Orbán és a zsidók–A hízelgő átverés anatómiája (7. rész): Zárszó

2016 április 25 8:24 de.172 hozzászólás

Göllner András hét részes sorozatának utolsó része a KMH-ban már publikált hatodik, ötödik, negyedik, harmadik, második és első részből folytatódik. A szöveget lektorálta a KMH részére Kertész Ákos.

Egyszer s mindenkorra elég volt abból, hogy pusztán a zsidó szenvedéstörténeten keresztül szemléljük a történelmet, és ennek alapján írjuk a hivatalos kánont. Elég volt, elég volt, elég volt!

–Bayer Zsolt. Magyar Hírlap, 2016

Összefoglaló

E sorozat azt a tájat mutatta be, amellyel Dante, a pokol legalján találkozott, 800 évvel ezelőtt. Azt a fajta átverést járja körül, amely a szeretet látszatát keltő hízelgéssel operál, ezzel a módszerrel fosztja meg áldozatait természetes jogaiktól – a boldogságtól, a szeretettől, az embertársaik iránti bizalomtól – és teszi mind ezt úgy, hogy az átverésből származó fájdalom-érzetet az áldozat képtelen valaha is elfelejteni.

Nem azért vágtam bele ebbe a munkába, hogy felejtésre tanítsam zsidó testvéreimet: az nem csak lehetetlen, hanem egyúttal becstelen vállalkozás is lett volna. Célom ennek ez ellenkezője volt: élesíteni, frissíteni, fejleszteni akartam zsidó és nem-zsidó testvéreim emlékezetét, és olyan módon, hogy az ne a fájdalmukat, hanem a jó érzésüket, újjászületésük esélyeit növelje. Végső soron, e sorozattal azt akartam elérni, hogy olvasóim erőt merítsenek mind abból amit láttak, hallottak, átéltek, és képessek legyenek újra elsőként kezet nyújtani a feléjük közeledő idegennek, újra képessek legyenek gyönyörködni, bízni és hinni a szeretet, és embertársaik iránti bizalmuk felszabadító erejében.

E sorozat sok mindenre rávilágított, többek közt arra is, ami nem is olyan nagy titok. Tény, bár nem annyira köztudott: a “magyar alkat”, ellentétben mondjuk a német, vagy az angolszász alkattal, képtelen szembenézni, feldolgozni saját átveréseit, átveréseiből származó fájdalmait – azt mindíg a balsorsra keni. Ez a félelem a szembefordulástól, nem egy genetikai, hanem egy neveltetési aberrációnak a következménye. Azért fél a magyar a szembefordulástól, mert ellentétben a német, vagy angol testvéreivel, neki sose engedték meg hogy bátran kibeszélje a “családi” tévedéseket, bátran kiteregesse családi szennyesét a napfényre. A magyarok hátán ülő huszárok, mint mostani miniszterelnökük, Orbán Viktor, mindig is a vak, szótfogadó ugrásra ösztönözték e népet. Az ugratásból származó baleseteket hol a zsidókra, hol szabad-kőművesekre, a szlávokra, a nemesekre, a dzsentrire, a Nyugatra, a liberálisokra, a Keletre, az EU-ra, vagy mint manapság, a Gyurcsányokra kenik. A lóvá tett magyar nép, semmit de semmit nem kér számon a gerincét ferdítő huszáraitól, ha azok a szeretet és összefogás látszatát keltő, hízelgő szavakkal ugratják őt egyik válságból a másikba. Orbán ezt a neveltetést ápolja, ez a hagyomány tartja őt a nyeregben. Ugyan azzal a módszerrel ugratja a zsidókat a szakadék felett, mint a keresztényeket, ugyan azt a csalétket használja, mint amelyet a nácik, 1944-ben kiakasztottak Auschwitz kapuja fölé.

Dolgozatom a bátor beszéd, a bátor szembefordulás – görögül, a parrhesia – felszabadító erejére próbált rávilágítani. Bár e sorozat egy esettanulmány volt – a nemzetközi zsidóság lóvátételéről, a lóvátétel megfékezéséről beszélt – mint minden esettanulmány, ez is sokkal tágabb, szélesebb keretek közt alkalmazható: nem kizárólag a nemzetközi zsidóság, hanem a széles magyar társadalom, ezen belűl, a keresztény konzervatív jobb oldal, vagy akár az ország határain kívül élő, magyar diaszpóra újjászületése céljára is felhasználható.

Az utazás tudatos részét képezte egy rövid látogatás, keresztapám. Vitéz Nemerey Márton (a.k.a. Marci Bácsi) háza táján. E kis kerülő útra azért volt szükségem, hogy felhívjam utitársaim figyelmét arra, amiről gyakran megfeledkezünk: mielőtt kifelé nézünk, muszáj saját lelkünk mélyébe nézni. Ha szemet hunyunk azok felett az átverések felett, amelyek személyesen érintettek bennünket, ha eltitkoljuk, elhallgatjuk őket, sose leszünk képessek újjá születni. Lehetetlen kizárólag tiszta ésszel száguldozni a látszat és a valóság közt tátongó szakadékok felett. Muszáj odafigyelnünk David Hume, a skót ifilozófus tanácsára, és saját érzelmi tapasztalatainkból is meríteni a felvilágosodás felé vezető úton. A “háztáji” látogatásnak az volt tehát a célja, hogy példamutatással gondolkoztassa el az olvasókat, saját érzelmi tapasztalataikon, a szeretet látszatával vágtázó huszárokkal szemben.

Miért van Orbán Viktornak szüksége arra az átverésre amit itt bemutattam? A választ e kérdésre e sorozat korábbi részeiben már megadtam, itt csak röveden foglalnám össze érveimet. A nemzetközi zsidóság átverése a Fidesz önkényuralmának fenntartását, az önkényuralom legitimálását, az önkényuralom fenntartásához szükséges nemzetközi pénz-csapok nyitvatartását hivatott szolgálni. Mint Prohászka, Mindszenty, Horthy, Hóman, Wass, Nyirő, Csurka, Bayer, Kövér, Vona, és az összes magyar antiszemita, Orbán is meg van győződve arról, hogy a nemzetközi pénzcsapok egytől egyig zsidó kezekben vannak. Ő is meg van győződve arról, hogy a zsidóság hegemonikus erővel bír, monolitikus módon cselekszik, keresztény és magyar – ellenes. Orbán rendületlenül hiszi, hogy a nemzetközi zsidóság meg tudja buktatni bármelyik autokratát közép-kelet Európában, amely saját népének fosztogatásán felül, ecetet mer önteni a zsidók fájdalmas sebeire. Orbán nem a zsidók fájdalmától, hanem a zsidók erejétől fél, azt becsüli felül. A nemzetközi zsidóság átverését ez a félelem indította útjára. E veszély elkerülése végett, fejlesztette ki az Orbán kormány azt a csalétket, amelyet végül is 2013 októberében, Kanada legnagyobb városában, Torontóban, a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) elnöki ülésének alkalmával tárt a nyilvánosság elé. Végül is, az átverésre azért volt szüksége Orbánnak, mert világossá vált számára, hogy ha nem mutat egy másfajta arcot a külföldi zsidók felé, azok képesek elzárni mindazokat a pénzcsapokat melyek életben tartják, nem csak a magyar gazdaságot, hanem saját üzleti körét, családi vállalkozásait.

Deception / Lyudmila Kogan.

Deception / Lyudmila Kogan.

Hogy végül is sikeres volt e az átverés, azt még nehéz eldönteni. A magyar zsidóság emlékezetét, jó hírnevét legtiszteségesebben ápoló két túlélő – Elie Wiesel és Randolph L. Braham – nem dölt be az átverésnek, felemelték hangjukat az átverőkkel szemben. Többek közt ezért is dedikáltam nekik dolgozatomat. Soros György, a magyar származású amerikai zsidó üzletember, aki egymagában többet tett a demokrácia és a szólásszabadság szellemiségének védelmében Magyarországon, mint az egész magyar demokratikus ellenzék együtesen, továbbra is egyenes gerinccel, bátorító szavakkal és cselekedetekkel állja a sarat Orbánékkal szemben. A több mint 400,000 tagot számon tartó Wiesenthal Center se feküdt le az átverőknek. Ugyanakkor sokan, túl sokan, és eltérő okok miatt, bekapták Orbán csalétkét, beálltak Orbán mögé, támogatói lettek annak a rendszernek, amely a világ szeme láttára, az antiszemita Horthy rendszer szellemi örököseként, bontja le a demokráciát Magyarországon, és az orosz illiberális rendszer receptje szerint menetelteti Magyagyarországot hátrafelé a jövőbe.

Hosszú, sajnos nagyon hosszú az átvert zsidók listája. Köztük szerepel Izrael egykori askenázi főrabija, Jonah Metzger, akit nemrégiben súlyos korrupciós ügyek miatt itéltek el Izraelben. Orbán legfontosabb nemeztközi zsidó támogatói közt szerepel két nagy befolyással bíró ultra-ortodox, haszid szekta is, melyek New York Brooklyn negyedében élnek. Az egyik ág, a szatmári, a Boro Parkban, a másik, a lubavicsok és a munkácsiak, Williamsburgban élnek, innen működtetik, egyházi és nemzetközi politikai kapcsolatrendszerüket. (Mindkét ágazatnak több ezer lelkes követője él, közvetlen szomszédságomban, Montreálban. New York után, Montreálban találhatjuk a két szekta legnépesebb táborát.) A New York-i szatmári haszid közösséget még az a Teitelbaum Joel rebbe alapította aki a Kasztner-vonat egyik utasaként kerülte el Auschwitzot 1944 nyarán. A New York-i szatmáriak egyik érdekes jellemzője az, hogy nem tekintik legitimnek Izraelt, mert az a szekularizált, világi államformát választotta és nem egy teokráciaként működik, mint mondjuk Irán. Egyes szatmári rabbik még az egykori Irán diktátorral Ahmadinezsáddal is együttműködtek, ajándékokkal kedveskedtek Izrael legveszélyesebb ellenfelének. Montreáli testvéreik, gyakran szerveznek utcai tüntetéseket Izrael ellen, a helybéli francia antiszemiták nagy örömére. A lényeg: mindkét amerikai szektával kitűnő kapcsolatot sikerült Orbánnak kialakítania, mind kettő milliárdokkal támogatja a magyar önkényuralom fenntartását, a magyar jogállamiság, és demokratikus rend elfojtását (Erről a szoros kapcsolatról, javasolnám Bartus László nagyszerű riportját, amely itt és itt olvasható.

Mint azt Bartus bemutatja, a magyar önkényuralom egyik leglojálisabb amerikai támogatója, a magyar származású amerikai zsidó milliárdos Alexander Rovt, a Williamsburgi Chabad Lubavics, ezen belül, a munkácsi haszidok leggazdagabja. Bartus cáfolhatatlan adatokkal bizonyítja, hogy Rovt, és Fidesz-közeli társai működtetik a Brit Media Kft-t, mely ma egymás után vásárolja fel a Fidesz által kiéheztetett, az összeomlás szélén álló összes ellenzéki sajtóorgánumot Magyarországon. (A Klubrádió-t, a 168 Óra-t, az Origo-t a Népszavá-t, a Népszabadságot.) Nem túlzás azt állítani, hogy ma, egy szélsőséges amerikai szekta veri bele az utolsó szögeket a magyar sajtószabadság, a pluralizmus koporsójába. Bartus László riportját e szavakkal zárja: “Önmagában semmi kivetni való nincs abban, ha a zsidóságon belüli vallási, kulturális élet pluralizálódik, sokszínűvé válik, és tükrözi a zsidó közösségen belül is a sokszínűséget. A probléma akkor kezdődik, amikor egy arrogánsan terjeszkedő zsidó vallási irányzat politikai és államhatalmi eszközök igénybevételével terjeszkedik, s ennek érdekében politikai szövetségese lesz olyan politikai hatalomnak, amely az antiszemita Horthy-rendszer szellemi örököse, a holokausztért felelős „keresztény-nemzeti” Magyarország újraélesztője.” A Fidesz csalétekgyártóinak örömére, Joseph Heller 22. csapdája, Magyarországra ért, és ennek köszönhetően, egy „gyümölcsöző” kapcsolat alakult ki az Unió első fasiszta állama és a New York-i haszid zsidók között.

