Egy örökifjú halálára — Karl Pfeifer, antifasiszta újságíró (1928–2023)

2023 január 10 7:11 de.71 hozzászólás

Január hatodikán, Bécsben, életének 95. évében elhunyt Karl Pfeifer alias Pfeifer Károly újságíró. 1980 és 1987 között újságírói tevékenysége miatt a hatóságok, mint diverzánst négy alkalommal utasították ki Magyarországról. Ebben bizonyára az is közrejátszott, hogy Pfeifer az 1970–1980-as években a magyarországi demokratikus ellenzék tagjaival baráti kapcsolatokat ápolt.

Karl Pfeifer (Fotó: Garai-Édler Eszter)

Apja 1882-ben Balatonbogláron, anyja 1888-ban Lepsényben született, aztán a szülők 1908-ban Ausztriába költöztek. Karl Pfeifer 1928-ban született Baden bei Wien-ben. Mint baloldali zsidók tíz évvel később, az Anschluss után, 1938 nyarán szüleivel Magyarországra települtek, ahol Karl – Debrecenben – egy év alatt megtanult magyarul. Debreceni diákként antiszemita támadás érte az utcán. Tanúja volt annak, ahogy nagyapja felháborodott a magyar zsidókkal szembeni növekvő diszkrimináció miatt. Ezek a hatások Pfeifert egy életre érzékennyé tették az aktuális magyarországi fejlemények.

1940-ben a szocialista-cionista Hasomer Hacair ifjúsági mozgalom tagja lett. 1943 január 5-én elhagyta Magyarországot olyan útlevéllel, amely megtiltotta visszatérését a Magyar Királyság területére.

1943 január 19-én érkezett meg Haifába. Kibucban nevelkedett, 1946-ban a Palmach tagja lett, és közel négyévi katonai szolgálat után 1950-ben szerelt le. 1951-ben visszatért Ausztriába. 1955 őszéig nem kapott beutazási vízumot Magyarországra, ahol akkor még több rokona élt.

1956 október 3–13 között Budapesten tartózkodott, aztán 1962-ig ismét nem jöhetett Magyarországra…

A rendszerváltást követően rendszeresen látogatott Budapestre. Szinte minden alkalommal találkoztunk, és persze mindig a magyar politika volt terítéken. Felettébb nyugtalanította Magyarország demokratikus folyamatainak megtorpanása, és kifejezetten fájdalmasan érintette a szélsőjobboldali ideológia térnyerése. Több országban is napvilágot látott cikkeiben élesen bírálta a Fidesz-kormány politikáját. Kifejtette, hogy Sorost a kormány démoni színben, minden gonosz forrásaként tünteti fel, és a Fidesz által alkalmazott retorika a gyermekkorában tapasztalt antiszemita propagandára emlékezteti, amely arról szólt, hogy Magyarország minden problémájáról a zsidók tehetnek. Mi több, a kormány a „nemzetközi pénzügyi körök” ügynökeként tüntette fel Sorost, noha köztudott, hogy ez „a zsidók” kódja. Pfeifer szerint a magyar társadalom soha nem számolt fel a zsidókkal szembeni előítéleteivel. Aggodalommal töltötte el, amikor Orbán Viktor 2017 februárjában „etnikai homogenitásról” beszélt; ez a mérgező retorika a Horthy érából volt a számára fájóan ismerős. Az is fájt Karl Pfeifernek, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt mennyire intoleránssá vált a magyar társadalom, hogy a Fidesz és szövetségesei kezében van a média túlnyomó része, a kritikus sajtóorgánumok nem jutnak el az emberek többségéhez, s így a legtöbben elhiszik a kormány propagandáját. Az üzenet világos: ha bírálod a kormányt, a nemzet ellensége, mi több, hazaáruló vagy. Pfeifert a civil szervezetek elleni kormányzati kampány is felháborította, látta, hogy a kormány az antiszemitizmust is a végső cél, a hatalom bebetonozása érdekében alkalmazza.

Karl Pfeifer és Garai-Édler Eszter (Fotó: Garai Róbert)

Bár a Fidesz sokáig az Európai Néppárt tagja volt, de Karl szerint nem volt konzervatív párt. A konzervatív pártok nem szerveznek tömegtüntetéseket „a magyar nemzet szuverenitásának védelmében”, mint az Orbán-kormány tette 2012-ben. A konzervatív pártok nem nyúlnak a magántulajdonhoz, ellentétben a Fidesszel, amely államosította a magán-nyugdíjpénztárakat. A konzervatív pártok nem hamisítják meg a történelmet, míg Magyarországon a kormány megalapította a Veritas Intézetet, amely jelentéktelen színben tünteti fel a magyarok szerepét félmillió magyar zsidó második világháborúban történt meggyilkolásában.

A civil szervezetekről szóló fideszes jogszabály még inkább elhallgattatja az ellenzéki hangokat, mindezt az EU egyik tagállamában! A kormány félelmet és gyűlöletet szít minden mássággal szemben, legyen azok menekültek, romák, zsidók vagy LMBTQ közösséghez tartozók.

Karl Pfeifer sohasem félt, és soha nem hagyta magát megfélemlíteni. Őszinte, bátor és makacs hitvallást és világlátást képviselt, amely a társadalmi igazságosságot, a toleranciát, és a zsidó identitást állította előtérbe.

Isten veled „Kispajtás”, azt hiszem neked sikerült végigjárnod az utad.

Garai-Édler Eszter

Tags:

71 hozzászólás

 • Göllner András

  Fájó szívvel érint izraelita barátom, harcostársam, példaképem távozásának híre. Az elmúlt tízenkét év során, a magyar újfasizmus feltámadása óta, gyakran egyeztettünk, levelezgettünk arrról, hogyan kűzdjünk harcoljunk azzal a kártékony, velejéig romlott, szellemiséggel szemben mely immáron a digitális kapitalizmus eszközeivel elhülyített tömegek mobilizálásával terjed világszerte, akár Magyarországon, akár Amerikában, Braziliában, vagy a szentföld főutcáin (hogy most erről az alúljáróról ne beszéljek). Az emberiség és Ábrahám népe egy csodálatra méltó horcosát síratja Pfeifer Károly személyében. Nyugodjék lelke a Mindenható által biztoisított békességben, az eljövendő generációk nemzedékek örökös tiszteletében.

 • Kedves Eszter! Nekrologod minden mondatával egyetértek. Karl járt hozzánk a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontba. (1976-81). Az ellenzéket sok magyar nyugati irodalommal látta el, melyet magam is olvashattam. Nála nélkül nem ismerhettem volna meg az igazságot.
  Munkádhoz szívből gratulálok.
  BJ

 • És mintha egyre kevesebb lenne az utánpótlás…
  Már minden fórum a náci-zajjal van tele !

 • Eszter Garai Édler

  Kedves Julianna!
  Köszönöm szépen az elismerő szavaid.
  A „Kispajtás” megnevezést talán nem mindenki ismeri.
  Karl, nagyon sokszor használta rám, és én vissza.

 • Göllner András

  @ Gézuka

  Az egyre erősebb „náci zaj”, főleg ha az az idelenn gusztustalankodó, faszista izraeliták eresztésein át terjed, valóban egy gyomorforgató jelenség. Nem is annyira velük a gond mint azzal a sokkal negyobb tömeggel amelyik idelenn se hallatja a hangját, úgy átlép szótlanul mind e felett mint a körúton gőzölgő kutyaszaron. Ez ellen a sunyi, megalkuvó magatartás ellen küzdött Pfeifer Károly is egész élete során. Mint azt egy nagyszerű fiatal magyar szociológus, Huszár Ákos, mérhető, verifikálható adatokkal is alátámasztotta, a NER legnagyobb bűne nem az hogy hazudik, csal és fosztogat, hanem az hogy egy életre kiölte milliókból a társadalmi szolidaritás szellemiségét. Azokat jutalmazza akik leköpik azokat az elesett, átvert, meghurcolt embertársaikat akik az igazságosság, az esélyegyenlőség, a fenntartható közösségi jólét útján szeretnének közlekedni. Azokat élteti akik úgy nyelik a Judeo-Keresztény egyházak és az Orbán család által kitermelt hazugságokat mint a kacsák a nokkedlit a feneketlen tónál.

 • Nagyszerű ember volt.
  Baruch Dajan Haemet.

 • SchumackerLady

  A cikk írja:

  „Mint baloldali zsidók” …[Németországból] „1938-ban !!! Magyarországra települtek. Magyarul szólva „cseberből vederbe”, ami szülei részéről hatalmas naivságról – vagy nem hihető tájékozatlanságról – tett tanúbizonyságot. Másképp megfogalmazva az oroszlán szájából a dögevő hiéna Horthy-éra tátott szájába sétáltak bele… Felmentésül feltételezem, hogy a szülők valami más céllal utaztak ide…

  Más

  „konzervatív pártok nem hamisítják meg a történelmet.” írja…

  Na,ez is némi korrekcióra szoruló általánosító, nem is helyénvaló megállapítás. Tudniillik pont a Horthy-rendszer az első perecétől kezdve mást sem tett, mint meghamisította és elferdítette az I.Tőkés Nagy-háború következtében kialakult történelmi helyzet eseményeit.

  Így volt ez az egész, éppen az „általuk”* kirobbantott első világégéssel, de az annak köszönhető imperialista békekötéssel is, amiért a szó szerint hazaáruló – lásd Antant-Horthy paktum – konzervatív hatalom >vajjal a füle mögött<, számára legfőbb bűnbaknak a zsidóságot, és baloldalt tette meg.

  Ez az új magyar*, ámde őskonzervatív hatalom egész 25 éves regnálásának a legfőbb célja volt a magyar feudalista birtokrendszer megőrzése, illetve annak Trianon által elvesztett földbirtokaik bármiféle, akár nemzeti színre mázolt reváns és ilyen politika árán történő fegyveres restaurációja, melyhez szervesen tartozott hozzá sőt alapmódszere volt a történelemhamisítás és demagóg irredenta propaganda.

  Orbán NER-re átkeresztelt rendszere törekvésében e Horthy-vonal folytatását tűzte ki a FidSS "fiataldemokratái" 😀 számára először a Kossuth tér szimbolikus visszaalakításával, majd a "középkori" Budavár meghódításával, illetve az oligarchikus, ezzel együtt ős-nagybirtokrendszer immár – a NER oligarchia számára történt – úgymond visszaszerzésével. Ebbe a körbe tartozik az áldozatok egybemosása legyenek azok háborús ágyútöltelékek, vagy a Kamenyec Podolszki, avagy a többi félmillió, a Zsidó-törvények felhatalmazásával általuk "törvényesen" legyilkolt többi polgári személy. Előbbinél épp' a korábbi időpont árulja el az égbekiáltó konzervatív csalást mely magyar tömeggyilkosság a német megszállás jóval, vagyis a nagy-holokauszt előtt 3 évvel lett végrehajtva. Márpedig Orbán célja pontosan ez a megtévesztő, immár tagadhatatlan 44.III.19-es cezúra volta a hamis, hazug, úgymond magyar a függetlenség elvesztése, amivel ugyanakkor quazi bizonyítja és megerősíti a Horthy-rendszer addigi teljes cselekvőképességét a korábbi genocidiumokban is. Így pl. Kőrösmező, valamint az Új kvidéki lemészároltak Duna-jég alá tolásában is…

  És valóban, a Vezér saját gikszerei remélt, fasiszta rendszere a NER számára kedvezőbb formára konvertálása érdekében hozta létre ezt az úgynevezett Veritas történelmi sz@rmosó intézetet.
  ˙

  ˙

  * Horthy, a császár katonai adjutánsaként feltűnően közel volt a háborús gyuelegyet fellobantó harci szikra létrejöttéhez…
  Ergo: ő nemcsak a vetésben, de 19-ben az Antant segedelmével az aratásból is jócskán kivette a részét.Így volt mit takargatnia.

