Izraeli tudósok a demokrácia védelmében

2023 április 30 8:39 du.103 hozzászólás

Írta: Ehud Keinan, az Izraeli Kémiai Társaság elnöke és az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) megválasztott elnöke

Amikor 1967 nyarán véget ért a hatnapos háború biztos voltam benne, hogy ez volt az utolsó háborúm. Akkor 20 éves tiszt voltam az izraeli hadseregben és arra számítottam, hogy teljesítem a kötelező katonai szolgálatot és megkezdem egyetemi kémiai tanulmányaimat a Technion-on. Ez a naiv hitem egészen 1973. október 6-ig, Jom Kippurig tartott, ekkor 26 éves végzős hallgató voltam a Weizmann Intézetben. Aznap, miután meghallottam a Szuezi-csatornánál történt katonai összecsapásokról szóló híreket, megcsókoltam feleségemet és hároméves kislányomat, megígérve nekik, hogy másnap visszajövök, és stoppal mentem a tartalékos katonai bázisomra. Soha nem kaptam idézést és soha nem is volt rá szükségem.

Hét hónappal később tértem haza, szerencsére épségben, de évtizedekkel idősebbnek éreztem magam.

Most, 50 évvel később és több háború után ismét önkéntesként jelentkezem, hogy megvédjem a hazámat. De ezúttal a saját kormányától. Ha Benjamin Netanjahu miniszterelnök és koalíciója sikerrel jár a tervezett reformokkal, akkor Izraelben a demokrácia erodálódik, és az izraeli tudomány gyorsan és visszafordíthatatlanul károsodik.

Tömeges sztrájkokkal és tüntetésekkel reagáltak az izraeli kormánykoalíció által javasolt igazságügyi reformokra. Forrás: Euronews

Izrael 75 éves történelme során egészséges demokrácia volt, három független kormányzati ággal – a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalommal. Netanjahu már teljes ellenőrzést szerzett a kormány és a parlament felett. Kormányának az „igazságügyi reformra” vonatkozó legutóbbi törvényjavaslata most a teljes igazságszolgáltatási rendszer átvételét jelenti, beleértve a legfelsőbb bíróságot is. A kormány mindhárom ága feletti ellenőrzéssel Netanjahu egy választott autokráciát valósíthat meg. Ez az átgondolatlan törvényhozás máris szétszakítja Izrael népét, megosztja a néphadsereget és szétzilálja a gazdaságot.

A kételyek felhői már most arra késztetik a posztdoktori ösztöndíjasokat és az új oktatójelölteket, hogy elhalasszák érkezésüket, a nemzetközi munkatársak meggondolják magukat, és a nemzetközi konferenciák lemondása is gyakorivá vált. 

A magyar precedenst figyelve előre lehet látni, hogy milyen károkat okozhat az izraeli tudománynak és technológiának. Orbán Viktor közelmúltbeli hatalmának megszilárdítását célzó intézkedései nyomán az EU közölte, hogy Magyarországot többé nem tekinti demokratikus államnak, ami súlyos következményekkel jár a kutatásfinanszírozásra nézve is. Magyarországon korlátozták az akadémiai szabadságot, egyetemeket zártak be és visszatartották a Magyar Tudományos Akadémiától a támogatásokat. Magyarországot hatalmas agyelszívás sújtja.

A nem demokratikus rendszereket folytató politikusok olyan változások feltételeit teremtik meg, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. 

Az ilyen politikusok nem gyászolják innovatív tudósaik távozását, mert a kiváló tudósok szókimondóak, véleményformálóak, kritikusak és vitaképesek. Az autoriter rendszerek bajkeverőknek tekintik őket, függetlenül attól, hogy milyen hatalmas mértékben járulnak hozzá a nemzetgazdasághoz. Netanjahu talán arra számít, hogy az izraeli tudósok inkább elmennek, minthogy végignézzék, ahogy romlik a kutatási környezetük, és hogy gyermekeik a koalíció ultraortodox szupremáciát valló elemeinek irányítása alatt álló állami iskolákba járjanak. Ha ez így van, akkor ez egy égbekiáltó tévedés.

Minden tudós akivel beszéltem arról biztosított, hogy nem áll szándékukban tétlenül végignézni, hogy ez megtörténjen, és nem gondolnak arra, hogy elmenjenek – maradni szándékoznak, és harcolni akarnak a demokráciánk megmentéséért. Gyakran találkozunk a megatüntetéseken, együtt vonulunk gyermekeinkkel, szüleinkkel és nagyszüleinkkel, és kitartóak vagyunk, mint a Jom Kippuri háborúban. Csatlakozunk a példátlanul nagyszámú dühös polgárokhoz, akik zászlókkal, táblákkal, sípokkal, dobokkal és hangszórókkal vonulnak az utcára, éjjel-nappal végigsöpörnek a városokon, hidakon és útkereszteződéseken és elzárják az autópályákat. Lefogadom, hogy a világűrből is látható a több mint 700 000 kék-fehér zászlóból álló óceán, Izrael lakosságának 8%-a, és az ellenállás minden héten egyre hevesebbé és feltűnőbbé válik.

Kaliforniához és Tajvanhoz hasonlóan Izraelben is a bevándorló kultúra dominál, amely nagyra értékeli az oktatást, a tudományt és a technológiát. David Ben Gurion, Izrael alapítója és első miniszterelnöke a felsőoktatási rendszert a nemzetgazdaság és a biztonság fölé helyezte. Ragaszkodott a valódi demokráciához, mert megértette, hogy Izrael csak akkor tud megfelelni hatalmas kihívásainak, ha minden állampolgár teljes mértékben elkötelezett a közös célok mellett.

Ezek a nemzeti prioritások mélyen gyökereznek. Jóval Izrael születése előtt, amikor az országnak még áramszolgáltatása sem volt, a világ három legjobb egyetemét hozták létre a mindössze 200 000 fős lakosság kiszolgálására: a Techniont (1924), a Jeruzsálemi Héber Egyetemet (1925) és a Weizmann Tudományos Intézetet (1934). Hogy megértsük, mennyire felháborító volt az egy főre jutó egyetemek száma, 1930-ban az Egyesült Királyságban 19 egyetem szolgált 46 millió lakost.

E hihetetlen úttörők leszármazottai és követői hozták létre a legendás Start-up Nation-t, az izraeli high-tech ipart, és hat kémiai Nobel-díjast termeltek ki. Ez az, amit most veszélyben érzünk, és ez az, aminek a megmentéséért küzdünk.

Számunkra, izraeli tudósok és több millió más állampolgár számára ez a második függetlenségi háború, és ennek megfelelően harcolunk. Lehet, hogy hosszú háború lesz és lehet, hogy elveszítünk egy-két csatát, de végül győzni fogunk; egyszerűen azért, mert a vereség nem opció. Ráadásul ennek a háborúnak a kiindulópontjánál való befejezése már nem elfogadható. A demokráciánknak a korábbinál erősebben kell felemelkednie, biztosítva és védve a belátható jövőt.

Fordította: Garai-Édler Eszter

Az angol cikk forrása: Israeli scientists in defence of democracy | Opinion | Chemistry World

103 hozzászólás

 • Értelmezhetetlen Magyarországgal példálózni Izraelben. Két egymástól eltérő vallási alapokkal rendelkező ország, egyikben valamivel több mint négy évtizeden keresztül kommunista diktatúra uralkodott. Képviselőikből, pontosabban eszmei követőjükből, ma is sokan hallatják hangjukat. Ők ma háborúpártiak, és az Európai Parlamentben mindent elkövetnek, hogy Magyarország ne jusson hozzá a neki járó pénzügyi támogatásoknak.

  Sokak reménye, hogy a 2004-es választáson képviselőik száma minimálisra korlátozódik.

 • SchumackerLady

  Az igazi veszély a . f é k e k . é s . e l l e n s ú l y o k . elsumákolása, avagy nyílt eltörlése, amely gyakorlatilag egy fasiszta* államrend kiépítését célozza meg. Ez akkor is így van, ha az általános „zsidóságról alkotott” sztereotípia ezt az államrezont* Izrael esetében elképzelhetetlennek tartja.

  Márpedig „államvallástól” független’, történelmi s z ü k s é g s z e r ű s é g, hogy a köztársaságban[!] szétválasztott, illetve eltörölt államhatalmi [törvényhozói, bírói és a végrehajtói] ágak összerántása . e g y e t l e n . k é z b e , az nem csupán autoriter, de fasiszta szándékot, és vele együtt diktátori gyakorlatot hoz magával, mint ahogy azt Orbanisztán oly-sötét, középkori vidékein, de még a tudomány, az államhatalom pökhendiségének alávetett tájain is meg kellett, és naponta kell tapasztalnunk, miként a CEU, vagy a Magyar Tudományos Akadémia, az egyetemi autonómia, s a többi eltaposásánál, valamint a költségvetés nagyrészét felemésztő presztizs-beruházások sorából is világosan ez – a több, mint fasiszta tendencia – látható…
  `
  .

  *Fasizmus: itt még nem azonos a nácizmussal.

 • Az ortodxoknak mondott – nagytőkés – autokraták talán ugyanabba a cipőbe képzelik magukat, mint az anno „jézusi” idők izraelita zelótái és esszeusai, akik a római provincializmus béklyóiban sínylődve 1 azaz egy régvárt legitím királyt áhítva joggal küzdöttek a tiszta ókori zsidó államért.

  Pedig a mai körülmények teljesen mások: a mai izraeliták nem ókori királyságok nosztalgikus hősei, hanem modern start-up demokraták, akik mint az alapítók unokái, bizony nem tűrhetik ha bárki is királyságra igényt tartva országukban egyeduralomra tör. Ők igenis, méltányos részt kérnek az Ígéret Földjéből.

 • A féligazságok és demagóg degenerációk rosszabbak a hazugságnál. 120 parlamenti bársonyszékből 64 mandátumot leváltani csak az utcai csőcselék zászlócsóválásával nem lehet.Akkor sem ha amerikai megrendelésre,dollár milliárdok fizetésével és hazug uszításokkal próbálnak Nálunk is Ukrajnát generálni.Egyébként érdekes,hogy Orbánt már háromszor óriási fölénnyel választották meg.Olyan borzalmas az orbáni diktatúra,hogy a magyarok ilyen jól még soha nem éltek.A cikk cakkos íráshoz még annyit írnék,hogy söpörjetek a saját … dombotokon,mert mi is aggódunk értetek.Hat éves gyerekek ne lőjenek halomra Titeket csak,mert megszerezték a Papa pisztolyát és haragszanak a tanító nénire meg az osztály társakra.Nem kell bagolynak lennetek,mert Mi nem vagyunk verebek!Ezen túlmenően pedig,még hozzászólásokkal sem kötelező a Tóra parancsainak „jó indulatú”értelmezését a hasunkba beszélni.

 • Nem hinném hogy az ilyen tipusu véleménycikkek a világosságot szolgálnák – a valóság feltárásáról egy szó sincs benne.

  Már rosszul kezdödik, azt állítja teljesen non-szensz módon, hogy az aktuális miniszterelnök átvette két hatalmi ág irányitását, tehát eltaposta a „DEMOKRÁCIÁT”

  Innentöl kár is tovább olvasni, hiszen az Izraeli demokratikus-berendezkedést ócsárolja valami másik „demokrácia” nevére hivatkozva.

  Parlamentáris demokráciákban csak képviselöket választanak, a választás után összeülö parlament olyan kormányföt fogad el, akinek parlamenti többsége van.

  Talán nem ez miatt volt az utóbbi idöben több választás is, mint ahány év?

  Tehát a tüntikézö elvtárs szemtelül hazudik.

  Innentöl csak az a kérdés, hogy a legfelsöbb birói hatalom pedig miért vindikálta magának arra a jogot, hogy kizárólag kihalás esetén saját maga által indikált személyeket választhasson a testület ujabb (örökös) tagjának. A Törvényeket igy már messze nem a nép által delegált képviselök hozzák (ami elvileg a demokrácia alapja) hanem egy abszolut önállósodott (önjáró) privilégizált csoport, akiket senki nem választott (kivéve azt a néhány privilégizáltat, akik abszolut zárt ajtók mögött, ismeretlen kritériumok és egyezségek szerint válagotnak)

  Mi ismerjük ezt, megtapasztaltuk az elvtársi idökben

  UGY HIVTJÁK, HOGY KONTRASZELEKCIÓ!

  Ezt Ti pedig „DEMOKRACIÁNAK” hívjátok????!!!

  Persze, természetesen – kellenek az olyan szervezetek akiken keresztül „A VILÁG DEMOKRATIKUS CSENDÖRSÉGE” KÉZIVEZÉRELNI TUD

  Mi is lenne akkor a „haladó világból”?!

  Most Izrael megregulázása van a soron, ennyi. Mi az hogy továbbra is a maga utját akarja járni??

  Ugy látszik vannak akikre az öregedés nem jó hatással van.