Kanadába, az Orbán kormány nem a haszidokon, a lubavicsokon, hanem elsősorban, az askenázi, a mainstream zsidó közöségen keresztül próbál nyomulni, már csak azért is, mert itt a haszidok kevesebb befolyással bírnak mint Amerikába. A kanadai haszidok a helyi kihívásaikkal foglalkoznak, nemzetközi kapcsolatrendszerüket a New Yorkiak működtetik. Orbán, a kanadában élő magyar-származású zsidó üzletemberek közül elsősorban, Munk Péterre, Kanada egyik leggazdagabb, leg elismertebb üzletemberére számít. Munk, mint Tettelbaum, szintén Kasztner vonatával hagyta el hazáját 1944-ben. (Orbán, első körben nekem és egy másik torontói üzletembernek, Sarlós Andrásnak, majd később Demján Sándor magyarországi nagytőkésnek köszönheti szoros kapcsolatát Munk Péterrel. Saját szerény szerepemet e jó kapcsolat kiépítésében, már bővebben leírtam egy korábbi cikkemben. Demján 1994 óta tartós üzleti partnere a torontói Munk-nak, illetve Orbánnak. Én sose álltam közvetlen kapcsolatban Munk-al, Orbánnal pedig már 2000 táján megszűntettem összes kapcsolatomat, amikor rádöbbentem, hogy egy csalétekgyártóval állok szemben.)

A jó kapcsolat Orbán és Munk között az első Orbán kormány idejétől kezdve, a mai napig, és mindkét fél számára, nagyszerűen gyümölcsözik Munk Péter, ellentétben Soros György-el, Elie Wiesel-el, Randolph L Braham-al, továbbra is kitart Orbán mellett, többek közt neki köszönhetik a magyar demokraták, hogy a kanadai kormányoknak soha egy rossz szavuk nem volt azzal a rezsimmel szemben, amely napi szinten sérti a lemészárolt magyar zsidóság becsületét, illetve az észak Atlanti szövetség által szentesített jogállamiság elvét.

Orbán Viktor Köves Slomoval.

Orbán Viktor Köves Slomoval.

Mit várhat a magyar zsidóság Orbán Viktortól, az IHRA elnöksége után?

Mire Magyarország IHRA elnöksége, 2016 március közepén véget ért, egyre több Fideszesnek lett elege a zsidók szenvedéstörténetéből. A Fidesz csalija, még az Orbán rendszer kitüntetett propagandistájának, a békemenetek főszervezőjének, Bayer Zsoltnak is megfeküdte a gyomrát. A nemzeti fájdalomcsillapító, többhetes öklendezés után, a Magyar Hírlap oldalain, egy 20 részből álló sorozatban pakolt ki. (Lásd: „Tűrhetetlen” Magyar Hírlap. 2016. Február- Április) Bayer hányingere teljesen érthető. A halászok is kiborulnának, ha gazdájuk, nap, mint nap, saját csalétkükkel etetné őket. Bayernak egyszer és mindenkorra elege lett abból a csalétekből, melyet Orbán kanadai nagykövete, Ódor Bálint, e szavakkal terjesztett a kanadai zsidók köreiben: „A zsidóság és a holokauszt áldozatai iránti szolidaritás a magyar történelmi tudat és a magyar identitás szerves része, kormányunk politikájának sarkköve”.

Bayernak mersze volt kimondani mit gondol erről a csaliról, mersze volt kimondani azt, amiről a gazdája, Orbán Viktor, csak a sorok közt, vagy zárt ajtók mögött beszél. Terjedelmes dolgozatában, Bayer Zsolt, azt üzeni a magyar zsidóknak, és rajtam keresztül, a kanadai Munk Péternek, hogy vegyék tudomásul: Magyarországon jogos a zsidógyűlölet, jogos a mindmáig tartó nemzeti ellenszenv, fajtájukkal szemben. (A Medián közvéleménykutató társaság legfrisseb országos felmérése szerint a Fidesz szavazók 41 százaléka antiszemita. Ez az arány ötven százalék fölött áll a Jobbik szavazók körében.).

Bayer azt állítja, hogy a zsidókat azért utálják a magyarok, mert a zsidók nem csak 1919-ben, a Tanácsköztársaság brutális hónapjai során, hanem a kommunizmus legkeményebb éveiben, döntő szerepet vállaltak a nem-zsidók meghurcoltatásában. Bayer szerint a zsidók ma is, mint egész történelmük során, történelmet hamisítanak, csak tolakodnak, és képtelenek tanulni saját rossz tulajdonságaikból. Azt állítja, hogy hegemonikus törtetésükkel, a magyar szenvedéstörténelem egyoldalú kisajátításával, mások szenvedésének minimalizálásával, a nemzeti érzelmű magyarok fájdalmait növelik. Azt feszegeti, hogy ha a zsidók ezt tovább folytatják, ha képtelenek felvállalni saját bűneiket, aljasságukat, az előbb utóbb, megint csak jogos nép-haragot fog szülni. Maradjanak már csöndben, mondja, hagyják, hogy a magyarok békésen tisztelegjenek mind azok előtt, akik egy időben a zsidó-gyűlöletet szították Magyarországon, hisz a gyűlöletkeltés jogos volt, a gyűlöletkeltőknek kijár a magyarok elismerése: Idézem:

„A zsidóknak egyetlen szándéka az, hogy a kommunizmus bűnei le legyenek tagadva, el legyenek hallgatva, vagy ha már sem letagadni, sem elhallgatni nem lehet, hát akkor legalább fabrikáljunk hozzájuk felmentéseket… S a legtöbb felmentést a zsidó bűnelkövetőknek kell kapniuk. Ehhez pedig az is szükséges, hogy a nem zsidó bűnelkövetők bűnei és a zsidók ellen elkövetett bűnök egyedülállónak, kivételesnek, utolérhetetlenül szörnyűnek és egyedül emlékezetre méltónak legyenek maszkírozva… Ez pedig tűrhetetlen. És nem is tűrjük tovább. A nem tűrésnek első lépése pedig az, hogy nem akarunk megfelelni az emlékezetpolitikusok elvárásainak. Vagyis felállítjuk mindazon szobrainkat, amelyeket fel akartunk állítani, de valami ostoba megfelelési kényszer és tűrhetetlen félelem miatt mégsem állítottunk fel, vagy felállítottunk ugyan, de nem mertük felavatni. Mert az amerikai elnök ideböffent, hogy Hóman Bálintnak nem lehet szobra”. (Magyar Hírlap. „Tűrhetetlen” 18. rész). Ez a hang, ez a bánásmód vár a magyar zsidókra, Magyarország IHRA elnökségének lejárta után.

Tudom, a fentiekre most sokan legyinteni fognak, és azt mondják – ugyan már, nem kell ezzel az emberrel foglalkozni! Bayerről – még a Fidesz táborában is – sokan azt vélik, hogy egy nagyszájú, szélsőséges, senkiházi, akire komoly politikai elemzőknek nem illik időt töltni. Aki a Fidesz belső köreiben járatos, aki személyesen is ismeri Orbánt és Bayert (én jómagamat az utóbbiak közé sorolom), az tudja, mennyire téves ez a felfogás. Bayer Zsolt nem egy periférikus figurája a szeretet és összefogás nevével álcázott gyűlöletkeltők csapatának. Megbecsült, jól megfizetett pártkatona, kiemelt szerepet játszik a Fidesz és Orbán személyes népszerűsítésében. Az átverések forgatókönyve valóban Orbán Viktor és közvetlen tanácsadóinak fejéből pattan ki. Az átverések beetetése a hazai piacon, a Fidesz-közeli sajtó hangulatkeltőinek, véleményvezéreinek a feladata. Ez utóbbi társaságban játszik fontos szerepet Bayer immáron 25 éve. Neki adatott az a piszkos munka, amit barátja, politikai elv-társa, és pártvezére, taktikai megfontolásokból, mindig másokra bíz. Akik nem óhajtanak Bayerra hallgatni, azoknak most bemutatom gazdája igazi hangját.

Orbán Viktor, 2016 Március 15-én, nyilvánította ki mit várhatnak tőle a magyarországi zsidók. Ő nem egy 20 részből álló írásban, hanem a magyarok legnagyobb nemzeti ünnepén tartott beszédében vállalt közösséget, párttársa, Bayer Zsolt rasszista nézetével. Ekkor nyilvánította ki, és nem először, saját undorát attól a csalétektől, amelyet a nemzetközi zsidóság átverésére használt Magyarország IHRA elnöksége alatt. Mielőtt bemutatnám Orbán saját öklendezését, gyomorrontásának termékeit, előre bocsájtanám, hogy Orbán, akár Kádár, irtózik kiejteni a száján, azoknak a nevét, akiktől felfordul a gyomra: azokat egyszerűen arctalannak nevezi, de mindenki tudja, hogy kire céloz. Orbán ugyan azt igéri a magyar zsidóknak, mint Bayer, csak más szavakat használ. Óvatos, mint Horthy, mert neki is még szüksége van a nemzetközi zsidóság pénzére, a haszidok, az Alexander Rovt-ok, a Munk Péterek támogatására: óvatos, mert nagyra becsüli a nemzetközi zsidóság erejét. Nem mondja ki, mint Bayer, hogy a zsidók sorozatosan beleköptek a keresztény, nemzeti–kurzus által kínált lakodalmi levesbe, de úgy beszél, hogy abból a magyarok ugyan azt a következtetést vonják le, mint Prohászka, Mindszenty, Hóman, Csurka, Bayer és a többi, nyíltan antiszemita nép-nemzeti véleményvezér írásaiból. Miután Magyarország átadta az IHRA szerelvény vezetését Romániának, Orbán így ecsetelte mit gondol a zsidókról, mit várhatnak tőle a zsidók Magyarországon.

„A ’18-19-es, magyar-gyűlölő, idegen érdekből és célokért kirobbantott forradalom mögött rejtőzködő, kozmopolita, arctalan világerő, megszüntet mindent, ami sajátos, ami különálló, ami ősi, és ami nemzeti. Ez a vérvonal még néha hangoskodik is, de gazdaállat híján meg vannak számlálva napjai. Ha nem érkezik újabb nagy szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről, akkor a levelek és az ágak után a gyökerek is elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben. S ez jól van így”.

Bayer dolgozata, Orbán márciusi beszéde, a Fidesz emlékezetpolitikája, homlokegyenest ellentétes azokkal a szavakkal és tettekkel, amelyekkel Orbán külföldi nagykövetei, teletömték a nemzetközi zsidóság fejét Magyarország IHRA elnöksége alatt. Orbán márciusi beszédének lényegét talán az az ember foglalta össze legtisztábban, aki még 2010 tavaszán, reménnyel teli várakozással nézett a Fidesz választási győzelme elé. „Orbán, a március 15-i beszédben visszacsempészte a gyűlölet nyelvét a politikai mozgósításba… lényegében átvette a fehérterror nyelvét…Nem meglepő tehát, hogy a „gazdaállaton élősködő”, közelebbről meg nem jelölt, de a magyarokra törő „arctalan” és „nemzetközi” ellenfelek rémének belengetése mindenkit a náci retorikára emlékeztet. De nem kell külföldi példára hivatkoznunk; a magyar fehérterroristák – a későbbi nyilas párt elődei – 1919-től fogva a Horthy-rendszer radikális ellenzékeként használták ezt a nyelvet. Ez a március 15-i beszéd nyelvi elemeiben a legundorítóbb, a hivatalos történelem által is megtagadott (vagy eltagadott) magyar fajvédőket idézi.” (Babarczy Eszter. Magyar Narancs. 2016. Március 16 „Orbán és a gyűlölet nyelve”.). A magyarok több százezrei, hasonló következtetéseket vontak le Orbán márciusi beszédéből, mint Babarczy – egyesek helyeslően bólogatva, mások nemtetszésüknek hangot adva. Jó magam, Babarczynak, vagy akár Radnóti Sándor, az ELTE Emeritus professzorának véleményét osztom. „Ma semmivel sem kevésbé szélsőjobboldali párt a Fidesz, mint a Jobbik. Orbán Viktor március 15-én virtigli náci beszédet tartott. Mi itt a különbség?” (Lásd: Ránicz Bence, „Nincs már konzervatív hang: interjú a 70 éves Radnóti Sándorral”. vs.hu/magazin/ 2016. Március 27.)

