Hazaárulás vagy hazaszeretet

2012 július 24 9:08 de.143 hozzászólás

„Kik támadják hazánkat és miért?” Úgy bizony, jogos a kérdés. Csak épp a válasz aljas, tényhamisító, félrevezető, amit e kérdésre a félfasiszta diktatúrát építgető magyar kormány és szolgalelkei adnak. A tényszerű válasz más: hazánkat, a nemzetet és jövőjét, a népet és boldogulását maga a kormányzat támadja – két éve már – önös, hatalmi érdekeitől vezérelve. Egyértelmű: hazánk és népe demokráciában akar élni, nem diktatúrában; nem egy maroknyi kisebbség által visszaálmodott horthysta, úri társadalom elnyomó viszonyai közepette. Hazánkat azok támadják, akik hatalmuk megtartása végett önkényuralmat teremtő intézkedéseikkel céltudatosan rombolták le a demokratikus jogállam intézményei fék-ellensúly-rendszerének működését; akik „nemzeti” érzületűnek hazudva magukat félrevezették az ország népét; akik népellenes döntéseikkel visszavetik Magyarország társadalmi modernizációját, gazdasági felemelkedését; akik egy új oligarchia vagyonszerzési törekvéseit kiszolgálva hazugságaikkal meggátolják az ország Európához való felzárkózásának talán soha vissza nem térő történelmi esélyeit; akik mindezáltal veszélyeztetik nemzeti létünket, megfosztanak alapvető állampolgári és emberi jogainktól. (Akik hazug módon maguknak vindikálják nemzeti érdekeink kizárólagos képviseletének jogát, holott az nem a jobboldal privilégiuma, különösen nem egy fasisztoid színezetű párté, mely valódi konzervatív-demokrata értékrenddel se rendelkezik. Egyébként akad nem egy ország – pl. Brazilia – ahol a nemzeti érdekek képviselete hagyományosan a baloldalra hárul.)

A feltett kérdésre tehát – „kik támadják hazánkat és miért?” – ez a tényszerű, igaz válasz. Nem az, amelyet Tóth Gy. László, Lentner Csaba és Zárug Péter Farkas adnak „Magyarország ellentmondásos külföldi megítéléséről” írt könyvükben az ekként föltett kérdésre. (A könyvet a múlt héten mutatták be Veszprémben a Gizella Hotelban.) Mintha bizony hazánkat külföldről támadnák „idegenszívű” magyarok által felheccelt lapok és kormányok; nem pedig a hazának ártó, a demokrácia intézmény-rendszerét lebontó kormányt bírálnák. Az „idegenszívűnek” nevezett, „hazaárulónak” kikiáltott magyarok hazafias tette éppen az, hogy a hatalmával visszaélő kormány fejére olvassák a haza ellen elkövetett vétkei sokaságát. Nem hazaárulás az ország érdekei ellen kormányzó rezsim leleplezése, hogy a hazugságokkal megtévesztett néptömegek végre felismerjék: választott kormányuk nem a nemzet javára, hanem ellenükre tesz.

Az ország, a politikai nemzet, a nép ellen cselekszik mindenki, még ha százszor nemzetiszínű zászlóink alatt vonul is, mindenki, aki másokat ügyünkben megtéveszt. Az említett szerzőhármas szintén, mert nem átallja könyvében kijelenteni: két év után az uniós átlagnál jobbak az ország mutatói, költségvetési hiányunk mindössze 2,7 százalékos. Holott a magánnyugdíjpénztárak kizsebelése révén csak átmeneti látszat-eredményt mutathat föl a kormány. A gazdaság lejtmenete, a lakosság egyre nagyobb hányadainak nyomorba süllyesztése pedig tagadhatatlan.

Ám a szerzők csak így – eme súlyos csúsztatásokkal – juthattak el a tájékozatlan átlagpolgár újabb rászedéséig, azaz a kormányfő eleddig leplezett törekvéseinek érvelésekkel történő megalapozásához: „az EU-ban csak addig szabad maradni, amíg az számunkra előnyös”. E ravaszdi megfogalmazás helyénvaló nemzeti érdekeink kifejezésének tűnhet. Csakhogy többször rámutattunk: a teljhatalomra aspiráló kormányfő az országot – különféle ürügyeket keresve – az Európai Unióból kiléptetni akarja, mert terhére van az Unió és jogrendszere, amely kényelmetlen akadály: a diktatúra kiépítésének, az új oligarchia „szabad rablásainak” gátját képezi. Ez a magyarázata a kormányfő milliárdjainkba kerülő „pávatáncainak”, amit hónapok óta az IMF-fel lejt; e törekvései motíválják az Unió – demokráciánkat óvó – intelmeivel, elvárásaival való sorozatos szembehelyezkedéseit is. Az Európai Unióból való kilépésünk ilyetén alattomos előkészítése – kapcsolataink aláásása, az ostobák számára meghirdetett „szabadságharc” – természetesen megfelel a neonáci, antiszemita Jobbik ezzel azonos törekvésének: a szélsőjobboldali párt nyíltan követeli kilépésünket az Unióból, köztereinken EU-zászlókat éget. A kormánypárt és a Jobbik politikai, szellemi, kulturális és személyes kapcsolatai (egymás törekvéseinek hallgatólagos vagy nyílt támogatása) régóta közismertek.

Mindehhez – a közelmúlt eseményeiből – néhány adalék: miután az EU kifogásolta a harmadik hatalmi  ág, az igazságszolgáltatás „megtöretését” (a többi között a bírák 62 éves korban kényszernyugdíjaztatással történt menesztését), majd pedig ugyanezt az addig kezes Alkotmánybíróság is – presztizs-okból, kénytelen-kelletlen – az európai joggal összeegyeztethetetlennek (ergo: alkotmányellenesnek) nyilvánította, a despota kormányfő dölyfösen jelentette ki: ez ügyben a kormány nem tágít, az e módon eltávolított bírák hivatalukba nem térhetnek vissza. Mi ez? Külföldiek „hazánk elleni támadása”? Nem, ez a kormányfő törvények fölött állóságának bejelentése, a jogállam nyílt megtagadása.

Más. A kormány nem állapította meg a legfőbb ügyész mulasztását az ún. Csatáry-ügyben, holott bizonyított: az ügyészségnek tudomása volt nevezett háborús bűnös hollétéről, letartóztatására intézkedés hónapokon át mégse történt. Ezzel összefügg: a kormányfő és legfőbb ügyésze a gyűlöletkeltő kuruc.info elhallgattatására hasonlóképpen nem tesz intézkedést, noha a portált Magyarországon szerkesztik. ( E portál Csatáry László volt kassai rendőrtiszt – aki 15.700 zsidót deportáltatott Auschwitzba – letartóztatásakor tartott antifasiszta tüntetés résztvevői fejére fejenként 100.000 Ft vérdíjat tűzött ki. A kivégzéseket netán a You Tube-on 2011. októberében toborzott „új Magyar Nemzeti Hadsereggel” kívánják végrehajtatni?) Aki e förtelmet szóvá teszi „hazánkat támadja”?

A kormány – noha a párizsi békeszerződést becikkelyező 1947. évi XVIII. törvény 4. cikkelye értelmében kötelessége lenne – ugyancsak nem tesz lépéseket a parlamentbe jutott Jobbik feloszlatására sem ( amelynek ma már egyes felmérések szerint mintegy 20 százalékos a támogatottsága). Széltében-hosszában terjesztik ugyanis a világméretű zsidó-uralomról szóló ósdi hazugság-legendát, amely Magyarország „felvásárlásával” fenyeget. Az e tárgyban is tájékozatlan magyar átlagpolgár nem tudja, hogy a nagytőke soknemzetiségű, világméretű mozgása alapvetően „nemzetközi”, az ország felvásárlása pedig a legutóbbi adatok szerint a kormánypárt kiválasztottjaihoz és nem a zsidó nagytőkéhez köthető tény. Ugyancsak nem tudja, hogy a gyűlöletkeltésre alkalmas híresztelés forrása egy okirat, a híressé vált Cion bölcseinek jegyzőkönyve. Ez azonban közönséges hamisítvány. Bizonyítottan Müller von Hansen készítette a XIX. század végén azon aljas célból, hogy a kereszténység ellen irányuló zsidó összeesküvést dokumentálja. (A hamisítást maga a katonatiszt utóbb beismerte.) Netán „hazánkat támadja”, aki mindezen felháborodik?

A kormányfő nem e barna pestis ellen lép fel, hanem kizárólagos hatalma teljesebbé tétele és megtartása végett demokratákat vesz üldözőbe. Első helyen Gyurcsány Ferenc volt kormányfőt, a Demokratikus Koalíció elnökét. Ezt tette ellenzékben, majd most kormányon is. Se szeri se száma az ellene indított akcióknak (rágalmaknak, hamis vádaknak), amelyekkel a politikai közéletből elüldözni akarta-akarja – sikertelenül. Nyilvánvaló, hogy mindazok (politikusok, újságírók, tévé-személyiségek), akik emiatt „lejáratottságára” hivatkozással nem találják alkalmasnak Gyurcsány Ferencet pártja, vagy az ellenzéki koalíció vezetésére, voltaképpen a despota szándékai, céljai szolgálatába szegődnek, aki éppen e módon (koholt bizonyítékok bevetésével, alaptalan gyanúsítgatásokkal) próbál megszabadulni jelenlététől.

Friss hír: a Központi Nyomozó Főügyészség az ún. Sukoró-ügyben a hivatali visszaélés büntette miatt Gyurcsány Ferenc ellen indult büntető eljárást bebizonyítottság hiánya miatt megszüntette. (További öt gyanúsított ellen vádat emeltek; nem nehéz megjósolnunk, hogy velük szemben az eljárást később szüntetik meg, avagy a bíróság hoz majd felmentő ítéleteket – akár Szilvásiék ügyében.) Jellemző a nyomozóhatóság kétarcúságára: a koncepciós perben vádat emelni ellene nem mertek, az eljárást azonban – fenntartva a volt kormányfő esetleges bűnösségének látszatát – bűncselekmény hiánya helyett csak bebizonyítottság hiánya miatt szüntették meg, holott tény: bűncselekmény egyáltalán nem történt, és ez a büntető eljárás megindításakor is tény, bizonyosság volt. Hisz a hivatali visszaélés bűntettét csak az a hivatalos személy követheti el, aki azért (célzat!), hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél. A büntetőjogban járatosabb jogászok eleve kizárták, hogy a volt kormányfő célja effélékre irányult volna. (Ez ügyben szándéka se volt, nemhogy célja!) Következésképp kötelességét mi okból szegte volna meg, hatáskörét minek is lépte volna túl, stb. A képtelen gyanúsítás csak a hatalomra került korábbi ellenzéki vezér személyes bosszúját szolgálta ki, hogy legveszélyesebb politikai ellenfelét büntetőjogi eszközökkel likvidálja. Akit felháborít az efféle törvénytelenség, netán „hazánkat támadja”?

Bárha mindezt felismerné társadalmunk szellemi sötétségbe, bénaságba taszított fele! Bárha felismerné, hogy az igazságosság (az igazságnak megfelelő döntés képessége, feladata) emberi erényeink talán legfontosabbika. Ha emlékeznék Madách Mózes-ére, aki szerint a haza nemcsak az a föld, amelyen élsz, a haza az e földön élő emberek összessége, de főként az a törvény, amely mindezen embereket együtt tartja, amely morális lényekké emeli őket. A hazaszeretet: felelősségvállalás.

143 hozzászólás

 • Erdekes, hogy eppen most hozod szoba a Csatary ugyet es vele kapcsolatban a kuruc.infot.
  Ugyanis a Hungarian Spectrum eppen most kozolt megdonthetetlen bizonyitekokat arra, hogy egyfelol a magyar hatosagok 1997 ota mindent tudtak Csataryrol. Tovabba, hogy a kuruc.infot egy bizonyos Varga Bela, mori, es egyben kaliforniai borasz finanszirozza.
  A tanulsag mindket esetben az, hogy a magyar hatosagok csak akkor lepnek fel a nacik ellen, ha mar nem marad kibuvojuk.

 • Göllner András

  Nagyszerű elemzés, köszönet Búzás Hubának !!!!

  Orbánék már egy évtizede azon fáradoznak, hogy az Orbán szeretetet a hazaszeretettel tegyék egyenlővé. Ez az igazi személyi kultusz lényege. Sajnos, a mai napig rengetegen vannak odahaza és a diaszpórába, akik ezt a csúsztatást anyatejként szopják be.

  Érdemes odafigyelni Búzás Huba bölcs szavaira, vagy Bruck András, az Élet és Irodalomban közzétett cikkére.( “Csak az a fontos, hogy a mieink legyenek” ÉS, 2012, Július 6.) Bruck, mint Buzás, tisztán leírja az Orbán jelenséget: “Csupán egyet akart: …illetlenül sokáig hatalmon maradni. Amihez a trianoni fájdalmak és a keresztény nemzeti ideológia felmelegítését tartotta a legalkalmasabb, leggyorsabban mobilizálható eszköznek…Magyarország még hosszú ideig marad, ami volt; egy saját bánatába belemerevedett, történelmi hátrányait makacsul maga előtt görgető nemzet. Ma már tudom, hogy a koronaúsztatással a miniszterelnök mindenkinek megüzente, esze ágában sincs a modern, progresszív Magyarország megteremtésén munkálkodni. Helyette a múltat ígérte vissza, ami felett nem rendelkezett, és nem a jövőt, amiért sokat tehetett volna…És arra is sejteni vélem a választ, hogy miért ezt az utat választotta. Egyrészt, mert tisztában volt vele, hogy a modernizáció sziszifuszi, nagy eltökéltséget kívánó feladatához neki nem lenne kitartása, apparátusának pedig szakértelme. Alighanem felmérte, hogy egy nyelveket nem beszélő, rossz korösszetételű, nehezen mozduló és vállalkozó, pocsék egészségi állapotú, többnyire elavult tudással rendelkező, állami gondoskodás után sóhajtozó lakosság csak béklyó lenne az ő nagy magasságokban szárnyaló fantáziája számára. Másrészt azért, mert nem minden politikus fejében kavarognak építő gondolatok. A hatalom nem mindenki kezében szolgál jó ügyet. Népszerűsége révén Orbán már akkor nekiállhatott volna, hogy óvatosan, tapintatosan elkezdje kivezetni a magyarokat „zsákutcás történelmükből”, ehelyett még mélyebbre nyomta őket. Hozzáláthatott volna egy korszerű magyar jobboldal megteremtéséhez, az örökös nemzeti bút pedig otthagyhatta volna a szélsőjobbnak. Nem ezt tette, ő vált a nemzeti bánat cheerleaderévé”

  Ez a valóság. És aki a valóságra rávilágít – jaj neki. Most a generációkon át meghűlyített, átvert nagyszájú magyaroké a szó, akár odahaza, akár itt a kanadai diaszpórában.. Megint, mint oly sokszor szomorú történelmünk során, a nagyszájú, díszmagyarban grasszáló, álszent, zavarós elméjű mélymagyarok sülyesztik el hazánkat, ők verik el nemzeti becsületünket, vagyonunkat, gyerekeink jövőjét, mint annó az urak a tiszti kaszinóban, hogy aztán, amikor a világ jól seggbe rúg bennünket pökhendi magatartásunk miatt, a felelőséget rá kenhessék a zsidókra, a liberálisokra, a kozmopolitákra. Mikor fog ez a nép észhez térni ? Tényleg azt hiszi hogy a bölcsesség az a süket vezéreinek népszerűségi függvényeként mérhető ? A bolondok háza is tele meghitt emberekkel……meneteljetek szépen magyarok a Bayerek, a Bencsikek mögött százezrével, mint a birkák a vágóhídra. Úgy tűnik mi semmit se vagyunk képessek tanulni szomorú történelmünkből, politikai kultúrátlanságunk tartósan az árok felé sodor bennünket. .Hajrá Magyarok !!! Tiszteljétek hát szomorú hagyományotokat. De ne várjatok ettől felemelkedést.

 • Zseniális. Ívfény ebben a sötét éjszakában.

 • Ki ez a Buzás Huba? Ilyen “díszmagyarokból” elegünk van. Nyugaton nemtudják lenyelni a 2/3-os választási eredményt. Elvitatják a jogát,annak hogy szabadon dönthessen a parlament és a kormány.Tessék már tudomásul venni,hogy így döntött a nép, annak Önök is okai.Folyton eladtak,becsaptak,igérgettek(Trianon,Jalta, Szabadeuróparádió,56)és mémg sorolhatnám az előző 8 év kormányzását is és “eredményét” az ellen nem volt kifogásuk,eladták a javainkat a liberalizmus és a “szabadpiac” jegyében. 1990 után jöttek a nyugati tanácsadók és jól becsaptak és félrevezettek. Az eredményét “élvezhetjük” A tetejében még gyalázhatnak is minket,mindenféle jelzőkkel illetve. Megbuktak a barátaik,majd 2014 -ben meglátjuk mi lesz az eredmény, dönt a nép.

 • “Ha emlékeznék Madách Mózes-ére, aki szerint a haza nemcsak az a föld, amelyen élsz, a haza az e földön élő emberek összessége, de főként az a törvény, amely mindezen embereket együtt tartja, amely morális lényekké emeli őket. A hazaszeretet: felelősségvállalás.”

  Emlékezz, Huba, mi akadályoz meg benne? És nem ártana gyakorolnod sem, különös tekintettel az utolsó mondatodra, már ha tudod értelmezni, amit leírtál.

 • minden vélemény számít! írod – úgy látszik – tűnik nem – mert az enyémet törölted –
  szer-e-tett
  spari:::::::::

 • Eleg sajnos, hogy Magyarorszagon a nemzet vedelem a jobboldalra harul!!! Hat miert nem vette fol a “kesztyut” a baloldal??? Gondolom, nem egyezik a nezeteikkel.( internacionalizmus, globalizmus,stb.)