  VAGY A KUTATÁSI PÉNZEK FORRÁSAI SZÁMITANAK CSAK!!??

  Inkább csak erröl az uttóbiról van szó. Az illetö „hösünk” beletojt a gatyába, megfenyegették hogy a csapok elzáródnak, ha nem viselkedik rendesen
  Mi más köze lenne mindehhez a Zorbánnak? Mindenröl a Zorbán tehet – már az ausztrál szárazságról is!
  Ja hogy tiszta, egyértelmü bevallás, közhirré tevés, hogy ugye a zorbán se viselkedik jól, ma még nem tüzdelt elég szivárványos zászlót a hajába.

  Meg is tagadták töle – bocs az országtól – azokat a pénzeket, amelyek amugy nem mellékesen, de az országnak járnak!

  Minden esetre most meg akadályozzák Izraelt abban, hogy ezekben a veszélyes pillanatokban a biztonságára koncentrálhasson.
  Végeredményben simán hazaárulás.

  Izrael nem különféle népek és kulturák keveréke a világ mindenféle pontjairól, hanem a „Erech Izrael”-be viszzatért izraeliták hazája.

  Az amerikai agyelszívás azért müködhet, mert amerika mint a világ csendöre és kifosztója jól megfizetheti a „tudományos munkásokat”

  Az illetö elvtársat pedig ugy látszik távolról is tudják szívni, nem kell ahhoz amerikába mennie.

 • Kedves Wrrior
  2023.5.01.1:22

  Légyszi’ ne keverd a szezont a fazonnal!

  Egyelőre az orbanista gárda – urak, strómanok, udvaroncok és oligarchák – azok, akik felülve a rendszerváltás hatalmi vezérhullámára, rátették kezüket a nemzeti vagyon tárgyi javaira, majd eljöttnek látták az időt, hogy a szellemi erejét, kezdve a Magyar Tudományos Akadémiától, az orvosi és ápolói karon át az általános iskolákig stb is bekebelezve tették azt is a magukévá mi több, a sajátjukévá.

  Ennek semmi köze a két példanemzet vallási, felekezeti hovatartozásához, hisz demonstratíve kapitalizmusban, tehát „polgári demokráciában él mind a két nép, mely szekularizált rendszer azonnal értelmét vesztené, amint a vallás az állam dolgába üti bele az orrát.. Az állam alkotmányos, a vallástól való különválását, illetve különállását legalább hivatalosan hirdetik.

  Ez pedig annyit jelent, hogy a szekularizált államot működése szempontjából, de különösen állampolgáraikat vallásuk, illetve hitük alapján sem hátrány, sem pedig előny nem érheti…

  Ergo ez a két állam ugyanazon gazdasági rendszer alapján áll, illetve működik, így vallási működésükre hivatkozni rossz, de legalábbis sanda szándékot tükröz.

  Az pedig, hogy egy már harminc éve elmúlt politikai és tulajdoni rendszer embereinek gondolkodásával magyarázod a két ország szerinted egymástól eltérő politikai rendszerét, is arra utal, hogy el vagy tévedve a fogalmak; vallás és gazdaság, azaz hitvilág és politika sűrű erdejében.

  Márpedig a két állam koncepciói politikusi megközelítésükben érdekesmód’ szinte egybevágóan azonosak, például az olyan – a vallástól távol-álló – kérdésben mint az egyeduralomra törekvő, jogi fékek és ellensúlyok – ha tudod ez mi fán is terem – eltörlésének szándéka Bibi és Viki részéről… Utóbbi, már tizenöt éve törölte el. A magyar nép birkamód hallgatása mellett

 • Gratulálok a cikkhez!
  > Az országot nem, a gonosz fogja elpusztítani, hanem azok, akik végignézik a gonoszságokat és nem csinálnak semmit. /Albert Einstein után/

 • Elengedhetetlen a társadalom fejlődése demokrácia és jogállam nélkül.
  Ha valaki ismer ilyen országot írja meg.

 • Vétettem „2023 május 1 1:22 de.” írt kommentem utolsó mondatának évszámában, amit csak most vettem észre.
  Az évszám helyesen: 2024.

 • Mr.Keinan soraival bizonyitja hogy nem Israel lakossainak a jovojet es lehetosegeit, hanem a sajat hivatasos jovojet es sikereit felti es vedelmezi.

  Israel problemaja hogy a nemzet nem kozvetlen demokracia, s a parlamenti demokracia alig egy centire lehet barmely napon a dikataturatol.

  Israel masodik politikai problemaja hogy a politikai hastalom lehetosegeit a sok-kis vallasi partok alkudozasai tartja egyensulyban.
  A kozvetlen demokracia az egyedulli biztositek a lakossag jogainak, szabad lehetosegeinek es sikereinek biztositasa.

  S az egy igazi atok, mert a vallas es az allam igazgatas egymastol teljesen fuggetlennek szukseges lenni, ha demokraciat ohajtana a szerzo hazajaban.

  Egyeni javaslatom lenne a szerzonek, hogy tegye felre a sajat erdekeit es vegye elsonek a tarsadalom erdekeit, az ami mindenki erdekeit ,jovojet es lehetosegeit garantahatja.

 • Minda fenti hozzaszollok soraira;

  Parhuzamot venni a tobbezereves multal az valotlansag!

  Az ismetelten felhozott „allamhatalom” barmi kozvetlen demokraciaban gyerekes emlites, mert a szavazolakossag tartja allandoan kezeben a teljes „hatalmat”.

  Az „igeretfold”-jenek emlitojehez, sot masokhoz is, javaslom olvasni a DebARIM 30-IK RESZET.
  Ami ismerve es jelezve mint az „UTOLSO FIGYELMEZTETES”.

  De vajon mi szazalaekban ma Israel lakossag mint Torah-koveto, es mennyiuk az Evolucio, Freudizmus, stb. hivoi??????

  Nem is emlitve a Floridai Reconstructionistakat, akik hite, hogy a Termeto es a Torah lete, sot emlitese is jelentektelen.

  Ketelekedsz ?????

  Vagy mint az elobbikeben is, akik ketsegbe vettek Israel tortenelmi adatait.

  Mozes, a profetek az ATOKOK igeretet biztosra vettek, s mind meg is tortent.

  A jovo miert lenne kivetel?????????>

 • Ms.Garay;

  Sajnos a „liberalis demokracia” a radikalis eszmekekovetesebe zuhant.
  Amivel a teljes Marxista alapelvek kovetesen mukodik ma.
  Ami volt a kezdettol, hogy az „allamhatalom” a mindenhato !

  Az tortent pl. a USA-ban, ami a legsikeresebb kozgazdasagot tonkre tette, s a tarsdalmat p[enzugyi-adossagba dontotte.
  A jovedlem, a „profit” a tarsadalmak betevofalatjai.

  Nem az allam-burokracia onhizlalasa!!!!!

  Az egyen annak kovetoje legyen, s amodon majd jovedelmezhetne.
  Ami persze gazdasagi-ellentmonadst bizonyitott, s a szabadlehetosget reszben eltorolte, vagy allam-monopol-kapitalizmussa valt.

 • Heltai Jenő(Herzl Tivadar unokatestvére)magyarokra értelmezve,de örökzöld mondása,hogy”Kis nép vagyunk,egy csőcselékünk van”. Nekünk is.Akkor is,ha egyetemet vagy tánciskolát végeztek.A kémia vagy egyéb tudósok sem szükségesek a rájuk nem tartozó politikai kontárkodáshoz.Mindenki maradjon a saját kaptafájánál!
  תימצצו לי!Nem kötelező.Ez csak egy ajánlat.

 • Orsós Elemér

  SchumackerLady
  2023 május 1
  3:27 de.

  A „fékek és ellensúlyok” című utolsó kétségbeesett hivatkozás a hatalomból kiszorultak dogmája, melyet csak addig mantráznak amig újra hatalomba nem kerülnek, mert akkor a másik -vetésforgós vesztes- fél fog jó tanulóként hivatkozni rá! 😀

 • Orsós Elemér

  Cukihara
  2023 május 1
  11:52 de.

  „a rendszerváltás hatalmi vezérhullámát” nyugodtan nevezhetjük inkább az MSZMP csodálatos vadkapitalista átvedlésre való evolúciójának! 😀 Méghogy „rendszerváltás”!? 😀 Csak a módszerek, a díszlet és a pufajka változott(az utobbi például bocskaira).

 • Göllner András

  Köszönet Garai Édler Eszternek – a magyar kerestény-nemzeti újfasiszta szellem elleni küzdelem egyik kimagasló személyiségének – e remek cikk magyar fordításáért.

  Orbán Bibis szájú, gerinctelen Izraelita segédhernyóival, akik Ábrahám népének egyik hősére, saját testvérükre, Ehud Keinanra köpködnek idelenn (név szerint Gabriel, Gyuri10, vagy bendegrrúz) most nem óhajtok bővebben foglalkozni. A Gyurkát azért kénytelen vagyok kiigaziteni. Nagy tévedésbe vagy komám, ha te azt hiszed hogy az emberek téged verébnek látnak idelenn. Az egész világ tudj hogy azzal a Bibis szájaddal te nem Ábrahám népét hanem az Izraelita lábvízkereskedőket képviseled idelenn. Nem veréb hanem szarka-lábú vagy. A használt pelenkáitokat ne idelenn hanem odahaza teregessétek fiúk.

 • a demokrácia mint friss-meleg szájtépés, a semmi körűljárása, ti dumáltok róla mi meg azt teszünk amit nem szégyellünk {és szégyentelenek a Jehova-adtai}

  persze mindez tudományosan, egyes tudományok szerint palesztin mint olyan nem is létezik, következésképpen Palesztina sokkal kevésbé így azután csupa fasiszta náci xenofóbiából a palesztin fiúgyerekeket agyaggalamb helyett céllövöldének használják Palesztínából átlőve Gázába napi kisded szórakozás a Knesszet meg demokratikus csak túlharsogni a többieket a Levantén meg el vannak szigetelve ezért csak tengerentúli kapcsolataikat ápolják AIPAC segítségével… persze mindez tudományosan, a békegalambot is lelőtték már, hogy ne zavarogjon és hullassa bele a tollait a géppisztolycsövekbe

  és ez így megy, de elemzik, már majdnem … szóval majdcsakleszvalahogy, úgy még nem volt, hogy valahogy ne lett volna

 • BENDEGUZ
  2023 május 1
  1:40 du.

  grizi, nagy összegben és egy nagy üveg Jameson whiskey -ben lefogadom

  {ezutóbbit a lyukrajajjnanái Írországba szalajtott nagykövet női hölgy bojkottáltatni akarja az egész világon, mert oroszok megisszák jéggel, mikor a nagykövet kijózanodik akkor lesz majd másik követelése, vannak rá ötleteim},

  hogy J.B.-t újra fogjátok választani 2024 ben mert ez a liberális nemzetközi hóhányás most éppen csődbe jutott a G7 sem a régi már csak 5 -en maradtak szilárdak, de meddig?

  nálatok a közvetlen demokrácia műxik, a JP Morgan éppen most vett egy bankot $1.00-ért, mert az íróasztalok már amortizálódtak más érték meg már nem maradt benne és a nagy gazdasági csoda is debtcieling-gel is égig érő vasküküllő és teljesen demokratikus, most neked mi nem teccik?

  van profit, mindenki boldog, kivéve azt a családot texas alsón akit a szomszéggya lelőtt [mind az ötöt a három gyereket is] AK-val mert emez reklamálni merte hogy állandóan lődöznek

  nálatok vannak a világ legjei, és a Blinken az interjújában el is tudta mondani szemrebbenés nélkül

  hogyan ünnepelted Május elsejét?

 • budapest 3. kerulet bekasmegyeri lakotelep HELTAI JENO TER HATVANY LAJOS UTCA hatvany baro a hatvani cukorgyar zsido tulajdonosa volt MI MEGBECSULJUK EZEKET de UTALJUK a reszeges komcsikat mint az itt kommentelo proli akinek a neve nem jut eszembe de zsidonakmondja de lehet hogy HAZUDJA MAGAT szogtatok veszekedni

 • na csak beugrott GEYZA miert nem GEZA ? nyilvan reszeg volt GYURI is GYURI csak igy magyarul

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  `

  A cikk jóhiszeműen „á t g o n d o l a t l a n” törvényhozást említ – helyes magyarsággal: törvényalkotás, amely sajnos máris szétszakítja Izrael népét.

  Holott egy alapkérdést a néppel együtt kettéosztó törvényjavaslat megalkotása nagyon is . á t g o n d o l t . a u t o r i t e r . azaz . i l l i b e r á l i s , a miniszterelnök számára egy végiggondolt hatalmi stratégiát kellett jelentsen, ahogy Orbánnál is ugyanezt jelentette. Nyilván 2018-as látogatása során az Ungarischesführer javasolta hasonszőrű izraeli kollégájának ezt, a minden „privát stiklit” is eltüntető
  . e g é r ú t . t r ü k k ö t , ami Magyarországon az ő számára már olyannyira bevált.