Orbán affinitása a két világháború közti nép-nemzeti, keresztény-kurzus politikai irányzatával közismert. Amit erről az irányzatról viszont nagyon sokan elhallgatnak, azt a 20 század legnyagyobb magyarjai, Ady, Bartók, Márai, vagy Bíbó már bátran megszellőztettek, jóval a vészkorszak előtt. Idézem Bartók szavait, melyeket nem Auschwitz után, hanem 1938-ban, 7 évvel a német megszállás előtt mondott erről a korszakról: „Nálunk az úgynevezett keresztény középosztály csaknem egésze a náci rendszert támogatja. Szégyellem magamat, hogy én is ebből az osztályból származom.”

Márairól sok mindent el lehet mondani csak azt nem, hogy a baloldal, vagy az egykori Tanácsköztársaság rajongója lenne. Márai, 1945-ben, a Horthy rendszer összeomlására reflektálva, a következőket mondta a nemzeti, keresztény kurzus hagyományairól: „Ebben a kis tócsában ahol most élek… kétségbeesetten észlelem és tapasztalom milyen romlott minden, mennyire elölről kell kezdeni mindent, mennyire nem segít más, csak a nevelés…De ki neveljen? Ki fog itt tanítókat nevelni igazi demokráciára, akik megtanítják ezt a népet az emberi erkölcs alapfogalmaira, az együttélés magasabb erkölcsére. Mi az ami itt a legnehezebben elviselhető? A gyűlölet… a gyűlölség légköre… ebben a légkörben elviselhetetlen az élet. El kell innen mennem.” (Márai Sándor. Napló: 1945-1957 Occidental Press. Washington. 1958, 37. oldal, illetve Ami a Naplóbol kimaradt: 1945-1946. Vörösváry Kiadó. Budapest. 1991 29-30 oldalak.)

A gyűlölet, amelyről Márai beszélt, nem a Kádári hanem a Horthy korszak öröksége. A gyűlöletnek milliók adtak hangot Magyarországon az első világháború előtt és után. Ezeknek a gyűlölködőknek csak egyike volt az a Mindszenty József, akinek most épít egy emlékközpontot az Orbán kormány, és aki a következő szavakkal fejezte ki saját utálatát, haragját, azokkal szemben, akik nem semmisítették meg a zsidókat Magyarországon, amikor Horthy a hatalomra került 1920-ban. „Azt hittük, hogy az a nemzetrontó, vallásmételyező galíciai zsidó horda, amelyik elözönlötte sáska módra hazánkat, végképpen megszűnik itt létezni. Azt hittük, hogy ez a bűzös fekély, ez a förtelmes gennyező seb, amit egyszerűen zsidónak hívnak Magyarországon – orvosi műtét alá kerül.” A műtét amit Mindszenty sürgetett, végül is 1944-ben bekövetkezett. Az eredeti 900,000 magyar zsidóból, Mindszenty és társainak köszönhetően, már kevesebb, mint 100,000 „bűzlik” Magyarországon.

Egyetértek Juszt Lászlóval, aki a következő szavakkal kommentálta az Orbán kormány emlékezetpolitikáját. „Mindszenty József életművének egy része, az antikommunista kiállása, önmagában nem teszi alkalmassá arra, hogy egy demokratikus társadalom számára példaképül szolgáljon, s tiltakozni kell az ellen, hogy az életét bemutató nemzeti emlékhely látogatók százezrei felé sugározzon a fentieket nyilván elhallgató vagy elferdítő hazugságot! Mindszenty József kanonizálása abba a tendenciába illik, amely megteremteni igyekszik Nyírő József, Prohászka Ottokár, Tormay Cecil, Hómann Bálint és legutóbb Donáth György kultuszát is. Ez a súlyos tévedésnél is több! „(Lásd: Juszt László. „Mindszenty Józsefről elnevezett emlékközpontot hoznak létre több milliárdért”. Civil Hetes. 2016. Március 14)

A Mindszenty szájából áradozó zsidógyűlöletről, a hazugság örökségéről beszélt Bibó István, a 20 század legnagyobb politológusa is már 1945-ben, amikor a következő sorokat írta. „Ez az ország, attól a pillanattól kezdve, hogy forradalmi szabadságharca elbukott, egészen a második világháború végéig olyan politikai és társadalmi konstrukcióban élt, amelyekben a dolgokat a maguk nevén nevezni, nemcsak hogy nem lehetett, de nem is volt szabad… Minden eltorzulás, ami ez alatt a száz év alatt a magyar közösségi élet különböző terültein megmutatkozott, valamilyen módon visszavezethető az alapvető politikai és társadalmi konstrukció hamisságára. Mindez, logikusan vezetett az egész vezető rétegünk erkölcsi és értelmi lezülléséhez” (Bíbó István. „Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem” Válogatott tanulmányok. Corvina Könyvkiadó. Budapest. 2004. 141. oldal)

Márai, mint Bartók, az elől a züllöttség elől menekült Amerikába, amelyről Bibó István beszélt. Én 2009-ben követtem őket ekkor lett elegem az egészből. (Távozásom körülményeiről a későbbiekben fogok írni.). Márai, már 1946-ban megjósolta, mit várhatnak a magyar holokauszt túlélői, a Horthy rendszer leszármazottaitól, azoktól a hagyománytisztelő magyaroktól, akik egykor Prohászka, Mindszenty, Horthy, Gömbös, Szálasi mögött meneteltek, s ma Orbánt követik. „Ez a magyar társadalom oly bűnöket követett el, hogy a napon, mikor felocsúdik, kétségbeesett bűntudata újabb dühöket szülhet csak: azokra dühöng majd, hangosan vagy titkosan, akik bűneinek itt maradt bűnjelei: a zsidókra és mindenkire, aki bűneire emlékezteti.” (Márai Sándor. Ami a naplóbol kimaradt. op.cit. 17. oldal)

Vigasztaló szavakkal szeretném zárni dolgozatomat. Záró szavaimat a Peszách előestéjén írom. Mint azt már korábban kifejtettem, dolgozatomat nem a felejtés, az elhallgatás, a megalkuvás, hanem a történelmi igazságosság iránti elkötelezettség vezérelte. Végső soron, nem azokat az emlékeket akartam feleleveníteni, amelyek zsidó testvéreim lelkét tépik, hanem azokat, amelyek jó érzésüket, büszkeségüket növelik. Innentől kezdve már nem arról szeretnék beszélni, hogy mit vett el a zsidóktól Mária országa, hanem arról, hogy mit adtak ők Magyarországnak, mi az, amire örökké büszkék lehetnek, ami örökké tartó tiszteletet érdemel akár zsidó, vagy nem-zsidó embertársainktól. Arra szeretném őket most emlékeztetni, amire a Prohászkák, a Mindszentyk, a Hóman Bálintok, a Wass Albertek, a Csurkák, a Kövér Lászlók, az Orbánok, Vonák, Bayerek, sosem emlékeztetik őket. Arra, hogy a zsidók micsoda szeretettel, hűséggel, odaadással, erkölcsi példamutatással nevelték ezt az országot, micsoda kimagasló szerepet játszottak Magyarország polgárosodásában, nemzetközi becsületének, elismerésének, fejlődésének létrehozatalában. Zárszavam utolsó része a zsidóság magyar gyökereinek ápolására, tiszteletben tartására óhajtja buzdítani mind azokat, akik a történelmi igazságosság, az emberi méltóság, a testvériség, és a szabadság értékeit követik Magyarországon és a nagyvilágban.

Áldás Elijáhu poharához…

Az az egy két oldal, ami még élőttem áll üresen, nem képes befogadni mindazt, amiről beszélni szeretnék, de mint a széder szertartásában szereplő negyedik poharat, Elijah poharát, ezt az utolsó, kelyhet is teli kell öntenem, ezt már az utolsó cseppig fel kell hajtanunk, mielőtt éneklésbe kezdünk. Ime hát saját visszaemlékezésem, vígaszom és áldásom kedves zsidó testvéreim, mely a békés együttélés reményében, a Ti felejthetetlen magyarországi jó szolgálatotok, küzdelmetek, áldozataitok iránti tisztelet váltott ki belőlem.

Visszaemlékezésemet talán 1848-nál kezdeném: akkor, amikor a magyarok, a világ csodájára, egy náluknál sokkal erősebb hatalommal fordultak szembe. Ekkor a magyar zsidók, egy az egyben, a zsarnokság ellen, az elesettek mellett, a magyarok szabadsága, függetlensége mellett szálltak harcba, lelkesen küzdöttek a Habsburg császár és az orosz cár seregeivel szemben, többen a soproni Göllner gyalogezredben, melynek katonájaként halt hősi halált Petőfi Sándor is, 1949 Július 31.-én. „Így esett, hogy a 170,000-180,000 főnyi Honvédségben a zsidók, népességi arányukhoz mérten, hétszer többen voltak , mint a nem-zsidók. Összlétszámukat Kossuth 20,000 főre becsülte. Számos katonai parancsnok és mindenekelőtt Görgey Artúr dicsérte bátorságukat.” (Fejtő Ferenc. Magyarság, zsidóság. História könyvtár, Budapest. 2000. 79. oldal). Ezért a hősies kiállásukért – mely élesen eltér attól a magatartástól amit manapság, a New York-i vagy Budapesten élő haszidok tanúsítanak – a Budapestről szegedre menekült országgyűlés, Szemere  Bertalan miniszterelnök javaslatára, azzal hálálta meg, hogy utolsó ülésén, megszavazta a magyar zsidóság számára a polgári jogok teljességét. (E törvényt az osztrák császár rövidesen megsemmisítette, és ez által a magyar zsidóságnak még egy további húsz évet kellett várnia a teljes emancipációért.)

Ezt követően, az első világháború alatt, az Osztrák-Magyar hadseregben 320 ezer zsidó katona tett hazafias szolgálatot, ezekből minden nyolcadik elesett, az életét áldozta hazája védelmében. „A felülről szított háborús lelkesedés a zsidókat is elragadta. Felekezeti sajtójuk élenjárt a hazafias hangulatkeltésben, a rabbik istentiszteleteket tartottak a magyar fegyverek győzelméért. Nagyrészük a fronton tábori rabbiként vigasztalta fegyverbe szólított híveit”.(Lásd: Róbert Péter. Magyar zsidók az első világháborúban. Remény. 2015. Első szám.) Meg kell említeni Hazai Samu báró (született Kohn Sámuel) vagy akár Weisz Manfréd szerepét az első világháború időszakában. Hazai, fényes karriert futott be a magyar honvédségnél. 1910-1917 között honvédelmi miniszter volt, 1917-18-ban, a vezérkari főnök után, a Monarchia második legfontosabb tisztje volt. Weisz érdemeit bárói ranggal jutalmazták. Tisza István szerint nélküle a front már 1917-ben összeomlott volna. A történész, Bihari Péter így ecseteli a zsidók szerepét az első világháború során. „A zsidók egyetlen háborús gazdaság üzemeltetésében sem játszottak olyan kiemelkedő szerepet, mint Magyarországon.” (Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban Bp., 2008.)

