Szabadságharcnak álcázott hazaárulás

2012 október 31 8:53 de.146 hozzászólás

Népünk géniuszának nagyjai évszázadokon át törekedtek az európai kultúrkörbe tartozás hagyományainak progresszív folytatására. Fennmaradásunk legfontosabb feltételének tartott nemzeti érdekünk volt ez, egyben nemzeti identitásunk megőrzésének biztosítéka. Ezt adta fel hűtlenül „szabadságharcnak” hazudott árulásával, félrevezetett, birkalelkű tömegei vissza-, Ázsiába terelgetésével Magyarország erőfitogtató, hatalom-mániákus miniszterelnöke.

Merő önérdekből – hatalmának növelése, személyes vagyonszerzése végett – adta fel, ami e világválságos időkben a nemzet újabb történelmi szakadékba zuhanásával fenyeget. Önérdekét legárulkodóbban ama közös – Kövér és Simicska-megfogalmazta – erkölcsi nihil bizonyítja, amely még hatalomra kerülésük előtt e cél-megjelöléssel nyert kifejezést: „ addig kell hatalomra kerülni, amíg a hatalomból lehet a legkevésbé kockázatosan lopni, mert akkor mi diktáljuk a szabályokat”. (Kende Péter: A Viktor; 11.old.) Szabályaik diktálásáról az ország azóta alkotott némi fogalmat, Simicska Lajos és cégei vagyon-szerzéséről pedig – az új „állampárttal” való összefonódásaikról – időnként tényszerű tudósításokban számol be a maradék szabad sajtó.

Mindezek sokadik bizonyítéka az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ellen hangoló reklám- és média-kampány, amely – a félrevezetettek hamis tudatát erősítendő – hirdeti az EU (amelyhez országunk szabad akaratából tartozik), valamint az IMF (amelytől állítólag kölcsönt felvenni szándékozunk) „gyarmatosításunkra” törekvéseit efféle plakát-szövegekkel: „Nem engedünk az IMF-nek!”; „Nem adjuk fel Magyarország függetlenségét”, stb. Nem kétséges, ez is az alulinformáltak további szédítését, tévedésben tartását szolgálja, hisz közvetlenül belátható: szabadságharc csak elnyomó hatalom ellen irányulhat, amely szabadságától foszt meg valamely népet. Az EU és az IMF nem ilyen. Ellenkezőleg: az EU honi kormányzatunk demokrácia-csorbításai, szabadság-elvonásai ellen lép fel; közös európai normáink tiszteletben tartására figyelmezteti a magyar jogállam lebontóját; az európai állampolgárok jogai védelmében alkalmazza a rendelkezésére álló – sajnos, nem eléggé hatékony – eszközeit (pl. kötelességszegési eljárások indítását, a kohéziós alap pénzeszközei megvonásának kilátásba helyezését, stb.). Következésképp szabadságharcnak nevezni – akár képletesen – az EU-val és az IMF-fel szembeni idióta magatartást, fogalmi képtelenség, mely magában hordja önnön cáfolatát. Az pedig, aki ennek hitelt ad, gondolkodjék el saját súlyosbodó elmebeli állapotán.

A garázda miniszterelnök szabadságharcnak álcázott ország-eltérítése tehát fölér a legsúlyosabb következményekkel járó hazaárulással. A hűtlenség e bűnét bizonyítja, hogy idő- és útvesztésünket okozó ország-rontó politikáját a nyugattal szemben határozza meg; ennek során minduntalan provokálja hazánk NATO-szövetségeseit, sértegeti a brüsszeli vezetést, tehetségtelenségéről szónokol, bukását jósolja. Miért? Tart az EU-intézmények norma-kontrolljától, az IMF pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseitől.

Ugyancsak bizonyítja nyugathoz fűződő progresszív történelmi hagyományaink (Szent István, Hunyadi Mátyás, Batsányi, Széchenyi, Ady, József Attila, Keresztury, Babits, Bibó, Illyés és más nagyjaink európai orientációjának) hűtlen feladását, hogy miniszterelnöki megbízatásával visszaélve vette föl a szaudi, orosz, kínai, azerbajdzsáni kormányokkal (utóbbival egy gyilkos kiadása révén) a kapcsolatokat kedvezőtlen kamatozású hitelmegállapodások tárgyában, ill. kamarillája gazdasági pozícióinak megőrzése végett – veszélyeztetve ezáltal politikai, gazdasági ország-érdekeinket.

Népbutító propagandája, turanizált Horthy-kultusza, a neonáci JOBBIK ugyancsak EU-ellenes handabandáinak kormányszintű felerősítése „békemenetnek” nevezett szánalmas felvonulások hangzavarában kulminál. E hangzavarban alig hallhatóak a (félig már eltaposott) szabad sajtó által felsorakoztatott tények.

Tény, hogy a magyar társadalom józanabbik fele fehérló-áldozatok bemutatása, kakastollas csendőrség felállítása, félkatonai fasiszta alakulatok masíroztatása, rovásírásos visszarévedések helyett modernizációt, nyugat-európai életnívót akar; tudományos-műszaki életünk magasabb hozamú eredményességét, a kultúra és művészetek szabadságát akarja, nyitott felsőoktatást és e modern korhoz méltó közoktatást kíván. És hogyne kívánná a mindenki számára egyaránt elérhető egészségügyi, szociális és nyugellátás biztosítását. Érthető, hogy mindezek gazdasági és politikai feltételrendszerének megteremtését is akarnia kell: a gazdaság növekedését, a beruházások újraindítását, a lebontott jogállam újjáépítését, modern demokráciát.

Mindezek nem szólamok, nem jelszavak; hanem célok és elvárások. A XXI. századi európai ember ma már életfeltételeihez tartozóan elvárja a kielégítő és bővülő áruválasztékot. És belátja, hogy ehhez szabaddá kell tennie a termékek és szolgáltatások akadálytalan áramlását a kontinens egész területén. Napjaink európai polgára – ha valamelyest tájékozott – tudja, hogy ez az egységes piac Európában már húsz éve létezik. Tapasztalja, hogy a hazai és világcégeket nap mint nap félmilliárdnyi fogyasztó egységes európai piaca fogadja. Sejti: kimaradni ebből, elpackázni az EU-kínálta előnyöket, az ország számára behozhatatlan hátrányokkal járna. (Ezt teszi kockára a magyar miniszterelnök múltba visszarántó kormányzása.) Az európai ember tudja, hogy a világ globális színterén az európai közös piac mondhatja magáénak a legmagasabb GDP-t. Ebből részesedhet 4 millió létminimum alatt élő és másfél millió mélyszegénységben élő honfitársunk, de előnyét láthatja ennek mindenki más is; hisz húsz év alatt a verseny nyomán az árszínvonal javult, miközben az Unió tagországai közötti kereskedelem volumene 800 milliárd euro értékről 2550 milliárd eurora nőtt és közel 3 millióval gyarapodott a munkahelyek száma. Nem felejthető az se, hogy megszűntek az országhatárok, az unió polgárai szabadon utazhatnak.

A világválság nyomában tornyosulnak, persze, átmeneti gondok: recessziós jelenségek, megnövekedett munkanélküliség, elakadt gazdasági növekedés, néhány tagország deficites gazdálkodása. Ezek azonban kezelhetőek. Megoldást követel az a feszítő ellentmondás, amely a fejlettebb gazdasággal rendelkező tagországok adófizetőinek kényszerű áldozat-vállalásai és a kevésbé fejlettek állampolgárainak a szükséges „megszorítások” elleni tiltakozásai között időről-időre felmerül. E fejlődést akadályozó ellentmondás feloldása kikerülhetetlenül közös irányító szervekre épülő államszövetség (föderáció) szervezését követeli, amelyben a tagállamok a közigazgatás egyes ágazataiban megőrzik ugyan önkormányzatiságukat, a gazdaság-irányítás terén azonban – a különböző nemzeti érdekeket tiszteletben tartó, azokat összehangoló – központi akaratnak kell érvényesülnie.

E perspektívára utalt október 23-án Egyetem-téri ünnepi beszédében Gyurcsány Ferenc (a felismert igazságokat mindig elsőként kimondó – európai mércével mérve – egyetlen államférfi-formátumú politikusunk) , amikor kijelentette: mi, a Demokratikus Koalíció, hiszünk az egyesült európai államok eszméjében (amely nem közeljövőnk dolga). És ami nem magyarságunk feladását jelenti; ellenkezőleg: a közös és szabad Európában nemzeti kultúránk megőrzésének, autonóm ország-fejlődésünknek legszámottevőbb nemzetközi biztosítékát. Hisz európai civilizációval a hátunk mögött könnyebben küzdhetünk meg jövőbeni gondjainkkal. E páneurópai törekvésekkel – ugyanakkor nemzeti érdekeinkkel – megy szembe despota-hajlamú miniszterelnökünk, mert mindezáltal veszélyeztetve látja a számára teljhatalmat biztosító, megálmodott prezidenciális köztársaság elnöki posztjának megszerzését.

Emberek! Állítsátok meg végre e kisszerű diktátort! Ebben ki-ki ismerje fel a kötelességét! A jövő nemzedékeire hárul európaiság és magyarság öntudatos összehangolásának feladata. Reánk a küldetés, hogy ezt előkészítsük, a magyarság megmaradásának feltételeit, népünk életminőségének javítását megalapozzuk. Mindenekelőtt azonban a magyar választópolgárra hárul a felelősség, hogy regisztráljon, majd 2014-ben a demokraták képviselő-jelöltjére adja voksát.

146 hozzászólás

 • asher alexander

  a gond ott-(is)-van ezzel az IMF ellenes kampannyal,hogy mi lesz ha azok uigy dontenek,;-na jo ha nem-hat nem!nem adnak egy budos vasat sem magyarorszag reszere!!
  mert modjukban all megtenni ezt (is)!!!
  aztan a nagy zsidozasok ujfent!!lasd a zazrivecz-vona gauleiter „beszed”,;-mi zsidomentes magyarorszagot akarunk!
  lehet szo rola!!elobb mint hinnek!!kivonjuk az osszes tokenket onnet-(a magyar gyogyszergyartas is lemegy vissza a gazdasagi pocegodorbe dunnyogni!!oda ahonnet a zsidok penzen kihuztak!!)-aztan meglatjuk hogyan hoskodnek egymaskozt egy gagyi nelkul ures zsebbel-gyomorral!!
  rank nezve nem kotelezheto a minket gyalazok-alazok etetese,eltartasa!!

 • asher alexander

  kivancsi leszek mi mennyi ideig mara magyar ott egy ilyen kivonulas utan!!

 • Nagyszerű írás! Búzás Hubát tenném kötelező olvasmánnyá nem a náci, huszadrangú Nyírőt és társait!
  Gratulálok a szerzőnek ezért a tőle megszokott, pazar szellemiségű írásért, és az egyetem téri felszólalásához is!

 • hungarianrepublic

  Igen jól látszik, hogy ez egy, a demokratikus jogállam elleni merénylet, államcsíny volt, amely puccsnak egyetlen célja egy Horthy-rendszer mintájára épülő saját orbánista államgépezet kiépítése és működtetése a demokratikus jogok megcsonkításával, összefonódva az egyházi hatalmakkal.
  Ezért az egész N(y)ER-észkedésnek semmilyen valós jogalapja nincs, a Tákolmányuk eleve jogszabályellenes (még száma sincs!), így vissza kell állítani a szekurális Magyar Köztársaságot, illetve deklarálni kell, hogy az alaptörvény eleve hatálytalan volt. Az annak alapján hozott törvények, személyi döntések, kilenc évekre bebetonozott narancsos vezetők kinevezése hatálytalan! A Köztársaság jogfolytonos fennállása konzekvenciákkal is kell hogy járjon, úgymint a földre és más pályázatokra vonatkozóan a mutyimentesítés, a bűnösök jogerős, letöltendő elítélése, aminek természetes jogfolyománya kell hogy legyen a teljes vagyonelkobzás is.

 • Tüske Zsófia

  a regisztráció nem old meg semmit. ki az, aki ellenőrzi, hányan regisztrálnak és hol? ha már nem a lakcím szerint kell regisztrálni, és a külföldön élő állampolgároknak levélben is lehet, de a határon belül élőknek nem? Minél nagyobb zűrzavar van a választói névjegyzékekben, annál jobban lehet manipulálni az eredményt. Mert ennél a kormánynál egyszerűen elképzelhetetlen a tisztességes választás. A lakcímnyilvántartásokon alapuló választás világos és tiszta volt. Jogosult x fő, megjelent y. Ha elérte a megfelelő százalékot, érvényes volt, ha nem, akkor nem.
  A szavazatszámláláshoz minden párt delegált a bizottságba. Na most ez megszűnt, a kuszaszemű Eltolcsy hűsz évre rendezkedik be, Bajnait már most karakter gyilkolásszák…..
  A Tákolmánynak van száma egyébként, csak a felépítése érdekes….. érdekes jogi eszmecsere van arról, hogy hogyan lehet majd eltörölni. elolvasható a galamuson.

 • zsó fika, esetleg egy linket, ahol olvasható, amiről itt gágogsz?:)

 • Kiváló! Minden sorával egyetértek!

 • Hibátlan eszmefuttatás! A magam részéről a mondanivaló mellett a veretes stílust élveztem – már csak ezért is jó lenne „kötelezövé” tenni Huba írásainak olvasását. Sok embernek bővítené az aktív (passzív) szókincsét és emberi beszédre szoktathatná a Dakota-féléket is, akik szemellenzővel járnak-kelnek a világban. Amúgy érdekes, bár szívszorító folyamat végigkövetni testközelből, ahogyan egy diktatúra kibontakozik. Ideje a demokratáknak megszervezni a konkrét (akár föld alatti) ellenállást, eldugni a kézzel hajtható nyomdagépeket (stencil?) és kialakítani független infrastruktúrájukat. Lesz még itt tél…! Vagy paranoiás lennék?

 • Dakota
  galamus.hu
  És ne várj „egy linket” EGYETLEN cikkben megfogalmazott tutit, az egy gondolkodási folyamat, pl A Példák a demokratikus közhatalom kialakítására, már a VI. résznél tart. De persze ismerni kellene Sólyom volt köztársasági elnök beszédét, Majtényi nyilatkozatait. Kollár alkotmányjogász nyilatkozatait., a Haza és Haladás erre vonatkozó közleményeit.
  Tudod a demokratikus ellenzék GONDOLKODIK, és egymással is vitázva állítja össze a programját és cselekvési tervét. Nem megy birkaként arra, amerre a vezérürü kolompja szól. Egyvalamiben van közmegegyezés: ha lesz az ellenzéknek alkotmányozó kétharmada, akkor minden könnyebb: egyszerűen hatályon kívül helyezik a Tákolmányt és az azon alapuló repedtsarkú törvényeket is, esetleg hoznak egy lusztrációs törvényt is az alkotmányos puccsban résztvevők kiszorítására a közügyekből jó hosszú időtartamra.
  De vannak tervek az egyszerű többség esetére is. Pl ki lehet mondani, hogy alkotmányellenes volt az Alkotmányt 2/3-al módosítani, amikor ezt önmaga 4/5-ös többséghez kötötte. Ki lehet mondani, hogy ez alkotmányellenes puccs volt – és akkor megint csak jöhetnek a fenti lépések.
  Mit gondolsz, mi a fenének játszották meg, hogy a parlamenti vita LEZÁRÁSA után adtak be 225 pontos, 65 oldalas „módosítást” a választási törvényhez, amire az ellenzéknek hagytak is vagy háromnegyed órát „tanulmányozni” Mert már csokis a gatyájuk! Tudod (vagy ha nem, most megtudhatod) ezeket a „módosítókat” már nem is lehet vitatni: csak szavazni róla. Arra meg Orbán jól kiválasztotta és bedresszírozta a majmait. Azaz Magyarországon már nyílt viktatúra van, rendeleti kormányzás, ami az egypárti sajtóval és az államosításokkal együtt csak a hülyéknek nem tűnik bolsevik kommunista jellegűnek. Azaz rendes antikommunista jobboldali demokrata is kénytelen ezek ellen a demokratikus ellenzéket támogatni.

