Érthetetlen és haszontalan? – Válasz egy bírálatra

2014 július 5 3:03 de.24 hozzászólás

Fekete György nyugalmazott történelemtanár a Szombat című folyóiratban bírálta szerzőnk, Garai-Édler Eszter cikkét a német megszállási emlékműről, illetve a MAZSIHISZ szervilis, alattvaló leveléről, melyet a szervezet Orbán Viktornak írt. Szerzőnk írása 2014 június 30-án jelent meg a Kanadai Magyar Hírlapban. Az alábbiakban Garai-Édler Eszter válaszát olvashatják.

***

Érthetetlen és haszontalan?

Válaszféle az egy metodikai tekintetben kifogásoltnak vélelmezett újságcikkem bírálatára (amelyet csatolok).

Attól tartok, miniszterelnök úr, hogy nem az emlékmű felállítása elleni bojkott, hanem az emlékmű felállításához való ragaszkodása a botrány.

Akár egy ilyen mondatot is tartalmazhatott volna a protokolláris szabályokat betartó levél, mert a protokoll az udvariasságot és az udvariaskodás kerülését egyaránt megköveteli.

Szolgalelkű megfogalmazással legfeljebb ellenvéleményt lehet nyilvánítani, az ellenállás szervilizmusba nem csomagolható.

Garai-Édler Eszter

Garai-Édler Eszter

Az ellenállás, az ellenállás (meg az erre való mozgósítás) szándéka hiányzik a Mazsihisz Orbán Viktornak írt februári, általam felelevenített leveléből, amely azért nem okafogyott, mert (1) a zsidó hitközség ebben a levélben ellenzi először a Szabadság térre tervezett emlékmű felállítását, ebben a levélben ejt szót a Sorsok Háza-projektről, továbbá ebben a levélben kezdeményezi Szakály Sándor leváltását, s mert (2) ebben a három ügyben – minden látszólagos eredmény ellenére – azóta se történt semmi.

Nem állítottam – és ma se állítom –, hogy a Mazsihisz ellenállása jobb belátásra késztetné a kormányt (hogy tehát nem állíttatná fel az emlékművet, bevonná a Sorsok Háza-projektbe a zsidó szervezeteket, s meneszttetné a Veritas Intézet éléről az emberirtást idegenrendészeti eljárásnak nevező Szakály Sándort), de a magyar zsidók egyikeként követeltem és követelem a saját hitközségem harcosabb kiállását.

Bajnak tartottam – és bajnak tartom ma is –, hogy a hitközség vezetője azért óv ettől (engem és sorstársaimat), mert szerinte az ilyen kiállás zsidó üggyé tenné a társadalom problémáját.

A belső béke fontos, de nem elegendő. Nem elég e békéért lemondani a holokauszt-emlékévre ígért költségvetési támogatásról, nem elég az adott szót megtartva megtagadni a részvételt a holokauszt-emlékév állami rendezvényein, nem elég elhatárolódni egy saját tanszékveztetőnk kijelentésétől, s nem elég őt ezért a poziciójából is eltávolíttatni, mert mindez a mi belső ügyünk.

A dialektikus gondolkodásra utaló régi tréfával szólva minden olyan belső, aminek nincs külseje, olyan külső, aminek belseje nincs.

Mert a fentebb említett sajátos társadalmi problémát nem a zsidó hitközség részvétele tenné zsidó üggyé, hiszen a nem zsidók, meg a zsidók többsége szerint e probléma megoldása a magyar zsidók kiállását is követeli.

Garai-Édler Eszter  

24 hozzászólás

 • nos, igen. fekete györgy már régtől fogva több fórumon is előadja kissé..khm (hogy’ is fejezzem ki magam, hogy az érzékeny lelke elviselje) mániákus, ámbár ellentmondást nem tűrő véleményét, nemcsak eszter cikkével kapcsolatban.
  ki merem jelenteni, ha a zsidóságról van szó, fekete györgy megszállottá válik. elhivatott, szinte szent megszállottá, de mégiscsak megszállottá.