  Most már csak egyet nem ismerünk,hogy e jogrendszer „”reformon”” belül Netanjahu ugyan milyen szerepet is szán az ő saját PoltPéter biodíszlet főügyészének ??? – Vagy tán ez már ott lejátszott ténykérdés…?

 • Göllner András
  2023 május 1
  11:52 du.

  a cikk agnoszkálás! a sohasem voltról és arról, hogy mi lenne ha …?

  ebből nekem csak a: haha érkezik a tudatomhoz {ezutóbbi szerinted nekem nincs}

  a régi mese legújabb folytatása, azzal ami ma ott folyik sehová sem lehet haladni, zsákucca, egy hamvába holt vágy villamosa ami még a remízben kisiklott…

  majd innentől kezdve megmagyarázod, miért vagyok hüje

  vagy? kismacska

 • Succubus Lilith

  A cikkhez:

  Talan kezdjuk azzal, hogy demokracia soha sehol nem volt, nincs most se, es soha nem is lesz. Alktomanyos koztarsasag viszont letezik, csak pl. tolem kicsit delre ket labbal tapossak azt az alkotmanyt es azzal hulyitik a lakossagot mar 60-80 eve, hogy naluk demokracia van.

  Az elmebeteg, aki ezt a sok hazugsagot es butasagot osszehordta tobbek kozt azt irja, hogy o most a hazajat a sajat kormanyatol vedi. Legalabb bevallja, hogy leszarja azt az egyetlen dolgot is amiben az alkotmanyos koztarsasag hasonlit a demokraciahoz; a valasztasokat. Tehat a tobbseg akarata smafu neki, o inkabb a kuldfoldi nagyurak uralmat szeretne Izraelben is. De legalabb tudjuk, hogy az illeto hazaarulo is, nem csak siman hulye.

  Ezutan szerinte a nemletezo dolog el tud erodalni. Meg jo, hogy nem geologusnak keszult annak idejen szegeny feje, mert amilyen fura modon osztjak a Nobel-dijakat az utobbi idoben meg Nobel-dijat is kapna ezert a baromsagaert.

  De az aztan mar szemenszedett es aljas hazugsag, hogy az “izraeli tudomany ezert karosodik”. (Ne firtassuk hogyan tud egy tudomany karosodni, az elmebeteg amugy sem tudna ra valaszolni.) De e masodik nemletezonek a “bizonyitasara” elohozza Magyarorszag es az EU esetet, es leirja, hogy Magyarorszag azert nem kap penzt az EU fasisztaitol, naciaitol, es kommunistaitol, mert ezen globalista ugynokok szerint Magyarorszag mar nem demokratikus allam. Tehat lenyegeben a mi kis elmebetegunk bevallja, hogy nem a magyar, vagy az izraeli kormannyal van baj, hanem a nemzetkozi globalistakkal, akik mindenkit el akarnak tavolitani az utbol, aki ellent mer mondani nekik, es ha nem ugy tancol, ahogy ok futyulnek, akkor se penz se poszto. Ezt jobb helyeken zsarolasnak es mas orszagok beluigyeibe valo beavatkozasnak szoktak hivni. Es ennek az idiotanak ez tetszik.

  Azt meg, hogy a Legfelsobb Birosag tagjait Izraelen kivul csak kifejezetten kommunista, naci es fasiszta orszagokban valasztjak ugyanigy mar tobbszor is megemlitettem, kar ismetelni.
  Csak kicsit furcsa, hogy annak ellenere is hogy valaki ennyire aggodik a soha nem letezett demokraciaert, elmebetegekre jellemzo kirohanassal tamadja azt, aki veget szeretne vetni annak a despota rendszernek.

 • Succubus Lilith

  Warrior 2023 május 1 1:22 de.

  “… egyikben valamivel több mint négy évtizeden keresztül kommunista diktatúra uralkodott.”

  Biztos vagy te abban, hogy csak az egyikben? 😊
  Mit gondolsz, mikor es hogyan alakult ki az a „jogi” helyzet Izraelben, amit epp most szeretnenek megvaltoztatni? 🙂

  .
  SchumackerLady 2023 május 1 3:27 de.

  “Az igazi veszély a . f é k e k . é s . e l l e n s ú l y o k .”

  Igen, a fekek veszelyesek. Olvastam valahol, hogy egy szerelo rosszul kapatta be a fekolajcso anyacskajat a munkahengerbe, majd amikor latta, hogy elrontotta, kocot tett a menetre es ugy tekerte be. Ez tortenetesen egy Volan busz fekevel tortent.
  Es mit ad a szereto Isten? Epp akkor tort ki a kis anya a munkahengerbol, amikor meg kellett volna allni egy sorompo elott, ahogy jott a gyorsvonat. Meg izgalmasabb volt, hogy kozepiskolas gyerekek mentek volna eppen haza iskolabol… de persze a sofor is meghalt. Az ilyesmire gondoltal?
  Az ellensulyok miert ilyen veszelyesek?

  .
  gyuri10 2023 május 1 11:33 de.

  “A féligazságok és demagóg degenerációk rosszabbak a hazugságnál.”

  Koszi! Gondoltam, kiosztod majd a cikk irojat. Az en valaszom valoszinu nem fog megjelenni.

  .
  Gabriel 2023 május 1 11:45 de.

  “Nem hinném hogy az ilyen tipusu véleménycikkek a világosságot szolgálnák – a valóság feltárásáról egy szó sincs benne.”

  Persze, megrendelesre jott. Nagy valoszinuseggel o annyira kemikus, mint amennyire en balettancosno vagyok. Bar az angol kiralyi balettben mar van egy dagadt to:ko:s-balerina, tehat elvileg en is lehetnek az. (Nalunk a katonasagnal az egeszsegugyi katonat hivtak to:ko:sno”vernek. Akkor ez meg vicc volt.)

  “Már rosszul kezdödik, azt állítja teljesen non-szensz módon, hogy az aktuális miniszterelnök átvette két hatalmi ág irányitását”

  Bugyuta hazudozas nelkul Purlitzer dijas ujsagiras nem letezhet! Meg ezt se tudtad? 😊

  .
  Krisztina 2023 május 1 12:56 du.

  “Elengedhetetlen a társadalom fejlődése demokrácia és jogállam nélkül.”

  Meg tudnad hatarozni mi a democracia es a jogallam?

  .
  Ródeo11 2023 május 2 12:49 de.

  “nálatok a közvetlen demokrácia műxik, a JP Morgan éppen most vett egy bankot $1.00-ért…”

  Nade hogyan? Fake news-t olvasol? Hiszen tudod, hogy a zsido bankarok uraljak a vilagot, ez a Morgan meg sose volt zsido, tehat csak jo ember lehet, nem? 😊
  Na meg aztan a Rockefeller se illik bele a „zsidok osszeeskuvese a vilag ellen” elmeletedbe, viszont e ket csalad annal inkabb furcsan kepzeli el a jovot.

 • Succubus Lilith

  Bocsanat!!! Azota sokat fogyott!

 • Sok helyen figyelem a magyar ellenzéki véleményeket, többek között a parlamenti ülések közvetítéseiben.
  (ülésnapokon itt: https://www.parlament.hu/plenaris-elokozvetites )

  1985 előtt nem lehetett nyilvánosan hallani ellenzéki kormánykritikákat. Súlyos, a hátralévő életvitelre kiható következményt vont maga után. 1985-től lehetett kettős jelöltre szavazni, így lett országgyűlési képviselő Király Zoltán, Komócsin Mihály (az MSZMP Központi Bizottságának tagja) ellenében.

  Királyt kizárták az MSZMP-ből az országgyűlésen elmondott kritikai felszólalása miatt.

  Ma többségében nem kritikákat lehet hallani az ellenzéki oldaltól, hanem félrevezetéseket, ocsmány rágalmakat. Többnyire itt sem lehet kritikákat olvasni, csak sértegetéseket.

  Itt látható Király Zoltán a kritikai felszólalása közben:
  https://mandiner.hu/gallery/2019/08/kiraly_zoltan.jpg

 • Hm..miket nem találni…

  https://nepszava.hu/3193046_robert-c-castel-biztonsagpolitika-adolf-hitler-meltatas

  Gyuri10 sincs már ettől nagyon messze,
  ha figyelembe vesszük a hazai szélsőjobbal és talán a Mihazánk-mozgalommal ápolt jó kapcsolatait.

 • jas abba
  2023 május 2
  1:47 de.

  Látom már ott is
  engem látsz ahol nem is vagyok.
  Nagyon helyes öregem ! Olvasgassál csak,
  hátha kicsit okosodsz az írásaimból. (Persze nem hehe )

 • WARRIOR:

  Vallasoknak semmi kozuk a politikahoz, habar vallasosak is politizalnak.

  KRISTINA:
  Gazdasagi elohaladas nelkul SOHA nem jott tarsadalmi, politikai elohaladas.

  Sajnos azert Magyarorszag esete remnytelen,mert a gazdasagielohaladas elmaradt eszmek alatal soha nem letezo az elohaladas.

  Azert oriasi elonyben vannak Israel nepe, mert kozgazdasaga nem a mult fustos manufacturing-ot, hanem a hight-tech, ill. AI fejlesztesevel magas elonyokben sikereskednek.

  S velem, az fogja majd a jelen politikai kudarcaiokat is felulmulni a kozvetlen demokracia lehetoseget hozni.

  Na de az Europaikhoz kerdesem, mint meg Ms.Garayhoz is, mit veltek demokracianak, az u.n. parlamentimodszerben?????????????

  RODEO: lay off the whisky bottle!!!!!!!

 • Legfrisebb hir Moszkvabol.

  A tegnap ejszakai merenyletet Putin eleten elve meguszta.

 • Ródeo11
  2023 május 2
  3:23 du.

  Hallod …. azért nagyon tetszett ahogy kiosztasz egy valódi véresszáju antiszemita gazembert
  Aki még büszkélkedik is vele, hogy nemcsak anticionista, hanem zsiógyülölö is … volt/van/lesz .. beleszületett

  és akkor itt a géyzuka nevü szerelmetes barátjával náciznak, fasisztáznak – de egyszerübben véve betegesen mocskolódnak
  Gyerekkori traumáikat nemhogy felnöttkorukra kihevernék, hanem egyre mélyebbre süllyednek.
  Fraudot eltöltené a gyönyör ilyeneket hallgatva …

  ez a baloldal – a „tanács”-állam (szovjetek) – valóságos, tiszta, gyönyörteljes megnyilvánulása
  Mondanám, hogy „tanitani lehetne” de nem mondhatom
  Hiszen nemhogycsak tanítják, hanem sulykolják is – ólmosbottal és szögesbakkancsal (Antifákkal)

 • Miklós bá'

  warrior! (2023 május 3 2:37 de.)

  Ha nem okoz nagy nehézséget: felsorolnál „félrevezetéseket, ocsmány rágalmakat”? De szó szerint! Hely, idő, személy, testület, stb. „Oszt jó napot!”
  Kösz’!

 • Succubus Lilith
  2023 május 3
  12:08 de.

  köszönet! csodálatias!
  szép ádámcsutkája van, és egyetlen képen sem látható amint a balettcipőjének az orrán peckesen megállna és azon piruettezne
  egy Lakatos Gabriella 55 éves korában kecsesebb és lebegőbb volt mint ez a hízott sertés színes rongyokban

  ugye Alícia Alonso mondta a balettpatkányoknak {kezdő fruskák} amikor azok mondták neki hogy ők tipegnek, ugranak és forognak, hogy: „sehol sem vagytok, én lebegek”

  nagy élmény, de igazán

  és a többi írásod, várom hogy szuper lektoráld a könyvedet akkor átlebegek rajta

  üdv

 • Succubus Lilith
  2023 május 3
  12:04 de.
  egy rohadt fél szóval sem állítottam, hogy „ők” zsidók lettek volna!!!
  csak semmi oktrojáció, jó?

  és nem olvasok féjknyúszikat,… sem

 • gezuka hi hi hi komolyodj meg es legyel GEZA

 • Succubus Lilith

  A kanadai „demokraciaban” pedig elfogadtak a C-19 utan a C-11-et, amivel szep lassan meg fog szunni az internet, kiveve a True-Dope „hireket”. Vajon mik lesznek letiltva eloszor?

  .
  Ródeo11 2023 május 2 3:23 du.

  „majd innentől kezdve megmagyarázod, miért vagyok hüje”

  A Göllner Cucut hiaba kerded, o nem ereszkedik le a csak ezert hozzad, halandohoz. Ugyanis o teged lepipalva nem kozvetlen a rozsaszinu kommunista baranyfelhok folott el, hanem magasabban, az ionoszferaban elve fogja fel es dekodolja az Isten uzeneteit, amik radiohullam formajaban jonnenek le a Foldre. Aztan amikor megis leereszkedik, akkor muciologia orakon tanitja az ifjusagot a globalizmus oromeirol es csodairol.

