A romlott magyar paradicsom íze — Hogyan teljesít Orbán Viktor?

2017 augusztus 17 9:05 de.165 hozzászólás

Mióta Horthy Miklós reinkarnációja, a korábbi bal-liberális pártok csődjének következtében, a hatalomba repült 2010-ben, szüntelen ezt hallatja magáról: Magyarország jobban teljesít. Az alábbiakban, röviden bemutatjuk, verifikálható adatokkal alátámasztva, valóban hogyan is teljesített Orbán Viktor Magyarország élén.

Ezt a rövid visszapillantást kénytelen vagyok a leg szomorúbb adattal kezdeni. Az elmúlt 7 év során, Orbán földönfutóvá tette a magyar 25-50 év közti korosztály több mint 15 százalékát. Ezzel egy száz éves rekordot döntött meg. Ami ennél még szomorúbb: a legfrissebb adatok azt bizonyítják, hogy a magyar ifjúság két harmadát e vándorsors fontolgatására készteti. /1/ Tudom, vannak, akik az utóbbi adatot pozitívumként kezelik: azt mondják, hogy legalább fiataljaink belelátnak egy más-fajta világba, gondolkodásba, ez csak jót tehet nekünk. Én ezt a nézetet nem vitatom. De azt igen, hogy ennek a menekülés-vágynak az oka az, hogy Magyarország Jobban Teljesít.

Kezdjük egy képpel ezt a bemutatást:

abra-hvg

Magyarország GDP mutatói az utóbbi két évben valamivel meghaladták a Nyugat-Európai átlagot, de ezek a számok, semmivel sem jobbak szomszédjainkénál, és elsősorban, a gigantikus méretű EU szubvencióknak köszönhetőek. A gazdaságfejlesztés állami beruházásainak több mint 90 százaléka 2010 után, az EU adófizetők pénzéből valósult meg Magyarországon. E pénzek nélkül, tehát önerőből, a magyar gazdaság ma már romokba állna. A legtekintélyesebb nemzetközi elemzők szerint, az EU pénzeket javarészt olyan területekbe fektette be az Orbán kormány, melyek nem Magyarország hosszútávi fejlődését, hanem az Orbán család és az Orbán körüli oligarchia megélhetését, vagyonosodását szolgálta.  Az ország gazdasági növekedésének indexe – leszámítva, a 2008-as nemzetközi gazdasági válság által okozott visszaesést – kedvezőbb volt 2010 előtt, mint a 2010 utáni években. /2/

Vegyük sorra Magyarország legfontosabb gazdasági mutatóit, hisz a GDP index önmagában nem képes egy pontos képet adni egy nemzet-gazdaság egészségéről, arról, hogyan élnek, boldogulnak az emberek annak keretei közt. Nézzük a fontosabb mutatókat. Azok mind a hanyatlásról, a visszaesésről árulkodnak. Kezdjük a magyar gazdaság versenyképességével.

A versenyképesség terepén nem felfelé, hanem lefelé csúsztunk mióta Orbán hatalomra került. /3/

A munkaerő termelékenysége Közép-Európában, egyedül Orbán Viktor földi paradicsomában csökkent 2010 után. /4/

A munkanélküliségi adatok, csupán azért néznek ki jobban, mint korábban, mert Orbán megváltoztatta az adatmérés rendszerét, a közvélemény átverése érdekében.  A foglalkoztatás terepén, a mutatók javulást jeleznek, de ennek elsősorban az az oka, hogy közel 600,000 ember elhagyta Magyarországot mióta Orbán a hatalomba repült, mert képtelenek voltak az Orbán rendszer keretei közt boldogulni. A magyar Statisztikai Hivatal, a külföldi magyar dolgozókat, egy ügyes mozdulattal, átemeli a hazai foglalkozottak adatsorába, hogy ez által növelje Orbán reputációját. A magyar foglalkoztatási adatok kozmetikázásában, az is szerepet játszik, hogy közel 200,000 munkanélküli embert, létminimum alatti fizetéssel, közmunkára kényszerített, a szeretet és összefogás pártja. Ezeknek az embereknek nincs lehetőségük új szakmákat, mesterségeket kitanulni, amelyekkel később hozzájárulhatnának személyes és hazájuk fejlődéséhez. A kormány, a munkanélküliekre kényszerített közmunkával, vegetatív állapotban tengődtet százezreket Magyarországon és olyan állapotban, amelyre nincs más kifejezés, mint az, hogy szégyenletes. /5/

A munkabérek, a minimál-bérek adóztatása terén, nem javult, hanem romlott a dolgozók helyzete 2010 óta. Nálunk a legmagasabbak a minimálbéren élők adóztatása egész Európában. /6/

Verifikálható az is, hogy a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenég Magyarországon, Orbán Viktor kormányzása óta nem csökken, hanem rohamosan növekszik. A dolgozói szegénység Magyarországon ma sokkal több embert érint, mint 2010-ben, Orbán kormányzása előtt. /7/

Magyarország kb. négyszer annyi pénzt kap az EU-tól – évi 4,6, milliárd euróval többet évente, mint amennyit oda befizet. Évente több mint ezermilliárd forint támogatás érkezik Brüsszelből. Az összes tagállam közül, a magyar GDP függ leginkább az EU által folyósított pénzektől. Mint azt már korábban említettem, a magyar állami fejlesztési beruházások több mint 90 százaléka Európai adófizetőktől származik. Példanélküli egész Európában, hogy ezeket az óriási pénzeket nem egy politikától független testület, hanem maga a Miniszterelnöki Hivatal osztogatja szét. Hogyan is teljesít Orbán e téren? Magyarország, az EU belső felmérései szerint az első helyen áll e közpénzek lenyúlása terén. Magyarországon, az Európai átlagnál 9-szer gyakoribb a visszaélés az európai adófizetők pénzével. Miért? Azért, mert itt “a kecskére bízzák a káposztát.” Orbánnak köszönhetően, Európa éllovasa lettünk a legújabb OLAF vizsgálatok szerint. /8/

Az is egy világ-szégyen, amit ez a kormány művel a közoktatással. Az OECD adatai szerint, az Orbán kormány hajtotta végre a legdrasztikusabb, legfelelőtlenebb forráselszívást az EU tagállamok oktatási szektorából. A magyar oktatásügyi minisztérium saját belső felmérései, melyekkel, az Orbán kormány csak korlátozott módon foglalkozott, alátámasztják az OECD szakértőinek korábbi állásfoglalását. Azt dokumentálják, hogy a magyar közoktatás, felsőoktatás válsága már-már a gazdaság stabilitását, illetve a továbbfejlődés lehetőségét veszélyezteti. A PISA jelentésből kitűnik, hogy: „Amíg a 2006, 2009-es mérésben a tagországok középmezőnyéhez tartoztunk, és eredményeink is átlagosak vagy átlag közeliek voltak, 2015-ben már átlageredményeink lényegesen lemaradnak a tagországok átlagaitól.”  2017-re 11 éve nem látott mértéket öltött az iskolaelhagyás, lemorzsolódás.  /9/

A nemzeti egészségügy terén ugyan azt a tragikus helyzetet, zuhanást látjuk mint amit az oktatás területén mutattunk. Idéznék megint egy pártpolitikától mentes nemzetközi intézményt, amely szintén hivatalos magyar adatokból dolgozik, azzal a különbséggel, hogy azokat nem hamisítja meg. Itt most az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index (EHCI) 2017 elején kiadott rangsorolására hivatkoznék. Ez a rangsor olyan adatokat mér, mint az ellátás hozzáférhetősége, a rendszer finanszírozottsága vagy a gyógyítás hatékonysága. A tavalyi helyezéséhez képest Magyarország 2017-ben három hellyel lejjebb csúszott és ezzel, az Európai Unióban az utolsó helyre került. Magyarország úgy teljesít jobban, hogy még a sereghajtó Görögország is leelőzte. Eközben a csehek elérték a nyugat-európai országok szintjét. /10/

A gazdasági romboláshoz, amit odafenn bemutattunk, hozzátartozik az a rombolás, amit nem lehet forintba mérni, mert az már a nemzetünk becsületét sérti. Az utóbbi magatartásáért, 2017 Május 17-én, Magyarország megkapta azt a kitűntetést, amelyet ez idáig egyetlen EU tagállam sem kapott. 2017 közepén, az Európai Parlament, a keresztény-konzervatív pártokkal karöltve, és jelentős többséggel, eljárást kezdeményezett az Orbán kormánnyal szemben, a jogállamiság, az európai közös értékek sorozatos sértegetése, a közösségi pénzek lenyúlása miatt. /11/ Nem mintha mind erre Magyarország saját jogászai nem figyeltek volna fel a korábbi években.  Ők már korábban bebizonyították, mint az EU, hogy a jogállamiság terepén nem javult, hanem romlott a helyzet, Magyarországon 2010 óta. A fejlett országok listáján, mi vagyunk a legutolsó helyen a polgári jogok igazságos megítélésével kapcsolatban. Ezt nem két Soros ügynök, hanem Magyarország két nagytiszteletet élvező és konzervatív jogász professzora állítja, dokumentálja. /12/

Szomorú hátrapillantásomban benne van az a kép is, ahogy ez az orránál vezetett nép, egy év múlva, valószínűleg egy újabb négy éves mandátummal fogja megajándékozni azt az embert, aki a fentieket képes volt megtenni vele többek közt azért, mert nem voltak többen azok, akik más irányba tudták volna terelni népünk figyelmét, bizalmát. Az első, 2010-es nagy átverés óta, a magyar szavazók többsége egyszerűen nem lát, nem is láthat egy kormányzásra alkalmas alternatívát a hazája táján.

A helyzet semmivel sem jobb a tengeren túli magyar diaszpóra terepén. Itt is százezrével menekülnek az emberek a Fidesz által pénzelt közösségek köreiből. Kanada 300,000 magát magyar származásúnak valló emberből, már csak egy pár ezer, és majdhogynem teljes egészében idős emberek köréből toborzott lélek vesz rendszeresen részt a kanadai magyarok közösségi életében. Az észak-Amerikai magyar diaszpóra egyre inkább egy olyan idősek otthonára kezd hasonlítani, melynek duzzogó lakói képtelenek rávenni gyerekeiket, unokáikat, hogy látogassák őket. Ezek az „öreg-otthonok”, kis közösségek képtelenek az önállóan gondolkodó, az értelmes, a szabadelvű fiatalsággal bármiféle kapcsolatot is fenntartani. Kizárólag egy olyan réteggel képesek együtt vigadni, amelyik néha beugrik egy kolbászsütésre, egy kis Lagzi Lajcsi féle muzsikát hallgatni, vagy időnként a trágár szavairól ismert Pataky Attilával bulizni.

Aki nem ért egyet a Fidesz irányzatával, azt az egyre kiöregedő vezetőség, egy kar-lengéssel kirekeszti a magyarok köréből. A kirekesztőknek pedig a magyar kormány nem megvetést, hanem kitűntetéseket és magyar adófizetőktől elrabolt pénzeket osztogat a tengeren túl. Szenthe Anna és Ábrahám Tibor, a magyar kormány által létrehozott Diaszpóra Tanács kanadai társelnökei. Miután visszatértek Kanadába, a Diaszpóra Tanács 2017-évi budapesti tanácskozásáról, ahol kiigazítást kaptak Orbán Viktortól, és a Fidesz vezető politikusaitól, a következő írásos utasítást továbbították a kanadai magyar szervezetek elnökeinek: Akik hátráltatnak minket az előrehaladásban, azokat egyszerűen ki kell zárnunk a közösségből, addig, amíg nem állnak ők is az összetartozás zászlaja alá. Tisztelnünk kell egymás munkáját, törekvéseit és kizárni minden széthúzó erőt!”  /13/ Ez nem az átmenet nyelve a demokráciából az önkényuralomba. Ez már Horthy, Szálasi, Rákosi, Kádár nyelve. Ez a nyelv többek közt a fasizmus, a különféle egy-párt rendszerek nyelve. Orbánnak köszönhetjük, hogy Magyarország ma ennek a nyelvnek a hazája.

A fenti adatokat nem elszomorításként, hanem bátorításként közöltem, és azért mert tudom: a magyar nép türelme nem végtelen. Közeledik, és egyre gyorsabban, a számonkérés és igazságosság korszaka. A szeretet és összefogás látszat-keltésével ügyeskedő átverésnek meg vannak számozva napjai. Ahogy azt Martin Luther King Jr a világ nyelvén mondotta – We shall overcome !!! Ahogy azt Petőfi Sándor magyarul mondotta – Itt az idő, most vagy soha!!

Göllner András

Lábjegyzetek

 1. A következő adatokat nem a mosolygós Soros György, hanem a hivatalos Magyar Statisztikai Hivatal, és köztiszteletet élvező társadalomtudósok szolgálták. http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/megdobbento-szamok-soha-nem-hagytak-meg-el-ennyien-magyarorszagot-468099. A következő adatok pedig azt tanúsítják, hogy Közép Európában, a magyar fiatalok a legpesszimistábbak jövőjüket illetően. http://444.hu/2016/04/02/a-magyar-fiatalok-a-legboldogtalanabbak-a-tersegben?fbfanpage444+20160402+0719. A KSH 2017-es felmérése pedig azt, hogy 397,000 fiatal azt fontolgatja, hogy kivándorol. https://mno.hu/belfold/par-even-belul-370-ezer-ember-hagyhatja-el-magyarorszagot-2399757
 2. A következő összefoglalók mind verifikálható adatokat tükröznek.: http://hvg.hu/gazdasag/20160226_EU_egy_fore_eso_gdp_regiok; http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ez_tette_orban-kormany_az_orszaggal_hat_ev_alatt_grafikonon_a_megdobbento_eredmenyek.591183.htm.
 3. A World Economic Forum nem egy bal-liberális, Magyarország-ellenes társaság. Nincs oka bennünket utálni. Nem a Soros György fizeti a szakértőit. Legutolsó felmérése azt mutatja, hogy hazánk versenyképességi pontszáma 4,2 pont, ami minden idők legrosszabb eredménye.  Kelet-európai versenytársaink közül Magyarország versenyképessége romlott a leg erősebben 2010 után, itt mérték a legnagyobb zuhanást. Lásd: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 Az EU 28 tagállama közt mi a 25. helyen állunk, Matolcsy György “un-orthodox” zsenialitásának köszönhetően. Lásd: Paula Annoni, Lewis Dijkstra, Nadia Gargano. The EU Regional Competitiveness Index 2016. DG for Regional and Urban Policy 2016, illetve, Portfolio.hu 2016. Szeptember 28. A WEF szakértői szerint e zuhanás mögött nagy szerepet játszik az, hogy Orbán Viktor a magyar jogállamból egy “Maffia –államot” csinált.
 4. Az egy munkaórára jutó GDP Magyarországon pontosan ott van, mint 2010-ben, miközben a körülöttünk lévő országokban a munkaerő termelékenysége mind jelentősen nőtt. Ezt a tényt nem Gyurcsány Ferenc találta ki Budapesten, miközben az irodájában táncolt, hanem az OECD Főtitkára, Angel Gurria. Ő mondta a magyar nemzet-gazdasági miniszter, Varga Mihály szemébe, 2017 Július 3-án azt, hogy a magyar munkaerő termelékenységének romlása a Fidesz gazdaságpolitikájának köszönhető, ez a magyarázat, többek között arra, hogy miért gyengébb a magyar gazdaság, mint egy csomó másik fejlett országé. Lásd: https://444.hu/2017/07/03/keves-a-beruhazas-nincs-verseny-evtizede-nem-no-a-magyar-termelekenyseg
 5. Lásd: Wiedeman Tamás. „Külföldön dolgozó magyarok szépítik a statisztikát: Lényegében kétszer nagyobb a munkanélküliségi ráta, mint amit a hivatalos adatok tükröznek”. Magyar Nemzet. 2017. Január 31. A magyar munkanélküliség körül folyó hivatalos átverésekről, a következő tudósítást is ajánlanám, mert nem párt-politikusoktól, hanem szakértőktől származnak: http://hvg.hu/kkv/20150817_Jo_utemben_valunk_a_kepzetlen_rosszul_fiz; Illetve a Világgazdaság írását: http://www.vg.hu/gazdasag/sokkal-tobb-magyar-van-munka-nelkul-mint-hittuk-471334.
 6. A következő adatokat nem valamelyik Fidesszel szemben álló párt holdudvarában szorgalmaskodó ember állította össze, hanem Magyarország hivatalos adatszolgáltatói. Ezekből az adatokból dolgozik az OECD, az EU és a WEF. A következő kimutatásokért ezek a nemzetközi intézmények felelnek. A tanulmányokról magyarul az alábbi linkeken lehet olvasni. http://mfor.hu/cikkek/13_eves_csucson_ragadt_a_magyar_berek_adoterhelese.html. Arról, hogy miért “csóró” a magyar, itt olvashatnak. http://444.hu/2015/07/22/7-abra-amibol-teljesen-nyilvanvalova-valik-hogy-miert-csoro-a-magyar/. Arról hogy hol adóztatják leg keményebben az OECD tagjai közül a minimum-bérből élőket, itt tudhatnak meg többet. http://hvg.hu/gazdasag/20150727_Itt_egy_OECDlista_amit_Magyarorszag_vezeVagy itt: http://444.hu/2016/04/12/kimagasloan-sokat-vesz-el-az-allam-a-munkank-utan-kapott-berbol.
 7. Az Eurostat szerint a szegények és a kirekesztettségben élők aránya Magyarországon, 28,8-ról 31,7 százalékra nőtt 2010 óta. 2015-2016 között a szám 100,000-el növekedett. Lásd: Employed Poverty, Eurostat. May, 2016,, vagy Europe 2020 indicators – poverty and social exclusion. 2016. illetve, hvg.hu 2016. Január 4. A legfrissebb (Július, 2017) Eurostat adatok a magyar szegénység és egyenlőtlenség növekedéséről itt találhatóak:http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ezert_szakad_kette_az_orszag_ok_az_orban-kormany_kivetelezettjei.642979.html. Egy hasonló tudósítás pedig itt olvasható. http://hvg.hu/gazdasag/20170515_A_magyarok_harmada_el_a_letminimum_alatt: Mind erről, egy korábbi összefoglalót itt lehet olvasni. http://444.hu/2014/11/26/konyortelenul-no-az-egyenlotlenseg-magyarorszagon/. A dolgozói szegénységről az Eurostat adatait javasolnám. Az Eurostat kimutatás magyar-nyelvű összefoglalóját itt lehet olvasni: http://www.serfozoistvan.hu/szemtolszembe/rekordot-dontott-tavaly-dolgozoi-szegenyseg/
 1. Legfrissebb 2017-es jelentésében, az OLAF azt állítja, hogy Magyarországon csalták el a legtöbb EU támogatást. Lásd: http://hvg.hu/gazdasag/20170531_olaf_toplista. Az EU biztosai azt is megállapítják, hogy sokkal több a csalás Magyarországon az EU pénzekkel, mint amit bejelentenek és azt, hogy itt a legkevésbé hatékony a kormányzati ellenőrzés. Lásd: http://hvg.hu/gazdasag/20170505_Kilencszer_gyakoribb_nalunk_az_atlagnal_az_EUpenzekkel_valo_visszaeles. Lásd többek közt: Are EU funds a corruption risk? The impact of EU funds on grand corruption in Central and Eastern Europe.   European Research Centre for Anti-Corruption and State Building. Working Paper No. 39, 2014; Transparency Corruption Perception Index. Transparency International. 2017 Január. A Világgazdasági Fórum éves jelentései is ugyan ezt bizonyítják. Mind erről egy rövid és közérthető összefoglalót: Kovács Márta. „A korrupció miatt zuhanórepülésben az ország, mi pedig csak nézünk, és nem teszünk semmit” 24.hu. 2017. Január 25.