A magyar zsidóság aranykorszaka 1867-1918 közé esik. Bár ez alatt az idő alatt is gyakori meghurcoltatásoknak, inzultusoknak voltak ki téve, ez az az 50 év, amikor a magyar zsidóság olyan szinten szolgálta Magyarország modernizációját, amelyre nincs példa sehol máshol a világon. A korábbi török majd osztrák meghurcoltatás után, a zsidók állították talpára ezt a népet, ők voltak az európai felzárkozás, az újjászületés motorjai, ők ráncigálták a huszadik századba, a felvilágosodás, a racionalizmus irányába azt a népet, amely saját nemeseinek felelőtlensége miatt, 1848 után az összeomlás szélén tántorgott. A zsidóknak köszönhető Magyarország iparosítása, ők modernizálták a magyar mezőgazdaságot, a kereskedelmet, a közoktatást, az egészségügyet, a felsőoktatást és tették mind ezt egy olyan erkölcsi szinten, amelynek egész Európa csodájára járt. Így ecseteli szerepüket a történész, Karády Viktor: „A magyarországi modernizáció folyamatában – mind gazdasági, mind kulturális, sőt még politikai téren is – a helyi zsidóság a vontató motor szerepét játszotta. Hangsúlyozni kell, hogy e szerep betöltésének a lehetősége szigorúan a magyar történelmi fejlődés függvénye. Bár egyes zsidó csoportok egyebütt is részt vettek a polgári modernizációban, bizton lehet állítani, hogy Európában sehol másutt nem töltöttek be ilyen jelentőségű össztársadalmi funkciót, nyugaton még kevésbé, mint keleten” (Lásd: Karády Viktor. “A zsidóság polgárosodásának és modernizációjának főbb tényezői a magyar társadalomtörténetben” Karády tanulmányát a Karátson Endre és Várady Péter által szerkesztett kötetben – Változás és állandóság. Tanulmányok a magyar polgári társadalomról. olvashatjuk. Hollandiai Mikes Kelemen Kör, 1989. 141- 167 oldalak.)

Tévedés lenne azt gondolni hogy Magyarország zsidósága, kizárólag az üzleti élet terepén, a pénzhez köthető tevékenységek terepén volt a fejlődés motorja. Ugyan olyan fontos szerepe volt a zsidóságnak a kutatás és fejlesztés, a társadalom és természettudományok, a kulturális és szellemi élet, a magyar szépirodalom, a művészetek, a műveltség összes területén. Mindezt mélyen elhallgatják a Fidesz véleményvezérei, mindez úgy lapúl a Fidesz emlékezetpolitikájában, mint a pók a lucernában. Karády, a “nemzeti műveltség”-hez hozzáadott zsidó tőkéről így nyilatkozik: “Az összes valláscsoport között a zsidóság rendelkezett a legjelentékenyebb (még a protestánsokénál is erősebb), mintegy „magával hozott”, tehát saját hagyományos kultúrájából fakadó műveltségi tőkével. Már a modernizáció kezdeteinél a férfi zsidóság majdnem teljességében egy, de gyakran több nyelven is tudott írni vagy legalább olvasni, ami ebben a korban Európa-szerte teljesen egyedülálló jelenség volt.. 1910-ben a magyar-ajkú zsidó lakosság 61%-a volt többnyelvű, szemben a nem-zsidók mintegy 19%-ával. A többnyelvűség (mely elsősorban a némettudást jelentette) a kulturálisan elmaradott magyar viszonyok között az európai művelődés felé nyitott ablakot.” Azok, akik ebből azt következtetést vonnák le, hogy a zsidókat elsősorban az idegen nyelvek elsajátítása, a kozmopolita érzelem irányította, óriási tévedésben vannak. Számos tanulmány bizonyítja, hogy a zsidók a századfordulóra “a magyar nyelv szerelmesei lettek és mindenek előtt, magyar irodalmat olvastak”. (Lásd: Fejtő Ferenc. Magyarság, zsidóság. História könyvtár. Budapest. 2000. 126. oldal)

Venetianer Lajos a következőket írja a fenti témában, “A magyar zsidók kimagasló szerepet játszottak a magyar nyelvészet és irodalomtörténet-kutatás terén…a magyarság néprajzának és irodalmának felderítésében oly becsülettel vették ki a részüket a zsidók hogy nevüket örökre bevésték a magyar kultúra történetébe.” Venetiáner kiemeli Simonyi Zsigmond, zsidószármazású egyetemi tanár nevét, “aki egy egy egész nemzedéket nevelt az egyetemen a magyar nyelv művelésére” mielőtt, őt és több százezer zsidót kisöpört a magyarok emlékezetéből a zsidógyűlölet és a újonnan talpraállított nemzeti együttműködés rendszere Magyarországon. (Venetianer Lajos. A magyar zsidóság története. Könyvértékesítő vállalat. Budapest 1986. 401. oldal)

A magyar zsidóság, nemzetközi összehasonlításban is kimagasló teljesítményt nyújtott a természet és társadalomtudományok majd minden területén. A 20 század során, Magyarország 25 Nobel díjjast produkált, abból egy kívételével mindegyik zsidó származású volt. A magyar zsidók nemzetközileg elismert sikereit a nyelvészet, a matematika, a történetírás, a filozófia, a nyugat-európai irodalmak története terén, nemzeti kincsként kellene kezelnünk, ehelyett mindezt elhallgatjuk, és koholt vádakat terjesztünk ellenük, magyar-ellensenek ábrázoljuk őket, így szítjuk ellenük a gyűlöletet. “Nem véletlen” írja Karády, “hogy a század vége óta Magyarország egyetemein a fiatal társadalomtudományok legjelesebb képviselői közül sokan származtak a zsidóságból, akkor is, amikor az egyetemi állások betöltésénél a zsidó származás kifejezett hátrányt jelentett.”

Fontos, egy pár mondat erejéig visszaemlékeznünk a magyar zsidóság példamutató morális, erkölcsi tartására is az alatt az 50 év alatt, amikor Magyarország gazdasági, társadalmi, szellemi és politikai feltámadásának motorjaként szerepeltek, bár erre a tartásra is képtelenek visszaemlékezni, a zsidó „vérvonal”-ra köpködő Orbánisták. “A morális ellenőrzés mechanizmusait, a zsidó családok és vallási közösségek gyakran tudatosan a célból léptettek életbe, hogy az antiszemita támadásokat eleve kivédjék…ezek valóságos szabályrendszert tettek ki arra nézve, hogy egy zsidónak „mit szabad s mit nem szabad, illetve illik tennie” ahhoz, hogy megfeleljen az elért, áhított vagy elvárt polgári-úri státus követelményeinek. Evvel függött össze – többek között – a zsidóság mindig is alacsony kriminalitása, különösen a személyek elleni erőszak bűnfajtáinak kirívó ritkasága (melyek az alsóbb, nem polgári rétegek „kultúrsajátosságának” számítottak), az úgynevezett „családi erények” kultusza s a „polgári” életmód összetevőinek tisztelete: a cseléddel való bánásmódban az erőszak formáinak elkerülése, erkölcsi felelősségvállalás, a nyílt konfliktusok s a személyes erőszak helyzeteinek kivédése, illetve szerződéses-jogi vagy szimbolikus erőszakkal való leszerelése. Ez kizárta az alkoholizmust s az ehhez kapcsolódó garázdaságot éppúgy, mint ahogy mérsékelte a jövedelemhez mért „nagylábon élés”, a fitogtató fogyasztás s a tékozlás kísértését – a dzsentri-magatartás oly fontos ismérveit. A zsidó nagypolgárság jelentős kulturális mecénási tevékenyysége, mely nemcsak a Hatvanyaknál vagy a Baumgarten-díjban ragadható meg, de egy sor kevésbé látványos akcióban is, melyek haszonélvezői éppúgy lehettek mindennemű rászorultak, mint keresztény hitközségek (templomépítés, sportegyesületek, olvasókörök, egyletek stb.). E státusz-kompenzatív mechanizmus folytán a nemzeti vagy helyi közügyekre áldozó honpolgár mintáját Magyarországon a legújabb korban elsősorban a zsidó polgárság testesítette meg”. (Lásd Karády, Fejtő, Venetiáner, és egyébb tanulmányokat a témában, többek közt: Szociológiai kísérlet a magyar zsidóság 1945 és 1956 közötti helyzetének elemzésére. In: Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Párizs, 1984. 37–180. oldal, különösen a 69. oldal és utána; A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején. Medvetánc. Budapest, 1985. 2–3. szám, 41–97. oldal, különösen a 60–63. és a 68–72. oldal).

Elérkeztem hát mondanivalóm végéhez. Elijah paharát felétek emelve, Ady Endre szavaival, köszöntelek benneteket, zsidó testvéreim:

Véretek, ha idegen is százszor,
Mégis az enyém, az enyém,
Véres ajkakkal, mézes asszonyaitok
S nyitott szívvel baráti, hű fiúk
Átöntötték belém.

Büszke kárhozók, eldobhattok százszor,
A lelkem százszor utánatok oson.
Örök bolygók, örök riasztgatók,
Idő kovászai, megyek én is veletek,
Bélyegesen, csillagosan

….

Hajrá, hajrá a Jobb felé.
Én csúnya, sárga-foltos seregem,
Futok veled és megáldalak.

VÉGE

Göllner András

172 hozzászólás

 • Egy nagy köszönet érte!
  Nehéz olvasmányok voltak, de élvezettel olvastam.
  Jó egészséget kívánok.

 • Orbán Viktor 1963-ban született. Tehát NEM élhette át a holokausztot. Az ő politikája nem volt soha a fenti vádakra érzékeny. Ő egy magyar paraszt családból származik és a magyar nép és magyarországi problémák miniszterelnőke. Mellesleg, sok zsidót ismerek, aki kedveli és pártolja.
  Tehát kár, minden szóért ezen a vonalon.
  Gyurcsány pártiak sajnos ma is síránkoznak és probálnak valami rosszat róla írni, mert képtelenek a vesztességet elfogadni.

 • Elolvastam figyelmesen mind a hét részt. A végén vártam a konklúziót, a „hogyan tovább”-ot. (Erről nincs egy mondat se, de hát tudok a sorok között olvasni, ideje lenne már ebből a kánaáni Magyarországról fejet lehajtva az utolsó magyarig eloldalogni.)
  És milyen kényelmes megmaradni az örök áldozat szerepében, s ezek szerint ez a berendezkedés meg is fog maradni. Pedig „a zsidók micsoda szeretettel, hűséggel, odaadással, erkölcsi példamutatással nevelték ezt az országot”, sőt még a magyar cseléddel is emberségesek voltak. Talán az egész történelmi ellenszenvnek ez a két cikkbeli megjegyzés az alapja.
  ……………
  Amúgy sok helyen tanítják a vitapartner fejével való gondolkodást, ezt G.A. meg se próbálja. Persze, minden magyarnak tudnia kell, melyik zsidó „pénzcsappal rendelkező” csoport a rendes, melyik a még rendesebb, de van még egy ezeknél is kiemelkedőbb, na azokkal kell jóban lenni. Ugyan utálják egymást is, meg a magyarokat is, de hát hogy a fenébe lehet itt minden zsidó csoportnak megfelelni? Sehogy.
  ……….
  Az idecitált mostani felmérés szerint a magyarok majd negyven százaléka utálja a zsidókat. Öröm és tapsikálás helyett ez valami elrettentő számként van beállítva.
  De képzeljük el az elképzelhetetlent, olyan közvélemény-kutatást, ahol a magukat zsidóknak vallókat faggatnak a magyarokkal kapcsolatos önzetlen(!) szeretetről. Na, ez lenne az a szám, ami összehasonlítható a negyven százalékkal.
  ……
  Konklúziót mondok én G.A. helyett, Magyarországon a magyar érdekek az elsődlegesek, a fennmaradásunk, a kultúránk, a hagyományaink, az értékeink, az érdekeink, a saját önmegvalósításunk. Ha ebben társra lelünk, legyen az kínai, zsidó, orosz vagy jemeni, a legnagyobb szeretettel fogadjuk. A többieknek sok szerencsét máshol.

 • Ady, Móricz, Márai, Bartók, stb. az „értünk” aggódás miatt csepülte a „magyar ugart” és ezért ők hitelesek. Szemben azokkal, akik nem „értünk” de ellenünkben aggónak, ők hiteltelenek.

 • charlie,
  elolvastam a kuruc in fost is megszégyenítő disszertációdat.A kuruc in fosok helyett azért jobb téged olvasni,mert sokkal intelligensebben zsidózol a többi szemeteknél.
  Az hogy a szittya-horda 40%-a”utálja a zsidókat” nekem dicséretnek számít.Már Seneca is megmondta,hogy „ha olyan jót teszel valakinek, amit nem tud viszonozni,vásároltál magadnak egy halálos ellenséget.” Nos ti viszonoztátok nekünk az egész 20. században ázsiai horda-virtussal az iparban,kultúrában,fegyverforgatásban és lojalitásban kapottakat.Egyébként az sem igaz amit a 40% ról írsz. Úgy látszik, hogy a további 30% nem lett megkérdezve.Márpedig vegyük figyelembe, hogy ha egy disznóólban 60% disznó és 40% egyéb állat van az disznóól marad.Ha egy ház falainak 70%-a zöld és 30%-a fehér,az egy zöld ház marad.Ha pedig egy országra vonatkoztatod ezt az arányt,szabad fantáziádra bízom a jelző meghatározását.Kitartás!