 • Dakota
  Belegondoltam abba, amit írtam: és rájöttem, hogy ez a legnagyobb hibája a demokratikus ellenzéknek. Amit leírnak, elmondanak az értelmes, írni-olvasni tudó embereknek szól, és azok körében persze többségben vannak. Viszont a nép többsége funkcionális analfabéta, akiknek csak rövid tőmondatokban szabad kommunikálni, hogy fel is fogják: Ezt bizonyítja az IMF elleni plakát-kampány is. Kék mezőben egyetlen rövid mondat, amelynek a legtöbbje hazug vagy blőd. Herr Goebbels elmélete szerint nem baj ha hazugság, csak sokszor kell ismételni, és igaznak fogják elfogadni. pl Hogy tiszteletet és BIZALMAT ki lehet követelni – és nem kell kiérdemelni. Továbbá, hogy ezt várjuk asz IMF-től és nem PÉNZ-t, amit bizalom hiányában nem szoktak odaadni.
  http://varanus.blog.hu/2012/10/27/orban_waterlooja

 • Gyurcsánnyal az a baj, hogy oly mértékig meggyűlöltette magát, hogy minden megbukik, amiért kiáll, és minden virágzik, ami ellen harcol. Felejtsük már végre el!

  A többivel viszont nem lehet nem egyetérteni.

 • Szerző: kekec | november 1, 2012, 4:03 de.

  zsó fika elfelejtettél nevet váltani, de ettől függetlenül köszönöm, majd megnézem:)

 • Brumi

  szerintem Gyurcsany minden hibajaval egyutt fenyevekkel tisztessegesebb, mint a mostani kormanybol barki, igenis oda kell figyelni ra, mert mindanki masnak tele van a gatyaja vagy tehetsegtelen szembeszallni ezekkel az orultekkel, oruljunk, hogy o felvallalja es nem kritizalni kene, vagy beszopni, amit a fidesz, jobbik askalodas cimen terjeszt ellene, ,hanem moge allni es tamogatni….megmondta nem torekszik a miniszterelnoki szekre, igy minden, amit tesz, csak hasznara valhat a demokratikus ellenzeknek!

 • Göllner András

  Nem Gyurcsány gyűlöltette meg magát a néppel. Ezt az eredményt annak a gépezetnek köszönhetjük melly arra szakosított (a KDNP vezérének önvallomása szerint is) hogy Orbán minden egyes politikai vetélytársát aki kimagaslik a mezőnyben, könyörtelenül, a leggyalázatosabb módon lejrassa, lefejezze. Erre kellene emlékeznie kedves Brumnak, és arra, hogy a FIDESZ elsőszámú célja, Gyurcsány, illetve Bajnai lejáratása, elfelejtetése. Talán egy kicsit nyitottabb szemmel kellene a kérdéshez nyúlni. Nevezetesen, úgy, ahogy Búzás Huba tette.

 • Dehogy fogjuk elfelejteni a balfék Gyurcsányt, soha az életben !
  A „négy évig nem csináltunk semmit, ez tragédia, kurva Magyarország ! El lehet menni…”…………………
  Aki őt védi és kibúvókat keres számára, az egy nagy balfasz!

 • Göllner úr félreértett, nekem nincs Gyurcsány-gyűlölet komplexusom, csupán tényként állapítottam meg, hogy kegyetlenül odakozmálta magát. Talán Haynau, Szálasi és Rákosi olyan közkedvelt, mint ő, annak ellenére, hogy Gyurcsány valóban demokrata. Azzal tudta ilyen mélyre leküzdeni magát, hogy plénum előtt igazat mondott, majd nem mondott le, hanem magával rántotta az egész balliberális oldalt. A rendszerváltás utáni mélypontra vetette vissza a szocialistákat, kiirtotta a liberálisokat és teljhatalomhoz segítette az írásban jól jellemzett Orbánt. Lehet ezt szépíteni, de lehet durvábban is mondani. Most ő Magyarország legkevésbé kedvelt politikusa, ami már régen Orbán lehetne nélküle. Természetesen méltatni is lehet a képességeit is, de nem érdemes, csak akkor, ha már végképp lemondtunk arról, hogy bármilyen megegyezés szülessen a baloldal és a közép között. Gyurcsánnyal ugyanis ma bármit, ismétlem: BÁRMIT tönkre lehet tenni, ahogy minden erősödik, amit ő támad! Ennyi.

 • Ez a @ar Dakota azt képzeli itt mindenki azzal van elfoglalva hogy az Ő ún. szellemi éhségét csillapitsa különféle linkekkel meg WEB-helyekkel , ahonnan Ő , a Dakota , majd kihámozza az igazságot.
  Hát édesapám ez nem így működik , már csak kettő dolog miatt sem :
  1 : Felnőttek vagyunk , megtudjuk magunktól is találni a WEB.-en azt ami érdekel. Állítólag még te , Dakota is felnőtt vagy. Állítólag.
  2 : Jól tudjuk hogy te , Dakota , úgysem olvasod el az esetleges hivatkozásokat , mert nem azzal a céllal lettél ideküldve a Nem-Is-Tudom-Kik által , hogy felvilágosodjál.
  TE Dakota , leginkább csak mocskolódási célból vagy itt.

 • Jávorszki azt sem tudod mit beszélsz.

 • Tisztelettel, Önök vagy álomvilágban élnek, vagy Kanadában. Gyurcsány Ferencet az összes kimondottan baloldali ismerősöm kifejezetten rühelli. Általános vélekedés, hogy ő küldte padlóra a baloldalt. Üdvözlet Budapestről

 • a gond ott-(is)-van ezzel az IMF ellenes kampannyal,hogy mi lesz ha azok uigy dontenek,;-na jo ha nem-hat nem!nem adnak egy budos vasat sem magyarorszag reszere!!
  mert modjukban all megtenni ezt (is)!!!
  aztan a nagy zsidozasok ujfent!!lasd a zazrivecz-vona gauleiter “beszed”,;-mi zsidomentes magyarorszagot akarunk!
  lehet szo rola!!elobb mint hinnek!!kivonjuk az osszes tokenket onnet-(a magyar gyogyszergyartas is lemegy vissza a gazdasagi pocegodorbe dunnyogni!!oda ahonnet a zsidok penzen kihuztak!!)-aztan meglatjuk hogyan hoskodnek egymaskozt egy gagyi nelkul ures zsebbel-gyomorral!!
  rank nezve nem kotelezheto a minket gyalazok-alazok etetese,eltartasa!!

  Szerző: asher alexander | október 31, 2012, 9:29 de. Mostantól majd odafigyelünk a vonalkódra 729-et nem vásároljuk csak a magyar 599-et,azt majd meglátjuk hogy kifog dunnyogni üres zsebbel,gyomorral.

 • Mindez nemkövetkezett volna be,ha az előző kormányzat nem úgy képviselte volna az ország és a lakosság érdekeit ahogy tette,vagyis idegen érdekeket szolgált hazudozott,ígérgetett és 2 cikluson keresztül félrevezette a választóit. Ki hihet közülük bárkinek is az ország válastópolgárai közűl? Megmondom: a haszoélvezői Ne az Orbánt és a kormányát okoljátok bámiért is amit tesz,csak saját magatokat, hogy olyan hazaárulókat támogattatok akik idejuttaták az országot.Még nem késő, tegyetek valamit ami segít jóvátenni elkövetett bűneiteket.Teljesen tönkretehetik az országot ,de demokratikus úton azzal a politikával sohsem juttok hatalomra!

 • ERNŐ FÖLDES: Magát és ismerőseit több millióan rühellik!

 • ERNŐ FÖLDES: Maga bolond és nem csak az emútnyócéve, most is! Mindez nem következett volna be, ha a Tatárok nem nyerik meg a Muhi csatát és azóta minden uralkodó és kormány úgy működött volna, mint a kis falusi viktor baromé?

 • Nagy László

  Nagyon szánalmas, amikor a bukott posztkommunista MSZP hűséges kiszolgálói egy kanadai magyar újságban tobzódnak.
  8 éves kormányzásuk alatt meggyűlölte őket a nép, az ellenzéki Fideszre 2010-ben több mint 50%-a szavazott a választóknak, sőt a radikális jobboldali Jobbiknak is cca 17%-ot adtak.
  Ha a 2002-2010 közötti MSZP-SZDSZ kormányzás olyan sikeres lett volna, akkor nem történik az, hogy az SZDSZ be se jut a parlamentbe, az MSZP pedig hatalmas vereséget szenved és képviselőinek töredékét juttatja be.
  8 év alatt az államadósságot 53%-ról 83%-ra növelték, 2008-ben csak IMF hitel mentette meg Magyarországot az államcsődtől.
  2006-ben emberek százait verték össze, békeidőben emberek szemét lőtték ki, ujját törték el a rendőrség azonosító nélküli tagjai. Azóta bűnösségüket a bíróság több esetben kimondta.
  Korrupciós ügyeiket jelenleg is tárgyalják a bíróságok, Magyarországon mindenki ismeri a fővárosi közlekedési cég, vagy éppen a honvédelmi minisztérium korrupciós ügyeit.
  Közben politikusaik 30-40 évesen milliárdosak lettek pl. Gyurcsány, Kóka, Bajnai stb.

  A kommunisták 1917 óta nem változtak, gátlástalanul hazudnak, lopnak, és ha tehetik gyilkolnak.
  És minden aljasságra képesek a hatalomért.
  Szóval kedves kanadai magyarok ne higyjetek a kommunistáknak és utódaiknak, mert sok tízezren miattuk mentetek Kanadába 1956 után.

  Sajnálatos, hogy ilyen cikk kanadai magyar újságban megjelenik, ennyi hazugsággal.
  Semmi másról nincs szó, mint arról, hogy a kommunisták imádják a hatalmat és 1945-től 1990-ig ők uralkodtak Magyarországon.
  Aztán 1994-1998, majd 20022 és 2010 között.
  Tönkretették az országot, miközben ők jól éltek.
  Soha többé posztkommunistákat, elég volt belőlük.
  Ők még a gazdag Kanadát is képesek lennének tönkretenni.

 • Azok voltak hazaàrulok,akik kiàrusitottàk-elprivatizàltàk- az orszàg értékeit, akik 81,2 % adosàgot hagytak az Orbàn kormànyra -és 2012-es törlesztés kezdéssel a 20 Milliàrd £ -t-,amivel mentették a hatalmukat 2009-ben, aminek 2012-2014-ben a felét vissza kell fizetni . Ez azt jelenti ,hogy annyi a kamatteher mint az éves költsége az oktatàsnak vagy az egészségügynek. Ugye nem kellenek az elkövetök ujbol-Gyurcsàny -Bajnai-velük Mesterhàzy és dr.Vadai Ägnes ?

 • asher alexander

  nyuzuge!!-egyenlore nektek magyaroknak van szuksegetek rank es nem forditva!!
  a ti gyogyszergyartasotok mukodik a mùi penzunkon es nem forditva ugye?!!akkor kinek lenne elobb ures a gyomra ha mi kivonulunk onnet!!?
  nalunk NINCSEN gazdasagi valsag!!!

 • asher alexander

  maga balfasz lacika!!
  azt miert nem irod le hogy a „nyoceves” kormanyzas-(mszp-szdsz)-elott ott volt az elso FfideSS kormanyzat is!!
  no ha az olyan seggig tejfol volt,hogy-hogy nem valasztodott ujra???ejnye no!!!

 • NAGY LÁSZLÓ: Semmi baj, maga boldog, a Fidesz és maga tudja kire kell kenni a hibákat, más meg nem is érdekli, választások sem kellenek, minden a lehető legjobb ebben a lehetséges legjobb viktor világban.

 • nyuzuge!!-egyenlore nektek magyaroknak van szuksegetek rank es nem forditva!!
  a ti gyogyszergyartasotok mukodik a mùi penzunkon es nem forditva ugye?!!akkor kinek lenne elobb ures a gyomra ha mi kivonulunk onnet!!?
  nalunk NINCSEN gazdasagi valsag!!!

  Szerző: asher alexander | november 1, 2012, 2:18 du. Van szüksége rátok a radai rossebnek.Új lakások sincsenek,vizetek sincs a Jordán folyó lassan kiszárad,majd lesz válság.

 • KF tisztelettel, ön vagy álomvilágban él, vagy nem ezen a bolygón! Gyurcsány Ferencet az összes KIMONDOTTAN baloldali a legkompetensebb politikusnak tartja, és mindenki akinek van elég rálátása és intelligenciája, és legfőképp hajlandósága a racionális gondolkodásra tudja, hogy ŐT árulta el a baloldal, egész pontosan az MSZP elvtelen, csak a saját pecsenyéjét sütögető, konkrét nevekkel meghatározható része. Az, hogy politikailag Gyurcsány ellehetetlenült, kizárólag saját pártársai árulásának, és az azt rafinált aljassággal kihasználó Orbánnak köszönhető. Meg persze a kilúgozott agyú tömegeknek akik annyira elvakult hittel élnek, hogy a vizitdíjat leszavazták mert az aztakurva…, de az nem esik le a sok birkának, hogy a Kedves nemzetmegvezető épp az egész életüket teszi tönkre, meg a gyerekeikét is!
  Húú de rohadt ostobák vagytok!!!