 • Igen, mindez igaz. Nehezen írom le, mert bántják eleget és elegen a baloldaliakat. Nem akarok a vátesz szerepében tündökölni, de 1998-ban, az akkori Orbán első intézkedései után azt mondtam: ennek egy baja van a Kádár-rendszerrel, hogy nem Orbán-rendszernek hívták. Azt is mondtam, ha még egyszer hatalomra kerül, kitúr minket Európából. Á, mondták, tehetséges, “ájrópai” politikus. Pedig már 1989-ben is “pávatáncolt”, tessék elolvasni azt a hírhedt beszédét! Egy évtizede könyörgöm, figyelmeztetek, hogy ne engedjük a hazafiságot eltorzítani, ledegradálni arra a szintre, ahol most van. Baloldali elvtársaim nem tartották ezt elsőrendűen fontosnak, attól tartottak, hogy szavazatokat veszítenek a határozott beszéddel. Az sem volt elég figyelmeztető jel, hogy a sokak által kárhoztatott Medgyesy kormányfőt, aki lényegesen emelte az átlagos életszínvonalat, minden nyilvános szereplésén ugyanaz az ordító csürhe hazaárulózta. Lehet persze azt mondani, hogy ettől adósodott el az ország, de én azt mondom: legalább egyetlen esetben nem a gazdagok további gazdagodásának árát kell megfizetnünk, hanem a saját, némi könnyebbséget hozott éveinkét. Amikor a Gyurcsány kormány kampányt indított a feketegazdaság ellen, nagyon helyesen tette, hogy számlakérésre kérte az embereket. Naná, hogy fellázadtak a feketegazdaság haszonélvezői: az orvosok, az “őstermelők” meg a többiek. De nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy a haza iránti kötelesség az adózás, egyenesen hazafias tett! Egy szomszédomnak (aki egyébként rendszeresen pumpol bennünket) azt mondtam: nekünk sem könnyű a helyzetünk, csak a patikában 20 ezer forintot fizettem. Mire ő: Hát kérni kell, és ingyen adják. Mondom neki: nekünk nem, ketten összesen 82 évet dolgoztunk hivatalosan, nyugdíjunk van. Én ma is dolgozom, és adózom is utána. Mire ő: Adózik? Nahát, ez ritkaság! Mire én: Miért, mit gondol, a szél hordja össze a közgyógyot (ez az ingyenes gyógyszerellátás magyar neve), a segélyt, az iskolát, az orvost?
  Tiszta beszéd kell a baloldalon, nem sunnyogni, az az álszenteknek jobban megy!

 • Puchert János

  Jól összeszedet kiváló írás Köszönjük remélem jó hatással lesz Dakotára, Beksicsre,Jávorszkyra Jimbora és a többi elvakított honfitársunkra

 • A Parittyás hangja

  Nagy tisztelettel gratulálok Búzás Hubának!
  Gondolatai a tényszerű, objektív igazságot tükrözik. Szellemisége reményt ad, hogy talán még nincs minden veszve.

 • Tisztelt Búzás Huba!Egyetértek a leirtakkal.Amit ez a kormány müvel 2 éve az emberekkel feéháboritó és gyalázatos!A bevezetett egykulcsos adóval a felső tizezert segitette még több pénzhez,a szegény emberektől elvett.A devizahitel rendezéssel is azokat az embereket segitette,akik eddig is tudták fizetni,s most még több pénzt hagyott náluk,a szegény embereket pedig,,az ut szélén hagyta”!Sorolhatnám a végtelenségig!Mindig hangzatos szövegekkel ámitja el az embereket,amit hallani szeretn ének s a gyakorlatban az ellenkezőjét müveli.Amit az EÜ-gyel mivel elképesztő!Jó müködő kórházakat államosit,hogy az élükre politikailag elkötelezett embert ültessen,amit a sziv,rákos és cukor betegekkel müvel egyenesen népirtás.Jól járnak vele,mert megspórolják a eü-i támogatást,s ha a pánciens nem birja akkor sajnos meghal és segélyt,munkanélkülit,rokkant és saját jogu nyugdijat sem kell fizetnie!Egyszóval ez a kormány szegény ember ellenes!

 • Ernő Földes: Maga egy 2/3 tökkelütött hülye, 1/3 szélső jobbtól megtanult demagóg duma. Maga él ott, ezek szerint 3/3 boldog. Kevesen vannak.

 • Göllner András

  Földes Ernő azt kérdezi:hogy ki az a Búzás Huba. Tanácsolom, hogy olvassa el Búzás névjegyét a cikk végén, akkor nem kérdezne ilyen hülyeségeket.

  Földes Ernő azt állítja, hogy “Nyugaton nem tudják lenyelni a 2/3 választási eredményt” Ezt a hülyeséget meg honnan szopta ?? Először is a “nyugat” nem egy személy hanem egy sok színű, sokféle nézetből álló népesség. Van aki kedveli, van aki utálja Orbánt, de legtöbben azt se tudják ki ő. Boldogok, hogy nem kell a magyarok narcisszisztikus, öntelt örjöngésével foglalkozniuk.

  Azok a “nyugatiak” akik a magyar kormányt kritizálják – és ehhez minden joguk meg van – nem a 2/3 választási eredményen vannak felháborodva, hanem azon, amit ezzel a fölényes győzelemmel művelt a böszme népvezér. A 2/3-ot nem a demokrácia megerősítésére, hanem annak gyengítésére használta a nép által támogatott felcsúti törpe. Nem egy szolgállati államot, hanem egy fosztogató államot állított a korábbi rendszer helyére. A fosztogatást pedig a már jól megszokott nép-butító, nemzeti és keresztény lózúngokkal megspékelt, mézes mázas dumával, média-cenzúrával próbálja el takarni. Mára eltűnt a 2/3-os támogatói kör, de még így is nagyon sok magyar, akár odahaza, akár a diaszpórába, azt a süket nép-nemzeti szirupot szopja, amelyet a hatalomra éhes és társadalmilag felelőtlen magyar politikai elitek, (nemesek, arisztokraták, komcsik), évszázadok óta, hatalmuk fenntartása érdekében, népük butítása céljából terjesztenek. A magyar politikai kultúra ezen a szirupon neveltetett, szocializálódott, évszázadokon át, és továbbra is erre a szirupra gerjed. Továbbra is békéssen engedi, hogy az orránál fogva vezessék vesztibe, miközben vezéreik mindenükből, és nem utolsósorban a becsületükből is, kiforgatják,

  Orbán bandája, tehát, nem csak Magyarországot, hanem, mint azt a nemzetközileg tiszteletben tartott Foreign Affairs legutolsó száma is állítja, egész Európát a veszély felé sodorja.

 • Uraim! Úgytudom szabad a véleménynyilvánítás, Így nekem az a véleményem,hogy önöket mindaz a véleményem megilleti amivel engem megtiszteltek. Hazánkra ácsingóznak bizonyos körök akiknek már forró a talpuk alatt a talaj és minden eszközt bevetnek ennek érdekében hogy befészkejék magukat. Mi minden jószándékú népet befogadtunk és otthont adtunk,de nemhagyjuk magunkat elnyomni és kiszípolyozni. Ez ellen a végsőkig küzdeni fogunk.Arról nem szóltak amit érintőleg felsoroltam,hogy mi váltotta ki bizalmatlansákunkat az önök politikájával szemben. Egyébként az is minősíti a hozzászólókat, ahogy nyilatkoznak egy szabadon választott miniszterelnökről, úgylátszik náluk így néz ki a mások tisztelete. A Huba úrral tisztába vagyok, hogy kicsoda, eszi a kenyerünket szidja azt ahol az errevalót megkeresi.Ma már ellehet menni innen ezt Gyurcsány ajánlotta annak akinek itt nem tetszik.

 • Göllner András, július 25.2012.11:24 DE.- “Orbán bandája, tehát, nem csak Magyarországot, hanem, mint azt a nemzetközileg tiszteletben tartott Foreign Affairs legutolsó száma is állítja, egész Európát a veszély felé sodorja.”

  Milyen fontos lett egyszerre ez a kicsi Magyarföld, melyet eddig észre sem akartak venni, például 56-ban hiába várták a segítséget…….
  Csak azt tudom ajánlani, ne olvasson hülye újságokat és ne igyekezzen letagadni se elferdíteni az igazságot, eddig sem sikerült ezután sem fog. A Szovjetunió is szétesett, mert hazug ateista alapokon állt, s a maguk hazugságaik, csak annak csökevényei !
  (szart sem ér)

 • Földes! A tévhitekkel ellentétben volt Magyarországon az Orbán-kormánynál erősebb kétharmad is, 1994 és 1998 között az MSZP egymaga 53 %-ot szerzett, és az SZDSZ-szel koalícióban 72%-os többséggel kormányzott. Mégsem gondolta úgy a fél világ, hogy Magyarország a vesztébe rohan. Az akkori kormánytöbbség sok ügyben próbált megegyezni az ellenzékkel: például 4/5-höz kötötték az Alkotmány módosítását, ezt a Fidesz simán felrúgta, valamilyen jogászi tovaha-bohura hivatkozva. És megalkotta a saját alaptörvény(telen)ségét, amely már az előhangjában is (mert a preambulum fúj-fúj idegen szó), simán kirekeszti Magyarország polgárainak jó nagy részét. Megváltoztatta a hivatalos Magyar Köztársaság elnevezést Magyarország-ra, ezt jól is tette, mert nyomokban is alig lelhető fel már az emberi alapjogokon alapuló polgári demokrácia. Legutóbb az Alkotmánybíróság (mert az még működik, bár tagjai többségét már a Fidesz nevezte ki) érvénytelenítette azt a törvényt, amely szerint az igazságszolgáltatásban dolgozó bíráknak 62 éves korukban KÖTELEZŐ nyugdíjba vonulniuk, ez alól felmentést csak az Országos Bírói Hivatal (lehet, hogy nem tudom jól a nevét) elnöke adhat, aki a Fidesz európai képviselőjének a felesége, 9 évre kinevezve. Ráadásul a hivatal döntése ellen fellebbezésnek helye nincs! Úgy látszik, ez már a magas testület gyomrát is megülte, mert egyébként másfél éve nem találnak időt arra, hogy a magánnyugdíj megtakarítások elzabrálását véleményezzék. Mi volt erre a kormányfő válasza? “Az alkotmánybírák tévedtek, a rendszer marad.” És ez csak egy példa, naponta akadnak hasonlóan durva esetek.
  Elnézést, hogy ilyen hosszan ragoztam, de úgy látom a beírásokból, hogy sokan nincsenek tisztában a magyarországi fejleményekkel, csak olyan általánosságokkal dobálóznak, minthogy “nemzeti”, meg “nem hagyja magát” kormányunk van. Hát egy frászt! Egy egyetlen személyre, és annak egyre követhetetlenebb “pávatáncára” épülő hazug, nemzetvesztő, a gazdaságot maffiaszerűen irányító csapat rángatja az országot, jobb sorsra érdemes hazámat.
  Göllner! Egyetértek!

 • Való igaz.
  Hazánkat mindig is a szélsőjobb árulta el és döntötte nyomorba.
  Legutóbb már 40 év szovjet megszállást is ” kiharcoltak ” nekünk , holott ellettünk volna annélkül is.
  Mi jöhet még , hogy a fene essen ezekbe a hazárulókba ?

 • Apropo…juteszembe:
  Kiafene ez a Földesernő itten ?
  Mondhatnám úgyis , mostnépszerű Fideesznyik szófordulattal , amely benne van polkitikusaiknak a hivatalos szótárában :
  [email protected] ez a Földes Ernő ?

 • Gollner! Ez gyonyoru megnyilatkozas egy olyantol, aki Mo.-t csak a terkeprol ismeri. A neha hazajarolelekkent nem lehet megismerni ugy az orszagot, hogy ilyen forman nyilatkozhass rola. Amikor oda mesz, akkor is csak a dollarokkal fitogtatod magad. Megjatszod a “janit”. Ismerem a fajtad. Fogalmad sincs (mintahogy nem is lehet), hogy
  milyen tamogatottsaga van a kormanynak. Persze tudom: Ti/te kutatasokat csinaltok!!! Hehehe…

 • “Ki ez a Buzás Huba? Ilyen “díszmagyarokból” elegünk van. Nyugaton nemtudják lenyelni a 2/3-os választási eredményt. Elvitatják a jogát,annak hogy szabadon dönthessen a parlament és a kormány.Tessék már tudomásul venni,hogy így döntött a nép, annak Önök is okai.Folyton eladtak,becsaptak,igérgettek(Trianon,Jalta, Szabadeuróparádió,56)és mémg sorolhatnám az előző 8 év kormányzását is és “eredményét” az ellen nem volt kifogásuk,eladták a javainkat a liberalizmus és a “szabadpiac” jegyében. 1990 után jöttek a nyugati tanácsadók és jól becsaptak és félrevezettek. Az eredményét “élvezhetjük” A tetejében még gyalázhatnak is minket,mindenféle jelzőkkel illetve. Megbuktak a barátaik,majd 2014 -ben meglátjuk mi lesz az eredmény, dönt a nép.

  SZERZŐ: ERNŐ FÖLDES | JÚLIUS 24, 2012, 2:47 DU.”

  Ki ez az Erno Foldes!!?? Az ilyen ostoba melymagyarokbol valoban elegunk van.
  Az a hires ketharmad 52.8% volt, ami mara leolvadt 21%-ra. ha ugyan tudod, hogy mi az a szazalek. De miutan csak a valasztok fele ment el szavazni, annak 52 szazaleka csak az osszes valsztok 27%-a. Ez azonban felsotagozatos szamtan, amihez te nem vagy eleg kepzett.
  Mindannyian emlekszunk, hogy aki a valasztasi eredmenyeket vitatta az Orban volt es a terrorista Budahazi.
  Folyton eladtak? Ha el nem adtak volna, akkor honnan jott volna penz ebbe a legatyasodott orszagba, te eszleny? Talan a te ket szep szemedre, es arpadsavos zaszloidra adtak volna befektetesi penzt? Hogy a szabad piacot ellenzed azt megertem, mert ott a te szellemi kepessegeiddel semmire nem mennel, neked az ovoneni nelkul meg fu sem teremne.
  A nyugati tanacsadok az MDF kormanyhoz is jottek, megtanitani nekik, hogyan kell a Horthy rendszert visszallitani, de megbuktak vele. Most Orban kiserletezik ugyanazzal es o is eppen most bukik meg vele, mikozben gazsulal az IMF-nek, hogy ugyan hozzanak mar valami penzt es tanacsot, mert az orszag a csod szelen tantorog, mar egy eve.
  A kritika nem gyalazkodas, habar a gyalazatos fasiszta Orban rezsim mindkettot kierdemli, meg akkor is ha netan valoban ketharmada lenne, ami nincs, csak a parlamenti helyek ketharmada. Azzal viszont visszael.
  Aki valoban megbukott, az az Orban rezsim: meg a “ketharmaddal” sem volt kepes egy tisztesseges kormanyzast letrehozni. Elpocsekolta a neki adott alkalmat es melyebbre zullesztette az orszagot, mint az valaha is volt 1990 ota. MIndezt ropke ket ev alatt sikerult elernie. Magyarorszag tobb mint ketszer annyival tartozik, mint amennyit megkeres egy evben, es semmi kilatasa arra, hogy azt visszafizesse. Sot, annak eselye naprol napra romlik.
  Eredj, Erno Foldes, es kuldj egy kis penzt az adossag alapnak, ahelyett, hogy itt irsz marhasagokat!

 • Gyöngyi Péter

  Tisztelt Búzás Huba!
  “Bárha mindezt felismerné társadalmunk szellemi sötétségbe, bénaságba taszított fele!”nem
  A cikk még jobb lenne,ha kiemelné a sötétség okozóit! A sötétség okozói,ma is büszkék arra,hogy elképesztően világosak! Azok az okozók,akik elképesztően világosak,ma is ugyanúgy szórják az igét, mint az ominózus 2/3 előtti időkben! Az ellenzék, összefogásra, ma ettől képtelen! Hiába a leírt evidencia, az egész mindaddig falra hányt borsó,amíg mindegyikünk kussol, mert az értelmiség csak a szétzilálásban egységes! Olyan mint egy csürhe!!

 • Puchert János

  Bár cikk szerzője tételesen felsorolta, hogy mik a problémák de egyes szellemi vakságban leledző kommentelő képtelen megérteni a leirtakat és ha nem ért egyet vele hát tételesen cáfolni, csak azt szajkózza mintha az lenne a baj, hogy a fülkeforradalmárok 2/3-al nyerték a választást pedig tudjuk azt, hogy ez önmagában nem baj lehet élni és visszaélni a 2/3-al a baj, hogy Orbánék visszaélnek a lehetőséggel és lebontják a demokratikus jogállamot. A Horn kormánynak is volt 2/3-a de nem élt vissza vele tiszteletben tartotta az Alkotmány bíróság döntéseit stb..De nézzük meg, hogy is állunk azzal a 2/3-al a választópolgárok fele ment el szavazni és annak 53 %-a szavazott a FIDESZ-re ebből lett az a bizonyos 2/3 de ma már úgy állunk, hogy ez a 2/3 már elolvadt hisz sokan megbánták, hogy ilyen balekok voltak 2010-ben

 • Göllner András

  A Jimbó, Dakota, Földes, Javorszky és a többi hozzászóló akik képtelenek bármilyen Orbán ellenes kritikát érdemben tárgyalni, cáfolni és csak személyeskedő kommentekkel tudnak élni, nem vitapartnerek. Földes kijelentése, hogy “Ki ez a Búzás Huba”, vagy Jimbó eszement szövege az én magyarországi hatteremről – t.i. ott éltem le életem nagy részét, a kommunizmus ellenfeleként, a nemzetközileg elfogadott demokratikus értékek védelmében – egyértelműen bizonyítja, hogy őket nem az érdekli, hogy mit mond itt bár melyik szerző, hanem az, hogy ki mondja a szöveget, mi a szerző származása. Ha Orbán mondaná azt amit Búzás, akkor itt “Hajrá Viktor”-ozna mindegyik gerinctelen, egyéni gondolkozásra képtelen, talpnyaló.