 • SchumackerLady

  Helyesbítés:

  „Új kvidéki” lemészároltak helyesen: újvidéki lemészároltak

 • Kedves Eszter!

  Méghogy a „konzervatív pártok nem nyúlnak a magántulajdonhoz”?

  Márpedig a horthysta, úgynevezett parlament pártjai által kodifikált Zsidó törvények „tételesen szabták meg” az úgymond’ „”a zsidó fajúak”” által nem művelhető magánvállalkozásokat, vagyis nem üzemeltethető gyárakat, üzemeket, gazdaságokat,saját üzlethelyiségeket sem birtokolhattak, valamint személyi tulajdonukban nem tartható lakások, házak, tárgyak és értéktárgyak körét is.

  Utóbbiak közül leadásra kötelezettek az ékszerek, a nemesfémek, a autó, kerékpár, rádió stb… Külön rendeletek szabályozták és tartalmazták az ilyen tárgyak bejelentési kötelezettségét és „leadási” módját, a körzetileg „illetékes”, átvevő hatósági jogkörrel felruházott hivatalok, bankfiókok névsorát és címjegyzékét.

  Tehát nem a nyilasok és nem a németek találták ki a megsemmisítést megelőző személyi és családi kifosztást, ahogyan ezt a konzervatív magyar jobboldal – a Ner – ma utólag próbálja beállítani.Ugyanis a vagyontárgyak begyűjtése már a proklamáció előtt, jóval korábban, háromnegyed évvel elkezdődött.

  Tehát fontos leszögezni az is, hogy e . m e g a l á z ó . vagyoni és személyi kifosztást, egyfajta a törvényesített rablógyilkosság így legalizált logisztikai, vagyis használati utasítása német beavatkozás nélkül tette azt lehetővé…

  Az már csak hab volt a tortán, hogy a „deportált”, begettózott, ill. az Auscvitzba megsemmisítésre elhurcolt emberek ílymódon leadott értéktárgyi ill. személyi(!) tulajdona végül is „törvényesen landolt” a Magyar Nemzeti Bankban.

  Megjegyzendő, hogy zsidók egyéb tevékenységét, vállalkozását is tilalmak tömkelege „szabályozta”, de méginkább gátolta. Így lett Reich-Rejtő Jenőből P.Howard. De a stróman (átvevő helyettes) kifejezés is ekkor nyert polgárjogot, minek során a számukra tilalamas vállalkozást átvevő, „árja” vállalkozók vették át, ill. kapták meg „ideiglenes” használatra… Rejtő Jenő a stróman helyett a „”néger”” melléknevet használta a helyettesekre. Jellemző példa volt még Gyuri10 kollégánk így szülei átadott családi otthona, amit hazatérés után már a stróman valami hamis ürüggyel már vissza sem adott nekik…

  Mindössze ennyi a konzervatív pártok lojalitásáról.

  Üdvözlettel: D.G.

 • Szampomra minden levonas a cikk alanyabol kisse furcsa.

  Mert sajnos a magyaroknak a „szabadsag” csupan a sajat ellensgeskedeseik gyakorlasat teheti korlatlanna.

  De a valosag, hogy a korlatlan, ill. elzalogosithatlan jog mindenki SAJAT jogainak a gyakorlasat biztositja.

  IGEN, meg a ‘nemzeti szocializmus’ es a ‘nemzetkozi szocializmus’ elveinek a hirdeteset, koveteset es azon alapokon leheto eletmod gyakorlaSAT IS BIZTOSITJA.
  DE csupan a sjat eletukon, s senki mas eletere kenyszeriteset tiltja.

  DE TILTJA barki mas embertarasai elleni gyakorlasat azon elvek alapjan.
  Egyszerubben SENKI MAS JOGAINAK a TILTASAT nem teszi lehetove.

  Az EGYENI JOG csupan minden eggyes egyen SAJAT eltere vonatkozo, s mindenki MAS ELETERE TILTOTT!!!!!!

  Az persze az ottani magyaroknak (sajanos meg sok mnyugaton eloknek is) ertelemetlen.

  Pl. mi alapon tiltotta az u.n. „nep-allama” hazatereset, es a lakossag zomeinek az alapveto jogaik es lehetosegeiket ?????

  Hiszen ugyan azon szelszosegeseget gyakorolta az is mint az elozop fascista Horthy rendszerben.

  Tehat SEMMI kulombseg nem LETEZETT, sem felfedezheto abban, csupan a nevek VALTOZTATASA.
  Ami ezer-esztendon at ment a Magyarokkal.

  Ighazn ideje lenne mar az alapveto gondolkodasaik 180 fokos valtoztatasara!
  Szabadon, dogma-memntesen gondolkodni es szabadon serkenteni mindwenkit a szabad, korlatozatlan gondolkodas es eletmod gyakorlasara.

  Csuoan amodon lehetne majd valaha is valami VALTOZAS ottan!!!!!

 • DON GOLO 3;21 de;

  Az embertelen diktaturak allando mukodeseit adtad reszletesen.

  Hogy mi nevek alatt tortent az ,az teljesen jelentektelenseg volt mindeg, de sajnos MINDEG tortent az ugy ottan.

  A kerdes mikor fog majd az valtozni?

  Vagy inkabb, valtozna az majd valaha is ??????

 • Goller B.Andras, 7;03 du;

  Az elzalogosithatlan szabad joggyakorlasa a „hazudozast” is nyujtja, persze a felelosgere-vonas jogat is biztositja mindenki szamara.

  Hogyan nem rettegsz attol?

 • DON GOLO 3;21 de.

  A „stroman”-jaid „karteritest” nyujtott a magyar dolgozok penzeibol, es nem „VISSZA-adast” hatarozott meg.

  Ami persze mind-ket vonalon csak egy masik gazemberseg volt az allamhatalom altal ismet kirabolta a magyar dolgozokat.

  Az u.n. „karpotlasi jegyek” felvasarloi ugy meg-gazdagodtak ismet az allamhatalom altali rablasokon.

  Amit persze mar itten es elobbiekben vitatunk, de senki nem volt hajlando egy percig sem jozanul gondolkodni a tisztesseges es gyakorlatilag leheto vissza-terites alanyan.

  De mi mast is ohajtottak volna a magyarok?

 • DonGolo
  2023 január 13
  3:21 de.
  „Jellemző példa volt még Gyuri10 kollégánk így szülei átadott családi otthona, amit hazatérés után már a stróman valami hamis ürüggyel már vissza sem adott nekik…”

  Mindössze ennyi a konzervatív pártok lojalitásáról.

  Azt írtam eredetileg,hogy miután a gettóból kiszabadultunk nem mehettünk vissza a Frangepán u.4 számú házba a lakásunkba,mert oda egy”bomba-károsult”(Horváth Zoltán)költözött be.Nem volt „stróman”,hanem egy zsidó vagyon „örököse”.Mi nem voltunk „károsultak”!Apámat legyilkolták és mint minden zsidót minket kifosztottak az utolsó ruhadarabjainkból is. Dehát ez volt a „törvény”és a népi demokrácia is tiszteletben tartotta ezt.

 • Göllner András

  @ Don Golo

  Természetesen teljesen igaz amit mondasz és mindezt talán senki sem tudja jobban ide lenn mint Garai Édler Eszter. Nem vele a gond hanem az elcsépelt, leértékelt, feje tetejére állított fogalmakkal. A Horthy rendszernek kb annyi köze volt a klasszikus konzervatízmushoz mint Makónak Jeruzsálemhez. Egy hazug, rasszista, reakciós, a Német-Olasz fasiszták fenekét nyalogató kalandorok vezették akkor a magyarokat a vesztükbe. Ahelyett hogy tanultak volna valamit abból, hogy Magyarország elvesztette területének 3/4 részét, az egészet a zsidókra és a komcsikra kente, ezzel a mesével hülyítette, tömte tele a magyarok zömének a fejét illetve azzal, hogy konzervatívnak hívta magát. A NER nagy fejese, a felcsúti bugris, ma azokat a régi vágásúakat, Prohászka tanítványait tartja politikai példaképének, ő is, mint a többi jobboldali szarjankó konzervatívként, Krisztus szineiben láttatja magát, miközben nekik is annyi közük a klasszikus konzervatizmushoz, a Krisztusi igéhez mint annak a velejéig rohadt, zsidó testvéreinket mészárló Horthy/Szállasi brigádnak. Karl Pfeifer ez ellen az átverés ellen küzdött. Ő nagyon jól tudta, Garai Édler Eszterrel együtt, honnan fúj a szél Magyarországon.

 • BENDEGUZ
  2023 január 13
  11:44 de.

  grizi, az 5% cashback az az aktuális infláció fele, tehát még mindig a bank nyert, a másik az egész szisztéma árukapcsolás,
  ha bizonyos árut vásárolsz akkor a cashback magasabb %? de én „azt” az árut sohase veszem meg,
  másrészt, ha ismered az általános iskolai matematikát, akkor tudnod
  kell, hogy mennyit kell költened ahhoz, hogy valamire való
  csahback -ed legyen, és én annyit nem költök, nem veszek 21-dik pár cipőt mert arra 6.5% cashback-et adna és inget sem, gatyát sem és úgy általában el vagyok látva azzal ami nekem kell, és hidd el nagyon ígényes vagyok!
  az irhabundáimat sem hitelkártyára csináltattam a szűrösnél, hanem cash

  grizi ha te nem lennél ki kellene találni

 • BENDEGUZ
  2023 január 13
  11:23 de.

  grizi arra a személyi szabadságra vonatkozóan mondjál valamit az 500+ usa állampolgár bebörtönzése 2021 jan 6-iki események kapcsán, mindegyik szabadon akarta gyakorolni a jogait és akkor jött? na mi is jött?

 • T.Gyuri10
  01.13.1:34

  Bocsáss meg, de nekem egy We….n név maradt meg, a Frangepán u. 4-gyel együtt az emlékezetemben, ti. az illetőt kis gyerekként ismertem, és a te ominózus kommented alapján nagyot cslódtam benne… Mégis – akkor most melyik adat a tényszerű ?

  Üdv! D.G.

  Ui.
  A Váci úton a 1970.k. épült egy hatalmas torony [SZOT] irodaház. A FORTEPAN csatorna egy ennek a magasából készített fotót közöl a azokból az évekből. Sajnos nem írtam föl a kép számát, de a Neten e fenti címen föllelhető és lementhető…
  Szóval: a múvészi képen felülről látszik az Acélöntő.és Csőgyár, egyszóval Frangepán sarok a gyógyszertárral a te,a ti házatokkal együtt, valamint a Dagály sarki Népbüfé + talponálló is, azaz mindkét utca Váci-úti torkolata, középen villamos sin és megálló stb…

 • Göllner András
  2023.jan.13.1:50

  Vajh lehet, lehetett e „konzervatívabb” osztály, réteg, vagy erő a magát legalább őszintén ellenforradalomnak nevező és erre épült darutollas Horthy-bagázsnál, nameg azoknál, akik bugris létükre már 13 éve azt a díszmagyar majomparádét majmolják ?

