A saját hibáimból tanultam

2024 június 26 7:01 de.41 hozzászólás

A Múzeumok Éjszakájának napján világpremiernek számító, fontos kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban. Kertész Andor, aki André Kertész néven lett – bátran mondhatjuk – világhírűvé, 130 évvel ezelőtt, 1894. július 2-án született. A kiállításon idehaza még sosem látott, 2021-ben New Yorkban megvásárolt, 1925 előtt készített képeiből összeállított válogatást tárnak a közönség elé.

André Kertész 130. születésnapja alkalmából valójában kiállítássorozat indult Magyarországon – emlékeztetett rá Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese. Az első része Esztergomban még látható, rövidesen zár. Ez a mostani a második része, a harmadik pedig a Capa központban, július 2-án fog megnyílni. Nagyon érdekesen foglalja keretbe Kertész Andor életútját, hiszen az esztergomi kiállítás a korai képeiről, az 1925 előtt Magyarországon készítettekről szól elsősorban, míg a zárórendezvény már az idős Kertész műveit mutatja be. Egy nagy formátumú művész örökségéhez Fisli Éva kurátor értő módon nyúlt, mind a három elemet kitűnően illesztette egymás mellé. A néző joggal lepődhet meg azon, milyen mozgalmas életútja volt a fiatal Kertésznek és hogyan változott a szemlélete a későbbiekben.  Nagyon szép, minden tekintetben igényes kiállítást láthatunk – állapította meg Kardos Zsuzsa, a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi igazgatója. Az apró, tűpontos képek kétféle kommentárt is kívánnak. Egy tartalmit, amiben ott van a hatalmas kutatómunka, a monumentális gyűjtemény ismerete, a képek azonosítása és meghatározása és persze egy vizuálisat is. Az a sajátos gyakorlat, megjelenési forma, amiben André Kertész korai, az amatőr kísérletezés utáni, az egyre jobb technikákat kívánó fotográfiái születtek, ma már szinte ismeretlen. A fénykép, az optikai úton, vegyi eljárással vagy elektronikusan rögzített pillanat lenyomata olyan hatalmas karriert futott be az elmúlt két évszázad során, hogy ma már a XIX. és a XX. századi technikával készült képek is archaikusnak, ezért eleve értékesebbnek tűnnek.  Ritkaságuk, piaci értékük tezaurálásra is alkalmassá teszi őket. A múzeumok versenyben állnak a magángyűjtőkkel, céljuk hogy ezek a képek a közösségi emlékezet hozzáférhető darabjaivá váljanak. Napjainkban a digitális fényképezés nemcsak demokratizálta és hétköznapivá tette a fényképezést, hanem megemelte a művészképek, a nehezen műfajba sorolható portrék, bravúros természetfotók, különös, riportszerű alkotások értékét. Mi a fotókiállításokon megcsodált képek többlete? Hogyan működik a kreativitáson, mesterségbeli tudáson túl, a nézőt megszólító erő? A múzeumok számára ez a folyamat egyszerre ösztönző és frusztráló. Bár a műtárgyaik értéke egyre nő, a fotóalbumok valóságos kincsesbányává váltak, ugyanakkor egyre kevesebb a valószínűsége, hogy véletlenül, egyedi értékű fotó bukkan fel.  Kertész már az I. Világháború alatt részt vett amatőrök számára kiírt pályázatokon, 1919-től pedig tagja volt a Természetbarátok Turista egyesülete fotó osztályának. Később maga mondta: bármit csináltam, mindig a saját hibáimból tanulva jutottam tovább! A szabad természet fényképezésének igénye munkáiban jól megmutatkozik. Korai képein gyakran megjelenik a vízpart, az uszoda, látszanak a Dunánál szabadon napfürdőző, részben vagy egészen meztelen testek. Fényképezte a folyót Budapesten, a Dunakanyarban, Szigetbecsén, Esztergomban, Dunaharasztiban és a romániai Brailában is. Testvéreivel együtt a pesti Duna-fürdők gyakori vendége volt, sőt sokszor maga is pózolt vagy éppen fejest ugrott a kamera előtt. A folyó a képein az ember természetes közegének látszik.

A háború, mint a helyváltoztatás kényszere és lehetősége, a szélsőségek megtapasztalása személyiségformáló erő volt számára. Bejárhatta az Osztrák-Magyar Monarchia szinte minden szegletét, sőt annak határain túlra is eljutott, amikor 1918-ban Albániában, majd Romániában teljesített szolgálatot. A korábban kamaszként sokaktól idegenkedő, túlérzékeny és távolságtartó fiatalember figyelme fokozatosan kinyílt a világra. Barátságokat kötött, gyönyörű és rettenetes tájakon járt, tífuszbetegként a fronton, és sebesülten is szembenézett a halállal. A bőrén érezhette a Monarchia sokféleségét: vidékek, nyelvek, osztályok, az emberi magatartás változatos árnyalatait. Nemcsak önnön sebezhetőségével tanult meg együtt élni, hanem felértékelődött benne a figyelmesség, egyre fogékonyabbá vált az emberi gesztusok iránt. A háborús évek során Kertész Andor gondolkodása, kapcsolatvilága lényegesen átalakult. Sebesülése után igen hosszú ideig nem tudta használni a bal kezét, a fényképezést viszont – ennek ellenére is – egyre lelkesebben folytatta. Miközben visszavonhatatlanul eltávolodott otthoni környezetétől, lábadozása alatt új tartós ismeretségekre tett szert. Ebben az időben már nemcsak saját rokonainak, hanem az eltűnt, meghalt vagy fogságba esett bajtársai hozzátartozóinak, valamint még az őt több mint két évig ápoló nővéreknek is küldött postán fényképeket. Fokozatosan tisztába jött ugyanis a fotó erejével és azzal a szerepével, amit az emberek közötti kapcsolatok felépítésében, megtartásában be tud tölteni. Az 1919-ben megismert kedvesének, a Jaschik Álmos magániskolájába járó Salamon Erzsébetnek köszönhetően, bővült a helyét kereső Kertész baráti köre. Festőkkel, szobrászokkal, muzsikusokkal ismerkedett meg, és művészbarátait is fényképezni kezdte. A húszas éve közepére az amatőr fotográfusból önmagát is egyre inkább művészként meghatározó alkotó lett. Egyre tudatosabban használta a kamerát, készítette el saját kópiáit, 1924-ben egy ideig az akkor már profi fotográfusnak számító, művésznevén Angelonak ismert Funk Páltól, a XX: századi magyar fotóművészet egyik meghatározó alakjától is tanult. A nagybátyjáról – valószínűleg 1925-ben – egy műteremben készített és aláírt kópiája már arról tanúskodik, hogy az amatőr megindult a professzionalizálódás útján. Ez a kiállítás erről tanúskodik.