  Sajnos a magyar politikai kultúrában a talpnyalók, a mindenkori hatalommal mindíg megalkuvók, az emberi méltóságot és szabad véleménynyílvánítást lenézők, mindíg is túlsúlyban voltak. Ezért áll ott, abban a siralmas helyzetben hazánk, ezért veszítette el területének két harmadát Trianonban. Ő miattuk pusztúlt el több mint egy millió ártatlan Magyar a második világháborúban. Ő miattuk csatolta hazánkat a Szovjet birodalomhoz a “nyugat”, mert a 20. század során két alkalommal is, két világháborúban, a nyugat ellen, “nyugati” eszmék ellen küzdöttünk, és több milló “nyugati” halálát okoztuk soviniszta, öntelt, nagyképűségünkkel.,És most megint a nyugat ellenes szövegünkkel próbálunk népszerűvé válni nyugaton. Hajrá mély-magyarok, sűjesszétek el nemzeti hajónkat mégegyszer, Uccu neki !!!!! Ti sose magatokban hanem másokban látjátok a hibát. Mutassátok hát meg mit tudtok művelni azzal a kétharmados többségetekkel, mutassátok meg mégegyszer, hogy mennyire képtelenek vagytok tisztességesen élni a hatalommal !!!! , Már csak az a baj, hogy sajnos nagyon kevés veszíteni valónk maradt hátra, amit eddig még nem játszottatok el a tisztikaszinóban, becstelen magatartásotokkal, nagyszájú, vitézkedő, hamisan-kereszténykedő, álszent, mélymagyarkodásotokkal.

  Kedves barátaink, odahaza és itt kanadában !!! . Ma már “csak” a becsületünk elvesztésére tudnak játszani az öntelt, a nép-nemzeti mázra gerjedő álhazafik. De ezt nem adjuk már olyan könnyen. Jó érzéssel tölt el, hogy a fentiek vehemenciája ellenére, vannak még olyanok, mint Búzás Huba író, akik bátran megszólalnak becsületünk védelmébe, Jó érzéssel tölt el, hogy vannak szép számban akik ide látogatnak kommentjeikkel, több esetben igazi nevüket vállalva, hogy partra szálljanak az igazság, és az igazságosság védelmében.Köszönet mindnyájuknak, mindazoknak, akik nem adják fel, nem a hatalom talpát nyalogatják, nem a származási adatokat nézegetik, hanem azt, hogy MIT mond a hatalom, illetve HOGYAN cselekszik, hogyan bánik hatalmával. Köszönet mindazoknak akik továbbra is kűzdenek megtépázott magyar becsületünkért – akár odahaza akár itt kinn, a nagyvilágban. .

 • Gyöngyi Péter

  Tisztelt Földes Ernő!
  Elvitázhatatlan,hogy a jelenlegi kormánykoalíció,demokratikusan lett megválasztva! De ez nem jogosíthatja fel a kormányzó pártokat arra, hogy ezzel a demokráciával, szembeköpje a demokratikus elveket! Lebontsa azokat a fékeket,amelyek pont a demokrácia szabályainak és elvrendszerének megvédésére, és az ország lakosságának védelmére szolgál! Elvitázhatatlan az is,hogy a 2002-től 2010-ig kormányon lévő koalíció, a demokratikus jogállam meggyengítésében nagyon nagy szerepet vállalt! Leginkább azt,hogy képtelen volt erőt felmutatni, az akkor már tombolni kész,ellenzéki diktatúrával szemben! Ez a nyolc év az, amelyet a mai kormánykoalíció maximálisan kihasznált, hogy mint demokratikus diktatúra bekerüljön a történelembe,amikor a rajt gombot megnyomhatják! Ettől kerekedik ki a fejlett világ szeme,mert ez a szemlélet a fejlődéssel szemben megy! Lehet cinikusan azt mondani,hogy így jártunk,de aki ezt mondja,annak csak azt kívánom, hogy azokkal együtt veszítse el mindenét,amit egy élet munkájával megalapozott,- csupán ideológiai okokból – akik erről nem tehettek és nem tehetnek ma sem! Mindezt csak azért, hogy a hűséges klientúra meg legyen fizetve! Egyébként megjegyzem,hogy Hitler is demokratikus úton került hatalomra! Ebből tanult a fejlett világ!Ezért képtelen az az elvi játszadozás,amit a jobboldal prominensei képviselnek !

 • Kedves AMBATOR! Ám bátor is lehetnél – de nem is vitatkozni szeretnék senkivel – inkább egy tan mese ami nem is mese – minden sora betűje kódolt üzenet – ha magyar vagy érted – ha nem – akkor meg nem IS számít..

  szer-e-tett – spari:::::::

  és a történet:

  Kedves Kata!

  A történet úgy kezdődik, hogy egy falu közössége akkor adósodott el amikor az idegen közéjük férkőzött, vagy beléjük. a faluban mindenki mindenkinek tartozott de a korcsmáros is a szomszédjának – a korcsmáros – szállodát is üzemeltetett.

  Kedves Kata természetesen nem szabad elhinned – amit neked írok . de tudd, ezért az abszolút esetét írom tovább:

  A faluban volt egy édesanya és kérte imáiban, hogy jöjjön el a megváltó, mert kezdett eldurvulni ez a tartozok mindenkinek effektus.

  Imáját a teremtő azaz Isten meg hallgatta:

  Történt egyszer, hogy a faluba betéved egy idegen és szállást kért – persze a korcsmárostól – hisz az üzemeltette.

  Kérdezi az idegen, hogy van e lakosztálya és az mennyibe kerül neki – van és húszezer pénzbe kerül, volt a válasz.

  Az idegen kifizette és a lakosztályra ment. Közben a pult mögött a korcsmáros gondolkodott, pont húzpénzel tartozok a szomszédomnak, a beszállítómnak aki az árút szállította neki sofőrként. – Jutott el a gondolatik, amikor megjelent a szomszédja a sofőr a beszállító akinek tartozott a szállodába. Innentől csoda történt, mert addig írta a korcsmába a tartozást – de ma az idegentől kapott húszezer ft-ost átadta a sofőrnek akinek pont annyival lógott… megköszönték egymásnak a türelmet és elváltak, a hogy megy hazafelé a lakására eszébe jut, hogy tartozik a péknek húszezer ft-al és úgy is útba esik az útján vissza adja a péknek a tartozását azt a húszezer ft. Amit a korcsmárostól kapott. A péknek amikor elment tőle a sofőr – eszébe jut – meg stb. a faluban levő mindenki folyamat a fodrász , a borbély, a kőműves , a meg stb. a tartozási lánc – sorozat végén pont az kapja azt a húszezrest meg aki tartozik a korcsmárosnak húszezer ft-al – az is megadja a korcsmárosnak – így került vissza a korcsmároshoz az a 20000 ft-os amit elindította a törlesztés útját a falúba, A korcsmáros pont azon gondolkodik – ha nem lett volna 20000 ft- tartozása akkor ma dupla azaz 40000 ft-ja lenne. Ahogy ott gondolkodik az idegen tér vissza a pulthoz és közli, hogy egy halaszhatatlan ügyben – fontos telefont kapott, és elkell utaznia – kéri vissza a 20000 ft-ját – a kocsmáros pedig vissza adja neki azt a 20000.ft. ami bejárta a falu összes lakóját tartózás fejében –
  Hát Kata – Kedves Kata így történt ez a történet, hogy a faluban megszűnt a tartozás – azóta vigyáznak arra, hogy ne tartozzanak egymásnak – addig nyújtózkodnak ameddig a takarójuk ér – be tartava őseik intelmeit – meg stb – hogy mi történt a korcsmárossal , aki a tartozok fogalmat bevitte a faluba – odébb állt – keresve a következő ÁLDOZATÁT –

  Szer-e-tett – el id. Kiss László
  2012 július 24-én. 05: 07 óra – KOR ÍROM LE.

 • Nos, kedves Foldes baratom, mint irod:

  “Uraim! Úgytudom szabad a véleménynyilvánítás, Így nekem az a véleményem,hogy önöket mindaz a véleményem megilleti amivel engem megtiszteltek. Hazánkra ácsingóznak bizonyos körök akiknek már forró a talpuk alatt a talaj és minden eszközt bevetnek ennek érdekében hogy befészkejék magukat. Mi minden jószándékú népet befogadtunk és otthont adtunk,de nemhagyjuk magunkat elnyomni és kiszípolyozni. Ez ellen a végsőkig küzdeni fogunk.Arról nem szóltak amit érintőleg felsoroltam,hogy mi váltotta ki bizalmatlansákunkat az önök politikájával szemben. Egyébként az is minősíti a hozzászólókat, ahogy nyilatkoznak egy szabadon választott miniszterelnökről, úgylátszik náluk így néz ki a mások tisztelete. A Huba úrral tisztába vagyok, hogy kicsoda, eszi a kenyerünket szidja azt ahol az errevalót megkeresi.Ma már ellehet menni innen ezt Gyurcsány ajánlotta annak akinek itt nem tetszik.”

  Ez a duplafeneku antiszemita duma itt nem hangzik tul jol.
  Azok a “korok” akikrol panaszkodzs milliardokat hoztak ebbe az orszagba, de amikor meghallottak amiket mondasz, gyorsan meggondoltak magukat es mara 1600 milliard forint befektetest vettek vissza, atiranyitva azokat olyan orszagokba, ahol az antiszemitizmus es idegengyulolet nem fenyegeti oket. De te csak folytasd a kuzdelmet ellenuk, hatha sikerul tovabbi munkahelyeket elveszteni a begyakorolt modon.
  Hazankar nemhogy nem acsingozik senki, de minden epeszu befekteto menekul amerre a szeme lat, annyira undorodnak mar ettol a fasiszta rezsimtol.
  Mitan bevezetoben koveteled a szabad velemenynyilvanitas jogat, bizony belathatod, hogy a fasiszta Orbanrol, a Musszolini terdeplo mellszorarol azt irjuk, amit gondolunk es minel kevesbe tetszik az neked, annal bizonyosabb, hogy a kritika helyes.
  Huba a maga kenyeret eszi, nem a “tieteket,” megkereste az arat, az ove, “nektek” semmi kozotok hozza.
  Elmenni valoban lehet. Az orszagbol is, meg innen is, ha nem tetszik a szabad velemenynyilvanitas, amelyet eppen te kovetelsz, persze, csak magadnak.

 • Ez a sok jovelemeny a “hazajaro lelkektol” konnyet fakaszt az ember szemebol. Csak azt nem ertem, hogy miert nem emliti senki a “segito”, “joszandeku” NYUGAT deviza kolcson altal adott “segitseget”. Szerintem ahhoz nem kell semmi magyarazat.
  Szerintem ez az Orban egy zseni: 8 eves “epito munka ” utan 2 ev alatt igy “hazavagni” egy orszagot,az nem semmi.

 • Ambator, maga megőrült ? Milyen fasiszta rezsimről beszél ? És még meri Magyarországot hazájának mondani ?

 • Gyöngyi Péter :
  Ne fínomkodjunk : EZEK szembeköték az egész demokráciát , nem csak az elveket.

  Jimbo.
  Ne primitívkeggyé má… Fogalmazz gördülékenyen , ne vágj folyton saját szavadba,
  Olvashatatlan vagy ( szerencsére)

 • Tüske Zsófia

  kedves id. Kiss László, ez után a példabeszéd után már csak az érdekelne, miként címkézi Széchenyi István Hitel c. művét.

 • Tüske Zsófia

  jimbo, tehát ezek szerint egyetért Rákosival, aki visszautasította a vesztes országoknak felajánlott Marshall-segélyt, de lesöpörtette a parasztok padlásait, sokukat éhhalál szélére juttatva – viszont igen hosszú ideig fizetett jóvátételt a Szovjetuniónak?

 • Ernő Földes az a közeg, aki elhúzza az asztaltól a széket feláll ra, saját nyakára teszi a kampóról logó kötélhurkot és elrúgja magától a széket! Ne tétovázzon! Mi szeretnénk leülni.

 • “Ambator, maga megőrült ? Milyen fasiszta rezsimről beszél ? És még meri Magyarországot hazájának mondani ?

  SZERZŐ: JÁVORSZKY MÁRIA | JÚLIUS 27, 2012, 2:01 DE.”

  Nem, edes Mariskam, en nem orultem meg, a te kis Mussolinid, az orult meg.
  Persze neked fogalmad sincs mi kell a fasizmushoz, de megnyugtatlak, mar nem hianyzik sok a beteljesulesehez.

 • Tuske Boki! Nem ertem,honnan veszi,melyikszo utal, meg csak tavolrol is, hogy egyetertek a Rakosival???
  Egyaltalan, hogy jott ez ide? Szerintem, aki beengedte a kulfoldi kolcsonoket, annak azt is biztositani kellett volna,
  hogy nevaljon azza, amive lett. Amit a Szovjetunionak fizettunk jovatetel,azt mar messze tulszarnyalja az, amit az orszag kamatkent fizetett es meg most is fizet. Nem is olyan regen meg buntettek az uzsora kamatot. Most meg, ime
  meg itt is ahitozzak. Miert??? A magyar is megtudna allni,ugyan ugy,mint barmelyik mas orszag, amelyikkel nem bannak tisztessegtelenul. Miert magasabb a magyarnak adott kolcson kamatja, mint masoke? Ez jo? Ezt erdemes
  kezzel-labbal-korommel vedeni? Nem hiszem. Ha ez az ara a nyugattalvalo felzarkozasnak, akkor nem eri meg.
  Ezt tapasztaltam 2009-ben, mikor otthon jartam. Ez volt az emberek legnagyobb panasza.
  Azzal, hogy egyesek itt lenezo velemenyt nyilvanitanak rolam is, es masokrol, akik nem az o “notajukat” fujjak, meg nincs igazuk. Ez csak a zsiros konder siratasa.

 • Göllner András,július 26.2012.10:02 DE.
  “Köszönet mindazoknak, kik továbbra is küzdenek megtépázott magyar becsületünkért – akár odahaza, akár itt kinn a nagyvilágban.” Ezt akkor mondhatná ha magyar lenne, de nem az, ezért felszólítom ne nyilatkozzon a nevünkben! Maga és elvtársai nem a magyarok becsületéért küzdenek, csak magyarnak hazudva önmagukat azon fáradoznak, hogy bemocskolják Népemet és Hazámat amiért felelni fognak !
  A magyar állampolgárságtól még senki sem lett magyar, arra születni kell !
  Egy született magyar soha sem fogja mocskolni hazáját és nemzetét csupán azért, mert az országban jelenlévő hatalommal nem ért egyet.

 • Megdöbbentő !! Ez jut eszembe elolvasva ezt a cikket. A még megdöbbentőbb, hogy a kommentárok között mennyi a helyeslő. Miért élnek ezek az emberek itt Kanadában? Mi elől menekültek ide, ha az amit a bal oldal tett az elmúlt kb. 54 évben (1948-1990, 42 év MSZMP és jogelődjei, majd MSZP 12 év) Magyarországon, ennyire nem volt kritika tárgya számukra, és miden rossz gazdasági nehézség, morális züllés, megélhetési probléma, alacsony életszínvonal okát egyedül, és csak az Orbán Viktorban látják. Nem hiszem, hogy komolyan gondolják hogy a 42 éves kommunista diktatúra alatt jólétben dúskált az ország, és egy paradicsom épült ki, és nem ez a 42 év, meg a 12 éves MSZP diktatúra juttatta az országot a következő gazdasági csődbe.
  Tény ha Magyarországon nem lett volna 42 év baloldali diktatúra, akkor a mai Magyarország nem olyan gazdasági és problémákkal küzdene mint ma hanem olyasmikkel, mint Ausztria vagy Németország. Valószínűleg nem lenne olyan az életszínvonal pont olyan magas, mint Ausztriában vagy Svédországban, de igen csak közel lenne hozzá.
  Az is tény, hogy a többi volt kommunista országhoz képesti, mostani lemaradásunk fő oka szintén a 4+8 evés baloldali kormányzás. A baloldal csak egy dologhoz ért – de nagyon -hogyan kell az embereket manipulálni, hogyan kell a hatalmat megszerezni, megtartani. Azon kívül, hogy gyűlöljük Orbán Viktort és a Fideszt semmi mást nem tudnak ajánlani az embereknek, mert annyira el vannak azzal a foglalva azzal hogy a szűk ez kommunista elit számár megszerezzék és megőrizzék a hatalmat, a de sajnos volt rá példa hogy ez elég volt. Senki más nem profitál a hatalmukból csak ez szűk balliberális kör, de végül még ezek ketten is összevesztek a rabolt koncon.
  Lehet, hogy nem is itteni kanadai magyarok írják ebben az újságba a cikkeket. Pár konkrétum. Csatáry ügy: Csatáry 1949-1997 Kanadában élt. Miért ne tartoztatták le Kanadában? 1997-től él Budapesten ekkor MSZP-SZDSZ kormány volt miért nem találták meg, és miért nem tartoztatták le?? Minden bizonnyal azért, mert Kanada is egy fasiszta ország, és az MSZP-SZDSZ koalíció is nyilvánvaló náci szimpatizáns, fasiszta pártok.
  Nemzeti érzés: a baloldal szervezte Gyurcsány Ferenccel az élen az erdélyi magyarok elleni kampányt.
  Kétségtelen tény hogy a baloldal bármikor kormányon volt a legkészségesebb kiszolgálója volt minden idegen hatalomnak. Készségesen kiárusítottak a nemzeti vagyont, aminek igen nagy részének, ma sem tudjuk, hogy hova lett.

 • PAL: Nem olvasta el a cikk elejét figyelmesen, talán így!