 • kisfecó:
  nekem meg TE vagy hitetelen.
  De piszokul.

 • Gyurikám.
  Mit téped Magadat ?
  Csárli csak egy istenverte náci prpaganda-káder itt.
  Egy simaképű szarházi.

 • Figyelő kollegina.
  Böszmeséget írtál.
  De mindegy.

 • A magyar kultúra történetében, építészetben, szobrászatban, festészetben hallatlanul nagy szerepe volt/van a magyar zsidóságnak. Sorolhatnánk világhírü közgazdászokat, tudományos kutatókat, mérnököket, pénzembereket, iparosokat, feltalálókat és több tucatnyi Nobel díjasokat. Véleményem szerint Magyarország zsidósága a legkimagaslóbb egyének és a legértékesebb állampolgárai közé tartoznak és mindég is tartoztak a Magyar társadalomban – a zsidó íróink, költőink, művészeink, színészeink, filmes és színházi szakembereink – Magyar zsidó honfitársaink – nevük öröktől fogva be volt és be van mélyen vésve kultúránk történetébe ! – a magyarság lelkébe !
  Bárcsak a jó Isten áldaná meg Magyarországot és még adna sokkal többet ezekből a művelt, szorgalmas, becsületes, gazdag optimizmussal megáldott, remek humorú emberekből hazánknak !

 • Gyuri bácsi, én mindig örülök, ha az őszinteség luxusát hallom a szavaidból, cserébe én is megajándékozlak vele. Szerintem csak csalódást okoznék neked, ha a manapság oly divatos mézes-mázas behízelgéssel reflektálnék egy témában.
  ……
  Leírod, hogy mennyi mindent kapott a magyarság „iparban,kultúrában,fegyverforgatásban és lojalitásban”.
  Bizony, el kell ismerni, tényleg gazdagabb ország lettünk a hozzájárulásukkal, de van a mérlegnek másik serpenyője is, amibe azokat rakjuk, akik a hazára találást a magyarság gyengítésével, elárulásával honorálták. Az általad fent említett, magyarokkal kapcsolatos százalékos megoszlást ebben a „serpenyős” ügyben rád bízom.

 • „…az internacionalizmus idegen a magyar anyaföldben… ”

  No persze, akkor ő miért is katolizált? Hiszen a Katolikus Egyháznál internacionalistább szervezet az egész világon nem létezik. A sok bigott mégis ott csúszik mászik a templomok nemzetek feletti, ember építette csodás kövezetén… – na, ugye persze nem a hazai anyaföldön.

  Hallott e már valaki a világ bármely (külhoni) katolikus templomáról, ahol mondjuk „a magyarok nagyasszonyáért, vagy „védasszonyáért”, avagy tegyük fel a mi szent királyukért imádkoztak volna ? Hiszen tiszta megjátszásból, a földkerekség katolikus „istenházaiban” általában a helyileg adott nemzet szentjeit, és boldogait imádják és tisztelik… Itt is, minden mise után a nemzeti himnuszt zengi az orgona. Micsoda álságosság.
  DE az egyház neve maga is kifejezi ezt a mindenre és mindenkire, az egész világra kiterjedő szellemi, és évezredekig a fizikai hatalmat is, s közben az magát mégis katolikusnak, azaz „egyetemesenek” és nem nemzetinek vallja. Hazugság.
  1848-ban a Forradalom és Szabadságharc idején sem a nemzet, hanem annak ellensége mellett állt ki. Tény.
  Amikor a spanyol konkvisztádorok az újvilágban egész népeket pusztítottak ki „a keresztény isten” (valójában az egyház) nevében, ahol a papjaik is szentesítették a népirtást. Akkor is ez a multinacionalizmus érvényesült. Vagy nem?
  Ugyan van, vagy volt e valaha ennél nagyobb internacionalizmus, nemzetköziség, vagy, ha úgy tetszik hát nemzetek fölöttiség ??? És most éppen e Orbánvezér jóvoltából újra újabb és mégújabb hatalommal ajándékozzák meg ezt az „egyetemes” egyházat… 😀

 • Géza!
  Ha tudja, részletezze a „hiteltelenségemet” – nem fogja tudni. Igy ex katedra kijelentve értelmetlen, komolytalan mivel valeszeg nincs értelmes érve.

  ps: A fenti bejegyzésemet továbbra is fenntartom

 • charlie,
  sajnos a serpenyős mérce a hülye, lojális zsidók oldalát nyomja le. Ha nem így lenne akkor kétszázezerrel kevesebb zsidót sikerült volna marhavagonokban elszállítás után vagy házi pogromokkal meggyilkolni és vagy százezerrel több halottja lett volna az ázsiai hordának.Egyébként szívesen venném ha nem néznéd le történelmi ismereteimet és ezáltal nem aláznád le saját magadat sem.Nem megyek bele számszerű versengésbe, mert ellentétben a szittya barmokkal én-mi nem harcolunk csicskások hadával.Igen,”a haza elárulásáról” már láttam egy megemlékezést a duna parton.Egy bizonyos krokko tanár úr beszédében elmondta,hogy a dunába lőtt cca. 5000 asszony, gyerek és aggastyán mind szovjet kémek voltak.Miattuk kellett bezárnotok a”hűség házát”?Ha valóban 475000 áruló-kém lett volna a dunamenti Mongóliában 25 napig sem maradtatok volna életben,nem 25 évig a vitéz nagybányai szárazföldi lovastengerész,majd az örmény nemzetveszejtő irányítása alatt.Kitartás!(A kukák ürülnek).

 • Charlie,
  valóban örülök, hogy nem mézes mázos dumával tömöd az agyam. Intelligensnek tartalak, ezt bizonyítja, hogy félszavakkal is tudsz „reflektálni egy témában.” Azon viszont igencsak csodálkozok, hogy egy értelmes valaki hogyan süllyedhet a csőcselék ingereinek szintjére. Ennél többre lennél predesztinálva. Hacsak…te is észrevehetted, hogy vannak piszkos anyagi érdekek.

 • Nem Gyuri bácsi, semmiféle anyagi érdekem nincs.
  …..
  Próbálj kívülállóként ránézni az írásaidra, minden érved a vészkorszakhoz kapcsolódik. És ugye, ott már nem játszhat semmiféle ellenérv. Ezt én el is fogadom, nem vitázom számokkal, a mérges gázok kémiájával, vagy a gázkamrák nagyságával. Ugyanis ha a történet tizedrésze igaz csak, akkor is őrülten tragikus ami történt.
  De. A magyar – zsidó együttélés évszázadai, tapasztalatai nem söpörhetők a holokauszt mindent elfedő szőnyege alá. Erről beszélni kell, mert mindannyiunk érdeke, hogy a jelenlegi – paradicsominak mondható – együttélés megmaradjon. Ha a magyarságot érthetetlen támadások érik, és nem beszélhet róla, az csak elmérgesíti a mégoly aprócska sebeket is.

 • charlie,
  kérlek tiszteld meg magadat a „tizedrészes”aljas bemondásaid elhagyásával.A magyar és a zsidó együttélésről velem nem tudsz beszélgetni,mert én ebben nem látok semmiféle normális lehetőséget. A magam részéről 60 éve ha lett volna olyan testrészem amelyik azt kívánja bizonyára már régen kioperáltattam volna. A különböző idióta,renegát zsidókat(nem kívánok megnevezni senkit)a gyilkosokkal valamint utódaikkal ültesd kerek asztalhoz.Tudod,már az átkozott emlékű gőring is megmondta:”azt,hogy ki a zsidó,majd én mondom meg”.Nos… a megoldás nálatok van!

 • charlie,
  a magyarságot támadás érheti megbocsájthatatlan 600.000 „aprócska sebért.”

 • Nincs az ittmegnyilvánulok közt egy sem, aki figyelmesen olvasta el András irását. Illetve még azok is akik így tetetk hajlamosak továbbra is a maguk igazát hangoztatni. Pedig itt van fehéren feketén, hogy mink zsidók nem akarunk semmit sem a magyaroktól, sem elismerést,sem díjazást (szégyenszemre ezt mind máshonnan kellett illetve ma is kell megkapnunk, legyen az művész, tudós vagy akárki. Egy jó példa erre Neme Jeles András Oscardija. Egy nemzet újongana a sikernek és éljenezné. Kis hazánkban ezt csak egy szűk réteg tette meg.Vagy a másik Oscar dijasunk Szabó le lett harom per hármas besúgónak minősítve.) csupán tekintsenek minket is egyenrangú honpolgárnak. Ne csak azokat a bizonyos „pénzcsapokat” a „diszzsidókat” keressék és használják ki akiket maguk a zsidók is megvetnek nagyobbrészt.
  András! Mégegyszer hatalmas gratula és köszönet ezért a cikksorozatért. Sajnos tapasztalnod kell, amit tudsz nélkülem is, hogy nem tudtál vele meggyőzni embereket, illetve csak nagyon keveseket.

 • A cikkhez és több hozzászóláshoz:
  Hál Isten, ma nincs Magyarországon antisezmitizmus, legalább is nagyszerűen prosperálnak minden területen a zsidók !
  Jó volna nem keresni olyan mumust ami nem létezik a mai időkben!

 • Gyuri bácsi
  „A magyar és a zsidó együttélésről velem nem tudsz beszélgetni,mert én ebben nem látok semmiféle normális lehetőséget.”
  Ok, akkor mit javasolsz azoknak, akik ebben a szép hazában azóta születtek és a származásukról mit sem tehetnek? Mi legyen az én unokáimmal és a velük felnövő zsidó gyerekekkel? Már most kezdjük a fejükbe verni, hogy te vagy a gyilkos, te meg az áldozat?

 • Avi ben Giora, rokonszenves amit írsz, ezt a „gyilkos-áldozat” szerepet kéne megszüntetni, mivel manapság a magyarok is eltanulták ezt a viselkedésformát. Mi vagyunk az áldozatok a sok bedőlt lakáshitel miatt, az ország eladósodása miatt, a magyar filmek sikertelensége miatt, a szuper állások elfoglalása miatt,stb,stb. mert a zsidók utálatból ott „tesznek alánk, ahol tudnak”. Ez a gondolkodásmód teljesen elharapódzott, ezen változtatni kéne.
  ……
  „Pénzcsapos zsidót, akit megvet a többi zsidó,” ügyben alulinformált vagyok, egy-két példának örülnék.

 • Tragikomikusnak látom mind a cikksorozatot, mind a reakcióitokat.
  A történet helyes értékeléséhez érdemes visszamenni a mese elejére.
  A mitológiai eleje lényeges elemekben is több verziós úgy h a különféle ortodoxiák különféle verziókat tartanak hitelesnek. Még az Egyiptomból való menekülés (kivonulás) miértje és hogyanja sem világos.
  Nézzük, mit mond a mese a sivatagba érkezés utánról.
  JHVH nagyúr megnyilvánítja magát (égő csipkebokor formában) és BEMUTATKOZIK. A jónép nem ismeri az Ő szeretett Istenét.
  Az arany borjú epizód azt is mutatja, h eddig más szokásokkal, más isteneket, más rituálékkal tisztelve éltek.
  A következő sarkalatos pont a szövetség/szerződés.
  Ebben az egyiptomi isteneket legyalázó hatalmú Adonáj ígért valamit az Ő hűséges szolgáinak.
  A zsidóság szenvedéstörténete nem azt mutatja, h teljesítette a szerződés rá eső részét. Mintha nem is lenne benne a valódi, a működő (működtetett) képletben.
  Végül Hofitól: https://www.youtube.com/watch?v=pWZmtQLxkrA

 • charlie,Figyelő!