 • Fekete György

  Kedves Ille, a te szokásod a személyeskedésbe váltás. Mint most is. Akkor kinek a lelke „érzékeny”? Kinek a véleménye „mániákus”? Én érveltem. Te személyemet próbálod dezavuálni…

 • fekete györgy: ezt a kört már régen megfutottuk a nolblogon. maga minden, a zsidósággal kapcsolatos olyan véleményt, ami nem egyezik a magáéval, vehemensen támad.
  maga személyes sértésként él meg mindent, ami a zsidókat érinti, akár belülről, akár kívülről jön.
  maga nem érvelt, hanem önös igazságokat adott elő.
  nem gondolom, hogy a maga nézetei mindenkire kötelező érvényűek lennének.

 • Fekete György

  Kedves Ille, bizonyítaná állításait? – korábban összevissza szólított engem, nem követhettem, legyen akkor – de véglegesen – a magázás, ez kevésbé ad elcsúszást…

  Kérem, mutasson rá szövegszerűen (amennyiben nem idéz, legalább tárgyszerűen): hol nem érvelek, hol személyeskedek, hol és mennyiben fogalmazok érvelés helyett „önös igazságokat” bármelyik, zsidósággal kapcsolatos írásomban! Segítségképpen megadom a legutóbb megjelent dolgozatom linkjét (Kritika):

  http://www.kritikaonline.hu/kritika_14marc-aprilis_fekete.html

  Természetesen bizonyíthatja (konkrétan)azt is, hogy az érvelés, mint olyan, Éder cikke fölött gyakorolt bírálatomból szintén hiányzik.

 • fekete györgy: évekre visszamenő a kapcsolatunk, utoljára 2012-ben igazított el tegeződés ügyben.
  megbocsásson, de a maga cikkei egy beteg elme szüleményei. sajnálatos módon a magát ért fizikai sérülések, betegségei és egyebek mentálisan is rögeszméssé tették.
  ez, persze, csak egy vélemény, nem tényközlés.
  dolgozatai, amivel elárasztja az internetet, pontosan arról beszélnek, ami: egy védekezésbe kényszerült ember, akit soha, senki nem kényszerített védekezésre. nem tudni, miért, de állandó önigazolásba fajult.
  tekintsen vissza a nolblogos világra, két ilyen megszállott arat még ott, mint maga: maxval bircaman, a komcsi bohóc, és egy kőagyú kitántorgott marxista valahonnan skóciából, akit még arra sem érdemesítettem, hogy a nevét megjegyezzem.

 • Fekete György

  Kedves Ille, a tárgyalt közügyre tekintettel Ön helyett is sajnálkozom, ezúttal harmadszor is kinyilvánított személyeskedése miatt. Ön most se fogalmazott meg egyetlen tárgyszerű érvet se, ellenben továbbra is sértegeti személyemet, lejáratni törekszik jó hírnevemet. „maga cikkei egy beteg elme szüleményei. sajnálatos módon a magát ért fizikai sérülések, betegségei és egyebek mentálisan is rögeszméssé tették”. Meglepő, hogy ezen sajtóorgánum főszerkesztője ehhez teret ad Önnek. Bízom benne, hogy nem azért, mert orgánuma nem Magyarországon jelenik meg.

  Különben alaptételem a tárgyban ez: a Szabadság téri civil, összmagyar ellenállást a MAZSIHISZ zsidó különösségének – végre felvállalt – bátorsága alapozta meg. Fejtse már ki, kedves Ille, mi evvel a gondja? – de személyem, elmém minősítése nélkül…

 • fekete györgy: mábocs, testvér, magával szemben tárgyszerű érveket? ne röhögtessen, mert kiszáradnak a légutaim! mióta formál egy laikus orvosi diagnózissal szemben ilyesmit?
  hogy mije van a mazsihisznek? bátorsága? ne komolytalankodjon! bátorsága édler eszternek van, nem annak a gyáva, szolgalelkű bandának!
  jó hírneve, ha szabad megjegyeznem, meglehetősen korlátozott érvényű. visszacsatolok a nolblogon elkövetett ámokfutására, ahol, mint az elszabadult hajóágyú, lőtt mindenkire, aki nem volt hajlandó egyet érteni szélsőséges tanaival. na, AZ rombolt éppen eleget azon.
  egy valamit ne felejtsen el: én ezen az oldalon rovatvezető vagyok, eszközökkel és hatalommal, akármennyire is nem tetszik ez egyeseknek. főszerkesztőm meg éppen szabadságon van 🙂
  ha javasolhatom, ne kritizálja szerkesztési elveit. tudja, nem igazán alkalmas rá.

