A Kockásfülű nyúl esete a KLIK-kel

2016 február 21 7:34 de.13 hozzászólás

Láthatóan nehéz helyzetbe került a kormány, de én leszek az utolsó, aki sajnálom ezért. Magának köszönheti ugyanis, mint minden színű és árnyalatú vezetés, ha elemi erővel tör föl a felháborodás. Akkor is, ha mondjuk én nem értek egyet a felháborodás okával és megjelenítésével, meg akkor is, amikor egyetértek az ellenkezéssel, ahogyan most, a pedagógusok kezdte, de egyre szélesedő ellenállással. Eddigi tapasztalataim alapján ugyan nem gondoltam, hogy éppen a hivatásából is adódóan inkább konzervatív habitusú csoport elégeli meg a mindennek, csak éppen konzervatívnak nem nevezhető hatalom ámokfutását.

Egyelőre úgy tűnik, a tanárok nem tudták le a dolgot a szombati tüntetéssel: 44 szervezet alakított egy egyeztető tanácsot, ahol egyeztetik álláspontjukat az eddigi 25 pontos követelés alapján.

A kormányzati reakciókból világosan látható: a hatalmon lévőknek fogalmuk sincs, hogy nemcsak a krétahiány, meg egyéb, az oktatás teljes szétzilálását eredményező szabályok vágták ki a biztosítékot az ágazatban dolgozóknál. Hanem az a mélységes gőg, és lenézés, amivel általában minden társadalmi problémát letudni vélnek. Először a szokott lejáratással kezdték (lásd Gallóné Péter Piroska esetét), de ez gyorsan megbukott. Akkor – és azóta is – azzal próbálkoznak, hogy más, hasonlóan nehezen élő társadalmi csoportokat uszítsanak a tanárok ellen, mondván, hogy épp most kaptak béremelést, de telhetetlenek. Erről is kiderült: a 25 pontban a tanári béremelésről szó sincs. Egyedül az iskolákban nem tanítással foglalkozók bérének rendezését kérik, mivel az iskolatitkárok, és más kisegítők 2008 óta nem láttak béremelést.

Hangsúlyozzák azonban, hogy a Klebersberg Intézményi Központ (ilyesmi neve van, de mindenki csak KLIK-ként emlegeti) működése megbukott. A KLIK az ész nélküli centralizálás mintapéldánya. Mivel Magyarország összes iskoláját állami tulajdonba vették, ennek a központnak kellene működtetnie az összes, közoktatásban részt vevő iskolát – a Statisztikai Hivatal szerint 10 ezer 829 általános iskolát, szakiskolát, gimnáziumot (2014/15-ös tanév adatai). A KLIK a munkáltatója az ezekben dolgozó 153 ezer pedagógusnak! Ezzel egyébként a KLIK vált Közép-Európa legnagyobb munkáltatójává. Ugyanis a KLIK veszi föl formailag is az összes tanárt, nevezi ki az iskolaigazgatót, gondoskodik a többezer épület fenntartásáról, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséről, egészen az immár jelképpé vált krétától a WC papírig. Állítólag a közbeszerzési eljárások összevonása alapján olcsóbban. De a KLIK rendeli meg és osztja szét – az iskolák megrendelése alapján – a tankönyveket, fizeti a béreket, az épületek számláit. Illetve hol fizeti, hol nem. Éppen karácsony előtt több hetet késtek a bérek kifizetésével – a nem állományban lévő, hanem szerződéses óraadóknak a mai napig tartoznak – van, akinek szeptember óta. De baj van a számlákkal is: eddig két iskolában zárták el a gázt – ezzel a fűtést – a számlák nem fizetése miatt, és megjelentek az áramszolgáltatók is, hogy a hat hónapos késéseket nem tudják sokáig tolerálni.

A nevelési intézmények számára elérhető pályázatok is természetesen csak a KLIK-en keresztül mehetnek. Aztán az elnyert pénzeket a KLIK nem továbbítja a pályázóknak a programokhoz… Mivel az EU-s pályázatok utófinanszírozottak, a vállalt programokat többnyire a szervezők, résztvevők kifizetik előre, aztán nézhetnek a pénzük után… a klikknél.

A tanárok arra is felhívják a figyelmet: az állam által megszabott kötelező tankönyvek tele vannak hibákkal, torzításokkal: több térkép használhatatlan. Például hiányzik róluk Esztergom, amely egyházi központként a középkori Magyarország életében jelentős szerepet játszott.