9. Lásd: Education at a Glance. OECD. 2016. September 15; illetve, Kolozsi Ádám. „Kijöttek a PISA eredmények: Rosszabb, mint valaha” Index.hu. 2016. December 16.  Lásd: http://www.origo.hu/gazdasag/20150924-pisa-teszt-magyar-eredmenyek-digitalis-szovegertes.html.  Továbbá: „Itt a PISA-eredmény: három év alatt drámaian esett a magyar diákok tudásszintje. http://hvg.hu/itthon/20161206_friss_pisa_teszt. Lásd: „Fokozatváltás a felsőoktatásban” http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf.

10. Lásd: „A sereghajtók is lehagyják Magyarországot – megjött az újabb lehangoló jelentés.” Napi.hu. 2017. Január 31. És: http://www.hazipatika.com/hazipatika_pro/korhazi_ugyek/cikkek/a_magyar_egeszsegugy_a_legrosszabb_az_eu-ban/20170703105622..

11. Lásd:  „MEPs vote to start democracy probe in Hungary” EUObserver. May 17, 2017. https://euobserver.com/political/137943. Illetve: https://444.hu/2017/05/17/az-eu-torteneteben-eloszor-alkamaznak-a-legsulyosabb-buntetest-eppen-a-magyar-kormannyal-szemben.

 1. Lásd: Jakab András és Gajduschek György (szerk), A magyar jogrendszer állapota. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet. 2016. Az MTA tanulmánya, nemzetközi adatokat is figyelembe véve, megállapítja, hogy „Az alkotmányos demokrácia minősége 2010 óta folyamatosan és fokozatosan romlik Magyarországon.” Erről egy rövid összefoglaló. Magyari Péter. „Lassan de biztosan rohad a magyar jogállam”.. 444.hu 2017 Január 5. Persze, hivatkozhatnék sok olyan szakértőre, többek közt Halmai Gáborra, akik mind ezt már 2011-ben megállapították, de az ő véleményüket, “liberális” szemléletük miatt, a keresztény nép-nemzeti hullám ma már, velem együtt, más partokra sodorta.
 2. Lásd: http://kanadaihirlap.com/2017/05/23/kanadai-magyar-nemzeti-egyseg-aki-nincs-velunk-az-ellenunk/

165 hozzászólás

 • A cikk cimere.
  Utoljara, mikor otthon laktam nehany hetig, eppen Gyurcsany volt a miniszterelnok. A sarki fuszeresnel vasaroltam nehany zoldseget is. Ott lattam azt, hogy milyen aruk kaphatok. Eloszor is, a szamlan, minden tetelnek megvolt adva a szarmazasa! A paprika spanyol volt, a paradicsom olasz, a hagyma nemet stb. Na , mondtam EU-ban vagyunk, pedig szerettem volna, egy jo magyar lecsot enni otthon.

 • Ha legalább Horthy reinkarnációja lenne, mindjárt jobban állnánk.

  Horthy idejében rengeteg pénzt költöttek az alapfokú oktatásra, és 5000 modern népiskola épült! Nem is volt annyi diszlexiás, diszgráfiás ember, mint a szocializmus meg Magyar Bálint liberális oktatáspolitikája óta!

  Tegnap megint majdnem meglincseltek egy gázolót valamelyik mélyszegény faluban. Hát azt a csoportot érdemes volt filmre venni a szenzációhajhász tévéseknek, azt kéne itt lejátszani Göllner úrnak. Leépült, fogatlan emberek, akik 5 összefüggő mondatot nem bírnak elmondani ordítás nélkül. És ez az egymillió ember arra szavaz, akitől a konzervet kapja négyévenként. Nem igaz, hogy ez csak a fidesz sara, ez az egész rendszerváltó magyar “elité”.

 • No-no, fodbal stadionok építésében verhetetlenek vagyunk Európában. Építünk (pénzt adunk) fodbal stadiont román és szlovák bajnokság harmadosztályú magyar ajkú fodbal csapatoknak is.

  No és a vizes VB megrendezése az smafu? Egyetlen ideiglenesen fölépített elbontható versenymedence nem lyukadt ki.
  😀

 • Figyelő
  2017 augusztus 17
  11:39 de.

  Ez a rendszerváltás óta így van, nem az EU-ba lépéssel kezdődött. A magyar állam azóta engedi, hogy behozzák az olcsó importot, de a magyar gazdákat nem támogatja, mert az ellentmondana a nagy liberalizmusnak, a szabad versenynek.

  A fidesz megígérte 2010-ben, hogy megvédi a magyar gazdákat, hát ez nemigen sikerült nekik se.

  Nemrég írtam, hogy egy szociológus kimondta a ballib 168 órában: “Magyarországon a paraszttalanítás véget ért”. Még a Horthy korban is jobb volt a parasztoknak, pedig akkor sem volt könnyű.

 • “a munkanélküliekre kényszerített közmunkával, vegetatív állapotban tengődtet százezreket Magyarországon és olyan állapotban, amelyre nincs más kifejezés, mint az, hogy szégyenletes. /5/”

  El kell mondani újra, hogy ez a családtagokkal egymillió ember a közmunka előtt szociális segélyből élt (23 ezer forint)! Mivel a rendszerváltás után nagy volt munkanélküliség. Három-négy gyereket szültek, hogy a családi pótlékot megkapják. Lassan a harmadik generáció lép náluk szülőképes korba, 16 éves lányok szülik a több gyereket a nagy semmire, mert munkalehetőség nincs a környéken.

  Ehhez képest a 43 ezer forintos közmunka, ami értelmes elfoglaltságot ad, csak felemelőbb lehet. Különben meg a Bajnai kormány vezette be a közmunkát.

 • Szólni kéne a “magyar gazdáknak”, hogy érdeklődjenek nagy patrónusuknál, hová kerültek az eu-s milliárdok. Ott vannak azok a kamatmentes hitelre vett úri földek tulajdonosainál.
  A “magyar gazdák” mentesülnek az adófizetés alól – 6 millió forintos bevételig. Az élelmiszer kereskedelem fele feketén zajlik.
  Mit gondoltok, miért nem csökkent a tőkehús ára, holott annak áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentették pár hónapja? Hát azért, mert eddig sem fizettek áfát, 0-nál az 5 még mindig több.
  Látott már valaki élő magyargazdát, aki befizette az áfát az eladott terményei után? Talán a gabonatermelők, akik egy tételben, egyidőben tudják eladni az árut.
  Ne tévedjünk: ha a Jobbik agrár elképzelései bejönnek, megint szembesülhetünk az örökös hiánnyal, a magas élelmiszer árakkal. Fajlagosan – az átlagjövedelmekhez képest – ma olcsóbbak az élelmiszerek, mint 1990 előtt voltak, bár egyes termék csoportokban már drágábbak, mint Nyugat-Európában.

 • Nincs ma már paraszti munka, így magyar paraszt sincs.

  Növénytermesztők és állattenyésztők vannak, akik a saját vagy bérelt földeken dolgoznak és dolgoztatnak komputer vezérelt és GPS irányította földművelő erőgépekkel.

  Ezek a mezőgazdasági dolgozók gabona és más mezőgazdasági tőzsdéken szerepelnek, üzletet kötnek, exportálnak, és egyre többen gondolkodnak feldolgozóüzem létesítésében.

  Figyelő vásárlásához:
  Gyurcsány idejében tuti nem szerepelt a sarki fűszeres számláján (blokkján), hogy az a zöldség melyik országból származik. Abban az időben legfeljebb egy asztali számológép “blokkját” kaphatta, de piacokon még ezt sem adták.

 • Sok apró tévedést ki lehetne emelni a cikkből, most csak kettőre mutatnék rá.

  “Ez már Horthy, Szálasi, Rákosi, Kádár nyelve.”
  Teljes tévedés egy kalap alá venni ezeket a vezetőket. Egyébként a ballib ellenzék, amelytől Göllner úr annyira igyekszik magát megkülönböztetni, ugyanezt csinálja.

  “Lagzi Lajcsi féle muzsikát”
  Lajcsi inkább a kultúrák közti párbeszédre jó példa. Sváb származású létére magyar nótát is játszik és cigányzenét.

 • A magyar gazdák támogatásához: idéntől hektáronként 70 ezer forint az állami termőföld-támogatás. Ha tehát egy gazda 200 hektáron termel kukoricát, akkor kapásból zsebretesz 14 millió forintot, és a learatott kukoricáját viszi a tőzsdére, hogy a lehető legtöbb pénzt kapjon érte tonnánként.

 • Azt hiszem elkezdődött a választási kampány, visszatért egy “nagyágyú”. Első dörrenése tényleg szép munka, bizonyára igaz is. Egy kis bibi mégis van vele, hisz a szavazókat nem az érdekli, hogy a szomszédban mi a helyzet, hanem az ország vezetéséért versengők hogy teljesítenek. Ezért egy 2002-2010 balliberális és egy 2010-től napjainkig tartó fideszes kormányzás számai az érdekfeszítők. A professzor úr bizonyára nem futamodik meg ezeknek a számoknak az összehasonlításától cikkének második részében.

 • Édes Csárli!

  A külvilág akkor is létezik ha nem akarsz tudomást venni róla. Szerintem a soproni, esztergomi, komáromi szavazókat biztosan érdekli, hogy mi történik a szomszédban. A magyarokat mindig is érdekelte, hogy milyen az élet a kerítés másik oldalán. Már csak azért is, mert a magyarok szeretnek azon siránkozni, hogy nekik mennyire nehéz az életük, miközben külföldön mennyire isteni könnyű minden.

  Puszil: Elvíra bácsi.

 • charlie
  2017 augusztus 17
  12:49 du.

  Romániával azért érdekes az összehasonlítás, mert onnan mai napig települnek át magyarok, átjárnak a vendégmunkások. Míg visszafelé, a “csóró” Magyarországról nincs odairányuló mozgás.

 • Drizari
  2017 augusztus 17
  12:42 du.

  “Nincs ma már paraszti munka, így magyar paraszt sincs.”

  Lengyelországban mai napig nagyon sok 10 hektár alatti kisgazdaság van, és a lengyel export legyőzte a magyar termékeket!

  Magyarországon ezt a réteget mindenki cserbenhagyta. Helyette a közmunka meg az angolok vécéjét pucolni, az jobb? A neoliberálisok szerint biztos jobb, de nem mindenki gondolja így.

 • talalom
  2017 augusztus 17
  12:35 du.

  “Szólni kéne a “magyar gazdáknak”,

  Egyetértek, Gőgös Zoltán akcióinak, aki valódi szakember, kéne a csapból is folynia, meg a vidéki emberek súlyos problémáinak! Ugyebár, ha lenne balos tévé, meg önálló pártújság, akkor lehetne ezekről is írni …

  Nem Fletó, Botka, a szinte ismeretlen Molnár Gyula nyavalygásairól akar olvasni a választó. Az MSZP-nek semmilyen vidékstratégiája nincs, de minek is, mikor úgysem akarnak nyerni?

 • Drizari
  2017 augusztus 17
  12:47 du.

  Nem kukoricát kéne termelni tonnaszámra, ami úgysem tud versenyezni az amerikai importtal, és kevés embernek ad munkát.

 • Nincs paraszti porta, nincs háztáji, nem tartanak házaknál baromfit, sem lovat és tehenet sem, nem éri meg, túl sok a gondozásukra fordított munkaidő, az így előállított termék drága, emiatt piac és versenyképtelen. Megszűntek a tejátvevőhelyek is.

  Ma már nem áll neki senki kapálni, kézzel gyomlálni sem, legfeljebb a hobbikertész. A fiatal nem akar röghöz kötött lenni a házánál, hogy etesse a háztáji haszonállatokat.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 17
  1:10 du.

  Ennek a cikknek az a lényege, hogy Magyarországon mai napig vidéken él az emberek többsége. De a vidéki életforma megváltozott, ugyanis egyre kevesebb a munkalehetőség, főleg a fiataloknak.
  Az elvándorlás a Kádár-korban megkezdődött, de nem volt végzetes. Ugyanis régen a tsz-ek a helyben lakó embereknek is adtak munkát, kb. egymillió embernek.

  Manapság kb. 200-250 ezer embernek ad munkát a magyar mezőgazdaság a szociológus szerint. Ezzel szemben a rendszerváltáskor az volt a szakemberek elképzelése, hogy 200-250 ezer magyar családnak adnak majd megélhetést a családi gazdaságok!!
  Megvolt hozzá az anyagi lehetőség, inkább a politikai akarat hiányzott.

  Manapság a vidéki emberek már nem is akarnak változtatni semmin. Arra várnak, hogy legyen mindig elég közmunka, és segély, mert már maguk nem tudnak fordítani a sorsukon. Kiölte belőlük a változtatás készségét a politikai és értelmiségi “elit” árulása.

 • A cikk adatai es a panaszok alapjan az orszag leg jobb tette lehetne az EU-bol valo azonnali kilepes.

  Mint minden agzdasagi ,tarsdalmi, politikai es szocialis problemakkal szenvedo nepeknek valojaban a a teljes demokratikus nep-uralom es korlatozatlan kapitalizmus (szabad gazdasagai versnyzes) az egyedulli lehetoseguk helyzzeteiket orvosolni.

  A “szocializmusok” mindenutt ,minden lehetosegeket megsemmisitettek.

 • ” A Horthy rendszer ujja-elesztese ???

  Gm. Az adatok szerint 1920-1940 ig a korhazak szamai es az orvosok szamai tobb mint duplazodott.

  Az ipari termeles is emelkedett.
  Az orszag kifizette a haboru koltsegeit, amig elvesztette a termeszeti kincseit.

  Ketsegtelenul nem volt az u.n.”paradicsom” sehol, de nincsen “MENYORSZAG” sehol ezen a foldon. De a cikk szerint ma rosszab mint 3/4 evszazada.

 • TALALOM-hoz kerdes.

  Nem vagyok hus-evo, de mi a a TOKEHUS ?

 • KERDES a MEZOGAZDASAGI SZAKERTOKHOZ.

  Miert nem all az orszag agrar-ipara az u.n. OTFANIC *szerves) elemiszer termelesre.

  Az tobb munkat kovetel, kevesebb a vegyszerek, gepezetek es uzemanyag koltsegei, de a termekek arai 100-150% magasabbak.
  Persze nehany eves atallas es eredmenyeinke, ill. termekeknek bizonyitasa kotelezo.