  Talán előbbiek javára írható, hogy azok legalább a „saját évezredes jussukat” latifundiumát és kastéllyal védték deressel, karddal, bicskával, csendőrrel, vagy akasztókötéllel, míg utóbbi NER-lovagok és lovaginák[sic]* a közöst, a mindenki GDP-jét tekintik a saját birtoknak, legyen az termőföld, résztvevők nélküli földárverés vagy ipari cég, avagy állami tender.

  Igaz, az effajta uralkodó osztály már inkább nevezhető maffiának, mint konzervatív erőnek…

  A legjellemzőbb magyar „konzervatív”a Mészaros Lőre, az ő gazdája pénzének a hű proxy őrzője és intézője s ennélfogva a világ kb. kétezredik leggazdagabb gázszerelő strómanja, egyben a frissen épített hatvanpusztai kacsalábú kastélyegyüttes gázszerelője…

  Üdvözlettel: D.G.

 • Göllner András

  @ Bendegrúz

  „Hogyan nem rettegsz” ?

  Kiváncsi vagy mi, vesszőtlenkém? Azért nem rettegek, mert én nem az agyalágyult vén meztelen csigák közt, hanem Karl Pfeifer társaságában haladok az utamon.

 • DonGolo
  2023 január 14
  6:25 de.
  T.DonGolo
  Az új épületeket már nem ismerhetem,mert hét éves korom óta esetleg csak a Dagály strandra mentem.Húsz éves korom óta már azt sem.A jövő hónapban leszek 86. Akit Te említesz We…n= Wehrlein Feri és családja.Apám barátja volt és a felszabadulás után több évig a XIII. kerület polgármestere.Ők laktak az első emeleten és mi a harmadik emelet 30-as lakásban.A ház főbejáratában lakott egy spóner rudolf nevű antiszemita,szemét, volksbundista nyilas,akit a háború után fel is akasztottak annak ellenére,hogy a népbírósági tárgyaláson a Wehrleinné mellette tanúskodott.A gettóba telepítésünkkor Anyám átadta sok apróbb-nagyobb holminkat „megőrzésre”.Mikor sokak bosszúságára mégis visszajöttünk a meghurcolások után,természetesen mindent „elvittek az oroszok”.Kislányukat Magdinak hívták és nekem aranyos játszópajtásom volt.Az egész ház történetének utána lehet nézni Kossa Lajos Dunától a Donig című könyvében.Még annyit,hogy a mi házunktól cca 100 méternyire a Röppentyű utca irányában volt a Warchanek halkonzerv gyár.Az egész környéket jól illatosítva tartották.Ezt is túléltük,mint a fáraót.Az ominózus leírásaim és a mostani alapja is hét-nyolc éves koromból maradt emlékek.Hála a Teremtőnek 66 éve vagyok Izrael polgára és mindezek a múlt jó vagy rossz emlékei.

 • Gyuri-10
  I.13.1:34
  Don-goló
  13.3:21 &
  Göllner A.

  A mai rendszerváltó újhorthysta NER-bíróságok rehabilitációs ítéletei között több . h á b o r ú s . b ű n ö s t . is felmentő ítélete is azzal érvelt, hogy
  > az elkövetés(ek) időpontjában a vádlott(ak) a „hatályos” és az akkor fennálló törvények szerint járt(ak) el <.

  Végsősoron erre szolgált a Zsidó-törvények egy csokra, hogy tudniillik a horthysta államrend "intézkedései" a parlamentarista "törvényességen" alapultak.

  Kezdettől – 1919-től fogva – ez a látszatszemlélet érvényesült, amikor az európai győztes Antant mégiscsak ellenforradalmi* rendszerei követelték Horthytól a lincselés-és koncolásmentes, azaz a rendszer szalonképes konszolidációja látszatát, melyből az létre is hozta irredenta nacionalista és antiszemita díszmagyar, kacagányos, pitykegombos, csákóforgós és darutollas stb. – eképp' parlamentáris 😀 – t o r z s z ü l ö t t j é t, azt a velejéig konzervatív Horthy-rendszert, melynek alapján német segédlet nélkül is, úgymond'jogszerűen háborúzhattak, illetve foszthatták ki mindenükből, alázhatták-és semmisíthették meg ártatlan állampolgáraik százezreit is…

  A gondolat alapja a jogalapú, "ősi jogon" alapuló, felelősségmentes (!) középkori rabólovag jog és "becsület", mely hatalmi státuszból, eleve nem tekinti jogalanynak a kiszemelt áldozatát.

  Mai utódja, az orbáni N E R ugyanezt a módszert kifinomultan lassú jog-átlépő csalásokkal, visszamenőleges és megelőző politikai törvénykezéssel, karaktergyilkolással, zsaroló gazdasági földbetaposással, ugyanakkor mögöttes és hatalmas, állami pénzeken nyugvó, a demagóg horthysta állami gőzhenger politikai propaganda háttérrel magabiztosan hajtja mindezt végre abból az öntelt feltételezésből kiindulva, hogy Horthyt mégcsak a Nürnbergi bíróság elé sem állították…
  ˙

  * Anglia a húszas években az oroszországi ellenforradalom, a fehérek oldalán katonai haderővel aktívan vett részt. Számukra a forradalomnál még a totális ellenforradalmi diktatúra is fontosabb. A kedvező látszatról viszont később intézkedtek.
  – Az intervencióban a fiatal Churchill is résztvett, aki lévén arisztokrata, féltő konzervatív ösztönből külföldön is védelmezte osztálya évezredes jussát és jogait…

 • gyuri 10 az ISTEN eltessen minimum 122 evig

 • Don Golo
  I.14.7:22

  * Így,megkésve pótolom *-gal jelölt „lovagok és lovaginák[sic]” szójáték magyarázatát. E telitalálatot a mai magyar „konzervatív” jobboldal jellemzésére nem mástól, mint Hofi Gézától vettem át.
  A lovagina alany különösen ráillik a mi 100 %-ig FidSS, lelkes és harcosan feltörekvő „köztársasági” elnöknőnk Novák Katalinra, aki ékszerként még a füleiben is Orbán és pártja nevét viseli…

 • jas abba
  2023 január 15
  6:36 de.

  Csatlakozom a kivánsághoz

 • jas abba
  2023 január 15
  6:36 de.

  Nagyon szépen köszönöm a jókívánságodat,mert az mindenkor jól esik.Azért megelégszem 120-al is. Mose Rabénu is csak addig élt.

 • gyuri10
  2023 január 13
  1:34 du.

  Tisztelettel szeretném megkérdezni a következőt:
  Miképpen tudtál „felszabadulni” a gettóból,
  mikor pedig -amint itt irtad- hat évesen a transzporttal útban voltál gyalog a láger felé, és Ausztriában egy magyar csendőr vagy német volksturmista (vagy fordítva, mindegy) a szemed láttára agyonverte atyádat?

  Csak azért kérdem mert valahogy a történeteid nem gömbölyűek nekem .

 • Elment TGM is.

  Isten nyugosztalja

  (akkor is ha publikusan személyszerint elvetette)
  Minden esetre elgondolkoztató eme kijelentése:

  „Vannak – tízezerszámra – marxisták, noha már nincs marxista ihletésű nemzetközi, szocialista munkásmozgalom (csak a nyugati egyetemek tanári karában pár ezer, de ez nem proletárpárt), ámde neomarxistával vagy posztmarxistával még sose találkozott senki, ez valótlan mítosz. A „dialektikus materializmus” az egykori sztálini tanítóhivatali ideológia része, marxisták sose vették komolyan, a szó szoros értelmében elméletként sose létezett, ma se létezik, merő félreértés.”

  Persze azért nem kevés „köszönhetö” neki, irásai iránymutatóak az „uj-világrend” értelmiségi elitje számára, legalábbis magyar nyelvterületen – de nem elhanyagolható befolyással a nemzetközi kaviár-baloldalra (Gauche caviar)

  El kell ismerni sikeres de fáradságos munkásságát is azon utkeresés során elért amelyeket marxismus ujjáélesztése tett a sztalini/lenini szovjet(munkástanács)-tipusu bukása után – amely az adotthelyzetben az eurokommunizmust is meglehetös válságba sodorta.
  Ugyan már az 1968-as prágai-tavasz „szovjet kezelése” nem kevés törésvonalat hozott – innen számitható a Gorbacsovi vonal megjelenése az addig megkérdöjelezhetlen szovjet-hatalom téziseiben (dogmájában) papiron a szovjetek (munkácstanácsok) voltak az ateista istenség földi helytartói – bár eme feladatok ellátását természetésen mindig a „legfelvilágosultabb” elvtársakra bízták (akik egyenlöbbek voltak az egyenlöknél)

  Tehát a nemzetközi kommunista pártok feldarabolódtak, átnevezödtek zöldekre, progresszistákra – új világítótornyokat tüztek ki célul (mint a klima-védelem, etnikumok, rasszok különös védelme és igy tovább)
  Az eddigi filozófiai munkákat (eszmerendszert) nem kis munkával szükséges átértelmezni.
  Ennek a felbecsülhetetlen nagyságu és értékü feladatnak igen kiváló és tehetséges alkotója volt.

 • BENDEGUZ
  2023 január 13
  11:23 de.

  Nem szeretek nekrológokhoz hozzászólni, és ha rádásul az illetöt rádásul nem is ismerem kerülök bármely megjegyzést
  TGM-t sem ismertem személyesen – akiröl fentebb bejegyzést tettem (ha megjelenik) de munkásságát hellyel-közzel követtem, bár nem kedveltem, viszont nagyon is részét képezi a mai magyar „értelmiségi-elit” önmeghatározásának.
  Ez van.
  Ha már Karl Pfeifer necrológja kapcsán is gazdaságpolitikáról irtál, – akkor felhívnám a figyelmedet: ö meg semmi mást nem tett mint egész életét a zsidó hazafiság szolgálatába állitotta, az élete ´fizikai koczkáztatatásától sem visszariadva Izrael államának megteremtéséért többek között, amiért vitathatatlanul méltán kiérdemelte a Simon Wiesenthal-díjat.
  Ugyhogy ne keverjük a dolgokat.

  Hogy sokan belekevernek ebbe mindenfélét? Az egy dolog, de abban egyet kell értsünk, hogy Karl Pfeifer nem a liberális gazdaságért harcolt – hanem az emberi szabadságért, amihez a zsidóságnak mint népnek legalább annyi joga van mint bármely más népnek.
  Ugyanigy mint egyénnek, bárhol is élnek a világban (mint tudjuk ugy általában, ráadásul nem is önszántukból szóródtak szét)
  Ha már itt tartunk, elvitathatatlan hogy sok nép nem fiai sem önszántukból kóborolodtak szanaszét a nagyvilágba (többek között az USA-ba), igen sokakat láncon vittek

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  TGM halálára

  A történelem, de az aktuálpolitika sem kívánsághangverseny, mert az egészet gazdasági, illetve a világgazdasági, azaz anyagi folyamatok mozgatják. Ti. a termelés szorosan az anyagi világ körébe tartozó folyamat.

