Emlékezetpolitika – mélyponton

2016 március 12 10:25 de.100 hozzászólás

Magyarország a napokban adta át a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség soros elnökségét Romániának. A kormányzat emlékezetpolitikájának legfőbb jellemzője – még az elnökség évében is (2015. március 9.–2016. március 8.) –, hogy szinte kizárólag rasszistákról neveznek el közintézményeket, közterületeket, csakis antiszemiták tiszteletére állítanak fel szobrokat, vagyis 2015–2016-ban is az ordas eszmék szításában jeleskedett a kormány.

Idézzünk fel néhány példát…

A Hóman-szobor felállításának terve csak hazai és nemzetközi nyomás hatására bukott meg. A műemléket Székesfehérváron állami tulajdonú területen, 15 millió forintos Igazságügyi Minisztériumi támogatással óhajtották volna megjeleníteni.

Vigaszul, idén, március 16-án a Hóman Alapítvány nemrégiben elhunyt ötletgazdája, kurátora, Varga Sándor András kapja meg a helyi sajtódíjat, az úgynevezett Penna Regia-díjat. Mint kiváló pártkatona, ő alakította meg éppen ebben a városban az első médiacentrumot („pilot projekt”), s példáját minden nagyobb városban követte a fideszes önkormányzat.

Donáth György rasszista politikus mellszobrának avatása az Üllői út és a Páva utca sarkán. Az avatásra a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából, február 24-én délután háromkor került volna sor. Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke és Boross Péter volt kormányfő jelenlétében. Az avatás meghiúsult, az eseményt a helyszínen lévő ellentüntetők megakadályozták. Két nappal azután, hogy meghiúsult fajvédő Donáth György szobrának felavatása – váratlanul, minden előzetes bejelentés nélkül – titokban lebontották, és csak a házfalhoz rögzített posztamens tátongott az üllői út sarkán. A talapzat feliratát is eltüntették, de pár órán belül új feliratot kapott. Donáth György a Magyar Élet Pártja budapesti elnökeként, a zsidó-törvények lelkes támogatójaként egyesület alapított az „idegen fajok” elleni küzdelem jegyében.

Garai-Édler Eszter

Garai-Édler Eszter

A központi emlékezetpolitika évek óta megtűri, sőt engedélyt ad a Kitörés napja vagy – ahogy a neonácik nevezik – a Becsület Napja megemlékezésről. Hagyományőrzésre hivatkozva nyilas és SS egyenruhában évről évre nyilaskeresztes szellemiségű szervezetek vonulnak Budapest utcáin.

Ahogy minden évben, az idén is 2016. március 12-én a Pax Hungarica fővárosi csoportja Szálasi Ferencre emlékezett, a hungarista vezető kivégzésének 70. évfordulója alkalmából. Koszorúzással egybekötött ceremóniát tartottak éppen ma 12 órakor az Új Köztemető 298-as parcellájánál. Emlékezzünk a Nemzetvezetőre! – kegyeleti megemlékezés Budapesten az Új köztemetőben (más néven Rákoskeresztúri új köztemető vagy Rákoskeresztúri sírkert), Kőbányán.

Donáth Ferenc a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezet elnöke és Csapody Tamás évekkel ezelőtt terjedelmes MTI-nyilatkozatban hívták fel a figyelmet a 298-as parcellában kialakult tartós botrányra. Csapodyék nyilvánosságra hozták, hogy a rákoskeresztúri Új Köztemető 298-as parcellájában számtalan háborús bűnös sírja van, amelyeken márványtábla, kopjafa és nemzeti szalag és címer látható. A Nemzeti Panteon nevet viselő hungarista búcsújáróhely botrányparcellának nevezett nemzeti és a nyilas ünnepeken nem véletlen a folyamatos újnyilas jelenlét és az újnyilas felvonulás: az emberiség elleni bűneikért halálra ítélt bori keretlegények sírjai találhatóak itt, többek között Radnóti Miklós gyilkosa Tálas Andrásé is.

Pedig Szálasi története a legismertebb a magyar történelem legszégyenteljesebb időszakából.

Szálasi 1944. október 16-án német segítséggel, puccsal került hatalomra. A nyilaspuccs mintegy fél évvel hosszabbította meg a magyarországi hadszíntéren folyó harcokat. A nyilas uralom alatt a budapesti zsidóság ellen elkövetett atrocitások, gyilkosságok közismertek.

A nyilas rezsim alatt körülbelül 50 000 zsidót deportáltak és 30–40 ezret gyilkoltak meg. Naponta több ezer munkaszolgálatost hajtottak nyugat felé erőltetett menetben, a halálmenetekben vonuló egyik század tagjaként halt meg Radnóti Miklós is.

Nyilas karhatalmisták rendszeresen törtek be az éhező családokkal zsúfolásig telt épületekbe, kirabolták és Dunába lőtték a zsidókat (becslések szerint 4–10 ezret). A fegyveres hungaristák teljes terrorban tartották az egész várost, még rendőri különítményeket, honvédeket is lefegyverezték. Szálasiék több tízezer zsidót szolgáltattak ki a náciknak.

A magyar kormány évek óta megtűri a szélsőséges, rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat! A demokraták hiába igyekszenek szembeszállni ezzel a politikával.

Utoljára 2013-ban tiltakoztunk a nyilas vezér sírja előtti koszorúzás ellen, sajnos azóta ez elmarad.

A PAX HUNGARICA mozgalomról.

Korábban Vér és Becsület Kulturális Egyesület néven működött, de 2005-ben a bíróság jogerősen feloszlatta. De azóta PAX HUNGARICA néven ugyanúgy uszít a roma és zsidó közösségekkel szemben.

Nálunk így áll az emlékezetpolitika, amely ráadásul cinikus és hazug; azt hirdeti, hogy a magyar kormány a legszigorúbban fellép minden szélsőséges, rasszista, antiszemita megnyilvánulás ellen.

Garai-Édler Eszter

100 hozzászólás

 • Emlékezet politika ? Én inkább a szégyentelenség politikájának nevezném, bár a végeredmény ugyanaz marad. Arról már régen letehettek azok a jóérzésű magyarok, akik valamiféle bevállalást vártak a harmincas-negyvenes évek véres eredményű ocsmányságaiért, de a felújításra talán azért mégsem voltak elkészülve. Talán ők is néhány szégyentől piruló arcokat találtak volna helyénvalónak a kétesértékű bronzfigurák helyett. Manapság a posványba való visszasülyedés korszaka dívik Pannoniában. Olyan posvány ez ahol a mélység még ismeretlen meg az se, hogy ” miként lehet ebből majd egyszer kikászálódni ? „

 • Garai-Édler Eszter

  Itt van még egy vérlázító példa: Mindszenty Józsefről elnevezett emlékközpontot hoznak létre több milliárdért

  Mindszenty József: „Azt hittük, hogy az a nemzetrontó, vallásmételyező galíciai zsidó horda, amelyik elözönlötte sáska módra hazánkat, végképpen megszűnik itt létezni. Azt hittük, hogy ez a bűzös fekély, az a förtelmes gennyező seb, amit egyszerűen zsidónak hívnak Magyarországon – orvosi műtét alá kerül”

  „A zsidókérdés [az első zsidótörvénnyel] tehát végre a megoldás útjára kerül. […] Megvalljuk a törvényjavaslat minden jó szándéka ellenére kezdő lépésnek sem teljesen kielégítő.”

  http://24per7.info/juszt-laszlo-mindszenty-jozsefrol-elnevezett-emlekkozpontot-hoznak-letre-tobb-milliardert/

 • Én meg a 45-50 es évekre hiányolom az emlékezést!.
  Hány ártatlan embert akasztottak, internáltak és börtönbe tettek akkor!

 • Mert itt nincs állami (kellően burkolt) antiszemitizmus.

  Azthiszik a külföld még mindig semmit nem ért az egészből.
  Aztán csodálkoznak ha a turisták arra panaszkodnak hogy alig alig állnak szóba velük a határokon túl.

 • Bocsi Géjza, otthon voltam szeptemberben. A belvárosban Pesten alig lehetett közlekedni a sok külfölditől!

 • Eszter, elolvastam a mellékelt linket, ami Mindszentyről szólt.
  Juszt László kitünően hazudik, köztünk mondva. Mivel, sajnos öreg vagyok és éltem otthon amiről a szöveg írt, a bizonyitani tudom, hogy nem igaz.
  T.i. Mikor a numerusz clauszuszt és más akkori politikai irányzatok voltak, még csak egy egyszerű plébános volt Mindszenty, sem rangja, sem hangja a poltikában nem volt.
  Az idézet, ami a szövegben áll a zsidókról, az is hazugság lehet, 1919-ben pláne nem nyilatkozhatott
  és nem mondhatott nyilvános véleményt a zsidokról, ami megmarad az utókornak.
  Majd azt is magyarázza el Juszt, ha ez igaz, akkor hogy lehet, hogy Mindszentyt a nyilasok letartoztatták és Sopronkőhidára vitték. Itt megismertem egy volt akkori bírót, akihez HOZTÁK Sopronkőhidára, de ő elengedte.
  Azért tartoztatták le,mert védte és bujtatott zsidókat.

  Hazudni könnyű, főleg arról, aki már nem tudja megvédeni magát.

 • A nyilasok börtönében[szerkesztés]
  Részlet a wikipédiának Mindszenty életrajzából.

  Amikor a nyilas hatalomátvétel után 1944. november 4-én Szálasi Ferenc esküt tett a Szent Koronára az új nyilas hatóságok minden közalkalmazottól megkövetelték, hogy esküt tegyen a nyilas hatalomra. Ekkor készítette Mindszenty azt a tanulmányvázlatot, amelyben összefoglalta hitvallását, írásának címe: Juramentum non – nincs eskü. Alcíme: A forradalmat és az Egyházat egyszerre szolgálni nem lehet.[21] Amikor a front elérte a Dunántúlt, Apor Vilmos győri , Mindszenty József veszprémi, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát a Dunántúl főpásztorainak memoranduma volt az tiltakozó levél, amelyet az ország elpusztítása és a zsidóüldözés ellen fogalmaztak meg.[22] Mindszenty püspök a harcok beszüntetését követelő, Dunántúl főpásztorainak memoranduma címet viselő iratot 1944. október 31-én személyesen adta át a a nyilas kormánynak.