 • GOLLNER cikke bizonyitja amit irtam az elobbiekben, hogy magyarorszag a leg-egyenlobb Porto Rico-val. De ott legalabb keszitenek jo rumokat.

 • Lázár György

  Remek összeállítás. Az adatok világosan mutatják hogy Orbánék alatt Magyarország egyre inkább lemaradt a szomszédoktól… és ma már Magyarország inkább a Balkán országainak csoportjába tartozik. A 74%-os GDP-arányos államadósság nem csökken jelentősen és sokkal magasabb mint szomszédoké… Ez nagyban csökkenti a jövőbeni növekedés esélyeit… szóval a további lemaradás boritékolható.

 • Ilyen az amikor valaki a 444-ből, vagy a Tudatháló blogspotból tájékozódik!

 • Drizari
  2017 augusztus 17
  12:42 du.

  Nem az elnevezés a lényeg, bár a KISGAZDA a magyar köznyelvben egy jó elnevezés a családi gazdálkodókra. A fő kérdés az, hogy miért nincs egy ilyen társadalmi csoport Magyarországon?

  Kisgazda alatt azt értem, aki el tudja tartani a családját középosztálybeli színvonalon, mondjuk 50-200 ha földterülettel. A magyar vidéki lakosság számából az következne, hogy legyen 1 millió ember, aki egy pártot is tudna indítani a képviseletére.

  Mégsincs ilyen gazdaréteg, és ma már nincs önálló politikai képviseletük se. Amióta Torgyán tönkretette a Kisgazdapártot.

 • A gazdasági (politikai) mutatók meggyőzőek, és más kritikus elemzőkkel szinkronban vannak. De mivel én magam nem értek a gazdasághoz, nyugdíjas mindennapjaimban pedig csak kis részét láthatom a nagy egésznek, egy csomó tényt le lehet tagadni előlem – és más hasonló átlagpolgár előtt – ezért bizonyára lesznek, akik egészen “másképp látják”.

  Ami viszont letagadhatatlan, ha valaki csak kimegy az utcára, vagy felszáll egy közlekedési eszközre, hogy a lakosság mentális állapota nagyon erősen romlik. Ezt pedig a legsúlyosabb problémának tartom, és egyértelműen Orbán Viktornak tulajdonítható már a 2002-es veresége óta.

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 17
  2:11 du.

  Azért nem, mert sokan, akik most jutottak földhöz, gyorsan meg akarnak gazdagodni. Mint föntebb írtam, nem a családi vállalkozók kezében van a földtulajdon nagy része. Hanem városi üzletemberek, befektetők vásároltak földet, és cégcsoportoknál koncentrálódik a földvagyon.

  Kisebb gazdáknak nincs arra pénzük, hogy átálljanak. Megoldás lenne a szövetkezés, de több termelőszövetkezet is megbukott a Gyurcsány kormányok idején. Ismerek olyan fiatal gazdát, aki ebbe ment tönkre, és az egész vagyona ráment arra, hogy becsődölt a szövetkezet. Sok gazda futott akkoriban a pénze után.

  Végül, de nem utolsósorban, az Orbán kormány kegyeltjei politikai ellentétek miatt megszüntettek egy neves biogazdaságot a 2014-es választások után. Traktorokkal beszántották a kishantosi biogazdaság 400 hektáron lévő növényeit, mondván, hogy ők kibérelték az államtól azt a területet. A rendőrök meg karba tett kézzel nézték.
  Azóta még jobban visszaesett a biogazdálkodás Magyarországon.

 • Drizari
  2017 augusztus 17
  1:34 du.

  “A fiatal nem akar röghöz kötött lenni a házánál, hogy etesse a háztáji haszonállatokat.”

  Mert szerinted az a vágya, hogy az angolok vécéjét pucolja vagy az íreknél pincérkedjen?

  És közben a magyar vidék meg leromlik, mert akik külföldre se tudnak kimenni, azok a legképzetlenebb réteg. Ők azok, akiknek csak gaz van a kertjében, és a rendőr is félve megy be a faluba. Tegnap majdnem meglincseltek így egy embert, több százan voltak az utcán. Érdekes, a nagy dolguktól még arra sem értek rá, hogy figyeljenek a gyerekre, aki az úton rohangált felügyelet nélkül!

  Pedig látszott, hogy munkája maximum a kisebbségi képviselőnek van köztük.

 • Drizari
  2017 augusztus 17
  1:34 du.

  “Nincs paraszti porta, nincs háztáji, nem tartanak házaknál baromfit, sem lovat és tehenet sem,”
  Sokan tartanak mai napig tyúkot, malacot faluhelyen. A tejpiac gondban van, ez tény.

  De ahogy Bendegúz is írja, lehetne más versenyképes terméket találni. Vedd figyelembe, hogy a falusi munkanélküliek vagy a városokba fognak tódulni vagy segélyből vegetálnak.

  A városok nem tudják fölszívni az összes munkaerőt (bár munkanélküliség van), és nem is tud megélni egy magyar család úgy, ha még albérletet is kell fizetni mellette. Az jobb lenne, ha sokan a városban nyomorognának?

 • Almási Alma
  2017 augusztus 17
  4:26 du.

  “Ezt pedig a legsúlyosabb problémának tartom, és egyértelműen Orbán Viktornak tulajdonítható már a 2002-es veresége óta.”

  Szerintem nem lehet ezt egyetlen politikus nyakába varrni. Orbán olyan témákat hozott a köztudatba, amikről a ballib oldal nem akart társadalmi vitát nyitni. Némelyik próbálkozás elég sikeres lett. Pl. hiába nem hiteles történelmileg a német megszállás emlékműve, de hasznos társadalmi vitát idézett elő.

  Vagy hiába tudjuk, hogy az Orbán-kormány sajnos a GDP négy százalékát sem költi az oktatásra, de nekik legalább van egy kitűzött céljuk, hogyan képzelik el a magyar oktatást.
  A ballib kormányok meg csak “gyártották” a sok alul vagy túlképzett, munkanélküli vagy kivándorló fiatalt.

 • hazai lámpa,

  ” Ez a rendszerváltás óta így van, nem az EU-ba lépéssel kezdődött. A magyar állam azóta engedi, hogy behozzák az olcsó importot, de a magyar gazdákat nem támogatja, mert az ellentmondana a nagy liberalizmusnak, a szabad versenynek. ”

  Itt szo sincs versenyrol. Sot! Pontosan az ellenkezoje megy, a monopolium-teremtes, ami az egesz EU lenyege.

  Nem csak a magyar foldmuveles lett leallitva. Pl. a francia farmerek nagyobbik reszet a francia allam fizeti, hogy semmit se csinaljanak.
  Szakosodas megy Europaban. Vannak, akiknek meg van engedve a foldmuveles, es vannak, akiknek nincs. Vannak akiknek meg van engedve az ipar (es annak feljesztese) es vannak, akiknek nincs. Osszeszerelo, vagy alkatareszeket gyarto uzemek epulhetnek, de igazi ipart nem epithetsz, mert alairtad, hogy nem fogsz. (Mit gondoltok, miert vettek meg a “halado” nyugatiak annak idejen a magyar gyarakat es uzemeket csupan azert, hogy masnap leallitsak oket?)

  Ezert kenytelen Orban is baromsagokra forditani az EU-tol kapott penzt, csupan atmeneti munkat adva az embereknek. Bar vitatkozhatnank arrol is, hogy lehetne-e kevesbe nagy baromsagokra is kolteni azt a penzt.

 • Hát az MTI a KSH (Központi Só Hivatal) adatai, amelyek kétségtelenül a 150 éves tudományos statisztika hagyományainak kicsit hatát fordítva ezeket az adatokat igyekeznek elhallgatni, torzítani és ellenkező színűre festeni. Fogadjunk, hogy a Nézőpont Intézet mintegy 50 milliárd forintért a cikk minden mondatát meg is cáfolná:):)

 • HL! A kisgazdaságok nem életképesek: az Amerikában, meg másutt lévő farmok többszáz (többezer) hektárosok, jelentősen gépesítettek, a népesség alig 6-8 dolgozik a mezőgazdaságban.
  A magyar gazdák azért nem tudnak jelentősen bekapcsolódni pl. a nagy üzletláncok beszállítójának, mert nincs elég, és megfelelő minőségű termékük.
  A magyar mezőgazdaságot megöli, hogy nem lehet földtulajdonos agrárvállalkozás vagy agrárszövetkezet. Bérelt földön termelni, azt karban tartani, fejleszteni (MELORIZÁCIÓ, öntözési rendszerek kiépítése), nem lehet, hiszen bármikor kihúzhatják alóla a földet. (Ahogy említetted Kishantos példáját.)
  Egyébként, kösz, hogy elismered: a Szabadság téri építmény hiteltelen.

 • Miklós, ez a KGST időkben is így ment, hogy a SZU leosztotta a szerepeket, hogy ki mit termelhet. Nyilván az EU-ban is jelen van egy önzés, és a régebben csatlakozott országok profibbak az érdekvédelemben. Én viszont arról írtam, hogy a magyar föld nagyobb része a (magyar) vállalkozók kezében van, nem a falusi családoknál. Ezt is az EU írta volna elő?

 • A fenti vita konklúziói

  Tehát a magyar paraszt kiűzetése a Paradicsomból éppen a rendszerváltással indult meg.

  Beteges jellegű tőke és földkoncentráció… A gazdaság termelékenységi mutatói a világ utolsói között büszkélkedik.

  Mindennek a koronája, hogy ma az aktuális közvéleménykutatás – Központi[!] Statisztikai Hivatal által kimutatva a magyarok (állítólagos) többsége számára Varga Mihály gazdasági miniszter “a legnépszerűbb politikus”. Ha ez igaz lenne, hát legszívesebben röhögnék rajta, de tudva a magyar valóságot, inkább sírhatnékom támad… 🙁

  .

 • Miklós, egyébként az EU-n belül talán meg lehetne egyezni a szerepek leosztásáról. Az igazi konkurencia az egész EU-nak a tengerentúli mezőgazdasági termelés. Brazil paprika, marokkói paradicsom, amerikai kukorica stb.

 • Találom, szerintem te nagyon kevered a dolgokat. A hústermelők szerintem egy olyan ágazat, ahol tipikusan a nagyvállalkozók vannak többségben, lsd. Mészáros Lőrinc. A kisebb családi vállalkozások nyilván nem tudnak velük versenyezni, nem a kisgazdák a multik beszállítói, ahol sokan vásárolnak.

 • Drizari és Hazai !

  Azelőtt a paraszti portát nem lepte fű. A háziállat minden háznál a legtermészetesebb “tartozék” termelőeszköz, v megélhetési forrásként nem hagyott semmi gizgazt és gyomot az udvarban. Virágok is legfeljebb a kis elkerített előkertben hirdették a tiszta udvar, rendes ház kultúráját.

  – Ma a pitvar minden szögletében szépen, nyírott, esetleg – ha van elég vizük – locsolt pázsitfűvel vetélkedik egymással a falu városból leköltözött nyugdíj(!)-as, vagy hobby-tulaj “népe”, akinek a határban
  “nincs szabad föld[je] egy kapa se”…

  .

  Summa summarum;

  József Attila Mondd mit érlel c. verse 85 év után, ma megint ugyanúgy aktuális, mint születésekor.

  .

 • Találom, akkor menjél Amerikába, és tömd a fejedbe a génkezelt szójaburgert! Mindnyájan jobban járnánk. Lehet, hogy te semmibe nézed a vidéki életet a pesti aszfalton, de bizony az is hozzátartozik a nemzetgazdasághoz. A tiszta levegő meg ivóvíz, a turizmus stb.

 • Találom, én már többször írtam a megszállási emlékmű ről, és a véleményem azóta se változott. Na sebaj, ismétlés a tudás anyja.

 • Don Golo,

  készült fölmérés, még a Vidékfejlesztési Minisztérium készítette az új földtörvénnyel kapcsolatos társadalmi vita keretén belül 2012-ben.

  A kérdőívek kitöltésébe bevonták a családi gazdálkodókat, akik 20-40 hektár (nagyjából 11-23,5 hold) kicsi földterületen végeztek növénytermesztést. Ebből kiderült, hogy szerintük egy családi gazdálkodást maximum 300 hektárig lehet végezni (nagyjából 175 hold), ettől több megművelése már plusz munkások foglalkoztatásával járna.

  Ebből is látszik, hogy bizony a József Attilai 5 hold (nagyjából 8,5 hektár) föld megműveléséből családot eltartani és abból megélni ma sem lehet.

  A magyar faluszerkezetben a házak mögötti földterület nagyjából 1-2 hold (1,7-3,4 hektár), ez édeskevés az önfenntartáshoz. Ám sok falusi házhoz mindössze csak egy kiskert tartozik, ami legfeljebb hobbikertnek jó.

 • Göllner András

  Érdeklődéssel olvasom a hozzászólásokat, melyek túlnyomó része egy olyan kérdést feszeget, amelyről én – hely hiányában – egy szóval se beszéltem: nevezetesen arról a rombolásról amelyet Orbánék a magyar mezőgazdaság, a magyar vidék, a magyar élelmiszeripar testén, a magyar vidéki emberek lelkében, hétköznapi életükben hajtottak végre. Ebbe a rombolásba, már első kormányzásuk idején, a volt Kádár-spicli, Torgyán Józseffel karöltve, belevágtak. 2010 után csupán nagyobb sebességre váltott a fosztogatás. Mint azt maga Angyán József, Orbán egykori államtitkára vallja, a Fidesz földprivatizációja, a magyar földvagyon átjátszása a haveroknak, a volt gázszerelőnek, Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándor bankárnak, Töröcskey István és a többi havernak, családtagnak, nem más mint közönséges földrablás. Lásd: http://greenfo.hu/hirek/2017/02/17/allami-foldprivatizacio–intezmenyesitett-foldrablas-3. illetve: https://atlatszo.hu/2015/10/06/igy-kaparinthatjak-meg-stromanok-az-allami-foldek-legjavat/.

  A lényeg: Orbánék nem fejlesztik, hanem fosztogatják a magyar agráriumot. Varga László, a Nemzet Agrárgazdasági Kamara (NAK) élelmiszeripari szakértője tudja mit mond. Idézem. „A magyar mezőgazdaság gyenge láncszeme az élelmiszer-feldolgozóipar…nem megfelelő a termelékenysége, a hatékonysága, a versenyképessége…az elmúlt tíz évben ez a szektor erodálódott.” Lásd: https://www.agrarszektor.hu/agrarvidek/lemaradunk_vagy_felzarkozunk_ki_kell_hasznalni_a_lehetosegeket.5448.html.

  Megelégedéssel konstatálom, hogy a cikkben szereplő adatok egyikét se volt edddig képes bárki megcáfolni. A Bendegúz, Figyelő, vagy hazai lámpa féle pocskondiázókon csak mosolygok. A komolytalanságnak nincs határa.Folytassák nyugodtan, jókat szórakozom rajtuk. Este egy tanyasi csirke fog szerepelni az étlapon. 🙂 🙂

 • Göllner András
  Még több magyarázat kellene a hajdani mezőgazd. megértetéséhez, ha kitérnénk az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek és hozzájuk kapcsoló háztájik működésére, valamint az ezekhez kapcsolható feldolgozóipar teljesítményére.
  Éppen ma megint hallottam egy idős agrárszakembert : a70-es, 80-as években a mezgazd. nettó befizetője volt a magyar gazdaságnak. A szétverésben Antall elévülhetetlen “érdemeket ” szerzett, – Torgyán volt a tanácsadója.(Nem is kerültük el a végzetet)
  Szervusztok, jó estét !

 • az elmúlt tíz évben ez a szektor erodálódott.”
  Ez akkor kővetkezett be amikor szocialista elvtársaink eladták a magyar élelmiszer feldolgozóipart. Most tőrténik ezen iparág újraépítése.
  Kanadában is van tanya??? Vagy Magyarorszáról lett importálva a tanyasi csirke? Élelmiszerileg ellenőrizve lett??? nehogy valami bajod legyen tőle…Persze a fű mindentől megvéd.
  Nem tanyasi üdvőzlettel.

 • Göllner András
  2017 augusztus 18
  12:48 du.
  Nagyon sajnos mindenben igazad van, de az alábbi idézetet kissé módosítanám, ami semmit sem javít a jogos megállapításaidon:
  “A lényeg: Orbánék nem fejlesztik, hanem ŐK IS fosztogatják a magyar agráriumot.” A magyar agrárium fosztogatása már jóval a rendszerváltás színre lépése előtt, kb 1982-től elkezdődött, de Orbán már a neki jutó maradékot is tovább fosztogatja! Ezt a kiegészítést nem Orbán mentegetésére, hanem az igazság kedvéért voltam szemtelen merényleni, abból az elgondolásból hogy, nagy elődeit se felejtsük ki a magyar agrárium jótevői közül.