  A szeretem-nemszeretem, vagy a hiszem-nemhiszem kérdése csakis a szubjektív idealista filozófia, de nem a marxista dialektikus materializmus módszere. Tehát nem világítótornyok (személyek, vagy elképzelt ideák), hanem tudományos, reális kutatás és a dialektikus vitakultúra az alapja az egész rendszernek.

 • Dr. Révay András

  Kedves Gyuri10! Magam is a XIII. kerületben lakom, idén ünnepeljük a kerület létének 85. születésnapját. Ez alkalomból egy album készül az itt élt hírességekről, most gyűjtik az adatokat. Mivel olvassák a Kanadai Magyar Hírlapot, az egyik szerkesztőnek feltűnt a hivatkozás Wehrlein Ferencre, aki a kerület első polgármestere volt. Nem ismerik a régi lakcímét. Kérik szíveskedjen megírni, melyik az a ház ahol egy házban lakott vele és azt is, biztos-e nevének írásában. Itt csak WERLEIN-nek ismerik, h-nélkül. Köszönettel és üdvözlettel: Dr. Révay András

 • Geyza
  2023 január 15
  7:06 du.
  Szennytelepi,
  amit ide böfögsz már azonos a halottgyalázással és a Holokauszt tagadással.Rohadt náci-ivadék.

 • Rodeio

  Nem az aktuális részletek érdekesek, hanem a téma a sajtószabadságról ugy általában
  Nyilván nem tul ismert: Glenn Greenwald, egy amerikai media, az Intercept tulajdonosa, egy darabig élt itt Brazilban, (szerzett magának azonos nemü feleséget) –
  A résztvevö jurnaliszták ugyan nem követik a világnézetét (progresszista), de elismerik minden téren a vélemény-szabadságot, és ezért feltételek nélkül respektálják a személyét – ami szerintem is elvitathatatlan alapja bárminemü kommunikációnak.

  Ahol ez meghal, ott meghal a szabadság

  Csak azért vágtam be, hogy örüljünk, nem haltak ki még végleg a hozzánk hasonló gondolkodásuak

 • T.Dr.Révay András,
  Lehet,hogy a WERLEIN Feri bácsi nevét valóban „H”nélkül kell írni.Az előzőekben már leírtam,hogy a Frangepán utca 4 belső, udvari bejáratában laktunk.Apámmal együtt a szocdem párt vezetőségéhez tartoztak. Werleinék az első emeleten,Mi a harmadik emelet 30-as lakásban.Minden emeleten négy darab 1-szobás lakás volt.A mi lakásunk volt a szocik heti találkozó helye.Ma,86 évesen is még emlékszem majd az összes mozgalmi dalokra.Némelykor még Szakasits Árpád is ellátogatott hozzánk.Ha Apám visszajött volna az eichmann féle halálmarsból,lehet hogy cellatársak lettek volna.Feri bácsit egyszer meglátogattam a polgármesteri hivatalában is.Magdika a kislánya aranyos kis játszópajtásom volt.A harmadik emeleten egyik szomszédunk Quitt Manó volt.A nácik megölték Őt és két fiát is.Quitt néni egyedül halt meg későbbiekben a gettóban.Másik szomszédaink a Weiszék.A néni keresztény volt,de a bácsival szolidárisan és nagy szeretettel ment be a gettóba.Második emeleten Apám húga lakott férjével Freud Miklóssal akit fehér karszallagos munka- szolgálatosként gyilkoltak meg valahol a „testvérek”.
  Nos kicsit elszállt velem a ló,dehát az én koromban az emlékek sokat jelentenek.A Frangepán u.4-ről elég pontos leírások vannak Kossa Lajos -Dunától a Donig- című könyvében.Minden esetre köszönöm a rákérdezést és a leírásom doppingolását ezzel.

 • „tisztelthölgyeimésuraim”
  2023 január 16
  10:31 de.

  Teljesen így van a marxizmus okán, csak:
  Sajnos ez a nézöpont a való világnak egy olyan leszükítése, amiböl már ugyan „könnyedén” lehet „magyarázni” a marxista fóbiákat, merthogy a gyerek már rég ki lett öntve a fürdövízzel.
  Vagyis semmi de semmi köze az emberi léthez, egy beteg filozófia. Nemhogy nem reális világ, mégcsak nem is utópia, nem is csak irreál, hanem egyenesen szürreal.
  Ami csak azért van beállitva gazdasági aspektusba, hogy az „IRIGYSÉG FILOZÓFIÓJÁT PÁROSITANI LEHESSEN A KORLÁTLAN HATALMASKODÁSI RENDSZER IGAZOLÁSÁRA”

  Elöször az irigység, aztán a gyülölet – aztán már minden eszköz szabad!
  Vegyünk el mindent másoktól akinek valamije van.

  Szivesen nevezném egyszerüen UTÓPIÁNAK ha nem követelt volna annyi gyilkosságot, szenvedést a világban a próbálkozás a gyakorlatba ültetésre.
  De talán most sikerül …
  A korlátlan technológiai lehetöségek segédletével Kinában már sikeresedik …
  Aztán következik a „fejlett nyugati világ”
  Amiröl azt kellene feltétel nélkül elfogadnunk és el is hinnünk, hogy a kultura egyedüli letétemenyesei.
  A bibi ebben is csak annyi hogy aki ezt állítja, és aki ide is leirta, fogalma sincs arról az apróságról, hogy a kultura mit jelent.
  Nem tudja, hogy a CULTO szó mit jelent, és az abból származó számtalan kifejezés. pl cultiválni.

  ne menjünk ebbe ujra bele

  Ugyan a liberális GAZDASÁGI logika azt sugallja, hogy szerinte minden tőkés pozitívum, hiszen az illető a saját profitját hajszolja, ezzel pedig akaratlanul is segít a társadalomnak, munkahelyeket teremt, szerződik más tőkésekkel, adózik az államnak, szóval a kapzsiság felvirágoztatja a társadalmat. Szóval mindegy ki a tőkés személyesen, hiszen bárki is legyen, ugyanolyanak az érdekei, azaz ugyanolyan kapzsi, tehát ugyanolyan hasznos társadalmilag.

  A magyar rendszerváltozás egyik axiómája is ez volt. Minden államit akár ingyen is oda kell adni a tőkéseknek, mert az állami tulajdon olyan rossz, míg a magántulajdon olyan jó, hogy mérlegelni se kell. Amint az egész gazdaság kapzsi emberek kezébe kerül, beköszönt a paradicsom! Nncs más út. Minden ellenvélemény pedig kommunista gondolkodás, elavult marhaság, tudománytalan babona.

  A marxista elmélet ugyanez, csak fordított előjellel: minden tőkés célja a bérmunkások meglopása, így mindegy ki lop, az egyébként személyében tisztességes tőkés is kizsigereli a munkásait. Szóval a tőkés osztály likvidálandó és pont. Addig meg tök mindegy, ki az adott tőkés személyében.

  Szerinted az ilyen nézöpontok az emberi társadalom javát szolgálják?
  AHOL CSAK EGYETLEN DOLOGRÓL BESZÉLÜNK?
  A „LÉ”-RÖL???

  Mindent a pénz körül forgattok – ez a mammon imádata – tökmindegy, hogy egy kaviár-kommunista vagy, vagy egy globalista (fasiszta)
  Ezért egyszerüen összetartoztok!

 • Dr. Révay András
  2023 január 16
  10:35 de.
  Kedves Dr. Révay András,kérésére hosszasan válaszoltam.Sajnos úgy látom nem jelenhetett meg.Remélem még visszahozzák a beírásomat.Lehet,hogy valami kültelki interveniálására törölték. Sebaj!Túléltük Fáraót,túléljük a fárajót is.

 • gyuri10
  2023 január 16
  4:24 du.
  Dr. Révay András
  2023 január 16
  10:35 de.
  Kedves Dr. Révay András,kérésére hosszasan válaszoltam.Sajnos úgy látom nem jelenhetett meg.Remélem még visszahozzák a beírásomat.Lehet,hogy valami kültelki interveniálására törölték. Sebaj!Túléltük Fáraót,túléljük a fárajót is.

 • Succubus Lilith

  Na, Gyuri bacsi, most tesztelni akar teged a Revay. 🙂

 • Gabriel
  2023 január 16
  2:32 du.
  Glenn az Pepe színvonal {és zsidó is mindenek felett}, és nagy fogyasztójuk vagyok régóta,
  T.C. is rendszeresen,
  úgy tűnik Brazil sokaknak még a földi boldogságot is megadja és ez így van rendjén, kösz

 • Gabriel
  2023 január 16
  4:16 du.

  abban a korszakban és Babilonban a kuneiform-ok megfejtése óta tudjuk K.M. és kortársainak számszaki elemzését alkalmazták és sikerrel ezzel Babilon sem volt egyedül, de kiemelkedett a többiek közül 5000 évvel ezelőtt, a tétel!!!

  Eis: a culto az ma a globalizmus ami öngyilkosság és agysérv eszközeinek egyike a demokrácia is!

  K.M. a O capital III. ban számszakilag elemzi és annak alapján jött össze az a tudományos megállapítás, hogy ha egy társadalom termékeket termel és azokat forgalmazza akár nemzetközileg is az eredményes, de amelyik csak hamispénzre alapított Ponzi séma révén kizárólag profitot termel az a történelemben mindig elsűllyedt, mert ez gazdasági törvény mint a fizika és a matematika törvényei

  és Titanic most magával viszi a kistitanic-okat is a tenger meg majd csinál belőlük hallakást és a polipok bújócskát játszanak benne szerelmi életük során ez a sorsa a kapzsiságnak is aminek a csimborasszója a tőzsde ahol a lopott holmit egymásra épülő exponenciális rendszerben „újraárazzák” és persze az usurio az ami sohasem épít társadalmat „csak” ideológiát a legszebb vállalkozások ebben a Jézus Szíve Szocialista Brigád aka La Santa Sede

  mialatt vannak akik képesek 100 éves terveket készíteni és annak rugalmas megvalósításával a nép nyomorából jólétet teremt azaz amit a többiek elb…k 5000 év alatt 35 év alatt sikerre vitte de még nincs befejezve a XVII. szín de …
  itt te következel

 • Göllner András

  @ Voronyezs

  Jól összefoglaltad. Én mindehez csak annyit fűznék hozzá, hogy a magyar nem faji gyűlölettel a fejében jön a világra. A jászolban, a pólyában mi is egytől egyig oly ártatlanul tekintúnk környezetünkre mint akár a Mindenható Atya Úr Isten egyszülött kisfia, akit állítólag 32 éves korában az Apja, szeretete jeléül (!) ‘s mind azér a sok faszságért amit Ádám és Éva leszármazottjai műveltek idelenn, 2023 évvel ezelőtt, a helyi zsidó vezetők mozgosításával, keresztre feszítetett Izraelben. (Azt, hogy mindezt az Úr nem magyar lakta földeken, magyar vezetők mozgósításával végeztette el, a magyarok Nagy Asszonyának, a Máriának köszönhetjük.)(Könnyű dolga volt, mondják a máshitűek kuncogva, hisz alig hogy kinyírták a fiát a zsidók (!) az Úr felvitte őt maga mellé a mennyekbe hogy mindmáig ott ítélkezzen az idelenn élő és halott keresztények felett). Mit lehet mind ezek után mondani? Semmit. Andersen meghalt, de a mese nem halt meg vele.