  Teljesen igazatok van,megint folyik a pártoskodó,hiteltelen és
  hazug uszítás,de szerencsére csak kevesek részéről,a normálisak
  vannak többségben!Ugyanazt a „lemezt” teszik fel mindig,amivel csak lejáratják magukat!!!
  Többre,tárgyilagosságra,igazságra nem futja tőlük……..
  Na meg mindenki náci természetesen,aki ezt nem veszi be……

 • Naggyula:
  Ha már a tragikomédiát hozod fel, te sem vagy ebben egy „nyeretlen kétéves” .
  Csak az nem derül ki hogy gyárilag vagy ilyen, vagy pedig fested magad ?

 • Ja és Orbán nem fél a zsidóktól,támogatja a zsidó egyházakat(mint TÖBBIT IS)Jó kapcsolatban van az itthon élő rabbikkal,(minden felekezettel)itthon nincs vallási probléma,uszítás csak ezen az oldalon…mégpedig az,hogy nem csak a holokauszttal foglalkozik
  a kormány(megemlékezés,koszorúzás,terror háza stb)hanem esetleg
  56-tal,a kommunizmus áldozataival is,nagyon igazságosan!.
  Aki ezt nem tudja megemészteni az elfogult,sőt jellemtelen,hazug és beteg…ember!Részvétem,nem értek el semmit,csak megvetést!

 • charlie,
  azt,hogy az avi ben barna gergely neked szimpatikus ezt megértem. Nektek ilyen díszpintyekre van szükségetek.Akinek bezárták az izraeli Új Keletet és most jobb híján magyarkodni próbál hitler szülőföldjéről izraeli állampolgárként.A 21.század scharf móricai léteznek a ti örömötökre.Ez a nektek való delikatesz.Amolyan fehér karszalagra alkalmas munkaszolgálatos.Ő és az auschwitzi hamu megbocsájtanak a tömeg gyilkosságokért.Még bocsánatot sem kell kérni,csak engedjétek,hogy a lábatok nyomát nyalogassa. Pénzcsapság nélkül is vannak akik kiérdemlik,hogy a zsidók megvessék és kiutálják maguk közül.Tudod charlie nem csípem a nácikat,de kevésbé undorodok tőlük,mint a díszpinty,renegát zsidóktól.Ezek azok akik házhoz rendelik az antiszemitizmust.

 • Mariskám édes:
  TE vagy nagyon naív vagy, vagy fested magad. Vagy mindkettő.

 • Gyuri:
  Figyeled?
  Ezek itten ismertek rendes zsidókat is.

 • charlie,
  unokáitok fejébe nem kell semmit beleverni.Az utóbbi sok-sok évtized alatt az anyatejjel szívtátok magatokba a zsidógyűlöletet.Bízhattok továbbra is a szittya tradícióban és a renegát zsidóktól kapott hátszélben.Megint,mint már sokszor hozzáteszem,hogy nagyon nagy tisztelet és megbecsülés jár azoknak a keveseknek akiken az anyatej metabolizmusa nem tudott tradicionális hatást elérni.

 • marcsi,
  hát mégis vissza rángatott a görcs?Már aggódtam,hogy Geyzával együtt unalomba kell vonulnunk.Szerencsére végül mégis kiengedtek.Remélem jól adagolva megkaptad a gyógyszereidet is.Mikor kell ellenőrzésre jelentkezned?Gondolom,legalább egy hónapig érvényes a flepnid!?

 • Gyurio papa! Nem kéne kicsit visszafognod magadat? Én téged nem sértegettelek eddig és ha te magadra veszed azt amit amúgy mindenki tud az a te bajod. Te vagy rá itt az élő példa aki az általam diszsidóknak nevezett csoportot képviselik. De te nem az a zsidó vagy akinek van is tarsolyában. Te pont az vagy aki benyal azoknak aki eladják a maszlagot éscsodálkoznak ha egyszer beverik a pofájukat. De hagyjuk tata. neked Begin és a Likud az Istened. Majd támasszad fel őket hátha sikerül. Natanjahu csupán csak abban különbözik begintől, hogy kicsivel több a sötnivalója. De itt abba is hagyom. Nem akarom teletömni ezt az oldalt a veled való csevegéssel.
  Charli! Fején találtad a szeget. Ha sikerülne megszüntetni a gyülöletet akkor nem kéne aggódni mire nőnek fel együtt a gyerekeink illetve az unokáink. De ahhoz tudod mi kellene? Egyrészről nem meghamísítani ami megtörtént (mind a két oldalra vonatkoztatva)tisztázni kertelés és maszatolás nélkül a valós történelmet. Ha majd mindez megtörténik akkor talán megérti a felnövekvő generáció, hogy nem egymásra kell mutogatni, hogy mindez temiattad volt,tök mindegy hogy az zsidó vagy fajmagyar, hanem meg kell tanulni egymást tisztelni és elismerni és normálisan egymás mellett élni. Csak úgy mellékesen mondanám. Minden normális békés demoratikus együttélésnek ez az alapja. Magyarországon hogy ez kialakuljon még minimum ötven év kell. Mert hagyják az emberek magukat megvezetni. Hol az állam hol pedig mások által. Sajnos mi egy olyan nemzet vagyunk akiknek szüksége lenne egy olyan vezetőre mint amilyen Szent István volt. Akkor nyugság is volt magyar és magyar közt. Pedig István még a saját testvéreinek is képes volt megtanítani a törvényt. Ha valaha lesz újra egy ilyen vezetője a magyaroknak akkor majd békésen megfognak férni egymás mellett ott az emberek és nem azt fogják keresni kire lehet rákenni a sarat.

 • Üldözési mániás,őrült és beteg zsidó származásúak gyülekezete,
  le kéne nyugodni végre és tudomásul venni,hogy az év minden
  napján nem köztelező a holokausztól megemlékezni,mi normális keresztények sem várjuk el,hogy naponts a gulágról,56-ról.meg a kommunista(köztük zsidó!)bűnözőkről hallgassunk (egyébként valós)
  híreket!
  Na pá,nyugalom!(gyógyszer)

 • Gyuri10:
  Navégre ideje volt.
  Idióta Mari begyógyszerezett.
  Talán lesz nehány nyugott óra,amíg horkol a banya.

 • Érdekes módon nemlátok itt egyetlen olyan hozzászólást sem, amelyik akárcsak egyetlen tételét is cáfolná annak, amit András írt.
  Fele királyságomat teszem rá, (:D) hogy a hozzászólók legtöbbje nem olvasta az ominózus írásokat, csak öklendezik.
  Ha kérhetem, a falrahányt zöldborsófőzeléket a Mezőgazdasági kiállításokra tessenek odaspriccenteni.
  Ez, itt és most, jóval komolyabb, mélyebb téma, semhogy nemtelen, bundás indulatú hozzászólásokkal anyázós topikká silányítsuk.

 • falusi
  2016 április 26
  7:14 du.
  Egy hét részes tanulmányt nem lehet 10-15 mondatban kommentelni.
  Mivel miért értek egyet, mit látok másképpen, vagy árnyaltabban, úgy egy résznek megfelelő terjedelem kellene. Ez ugye lehetetlen, maradnak a cikk keltette indulatok. Jelenleg ezeket olvashatjuk fentebb.

 • Avi Ben Giora
  2016 április 26
  5:03 du.
  Sok igazság van a szavaiban.
  Csak az 50 év kevés lesz, mert ameddig bármelyik oldalon lesznek szélsőségek, avagy ameddig politikát csinálnak az etnikai hovatartozásból, az ellentéteket mesterségesen tartják felszínen.
  Majd ha oda jut egy társadalom, hogy egyszerűen nem érdekel az, ki kicsoda, akkor alszik ki a láng.
  Szerintem 50 év alatt nem jutunk odáig, tekintve hogy a szélsőjobb újra terjed a világban. A szélsőjobb viszont elemi szinten a kirekesztő politikára alapoz.

 • Avi ben Giora, a normális egymás mellett élés mintapéldája a mai Magyarország (szerintem).
  Apró súrlódásoknak nevezném a mindkét részről értelmetlen és provokatív jellegű megnyílvánulásokat, (szoborállítások, zsidó filozófusok meghurcolása, állami pénzek megvonása a zsidó médiáktól stb. illetve a nemzeti törekvések kigúnyolása, törvény erejével kiharcolt holokauszt szemlélet, kötelező holokauszt oktatás a gyerekeinknek, az emberi jogok és a deviancia előtérbe helyezése a közösségi jogokkal szemben stb.) mivel a magyar társadalom nagy része nem foglakozik ilyen mélységben ezzel a néha kocsmai szintű és jelentőségű „szurka-piszkával”.
  Tehát gondolataiddal egyetértve, én a pozitív példákra építenék, további békés együttélést remélve.

 • Ovi Ban Ciora !

  Szent István már itt van Orbán személyében. Ő bátran szétcsap a magyarok közt azzal, hogy az ő törvényeit kizárólag magához, a saját és családja igényeihez igazítja és szabja… Strómanokkal bástyázza körül magát, hogy a lopás gyanúját távol tartsa magától. Ezek úgy élnek, mint Marci hevesen…
  Miközben az Ő és tányérnyalói vagyona exponenciális ütemben növekszik, a létminimum alatt élő honfitársak száma már elérte 2 milliót… A „hulljon csak a férgese” programpontját pedig az egészségügy nevű számára mellékes, a saját konyhájára semmit nem hozó projekten belül eredményesen teljesíti. A népbutítási, ill. agymosás-projektúrát a . m é d i a – a m ő b a, valamint a Klebersberg Hülyítési Hivatal zseniálisan tökéletes kiszélesítésével oldotta, oldja meg…

 • Család alatt értsd még: a saját politikai és gazdasági családját, a camorrát.

 • Gyuri10:Charlie ugyanazt mondja
  mint régebben egy „Topapó” nevű csirkefogó itt,
  csak éppenséggel árnyaltabban fejezi ki magát,idézem :

  „Nem értem mi a probléma Hitlerrel, csak egy viszonylag kicsi népcsoportot vegzáltak, sajnos azt sem eléggé hosszú ideig ”

  /Nem szószerint idéztem a „szerzőt” már régen írta itt. De a lényeg a lényeg nem? /

 • A jó működéshez szükség van jó értékrendre.
  És az értékrend érvényesítéséhez bizonyos magatartásformákkal szembeni kemény intoleranciára. ha úgy tetszik, akkor ezekben kemény szélsőségességre. Önmagunkon belül és kívül egyaránt.

 • Don Qviz!
  Teljesen egyetértünk ebben. Az ötven évet jelképesen írtam csak. Nem akartam többet írni. Ám ha belegondolunk már cirka a harmadik generáció nő fel(én 1945-től számolom) és mi változott? Semmi sem. Ugyan az a felfogás csak némileg finomítva( inkább úgy mondanám „szalonképessé” téve)
  Charli.”mivel a magyar társadalom nagy része nem foglakozik ilyen mélységben ezzel a néha kocsmai szintű és jelentőségű “szurka-piszkával”.
  Tehát gondolataiddal egyetértve, én a pozitív példákra építenék, további békés együttélést remélve.”
  Jól meghatároztad és ki is kozmetikáztad: kocsmai szintű szurka-piszka. A szurka-piszkánál sok esetben többről van szó sajnos. Nem akarok részletekbe bonyolodni. Bizzunk benne, hogy lesz egyszer pozitív és békés együttműködés. Sokkal virágzóbbá lehetne tenni a világot mint amilyen most.

 • Bohócsapkás avi ben dzsóra,
  nem kívánok díszpintyekkel itt nyilvános vitába bocsátkozni.Tudom, hogy mandula gyulladást kaptál az utóbbi választások miatt.Minden vesztegetési próbálkozásaitok ellenére(V-15)cucli nélkül maradtatok Jabotinsky,Begin,Natanjahú és az izraeli nép több mint 50%ának pártja a LIKUD kormányoz és marad is még nagyon sok évig kormányon. A másik oldal kb 30% a vagytok ti és a további 15,20% akiknek szabadon benyalhattok és teszitek is nagy vehemenciával az izraeli ötödik hadoszlop.Ezt a témát itt bezárom,mert az információkat te egyedül is el tudod adni esetleg újságcikkekben.Két tanácsot adnék neked azért,elsőként azt,hogy figyelj inkább arra mi történt a választásokon a hitlerrel közös hazádban.Örülhetsz pintyőke,mert a szélső jobb fog rajtatok uralkodni.A második tanácsom pedig az,hogy menj Ille Pistához siránkozni,hogy ez a rohadt zsidó már megint ellentmond neked.
  Ha elég mélyen sikerül benyalnod,akkor könyörületből még a fogalmazásodat és helyesírási hibáidat is kijavítja.