41 hozzászólás

 • Remelhetoen Jitzak June 21 ,7;19 es 7;21 DE soraira reagalhatnek, amit mar probalatam de valaszom eltunt.

  Jitzak, a Debarim 30 reszenek emlekeztetesae altal,hogyan lehetnek „Horthysta fan”, s az hogyan itelhette volna „11 millio ” zsido kivehzeset „naci” elvtarsaid altal??????

 • Mas alany.

  Tegnap a Utah es New York-i elozetes valasztasokon ugy a Trump altal tamogatoot versenyzok mint a Demokratapart bal-oldali versenyzoi is sikertelenek lettek, a Senator Sanders es Osario Cortes akltali tamogatottak.

  Tehat a bal-oldal sulyedese nem csak Europaban tortenik.

 • Jichak Permutter

  Bendegúz
  26.12:37

  1./ Horthy-fannságod nem pontosan e tárgybeli cikk kapcsán, hanem már évekkel ez előtt, több másik cikkel összefüggésben bizonyosodott be, ahol kommetjeidben Horthy és az általa kreált Ellenforradalom rendszerének már-már kivont karddal álltál a pártjára, Horthyt szinte már ártatlan bárányként beállítva, mintha a vitéz kenderesi csak belesodródott volna a magyar népet különféle borzalmakba sodró végül 1945-ben összeomlott kártyvárába.

  2./ Az, hogy Horthy-fan vagy, annak csak annyi köze van hamis, bibliai érvelésedhez, hogy minden náci, de főleg a legnagyobbak – Hitlerrel az élen – hoztak föl misztikus,azaz bibliai érveket a tervezett, majd végrehajtott népirtáshoz. Horthy generális már Hitler színrelépése előtt – budapesti „tetemre hívó” beszédében – de már legelső fővezéri napiparancsában is a zsidóságot konkrétan sorolta az eleve „megbízhatatlanok” közé. Hatalmi pozícióban gyakran hangoztatta,hogy ő, azaz „én világ-életemben antiszemita voltam”. Aztán a 25-éves Horthy-rendszert is aképp építette, ill. úgy képezte ki, hogy a zsidó állampolgárok fokozatosan, de egyre inkább szoruljanak ki a társadalomból s végül, megfosztva őket nemcsak vagyonuktól, emberségüktől sőt állampolgárságuktól is, hurcoltatta haláltáborba majd’ mindannyiukat…

  3./ Vallási demagóg handabandát nemcsak Hitler és Horthy, de Himmler, Goebbels, Göring stb.is felhozott a zsidóság elleni legalávalóbb gyilkos propaganda hadjáratban, mely förmedvényekben nem röstelték még az Ószövetséget is gyilkos fegyverként használni. Egyébként a náci gyűlölet, időközben a vallási őrület talajáról átterjedt a logikátlan vérségi rasszizmus területére, mert blabla elméletükhöz kevésnek bizonyult a középkori felekezeti ellentét, bár érvrendszerükben eszközként ezt is megtartották, ill. megtartottátok.

  4./ Horthy-fan! Akkora badarságot, hogy személyemet – aki családilag csak a Holokausztban 10-20 mártírt veszítettem – egybemosod az úgymond’ „náci elvtársaimmal” csak a te mocskos fantáziád, illetve hozzájuk hasonló, mély gyűlöleted szülhette.

 • Szerény érzésem szerint Bendegúz elvtárs, aki korábban az AVH tagja volt, azt hiszi, hogy Jichak Permutter az elvtársa, mivel ez utóbbi jó kommunista.
  És mint tudjuk, a nácik és a kommunisták között tényleg kicsi a különbség. Ebben a kérdésben Bendeguz elvtársnak adom a pontot. (Érdekes lenne tudni, hogy Bendegúz elvtárs apja nyilas volt-e vagy sem?)

 • Jichak Permutter

  UtószóBen
  de Gúznak
  11:12-höz

  Még annyit, hogy aztán ne gyere megint azzal,hogy Horthy mentette volna meg a budapesti zsidóságot,mert őket kizárólag a Szovjet Hadsereg mentette meg a végső pusztulástól, mégpedig márcsak azokat a fogvatartottakat, akik véletlenül még nem pusztultak éhen a Zsidótörvény értelmében számukra elkerített, szegregatív budapesti gettóban,illetve az úgynevezett csillagos házakban, avagy azokat akiket éppenséggel még nem koncolt fel az említett horthysta „törvénynek” minden áron megfelelni akaró Nemzeti Számonkérő Szék, mint az Ellenforradalmi . R e n d s z e r . „quasi törvényességének” az utolsó védekező bástyfoka… Az ún.””Becsület Napja”” kitörési kísérlet is e rendszerhű, vagyis ahhoz ragaszkodó ellenforradalmi és antiszemita erőhöz kötődött.