A pedagógusok kifogásolják, hogy a kötelező órákkal (pl. mindennapos tornaóra, amelyen több iskolában füzetet vezetnek a tornáról, mert nincs hely a mozgásra!), a kötelező bebiflázni valókkal elvették az időt a pedagógiai munkától. Emellett a gyerekeket jelentősen megterhelik: gyakori a napi hét-nyolc tanóra. Ha a leckeírást nem vesszük, akkor egy 7-14 éves gyerek annyit „dolgozik”, mint egy felnőtt, ha vesszük, akkor többet…

De a tanárok sem ússzák meg a tanítással-neveléssel. Jelentős időt töltenek saját munkájuk jelentésével, eddigi pályafutásuk adminisztrálásával. Ez végülis érthető, hát nem ismerhet a KLIK személyzetise… bocsi hr-ese 150 ezer embert… Jól érzékelteti a helyzetet, hogy a Teleki Blanka Gimnázium igazgatójától igazoló jelentést kért a KLIK helyi embere az iskola tanárainak a miskolci tüntetésen való részvételéről. A „hogy tájékoztatták szándékukról a szülőket”, hogy „pótolták a kieső tanórákat” típusú kérdésekre dokumentumokkal kellett válaszolnia az igazgatónak. Ráadásul hat órán belül, ami igen érdekes: akkor most emiatt maradjanak el tanórák? Amiről megint írhat igazoló jelentést, hogy hogyan pótolta? Ebben a leiratban bekérték a szülői értekezletek jegyzőkönyveit! Az illető, aki ezt megfogalmazta, nemcsak tanár, szülő sem volt még, hiszen ezeken a megbeszéléseken nem születnek jegyzőkönyvek! (Esetleg szülő ugyan, de nem nagyon érdekelhette a gyereke, ha még szülőin se vett részt soha.)
Hosszan lehetne sorolni még az eseteket, – például az érdekvédelem államosítását a kötelező Pedagógusi Karba, vagy a gyerekek számára kötelezően előírt du. 16 óráig tartó iskolai jelenlétet –, de a lényeg szerintem az: egy ennyire centralizált rendszer akkor is működésképtelen lenne, ha lenne elég pénz. Fenntartásához nem is az oktatás érdeke fűződik, hanem az, ami megalapozza a jelenlegi hatalom egész nézetrendszerét: kizárólag az a jó, az az igazság, amit én elismerek annak. Erősen kézben kell hát tartani, nehogy a tévelygő népség össze-vissza gondolkodjon mindenféléről. Édesanyám falusi tanítója ezt úgy fogalmazta meg: a parasztgyereknek elég, ha annyit tud, hogy ha esik az eső, álljon az eresz alá.

Érthető hát, ha a kormányzat kompromisszumkészsége bizonyításaként elfogad személyesen megvehető krétát, meg WC-papírt, de hallani sem akar a KLIK megszüntetéséről. Ahogy a hirtelen előrángatott Révész Máriusz ecsetelte egy tévéműsorban.

Miután elismerte, hogy minden kritika jogos a működésre, azt az ötletet vetette föl, hogy tán nem egy központban, hanem országosan mintegy 20-50 központnak kellene a feladatot megoldani. Könyörgöm, akkor a pályázatokat, a tanári állásra jelentkezéseket, a háztető megjavításának az engedélyezését majd a helyi klikk továbbítja a nagy KLIK-be? Vagy hogy? Ha nincs nagy KLIK, akkor hogy lehet majd ellenőrizni, hogy egy, mondjuk Békéscsabán „bizalomvesztés” indokkal elbocsátott tanerőt Szombathelyen mégis alkalmaznak?! Merthogy ne tévedjünk – ez a KLIK fenntartásának egyetlen indoka.

Az összes többi – duma. Nagyon remélem, hogy nemcsak a tanárok, az őket támogatók is átlátnak az igencsak rongyos szitán…

Rátesi Margit

*Magyarázat a címhez: Az (ebben a kormányban) volt felsőoktatási (!!!) államtitkár a kódexben előírt öltözködési előírásokra célozva azt mondta: kinyílik a bicska a zsebében, amikor kockás ingbe öltözött, borostás tanárokat lát lézengeni az iskolákban. Erre ma reggelre nemcsak a tanárok, hanem a diákok meg egyéb „lézengők” ezrei öltöttek kockás inget. A Kockásfülű nyúl meg egy nagyon népszerű tévémese-sorozat főhőse volt: figurája felbukkant a diáktalálkozókon, Facebook-képeken.)

Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai és tanárai tiltakoznak, kocskás inggel.

A Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai és tanárai tiltakoznak, kockás inggel.