  A tényszerű válasz más: hazánkat, a nemzetet és jövőjét, a népet és boldogulását maga a kormányzat támadja – két éve már – önös, hatalmi érdekeitől vezérelve. Egyértelmű: hazánk és népe demokráciában akar élni, nem diktatúrában; nem egy maroknyi kisebbség által visszaálmodott horthysta, úri társadalom elnyomó viszonyai közepette. Hazánkat azok támadják, akik hatalmuk megtartása végett önkényuralmat teremtő intézkedéseikkel céltudatosan rombolták le a demokratikus jogállam intézményei fék-ellensúly-rendszerének működését; akik „nemzeti” érzületűnek hazudva magukat félrevezették az ország népét; akik népellenes döntéseikkel visszavetik Magyarország társadalmi modernizációját, gazdasági felemelkedését; akik egy új oligarchia vagyonszerzési törekvéseit kiszolgálva hazugságaikkal meggátolják az ország Európához való felzárkózásának talán soha vissza nem térő történelmi esélyeit; akik mindezáltal veszélyeztetik nemzeti létünket, megfosztanak alapvető állampolgári és emberi jogainktól. (Akik hazug módon maguknak vindikálják nemzeti érdekeink kizárólagos képviseletének jogát, holott az nem a jobboldal privilégiuma, különösen nem egy fasisztoid színezetű párté, mely valódi konzervatív-demokrata értékrenddel se rendelkezik. Egyébként akad nem egy ország – pl. Brazilia – ahol a nemzeti érdekek képviselete hagyományosan a baloldalra hárul.)

  A rendszerváltás óta, a baloldali kormányok nem verték szét az országot alapjától a tetejéig, nem iktatták ki az Alkotmánybíróságot, nem rabolták ki a polgárok magán nyugdíját, nem tették tönkre a gazdasági rendszer irányítását, nem állítottak fel egy fasiszta ideológiával működő diktatúrát, nem vezettek be egy tákolmányt, elvetve mindennemű korlátozást és kötelességet az államtól és a kötelességet kizárólag a polgárságra hárítva és nem állítottak fel ehhu anti-szemita Horthy kultuszt. Olyan jogtipró, gonosz, nép-ellenes, a diktatúrát becementező tákolmány, mint amit a koszos bagázs alkalmaz törvénytelenül, Magyarországon még Fidel Castro sem írt, Észak-Korea csak a párhuzam. Sebaj, PAL, legyen boldog az egyre nagyobb nyomorban, a kiközösített országban, a viktor sok eszes beszéde, pávatánca, szabadságharca és a viktor/matolcs duó15 évre kivetített alaptalan ígéretei kárpótolhatja magát mindenért.

 • Tüske Zsófia

  jimbokám, ezt írtad “Csak azt nem ertem, hogy miert nem emliti senki a “segito”, “joszandeku” NYUGAT deviza kolcson altal adott “segitseget” “.
  Rákosi is ezen az alapon utasította el a marshall segélyt, inkáb koldusbotra juttatta az országot.
  A nyugati hoteleket lehetne az ország hasznára fordítani, már, ha éppen nem a stadionépítés a legfőbb projekt, na meg a holdudvar zsebének degeszre tömése. Mert így valóban az ázsiai sztyeppéken fogunk legelni hamarosan.

 • Jávorszky: Megtépázott Magyar becstelenség! A Csatáry bácsi ártatlansága és jó hírneve meg lett védve a pöcegödörben ülő koszos bagázs által. A Fidesz ügyészség fiókolta az ügyet Áder izraeli útjáig, most megint lelassítaná a vádeljárás kezdetét, ha nem kapirgálnák a Szlovákok és az USA.
  Milyen magyar becsületről beszél maga? Arról ami nem mutatkozik már meg, mert a becsületes emberekbe belefojtották, még az életkedvet is, elfordulnak mindennemű vélemény kinyilvánítástól, elnyomorították az ország dolgozó rétegét, az elesetteket, a rokkantakat a munkanélkülieket kidobták a szemétdombra, mindennemű szociális segély nélkül, hogy elsimicskázzák a milliárdokat! Horthy kultuszú fasiszta kormány rabolja ki a nyugdíjpénztár magántulajdonú pénzeit, kiosztja magának a földeket és az EU támogatások milliárdjait, morális és anyagi korrupcióval közgép által futtatott kulitársadalmat csinált a demokrácia 100%-os eltörlésével egy koszos bagázs rablóbanda, egy fél-hülye MINIszterelnökkel és egy meghibbant matolcsal. Ez a magyar becsület? No akkor jól megtépáztam! Sajnos nem megtépázás kell, hanem hurokba font kötél, a pöcegödörben ülő becstelen, hazug, csaló, bűnözönek a nyakára. A viktor szerint a magyar az egy fél-ázsiai nép, csak az erőt értik, nem?

 • Tüske Zsófia

  pál, a kommunistázás már 10-12 éve lejárt lemez. a kommunista nem vész el, csak átalakul ál-jobboldalivá, (a bánya párttitkárának fiacskájából és a vérvöröskatonák leszármazottaiból, és újra rákosi-módra építgeti a viktatúrát. hiába, kis ország vagyunk, csőcselékünk csak egy van, ahogy az ötvenes évekbeli vicc mondja.
  Gyurcsány pedig nem szervezett a határontúli magyarok ellen kampányt, talán össze tetszik téveszteni Kövér Lászlóval, aki lehazaárulózta a felvidéki Bugár Bélát, aki nem óhajtott a fidesz szlovákiai szatellitpártjává válni…. no meg az RMDSZ ellen indított kampányt, Magyarországról diktálva az erdélyi magayaroknak.
  Abba kéne már hagyni ezt az ordas hazudozást. A Gyurcsány elleni karaktergyilkosságot elkottyantotta a roppant okos (nem)keresztény(nem)demokrata látens homoszexuális Tömjén Zsolt

 • Tüske Zsófia

  bocsánat: nem nyugati hotel, hanem hitel…..

 • – Alkotmánybíróság él és virul Magyarországon, és nagyobb hatáskörrel, mint sok más EU tag országban, sőt van olyan EU tag ország ahol egyáltalán nincs Alkotmánybíróság.
  – Magyarországon nincs diktatúra, parlamentarizmus és szabad választások vannak, ha Ön ezt azt gondolja, hogy diktatúra van támassza alá tényekkel. Talán ott kéne kezdeni, hogy utánanéz mi a demokrácia, és mi a diktatúra definíciója.
  Ellenben a jelenlegi MSZP tagjainak (un. demokratikus part ) nagy része, és Gyurcsány Ferenc egy kommunista diktatúrát működtettek, mint a legfelsőbb vezetők, és nyomorba sodorták az országot 42 éves diktatúrájukkal, majd 12 éves kormányzásukkal a 1990-i kommunista diktatúrájuk összeomlása után. Ha az utóbbi 60 évben volt olyan párt amelyik a fasiszta ideológiához legközelebb álló ideológiát képviselt Magyarországon az MSZMP és elődje,illetve MSZP jelenlegi legtöbb tagja volt.
  – fasiszta ideológiát nem Fidesz tagjai képviselnek hanem Jobbik, akik jelenleg nincsenek kormányon. Horty Miklós szobrot nem a kormány állíttatta fel (amivel egyébként én sem értek egyet, de minthogy demokrácia van túl sokat nem lehet tenni), hanem egy civil közösség.
  Mit tett az MSZP és az SZDSZ 12 évi kormányzásuk alatt a szélsőjobb visszaszorításában?
  Miért nem tiltotta be a Jobbikot és a Magyar Gárdát az MSZP-SZDSZ?
  – Nem az a probléma hogy kritizálják a kormányt, sőt talán még az sem, hogy az egész országot, a demokrácia része a kritika és kemény bírálat is. Probléma az, ami az Ön hozzászólása is bizonyít, a határtalan gyűlölet, és elvakultság. Nem jobbá akarják tenni az országot kritikájukkal, nem objektívek, a cél a kormány és jobb oldal hiteltelenné tétele, megbuktatása ha kell külföldi segéltséggel is.Mivel az magyarországi szavazókat már nem tudják tovább félrevezetni, előttük elvesztették hitelüket a külföld segítségével -kommunista elődeik jól bevált hazugság kampányaival, porgardáival -próbálják kikönyörögni, kikényszeríteni a külföldtől, hogy visszaállítsák a balliberális oldalt a hatalomba.
  – Súlyos árat fizetne ezért megint Magyarország. A balliberális oldal legkészségesebb kiszolgálója bármilyen külföldi hatalomnak, kiárusítva, eladósítva. tönkretéve az országot ,ahogy eddig mindig, ha hatalmon voltak.

  Talán azért mér ideje lenne annak hogy a baloldal szembe nézzen azzal mit tett a magyar néppel, mit tett ezzel az országgal és végre vállalja el a múltját, ismerje be be, hogy rettenetes szenvedés és keserűséget okozott eddig a magyaroknak. Talán az sem ártana, ha bocsánatot kérnének áldozataiktól.

 • Kedves Maria! Hogy kell szuletni magyarnak? Gollner Andras miert is nem magyar?? Kivancsian varom a tudomanyos magyarazatot arra, hogy On kiket tart szuletett magyarnak! Maradok tisztelettel,

 • Való igaz.
  Hazánkat mindig is a szélsőjobb árulta el és döntötte nyomorba.
  Legutóbb már 40 év szovjet megszállást is ” kiharcoltak ” nekünk , holott ellettünk volna annélkül is.
  Mi jöhet még , hogy a fene essen ezekbe a hazárulókba ?Kiharcolta nektek Jani bácsi!

  Szerző: Geyza | Július 25, 2012, 4:48 du.

 • Ambator, július 28.2012.3:26 DU. ” Nem édes Mariskám, én nem őrültem meg, a te kis Mussolinid, az őrült meg.”
  Nekem nincs Mussolinim, heeeee..he….he.hi..iiiii …………….

 • Ambator, július 28.2012.3:26 DU. – “Persze neked fogalmad sincs, mi kell a fasizmushoz”….
  Erről jutt eszembe.
  A kukázó roma Gyulának sem vót fogalma.
  Amikor kivittem a szemetet a kukába ott volt megint a Gyula és asszongya nekem, tudja naccsága az én Angélám eküdött engem egy kis megílhetísírt Pestre oszt azt mondta ha nem hozok a pujáknak felvágottat, akko három napig nem fog velem hálni!
  A vonatban egy sunyi pápaszemes vínember kikérdezett engöm, hova megyek meg minek…ű mondta, hogy fasiszta felvágottat vegyek, mert az nagyon finom. Az első bótba bementem, de azt mondták röhögve, hogy náluk olyan nincsen, de menjek a sarki henteshez talán ott kapható.Megyek ín oda, mondom jú ember adjon egy kiló fasiszta felvágottat, azok összenéztek vigyorogva oszt kérdezi ki küdte magát ide, mondtam a bótból a hölgyike. Aszongya most már értem, de sajnos nálunk nem kapható, de tudja mit, menjen a mazsóhiszba az olyan üzletlánc féle, csak ők tudják hol kapható fasiszta felvágott.
  Vigre megtaláltam a mazsóhiszt, kapu becsukva, csöngetek, azt mondja egy hang a falból- salom.
  Azt mondom neki, salom az anyád, nyisd ki! Ín fasiszta felvágottat akarok venni a pujáknak…
  Ki küldte ide magát, kérdi a salom, há mondtam, hogy a sarki hentes.
  Azt mondja a salom, hogy menjen a jobbikba, ott kapható.
  Odamentem a rendőrhöz aki mán ott ájuldozott a nagy hőségben és elmondtam neki mindent, hogy ezek küldözgetnek engem id-oda, hogy azt a jó keserves kurva anyukat, a szegíny cigánnyal mit művelnek itten, meg romáznak engöm ! Hát az a keserves anyjuk román, de nem ín! Feljelentíst akarok tenni! Meg a szatyrom is mán olyan nehíz ettűl a sok megílhetésitűl amit összeszedtem közben, hogy mán nem bírom vinni. És kípzelje el, a rendőr erre elkezdett röhögni, de úgy belevörösödött, mán attól féltem, hogy gutaütést fog kapni oszt megfenyegetett, hogy menjek Isten hírével, de gyorsan amig lehet ! Há érti maga ezt ? Há azon a magyarzországon mán mindenki megbolondult ?

 • Szerző: Jávorszky Mária | augusztus 2, 2012, 2:39 de.Ez nagyon jó!!!

 • Szerző: Tüske Zsófia | július 30, 2012, 10:04 de.

  zsó fika, ha ilyen jól mozogsz bizonyos körökben, hogy ránézésre meg tudod állapítani, hogy hova igen és hova nem, akkor már csak a gayzaval kapcsolatos véleményedre lennék kiváncsi 🙂

 • A demokrácia és szólásszabadság megtestesítői, tegyék vissza a linket amit tegnap küldtem, köszönöm.

 • Huncanada, julius 30.2012.2:07 DU.-i összes kérdésére kimerítő és előrelátóan fogalmazott választ talál ezen oldalon a – julius 29.2012. 6:28 DE.-i hozzászólásomban, mely az érdeklődésének tárgyával kapcsolatos összes választ magában foglalja.
  ADJON ISTEN SZEBB JÖVŐT !

 • Mindannyian szakértök lettünk! Ki tàmadja az orszàgot? Melyik orszàg sebezhetö,TÀMADHATO? Amelyik ADOSSÀGGAL KÜZDENI KÉNYSZERÜL! KIK TÀMADJÀK? 1. Akiknekhez A MULTIK tartoznak /a külön ADO miatt/.2.Az eladositàsbol hasznot huzo HAZAI LAKÀJOK. 3. AZ ELLENZÉK , AMELYIK MOST MINDENT JOBBAN CSINÀLNA de HÀTRAHAGYTA : A MÀV, MALÉV, BKV, METRO, EGÉSZSÉGÜGY, OKTATÀSÜGY megoldatlansàgàt.A 2008-09 -BEN FELVETT KÖLCSÖNT, a TÜZOLTOK 2004-2007 KÖZÖTTI TULORÀINAK A KIFIZETÉSÉT.

 • Denes Erno! Itt CSAK az a “szakerto” aki szapulja MAGYARORSZAGOT. Azon tul Orbant. Sokszor ellentmondasosan, de az itt nem szamit. Az itt elo barataimnak(angolnyelvu) ha leforditok egy-egy irast, nem tudnak szohoz jutmi. El sem tudjak kepzelni, hogy emberek igy irjanak sajat hazajukrol es annak kormanyarol. Mert ami itt folyik az nem kritika, hanem rosszandeku szennyezes.

 • Kedves Jimbo! Köszönet azért, hogy hiteles tájékoztatást nyújtasz a kanadai barátaidnak. A mostani 35 fokos (hétvégén 40 fok körüli) melegben nem tudok hosszabban foglalkozni a cikk hazugságaival – annyi elégséges, hogy gyurcsányista, hitehagyott,gyökértelen emberről van szó, talán nem is érdemli meg a vele való foglalkozást!

 • Azért tart itt ez az ország mert ilyen emberekkel van tele mint ez a Pal meg, Jimbo, meg Jávorszky, erről a degenerált, világbarma Tatulusról nem is beszélve. Magyarkodó ős-szerencsétlen nyomorultak, ti tényleg ennyire idióták vagytok? Mikor fogjátok már fel végre, hogy ennek a szellemiségnek a talaján nőtt ki országunk minden nyomorúsága, mert évszázadok óta mindig úgy néztek le mindenkire mintha mi magyarok hugyoztuk volna a Golf-áramot. Nem kívánom, hogy így legyen de ha ezt a betegesen túldimenzionált, gyűlölködő, megosztó a saját hibáiért mindenki mást okoló nemzeti szemléletet nem fogjuk tudni ki irtani magunk közül, ez a nemzet idő előtt el fog tűnni a történelem süllyesztőjében…

 • Tisztelt szerkesztők!
  Az előző bejegyzést a Parittyás írta.
  Miért rakta ki a gép szerzőként a galutra nevet?

 • Galutra – Parittyás , augusztus 3.2012.3:43 DU. – Maga idegenszívű !Jól jegyezze meg !

  NEMZETI ÉRZELMŰ ÉS SZELLEMISÉGŰ MAGYAROK MARADUNK AZ IDŐK VÉGEZETTÉIG ! SOKAN VAGYUNK !
  ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT !

 • Nocsak-nocsak! Parittyás=Galutra? Hány álneved van még kis szaros? Esetleg – stílusod után – még libas misi, geyzuka? Azonos szinten vagytok, tehát tökmindegy!

 • Mellesleg parittyás-galutra nomen est omen – te tényleg egy „hátralépés” vagy! Hiába még a számítógép is leleplezi az ilyen alakokat!

 • TATULUS ! A Parittyás magyarnak adva ki magát úgy tesz mintha felettébb aggódna Magyarország jövőjéért. Érthető, hogy irigyek a magyar nemzeti szellemiségünk miatt és tartanak tőle, mert az számukra egy misztikusan rejtélyes valami, amit nem képesek felfogni, megérteni, megszerezni… pénzért megvenni, ezért ki kell irtani, hogy többé ne legyen képes nemzeti öntudatunk fölemelkedni. Képtelenek megérteni, hogy amire vágynak, mert nincs nekik azt csakis a szeretett által lehet kiérdemelni. Most úgy érzik falba ütköztek, mivel áll felsőbbrendű tudatuk miatt, amit gyerekkori neveltetésükkor tápláltak beléjük biztosak voltak abban, hogy a magyar könnyű préda lesz ! Tévedtek ! Ezért őrjöngve gyűlölnek minden nemzeti érzelmű magyart, mert nem képesek kiirtani nemzeti tudatunkat, hazaszeretetünket, Istenünket hiába is törik magukat évszázadokon át.
  Nem Istentől való az olyan nép, amely más népek bukásán, leigázásán fáradozva, idegen országok földjére sóvárogva gyűlölködve ellenségeskedést szítanak idegen népek között !

 • Tisztelt szerkesztők!
  Az előző bejegyzést a Parittyás írta.
  Miért rakta ki a gép szerzőként a galutra nevet?

  Szerző: A Parittyás hangja | augusztus 3, 2012, 4:03 du. Mert eltévesztette, a némbert akarta. (hihi)

 • Szerző: A Parittyás hangja | augusztus 3, 2012, 4:03 du.

