További írásaink

Feltétel nélküli alapjövedelem

2016 október 11 11:36 de.59 comments
Feltétel nélküli alapjövedelem

Mottó: Képzeletem szerint a mennyország szabad ország, olyan hely, ahol a lélek szabad, és valamiért úgy gondolom, hogy a mennyország nem a gyávák menedékhelye. Napjainkban a tőke nem a háborúban, hanem a fogyasztásban talál haszonra. Látszik ez a reklámokon, az egyen fogyasztáson, az eldobhatóra silányított termékeken, a környezet szennyezés – fogyasztáshoz köthető – mértékén, (ami – teszem hozzá – jóval szelídebb a háborúk okozta környezetszennyezésnél) a termékek „erkölcsi” elavulásának gyorsaságán. A világháború óta a tőke tovább koncentrálódott, a multik által működtetett fogyasztói társadalom békét, jólétet hozott Európára és a világ nagy részére. Két és félezer éve, a görögök, rómaiak óta […]

Read more ›

A nők iskolája a Katona József Színházban

12:28 de.0 comments
A nők iskolája a Katona József Színházban

Írta: Molière Timkovics Dorka nyersfordításának felhasználásával a szöveget írta Závada Péter. Molière 1662-ben vette feleségül a nála több, mint 20 évvel fiatalabb Armande Béjart-t. Ugyanebben az évben mutatták be az A nők iskolájá-t, ez volt Moliére drámaírói pályájának első átütő sikere. A siker irigyeket szült, Párizsban azt terjesztették, hogy saját féltékenységét és megcsalatásait írta meg a darabban. Lehet – de kit érdekel? Arnolphe története 350 éve foglalkoztatja a színházcsinálókat és a nézőket. *** A férfikora delén álló Arnolphe, kiválaszt egy négy éves gyereket, kiemeli addigi életéből és gondozásba adja. Úgy képzeli iskolázását, hogy a kislány teljes tudatlanságban, tájékozatlanságban, sötétségben nőjön fel – […]

Read more ›

Egy kanadai magyar professzor a Népszabadság szétverése miatt lépett ki a Magyar Tudományos Akadémiából

2016 október 10 1:14 du.48 comments
Stevan Harnad

Stevan Harnad (született: Hernád István Róbert) a hétvégén kilépett a Magyar Tudományos Akadémiából, ahol 2001 óta szerepelt mint külső tag. Harnad professzor, aki a Université du Québec à Montréal-on a kognitív tudományok kutatója és tanára, a Népszabadság Fidesz-által rendelt szétverése miatt lépett ki az MTA-ból, tiltakozásul. Angol nyelvű levélben írta le Lovász Lászlónak, az MTA elnökének távozásának okait, mely levelet a KMH testvérlapja, a Hungarian Free Press, hozott le a szerző engedélyével.  Ebben Harnad professzor, aki egyben a Kanadai Magyar Demokratikus Charta alapítója többek között leírja: “Mint Magyarországon kívül élő tag, nem áll jogomban megítélni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia belső, […]

Read more ›

A sajtószabadság függetlensége – A Fidesz emlékezetessé teszi az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóját

8:39 de.61 comments
A szlovák Denník N című napilap hétfői címlapja...

Úgy tűnik, a jelenlegi magyar kormány tényleg emlékezetessé akarja tenni az 1956-os magyar forradalom hatvanadik évfordulóját. Ezúttal azzal, hogy az akkor történtek egy, akár szimbolikusnak is mondható, mindenesetre a következő évtizedek kommunikációját erőteljesen meghatározó fórumát hagyja elsüllyedni. Az ugyanis, hogy a Szabad Nép a Népszabadság-ot választotta címéül, jelezte: azon az októberi 14 napon keresztül folyamatosan és erőteljesen jelen voltak a nép szabadságát óhajtók. Azok, akik nem az arisztokrácia, a dölyfös földesurak, gőgös főpapok világát kívánták vissza, hanem egy emberibb, demokratikusabb társadalmat az addigi egyetlen Párt és személy uralma helyett. Ez nem sikerülhetett az akkori nemzetközi erőviszonyok mellett, de a következő […]