13 hozzászólás

 • Az az egyetlen szépséghibája az egésznek, hogy a kormány roppant egyszerűen kibújik minden felelősség alól. Ha hibáztatják ezért vagy azért akkor az EU-ra való hivatkozás a legjobb, hogy nem kaptuk meg ezt vagy azt az EU-tól. És ha szabadna kérdezni mikor lesz ez az ország önálló hogy nem mások segítségéből akar élni (régen mindig a nagy Szovjetunó „testvéri” segítségére kellett támaszkodni(értsd amit adtak annak a kétszeresét vették vissza)most meg az EU-ra? Csupán az a nagy különbbség, hogy az EU nem annyira kapzsi mint amilyenek az oroszok voltak. Na meg arra nem fizet, hogy az adott pénz azzal a jelszóval hogy nem volt elég „üvegzsebekbe” vándorol. Ez a rendszer ami most van ha egyszer megbukik illetve bebukik akkor saját magának köszönheti majd meg. Mert mint általában a nagyon pénzigényes ágazatokat mint egészségügy illetve oktatás túladminisztrálják. Erre azért van szükség hogy mint az átkosban lehessen védekezni, hogy elvtársaim szarból csak szarvárat lehet építeni

 • Túl vagyunk a hétvégén, kisebbik gyermekem majd egy napot áttanult, miközben évek óta az az elv, hogy ne vigyenek haza a gyerekek házi feladatot, ez a hivatalos indoka is az egész napos oktatásnak. Jó tanuló, de mit is tud? Tudja például, hogy a kérődzőknek 4 részből áll a gyomra, még a részek sorrendjét, és neveit is, de azt nem tudja, hogy ha a birka penészes szénát eszik, akkor azért pusztul el, mert leáll a bendője (elpusztulnak benne a baktériumok). Töménytelen akadémikus tudással nyomják tele a gyerekek fejét, praktikus, használható ismereteket alig tanulnak meg.
  Az igazi reform nem az, ami 25 éve folyik itt.
  Igazi reformok Skandináviában vannak, meg is lehet nézni az eredményeket.

 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 • Idiótákat akarnak nevelni.
  Akiknek nincsenek önálló gondolataik, viszont legyenek vallásosak, engedelmes alattvalói az Államnak.
  Az a legfontosabb.
  A klérus tapsikál hozzá.
  A fasiszta államberendezkedés egyik alappillére ez.
  Tehát nem véletlenül van így kitalálva.
  Nem véletlenül térnek vissza a Szent Ágostoni államberendezkedéshez elvetve a Felvilágosodás-korabeli Montesquieu félét, amely kimondja az Egyház és az Állam különválasztásának a szükségességét.
  MA így működik az egész művelt világ.
  Nemcsoda hogy Árvalányhajland „szabadságharcot” folytat ellene, gyalázva Amerikát , köpködve mindenre ami miatt be akartunkl lépni az EU-ba és törleszkedve a keleti despotákhoz.

  Beírok nehány idézetet tőle:

  Sokat kell ahho tanulnuk hogy keveset tudjunk

  aztán

  Mindig erősen hátrányát szenvedtem annak , hogy nyíltan megvetettem akiket nem becsültem.

  de a legfontosabb:

  Minden ember egyenlőnek születik !!!

  Sokat kell tanulnuk ahhoz, hogy keveset tudjunk.

 • OviBan !/12:12
  A minapi Tejkék Balaton c. cikkhez küldtem egy rövidke kommentet kb így,hogy „a Balaton egy hatalmas város, amelynek a közepén egy kis tó található. Épült a XX.században, a támogatott fosszilis tüzelőanyagok korszakában”.(A szinte ingyenes szovjet benzin kora)
  És nyáron az egész nép ott tolongott, építette a vityillóját, vagy a villáját vitorlázott, vagy üdült valamelyik vállalti, vagy SZOT szakszervezeti üdülőben. Lehet, hogy nem egy floridai színvonalon, de a mi, akkor megengedhető szintünkön, amit Te egyszerűen „szarnak” titulálsz, csak azért, mert látszik, hogy Te rosszul választottál, amikor disszidáltál… Hát Istenem, van ilyen, de azért még nem kötelező jellemtelennek maradni.
  OviBan, Te még ma is azt kompenzálod, amikor kötelességszerűen azt az időt pocskondiázod, amikor körbe építették a Balatont – amit lehet szidni, kárhoztatni, de semmiképp sem igazolja a Te lekicsinylő, megjátszott arisztokratikus, de inkább sunyi és sznob mentalitásodat.
  Mert akkoriban volt egy biztos lét, egy biztos megélhetés és ez a lényeg – az biztos, ami úgy 25 éve már bizony teljesen bizonytalan… 🙁

 • T. Terminus !