  „ A Sztójay kormány 1944. júniusában gettóba záratta a zsidókat. A könyörtelen intézkedésre az Egyház azzal válaszolt, hogy védelmébe vette az üldözötteket. A Püspöki Kar igen erélyesen tiltakozott az új hatalomnál és körlevélben is tudomására hozta az egész ország közvéleményének felfogását. (…) Közbenjárásunknak köszönheti a budapesti zsidóság, hogy nagy részben megmenekült a gázkamrától. A püspöki kar állásfoglalása után az egyházi intézmények minden rendelkezésükre álló eszközzel, a papok és apácák, pedig életük és szabadságuk veszélyeztetésével is védelmére siettek az üldözötteknek, és pedig mind a megkeresztelt, mind a meg nem keresztelt zsidóknak …
  …Budapesten megpróbáltam összehívni a Felsőházat, hogy a rendkívül súlyos helyzetben megtárgyaljuk a lehetséges magatartást. De nem találtam egyetlen püspököt sem Budán. A világi tagok pedig dermedten, egyik napról a másikra tengették életüket a náci megszállás és a nyilaskeresztes terror tetőfoka idején. Apor püspök velem együtt úgy gondolta, hogy a fanatikus eszméiktől megszállott nyilas vezetőknél aligha fogunk eredményt elérni, mégis úgy találtuk, hogy a nemzet és híveink védelmében vállalnunk kell történelmi felelősségünket. Memorandumunkat a négy főpásztor aláírásával ellátva magam vittem személyesen Budára

  [23][24] Két hét múlva papjaival együtt letartóztatták. A memorandum négy aláírója a nyilasok célkeresztjébe került. Mindszenty 1944. december 22-én került a sopronkőhidai fegyházba 26 pappal és kispappal együtt, és a háború utolsó karácsonyát is ott töltötte. Sopronkőhidán raboskodott, majd december 29-én boldog Apor Vilmos vértanú püspök közbenjárására átvitték a Isteni Megváltó Leányai apácarend soproni kolostorába és házi őrizet alatt tartották. Itt nyerte vissza szabadságát a szovjet csapatok 1945. április 1-jei bevonulásakor. 1945. április 20-án tért vissza püspöki székhelyére, Veszprémbe.[25]

  Érseki kinevezése[szerkesztés]

 • Érdekes spíné ez a figyelőnő – 3:01, mint egy rögeszmés…

  Ahogy valami, a jobboldalt leleplező írás itt megjelenik, nem ám annak részleteit cáfolja, hanem k a p á s b ó l, gondolkodás nélkül . l ő… Érzelmi alapon, csípőből tüzel. Teszi ezt az, aki folytonfolyvást a maga „demokratikus 56-ával” dicsekszik… Hát igen az ilyenek tették olyanná azt a zendülést, amilyen lett… Vajh miért is kellett neki oly gyorsan elhúzni a csíkot itthonról…? Mert csak tüntetett ?

  Mondja kedves ! Maga már akkor is célzás nélkül lőve, vagy csak lincselve ölt embert a pesti utcán ?

  Ami a pillanatnyi kommentelt kívánságát illeti, hát’45-től a kommunisták és a kisgazdák földet osztottak. Több-tízezer katasztrális hold termőföldet – a már ezer éve földéhes parasztság számára stb. Bizony, a nagybirtokokat számolták föl. Irányításuk alatt hozták be az új Forintot is (még ma is az él) a teljesen devalválódott Pengő helyett, és újjá építették a romokban heverő országot, amit a horthysta és a német hordák áldásos tevékenysége tett a földdel egyenlő háborús romhalmazzá… Nem sokkal később már az ipar újra termelt, a dolgozóknak volt munkája és a mezőgazdaság biztosította ellátásukat a legalapvetőbb élelmiszerekkel… stb. – egy ilyen totális háború után. Persze a „reakció” azaz, az e folyamat során elkerülhetetlenül sértetté lettek számára makacs ellenállásban testesült meg, ami viszont az államot nemcsak velük szemben tette merevvé és diktatórikussá… Az ún.”ellenállók” és követőik számára már a felszabadulás (az elvesztett háború) ténye is, és az azt mégiscsak követő első gazdasági sikerek ténye is a szembenállás célpontja volt.
  Ennek a reakciónak volt a kicsúcsosodása 1956., amitől ők akkor a végső leszámolást remélték – vagy másfél hétig tartott.

  Aztán, az azt követő ’57-es Május elsején, a filmfelvételek tanúsága szerint is, a ligetben mégiscsak milliók tettek hitet a rendszer mellett…

 • Eszter és Chris!

  Miután figyelő kirakta ide ezt az életrajzot, javaslom az Eszter kommentjéhez mellékelt Juszt László féle Midszenthy életrajzot is teljes egészében itt leközölni . Előre is köszönöm: KB

 • KORDON BLUED

  2016 március 14
  7:41 de.
  Nagyon téved, uram és rosszindulata határtalan, valóban egy megrögzött Kommunisata! Igen kiírtam.
  Már ami a földosztást illeti, az előbb utobb maguk nélkül is megtörtént volna. Tudja, NEM Magyarországon volt csak hatalmas földbirtokok,, olvasson kis angol történelmet, vagy irodalmat. Egész Európában így volt, a II:Világháborúig. Az ipari forradalom után lassan a társadalmi rend megváltozott és Angliával az élen modernizálodott, mindenféle „forradalmi” vagy kommunista befolyás nélkül.
  Ami meg az 56-os forradalmat illeti,addig nem volt baj, mig az orosz benem tette a lábát és ágyúval lőtte a forradalmásokat. Az ÁVÓS tisztet, akit felakasztottak a Köruton, egyetlen volt mintának a forradalmároktól. Mivel köztudott, hogy mit művelt évekig az ÁVH ártatlan embrekkel. Egy forradalom mindig bosszú egyik jele.
  Az 56-os meg, az orosz megszállás éa a Rákosi kormány ellen volt.Ahhoz képest,amit 11 évig elszenvedett tőlük a nép, kevés gyilkosság történt mégis.
  A forardalmat a magyar diákság és munkásság kezdeményezte, ha az okt,23 .tüntetést nézzük.
  Maguknak Kádár árulása és az orosz erős jelenléte volt a segítség, amivel leverték a nép akaratát.
  Szörnyű, véres megtorlás, 360 fiatal kivégzése követte ezt!
  Ez az igazság!
  Ha meg Mindszenty életrajza hitelsebbe Juszt László rágalmaival, mint a hivatalos weekepédia szövege, higgyen azt amit akar!

 • Figyelő
  56-ban ugyan gyerek voltam, de az biztos, hogy a nép NEM Horthy
  cendőreit és Szálasi keretlegényeit várta vissza !
  Ha itthon marad, akkor hallhatta volna az újpesti, ózdi stb. munkások véleményét is, akik a háború romjaiból igyekeztek felépíteni az országot.

 • Jav: csendőreit
  Az említett munkások – több millióan – normálisan akartak élni, ezért is nem indult el Vörös Csepel és a Váci út, hogy részt vegyen a „forradalomban”.

 • mávtelep,
  tudom miért indult el a Vörös csepel, elegük volt nekik is a szovjet uralomból. Ez volt a forradalom, ha tetszik, ha nem!
  Sem Szálasit, sem csendőrt nem akart senki, az orosz tankokat akarta , hogy elmenjenek, Rákosi Mátyással együtt!
  Hogy Kádár éa az ő korabeli történelmi könyvei mit mondtak, az mind hazugság volt!

 • Göllner András

  @ Garai-Édler Eszter

  Köszönet az alapos munkáért. Örülök, hogy nem zavartatja magát a Figyelő néven csalinkázó Bencsics Klára, a.k.a. Figyelmetlen úrhölgy slamposságaival. A Fidesz montreáli házmester-nénikéjének elég ha kap egy nagy adag narancssárga pamutot, hogy egy mackó felsőt köthessen belőle hősének, majd átadhassa azt a magyar huszárnak, egközelebbi magyarországi útja alkalmából.

 • Garai-Édler Eszter

  KORDON BLUED! Igen, ez nagyon jó ötlet, mert nagyon ellentmondásos Mindszenthy története. Nos, az viszont semmiképpen nem meggyőző érv Mindszenty mellett, hogy Szálasit nem támogatta. Hitler sem bízott Szálasiban. Hitler Telekit támogatta a nyilasokkal szemben. Hitler Szálasit és pártját a háta közepébe sem kívánta, őket csak legutolsó lehetőségként tartotta számon. Szálasi zsidópolitikája a keményvonalas náciknak mérsékelt volt, ugyanis Szálasi nem akarta a zsidókat kiírtani. Szálasi zsidóügyi terve a kitelepítés volt, főleg Palesztinába, és kényszermunkára akarta ítélni őket. A lényeg, hogy a zsidók továbbra sem lehettek a magyarokkal egyenlő állampolgárok, de nem akarta őket megölni. Az biztos 1944. március 19-ig a németek megszállását egy 25 esztendős politika konzekvenciája hozta, amit a Horthy-kor fémjelez. Mindszenty a legitimizmusnak nevezett Horthy-kori politikai irányzathoz tartozott. Mindszenty, mint utolsó ellenálló a kommunista követelések elutasításában komoly elvi szerepet vállalt, de magatartásával azonban nem a demokráciát védte a kiépülő diktatúra ellen, hanem a Horthy-rendszer erőivel folytatott utóvédharcot. Mindszenty ugyanis az 1945 után kialakult helyzettel szemben egyértelműen a Horthy-rendszer mellé állt. Egy szó mint száz Mindszenty kanonizálása is tökéletesen beleillik a Horthy-kor relativizálásába, abba a politikába, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy rehabilitálja és dicsőítse a Horthy-korszakot.