 • Brumi
  Nem Gyurcsány „gyűlöltette meg magát” hanem Semmilyen-tömjén dicsekedett el vele, hogy szinte kizárólagos feladata volt (naná: a keresztényi felebaráti szeretet jegyében) ennek a gyűlöletnek a felkeltése az erre hajlamos – mert sajátfejű gondolkodásra képtelen – emberekben. De a valamennyire értelmesebbek már kezdik összehasonlítani az orbánjárás nyomorúságával – és kezdik átértékelni a korábbi agymosás ellenére is.
  Mondom: az értelmesebbek,.
  Dakota
  Szoktam még Éva-ként is kommentelni, pl Pupunál, de Zsófi aztán tényleg nem vagyok. Ezzel együtt nem sértődtem meg: Zsófi szövegei vállalhatók.
  Jávorszky Mária
  Nem keresünk kibúvót, és már magyarázni sem próbáljunk egybiteseknek. Azoknak ugyanis akár százszor le lehet írni a tényeket, ők mégis a meséknek hisznek. „El lehet menni” mondta a NAGYTŐKÉSEKNEK és Csányi OTP vezérnek. Ehhez képest Orbán úgy országol hogy százezer számra menekülnek a magyarok külföldre, már annyian, mint 56 után!
  Ja és a nép azért nem szerette, mert nem csinált semmit, hanem, mert CSINÁLT valamit: például leszorította 1-1,5 év alatt a 10 %-os államháztartási hiányt 4 %-ra., pozitívvá tette az egészségkasszát, és olyan nagyon nem kellett szenvedni alatta – most Orbán ennek a tizedét is csak tömegek nyomorba döntésével tudja produkálni. Na ja: ez a tehetséges államférfi és a TEHETSÉGTELEN AKARNOK BETEG között.
  KF
  Válogasd meg igényesebben a barátaidat.
  Ernő Földes
  Épül a rákosista egypártrendszer, és te ilyen marhaságokat írsz. No comment.
  Nagy László
  Soha többé poszkommunistákat? Akkor harcolj az azt restauráló Orbán ellen! A fidieSSben több volt Mszmp tag van, mint az összes többi pártban együttvéve – beleértve a szocikat is!
  Dénes Erős
  A legtöbbet a jobboldal (az MDF kormány) privatizált. Orbán alatt is másfélszeresére NŐTT az államadósság,6000 mrd-ról 9000 mrd-ra, pedig egy csomó tartozást eldugtak a fejlesztési bankban – mit gondolsz mi a fenének keresték olyan bőszen a csontvázakat? Mert ők tucatnyit is betuszkoltak! Egyébként meg a hitel egy részét már Orbánék herdálták el pl MOL részvényre (most már csak 2/3-át éri, százmilliárdos veszteség) ás további évi 100 mrd amivel drágábban finanszírozzák a tartozásokat IMF hitel nélkül. Ugye tudod, hogy a közpénzek hanyag vagy hűtlen kezelése bűncselekmény?

 • Nagy László Mit gondolsz, a FideSS- ben hány volt kommunista van? Csak ők még a köpenyeget is megforgatták!
  Egyébként meg a rendszerváltás óta, Orbán az egyetlen miniszterelnök aki hivatali ideje alatt gyarapodott…, nem kicsit!
  Szóval Nagy testvér! Demagóg vagy, hazug, és hülye!

 • Nem csak Dakotának, hanem mindenki másnak is, aki gyakorolni akarja az egyik legjellegzetesebb magyar jellemvonást: a sírva vigadást. Mert ezen tényleg könnyesre lehet röhögnie magát az embernek.
  Aki meg nem itt él, legalább lesz némi fogalma arról, hogy minek vagyunk kitéve!
  http://szendamondja.wordpress.com/2012/11/01/a-vezer-ismet-valaszolt/

 • cupido

  de ennel tenyleg nincs jobb dolgod? elkotrodjal mar innen es epitsd szorgalmasabban az orban-kormanyt, mert ennyi nem eleg simicskanak a jovo stabilizalasara…

 • Dr. Bene Valens, Maryland

  Az írás hemzseg a tévedésektől, csúsztatásoktól, inszinuációktól és a rágalmaktól. Minden sora valamelyik említett kategóriát kimeríti. Búzás úr vagy agyilag elgyengült, vagy oly ferdén lát, ami ebben a korban már gyógyíthatatlan. Nem tudok mindenre reagálni, de a Békemenetet pocskondiázni, ez amolyan ÁVÓ-s mentalitás, amelyik ugyan a felvonuló 56-osokat is csőcseléknek nevezte. Ember! Félmillióan vonultak fel Orbán Viktor mellett, spontán és minden szervezés nélkül, az egész Margit-körút és Margit-híd telve volt emberekkel, miközben a vonulók eleje már a Nyugatinál járt. Ezek vajon megtévesztettek lennének? Ilyen sokan? Ilyen spontán? Huba úr, Huba úr, írjon inkább verseket, a Jóisten majd megbocsátja a hülyeségeit a magas korára tekintettel.

 • Nembaj wazze..az IMF már bedobta a törülközőt.
  Érdekes fejlemények várhatóak , amit nemnagyon érünk meg az éhendöglés miatt.
  De a mostani félkegyelműek ( 20 év körüli szélsőjobbos idióták ) el fognak vegetálni 20-30 évet , meg fog jönni az eszük és rettenetes dolgok fognak még itt történni.

 • Kekec: Önnek is igaza van, a jobboldal valóban hosszú ideje gyűlöletkeltésre és hazugságokra építi a politikai taktikáját, semmi más ötletük nincsen, és a Fidesz a hatalomra kerülése után az aljasságot emelte az állampolitika szintjére. Ez várható volt és meg is történt. De ez a vita szempontjából ez mind irreleváns, hiszen az öszödi beszéd kipattanása után Gyurcsánynak a világ BÁRMELYIK demokratikus országában le kellett volna mondania, mert ha nem teszi, akkor MINDENHOL azt érte volna el, amit Magyarországon: a teljes hiteltelenséget és a mellette kitartók totális bukását. Ez Kanadában ugyanúgy megtörtént volna, ahogy Magyarországon megtörtént. Itt is elhangzott és igaz, hogy a jobb és a baloldalon egyformán nem szeretik, de a jobboldalnak tett sok szívességet és ma is az Orbán ellen kialakuló egységet bomlasztja, ezért a jobboldalon, bár gyűlölik, de nagyon hálásak neki! Minden megjelenésével azokat demoralizálja, akiket támogat. A cikkben olvasható jellemzése („egyetlen államférfi-formátumú politikus”) pedig a cikket demoralizálja, holott annak minden szava ülne, ha Gyurcsány nem került volna bele. A kiváló szerző ezúttal sokat markolt, ezért keveset fogott.

 • asher alexander

  dr bene stb-stb korsag!
  ne ugass jozsi!!! 56′ ban dobbantottal??!! akkor KUSS!!
  -(lehet eppen helyetted vegeztek ki a Mansfeld Peti-t!!!!takarekra tedd,meg evesre hasznald a pofad……………;amig meg teheted!!)-

 • Puchert János


  „Ember! Félmillióan vonultak fel Orbán Viktor mellett, spontán és minden szervezés nélkül”
  és ezt ide le merte írni és még talán el is hiszi Dr Bene, akkor mégis ki az agyilag elgyengült és ferdén látó

 • asher alexander

  -„ember!felmillioan vonultak fel Orban mellett,spontan….”-
  ES????!!!
  no es hol volt a Tobbi 9,5 Millionyi Allampolgar kozben??
  mert ugye nem akarod bemesel ni itt senkinek hogy az a kb,; 500000 ember kepviseli a NEP-et es nem a tobbi 9,5 millio!!??!!
  hianyzasukkal-(spontan szinten!!!)-jeleztek hogy magasrol szaranak a Zorbanra!!!

 • Brumi
  Mi pont a kitartását becsültük benne – ami elodázta az orbánjárást, és nem hisszük, akárhány liberális áll a feje tetejére, vagy nyalja Orbán hátsóját, hogy akárcsak egy perccel is hamarabb kellett volna neki erre a gyalázatra, amit művel az országgal, lehetőséget adni. Az ilyen „baloldaliakat” lazán és egyszerűen weimarizálóknak nézzük – akik előkészítették a Weimar-i köztársaság bukását és Hitler hatalomra jutását. Semmivel sem kevéssé kártékonyak! Ráadásul nekik az a mentségük sincs, hogy „nem tudták, hogy mit cselekszenek” mivel Orbán egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy mire készül: előre elmondta, hogy nem tiszteli az alkotmányt, hogy a köztársaság szerinte csak egy ruha az állam testén, és az értelmiség – ha egyáltalán élni akar – akkor be kell álljon a sorba (vesd össze: Művészek alkossatok remekműveket – sztálinista szlogennel Kerényi kulturális ámokfutását)
  Továbbá az ilyenektől az is elvárható, hogy a memóriájuk tartson ki legalább egy évtizedig, és emlékezzenek Orbán „egész pályás letámadására”, amiért 2002-ben már vágtuk a centit, hogy hány nap van még hátra, amire lapátra tehetjük.

 • Asher Alexander
  Ugyan hagyd már! Még a magyar Belügyminisztérium is csak 400 ezret hazudott, ugyanakkor, amikor a Milla tüntetésre csak húszezret. És amíg a Millára ÖNKÉNT mentek, a lemmingmenetre erdélyi gyerekeket és lengyel szélsőjobbosokat importáltak ezerszám, továbbá az állásukért rettegő közalkalmazottakkal szemben is elvárás volt a megjelenés. És azonos nézőpontból nagyon hasonló területet fedtek le – holott a menetelők sokkal lazábban töltik a teret, hiszen különben „egymás sarkára” taposnának.
  https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/527559_444430675593715_884469894_n.jpg
  Ez olyan, mint amikor a sötét erdőben fütyörészéssel bátorítják magukat, hát félnek na! Meg is van rá az okuk, azért manipulálja ordenáré módon a választási törvényt Orbán, mert ő megkapja a tényleges adatokat, és egyáltalán nem érzi biztosnak a pozícióját!

 • Geyza
  20-30 év? Rákosinak szűken számítva 5 év (48-53) , a rendszerének bőven számítva is csak 10 év jutott 46-56 között. Pedig ott állt mögötte a Vöröshadsereg. Ne viccelj már!

 • T.Asher! Minden felvonulóhoz számoljál még négy családtagot. Sokan meg azért nem mentek el mert félették az otthonukat a megélhetési bűnözőktől.

 • asher alexander

  elmenj te a bubanatos picsaba a hulysegeiddel!!negy csaladtag-(miert nem mindjart a meg csak „betervezett” 3 gyerek nem?!hatha tobb lesz!!-…………lofaszt lesz tobb!!)- ide-oda mit szoroz ha meg ugy is mard hianynak jo 8 millio ember!!
  mind a 8 millio azert maradt otthon mert feltettek a……………………….!!ekkora hulye hogy lehetsz egyedul?-vagy segit mas is?netan esti iskolaban orakat veszel hulyesegbol?MEGERTE!!!
  tenyleg el is hiszed azt az egetvero allatsagot amit irtal??!!
  menj orvoshoz surgosen!!!hatha segit-(erosen ketlem!!)-het meg!!
  aara kivancsi lennek vajon hany szazalekban voltak jelen romak peldaul ott?
  mert az ennemtudom hany autobusznyi-(megint volt par millio mire elbaszni,mikor nincsen munka,es a zemberek a kuszobot ragjak!!)-romaniai magyar gyerkoc,meg a lengyel szelsojobbosok azok koztudottan ott voltak!!
  van roluk foto is itt-ott a sajtoban!!nehez lenne letagadni!!

 • asher alexander

  Kedves KOLLEGAK!!
  KOZTARSAK!!-van-e valaki(k)nek adata arrol hogy a „bek(a)e” menetnen szamszeruen hany romaniai magyar gyerekoc,es hany lengyel szelsojobbos volt jelen??
  mert az LESZAMITANDO a valoban Magyar Allampolgarsagu tuntetok kozul!!

 • Kedves KOLLEGAK!!
  KOZTARSAK!!-van-e valaki(k)nek adata arrol hogy a “bek(a)e” menetnen szamszeruen hany romaniai magyar gyerekoc,es hany lengyel szelsojobbos volt jelen??
  mert az LESZAMITANDO a valoban Magyar Allampolgarsagu tuntetok kozul!!

  Szerző: asher alexander | november 3, 2012, 8:26 de. Neked nem mindegy,elhúztál akkor QSS!

 • DAKOTA
  Itt van egy cikk, amely rövid, tömör és elég alapos a Tákolmányozás utáni jogállam helyreállításáról
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=597103

 • Asher Alecander
  Nem érdemes számháborúzni, mivel ha a lemmingmenet 150ezer volt, és a Milla 70-80 ezren, akkor is ők voltak többen. De a diktatúra melletti tüntetéseket csak egymással érdemes összehasonlítani, márpedig Kádár 57.05.01-i tüntetése félmilliós volt, többször nagyobb területen és tömeggel, Észak-Korea is bármikor tud százezres tömeget felvonultatni a kormány mellett. Ezek még ahhoz is marhák, hogy felfogják: Az ilyen kormány melletti menetelésekkel éppen a diktatúra jelleget bizonyítják.

 • asher alexander

  te budoskocsog nacifereg cupido!!
  -en nem „huztam el” sehova!!
  minket ELHURCOLTATTAK EROSZAKKAL LAGEREKBE!!!!!
  van kulombseg a ketto kozt!!
  te kussolj itt!!ez nem a magyar nepszava!!ez itt egy kulfoldi ujsag!!kanadai!!
  ha meg ott elsz…………………;akkor 56’ban te dobbantottal!!ugyhogy KUSS neked van tetulada!!

 • te budoskocsog nacifereg cupido!!
  -en nem “huztam el” sehova!!
  minket ELHURCOLTATTAK EROSZAKKAL LAGEREKBE!!!!!
  van kulombseg a ketto kozt!!
  te kussolj itt!!ez nem a magyar nepszava!!ez itt egy kulfoldi ujsag!!kanadai!!
  ha meg ott elsz…………………;akkor 56′ban te dobbantottal!!ugyhogy KUSS neked van tetulada!!

  Szerző: asher alexander | november 3, 2012, 11:29 de.Rosszul emlékszel,téged a tébolydába vittek.

 • Kedves kommentemet kommentelők!

  És még mi magyarok vagyunk a mucsai bugrisok?
  Milyen stílusban írtok ti az embereknek?
  Ez a kultúrfölény?
  Ez a tolerancia?

  Magyarországon azt szokták mondni, hogy a liberálisok harcolnak a szólásszabadságodért
  AMÍG AZT MONDOD, AMIT ŐK SZERETNEK HALLANI!
  Amint más a véleményed, mint az övék, akkor náluk kirekesztőbb, intoleránsabb társaság nincs!

  Az igazság az, hogy Orbán persze követ el hibákat.
  De:
  Nincsenek kordonok a főváros utcáin és a parlament előtt, mesterlövészek a háztetőkön, mint
  a szocialista-liberális koalíció idején.
  Mindenki nyugodtan demonstrálhat, senkit nem vernek össze, mint a Gyurcsány kormány idején.
  Nem tiltottak be egy újságot, rádiót, tévét sem, mindenki úgy szidja a kormányt és a miniszterelnököt,
  ahogy akarja, nem úgy, mint Gyurcsány idején, amikor ő újság (a magyarországi Magyar Hírlap) bojkottjára
  szólított fel egy kritikai írás miatt.
  A kormány az adósságot az elmúlt 2 évben csökkentette, és igyekszik a
  válság terheit nem az átlagemberekre, hanem a bankokra és a multicégekre terhelni
  (akik a válság előtt extraprofitokra tettek szert).
  Igyekszik a külföldi cégek kezébe került stratégiai jelentőségű cégeket
  visszaszerezni (víz, gáz, MOL) és a magyar termőföldet magyar kézben tartani.
  Ez persze nem tetszik a külföldi cégeknek, akik fizetik a külföldi lapokat, akik pedig
  szidják a kormányt.
  Orbán nem a demokráciát veszélyezteti, csak a külföldi érdekeltségeket, ezért nem
  szeretik külföldön, mivel MAGYAR érdekeket képvisel.
  A szocialisták és a liberálisok -ahogy korábban Moszkvát-, most Washingtont és
  Brüsszelt szolgálják ki, ezért jobban is szeretik őket.
  És ezért pénzelik Bajnai Gordont is.