 • tóth péter
  A magyar élelmiszer feldolgozó ipart nagyon nehéz lesz újra felépíteni, – csaxólok, a gyümölcs és zöldségtermesztésnek annyi,
  legalább 10 éve.

 • Érdekes a szelektív emlékezet. Akik dolgoztak a külkereskedelemben, vagy maguk is mezőgazdasági külkereskedők voltak tudják jól, hogy a libamájon kívül semmi nem volt nyugaton piacképes, sem árban, sem a feldolgozás minőségében.
  Az egy dolog, hogy vették a magyar gabonát, az már más kérdés, hogy milyen áron (ami vételár tkp. ráfizetés volt). Vették a Pick téliszalámit, de milyen áron? És így volt ez mindennel.

  Mára javult egy kicsit a helyzet, az előállítási költségben egyre kevesebb az élőmunka költsége, de akadnak még gondok.
  Például ki mit gondol, hogy Magyarországon mennyi ember kell 1200 tehén napi kétszeri fejéséhez? 😀
  (nálunk az istállóból ki nem mozdulnak a tehenek, nincs legeltetéses nagyüzemi tejtermelés)

 • Drizari
  2017 augusztus 18
  3:19 du.

  “semmi nem volt nyugaton piacképes, sem árban, sem a feldolgozás minőségében.”
  Minek lett volna piacképes, mikor mi az orosz piacra dolgoztunk? Az oroszok szerették a lecsót meg a konzervpaprikát, úgy ahogy volt. Az ő hazájukban még olyan se termett.

  “(nálunk az istállóból ki nem mozdulnak a tehenek, nincs legeltetéses nagyüzemi tejtermelés)”
  Én emlékszem arra, hogy a tsz időkben voltak ilyen óriási karámok meg istállók, ahol több száz tehén álldogált az udvaron. Nyilván a takarmányt fogyasztották, nem legeltek. Valószínűleg húsmarhák voltak, és nagy teherautókkal szállították mindenfelé.
  Lehet, hogy a színhúst még Nyugaton is megvették.

  Azok az istállók ma mind üresek, vagy másra használják. Lehet, hogy volt vele ráfizetés, de szerintem még mindig jobb volt, mint a mostani rendszer. Kiürül a vidék, csak a segélyesek maradnak, akik közé nem mer bemenni a hatóság se lassan.

  Nem csak a bevételt kell nézni, hanem hogy mit jelentett az országnak kulturálisan, egészségileg a vidék!

 • Drizari
  2017 augusztus 18
  10:51 de.

  Bocs, de én másképp tudom. Én úgy tudom, hogy a hektár a nagyobb egység.

  Tehát a 20-40 hektár az kb. 40-80 hold földterület.

 • Göllner András
  2017 augusztus 18
  12:48 du.

  Mit óhajt, mit cáfoljunk meg Göllner úr? Tudjuk mi is, hogy szegények vagyunk, anélkül hogy ezt Kanadából nem túl kedvesen az orrunk alá dörgölnék.

  Nekem a táblázatból az jött le, hogy Románia rosszabbul áll, mint mi, az orvosi ellátásban, az iskolázottságban, és a nyaralásokban. Szlovákia valamivel megelőz minket vagy hasonló. Hát ez nem nagyon függ össze Orbánnal vagy inkább a javára írható.

  Ami megdöbbentő, az a megelőzhető halálesetek száma. Én is írtam máshol, hogy mit tapasztaltam a rákos betegek kezeléséről, tehát sajnos ebben van valami. De ez szintén nem Orbánnal kezdődött, bár a vizitdíjas népszavazás így visszatekintve nagyon felelőtlen dolog volt. Én egyébként nem mentem el szavazni.

 • Göllner András

  @ Hazai Slampos

  Én csupán azt dörgöltem a maga orra alá, hogy slampos. Krokodíl könnyeivel nem fog senkit se meggyőzni, még azt a háztáji csirkét sem amelyik kimenekült a maga rozoga kerítésén a szabadba. Bármennyire szeretné kiforgatni szavaimat, Bendegúz barátjával, és a többi kiskakassal akik maga körül kukorékolnak, cikkem nem kifosztott népemet ostorozta, gúnyolta, hanem Orbán Viktort, aki ezt a népet mindenéből, még a becsületéből is kiforgatta. Szánalmas hozzászólásai idáig csak egy dolgot bizonyítottak. Azt, hogy képtelen megkülönböztetni a szezont a fazontól.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 18
  4:47 du.
  Neked van igazad, segítek:
  1 hektár= 10000 m2 (100*100m)
  1 magyar hold= 5751.7 m2(1600 négyszögöl*1,896*1.896)(1 öl=1.896m)

 • A mezőgazdaság mint olyan, mindenhol rosszul áll, nem csak a magyaroknál! A kanadai farmer fia, lánya sem akar a földet megművelni,almán kívül én sem veszek feltétlenül kanadai árút.
  A marhahúsra pl. nincs ráírva, honnan származik.
  Mióta a kínai , indiai olcsó árú elöntötte a világ piacot, mindenhol a hazai termés bajban van.

 • Göllner András

  @ Figyelő

  Majd ha a magyar mezőgazdaság olyan “rosszul” áll mint a kanadai, elkezdhetjük ünnepelni Orbánt. Eddig még csak azt mutatta, hogyan kell még jobban tönkre tenni, kifosztani a magyar gazdákat, mint korábban. Én szerintem maga jobban ért a mosáshoz mint a mezőgazdasághoz.

 • Göllner András
  2017 augusztus 18
  8:37 du.
  Ja, maga talán ért hozzá?
  Csak mások piszkálásához ért, semmi máshoz!

 • Göllner András,

  Szokasodhoz hiven rendkivul szelektiv memoriad van, amit itt mar tobben el is mondtak neked, de nem akarod erteni.

  A magyar gazdasag ledogleszteseben az elvtarsaid sokkal jobban kivettek a reszuket, mint a FIDESZ, bar oket sem kell felteni.

  Ami a fold-mutyikat illeti, hat persze. Ez az egyetlen ami megmaradt, amire az elvtarsaidnak nem volt ideje, hogy atpasszoljak nyugat-europai kezekbe. Hat most az Orbanek atpasszoljak a foldeket gyorsan magyar kezekbe, hogy kesobb ne tudjatok azt is elkotyavetyelni egy jo kis kethetes all-inclusive udules remenyeben.

 • Kifelejtettem, hogy a kanadai farmerek is mennek szepen lassan, egymas utan tonkre. Nem csak a torpefarmok, meg a nagyok is.
  Probalj meg ugyesebben hazudozni Bandikam!

 • Miklos
  2017 augusztus 19
  1:43 de.
  Köszönöm a megerősítésedet és a megerősödésedet! Tudtam hogy Te sem bírod sokáig a számkivetettséget! Remélem azért idáig is képben voltál!

 • Göllner András

  @ Figyelő

  “Ja, maga talán ért hozzá?”

  🙂

  Igen, értek hozzá, kezicsókolom. Kb 40 éve, közgazdászként, gazdasági elemzéssel keresem a kenyeremet, de néha ide is lejövök, hogy megpiszkáljam azokat akik itt hülyéskednek. (Ezt a képességemet angolul multitaskingnak hívják.) Közgazdász minősítésemet – PhD Econ – a London School of Economicstól, 1978-ban kaptam. Önt mikor minősítették Orbán mosónőjének ?

 • Miklos
  2017 augusztus 19
  1:43 de.
  Köszönöm a megerősítésedet és a megerősödésedet! Tudtam hogy Te sem bírod sokáig a számkivetettséget! Remélem azért idáig is képben voltál! Örülök hogy, Charlie sikeresen kiugrassztotta a nyulat a bokorból, bár valami nekem is kapiskálódott!

 • Az egyik lényeges kérdés az, hogy Mészáros Stróman Lőrinc, azaz Orbán Viktor dublőrje tulajdonában hány “ha” termőföld koncentrálódott eleddig, mert ez ha nem csinál vele semmit – mert bizony otthagyják parlagon – a járadékot akkor is megkapják érte…

  .

  DE kéremszépen, tegye már föl valaki ide a KMH-ra,

  hogy

  MENNYI [FÖLD-] JÁRADÉKOT, ILL. ÚGYMOND AGRÁRTÁMOGATÁST

  KAPNAK AZ UNIÓTÓL EZEK A KONCENTRÁLT Fid-SS-es NAGYBIRTOKOSOK

  HEKTÁRONKÉNT, ÉVENTE ? ? ? ? ! ! ! !

 • Göllner András

  @ Miklos

  Micsinátál a vessződdel Miklós ? Te is megetted,mint a Steve Bánnon ?

  Miklos ! Igazad van. Én valóban a szelektív memóriámról vagyok híres. Olyan dolgokra vagyok képes emlékezni amiket rengetegen elfelejtenek. Te is, vagy a mosónő. Majd ha a 13 lébjegyzettben közölt tömérdek nyílvános adat közűl egyet képes leszel meg-hazudtolni töketlenkém, gyere vissza elém és adok egy új vesszőt a neved felé, hogy jobban megerősítsd Orsós Elemért. Oké Csárli ? 🙂

 • Göllner András
  2017 augusztus 19
  9:06 de.
  Tudom MIT jelent a közgazdász cím, de nem jelenti ezt, hogy gyakorlatilag, földön gazdálkodjon.

 • Göllner,fekvőtámaszok és szaxofonozások utáni, fejedben jelentkező vérbőséget érdemes lenne kihasználni, hogy végre az almát hasonlíthassuk össze az almával és megírd milyenek a gazdasági mutatók a 2002-2010 balliberális és a mai konzervatívabb berendezkedésben. Ahogy látom, szemlesütve “eltekered a biciklit” a feladat elöl, amit persze megértek.

 • Göllner András

  @ Figyelő

  Mér, hol a fenébe gazdálkodnék mint a földön, tessék mondani ? Fenn a paradicsomban ? Ott nem kell, mert ott nincs hiány. Ha nekem nem teccik hinni, tessék megkérdezni Kornai János bácsit. Odafenn már nem kell alkalmazni a Philips görbét. A jó Isten mindenről gondoskodott. Az igazán nagy kérdés az, hol vannak a muzulmánok – ők hogyan jutnak be a paradicsomba mongyuk Barcelónából ? Én van amikor konzervnyitóval, van amikor csak kézzel vágok bele.

 • Göllner András
  2017 augusztus 19
  12:31 du.
  Egyetlen állításodat sem hazudtoltam meg, mind a 13-at kipipálhatod, csak az elkövetők körét szélesítettem ki hogy, ök se szomorkodjanak a méltánytalan mellőzés miatt!

 • Orsós Elemér,

  ” Köszönöm a megerősítésedet és a megerősödésedet! Tudtam hogy Te sem bírod sokáig a számkivetettséget! Remélem azért idáig is képben voltál! ”

  Koszi neked is, de nem olvastam sokaig a blogot. Most is jobb lenne ha a konyvemmel tokoresznek. 🙂

  Göllner András,

  ” Igazad van. Én valóban a szelektív memóriámról vagyok híres.”

  Igen, azt eszrevettuk itt jonehanyan. A helyedben viszont nem dicskednek vele tulzottan, meg valaki visszamondja az “egyetemen”, ahol “tanitasz”.
  Mellesleg felreertettem valamit. Azt hittem cocillyologusch vagy, erre kiderul, hogy kozgazdasz. Tehat akkor nem a kanadai ifju titanok agymosasaval foglalkozol, hanem azt tanitod nekik hogyan kell ugyesen lopni, arra az esetre, ha “liberalis” politikusok lesznek beloluk. 🙂

  “Majd ha a 13 lébjegyzettben közölt tömérdek nyílvános adat közűl egyet képes leszel meg-hazudtolni töketlenkém…”

  El sem olvastam a cikkeket. Felteleztem a link-be irt dolgokrol, hogy tobbe-kevesbe igaz lehet. Tehat en es meg tobben is itt nem vontuk soha ketsegbe amit irtal, csupan emlekeztettuk a szelektiv memoriadat arra, hogy amikor a bolsi haverjaid loptak, akkor nem voltal ugyanilyen elenk es tisztanlato.

  De te csak darald tovabb a butasagot, talan akad itt 1-2 olvaso, aki vevo ra. No es ismetles a tudas anyja! Ez kulonosen igaz a propanada eseteben. Csak kerdezd meg Goebbels kollegadat es elvtarsadat, amint majd talalkoztok!

 • Don Golo 12,30

  Ezt a nagy EU-s BULIt hivatalosan úgy hívják, hogy

  T E R Ü L E T A L A P Ú . T Á M O G A T Á S

  Annyira tiszta és a kritikátlan támogatás miatt már kockázatmentes biznisz, hogy BP-bank hajlandó sőt ajánlkozik azt még

  ELŐFINANSZÍROZNI is.

  Tehát Orbánmészáros kisajátítja a földeket és függetlenül attól, hogy termelnek e azon valamit, rendszeresen még komoly summa is ÜTI a Fid-SS oligarchia MARKÁT. Így aztán országos kiterjedésű tőkés földbirtokaikon mégiscsak kénytelenek valamit dolgozni is : így lesznek

  EGYSZERRE ők-maguk a maguk aratásának
  SUMMÁSAI ÉS MAROK 😀 -SZEDŐI *.
  ˙

  ˙
  *
  – Summás: idénymunkára, megszabott járandóságért szerződött arató-munkás.
  – Marokszedő: aratómunkás, aki a kalászt kévébe köti.

 • Göllner András

  @ Orsós Elemér

  “Egyetlen állításodat sem hazudtoltam meg, mind a 13-at kipipálhatod, csak az elkövetők körét szélesítettem ki”

  Ez jó. Puszit kapnál Donald Trumptól. Ő is ezt mondja. Mindkét oldal bűnös: A Nácik és akik ellenük tüntetnek. Nem tetszik neki ez a látvány. Gondolom a második világháborút is így látjátok a Miklos barátoddal. Mindkét oldal bűnös volt – a nácik és akik nekik mentek. Csak a mi jóságos Horthy Miskánk ált a helyén, csak azért vette el a szavazati jogát a magyar szavazók 70 százalékának, azért hozta be a zsidótörvényeket, azért mentette fel a Fehér Terror elkövetőit, azért fúrta meg a földreformot, azért szolgáltatott ki 460,000 ártatlant Auschwitz hóhérainak, mert jót akart, mert magyar hazafi volt. Még hány világháborúban szeretnétek fiúk, hogy Magyarország a vesztesek oldalán szerepeljen ? Most jött el annak az ideje, hogy mi védjük meg Putyint, az Azeri, Kazakh gyilkosokat a nyugattól az utolsó csepp magyar vérig ? Hm ? És ha ezt is elveszítjük, évtizedekig ezt a veszteséget fogjátok siratni fiúk ?

  Szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy Trump egyik főtanácsadója a Fehér Házban egy magyar vitéz, vagy az, hogy Orbán imádja a narancnsbőrűt. A romlott paradicsom íze úgy látom senkit se zavar. A “hazai lámpa” továbbra is csak sötétséget okád. Amikor az igazságot már képtelenek vagytok megcáfolni, csak egyet tudtok mondani – ilyen volt korábban is, inkább fogjuk be a szánkat. Hajrá Magyarország !

 • Göllner András
  2017 augusztus 20
  10:07 de.
  Ügyes, nagyon ügyes! Nem mindenki tud egyetlen mondatra ilyen szétszórtan hadoválva vagy hochmecolva(bocs, úgy nem mert, ahhoz sokkal több ész kell!) reagálni!

 • Kedves Göllner András, persze sokmindenben magának van igaza. A magam tapasztalatai szerint azonban csak azt tudom mondani, mi már itt az “őshazában” meglehetősen fáradtak vagyunk, persze ebben közrejátszik az is, hogy Miviktorunk, mint az ügyes horgász, folyamatosan fáraszt minket a blőd, idióta ügyeivel, amire folyton ráharapunk. És hát voltaképpen nincs semmilyen kő, ágacska vagy bármiféle “ellenzéki” halacska ebben a nagy vízben, aki legalább egy kicsit nyüstölné azt a nyavalyás horgászzsinórt…

 • Elemér 11:38, azért azt értékeld, hogy a “magyar paradicsomtól” milyen ügyesen eljutott az “auschwitz-i hóhérokig”. Hát igen, ha elfogynak az érvek…

 • András, a kommenteket tilos elolvasni. Még tilosabb válaszolni rájuk. Ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.
  Megmondtad a magadét, kiválóan, rengeteg ellenőrizhető adattal alátámasztva. Kész. Megtetted a dolgod.

 • Göllner András,

  ” Puszit kapnál Donald Trumptól. Ő is ezt mondja. Mindkét oldal bűnös: A Nácik és akik ellenük tüntetnek. Nem tetszik neki ez a látvány. Gondolom a második világháborút is így látjátok a Miklos barátoddal. Mindkét oldal bűnös volt – a nácik és akik nekik mentek. ”

  Mintha kisse megint keverned a kecsegve ringo fecsket a recsegve fingo kecskevel. Nem gondolod, hogy a kettonek semmi koze egymashoz?