 • Eszter, sajnos rögeszmékkel nem lehet vitázni.
  Először is, hol volt már Horthy, mikor Mindszenty hercegprimás lett! Másodszor a kanonizálást Romából intézi a pápa.
  Ajánlanám, a hiteles életrjzát olvassa el.

 • Eszter, rosszúl tudja Szálasik is. Addig NEM volt Buadapesten deportálása a zsidóknak, amig Szálasi nem került hatalomra.
  Mivel szerencsére, más csak féléve volt a felszabadulásig, nem sikerült neki a pesti zsidókat is deportálni.
  Sajnos, átéltem az t a kort és tudom tisztán az eseményeket.
  Ami meg Mindszenty életrajzát érinti, aki igenis védte a zsidókat a nácik el is vitték ezért. Probáljon magán erőtvenni, és üsse be a Googleba Mindszenty József nevét, és a wikepádiában olvassa el az élettörténetét.
  Nem hinném, hogy a link Mindszenty párti lenne.

 • Garai-Édler Eszter

  Figyelő, valóban nem lehet vitázni rögeszmésekkel, idiótákkal meg nem érdemes.

  1. Ki beszélt itt Mindszenty hercegprimás kinevezésének (1944. március 25) utáni időszakáról. Sokkal inkább az ezt megelőző éveinek megítéléséről lehet és van szó.
  2. Nem bibliai kanonizációról beszélek. A kanonizáció ebben az értelemben egy személynek vagy műnek valamely kánonba való bekerülését jelenti. A szellemi-kultúrális élet fejlődésének egy pontján megindult a múlt emlékeinek vizsgálata, válogatása, a végleges szövegek kialakítása. Ezt a folyamatot nevezzük kanonizálásnak.

  Nos, akinek kanonizáció szó magyarázatra szorul, azzal elég nehéz diszkussziót folytatni.

 • Garai-Édler Eszter

  Na de beszélhetünk erről is kedves Figyelőm, de FIGYELJ nagyon!

  „Mindszenty Józsefet 1944. március 15-én szentelték fel veszprémi püspöknek, és a nyilasok 1944. november 27-én tartóztatták le, mert nem engedélyezte, hogy a püspöki palotába katonaságot, illetve prominens menekülteket elszállásoljanak. A két időpont között több olyan esemény is történt, amelyet némi eltéréssel vagy kifejezetten ellentmondóan idéznek fel a történetre visszaemlékezők.

  Mindszenty szembeszegülését a nyilas rendszerrel hívei leginkább ezzel a novemberi letartóztatásával demonstrálják. Van azonban néhány olyan dokumentum, amely azt sugallja, hogy a püspök nyilasokkal szembeni ellenállását inkább az egyházi hatalom, az egyház szuverenitásának megsértése váltotta ki, és kevésbé játszottak közre általánosabb politikai-elvi megfontolások. A Veszprémi Népújság 1946. február 24-ei száma tudósítást közölt a Szálasi-per azon részéről, amikor Vajna Gábort, a Szálasi-kormány belügyminiszterét hallgatták ki: Vajna „az egyik népbíró kérdésére azt válaszolta, hogy Mindszentyt azért tartóztatták le, mert nem akarta engedni a püspöki épületbe beszállásolni a katonaságot. Arra a kérdésre, hogy nem azért tartóztatták-e le, mert valamilyen tekintetben a nyilas rendszer ellen fordult, Vajna határozott nemmel válaszolt.”

  Forrás: http://beszelo.c3.hu/cikkek/mindszenty-vitatott-honapjai-veszpremben

 • Garai-Édler Eszter

  Fontos írás:

  MINDSZENTY VITATOTT HÓNAPJAI VESZPRÉMBEN
  http://beszelo.c3.hu/cikkek/mindszenty-vitatott-honapjai-veszpremben

 • Eszter:
  Vagyis hogy nem elég tisztességesnek látszani , annak is kell lenni.
  Mindszentytől távol állt minden amit mi humánumnak nevezünk.

 • Eszter, a beszélő sem pártatlan, tehát nem érdemes erről a témáról vitázni.. És sem te, sem Géyza!
  Mivel azt hiszem idősebb vagyok mindkettőtöknél, van annyi jogom, hogy tudjam kinek van igaza , abbahagyom.Na, és természetesen a beszélőt is ismerem. Viszont a hívatalos életrajz amit ajánlottam pártatlan, inkább annak hiszek.

 • Figyelő:
  A minap kénytelen voltam igazat adni egy cimborámnak, akinek az életkora pontosan az enyém fele.

  Ilyen világot élünk…

 • Figyelő, (9:49)

  Lehet Figyelni . s z e m e l l e n z ő b e n ??? 😀

  .

 • Géyza, az „idősebb” vélemény burkolt akart lenni. Senkinek, semmi köze a koromhoz. Csak éppen én OTT voltam,átéltem Mindeszenty korát, az üldőzését és a tárgyalását! Engem is lecsuktak két év mulva ugyanazok, Isten hitem miatt.
  A Googleban lévő életrajza hiteles és messziről bizonytja amin átélt akkor.

 • Figy Elő ! Mitől is „hivatalos” az az életrajz egy tudományos, elemző, minden részletre kiterjedő történelmi munkával szemben ?

 • Figyelő:
  So’se adj a Wikipédiában leírtakra , hacsak nem matematikai vagy műszaki problémára vagy kiváncsi.
  Ez utóbbiak megbízhatóak.

 • Figyelő 1:14
  Érdekes az állításod, hogy Isten hited miatt csuktak le.
  Az igaz, hogy a rendeket betiltották – apáca rokon haza költözött a fivéréhez -, de Pannonhalmán (is) működött a gimnázium, az első áldozás, bérmálás a katolikus családoknál úgyan úgy magától értetődő volt, mint 50-100 évvel ezelőtt.
  A templomok azokban az időkben is miséztek, hittanórákat tartottak.
  Akkor hogy us van ez ???

 • Figyelő
  2016 március 14
  9:49 du.
  Lehet, megleplek, de tudni valamit,. vagy hinni valamiben, nem ugyanaz…

 • mavtelep,
  Az úgy volt 1951.ben, hogy egy osztálytársnőm feljelentett a KISZ-nél, ami továbbadta azt az ÁVH-nak.
  Amit mondtam, annyi volt, hogy a mondatban,én hiszek Istenben.

 • .Dubois

  2016 március 15
  1:18 du.
  Bocsi, de mennyivel „tudományosabb” Juszt László és a beszélőben írt életrajz, mindt a Googel-é?
  T.i. van annyi gyakorlatom, hogy tudjam, egyik előbbi sem pártatlan, tehát hiteltelen!

 • Figyelő

  Úgy tudományosabb, hogy mint Eszter is, korabeli történelmi erejű dokumentumokra való hivatkozásokat is közöl – vagy huszat.
  Ezeknek bármely olvasó utána nézhet…
  .

  Egyébként, mi akkortájt a Váci úton laktunk és nagyobb ünnepeken a közeli kápolnából ezen a főúton mindig katolikus körmenet vonult végig. Még osztálytársaim is résztvettek rajta. – Egyiket sem csukták le.

 • Figyelő kedves !

  Ismét megkérdezem, mert itt mindent összehordott, csak éppen nem válaszolt…
  Akkor hát lőtt, vagy lincselt kiskegyed, amiért aztán annyira futnia kellett kifelé ? Avagy csupán gazdasági menekültként húzta a csíkot oly sürgősen kifelé – ahogy ma Orbán ezt nevezi…

 • Egyébként a lincselésből kifelejtette a Köztársaság téri hatalmas vérengzést. Ott vagy harminc ember koncoltak fel. Nem ott volt magácska véletlenül?

  Amúgy, csak úgy mellesleg, a Szovjetek Nagy Imre felszólítására elhagyták Magyarországot, viszont épp az említett pártházi vérengzés hatására tértek vissza Budapestre, már jóval nagyobb létszámmal, mint ahogy annak előtte itt állomásoztak…

  .

 • Figyelő
  2016 március 15
  3:41 du.
  Azé’ ez a kiszes társaság egy iggenpenge, zseniális csapat volt, hamár a megalakulásuk előtt hat évvel képesek voltak téged feljelenteni…..

 • Kordon Blued, ha megengeded kiegészítem írásodat:
  A szovjetek második visszatértítésére egyrészt a fehérterror elszabadulása adott okot aképpen , hogy Kádár János és csoprtja erre (sajnos jogosan ) hivatkozva segítséget kért az oroszoktól.
  A többit ismerjük.

  Tehát elmondható hogy ötvenhat bukásának az eredeti oka a bűnözői csoportok rémtettei voltak.

  Ezek ma nemzeti hősök , Nagy Imrét meg mintha felejtenék.

 • falusi, lehet, hogy Disznek hívták, már nem emlékszem a nevére.

  És akkor mi van?
  Talán hazudok a kedvedért? Nekem NEM szokásom!

 • Figyelő:
  Én ismerem Juszt Lacit személyesen , féligmeddig egy asztaltársaságban voltunk annó.

  Egy nagyon becsületes , nagyon korrekt újságírónak ismertem meg.

  Nem véletlen hogy ez a mostani , „rendszerbe-símuló” újságíró társadalom kivetette magából.

  MA nincs Magyarországon korrekt újságírás. A cenzúra rendkívül fortélyos rendszere van :
  Az öncenzúra.
  Mert így egyszerűbb a megalkuvóknak. (megtarthatják az állásukat.)

 • Figyelő!

  Ha minden tényre, történésre olyan jól- és mint írja – „tisztán emlékszik” mint a saját életrajzára, akkor nagy sz@rban lehet!