  Mert elfelejtettél belépőnevet változtatni göllner 🙂

 • A lényeg ugyanaz, kedves Cupido:)

 • Jávorszky Mária:
  Huncanada, julius 30.2012.2:07 DU.-i összes kérdésére kimerítő és előrelátóan fogalmazott választ talál ezen oldalon a – julius 29.2012. 6:28 DE.-i hozzászólásomban, mely az érdeklődésének tárgyával kapcsolatos összes választ magában foglalja.
  ADJON ISTEN SZEBB JÖVŐT !

  SZERZŐ: JÁVORSZKY MÁRIA | AUGUSZTUS 3, 2012, 6:58 DE.

  Dehát kedves Mária abban a bejegyzésben nincs semmi válasz, hiszen pont ez a bejegyzése: julius 29.2012. 6:28 DE adott okot arra, hogy feltegyem Önnek a kérdést, amelyet itt talál: julius 30.2012.2:07 DU

  De ha terelni akar válasz helyett, és a bejegyzések dátumait küldi vissza válasz gyanánt, akkor lelke rajta. még egyszer: LELKE rajta. Ha meg nem akkor felteszem az egyszerű kérdést ismét, amihez nem is szűkséges semmiféle előzmény. Íme az eredeti kérdésem:

  “Kedves Maria! Hogy kell szuletni magyarnak? Gollner Andras miert is nem magyar?? Kivancsian varom a tudomanyos magyarazatot arra, hogy On kiket tart szuletett magyarnak! Maradok tisztelettel,”

 • Húú… Kapom csúnyán az össztüzet a náciktól. Fájó az igazság, ugye patkányok? Jávorszky te minden képzeletet felülmúlóan primitív vagy. De tényleg, felnőtt ember, hogy bír ennyi rettenetes ostobaságot összehordani?
  Tatulus te meg…, a szemtelen személyeskedésed annyira önbizalommal teli, hogy biztos nagyon zoral vagy. Meglátjuk…

 • Hunkanada, augusztus 6.2012.12:25 DE. – “Hogy kell születni magyarnak ?”
  Ne tegyen fel hülye kérdéseket – magának már úgy is mindegy .
  “Göllner András miért is nem magyar ?
  Ne tegyen fel hülye kérdéseket – neki is már mindegy .
  ” Ön kiket tart született magyarnak ?
  Akik sose tennének fel ehhez hasonló hülye kérdéseket.
  Remélem válaszaim kimerítően kielégítőek.
  ( Én tudom, hogy miért születtem magyarnak )

 • Patkányvadász Parittyás, he.he…he……hiii….i Potyognak a könnyeim hi..hi….

 • Szerző: A Parittyás hangja | augusztus 6, 2012, 7:39 de.

  göllner, ma megint nem tudod, hogy hol a határ.
  Anyukád biztos nem lenne büszke rád, hogy ilyen kifejezéseket használsz, ráadásul tanár létedre.

 • Parittyás!!Patkányok?Már megint szégyent hozol magadra,nem emlékszel mit mondott kedves édesanyád mikor megkérdezted tőle hogy mit vágjál reggelire?LEHETŐLEG ÉRTELMES ARCOT!

 • Kedves Mária! Válaszai kielégítőek, hiszen sorozatosan látszik, hogy ha konkrét kérdést tesz fel Önnek bárki, akkor képtelen rá válaszolni. Talán mert fél leírni amit valójában gondol. Nyilvánvaló hazugságot meg nem fog írni, ezért inkább nesze semmi fogd meg jól mondatokat ír? Fél, hogy akkor kiderül, hogy Ön tényleg idegen -és fajgyűlölő, aki ráadásul teljesen alaptalanul Isten hű követőjének állítja be magát. Tökéletes választ adott, amiért hálás köszönetem.
  …Ja és, Ön szerint a született magyarok soha nem tesznek fel hülye kérdéseket? Miféle tökéletes és felsőbbrendű nép a magyar Maga szerint? Teljes zavar van az Ön fejébe kedves hölgyem, ami nem baj csak ne terjessze a hülyeséget és a téveszméit mert az olyan “született magyarok” amilyen Maga is még a végén elhiszik amiket mond. Orbán is ezt csinálja, hülyíti “szeretett” országát, “szeretett” nemzetét amire Ön és a többi hasonlóan józanul gondolkodni nem tudó “született” magyar Zember még mindig vevő.

  Ha már nem válaszolt a kérdéseimre, akkor itt egy bónusz kérdés: Azt írja, hogy Ön tudja miért született magyarnak. Beavatna? Ön mivel magyarabb mint mondjuk Göllner András -ha már Őt hozta példának mint akit nem tart magyarnak? De Őszintén és nyíltan kedves Jávorszky Mária, legyen bátor írja le amit gondol!!
  Remélem szép hétvégéje volt! Hasonlóan minden jót kívánok erre a hétre is Önnek!

 • Kedves Cupido – ez azért igen komoly elvárás parittyás irányában! Ennyit azért mégse várj tőle!

 • Hát ez a kocsmárosos-falus-tartozós tanmese nagyon megható. Most is sírok, komolyan.

  Türke Zsófiának:

  A kurucinfo nem idézi Széchenyit. 🙂 Az ilyen mélymagyarok meg amúgy se olvasnák el, hacsak nem hazaárulót kiáltva.
  ” Éppen úgy ne kívánjuk hátráltatni, hogy könyveket, erőműveket, gazdasági műszereket, egy s más házi bútorokat, lovakat sat. inkább külföldről szerezzünk, mint idehaza vásároljunk, de készítsünk helyesebbeket, tenyésztessünk jobbakat. – Ne mondjuk mindjárt hazafitlanságnak, ha egy külföldi könyv külsője jobban tetszik, mint egy magyaré; sőt nézzük azt inkább jobb ízlés előmenetelének, s készítsünk még helyesbeket, ha lehet. Ha pedig belseje jobban múlat, írjunk eszesebbet, s tegyünk a sajtó szabadságáról józan javallatot.* Ne akarjuk, hogy egész világ minket vegyen mintául – modellául –, a vén ti. az ifjat, s az erősebb engedjen a gyengébbnek, tanultabb a tanulatlannak; alkalmaztassuk inkább magunkat a többiekhez, kivált a műveltebb nemzetekhez; mint közönségesen a fiú követi apja nyomdokát s az ügyetlenebb az ügyesebbet, s nem viszont.

  Olasz énekes jobban fog énekelni, mint földink, akármily magasságra gondoljuk is azt idétlen dicséretink által emelni. Az angol telivér kifutja lovunkat, akármily rossz szemmel néznők is, Didot párizsi betűinél szebbet nyomtatóink nem állítnak elő, akármit mondjanak is. Az éjszak-amerikai hajós bizonyosan kitesz pesti s budai csónakászinkon. Como s Bellagio vidéke sokkal kiesb, mint Somlyó vagy Badacsony tájéka. A földművelés Angliában s Belgiumban a mienket határtalanul felülhaladja. Madeira, Cherry borok tíz esztendeig is elvannak jól a hajó fenekén, a hegyaljai pedig sokszor még pincében is elromlik – akármily rossz néven vegyék ezen állítást sokan. Telelni minden kétség kívül kellemetesb Nápolyban vagy Párizsban, mint Szabadkán vagy Esztergomban, és számtalan több effélék. Szóval azt mondani: extra Hungariam non est vita,* hiábavaló s kacagást vagy szánakozást okozó beszéd.”

 • Tatulus! Ha valaki ok nélkül kezd utálni akkor adj okot a köcsögnek!

 • Cicamic! Maga szerencsetlen, az olaszok nem enekelnek szebben-jobban mint a magyarok, csak tobben. Ez pedig a estsegukbol fakad. Inkabb eneklessel toltik az idejuket, mint munkaval. Anglia es Belgium nem szenvedte meg a TSZ vilagot. Az osszehasonlitas nagyon szegenyes a harom erintett orszag adottsagai miatt. A magyar bort is kar ocsarolni, mert nem ujkeletu a meghatarozas: “kiralyok bora, a brok kiralya”. Ha ma nem igy van, annak szinten egyertelmu a magyarazata. En jartam Napolyban is meg Parizsban is, de jobban ereztem magam Esztergomban, hogy Szabadkarol ne is beszeljek. Magat sajnalni lehet. Magat sajnalni kell. Nem veszi eszre, hogy mar nem divat Mo.-n a kulfoldi imadat. Mar nem esnek hanyat az idegen szo hallatan. Maga meg a 60-as evekben el es gondolkodik. Nagyon szegeny lehet maga, vagy nagyon gazdag($)

 • Hunkanada ! Augusztus 7.2012.12:42 DE. – A GYÓNTATÓ ! …”legyen bátor, írja le amit gondol”…
  “Válaszai kielégítőek”…”Tökéletes választ adott”…”Ha már nem válaszolt kérdéseimre”…
  Most válaszoltam vagy nem ? Ezután egy újabb kérdést tesz fel.
  …”akkor itt egy bónusz kérdés: Azt írja, hogy Ön tudja miért született magyarnak. Beavatna?” – Nem.
  (A beavatást ki kell érdemelni.)
  De miért is várja el tőlem, hogy kérdéseire válaszoljak, mert amint írja – “Teljes zavar van az Ön fejében hölgyem ami nem baj, csak ne terjessze a hülyeséget”… ” A többi alaptalan vádaskodására nem reagálok, mert magát minősíti.
  Ne játssza itt nekem a gyóntató Atyát !

 • Szerkeszto Ur! Eloszor bosszankodtam, hogy levette a bejegyzesemet, de igy, utolag megkoszonom. Nem is illett volna a cicamic formedvenyevel egy lapra. Ezt mar le sem merem forditani az angolul beszelo barataimnak.

 • Elnezest! Most latom, hogy meg itt van a valaszom cicamic-nak.

 • Na mit mondtam.
  A mi mélymagyar Jimbonk nem olvas Széchenyit. Az idézett rész ugyanis tőle származott, a Hitel című írásból. 🙂 🙂 Micsoda förmedvény, Széchenyi monnyon le!
  Nem ártana művelődni (és gondolkodni) kedves Jimbo.

 • Jimbo, hogy te minek vitatkozol most éppen Széchényivel, azt fel nem foghatom. Ugyanis Cicamica, ha nem vetted volna észre, idézőjelbe tette fel az omniózus sorokat. Tehát nem az Ő véleménye volt, hanem…

 • Mariska, az a véletlenség, hogy te és én is oda születtünk, még nem jogosit minket fel arra, hogy lenézzünk másokat, akiket nem “áldott” meg a sors hasonló “szerencsével”. Bár engem ettől a szerencsétől nyugodtan megvédhetett volna a “balsors”, Kanadaiként ezerszer jobban éltem, és élek mai is.

 • JIMBO ! Augusztus 7.201.7:31 DU. – Aranyat érnek a szavaid !

 • Szerző: kopacsi | augusztus 8, 2012, 11:31 de.

  kopácsi, ez a kommented önmagáért beszél. Az apád biztos büszke lenne most rád, “kirájlány”.

  A félreértések elkerülése miatt jegyzem csak meg, hogy nem helyesírási hiba a “j”.
  kopácsi kikövetelte magának, hogy valami belgergóc vagy miféle kirájlánynak szólítsam, így, “j”-vel. Ennyit a nagy “írónőről”.

 • Hat Cicamic, Kopacsi! Annal rosszabb hogy pont Szechenyit idezte, egy teljesen mas korbol, mas korulmenyekbol.
  Sehogy sem illik amostani helyzetre. Csak arra jo, amire hasznaltad: gyalazkodasra.

 • Göllner András

  Úgy látom, egyik másik népnemzetikénk kicsit belázasodott a globális felmelegedéstől, és azt hiszi, hogy minden utcasarkon én keverem a rumbát. Nézzetek be az ágyatok alá ma este eszelősök, lehet, hogy ott leszek díszmagyarban. Csak Nektek, Jó ? Egy tárogató lesz a kezemben, meg egy kacsa, Szeretnétek ? Ha netán mulatni akartok, akár elfújom néktek a Twist and Shout-ot is. Kártevők !! Szedjétek már össze magatokat !!! A Chris Ádámnak jobb cuccokat kellene szállítanotok. A fiatal tanár úrnak nagyon sok dolga van, nagyon fárasztó lehet neki ezt a sok hülye szöveget moderálni amivel ide merészkedtek. Legyetek már egy kis tekintettel rá. Velem meg ne foglalkozzatok. Búzás Huba egy nagyszerű cikket írt, és ez a lényeg. . .

 • Kulonben is: Szechenyi nem gyalazatnak szanta, hanem folhivta a figyelmet az AKKOR aktualis helyzetre. De hat ezt nem kell a cicamic-kopacsi feleknek eszrevenni. Fontos, hogy alkalmas(nak hiszi) sar dobalasra, egy csavart gondolkodasu embernek. Sot, meg betegesnek is lehet mondani.

 • Kedves Jávorszky Mária!

  Miért ragad ki a szövegkörnyezetből részeket. Ha tudja egybe értelmezni amit leírtam, akkor nem lenne baj az Ön fejében, de megint bizonyítja, hogy képtelen erre. Ismét terelő hadműveletbe kezdett ahelyett, hogy válaszolna az eredeti kérdésekre. Most akkor leírom úgy mintha egy kétévesnek magyaráznám el, hogy megértse. A tökéletes választ a kérdéseim meg nem válaszolásával adta meg. Érti ezt? Született igaz magyarként értenie kell, igaz?! Ne mondja, hogy nem!
  Miféle kommunikáció az, ahol ha Ön mond valamit, és ezzel kapcsolatban kérdés merül fel, Ön azt mondja, hogy a választ ki kell érdemelni? Magyarországon ez a divat? A magyarok ilyenek? Csak arra válaszol és annak, aki nyilvánvalóan nem kérdez olyat ami esetleg kellemetlen? Ez így nem fair. Vádaskodásról még véletlenül sem beszélhetünk, de ha Ön a kérdéseket vádaskodásnak tekinti, akkor megint csak lelke rajta. Isten ments, hogy gyóntató papot játsszak, ezt honnan vette?
  Szép napot kívánva, maradok tisztelettel:

 • Göllner András

  Kedves Huncanada. Megpróbálok segíteni A Jávorszky azért ragad ki a szövegkörnyezetből részeket, mert egy ragadozó. Mi már jól ismerjük a Máriát, és tudjuk, hogy réges régen elveszítette “szűzességét”, ártatlanságát. A védhetetlent védi, és valóban csak azoknak válaszol akik nem tesznek fel kellemetlen kérdéseket, illetve azoknak, akik szolgamódra nyalogatják a ragadozó államhatalom talpát odahaza és a nagyvilágban. A Mari elég gyakran ide repdes , hogy ki ragadjon falatokat magának és fasiszta társainak. Mi szépen etetjük is őket, olyan dolgokkal amelyek rendre a torkukra akadnak. Ezért toporzékolnak, kárognak, ezért csapdossák annyit a szárnyaikat. Mi nem tiszteljük a Marit, és ragadozó társaikat, hanem megvetjük őket. De azt tiszteljük, hogy Ön is mint mi is egykor, megpróbált tiszteségesen beszélni, szót értteni a Marival. Mi már megtanultuk, hogy erre semmi esély. A ragadozók nem tudnak túllépni önmagukon.

 • Huncanada! Azt kérdezte “Beavatna?” Nem választ kért, hanem beavatást,ezért írtam mellesleg zárójelbe, hogy a beavatást ki kell érdemelni. Felcseréli a saját leírt szavait, olvassa újra a válasait, talán azt is megérti mit értettem az alatt, hogy vádaskodik.

 • Hát persze Jimbo, kis mélymagyar csodafegyverem. 🙂 🙂

 • Kedves Jimbo! Hogyan merészkedsz Te arra, hogy a Kopácsi-Göllner-Kandurka trió nagy ívű fejtegetéseit felülbíráld? Kandurka nagynehezen talált egy Széchenyi szöveget (ami persze nagyjából annyira idevaló, mint Pilátus a Credo-ba ), amint azt véleményezted is, s ez csak arra volt jó, hogy ismételten kifejtsék (Kopácsi), milyen jó nekik Kanadában (hogy Kanadának jó-e, azt nem tudom, de kétlem), aztán jót lehet népnemzetizni, meg kártevőzni, olyan göllner-módiban, na meg lefasisztázni – ezzel szép kerek is a dolog, megvolt a mai antifasiszta műszak! A cikk már nem is érdekes, csak az, hogy sikerült megint jót odasózni a fasiszta csürhének – bizony, meg vagyunk etetve – ahogyan jó Göllner úr mondja, meg toporzékolunk, meg károgunk, meg csapkodunk, pedig (korábban) még Göllner úr is megpróbált velünk tisztességesen beszélni – na, azért ezt ne nagyon higgyük el neki, mert még glória nő a feje köré! Hogy egyébiránt koszorús költőnk a DK és Gyurcsány híve – ezáltal kiírva magát a hiteles hozzászólók köréből – az már nem is érdekes, lényeg a jobboldal folyamatos zrikálása – lelkük rajta!

 • Göllner András

  Valóban lelkesek vagyun Tatulus. Ezt jól látod, és azt is, hogy megvolt a mai anti-fasiszta műszak. Mi valóban anti-fasiszták vagyunk, te és az idebátorkodó ragadozók pedig fasiszta talpnyalók. Egyetértünk. Nem kell itt udvariaskodni. És igen, mi valóban és szándékosan olyan dolgokkal etetünk titeket amelyek megakadnak csupasz torkotokon. És tudjuk, hogy ami a ti torkotokon megakad, az csak bátorítja, hízlalja és erősíti a demokratikus erőket. .Ez a célunk, szárnyasok !!!! Gyertek, nyissátok ki bátran a csőreiteket. és kapjátok be szépen amit elétek tárunk 🙂

 • A cionisták mióta demokratikus erők ?

 • http://www.hetek.hu/hatter/201208/magyarország_elrablása
  A demokrácia és szólásszabadság megtestesítői, ha lehet, ne tüntessék el a linket, köszönöm.