  Ugyanakkor talan mar unja is a bugyuta kotekedesedet a zsidokat illetoen, es arra var, hogy valaki mas kuldjon el teged oda, ahonnan erkeztel.
  Mivel en mar elmagyaraztam neked korabban a csiziot, ugy vagyok vele, hogy most valaki mas tegye meg.

 • SchumackerLady

  Orsós Elemér
  máj. 1. 5:11

  Attól még, hogy le,vagy- fölszmájlizod e kommentedet, attól még ez ócska, demagóg fröcsögés marad…
  Klek’,fejtsd ki inkább a véleményed, és ne félszavazz…

  Mert aki – bár megbocsátható – tudatlanságában olyasmit hajtogat, amiről fogalma sincs az sajnos egy populista papagáj, amely bár tlég’ megmosolyogtató, de csak együgyű – mantrájába vetetett – hite folytán…

  Ha nem lenne igazam, írd le, a jogi fékek ellensúlyok* (mert arról van szó) szerinted negatív hatását a (demokratikus !!!) társadalom, a köztársaság működésében.

  Viszont, ha csak ahhoz van kedved, mert ez a meggyőződésed, írd le nyugodtan a fékek és ellensúlyok eltörlésének az előnyeit.
  Egy viszont biztos,ez-esetben a . t é t . egy m o n a r c h i a [avagy személyi kultusz] visszaállításának a biztos kockázata. Vagy talán a NER perspektívája valahol mégis ezt sugallná ?
  ! Ha az Árpád Ház már rég halott is, azért az Orbán-klán és udvartartása mindig áll a NER-es, fidSS plebsz rendelkezésére…
  `

  * A műszaki tudományból átvett fogalom.
  A fékek és ellensúlyok rendszere: jellemzően a súly, ill. rugó meghajtású időmérő mechanikus szerkezetek. ö n s z a b á l y z ó rendszere, amely biztosítja az egyenletes működést, valamint megakadályozza a járatrendszer, vagyis a rendszer-meghajtó elemek károkozó, esetleg . p u s z t í t ó . elszabadulását.

 • SchumackerLady

  OrsósElemér
  Május 1.5:38

  Bocs’ nem én vok.a címzett, de csak annyit erről, hogy sok igazság van benne, különösen a Bocskayt illetően. Na meg véle a nagybirtok is…

  Még annyit, hogy ha mán váltani kellett, hát az mégiscsak a kapitalizmusra történt rendszer váltás volt olyanra, amilyen az, ha a köztulajdont magánosítják, oszt aki kapja, marja …

  Ha ez nem rendszer, akkó’ mög micsoda ? Ma már több, mint fél ország rabló-Orbán (bocs’ papíron a Mélyszaros) tulajdon. – Még egy rendszer lehetséges, mégpedig a hungaro-sziciliánus camorra rendszere.

 • gezuka majus 3 7:31 de miert nem GEZA vagy ?

 • Kristina, Lilth, stbk.

  Miert a „jog-allam” van figyelmetekben????
  Ami valoban az allam-hatalom jogait illeti!

  Az allamhatalomnak kotelessege van, legalabb is az a cel es a meghatarozott norma, normalis tarsdalmakban.
  Sajnos azt nem ismeritek.

  Miert nem a lakossag elzalogosithatalan jogait es lehetosegeit vennetek figyelembe? Hmmmmm??>??>??

 • LIlITH, Majus 2, 11;24

  Jogod barmit barmi-modon kritizalni, de bevallanad hogy mi lenne a „demokracia” es hogyan mukodne az a TE MEGLATASOD ALAPJAN???

  Legalabb is tolled joval delebre, a lakossag megelegedetnek tunik annak mukodesevel.
  S ha nem lennnek, hat azon mar valtoztatnanak, mint minden ev Novemberi valasztasan valtoztatnak valoban mindenen.

  Sot, ha ohajtannak meg a Ti imadott Moszkovita rendszereiteket is alkalmazhatnanmk minden akadalyoknelkul, csupan tobbseghatarozat alapjan.
  Na hol letenze az mashol, kiveve Swajcban.

  Ugy az Alkotmanyunkon, mint minden mason is, sot mint mar irtam is, meg az ado-osszgenek meghatarozasat ,ill. korlatozasat is tettuk torvenyesen.
  Ami ma itten (FloridA ORSZAG) 20 evig a 20 MILL a maximum adoztatas korlata, nepszvazas hatarozat altal.

  Na es a birosagok eseteben, ami csupan a JURY rendszer-eseben valhato demokratikusnak. Ahol 12 nevtelen polgar hozza a dontest, s nem egy allami-fizetett ugyesz.
  Az pedig minden rablo-gyilkos joga megtagadhatalanul.
  S a JURY hatarozata az valoban SZENT, mert azon semmi mas hatosagok NEM valtoztathatnak!!!!

  Az u.n. Alkotmanyos Koztarsasag is allithato, mert VALOBAN koztarsasag, nem csak nevbeli.
  Koztarsasagi kormanyforma a mukodese alapjan.
  Mint fenti msoraimban jelezve, mi mas modszer lehetne fuggetlenebb az allam-burokraciatol?

  S alkotmanyos is, amit a tag-orszaGOK MINIMUM 3/4 RESZE ALATAL megszavazott.

  Nem ellenzem megelegedetlensegedet, de igazan KIVANCSI VAGYOK HOGY VALOBAN MIT OHAJTANAL, Vgy remelnel, mondhatnam almodnal demokratikusabnak, vagy LEGALABB „demokratikusnak” barhol is??????????????????????

 • Tegnap a kora reggeli hir volt Moszkvabol, hogy Putin meguszta a merenyletet.

  De amint a nap ,telt, valosag vilagossagra jott.
  Nem mernylet hanem egy ighazi szinjatek tortent a Krwemlin nehaNY kupolali folott, amit Putin hir-jelentoi vartak geppeikkel.

  Majd drone-tamadasnak jelentettek es Ukranjat vadoltak.

  A mai hirekben, Moszkva a US-t vadolja az allitolagos kupola robbansokert.

  Mit A FENET PROBAL pUTINOTOK????

  Sympatiat, vagy hamis vadalmak lehetoseget?????
  Eloszor Ukrajnat, ma meg a USA-t vadolja.

  Viszket az az urge Moszkvaban?????

  Mi lessz majd holnap?????????

 • bende guz ——-ez lesz——-nem holnap—-orosz gyozelem———usa/ukran vereseg

 • Succubus Lilith

  BENDEGUZ 2023 május 4 1:07 du.

  Irod nekem:

  „… bevallanad hogy mi lenne a “demokracia” es hogyan mukodne az a TE MEGLATASOD ALAPJAN??? ”

  Te nagyon beteg vagy. Azt irtam, hogy demokracia soha nem letezett, nem letezik es nem is fog. Erre te azt akarod, hogy en a nemletezot ismertessem veled. Tenyleg ennyire elmentek nalad otthonrol, vagy csak jatszod?

  „Legalabb is tolled joval delebre, a lakossag megelegedetnek tunik annak mukodesevel.”

  Ha egy agymosott idiota a CNN-t nezi napi 24 orat, akkor minden bizonnyal el is hiszi ezt a maszlagot. De nemletezo dolgok ritkan mukodnek, kiveve egy elmebeteg agyaban.

 • Miklós bá’
  2023 május 3
  1:48 du.

  A jelzett linken megtalálod az ülések jegyzőkönyveit is, olvashatod őket.

 • jas abba
  2023 május 3
  11:35 du.

  Ki ne hagyd !!
  Ott a helyed.

  https://444.hu/2023/05/04/titkos-naci-esemenynek-ad-otthont-hetvegen-budapest

 • Ha már szombaton koronázás lészen:

  Akkor álljon itt Károly király Zalánpataki háza:

 • a wordpress (AI – mesterséges intelligencia – robotprogram(!!))
  valszinü törölte a videocimet:
  megpróbálom mégegyszer, aztán nem kinozzuk egymást

 • Lilith

  Nemrég feltettem egy kép-linket és megpróbaltam elküldeni számodra. (a wordpress algoritmus(??) megakadályozta)
  A kép Reagen egykori elnököt ábrázolta, rajta egy idézettel, miszerint „ha amerikába egyszer a fascismus eljut mint hatalom, azt a „demokrácia” álarcában teszi)
  Ezt nem vadnyugati-segédszinészi állásában jelentette ki, hanem politikusként (nevezetesen elnökként)

  Most álljon itt egy R.F.Kennedy-töl frissen elhangzott idézet: (ha Isten is ugy akarja)

  __”””….az Egyesült Államok már így is „300 ezer ukrán áldozatot hozott a harcokban”. Miközben a Fehér Ház humanitárius misszióként tüntette fel a Kijevnek nyújtott segítséget, „minden lépés, amit tettünk, a konfliktus kiterjesztését és a vérontás maximalizálását szolgálta” – mondta.

  „Legyünk őszinték: ez az Egyesült Államok háborúja Oroszország ellen, lényegében feláldozzák az ukrán ifjúságot a halál és a pusztítás vágóhídján a neokonok geopolitikai ambícióiért, hogy Moszkvában rezsimváltás történjen” – fogalmazott Kennedy. Hozzátette, hogy azok az emberek, akik a problémát létrehozták, nem képesek a probléma megoldására.””___

  Eme kijelentést a „demokrácia” védelmezöjeként, mint a jövö évi választások elnökaspiránsa tette, mindezt demokrata színekben, kampánybeszédében.

  Ha megbocsátasz érte, engem övön alul ért (tökönszurt) a „neokon” szó, mint állitmány.
  Bár az illetö pártnak az illetö ország történelmének alakításában nem elévülhetetlen érdemei voltak (és vannak) – hogy csak az egykori polgárháborut emlitsük, vagy a vereség utáni „fehér-csuklyás” mozgalmukat.
  Hatalmas a csavar – az eddigi népirtást most valakiknek megint a nyakába kell varrni (csakhogy megint a zsidókéba?…)
  hát ez van … te tudhattál valamit – nem ezért „iszlámosodtál”??

  Felvetödik: mi lesz a következö lépés?
  Szántsuk fel a mezöket és vessük be csalánnal?
  Árus van hozzá böven …
  (Meg Antifa – tudod a fehér csukjások helyett modern módon vörös-feketében)

 • Orsós Elemér

  Látom, hogy a Foxi-maxi képzös siserehad elhatározta, hogy ingyen és bérmentve „öregkorodra” bepótolja a „hiányzó” politikai-gazdaságtanbeli ismereteidnek hiányosságait!!!

 • Orsós Elemér

  SchumackerLady
  2023 május 4
  3:30 de.

  Lelkes híve lennék a fékek és ellensúlyok rendszerének, ha mindig pártatlanul konzekvensen alkalmaznák! De sajnos ez mindig csak azon vesztesek csodafegyvere, akik nem hajlandók tárgyilagos önkritikát gyakorolni! (Az „akikbe” a Fidesz is belefoglaltatik! 😀 )

 • Succubus Lilith

  Bendeguz „demokraciaja”.

 • Orsós Elemér

  SchumackerLady
  2023 május 4
  3:46 de.

  Mocskosul igazad van, de ez a „mélyszaros-módszer” már a 80-as években elkezdődöt, amikor Orbán még hátulgombolós sem volt, csak akkor még -előzőleg poloskátlanított hálószobában és suttogva- más terminus technicussal illettük! 😀 (Hogy ezt nem tudhatod, azt a köztünk levő szerencsés korkülömbség megtapasztalansága miatt elnézően beszámítom! 😀 És annak is örülök, hogy a Ti korosztályotok „A tanu” című filmet egy jól sikerült vígjátéknak hiszitek, pedig az egy jól rafináltan kozmetikázott rendszer kritika volt úgy mint a szintén félreértelmezett Jaroslav Hasek által remekelt „Svejk”, amit pedig sajnos sokan ponyvának minősítenek! 😀 )

 • Orsós Elemér

  Bendeguz
  2023 május 4
  3:15 du.

  Kedves Bendeguz, el vagy maradva egy-két brossúrával, mert a nagyon NATO és EU kompatibilis ukránok már rég -szokás szerint megcáfolhatatlanul- kijelentették, hogy az nem ukrán merénylet volt, hanem a rettenetes háborús kudarcaiba megcsömörlő Putyin saját, megjátszott megöngyilkoltatása, sőt már azt is bevallották, hogy a Kijev felett először kalasnyikovokkal sikertelenül megsorozott, majd furfangosan végső megoldásként légvédelmi rakétával lelőtt engedetlen saját dronjukat azért kellett elpusztítaniuk, mert Moszkva helyett többször makacsul visszafordult! Persze az is lehet, hogy annyi feleseges török drónjuk van, hogy azokon gyakoroltatják a korszerű nyugati légvédelmi fegyverek használatát a halált megvető, két hét alatt kiképzett internacionalista önkénteseikkel. Amúgy meg egyre jobban úgy tűnik, hogy az ukránbarát galamblelkű Putyin inkább a tietek, mert Medvegyev már rég a hajdani Kijevi Rusz egyik kaszinójában ünnepeltetné magát felszabadítóként! (Ammondó vagyok kedves Barátom, hogy ne licitáljuk túl egymást itt önlejárató sületleségeket, mert abban én is nagy tudok lenni, a forum meg ingyen halálra röhögi magát a két hülye képzelgőn, akinek semmi belelátása nincs a cinkelt lapokba! 😀 )

 • Lilith

  mindezt nemcsak Neked – minden nem esquerdista olvasótársnak
  tudod mi már csak az a „rohadt burzsoj középosztály”, az elit liberalszocialisták esküdt ellenségei, mi, a világ szemete szeretjük ezeket a nótákat.
  Szeretnénk ha népek, nemzetek kedvükre nótázhatnának, szeretnénk ha mi magunk élvezhetnénk néha munkánk gyümölcsét.

  nem kellene eltartani se a globalista hiéniákat, se kitartani az elitista szocialista élösködöket.