  Tisztáznia kéne (először magában) hogy valójában hányszor is volt lesittelve, aztán ha akarja ossza meg a fórummal, bár nem elvárás, de ha már úgy döntött, hogy életének legkényesebb szakaszait is megosztja a KMH olvasóival, legalább írjon igazat, vagy ha erre bármi oknál fogva képtelen, akkor tegye hozzá, hogy „én így emlékszem, de sajnos a memóriám már nem tökéletes”, és akkor irományait legálisan is fenntartással kezeljük – mert egyébként is ez a helyzet, de akkor legalább van rá némi mentsége!

  Maga ugyanis annyit zagyvál össze súlyos történelmi tényekről(is) a saját múltján kívül – hogy az már egyenesen arcpirító!

  Hónapok óta magyarázgatja, hogy magát még a gimnáziumban feljelentette egyik társnője,mert 1.csúnyát mondott Sztálinra, 2. mert letépkedte a folyosón lévő (faliújságon?) plakátokat! Ez a két variáció rendre visszaköszönt, aztán jött az ÁVH, majd a „legfelsőbb bíróság” aki 1 évre ítélte, melyet a fiatalkorúak börtönében kellett letöltenie! Egyszer börtönről ír, máskor fogházról,ahol az igazgatónő emlékiratait kellett legépelnie, erre írtam egy alkalommal, hogy na ezt még kilehetett bírni, ezért felesleges volt Kanadáig loholnia,mert 1956 után nagy valószínűséggel a kutya sem foglalkozott volna magával, ha csak ennyi a vád, és a büntetését letöltötte!

  Most viszont azt írja, hogy 51-ben az „Isten hitéért” jelentette fel az „egyik lány” a KISZ-nél, aki aztán továbbította azt az ÁVH-hoz!(ez az ÁVH tűnik egyedül „állandó elemnek” a visszaemlékezéseiben) Túl azon, hogy a KISZ – ami egyébként 1957-ben alakult meg Budapesten és 1989-ig működött!- csak abban az esetben foglalkozott volna magával bármilyen szempontból is, ha maga KISZ tag, és ez azt is jelentette volna,hogy maga 1957-ben még Magyarországon volt, és csak ezután következett az ÁVH és az egy éves bebörtönzés… stb

  A helyzet pedig az, hogy Ön 1951-ben, amikor az állítólagos feljelentés történt „Istenhite miatt”, 19 éves volt, tehát már rég nem kiskorú, még az elkövetés pillanatában sem, hát még az eljárás lefolytatása és a büntetése letöltésének ideje alatt…! Ha ez valóban így történt akkor egyszer s mindenkorra felejtse el a kiskorúak börtönét! Ha viszont valóban a KISZ-nél jelentette fel az „egyik lány”, akkor az 1957-nél előbb nem történhetett! Ez esetben viszont nem stimmel a lelépése, hiszen azt több alkalommal is leírta, hogy 1956 -ban húzta el a csíkot, egészen pontosan november 22-én !
  Valamint döntése helyességét alátámasztandó, nem egyszer hivatkozott rá, hogy 1957- januárjában az édesapja szerint két egyenruhás férfi kereste az otthonában, akik miután apjától megtudták, hogy Ön már nincs az országban, hanem biztonságban van kinn, elköszöntek és elmentek! ( ez sem stimmel, mert akkoriban ez nem így működött, de talán ez most mellékes )

  Van egy harmadik variációja is, ami szerint 56-ban – bár Ön nem akart, a vőlegénye unszolására, vagy inkább zsarolásának hatására mégiscsak elment. Ő ugyanis azzal bírta jobb belátásra, hogy ha nem megy, akkor ő is itthon marad, és ezt Ön igazán nem vette volna a lelkére! Őszintén szólva megér ennyit egy vőlegény? Szerintem nem, csak abban az esetben, ha már rég nem vőlegényről hanem férjről volt szó!Ugyanis a „Tejkék Balaton” c. cikk alatt nosztalgiázva azt írja ( ha jól emlékszem épp falusival keveredett hasonló vitába) hogy utoljára 1956 nyarán volt a Balatonnál, a férjével…. ! Hoppá! Szóval 1956 nyara és novembere között Ön elvált, szert tett egy újabb vőlegényre, akinek unszolására itt hagyta az idős, beteg nagyszülőket és az apukáját, és huss….. tovaszállt!
  Vagy hogy vitelezte ki a nyári férj után a novemberi vőlegényt?

  Nem véletlenül kérdeztem hát, hogy hányszor volt büntetve? Egyszer 1951-ben, másodszor 1957-ben? Van egyszer egy 1951-es feljelentés a Sztálinos-faliújságos eset miatt amit az ÁVH követett, és van a másik, amit az istenhite miatti KISZ feljelentés hatására szintén az ÁVH követett? Ám ha az 57-es KISZ feljelentéhez nagyon ragaszkodik, akkor lehet, hogy még KISZ tag is volt? Ez nálam ugyan nem jelentene semmit, max. az Ön számára teljes meghasonulás…
  Úgy egyébként a Kommunista Ifjúsági Szövetség ( mert hogy ez lenne a KISZ!) senkit nem jelentett fel istenhite miatt, főleg nem a szervezeten kívül állókat, hisz akkor a félországot továbbíthatta volna az ÁVH felé !

  Szóval láthatóan nem stimmelnek a dolgai – ismétlem ez nem lenne baj, hiszen a kutya sem kérte, hogy irkáljon magáról,ha nem teszi sincs semmi gond, de ha mégis, akkor marhára figyeljen kedves Figyelő, mert a dzsungel szabályai erősebbek minden másnál! Ön vagy permanensen hazudik, és abba gabalyodik bele mindig mert már nem tudja figyelemmel kísérni mikor mit mondott és emiatt van a folyamatos ellentmondás, vagy sajnos a koránál fogva kezeli igen önkényesen a történéseket, évszámokat, eseményeket stb. Ez meg pláne nem lenne baj, ha nem oktatna ki mindenkit és nem állítana halálos bizonyossággal totál fals „tényeket”!

  Még mielőtt azt hinné,megnyugtatom, én nem figyelem magát – ez az Ön dolga kedves Figyelő, egyszerűen jó a memóriám, és megmaradnak bennem apró cseprő tények, személyes történések, „önvallomások”, és miután Ön körül már nagyon régen nem stimmelnek a dolgok( másokkal is rendre vitába keveredett) elkezdtem összerakni magamban a dolgokat amiket leírt, és rájöttem nincs a feladatnak megoldása! Egy biztos: ha ön most nyolcvannégy éves – már pedig annyi,és ezt is a falusival folytatott vitából tudom – abból bármit ki lehet számolni!

  Minden jó érzésem ellenére egyre inkább hajlok Kordon Blue véleményére és megérzésére!
  Ha hallgatott volna bölcs maradt volna….

 • ost hallottam Bolgárnál : felnyomtak egy főiskolai hallgatót, aki részt vett a pedagógus tüntetésen. A HÖOK figyelmeztette, hogy második eset ne legyen !
  Szervusztok, jó napot !

 • Göllner András

  @ Besancon

  Alapos összefoglaló, Bencsics Kláráról, a montreáli magyar diaszpóra Münchausen bárónénikéjéről, aki már évtizedek óta halandzsázik e tájon. Ötöst érdemel.

  Bencsics nem csak magáról terjeszt valótlanságokat, hanem mendenkiről, akivel történetesen nem ért egyet. És ezt teszi már évtizedek óta. Ez nem róható fel idős korára. Sőt, akár tisztelni is lehetne, milyen következetesen, milyen lendületesen hozza formáját ezeken az oldalakon.

  Akinek egy csepp józan esze van e városban, már rég óta csak legyint hülyeségein, történelem hamisításain és távol tartja magát mindazon helyszinektől, közösségi fórumoktól, ahol az ő hazudozó szellemiségét tisztelik a helyi Orbánrajongók. Madarat tolláról, libát a csőréről, vagy hogy is van az a közmondás ??? Kertész Ákos biztos kijavít majd, ha nem helyes…

 • mavtelep:
  Na igen.
  Marcsi szerint ma itt demokrácia van , lehet tüntetni meg mindent.
  Csak épp a pácienst másnap behívathatják a Dékániba.
  De ilyesmiről fingja sincs az agyatlan nőszemélynek.
  Aztsem tudja mi az a ” dékáni” .

 • Besancon
  Megható , hogy ennyire figyelemmel kiséri beíírásaimat .

  Nézze, engem nem érdekel a maga, vagy Göllner véleménye. Ez az igazság. Azt hisz el, amit akar, vagy nem akar!Annyi sort ír ide rólam, amennyit akar.
  Persze, összevissza ferditi az írásaimat, az is a maga baja.
  Valóban, az a mondat, amiért kicsaptak összetett volt. Azt mondtam PONTOSAN: „Most Sztálint istenitik, de nekem ő nem Isten!”
  A koromat is űgyesen összekeveri, mikor kicsaptak és az ÁVH elvitt decemberben 17 éves voltam. Mikor a bírósági tárgyalásom volt következő áprilisban, már majdnem 18. Mikor KISZABADULTAM egy évvel később augusztusban, már 19.
  Lehet tovább piszkálodni, ha annyi ideje van.
  Magam részéről, soha nem szóltam magához, tehát lehet azért másról is írni, mint rólam.

 • Kisz, sajnos, mégis az történt, hogy továbbadta az ÁVH-nak. Havonta jártam kihallgatásra az ÁVH MArkó utcai kirendeltségre, ahol a főhadnagy hallgatott ki. Végúl azt mondta,”most elengedem magát, de leközelebb inetrnáljuk”
  A meglepetéás akkor jött, mikor idézést kaptam a bíróságra.

 • Kisz, sajnos, mégis az történt, hogy továbbadta az ÁVH-nak. Havonta jártam kihallgatásra az ÁVH Markó utcai kirendeltségre, ahol a főhadnagy hallgatott ki. Végúl azt mondta,”most elengedem magát, de leközelebb inetrnáljuk”
  A meglepetéás akkor jött, mikor idézést kaptam a bíróságra.
  A vád szövege így szólt papiron: Izgatás volt a „búnöm” és a vád: ” Valótalan hírek terjesztése és külföldi érdekek veszélyeztetése”
  Na most már mindent elmondtam 1950-51-i törvények megszegéséről!