 • Fekete György

  Kedves Ille, immár szívesen válaszolok Önnek, mert már – legalábbis időnként – szórakoztatóan veszi semmibe a sajtóetika, illetve a köztéri kommunikáció alapvető normáit. Akkor veszem tárgyszerűen jómagam a vitatott kérdést.(A kérdés pedig, halkan jelzem, nem szerény személyem, elmeállapotom vagy hasonlók, hanem az, hogy menjen-e el a MAZSIHISZ a Szabadság térre vagy nem.) Ha igazam van, nem mosok össze, nem hallgatok el tényeket. Ez egy. A kettő. Alaptételem a tárgyban (megismétlem): a Szabadság téri civil, összmagyar ellenállást a MAZSIHISZ zsidó különösségének – végre felvállalt – bátorsága alapozta meg. Mi evvel a gond? Talán nem felel meg a tényeknek? Mikor kezdődött a Szabadság téri emlékmű-építés helyszínén a civil blokád folyamatos létesítése? Továbbá mi végre adja föl a MAZSIHISZ saját cselekvési önállóságát bizonyos elitlobbik javára, amelyek egyértelműen politikai-hatalmi céljaikért igyekeznek vezetésük alá vonni az egész civil társadalmat? Azért tegye, mert a szóban forgó demonstráció az Orbán-kormány emlékezetpolitikája ellen (távlatosan: e kormány és a mögötte álló rezsim megdöntéséért) folyik? Azonban ezen emlékezetpolitikával szemben a MAZSIHISZ a maga eszközeivel fellép! Még az állami pénzeket is visszautasította! Miért nem elég ez tőle? Mi okból és mi végre nincsenek tekintettel a Szabadság téri hangadók a MAZSIHISZ szuverenitására? Miért keverik össze a különböző politikai, illetve társadalmi kompetenciákat? A kormány karjai közé akarják űzni a MAZSIHISZ-t? Rendszerek, rezsimek, kurzusok jönnek-mennek, ám a magyar zsidóság van. Felfogásomban ez a MAZSIHISZ vezetőnek legfontosabb szempontja mindaddig, amíg nem kérdéses a magyar zsidók állampolgári egyenjogúsága vagy netalántán a fizikai létük. Különben – szerintem – ugyanazon liberális/demokrata és baloldali körökből számosan, akik most a MAZSIHISZ-t elkeseredetten támadják, korábban tolerálták a MIÉP – átmeneti – megerősödését, majd a JOBBIK párttá történő bejegyzését… A napokban pedig e politikai ellenzék zöme miskolci polgármester-jelöltként indította a rasszista publikus véleményeiről elhíresedett volt városi rendőr-főkapitányt, Pásztor Albertet… Ilyenek vezérletét fogadja el a MAZSIHISZ? Felelőtlenség lenne!

 • Fenyvesi Glória

  Fekete György!
  Pásztor Albert nem rasszista volt, hanem az igazságot, végre, kimondta.Tüntettek is rengetegen mellette…

 • Fekete György

  Kedves Eszter, kedves olvasók, küldöm a fenti íráshoz fűzött reflexióimat,amelyek megjelentek a demokrata.info oldalán (ahová Garai-Édler Eszter jelen válaszcikkét én küldtem el újraközlésre, nem csupán belinkelésre…). A két anyag együtt:

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=764253116958069&id=100001201620145

 • Fekete György

  Elnézést kérek, eltévesztettem a részemről imént történt link-fölhelyezést. Az is jó, de csupán viszonválaszomat tartalmazza (Garai-Édler Eszteré közélinkelve, a Facebook-oldalamon). Amit jeleztem, a két anyag – szorgalmazásommal, de főleg a főszerkesztő nyitottságával, több évtizedes szakmai profizmusával összehozott – együttes közlése itt:

  http://demokrata.info/velemenyoldal/1060-erthetetlen-es-haszontalan-valasz-egy-biralatra

 • GÉE
  Eszterke, Ön írta a (vezér)cikket. Csak-csak hozzá kellene szólnia a kibontakozott Fekete-Ille csörtéhez, mert ez már (az egyik fél hibájából) teljesen elfajult !