  Bar belemehetunk egy parhuzamos elemzesbe, ha annyira kivanod:

  Amerika:
  Egy nacikbol allo gittegylet bejelenti hogy felvonul. Masodszorra meg is kapja az engedelyt. Az ellentuntetok, szinten szocialista/kommunista vadbarmok (csak kicsit maskepp) nem kapnak engedelyt az ellen-tuntetesre.
  Eljon a szep nap. A rendorok nagy szammal kivonulnak. A nacik elkezdik a bekes felvonulast. A masik szocialista horda (akik legalabb 10-szer annyian vannak) ratamad a bekes felvonulokra, mikozben a rendorok is bekesen szemlelik az esemenyeket, aztan eltunnek a tett szinhelyerol.

  Hogy elore eltervelt a dolog abbol latszik, hogy a rendorfonok parancsot adott a rendoroknek arra, hogy ne avatkozzanak be. Ilyen parancsot sajat magatol egyetlen rendorfonok sem adna ki sehol a vilagon, meg a kannibalok kozott sem. Nyilvanvalo provokaciorol van szo, vagy talan nagy-gyakorlatrol, hogy lassa a komcsi oldal meddig lehet elmenni, es hogy hatasosan mukodik-e a “szabad sajto”, ami belenk akarja sujkolni, hogy a vetlen a vetkes.
  No es itt most nem az elvekrol van szo, mar csak azert sem, mert teljesen mindegy melyik szocialista csurherol van szo, mindegyik komplett idiota. Itt arrol van szo, hogy melyik csurhenek volt joga felvonulni, melyiknek nem, es melyik tamadott ra a masikra. Amikor ezt nezzuk, valoban Trump hibat vetett, ebbol a szempontbol nezve csak a komcsi hordat kellett volna elitelnie.
  Azonban en egyetertek Trump-al ebben, mindket bunko, eroszakos horda megerdemelte, hogy elkuldjek oket a francba.

  Europa:
  Nemetorszagban a nyugati hatalmak feltesznek egy naci orultet hatalomba, adnak az orszagnak kolcsont hogy ki tudja epiteni az iparat, elsosorban a hadiiparat, es osztonzik, hogy kelet fele terjeszkedjen, mert arrafele lakoznak a komcsi bacsik. Kozben ugyanezek a hatalmak felfegyverzik a komcsi bacsikat is. Mindket fel, akiknek egymas torkanak kene esniuk a forgatokonyv szerint, eszreveszi hogy hulyenek nezik oket. Mas alternativak utan neznek, de vegulis a naci ugy dont, hogy mindenkit egyszerre probal meg leigazni. Beindul a veres haboru. Amerika tovabbra is tamogatja mindket oldalt, ahelyett, hogy rendet probalna tenni. Mikor mar mindegyik nagyhatalom alaposan eladosodott es kifulladt, a rendor (Amerika) vegre kozbelep es befejezi a torzsalkodast.

  Na jo, nem mondom, vannak parhuzamok, de kivancsi lennek, hogy te hogyan tudsz moralis kulonbseget tenni a ketto kozott? Nem csak a ket esemeny, de a foszereplok kozott is. Mennyivel jobb az egyik, mint a masik?
  Szerintem az osszes resztvevo egyforman bunos mindket tortenetben, mind egyforman elitelendo es mind megvetendo. Te viszont el tudod donteni, hogy melyik allatnal is rosszabb banda jo neked. Erdekes…
  De legalabb nem cocyllyogusch vagy.

  “Még hány világháborúban szeretnétek fiúk, hogy Magyarország a vesztesek oldalán szerepeljen ?”

  Attol, hogy Oroszorszaggal kereskedik Magyarorszag meg nem fog szuksegszeruen belepni a vilaghaboruba. Szemely szerint csak remelni tudom, hogy teljesen kimaradnak belole.
  Hadd elvezzek egymast a nagyok.

 • Göllner András

  @ Kertész Ákos

  “Ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.”

  Vidéki srác vagyok. Rég óta etetem a disznókat. 🙂

 • Hínye, azt a rézfánfütyülő rézangyalát, előkerült Andrásunk bábmozgatója is!

 • András, fogadd meg Ákos bölcs szavát! Te annyi minden hasznosat tudsz csinálni, ne áltasd magad, ez mindenféleképpen negatív energia itt a tökkelütöttek között. Már én is hatodára visszafogtam az erre szánt időmet és lám, már nem álmodom Figyelőről, Miklósról és a fajtájukról.

 • Göllner András
  2017 augusztus 20
  10:07 de.

  “A “hazai lámpa” továbbra is csak sötétséget okád.”
  Esetleg valami konkrétumot nem lehetne, hogy miben nem ért egyet?

 • Almási Alma
  2017 augusztus 20
  11:42 de.

  “amire folyton ráharapunk.”
  Mivel a ballib oldal is tele van kisebb-nagyobb stiklikkel, árulásokkal, és történelmi hazugságokkal.
  Az kiabál legjobban, akinek a háza ég, hát itt a ballib oldal fülsértően kiabál.

 • Göllner András
  2017 augusztus 20
  10:07 de.

  “Csak a mi jóságos Horthy Miskánk ált a helyén, csak azért vette el a szavazati jogát a magyar szavazók 70 százalékának,”

  Konkrétan Bethlen István azután szűkítette a választójogot, hogy 1920-ban egy fajvédő párt jelöltje megelőzte a választásokon. Az biztos nagyon demokratikus lett volna, ha Magyarországon esetleg 1920-tól a szélsőjobb kormányoz, de jobb nem lett volna.

  A földreformot nem Horthy fúrta meg egyszemélyben, hanem a teljes politikai elit. Beleértve a 3 uralkodó osztályt, a keresztény arisztokráciát, a zsidó burzsoáziát, és az úri középosztályt. Sőt, mikor 1918-ban a polgári demokratikus oldal kezében volt az ország vezetése (őszirózsás forradalom), szintén nem került sor országos földreformra!

  És igen, nem attól lesz jobb ember valaki, hogy a mellét veri, hogy ő mekkora demokrata! Ha a rendszerváltás után mindkét oldal elhanyagolta a humánus szempontokat, és mindent a szabad versenynek áldozott föl, akkor mindkettő hibás abban, hogy 30 év múlva idejutott az ország.

 • Göllner András
  2017 augusztus 18
  5:49 du.

  “Orbán Viktort, aki ezt a népet mindenéből, még a becsületéből is kiforgatta.”

  Orbán leginkább az EU-s támogatások felhasználásában kérhető számon.

  Viszont a magyar gazdaság átállítása a piacgazdaságra és a magántulajdonra, 1998 előtt nagyjából megtörtént (privatizáció, kárpótlás). A demokratikus intézményrendszer kialakítása is akkor történt.

  Ami érdekes, hogy a balliberális oldal úgy csinál, mint aki ott sem volt. Nem halljuk naponta, hogy a ballib pártok mit tettek le az asztalra rendszerváltás címén, egyáltalán hogy mit köszönhet az ország a csodás kormányzásuknak! Pedig már nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy miért kéne újra a bukott arcokra szavazni.

 • Göllner András

  Kedves magyar testvéreim akik azt tanácsoljátok, hogy ne álljak szóba azokkal akik ide lenn, és nem odafenn érvelnek. Akkor most hozzátok fogok beszélni, és röviden.

  A magyar politikai kultúra, politikai élet akár jobb akár bal oldalának legnagyobb hiányossága, hogy képtelen a nép nyelvén beszélni. Képtelen leereszkedni az utca színtjére. Képtelen Jézus tanítását követni. Én nem félek attól, hogy disznó lesz belőlem, ha Charli, vagy Boda Marcsi nyelvén beszélek, ha úgy beszélek mint ők, ha le-keverek egy két pofont, néha oda-baszok az asztalra. Szarok rá, hogy mit gondol erről az akadémia. Az se tudja, mit csináljon velem.

  Bár engem is frusztrál ez a tevékenység ide lenn, sok időt vesz igénybe, kerülöm is ezt a “foglalkozást” néha lejövök ide, szóba állok a lábvízkereskedőkkel, nem csak odafenn a felhőkben sétálgatok, egy fajta felsőbbrendűségi tudattól fütve, óckodva, nehogy be piszkítsam magam azzal, hogy néha odamondok ennek annak, sőt, olyan stílusban, ahogy saját ellenfeleim beszélnek hozzám.

  Szerintem nem az a baj, hogy én lejövök ide, hanem az, hogy kussól az egész magyar liberális osztály, képtelen volt rendet teremteni Kádár után, illetve egész közép Európában, átadta a terepet a fasisztáknak, és képtelen Orbánnal, Trumppal szembeszálni. Képtelen le menni a falvakba, vidékre az egyszerű, meghurcolt és átvert emberek közé, ott lenn velük együtt dolgozni hogy vége legyen már egyszer ennek a magyar kálváriának.

  A magyar politikai establishment mind két oldala, sajnos, disznónak nézi ezt a népet. A jobb oldal disznóként eteti, a bal oldal nem képes vele szóba állni. Kezicsókolom.

 • Kertész Ákos
  2017 augusztus 20
  12:47 du.

  Művész úr, attól tartok, hogy az intelme esetünkben célt téveszt. A korpás intelem a keresztényekhez szól, hogy ne vigyék ki a vitáikat a külvilág elé.

  A mi esetünkre inkább az a példabeszéd illene, ahol Jézus együtt vacsorál a bűnösökkel és vámszedőkkel. Tehát Göllner úrnak van igaza abban a vitában, hogy szabad-e kommentelni.

 • Göllner András
  2017 augusztus 20
  4:35 du.

  A nép, az istenadta nép. Göllner úr, elmesélek én magának egy történetet, aztán meglátjuk a reakciójából, hogy mennyire viseli szívén a nép sorsát.

  Ma délután előkerestem anyai nagyszüleim népiskolai bizonyítványait. Jónál rosszabb jegy nem volt egyikben sem, a nagypapám ráadásul tiszta jeles volt a hat elemi osztályban. A népiskolák abban az időben és az ő falujukban a róm. kat egyház fönntartásában voltak, Szent Imre, Szent Gellért stb nevekkel. De a közbeszédben mindegyiket a tanító nevéről hívták. Pl. ha Szabó volt a tanító, akkor mindenki csak Szabó iskolának hívta.

  A tanítót úrnak tartotta a nép abban az időben, és ennek a tiszteletnek volt alapja, bár a viszony köztük nem volt mindig rózsás. Meg kell jegyezni, hogy a tanítók mind rendelkeztek képesítéssel. Egy 3000 fős alföldi faluban négy népiskola volt, vagyis inkább a falu külső körzetében. Ugyanis 5 kilométeren belül minden gyereknek el kellett jutni az iskolába a miniszter előírása szerint. Így a gyerekeknek “csak” napi 2-3 kilométert kellett gyalogolni, hóban-sárban.

  Még fontos megjegyezni, hogy 1920 előtt ebben a faluban egyetlen népiskola volt, amit egy bérelt ház egyik szobájában alakítottak ki.
  Na most ezek után lenáci-fasisztázza azt, aki elismeri, hogy a Horthy-korszak oktatáspolitikája bizony előnyös volt a nép szempontjából?

 • Göllner András
  2017 augusztus 20
  4:35 du.
  Ezt az őszinte igazságbeszédet már rég el kellett volna mondanod! (Most ne vágj vissza semmivel, mert halál komolyan gondoltam!!!)

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 20
  5:23 du.

  Chris, újfent szeretném jelezni, mint a C. Horel könyvbemutatónál, hogy a népiskola is egy közérdekű téma lenne szerintem.

  Én örülnék, ha bárki tollából ez a téma itt bővebb helyet kapna. Természetesen szükség esetén a saját segítségemet is fölajánlom.
  Nem egy szűk történelmi téma ez, hanem szépen végig lehetne menni a magyar oktatásügyön napjainkig.

 • Göllner András
  2017 augusztus 20
  4:35 du.

  Még annyit, hogy Boda Marcsi, Csárli vagy én nem tartozunk a nép közé?

  Tudtommal a maga ellensége a fidesz, és itt senki nem pártfunkci a fideszben. A legtöbben itt még fidesz szavazók se vagyunk. Vagy a nép csak azokból áll, akik lesütött szemmmel várják, hogy a liberális úr odafentről, mikor jön le a buksi fejüket megsimogatni?

  Szerintem nem talál olyan “népet”, aki azt szeretné, hogy helyette a liberális úr megvédje őt a fidesztől.

 • Göllner András

  @ hazai lámpa

  Ne vedd nemtörődésként, de a figyelmes olvasásra már nem tudlak megtanítani.

 • Régi magyar közmondás:
  “Aki disznók közé keveredik, megeszik a disznók!”

 • Tisztelt Göllner András!
  Írja:
  “Szerintem nem az a baj, hogy én lejövök ide, hanem az, hogy kussól az egész magyar liberális osztály, képtelen volt rendet teremteni Kádár után, illetve egész közép Európában, átadta a terepet a fasisztáknak, és képtelen Orbánnal, Trumppal szembeszálni. Képtelen le menni a falvakba, vidékre az egyszerű, meghurcolt és átvert emberek közé, ott lenn velük együtt dolgozni hogy vége legyen már egyszer ennek a magyar kálváriának.”

  Na, ebben most tökéletesen egyetértünk. Már régebben kezdeményeztem, hogy erről – vagyis a baloldal és a liberálisok kudarcának okairól – kellene egy tisztességes elemzést írni, és egy korrekt vitát lefolytatni. Innen lehetne (talán) továbblépni.

  Lehet, ha összeszedem magam, írok egy vitaindítót (csak úgy laikus módra, a magam személyes tapasztalataimból kiindulva). De őszintén szólva visszatart, hogy nem nagyon díjaznám, ha erre föl az idióta büdösszájúak szokásukhoz híven telekomcsiznák a “pinyót”… 😀

 • Göllner András
  2017 augusztus 20
  6:30 du.

  Mindjárt gondoltam, hogy egy szava sem lesz a “nép” helyzetéhez, amiért állítólag olyan forrón aggódik. Ennyit a maga nagy “népbarátságáról”. Ócska hatalomféltés, amit a politikai és értelmiségi “elit” mindkét oldalon csinál, a magyar “nép” éhen is halhat tőlük akár.

 • Almási Alma
  2017 augusztus 21
  6:17 de.

  “az idióta büdösszájúak szokásukhoz híven telekomcsiznák a “pinyót”…

  Szerintem ez az egy mondatot önmagában megmutatja, hogy miért bukott meg Magyarországon a balliberális, állítólag “demokratikus” oldal!
  Fölösleges ebből egy egész cikket írnod.

 • lámpácska, as usual…

 • Folytatásom: Nemcsak a liberális, nem csak a baloldal, de senki se ment le vidékre, hogy segítse az ottani politikai gondokodást. Az MDF sem, pedig ők nagyon népiesnek tartották magukat, de sajnos valamiféle elit viselkedést képviseltek ők is. Az MSZ(M)P is csak a kádári vidéki stáb-maradványokra hagyta a dolgot, akik aztán lassan elkoptak, mert szépen átléptek a LEGMEGFELELŐBB pártba… Még a Kisgazdák próbálkoztak kezdetben, amig Torgyánunk át nem vette a vezetést, akkortól csak nagy száj volt.
  Úgyhogy a Jobbik (a MIÉP eszmei utódjaként, amely afféle “városi házmesterpárt” volt Csurka idejében) most egyedül sertepertél falun.

 • Almási Alma
  2017 augusztus 21
  11:26 de.

  “Folytatásom: Nemcsak a liberális, nem csak a baloldal, de senki se ment le vidékre, hogy segítse az ottani politikai gondokodást.”

  Minek mentek volna le vidékre, mikor zsebükben volt az egész vidék? Na nem a szavazóbázis, hanem a rendelkezés az erőforrások felett.
  Megmondta a szociológus is. A magyar politikában egy vidékstratégia van: a hangadókat meg kell vásárolni, a többinek meg betömni a száját aprópénzzel. Ezt csinálja minden kormány.

  Az más kérdés, hogy a ballib oldal ráadásul le is nézi a “parasztokat”, “vidékieket”, a jobboldal meg úgy csinál, mintha szeretné őket. És ezért a jobbos pártok nyernek a választásokon a vidéki körzetekben, a ballibek meg nem.

  Inkább írj valamit a városi polgári iskolákról, neked biztos odajártak a rokonaid! Arról a témáról hitelesen tudnál írni.

 • A. Alma, én támogatom, hogy cikket írjon, el is fogom gondosan olvasni, és a magyarországi liberalizmus lelkes sírásójaként véleményemet is leírnám, de szigorúan ragaszkodva a tényszerűséghez.

 • Kedves Alma, végre meg kéne értened, hogy a magyaroknak, de az egész nyugati világnak elege van a balos dumákból!.
  Letűnt a hatalmatok és a befolyástok. Az a néhány aki megvan,az az ellenzéki eszméit már más irányba irányítja!

 • Figyelő
  2017 augusztus 21
  2:58 du.

  “a magyaroknak, de az egész nyugati világnak elege van a balos dumákból!.”