 • Göllner András

  @ Figyelő

  Izgatás ? Erre a bűnre akár büszke is lehetne. Itt már a kutyát se izgatja, de a bűnállítás második részét, megállás nélkül, évtizedek óta, itt Kanadában is követi: nevezetesen: „valótlan híreket terjeszt”. Látom már tini korában kezdte ezt a tevékenységét, nem mondom, de rólam is elég sok valótlanságot összehordott e tájon….Gratulálok. Elárulná, melyik külföldi ország érdekét veszélyeztette, anno, hogy ennek fejében szabad lábon hagyták futni a kisasszonyt a Rákosi rendszer pribékei ?

 • Figyelő
  2016 március 16
  2:39 du.
  Klára..
  Nemlehetett KISZ.. A KISZ 1957-ben alakult meg..
  Te rengeteget tévedsz nevekkel, időpontokkal, helszínekkel, de úgy véded a tévedéseidet, mint megyéspüspök a pulyka hátulját..

 • Kedves Falusi! 3:47

  Védi „…mint megyéspüspök a pulyka hátulját.” 😀

  .
  …De legyünk következetesek és pontosak:

  Akkor ez így hangzana, …Védi, mint megyéspüspök a fehérneműs raktára 130 db. alsógagyáját*.
  ˙

  .
  * Amint azt a G-É.Eszter által mellékelt dokumentum és Juszt L.cikke is leszögezi, hogy a napjainkra immár „boldoggá tett” (azaz az aspiráns szent) Veszprém egyházmegye püspöke – a későbbi hercegprímás – Mindszenty Péhm József valójában mit is védett ott, a veszprémi püspöki palotában az üldözöttek helyett… 🙁

 • Kedves Besancon – 9:41

  Fogadd teljes elismerésem e kitűnő oknyomozati összefoglalóhoz.

  🙂

 • Garai-Édler Eszter

  .
  „A németek magszállását egy 25 éves politika konzekvenciája hozta.”

  .
  Külön is gratulálok ehhez a mondatához. Fenomenális !!! Magába foglalja az egész vita velejét… Köszönöm.

  .

 • Garai-Édler Eszter

  POSZTUMUSZ KAPTA MEG A PENNA REGIA DÍJAT VARGA SÁNDOR ÚJSÁGÍRÓ
  http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_168332

 • Göllner András

  2016 március 16
  3:34 du.
  Először is, nem hagytak futni, ha figyelmesebben olvasna .
  A másik, magáról senki nem híresztel semmi rosszat, viszont csak olvasni kell cikkeit és figyelni más megnyilvánulásit a magyar közösségben!
  Higgye el, nem annyira fontos személyiség Montrealban, hogy fogalkozzanak magával.
  Már azt is írtam, hogy kedves szüleit ismertem és igen tiszteltem.

 • falusi,
  Lehet, hogy nem KISZ volt, hanem DISZ, nem mindegy?Mindkettő kommunista diákszövetség volt.

 • Figyelő!

  Nagyon nem mindegy, mert az egyik 1950-ben alakult, és 1956 után felbomlott, a másik (KISZ) 1957-ben alakult!
  Bármelyik jelentette is fel,Ön akkor már minden volt csak kiskorú nem – következésképp semmi keresnivalója nem volt a fiatalkorúak börtönében!Érthető?

  Közös sajátosságuk, hogy mindkettő csak a szervezeten belüli tagjaival foglalkozott – tehát Ön DISZ vagy KISZ tag volt?
  Gondolja hogy bármelyik szervezet is odahatott, hogy mivel Bencsics Klára „Istenhívő” hamar jelentsük fel az AVÓ-nál,majd ügye meg sem áll a „legfelsőbb bíróságig” ahol kapott 1 évet a fiatalkorúak börtönében ?

  Ja,és őszintén gratulálok,Ön rohadt nagy életművész lehetett, ha még abból az egy évből is letudott faragni azzal, hogy „kiadtam egy lapot és így 3 hónappal előbb szabadultam….”! Hol adott ki egy lapot ? A börtönben? kiskorúként? És ez csak így megy, hogy ripsz ropsz, szerkesztek egy lapot a „társnőim írásaiból” melynek akkora visszhangja van, hogy azonnal eljut egészen a végrehajtási bíróig, aki izibe felülvizsgálta az ügyét, és rájött mekkora bakot is lőttek amikor ezt a szegény kislányt bekasztlizták, és menten szabadon engedték…..!Ennek azonban ára lehetett!
  ( mellesleg a romákról szóló cikk alatt azt írta, hogy a börtönben a lányok jórészt cigányok voltak, szóval ennyi tehetséges írástudó roma-leány volt már az 50-es évek börtönében is, akik ontották a cikkeket ?)
  Ezeket sem kitaláltam, Ön irkálta le itt valamelyik cikk alatti hozzászólásában!

  Meggyőződésem, hogy Ön már messze nem volt kiskorú amikor büntették – vagy valóban kétszer volt büntetve, ahogy előző írásomban is rákérdeztem, Ön azonban még ezen lap fennállása óta egyszerű és célzatos választ nem adott semmire ! Már nem is várom (gondolom más sem ) de minden egyes alkalommal ahányszor mocsok módon hazudozik, vagy másokat mer emberi helytállásukban kritizálni, – legyen az Kertész Ákos, Göncz Árpád, Gyurcsány F. vagy bárki, akinek a bokájáig sem ér fel Ön, minden egyes alkalommal az orra alá dörgölöm!

  Önt kedves Figyelő egészen másért zárhatták börtönbe (lásd Kordon Blued kérdései fentebb) és ha Ön a vád szerint valóban külföldi érdekeket veszélyeztetett, és ennek ellenére egy évet kapott, melyből még hamarabb is szabadult, akkor annak csak egyetlen magyarázata lehetett: nem lehetséges, hogy Önt öltönyös/bőrkabátos emberek megkérték, jól tartsa nyitva a szemét és a fülét?
  Tudja, olyanok mint akik később 1957 januárjában meglátogatták az otthonában, ám már csak a hűlt helyét találták,mivel Ön kicselezte őket, és megszökött az országból!

  Ön, mint büntetett és kedvezménnyel szabadult személy a markukban volt, nyugodtan kérhettek Öntől bármit, legfeljebb ha nem tetszik, bevarrhatják újra valamiért!
  Akkoriban sokan, nagyon sokan jártak ebben a cipőben – persze mindenki nem disszidált – de hogy kényelmetlen lehetett azt nem vitatom!
  És itt köszön vissza megint a kérdés, valójában mit követett el – mert hogy nem a faliújság tépkedésért, de nem is az Istenhitéért foglakozott önnel a „legfelsőbb bíróság” az szinte biztos – már ha!

  Esetleg azt sem árt pontosítania (legalább saját magának) hogy miután minden középiskolából kicsapták, hogyan sikerült mégis a hatóságok orra előtt „diplomát szereznie” és főleg mikor? Még az ’56-os lincselések előtt, alatt vagy után? Érettségi nélkül Ön felvételt nyert a Kandó K. főiskolára, hiszen nem érettségizhetett le, ha egyszer mindenhonnan kitiltották???

  Ezt sem kitaláltam! Minden egyes elemét Ön írta le itt különböző cikkekre reagálás közben – amiből egyetlen dolog látszik tisztán: bárki és bármi a téma, Ön egyetlen dolognál köt ki – a saját keserves meghurcoltatásánál, és ’56 mártírjaként, az üldöztetését és a menekülését ragozza folyamatosan!
  Indok, vád: letépte az iskolája folyosóján található plakátot, Sztálinra csúnyát mondott, továbbá Istenhívő volt!
  Ebből azonban még nem következik hogy Ön 1956-ban olyasmit tett, amiért menekülnie kellett volna, méghozzá sürgősen (november 22.-én)ez tehát egy külön fejezet,(ha volt ilyen) amit Ön folyamatosan összemos élete egyén történéseivel.

  Amennyiben mindez nem igaz, és csak ostoba kekeckedés részemről, vagy bárki részéről, akkor Ön nagyon gyatrán és félreérthetően fogalmaz, kvázi 3 értelmes mondatot nem képes egymás mellé rakni úgy, hogy egyik a másikból következzen!

  Ez esetben viszont mit kezdett magával Márai Sándor, akinek elektromérnök létére – irodalmi esteket szervezett?
  Sőt amikor egy alkalommal Göncz Árpád vendégeskedett maguknál, a fogadására rendezett ünnepségen fellépő színész egyenesen magától érdeklődte meg hogy mit is szavaljon a jeles alkalomból – mire Ön a „Walesi bárdokat” jelölte meg! A kis sunyi!
  Na látja, erre írtam, hogy Ön a bokájáig sem ér fel’56 egyik, valódi mártírjának vagy inkább hősének – nem hogy betartson neki!

 • Figyelő:
  Nem így van.A KISZ nem diákszövetség volt.
  Én például, amikor kiléptem a KISZ-ből , már régesrégen honvéd voltam a Néphadseregben és nem diák.
  De nem is lett semmi retorziója , pedig akkoriban még „vadkommunizmus” volt.

  Mikor megkérdezte a hadosztály-törzs KISZ-titkára ( valami százados volt ) hogy miért lépek ki , mondtam neki hogy egyrészt sokallom a tagdíjjat
  ( mostani pénzben valami 300 Forint volt ami nekem két napi kajapénzem a kantinban.Hogy ne kelljen a kincstári szart ennem ebédre.)
  Másrészt pedig -mint mondtam neki- keveslem a Colát és az aprósüteményt , amit kitettek a havi KISZ-gyűléseken az asztalokra.
  Továbbá az alatt a négy óra alatt , amíg tart , nem tudok aludni a KISZ-gyűlésen ,mert folyton szónokol valaki, de a „harcálláspontomon” (a híadóanyag-javító műhelyben) igen.
  Erre röhögött egyet és mondta hogy jóvanakkó mennyek a fenébe.