  Horthy úgymond’ e sunyi megtérésében is csak a Szovjet Hadsereg az ő számára vészes térbeli közelsége játszotta a legnagyobb szerepet. Tudniillik abban, hogy ‘stenments még a végén háborús bűnösként vonnák majd felelösségre… Ez vitte őt bele az akkor már sikertelen kiugrási kísérletbe is, és nem a tiszta lelkiismerete …

  Ez az ő „mi urunk színeváltozása” emberileg az őmaga mentésére kreált s utólag embermentésként bemagyrázott megtérés legjobban az 1919-es sunyi,valójában önmentő, hazaáruló Antant-felajánlkozásának felel meg.

 • Jichak Permutter

  Holigóst
  0627.2:23

  Honnan veszed és . k o n k r é t a n . miből állapítod meg azt, hogy jómagam úgymond egy „jó kommunista” lennék, ahogy ezt a fenti kommentedben rólam kijelented, miközben én semmi kommunizmusra utaló kitételt itt a KMH-n de máshol se, még nem publikáltam, de napi politázálni sem szoktam, legföljebb – hacsak ezt te szubjektíve annak nem veszed – az Ellenforradalom, mint rendszer által elveszejtett néhai családtagjaim sokaságát, köztük apám tragédiájának történelmi tanulságait igyekszem . a l a p o s a n . levonni ama rendszer fejlődésén keresztül, amely 5-600-ezer honfitársunkat – közte a tieidet is – adta hóhérkézre anélkül, hogy nekik bármi bűnük lett volna.

  Nem hinném, hogy hivatalból elpusztítottak gyászolása és annak konklúziója maga azonos lenne valami kommunista lázadással, pláne nem egy forradalommal…

 • Jichak Permutter

  Ui.

  A köztudatban téves az a beidegződés, hogy a magyar holokauszt főleg a nyilasok bűne volt… Hiszen „elenyésző” – néhány-ezer – azoknak a halottaknak száma, akikkel a nyilasok végeztek, tudniillik a magyar holokauszt hivatalos és „érdemi” fél-milliós részét a magyar államapparátus és önkéntes segítőik bonyolították és „intézték el” már 1944.nyarán.
  A nyilasoknak a proklamációt követően már idejük sem maradt a nemzetinek hirdetett,”utóvéd” gyilkolászásaikat maradéktalanul végrehajtani mert közben Budapest’45 február 13-án felszabadult a 25 év Ellenforradalmi rendszer utolsó nyilas tombolása alól is…

 • Holigost;

  Nem voltam az „AVH-nak tagja”, csak mint besorozott hatarorkant szolgaltam hazamiranti kotelessegemet!!!!

  Szu;oapam meg bebortonzott „osztalyellenseg”nek volt nyilvanitva.

  Igen csaladombol, sot kozvetlenul a sajat otthonom tagja is fejezte be eletet a nemzeti-szocialista elvtarsaid gazkamrajaban!!!!!!

  jitzak;

  B.S.

 • Akit talan erdekelne, s ha a foszerkeszto engedne:

  Tegnap este volt a US elnokvalasztasi verseny elso TV vitaja a ket versnyzo kozott, Biden es Trump.

  A weben kozolt CNN latali velemnyt javaslom az olvasoknak.

 • Jitzak;

  A xx. szazad kegyetlensegeit nem csak Magyarorszag de egesz Europa szenvedte, sot meg a nagy hatalmak sem voltak kepesek azt megelozni.

  tehat mit velnel mit lettvolna Magyaroszag tenni barki leve az akkori allamfo es korman-fo??????

  Sot mit tett imadott Moszkvai elvtarsaid is az ellen????

  Hiszen Hitler es Sztalin katonai szovetsege okozta es kezdte a haborut europaban.
  Arra sem lennel kepes emlekezni??????

  Kitol menekultek a szerencsetlen Lengyelek akiket a magyarhatosagok visszadobtak Hitler es Sztalin meszarossai kezebe????
  Elismerned azt, az allando emlegetse hianyaban?

  Mas alany;

  A mai hirek;

  A US Supreme Court megsemmisitette, eltorolte a vadakat Trump es a Januar 6-i tuntetok ellen!!!!!

 • Itzhak Pearlmutter!
  2024.június.27.11:12

  Bendegúz rossz magyarságával, ámde tökéletes nácizmusával igyekszik „indokolni” a zsidóság XX.századi Holokausztját* azt, hogy a szerinte istennel engedetlen zsidók a Debarim 30-ban [5Mózes 30] többek közt megtalálható intő parancs* szerint az Úr nemcsak jutalmazni, és más jótétemények mellett meg is védeni, de engedetlenség esetén büntetni is képes a népét „e bosszúra kiválasztottak, bűnösségére tekintet nélkül”, ami ha így történne egy botrányos igazságtalanság lenne egy állítólag „jó Isten” esetében. Nem!

  Helyesen meg azt is,hogy ez a fajta okoskodás a gyilkosok önigazoló logikáját, vagy sokkal inkább handabandáját követi**. Mert ugyebár az több okból sem állja meg a helyét.

  Többekközt az ártatlanságnak, mégcsak nem is a vélelme, hanem annak tényénél fogva, mert csecsemők, anyák, matrónák és aggok, meg munkaszolgálatra kényszerítettek igenis ártatlan tömeg.

  Másrészt az a hetedíziglen kárhoztatás mélyen ütközik nemcsak a kollektív bűnösség,de minden emberijog legelemibb alapelvével is

  ˙

  * A holokauszt elnevezést mint „önkéntes égő áldozatot” maga Himmler SS-főparancsnok és teoretikus vette át az ó-görögből…

  **Bendegúz az „Utolsó figyelmeztetés” című tórai parancs után is, mint macska egéren, úgy kapott illetve, mint egy magas labdát úgy csapná le ezt az alcímet állítva, hogy a 11 millió kivégzett mégiscsak megérdemelte a méltó büntetését. Csakhogy itt is mint sok másban oly sokszor . s z á n d é k o s a n . hagy . t é v e s . i n f ó t . az anyagban. Mégpedig azt, mintha Mózes „na mostmár elég legyen!” alapon figyelmeztette volna . u t ó l j á r a . a „megveszekedett zsidókat” holott azon túl,hogy történelmi kronológiában már e „figyelmeztetésnek” is legalább vagy 1500 éve, de a Tóra tanúsága szerint is közvetlenül Mózes halála előtt kellett keletkeznie úgy, mint >é l e t é b e n[!] az . u t o l s ó< figyelmeztetésnek, vagyis mint egy bölcs halála előtti utolsó intelmének.Egy . u t o l s ó . figyelmeztetés pedig 1500 év után már mégis érvényét kellett, hogy veszítse…

 • Itzhak Pearlmutter!