  Kedves kanadai magyarok!
  Ha a valóságot akarjátok megismerni, ne néhány baloldali megmondóembernek higyjetek!
  Ha ezt a lapot elolvassa valaki, akkor azt hiheti, hogy Magyarország maga a pokol.
  Pedig egyáltalán nem így van.
  Az itt írogató balliberálisoknak az, mert elvesztették a hatalmat és elkerültek a húsosfazék mellől.

  Ebben a lapban gyorsan rápillantva a szerzőkre többségben vannak a baloldaliak
  (engem ez is megdöbbent, mert azt hittem a kanadai magyarok -márcsak az 1945-ös és 1956-os emigráció okán is- inkább jobboldaliak), de Magyarországon hatalmasat bukott a baloldal és az emberek kiismerték erőszakos, arogáns, korrupt, a nemzeti érdekeket háttérbe helyező, az önös érdekeiket, vagyoni gyarapodásukat szolgáló politikájukat.

  Kanadai magyarok!
  Ne nekem higyjetek, de az ide írogató bukott baloldaliaknak sem!
  Gyertek Magyarországra, beszélgessetek mindenféle (ne csak balliberális emberekkel), olvassatok
  többféle p. konzervatív hírportált (én például a mandiner.hu oldlon találtatom rátok) és úgy alakítsátok ki a véleményeteket.

 • NAGY LÁSZLÓ: Ugyan már! Azért mert modernizálták a diktatúrát, attól az diktatúra marad, ma nem Pobjedával járnak a diktatúra kiszolgálói, Skoda Super és Audi van plusz a Kövér még 4.2 milliót felvesz benzinre, amikor két állami kocsi, sofőrrel 24 órás készenlétben hozza-viszi. A példa csak arra szolgál, hogy Rákosi és Kádár más diktátorok voltak, milliárszor kevesebbet raboltak pofátlanúl mint a jelenlegi becstelen, hazug maffia rablóbanda. Nem tartanak most kétszáz embert Recsken, néhány ezret a börtönökben, ellehetetlenítik a milliókat, hogy sok százezer ne kaphasson munkát és így ne tarthassa el családját, ne kaphasson megfelelő egészségügyi ellátást, nyugdíjat, rokkantságit különösen ne, ne kaphasson megfelelő oktatást, fizessen munkanélküli adót, de dolgozzon közmunkán a segélyért. Eközben a Fidesz seggnyaló polgármesterek, álalmtitkárok, miniszterek hatalmas földeken rabmunkával, közmunkával és sok milliós állami és EU támogatással (44,560 Ft/év/hektár) gazdagodjanak, mert a havi munkabér nekik csak Ft26,800.00-ba kerül………………..
  Nincsenek AVH-sok, van TEK. Egyelőre nem lövik a népet, de van Magyar Gárda, Hungaristák, Goj Motorosok, 64 Vármegye és megannyi fasiszta, náci bűnöző a megfélemlítésre. Van Horthy kultusz, Újszinház, Wass Albert, Csurka István, NyírőJózsef, van anti-szemitizmus és cigánygyűlölet. Ezzel legyen közgépesen boldog maga, de millióknak nem tettszik a rendszer!

 • Kedves Nagy Làszlo !

  Örülök a hozzàszolàsànak, fogjunk össze és ne engedjük,hogy az orszàgunk kiàrusitoi (Gyurcsàny-Bajnai )régi segitöikkel-dr.Vadai Àgnes-Mesterhàzy- ujbol kiszolgàltassàk az orszàgot hitelezöinknek !

 • Kedves Nagy László!amit itt leir ön az elképesztő!Ön itt él MO-on?Mert amit itt leir az nem arra vall!Igen jöjönek el MO-ra s nézzék meg mi lett ezzel az országgal.Emberek éhen halnak,öngyilkosok lesznek a kilátástalan helyzetük miat.Amilyen intézkerdéseket hoztak az mind a felső tizezernek hozták,az egykulcsos adóval is ők jártak jól ,több százezert tesznek zsebre .Azok a szegény emberek akiknek még van munkájuk,attől ezzel az adóval elvesznek.A devizahitellel is azok jártak jól akik eddig is tudták volna fizetni,igy több milliót nyertek,s akik igazán segitségre szorultak volna azokat e jelenlegi kormány az utszélén hagyta.Elvették a magánnyugdijasok 3 e milliárdját is.Semmi fejlesztés nincs,adó hátán adó melyet mind a szegény emberek fizetnek meg.Most már ott tarunk hogy még azért is fizetunk,hogy fizethetünk.Elképesztő ami itt van.Az elmult nyolc évnek voltak hibái,de amig lehetet addig a szegény embereket,nyugdijasokat segitették.ez a jelenlegi kormány a nem létező bőrt is lenyuzná a szegény emberekről!Nagy László a hozzászóllása után ugy gondolom hogy ön a felső tizezer hez tartozik,mert ilyen elképesztő,gyülöletes irást nem irt volna!

 • NAGY LÁSZLÓ: Ugyan már! Azért mert modernizálták a diktatúrát, attól az diktatúra marad, ma nem Pobjedával járnak a diktatúra kiszolgálói, Skoda Super és Audi van plusz a Kövér még 4.2 milliót felvesz benzinre, amikor két állami kocsi, sofőrrel 24 órás készenlétben hozza-viszi. A példa csak arra szolgál, hogy Rákosi és Kádár más diktátorok voltak, milliárszor kevesebbet raboltak pofátlanúl mint a jelenlegi becstelen, hazug maffia rablóbanda. Nem tartanak most kétszáz embert Recsken, néhány ezret a börtönökben, ellehetetlenítik a milliókat, hogy sok százezer ne kaphasson munkát és így ne tarthassa el családját, ne kaphasson megfelelő egészségügyi ellátást, nyugdíjat, rokkantságit különösen ne, ne kaphasson megfelelő oktatást, fizessen munkanélküli adót, de dolgozzon közmunkán a segélyért. Eközben a Fidesz seggnyaló polgármesterek, álalmtitkárok, miniszterek hatalmas földeken rabmunkával, közmunkával és sok milliós állami és EU támogatással (44,560 Ft/év/hektár) gazdagodjanak, mert a havi munkabér nekik csak Ft26,800.00-ba kerül………………..
  Nincsenek AVH-sok, van TEK. Egyelőre nem lövik a népet, de van Magyar Gárda, Hungaristák, Goj Motorosok, 64 Vármegye és megannyi fasiszta, náci bűnöző a megfélemlítésre. Van Horthy kultusz, Újszinház, Wass Albert, Csurka István, NyírőJózsef, van anti-szemitizmus és cigánygyűlölet. Ezzel legyen közgépesen boldog maga, de millióknak nem tettszik a rendszer!

  Szerző: bubala51 | november 4, 2012, 12:09 du.Mi a baj tezsvírem elapadt a segíjke,ha dolgozni kell érte már nem is kell?Orbán egymillió munkahelyet ígért,megkapjátok abban biztos lehetsz,úgy fogtok dolgozni mint a kis angyal!

 • Nagy László

  Kedves Bubala51!

  Ön nosztalgiával tekint a Rákosi és Kádár korszakra?
  Az 50-es években mintegy 800 000 ember ellen folyt büntetőeljárás, ami a lakosság 8%-a.
  Ön kevesli Recsket?
  Sokmindenről ír…
  Munkanélküliség?
  2010-ben 12% felett, most válság közepette 10,4. Nagyon sok, de mi újság
  Spanyolországban, Görögországban? Válság ideján hol csökken a munkanélküliség?
  Nyugdíj?
  Bajnaiék vették el a 13. havi nyugdíjat.
  Most is emelték a nyugdíjat, és törekednek arra, hogy a reálértékét megőrizze.
  Más országokban csökkentették a nyugdíjakat.
  Rokkantnyugdíj?
  Normális az, hogy 10 milliós országban 800 000 ember kapott rokkantnyugdíjat, a fee aktív korú?
  Normális az, hogy 41-42 éves emberek nyugdíjasok lettek korkedvezménnyel?
  Ezt nem bírta az ország…
  Közmunka?
  Nagyon kevés a bére, de inkább segélyt adjunk, olyan embereknek akik semmit sem dolgoznak?
  Sok olyan ember van, aki semmilyen szakmával, versenyképes tudással nem rendelezik.
  Segélyt adjanak neki, vagy közmunkát?
  Az EU támogatás mindenkinek jár, akinek földje van, és gazdálkodik, a neve SAPS támogatás, csak igényelni kell.
  Nemcsak a fideszeseknek.
  A havi munkabér nem 26.800, az a segély összege.
  A TEK nem lőtte a népet, de a szocialisták lövették 2006-ben.
  A TEK terrorelhárító szolgálat, „nehézfiúk” elfogását végzi.
  Az, hogy Wass Albert, Csurka István, NyírőJózsef írásai neked nem tetszenek, attól még
  mások szerethetik, remélem nem akarod őket betiltani, vagy a könyveiket elégetni?
  A politikai nézeteik és az írásaik nem választhatóak külön?
  Vagy ez csak a kommunista írókra vonatkozik?
  Én nem vagyok közgépes, és a rendszer nyugodtan „nem tetszhet” önnek, mivel
  ebben a fene nagy „diktatúrában” érdekes módon tüntethetnek, nyilatkozhatnak, írhatnak bármit.
  „van Magyar Gárda, Hungaristák, Goj Motorosok, 64 Vármegye és megannyi fasiszta, náci bűnöző a megfélemlítésre”
  Mondja meg kérem hány zsidót öltek meg Magyarországon?
  Mert Franciaországban nemrég zsidó gyerekeket öltek.
  Németországban nácik gyilkoltak bevándorlókat.
  Nálunk pedig amikor a főrabbinak beszólt valaki az utcán a Fidesz által delegált
  Áder köztársasági elnök szeméyesen ment el hozzá.
  Ilyen egy diktatúra?
  Nincs Horthy kultusz, egy fideszes városban sincs szobra, főleg Budapesten nincs.
  Nem úgy mint pl. Antonescunak Romániában, vagy Tisonak Szlovákiában.
  Cigánygyűlölet?
  Igen, sokan nem szeretik a cigányokat.
  De ahogy észrevettem Kanadának 10 000 cigányból elege lett, míg
  Magyarországon kb. 600-800 ezer él.

 • CUPIDÓ: Jobb, ha tájékozottabb vagy, kinek mit tanácsolsz, én nem élek a Fidesz által lezüllesztett pöcegödör közelében, nem vagyok Fidesztáni börtönben, nem vagyok munkanélküli kényszermunkás és S. Nagy Sándor vagy a többi bűnöző így nem vehet bérbe, havi Ft26,800.-ért az ültetvényeiken. Én szerencsére egy demokráciában és jogállamban élek. Amit írok, az tényeken alapszik. Ha pedig írsz valamit ahhoz amit én felteszek, írd meg ellenvéleményedet és bizonyítsd elelnőrizhető adatokkal, civil, udvariassággal, mint sok más honfitársad, akik nem züllöttek le a béka segge alá, annak ellenére, hogy a viktor és a koszos bagázs azon dolgozik 7/24, akkor sem. Ha nem vagy képes civil maradni, megalapozott, bizonyított állításokat feltenni, akkor Te csak a fidesz fiúkkal diskurálj. Már a viktor által is elfogadott, a kocsmák és focipályák lelátóján használt zsargon, amiket viccesnek hitt beszédeibe is egyre gyakrabban beiktat, ezzel imádóinak imponálhat, de nem nekem!

 • hulye cupido

  osszesen nem lesz egymillio munkakepes, mert elmenekultek az orszagbol….majd te fogsz dolgozni, meg a rokkantnyugdijasok, akik, a kormany szerint csak alcazzak, hogy fel labuk van…

 • Nagy László

  Tisztelt Kovács Éva!

  A devizahitel 2003-tól indult növekedésnek, a szoci kormány alatt,
  a lakások esetében azért, mert megszüntették a Fidesz idejében bevezetett lakástámogatási rendszert.
  Míg Romániában és más országokban észrevették a lakosság eladósodását és hazánkban is több közgazdász javasolta, hogy tegyenek ellene valamit a szocialista kormány tétlenül nézte, hogy a lakosság svájci frankban adósodjon el. A probléma aztán a Fidesz nyakába ömlött 2010-ben.
  Persze mindenkin nem tud segíteni, de kin segítettek a szocialisták?
  Magánnyugdíj?
  Jól jártak vele a biztosítók, de rosszul járt az álam, nem volt pénz a nyugdíjkasszában, a nyugdíjakat hitelből fizették (többek között azért is, mert 1990-en a szocializmus alatt befizetett nyugdíj eltűnt).
  Amikor megszűntek a magánnyugdíjpénztárak sokak 10-12 év befizetés után 0! Ft hozadékot kaptak, miközben a nyugdíjpénztárak hatalmas palotákban működtek és hatalmas működési költségeket számoltak fel.
  A Fidesz arra törekszik, hogy a nyugdíjkassza befizetése és kifizetése egyensúlyban legyen, a magánnyugdíjkassza (amibe egy korosztálytól a belépés KÖTELEZŐ volt) hatalmas rést ütött ezen.

  Szóval a helyzet az, hogy a baloldali kormány a bankoknak kedvezett, akik hatalmas profitot realizáltak a devizahitelen, és a magánnyugdíjpénztáraknak, akik lenyúlták a befizetett nyugdíjmegtakarítást.
  Egyébként önkéntes megtakarítás most is lehetséges,sőt ezt a kormány is ösztönzi, pl. adókedvezménnyel.
  Nem tartozom a felső tízezerhez, jövedelmem a magyar átlagbért (bruttó 260 000 körül) néhány ezer forinttal haladja meg. És igen, Magyarországon élek.
  Szegényeket, nyugdíjasokat segítették?
  A Fidesz arra törekszik, hogy a közműdíjak ne emelkedjenek, ezzel szemben a
  szocialisták Lendvai Ildokó elhíresült szavainak dacára:
  „Lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse, NEM LESZ GÁZÁREMELÉS! ”
  semmit sem tettek az áremelkedések ellen.
  Éppen az nem tetszik amultiknak (akik jelentős része külföldi, köszönhetően a privatizáló szocialista kormányoknak), hogy a Fidesz igyekszik a profitjukat korlátozni.

 • NAGY LÁSZLÓ: Félreértes, én nem tekintek nosztalgiával a Rákosi/Kádár rendszerre! Van magának erre bizonyítéka? Egy megalapozatlan váddal kezdődik szövege.
  Tapasztalom, hogy sokan állandósítják a rögeszméjüket, hogy amikor valaki összehasonlítja a koszos bagázst másokkal, akkor arra ráfogják, hogy azzal akarja kicserélni a fiúkat. Legyen már annyi logikája kedves Nagy László, hogyha valaki a kéket és a zödet összahasonlítja, az nem jelenti sem azt, hogy a Világon csak ez a két szín létezik, azt sem, hogy az egyiket a másikkal akarja kicserélni. Két dolog összahasonlitása nem ugyanaz mint a kicsrélése.
  összehasonlítás (főnév)
  1. az a folyamat, amikor összehasonlítunk két dolgot.
 2. ennek a folyamatnak az eredményeként létrejött megállapítás. ………………………………………………………………………………………………
  kicserélés (főnév)
  1. valaminek az adása valami másért cserében; csere.
 2. egy régi, rossz vagy nem használatos dolog helyettesítése egy új, működő vagy jobb dologgal.
  Ha eljut idáig, a többi fidesz imádóval együtt, akik annyira győlölik az ellenzéket, hogy inkább vakok, süketek, némák, ezután támogatják amikor a viktor/Fidesz irdatlan és a Rákosi/Kádár bűntetteknél is hatalmasabb bűnöket követ el, akkor talán érdemes lesz véleményeink különbségét megvitatni. Összehasonlítás: A Rákosi/Kádár kormány az emberek oktatására nagy súlyt helyezett és az oktatási rendszer amit kialakítottak jó volt. Kiiktatva a politikai orientációt, a tananyag jó volt. Az emútnyócév alatt is tisztességes oktatási rendszer volt, indoktrenáció nélkül, amit érdemes lett volna TOVÁBB JAVÍTANI. (Mint pl. Finnországban) Ezzel szemben a koszos bagázs katolicizmust és indoktrenálást vezetett be, az államosított rendszertelenségbe, ahol a tornaóra lett a legfontosabb tantágy! Gondolom a saját képükre, majmokat akarnak kiképezni.