  Szerintem inkább a neoliberalizmusból van elege a magyaroknak! Itthon nincs igazi baloldali párt, az MSZP se az.

  Ennél, ami most van, még a Kádár-rendszer is jobb volt a kisembernek. Ezt miért olyan nehéz Amerikában felfogni? Hogy a magyarok többsége úgy élte meg a rendszerváltást, mint akit kiraboltak az útonállók, és ott hagyták kifosztva az út szélén.

  Orbán azzal jutott hatalomba, hogy ígért fűt-fát az embereknek. Nem mondom, hogy semmi nem valósult meg a polgári Magyarországból. A felső tízezer és a felső középosztály sokat nyert, és nemzeti érzelmű lett. De van hárommillió ember, akinek semmi nem változott. Ők csalódtak Orbánban.

 • Almási Alma,

  “” Lehet, ha összeszedem magam, írok egy vitaindítót (csak úgy laikus módra, a magam személyes tapasztalataimból kiindulva). De őszintén szólva visszatart, hogy nem nagyon díjaznám, ha erre föl az idióta büdösszájúak szokásukhoz híven telekomcsiznák a “pinyót”… “”

  Amit a Hazai Lampa mar volt kegyes tudtodra hozni megszivlelendo lenne szamotokra – bar “termeszetesen” nem lesz az.

  Azonban en meg hozzatennem, hogy a stiluson es a bugyuta hazudozasaitokon kivul van meg egy masik problema is a hozzaallasotokkal.

  Hogy is fogalmazzam finoman?

  Khmmm… Amikor a dilihazban osszegyulnek a dilisek megvitatni, hogy miert nem hallgat rajuk senki, akkor a leheto legrosszabb amit tehetnek az az, hogy nem is erdekli oket az apolok es orvosok velemenye.

  Mindezt persze nemes gesztussal, segito szandekkal irtam.

 • hazai lámpa,

  ” Szerintem inkább a neoliberalizmusból van elege a magyaroknak! Itthon nincs igazi baloldali párt, az MSZP se az. ”

  Mi az a neoliberalizmus? Mert pl. a “neonacik” es a nacik kozott semmi kulonbseg. Ugyanigy semmi kulonbseg nincs a “neoliberalisok” es a liberalisok kozott sem?
  Avagy a marxizmussal megfertozott “liberalisokrol” beszelsz, akikre mindent ra lehet fogni, csak speciel azt nem, liberalisok lennenek.

  Annak viszont orulok, hogy nalatok is ugyanugy mennek a dolgok, mint itt Kanadaban. Itt sincs igazi baloldali part, csak szocik es komcsik vannak. Raadasul a vezetoik meg korruptabbak, mint az allitolagos jobboldal.

  Ahogy elnezem te is ugy latod, hogy se jobb, se bal oldal nincs, csak gatlastalan tolvajok. Nekunk pedig az a feladatunk, hogy egymast cukkoljuk, mert amig egymassal vagyunk elfoglalva, addig nem foglalkozunk azokkal, akikkel kene.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 21
  4:09 du.
  Elhiszem, hogy sokan csalódtak Orbánba. T.i. ő SEM Isten, aki csodát tud tenni egy lepusztult mezőgazdaságon és iparon. Ráadásra bejött a kínai áruk milliói, melyek olcsóbbak, mint a hazai.
  Viszont szerintem annyit elért, hogy lenyomta a szocik és komcsik hangját ,amit Gyurcsánytól örököltek.
  Megszűnt az abszolút vallástalanság is.

 • Figyelő
  2017 augusztus 21
  9:11 du.

  Nem hiszem, hogy a mai problémák a romos gazdasággal függnek össze, amit Orbán 2010-ben átvett. Hiszen fönt is írják, hogy a GDP-ben nem állunk rosszul, tehát javult azóta a magyar gazdaság.
  Inkább arról van szó, hogy Orbán sz.rik a kisemberek problémáira, és szimbolikus gesztusokra se hajlandó! Ez 2014-ben kezdődött, mert nagyon elbízta magát, hogy az emberek megválasztották újra.

  Ebben az is közrejátszik, hogy Orbán nem mer az EU miatt eladósodni, mert megbüntetnék. A Gyurcsány-kormányok soha nem tudták tartani a hiánycélt, ezért is nem sírják őket vissza az Unióban.
  De ebben az is benne van, hogy Orbán nem mer magasabb fizetést adni a dolgozóknak, mert akkor az oligarcha barátai keresztre feszítenék. A német autógyárak azért nem adhatnak magasabb fizetést a dolgozóiknak, mert akkor a környékbeli magyar gyárak vagy kiürülnének, vagy sztrájkolnának a munkások! A magyar oligarchák akadályozzák meg, hogy a magyar dolgozónak nőjön a fizetése!

  Orbán kinyalja az oligarchák s.ggét, ez az igazság.

 • Figyelő
  2017 augusztus 21
  9:11 du.

  “lenyomta a szocik és komcsik hangját ,amit Gyurcsánytól örököltek.
  Orbán betartotta az ígérteit, amiket a szimbolikus téren tett. Nemzeti-keresztény politizálás.

  Csakhogy nem tudom, hogy emlékszel-e arra, hogy az ő szlogenje volt az is, hogy “polgári Magyarország”! A polgári réteg szerintem a széles középosztályt jelenti, legalább három millió embert, amiben benne van a felső középosztály is.
  Azt is ígérte, hogy megvédi, sőt erősíti a családi gazdaságokat. Családi gazdaság, ami 80 hektár körül van.

  Az van manapság ehhez képest, hogy Fejér megyében, ahonnan Orbán is származik, a Jóisten pénze nem elég, ha az ottani birtokokat kell fejleszteni. Meg ahol a Csányinak vagy egy fideszes halljakend-nek az érdekeltségei vannak, ott érdekes mindig jut az EU-s pályázatokból. Gyönyörű falvak, városi fejlesztések, sima műutak stb. A többi ember meg le van sz.rva nagy ívben, máshol nem fejlesztik se a turizmust, se a gazdálkodást.
  Az izsáki polgármester megtehette, hogy két panziót épít EU-s pénzből, amiben rajta kívül nincs vendég. Persze, mert nagy lovas szakember, és a lovasoknak szintén kinyalja a s.ggét Orbán. Csak azért hátrált ki mögüle, mert az ellenzék lebuktatta az izsáki polgit, ezért kell visszaadnia a panziókat.
  Ez azért van, mert Orbán azt hiszi, hogy elég egy talpnyalói réteget kiépítenie, aki aztán elnyomja a dolgozó réteget, vagyis lefelé tapos. Hát ez félig bejött, de ugye a népet is le kellene cserélnie, ha ezt le akarja nyomni a torkán magyar embereknek.
  Vagy belátni, hogy tévedett, és nyitni az egész középosztály felé.

  Ha nem változtat, akkor is megnyerheti a 2018-as választást, de nem tömegtámogatással. Hanem csak azért, mert a ballibekre még kevesebben fognak szavazni.

 • Figyelő
  2017 augusztus 21
  9:11 du.

  Fönt írják, hogy a magyar GDP mutatói meghaladták a nyugat-európai átlagot, tehát nem áll rosszul a magyar gazdaság.

  Lehet, hogy elkerülte a figyelmedet.

  Igaz, azt is írják, hogy Orbán olyan rendszert épített ki, ami visszafogja a versenyképességet és hatékonyságot. Erre mondom én, hogy magyarul megmondva, Orbán nyalja az oligarchák s.ggét, és a talpnyalóinak osztja ki azokat a pozíciókat, ahol a dolgozók érdekeit kellene védeni!
  Na nem mintha a ballibek különben lettek volna, de ugye elég nagy szégyen, ha Orbán csak ugyanazt a rombolást tudja csinálni, mint a balliberálisok.

  Erre mondtam föntebb, hogy nekem te ne magyarázz a biztonságos Amerikából, ahol megkapod a nyilván nem rossz nyugdíjadat a kanadai államtól! Lehet, hogy a tengerentúlról nagyon illatosnak tűnik Orbán valaga, mert messziről nyaljátok.

  Már bocsánat az őszinteségemért, de nagyon fölbosszant, ahogy szégyentelenül a miniszterelnök oldalára állsz, és teljes mértékben hanyagolod a magyar honfitársaid véleményét!

  Igaza volt Vonának, amit a nyugdíjasokról mondott!

 • Miklos
  2017 augusztus 21
  6:13 du.

  “Mi az a neoliberalizmus?”

  A neoliberalizmus pillanatnyilag a régi liberalizmus föltámasztása, ami szerint az államnak nem szabad beleszólni a gazdaságba. Kivéve, ha szégyentelen bankokat kell megmenteni az adófizetők milliárdjaiból.

  Az eredeti liberalizmusról el kell mondani, hogy az egy olyan gazdasági rendszer, amiben minden eladó, nem csak a föld, hanem lassan a víz és a levegő is. Amikor az 1800-as években, a francia forradalom után elkezdett terjedni a kontinensen, a földbirtokosok és a parasztok egyaránt lenézték ezt az új módit. Undorral gondoltak egy ilyen rendszerre, ahol pénzre váltható apáik öröksége, szinte semmi haszonért cserébe.

 • Lámpa, azt remélem tudod, hogy most már egyre kevésbé szeretlek. Akarok írni valami rettentő okos és összeszedett hozzászólást a témához, erre visszaolvasva látom, hogy szépen megválaszoltad már, egy betűt nem tudok hozzátenni. Megyek egy másik cikkhez, látom, itt se terem babér nekem.
  Na, sebaj hozzászólok majd a “fokhagymakrémleveshez” meg a “megadóztatott magyar henteshez”, ami azért a macsó és izgága életszemléletemet kissé erodálja. 🙂

 • charlie
  2017 augusztus 22
  8:58 de.

  Melyik részre gondolsz?

  Különben kíváncsi lennék, hogy a Jobbiknak mi jelenleg a vidékstratégiája. Én ugyanazt látom, mint a szociológus, hogy hanyagoljátok ezt a témát. Senki nem mer nekimenni az oligarchiának.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 22
  7:52 de.
  Tudod kedves lámpa, hogy senki sem tökéletes! Ezt senkitől ne várjátok.
  Orbán nagy előnye, hogy demokratikusan megszavazták mert NEM volt jobb!
  Két választék volt, Gyurcsány vagy ő.
  Mellesleg, az én véleményem az, hogy a magyaroknak Jézus Krisztus sem lenne megfelelő! Őt is kritizálnák!

 • Figyelő
  2017 augusztus 22
  10:36 de.

  Azt írtam, hogy 2014-ben is sokan szavaztak Orbánra, mert bíztak benne. 2014 után változott a megítélése a saját szavazói körében.

  Mert Orbán azóta semmit nem ígért a kisembernek, nem is törődik velük. Örülök, ha neked nincsenek anyagi gondjaid, de azért tekintettel lehetnél a létező problémákra! Sok kiábrándult fidesz-szavazó nem viccből kritizálja Orbánt, hanem mert nem tartotta be az ígéreteit! Mikor fogja teljesíteni, majd 30 év múlva?

  Ezek az ígéretek a következő voltak:
  családi gazdaságok segítése
  új adórendszer
  munkahelyteremtés
  lakásépítés
  megújuló energiák

  Ezekből semmi nem teljesült. Kíváncsian várom válaszod, hogy szerinted mi akadályozta meg Orbánt ezen ígéretekben? Véletlenül eszébe jutott közben, hogy mégis a Paks 2. a jó a magyaroknak?

  Konkrétumokat kérek, nem az amerikai magyar nyugdíjas áradozását arról, hogy Orbán kizavarta a komcsikat, és ez fölmenti minden más következmény alól!

 • Figyelő
  2017 augusztus 21
  2:58 du.
  “Kedves Alma, végre meg kéne értened, hogy a magyaroknak, de az egész nyugati világnak elege van a balos dumákból!.
  Letűnt a hatalmatok és a befolyástok. Az a néhány aki megvan,az az ellenzéki eszméit már más irányba irányítja!”

  Ja, mert a házmester feljelentett, hogy nem ajánlottad fel a jótanulást Sztálinnak… Nyomós ok, az egész világ fel van rajta háborodva…

  (Kedves Figyelő, ne légy gyerek…)

 • H. lámpa, lassan szinte az összes beírásodra. A magam módján csak biztatni szerettelek volna a folytatásra.
  …..
  A Jobbik egyet ért az Ángyán tanár úr képviselte gondolatokkal, szerintem kormányzati szerepkörbe is emelnék, remélhetőleg el is fogadná (ha már ilyen “cukik” lettünk).
  Az oligarcha kérdés roppant bonyolult, vagy minél gyorsabban hűségesnek gondolt emberekre bízni a magyar vagyon kezelését, vagy jöjjön a piac és vigyen mindent a J.P. Morgen meg a Monsanto. Láttuk, hogy a kisemberek egy színes tv-ért cserébe elkótyavetyélték a kárpótlási jegyeiket a 90-es években.
  ……
  “A paraszt az örök ember, a közös alap, függetlenül mindenféle kultúrától, ami a városokban honos. Megelőzi és túl is éli azokat, érzéketlenül, nemzedékről nemzedékre tenyészve, földhöz kötődő foglalkozásokra és képességekre korlátozódva, misztikus lélek, nyers, a gyakorlathoz tapadó értelem; alapja és soha ki nem apadó forrása a vérnek, amely a városokban a világtörténelmet csinálja… A paraszt ősök unokájaként, jövőbeni unokák ősapjaként ereszt gyökeret a földbe. Az ő háza az ő tulajdona; nem a testnek és a javaknak néhány évre szóló illékony együttléte ez, hanem az örök föld és örök vér, tartós és bensőséges egymáshoz kötöttsége…”
  Remélem ez a szép gondolat megmarad bennünk.

 • Almási Alma
  2017 augusztus 22
  12:16 du.
  Szerintem te vagy gyerekes, ha nincs érdemben vita erőd, akkor személyeskedsz!

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 22
  11:42 de.

  Arra a kérdésedre, hogy miért nem tudta Orbán ígéretét betartani, csak egy szó van: a lehetőségek!
  Optimista volt Orbán, amire szüksége is volt , ahhoz amit örökölt.
  Viszont a lehetőségei igen korlátozott volt. Külőnösen azóta, mióta a külföldi magyar balosok ellen kampányt kezdtek ellene, ami a mai napig is tart. Csak ezt a lapot kell figyelmesen olvasni.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 22
  11:42 de.
  Még valami, személyes tapasztalat: egy ember ahogy mondják ” Saját szerencséjének kovácsa”!
  Engem, senki sem segített mikor a komcsik börtönéből kiszabadultam, és gyári munkás lettem. Ott egy kolega mondta, hogy van esti tanfolyam a Kanadó Kálmán technikumban . Ide beiratkoztam és a 4 éves tanfolyamot 3 év alatt elvégeztem, úgy, hogy közben dolgoztam a gyárban.Megkaptam a technikusi diplomámat és máris technikusi, azaz műszaki ellenőr munkabeosztást kaptam.
  Kanadában is gyári munkás ként kezdtem. Nem sok idő múlva a McGill egyetemen a könyvtárban dolgoztam.

 • Elcsépelt mondás , de igaz!:
  “Segíts magadon, az Isten is megsegít!”
  Egy problémát látok a magyaroknál, mindent a kormánytól várnak, ami nem igazságos. Egy kormány képtelen, minden ember lehetőségeit segíteni!

 • hazai lámpa,

  ” A neoliberalizmus pillanatnyilag a régi liberalizmus föltámasztása, ami szerint az államnak nem szabad beleszólni a gazdaságba…”

  Ez erdekes. Nalatok igy megy?

  Nalunk a konzervativok akarnak minel kisebb allam-bacsit, amig a “liberalisok” lassan mar ott tartanak, hogy mindenkinek allami dolgozonak kell lennie – mint a cocjalizmusban.

  Itt a konzervativ szabadra akar engedni dolgokat, amennyire lehet, a “liberalis” kontrol-maniakus.

  Furcsallom, hogy nalatok nem ugyanigy megy, szine a “haladoitok” innen kapjak a szelet.

 • Figyelő
  2017 augusztus 22
  1:03 du.

  “Arra a kérdésedre, hogy miért nem tudta Orbán ígéretét betartani, csak egy szó van: a lehetőségek!”

  Hát nekem meg lehetőségem van rá, hogy bojkottáljam a szavazási cirkuszt.

  Én nem fogok olyan pártra szavazni, amelyik ugyanazt a gazdaságpolitikát csinálja, mint a balliberálisok. Gyorsan meggazdagodni, minél jobban, hogy aztán mi lesz az országgal harminc év múlva, az már mások gondja szerintük.

  Elhiszem, hogy az álmoskönyvből, amit Orbán beadott, mint programot, nem lehet a felét se megvalósítani. Tiszta nevetség volt, ahogy mindenkinek mindent beígért, az emberek meg benyalták.
  De itt inkább arról van szó, hogy Orbán nem toldozgatja-foldozgatja az ígéreteit, hanem mindenestől elvetette. Visszatért ahhoz a politikához, ami annyira hasonlít a ballibekéhez, és amit annyira ostorozott.