  A magyarok felsőbbrendűség tudatát a trón és az oltár összefogásával verik már vagy ezer éve a magyar csemeték fejébe. A telepes magyar őseinket, akik Lehel kürtjével jártak nyugatra kúrni és portyázni míg Ottó jól oda nem vágott közéjük, mi mindmáig áhítattal ünnepeljük kinn a Hősők Terén miközben mindmáig nyüszítjük hogy bennünket a balsors tép. A Szájer Józsi szövegével, és a Szent Korona Tan égisze alatt ezt a játszmát mi akár az időszámtás végéig is ki tudjuk húzni (ami, valljuk be, már nincs is olyan messze).

  Kérem, az Isten szerelméért, félre ne értsenek. A fentiekkel nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a keresztény magyar vezéri kar szemetebb, aljasabb mint a „kulturált” nyugati népek vezérkara. Túrót. Ne becsüljük alúl magunkat. A mesterségesen szőke bombázó (Donald J. Trump) is azt vallja, hogy azé a jövő aki a legjobb mesével áll embertársai elé. Az ő meséit Amerikában több mint száz millió Amerikai fallja. Ma ő az amerikai kispolgárság nagy szoptatója (vagy szopatója?). Az amerikai munkásosztály lelkes támogatásával repíti az amerikai felső osztályt az adóparadicsomba. Nekünk marad a Viktor és a Veritas Intézet által kibocsájtott szentírás.

 • Dr. Révay András

  Kedves Gyuri10! Kérem szíveskedjék ide küldeni a választ: [email protected] Köszönettel: Dr. Révay András

 • Dr. Révay András

  Kedves Lilith! Nem teszt. A kérdés valódi.

 • Göllner András
  2023 január 17
  12:52 de.
  azt olvastam {fél órája friss} Pepe tollából, hogy a Belze Bubi ott az Infernóban a kellemes kis kuckójában teljesen zöldre színeződött amikor megtudta mi lesz a mai és holnapi program WEF-éknél, és a hozzászólók névsorát

  elnézve a résztvevőket még soxor fog színt váltani még majd szivárványossá vedlik a Belze Bubi? a WEF-től?

  de mióta tudjuk, hogy K & K Schwab az Wehrmacht is és nincs ott ezzel a karakterisztikájával egyedül, azóta nyugodtan teázgatok és lesem Oltárylyóban a jeges eső következményeként mindenki NHL tag lett de nincs mindnek korcsojája

 • RODEO;

  Ismet a rendszeres modoban ellen-allitasokat tettel.

  Allitod hogy nem nem vasarolsz es mindent csak keszpenzert.de hat miert nem csak a 95-vagy 98%-os arert?

  S egyben hogy „igeneyes” vagy.

  N hat melyik az elhiheto valosag?
  Ha valaha is ltezzne az a Te allitsaidban?

  Az elzalogosithatlan egyeni jog NEM joigozsit senkit a torvenysertesre, sem ambertarasainak a jogait tiporni!!!!!

  Kepes lennel valaha is azt felfogni?????

  Ket-millio+ amarikai van a bortonokben, annak alapjan!!!!!!

 • Gabriel;

  Elzalogosithatlan (biztositott) egyeni jogok nelkul nem letezheto a szabad (liberalis) kozgazdasag sem!!!!!!

 • GOLLNER B.Andras;

  Ha mind az valosag lenne , MIERT NEM PERELIK azt????????

  Nem lenne arra elegendo a „lopott penzek”-bol, s nem lenne elegendo ugyvadeik a soraik kozott?????

  Perekkel MINDENKI, es MINDEN GAZDAG intezet tonkretehetok es tonkre tettek lettek.!!!!

  Professzzor letere nem lenne tudataban azon adatoknak?

 • RODEO:

  Probaald a Ponzi-t, s hamar bortonben talalod magadat.

 • Dr. Révay András
  2023 január 16
  10:35 de.
  Kedves Dr. Révay András,
  Köszönöm az érdeklődését és emlékeim újraélesztését,valamint a mail címét.Közben a válaszom itt megjelent,de ha bármire további választ akarna privátim,Chrisnek jogot adok címem megadására az Ön részére.Nem szeretném nyilvánositani,mert azért járnak ide enyhén szólva nem csak a Mi barátaink!Esetleg,ha akarja,írhatok privát egy rövid levelet,csak a mail címem átadására.

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 január 16 4:16 du.

  „” Ami csak azért van beállitva gazdasági aspektusba, hogy az “IRIGYSÉG FILOZÓFIÓJÁT PÁROSITANI LEHESSEN A KORLÁTLAN HATALMASKODÁSI RENDSZER IGAZOLÁSÁRA”

  Elöször az irigység, aztán a gyülölet – aztán már minden eszköz szabad! „”

  Akartam helyesbiteni a nagybetukkel irt reszt, mert kihagytad belole a gyuloletet, pedig a 3 egyuttjar.
  De mivel vegulis beleszotted a mondokadba, annyit tennek hozza, hogy van egy magyar ismerosom, aki megszallottan, elvakultan gyuloli a zsidosagot, szerinte ki kell irtani mindet gyerekestol, meg azokat is, akikben csak 1 ezreleknyi zsido van genetikailag.
  Mivel regota ismerem, tudom, hogy nala is az irigyseggel kezdodott, aztan egyre inkabb „muvelte” magat az interneten a zsidogyulolo „irodalommal”… es most itt tartunk.

  Nem veletlen, hogy a nemzeti szocialistak es az nemzetkozi szocialistak is uldoztek a zsidokat, amikor nagyon erot vett rajtuk az irigyseg.

  Az sem veletlen, hogy az amerikai globalistak mar a kezdetektol fogva (ateista) zsidokat hasznaltak az aljas terveik kivitelezesehez (a 19. szazadtol fogva), hadd lassa a vilag „mit muvelnek a zsidok”, es aztan jokat rohogtek amig a zsidokat irtottak.
  Tobbek kooztt a Morgan es Rockefeller ur/elvtarsakrol van szo, a gyengebbek kedveert.

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 január 16 8:29 du.

  ” K.M. a O capital III. ban számszakilag elemzi és annak alapján jött össze az a tudományos megállapítás … ”

  Te egy igazi humorzsak vagy. 🙂

  A jelenleg irodo konyvemben a Das Kapital-t Der Cannibal-ra valtoztattam, ezzel is jelezven azt az ertelmi szintet, amit kepvisel az a konyv.

  Viszont te meg most most is tudomanyosnak hiszel olyan magatol ertetodo dolgokat, amiket egy 10 eves kisgyerek is meglat es megert.

  Azt meg aze’ meg ki kell varni, hogy mi lesz ennek a jelenleg zajlo „huncutsagnak” a vege. A mi derek deli szomszedunk eddig is, kb ugy 1880-ota minden 10-20 evben berendezett egy-egy latvanyos gazdasagi valsagot. Ennek tobb oka is van, de az 1. vilaghaboru ota amikor naluk valsag van, az magaval rantja a tobbi orszag gazdasagat is, es aztan szokas szerint lehet a zavarosban halaszni.
  (Tudod, nehez azt hinni, hogy gazdasagpolitikat, gazdasagtant tanult szakemberek ne tudnak azt, hogy amikor lufit keszitenek, es egyre inkabb csak fujjak es fujjak egyre nagyobbra, akkor az egyszercsak el fog pukkanni. Ok nem ennyire hulyek, hanem ennyire aljasok. Mas szovakkal: Ezt szandekosan csinaljak, es es ez nem a kepzeletbeli „kapitalizmus” hibaja, hanem az emberi aljassag eredmenye.)

  Lehet (es remelem is), hogy nem jon be a globalista ur/elvtarsak terve, de ettol meg nem biztos, hogy az USA megszunik. Bar nem artana, ha feldarabolodna legalabb 4 reszre.

  ” mialatt vannak akik képesek 100 éves terveket készíteni és annak rugalmas megvalósításával … ”

  Mondom en, hogy humorzsak vagy.
  Meg a legelvetemultebb, leghulyebb muciologusok szerint is teljesen felesleges 30 evnel tobbre elore tervezni.

 • BENDEGUZ
  2023 január 17
  11:07 de.

  Hogyan nem érthetö?
  Az illetö is(!) egy egyetemi katedrának nevezett cirkuszi intézményböl a társadalom tagjainak azt ordibálja, hogy ö maga társadalmilag felette áll másoknak
  Mert hogy a „society” mint szó magyarul azt jelenti hogy: társadalom.
  Állitásuk szerint viszont mind az ilyen „szocialista” elitisták kvalifikált , vagyis doktorált társadalmi munkások …izé … szakértök (professor-doktor)
  Vagyis TANÍTO-MESTEREK
  én még nem felejtettem el magyarul, tehát értem a kifejezést magyarul – nyilván ott azokban az egyetemi berkeknek nevezett kabarékban (bocs : universitas … krkrkrkr)
  nyilván nem akarnak érteni semmit a nép nyelvén – hiszen a nép mint olyan azok csak a parasztok tömkelege a nagy sakkjátszmájukban – amik arról szólnak, hogy hogyan lehet PhD.-s(sicc!) szinten parasztot vakitani.

  Hogy miért nem gyakorol az ilyen szociális-munkásságot ha már annyira ért hozzá?
  Nyilván azért mert az olyan munkáért csak aprópénzt fizetnek
  A lelke meg arra hajtja (vagy az ördög) hogy a világot még irigyebbé nevelje – mindenki gyülölje a másikat – egyik azért mert a másiknak több van, a másik meg azért mert az egyik még kevesebbel is boldog tud lenni … Ezért az aljas tevékenységért pedig a FILANTRÓPOK (a spekulációkon meggazdagodott szélhámos globalista nagyurak) komoly zsozsót nyomatnak

  Az ilyeneket a vágy szüntelenül hajtja (az ördög nem hagyja nyugton, amíg rá nem szegezik a fedelet) – hogy nagyobbnak látassék mindenkinél (vagy pénz által, vagy hírnév által)
  Kellöen dicsöitik is egymást hiány nélkül – aki meg lerántja a leplet róluk, arra köpködnek, hazudnak – de a csalánt a máséval verik.

  Ez általános jelenség. Bármi ami megszemélyesitésnek tünik puszta véletlen

 • Succubus Lilith
  2023 január 18
  12:56 de.

  Érdekes kérdéseket feszegetsz
  Egy izzig vérig zsidó hös necrológja alatt …
  Mégpedig Te aki amugy ha jól értem végül is magad mintha zsidóként láttad volna meg az evilágot
  Hogy mit jelent számodra az „igazhitü muzulmánság” ugyse fogom tudni átérezni, valahogy nem is akarom
  Viszont abban biztos vagyok, hogy aki változgatja a vallását, az valóban szószerint külsöségekben vallásos, és nem hivö.
  Számára az Élö Isten semmit nem jelent.

  Ilyen aspektusból nagyon jól illik Pfeiferre való megemlékezéshez idehozakodni mint éles ellentétet Josefus Flaviust, Paulus-t (Saul), Spinoza-t, K. Marx-t, Trockijt és társait.
  A felsoroltakban közös hogy a zsidóságuk megtagadásában látták jövöjüket és elfogadták a „sugallatot” hogy a küldetésük a zsidósággal, a zsidó tudattal való leszámolási vágy egyszerre és mindenkorra – bármi áron.
  Sokan követték öket ebben – mivel képesek a saját ATYAFIAKAT is tömegesen elhitetni!