Read more ›

Csücsül a farkán és spekulál

4:56 de.15 comments
Csücsül a farkán és spekulál

Olvasom, hogy fényes tekintetű fideszes rezsibiztosunk – Németh Szilárd – a Népszabadságot nem szándékozik elsiratni. Legalábbis ezt akarta mondani. De nem sikerült neki. Talán, mert egyszersmind a műveltségéből szeretett volna felcsillantani valamicskét a nagyérdeműnek, azt mondotta volt, hogy “nem fog krokodilkönnyeket hullatni” érte. Ami legelőbb egy gyerekkoromban gyakran dúdolt dalocska két sorára a dallamával együtt emlékeztetve valósággal felderített: “Csuda édes víz a Nílus, hol az éhes krokodilus vizipólózik, vizipólózik, vizipólózik-zik-zik.” Hogy kapna be inkább téged ez a krokodil, gondoltam vidoran, mielőtt felötlött volna bennem a rezsibiztosi fogalmazás jelentésének esetleges szándéktalansága. Az ám! “A krokodilus a Nílus partján csücsül a farkán […]

Read more ›

Pesti Barokk a Belvárosi Színházban

12:55 de.0 comments
Pesti Barokk a Belvárosi Színházban

Dés Mihály Pesti barokk című vígjátéka… Budapesti bulik a nyolcvanas évek derekán. Szerelmi bonyodalmak, hódítások, megcsalások, barátságmítoszok, besúgók. A harmincegynéhány éves Koszta János otthonosan mozog ebben a világban, mégsem találja a helyét. A felhíguló Kádár-korszakban kell léteznie – szeretteit elengednie, zavaros nőügyeit tisztáznia, kezdődő felnőttségét kitalálnia. Mennie vagy maradnia – közben pedig élnie. Honnan is kezdje? És hová juthat el? Mire megy azzal, hogy okosan látja élete hülyeségeit? Szerethető, szánalomra méltó, gyenge és erős felváltva. Egyetlen stabil pont van az életében: a nagyanyja… És közben: pesti. Rendíthetetlenül pesti. Dés Mihály regényéből Kern András készített színpadi változatot. Szereplők: Kern András Szabó Kimmel […]

Read more ›

Boldog Hálaadást kívánunk Ottawából!

2016 október 9 11:38 de.10 comments
Boldog Hálaadást kívánunk Ottawából!

Szombaton ünnepeltük meg kisebb baráti körben a Hálaadást Kanada fővárosában. Petényi Judit–az Ottawai Magyar Rádió főszerkesztője–fogadott bennünket családja otthonába egy ünnepi vacsorával. Jelen volt Kertész Ákos montreáli magyar Kossuth díjas író és felesége Éva. Később szintén csatlakozott hozzánk lapunk egyik rendszeres torontói magyar olvasója is – aki néhány napot a fővárosban tölt barátjánál. Az ünnepi vacsora egy igazi észak-amerikai különlegesség volt. Úgy hívják, hogy “Turducken”. Ez lényegében arról szól, hogy egy pulykába töltünk egy csirkét és egy kacsát. Az Egyesült Királyságban is van hasonló, ott viszont egyszerűen “three bird roast”-nak hívják, egyes körökben pedig “royal roast”-nak. Nem mindennapi étel és […]

Read more ›

Új Idők?

8:00 de.51 comments
Új Idők?