  Mi, az egyszerü paraszti középréteg – a bunkó tömegek a nemzetek/népek közötti kiegyezést valahogy igy szeretnénk – az együttélést.

  De a rohadt kommunista/marxista gyilkos fasiszták csalánt árulnak, fegyvert árulnak – mert semmi se elégiti öket.
  Szexuálisan és szellemileg impotensek, betegek, éhesek – ezért ölésre gyilkolásra uszitanak, buzikká válnak, pedofilekké – mocskos szajhákká és nyomorult görcs ember-utánzatokká

  ugyanugy ahogy képtelenek kielégülni az ágyban, képtelenek kielégülni a fejekben – hajszolják a „tudományos cimeket” – kitüntetéseket, – NYOMURÁSOGOS EXHIBICIONISTÁK – akik rágalmaznák, feljelentenek – végsö soron fizikailag is kirtanak bárkit, akit utjukban állóknak tartanak.

  Ez nem vallás, (ideológia) kérdése – HANEM EMBERSÉG KÉRDÉSE.

  AZ, HOGY A LELKILEG NYOMORULTAK ÖSSZESZÖVETKEZNEK IDEOLÓGIA(VALLÁSI) SIKON AZ A CSORDASZELLEM TÉNYE.

  Mi a marxismus? semmi más mint leki nyomoruságos emberek akik beleszUlettek valamilyen vallási ideológia ERNYÖJÉNEK A VÉDELMÉBE ÉS AZT TERHESNEK ÉREZVÉN – NYOMORULTUL KERESNEK VALAMI ÚJAT – AMINEK AZ ERNYÖJE ALÁ BEMENEKÜLHETNEK.
  Hogy aztán végtelen elmebeli zavarodottságukban azt kitöltik minden hülye elmélettel „normális” – csak kábitószer mennyiségének a kérdése a zagyvaság mennyisége és minösége.

  Szóval ha Isten is ugy akarja, halljad:

 • Succubus Lilith

  Bendeguz demokracilyalya a leheto legjobb formajaban:

 • Succubus Lilith

  Geyza 2023 május 5 6:55 de.

  Hidd el nekem, kar erolkodnod az ilyen cikkekkel. Normalis ember nem olvassa a 444-et, hvg-t es egyeb globalista, hazudozo szocsovet.

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 május 5 9:15 de.

  ““ “ha amerikába egyszer a fascismus eljut mint hatalom, azt a “demokrácia” álarcában teszi) ””

  Ismerem ezt, es nagyon is igaz. Annyiban “tevedett” csak, hogy mar az o koraban is fasizmus volt az USA-ban. Lehet, igy akarta felhivni a figyelmet arra, hogy a “soft fascism” elobb-utobb “hard fascism”-ma fog valni.

  ““Ha megbocsátasz érte, engem övön alul ért (tökönszurt) a “neokon” szó, mint állitmány.””

  Ezt en is azonal kiszurtam, mert mar eleve ezek a “neo”-akarmik nagy baromsagok. A neonaci nem neonaci, hanem naci. A konzervativ nem neokonzervativ, hanem konzervativ. Viszont Kennedy abba a partba tartozik, amelyik annak idejen a rabszolgasag mellett tette le a voksat (a haboru nem a rabszolgasag intezmenye miatt tort ki) es meg Clinton anyank is elment a KKK regi fonokenek temetesere. Talan mondott is egy szep bucsuztato beszedet.
  Tehat szamomra nem tul meglepo, hogy Kennedy a nemletezo “neocon-ok” nyakaba akarja varrni az allando amerikai szarkeverest a nemzetkozi porondon. De nem ertem evvel hogyan okolna a zsidokat? Bar az igaz, hogy pl. a legnagyobb fegyvergyarto ceg a Lockheed Martin befekteto kozott vannak zsidok is, de szep szammal ott vannak a Morgan-en es a Rockefellerek is, sot tobbezer kisebb-nagyobb befekteto, csak a jo Isten tudja kik.
  https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?subView=institutional&symb=LMT
  De ettol fuggetlenul, ha elszamolasra kerulne a sor, minden bizonnyal megint a zsidok lesznek a hibasak. Hiszen tudjuk jol, hogy a foldrengeseket is a zsidok okozzak. Kerdezd csak meg a Rodeot. 😊
  En nem ezert valtoztattam vallast, egyszeruen csak a Biblia “mindket fele” kicsit tul hihetetlen.
  Mellesleg elkeszult a konyvem par napja. Itt van: https://www.yournewesttestament.com/
  Ha irsz az email-emre elkuldom csatolva, pdf-ben.

  Nekem az a szornyu meggyozodesem van a rovid tavu jovot illetoen (es ezt alatamasztja a Pfizer belso leirasa, miszerint nepessegcsokkentesre keszult az elixir) hogy pl. amikor bohockodnak itt nekunk, hogy szel, nap es vizenergia eleg lesz a vilag osszes autojat, teherautojat, traktorjat, kombajnjat… stb meghajtani, akkor nem ok a hulyek, hanem mi. Nem vesszuk eszre, hogy ezt ok egy joval kisebb szamu emberisegnek szanjak, es annyinak eleg is lesz annyicska energía. De lehetne beszelni a farmok bezarasarol, vagy tonkretetelerol is, es meg sok mas erdekes woke otletrol, ami mind ugyanoda mutat.

  Mivel ez ugysem fog megjelenni, majd elkuldom a linket kulon is. Hatha az megjelenhet. 😊

 • Succubus Lilith

  Gabriel, mielott elfeljtenem: Itt van a konyvemhez a link.

  https://www.yournewesttestament.com/

  A webpage aljan van egy kis ablak, ha oda beirsz es megadod az email-edet, az a gmail email-emre fog megerkezni. Ugy el tudom kuldeni a konyvet egyben.

 • SchumackerLady

  Subcubbus Lilith
  2023.5.3.12:04/II.

  A legrosszabb – pocsék, önrontó – irónia az, amikor kifundálója az gúny tárgyának szánt irodalmi szöveg környezetből kiemel egy mondatrészt, majd tűzi azt a maga hiányosan művelt tolhegyére. Ez humorosnak pedig igyenöst már csak szarnak számít.

  Miért is? Azért mert május 1-i , 1:22-es kommentem ominózus mondata teljesen kifejtett kerek mondatban mondja el az – óraszerkezetek világából kölcsönzött – társadalmi önszabályzó rendszer többekközt akár a nácizmust is, időben megelőző, kizáró demokráciákban nélkülözhetetlen ellenőrző, autokontroll hatását.

  Így a te konok esetedben, hármas attitűd okozhatja ezt a csípőből tüzelő, ésszerűtlenül buta, dafke céltalan csípőből tüzelést mindenre, ami mozog:

  1. Fogalmad sincs miről van szó talán a magyar nyelvtudás kopott
  hiányossága. [Szabatos magyarázat lásd: Schumacker május 4.3:30 „*” alfejezetében]

  2. Társadalmi,azaz vagyoni státuszod szertelen, tízkörmű védelme s ezért a demokrácia tagadása itt több helyen is…

  3. Valaki, v.”valami” . t r o l l – feladatokkal küldött ide KMH-ra.

 • Miklós bá'

  warrior! (2023 május 5 1:28 de.)

  Sokszorosan hazugságon, rágalmazáson tetten ért termékeknek, legyenek azok bármelyik oldalon – bár elolvasom őket -, nálam már nincs hitelük. Bocs’!

 • Succubus Lilith

  Gabriel 2023 május 5 7:38 du.

  Szep dolog a fejlodes, es az egymashoz valo kozeledes, de azer’ azt tudni kell, hogy tobbek kozott ezert nincs egyetlen muszlim orszag sem ma a Fold kereken. A zene tiltott az iszlamban, csak az ember eneke van megengedve, meg talan a dob.

  Valamit kihagytal abbol, hogy mi tesz egyes embereket kommunistava: Az alkohol.
  Az alkoholista ellustul, raadasul mivel csontritkulast is okoz az alkohol mertektelen fogyasztasa hamarosan fajni is fog mindene az illetonek (eloszor az izuletek kopnak), amitol aztan vegkep nem fulik a foga a munkahoz. No es kozben egyre fogynak a neuronok is az agyban, ami nagyban elosegiti, hogy konnyen atmossak az agyat, es aztan barmilyen marhasagot elhisz.

  En szoktam zenet hallgatni, altalaban barokk zenet, vannak tobb orasak is, mint ez: https://www.youtube.com/watch?v=qnYSx-SQXiI
  De ezt az Andre „Riu” nevu pojacat, bohocot nem kedvelem.

  .
  SchumackerLady 2023 május 6 4:03 de.

  „Így a te konok esetedben, hármas attitűd okozhatja ezt a…”

  Az 1. pontod sajnos a legigazabb. Mentsegemre szoljon, hogy soxor se angolul, se spanyolul, se magyarul nem jutnak eszembe szavak, pedig hat a 7-8 evvel ezelotti szivrohamom soran csupan 2-3 masodprecre lettem kiutve. De hat orexunk is, vagy mifene. 🙂

  A 2. pont is igaz. En Nietzsche-nek adok igazat: Nietzsche szerint az ur es a rabszolga erkolcs kozotti kuzdelem tortenelmileg ujra es ujra ismetlodik. Nietzschenek nem tetszett a rabszolgamoral diadala a Fenyesseges Nyugaton, mondvan, hogy „a demokratikus mozgalom az ember kollektiv degeneracioja.” (A Beyond Good and Evil cimu konybol.)
  Emiatt en foggal-korommel ragaszkodom a kisnyugdijas statuszomhoz, es ki is kertem magamnak a mult honap elejen, hogy 8 egesz dollarral megemeltek a nyugdijamat. De lehet gunyolodasnak vettek es nem valaszoltak. Milyen udvaritalanok manapsag az emberek, ugye?

  A konyvemben viccelodtem is a Nietzsche gondolataval. (Nehany szot itt megvaltoztattam, hogy ertheto legyen kirol, mirol van szo.)

  And all the sons of Israel murmured against Moses and Aaron. And the entire congregation (all three million of them) said to them: “Hell with you! We should have died in the real estate of Egypt, or in this bloody desert! Geez, we wish we have died already! And why does this Jehovah of yours take us to that other real estate to fall by the sword? Our wives and our infants became a prey. It would be better for us to return to Egypt, at least we were fed there.” And Moses said to himself: “Hmmm, it looks like Nietzsche will be wrong once he will be born to this world; is this really a struggle between two moral structures, the ‘master and the slave morality’? I mean the retards around me aptly demonstrate the exact opposite. Instead of fighting the master morality they run to accept it as if they were hurrying to hump a goat.”

  A 3. pontoddal kapcsolatban csak annyit, hogy mar 1000-szer bevalottam, hogy fizetett ugynoke vagyok Putyinnak, Xi-nek, Bidennek, Orbannak, a Papanak, Macronnak es japan csaszarnak is. 🙂

 • Gabriel
  2023 május 5
  7:38 du.

  +succubus lillith

  mivel ti már többször elmagyaráztátok annak a hüje Marx Karcsinak, hogy tulajdonképpen mit is követett el a „TÖKÉ”{SIC}-ben és az miért borzalmas azóta én csak rátok várok, hogy mindent megmagyarázzatok, akkor nem kell fáradnom az eredeti művek tanulmányozásával!

  André Rieau egy tömény giccs, remélem konfetti-t is szórnak meg habcsókokat és papír trombitákat {tudod ami ki meg betekeredik}

  egyébként a világ urai most nagyon nagy bajban vannak, a WHO geniálisa {főtitkár} aszongya a Covid-19 sohasem fog mexünni nem vette észre, hogy Bidén elnök több mint egy hete mexüntette! és a többi hatalommegtartási harci eszközök is mint elveszítették az élüket és rozsdásak meg beszorul a lövedék az ágyú lukába de azért tolják, mert mi lesz a világgal nélkülük {abszolút boldogság!} a világ nem érdeklődik és marhára únnya őket is meg a trükkjeiket is és egyre több kisded játékukat elszedik tőlük, már csak a búgócsigájuk van meg a WEF-ben

  egyébként jól vagy?-tok?