 • asher alexander

  azert en felteszem a gyurcsany es egyebb korabbi kormanyokat atkozoknak!!!
  a mostani orbankormany altal mar eddig is felvett-es-ezutan felvevendo kolcsonoket KI ill. KIK FIZETIK VISSZA MAJD??
  Ja!!
  -es foleg MIBOL??mert kolcsont nem azert vesznek fel mert annyi penzuk van hogy ihajj-csuhajj!!
  elore kozlom!!
  MI ZSIDOK NEM VALLALUNK -(ezert is!!!)-KEZESSEGET!!arrol meg almodni is hulyeseg!!

 • Szerző: asher alexander | november 4, 2012, 5:58 du.

  Az előzőért sem vállaltatok, csak felvetettétek a csicskásaitokkal.

 • asher alexander

  mi mar megadtuk az „arat”!!!
  1944-ben nekunk az 537000 eletbe kerult miattatok,a ti buzgo seggnyalasotok miatt a nacik fele!!
  most rajtatok a sor!!
  kolcson kenyer visszajar!!
  ———————————————————————————————————————————————–
  -„felvetettetek a csicskasaitokkal”-
  nekunk nincsenek „csicskasaink”!!!az nalunk nem szokas!!
  azt felvettetek ti magatok onkent es dalolva!!persze ertjuk mi nagyon is jol!!-sokkal egyszerubb bunbakot talalni mindenre mint beismerni a hibazast-vetkesseget sajat reszrol!!
  mert a ti esetetekben mindig mas-masok a hibasak mindenert!!
  vagy a zsidok,vagy a ciganyok,vagy az fmi,vagy az eu,vagy a nato,vagy az usa,stb-stb,sorolhatnam a vegtelensegig!!
  -es ezt ma mar egesz europa tudja csak -(meg mindig!!!!!!-es ez oreg hiba!!igazi hungaricum!!)-ti nem!!
  -nagyreszt ezert is rohog rajtatok az eu parlament!!

 • asher alexander

  kimaradt az elobbibol!
  -persze ennek az orokos ujjal mutogatasnak,mindenki mas-masok gyalazasanak,alazasanak,van egy hatulutos resze is!!
  ezt nagyon-nagyon nem kellene elfelejteni!!!!!!!!
  mi lesz ha egyes orszagok egyszeruen bezarjak a „kapuikat” minden tekintetben a magyarok,a magyar termekek elott,mert unkjak az orokos gunyolast,ocsarlast a reszetekrol!!!??lasd pl,; szlovakia,ukrajna,romania,stb!!
  romania eseteben ez a bezaras csak egy hajszalon log!!most is!!a kover lacika kavarta szar az ujratemetessel meg nem csillapodott le teljesen!
  egyszer es mindenkorra tessek bevesni!!!
  az ma romania!!
  -es romania egy fuggetlen onallo allam!!nem egy magyarorszagi parlamenti elnok,vagy minszter fogja eloirni,eldonteni hogy ott minek,hogyan „kelljen” tortennie!!azert ugyanis-(megint CSAK miattatok)-az ottani magyuarsag issza meg a levet!!
  persze elobb-utobb a nyugat is meg fogja unni!!!mar az osztrakok is ferde szemmel neznek ratok,erosen gyanakodva!!
  a szlovenek,horvatok,es foleg a szerbek-(ez utobbiak reszerol ertheto is!!)-is ug,torkigy vannak veletek!!
  csodalom hogy ez nektek fel sem tunik!!orbaniaban minden a legnagyobb rendben van mi?!
  aztan elobb-utobb az fmi is meg fogja unni az orokos tamadasokat orban reszerol!!
  mi lesz ha egyszeruen azt mondjak a kozeljovoben,;
  -nem kaptok egy vasat sem!!
  -es az osszes eddig felvett hiteleket kamatostol vissza KELL fizetnetek zaros hataridon belul!!
  ki ill. kik fizetik azt vissza??Ti?, ugyan-ugyan!!aztan mibol is…………??!mert kolcsont nem azert vesz fel egy orszag mert olyan baromian sok a penze hogy nem tudja mire elkolteni ugye??!
  persze arrol melyen szegyenlosen hallgat az allamilag cenzurazott magyar media hogy megint sikerult elbaszni sulyos milliokat hulysegekre-(buszokra a romaniai magyar gyereksereg utaztatasara orban ele vedofalnak!!)-akkor es ott ahol es amikor ezrek eheznek,nincsen munka;-(csak ehberes „kozmunka”-nak csufolt robot,jobbagymunka)- naponta tobben ongyilkosok lesznek a ketsegbeses miatt!!!
  -de azert mind szep,minden jo, hajra videoton,minden a legnagyobb rendben van,aki nem hiszi annak utanajarunk……….!!!-ugye??!
  mindennaposak a szelsoseges megmozdulasok,szelsojobbos nacik,nyilasok vonulgatasai,nyilt levelekben akasztassal fenyegetesek a nem magyarorszagon elo magyarok ellen,antiszemita es rasszista tamadasok idos beteges emberek,nok,gyerekek ellen,stb-stb!!!
  mibol hiszitek hogy erre nem mondja a vilag elobb utobb hogy ,; ALJ!!!NE TOVABB!!!
  MI KESZEK VAGYUNK MINDEN ESHETOSEGRE,AKAR FEGYVERES KONFLIKTUSRA IS HA KELL……………….!!!
  nem hinnem hogy a HM sokra menne a mieink elleneben egy konfliktus eseten!!

 • hulye cupido

  osszesen nem lesz egymillio munkakepes, mert elmenekultek az orszagbol….majd te fogsz dolgozni, meg a rokkantnyugdijasok, akik, a kormany szerint csak alcazzak, hogy fel labuk van…

  Szerző: Csipke Rozsa | november 4, 2012, 4:06 du. Hülye Rózsa talán majd te.

 • kimaradt az elobbibol!
  -persze ennek az orokos ujjal mutogatasnak,mindenki mas-masok gyalazasanak,alazasanak,van egy hatulutos resze is!!
  ezt nagyon-nagyon nem kellene elfelejteni!!!!!!!!
  mi lesz ha egyes orszagok egyszeruen bezarjak a “kapuikat” minden tekintetben a magyarok,a magyar termekek elott,mert unkjak az orokos gunyolast,ocsarlast a reszetekrol!!!??lasd pl,; szlovakia,ukrajna,romania,stb!!
  romania eseteben ez a bezaras csak egy hajszalon log!!most is!!a kover lacika kavarta szar az ujratemetessel meg nem csillapodott le teljesen!
  egyszer es mindenkorra tessek bevesni!!!
  az ma romania!!
  -es romania egy fuggetlen onallo allam!!nem egy magyarorszagi parlamenti elnok,vagy minszter fogja eloirni,eldonteni hogy ott minek,hogyan “kelljen” tortennie!!azert ugyanis-(megint CSAK miattatok)-az ottani magyuarsag issza meg a levet!!
  persze elobb-utobb a nyugat is meg fogja unni!!!mar az osztrakok is ferde szemmel neznek ratok,erosen gyanakodva!!
  a szlovenek,horvatok,es foleg a szerbek-(ez utobbiak reszerol ertheto is!!)-is ug,torkigy vannak veletek!!
  csodalom hogy ez nektek fel sem tunik!!orbaniaban minden a legnagyobb rendben van mi?!
  aztan elobb-utobb az fmi is meg fogja unni az orokos tamadasokat orban reszerol!!
  mi lesz ha egyszeruen azt mondjak a kozeljovoben,;
  -nem kaptok egy vasat sem!!
  -es az osszes eddig felvett hiteleket kamatostol vissza KELL fizetnetek zaros hataridon belul!!
  ki ill. kik fizetik azt vissza??Ti?, ugyan-ugyan!!aztan mibol is…………??!mert kolcsont nem azert vesz fel egy orszag mert olyan baromian sok a penze hogy nem tudja mire elkolteni ugye??!
  persze arrol melyen szegyenlosen hallgat az allamilag cenzurazott magyar media hogy megint sikerult elbaszni sulyos milliokat hulysegekre-(buszokra a romaniai magyar gyereksereg utaztatasara orban ele vedofalnak!!)-akkor es ott ahol es amikor ezrek eheznek,nincsen munka;-(csak ehberes “kozmunka”-nak csufolt robot,jobbagymunka)- naponta tobben ongyilkosok lesznek a ketsegbeses miatt!!!
  -de azert mind szep,minden jo, hajra videoton,minden a legnagyobb rendben van,aki nem hiszi annak utanajarunk……….!!!-ugye??!
  mindennaposak a szelsoseges megmozdulasok,szelsojobbos nacik,nyilasok vonulgatasai,nyilt levelekben akasztassal fenyegetesek a nem magyarorszagon elo magyarok ellen,antiszemita es rasszista tamadasok idos beteges emberek,nok,gyerekek ellen,stb-stb!!!
  mibol hiszitek hogy erre nem mondja a vilag elobb utobb hogy ,; ALJ!!!NE TOVABB!!!
  MI KESZEK VAGYUNK MINDEN ESHETOSEGRE,AKAR FEGYVERES KONFLIKTUSRA IS HA KELL……………….!!!
  nem hinnem hogy a HM sokra menne a mieink elleneben egy konfliktus eseten!!

  Szerző: asher alexander | november 5, 2012, 3:27 de. Fölborult a szemétláda.

 • asher alexander

  igen folborult!!miattad!!de osszesoporlek es visszadoblak bele!!ezuttal a szemetlada tetejet rad szogelem ki ne pottyanj megegyszer veletlenul,ha fel is rugom!!

 • Szerző: asher alexander | november 5, 2012, 3:00 de.

  asher, ne zsidózz és ne cigányozz, miféle proli modor ez?
  Kik is vették fel azt a kölcsönt? gyurcsány és bajnai.
  Talán kérdezd meg tőlük, hogy mire költötték.

 • asher alexander

  dakota!
  1,;- proli itt te vagy meg a hozzad hasonlok!!en nem voltam az sosem!!-en ugyanis iskolaba,gymnaziumba, jartam!
  a modorodrol nem szolok az koztudottan retkes aljas undorito!!
  2,;-en inkabb azt kerdezem meg,miert kellett hogy a gyurcsany,es kesobb a bajnai kormany felvegye a kolcsonoket!!!??
  kik is voltak hatalmon a gyurcsany kormany,es a korabbi medgyessy kormanyzat elott?az Orban Viktor vezette fideSS!!annyira szetloptak az orszagot,hogy nem is valasztodtak ujra ahogy en tudom!!kozvetlenul utanuk az MSZP nem csak ketharmaddal,hanem elsopro folennyel gyozott!!nem veletlenul ugye??
  kulomben ahogy en tudom Orban es egyeb seggnyalonczai a fideSS reszerol kujtorogtak rendesen-(meg itt Erets Israrel-ben is joparszor!!!!)-penzt kunyoralni a nyugattol!!meg kaptak is az EU-tol!!most az FMI-tol varnak penzt!!miert is…………………………ha annyira budos az a penz!!?most ugytunik a zsidok penze se buzlik mert a Richter Gedeon gyogyszergyar a mi penzunkon uzemel tovabbra is!!
  ugyhogy,; KUSS legyen nagyon!!

 • Szerző: asher alexander | november 5, 2012, 9:27 du.

  Kilencven éves korodra tanulhattál volna egy kis jómodort, asher, mert ez az útszéli stílus, amit képviselsz, egyszerűen undorító.

 • -penzt kunyoralni a nyugattol!!meg kaptak is az EU-tol!!most az FMI-tol varnak penzt!!miert is…………………………ha annyira budos az a penz!!?most ugytunik a zsidok penze se buzlik mert a Richter Gedeon gyogyszergyar a mi penzunkon uzemel tovabbra is!!
  ugyhogy,; KUSS legyen nagyon!!

  Szerző: asher alexander | november 5, 2012, 9:27 du. Jól megnéztétek azt a pénzt,mert sosem látjátok többet!

 • asher alexander

  a korabbi mocskolodo gunyolodo szovegeid utan mit vartal te majom!!?csak nem egy csokor gyongyviragot?
  azt es ugy kapod amit megerdemelsz!!
  ha nem tetszik kussolj el innet!!a kutya se kivancsi itt ratok jobberekre!!
  -ugyhogy mars vissza az ekeszarv moge paraszt!!ott a te helyed!!

 • asher alexander

  ajjajjjj!dehogynem!!
  minden modunk megvan ra hogy akkor lassuk viszont a penzunket amikor csak nekunk tetszik!!!
  el vagytok tajolodva nagyon-nagyon az izraeli penzvilag dolgaiban gyermekeim!!kis naiv nyikhajok!!