  Mára a Karl Marx néven elhiresült antiszemitáva vált beteg világforradalmárnak milliós követötábora van az elkorcsosult, zsidóságukat megtagadó zsidók között is.
  Pedig hogy kohanitaként született, anyai és atyai ágon is Ároni felmenöktöl ha igaz.
  Beállt a sorba … mint a római Saulus, Flavius és a többiek – akik a római olvasztógelyben való feloldódásban látták a jövöt, – vagyis a zsidóságnak, mint népnek az eltüntetését a földkerekségröl
  Atyafiak! próbáljuk már felfogni, hogy ezek az elvek nemcsak anticionisták, hanem antiszemiták is!

  Amit ugyan én régóta kimondok – most nem az én szavaimmal, hanem Kopátsy Sándort idézve irom ide
  :
  „”A magyarság és a zsidóság közötti kapcsolatot, a két háború között elszabadult antiszemitizmust egyáltalán nem értheti meg, aki nem néz szembe a magyar zsidóságnak a Kommünben és a Rákosi-korban játszott szerepével. A magam részéről azok közé tartozom, aki e két borzalmas rendszert sem tartom a magyar társadalmi fejlődés szempontjából kártékonyabbnak, mint a magyar úri világ jobboldali és arisztokratikus ellenforradalmait. A rendszereket ugyanis nem a hibái mennyiségével, hanem a társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásukkal mérem.””

  Magyarul, ennek a programnak a megvalósitását látta megéreTNEK az az elmebeteg, emberi mivoltukból kivetközött maroknyi zsidóságukat nyilvánosan megvetö intellektuálisan beképzelt – de a sötétség szellemétél megszállt kalandor akik magyarországon 1919 tavaszán elhitették magukkal és a szerencsétlen goiok sokaságával, (a parasztok a sakktáblán) hogy most eljött az idëjük, hogy a hatalmat magukhoz ragadják!

  Nem tudom érted-e Lilith, hogy a HATALOM MEGRAGADÁSÁRÓL szónokoltak AZ ÁLLAMCSINYT VÉGREHAJTÓK!
  Igen, a kun béla féle bünbandáról beszélek!
  Mert ha valakinek köszönhetö volt a magyarországi Soá, a holokauszt az minden vita és kétség nélkül csakis és kizárólag a kommunista bünbandának – akik mind ugyanugy mint a beteglekü marx, arra úszitották a tudatlan népet, hogy öljenek és gyilkoljanak

  Persze hogy nem maradt el a megtorlás – a gyülölet gyülöletet szül, aki szelet vet vihart arat.
  Nem beszélve arról, hogy kapóra jött a „restaurációs” politikának a bünbak-keresés – megtalálta könnyen
  Hiszen az a 19-es Gyülölet-kormány csakis zsidókból állt – hiszen attól, hogy a legföbb rablógyilkos Kohn-ból Kun lett – egy kohenitából-böl népe gyilkosa! – a multat megsemmisiteni nem lehet, amit hiány nélkül tanusitottak az utána történtek

  Meg is lett az eredménye – az ártatlan embereket – a sakktábblán a paraszttömegeket – nem volt nehéz gyülöletre herrgelni, mostmár a másik oldalról – megvolt hozzá az évezredes római kultura, a Páli-egyház, mint kereszténynek hazudott zsidóüldözö szervezet (mindegy, hogy katolikus vagy lutheránus ebben akkor is jól egyetértettek és ma is jól kiegyeznek)

  És akkor 100 év után ujra jönnek csalánárusok akik náciznak, komunisták akik antiszemiták de ha számonkéred akkor hirtelen hirtelen zsidók … De mint gondolnak ezek, meddig jelent ez védelmet, türelmet? Meddig lehet hivatkozni az elkövetett szörnyüségekra, azokra amelyeket már egy gyakorlatilag nem élö nemzedék követett el?
  A mai nemzédekeknek mindez már történelem – mi ez az úszítás? Ujabb öngyilkosságra törekvés? Masochismus?

  inkább nem sorolom, nem teszem további próbára a cens ura loyalitását a szólásszabadság terén …

 • Orsós Elemér

  BENDEGUZ
  2023 január 17
  11:07 de.

  Szerintem ne várj választ, mert nem minden értelmes embernek van birka türelme hozzád! 😀

 • Succubus Lilith
  2023 január 18
  1:18 de.
  Ródeo11 2023 január 16 8:29 du.

  ” K.M. a O capital III. ban számszakilag elemzi és annak alapján jött össze az a tudományos megállapítás … ”

  Te egy igazi humorzsak vagy. 🙂

  megröhögtettél, és ráadásul a végtelen lustaságod, hogy a touch keyboard-ot nem vagy hajlandó használni és grizii grammatikai kavalkádot csinálsz, de amit schlagwortokban csak neked bizalmasan fülbe súgva:

  ha egy általános iskolás is megért valamit az az igazi tudomány!!!;

  az is igaz:
  a kunei formák megfejtéséből K.M. után usque 100 évvel kiderült, hogy a babilóniaiak már ügyesen használták a másodfokú egyenletrendszereket annak kiszámítására, hogy meddig egészséges a profit és mikor kezd haldoklóvá válni, és én Nóbel díjas közgazdától is olvastam olyat, hogy nem lenne ártalmas a XVIII. és XIX. század nagy gazdasági tudósait akik ugyanakkor kutatók is voltak újraolvasni, mert?

  szóval, ha K.M. nagy szakálla volt és bozontos hajzata és neked mindez szintén hiányzik az ne keltsen benned irigységet, hanem olvasd el még egyszer a {legalább} a III. kötetet, hátha …?

  dehát attól, hogy valaki neked egy erkölcsi hulla és kölcsönökből élt meg az sem bizonyított de hát ha te mondod?

  röhögjünk együtt, jó? most emelik a debt cieling-et, remélem a lábukra esik!

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Gábriel

  Rosszul látod, bocs’:
  Nem …a”LÉ”- mint írod – hanem LÉT, a rendszer , a viszony meghatározója.

  Azt pedig, ANYAGI JAVAK így, v. úgy tulajdonolt termelőeszköz, illetve az ezek segítségével, ÁRUBA BOCSÁTOTT(!) EMBERI MUNKA révén megtermelt össztársadalmi TERMÉK (pénzben kifejezett) igazságos,vagy igazságtalan . E L O S Z T Á S A . DETERMINÁLJA.

  A pénz tehát pusztán a folyamatot kitöltő, azaz közvetítő, a csere eszköze mondhatnók: a mértékegység amelynek imádata valóban fetisizmus – ezt jól látod – olyan, mintha a szabó munkájában az öltöny helyett a méterrudat tisztelnénk, illetve értékelnénk…

  A pénzt nem a helyén kezelve fétis, melynek imádatát józan ember, így Karl Marx kerekperec elítéli, akárcsak Te is, micsoda hasonlóság…!

  Ergo, nem igaz az, hogy a marxista filozófia, közgazdaságtan, történelmi materializmus, stb. önmagában a pénzimádat körül forogna… Mint ahogy az is hazugság, de butaság is, hogy a „globalizmus” azonos lenne a fasizmussal.

  Mert hisz’ a . g l o b a l i z m u s . a kapitalizmus, avagy az imperializmus fejlettebb, azaz modernebb módszere, a tőke . e x p a n z í v természetének „békésebb” kiterjesztése széles e-Földteke mind nagyobb vidékeire, még pontosabban lakosságára, annak mind szélesebb tömegeit bevonva a munkásosztály immár globális milliárdjai közé követve a filléres munkabér nemzetközi nyomvonalát (ezzel növelve az anyaország munkanélküli táborát).

  Még az se világos a mondókádban, hogy a marxisták úgymond irigysége szerinted mire, és annak mekkora mértékére is vonatkozik – ama valami hányszorosára, vagy hányadára ? stb.

  Még 1 megjegyzés. A valamikori polgári (!!!) forradalmak mind az velünk született egyenlőségre hivatkoztak. Vajh a többi társadalmi osztály kihagyása e hangzatos kategóriából hova teszi a kizsákmányolás, a diktátum-munkaszerződés útján szerzett tőketulajdon (termelőeszköz,stb) anyagi javai és a profit sokaságát? (Nem feltétlen a modern feudális „fogyasztási” javak, kastélyok, hintópótló kocsik, magánrepülők stb.)

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  UI

  Fenti kommeentemeet, Gábriel 2023.01.16.4:16 alatti kommentje ihlette.

 • „tisztelthölgyeimésuraim”
  2023 január 19
  3:53 de.

  Rosszul látom?
  Hiszen azt irtam le, hogy mindent a „LÉ” körül forgattok.
  vagy nem érthetö a magyar igeragozás?
  Nem én, hanem Ti, a marxnak hivott idolótokat – vagyis isteneteket követve …
  aki képes többszázoldalon ismételgetni azt a primitiv képletet amivel már többször idehozakodtál – mintha valami gazdasági törvényszerüség matematikai formában való nagyszerü leirása lenne
  De az egész szövegelés csak az osztozkodásról szól
  Mégpedig annak a bizonygatásáról hogy a munkást/dolgozót sokkal több illetné meg bármilyen elért termelési folyamat jövedelméböl?

  Ez nem a léröl való osztozkodást jelenti?
  Vagy mi a feneséget?
  Milyen nyelven kell leírni, hogy érthetö legyen?
  Ha már osztozkodás:
  Hol van abban leírva, hogy az állam-gépezet, bármilyen más közszervezet dolgozói kinek a jövedelméböl lesz eltartva?
  Hogy kerül mindez felosztásra?
  Hol van abban a fércmüben leirva, hogy a nyugdijakat, a közellátást, egészzségbiztositást ki és hogyan fizeti?
  Vagyis milyen részesedésben?

  Ezek valóban társadalmi szereposztási és szerepvállalási kérdések

  Hogyan vagytok képesek – Te és a vallásodat követök – egy ilyen irományt társadalmi kézikönyvként aposztrofálni?
  Mennyire kell ehhez – már elnézést de stupidnak lenni?
  Ma 2023-ban épülnek az elsö olyan gyárak, amelyeket 100%-ban mesterséges inteligencia fog müködtetni!
  Hol van azoknak az intelligenciája, akik még itt tartanak, hogy felosztják a társadalmakat TÖKÉS ÉS SZOCIALISTA VILÁGRA?
  Ennél már csak az röhögtetöbb (inkább sajnálatra méltóbb) akik MUNKÁSTANÁCSOK (ÉRTSD: SZOVJETEK) létjogosultságáról értekezéseket, könyveket irnak, a jövö generációját arra kényszeritve, hogy ilyen agyömlésekkel mérgezzék a lelküket
  Csak olyanok képesek ilyenekre, akiknek ha azt mondod hogy: lélek – fogalma nincs miröl beszélsz.
  Nyilvánvaló igy, a napnál világosabb, hogy a világot tényleg annyira a vad, primitiv állapotjában látjátok – hogy igenis mindent csak a pénz körül forgattok.
  Amikor arról kezd beszélni bárki más, hogy van lét ezen túl is, akkor mindjárt visszajön a lé-kérdés.
  Ezerszer leirtam, járj utána, azt a begözölt szerencsétlen marxot egész életében más nem foglalkoztatta, csak az hogy kinek mije van?
  mennyivel jut másnak több vagy kevesebb – folyamatosan a mások által megkeresett pénzre lesett, arra hogy vajon másoknak mennyivel több jut – magyarul a pénz volt az élete.