 • Itt is hibát észleltem a beírás elküldésekor.

 • Hunkanada, gollner es a tobbiek: ugy hoskodtok itt, mintha ti nem lennetek adosak valasz(ok)szal. Ti vagytok a mesterei a kitero valasznak. Most mar nem is emlitem egy-egy kerdes teljes mellozeset. Sem a beiras eltunteteset.
  Sem a sablon-szeru szovegeiteket. Sem, hogy neha, hogy elszoljatok magatokat es ra lehet jonni, hogy tobb neven firkaltok. Ezt, gondolom ti demokracinak hivjatok. (Allende akart kommunizmust letrehozni chillei modra).

 • Marcsa, a Cionisták mióta nem számitanak demokratikusnak? És miért fáj az neked, hogy végre van egy ország, amelyik hajlandó és képes befogadni és megvédeni a zsidókat?

 • Marcsa, elolvastam az omniózus cikket a Hetekben. egy árva szó sem volt benne sem zsidókról sem cionistákról. Azt azonban érdekes lenne flfedezni, hogy a jelenlegi kormányon levőknek mennyi pénze is van ezekben az offshore bankokban? Szóval szerinted kik rabolják ki MO-t?

 • Kedves Mária! Viccből bolondozik, vagy ez a hivatása? Akár milyen szó vagy mondat végén egy olyan írásjel amit kérdőjelnek neveznek, azt bizony kérdésként kell értelmezni, ha hiszi -ha nem. De nehogy már ezt egy szépkor
  hölgynek el kell magyarázni. Ha kivételes tehetségű született magyar, akkor legalább a nyelvet, a nyelvtant, a szövegértelmezést sajátítsa el kérem szépen tisztelettel. Egyébként megint tovább terelte a kérdéseket amivel csak azt érte el, hogy tovább fényezte tudatlanságát. Nem lenne egyszerűbb őszintén válaszolni, mint a beírásaival gyengíteni a született “adjonazistenszebbjövőt” magyarok népes -bár annál nívótlanabb táborát?
  Ebben a hozzászólásomba is tettem olyan görbe írásjeleket aminek pont van az alján, azt hívják kérdőjelnek. Majd figyeljen reájuk.

  Kedves G. András! Köszönöm a segítségét, Mária Úrhölgy akárhogyan csűrheti-csavarhatja a mondatokat, kiemelhet, hozzáírhat, sőt ferdíthet is, de sohasem lesz létjogosultsága a mondandójának eképpen. Az igazság ellen lehet harcolni, de hosszú távon rosszul jön ki belőle az ember. Van aki rövidtávon is. Ahogy Ön fogalmaz, ez csak a torkán akadhat az embernek. Az érdekel, hogy vajon egyszerű kérdésekre miért nem lehet felelni mindenféle oda cseppet sem illő mellébeszélés, terelés nélkül?
  Nem mer, vagy nem tud, vagy nem akar őszintén válaszolni? Mi lehet ez a dac? Kérdezem Öntől Mária. Beszélgessünk, hátha kiderül, hogy válaszokat is képes adni. Meglátja jó buli lesz tisztességesen játszani!
  .Maradok Tisztelettel:

 • Tisztelet Jimbo! Én nem vagyok adós válasszal -ha mégis, akkor másolja be kérem, és megadom a választ. Továbbá fogalmam sincs, hogy miképpen tudnék válaszokat eltüntetni innen. Aztán lássuk csak mit is írt még? Ja kitérő válaszra sem emlékszem, de ha volt is kérem másolja be és kiegyenesítem az Ön olvasatában is. Sablont sem használok, de kíváncsi vagyok hol lehet sablonszerű szövegeket beszerezni. Had nevessek a sablonokon. Több néven firkálok? Ki lehet az alteregóm, akit velem azonosít? Ez is érdekel, de nagyon. Akarok neki sok sikert és boldogságosan gazdag életet kívánni. Köszönöm fáradozását. Tisztelettel:

 • Kopacsi! Senki sem kardoskodik amellett, hogy ezek SOKKAL jobbak, mint akarmelyik part.Pusztan arrol van szo,
  hogy a sok rosz kozul a kevesbe roszra voksolunk. Ezek legalabb MUTATJAK, hogy renbe tennek az orszagot, amit
  a szociktol nem lehetett latni. Hogy mi lesz a vege, azt se ti, se mi nem tudjuk. Mindenesetre, nem ezek mondtak nyiltan, hogy kiviszik a penzuket, es a fidesz probaljon kormanyozni, ha mar a forint egyszer leromlott. Hat ezt sikerult nekik elerni. A rablasra csak annyit, hogy ugyan mit hagytak a szocik rabolni valot???Hiszen mindent elvittek
  mire ezekre kerult a sor.

 • Es Kopacsi! Mar megint dobalodzol a demokracia szoval. Kulonben a cionistak(akik azt allitjak magukrol, hogy jelenidoben nincs szukseg a mukodesukre)sehol sem allitjak magukat demokratanak.

 • Kopacsi, augusztus 9.2012.10:21 DU. -” És miért fáj az neked, hogy végre van egy ország, amelyik hajlandó és képes befogadni a zsidókat?”
  Hol írtam én olyat, hogy nekem fáj ? Melyik országot érted az alatt, amely hajlandó befogadni a zsidókat? És miért kell annak a bizonyos országnak melyet nem neveztél meg befogadni őket talán, csak nem menekülnek saját országukból ? Vagy talán mégis menekülnek, de miért ?Talán, csak nem a harmadik világháborút készítik elő?

  Vajon hol mászkál a Kiss Tamás és miért nem utasítja magukat, hogy térjenek vissza a megadott témához, mint azt az én esetemben tette, vagy még mindig nem váltott szemüveget ezért észre sem veszi, (tudom, a szemüveg nem köpönyeg) hogy elvtársai már régen eltértek a cikk témájától és most közös erővel (nem, mintha zavarna) az én gyóntató vallatásomba kezdtek, akár csak a Gestapóban vagy az Ávósoknál lennénk.
  Örülök, hogy kezdenek komolyan venni és fontos maguknak az én válaszom, de mielőtt provokatív vallató kérdéseket tennének fel nekem, ajánlom gondolják meg mit kérdeznek tőlem, ne tegyék magukat nevetségessé.

  Göllner András, augusztus 9.2012.9:06 DE.
  Egy hazaárulótól egyértelműen megtiszteltetésnek számít amit leír személyemet illetően.
  (bóknak veszem)
  ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT !

 • Huncanada! Hogy honnan veszik a sablont? Hat pl. az amerkai nepszavabol es ahhoz hasonlokbol. Az itteni “szerzok”, ugy tunik, a nepszavaval akarnak versengeni. Lehet, hogy on meg tartozik kozejuk, de hat adunk ra idot. Ajanlanam Kertesz Akost is, aki valahol ott rontja a levegot Canadaban.

 • Ávorszky Mária linkje (valahol fentebb)

  Elovastam a cikket az off-shore paradicsomról.
  Kövezzél meg, de megértem mindazokat, akik off-shore helyszíneken helyezik el a pénzüket és kihasználják ezt a lehetőséget. Legyenek akármilyen pártállásúak, nemzetiségűek. Ki akar adózni, ha el is kerülheti, tegye fel a kezét!
  (Tudom, a mélymagyarok hülyére adózzák magukat, csak a többiek próbálják meg elkerülni.:) 🙂 Az én tapasztalatom viszont az, hogy pártállástól függetlenül szeret a magyar -és más nép is- nem adózni, ha megoldható.)
  A nemzeti érzület szép és jó, de az oktalan és olcsó hazafiaskodás nem pótolja sem a jogbiztonságot, sem a befektető-vállalkozás barát jogszabályi környezetet. Emellett nem a múltba kéne befektetni, és semmire nem jó ötletekbe (pl. utcák, terek, ország átnevezésekbe) hanem innovációba, oktatásba és azáltal a jövőbe. A Széll Kálmán tér csakolyan mocskos, mint a Moszkva tér volt, viszont az átnevezés költségével lehetett volna finanszírozni egy kisebb kutatást a magyar vizek védelmével kapcsolatban.

  A tapasztalat azt mutatja, hogy Magyarországon jelentős szürkeállomány található (mindegy, hogy ezen belül zsidóké, kunoké, hunoké, vagy kié, az a lényeg, hogy van), de azt is mutatja a tapasztalat, hogy ez a szürkeállomány rendre nem tud itthon boldogulni. Ez súlyosabb probléma, mint Trianon, de legalább olyan régi.
  Ávorszky, te meg hagyd már abba ezt a baromságot ezzel a hazaárulózással. Ki vagy Te, hogy megítélhesd más embernek a hazája iránti érzéseit. Nehogy beidézd nekem a fél Bibliát, amivel igazolod a kiválasztottságodat a magyarságra, mert összedől ez a webhely.

  Na most a fő dolog: én megértem, hogy Te a múltba tekintgetsz, az sok szempontból fontosabb Neked, mint a jövő. Öreg embereknél ez gyakori. De a világ már csak úgy működik, hogy a jövő a fiataloké. A fiataloknak meg nem az a fontos, hogy hívják a Moszkva teret, hanem az, lesz-e élhető, normális létre lehetőségük Magyarországon. A mostani jelenségek (a fiatalok elvándorlása) azt jelzik, a fiatalok nem hisznek ebben.

 • Mondja már meg tisztelt moderátor, miért nem jelenik meg a Göllner beírásra adott válaszom?

 • Várom válaszát a megadott e-mailon.

 • Tisztelt Jimbo!

  Értem a mondanivalóját, de én nekem semmi közöm a Kanadai Magyar Hírlaphoz, hacsak nem annyi, hogy használom arra amire kitalálták. Azaz olvasom és véleményezek néha. Az Amerikai Népszavába meg kb. fél éve nem olvastam bele. (ezért nem értettem, hogy miért említette az én nevemet is).
  Üdvözlettel,

 • Kedves Mária! Velem már nem is áll szóba? Kifulladt? Már nem tudja tovább csűrni a szavakat? Szomorú vagyok. Ha gondolja akkor felteszem ismét a kérdéseket. Adok Önnek lehetőséget arra, hogy tudjon válaszolni, oké? Mondjuk eddig is elég egyoldalú volt a dolog. Én kérdeztem Ön terelt, de nem kicsit. Közeledik a hétvége, ez alkalomból kívánok szép napokat.
  Üdvözlettel,

 • Még csak választ sem kaptam!

 • Szerző: cicamic | augusztus 10, 2012, 8:52 de.

  Igazad van cicuka bácsi, hogy felesleges utcákat, tereket, közöket elnevezgetni, hiszen az nem old meg semmit.
  Pláne nem, ha érdemtelenül nevezik el valakitől, lásd, kopácsi köz.
  Az ember kénytelen kerülni, ha nem akarja, hogy felforduljon a gyomra kora reggel.
  Ávósokat bújtató, Nagy Imrét és a forradalmat megtagadó valakiről a macskámat se nevezném el, nemhogy egy közterületet.

 • Marcsa, elolvastam az omniózus cikket a Hetekben. egy árva szó sem volt benne sem zsidókról sem cionistákról. Azt azonban érdekes lenne flfedezni, hogy a jelenlegi kormányon levőknek mennyi pénze is van ezekben az offshore bankokban? Szóval szerinted kik rabolják ki MO-t?

  Szerző: kopacsi | augusztus 9, 2012, 10:25 du. kopacsi gratula, ha már írni nem tudsz legalább olvasni sikerült.A jelenleg kormányon levők , és az elődeik is volt kommunistákból és zsidókból áll.ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT !

 • Mondja már meg tisztelt moderátor, miért nem jelenik meg a Göllner beírásra adott válaszom?

  Szerző: Tatulus | augusztus 10, 2012, 9:37 de. Mert működik a kettős mérce.

 • Tatuluskám biztosan valami holokauszttagadást engedett meg magának…ami ugyebár még a jelenlegi Horthymagyarországon is büntetendő.
  Elvileg és egyenlőre.
  De Kanadában biztosan !
  Nyikorgás helyett inkább örüljön hogy nem az Interpol kopog be magához.

  Cuppi :
  Bezonyám !!
  Csak Horthymagyarországon nagy a pofátok.
  Egyelőre.
  De megsúgom :
  Előbb-utóbb a narancsbódulatban és árvalányhaj-füst mámorban lévők magukhoz fognak térni , az ébredésük keserves lesz de még keservesebb lesz az a nap azoknak akikre ráemelik majd véreres tekintetüket !
  Tudod : az a hatmillió megvezetett ember.
  És nyugodt lehetsz : 2006 ösze csak vásári mulatságnak fog tűnni ahhoz képest ,amit azok az emberek fognak művelni !
  ( Adja Isten hogy ne váljon be jóslatom )
  Még csak annyit :
  Ezesetben nem lesz aki kihúzza Mosthatalmonlévők seggét a slamasztikából ! Nincs olyan ország aki ne örömmel szemlélné majd az esetleg bekövetkezendő eseményeket.

 • Dakota van egyáltalán macskád? Részvétem neki. rémes lehet egy olyan gazdival élni, mint te vagy. És persze az a tény, hogy nincs kedved mászkálni a Kopácsi sétányon, mert gyomor rontásod lesz miatta, hát istenem, ki mondta neked, hogy oda járkálj. Tudod, volt egy olyan mondás az átkosban, hogy: nem tetszik a rendszer, menjen panaszra a tanácshoz. A Kopácsi Sétányt véletlenségből pontosan Tarlós polgármester hagyta jóvá. Kérdezd meg tőle, hogy miért.

 • Göllner András

  Tatulus…ne nyafogj márt annyit. A magyar nem nyafog. És ne nehezítsd a fiatal tanár úr, tisztelt szerkesztőnk, Chris Adam életét mindenféle hülyeséggel. Olvasd inkább a Buzást, tanulj, fejlődj. és gondolkozz. Itt a KMH oldalain rengeteg lehetőséged lenne erre. Velem pedig ne foglalkozz, hisz úgyse veszlek komolyan. Meg különben is most moziba kell mennem, utána meg holt zrikics, hogy nem fogom a Te és eszement társaid agymenéseit nézegetni ezen a portálon. Próbálj le csillapodni, kijózanodni, és emberi módon üzemeltetni azt szétszórt kis agyvelődet.

 • Gollner! Keptelen vagy tisztesseges lenni? Nem te [email protected] a spanyolviaszkot. Ki franc torodik vele, hogy te mit csinalsz? Ha ugy gondolod, hogy Buzas-tol kell valakinek fejlodni, akkor nagyon kis igenyu vagy, amit egyebbkent mar tapasztaltunk toled. A KMH sem igen alkalmas tudas fejlessztesre, csak ha Mo.-t akarjuk sarral dobalni. Mar mondtam(de atsiklottal felette), hogy csak egy kis felfujt, kis mitugrasz vagy es semmi mas. Ja igen: Ontelt a vegtelensegig.

 • Göllner András

  Csimbók, csillapodj le, ne csinálj csimbókot magadból, olvass figyelmesen. Nem fogunk tiszteségesen bánni az olyan ragadozókkal mint te. Adyval, Máraival, Bibóval, és igen, Búzás Hubával egyetemben, mi csak olyan “kaját” szállítunk nektek, ami megakad a torkotokon, ami nem titeket, hanem a demokrácia védelmezőit, az igazságosság és az emberi méltóság védelmezőit táplálja. Tudom neked, és barátaidnak akik ide járnak károgni, hazafiaskodni, nagyon nehéz átlépnetek mélymagyar árnyékotokat. Ne engem vagy a KMH-t olvasd, olvasd Ady-t és a Nagyváradi Naplót, ahol egy 1902-es bejegyzésben már alaposan lehúzta rólatok és a többi mélymagyarról a leplet a költő: ”Faji büszkeségünk, patrióta képzelgéseink üstökénél lehet bennünket legjobban megfogni….Ezért utazik reánk minden csalás, ámítás, hazugság és cselvetés a hazafiság nevében. Ez a húr mindig meghat, és mindig megfog bennünket. A lényeget és a valóságot nem keressük, mihelyst hazafisággal csaholják hazug módon tele a fülünket” Na ezt nyeljétek le ragadozók, Dakota, Jimbó, Tatulus, Jávorszky és a többiek, ezen falatozzatok. Jó étvágyat kívánok nektek magam és a Kanadai Magyar Hírlap nevében 🙂

 • Talán a hazánkban uralkodó jelen és közelmúltbéli állapotokat jellemző, hogy az alábbi kérelemmel fordultunk Kanada magyarországi Nagykövetségén keresztül Kanada Államához… a hazai “deviza hitelesek…helyesen “deviza nyilvántartottak” érdekében, nevében !
  Tisztelettel : Falus Zsolt Ferenc

  Kanada Magyarországi Nagykövetsége részére
  1027 Bp. Ganz u. 12-14.

  Tisztelt Tamara Guttman nagykövetasszony !

  A magyarországi deviza hitellel rendelkező lakosságnak egyelőre a facebook-on szerveződő, alakuló egy csoportja nevében ( Bankcsapda /Registrierung Fehler/ csoport, közel 1900 szimpatizáns család, egyén) alapítóként, vezetőként az alábbi kérelemmel fordulok Önhöz, az Önök által képviselt köztudottan valóban szabad és független országhoz a Kanadai Államhoz.

  A jelen levelemben foglaltakkal kapcsolatosan a Kanada Államától elvi menedékjogot és véleményezést, állásfoglalást kérelmezek a hazai devizahitelezés illetve helyesen a deviza tőke nyilvántartással rendelkező lehetetlen élethelyzetbe került érintett személyek és családjaik részére és számára.

  A csoport tevékenysége során feltárásra került hazánkban súlyos intézményi ellenérdekeltség is, ami abban nyilvánul meg, hogy tevékenysége során a hazai jegybank a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) befektetése miatt (refinanszírozás, végső hitelezői szerep „lender of last resort”) a magyar devizahitellel rendelkező lakossággal szemben ellentétes pozíciót vett fel. Ez a pozíció az ügylet nagyságrendje miatt aggályos és látványos.