  Nem lett belőle SEMMI hátrányom !
  Ahhoz túl jó szakembernek tartottak. Valszeg fontosabb volt hogy gyorsan képes voltam megjavítani nekik a bokorugró katonák által hazavágott adóvevőket.

 • Besancon
  2016 március 18
  5:57 de.
  baszki, lehetnél elnézőbb..
  Ez eccerűen élve nyúzás..

 • Géjza hányban történtek mindezek? 1951-52.ben?

 • Besancon

  2016 március 18
  5:57 de.
  Maga egy hülye!
  Annyira akar sárt dobálni rám, hogy beállit hazudózónak, mesemondónak!
  Gondolja, hogy érdekel maga it hisz el, vagy nem? Téved.,! Ilyen sötét bolsi alakokat igen régről ismerek mint maga.
  Ha nem érti azt az egyszerű tényt, hogy a Fiatalkoruak lányintézetében , napi nagy munak melleti páépeléssel csináltam egy helyi újságot a társaim írűsűból és illusztrációiból, akkor maga olyan mint azok voltak, akik rám kentek mindent, mert nem értettem egyet a rendszerrel. Maga születési évet 60 évet késett!
  Igen a börtönben 7 brigád létezett, és hét kopiát csináltam a 8-10 oldalas újsából, természetesen én gépeltem és sokszorositittam. A cime „Láncszem” volt és a fogház igazgatónője, aki igen kedvelt, felküldte az Igazsáminisztérumba!Mivel engem iródai munkára osztottak be, ahol leveleket gépeltem, könnyű volt azt megírnom..Mások mosó, kerti, konyha brigádra voltak beosztva.
  Ja, hogy a KISZ ÁTADTA a feljelentést az ÉVH-nak, ahogy fentebb is írtam, azok meg a törvényszéknek, először 6 hónaptra itéltek, majd az ügyész fellebebezett és a Legfelsőbíróságon Jankó Péter itélt el egy évre. Ha nem tudná, Jankó Pétert „Vérbírónak” hívta az utókor. Nála nem volt semmire mentség. AZ ügyvédem államlag kirendelt volt.
  amIT MEG A KÉMKEDÉSRŐL RÁM AKAR KENNI, AZ OLYAN ALJAS GONDOLKODÁSRA VALL, HOGY NEM IS ÉRDEMES RÁ VÁLASZOLNI.
  Kiszabadulásom után gyári munkás lettem, gyárban a Fiatalkoruak fennhatósága tett be, ahol dolgoztam Csepelen, forrasztottam alaktrészeket. Itt mondta egy kollega, hogy ha van 7 gimnáziumom, miért nem megyek esti technikmra? én szótfogadtam neki, elvégeztem a 3 éves Kandó Kálmán finom mechanikai kurzusát érettségivel együtt ahol diplomát kaptam erről.
  Egyben viszont igaza lehet, valóban életművészlehettem.
  Lűtom tömboló gyülőlete és butasága, mindent probál kitalálni, hogy meghazudtoljon. Teljesen hidegen hagy a probálkozása.

 • Elnézést a sok ékezet és helyesirási hibákért!

 • Besancon!

  Kellemetlen lehet Bencsicsnek, hogy amit Canada-ban évtizedeken keresztül beadott az őt tárt karokkal fogadó politikai erőknek és a jobbos diaszpóra tagjainak (mint pl. Finta csendőrszázados is), hogy elhiggyék róla, hogy nemcsak egy gazdasági bevándorló, hanem Ő egy „politikai menekült”, most ezek itt egyszerű történelmi tényekkel megcáfoltattak. Sőt, azok a szervezetek, a „minél jobban hazudik, idekint annál jobb hazafi” alapon erre még ösztönözték is az ilyeneket…
  Képzelhetjük, mennyi „élménybeszámolót” kellett tartania az ő hányattatott múltjáról.

  Apropó, élménybeszámoló! Magam is feszülten vártam a válaszát GORDON-BLŐ felvetéséről, kérdéséről, ám őnagysága most is következetesen, napok óta hallgat, hogy ugyan már, hős honleány minőségében éppen lőtt, vagy lincselt ez az eszemadta menyecske? 😀

 • voronyezs

  2016 március 19
  6:15 de.
  Látom, teljesen levan maradva a tényektől..
  A kanadai kormány 1956-57-ben minden magyarázat nélkül befogadta forradalom után a magyar menekülteket! Senki sem kérdezett semmit. Bécsben lehetett jelentkezni vagy az USA-ba, vagy Kanadába, vagy más országokba, a menekülteknek ( 200 ezren voltak)
  Mi Kanadába kértük a beutazást, amit más magyarral együtt megkaptunk. A hajón,ami Braven Havenből indult el és Halifaxban( kanadában) kötött ki,145 magyr volt és nagyon jó ellátást adtak mindenkinek.
  Talán nem tudja, hogy a magyar 56-os forradalom nyugaton hatalmas viszhangot kapott és minden ország segítette a menekülteket, elsősorban Ausztriába ment mindenki, ahol megszállhattak és enni is adtak. Az ottani követségeken lehetett válógatni, ki hová akar menni. Pl. Láttam olyant aki Ausztráliát választotta.

 • Még megjegyezném, hogy a 200 ezer nem követett el bűnöket a komcsi rendszerben, csak a forradalom letiprása után, elegük volt az orosz tankokból és a komcsi kormányokból! Ezért mentek el az emberek.

 • Figyelő:
  Sokan a jogos megtorlás elől menekültek.
  Volt azért itt sok lincselés is !

 • Géjza, NEM igaz! Egyetlen egy volt! Annak is szemtanuja voltam, sajnos!
  A baj az, hogy Te még mindig a Népszavát olvasod.

 • Kedves Figyelő…Azért mert egyet láttál.
  Az ember nem lehet ott mindenhol.
  Voltak agyonverések is szépszámmal, különféle pincékben.
  Nem voltak azok annyira happy napok , hidd el !

 • Figyel Ő!

  1. Igaz, hogy magukat odakint minden kritika és ellenőrzés nélkül tárt karokkal fogadták, mert azt a 200-ezret afféle véres kardként lehetett mutogatni nemzetközi berkekben, mint „a magyar ügyet”. Ez – a lakosság 2%-a – akkor ütőkártyaként funkcionált

  2. Másfelől a maguk igazi – kitárt karú – fogadóbizottsága odakinn a magyar diaszpóra ’45-ös szárnya volt tele csendőrökkel, nyilasokkal és más levitézlett horthystákkal köztük háborús bűnösökkel is, akik bizony revánsban gondolkodtak.

  .

 • Figyelő
  Geyza és én nem vagyunk rászorulva az újságok kétes tájékoztatására !
  Éppen elég tanúval találkoztunk évtizedek alatt akik itt maradtak, talán azért, mert nem volt semmi a rovásukon
  A svábhegyi úri fiútól az angyalföldi szerszámlakatosig voltak, akik megtapasztalták a „forradalmat” és nagyon érdekes történeteket meséltek.
  Szervusztok, jó napot !

 • Figyelő,
  egyszer már letárgyaltuk,hogy az a lincselés,amit Te az Andrássy út 60 elé álmodtál,a kőrút és aradi utca sarkán volt a kőműves kocsma előtt.A kiszúrt szemű,agyonvert,meglincselt ember még csak ÁVÓS sem volt.Te csak maradj az elképzeléseid mellett,hogy ez volt az egyetlen lincselés.Ha ezen kívül minden lincselésre egy új szemed nőne,hogy jobban lásd a valóságot,bizony úgy néznél ki mint egy cső kukorica.Hogy Te melyik újságot olvasod nem tudom,de nem is lényeges,mert az apróhirdetések elolvasása egyenértékű majd minden újságban.

 • gyuri10
  és Géyza.
  Elnézést, de én öreg mókus vagyok, és ismerem a győztes baloldal szövegét és propagandáját.
  Sajnos, változatlanul hazudnak, és úgy állitják be az 56 -ot, hogy a „csőscselék véres megtorlása” lett volna! Mivel ott voltam addig, amig valóban jött az igazi megtorelás, 360 fiatal felakasztása és számtalan többi bebörtönzése jött volna.Mindez, az orosz tankok százai árnyékában.
  Magyar az aki ezek mellé áll? Nem hinném, saját népe és honfitársa megőlését kivégzéést, büntetését védi!

 • voronyezs

  2016 március 20
  3:43 de.
  Nem találkoztam a 45-sökkel, mert itt voltak,1920-as, 1948-as is. Az 56-os más kategoria, már bocsánat.
  Különbenm nekem úghy tűnik, hogy az irigység beszél magából!

 • Klárika,
  nem tudom észre vetted-e,hogy nem a megtorlásról,hanem a LINCSRŐL írtam.Te a lincselőket véded.Persze azok akiket így gyilkoltak meg nem voltak magyarok és a lincselő gyilkosok is csak a tradíciót folytatták.Aki itt bárkit véd az nem én vagyok.Ha védenék is bárkit akkor is arra kérnélek,hogy ne alázzál meg hovatartozásomra érdeklődve.Már tudnod illene,hogy mi nem vagyok!

 • FidElő,

  1957. május elsején kb 2-milliós tömeg ünnepelt és állt ki a Kádár kormány mellett a Hősök tere és az Ajtósi-Dührer sor között [kb 1km] úgy, hogy amikor már ez térség faltól falig megtelt a hatalmas, sem addig, sem azóta nem látott tömeg a mellékutcákba is mélyen betüremlett.

  Erről az igazi kiállásról, „melléállásról” a Filmhiradó légifelvételei tanúskodnak…

  Ekkora időtávlatból is igencsak furcsa lenne az, ha
  ez a hatalmas sokaság – FidElő szerint –
  tényleg nem lett volna magyar…
  .