 • fekete györgy: szeretem szórakoztatni az olvasóimat.a sajtóetikáról majd akkor papoljon nekem, ha sarokba állította a kurucut, vagy a MNO-t. ami pásztor albertet illeti, szerintem zseniális húzás volt, ezzel ugyanis lehetetlenné tették, hogy a jobbik, vagy a fidesz indítsa, így politikai hulla lett, pedig lehet, hogy az említettek zászlaja alatt nyerhetett volna. na, akkor jött volna miskolcra víg világ!

 • iván: ne erőlködjön, maga nem ismeri fekete györgy eszmevilágát – íme, terjed már itt is, mint a susulyka – én pedig nem vagyok hajlandó rögeszmésekkel és mindent jobban tudókkal vitatkozni. amúgy: köze? vagy megint bele akar szólni az oldal szerkesztésébe?

 • Fekete György

  Kedves Fenyvesi Glória, hadd hívjam fel figyelmét a vonatkozó vita e postban egybeszerkesztett összes írására:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=764308833619164&set=a.469423086441075.124781.100001201620145

 • teljesen érdektelen, hogy fekete györgy hol akarja megjeleníteni újabb okfejtéseit. jeleztem, ezen az oldalon nem fog terjengeni. javaslom, barátkozzon meg a gondolattal…

 • Fekete György

  Röviden. Ez egyértelmű. És legalább Ille úr végre elvállalta felelősségét (ezek szerint ő moderált ki; ez igen, engem becsmérel, konform modorú reagálásomat viszont terjedelmi álindokkal kilöki). És most is degradálni próbál engem. Holott szerzőjük irán én a legnagyobb előzékenységgel és udvariassággal viseltettem a vita során. Amiképpen Ille úr iránt is.

 • fekete györgy: ÉN mindig felvállalom a felelősséget, viszont – mint említettem – nem vagyok hajlandó se magával vitázni, se teret adni a maga eszméinek.
  attól tartok, összekeveri a terjedelmet a terjengéssel. nem terjedelmi ok gátolja a megjelenítését.
  javaslom, fejezzük be ezt az értelmetlen csevejt, ami semmiben sem különbözök egyetlen más, más fórumokon magával folytatottól: parttalan…

 • Fekete György

  Egyáltalán nem terjengőset írtam, nem is offoltam. A terjedelmet tartalma minősíti. Ön továbbra se viselkedik szalonképesen. Egyszerűen nem bírja a kritikát. Meg összetéveszti az internetes lapot a blogolással. Ne legyen ennyire dilettáns, még ha játssza itt a plebejust is.

 • fekete györgy: ezt talán majd én döntöm el, hogy mi micsoda. kezd kijönni a régi énje, már, ami a megjegyzéseit illeti. eddig bírta. dilettáns és plebejus, egy minősítési rendben? aztaaa!
  aki a kritikát nem bírja, az, biza, maga, nagy jó uram. soha nem is bírta.
  magam részéről befejeztem. arról pedig, hogy maga is befejezze, a moderátor gondoskodik 🙂

 • Fekete György

  Mi a gondja evvel a mondattal? „Ne legyen ennyire dilettáns, még ha játssza itt a plebejust is.”

 • nekem? semmi. csak megjegyzem, nem minden dilettáns plebejus, és nem minden plebejus dilettáns 🙂 az pedig, hogy én dilettáns plebejus lennék, netán plebejus dilettáns, ezen jelzős szerkezet ellenére is még bizonyításra szorul 😀
  ha a plebejust is játszom, akkor, az állítás logikájából következően a dilettánst is játszom.
  persze, ha azt írta volna, ” még ha játssza is itt a plebejust”, na, az egy cseppet mást jelentett volna, tanár úr 😛

 • Ivánka, én írtam a cikket, de sajnos érdemben nem a cikkemről szól az itten polémia, az urak egymással hadakoznak, vagyis ezennel én is passzolok!