 • Schumacker Lédi
  május 6. 4:03

  A helyzet az, hogy a fékek és ellensűlyokat – máshol egyensúlyokat – érdekesmód Monteskqieau (ejtsd: monteszkiő) francia filozófus, már 1748-ban leírta, amikor az apszolútista, ill. a feudális társadalom átalakítása, de az óra-szerkezet tökéletesítése is még gyerekcipőben járt, ám hasonlata tökéletesen megfelelt a később bekövetkezett Nagy Francia Forradalom, de a mai elvárásoknak is… Az időmérők fékszerkezetét is balansz-nak, azaz egyensúlynak nevezik.

  Az ő mondanivalója is ezzel kapcsolatban az volt, hogy a „hivatali” hatalomhoz jutott szerencsésnek ne legyen lehetősége a törvényes hatalom kijátszásával, annak fölé kerekedve a többi hatalmi ág megkaparintásával abszolút, azaz autoriter hatalomra szert tennie.

  Akik tehát a független hatalmi ágak fékek és ellen-vagy egyensúlyai megragadásán mesterkednek, azok nemcsak, hogy önmaguk politikai hatalmát, de saját, viselt jogsértő dolgaik és tetteik miatti számonkérhetőségüket is féltve építenek ki maguknak legalább évtizedekre szóló személyes jogi önvédelmi erődrendszert: saját közvetlen főügyésszel, bírósági szervezettel, és rendőrségi befolyással… esetleg satöbbi…
  Azok pedig, akik védelmükbe veszik a fékek és ellensúlyok kiiktatását, vagy annak szándékát egy rendszerből, alighanem azoknak is vaj van fülük mögött. 😀

 • Succubus Lilith

  Köszönöm a linket
  irok

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2023 május 6 9:06 du.

  ““ mivel ti már többször elmagyaráztátok annak a hüje Marx Karcsinak, hogy tulajdonképpen mit is követett el a “TÖKÉ”{SIC}-ben és az miért borzalmas azóta én csak rátok várok, hogy mindent megmagyarázzatok..””

  Nem emlexem, hogy Gabriel magyarazott-e neked errol, de lenyegeben mar megvitattunk nehany dolgot mi ketten. Csak teged vagy nem erdekelnek a valaszok, vagy nem tudsz olvasni, vagy kevesebb cefret kene leontened a torkodon. Pl. beszeltunk arrol, hogy nem a munkas berebol szarmazik a kepzeletbeli “kizsakmanyolas”, ami a marxi elmelet alapveto pillere.
  Az alabbi website is megemliti ezt a temakort, csak arrol beszel, amit en kesobb tettem hozza:
  https://www.adamsmith.org/blog/thinkpieces/why-marx-was-wrong-about-capitalism#:~:text=Marx%20was%20wrong%20about%20another,Value%20is%20based%20on%20demand.
  A cikkbol:
  “He subscribed to the labour theory of value, believing that the value of a thing arises from the labour put into producing it. Wrong. Value is based on demand. If no-one wants a thing, then no matter how much labour went into producing it, it is valueless.”

  Miert akarod, hogy mi vegezzuk el helyetted a hazi feladatodat?

  “egyébként a világ urai most nagyon nagy bajban vannak, a WHO geniálisa {főtitkár} aszongya a Covid-19 sohasem fog mexünni nem vette észre, hogy Bidén elnök több mint egy hete mexüntette!”

  A WHO fotitkara, egy allatorvos (azota atjavitva: He studied at the London School of Hygiene & Tropical Medicine and was awarded a Master of Science degree in immunology of infectious diseases from the University of London in 1992), a te egyik legmeghittebb elvtarsad. Szarad is a lelken tobbezer ember vere meg a megboldogult etiop idokbol, amikor kommunistakent irtotta az embereket. Tehat nem ertem miert kritizalod szegeny fejet, hiszen egyetertesz vele.

  “egyébként jól vagy?-tok?”

  Mi igen, de veled kapcsolatban mar nem lennek biztos.

 • Rodeio
  Lilith

  ezt a videot nektek küldöm ha isten is ugy akarja

  el lehet itélni ezeket a szerencsétleneket a melóért amiböl és ahogy a kenyerüket keresik

  Na de ha nem lennének vevök?!
  Kik a vevök?
  gondolom számotokra is költöi kérdés … nem szükséges találgatni!

  https://youtu.be/xAA2Bbo72Q4

 • Succubus Lilith

  FORTIMBRAS 2023 május 7 4:41 de.

  “A helyzet az, hogy a fékek és ellensűlyokat… érdekesmód Monteskqieau… francia filozófus, már 1748-ban leírta … ám hasonlata tökéletesen megfelelt a később bekövetkezett Nagy Francia Forradalom, de a mai elvárásoknak is…”

  Ez izgalmas tema. Tehat szerinted valamit fekezve es egyensulyozva irtottak egymast a derek jakobinusok egy jodarabig? 🙂

  ““ Az ő mondanivalója is ezzel kapcsolatban az volt, hogy a “hivatali” hatalomhoz jutott szerencsésnek ne legyen lehetősége a törvényes hatalom kijátszásával, annak fölé kerekedve a többi hatalmi ág megkaparintásával abszolút, azaz autoriter hatalomra szert tennie.
  Akik tehát a független hatalmi ágak fékek és ellen-vagy egyensúlyai megragadásán mesterkednek, azok nemcsak, hogy önmaguk politikai hatalmát, de saját, viselt jogsértő dolgaik és tetteik miatti számonkérhetőségüket is féltve építenek ki maguknak legalább évtizedekre szóló személyes jogi önvédelmi erődrendszert: saját közvetlen főügyésszel, bírósági szervezettel, és rendőrségi befolyással… esetleg satöbbi…
  Azok pedig, akik védelmükbe veszik a fékek és ellensúlyok kiiktatását, vagy annak szándékát egy rendszerből, alighanem azoknak is vaj van fülük mögött. ””

  Ebben minden valoszinuseg szerint van is valami. De ez egyreszt a soha nem letezett demokraciaban lenne igy, esetleg egy olyan alkotmanyos koztarsasagban (polgari tarsadalomban) ahol a politikai vezetoket idorol-idore valasztjak, epp azert, hogy fekezett habzasu mosoporral mossanak es kibalanszoljak az elso kerekeket (kulonben raz).
  A problema ezzel az, hogy a tortenelem fenyesen bizonyitja, hogy tok mindegy milyen tarsadalmi format mimelunk, vagy hazudunk a sok hulyenek, az elobb-utobb borzalmasan korrupt lesz. Lathattatok, hogy kedvenc rendszeretek is milyen rohadtta valt a merhetetlen korrupciotol, beleertve a “10 millio tolvaj hazajat” kifejezest is.

  Amit irsz, annak szinte semmi ertelme nincs egy mar eleve abszolutizmustol “szenvedo” rendszernek. (Ott az uralkodo „fekez”.) Azert tettem a szenvedot idezojelbe, mert ott sem szuksegszeruen szenved mindenki. Ha az uralkodo normalis, erzo ember, aki megerti az elni es elni hagyni elv teljes ertelmet, ott nem lesz semmi baj, hacsak valakik kulfoldrol nem settenkednek ellene.
  Mielott erdeklodnel ilyen “jo” peldakrol: Sajnos eddig nem volt erre lehetoseg a technikai fejlettseg hianya miatt. Sok orszagban ma is elsosorban az elmaradottsag es a korrupcio a nyomor oka, nem annyira a rendszeruk hibaja.

  Viszont, ma mar latjuk a horizonton feljovoben a Santa Claus Schwab-fele uj rendszert, ami igencsak fasiszta lesz, azaz kellokeppen abszolutista, es az a kijelentes, hogy “semmid se lesz es boldog leszel” nekem azt mondja, hogy az elni es elni hagyni elv tokeletesen megvalosul majd… a maradek 500 000 millionak. 😊
  Soxerencset hozza mindenkinek, aki meg fiatal.

 • FORTIMBRASZ
  23.05.07.4:41

  Wz egy demokratikus fékek és ellensúlyok rendszere összefüggéseit, eredetét kitűnően feltáró. nagyon jó kommentár.

  Azért engedd meg, hogy a teljes kép érdekében felhívjam a t publikum figyelmét, hogy éppen az óraszerkezeteknél a rendszernek ezt a részét inkább nevezik gátszerkezetnek, mint fék-nek. Ugyanis a fékről a mai embernek már inkább jut eszébe egy jármű mozgását gátló, sebességét általában súrlódéssal(!) csökkentő különféle műszaki megoldás.

  A mechanikus órák esetében – amikor a gát, vagy balansz fogalommát a szükség megszülte – egy inga, v. egy lend’-billegő kerék látja el a teljes szerkezet visszatartásához szükséges visszatartó, energia-elnyelő közeg szerepét. Ahol a finomabb átmenetet többségében egy horgony – azaz az „anker” – közvetíti a két szerkezetrész között.

  Ezt a . f ü g g e t l e n . kapcsolatot – a fékkel szemben – minél kisebb közvetlen kontaktus, ill. érintkezés érdekében csiszolt drágakö csapűgyak és más felületek és a világ legfinomabb óraolajai segítségével érik el aképpen, hogy egy jó mechanizmus részei szinte mármár az olajfilmen lebegve funkcionálnak, teljesítik a rendszerben megszabott feladataikat.

  Szemléletesebben a mechanikai órák ketyegő hangja ebből a folyamatosan szakadozó kapcsolatból ered.

  Ergo a fékeket és ellensúlyokat tökéletesen szimbolizálja az egymástól független ügyészség, a független bíróság, és a független végrehajtó hatalom egy demokratikus rendszer, vagyis rgy mechanizmus működésén belül.

  Ahol ezt, vagy csak egy elemét is kiemelnénk, vagy kiemelik a komplex demokratikus mechanizmusból, ott ezt a gépezetet a rossz emberi ösztönök és energiák rövidesen szétverik. Ez esetben többé már nem beszélhetünk demokráciáról.

 • Gábriel
  5.5.9:15

  Ami az U~prezidenteket illeti, hálisten’ volt egy Eisenhower is közöttük, aki egyik jobb pillanatában – ti. 1961-es búcsúbeszédében – rámutatott az U~A-politika legfőbb rákfenéjére, mégpedig a – sehol be sem jegyzett –
  Hadipari-Gazdasági-Katonai-Komplexum,
  országuk minden szegletét átitató, önjáró és öntörvényű döntéshozó Cosa-Nostra típusú szervére, mely mindenhol, még a politika előtt [!] hozza meg a hadi, ill. katonai lépések, fegyver és szállítások, provokációk és hadiállapotok stb-k döntéseit.

  E remek összefoglalódban csak ezt az U~A bel és külpolitika The . J o l l y . J o k e r j é t . nem nevezted a saját nevén. 😀

 • BrunszvikTeri

  T. Christopher Adam
  Főszerkesztő Úr!

  Nem olvasta véletlenül Gabriel nevű hisztérikájuk 5. 5. 7:38-as kitálalását, pontosabban . h á n y a d é k á t . a fenti cikk alatti komment-térben ?

  Hát ez az a pocsék stílus amit semmilyen körülmények között sem szabadna a KMH lapjain teret kapnia. Ez az a szégyenletes, szennydús, kisebbségi komplexusban gazdag és attól már fortyogó epeömleny, amelyek miatt már oly sokan elpártoltak közülünk a SZERZŐINK ROVAT munkatársai, de mégtöbben a „hétköznapi” olvasótábor tagjai közül, innen a Kanadai Magyar Hírlap tájékáról is. – Valakik nagyon utaznak a KMH bukására !

  Nem kéne már valamit csinálnia a véresszájú exhibicionistákkal?

  Üdvözlettel: BrunszvikTeri

 • BrunszvikTeri

  Utóirat

  Több ismerősöm, akiket írásra próbálok ösztönözni a KMH-hoz, ezekre hivatkozva tagadják meg, az itt való szereplésüket.

  Üdvözlettel: BrunszvikTeri

 • Christopher Adam

  BrunszvikTeri,

  Egyetértek. Gabriel hozzászólásainak jelentős része nem jelenik itt meg, naponta törlésre kerülnek írásai. Időnként vagy átcsúszik valami olyan, ami elfogadhatatlan mert csak gyorsan futam át amit írt, vagy olyat ír ami ugyan vitatható, de még tűrhető. Sajnos Gabriel nem létező összeesküvésre gyanakszik, amikor kommentjei törlésre kerülnek, ugyanakkor az ok egyszerű: stílusa, hangneme és az adott témától való elterelése károkat okoz a lapnak.

  A következő harminc napig nem jelennek meg Gabriel hozzászólásai ezen a felületen.

 • Kedves Brunszvik Teri!
  (2023 május 8 9:16 de., 2023 május 8 9:21 de.)

  Teljes egészében egyet értek felháborodásoddal; a „célszemély” által személyemben is megsértettként csatlakozom kérésedhez.