 • Nagy László
  A szövegei alapján úgy vélem, hogy KIZÁRÓLAG kormánypárti médiákon él, ami nem nehéz Orbánisztánban,: elég elkerülni az EGYETLEN ellenzéki rádióadót, amely jogerős bírói ítéletek ellenére csak azért nem kap sugárzási engedélyt, csak hosszabbításokat 3-3 hónapra, mert Orbánt néhány USA szenátor megfenyegette a Szabadeurópa Rádió magyar adásának újraindításával. Meg az egyetlen ellenzéki TV-t, amely a Hit Gyülekezete tulajdonában van, és csak azért mond igazat, mert evangéliumi közösségként komolyan veszik a parancsolatokat és nem hazudnak.
  Aztán már az egy kezemen megszámolható ellenzéki lapokat kell elkerülni – amik bojkottjára a hatalomnak nem is kell felszólítani, mert „fortélyos félelem igazgat” és nem is mernek a magyar vállalkozások bennük hirdetni – ami a diktatúra legjobb jele.
  „Magyar érdekeket szolgál” aki előre 30 évre dupla kamatokra vesz fel hiteleket? Aki alatt milliók süllyedtek a létminimum alá? Aki ellen a fiatal, képzett, a nemzet jövőjét jelentő emberek százezer számra a „lábukkal szavaznak” és már 56-hoz mérhető az exodus mértéke? Aki alatt recesszióba süllyed az ország, amikor a környékén mindenki más fejlődik – és a szlovákok,, de lassan már a románok is elhúznak mellettünk? SAJNÁLNAK minket, sőt LESAJNÁLNAK!
  Persze Orbán követ el hibát – mint minden ember. A gond az, hogy CSAK hibát képes elkövetni! Az ország kormányzásához, a gazdaság irányításához nem rendelkezik képességekkel, és mégis mindent maga akar irányítani. MATTolcsy csak az alibi, aki hajlandó azt csinálni, amit Orbán diktál neki
  Dénes Erős
  KI szolgáltatja ki az országot a hitelezőknek? Aki 3-4 %-ra vesz fel hitelt, vagy aki 6-10 %-ra? Legalább elemi matematikai szinten gondoljon már bele! Az olaszoknak több eszük volt, már 7 %-nál páros lábbal kirúgták Berlusconit. Száz milliárddal (ami százezerrel szorozva a milliót) több a törlesztésünk, mint amennyi normális esetben lehetne, azaz a megtermelt értékből ennyivel TÖBBET kell odaadni a külföldi hitelezőknek. EZÉRT csökkentik a gyógyszerek támogatását, rontják az egészségügyi ellátást, mert a pénzünk kamatra megy el. Egyszerűen nem értem azokat, akik szerint ez lenne az ország érdeke! A bankok sarcolásával meg homokot szórtak a fogaskerekek közé olaj helyett, és ezért recesszióba süllyedünk, amikor a környékünkön minden más ország fejlődik
  És ne beszélj „húsosfazékról” amikor milliók alultápláltak és százezrek éheznek Magyarországon, a qurmány nagyobb dicsőségére.
  Nagy László:
  A devizahitelezés azért indult fejlődésnek, mert Járai akkori MNB elnök a szocialista kormányok alatt a szocik és az ország sikere fékezésére indokolatlanul magasra emelte a jegybanki alapkamatot, amitől a forinthitelek kamata 20 %l fölé került, amikor a devizahitelek kamata 3-4% között volt. Minden ember, önkormányzat – és maga az állam is – ezt követően inkább devizában adósodott el. Ezen – amíg szocik voltak kormányon – csak nyerni lehetett, mert ők a normális gazdaságpolitikával erősen tudták tartani a forint árfolyamát, évekig csak szűk határok között mozgott. A fideszes önkormányzatok pl évekig jól éltek abból, hogy devizahitelt vettek fel – és aztán forintbetétbe helyezték el, amely magasabb kamatokat fizetett, mint a törlesztés.
  Na ennek a jó világnak tett be egy VILÁGgazdasági válság, a forint elleni támadás – amit Gyurcsány és Bajnai elég jól kivédett, és Orbán már jó – és folyamatosan javuló – árfolyamnál vette át a kormányzást. Aztán bedöntötték a forintot – és azóta a devizahitelesek szívnak, mint a torkosborz.Nem „szüntették meg” a lakáshitelezési rendszert, csak azt „szüntették meg” hogy 30 millió forintig adtak államilag kamattámogatást darabSZÁM MEGKÖTÉS NÉLKÜL! A hitel felső határát levitték 15 millióra és egy darabban korlátozták/fő. Az egy közepes minőségű lakás megszerzéséhez elegendő volt.
  És Orbánék annak ellenére NÖVELTÉK az államadósságot, hogy lenyúlták 3 millió ember 12 évi megtakarítását
  Ugyanis a történelmi csúcsot ők érték el. És ha előre nézünk, akkor a következő évekre-évtizedekre megduplázták az ország által fizetendő terheket, a nagy szabadságharcukkal a normális ész ellen.

 • Egy jó összefoglaló a kormánypárti tv-k manipulációs technikájáról: (neolibsitől copyzva)
  „ha a köztévét csak úgy felületesen néznénk, de éppen ez benne az “érdekes”, hogy úgy befolyásol, hogy nehéz észrevenni.Ha gazdasági kérdésről van szó, jobboldali közgazdász nyilatkozik, ha nemzetközi jogról, akkor jobboldali jogász.Ennek egy “kifinomultabb” változata, amikor két jobboldali szakembert hívnak meg “vitázni” és a vitából kiderül a végén, hogy tulajdonképpen mindent jól csinálunk.A politikusi interjúk pedig csak egy kicsit elfogultak, éppen csak annyira, hogy ne okozzon elviselhetetlen fizikai fájdalmat a képernyőn keresztül.A kormánypártnak alákérdeznek az előre begyakorolt szöveghez, az ellenzék politikusi nyilatkozatokra a műsorvezető grimaszol, pofákat vág, gúnyos megjegyzéseket tesz.BRAVÓ!”
  Ezért van az, hogy az ezen élő emberek meg vannak győződve arról, hogy ők követik az eseményeket és „elfogulatlanul” a „tények” alapján „önállóan” alakítják ki a véleményüket. A narancsleves agymosás mellett esélyük sincs észrevenni a manipulálásukat. Az értelmesebbnek persze előbb-utóbb feltűnik a kormánypárti kommunikáció és a valóság közötti egyre nagyobb szakadék (nem véletlen, hogy 80 % szerint „rossz irányba mennek a dolgok”) pedig ennek elérésére (ha netán nem lenne igaz) az ellenzéki maradék média nem lenne képes. Egyszerűen csak beköszönt a „Valóság nevű nagybátyánk”
  http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du7VQqessHYA&ei=WK-YUMP6EojdtAaw5IGQCg&usg=AFQjCNFFUijEukmr6isyi7al17BVrf7Sww&sig2=n8be5xTCPMz1RFee-OmAaQ

 • ajjajjjj!dehogynem!!
  minden modunk megvan ra hogy akkor lassuk viszont a penzunket amikor csak nekunk tetszik!!!
  el vagytok tajolodva nagyon-nagyon az izraeli penzvilag dolgaiban gyermekeim!!kis naiv nyikhajok!!

  Szerző: asher alexander | november 5, 2012, 11:21 du. Dehogy is kell,nincs,elfogyott.

 • ha annyira budos az a penz!!?most ugytunik a zsidok penze se buzlik mert a Richter Gedeon gyogyszergyar a mi penzunkon uzemel tovabbra is!!
  ugyhogy,; KUSS legyen nagyon!!

  Szerző: asher alexander | november 5, 2012, 9:27 du. Dehogy bűzlik csak küldjétek szorgalmasan úgy is tartoztok még a vonatjegy árával.

 • asher alexander

  mi van??te undorito aljas fereg!!!
  mit beszelsz te itt megint?milyen vonatjegyrol mersz ugatni??
  te aljadek senki!!

 • de tenyleg cupido

  ezek a beszolasaid tokeletesen igazoljak mekkora egy taplo, bunko, felazsiai nacirohadek vagy…

 • Miiii!!!!?? Hát cupido ez nagyon erős volt a vonatjeggyel! Túl léptél minden határt te szarházi fasiszta rohadék, ilyen megjegyzést normális ember nem enged meg magának! Nagyon bízol a netes ismeretlenségben, nos meglátjuk! Mindent el fogok követni, hogy megtudjam ki vagy! És akkor te is megtudod én kivagyok, és oda szaladgálsz ahova akarsz kis köcsög, el lesz intézve a sorsod…!!!!

 • Andrási Sándor

  Tisztelt Kovács Éva! Az Ön hozzászólásából jól nyomon követhető, hogyan lehet bele hazudni valakinek a megnyilvánulásába azt, ami abban még nyomokban sem található meg. Milyen gyűlöletkeltés olvasható ki Nagy László hozzászólásából? Nem furcsa, hogy Ön nem a vakgyűlölettől fröcsögőket bírálja, hanem a higgadt és észérveket felsorakoztatót?
  Nem gondolja, hogy a kisembereket sújtó elviselhetetlen terhek a két előző kormányzat idején kerültek az emberek vállára? Talán nem akkor folyt még a vízcsapból is az a propaganda, ami szerint a gazdaság pörög, csúcson van. A bankok nyakló nélkül osztogatták a hiteleket, természetesen deviza elszámolású szerződéseket kötve. Az autókereskedésben a kereskedők széles mosollyal, minden tehetségüket bevetve beszélték rá a vevőket a hitelbe vásárlásra. Sok helyen 50-100 eFt-os üzemanyag bónuszkártyát adtak az „ingyen” elvihető gépkocsi mellé. A beetetés olyan jól sikerült, hogy van bankfiók vezető ismerősöm, aki szintén vett fel devizaalapú hitelt. Az más kérdés, hogy – a nagy tömeggel ellentétben – Ő kitudott belőle szabadulni.
  De a kisemberek mellett az államot is eladósította ez a fehérgalléros – m.p. – gy.f – b.g – monogrammal jelölt bűnszövetkezet. Ezt nyögjük, kedves Éva, és sajnos nem csak napjainkban, ez még el fog tartani egy darabig.
  Persze a dolgokhoz szervesen hozzátartozik a magyar nemzetgazdaság teljes feladása, külföldi kezekbe történő átjátszása. Jellemző, hogy a hazai bankrendszernek csak 10 %-a magyar tulajdonú, az országban megtermelt profit 3/4 része külföldre vándorol.
  Ilyen körülmények között kell a kormánynak a kiutat megtalálni, és a válság közeli helyzetből az országot kivezetni, fejlődő pályára állítani.
  A kormány intézkedései a multi cégek anyagi érdekeit, hatalmát súlyosan érintik, ami ellenállást vált ki belőlük. A kormány elleni fellépésük során az eszközökben nem válogatnak. Természetesen nyíltan nem konfrontálódnak, de a háttérben annál inkább. A kormány gazdaság politikáját bírálják ugyan, de ez nem minden esetben célravezető számukra, gondoljunk csak azokra az intézkedésekre, ami először hatalmas felháborodást keltett, majd az Únió országai sorra bevezették. Sokkal célravezetőbb az alattomos gyűlöletkeltés, mint pl.: a szólásszabadság-, a demokrácia tiprása, a diktatúra kiépítése, …. stb. Miután ezek a széles tömegek részére nehezen érthetők, és külföldről nehezen ellenőrizhetők, ezt nyomják teljes erővel. Ennek a parányi része a szerző által megírt hazug propaganda iromány.
  Minden létezőt bevetnek annak érdekében, hogy a kormányt hiteltelenítsék, annak érdekében, hogy azt megbuktassák, és újra az elvtelen, nemzetfeladó talpnyalóik kerüljenek hatalomra. Ehhez a kisembereken keresztül vezet az útjuk, Őket félrevezetve, fellázítva előkészítik a kormányváltást. Ha sikerül visszahozni a régi kormányt, jaj Magyarországnak, ki lehet tenni a „véglegesen elkelt” táblát.

 • Andrási Sándor

  Tisztelt Búzás Huba! Ön írástudónak tarja magát, ennek ellenére egy szánalmas gyűlöletkeltő, mindent összemosó, általánosságokat pufogtató írásra futotta. A cikkben kibújik a szög a zsákból, amikor nagy formátumú államférfiként, az igazság bajnokaként állítja be gyurcsány ferencet. Ezzel a cikkel önnek sikerült a nevezett – puccsal és intrikával hatalomra került, Magyarországnak mérhetetlen anyagi kárt és emberi szenvedést, nélkülözést, jövőtlenséget okozó – bukott miniszterelnök számos ánusz szidolozóinak egyikévé válnia. Ehhez csak gratulálni tudok.

 • Andrási Sándor

  „”de tenyleg cupido

  ezek a beszolasaid tokeletesen igazoljak mekkora egy taplo, bunko, felazsiai nacirohadek vagy…

  Szerző: Csipke Rozsa | november 6, 2012, 7:12 du. „”
  —– Olvasta már magát, vagy mire kijózanodik, már el is felejtette mit fröcsögött korábban tök részegen?

 • asher alexander

  liber chaver!
  -en is megkertem par ismerosom-(igazi kis pc zsenik,informatikai „varazslok”!!)-keressenek ki lehetoleg minden adatot az altalam megadott pseudonevek viseloirol!!mint pl,; valodi nevek,cimek,telefonszamok,szulok,feleseg,testverek,gyerekeik,munkahelyek,iskolaik,stb-stb!!!
  amint osszejon egy komolyabb lista atadom elszamoltatas cimmel a magyarorszagon -(is)-mukodo „szerveinknek”!!!
  ha eddig ezek a budoskocsog nacik azthittek homalyban maradhatnak,ugathatnak minden retorzio nelkul,………..sulyosan tevedtek!!nem marad el semmikeppen a megfelelo retorzio,es az elszamoltatas reszunkrol!!

 • asher alexander

  andrasi!!
  eltevedtel asszem kisfiam!!-(ulj le 1-es!!hulye vagy!!)-ez itt nem azonos a kurucinfo-val,de a hunnia hirek-kel sem!!
  ugyhogy kotorjal szepen haza oda!!

 • Andrasi

  te egy no vagy? olyan gyengek a beirasaid, hogy arra gondolok a Szonyibartalos kuldott ide erositesnek? nah azzak kezet foghatsz….meg rozsafloresszel!:)

 • Miiii!!!!?? Hát cupido ez nagyon erős volt a vonatjeggyel! Túl léptél minden határt te szarházi fasiszta rohadék, ilyen megjegyzést normális ember nem enged meg magának! Nagyon bízol a netes ismeretlenségben, nos meglátjuk! Mindent el fogok követni, hogy megtudjam ki vagy! És akkor te is megtudod én kivagyok, és oda szaladgálsz ahova akarsz kis köcsög, el lesz intézve a sorsod…!!!!

  Szerző: A Parittyás hangja | november 7, 2012, 1:49 de. Ne nézz az ágy alá mert én ott leszek.Ne menj ki éjjel inni mert én ott várok rád.Bekapcsold a tv-t hogy ne legyél egyedül?Nyugodj meg nem vagy.Valami reccsent?Vagy csak én mentem közelebb?csak a szél volt?Én nem hiszem.

 • -en is megkertem par ismerosom-(igazi kis pc zsenik,informatikai “varazslok”!!)-keressenek ki lehetoleg minden adatot az altalam megadott pseudonevek viseloirol!!mint pl,; valodi nevek,cimek,telefonszamok,szulok,feleseg,testverek,gyerekeik,munkahelyek,iskolaik,stb-stb!!!
  amint osszejon egy komolyabb lista atadom elszamoltatas cimmel a magyarorszagon -(is)-mukodo “szerveinknek”!!!
  ha eddig ezek a budoskocsog nacik azthittek homalyban maradhatnak,ugathatnak minden retorzio nelkul,………..sulyosan tevedtek!!nem marad el semmikeppen a megfelelo retorzio,es az elszamoltatas reszunkrol!!

  Szerző: asher alexander | november 7, 2012, 7:51 de. Papa már megint elfogyott a gyógyszered??????Holnap megyek a dokihoz felíratom és küldöm!!!

 • asher alexander

  ugass csak kutya!!
  megkapod am jar!!!!busasan ahogy az illik!!

 • de tenyleg cupido

  ezek a beszolasaid tokeletesen igazoljak mekkora egy taplo, bunko, felazsiai nacirohadek vagy…

  Szerző: Csipke Rozsa | november 6, 2012, 7:12 du. Te egy szerencsétlen munkanélküli hazaáruló labanc svédcsavar.

 • CUPIDÓ ! Ezek a balfékek már teljesen bevadultak, mert rosszul áll a szénájuk minden téren, egyetlen számításuk se jött be és Sandy elmosta utolsó reményüket is.
  he……….