  A MNB számára a forinterősödés veszteséget a forint gyengülés pedig nyereséget eredményez, ellenérdekeltsége nyilvánvaló. A hazai nemzeti bank „függetlensége” együttesen akkor teljesül ha megvalósul a személyi, intézményi és a pénzügyi függetlenség. A pénzügyi függetlenség nem tud megvalósulni, ugyanis a MNB tevékenysége során esetlegesen előálló veszteségért a Magyar Állam tartozik, felel miként a jegybanki nyereségből részesedik. A jegybank a forint erősödése esetén valós csődhelyzetet idézett volna elő. A befektetésének a nagyságrendje kizárja a valós függetlenséget, közel 5-7 ezer milliárd forint deviza befektetésről van szó. Az MNB ezen ellenérdekelt befektetésével kapcsolatban számos nemzetközi tanulmány foglalkozik, az egyik ilyen tanulmány IMF egy vezető közgazdászától származik 1997-ből.
  /csatolom a kérelmemhez 1. melléklet/

  „Sterilizált tőkebeáramlás” a hivatkozott tanulmány neve magyarra fordítva, ez egyértelműen meghatározza azt, hogy ennek az általam kifogásolt a jegybanki tevékenységnek milyen feltételei, előfeltételei vannak.

  A pénzügyi szaktanulmány egyértelműen hatékony, erősített hatáskörrel rendelkező Pénzügyi Felügyeletet határoz meg, mert értelemszerűen az ügylet jellegéből adódóan előállhat, hogy a hazai jegybank „eladja a hátát idegen devizában” illetve az, hogy a kereskedelmi bankok tevékenységük során szerződéseikkel és gyakorlatukkal az ügyfeleikkel szemben visszaélhetnek azok kárára, hátrányára.

  Az évek óta tartó hazai jegybanki ellenérdekeltség a jegybank számára hatalmas nyereséget, tulajdonképpeni árfolyamnyereséget eredményez és eredményezett. Ezt a pénzügyi állapotot a hazai jegybank 2008 októberében alakította ki, ebben a pénzügyi jog szabályai szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (továbbiakban PSZÁF) szorosan együttműködve kerülhetett sor.

  Kiemelten fontosnak tartom, hogy ebben az időszakban (2008 október) hazánk 3 hét alatt megegyezett a nemzetközi valutaalappal (IMF), valamint az európai központi bankkal (EKB) és vélelmezni lehet, hogy ekkor az EU általi hozzájárulás is kísérte ezt a hitelkérelmet ahogy most is feltehetően korábban is így volt. A felvett hitelekkel tudott tehát megvalósulni az MNB általi befektetés (lender of last resort), ebben az ügyletben, tehát a nemzetközi intézmények által kihitelezett pénzösszegeknek a visszafizethetőségi garanciáját a hazai deviza hitel szerződéseknek a szabályossága, törvényessége jelenti.

  Ennek a jegybanki befektetésnek a legnagyobb kockázata eleme a forint esetlegesen előforduló erősödése lenne, itt alappal lehet vélelmezni, hogy ez a kockázati elem csak a frank – forint deviza párral (esetleg a yen – forint deviza pár) kapcsolatban jelent pénzügyi kockázatot a jegybank számára. Tehát ez a pozíció nem ellentétes a hazai büdzsével mert a Magyar Államnak svájci frankban számottevő kötelezettségei nincsenek, így ellenérdekeltség a Magyar Állammal szemben nincs.

  A hazai jegybank ezen ügyleteit swap ügyleteken keresztül végzi, itt a devizahiteleket finanszírozó hazai bankok és azok külföldi anyabankjaival közösen végrehajtott pénzügyi eseményről beszélhetünk. Az EU országainak jelenlegi pénzügyi válsága és bankjainak érintettsége miatt az ellenérdekeltséget velük szemben is vélelmeznünk kell.

  A hazai lakosság figyelmét csoportunk révén folyamatosan szeretnénk felhívni erre a problémára, ezért 2012 július 20.-án figyelemfelkeltő tüntetést tartottunk az MNB Bp. Szabadság téri épülete előtt, ahol petíció átadására és átvételére is sor került.
  /csatolom a kérelmemhez 2.melléklet/

  Az eseményről számos média tudósítást készített de egyetlenegy kisebb média kivételével az erről szóló tájékoztatások elmaradtak, feltehetőleg hírzárlatot rendeltek el. A jegybanki tevékenység láthatóan valós nemzetbiztonsági és állambiztonsági kockázatot idézett elő. A jegybanki mérlegadatok tanulsága szerint a következőket lehet megállapítani :
  /csatolom a kérelmemhez 3. melléklet/

  MNB

  2007 – ben az „Arany és devizatartalék” : 4,09 ezer milliárd forint, ebben az időszakban
  „Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka” : 49,85 milliárd forint

  2011-ben az „Arany és devizatartalék” : 11,6 ezer milliárd forint, ebben az időszakban
  „Forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka” : 1,324 ezer milliárd forint

  Ez rendkívüli eredmény változás egyetlen oka a jegybank azon deviza követelése, ami a jelentős forint gyengüléséből adódik.

  A hazai súlyos intézményi ellenérdekeltség igazoltan bekövetkezett a lakossággal szemben, kérelmemben a továbbiakban rá kívánok térni arra, hogy a hazai hatóságok és felügyelet a lakosságnak az ügyben kezdeményezett bejelentései, feljelentései kapcsán a hatósági eljárások megindításának elsődleges elutasítási oka az illetékesség hiánya.
  A hazai érintett lakosság mivel észlelte kiszolgáltatottságát ezért a hazai hatóságok részére különböző tartalmú de elsősorban a bankok által megalkotott szerződéses viszonnyal, valamint a bankok elszámolásaival, nyilvántartásaival kapcsolatosan tett bejelentéseket, feljelentéseket.

  Az érintett bankok deviza alapú szerződései lényegében és tartalmában is hasonlóak, az ügyfelek tőketartozásának devizában történő nyilvántartásáról szólnak.

  Figyelemfelkeltő hasonlóság a szerződésekben, hogy ezek a szerződések közösen megemlítik ugyan az árfolyam kockázatokat, de közösen eltagadják, elhallgatják az árfolyam kockázatkezelési módszereket az érintettek elől.

  További említésre méltó azonosság ezekben a szerződésekben, hogy a bankok a szerződéses viszonyban teljes korlátlan egyoldalúságot, módosíthatóságot kötöttek ki maguknak. Ez nem csak a kamat, díj és egyéb költség vonatkozásában jelentkezett, hanem a szerződés viszony egészére vonatkozó egyoldalúságot takar.

  A pénzügynek e területén speciális szakmai képességekre, esetünkben deviza kereskedelmi képességekre elterjedtebb néven treasury szakértelemre van szükség, ezért a pénzügyi szakértő számára biztosított, kért és kapott egyoldalúság nem meglepő. Ellenben a hazai bankok kivétel nélkül ezzel a lehetőséggel nem éltek, hanem visszaéltek.

  A kockázatkezelésről szóló alap tájékoztatások a bankok és hazai hatóságok, felügyeletek általi elmaradása az ügyfelek kihasználhatóságát, megvezethetőségét eredményezte.

  A hazai lakossági ügyfelek a swap fogalmával nem voltak tisztában és a deviza csereügylet és a határidős csereügylet fogalmával ennek alkalmazhatóságának a lehetőségeiről nem tudtak.

  A következő tanulmány melyre hivatkozni kívánok magyarra fordított címe „Svájci frankban Európában”, ezt a tanulmányt mely tényközlő tartalommal rendelkezik a Svájci Nemzeti Bank vezető közgazdászai készítették.
  /csatolom a kérelmemhez 4.melléklet/

  A tanulmányhoz annak hitelességéhez, aggálytalanságához hozzájárul, hogy a szakértői megállapításokhoz szükséges hazánkra (Magyarországra) vonatkozó pénzügyi adatokat a MNB és a PSZÁF szolgáltatta.

  A tanulmány megállapítja, hogy a hazai deviza hitelezés nagyságrendje aggasztó mértéket öltött, viszont megállapítja azt is, hogy ezekben az ügyletekben „valós” frank és frank „alapú” pénzügyi eszközök nem vesznek részt látható, hogy ezek az ügyletek mögötti finanszírozásban többnyire mérlegen kívüli pénzügyi eszközök vesznek részt.

  E körben megemlítésre kerül az is, hogy ez az Európában elterjedt pénzügyi gyakorlat csak az euró zónán kívüli hitelezésre jellemző. A tanulmány készítői továbbá megnyugtatónak nevezik, hogy ezekben az esetekben a pénzügyi szakértelemmel rendelkező banki partnerek egyoldalú módosíthatóságot kaptak. A számos kockázatkezelési lehetőség ismeretében nevezhették ezt megnyugtatónak a szaktanulmány készítői.

  A tanulmány további aggályos következtetések levonására késztet, magyarázatra szorulna, hogy miként következhetett be Magyarországon a forint intervenciós sávjának az eltörlése, mely intervenciós sáv a forint árfolyamának a védelmében volt szükséges. Eltörlésének az időpontja 2008 február 26. volt, az intervenciós sávot a MNB és a Magyar Állam együttesen törölte el. Hibás és átlátszó magyarázat, hogy ezzel az euró hazánkban történő bevezetését készítették elő. A nemzetközi világválság hatásait, jeleit ekkor a pénzügyi szektor már igazolhatóan érzékelte.

  Az MNB a mérlegadataiban is látható eredmény egyértelműen a korlátlanul előállott forint árfolyam romlásnak köszönhető, míg az intervenciós sáv időszaka alatt a forint esetében limitálható árfolyamkockázatokról lehetett beszélni, mivel egy sávon belül a forint az euróhoz való rögzítettsége révén, az euró egyéb deviza keresztárfolyamai révén kiszámíthatóságot és stabilitást tudott produkálni.

  Sajnálatosan az érintett kereskedelmi bankok az eltagadott kockázatkezelési lehetőségek miatt, az ügyfél pénzügyi tapasztalatlansága miatt az ügyletben keletkező (deviza nyilvántartás) ügyfél pozíciót kisajátítani, sikkasztani tudták.

  Így az ügyfél deviza nyilvántartásának a kockázat kezelésével, kettős könyveléssel, az ügyfelekkel szembeni követelések nyilvántartáson belüli csökkenését tudták előidézni, ám az ügyfelekkel szembeni követeléseket fenntartották.

  A bankok nyereségessége ezen alapulhatott, ebben a válsággal érintett időszakban is. Ezt igazolandó magam egy eljárást kezdeményeztem a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Pénzügyi Békéltető Testülete (továbbiakban PSZÁF PBT) előtt, ahol a bank felelősségét és szándékosságát állítottam és a deviza tőke nyilvántartásom hűtlen, gondatlan pénzügyi kezelését, ami egyértelműen nekem kárt, neki nyereséget eredményezett, mert a devizában nyilvántartott tőke követelésének a forint ellenértéke 3-4 év alatt 70 – 80 %-al nőtt !

  A PSZÁF PBT eljárásban kértem a felügyelettől, hogy a bank közölje a deviza tőke nyilvántartást kimutatásban a hitelemmel összefüggésben. Megemlítendő, hogy a bantól egy elő takarékossággal kombinált hitelkonstrukciót igényeltem, ahol a tőke összeg csak az elő takarékossági időszak végén törlesztődik be a tőke tartozásba, hacsak egyéb csereügylet nem következik be a deviza tőke nyilvántartásomban, mely a deviza tőke összeg csökkenését eredményezheti. Ezt a csökkenését a forint értelemszerű gyengülése idézi elő, ahol az árfolyamállapotoknak megfelelően kevesebb deviza tőke összeg kerül nyilvántartásra.

  Állításomat igazolja, hogy a PSZÁF PBT eljárása során ott kérelmemre a bank által szolgáltatott okirat tartalma, közlése szerint a deviza tőke tartozásom lecsökkent.
  /csatolom a kérelmemhez 5.melléklet/

  Az okirattal ellentétben a hitelező bankom velem szemben nem a lecsökkent tőke összeg után számította a kamatot, költséget és az árfolyamot, hanem az eredeti változatlan tőkeösszeg után !Az okirattal kapcsolatosan bűnügyi hatósági eljárást kezdeményeztem, ahol a bankom valótlan követelését állítottam és egyéb bűncselekményeket melyek a hamis, valótlan követelésből következnek (adócsalás, okirat hamisítás).

  Az első fokon eljáró illetékes hatóság Nemzeti Adó és Vámhivatal (továbbiakban NAV) Bűnügyi Igazgatósága (bár illetékességét korábban kizáró nyilatkozatott tett…az ügyben keletkezett hatósági leveleket is mellékletben csatolom a kérelmemhez) a feljelentésemben foglaltak alapján, annak ellenére a bank álláspontját, közlését tartotta helytállónak, miszerint a bank a PSZÁF PBT eljárásban a bank tévedett. A nyomozó hatóság általi elutasításom indoklása, hogy a „cselekmény nem bűncselekmény” tehát a banki tévedés miatt bűncselekmény és kár nem keletkezhetett.

  A banki tévedést megállapító nyomozó hatósági határozat alapja egy a bank által kiállított „ellentétes” tartalmú, azaz egy számomra nagyobb tőke összeget tartalmazó újabb banki dokumentum alapján került sor. A hatóság tehát álláspontját nem a saját nyomozására alapította, hanem a bank általi újabb adatközlésre. Az állításomat igazolja, hogy bűncselekmény áldozata lettem és nem pedig tévedés áldozata, hogy a deviza tőke nyilvántartáson belül a deviza tőke csökkenés nagyságrendje megegyezik a forint aktuális árfolyam gyengülésének a nagyságrendjével !

  Az ügyben keletkezett feljelentésemnek a hatósági megállapítása, igazolása alapjaiban megváltoztatná a hazai deviza hitelezés történetét, valamint a szerződéses viszony jogszerűségét, továbbá ezeknek a hiteleknek a kimenetelét és a bankok ügyfeleikkel szembeni követelhetőségének a jogszerűségét !

  Egyértelműen igazolást nyerne, hogy a hazai devizahiteles lakosság deviza tőke nyilvántartása kockázatkezelése megoldható lett volna és igazolható, hogy ez az ügyfél pozíció az ügylet jellegéből adódóan a bank által kisajátítható. (További bankok általi állításomat igazoló okiratokkal rendelkezem, de jelen kérelmemhez annak terjedelmére való tekintettel, ezeket most nem kívánom becsatolni.)

  A továbbiakban leginkább a hatósági végrehajtások brutalitása és a hatósági végrehajtás intézményének a nyereségorientáltságára kívánok kitérni.

  Magyarországon a hazai médiákban is fellelhető, hogy számos esetben az adósok között volt, hogy a hatósági eljárás során történt esetekben, én most név szerint megemlíteni kívánom őt mert egy édesanyáról van szó aki Stiaszni Éva, ő a lakásának a 9. emeletéről vetette magát a mélybe, így követett el öngyilkosságot, miközben a karhatalommal érkező önálló bírósági végrehajtó rátörte az ajtót. További esetek is vannak ezek közül több meg is jelent a hazai elektronikus médiában, ezek az esetek fellelhetőek az interneten egy rákereséssel is. Egyes információk szerint több mint 3000 ember halála hozható szoros összefüggésbe a hazai deviza hitelezési konstrukcióval. Amikor egy ember értelmetlen halála is sok, akkor nem szabad tétlenül hagyni ezt az állapotot, személyes indíttatásom, elszántságom is Stiaszni Éva temetésén való részvétellel kezdődött…

  A kifogásolt hitelezéssel kapcsolatban tehát a súlyos intézményi ellenérdekeltségen kívül, az ügylettel kapcsolatos hátrányok a törvényi szabályozatlanságra is visszavezethetőek, ezért embertelen és lehetetlen életkörülmények következtek és következnek be.

  A deviza hitelezés hatósági felügyelete, jogi háttere, egyértelmű kivitelezhetőségének a szabályozása elmaradt. Azt kell az érintett lakosságnak vélelmezni, hogy a súlyos intézményi ellenérdekeltség és az esetleges állami felelősség, jogszabályi környezet, pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok és feltételrendszerek elmaradása miatt, itt a felelősök személyi és intézményi felelősségének a megállapítása túl nagy érdeksérelemmel járna.

  A kérelmemmel és tájékoztatásommal kapcsolatban a személyes konzultációt is vállaljuk az ügy érdemi előremozdítása érdekében.
  Kérelmemet az illetékes személy részére továbbítani szíveskedjenek, valamint kérelmem tartalma szerint elbírálását és a szükséges intézkedések megtételét kérem. A leírtak alapján indokoltnak tartom független és elfogulatlan nemzetközi pénzügyi intézmények és ellenőrző szervezetek bevonását is. (jegybankok, nyomozóhatóságok stb.)

  A szabad és független világ véleménye, állásfoglalása és figyelmének felkeltése nélkülözhetetlenné, valamint a hazai állapotok alakulása és a lehetetlenült élethelyzetek miatt már társadalmi katasztrófa is fenyeget, továbbá egyéb szélsőséges helyzetek kialakulásának a megelőzése érdekében is szükségessé vált.

  Bp. 2012 augusztus 10.

  Tisztelettel : ……………………
  Falus Zsolt Ferenc

  Bankcsapda csoport levelezési címe :

  Telefonszáma:

  A Bankcsapda csoport vezetősége nevében :

  Átadás helye : 1027 Budapest, Ganz utca 12-14. Kanada Nagykövetsége

 • Szemenyei-Kiss Tamás

  Falus úr ugyan nem tesz róla említést, de a svájci frankhitel felvételébe nagyon sokan belebuktak Nyugat-Európában is. Ez nem “Magyarország kifosztását” jelenti, mindösszesen csak a rossz, hozzá nem értő gazdálkodást.
  Meg lehet tagadni a PÉNZ visszafizetését, csak akkor elárverezik a luxuslakást, melyekre a túlnyomó többség költötte a hitelt…
  Aki a nemzetközi pénzügyi intézményekkel köt üzletet, annak értenie is kell(ene) hozzá.
  Magyarországon egyébként nem azok vettek fel frankhiteleket, akik tengődnek, nélkülöznek – hanem a biztos anyagi háttérrel rendelkezők, köztük a politikusok is.
  Falus Zsolt úr levelét remélhetőleg Kanada budapesti nagykövete is ebből az aspektusból olvassa majd.