  Fura ebben a helyzetben kimondani: jó érzés, hogy nem vagyok egyedül.
  Üdv.: Miklós bá’

 • jav.: egyetértek
  Bocs’!!! Miklós bá’

 • LILTH;
  Talan a tukorbe kellene nezned hogy hova dobnalod a ‘HULYE’ allitasaidat!!!!

  KARIKAS;
  A USA haboruja Oroszorszag ellen????

  Ukrajna NEM tamadott meg, sem fenyegetett, sem veszelyeztette soha egyetlen tarsdalmat sem.
  A te imadott Putinod az egyedulli hodito celu agresszor, es senki mas !!!!!!!

  CUKIHARA;
  Az az altalad atkozott USA minden leheto erejevel segitette Stalin elvtarsadat is hatalmon maradni amikor Adolf elvtarsatok agreszioja teljes pusztulasat mutatta. Sot harom foldreszen harcokba ment es maximum aldozatot hozott azon agresszio ellen, hasonloan ma is azt teszi egy megtamadott nemzetet segiteni letuket es fuggetlenseguket vedeni.

  Tanuld meg hogy valoban mi az AGRESSIO , s miert a hoditas, bekebelezesa celja Moszkvanak!!!!!!!!!

 • vannak viszont letezo osszeeskuvesek —— ezek viszont nem titkosak ——– az usa vezette nyugati vilag osszeskudott hogy haborut szponzoral europaban ukrajna es orosz kozott——csakhogy az orosz viszont osszesekudott kinaval irannal hogy hosszabb tavon nem turik az usa vilag csendori szerepet —–tajvan is kina resze mert ott is mandarin nyelvet beszelnek mint pekingben——eur-azsia egy kolosszus a 33o millios usa-hoz kepest——–az amerikai vilag-uralom a vegehez kozeledik

 • Succubus Lilith

  Nehez allast fogalalni akkor, amikor a Gabriel irasai a tulaj szerint tobbnyire nem jellennek meg. De ugyanakkor en bizom abban, hogy ide tobbnyire felnott emberek jonnek olvasni es hozzaszolni, tehat kisse furcsallom ezt a terjedelmes cenzurat. Illetve barmilyen cenzurat, hiszen nekunk kene eldonteni, hogy hiszunk-e valakinek, vagy sem.

  Ugyanakkor valamelyest viccesnek is talalom ezt. En valahogy 1995 ota vagyok az interneten es lattam mar jol mukodo, eletvidam vitalistakat semmive valni napok alatt a cenzura miatt.
  De hat ez mindig a „lista” tulajdonosanak a dontese. Ha meg akarod olni a KMH-t Chris, akkor nagyon jo uton jarsz.

  Cukihara, az utolso bejegyzesedert megeredemlesz egy standing O-t. 🙂

 • LILTH;

  Letezett-e vagy nem valaha is valahol, de azt kerdeztem hogy a sajat allaspontod alapjan mi lenne a „demokracia”.
  Nem allithatod hogy nem tudnad, hiszen akkor keptelen lennel allitani hogy soha, sehol NEM letezett!!!!

  Langesz letedre keptelen vagy azt megirni, mind a gyalazkodasaid mellett.
  Vajon miert nem ?

  De a tenyek alapjan a kozvetlen demokracia mukodik igen megfeleloen a lakossag szamara es ohajaik apaljan, ugy Swajcban mint a USA-ban.

  De meg a „parlamentary demokraciak” is igen sikeresen es megelegedetten mukodnek sok tarsadalmakban, sokszor sikeresebben mint a ti altalatok imadott szelszoseges diktaturaitok!!!!

  RODEO:

  Nem ,nem nem igen van a legkisebb lehetoseg sem arra hogy Joe Biden ujja lenne valasztva.
  Olvasd a hireket, biztos vagyok hogy az meg Canadaban is leheto szamodra.

  Biden pro tamogatoi 36%, de akik nem ohajtjak az 63%

  Trump meg 42% mutat manap.
  Desantis 25%, s mind a toobbiek,(Nikki Haley,Tim Scott, Pence, Hutchinson, etc. alig egy par szazalekban.

  De a LEG-meglepobb, hogy mindazok akik velik hogy Trump helye a bortonben meg azok 18%-a is szavazna rea!!!!!!

  Bident-t oregkora maiatt ellenzik, amig Trump alig fiatalabb de az nem jon szamitasba senkinek.

  Biden-t meg maguk a demokrata vezetok sem ohajtjak ismet.

  JAS ABBA;

  A Marxista es Leninista dogmakbol elbuktal!!!!!!!

  Ma, a CCP (Kinai Kommunista Part) a kapitalista kozgazdasagot gyakorlja, ill. engedi mint Lenin 1920-as NEP-je alapjan, mert belatjak hogy az az egyedulli mukodheto kozgazdasag.

  De Marxista-Lenin-ista elveik alapjan egy napon azt kotelesek megszuntetni, mint Lenin tette 1921-ben, DE akkor am Kina is ugy jar majd mint a dicsosegges Szoviet Unio. BEDOGLOTT.

  Ne feledd, a USA egy biztositott KOZVETLEN DEMOKRACIA.

  Az egyedulli jelentos kozgazdasaggal mukodo tarsadalom, ahol a lakossag barmit hatarozhat, ill. valaszthat, nincsen bedoglott dogmakhoz kotelezve, mint Ti!!!!!

 • GEYZA elobbi cikkben tett megjegyzesere;

  NEM gayza, Rodeo nem egy Shangha-i bar-tancosno!!!!

  Hanem egy DRAGQUEEN.

  S azt bizonyitotta elobbi kerdesevel hozzam, amikor kerdezte, hogy „mi a TAMPON”.

  (valasz akik meg azt nem tudnak;
  „dragqueen” egy ferfi aki a csunya sex-es porno cabarekban a noket jatszak.

  Es a TOMPON, hat ki nem tudna hogy mi az amit a holgyek havonta a bugyijukba viselnek.)

 • CUKIHARA es MIND a Moszkovita Janocsarok es idgen hadak talpnyaloihoz;

  Mar evekota konyorogtem hogy csak egyettlen esetet is tudnatok megnevezni amikor a USA AGRESSIOT, hodito haborut, bekebelezest kovetet barmi nemzet ellen barhol is ezen a Foldon???????

  Az aljas es alaptalan gyalazkodasok melett soha, senki nem volt kepes sem hajlando egyetlen esetet sem megnevezni.

  Lenne az leheto hogy mind az itteni lang-elmek keptelenek egyetlen esetet sem megnevezni mert az soha sehol nem tortent.

  U.I.
  Amig a Voros Hadsereg csizmait nyaltatok , hat valojaban amerikai csizmakat nyaltatok, mert a USA 15 millio par katonai csizmat nyujtott Stalin-nak 1941-ben a Land-lease alapjan.

 • BrunszvikTeri
  2023 május 8
  9:21 de.

  Pedig régebben sok jó cikk jelent meg itt.
  Dehát..az már a múltté.
  Amióta itt „átvették a prímet” a náci trollok.

 • Christopher Adam
  2023 május 8
  10:13 de.

  Nem lehetne inkább 130 ?

 • Succubus Lilith
  2023 május 6
  12:32 de.

  RODEO : öreg !
  A Zyemnyin Zsibao (vagy hogy a fenébe kell mondani)
  illetve a ruszki Pravda mondsják meg a frankót.
  Rajtuk kívül mindenki csak hazudik….te idióta : ) )) )))

 • jo ——szep———NYUGODT NAPOT

 • BrunszvikTeri

  SuccubusLilit
  2023.5.8.11;47

  „…Nehéz állást foglalni.., de ugyanakkor án bízom abban, hogy ide felnőtt emberek jönnek olvasni, hozzászólni…” írod.

  Éppen erről van szó. Tudod te azt, hogy hány felnőtt ember távozott már végleg ebből a „klubból”, akinek elege lett az ITT fészket-vert kocsmai stílusú halfarkasokból ? Annak valóban csak Christopher Adam úr a megmondhatója.

  Márpedig egy magánterületre beengedett és oda „tagnak befogadott” külsős fórum tagjaitól igenis elvárható, nemcsak az emberi érintkezés elvárásainak betartása, de – ha a tulajnak úgy tetszik – akár még a nemzetközi etikett szabályainak az előírása is… Tehát itt egy kvázi’ klubban nem beszélhetsz államokra, ill, abszolútista, autoriter és diktatórikus rendszerekre jellemző cenzúráról, márcsak azért sem, mert ez a negatív jelzővel sérted e fórum és „”klub””, valamint Tulajdonosa jóhírét…

  Merthát Te is úgymond’felnőtt ember vagy, s ha ez a szabályok közé fogott beszédmód, illetve elvárt jómodor – melynek áthágása rád nem jellemző – mégse tetszene, a KMH fórumából akár még te is kiléphhetsz, ahogy az innen rossz modorral és durvasággal már kiüldözött normális, legalább százak sajnos évtizedek alatt ezt tették. Jaj de nagy kár értük!!! Ám Ők sajnálták Gábrielekre és hasonlókra pocsékolni a jószándékú társadalmi és lelki energiáikat…
  `

  Üdvözlettel: BrunszvikTeri

 • Bendegúz
  9. 12:49 (<lám én mindig feltüntetem, hogy mire is válaszolok. ám te ehhez LUSTA vagy, vagy taktikázol.)

  Soha nem állítottam, hogy az USA I.-és II. Világháborús hadbalépése rossz, avagy hódítási célzattal történt volna.
  Bár az időpontok elodázása mögött, mindig valami sandaság húzódott meg, hogy addigra talán a (európai) harcoló felek majdcsak felfalják egymást… 😀

  Ugyanakkor! A II. Világháborúhoz köthető ipar és pénzügyi átszervezés – hadigazdálkodás az USÁ-nak akkora gazdasági prosperitást hozott (többek között a hétszeres GDP-t), mely grandiózus hozamnövekmény a politikának meghozta azt az étvágyát is, amely az addig pozitív célt szolgáló magas prosperitású hadipar további mesterséges – militarista – profithozamát tartotta a szeme előtt.

  Ezzel nélkülözhetetlenné téve az addigi háborús hadipar, a békében ugyancsak katonai célt szolgáló fegyver és hadianyag termelés fenntartását és ugyane' kapacitás továbbfejlesztését, egy úgynevezett . h i d e g h á b o r ú . "kirobbantása" révén.

  Magyarul, egy . k a m u . h á b o r ú s . v e s z é l y . köztudatba oltásával okadatált militarista gazdaság továbbvitelét, egy plusz céllal, mégpedig a SzU, mint bűnbaknak egy kényszeres hadi gazdaság öncsődbe hajszolásával… Utóbbi szándékukat Reagan nemcsak beismerte, de a Rejkjaviki csúcstalálkozón Gorbacsovval, majd a sajtó képviselőivel még közölte is, amikor az komoly stratégiai leszerelési ajánlatokkal a táskájában lépett elő…

 • BENDEGÚZ

  utóhang:

  Kikérem magamnak, nem vagyok USA-gyűlölő, lásd fent is elismerem a teljesítményeit.

  A Hidegháború idején végrehajtott USA akciók azonban indirekte álarcban jelentkeztek, például úgymond'”saját érdekeltségeit védve” amerikai cégek álarcában avatkozott be szuverén államok belügyeibe, mint pl Kubában [United Fruckt, Tabak stb.], Chilében az ITT és más, főleg rézipari konszernek képében a hadsereg puccsolta meg a demokrata Allendét és kormányát.

  Ergo azUSA nem egész országokat,csak a gazdaságukat kebelezi be.
  Ez azért is hasznos a politikai játszmájukhoz, mert nem kell az adott ország minden búját-baját kezelnie, vesződnie, csak azokat a „területeket”, amelyek közvetlenül az USA zsebébee vágnak, ill. azt szolgálják.

  Vietnam egy külön fejezetet képez pl. a Hadipari Gazdasági Komplexumot illetően, hisz a délkeletázsiai országban nemcsak a friss hidegháborús, de a II.világháborús arzenáljukat éppúgy felhasználták a 3-millió hazafi elpusztítására.

 • Ps 2.

  Az USA csak a II.VH. után a Hidegháború lelkesedésében tette magát a világ csendőre szerepébe.

  Leszámítva, a „be nem avatkozás amerikai maszlagja” idején a hitleri Náci Németországnak nyújtott nyersanyag, műszaki-katonai és pénzügyi kontaktjaik is „csupán gazdasági” segélyszámba számíthatók. Pl. Angol és amerikai kereskedelmi hajókhajók elsűllyesztésében bűnös tengeralattjárók fel

 • Bende Gúz
  Fejtsd ki kérlek; mi az a „biztosított” demokrácia ???

 • Succubus Lilith

  BENDEGUZ 2023 május 9 12:30 du.