  Még annyit a 29.4:02-höz, hogy ennek a hatalmas halálraítélt tömegnek a kiválasztása nem is vallási, hanem pusztán vérségi, azaz a tök’hamis,úgynevezett „s z o c i á l d a r v i n i z m u s ” áltudományos elvei alapján történt meg.

  A vallási megfontolások is csak a gyűlölettől elvakult, ám azt is csak burkoltan hirdető nácikat és rasszistákat foglalkoztatja.

 • nem egeszen ertem miert zsidoztok es naciztok , vegyetek jo peldat Revay urtol aki okos mert eszebe se jut kommentelni pedig tudjuk hogyan gondolkodik

 • bendeguz apja volt attillanak azaz nimrod ivadek !!!!!!??????? es ez nem vicc

 • Jichak Permutter

  BENDEGÚZ
  6.28.2:37

  Kérdezed, hogy „mit tehetett volna Magyarország” az általános kegyetlen XX.századi tendenciák ellen.

  Magyarország, úgy en bloc, szinte semmit. Ám az Antant által implantátumként beültetett államfő épp ez utóbbi árulása – azaz az ő rejtett bűntudata – miatt is maga megalkotta rendszer kezdetétől mindvégéig olyan skálaszerű szisztémában működött, hogy kezdetben a szerinte akkor „mégcsak” úgymond megbízhatatlan zsidók a 25. év végére már persona non gráta, illetve nemzetidegen hazaárulókként voltak számontartva, akiket ő és a kiterjedt sleppje sürgősen eltávolítandó* „fajként” lökött ki innen a „végső megoldás” gázkamráiba és krematóriumaiba…

  Aztán azt kérdezed kitől menekültek a szerencsétlen lengyelek…
  Hát sajnos ez is olyan ecte horthysan lett megoldva, tudniillik a közülük erre menekült pár-ezer katolikust egy balatonboglári titkos mintatáborban rejtegettük (a magyar jobboll ma is ezzel hivalkodik, míg hallgat az ellenben, mintegy 20-ezer zsidó vallású lengyel állapolgáságú magyarról, akiket egy idegenrendészeti razzia keretében az akkor épp Kőrösmezőn** taroló Einsatzgruppe markába taszítottuk…

  ˙

  ˙

  *A Horthy-féle ún parlamentben egyre inkább szaporodtak az olyan hozzászólások, és interpellációk mint pl. a nyilas képviselők a Matolcsy fivérek részéről, hogy a zsidókat el kell távolítani innen, Magyarországról…

  ** Az úgynvezett Idegenrendészeti Államtitkárság államtitkára! már akkor is, egészen 1945-ig idősb’Antall József volt, a későbbi „rendszerváltó” miniszterlnök apja, aki ’45-ben magától mondott le e magas rangjáról s így merülhetett feledésbe az 1941-es kőrösmezei vérfürdő talán értelmi szerzőjének a személye is…

 • Jichak Permutter

  Ui
  Bendegúznak

  (Kőrösmező= Kamenyec Podoszkíj.)
  M.o-ra azok menekültek a német megszállás elől, akik az Osztrák-Magyar Monarchia szétszedése miatt kívülrekedtek Magyarországon. Ugyanakkor sokan közülük már előre menekültek, tehát az úgynevezett „idegenrendészeti razzia” úgymond’ ezek rendezetlen állampolgárságára hivatkozva csapott le rájuk és zsuppolta be őket hogy vigye Ukrajnába…
  Ezt mind a Horthyzmus termékeként lehet és kell felfogni.

 • Jichak Permutter, honnan tudom? Tőled. Például az első írásodban, amit nekem írtál, az 1956-os magyar szabadságharcot ellenforradalomnak hívtad, és ezt manapság csak nagyon öreg kommunisták mondják vagy írják így.

  Egyébként a félkegyelműt játszó Bendegúz a te nevedet írta alá a zavaros bikaszarral megtűzdelt „esszéje” alá. Ráadásul oda is biggyesztette, hogy bikaszar, csak a rövidített változatát. (BS)

  Akkor most te vagy a Bendeguz is, vagy a Bendeguz te is?

  gorgonzola:
  /
  Nem igazán számít, hogy mit mond a Tóra. Isten minden vallás szerint ilyennek tervezte a világot. Isten megengedi – valamilyen oknál fogva – hogy a gonoszság fennmaradjon és növekedjen.

  Nem a zsidók voltak a nácik egyetlen áldozata. Ha jól emlékszem, a Szovjetunió 25 millió embert vesztett.

  Háborúk és kegyetlenségek sokszor történtek az emberiség történelmében, nem a nácik voltak az elsők.

  Ezért nem értem miért vitatkozol állhatatosan a blog AVH-s verőemberével. De talán te tudod.

 • gorgonzola:

  Elfelejtettem megemlíteni, hogy nem csak a háborúk és más erőszakos cselekmények tizedelik az emberiséget.
  Isten olyan csodálatos módon teremtette ezt a világot, hogy mindenféle természeti katasztrófa végez velünk. Miért?
  Milyen gonosz dolgokat tettek azok a csecsemők, akik a születésük napján haltak meg? És hány ilyen történt korábban?