A Népszabadság tulajdonosa – az osztrák Mediaworks nevű magánvállalat – kegyetlenül, az újságírókat, dolgozókat és az olvasóközönséget semmibe véve függesztette fel a Népszabadságot. A lap túlélte a magyar történelem elmúlt hatvan évének viharos évtizedeit, most azonban egy külföldi cég szüntette be, gazdasági érvekre hivatkozva. Tudjuk, hogy ennél sokkal több áll a Népszabadság felszámolása mögött. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy ez lehet a sorsa bármely olyan médiaorgánumnak, melynek létezése és jövője a magántőkétől függ. Az elmúlt években egyre több közösségi, önkéntes alapon szerveződő lap jelent meg Magyarországon és a magyar diaszpórában is. Egy kimondottan nehéz politikai és társadalmi környezetben […]

Read more ›

Minden autoriter, hatalomvágyó személy legszebb álma…

12:02 de.22 comments
Dictator / Dave Martsoff

„Az év sportközvetítésekben különösen gazdag időszakában talán nem kellett volna olyanok arcába nyomni a pártpropagandát, akik épphogy a politika elől menekültek a sportba.” A fenti mondat a Páholyszínezők c. írásban jelent meg, az ÉS 40. számában, október 7-én. A mondat szellemisége nem egyedülálló, és az ún. baloldali-liberális orgánumokban ennél durvább változatai is általánosak. A mondanivalója – az én olvasatomban – az, hogy a politika valami olyan szennyes dolog, amivel épeszű ember nem foglalkozik. Mellesleg elég furcsa, hogy épp azok hajtogatják, akik nap mint nap a politikával – vagyis a közügyeinkkel foglalkoznak. Mert a szegény, jobb sorsra érdemes, görög-latin gyökerekkel bíró […]

Read more ›

A Népszabadság kivégzése – Gondolatok Kanadából

2016 október 8 9:26 de.153 comments
A Népszabadság kivégzése – Gondolatok Kanadából

Szinte mindent elmond a kortárs Magyarországról az, ami ma történt a hatvanéves Népszabadsággal és annak munkatársaival. Egyik percről a másikra – egy jól kigondolt terv alapján – megszűnt a Népszabadság, eltűnt a lap összes archivált cikke az internetről, lezárták honlapjukat és kirúgták az egész szerkesztőséget úgy, hogy arról futárral kézbesített levélben értesült a sok munkanélkülivé tett újságíró, szerkesztő és dolgozó. A Népszabadság email címei sem működnek, a dolgozók pedig ki vannak zárva a szerkesztőség épületéből. A leggyakrabban ismételt szó ma reggel Magyarországon – újságíró körökben – az, hogy “puccs.” Vasárnapra a MediaWorks nevű cég, amely még jelenleg tulajdonolja a lapot […]

Read more ›

Népszabadság-végóra

8:32 de.21 comments
Népszabadság-végóra

A népszavazás, különösen ár-értékarányban, a kampányba ölt milliárdok fényében fényes orbánista kudarccal végződött. A jelek szerint meg is indult a bűnösök keresése. Az is valószínűsíthető, hogy a saját komplexusaiba zárt vezérben felizzhatott a bosszúvágy. Így könnyen lehet, hogy az ellenzéki sajtóterméknek ismert Népszabadság-felszámolás is ennek a része. Mármint Orbán személyes bosszúhadjáratának a része. Mert az, hogy a kihirdetett diktatúrának mindenki intézményesített ellenségévé válhat, az rendszerszintű működés. Márpedig Orbán már a népszavazás estéjén gyakorlatilag meghirdette a nyíltabbá váló diktatúrát. Az pedig már inkább az ország, és benne az ellenzék állapotát jellemzi, hogy akkor nem voltak órákon belül, százezrek az utcán. Kétségtelenül […]

Read more ›

Bérgyilkos a barátom a Thália Színházban

4:57 de.0 comments
Bérgyilkos a barátom a Thália Színházban

Francis Veber: Bérgyilkos a barátom Az egyik bérgyilkos, a másik meg akar halni. Hol ronthatják el? Két férfi egyszerre költözik be a szomszédos szállodai szobákba. Egyszerre teszik ki a táblát az ajtókra: „kérem, ne zavarjanak”. Egyikük gondosan összecsavarozza a távcsöves puskát, másikuk hurkot készít a függönyzsinórból. Minden készen áll. Csakhogy a bérgyilkos bal lábbal kelt fel, az öngyilkos pedig jobb lábbal, és a szobáik egybenyílnak… A francia bohózatszerző (Balfácánt vacsorára, Magas szőke férfi felemás cipőben) halálosan mulatságos és képtelenül érzelmes darabja igazi világsiker, többször megfilmesítették, jelenleg is játsszák a londoni West Enden. Szereplők: Pignon: Nagy Viktor m.v. Ralph: Tamási Zoltán Dr. […]