  AKI VALLJA AZ ÁLTALA LEIRTAKAT, NYILATKOZATOKAT – AZ KÖVETÖJE, VAGYIS HISZ BENNE – EZT A VILÁG BÁRMELY NYELVÉN VALLÁSNAK HIVJÁK.

  Bizony Gazsi bátyánk is ezért nem tudott magával mit kezdeni, csak egész életében forgott mint hurka az üstben. Merthogy ugyan megvalotta folyamatosan a prófétáját mint istenét, de közben a börén érezte Csauseszku nazionalista szocialista diktaturájának az eredményét, aztán amikor átténfergett a kádári rezsimbe (a gulyáskommunizmusba) – elöször azt hitte, hogy az már maga a kánaán, aztán rájött hogy az se különb, igy aztán vonatozkadott cikk-cakkban, lejtmenet, hegymenet – de mindezt jól körbeirta mindig, mert mellébeszélni, a szavakat csürni-csavarni képes volt – jó szofisztikushoz hiven.
  Csak kellet hozzá türelem hogy csak kibuggyanjon már végre, hogy éppen mi az semmi amit mondani akart.

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 január 18 7:00 du.

  “ Viszont abban biztos vagyok, hogy aki változgatja a vallását, az valóban szószerint külsöségekben vallásos, és nem hivö. Számára az Élö Isten semmit nem jelent. ”

  Nem pontosan ertem mitol vagy ebben biztos. Ez meg feltetelezesnek is borzalmas. Aki vallast valt az “igazsagot” keresi, azt az isten-kepet, amivel meg tud bekelni – legalabbis ugy-ahogy.
  Persze gondolom azert irtad ezt, hogy az ateista/komcsi zsidokkal osszehasonlithass. De hat errol szo sem lehet, soha nem voltam se komcsi se gyilkos.

  A Kun Bela es bandaja is csak tipikus peldaja annak, amit korabban irtam, hogy a globalista urak eloszeretettel hasznaltak az agymosott zsidokat. Valahogy igaz az, hogy amikor a zsido hulye, akkor nagyon hulye. En meg hozzatennem, hogy nem csak nagyon hulye, hanem nagyon szorgalmas is. Nagyon ugybuzgo. Ezt a tulajdonsagat ki lehet hasznalni, ami dupla haszon, hiszen nem azokat gyulolik, akik penzeltek ezeket az idiota gyilkosokat, hanem a gyilkosokat, a hasznalhato hulyeket. Ok latszodnak.

  Ami a mai zsido elvtarsakat illeti, en mar nagyon varom itt a KMH-n a Bibit elitelo cikkeket az ugybol, hogy meg akarja torni az izraeli legfelsobb birosag abszolut hatalmat az egesz orszag felett. (Tudod, abba a gittegyletbe csak ugy lehet bekerulni, hogy a mar ottlevo elvtarsak bevalasztanak egy uj tagot, amikor az egyikuk 90 eves kora korul atadja lelket az ordognek.)

  Kellemes cenzurazast!!!

 • Succubus Lilith

  Orsós Elemér 2023 január 18 7:04 du.

  ” Szerintem ne várj választ, mert nem minden értelmes embernek van birka türelme hozzád! 😀 ”

  En valaszoltam neki, tobbek kozott arra az eszmeletlen buta hazugsagara, hogy az europai nepek azert tuntetnek, hogy az europai allamok ne vegyenek orosz olajat, de a cenzura nem birta ki. 🙂

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 január 18 9:57 du.

  “… ráadásul a végtelen lustaságod, hogy a touch keyboard-ot nem vagy hajlandó használni…”

  Nehez azt hasznalni, ami nincs. Az egerkevel nem fogok kattintgatni felorakig.

  “ szóval, ha K.M. nagy szakálla volt és bozontos hajzata és neked mindez szintén hiányzik… ”

  Hat bizony a hajzat elegge hianyzik. Szakall meg csak lenne, de kenytelen vagyok vensegemre borotvalkozni, pedig nagyon utalom. Epp a napokban vettem egy normalis shaving kit-et.

  “ röhögjünk együtt, jó? most emelik a debt cieling-et, remélem a lábukra esik! ”

  Nekik mindegy mar. Annyi felvasarolhato terulet, epulet es termek nincs a vilagon amennyi nullat mar odebiggyesztettek az 1-es utan a komputerukben. Lassan az egesz Naprendszerre fusssssa majd nekik.
  De szerintem ez jo is. Hadd legyen neha a szegeny embernek is par dollarja booze-ra, drug-okra, kurvakra. Nehogy mar csak az elnok nagyon okos kisfianak lehessen ilyen orome!

 • Succubus Lilith

  „tisztelthölgyeimésuraim” 2023 január 19 3:53 de.

  ” A pénzt nem a helyén kezelve fétis, melynek imádatát józan ember, így Karl Marx kerekperec elítéli, akárcsak Te is, micsoda hasonlóság…! ”

  A vallasok is elitelik a penzimadatot. Ennelfogva a jobboldali bealitottsagu emberek ilyen velemenye nem meglepo.

  Az USA kezdeti evtizedeiben meg vigyaztak is arra, hogy ne kerulhessen tulzottan nagy mennyisegu penz egy kezbe, de aztan csak engedelyeztek a nagy trust cegek letrehozasat.

  ” A valamikori polgári (!!!) forradalmak mind az velünk született egyenlőségre hivatkoztak. ”

  Ez nem azt jelentette, hogy mindenkinek ugyanannyi penzenek kell legyen.

  ” Vajh a többi társadalmi osztály kihagyása e hangzatos kategóriából hova teszi a kizsákmányolás, a diktátum-munkaszerződés útján szerzett tőketulajdon (termelőeszköz,stb) anyagi javai és a profit sokaságát? ”

  Nem akarlak megzavarni, de a Szu-ban es Magyarorszagon is a „szocialista” evekben javaban folyt a „kizsakmanyolas”. Ha nem lett volna profit, es abbol ado (amit a cegek fizettek), az allam mibol fizette volna azt a sok rabszolgahajcsart (rendor, katonatiszt) az orvosokat, tanarokat, allami lehutoket?

  No es aruld mar el, hogy miert eltek csak egy orszaggal arrebb 100-szor jobban az emberek abban a csunya-ronda, „kizsakmanyolo” rendszerben?

 • „tisztelthölgyeimésuraim”
  Bp? 2023. Január 19. 3:53

  Remekbe-szabott eszmefuttatásodhoz hadd járuljak hozzá Moses Heß, Marx kor-és sorstársának súlyosan ide-és egybevágó megállapításaival, aki a kapitalizmust szintén az”elidegenedéssel* együtt-járó [történelmi] jelenségnek” tekinti. A pénz az ő meglátása szerint is a kölcsönösen elidegenedett* ember terméke…
  „A pénz nem matéria -arany,fém,vagy papír- alapján lesz pénzzé, hanem mert munka értéket fejez ki.” Minél több munkás „szegődik el” bérmunkásnak úgy és annak mértékében csökken a munkaerőáru piaci értéke. Vagyis „egy dolognak csupán addig van értéke, amig képes mozogni a piacon”. Márpedig a kor közgazdászai a tőkét már akkor is felhalmozott munkaként definiálták. „A munkás pedig, aki bérmunkásként dologiasítja el magát, a piac vérkeringésében teljes mértékben elveszti a szabadságát.”
  Marx ezt a jelenséget nevezte bérrabszolgaságnak.
  Heß is, a bérmunkát a rabszolgasághoz hasonlítja, mert mint mondja annak általánossá válásával párhuzamosan csökken és egyre kisebb az értéke, s az a dolog ami nem cserélhető ki másra, azaz nem adható el, annak értéke nincs.”
  Moses Heß szerint az ókori rabszolga annyival volt „emberibb”, hogy ő erőszakkal került ebbe az állapotába, és tulajdonosa érdekelt volt a fenntartásában, míg a tőkésvilág bérrabszolgája látszólag önként adja el önmagát bizonytalan kényszerhelyzetbe.
  Szerinte a rabszolgát a korbács kevésbé hajtja munkára, mint a bérmunkást az éhsége… Ha az antikvitásban ismerték volna ezeket a gépeket, nem ejtettek, illetve nem használtak volna rabszolgákat (Arisztotelészt is idézi), míg a tőkés gazdaság többre becsüli az olcsó(!) emberi erőt, mint a „drága” gépet.

  Lásd még: a Magyar Kereskeedelmi és Iparkamara elnökének Paragh László nyilatkozatát, aki kijelentette:
  „A magyar gazdaság sikerének . t i t k a . az . o l c s ó . m a g y a r . m u n k a e r ő , mely intézményt nem számolhatjuk föl”

  EZ NEM IRIGYSÉG! AHOGY A BALOLDALISÁGOT Gábriel APOSZTROFÁLJA:
  ˙

  * Elidegenedés:
  Az ember önfenntartását célzó munka elszakadása eredeti céljától, illetve ennek elgépiesedése.

 • Gabriel
  2023 január 19
  3:54 du.

  tudod? a reményhal legendáját?

  én nagyon bizakodó vagyok abban a hitemben, hogy te és succubus értitek amit K.M. és a kortársainak gazdaságpolitikai műveiről ide betoltatok?

  succubus aszongya: nem idézem, mert lepedőt ölt és idejön kísérteni!
  szóval a profit az volt a Szu ban és az összes országban

  a magam részéről x+1 -egyszer írom le én nem tagadom a profit szüxégességét azaz létét sem, hanem K.M. és társaival összhangban a képleteik {másodfokú egyenletrendszerek}
  kimutatják, hogy a profit coefficienciájának számszerű aránya meghatározza, hogy egy adott gazdasági rendszer az a közjóért létezik vagy nem és hogy mennyi idő után hullik darabjaira amennyiben ez a coefficiencia egy bizonyos határértéken tül van!

  ennyike
  remélem Floripában nem havazik, és a gambát kellően ízesítik fokhagymával, macskapöcse paprika zúzott krémjével és némi méz meg a zöldhagymából a fehér rész apróra vágott darabkáival együtt vajban én spárgával {asparagus} és a már említett abacaxi kockákkal valamint maracujá lekvárral szeretem vagy hibiscus tea vagy whyskey jár hozzá szódavízzel

  egs.
  és olvasd el mégegyszer, jó? mármint M. Karcsi III.-at

  a XVII. szín nagyon úgy alakul ahogy én gondolom!

 • Lilith:

  „Ez meg feltetelezesnek is borzalmas. Aki vallast valt az “igazsagot” keresi, azt az isten-kepet, amivel meg tud bekelni – legalabbis ugy-ahogy.”

  Nem feltételezésem volt – és a bizonyságtételed (állitásod) okán pedig innentöl tény hogy SZÁMODRA az Allah is csak egy a sok istenek közül.
  A Görög Pantheonban Paulus/Saulus leirása szerint is volt egy „ISMERETLEN ISTEN” – akit hozzád hasonlóan a római pribékké, zsidóságát megtagadó, antiszemitáva vált Paulus a zsidók isteneként aposztrofált.
  Na itt van nektek, mondta ez ö, akit eddig nem ismertetek. Mondták, hogy jó legyen, elfér a többi közt.