 • Jichak Permutter

  Holigóst
  6.30.6:17

  Ne viccelj! Máig azt se tudtam, hogy létezel. Ezt a nevet most hallom, illetve itt olvasom először…

  Egyébként az Ellenforradalom nevet anno még őfm. Horthy Miklós adta büszkén a politikai rendszerének s nem kell ahhoz kommunistának lenni, hogy politikai megmozdulásokban és média megnyilvánulásokban bárki felismerje az annak örökségeit hordozó hamis jelszavait és a hűbéri-konzervatív hagyománytiszteletét.

  Másrészt 1956-ot a magyar nép az 1945-öt az akkor elvesztett Ellenforradalom rövid időn belül pogromokban és lincselésekben megnyilvánuló revansaként élte meg…

  Nem véletlen igazolja vissza ezt törekvést a mai, magát’56 örökösének fennhangon valló Fid SS rezsim is, azaz a NER, amely rövid időn belül alkotmányt változtatva szüntette meg a köztársaságot s Horthy nevével zászlaján nemcsak névleg dolgozik az „Ellenforradalom” nemcsak formális,egy csöppetsem progresszív, ám autoriter restaurációján de Horthykultuszával és a Ligetprojekt néven megbundázott ősfeudális Budavár-bevételével valamint hazug, Steindl Imre programjaival, építi vissza a maga oligarchikus gazdasági, s ettől igenis Ellenforradalmi gazdasági rendszerét…

  Csak meg kell hallgatni Dr Raskó György agrárközgazdász, vagy prof Ángyán József agrármérnök – mindkető eredeti fideszes -véleményeit a NER rendszeréről, ott rögtön felismered az Ellenforradalom gazdaságpolitikai sajátosságait, pedig talán még te sem vagy kommunista…

 • Holigóst
  6.30.6:28

  Rossz a hasonlatod.
  Mert az embert viszont nem teremthette – pláne nem-tömeg -gyilkolásra, hisz állítólag’azt írta a legfőbb parancsolatában, hogy „Ne ölj!”…

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Joshua
  29.1:50

  Zsidózni csak az antiszemiták szoktak. Ha pl.én zsidókról b eszélek akkor köztük magamat is említem. Ez nem „zsidózás”! A náci, az pedig nemcsak tettei, de nézetei által is náci. Ha véded őket, akkor e két tényezőt cáfolva védd.

  Óh igen, Révay Úr erre a látszatra nagyon is vigyáz,hogy .
  k o n f o r m i z m u s á t . föl nem adva élethűen adja vissza, nehogy még eltérjen az uralkodó, a magyar fősodor látszatától is, hogy a Te fenti véleményed is hitelesen érvényesülhessen a KMH közvéleménynek vélt, szűk olvasótábora részéről… Hogy ő független és objektív…

  Csak egy példa, hogy alig van olyan cikke, amelybe ne lihegné bele egy-egy magas vezető, egy államtitkár, egy tábornok, egy főigazgatóvagy egy nevét,(vagy fotóját) illetve személyét, pedig az adott cikkei tartalma soha nem kívánják meg ezt az függetlent játszó alázatosságot.

  És egyetértek veled abban is, hogy annál inkább lenne fontos legalább a kommentjein keresztül megismerni egy-egy témáról alkotott önálló, saját véleményét is, vagy pl. azt, hogy miből is doktorált,mely címet ritkán a neve mellett, de mégis feltünteti…

  Mint írod; pedig tudjuk, hogyan gondolkodik… Szerintem pedig ügyesen titkolja épp azért, hogy féltett ősi titka valóban titokban is maradjon…

 • Orsós Elemér

  „tisztelthölgyeimésuraim”
  2024 július 1
  7:04 de.

  „fontos legalább a kommentjein keresztül megismerni egy-egy témáról alkotott önálló, saját véleményét is, vagy pl. azt, hogy miből is doktorált,mely címet ritkán a neve mellett, de mégis feltünteti…”

  Miért fontos ez? Ide csak Menzások publikálhatnak? Ha igen, akkor önkritikusan máris elsomfordálok!

 • Jitzak es Gorgonzola;

  Akarhogyan is probaljatok szeletelni de mind az totalis B.S.

  Komenyeci tomegmaszarlasa a menkulo Lengyeleknek Hitler es Sztalin katonai szovetsege volt az okozoja, ill. Lengyelorszag nemet es orosz elfoglalasa!!!!

  A Molotov es Ribbentropp altal alairt szovetseg Lengyelorszag kozos meghoditasaert, mint ma Ukrajna meghoditasa.

  A Wermacht kikepzest es fegyver szallitast nyujtott Sztalinnak, amit Sztalin elrabolt Ukran gabonaval fizetett.

  A szerncsetlen Lengyelek MAGYARORSZAGRA MENEKULTEK, de a Magyar hatosagok visszautasitottak oket, mivel nem volt utleveluk.
  Ti pufalykasok es besugok ugyan azt tettetek 56-ban honfi es embertarsaitokkal!!!!
  Rovid az emlekezeteitek????

  Lett volna Horthy annak tudataban es rendelte azt el vagy nem???
  Ha lenne bizonyitekod arra akkor vadolhatod Horthy-t!

  Arra nincsen valodi tudatotok, csak elvezitek a tudatlansagotok es hazugsagiatok ismetleset, s geatapo es NKVD modrjain ream probaljatok kenni.
  Szegyen es gyalazat vagytok!!!!!!!!

  Holigost;

  TEVES!!!!!!

  Nem engedte, hanem szigoruan tiltotta, ugy a hazugsag, lopas, rablas, gyilkossag, nemi-erekolcstelensegeket es onzeseket!!!!!!

  S annak kovetkezzmenyei ,ill. amit ti ‘buntetesnek’ allitatok, s engem vadoltok annak okaert, a Tenach-ben felsorolt minden atkok eredmenyeinek az elmaradhatalan kovetkezmenyei!!!!

  Na attol probalhatok hazugsagaitokkal kibujni a kovetkezmnyek elol!

  De vajon miert nem lehetnetek annak teljesen tudataban es ertelmeben amikor itten , de bizonyara hazugasagkent allitjatok hogy valaimkeppen Abraham utodai lennetek ???????????