 • Göllner András | augusztus 10, 2012, 6:53 du.
  Ah, Göllner tanár úr (emeritus – majdnem emirátust írtam – hahaha) tanulásra buzdított – bizony, B. Huba, meg a KMH nagytiszteletű ballibes beíróit kéne áhítatosan olvasnom, akkor aztán fejlődnék, mint a csuda – legalábbis Göllner emeritus úr vágyai és elképzelései szerint! Már látom is magamat, mint bakancsrúgásban (persze acélbetétesben) elsőt, vágnám aztán pofán a sok fasiszta görényt, meg az antidemokratikus követőiket, csak úgy taposnék rajtuk, meg minden, ahogyan azt ballibes beíróink rengetegszer előadták! Az IQ-m meg parittyási, libasi magasságokba emelkedne, már majdnem elérné a nagyra becsült Göllner emirátus –bocsánat emeritus színvonalát – na, azért azt mégsem, azt ugyanis lehetetlenség elérni, tekintettel arra, hogy nincs hozzá elég alkoholom. Mán azt is tudom, moziba is járnom kéne, és akkor az ostoba jobboldali beírókkal már nem is foglalkoznék – juhé, akkor aztán igazi göllneri magasságokba emelkednék, mint a fene.Na! Puszi!

 • Szemenyei úr ! Az Ön által említett mások is belebuktak kit takar ? Azt ugye nem kell megemlítenem, mert köztudott, hogy hazánkban ezek a deviza alapú hitelek “svájci frank nélkül” jöttek létre, egyszerűen a tőketartozás devizában történő nyilvántartásával…. 8-10 % az ilyen típusú hitelek kamata hazánkban, itt korlátlan kockázatvállalásba vitték az érintetteket, mely ország van hasonló helyzetben Európában ? A forint 80% árfolyamromlása a frankkal szemben következett be, mely pénz romlott ennyit még ? Kérem figyelmesen olvassa végig amit írtam és különös tekintettel a hazai jegybanki ellenérdekeltségre ahol ennek az intézménynek a mérlegadataiban található csodálatos növekedést mi érintettek hordtuk össze…

  Egyetértek Önnel abban, hogy valóban nem Magyarország kifosztását jelenti ez a hiteltermék…. hanem csak a magyar emberek kifosztását jelenti és eredményezi, ami nem azonos az ország kifosztásával !

  A nagyságrend is egyedülálló hazánkban, az említésre kerültek politikusok is ezt viszont nem értem…. annyit tudjon, hogy volt a tehetősebbeknek egy lehetőség az úgynevezett “végtörlesztés” ahol 180 Ft-os árfolyamon ki lehetett fizetni a fennálló tőketartozást, na a politikusok ezzel kivétel nélkül éltek is hazánkban !
  A hazai PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 2012 -es Kockázatjelentési tájékoztatójában pontosan felvázolja ennek a körülményeit… pontosan tudott volt, hogy a lakosság bankbetétek és megtakarítások hiánya miatt, mekkora réteg és melyik réteg fog ezzel a lehetőséggel élni…

  Ha tud valaki ilyen nagyságrendű “hazai jegybanki” ellenérdekeltségről a világban, akkor kérem azt jelezze nekem és a csoportomnak ! Ezt köszönettel venném…. mert ez a tranzakció avagy befektetés tiltott gyümölcs, mindenütt !

  Üdvözlettel : Falus Zsolt Ferenc

 • Tisztelt Szemenyei-Kiss Tamás! óriási tévedésben van. nem a luxus miatt vették fel az emberek a hiteleiket, hanem csak otthont szerettek volna teremteni családjaik számára. ha körülnéz a nagyvilágban sehol nem talál még hozzá hasonló hitelezési formát mert ez Magyarországra lett kitalálva. Olyan gátlástalan rablóhitelezési hadjáratot indított a magyar bankrendszer amivel a magyar lakosság több, mint 20%-át tette tönkre és közel 3.000 ember lett öngyilkos a kilátástalan helyzete végett. Amire ön utal abban csak féligazság van, mert pár száz gazdag emberen segített a végtörlesztés, akiknek nem volt rá szükségük. A magyarországi bankok bűncselekmények sorozatát elkövetve szó szerint rabolják a magyar lakosságot. A hatóságok fogalomtalansága vagy cinkossága miatt nem indulnak meg a nyomozások. A devizában nyilvántartott hitelesek nem nem fizetni akarnak, hanem nem tudnak hiszen 300%-al emelkedtek hitel törlesztő részleteik, a bankok kettős könyvelésének köszönhetően. A bankok eltagadják ügyfeleiktől a kockázat-kezelt és ez által csökkent összegeket. Az angliai bankbotrány az csak egy vihar a biliben ahhoz képest, amit a magyar bankkartell megengedett magának Magyarországon! Mi csak a nyomozások megindítását, független szakértői véleményezést kérünk. Addig pedig fagyasszák be a devizában nyilvántartott számlákat és függesszék fel a kilakoltatásokat. Három bank miután lelepleződött beismerte “tévedett”. Erre egy kérdés van érdemi. mi van, ha mindegyik tévedett? Mi van azokkal az áldozatokkal akiknél is tévedtek? Ha egy csaló, sikkasztó, rabló ember lebukik, elfogják a hatóságok és azt mondja bocsánat “tévedtem” akkor az ártatlan? Óriási bajban van! A Magyarországon élő magyar lakosság több mint 20%-a kilátástalan helyzetbe került!

  Tisztelettel:Grell Antal

 • Szemenyei-Kiss Tamás AUGUSZTUS 11, 2012, 10:42 DE.

  Ez azért nem egészen így van. Magyarországon nem csak a biztos anyagi háttérrel rendelkező emberek vettek fel devizahitelt. Ez a problémának egy rendkívül leegyszerűsített – ebből kifolyólag rossz- megközelítése.
  Azzal egyetértek, hogy nincs pénzügyi kultúra- de ez nem csak a devizahitelre vonatkoztatható- és kiegészítem azzal, hogy ez nagyon nagy baj. Talán érdemes lenne ezen változtatni. Azonban erre igazán nincs érdeklődés, tekintve, hogy nem hoz szavazatot a kérdés egyik oldalnak sem, sőt – tartok tőle – nem is érdeke egyik oldalnak sem a lakosság e téren történő fejlesztése. Hát így állunk. Az aktuális kárt szenvedettek megsegítése semmi mást nem erősít, mint azt a tudatot, hogy “majd jön az állam és megsegít, ha baj van”. Az aktuális kormány pedig mérlegel, milyen réteg “megsegítése” milyen probléma kapcsán hogyan módosítja a szavazati arányt. Ez egyrészről érthető. De másrészről nem. A felelős pénzügyi gondolkodás fontos, de legalább olyan fontos lenne a felelős politizálás is.
  Teljesen cinikusnak tartom azt a megjegyzésedet, hogy “aki a nemzetközi pénzügyi intézményekkel köt üzletet, annak értenie is kell(ene) hozzá”. Ez igaz lenne, ha a hitel kondíciói megbeszélés tárgyát képeznék, azonban erről szó sincs. Hitelkonstrukciók vannak, ami egy meglehetősen szűk választékot jelent. Kisebb-nagyobb eltérésekkel lényegében ugyanazt kapod bármely banknál. Ha nem tetszik, nem veszed fel. Olyat veszel fel, amilyet a bank adni akar. A bankoknak az volt az érdeke, hogy devizában vedd fel. Ezért sokan azt a választ kapták a hitelképesség vizsgálat után: deviza-alapú hitelt tudunk nyújtani Önnek. Kéri? Kérték.
  Nem szeretem, ha a felelősség és a kockázatvállalás csak egy irányban működik. A hitelezésben két fél van, és mindkettőnek kell legyen felelőssége és kockázata. A hitelezőnek is és a hitelfelvevőnek is. Olyat ne játszunk már, hogy csak az egyik fél veszíthet, a másik meg csak nyerhet. Ha ebből azt szűröd le, hogy amellett vagyok, hogy meg kell segíteni a devizahiteleseket, akkor jelzem, nem így van. Nem pártolom a jelenlegi kormány mentőötleteit. (Mint általában, igen szerencsétlenül és részrehajlóan áll a kérdéshez) Csak szeretném, ha árnyaltabban közelítenél a problémákhoz, mert képes vagy rá. (Jimbótól vagy Mariskától ilyet nem várok- érthető okokból, tőlük a frázis-puffogtatás is már agyi csúcsteljesítmény.)

 • Tisztelet a kivételnek,csak a rosszindulat és a gyűlölet sugárzik a “kanadai magyarok”,vagy szimpatiánsai által hazánk kormánya és demokratikus voltunk ellen irányuló kommentjeiben olvasható. Egyetlen szóval nem beszélnek azokról a nehézségekről amit önök által “demokratikusnak” tartott liberális (finoman kifejezve) kormányok ránk hagyományoztak.Önök azt “bizonyítják” hogy az összes választók 20 egynéhány %-a támogatta a jelenlegi kormányzatot és így nyert 2/3-os többséget a parlamentben. Mi ennek az oka? : Az elődeik hazaáruló politikája!. Egy jó szavuk nincs arról a küzdelemről ami folyik. Gúnyolodni,címkézn tudnak,de segíteni nem,csak hazántól idegen érdekű célok megvlósulását szeretnék láni. Minden ilyenirányú törekvést támogatnak.

 • A svàjciak 2007-ben Figyelmeztették a magyar kormànyt és Simort a CHF-ban eladosodàs veszélyére. Simor ugy välaszolt -külföldön-,hogy tanuljanak belöle a magyarok.

 • Szerző: kopacsi | augusztus 10, 2012, 4:52 du.

  Gondolom, azért kopácsi, mert ő nem olvasta Puchert János ezzel kapcsolatos, autentikus véleményét a Népszabadságban:)

 • A hazai lakosság elöl eltagadták a kockázatkezelési lehetőségeket…. ez véletlen lenne ? A bankok cinkosokra találtak, egy súlyos intézményben találtak pártfogót. A tárgyban tett feljelentéseimben okirattal igazolható, hogy a bankok az ügyfelek pozícióját, az ügyfelek “deviza nyilvántartását” kisajátították ! Ezzel mérlegeiken belül óriási nyereséget állítottak elő, ez tény !
  Akit a téma érdekel az általam hivatkozott tanulmányokat is olvassa el…. innen válik egyértelművé, hogy a magyarok kifosztása csak nyilvántartás alapon következik be, ahol a nyilvántartó hitelezőknek ezer milliárdos nyeresége, árfolyamnyeresége keletkezik !
  Ha hazai jegybank “legnagyobb kockázati eleme a forint erősödése” egy adott devizával szemben akkor érthető ellenérdekeltsége és a forint svájci frankkal szembeni elértéktelenedése ! Ezt a tanulmány a következőképpen említi : “eladja a hátát egy idegen devizában” …

  Örülnénk Mi a hazai jegybank üzleti befektetéseinek a sikerében és a több ezer milliárdos nyereségnek, ha azt nem csak a mi bőrünk lenyúzásával állítja elő… ez példátlan nemzetérdekből való kifosztása a lakosságnak !

  Tisztelettel : Falus Zsolt Ferenc

 • Dakota, fogalmam sincs milyen cikkről beszélsz, ki irta, miért és hol jelent meg, de ez téged ne aggasszon, mert már eddig is sok értelmetlenséget irtál ide.

 • Szerző: kopacsi | augusztus 13, 2012, 11:48 de.

  Ugyan, kopácsi 🙂

  Pontosan tudod, hogy miről beszéltem:)
  Puchert, 2009. 06. 30.-i bejegyzéséről a Népszabadságban, amit ő maga is elismert és megerősített több esetben.

  2009. 06. 30-án ezt írta Kopácsiról.

  “a tárgyaláson bizony nagyon gyalázatosan viselkedtt megalázkodott hóhérai elött taknyos gyerek modjára bögött. Megtagadta Nagy Imrét és a forradalmat is ennek ellenéra 1989. junius. 16-án még N.I. sirjánál beszélt is és nem kért bocsánatot Nagy Imrétől gyalázatos viselkedése miatt.”

  Ugyanezt a tényt szemenyei is megerősítette az egyik itteni írásában.

 • Dakota, olyan unalmas vagy, hogy ha meglátom a nevedet, már el sem olvasom a bejegyzésedet. Hiába mosckolodsz, a sár rád csapodik vissza. Engem és szeretteimet nem érint.

 • Szerző: kopacsi | augusztus 15, 2012, 11:22 de.

  Ejnye kopácsi, hogy is szoktad mondani?:)
  Látom, nagyon zavarnak a tények.
  Nem méltó ez a viselkedés egy “írónőhöz”, aki ráadásul másodállásban “királylány” 🙂
  Puchert autentikus véleményét és szemenyei szavahihetőségét kérdőjelezed meg?
  Én hiszek nekik, legalábbis ebben az egy esetben. Az egyik ugyanis ott volt, a másik pedig a dokumentumokkal megerősített kutatómunkájának az eredményét írta le.

 • Tévedés. Putchert ugyan elitélték, de nem abban az ügyben. tehát mégsem volt ott. hogy a Nagy Imre tárgyaláson pontosan mi tötént azt nem egy “reklámfilm” fogja pontosan leirni.

 • és az, hog te miben hiszel, engem édeskevéssé sem érdekel.

 • Dakota! A kutatomunkat en idezo jelbe tettem volna(marmint Szemenyei-et). Sot utobbi irasait agyremnek neveznem.
  Ez az ember nem ismeri a mondast: a hazug embert hamarabb utolerik, mint a santakutyat. Ez vonatkozik a “kirajnodre” is.

 • már megint a felelősség áthárítása és a másra mutogatás….. a devizahiteleket azért vették fel a magánszemélyek, mert sokkal alacsonyabb kamat járt velük,mint a forinthitelekre. (azt már meg sem kérdem, melyik kormány tartotta magasan a kamatokat….) na most, ha a hitelek felvevői – nem ám csak lakásvásárlásra fordították, hanem gépkocsira és más, személyi jellegű luxuscikkek vásárlására is, sokszor több kölcsönt is, egy időben mindenre – nem számoltak a devizaárfolyam-változásokkal, fogalmam sincs, miért kell másokra mutogatni a felelősség kérdésében. Egyébként meg nem igaz, hogy a bankok nem figyelmeztettek erre a kockázatra. Lassan már azért is kártérítést fognak követelni a póruljárt vesztesek, ha a rulettnél a fekete jön ki a piros helyett….

  dakota, leteheted már a csörgősipkát, a kutyát sem szórakoztatsz már vele.

 • Tuske! Biztos vagyok benne, hogy te komikus akartal lenni, mikor kicsi voltal, de csak bohoc lett beloled. Sajnos eleg szanalmas. A “Ki mit tud”-on az elso forduloban kiestel volna.

 • Szerző: kopacsi | augusztus 15, 2012, 9:54 du.

  Ugye megbocsátod, kopácsi, hogy jobban hiszek annak a filmnek, mint az általad kikozmetikázott memoároknak?:)

 • Szerző: JIMBO | augusztus 16, 2012, 12:37 de.

  Kedves Jimbo, igazad van. Valóban jobban kellett volna hangsúlyoznom, hogy KIZÁRÓLAG “ebben az egy esetben”:)

 • Szerző: Tüske Zsófia | augusztus 16, 2012, 4:05 de.

  Ugyan zsó fika, eszerint mégiscsak 🙂

 • Ha valóban elolvassa valaki a kérelmünket az látja, hogy banki csalás valósult meg, az ügyfelek deviza tőke nyilvántartása sikkasztva lett erről szóló okiratokat a kérelmünkhöz is csatoltuk, de az intézményi ellenérdekeltség miatt, tagadják és fedezik az ezer milliárdos nagyságrendben előállt elorozott adómentes nyereséget ! Kérem aki nem olvassa el, az ne véleményezze, mert a véleményéből látszik, hogy hallomás alapú…

  Tisztelettel : Falus Zsolt Ferenc

 • Falus Ur! On meg uj “latogato” itt. Meg nem tudhatja, hogy az okos szo itt elvesz. Persze az is lehet. hogy tudja!!??

 • “Ilan Mor, Izrael állam magyarországi nagykövetének kétnapos szegedi programja augusztus 17-én délelőtt kezdődött, amikor is a diplomata a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába érkezett. Ott Szabó Gábor akadémikussal, az SZTE rektorával folytatott megbeszélést.”
  Tenyleg megy a zsidouldozes Mo.-n. Hala Istennek, ilyen!!!

 • „Az oroszlánokkal harcoltunk egykor s most e tetvek egyenek meg?????!”
  Petőfi Sándor nagy költőnk szava ezek, aki most hamar közellenség lenne, „megbélyegezve” és elhallgattatva mint rasszista, fasiszta, és náci!

  Rasszista: emberi fajismeret, tulajdonképpen bölcsesség…..
  Fasiszta: erős központi hatalom, zsidó élősködésre alkalmatlan
  Náci: nemzetszocialista, nép és nemzetjóléti, hazafias szellemű ember….
  Ezeket a kifejezéseket egyszerűen azért kellett hazugan és sunyin lejáratni és megtölteni gyűlölködéssel, mert gátolták a „szegény vallása és hite miatt üldözött” féreg esélyeit az élősködésre, bomlasztásra és rohasztásra!
  Ugyanis a fajzsidó, amennyiben beleépül egy társadalomba olyan lesz, mint az agyag a betonba: meggyengíti és megosztja! (ezernyi példa van sajnos rá……., főleg az utóbbi 23 év)
  részletezés

  Jó lenne már örökre értelmezni a szavak jelentését……