  És akkor még nem beszéltél a „Denehéz az iskolatáska” effektusról, amikor szegény! nebulóknak 15-20kg-os táskákat köll oda vissza ingáztatni a lakás és az iskola között akkor, világmozgalmak épülnek ki az állatkínzás megszüntetésére.
  Mi lesz hát a gyerekek gerincével az orbáni klikk-rendszerben ???

  .

 • ui.

  Egyik unokám alsótagozatos, elöl és hátul is egy-egy hátitáskát kénytelen cipelni.

 • OviBan Góré!

  Előbbiekhez /4:01/ még hozzátenném, hogy jómagam nem is tartoztam a VVV, vityilló, villa, v. vitorlás tulajdonosok szerencsés táborába, de vak, mint Te, azért én sem voltam.

 • Kedves Dubois!

  Nem csak a túl nehéz táskák károsak a gerincnek, hanem az állandó ülés is. Korunkat nevezhetjük ülőkornak. Ülünk az iskolákban, majd a munkahelyünkön, de ülünk otthon is, passzívan pihenve a tv, vagy a számítógép előtt. Lassú öngyilkosság ez, amihez az iskolában szoktatnak hozzá.

  Üdv.:
  terminus

 • Avi Ben Giora:
  Baromira tévedsz a ruszkikkal kapcsolatban.
  A hetvenes években, hányszor előfordultak ilyen esetek, amit most előadok:
  Kádárt kedvelték Nyugaton, szívesen üzleteltek Magyarországgal.
  Volt gyakran olyan eset hogy a szerződésben megszabott minőségi feltételeknek egyszerűen nem felelt meg amit előállítottunk.
  Pl. egy nyugatnémet kereskedő rendelt a Vörös Október ruhagyártól mondjuk húszonötezer nyloninget , de a szűrópróba-szerű minőség ellenőrzéskor találtak minden 100-ban 5 hibásat.
  Holott a szerződésben az volt hogy csak egy lehet benne.
  Ekkor egyszerűen nem vették át !
  Mire megpróbálták értékesíteni a magyar piacon , el is kelt belőle 5000 darab.
  Mi legyen a többivel ? Óriási a veszteség !
  Ilyenkor Kádár apánk szépen felült a Jak-40 -es Kormánygépre , (egy jó cimborám vot a pilótája) és elrepült Moszkvába pár szakember kíséretében.
  Az oroszok BOLDOGAN megvették az egész tételt jó áron , mert ott még annyi sem volt.
  De ugyanez volt érvényes az amorf alakú almák 100 tonnáira ,
  ami nem kellett a magyar fogyasztónak, meg még kitudja mikre.

  Szóval egy kicsit óvatosabban kezeld ezt a ” kifosztottak minket” szlogent.

  Mondok még más példát is :
  A Távközlési Kutató Intézet többek között a következőt csinálta:
  Kiküldtek három-négy mérnököt az USA-ba túrista-útra és megvásároltak egy olyan műszert a kereskedőnél amit tiltott a COCOM-lista.
  Ezek aztán kissé széjjel szedték a szállodában és darabokban hozták haza. (Oroszok nem csinálhattak volna ilyesmit mert lekapcsolta volna őket az FBI.Magyarokat kedvelték.)
  Utána itthon a TÁKI egyszerűen lekoppintotta a műszert és kissé más alakban elkezdte gyártani a végtelen felvevőképességű orosz piacra. Aranyáron ! (Nefeledjük: egy ilyen műszer 18-20 kiló volt ám !)
  Csak onnan tudom hogy a Rendszerváltás után , mikor egycsapásra tönkrement a TÁKI mert idióta Antalljózsi megtiltotta az oroszokkal való kereskedelmet , szeméttelepekre kerültek ezek a dolgok, sok más technikai dologgal együtt.
  Volt nekem ilyen készülékem eredeti Hewlett-Packard , illetve utánagyártott TÁKI típusú is.

  Szóval kicsit lazábban ezzel az acsarkodással ha megkérhetlek..

 • Szentigaz Geyza! Azzal a kis pontosítással, hogy a Vörös Október Férfiruhagyár kizárólag öltönyt gyártott akkoriban, az inget a Fékon állította elő.

 • Jichak Perlmutter

  Dubois !
  Az, hogy mi lesz tehát a gyerekek gerincével ebben az Orbánrendszerben, az szerintem sem csak a táska cipeléstől függ.
  Viszont annál inkább az Orbán féle KLIKK-rendszertől, amely éppen a gerincek megpuhítását célozta meg… 🙂 🙁