  Ostobasagaitoknak es hazugsagaitoknak nincsen vege !!!!!!!

 • GORGONZOLA;

  Nem „allityolag” , hisze
  n minden normalis emberileny agymukodeseben letezik az elet-pusztitasanak es normalis elet-magatartasanak a feltetele.

  De meg a leg-kegyetlenebb ragadozo allat sem pusztit semmi mas elolenyt, ami eledlekent lett nyujtva, ha nem a sajat letenek a fenntartasa van kerdoben!!!!!!

  S az a DNA-jeben rogzitve valtozhatalanul. Vadallatok nem pusztitanak mas allatokat letukfenntartasnak szukseglete hianyaban.

  De vajon miert csak az emberileny pusztit mindent, sot meg sajat embertarsait barmi szukseglete nelkul is??????????

  Karcsibacsitok miert maradt nema azon hit-terjeszteseben?????

  Na, vajon mifele „elmelet” tehette volan azt lehetonek????????

 • Holigóst
  2024 június 30
  6:17 du.

  Te mondani is akarnál valamit,
  vagy csak a személyeskedés a fő „profofilod” ?

 • Jichak Permutter
  2024 július 1
  4:07 de.

  Ez az idiótikus új nick régi bajkeverőt takar.
  Csak éppen a kb. másfél évvel ezelőtti neve
  kissé ellehetetlenült hehehe.
  De az agresszív stílusát
  nem tudja elrejteni.

 • JITZACK;

  Mi a „becsulet napja” es a „szamvevo szek”?????

  Nem elek ,ottan tehat halvanyfogalman nem letezika Ti ismertelen megjegyzesetiken!!!

  Ird meg, es nyujts felvilagositast, kerlek !

 • Jichak Permutter

  Bendegúz
  7.02.2:35

  Kamenyec Podolszk-i magyar-német tömegmészárlás történelmi előzménye a párizsi békediktátum (trianon) határátrendezései okozták azzal, hogy az által sok-sokezren – monarchiás papírokkal – kerültek az új magyar határokon kívülre, majd menekültek be az ún. trianoni határok közé, annak „védelmébe” abban a tudatban, hogy a Horthy-rendszer majd automatikusan elismeri az ő magyar állampolgárságukat.

  A II.VH kitörése csak felgyorsította ezt a folyamatot, melynek során még több zsidó származású, osztrák-magyar illetőségű ember költözött ide, az ún trianoni határok közé.

  Ezzel megnőtt az úgymond rendezetlen állampolgárságú személyek számával a szervezett, „a zsidók eltávolítását követelő” jobboldali országházi hozzászólások és sajtóhangok száma. Ezek egyik legvadabb kinövése volt többekközt (Orbán mai neonáci szócsövének, Bayer Zsoltnak onnan átvett)”galiciai jöttmenteket” emlegető szennybeszédek elszaporodása az 1941-es Idegenrendészeti Razziát úgymond „lentről jövő” követelésként beállító antiszemita provokációk száma is…

  Egy barátom tökéletes magyar-nyelvű nagynénjéék – házaspár – már a huszas évek elején kerültek „haza” az új Magyarországra. Ám az irataik adminisztratív és más, zűrös, általuk nem befolyásolható területi problémák miatt az eltelt idő alatt sem rendeződhettek. Ennélfogva aztán Horthyék törvénykezése őket „hontalannak” megpecsételve az úgynevezett Idegenrendészeti Razzia hatálya alatt beleestek a többi 20’000, halálbrigádok karmaiba utalt, halálraítélt közé. Amit a Horthy-állam, ahogy azt a hivatalai alaposan eltervelték, rekordidő alatt, az elfogástól, a saját sírjuk megásásáig a legprecízebb logisztikával ütött nyélbe…
  Mondanunk se kell, hogy ezt a házaspárt abból acsaládból többé már senki sem látta. És, még a sírjukat sem…

 • Jichak Permutter

  Bendegúz
  7.02.3:20
  kérdéseire

  Rosszul olvastad, ugyanis nem „számvevő” (székről), hanem
  Nemzeti [ nyilas ] S z á m o n k é r ő Székről van szó, ami nevében és tetteiben is a brutálhatalom központi hivatala volt.

  ˙
  A Becsület napja ünnepének a kortárs mai magyar náci, (szélső-) jobb az elbukott 1945-ös budapesti német-magyar kitörési kísérletet nevezi így, melyet akkor egy SS tábornok vezetett.
  Tegyük hozzá, hogy a szovjet ostromgyűrű bezárultakor a hadvezetőség ultimátumban szólította fel megadásra ezeket az erőket „elsősorban Budapest lakossága és a csodálatos műemlékek védelmében”.
  E diplomáciai lépésre ez a legszélsőségesebb és kalandor német-magyar véderő azzal válaszolt, hogy az ultimátummal a város keleti és nyugati bejáratán egyszerre elindult két fehérzászlós szovjet parlamentert egyszerűen szétlőtték. Ez után indult meg Budapest házról-házra ostroma melynek részleteit csak az azt túlélt lakosság és a rommá-vált város mesélhetné el… Miközben a nyilas miliciák óriási vérengzésbe kezdtek a maradék budapesti zsidó lakosság megsemmisítését megcélozva…
  A finoman szólva felelőtlen,ezek a Budapestet . r o m m á v é dő német-magyar csapatok próbáltak meg kitörni az ostromgyűrűből a budai hegyek irányába, természetesen teljesen eredménytelenül. Ezt a reménytelen hősködést, hátuk mögött hagyott t ö b b – t í z e z e r . h a l o t t a l . nevezi a mai-utód jobboldal „becsület napjának”…

 • Jichákés
  Bendegúz

  Ez a nyilas Nemzeti Számonkérő Szék titulus tragikusan alliterál a Nemzeti Hadsereg,ill.az Ellenforradalom hangzatos variánsaira.

