjon, tehetséges és szépreményű tanoncból kiváló és sikeres, és nem utolsó sorban boldog és az életet minden ízében örömmel megélő artistákká váljunk. Nem feledkezhetünk meg azokról, akik egykor elindítottak minket a pályánkon, és akik akkor a fülünkbe súgták: „Repülhetsz, ELKAPLAK!” Nem engedhetjük őket sem leesni.” – foglalta össze egyetlen mondatban a program lényegét Novákovics Noémi artistaművész.

13 hozzászólás

 • Mint a Fidesz-KDNP nyugdíjas-politikája.

 • Bendeguz

  Beszéljünk gondoskodásról:

  ajánljad ezt szeretettel Rodeionak

 • Succubus Lilith

  Gorgonzola 2022 október 30 12:34 du.

  ” Valóban, a hivatalos vallás, a mindenkori h a t a l o m szilárd oszlopa, a politika szerves része és támogatója, hisz’ alapvetően erre hivatott. ”

  Hatha eszreveszed itt a folyatatast:

  Egyetertunk, hogy a hivatalos vallas sajnos kiszolgalja a hatalmat.
  De abban mar nem, hogy a vallas erre hivatott. Pont az ellenkezojere hivatott, csak mint mindent es mindenkit, a politika ezt is megrontja.

 • Subcubbush Lillith 10.31.9:09

  A magyar nyelvben külön van a . v a l l á s . és külön . a . h i t .

  A hit őszinte, egyéni bensőmből fakad, míg a vallás az . i n t é z m é n y e s s é . t e t t . tömeges . h i t . e s z k ö z e.

 • UI

  Ugye milyen furcsa is a tömegest a hittel együtt olvasni.

  Ezt az ellentmondást próbálják feloldani, ill. eggyé olvasztania vallási rítusok. Az írás- és olvasás tudás „feltalálása” jóval óta nehezebb a dolguk.

 • SchumackerLady

  Gorgonzola és
  Succubus Lili
  2022.X.31.9:09

  Ha nem erőszakkal, akkor rítuáléval.

  „Szolgák* engedelmeskedjetek mindenben testi uraitoknak, ne látszatra szogáljátok őket…. hanem egyenes lélekkel, az Úr félelmében.” [Kol.3. 18-22]

  „Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak leelkeitekre, mint számadók így majd örömmel teszitek és nem bánkódva,mert ez nem használna nektek sem.”[Zsid.13-17*]

  „Ti szolgák* engedelmesek legyetek mindenben test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel a szívetek egyenességében, mint Krisztusnak.” [Efez.6./5.] *

  A vallás (el)hivatása a társadalom „metális” egyensúlyának a fenntartására szerves fejlődés útján jött létre.

  Célja, az embert a mindennapi munkája és urával való kapcsolata során érő feszültségek, bántalmak, sértések és lelki traumák okozta „sebek” elvisel(tet)ése.

  Még pontosabban a dolgozó ember számára a vallásilag is az általa > k á n o n b a . f o g l a l t . h a t a l o m < és gazdasági elnyomás lehetőleg békés eltűrése a társdakom dolgozó fele,vagyis első sorban a hierarchia alsóbb osztályai részéről.

  Ugyanakkor ezzel, a hitre épített "t ö m e g e s(!) b é k e t ű r é s s e l" a mindenkori ún."felső tízezer"szó szerint fent- maradásának vallási biztosítása, illetve a mindenkori uralkodó osztály(ok) megnyugtatása az örökös hatalom változatlan fenntartása felől…

  A vallás társadalmi erejét az általa szolgáltatott rítusok, rituálék és régmegszokott, sablonos, monoton ceremóniák a hívő számára látszólag biztonságot nyújtó, gyülekezetben, azaz közösen megélt misztériuma adja…

  Egy kérdés, ha éppen a Saul/Pál levelek e részletei nem azt bizonyítják, hogy a vallás (nem a hit) eredeti hivatása szerint szolgálja és szilárdítja a hatalmat és a szolgaságot, akkor mi ?… – Az Újszövetség több "igehelye" tartalmazza még ugyanezt a mondanivalót.
  `

  `

  * E három bibliai felszólítás " s z o l g á k " megszólítását történelmi koronként . c s a k . be kell helyettesíteni:
  a. Rabszolgatartó társ.: (marad a) szolgák;
  b. Feudalista hűbériség: jobbágyokra;
  c. Kapitalista term.mód: munkásokra,
  s máris bizonyított a Vallás erre hivatott sandasága.