 • Avi Ben Giora

  2016 április 26
  5:03 du.
  Egyetértek a fenti beírással.

 • Köszönöm az aggódást,én jól vagyok semmi baj ,aki meg geyzával
  azonos szinten van annak van szüksége gyógyszerre,vagy váltani kéne,mert régi már nem hat…..
  Még szerencse,hogy általában több az agyilag is normális ember,persze ezen a fórumon a sérültek(mint másutt is…)egy rakáson vannak!

 • Azon meg ne csodálkozzanak,hogy nem ülök állandóan a gép ,de főleg a fórum…előtt,mert akkor mér én is hasonló szinten lennék,és ha már „anatómiáról” van szó,akkor keressenek egy olyan orvost,aki nem hiányzott az órákról,bár enélkül is bizonyos szinten….diagnosztizálni betegeket!

 • Értjük Marcsi.
  A toaletteden ülsz inkább sokat.
  De miért nem íratsz magadnak széntablettákat?
  Ha mint kisnyögdíjasnak, nem tellik rá, szólj és segítünk.

  (Már úgyértem anyagilag hehehe nyomni azzé neked kell.)

 • Tisztelt Göllner András!

  Akkor mégis térjünk rá a cikksorozatra!
  Hosszú leszek, ezért a hozzászólásaimat számozni fogom.

  Ha gondolkodom, általában hosszú vagyok, csipkelődni viszont röviden szoktam. 😀

 • 1.

  Az első három fejezethez lényegében nincs hozzáfűzni valóm, az szerintem teljesen pontos és tárgyszerű. Ehhez legfeljebb a véleményt mondó (vagyis én) tartozom azzal az önvallomással, ami a családomat és magamat jellemzi elsősorban a zsidó kérdéssel kapcsolatban. Erre majd később visszatérek.

  A negyedik fejezet logikája azonban, úgy gondolom, fejre van állítva. Orbán védelmére (a legnagyobb sajnálatomra) ki kell jelentenem, Orbán nem antiszemita. Orbán hatalommániás, aki bármilyen lehet, csak biztosan tudja, hogy a milyensége a hatalomhoz vezeti, illetve abban megtartja.

  Az antiszemitizmus, amelyre épít, valamennyire megmaradt még Magyarországon a rendszerváltás utáni időkben is, véleményem szerint alig pislákoló, nem meggyőző, bizonytalan lángocska képében. Talán nem kellett volna sok – tíz-húsz év, vagyis az én nemzedékem kihalása – és végleg eltűnt volna a kádári diktatúra keretei között. Bizonyítékként elmondom, hogy amikor (nagyjából Antall József regnálása idején) Szabó Albert szélsőségesei megjelentek a politikai palettán, a magyar átlagemberek ezt a legnagyobb határozottsággal utasították vissza. Szabó Albert „véres fejjel” esett vissza az ismeretlenségbe. Támadt aztán ebből néhány igen tanulságos pletyka is, de ezt már az antiszemita ellentámadás jeleként értelmezem.

  (Ha érdekli önt, valahol ki van nekem gyűjtve az az adatsor, amely a Csurka – Vona tengely szavazói bázisát jellemzi a rendszerváltás óta. Megkereshetem.)

 • 2.

  Úgy tűnik azonban, hogy miután az MDF (és bizonyos értelemben sz SZDSZ is) megbukott az első négy évben, kellett valami erős új(nak látszó) eszme, amellyel vissza lehet szerezni a hatalmat. Ezt a muníciót ismerte fel Orbán a nemzeti, valamint az antiszemita eszmében. Ez azért is jónak tűnt, hiszen mindkettő ellen a kádári propaganda folyamatosan fellépett, ezért egyben harcos antikommunista színezetet is lehetett adni nekik.

  Nekiláttak tehát, hogy a már-már elhalványuló lángocskát újra felszítsák. Nem volt olyan nehéz, hiszen rendelkezésre álltak a horthy-állam eszméi, magyarázatai, és a legmodernebb kommunikációs (hogy ne mondjam, goebbelsi) rutinok. Aki ezt a folyamatot itthon végigélte, az tudja, milyen momentumokra gondolok. Ennyiben – és csak ennyiben – felelős Orbán a mai magyar mentális állapotunkért.

  Ami a számomra kevéssé érthető – és legkevésbé megbocsátható – az a keresztény egyházak közreműködése. Szerintem a zsidóság gyűlöletét a világ kereszténysége már túllépte, de nálunk – talán éppen Mindszenty nimbusza miatt – ez is megkövült.

  Néhány seggnyalón kívül (bocsánat az úrinőhöz méltatlan szóhasználatért) a keresztény egyházak, valamint a hajdani „Horthy nomenklatúra” utódai – akik közé sokan csak odaképzelik magukat, mert mindig is előkelőnek tűnt oda tartozni – segítették elő aktívan ezt a folyamatot.

 • 3.

  Kedves Göllner András, Ön azt írja:

  „Mint majd e sorozat hátralevő részeiben bemutatom, e sikeres etetés mögött, nem véletlenül, egy és ugyan az a kommunikációs PR csapat, UGYANAZ A SZELLEMISÉG ÁLL. Mind a két helyszínen, Magyarországon és Amerikában, a poszt-modern politikusok, a legkorszerűbb média-technológiák alkalmazásával gerjesztik a népharagot. A világ egyre több táján, az elégedetlen tömegek tudatlanságára építve, a lelkükből kibillentett, meghurcolt emberek érzelmeire játszva, a szeretet látszatát keltő kommunikációs stratégiákkal, csalikkal etetik a népeket. Megérkeztünk a 21. századba, az érzelmi politizálás poszt-modern korszakába.)”

  Igen. Bizonyos értelemben egészen új világban élünk, a széles kommunikációs lehetőség elsősorban az érzelmeket mozgatja meg. Érdeklődve vártam, mit ír majd a közös szellemiségről és célokról. Mi lehet Orbánban és akármelyik nyugati politikusban közös a zsidóság szempontjából nézve… Erről azonban nem írt. Vagy csak elkerülte a figyelmemet?

 • 4.

  És, ha már ilyen részletes elemzést olvasok a jelenről, meg kell kérdeznem még valamit: Vajon mi az, ami a mai embereket – zsidókat és nem zsidókat – ennyire fogékonnyá tesz az érzelmi csalikra? Vajon hol vannak, mit tettek azok, akik megértették Márait? Elvégre hetven év telt el azóta!

  Ön idézi Márait:
  „kétségbeesetten észlelem és tapasztalom milyen romlott minden, mennyire elölről kell kezdeni mindent, mennyire nem segít más, csak a nevelés… De ki neveljen? Ki fog itt tanítókat nevelni igazi demokráciára, akik megtanítják ezt a népet az emberi erkölcs alapfogalmaira, az együttélés magasabb erkölcsére. Mi az ami itt a legnehezebben elviselhető?”

  Ebből a szempontból a kádárrendszer szerintem megtette, amit tehetett (a saját bűneivel a háta mögött): hallgatott. Nem sok, de ha a mai helyzettel összehasonlítom, jóval tisztességesebb megoldás, mint a mai. De Amerikában? Kanadában? Nyugateurópában? Miért léteznek olyan (zsidó) csoportok arrafelé, akik még ma is megeszik a maszlagot? A „szeretetcsalit” – ahogy a Ön fogalmaz? Nem ismerem az ottani világot, de szívesen olvasnék erre valami magyarázatot.

 • 5.

  Apai nagyanyám német anyanyelvű, az ő felmenői valamennyien katolikus pesti németek, 1949-ig visszamenőleg dokumentumokkal igazolhatóan.

  Anyai nagyapám viszont nemesi családba született, egyik bátyjánál még a kutyabőr is megvolt valameddig. A XX. század eleje óta ők is pesti lakosok, részben katolikusok, részben reformátusok.

  A sors iróniája, hogy éppen a numerus clausus magániparosokra is kiterjesztett rendeletei miatt dédszüleimig, és részben még ükszüleimig is elő tudom szedni a 40-es évek elején kiváltott keresztleveleket, amelyeket apám is, anyám is, és nagyapám is kénytelen volt felmutatni, mivel önálló iparosok voltak Budapesten.

  Bár én a papírok szerint egészen tisztavérű árja vagyok, a családomra ez már egyáltalán nem igaz. Nagybátyáim, nagynénéim közül többnek is zsidó házastársa volt. Így a szegről-végről való rokonságnak mintegy fele zsidó vagy félzsidó származású. Ámde sem ők, sem a „keresztények” nem tartottak semmiféle vallást, a szüleimnek nem is volt templomi esküvőjük (1940-ben). Gyorsan hozzá kell tennem (ilyen ma itt a világ), nem voltak kommunisták, de baloldali szervezésű sportegyesületekben, szakszervezetekben megfordultak. Ennek ellenére első és második osztályos koromban, bár már akkor nem volt kötelező, mégis hittanra is járattak, valami olyan filozófia alapján, hogy mindent tudni kell a gyereknek…

 • Don Ovuz
  2016 április 27
  1:43 de.
  Donom, ez így igaz. Nemis ezt reklamáltam igazándiból, hanem zsigeri reakciókat.
  Olvasván néhány agyament hozzászólást, néha vágyakozva nézek a szekrénykére, ahol a Berettámat tartom…
  Bocs, ha félreérthető voltam..

 • 6.

  A II. Világháborúban egy nagybátyám meghalt a Don-kanyarban, egy másik néhány évet töltött orosz fogságban, egy harmadik pedig súlyos sebet kapott Ausztriában, amellyel haláláig szenvedett. Viszont a legtávolabbi zsidó rokonságunk között is csak egy volt, aki minden rábeszélés ellenére elment munkaszolgálatba, büszkeségből, mert nem akarta elfogadni a segítséget. Ő ott pusztult. A többieket a nagy család mindenfelé elrejtette. De nemcsak a rokonokat, hanem a szomszédot is. Szüleim, nagyszüleim nem tudtak semmit Auschwitzról, de annyit láthatóan tudtak, hogy a munkaszolgálatnak, a gettónak, és az alkalomszerű elhurcolásnak rosszabb vége lehet, mint a katonáskodásnak.

  A mi családi történeteink csupa izgalmas kalandról szóltak, ki hová bújt el, hogyan menekült meg, beleértve apám frontról való hazaszökésének részleteit is. Amikor a rendszerváltás után kezdtek mesélni az igazakról, akik zsidókat mentettek, kezdetben nem is értettem, hogyhogy? Ez nem volt magától értetődő?

  Számomra a zsidó és nem zsidó kevert környezet magától értetődő. Ötven éven át sok zsidó barátom, barátnőm volt, akikről tudtam, mit éltek át a szülei. Nem eggyel sülve-főve együtt voltunk évtizedekig. Aztán jött a rendszerváltás, és ők egyszeriben felfedezték a zsinagógát (előzőleg nem jártak még arrafelé sem, nem is hittek istenben), és voltaképpen valahogy itt felejtettek engem az ateizmusban. Néha találkozunk, és elmondják – de tudom is – nem Isten miatt, nem a vallás miatt, hanem a közös hagyományok és szertartások miatt járnak oda. Persze jól teszik, nincs ellene kifogásom, megértem. De néha elgondolkodom, milyen kevés kell, hogy valaki homlokegyenest hátatfordítson a saját régebbi életének.