  Mely nem is véletlen összecsengés, hisz’ amit Horthy még 19-ben megkezdett, annak a nyilas államcsíny a szerves folytatása volt még akkor is ha ehhez,akkor német segítséggel Horthyt le kellett fogni…

  Az abban résztvevő mélymagyar vitézek fekete serege ugyanazt a szélsőjobboldali tömböt képviselték, mint a fővezér, és az ő nemzetinek nevezett hadserege, csak a jóval türelmetlenebb fajtájából, akik a Horthy-féle gondolatot még sürgetőbben és még-radikálisabban képzelték és képviselték, ugyanakkor elismerve a kormányzó addig eltelt 25 évének az ún. nemzeti ügyért és önérzetért tett visszavonhatatlan háborús és/+ fajvédő érdemeit, kezdve a ’19-20-as fehérterrortól az alaposan, a magyar zsidótörvényeknek(!) megfelelő jól megtervezett s remek logisztikával megvalósult mintegy félmillió deportálás precíz és mintás végrehajtásáig …

  Utóbbi,e gigászi népirtás-projektről még az 1961-ben Izraeli Legfelsőbb Bíróság előtt álló Eichmann Obersturmbannführer, holokauszt-főszervező is a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott, quqsi Horthyról…

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Orsós E:
  07.2.9:48

  Nehogy má’ elsomfordálj. Nem rólad van szó. Olvasd el újra, kinek szól… Válasz egy fölvetett kérdése kapcsán…

 • ps.
  helyesbítés:

  Nem „quqsi”,

  hanem quasi Horthyról

 • Mind a magyarnyelvu zsenik szmara;

  Az „anti-semita”, ill. a „semita” szo nem csak az Israeltak hanem minden kozelkeleti nemzetisegueket beleszamitja. A mai arabokat,
  Ill. Abraham minden utodjait akik Hagar, Keturah es tobbi felessgeiketol es Abraham es felesgeiknek a szolgalolanyaiktol szulkettek!!!!!!

  A „Jitzak” neveket hasznalok remelhetoen tudnak azt, persze ha semmi eredetuk vagy szarmazasai kapcsolataik soha nem letezett, ugy az ertheto lehetne meg barmi bargyunak is?!

  S ami az emberi ,ill. egyeni jogokat illeti, talan kepesek lehetnenek emlekezni arra is hogy a „szabad gondolkodas (persze aki tudna gondolkodni) es felfogas, kifejezes, beszed, iras, stb. barmi eszmek ill. elkepzelesek korlatlan kifejezeseit biztositja barki szmara.

  De nem embertarsaid elleni tettek es embertarsaid jogainak a szabadgyakorlasa elleni tetteket tiltja!!!!!!

  Tehat barmi elkepzelesek, mint „naci”, „komcsi, „hindu” ,”budhist”, „wuduist”, stb.stb. garantalva maindenki szamara, de nem az ellenuk valo tettek gyakorlasai!!!!!!!!!!

  Nagyon remelnem hogy az ertheto lehetne meg az itteni zsenik szmara is??????

  S az „ELLEN-forrdalom” csupan a forradalmi elvek, celok, tettek elleni cslekedeteket jelenti, s NEM magat a FORRADALMAT.

  A FORRADALOM valoban a fordulatot, ill valtozast jelenti es csupan azt ertelmezi es ertelmezte az emberi tarsdalmakban mindeg.

  Barmi forradalmom es elvei elleni tettek semmi mas mint ELLEN-forradalom, minmt a forrdalmarok gyilkolasai es bortonzesei, besugasok,stb.
  Na abban mi volt az itteni hozzaszollok tettei es reszveteik???

  Lenne barki is oszinte bevallani ma azt?????????

 • Orsós Elemér

  „tisztelthölgyeimésuraim”
  2024 július 5
  6:30 de.

  „Nem rólad van szó”.

  Tudom! Viszont Te tudod-e, hogy csak a sorozatosan -szerintem méltatlanul- látens ner- és orbánszimpátiával vádolt Szerzőt védtem, Aki nem „hajlandó” magánszemélyként is teljesen kitárulkozni! (Mellesleg egyedül csak Christopher Adam és Göllner András szokott a cikkjeikre adott kérdéseinkre közreműködően válaszolni!)

 • Orsós Elemér

  Megint egy jó észrevétel Vásárhelyi Mária tollából:

  https://nepszava.us/vasarhelyi-maria-az-ellenzeki-szavazok-a-partoknal-is-rosszabbul-szerepeltek/

  Azonban szerintem azt is önkritikusan fel kéne fogni a benfentes kritikusoknak, hogy ezeket az abnormális -általános- választói reakciókat jobbára a voksolókat mindenféle rafinált trükkökkel manipuláló megélhetési pártpolitikusok, háttérben kibickedő fizetett politika befolyásolók és a nekik kedvező politikából profitáló telhetetlen globáltőkések okozzák azzal, hogy ebbe a kiszámíthatatlan és sorozatosan betartatlan lutri igérethalmazba a „tisztelt” Választó már alaposan belecsömörlött, ezért nem mindig jól sül el a bizalmatlanság vagy jó megtévesztés miatti hasraütésre adott ixe! (Nopersze a globális mentális érzéketlenítés, azaz a közösségi létszemlélet helyett az indiviudualizmusra serkentés is hatásosan közjejátszik.)

 • „A kiállításon idehaza még sosem látott, 2021-ben New Yorkban megvásárolt, 1925 előtt készített képeiből összeállított válogatást tárnak a közönség elé.” – figyelemre méltó mondattal kezdődik a Kertész Andor fotóművészt ismertető cikk.

  Miért is az 1925 előtt készültek, és miért New Yorkban vásároltuk?
  Sokan nem tudják, a fiatal korosztály talán nem is gondolná, mert Kertész Andor (szül. Kohn Andor) 1925-ben „31 éves korában teljesült álma, budapesti hivatalnokéletét a párizsi művészvilágra cserélte. Itt élte legboldogabb napjait, a Montparnasse művészei között szabadon, kötöttségektől mentesen fotózhatott.”