 • Göllner András

  Úgy látom itt négy ember, a Miklos, a Figyelő, a Hazai Lámpa és a Charlie imádják egymás fürdővizét inni, hogy a farvizekről már ne is beszéljek. Már csak a lábvízkereskedő hiányzik. Egy idő után idelenn már csak a zsibbadás marad, és a növekvő nemzeti adóság elhazzuttolása.

  Orbán előtt, a Bajnai kormány idejében, a GDP 74%-át tette ki a nemzeti adóság. Ma, 7 év Orbán kormányzás után, a magán nyugdíjpénztár lenyúlása után, Mészáros Lőrinc, Vajna Endi, a sógorok, és a többi koca felhízlalása után, az EU ezt az arányt 76%-ra emelte. Csodálatos teljesítmény.

  Most már érthető, miért veri szét Orbán a közoktatást, a felsőoktatást, miért kényszeríti nyugatra a magyar fiatalokat. A fent említett 4 testőr szellemi szintjére szeretné süllyeszteni a hátra maradt magyarok képzettségét. Úgy tűnik, e téren komoly sikereket arat.

 • charlie
  2017 augusztus 22
  12:29 du.

  Köszönöm a választ és a biztatást.

  Ángyán nagyon jó szakember, de kissé naivnak bizonyult a múltban. Csúnyán félreismerte Orbánt. Nagyon igaz, amit írsz, hogy a kisembereket jelenleg nem lehet összefogni semmire. Ezért szerintem nincs sok esély 2018-ban leváltani a kormányt.

  Igazából én nem személycserékre gondoltam, hanem hogy kiáll-e a Jobbik a családi gazdaságok mellett? Nem kellene az oligarchákat megbántani, de végre kellene egy politikai erő, aki kiáll a kisgazdák mellett.
  Azt mondja a szociológus, hogy Szlovákiában a legtöbb, 41% a családok részesedése a földvagyonból. Kíváncsi vagyok, nálunk mennyi lehet?

 • Göllner András,

  ” Orbán előtt, a Bajnai kormány idejében, a GDP 74%-át tette ki a nemzeti adóság. Ma, 7 év Orbán kormányzás után, a magán nyugdíjpénztár lenyúlása után, Mészáros Lőrinc, Vajna Endi, a sógorok, és a többi koca felhízlalása után, az EU ezt az arányt 76%-ra emelte. Csodálatos teljesítmény.

  Most már érthető, miért veri szét Orbán a közoktatást, a felsőoktatást, miért kényszeríti nyugatra a magyar fiatalokat. ”

  Eloszor is halamat szeretnem kifejezni, hogy voltal hajlando lejonni kozenk megint, Oh Csodalatos, Tevedhetetlen, Igazszivu es Mindenhato Bandika!
  Tudod, mi kis butak nelkuled semmire sem mennenk. Kell a te Fenyed, hogy bevilagitsd az utunkat, kulonben mi eltevednenk.

  Na jo. A fentieket nincs kedvem ellenorizni, talan majd a charlie szol, hogy mennyi igaz belole.

  Viszont kivancsi lennek, hogy mindez igaz-e uj hazadban is, Kanadaban? Szavaztal-e a Harper-re, mert o legalabb egyenlegbe hozta a koltsegvetest? Persze hogy nem. Kire szavaztal? Aki megigerte, hogy vesz fel meg tobb kolcsont.
  Es hany milliard dollar kolcsont vett fel a felistened, True-Dope elvtars? Ha jol remlik 110 milliard korul, a meglevo 7-800 milliardhoz. Ez hany szazalekos novekedes professzor bacsi?

  Vajon el fogod-e ezt igy mondani a tanitvanyaidnak: “Lam-lam, Kanadaban azert romboltak le az oktatas szinvonalat, hogy ti, hulyegyerekek jo birka modjara elhiggyetek milyen jo az, amikor a nemzeti adossag mar lassan eleri a GDP osszeget.”

  Vagy felsz, ha elmondanad nekik hogy le lettek butitva talan meg rajonnenek, hogy te vagy az egyik butito?

 • Göllner, miután elsompolyogtál a 2002-2010-es és a mai kormány mutatóinak összehasonlítása elől, most jössz ezzel az adósságállomány dologgal? Persze, egy szám sem igaz, amit leírtál, a 2010-es átadási évben 80,5 a legutóbbi 2016-os évben 74,1% az államadósság mutatója.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1llamad%C3%B3ss%C3%A1ga
  ……
  A magyarokat szakmányban történő gyalázásodat “sajnos” nem vették figyelembe sem a sorozatos pénzügyi felminősítések, sem az országképet minősítők:
  http://www.alon.hu/orszagos-hirek/2017/08/ime-a-tiz-legbiztonsagosabb-uti-cel-a-vilagon
  ……
  Az “egymás lábvizét ivók” közül érdemtelenül kimaradt Orsós, Tóth, Slapaj stb. fórumtársunk, ha már másban trehány vagy, ebben légy szíves ne legyél. És ha ez a “szellemi színvonal” neked alacsony, miért nem könnyű csuklómozdulat velünk intellektuális téren “felmosni a padlót”?
  Gondolom azért, amiért nem sikerül Orbánhoz hasonlóan 27%-ot elérni, hogy nektek is kétharmadotok lehessen. Pedig akkor jöhetnél “haza” a tanácsadó cégeddel az állami pénzek “emlőin” hízni.

 • Hazai lámpa, az ország szempontjából nem tudom hasznos lehetne-e kormányt váltani. A Fidesz beágyazottsága országosan akkora, hogy az első időszak háborúskodása kormányváltáskor csak károkat okozna mindannyiunknak.
  A Jobbiknak oly fontos programpontok nagy része bekerült a Fideszébe is – hozzáértők 90%-ot mondanak, aminek örülünk – egy erős kontroll alatt tartható jelenlegi kormánypárt olajozottan vihetné tovább az ügyeinket. A dühítő sallangokat és a dölyfös, gőgös uram-bátyám viszonyt én is rühellem, de vannak sajnos realitások.

  A “kisgazdák” viszonylag elégedettek, se traktoros vonulásra, se útlezárásra, se terményöntögetésre nincs példa, csak az elégedetlenség szítása kontra-produktív lenne.

 • Göllner András
  2017 augusztus 22
  8:53 du.

  “A fent említett 4 testőr szellemi szintjére szeretné süllyeszteni a hátra maradt magyarok képzettségét.”

  Göllner úr, ez azért van, mert ha a maga szellemi szintjére süllyesztené, akkor megszűnne az értelmes élet a Kárpát-medencében …

  Maga írta föntebb, hogy a GDP meg egyéb mutatók nem is olyan rosszak Magyarországon. Ennek ellenére vannak halálos megbetegedések, és orvoshiány stb egyéb gondok. Ebből maga azt a stratégiát rakta össze, hogy üssük Orbánt a gazdaságért! Maga kapásból nyomja az ilyen hülyeségeket vagy gondolkodni kell rajta?

  Ingyen adtam a tanácsot, nem kell megköszönni.

 • charlie
  2017 augusztus 23
  4:23 de.

  “se traktoros vonulásra, se útlezárásra, se terményöntögetésre nincs példa, csak az elégedetlenség szítása kontra-produktív lenne.”

  Persze, hogy nincs, mert nincs, aki megszervezze! Gőgös Zoltán hiába toporog ott minden árverésen egymagában, őutána nem indulnak meg az emberek! De valóban megvan a veszély, hogy ma már az emberek nem aktivizálhatók, mert annyit csalódtak. Viszont a vidék helyzetét nagyon rosszul látod szerintem. Szociológusokat kéne erről megkérdezni, nem csak a fidesz-parasztokat!

  2018-ban valóban csak káosszal járna egy kormányváltás. De ezzel a hozzáállással ne is számítson a Jobbik később se a győzelemre!

 • Hazai lámpa, az alsónémedi, bugyisi parasztokkal – nézz utána kik is ezek – napi szinten vagyok kapcsolatban a munkám által, az 50-es út lezárásától, a traktoros vonulástól a Kossuth-téri gulyáságyúkig, pénzt időt nem kímélve részt vettek. Telt házak előtt turnézott a Jobbik mindig feléjük, de manapság teljes nyugalomban, elégedettségben és gyarapodásban látom, hogy élik az életüket, a politikai szövegekre emiatt érzéketlenek. Hogy máshol milyen mértékű a csalódottság, azt nem tudom, de hogy csak félházakat tudunk mi is megtölteni országszerte, az azt mutatja, hogy a népek elfogadják státusquót.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 22
  8:42 du.
  Te kíméletlenül kritizálod a mai kormányod, de még nem jöttem rá MELYIK párt vagy kormány tetszene neked!

 • charlie
  2017 augusztus 23
  10:04 de.

  Alsónémedi az Pest alatt van, ott a locsolással sincs gond. Máshol meg szinte sivatagosodás van, ez régen benne volt a Jobbik programjában. Kis alföldi falvakba kell menni, ahonnan elmennek a fiatalok vagy segélyen élnek.

 • Figyelő
  2017 augusztus 23
  11:29 de.

  “Te kíméletlenül kritizálod a mai kormányod,”

  Kritizálom, kivéve, ahol nem! Hány helyen írtam, hogy a fidesz ebben vagy abban betartotta az ígéretét vagy pozitívumot csinált!
  Hát így nem lehet vitatkozni, hogy csak a kommentjeim felét veszed számításba! Szerintem hanyagoljuk is a vitát, ha neked ilyen szelektív olvasásod van.

  Te bezzeg Gyurcsányt beállítod a patás ördögnek, és neked egy balos kormány csak hazaáruló lehet! Szerinted jó csak egy jobboldali kormány lehet.

 • Figyelő
  2017 augusztus 23
  11:29 de.

  “még nem jöttem rá MELYIK párt vagy kormány tetszene neked!”

  Az, amelyik sok magyar ember szimpátiáját megszerzi. Ilyen több is volt a rendszerváltás óta, de kivétel nélkül mind elvesztette a tömegek támogatását. Miért? Mert a neoliberalizmust erőltették a gazdaságban, a politikában pedig az angolszász liberális szokásokat (pártok túlhatalma).

  Sajnálom, nekem ez a véleményem, hogy a rendszerváltás leszerepelt, bármilyen szép célokkal is indult. És ebben ott van az elmúlt harminc év összes pártja.

  Egyébként tőlem Orbán azt csinál, amit akar, mert én nem megyek el szavazni, azért hogy helyette Gyurcsány jöjjön vissza. És az is lehet, hogy végül nem lesz igazam, bár úgy lenne, és jó irányba változnának a dolgok! Én jelenleg nem ezt tapasztalom.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 23
  11:58 de.

  Még annyit, hogy ez a rendszer lehet, hogy jól bevált Angliában vagy Amerikában. De ide Kelet-Európába nagyon kár volt importálni, mert itt mások a körülmények.

  Vagy azt kellett volna, hogy nem változatlanul ideerőltetni, ami USA-ban 200 éve működik, hanem változtatni kellett volna néhány elemén.

 • Göllner András
  2017 augusztus 22
  8:53 du.
  Tudja, az a híres Bajnai kormány , nem is beszélve kedvencéről Gyurcsányról, valahogy nem tetszett a magyar népnek, Kétszer választották Orbánt, másodszorra nagy többséggel. Felejtse el a 27%-ot amire hivatkozik, itt is kevesen mennek el szavazni pl. Justin barátjára.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 23
  12:01 du.
  Rosszul látod, nem a körülmények mások nálatok, hanem a gondolkodás.

 • Átfutottam a hszeket, és elképedtem. A cikkben szereplő adatok is mutatják,de aki tudja, hogy mi az a neokon gazdpol, annak világos: 2010 óta a magyar kormány a legkeményebb “neoliberális”eszközökkel verte át az országon, hogy pl. a ktsgvetési hiány csökkenjen, ami elsődleges célja volt, hiszen veszélybe kerültek az eurómilliárdok. Az igazi rejtély az, hogy miért fogadják el egy hepciáskodó bugristól annak a tízszeresét, ami mástól kiverte a biztosítékot? Erre próbáltam választ keresni itt: http://kanadaihirlap.com/2017/08/10/hamis-kepzetek-vilaga/, de itt is elszaladt a beszélgetés. Miért “hiteles” az, aki kijelenti: sohasem hazudtam, – majd egyetlen mondatának a két fele ellentétes egymással? Miért az a bűnös, aki azt mondja: hazudtunk, és ennek végét kell vetni. Nem az a botrány, hogy egy korsó sörárát ki kell fizetni egy vizitért. Az a társadalmi botrány, hogy itt van egy pár tízezres csoport, amely a közös pénzünkön termeli újra önmagát.
  Alma! Igaz, a baloldal mai helyzete abból adódik,hogy nem tud mit kezdeni azzal a mentalitással, ami szerint a baloldal az, hogy legyen mindenki egyformán szegény. Kezdd el, csatlakozom.

 • Kedves Charlie,

  Koszi, mindjart sejtettem, hogy szokas szerint hazudozas megy, es aztan abbol a “tanulsag” levonasa – marxista modon.

  Csak azt lenne jo tudni meg, hogy vajon sikerult-e neki becsapni sajat magat?

 • Figyelő
  2017 augusztus 23
  12:13 du.

  A fogyasztói társadalom nagyon klassz dolog, akkor ha van elég fizetésed.

  Pl. bemész egy plázába, megveszed a legújabb szezonnak megfelelő ruhákat, cipőket. A fodrász megcsinálja a hajadat a legújabb trend szerint.

  Nos, aki ebben nem tud résztvenni, az a fogyasztói társadalom peremén él. Megy a turkálóba, használt ruhát, cipőt vesz. Áruházakban a leértékeléseket keresi. Így is lehet jó cuccokat venni, de bizony nagyon szűkös a kínálat a kiárusításon. Előfordul, hogy nem olyan télikabátot veszel, ami neked való, hanem ami olcsó.

  Az a különbség a nyugati és a kelet-európai országok között, hogy nálunk többen élnek a fogyasztói társadalom peremén vagy azon kívül. Nagyobb körre terjed ki a dolgozói szegénység. És nem azért mert hülyék az emberek, hanem mert ezt hozta a gazdasági szükségszerűség!

  A legfelháborítóbb dolog ezt a magyar emberekre kenni. A magyar se butább vagy “vörösebb”, mint az angol. Csupán rosszabbak a lehetőségei, nálunk más a vásárlóerő!

  Erről beszélek, hogy ilyen körülmények között nem szabadna bevezetni a korlátlan piacgazdaságot. Magyarországon kialakult 2 olyan réteg, amelyik a szocializmusban nem létezett, és a régi világban sem.

  Egymillió ember a társadalom legalján rég kiesett a munkaerőpiacról, egyetlen esélyük a segély vagy közmunka.
  Van további 3 millió ember, aki a dolgozó szegénységben él. Ők azok, akik vagy a fogukat csináltatják meg, vagy télikabátot vesznek a gyereknek.
  Ez amellett, hogy frusztráló, azt a veszélyt hordozza, hogy ez a réteg nem tud megkapaszkodni, és majd egy-két generáció múlva összeolvadnak a közmunkásokkal.

 • talalom
  2017 augusztus 23
  1:22 du.

  Szerintem az Orbán kormány neokon, vagyis neokonzervatív.

  Egy dologban különböznek a neoliberálisoktól. A neokonok a hazai oligarcháknak nyomatják a pénzt, persze a multi cégekkel is igyekeznek jóba lenni.

  Nem lenne baj az oligarchákkal sem, ha több munkahelyet teremtenének. De sajnos ők azok, akik minél gyorsabban, minél jobban meg akarnak gazdagodni.

 • charlie
  2017 augusztus 23
  10:04 de.

  Szerintem azért tudtok csak fél házakat megtölteni, mert a Jobbikot egy fokkal nem gondolja különbnek a jónép, mint a fideszt!
  Csak a leghülyébbek hiszik el, hogy a Jobbik alatt majd más világ jönne.

  Tiszántúli falvakban én azt látom, hogy a mostani nyugdíjas generáció dolgozik még a földeken, amíg bírja, és kiegészítés a nyugdíjhoz. A gyerekeik viszont nem tudnak földből megélni, 20-30 hektáron sem. Nekik az a lehetőség van, hogy vagy vállalkozást alapítanak, vagy külföldön dolgoznak vagy Pestre költöznek. Aki a faluban marad, az mind közmunkás, esetleg az egyházi intézményekben dolgoznak közalkalmazottként.
  Hiába van két-három gyerekük, azok is vagy a városba költöznek, vagy marad a közmunka és a kuncsorgás a helyi fideszesnél. Vagy a nagygazdáknál, akiknek jó kapcsolatai vannak a fidesszel, de ez elég vékony réteg.

  Így fog vidékről eltűnni a kisgazda réteg. Ami nagy veszteség lesz az országnak, de úgy látszik, hogy ez csak a szociológusokat érdekli.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 24
  10:56 de.