 • SchumackerLévi
  2022.11.7.10:49

  Nem mondom, de jó felismerés ez a „tömeges béketűrés” mint a vallások céljának non plus ultrája… ))) 😀 (((

  – Ami véleményem szerint a rabszolgatartó korban az olvasni nem tudó rabszolgák általában tulajdonosi érdekből(!) voltak jóllakottak, ami bizonyos értelemben egyfajta tohonya belenyugvást, közömbösséget hozott magával a társadalom és a tartók örömére, elkerülendő a felkeléseket. De tegyük hozzá, hogy e Pál levélbeli fenyegetése mégiscsak kifejez valami érdektelenségből fakadó ösztönző megoldást lagalább a lógás megállítására. Talán a jobbágyságot…

  – A feudalizmusban a jobbágy a rábízott uri birtokból legalább kihozott termény és a tized teljesítése után keletkezett „fölöslegét” még a hétvégi piacon esetleg el is adhatta, ami az analfabéta tömegben együtt a Templom vasárnapi ráhatásával egyetemben, milliókban keltett bizonyos fokú beletörődést és isteni elrendeltetést feltételezett a (földes)urak társadalmi szerepéről. Ez a rendszer a saját tulajdon illúzióját volt képes fönntartani mintegy kétezer évig. Ezt a belediktált butaságot csak a protestantizmus föllángolása, de az már tudatosan kérdőjelezte meg. Szükségszerűvé vált egy legalább látszat-egyenlőség mítoszát a jövendő munkás-tömegei számára.

  – Így aztán a tőkés társadalom(v.gazdaság) szűkkörű [nemzeti, hazai] munkásosztálya az „apatikus szolganép” kevésbé a vallásnak, annál inkább az ún. „szabad munkavállalás” és a „munkaszerződés érdek-kölcsönösségként beléjük mesélt illúziójába vetett h i t n e k tudható be. Ugyanis a munkásnak édeskevés lehetősége van a tőkés tulajdonos(ok) és a munkás közötti – egyenlőségként beetetett – saját munkaszerződésébe beleszólni…
  – Másfelöl, a dolgozónak fogalma sincs, az általa előállított termék közgazdasági értékéről, ill. az általa teremtett termelői áráról, ennél fogva a hozzáadott érték, ill. a kitermelt értéktöbbletráta métékéről. Ergo, ő mint egy elkábított, bármilyen kis mértékű emelés esetén is egyfajta bűbájos elégedettségben ringatózik. (Persze már nem úgy a „gyarmatok”,és eleve tőkeexportra épült összeszerelő gazdaságok milliárdos munkás, bérrabszolga tömegeinek a lelki állapota.)

 • Gabriel
  2022 október 29
  9:40 de.
  ha Cenz Ura beengedi ez a „megoldás”

 • Gabriel
  2022 október 29
  9:40 de.
  ez az évszázad lemezfelvétele!!!
  az „Abschied” {a végső búcsú} felvételét meg kellett ismételni, mert Ferrier akkor már halálos beteg volt és „ewig” alatt elzokogta magát és nem tudta folytatni megismételték a tételt azt hallani, Walter jó barátja volt Mahler -nek ugyanúgy mint Klemperer neki is van egy csodálatos felvétele erről

 • Gabriel
  2022 október 29
  9:40 de.

  Ursula von der Leyden Kijevben {utána eltűnik a semmiben az eredeti libretto szerint}

  https://www.youtube.com/watch?v=O0q56PJcTwY

  és???
  h-moll ban az öngyilkosok hangneme Beethoven szerint

 • Gabriel
  2022 október 29
  9:40 de.
  ez a BWV 244 ból Judas Iskarioth a faág alatt a kötéllel a kezében

 • Succubus Lilith

  SchumackerLady 2022 november 7 10:49 de.

  ” Egy kérdés, ha éppen a Saul/Pál levelek e részletei nem azt bizonyítják, hogy a vallás (nem a hit) eredeti hivatása szerint szolgálja és szilárdítja a hatalmat és a szolgaságot, akkor mi ?”

  Lehet ugy is ertelmezni, de en inkabb azt velem felfedezni a Pal rabszolgakra valo utasitasaiban, hogy felismerte azt a tenyt, hogy az emberi tarsadalmak elmozdultak egy olyan iranyban, amikoris mindig lesz szegeny es gazdag, mindig lesz rabszolga, rabszolgahajcsar, es ur.
  Ezen nem valtoztatott a szocializmusnak csufolt rendszer sem, sot, rosszabba tette azt, mint ahogy a polgari tarsadalmakban, vagy a kozepkorban volt.
  Amit pedig most tervezgetnek – szinten szocialista marhasagokat zengedezve – meg rosszabb lesz, mint Sztalin es Hitler egyutt.

  Az iszlamban is van „beletorodos” parancsolat, azaz bele kell torodj a sorsodba, mert azt ugye Allah intezte el neked elore. De ez nem jelenti azt, hogy barmilyen aljassagnak tapsikolni kene. Sot, vannak esetek, amikor harcolni kell.