  Igen, mivel 5 éve élt és hatott a numerus clausus, és nemcsak a felsőoktatásban. Kertész Párizsból 11 év múltán (1936) New Yorkba költözik, talán „látta” Európa jövőjét. 91 évesen New Yorkban hal meg.

  Emiatt ve(he)ttünk 1925 előtti Kertész Andor fotókat New Yorkban.

 • J.Perlmutter
  24.06.30.1:40
  BENDEGÚZNAK
  28.2:37válasz
  *jelölt rész

  „A Horthy-féle parlamentben egyre inkább szaporodtak az olyan hozzászólások,a nyilas képviselők, mint pl. a Matolcsy fivérek részéről,hogy a zsidókat el kell távolítani innen Mgyrországról”

  Kis illusztráció gyanánt, íme az 1942-es Budapesti Nemzetközi Kiállítás és Vásár lelkesen látogatott, e jelszó jegyében viruló egyik pavilonja:

  https://fortepan.hu/hu/photos/?q=

  Benne az egész Horthyrendszer 1919-1945, mint csepben a tenger.

 • Sajnos a link nem hozza ki a képet, ezért javaslom:

  Kikeresni FORTEPAN, 1942.év.
  majd a 22230.képszámot beütni.
  Esetleg, ha ez sem hozza ki, akkor a kiállítás keresőszót is.

 • BENDEGÚZ
  7.5.10:55

  I. A FORRADALOM olyan társadalmi mozgalom, amely erőszakosan (fegyveres, vagy vértelen úton) megdönti a fennálló társadalmi rendet és gyökeresen, illetve tartósan átalakítja azt.

  II.AZ ELLENFORRADALOM ezzel szemben a korábbi állapot(!!!) retrográd helyreállítására törekszik.
  (Mely fogalmat, illetve kifejezést nem Horthy találta ki, hanem a Nagy Francia Forradalmárok szótárából büszkén vette át.)

  Általánosan elfogadott, hogy a FORRADALOM rendszerváltással, a politikai, társadalmi és gazdasági rend széleskörű, történelmi, progresszív átalakításával jár együtt.

  Fentiekből következik, hogy Horthy elismerte a 18-19-es FORRADALMAK progresszív jellegét 😀 . Ám ő volt az, aki éppen ezt a haladó karaktert saját osztályhelyzeténél fogva ösztönösen gyűlölte s bármire hajlandó is volt e forradalmak megdöntése és megtorlása érdekében – pláne, ha ez akkora hatalommal járt, mint amit neki ígértek. Külön érdekesség-számba megy az, hogy e kérdésben a háborús ellenségeink, az Entente parancsnokság nézetei az ő osztályhelyzetükből kifolyólag ugyancsak tökéletesen egyeztek az övével. Ezért vele közösen ötölték ki a háború utáni ELLENFORRADALOM rendszerét a Horthy által megszemélyesített „kormányzóság” államformába önteni…

  Tehát az ELLENFORRADALOM . e l n e v e z é s, nem volt puszta formaság, hanem Horthy gazdasági és ideológiai nézetrendszeréből fakadó cselekvési szándék, amit így utólag visszatekintve, az ő 25 éves rendszere minden szempontból vissza is igazol…

 • Érdekes, egy ember életében is sokat változik a világ, köztük Magyarország. Engem is meglepett a következő hír:
  „Csak Budapestre mostanra sok zsidó érkezett egész Európából, Magyarország az utolsó bástyájuk, én így érzem. És ez teljes szívemből boldoggá tesz” – nyilatkozta Irina, a hozzánk települt hölgy a nius-on.

  Németül bővebben itt:
  https://www.nius.de/news/liebeserklaerung-an-die-neue-heimat-ungarn-so-schoen-wie-deutschland-frueher/43ba0d07-7b32-4a07-8650-388d148c2721

  Magyarul meg itt:
  https://index.hu/belfold/2024/07/08/nemetorszag-magyarorszag-bevandorlas-balaton-migracio/

 • Aurora Borealis

  BENDEGÚZ
  7.5.10:55

  Amit itt magyarázol az . a n t i s z e m i t i z m u s r ó l, az csupán egy szofisztikus etimológiai . o k o s k o d á s, ami csak arra alkalmas, hogy az olvasója figyelmét a lényeg helyett, a mázas felszínen tartva pont lényegről terelje el. Egyébként ezt a témahígító, a lényeget elmismásoló mesét mindenki ismeri Magyarországon. Az ügy, illetve az üldöztetések szempontjából az teljesen mindegy, hogy a sémiták kicsodák.

  Mert vannak szavak és fogalmak, mint ez is, melyek már régesrég’ átlényegültek, mondhatnánk lesüllyedtek az általuk széleskörű, káros, kóros társadalmi folyamatok, azaz az általuk gerjesztett cselekedetek legalsó szintű posványába…

  Ebből az aspesktusból, az antiszemitizmus történelmi eredete a görög „antisemites”, azaz zsidógyűlölő szóból fakad… A kifejezés az 1800-as években kezdett elterjedni éppen az antiszemita „eszmék” terjedésével. Az első dokumentált használata az 1879-es esztendőben történt.

  Az antiszemitizmus hosszú idők óta feszültségekkel töltötte meg a társadalmakat, ami elfogadhatatlan és ellentétes az emberi jogokkal és az alapvető emberi értékekkel.

  Ahol azt írod, hogy „bármi eszmék” hangoztatása az emberi jogok részét képezik,csak azt kívánom neked, h. é r e z d . is . m e g , milyen az ha az utcán „bárki”, egy veled szembe-jövő, „bármi eszme” jelszavával nyilvánosan téged, és ártatlan gyermekedet, unokádat csupán ezzel, meg azzal, kerestlen szavakkal gyaláz és mindenféle hamis vádakkal illet – persze a véleményszabadság „tiszta” [leköpés, megbotozás, vagy stb. nélküli] logikája nevében… Bájos nem???