 • Nos cupido, a helyzet a következő. Azt hiszem felajánlottam már neked (is) , hogy ha ennyire zoral vagy fussunk össze de persze erre sosincs reagálás mert te is csak egy gyáva kis ku..a vagy aki a net ismeretlenségében ilyen menő, az utcán meg csak egy szarosbugyiban nyöszörgő kislány lennél, Ilyen fa..pó módon csak egy legalja gyáva köcsög vagdalkozik itt a neten, ezt a stílust a való életben kell felmutatnod, ha ehhez nincs merszed akkor te nem csak náci, de egy töketlen, szánalmasan nyomorult náci vagy.
  Ettől függetlenül amit te itt megengedsz magadnak az túl ment egy határon, úgy hogy nem fogom annyiba hagyni!
  Te Magyarországon élsz és ebben a kis országban mindenki megtalálható, és nekem megvannak az eszközeim, hogy megtaláljam ha valakit nagyon akarok. Ne ringasd magad abban a hamis illúzióban, hogy csak dumálok! Még egyszer elmondom, bármikor összefuthatunk, hogy lásd én nem a neten vagyok szájhős!

 • Asher Alexander bá! Meglesz a srác, és azt is bánni fogja, hogy megszületett…!

 • Ja, és cupido! Hazaáruló labanc az a lekoszlott fasiszta anyád aki egy ilyen rühes köcsöggel szégyenítette meg az emberiséget!

 • asher alexander

  liber chaver!
  azt is elfelejti-(a helyukben en is melysegesen szegyellnem!!)-hogy Vajk fejedelem-(a kesobbi I.-so Istvan)-ota egeszen 1945-ig egyfojtaban ok a MAGYAROK nyaltak ki a nemetek,osztrakok-(labancok)-szaros segget tisztara!!
  jo pelda erre az I.-so vilaghaboru ahol az osztrak uralkodo haz es II.-ik Wilmos nemet csaszar segget egyidoben nyaltak ki 1914-1918 kozt!!
  aztan jott a Hitleri segg!!-utana nyaltak az Orosz segget is ugy kb,; 60 even at!!
  -es meg mondja valaki hogy nem egy GENETIKAI SALAK nepsegrol van szo mi??

 • hagyd Parittyas….a javorszky altal sokat emlegetett Joisten majd helyere teszi a dolgokat erdemeik szerint….

 • Nos cupido, a helyzet a következő. Azt hiszem felajánlottam már neked (is) , hogy ha ennyire zoral vagy fussunk össze de persze erre sosincs reagálás mert te is csak egy gyáva kis ku..a vagy aki a net ismeretlenségében ilyen menő, az utcán meg csak egy szarosbugyiban nyöszörgő kislány lennél, Ilyen fa..pó módon csak egy legalja gyáva köcsög vagdalkozik itt a neten, ezt a stílust a való életben kell felmutatnod, ha ehhez nincs merszed akkor te nem csak náci, de egy töketlen, szánalmasan nyomorult náci vagy.
  Ettől függetlenül amit te itt megengedsz magadnak az túl ment egy határon, úgy hogy nem fogom annyiba hagyni!
  Te Magyarországon élsz és ebben a kis országban mindenki megtalálható, és nekem megvannak az eszközeim, hogy megtaláljam ha valakit nagyon akarok. Ne ringasd magad abban a hamis illúzióban, hogy csak dumálok! Még egyszer elmondom, bármikor összefuthatunk, hogy lásd én nem a neten vagyok szájhős!

  Szerző: A Parittyás hangja | november 7, 2012, 4:13 du. Kit fenyegetsz te patkány?!!!!

 • CUPIDÓ, a Parittyás fenyegetőzik, mert már biztosan belefáradt a sok sértő szavak kombinálásába, az aszfaltbetyár kreativitása rengeteg energiavesztességet okozhatott nála.
  Azt kívánom neki, hogy még ebben a reinkarnációjában találja meg az egyetemes igazságot, mely Istenhez az egyetlen utat jelenti.

 • Andrási Sándor

  Csipke Rózsa!
  Neked néhány tízezer évvel ezelőtt (még előember korodban) sikerült elaludnod egy fán, és amikor a társaid (a mélységes undortól besokallva) elmenekültek előled a földre és téged ott hagytak. Így történt, hogy (máig több tízezerszer) minden nap azt álmodod, hogy egy oda lovagoló szép szőke herceg szájon csókol, egymás után sokszor. Pedig nem ez történik, valójában egy pávián csorda (már több száz generáció óta) az ürülékes hátsóját a kampós orrodban és a szakálladban törli meg. Ugye mennyire más az álom és a valóság? Ébresztő Csipke Rózsa!

 • Marcsa, ha a az újjászületés létforgatagának misztikumát elfogadva, valakinek a jelenbeli életéről akarsz valamit mondani, akkor inkarnációt kell írnod! A reinkarnáció valamelyik jövőbeni megtestesülést jelent.
  A mai általános műveltségi órán ennyit a nyelvészetről, a reklám után visszajövünk egy kis számtannal!:)
  Egyébként meg nem fenyegetőztem, hanem ígértem! A két fogalom közti alapvető különbségről a következő óránkon tanulhatsz!
  Az oka pedig nem a fáradtság volt, hanem mert a degenerált elvbarátod vonatjegyes megjegyzést tett egy holokauszt túlélőnek ami minden erkölcsi határt messze alulmúlva embertelen, és elfogadhatatlan! Ilyet maximum szemtől-szembe lehet mondani, ha elég bevállalós vagy és mindenképpen konfliktust akarsz provokálni! Mondjuk az én köreimben ezért bárkit azonnal, nagyon csúnyán leütnének! A srác viszont csak egy rohadtul gyáva féreg, ezt bebizonyította semmit mondó reagálásával, ennek ellenére módot fog kapni rá, hogy élőben is elmondhassa véleményét…

 • De inkább vissza a cikk témájához.
  Megtaláltam az Orbán Himnuszt:

  „Vége a szétforgácsolódásnak, szenvedésnek
  Önpusztításod forrása én leszek
  Leszívó, tiszta sötétség, félelemtől lüktető erek,
  A halálba tartó úton vezetlek
  Kóstolj meg, s meglátod
  Csak a még többet akarod!
  Elszántad magad
  Hogy halálba ragadlak
  Jöjj, kúszva közelebb!
  Engedj a mesternek!
  Gyorsabban ég el az életed
  Engedj a mesternek!
  Bábok mestere, dróton rángatlak
  Kifacsarom az agyad és szétzúzom az álmaidat
  Megvakítalak, semmit nem látsz
  Csak szólíts, jól hallom, a sikítást
  Tűvel hímzed az utat, sose árulsz el
  Megvilágosodik halálos életed
  A rituális szenvedés, a fájdalom rabul ejt,
  A reggelid egy tükrön szeleteled
  Kóstolj meg, s meglátod
  Csak a még többet akarod
  Elszántad magad
  Hogy halálba ragadlak
  Jöjj, kúszva közelebb!
  Engedj a mesternek!
  Gyorsabban ég el az életed
  Engedj a mesternek!
  A mesternek!
  Bábok mestere, dróton rángatlak
  Kifacsarom az agyad és szétzúzom az álmaidat
  Megvakítalak, semmit nem látsz
  Csak szólíts, jól hallom, a sikítást
  Mester, mester, miket kergettem, hol vannak az álmok?
  Mester, mester, csak hazugságokat ígértél.
  Nevetés, nevetés, csak nevetést látok és hallok
  Nevetés, nevetés, kiáltásomon csak nevettél.
  A pokol megéri mindezt, az az otthona
  Csak egy értelmetlen történet
  Végtelen útvesztőben, sodródsz, véges napokba
  Kizökkent magából életed
  Elfoglak foglalni
  Segítek meghalni
  Keresztülgázolok rajtad
  Most már én urallak
  Jöjj, kúszva közelebb!
  Engedj a mesternek!
  Gyorsabban ég el az életed
  Engedj a mesternek!
  Bábok mestere, dróton rángatlak
  Kifacsarom az agyad és szétzúzom az álmaidat
  Megvakítalak, semmit nem látsz
  Csak szólíts, jól hallom, a sikítást
  Mester!”

  Metallica: A bábmester

 • CUPIDÓ, a Parittyás fenyegetőzik, mert már biztosan belefáradt a sok sértő szavak kombinálásába, az aszfaltbetyár kreativitása rengeteg energiavesztességet okozhatott nála.
  Azt kívánom neki, hogy még ebben a reinkarnációjában találja meg az egyetemes igazságot, mely Istenhez az egyetlen utat jelenti.

  Szerző: Jávorszky Mária | november 8, 2012, 1:23 de. Nincs ezeknek se istenük se hazájuk,még a múltjukat is úgy lopták a sumeroktól.

 • Az oka pedig nem a fáradtság volt, hanem mert a degenerált elvbarátod vonatjegyes megjegyzést tett egy holokauszt túlélőnek ami minden erkölcsi határt messze alulmúlva embertelen, és elfogadhatatlan! Ilyet maximum szemtől-szembe lehet mondani, ha elég bevállalós vagy és mindenképpen konfliktust akarsz provokálni! Mondjuk az én köreimben ezért bárkit azonnal, nagyon csúnyán leütnének! A srác viszont csak egy rohadtul gyáva féreg, ezt bebizonyította semmit mondó reagálásával, ennek ellenére módot fog kapni rá, hogy élőben is elmondhassa véleményét…

  Szerző: A Parittyás hangja | november 8, 2012, 11:45 de. Megyek.Név,lakcím?!!!

 • Kezdtek elfajulni, csigalom, nyugavér! Egy kis lazítás:
  Orbán Viktor, Merkel és az angol királynő találkoznak a pokolban. Merkel megkéri az ördögöt, hogy hazatelefonálhasson Németországba, mert tudni szeretné, hogy mi történik az országban a távozása után.
  Beszél is két percet, leteszi a kagylót, majd az ördög közli vele, hogy a számla kétmillió euró lesz, amit Merkel ki is fizet.
  Amikor ezt látja, az angol királynő is megkéri az ördögöt, hogy hadd telefonáljon haza, és fel is hívja Angliát, beszél öt percet. Az ördög átad neki egy ötmillió fontról szóló számlát.
  Erre Orbánnak is kedve támad hazatelefonálni, beszél is fél órát, és amikor leteszi, az ördög azt mondja, 25 forint lesz. Miután látta, milyen drága volt a többieknek a telefonálás, Orbán nem bírja ki, és megkérdezi, Magyarországra ugyan miért ilyen olcsó a hívás. Mire az ördög:
  Nézd, Viktor, ezzel a rengeteg munkanélkülivel, világbajnok ÁFÁ-val, európabajnok inflációval, minimálisra visszavett szociális ellátásokkal és munkanélküli segéllyel, leépítendő húszezer közszolgával, csipsz adó, telefonadó, bankkártyaadó és az ilyen, olyan, amolyan újabb és újabb adókkal, a büntetéspénzekre vadászó rendőrökkel és más hatóságokkal, a szigorodó adóellenőrzéssel, a rengeteg újabb és újabb megszorítással, a politikusok szűnni nem akaró hülyeségeivel és hazugságaival, a mélységes korrupcióval, az igazságszolgáltatás politikai elfoglalásával, a média korlátozásával, a felsőoktatás leépítésével, az országból elvándorló rengeteg magyarral…
  Magyarország nyilvánvalóan maga a pokol. Márpedig a pokolból a pokolba helyi tarifával lehet telefonálni
  .
  Egyébként meg, amikor „ugrált a pannon puma, 4 %-os volt a gazdaság növekedése, amit azóta sem sikerült megközelíteni, (sőt Orbán recesszióba taszította az országot) Persze unortodoxiában egy kormánypárti fütyi állítása szerint is „a negatív növekedés is növekedés” de remélem, hogy nem mínuszban fogják megközelíteni a 4 %-ot.
  Ha minden a legjobban alakul, akkor is jövőre 1 % alatt leszünk (1/4-e a pumaságnak) és 2014-re várnak 1,3 %-ot – a puma 1/3-át.)
  És legalább nem kell majd gondolkodni az ellenzék választási szlogenjén: elég lesz smittelni a Fidesz 2006-os plakátjait: Rosszabbul élünk, mint 4 éve! Esetleg hozzá lehet tenni, hogy Orbán, ezt elazeribaltáztad!

 • BVSC XIV. Szőnyi út 2. Keresd Lendl Tamást!
  Gyere nagyfiam bátran! Ígérem gyors leszek…

 • asher alexander

  GYERE!!!!
  lassuk van-e ver a pucadban egy oregember ele kiallni!!!!!
  nev es cim,;
  Asher Alexander
  Rehov h’Hatsmauth
  11131 CFAT
  Erets Israel.

 • asher alexander

  ismertem egy Lendl nevu magyarorszagi zsidot meg Auschwitzban!!az Kelenfoldi illetosegu volt!

 • Asher Alexander bá! A nagyapám volt Lendl de ő megúszta a deportálást egy hajós kapitány haverjának köszönhetően. A nagyanyám és a testvérei viszont nem úszták meg, őket Gyuláról vitték el. Csak a nagyanyám jött vissza….

 • asher alexander

  akkor jo!
  mert akit en ismertem azt a Lengyel es Nemet Kapok vertek agyon elottunk,csakany nyellel utlegelve,az I.G.Farben telepen Monowitz-ban-(Auschwitz III.)-

 • Parittyás, neked nem tetszett amit Cupidó írt és véleményed szerint az nem elfogadható.
  Vagy értsem úgy, hogy azokat az ocsmányságokat amit te az elvbarátaiddal nekünk ide írogattok, az számunkra elfogadható kell, hogy legyen?
  Azt az időt amit arra pazarolsz, hogy engem nagyképűen kioktatni igyekszel, inkább fordítsd a saját előbbi hozzászólásaidnak utánaolvasására, hülye provokátorok.

 • CUPIDÓ, hagyd kérlek, keresse meg a Parittyást meg azt a vén kecskét maga a Lucifer, az istenük, nekünk ettől sokkal fontosabb dolgunk van.

 • CUPIDÓ, hagyd kérlek, keresse meg a Parittyást meg azt a vén kecskét maga a Lucifer, az istenük, nekünk ettől sokkal fontosabb dolgunk van.

  Szerző: Jávorszky Mária | november 9, 2012, 11:19 de. Engem fenyegetnek ezek a szarháziak?!Ebben az országban csak a magyarnak van joga és egyben kötelessége zéró toleranciát hirdetni minden befogadott kisebbséggel szemben,legyen az zsidó akár cigány vagy bármilyen fajta !Ebben az országban garantálja a törvény a magyar gyűlölet büntethetőségét bennünket a gazdanépet gyalázókkal szemben akik a magyar nép verejtéke által jutnak általuk sehol nem álmodott bőséghez!

 • CUPIDÓ, úgy van ahogy mondod, igazat beszélsz.

  MODERÁLVA

  Tisztelt Jávorszky Mária,

  „Élősködő pofátlan betolakodókról” kérem ne irjon, mert kommentje törlésre kerül — a szerk.

 • asher alexander

  -„a gazdanepet gyalazok”-
  vajon??HOL??
  ott azon a foldon ahova a belsoazsiai hordakban a magyeri torzsek benyomultak fosztogatni,legyilkolni az ott mar joval korabban megtelepedett gepidakat,vishigotokat,szlavokt???!!
  meghogy gazdanep!!marhasag!!

 • Igaza van az ausztráloknak.
  Aki ott akar élni az tartsa tiszteletben az Ő törvényeiket, vallásukat és szabályaikat. Ha nem, mehet, ahova akar.