  .
  ui: FidElő nyilván úgy gondolja, hogy már akkor is lengyel vendégtüntetőkkel töltötték fel az ünnepi felvonulás létszámát,
  mint ma a „Békemenetnek” nevezett, egyáltalán nem békés szándékú, sőt szélsőjobbos csordát…

 • Szegény FidElő !

  Még mindig nem adott választ arra, hogy Ő lőtt, rugdosott, avagy agyonvert az ’56 októberi pesti utcán.

  El kell ismerni, ez részéről egy – vagy a legnagyobb – nehéz dilemma, mert ha lincselt, stb., akkor a mai értelemben is bűncselekményt követett el és joggal válhatott „terheltté”, v. bűnrészessé akár emberölésben is, (amiért aztán menekülnie kellett).
  Ha viszont csupán az utcákon lődörgött ártatlan járókelőként, megbámulva az általa futtában említett kegyetlen vérengzéseket, amelyek a pesti utcát akkor, még a szovjetek visszajövetele előtt(!) jellemezték, ebben az esetben összedől az az önmagának odakint, Kanadában felépített nimbusz kártyavár is. Ráadásképp utóbbi megvallása talán még a családja előtt is önmagáról kialakított „”a hős hazafi nagymama””-képet omlasztaná le. Hát tényleg nem könnyű…

  .

 • Az 1957-es monstre tüntetésről:
  Kétmillió embert NEM LEHET „parancsszóra” kivezérelni az utcára.
  Akkor bizony maguktól mentek Budapest és a környező települések polgárai.

  Aki mást mond az vagy hazudik , vagy festi magát.

 • Klárika,
  óriási csalódás lenne számomra ha kiderülne,hogy a fosztogató, késelő,lövöldöző,lincselő,zsidózókhoz tartoztál.Ha az 5-ből 1 is beillik a múltadba,már nem az vagy akinek gondoltalak.Akkor már tényleg a dicső forradalom lánya vagy.Kérdés,hogyan lehet ezzel egy viszonylag hosszú életet leélni.Remélem,rossz irányban tapogatózok. Mindezeket Voronyezs beírásától inspirálva gondoltam.Nyugtass meg.

 • Gyuri,
  Sajnálom, hogy így látsz engem!
  Nekem elegem volt a (1956-ban és 1986-ban) az orosz tankokból, az orosz megszállásból és a komcsi kormányból! Ha neked ez kiábráditó, sajnálom. Én meg akkor csalódok benned, ha Te is bolsi vagy és őket pártolod. Akkor, nem az az intelligens, zsidó fiú vagy akinek gondoltalak!

 • Urak, urak..
  Hagyjátok már békén Figyelőt.
  Sokkal keményebb dolgok vannak odahaza, mint az ő tévedései.
  Gondolom, fontosabbak is.

 • Figyelő:
  Hát én nem tudom…1986-ban egy darab orosz tankot nem láttam sehol.
  Pedig akkoriban már nagyban ment a CB-rádió és a számítógép biznisz itt, továbbá mindenki majdnem azt csinált amit akart.
  1986 tájékán , aki magánvállakozó kívánt lenni , reggel bement a helyi tanácsházára és ha megvolt a 4 darab paírja ,
  ( szakmunkás-bizonyítvány, telephely igazolás hogy lesz hol tevékenykednie, erkölcsi bizonyítvány és adóhátralékmentesség igazolása) ,
  ebédre már csinálhatta azt amit akart.

  Bezzeg ma ! Egy vagyonba kerül és őrült bürokrácia kell hozzá. Ügyvéd meg adószakértő meg kitudja még mifenék.

 • Geyza, nyugodj meg Budapesten volt néhány.Arról nem is beszélve, hogy mikor Kádár kérte a segíitségüket, leverni a forradalmat, mit gondolsz, mitől van még ma is tele némelyik ház fala ágyúgolyó lyukakkal? Idén
  szeptemberben még volt egy pár !

 • Garai-Édler Eszter

  Falusi! Pontosan! Én is ezt akartam javasolni, hiszen az alaptémáról egyáltalán nincsen szó, mert a Figyelő megoffol minden cikket, és már régen róla szól minden ahelyett, hogy a témánál maradnánk!
  Inkább aki teheti jöjjön el holnap a Szabadság térre, egy kis történelemórára! 🙂

  FLASHMOB 2016. március 23-án 18:30–20:00
  A SZABADSÁG TÉR FANTOMJA – KÉT ÉV MÚLTÁN LELEPLEZZÜK!
  Már két éve, hogy itt van Gábriel. Már két éve, hogy itt vagyunk mi is. Felállítottak egy emlékművet, de leleplezni nem merték. Mi nem félünk – mi leleplezzük, amit a hazugság eltakar.
  Gyere el és segíts Te is az akcióban: Leplezzük le közösen a Szabadság tér fantomját!
  Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/182170225504283/

  The Phantom of Freedom Square – unveiling after two years

  On 23rd March 2016 between 6:30 and 8 pm the Living Memorial Group will hold a demonstration at Freedom Square in Budapest; exactly two years after the flash-mob in protest against the false history policy of the government. Then the group established the Living Memorial that is a counter-measure against the s.c. Nazi Occupation Monument, the never unveiled statue around a symbolic figure of Archangel Gabriel erected at the dead of night by the government. The Living Memorial is a true and live place of remembrance, but not only that: the name also covers a discussion circle that has continuously demonstrated by offering a meeting place to talk about the most important issues of Hungarian society.

  The group invites all to participate in this action:
  “Gabriel has been here for two year. We too have been here for two years. They erected a monument but didn’t dare to unveil it. We are not frightened – we unveil the truth that their lie attempts to cover. Come and help us: let’s unveil together the phantom of Freedom Square!”

  During the memorial flash-mob there will be speeches by a straight speaking Holocaust survivor doctor , by a history teacher and others with film/picture projections and we will close by lighting candles.

  Everybody welcome, please join us!

 • Figyelő:
  1986 ról tettél említést.Nem értettem hogy miért.
  Ágyúgolyó nyomokat házak falán én még csak a hetvenes években láttam , talán ha hármat.
  Akkoriban éjjel nappal autóztam Budapesten.
  Azóta sok víz lefolyt a Dunán.

 • Geyza

  2016 március 22
  5:32 de.
  Mindezt elhiszem, amit írtál, mi volt akkor .
  De mégis, diktatura volt, már sokszor írtam, a saját bőrömön tapasztaltam.
  Arra én is emlékszem, hogy sok kis magáncéget és üzletet láttam működni már akkor. Nagy szabadság!
  De a kormány, a vezetők, még mindig féltek, de nagyon az ellenzéktől!
  Mióta kint élek számtalan tűntetést láttam itt is, de nem láttam millió rendőrt kihuzott karddal!

 • Klárika,
  soha nem voltam”bolsi”.Azonban az utóbbi 60 évben megtanultam,hogy aki 16,18 éves koráig nem volt kommunista,annak nincs szíve.Aki 20 éves kora után is kommunista,annak nincs esze.Képzeld el Kedves Klárikám,hogy én 12 éves korom óta cionista vagyok.A magyarkodó mély magyarokat pedig 19 éves korom óta genetikai hulladéknak ismerem.Ezt bizonyították be 1956-57 ben az olaszországi,Marina di Ravennai késekkel pogromra készülődésükkel, amit nekem sikerült meghiúsítanom és megmenteni 16 zsidó ember életét. Igen,Klárika…nem intelligensen,de alattomos ,fondorlattal úgy vágtam át a leendő pogrom hősöket,mint szart a palánkon.Persze ez egy külön téma,melynek megörökítésén elkezdek dolgozni néhány héten belül.Mindent pontosan és nevekkel leírva.Ha érdekel Neked privátim elküldöm,ahogy elkészülök vele.Ha nem ,akkor is vedd tudomásul,hogy nem tartom magam egy”intelligens zsidó fiúnak”. Mindig olyan zsidó voltam aki az eszét,intelligenciáját mások és saját életben maradására használta fel.Ha nem tudnád itt elárulom Neked:Ez a CIONIZMUS.Akinek pedig ez nem tetszik,nem lesz a barátom.

 • Figyelő:
  Nemtom mivolt ötvenhat előtt, de én még kardot sem láttam rendőr oldalán , nem hogy kihúzott kardot.
  Az lehet hogy a Fradi-Dózsa meccsek idején lovasrendőrök tarották a rendet a B.közép akkori huligánjai között, de én nem jártam ilyen meccsekre.

 • Garai-Édler Eszter

  2016 március 22
  11:08 de.
  Kedves Eszter, sajnos nem tudok elmenni, mert 6000 kilóméterre vagyok tőletek.

 • gyuri10

  2016 március 22
  5:01 du.
  Kedves Gyuri, nem tudom ki az az olasz nevű alak, akinek a kését elvetted, de akkoriban, magyar diákok voltak az utcán, amiről én beszéltem.(írtam)

 • Geyza

  2016 március 22
  11:13 de.
  Igaz, sok házat MÁMA már renováltak Budapesten, de a hetvenes években, még sok golyó volt a házak falán.

 • Figyelő, el van tévedve.

  Az a sok golyó a pesti házak falában
  a Horthy rendszer végjátékában
  főszerepet kapott német és magyar nácik
  fanatikus ellenállása okán lejátszódott,
  házról házra zajló ostrom emléke.
  Ezek nyomok mementóként már ’56 előtt is ott díszelegtek a homlokzatokon. – Még ma is vannak ilyenek.

  Persze 11 évvel az ostrom után is, jóval kisebb mértékben bár, de az ugyancsak hasonló és makacs indulatoktól fűtött, többek közt 1944-45-re, a reváns-válasz célzatú ’56 is hozzájárult ehhez a szép dekorációhoz a maga néhány-ezer lövedékével.

  Igaz, a kommunisták, bár minden az akkori anyagiakból telhetőt sikerrel megtett az újjáépítésért és „e két generációs” kisebb, nagyobb romok eltüntetéséért. Azonban a restaurálás sorrendjében lemaradtak az egyben maradt, golyó lyuggatta, ámde ettől még lakható házak.