Read more ›

Találkozás Justin Trudeau miniszterelnökkel — Orbán Viktor háborúja a liberális értékek ellen

2016 október 7 10:30 de.71 comments
Találkozás Justin Trudeau miniszterelnökkel — Orbán Viktor háborúja a liberális értékek ellen

Göllner András, a Kanadai Magyar Hírlap és a Hungarian Free Press című testvérlapunk szerzője a montreáli Ritz Carlton szállodában rendezett Canada 2020 című nemzetközi konferencián találkozott Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel. A szinvonalas rendezvényen jelen volt még Bajnai Gordon korábbi magyar kormányfő valamint Szigetvári Viktor, az Együtt párt elnöke. Szerzőnk részletes beszámolója angolul jelent meg, a Hungarian Free Press oldalain – ajánljuk mindazoknak itt a KMH-n, akik angolul is olvasnak. (Fotó, balról jobbra: Tim Barber, a Canada 2020 társalapítója, Justin Trudeau miniszterelnök és Göllner András, a Kanadai Magyar Demokratikus Charta alapítója, a Kanadai Magyar Hírlap szerzője. Forrás: Kanadai Miniszterelnöki Hivatal / […]

Read more ›

Innen indult Pest

2016 október 6 12:18 du.73 comments
Innen indult Pest

A Turizmus Világnapján nyitotta meg ismét a kapuit Pest városának legrégibb épülete, így a főváros legújabb turisztikai látványosságává vált. A páratlan építészeti és kulturális örökséggel büszkélkedő Belvárosi Plébániatemplom több mint két éves rekonstrukciót követően újból látogatható és a nyitás után tudatosan törekszik a helyszínben rejlő turisztikai adottságok kihasználására. A Március 15. téren található Belvárosi Plébániatemplom rekonstrukciója a templom régészeti feltárását követően 2014 júliusában kezdődött meg és nem várt eredményeket hozott. A leletekből megállapítható, hogy ahol a jelenlegi templom áll, ott egykor az úgy nevezett Contra-Aquincum területe volt. A régészeti feltárások legjelentősebb lelet együttese a római kori, amely alapján kiderült, hogy […]

Read more ›

Orbanista TB-fenyegetés a magyar menekülteknek

9:10 de.45 comments
Fotó: Boon.hu

Az ország, a gazdasági exodus kormányának köszönhetően, erőteljes ütemben veszti el a nyitott, fejlődőképes, nyelveket tudó, vagy megtanulni hajlandó állampolgárokat. Hosszabb, rövidebb időre. A kormány a jelek szerint úgy döntött: rájuk ijeszt. A hazai egészségügyi rendszeren keresztül. A HVG, a kormánytól nem túl messze lebzselő Magyar időkre hivatkozva közli a legújabb ötletet ezen a téren. Eszerint megbüntetnék azokat, akik külföldön dolgoznak, de Magyarországon járnak orvoshoz. Azt a titkot nem leplezik le, hogy ugyan kihez? Tekintettel arra, hogy az az egészségügy, ami elől legutóbb gyűlöletplakátokra költötték az adófizetők pénzét már most is orvoshiánnyal küzd. Annyira, hogy már a háziorvosi praxisok jövőjével […]

Read more ›

Adja meg e-mail címét, hogy feliratkozzon a KMH-ra és értesítést kapjon az új üzenetekről e-mailben!

Csatlakozás a többi 485 feliratkozókhoz

This site is protected by Comment SPAM Wiper.