 • A MODERÁTOR látom vicces kedvében van. Mivel ön kihangsúlyozta az „élősködő pofátlan betolakodók” megjegyzésemet, akkor ezek szerint nekem is jogomban áll ismét leírni azt. Tehát, az élősködő pofátlan betolakodók…na, még egyszer, ÉLŐSKÖDŐ POFÁTLAN BETOLAKODÓK……………….

 • -”a gazdanepet gyalazok”-
  vajon??HOL??
  ott azon a foldon ahova a belsoazsiai hordakban a magyeri torzsek benyomultak fosztogatni,legyilkolni az ott mar joval korabban megtelepedett gepidakat,vishigotokat,szlavokt???!!
  meghogy gazdanep!!marhasag!!

  Szerző: asher alexander | november 9, 2012, 7:43 du. Milyen korábban?!A kárpátmedence MINDIG a szittya népeké volt!A gepidák,szlávok ők hunok ,a gótok meg betelepülő germán alattvalók voltak.

 • asher alexander

  no akkor idezlek,;
  „ELOSKODO, POFATLAN, BETOLAKODOK”
  fojtatom is helyetted a gondolatsort,;
  „………………a hordakban beozonlo -(vereckenel)-Magyeri torzsek,akik a karpatmedenceben 896-ban lemeszaroltak az ott Oshonos Gepidakat,Vishigotokat,es Svatopluk Szlav Fejedelem nepet”-
  na kerem!!
  igy teljes a kep valojaban!!
  CENZOR ki ne torold legyszives!!ez Tortenelmi teny!!

 • asher alexander

  cupido!!
  te szegeny szerencsetlen szellemi nincstelen!!
  sem a gepida torzsek,sem a svatopluk vezette szlav torzse NEM volt semmifele kapcsolatban-(hacsak a hadakozasaik utjan nem egymas ellen)- attila hunjaival!!
  a hunok egy azsiai nepseg,csakugy mint a bolgarok,magyeriek,turkok,alanok,tatarok,mongolok,azeriek,es meg sorolhatnam a vegtelensegig!!

 • asher alexander

  no akkor megsugom hogy a vishigot,es a german az ket teljesen fuggetlen kulonallo torzs,nemzetseg!!az egyiknek semmi koze a masikhoz!!

 • asher alexander

  de!!
  „ha” ugy van ahogy irod,-(nem ugy van,nem is volt ugy sosem!!)-akkor a LEL-(lehel)-vezer kurtjet tessek azonnal kidobni a szemetbe,mert akkor az se igaz hogy Konrad nemet csaszart azzal verte fejbe a Catalaunum-(ma koln)-i csata elvesztese utan!!
  -ahol koztudott hogy a magyeri torzsek seregei csufondaros vereseget szenvedtek a Nemet es Frank lovagok elleneben!!

 • asher! A nemzeti krónikáink melyek tudtak Attila halála után a Dunántúlt elfoglaló keleti gót és hun háborúskodásról, semmit nem tudnak a gepidákról.Annál inkább a Tiszántúlt és Erdélyt benépesítő hun székelyekről,kik a nyugat gyűlöletétől tartva vették fel a székely nevet.A gepidákat egyes források Gebidana Thiuda néven említik,aminek jelentése kapitány törzse,a Tári-i Üngürüsz kapudánnak azaz kapitánynak nevezi Árpádot és a hét vezér törzsét!A gepidákat mindent kisajátítani akaró nyugati krónikás igyekezett kreálta hogy a németek Erdélyre támasztott jogigényét történelmileg megalapozza!Így lettek a nyugati nemzetek elől Erdélybe menekülő székely kapitányokból,Gebidánokból diadalmasan bevonuló germán gepidák!

 • no akkor idezlek,;
  “ELOSKODO, POFATLAN, BETOLAKODOK”
  fojtatom is helyetted a gondolatsort,;
  “………………a hordakban beozonlo -(vereckenel)-Magyeri torzsek,akik a karpatmedenceben 896-ban lemeszaroltak az ott Oshonos Gepidakat,Vishigotokat,es Svatopluk Szlav Fejedelem nepet”-
  na kerem!!
  igy teljes a kep valojaban!!
  CENZOR ki ne torold legyszives!!ez Tortenelmi teny!!

  Szerző: asher alexander | november 10, 2012, 8:38 de. Tényleg NE TÖRÖLD,ez nagyon jó!Szóval a magyarok lemészárolták a gepidákat azaz a székelyeket kik a mai napig Erdélyben élnek,a vizigótokat kik már ott sem voltak,a szlávokat kik valójában eftalita hunok azaz fehér hunok voltak kikért még Attila is fegyvert ragadott!Ez szép volt asher,eszed annyi mint egy ökörnek!

 • de!!
  “ha” ugy van ahogy irod,-(nem ugy van,nem is volt ugy sosem!!)-akkor a LEL-(lehel)-vezer kurtjet tessek azonnal kidobni a szemetbe,mert akkor az se igaz hogy Konrad nemet csaszart azzal verte fejbe a Catalaunum-(ma koln)-i csata elvesztese utan!!
  -ahol koztudott hogy a magyeri torzsek seregei csufondaros vereseget szenvedtek a Nemet es Frank lovagok elleneben!!

  Szerző: asher alexander | november 10, 2012, 8:49 de.Érdekes most a hunok hirtelen magyeri törzsek lettek kiknek állításod szerint semmi köze egymáshoz! Elment neked az eszed,milyen vereség?A rómaiak szöktek meg az éjleple alatt eloldalogtak a mint a megvert kutyák!Egyértelmű hogy győztek a magyarok!

 • Andrási Sándor

  „Egyébként meg, amikor “ugrált a pannon puma, 4 %-os volt a gazdaság növekedése,”
  Ha ez tényleg így volt, mitől lett a GDP arányos államháztartási hiány több mint 30 %-al több a pumások ideje alatt?
  Ha ez tényleg így volt, mitől lett rendre 8-9 % az éves deficit?
  Ha ez tényleg így volt, mitől van az ország ellen az UNIÓ-ba lépés óta túlzott deficit eljárás?
  Ha ez tényleg így volt, miért kellett két nap alatt felvenni az ország nyakába 1 millió Ft/fő mértékű IMF adósságot az azonnali totális államcsőd elkerülésére?
  Ugye, ez a néhány kérdés lényegtelen, csak az a fontos, amit Kóka harsogott a helikopteréből.
  Fontos volt az ugró „pannon puma” duma. Ez része volt a póri nép beetetésének, annak a hihetetlen piramis játéknak, aminek kb. 2 millió magyar a károsultja, és több külföldi bank a haszonélvezője. Az banktitok, hogy kik lettek elképzelhetetlen összegű svájci bankszámlák tulajdonosai ezért az ördögi csalásért.

 • asher alexander

  megkertem mailben a Toronto-i szekhelyu J.D.L. szekciot keresse ki -(az osszes altalam megadott ide a Kanadai Magyar Hirlapra irogato nacifereg pseudonevei!!)-a valodi nevuket,lakcimuket!!
  amint megvan a lista kiteszem ide -(is)- a Netre kozszemlere!!

 • Parittyas! Elismerem keson olvastam joval fentebbi bejegyzesed. Most mar megertem a hozzaallasod az itt folyo vitakhoz. Hat miert nem vilagositottal fol bennunket, hogy a HITKOZSEG tagja vagy. Egesz mas felfogasban olvastuk volna a beirasaidat. Kar, hogy kart csinalsz veluk a HITKOZSEGnek. Ezt persze te nem is tudod.
  Asher Koma!
  Hat mit mondjak: remeg a gatya rajtam, es biztos masokon is, ugy megijesztettel. Igazan kimelhetnel bennunket
  ilyenfajta megrazkodtatastol. Nem csak te vagy oreg. Ha nagyon akarod megirom az email cimemet. Persze csak neked, ha megadod a tied. Mit szolsz hozza??? Ha irok neked, unnepelyesen megigerem, hogy semmifele gyalazo szoval nem foglak illetni(meg a megerdemelttel sem). Oregesen elbeszelgetunk.Jo??? Volna nehany kerdesem, amire, ugy gondolom tudnal valaszolni, de nyilvanosan nem akkarom feltenni. C’mon!!!

 • asher alexander
  2012 november 8
  4:07 du.

  Öreg ember? Ezzel a címmel?:) Rehov h’Hatsmauth
  11131 CFAT ? 🙂
  érdekes kommenteket lehet olvasni, ha ezt a címet beírod a keresőbe 🙂

 • Jávorszky Mária

  Dakota, én beírtam az Asher címét,majdnem elhánytam magamat, bocsi.Egy ilyen senki perverz állat amit ő oda írogat attól az ember gyomra is kifordul. Majd ide jön ez a disznó és becsületes embereket sérteget 87 éves áldozatnak adva ki magát.Remélem elkapja valaki…

 • Érdekes állatfaj a fajmagyar.
  Rinyál , mint a gép , hogy mennyire szar is neki , mert jelen kormány intézkedései már tűrhetetlenek.
  Ugyan volt egy másik kormány , egy másik miniszterelnökkel , de őt nem becsültük !!!!
  Eldobtuk mint hülyegyerek a drága játékszert.
  ÉS miért ?
  Mert a játszótéri ” Vastagjankó ” ( amúgy Viktor ) rámutatott a bütykös ujjával és azt szajkózta :
  ” Ő a hibás , üssétek ”
  És a sok hülye elkezdte ütni jobbról meg balról is.

  Mik a mai felnőtt-gyerekek legfontosabb játékai ?
  1. a benzin
  2. a tej
  3. a kenyér
  4. devizaárfolyam kedvező menete
  Ezek nélkül nem lehet meglenni.Minden egyébb csak smafu.

  Akkor révedjünk a boldog múltba :
  A válság előtti pár évben különös világ volt. Egy szép napon arra riadtam fel , ha üzletelek az USA.-val , akkor csak 150 Forintot kell fizetnem a Dollárért ! A benzin is 230 Ft. volt a legjobb évben. Hónapról hónapra csökkent az ára , de úgy hogy nem nagyon mondták be ezeket a dolgokat. ( Talán mert már akkor is a FIDESZ seggelyukában volt a hivatalos magyar közmédia .És hát ugye a szocik -ugyan nem látványos- de sorozatos és apró sikereit el kellett titkolni. Különben is láthattya aki akarja , mikor benzint vesz.)
  A kenyeret meg lehetett venni 95 Forintért. A tejet 99 Forintért.

  És ma ??
  A benzin most fog emelkedni 10 Forinttal , hogy Matolcsy mester megint megnyilvánult a sajtónak. 420 / literre.
  A tej ára 270 Forint A kenyéré szintén , de emelni fogják 20 % .-al.
  A Dollár árfolyamra azt mondják hogy 220 Forint , de az a valóságban 230-240 Forint, ha venni akarom a bankban.
  ( ÉS emelkedni fog mert Matolcsy megint ahhoz szólt hozzá amihez kiváltképp nem ért : a közgazdasághoz meg a Forinthoz.)

  Szóval kedves feleim :
  Eldobtuk a mi kissé bumfurdi és néha idétlen Ferinket , mert a Sztálinelvtá…bocsánat…a Bütykösmutatóújj rámutatott és azt mondta : LEVELE !
  ( Én is a FIDESZ-re szavaztam majdnem 2010.-ben, csak aztán megjött az eszem.)

  De most , jelen helyzetben ennek @urva országnak egyetlen reménysége van : Gyurcsányferi és talán Bajnai Gordon.
  Nekik egymást kellene kiegészíteniük :
  Gyurcsánynak példátlan politikai tisztánlátása van és kialakult a maga karizmája is. Bajnai sajnos nem politikus alkat , de igen jó szakember. A válság idején NEKI sikerült Magyarországot emelkedő pályára állítani. Ez le van írva , nem lehet elhazudni.A számok azok nem holmi jogi csürés-csavarás , hogy ha akarom széna, ha akarom szalma, de az is lehet hogy zabasztag !
  Ezt a stílust hagyjuk meg a mosthatalmonlévőknek.

 • Andrásikám tépje csak a száját.
  Gondolom eléggé szenilis ahhoz hogy kiment valahogy abból az okos fejéből hogy közben volt egy világgazdasági válság is.
  Nem tűnt fel magának ?
  Hááát…irígylem érte. Biztosan akkora jómódban éli napjait hogy ilyen apróságokat momentán nem vesz észre.
  Bezzeg amiket a Kuruicinfó öszehazudik , azt ideönti.
  Nem értem magát.
  Ha jómódban él akkor megengedhetné magának a Nemzeti Színház kivételesen nívós darabjainak a megtekintését is , ( már ameddig lehet mert nyártól azt is átalakítják FIDESZ-JOBBIK szócsőnek ) és nem szorulnék rá a Kurucinfó sivár mocskolódásainak a napi fogyasztására.
  Dehát maga tudja..

 • Asher

  aki keres, talal:)

 • Jávorszky Mária
  2013 január 2
  9:13 de.

  Én mondtam, kedves Mária, hogy meglehetősen érdekes dolgokat lehet olvasni a Rehov h’Hatsmauth 11131 címen, ha megnézed a google-ban:)

  Ennyit asher pajtásról:)

 • asher alexander

  nyilasmisi!
  mit is……..??!

 • Jávorszky Mária

  Kedves Dakota!
  Érdekes amint ő ott bevallja, hogyan verte fejbe az anyját egy lapáttal és azóta valahogy csendesebb lett – ami elég őszintének tűnik, mert miért is dicsekedne ilyesmivel az ember.Pszichiátriai esett.

 • Jávorszky Mária

  Na meg a nick neve is nagyon illik hozzá,olyan jellemzően kreatív.

 • Jávorszky Mária
  2013 január 12
  4:41 de.
  én kiskegyed esetében nem igazán akarnám orvosilag megítélni a másik pszichés állapotát.
  az ilyesmi elég rosszul mutat a kórlapján 😀

 • Jávorszky Mária

  Ille István!
  Bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű.
  he………

 • Brumi írja 2012 november 1
  11:05 de: „Most ő (Orbán) Magyarország legkevésbé kedvelt politikusa…”
  – Az igazság pedig ez: Ma 2013.05.06. van. És most ő (még mindig ő) (Orbán) Magyarország legkedveltebb politikusa! És úgy tűnik, hogy még 2014-ben is az lesz! Ezen az oldalon, minden Orbán-ellenes és fideszellenes hozzászólás (a cikkel együtt) mind HAZUGSÁG! Felesleges bármit is ezen a lapon bármit is elolvasni! Hazugságokat?! Minek?!

 • hangya
  2013 június 6
  4:33 du.

  Ezt nem mondanám, kedves hangya.
  Van itt sok érdekes dolog is 🙂

 • Csak úgy mondom :
  Mai nappal 356 Forint lett az EURO…ha venni akarom.

 • Naaaaaaaa… a Gold Change-nél 313-ért lehet venni, de még a KDB Banknál is csak 318.

 • Szollár Zoltán

  Szégyelljék magukat liberális bolsevikok akik ilyen alaptalan hazugságokat írnak a magyarok nevében.

 • Judith Kopácsi

  Szollár, ne cimkézz, mert rád is ragasztanak ám, cserében néhányat.

 • asher alexander

  szollar!
  nos aki irta az minden csak libsi es bolsevik nem!