  Magam is ilyen háborús lövedékektől szitává lőtt belvárosi házban laktam évtizedeken át, szerencsére egyetlen 1956-os skuló nélkül. Szemben velünk kétháznyi háborús foghíj jelezte, hogy ott egykoron lakóházak álltak. Ez se volt 56-os…

  .

 • Figyelő:
  Há nem azt írtam én is ?
  Hogy a hetvenes években voltak még házakon golyónyomok.
  Az mondjuk túlzás volt írnom hogy ágyúgolyó-nyomok 😀 😀
  Ágyúlövedék után nem nyomok maradnak hanem romok.

 • Kedves Klárika,
  sajnálom,hogy nem értettél meg.Semmiféle olasz nevű alakról én nem tettem említést.A Marina di Ravenna nevű kis nyaraló városka peremén egy volt Mussolini féle kaszárnyát rendeztek be az olaszok a magyar menekültek számára.Voltunk vagy 300-an. Volt közöttünk szökött katona tiszt,rendőr,teherautó sofőr,2 testvér hentes és mészáros, gépész mérnök,jó nevű magyar író a nejével és anyósával,egy házaspár a férfi anyjával,aki civilben az ősi szakmát űzte,velem együtt 16 zsidó.Akik a leginkább összetartottak,az kb.20,25 a forradalom következtében kiszabadult köztörvényes bűnöző volt.Egyetlen diákot sem ismertünk.Ha kész leszek a történtek leírásával(melyben minden szó leellenőrizhető lesz)elküldöm Neked is.Bizonyítva,hogy ott mindenki „faj-magyar” volt.

 • Garai-Édler Eszter
  2016 március 22
  11:08 de.
  Szivesen mennék, de most nincs időm röpködni, itt is rengeteg dolgom van.. 😀
  Utoljára két éve voltam odahaza, (14) akkor néhányszor- ha Pestre mentem- kimentem a Szabadság térre is. Csináltam egy jó húszperces interjút Mécs Imrével, felvettem a rendőrök sorfalát, a tüntetőket, az volt a terv, hogy a visszajövetelem után megvágom az anyagot, átadom a a CBC-nek, de hazafelé megálltam Ontarióban örömködni cseppet legkisebbik onokámmal, ő pedig -amikor nem voltam ott- játszadozni kezdett a kamerámmal, és valahogy bekapcsolta. Itt-ott beletörölt, így az anyag teljesen használhatatlan lett, aholy a DK-s tüntetésen felvett harcolászás is, amikor Gulyás Gergelyt kicsit megráncigálták.
  Viszont- nemtom jelent-e ez neked valamit, Győrben nosztálgiáztam egy keveset a Marikában, a régi és az új szinházban, az Annában, a Művészben, a Pálfyban, a Züldfában, meg a Nádorban.. 😀
  A Bem térre szintén nosztalgiából ültem ki egy cigi erejéig.
  Sok sikert a demóhoz.

 • Geyza

  2016 március 22
  6:16 du.
  Sajnálom, hogy nem érted. Ha lesz egy kis időm, majd keresek filmkockákat az akkori eseményekről.
  Egy biztos, hogy Gyurcsány azon a napon túlzásba esett félelme okán.
  Azóta nem is megy haza senki a családomból, de szerintem, a többi kanadai, Ausztrál és más külföldi sem.
  Talán az unokám az idén hazamegy a dunai hajótúrán, amire a másik angol nagymama befizetett. De Budapesten csak két napig lesznek.

 • DonGolo

  2016 március 23
  7:28 de.
  Megnyugtatlak, egy este átmentem Budán autóval szeptemberben, és a Duna parton láttam a pesti házak sorfalát, remekül renoválva.
  A Lipót városban, ezt a kerületet igy hívták régen.

 • Figyel Ő?

  70 hosszú esztendő után, még szép hogy ilyen, hogy még gyönyörűbb a város, amit én is imádok, de a tények, azok tények. Ha az a félfeudális és rasszista Horthy-rendszer nem taszítja egy fölösleges háborúba az országot és népét, akkor a főváros enélkül már 70 évvel korábban és azóta is egyfolytában a régi fényében ragyogna… 🙁
  ˙

  Na persze akadnak ennek a hatalmas harcnak – amit a Budai Vár rendkívül megszenvedett, talán a legjobban, mert oda vették be magukat a legfanatikusabb náci erők – szóval akadnak
  „””jó oldalai””” is.
  Éppen a Sándor (ma államelnöki) palota előtti térségben – amit a bombák akkor földig gyalultak, föltárultak addig nem ismert és nem is sejtett régészeti emlékek. Ilyen például a 8 méter(!) mélységben egy XI.századi zsinagóga többek közt rituális fürdőmedencével, valamint egy egész akkori épületegyüttes is előkerült…
  Ez esetben tehát, éppen amit ezek a sötét brigantik
  „a lakosság utolsó csepp véréig kitartó”
  ádáz harcukkal szerettek volna még a magyar történelemből is kiradírozni, az pontosan ennek révén tárult fel az utókor számára a romok alól, jobban mint addig ismert volt… Az is például, hogy zsidók nem csak a XIV. században a polgárvárosi részben (ti.ott is a romok közül tártak fel egy középkori zsinagógát még a hatvanas években) de már 300 évvel korábban is, a királyi negyed, a palotakomplexum közvetlen szomszédságában is, szinte szervesen tartoztak hozzá a társadalom magjához, a királyhoz és annak környezetéhez és a hétköznapjaihoz…
  Az archeológiai feltárások pedig tovább folytatódnak… 🙂

 • Klárika,
  Te Budapestet is jól benézted.A 23 vagy 24 kerületből láttad a Lipót várost.Autóval a duna partról.A VI. kerületi Izabella utca és Jósika utca sarkán a”lordok házát” vagy a Király utca néhány épületét,esetleg a Fiumei út,Kerepesi út,Kőbánya-Kispest néhány épületét esetleg a belső nyomor gangokkal stb. ajánlanám Neked vagy unokáidnak turista attrakcióként. Az autóval vigyázva kell utazni, mert az utak kissé zötyögősek.A külső kerületek estefelé nem is túl biztonságosak.Persze,úgy gondolom,hogy éjjel egy kupán vágás is elviselhetőbb a HAZÁBAN,mint idegenben egy habos torta.

 • Gyuri, most ez mire volt jó?
  Budáról írtam, a Duna partján van egy autóút, a fő autó út azon mentünk szeptemberben, s nyilván átláttam a Duna túloldalára!
  A Lipot városi házak égését, 1944-ben a Svábhegy oldaláról láttam, ahol éltünk.Kislány koromban szerettem fáramászni, és a magas diófáról, nagyszerű kilátásom volt.

 • Klárika,
  én a benézett beírásodra írtam,hogy bizony vannak még sok helyen háborús nyomok.Ott is ahol a duna másik partja”gyönyörűen renoválva” csillog-villog.A többi még árulkodik a háborúról,a ma is létező nyomorról.A kérdésed,hogy „most ez mire volt jó?” Te tényleg nem értetted meg?Én úgy gondolom,hogy nagy leffel csak akkor büszkélkedünk,ha alap is van rá.Nem csak a Váci utca és környéke, hanem a külső Váci út is Magyarország.A budai parton sétakocsikázva nem lehet látni még az Andrássy úti bemeszelt kirakatú,bezárt üzleteket sem,sőt az operával szembeni balett intézetet sem,amit valami arab sejk vásárolt meg.Merthogy”a haza nem eladó”!Cca 3,4 éve üresen áll,lerobbant külsővel.Tudnék sorolni még nagyon sok mindent,de minek.Te érdemszerűen válaszolni nem tudsz a témára, engem meg nem érdekel.

 • Gyuri10/Figyelő

  Apropó! Az Operával szembeni egykori Balettintézet:

  Egyszer, Orbán Őfelsége [Igazsaaagos Matyaaskirály] és TarLó lordmayor őméltósága piár utazást szerveztetett maguknak egy BKV busszal. No, éppen az Andrássy úton hajtattak, amint a fönt nevezett palotához értek. A véletlenül éppen ott kószáló tévékamera azt laatja, illetve hallja, hogy az álló utasként pózoló Vezér odaszól főpesti jobbkezének, hogy:
  „Ez még mindig üresen áll?
  Mire az meg aszongya, hogy ez magántulajdon, és a tulajdonos törvényesen azt csinál vele amit akar…
  Erre a mi Führerünk meg, kamera-hallatára harsogva kijelenti:
  m a j d . c s i n á l u n k . rá . e g y . új . t ö r v é n yt, oszt akkor helyére kerül ez a ház is… – Csak nyújtsd be a javaslatot !…” Azzal a théma levóttt zárva. Ja! (MTV)
  Orbanisztánban ez már csak ilyen egyszerű. 😀

  .
  Megjegyezni kívánom, hogy eme ominózus kijelentés óta eltelt 5 év,és a balettház ma is ugyanúgy üresen, és növedékek nélkül tátong az egykori Sugárúton.

 • Garai Édler Eszter,
  most véletlenségből böktem rá a cikkben előforduló pax hungarikum nevezetű szeméttelep salosiánt,prohászkát és a nyilaspribékeket propagáló linkjére.Erre tényleg szükség volt?Vagy ez hozzátartozik a szabad szóláshoz,demokráciához?

 • Gyuri10!

  Pax* Hungarica annyit tesz, annyira komoly „béketörekvést” fejez ki, mint a pax romana, vagy a Békemenet elnevezésű szintén vérgőzös hungarista gyülekezet neve. Egy feltétlenül közös bennük: mindegyik alattomos, gonosz és gyilkos indítékból fakad.

  Az, hogy ide bekerült, szerintem szükséges rossz ahhoz, hogy mi is megismerjük, mint létező kártékony tényezőt a többi meglévő mellett.
  .

  .
  * pax (latin) = béke [nem neked, hanem kezdő olvasók számára]