  “Nekik az a lehetőség van, hogy”

  Bocsánat, az kimaradt, hogy a föld megművelése MELLETT.

  Tehát csak egy kisebb rész van, aki a családi gazdaságból megél, és a gyerekeit is el tudja tartani. A többiek össze-vissza kénytelenek ügyeskedni, hogy felszínen maradjanak.

  Nyilvánvaló, hogy a fiatalok ebben nem lesznek olyan ügyesek, mert egyrészt elveszítik a képességet, ami kellene a vidéki élethez. Másrészt a kormányok se fogják segíteni a családi gazdaságokat, ha minden így marad.

  Pedig a rendszerváltás hajnalán nagyon sokan bizakodva néztek a jövőbe, és nagyon sok vidéki család volt, aki azt hitte, hogy majd megél a kis vállalkozásából. És a szociológus fönt azt mondja, hogy ez nem is volt hülyeség, a szakemberek számításai megalapozottak voltak!

  Ami negatív változás, az hogy sokkal kevesebb embernek ad megélhetést a mezőgazdaság, mint amivel számoltak a mezőgazdasági szakemberek. És ez nem külső adottságok miatt van így, hanem a politika így döntött! Ez a szomorú.

 • http://www.serfozoistvan.hu/szemtolszembe/rekordot-dontott-tavaly-dolgozoi-szegenyseg/

  Ez az oldal nem található a cikkben megadott linkek közül, pedig ez nagyon tanulságos lenne.

 • A dolgozói szegénység Nyugaton viszonylag új fogalom. De Kelet-Európában ez egy megszokott jelenség a cikk szerint is!

  http://168ora.hu/rossz-fizetes-letbizonytalansag-dolgozoi-szegenyseg-terjed-prekariatus/

 • Hazai Lámpa: “Csak a leghülyébbek hiszik el, hogy a Jobbik alatt majd más világ jönne.”
  Köszi, legalább őszinte vagy. Gondolom nem vagy egy jobbikos közösségnek sem tagja, sőt talán közeli ismerősöd sincs ilyen, mert ha lenne, elmagyarázná neked mit jelent valamit az elhivatottság miatt csinálni. Nekem eddig csak pénzembe és rengeteg időmbe – szerencsére mindkettőből van valamennyi felesleg – került a 2005 óta felvállalt pártszimpátiám, és mindennap büszkeséggel tölt el, hogy erre a csapatra rátalálhattam. Egyikünket sem hajt a karriervágy vagy további csillogó vagyontárgyak gyűjtögetése, nem szenvedünk a hatalmi tébolytól, nem akarunk díjakat és érdekkapcsolatokat. Persze én csak a saját közösségemért tudom tűzbe tenni a kezem, más városok más jobbikos közösségeit nem ismerem, de remélem azok is hasonló értékrendűek. Emiatt nekem a hatalom megragadása is másodlagos, sokkal több kielégülést okoz a napi szintű együttlét a szeretteimmel, a közösségemmel, a közös gyarapodással. Azt remélem csak az élettől, hogy ezt a harmóniát a gyermekeimnek, unokáimnak továbbadhassam, hogy ők is a világ legszebb országában, a legjobb közösségében élhessenek sokáig.
  ……
  Nálunk kb. tíz hektáron termel vetőmagból százmilliókat a holland Syngenta, ötven alkalmazottal. A helyi gazdák csak lesnek mint a moziba, hisz szuper a technológiájuk, magas a munkakultúrájuk és nem szégyellnek ellesni még nem ismert munkafogásokat sem, pont tőlünk. Kevés hely van az országban, ahol ők ne tudnának hasonló eredményességet felmutatni, lehet őket másolni és nem csak a kényelmes, aratni való növényeket erőltetni.

 • H.L. érdekes link, megérdemelne egy külön cikket, hogy körbejárhassuk.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 24
  10:33 de.
  Ne is haragudj, a kanadai emberek sem MIND milliomosok, itt is van alacsony bérekben élők, vagy nyugdíjasok, akik szintén hasonló módon öltözködnek, mint amiről írtál.
  Nem minden arany ami fénylik, ez egy régi igazság.
  A legnagyobb réteg közepes körülmények között él, de itt a lakbér elég magas, ha meg valaki autót tart, arra sok pénz megy.

 • Figyelő,

  ” Ne is haragudj, a kanadai emberek sem MIND milliomosok, itt is van alacsony bérekben élők… ”

  De meg mennyi! A legtobb embernek ket munkaja van, de vannak, akiknek harom.
  Az en nyogdijam kb annak felel meg, mintha 40 ora/het munkaban dolgoznek minimumberert. Ebbol nem tudom kifizetni a lakast es a rezsit egyutt. Ha en nem tudom, masok sem. Es en meg szerencsesnek tarthatom magam, vannak akiknek nincs semmi sem.

  Baromi jo nekunk itt, a vilag legjobb orszagaban!

 • Én is csak gyermekeim segítségéből élek, egy jobb környéken és jobb házban, aminek a bérét nem tudnám fizetni, anyagi segítség nélkül!

 • Figyelő,

  Hat akkor ismetelgessuk, hadd fizessek be az 500 dollart a kervenyukre a hiszekeny hulyek, akik Kanadaba akarnak emigralni:

  Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga. Kanada a vilag legjobb orszaga.

  Jol jon az az 500 dollar True-Dope-nak es a haverjainak!

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 24
  11:35 de.
  A 168 óra cikkét elolvastam végig. Éppen olyan komcsi duma, mint amiről már híre van! Nem ismeri a tényeket, mesél összevissza. Ajánlom, hogy ne olvass ilyen cikkeket, mert teljes káoszt okoz benned.

 • hazai lámpa
  2017 augusztus 24
  11:35 de.
  A 168 óra cikkét elolvastam végig. Éppen olyan komcsi duma, mint amiről már híre van! Nem ismeri a tényeket, mesél összevissza. Ajánlom, hogy ne olvass ilyen cikkeket, mert teljes káoszt okoz benned.
  2017 augusztus 24
  11:35 de.
  A dolgozói szegénység Nyugaton viszonylag új fogalom. De Kelet-Európában ez egy megszokott jelenség a cikk szerint is!

  http://168ora.hu/rossz-fizetes-letbizonytalansag-dolgozoi-szegenyseg-terjed-prekariatus/

  Erre a cikkre gondoltam.

  Ti. Komcsi cikk. T.i. az ismert komcsi szöveget ismétli. Ha nem vagy benne a pikszisbe, nem jutsz előbbre. Fontos a párt “hovatartozásod” nem a munka teljesítményed, . A kapitalizmust akarja rossz fénybe feltüntetni, én egészen mást tapasztaltam az itt töltött 60 év alatt és gyermekeim érvényesülését figyelve.

 • Persze, az nem merül fel, hogy a magyarok keresztül mentek két Világháborún és két forradalmon, végül 40 éves rabságban a szovjet uralma alatt.

 • “A rablánc a lábon nehéz volt,
  de széttörte büszkén a nép.
  hát éljen a hős aki értünk
  feláldozta hű életét : Viktor!
  Hát éljen Viktor, és a nép!”

 • Figyelő,

  ” A kapitalizmust akarja rossz fénybe feltüntetni, én egészen mást tapasztaltam az itt töltött 60 év alatt és gyermekeim érvényesülését figyelve. ”

  Igy van! Ez az egyetlen ami miatt megerte. Oket mar nem nezik ferde szemmel az akcentusuk miatt, itteni diplomaik vannak, sokkal konnyebb nekik ervenyesulni, mint nekunk.

 • Figyelő
  2017 augusztus 23
  11:29 de.

  hazai lámpa
  2017 augusztus 22
  8:42 du.
  “Te kíméletlenül kritizálod a mai kormányod, de még nem jöttem rá MELYIK párt vagy kormány tetszene neked!”

  Az állampolgároknak többek között ez (is) a dolga, hogy kritizálja a mindenkori kormánynak valamennyi, a mindennapi életüket, jövőjüket erősen befolyásoló tevékenységét – kivált, ha egy -egy konkrét intézkedésen túl is úgy ítélik meg, hogy messze nem jó irányba mennek a dolgok! Ha ezt egy kormány, vagy annak szimpatizánsa nem tudja, akarja elfogadni, akkor nagy valószínűséggel nem az állampolgárok nagy-többségében van a hiba, ill. nem teljesen! A világ nem csupán bal meg jobboldalból áll – Magyaro.-on meg főleg nem, miután többszörösen leírtuk már, hogy itt semmi nem az aminek látszik, ill. aminek látszani akar: teljesen szétczúsztak már az elvek, politikailag társadalmilag itt egy óriási katyvasz létezik csupán. Orbán kormánya minden csak nem jobboldali – intézkedései, elképzelései(már ha vannak)sok szempontból “komcsibbak” a komcsinál, de a legnagyobb baj vele, hogy nincs “semmiféle ideológiailag utolérhető ás követhető vonala, “ahogy esik úgy puffan,” mottója a pénz és a hatalom, és ezért bármit! Orbán pusztán, másod-harmadvonalbélileg foglalkozik a kormány dolgaival,és ez látszik az egész tevékenységén. Oligarchák maffiakormánya ez, akik nem érnek rá az ország és úgy általában a kormány kötelezettségeivel foglalkozni, időnként eszükbe jut, hogy hoppá, mellesleg mi vagyunk “ormányon” és ehhez mérten kapkodnak összevissza. Orbán alkalmatlan vizesnyolcasokkal veszi magát körül – naná, egy rátermett értelmesebb szakember mit is keresne ott, ill. ha voltak is már rég kiváltak és ma csupán egyetlen szempont dönt, a totális lojalitás a főnökhöz! Az tehát nem működik kedves Figyelő, hogy Gy. a baloldali patás ördög tehát pusztuljon, míg Orbán a jobboldali jó fiú és ennek tükrében ítél meg mindent – mert még Orbánnál a legnagyobb kritikaként elnézően hozzáteszi, hogy ebben nőtt fel,nem is ismer mást, “hosszú idő kell míg változnak Magyarországon a dolgok” addig mindenki más kommunista aki nem hajlandó azt és úgy látni ahogy Ön. Gy.- nál vagy más “balos” gondolkodásúnál miért nem teszi ezt hozzá? Talán mert sejti, hogy aki itt balosnak van kikiáltva még koránt sem biztos, hogy balos legalábbis nem olyan értelemben ahogyan azt Ön lerendezte magában, és ugyanaz fordítva.
  Ahhoz, hogy valaki átlássa, értse és érezze mi folyik itt, és miért, mi következik mindebből és hova vezet, ahhoz itt kell élni,elképzelései persze lehetnek, de nem biztos hogy az működik is! Önnek pedig sajnos olyan gyérek és egyoldalúak az ismeretei a magyarországi viszonyokról, lehetőségekről és gondolkodásról, hogy nehezen láthat rá épp és pont arra ami a lényeg!

  Elég kocka gondolkodás

 • Hazzay:Még szerencse hogy már rég felfordult imádottad a vén tömeggyilkos Horthy.(akit Sztálin mentett ki a kötélhalál keservéből amit az USA tartogatott annak az utolsó gazembernek). Így legalább nem kell havonta “színe” elé járulnod, hogy csontig benyalhass neki.

 • Göllner András

  Örömmel konstatáltam, hogy a fent-említett négy farvizesen kívűl megszólalt idelenn még egy-két értelmes hang – legutóljára, Besancon és Geyza – mielőtt bezár a bazár. Hogy az előbbiek miért pont itt szeretik egymás fürdővizét fogyasztani, az számomra elgondolkoztató, de ezzel nem óhajtok sok időt tölteni. Annak sokkal jobban örülnék, ha többen lejönnének ide, akár egy két percre, hogy betegyenek valamit a vizesblokkba. Én már megtettem a magamét.

 • Besancon,

  ” Orbán kormánya minden csak nem jobboldali – intézkedései, elképzelései(már ha vannak)sok szempontból “komcsibbak” a komcsinál, ”

  Erre lenne legalabb egy pelda?

  ” de a legnagyobb baj vele, hogy nincs “semmiféle ideológiailag utolérhető ás követhető vonala, ”

  Ez miben nyilvanul meg? Kadhafi modjara egyik nap cocjalizmust epitetek, masik nap iszlamistak vagytok, harmadik nap pedig demokraciasat jatszotok? Vagy valami mas?

  ” Orbán pusztán, másod-harmadvonalbélileg foglalkozik a kormány dolgaival, ”

  Ez mit jelent pontosan? Mibol tudtad megallapitani?

  “” időnként eszükbe jut, hogy hoppá, mellesleg mi vagyunk “ormányon” és ehhez mérten kapkodnak összevissza. “”

  Kaphatnank peldakat a kapkodasokbol is?

  ” Orbán alkalmatlan vizesnyolcasokkal veszi magát körül ”

  Kik azok? Kik lennenek jobbak?

  Azert kerdem, mert ez igy csupan ures kijelentesek ozone.

 • Göllner András
  2017 augusztus 27
  1:13 du.

  Várható, hogy esetleg a saját cikkéhez hozzászól valami értelmeset?

  A személyeskedésen kívül van valami mondanivalója?

 • Geyza
  2017 augusztus 27
  11:01 de.

  Gézuka, nem szoktam s.gget nyalni, viszont érdekel a magyar történelem! Téged akkor se nyalnálak, ha te lennél az utolsó s.gg a földön!

 • charlie
  2017 augusztus 24
  12:09 du.

  Na, ne vicceljünk már, mindenféle hovatartozású emberről elmondható, hogy az országért tesz valamit, áldoz az idejéből vagy pénzéből. Ez nem jobbikos tulajdonság.

  Az viszont nagy csalódás, hogy a Jobbik, mint profi párt, ha egyszer kormányra kerül, ugyanazt az utat folytatja, mint a fidesz. Ez derül ki az eddigi cselekedetekből és ígéretekből.

 • Figyelő
  2017 augusztus 26
  12:44 du.

  “Ti. Komcsi cikk. T.i. az ismert komcsi szöveget ismétli.Ha nem vagy benne a pikszisbe, nem jutsz előbbre. Fontos a párt “hovatartozásod” nem a munka teljesítményed, . ”

  Ezt konkrétan hol írja a cikk? Szerintem azt írja, hogy bizonyos fizetési szint alatt akkor is szegény maradsz, ha megszakadsz a munkában! És ez odáig fajulhat, hogy nem tudod fönntartani a munkaképességedet. És akkor a gyerekeid jövőjéről nem is beszéltünk.

  “A kapitalizmust akarja rossz fénybe feltüntetni, én egészen mást tapasztaltam az itt töltött 60 év alatt”
  Na és, hova sz.rjak, már bocsánat, ha te nem azt tapasztaltad? Írd le, és akkor elhiszem vagy nem.
  Különben meg Chris írta itt egy cikkben, hogy már a kanadai öregek otthonában is félkész, fagyasztott kaját kapnak az öregek, tehát ott is esik a színvonal. El lehet képzelni, hogy mi van az iskolai menzákon, főleg ahol a szülők is szegények.

 • Figyelő
  2017 augusztus 26
  12:34 du.

  Tudod, köszönöm szépen az aggódásodat, de nekem nem egy magazin a mindennapi olvasmányom, hanem a Biblia.

  Az egyház szociális tanítása nem ideológia, mint a marxizmus vagy a neoliberalizmus. Állandóan megújuló tanítás. Pl. az 1873-as gazdasági világválság után még a pápa is foglalkozott azzal, hogy mi lesz a munkásokkal a kapitalizmusban? Ebből az irányzatból keletkeztek a keresztényszocialista pártok, ami talán Kanadában és USA-ban ismeretlen fogalom.

  Vagy neked Leó pápa is komcsi, ahogy Ferenc pápa meg szenilis vénség?

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum

 • Besancon
  2017 augusztus 27
  7:29 de.
  Nem válasyolt a kérdésemre. Csak a Fideszt kritizálja tovább.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 1
  8:34 de.

  Leo pápát féretették más hatalmak. t.i. pápák NEM vonulnak “nyugdíjba”.
  Én olyan öreg vagyok , hogy sok pápát megéltem , kezdve XII. Piusszal.

 • Ferenc Pápáról a tegnapi hírekből arra következtetek, mégis igazam volt.
  T.i. azt mondták, hogz melőtt pápának kinevezték pschiáteri kezelésen is volt már.

 • Figyelő,

  ” Ferenc Pápáról a tegnapi hírekből arra következtetek, mégis igazam volt.
  T.i. azt mondták, hogz melőtt pápának kinevezték pschiáteri kezelésen is volt már. ”

  Nem meglepo. Konnyen sokkos allapot allhat elo, amikor valaki keveri a Bibliat a marxizmussal. Es Franky volt az elso marxista Papa. Nem emlexem a bolsi mentora nevere, de asszem egy paraguay-i megbizhato elvtars volt az illeto.
  Valoszinu mi mindannyian bediliznenk, ha valahogy harmonizalni akarnak a marxizmust (a vallas az emberek opiuma) a Biblia tanaival. Ugy latszik neki is csak igy sikerult.