  „” Letezett-e vagy nem valaha is valahol, de azt kerdeztem hogy a sajat allaspontod alapjan mi lenne a “demokracia”.
  Nem allithatod hogy nem tudnad, hiszen akkor keptelen lennel allitani hogy soha, sehol NEM letezett!!!! „”

  Ha letezne, a demokracia a nep uralmat jelentene. Ilyen eddig meg nem letezett, es nem is fog.

  Attol, hogy ket kulonbozonek tuno part 4 evenkent valasztasokat rendez, amit rendre megbundaz, attol fuggoen, hogy minek a latszatat akarjak kelteni a kovetkezo 4 vagy 8 evben. De ha nem bundaznak meg, akkor is teljesen mindegy lenne ki az elnok. Akar egy csiga is lehet elnok az USA-ban. Ez nem a nep uralma, hanem egy nagyon szuk retege, a leggazdagabbake.

  Kicsit lejjebb megint jatszod az agyadat, sokadszor kerded meg, hogy mikor foglalt el az USA barmilyen teruletet is erovel.
  Nos megegyszer valaszolok erre, bar tudom te csak irni tudsz, olvasni nem:

  Texas-t a filibuster-jeikkel foglaltatta el az akkori amerikai vezetes.

  Aztan volt haboru Mexicoval. Szerinted hogyan kerult California az USA-hoz? Washington es Oregon allamok hogyan kerultek amerikai kezre? Nem veletlenul angol birtok volt korabban?

  Vagy mit szolsz Hawaii-hoz? Guam? Az amerikaiak istenei adtak azokat is az USA-hoz?

 • Succubus Lilith

  BrunszvikTeri 2023 május 10 3:19 de.

  Ertem nagyon is jol mire megy ki a jatek. Azt is megertem, hogy az emberi termeszetet valami szeduletes modon alkotta meg az Isten.

  Nem akarok neveket mondani, de minel alacsonyabb nivon firkal ide valaki annal inkabb fogod eszrevenni, hogy masok egyetertesetol kozel orgazmusa van.
  Ugyanez lathato vallasi korokben is, neha alig birom visszatartani a rohogest, amikor azzal buszkelkedik egy kereszteny, vagy muszlim, hogy milyen sok muszlim vagy kereszteny van a vilagban, es milyen sokan lesznek converso-k. Most nem a zsidokrol van szo, sot, talan a zsido az egyeduli vallas, ahol azt mondjak, hogy nem a mennyiseg, hanem a minoseg szamit.
  Rovidre fogva: az ember-allat imad egyeterteni. Es amikor valaki nem ert vele egyet, azt uldozni akarja. Minel butabb annal inkabb. Van aki a fizikai megsemmisitesig is elmegy/elmenne.

  Ezert aztan teljesen mindegy, hogy egyeni, vagy szervezett (allami) uldozesrol van, ugyanabbol az intoleranciabol, kerlelhetetlen egyetertes-vagybol szarmazik, es ugyanoda vezet.

  Ha itt mindenkinek egyet kell ertenie mindenben, akkor akar meg is lehet szuntetni a comment section-t, ugyse fog irni senki semmit.

 • Bendegúz

  Az én kommentjeim nem szubjektív kitörések, mint gyakran a tieid, amikor a téged olvasók elkábításához olyan vádló jelzőket és mellékneveket használsz vitapartnered lejáratására, mint például a gyűlölet különféle ragozott, képezett változatát, mintha az illető a véleményét, vagy ténykészletét az alany iránti „gonosz utálatból” merítené.

  Ezzel szemben az én kommentjeimben nem találsz, nem tudsz kimutatni egyetlen indulatszót sem, melyek a Te kommetjeidben nyüzsögnek. Ezt cáfold meg, ha tudod!
  Képtelen vagy szubjektivitás, illetve indulatmentesen vitázni.

  Kérlek Bendegúz, a kommentárjaidból vond ki a pszichédből (ki)fakadó álérveket, hamis vádelemeket és indulati kifejezéseket s akkor majd végül – legalább a stílusukat illetően – a tieid lesznek a legjobb, a legobjektívebb hozzászólások itt a KMH-n. Fejleszd a pszichédet, javíts a stílusodon…
  (Persze, akinek van hozzá türelme, ezeknél is tolerálhatja majd a szintén temérdek, szubjektív nyelvhelyességi hibádat, mely bosszantó momentumaid talán nem is te, hanem – feltételezem – egy fordítógép program követ el a KMH olvasói türelme ellen 😀 . Talán azt is ki-kék cserélni, nemde ?)

 • Cukihara
  5.10.6:10
  helyesbít

  (Hiányos szöveg:)

  Angol és amerikai kereskedelmi hajók elsüllyesztésében bűnös náci tengeralattjárók fel’t ö l t é s e . a m e r i k a i . ü z e m a n y a g g a l…

 • SchumackerLady

  Succubus Lullith
  2023.május 6.4:33
  utolsó bekezdésed felsorolja, hogy „kiknek is lennél az ügynöke”.

  Én pedig Komeini aljatollára, Szaddam Husszeinre, avagy Mahmúd Abbaszra gondoltam. – Az iszlámot miért hagytad ki ?

 • Egy érdekes adalék az „illiberális államberendezkedés” orbáni hétköznapi megoldásaira.

  Mészáros Lőrinc [bunkovári személyében valójában: Orbán Viktor] az elmúlt évben a 660-milliárdos vagyonát 140-milliárd forinttal növelte.

  Ez az a pénz, amely hiányzik többek-közt a soron lévő – tanári – fizetésemelésekhez, melyről a Diktátor azt állítja, hogy azt az Európai Unió nak kéne fizetnie, de az természetesen nem fizeti, mert ez természetesen állami, költségvetési kötelem.

  A lényeg, hogy míg >a magyar infláció 29%-os< , addig a 100 leggazdagabb 30%-kal ill. jóval afölött növelte a magánvagyonát.

 • Cukihara
  V.10.5:20

  Meg kell érteni, hogy éppen a kényszerfegyverkezés következtében magától összeomlott bűnbak Szovjetunió hiánya annyira megviseli az USA gazdaságát, hogy harminc éve kénytelen valami újfajta kázusz bellit keresni, hadipara, ill. gazdaságának komplex prosperitásának a fenntartása érdekében.

  Az ukrajnai háború kiprovokálása, a felek egymásnak uszítása titkosszolgálati, stb. módszerekkel nem véletlen katasztrófa, hanem az USA 70 éve bevált okteremtése újabb háborús folyamatok táplálásán keresztül.

  Míg a SZU-t világnézeti okból nevezték m á s előjelű világrendszernek, addig a tőkés Oroszországra még nem találtak új jelzőt, hisz az is a maguk gazdasági rendszerén alapul, tehát CSAK és kész ! Éljen az új hidegháború, amíg minden ukrán él…

  Ha addig a szocializmus volt a „”gonosz birodalma””[á’lá Reagan] akkor a magukéhoz hasonló oligarchikus kapitalizmusra milyen kígyót és békát, háborús okot szórjanak…?

 • Succubus Lilith

  Cukihara 2023 május 10 11:23 du.

  Ennyire rossz fordito program nincs. A google-e a legrosszabb, de Bendeguz testverhez kepest az kozel tokeletesen fogalmaz.

  .
  SchumackerLady 2023 május 11 1:34 de.

  „Én pedig Komeini aljatollára, Szaddam Husszeinre, avagy Mahmúd Abbaszra gondoltam. – Az iszlámot miért hagytad ki ?”

  Ezen nem fogunk osszeveszni. Mindenkinek a fizetett ugynoke vagyok. Minel korabban halt meg annal inkabb. Pl. Amenhotep farao.

  .
  Vögelein
  2023 május 11 5:13 de. Cukihara

  „” Ha addig a szocializmus volt a “”gonosz birodalma””[á’lá Reagan] akkor a magukéhoz hasonló oligarchikus kapitalizmusra milyen kígyót és békát, háborús okot szórjanak…? „”

  Latom nem nagyon olvasod a Bendeguz testver „irasait”. Amikor Putyinrol, vagy Oroszorszagrol ir, akkor a jelzok kozott megtalalod az amerikai lakajmedia osszes kigyojat es bekajat.

 • VORONYEZS;
  Nem „biztositott demokracia” hanem KOZVETLEN demokracia./
  Az hogy a szavazo lakossag NEM csak partokra szavazhat, haNEM KOZVETLENUL minden ALLAMI, MEGYEI, Varosi, falusi tisztviseloket egyenileg nev-szerint valszthat, Sot minden valsztasokon van az u.n. „WRITE IN” vonal mind a versenyzok neveik utan, ahol barki be-irhat bareki nevet, sot meg a sajat nevedt is megvalASZTANI barmi PoZICIOKBA.
  Persze a tobbseg szvazatokat szukseges nyernie.

  Nem lILTHKE, nem NEGY-EVENKENT, HANEM minden EV , NOVDEMBER HONAP ELSO KEDDI NAPJA A VLASZAtasok napja.
  Amikor barmi uressedu pozicikat a vAlaszto lakossag tobbsegszvaZATI ALATAL hatarozza meg.
  s nem a partok vezeto politikussai!!!!!

  a TOBBI MARHASAGOKRA CSAK ANNYIT; blah, blah bLAH.

  VAGY INKABB EGYSZERUBBEN MINDEN ALLITASOK A usa HABoRIUN TELJES B.S. MAGAYARUL= BIKA BELSAR.

  Mar irtam tobbszor, a USA megvasarolta 1803-ban az u.n.
  Liusiana Purchase-t, tiz millio arany dollarert.Az az egesz terulet eszak amerikaban nyugatra a Mississipi folyotol nyugatra a Canadai hatarig eszakon.

  Azt a Spanyol korona berbe adta Frncaiknak, de Napolennak kellet a penz puskaporra es eladta a USA-nak 1803-ban.

  Hasonloan 10 millio arany dollarert megvasarolta az u.n. Gadsen teruletet, a mai Arizona es Nevada.

  Texas 1836-ban fuggetlenseget kiharcolta Mexicotol es csatlakzott a USA-hoz.

  Californiat hasonloan megvasarolta 10 millio arany dollarert, 1846-ban, Mexocotol.
  Sehol, semmi fegyveres hoditas nem tortent. Csupan Angliatolo nyertek szabadsagfukat forradalmi haboruval, ill. felszabadito haboruval.

  VOGELEIN;

  Minden valotalan allitasod remalmaid alapjan takolt BULL SHIT es hazugsag.

  A te imadott S.U-tol volt az agressor osszeoml;asaig, amit onmaga dogmai okoztak, mert keptelen volt sikeresen mukodni a Marxista elvek alapjan levo kopzgazdasag es a kegyetlensegeik miatt.
  Vilaghodito cejajaik kudarcot vallott vilagszerte, mert sehol, soha, senki nem oahjtotta.

  Allande, megvalsztaSA UTAN VALOTTA BE, HOGYU mARXISTA HATALMAT OHAJTOTT.
  s AZ IGEN HAMAR BEDOGLOTT GAZDASAFGILAG.

  a CHILEI HAZIASSZONYOK TUNTETESE VETETt VEGETT , AZ U.N. FAZEKAS TUNTETESSEIK, MERT URES VOLT A FOZO FAZEK, NEM VOLT ELELMISZER CHILEBEN A MARXISTA ESZMeK AZT HAMAR TONKRE TETTE.

  pERSZE AZT ITTEN SZaBADON HAZUDHATOD, DE PROBALD MEGIRNI A Valosagot a moszkvai lapokban !!!!!!

  Na mikor vasarolanak meg , vagy fizetnenek az europai hatalmak a meghoditott teruleteikert??????

  Miert csak fegyveress eroszakkal kepesek doditani mind szomszedaikat?????

 • Orsós Elemér

  Cukihara
  2023 május 10
  5:20 de.

  Vögelein
  2023 május 11
  5:13 de.

  Bravó!!! Halálmegvető tárgyilagosságotokért részemről vastaps, a bosszankodó mélyen elfogultakat meg csak sajnálni tudom! 😀

  Azért ezt a -nekem őszintének tűnő- bosszantót is szives figyelmetekbe ajánlom, aki igaz főleg „csak” magyar kivetnivalókat szurkál elfogulatlanul ide-oda:

  https://mandiner.hu/cikk/20230512_schiffer_andras_gyurcsany_ferenc_papa_tanartuntetes_reakcio

 • Orsós Elemér

  Cukihara
  2023 május 10
  5:20 de.

  Vögelein
  2023 május 11
  5:13 de.

  Bravó!!! Halálmegvető tárgyilagosságotokért részemről vastaps, a bosszankodó -mert hitelesen cáfolni nem tudó- mélyen elfogultakat meg csak sajnálni tudom! 😀

  Azért ezt a -nekem őszintének tűnő- bosszantót is szives figyelmetekbe ajánlom, aki igaz főleg „csak” magyar kivetnivalókat szurkál elfogulatlanul ide-oda:

  https://mandiner.hu/cikk/20230512_schiffer_andras_gyurcsany_ferenc_papa_tanartuntetes_reakcio