  Halottad viszont a Mózes „ki vagy Te?” kérdésére a választ: – „Vagyok aki Leszek” (az Örökkévaló)
  אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה

  Ezzel a fenti kis kiszólással (EZ AZ ISMERETLEN AZ ÉN ISTENEM) Paulusunk ugyanugy elszólta magát mint most Te, mellesleg esetében ez egyben annak is próbája, hogy a tanítására alápitott u.n. keresztény-egyházak Josuha (Jézus) nevét csak bitorálták/ki-, és felhasználták a zsidóüldözésre majd kétezer éve.
  Ezt szolgálja a marxista hitvilág adaptalása is a zsidóság teljes megsemmitésére – amit ugyan a „felvilágosodás” filozófiája világában a „progresszizmus” álcájába csomagolnak, hasonlóan mint ahogy anno a római idökben – most is azt mondva, hogy a tömegek reménysége az új vallás.

  Ugye vicces, bizony

  Na de az már nem annyira vicces, hogy egy valódi pedofil rablóvezer óhajára, a Paulisták(keresztények(sicc!) által a már kiherélt Tanokat (az Írást) még felismerhetetlenebbül átszabva sikerült alapjaivá tenni egy újjabb vallási alapokon igazolt, bizonygatott szuperhóditások számára.
  Az az egykori Mohamed haverod bizton kevésnek találhatta a bandájával eladdig harácsolt zsákmányokat, másrészt minden valószinüség szerint mindig szembetalálta magát a fosztogatás vádjával – eme ördögi sugallat okán nyilván már más szinben tüntethetett fel ezekután mindón lányrablást, fosztogatást, lehetövé téve igazi birodalmak megszerzését – MOSTMÁR JOGOSAN, vallási alapokon
  Egészségedre a vallásokhoz –

  ((csak zárójelben, igazán: Isten nem lakik sem köböl csinált házakban, sem templomokban, és más magaslatokon. Nyilván megszemélyesitésekre sincs szüksége, még kevesbé közbenjárókra))

 • Göllner András

  @ Karikás Gabriel

  „Mára a Karl Marx néven elhiresült antiszemitáva vált beteg világforradalmárnak milliós követötábora van az elkorcsosult, sidóságukat megtagadó zsidók között is”.

  Te pedig jó példája vagy azoknak a vén, judeo-faszista meztelen csigáknak akiket Orbán trollfarmjáról ültettek ebbe az aluljáróba, hogy idelenn, különféle o’héber szövegekkel kárhoztassák Ábrahám népének jó hírnevét. A csalánosban a helyetek.

 • Göllner András

  @ Bendegrúz

  „Professzzor letere nem lenne tudataban azon adatoknak?”

  Professzor létemre én csak annyit tudok néked mondani, hogy téged a diákjaim úgy csapnának ki a padsoraikból mint egy vén, vesszőtlen meztelen csigát szarni.

  Fordulj máskor is bátran kérdéseiddel felém, elvégre azért vagyok idelenn, hogy tanítsalak. Inkább rám hallgass mint arra a karikás szemú csiga-bikára amelyik a Lipót mezőröl vándorolt ide és ha jól lárom a te hátadon is lecsúszott.

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 január 19 3:54 du.

  “ Hogyan vagytok képesek – Te és a vallásodat követök – egy ilyen irományt társadalmi kézikönyvként aposztrofálni?
  Mennyire kell ehhez – már elnézést de stupidnak lenni? ”

  A tarsadalomtudomanyok kozul a tortenettudomany, a filozofia, tarsadalomfoldrajz, politikatudomany, regeszet kozgazdasagtan, kulturalis antropológia, szociologia, pedagogia, es szocialis munka mara mar a hulyek “tudomanyai” lettek. Hozzajuk lehet emelni a Social Justice Warrior, Gender es CRT “egyetemi” szakokat is. Ezek egytol egyig ma mar idiotakat kepeznek, es meghozza azert, mert marxista-trockista-maoista alapokon tanitjak a nebulokat. (Ezert is javasoltam a Wall Street es a Bolshevik Revolution cimu konyvet. En nagyon meglepodtem, amikor kiderult belole, hogy mar az 1910-es evekben az amerikai egyetemeken komcsi „professzorok” mostak az amerikai diakok agyat.)
  Tehat nem ertem miert csodalkozol.

  (Hozzatennem, hogy a tobbi tudomany korul is vannak bajok, mert mindenaron be akarjak bizonyitani, hogy nincs Isten, de ezekben meg van nemi racio is.)

  “Ma 2023-ban épülnek az elsö olyan gyárak, amelyeket 100%-ban mesterséges inteligencia fog müködtetni!”

  Na ja… csupa boldogsag! Hirtelen nincs is szukseg a hackable allatokra.
  (https://www.cnn.com/videos/world/2019/11/26/yuval-noah-harari-interview-anderson-vpx.cnn)

  “Ennél már csak az röhögtetöbb (inkább sajnálatra méltóbb) akik MUNKÁSTANÁCSOK (ÉRTSD: SZOVJETEK) létjogosultságáról értekezéseket…”

  Nem erted: Az uj rabszolgasagot boldogga kell tenni, hiszen semmilye se lesz, es a hit sokat szamit. To’od az ateista “filozofia” szerint – ugyanugy, ahogy a kis buta vallasos emberek az Isten akaratanak vetettek ala magukat – az ateistaknak a termeszet torvenyeinek kell alavetniuk magukat. Es ebbe sokminden belefer.
  Pl. a termeszet gyilkolja az embereket… hogy mast ne is emlitsek.

 • Dubois
  és”thu”
  20.6:56

  Méghogy irigység ?

  ..Az alacsony („óccó”) munkabérre, vagyis ebből a saját hazai profitjához képest extraprofitra szanaszét „települt” n a g y t ő k e – a globália 😀 – a globalizált régiókban nemcsak vállalata eredményén fáradozik, de legalább annyira a meghódított területbe (helység, város, vármegyébe v. országba) beékelődve annak közéletét és politikájában is hatalmi befolyás kiépítésén fáradozik. Gyakran gazdaságinak álcázott tényezőként, mégújabb vállalkozások létrehozásával épül be a regionális hatalomba…

  Erre nemcsak az anyagi feltételei adottak, de a komprádor tőkés udvartartása segíti rá, melyhez alapjában véve a lehetőséget és profitot, bár akaratlanul,de a kiszolgáltatott, munkára(!) éhes (helyi) dollárcentes dolgozó osztály munkája termeli ki.

  Ez a világ nagyobb részén kiterjedt acél – globális – világháló jellemzi a mostmár ideológiailag egypólusú, tőkés világot, ahol néhány ország gazdasága uralja(le) a világtöbbség szegény országainak a gazdaságait.

  Üdvözlettel: K.B.

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 január 20 8:15 de.

  ” a magam részéről x+1 -egyszer írom le én nem tagadom a profit szüxégességét azaz létét sem, hanem K.M. és társaival összhangban a képleteik {másodfokú egyenletrendszerek}
  kimutatják, hogy a profit coefficienciájának számszerű aránya meghatározza, hogy egy adott gazdasági rendszer az a közjóért létezik vagy nem… ”

  Tehat akkor a Gabrielnek igaza van, hogy az irigyseg fut. 🙂

  Hozza tennem, hogy mielott az amerikai cakcervezetek sikeresen eluldoztek az ipart az USA-bol, a munkasok az atlagber kozel ketszereset kaptak azokban a gyarakban, fizettek nekik es csaladjuknak az egeszsegugyi biztositast, fogorvost, kulon nyugdijat … etc… es meg reszvenyeket is kaptak a cegtol, hogy ha kicsiben is, de tars-tulajdonosok legyenek.

  De hat a hatartalan irigyseg kovetkezteben ez sem volt eleg, vagy csak a kinai fizette a cakcervezeti fonokoket, hogy allandoan kovetelozzenek, amig aztan az amerikai inkabb mindent attelepitett Kinaba.

  Viszont biztos sokkal jobban jart az amerikai gyari melos amikor felvettek a Mekdanoldszba börgört flippingezni. 🙂

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 január 20 9:19 de.

  “ Nem feltételezésem volt – és a bizonyságtételed (állitásod) okán pedig innentöl tény hogy SZÁMODRA az Allah is csak egy a sok istenek közül. ”

  Te is kezdesz humorzsak lenni. 😊 Fejedbe vetted, hogy aki vallast valt az csakis gonosz lehet. Az iszlam ugyanazt vallja a Isten “egysegerol”, amit a zsido vallas, es ugyanugy nincs szukseg kozvetitore az Istenhez, mint a Judaizmusban. Hogy hihetnem azt, hogy Allah egy az istenek kozott?
  Csak azert, mert a kulonfele vallasok kulonfele isten-kepet “rajzolnak” le, en meg nem hiszek a politeizmusban.
  De mindenkinek joga van szandekosan felreerteni barmit, tehat ne add fel! 😊

  “ Na de az már nem annyira vicces, hogy egy valódi pedofil rablóvezer óhajára, a Paulisták(keresztények(sicc!) által a már kiherélt Tanokat (az Írást) még felismerhetetlenebbül átszabva sikerült alapjaivá tenni egy újjabb vallási alapokon igazolt, bizonygatott szuperhóditások számára. ”

  Erre irtam mar korabban, hogy a politika minden vallast tonkretett, amint az hivatalos vallassa lepett elo. Ha a Keresztenyseget, vagy a Judaizmust az alapjan itelnenk meg amit az evszazadok soran muveltek az amerikai indianokkal es afrikai negerekkel, valamint egymassal, illetve ahogy az Izraelitaknak ki kellett irtani a kanaani nepeket akik ellenalltak nekik, akik pedig megadtak magukat, azokbol kivalo rabszolga lett, akkor bizony semmivel sem kapunk szebb kepet errol a ket vallasrol, mint az Iszlam eseteben.
  Meseltem mar a valladolidi vitarol? Tipikus peldaja annak, amikor a Papat is a legerosebb hatalom valasztja meg, es iranyitgatja. Nem a vitat dontotte el a spanyol kiraly, mert a vita vegen elfogadtak Las Casas velemenyet, es a Papa kiadott egy bullat, miszerint a del-amerikai indianoknak emberi lelkuk van es nem szabad lemeszarolni oket. De ket ev mulva a spanyol kiraly keresere visszavonta azt a Papa.

  Tortenelmi ismereteidet fel kene frissitened. Az arabok nagy hoditasai mar azutan kezdodtek, hogy Mohamed meghalt.
  Mohamed megtiltotta a rabszolgasagot (is), de halala utan az volt az elsok kozott amit visszaallitottak a „kovetoi”.
  Probald mar vegre megerteni, hogy az elv es a gyakorlat kozott nagy a kulonbseg. Ma sem letezik egyetlen igazi muszlim orszag, ugyanugy, ahogy igazi kereszteny, vagy vallasos zsido orszag sem. Es sohasem letezett egyik sem, kiveve Mohammed eletenek utolso eveit.

  Ha pedig haracsolasrol, zsakmanyolasrol, varosok lakossaganak kiirtasarol akarsz olvasni, ajanlanam a Torah-t es Jozsue konyvet. Eleg erdekes olvasmany, nem gondolnad? 🙂