 • charlie
  2016 április 25
  1:58 du.
  Char Lee.
  Sokadszorra olvasom, hogy „magyar érdekek”, „magyar kultúra”.
  Okosítsál ki, lécci? Mik a magyar érdekek? Hogy piros-fehér-zöld pizsamában álmodozzunk nagymagyarországról? Turulról? Csodaszarvasról? Esetleg Csaba királyfiról a csillag-ösvényen?
  Nem az lenne a magyar érdek, hogy az átlagpógár jól éljen, és ne csak megéljen? Mi a gondod azzal, hogy András történelmi tényeket írt le, gondolkodásra késztetőket? Hogy humanistának lenni nem hazaárulás? Nem „zsidóbérenckedés”? Hogy századokon keresztül egy népcsoport mindíg bűnös volt valamiért?
  Tod, a feudalizmus megszüntével, illetve az ipari foradalommal hatalmas lyuk keletkezett a hiarerchiákban. Egészen pontosan a polgári hiarerchiákban. Nemességnek zsenánt volt gyárakat üzemeltetni, orvosnak, ügyvédnek tanulni, vagy egyáltalán tanulni. A zsidóság töltötte ki ezt a légüres tért, mert egyrészt meglátta benne a lehetőséget, másrészt tisztában volt a szükségességével.
  Képes és hajlandó volt tanulni, változni, asszimilá
  lódni. Hogy sikeres lett, az szálkává vált a letünt dzsentrik, a hétszilvafások szemében, ahogy a tanulatlanok szemében is, mivel csak a gazdagodást látták, a mögötte lévő kemény munkát nem.
  Ez az írás, (sorozat) nem fényezni próbálja a zsidóságot, hanem rávilágít az anomáliákra, a tévedésekre, csúsztatásokra, félremagyarázásokra.
  Nem megoldást keresett András, hanem tényeket közölt.

 • 7.

  Nekem úgy tűnik, hogy a zsidóság, mint olyan, húsz éve kezdi megint – Kanadában nyilván már régebben – az elkülönülő csoport érzetét (valamiféle zsidó nemzeti gondolatot) érlelni magában, szemben a régebbi, szabadabb internacionalista nézeteikkel. Ilyesmit dédelget Izrael is. Nem a vallást, vagy a hagyományok tiszteletét nehezményezem, hanem az önkéntelen elkülönülést vallási, kulturális (genetikai?) alapon. Amikor a fenti képet – Orbán a kalapos, pajeszes zsidóság körében – megláttam, rögtön az jutott eszembe, naná, hogy jól megértik egymást, népnemzeti alapon…

  Lehet persze, hogy tévedek, nem vagyok a téma szakavatott ismerője, csupán a saját élményeimről beszélek. De ha igazam van, az súlyos gond, mert az érzelmi politizálás legjobb táptalaja a nemzeti (vallási) hovatartozás túlságos előtérbe helyezése. Ha Orbán,vagy más politikus ezt meglovagolja, akkor csakis magunkra vessünk. Minden hibás konstrukciónak megterem a maga élősködője.

  Ez utóbbi gondolatot hiányolom legjobban ebben a cikksorozatban. Ez ugyanis egészen konkréttá tehetné a védekezés módszereit az érzelmi politizálás, azaz a „szeretetcsapda” ellenében. Úgy érzem azonban, ez az írás is inkább a „zsidónemzet” érzés jegyében íródott. De lehetséges, hogy tévedek.

 • Ennyit akartam hozzáfűzni a cikksorozathoz. Ha megsértettem vele bárkit, elnézést kérek.

 • Avi Ben Giora
  2016 április 26
  5:03 du.
  Csakhogy ne érezd túl egyedül magad, idézek Neked egy kedvenc Gyuri bátyánk által nekem szánt -szerinte korrekt- dorgálást amiért védelmembe mertem venni egy gojt akit Ő lenácizott egy zsidók által gyártott kifejezés miatt:
  „Seres Róbert,
  akik “óvatosan kritizálnak”ne mivelünk tegyék.Söprögessék a saját szemétdombjukat.Miattam zsigerből még azt is mondhatják,hogy fekete seggűek vagyunk.Ezek a bizonyos”óvatos kritizálók”akik szép, intelligens szavakkal,mondatokkal megmagyarázzák,hogy tulajdonképen az a holokauszt ami nem is volt a mi hibánkból történt.A hamis vádainkért még nekünk kellene kártérítést fizetni a gyilkosoknak akik nem is voltak.Mondd kedves barátom Robi,Te hallottál már szűz kurvákról?Tudod,azok olyanok mint a filoszemiták.Nem zsigerből teszik szét a lábukat.Először csak az egyiket,azután a másikat.”
  Ja és ezek után még pofátlanul le meri írni a következő szentenciát:
  „Tudod charlie nem csípem a nácikat,de kevésbé undorodok tőlük,mint a díszpinty,renegát zsidóktól.Ezek azok akik házhoz rendelik az antiszemitizmust.”
  Neken nem úgy tűnik hogy, a megbékélésre vágyó zsidók generálják az antiszemitizmust, de hogy az öngerjesztők miért teszik, azt nem tudom felfogni!

 • Falusikám:
  Csárlinak magyarázhatsz te akármit.
  Ő csak egy neonáci propagandista itten.
  Azért jár ide hogy hintse pártja maszlagját.
  Mit érdekli őt a történelem,vagy bármely társadalmi folyamat?

 • Seres Róbert!

  Hát nem is a megbékélésre vágyó és a holokauszt által szenvedett
  zsidók,hanem az idétlen,jellemtelen és sötét uszítók ordibálnak ok nélkül,akik közül sokuknak semmi közük nem volt a holokauszthoz,de a valláshoz sem,ennyi telik tőlük és még annyira
  hülyék,hogy a valóban szenvedett és túlélő társaiknak is ártani próbálnak és
  szítják az antiszemitizmust ok nélkül,pláne sokan kintről,akik kétes….
  okokból(nem üldözöttként!!) távoztak,de jól tették,tisztább lett a levegő!!!

 • Kedves Alma, végigolvasta a 7 pontodat , amit érdekesnek találtam.
  Kérdezed , hogy miért olyan érzelmi dolog a zsidó vallás és annak viselői.
  Szerintem, a múltat nem tudják elfeljeteni. Pl. Te sem hiszed el, hogy talán Orbán öszintén barátkozott a vallásos zsidókkal, bár semmi köze nincs hozzájuk. Biztos csak politikából tette.
  Egyáltalán nem biztos.
  Lehet az is, hogy érdekli és barátságot keres köztük.
  Az elhúzódást kérdezed , miért kell kiélezni és külön lennei bizonyos csoportoknak.
  Mivel kisebbségben vannak, és sok bántást szenvedtek évszázadok óta, nekem nyílvánvaló, hogy egymásközött érzik jól magukat.
  Bár azt is tudom, hogy beilleszkedtek a magyar társadalomba éppen úgy mint a kanadaiba.

 • Falusi, ha a magyar érdekek mibenlétét el kell mesélnem neked, akkor az már régen rossz. Gúnyolódásod a magyarokról csak a szokásos, már meg sem bántódik az ezen edződött ember.
  ” Hogy századokon keresztül egy népcsoport mindíg bűnös volt valamiért?”- írod. Hát itt helyesen az évezredeken keresztül és a világon, ahol előfordultak kitételt tenném. Ott van például Finnország, ahol csak kb. 1500 zsidó él, mégis tombol az antiszemitizmus. Biztos ott is a finn „dzsentrik és hétszivafások” miatt van.

 • OIM megin beköhögött ide egypár bacit.
  Szellőztetni kéne..

  ( OIM = Oldal Idióta Macája )

 • charlie
  2016 április 27
  5:09 du.
  „ha a magyar érdekek mibenlétét el kell mesélnem neked, akkor az már régen rossz”
  Vagyis magad sem tudod..
  Finnországban nem tombol az antiszemitizmus. Néhány antiszemita tombol. Kb annyian vannak, mint a Fradi keménymag. Kezelhető. Viszont nincs elterjedve az átlagpolgárok között.

 • Falusi, hogyne tudnám, de csak részleges felsorolásuktól is megrögzött újfasiszta lettem ezen az oldalon.
  Finnországban a Jobbik eszmetársa, a Rendes Finnek Pártja (Perussuomalaiset) a második erő. Az „átlagpolgárok” között tényleg nincsenek elterjedve, de az igazi és rendes finnek között rendkívül népszerűek. 🙂

 • Csárli:deamgógia és lózungok…
  Ezek vagytok ti !

 • ˙

  Lincselő 4,51; mint elemző. Na ne röhögtess ! ))) 😀 (((

 • Figyelő
  2016 április 27
  4:51 du.

  Pontosan értem én a mechanizmust, sőt, megértem. Mindössze rámutattam arra, hogy ez a természetes csoportképződés sajnos melegágya a „hízelgő átverés”-nek nevezett parazita viselkedésnek. A „zsidókkal” szemben épp úgy, mint a „magyarokkal” szemben, vagy akár a „szegényekkel” szemben. A megoldás a társadalmi-politikai visszaéléssel szemben kétféle: ha nem képződnek zárt, érzelmileg összetartozó csoportok (ami nyilván lehetetlen, és egyébként meg más problémákat vet fel, amelyek legalább olyan erősek, mint ez), vagy ha a válaszreakcióinknál minden esetben mellőzzük az érzelmi szempontokat. Ez utóbbi – talán – megvalósítható.

 • Figyellő !

  „Mivel kisebbségben vannak és sok bántást szenvedtek el évszázadok alatt, nekem nyilvánvaló, hogy egymás közt érzik jól magukat.”
  .
  Hogy oda ne rohanjak! Micsoda empatikus, szerető szív!
  .

  Először is buta némber, nevezzük azt a „sok bántást”, annak ami az volt valójában – mint eseti történések óriási milliós számú halmazát – törvényekbe foglalt, hatalommal támogatott üldöztetéseknek…

  Másodszor mondja,a népirtást, mint azt a legutóbbi 20-milliósat is, a tömeggyilkosságokat mióta nevezzük egyszerűen csak
  . b á n t á s n a k , ahogy aztat magácska becézi… ???
  Igazán, nagyon toleráns méltóztatik lenni Figyelőke – de nem az áldozatokkal, hanem az ő gyilkosaikkal szemben.
  .

  S végül, ők – tudniillik „a zsidók” – nem „csak egymás között akarják” jól érezni magukat, hanem valódi demokráciában, egy köztársaság egyenrangú polgáraiként, azonos jogokkal akarnak, szó szerint emberi módon és nem szegregáltan, hanem mindenki között „jól élni”.
  .

  Kedveském, ne játssza itt a naiv jólértesültet és a „megengedő” nagylelkűt, mert a maga életkora annál már sokkal kérgesebb… Ellenben mindenki tudja, hogy ebben a korban a naivitás már a hülyeséget jelenti… Magának, Figyelő nőszemély, a legkedvesebb sziszegésében is, ott búvik meg az a méreggel telt fullánk… Idézett mondata is ilyen mérgező…

  .

 • Én pontosan olyan vagyok érzelmi szempontból, mint egy magyar átlagember. Sok esetben közvéleménykutatás nélkül is azonnal rávágom, mi lesz a többségi válasz egy újonnan felmerült problémára, mert én is első blikkre hasonlóan ÉRZEK. De nálam be van építve egy kontroll. Ha az érzelmeim túlságosan erősek, akkor ez a kontroll engem leállít, és arra késztet, hogy racionális oldalról is megvizsgáljam a kérdést. Hálás vagyok ezért a neveltetésemnek, mert sok buktatót el lehet így kerülni.

 • Seres Róbert,
  amikor renegát zsidókról van szó,az nem pont zsidókat jelent.A pontos meghatározás ezekre ivritül:ערב רב-erev ráv.A pontos értelmezése:azok a zsidók,esetleg elődeik,akik érdekből hozzánk csapódtak. Eredetükben annyi közük van a zsidó néphez,mint kullancsnak a Bernáthegyi fenekéhez.”Kedves Seres Robi barátom”amit én pofátlanul le merek írni charlienak,ahhoz viszont neked van annyi közöd,mint hívatlan prókátornak a Bernáthegyi termésével fizetett védelemhez.Egyébként rám is vonatkozik a „feketeseggűség”, amit úgy látom nem értettél meg.Pedig ehhez csak egy kevés jiddiskeit kellene.Kár hogy a romlott anyatej miatt nem találtál módot a belém kötésre.Ha érdekel és látom nagyon is érdekel elmondom azt is honnan definiálom a nácikat és a renegát zsidókat, ami értékileg nem ad fórt egyik a másiknak.Úgy tudom,hogy a kurváknak szüléskor megromlik a tejük,melyből antiszemitizmussal fertőződik meg a csecsemő.Ez lehet ÖN ANTISZEMITIZMUS is.

 • Azt hiszem, az előbb vázolt véleményalkotó viselkedésem csakis ateistáknál működhet jól. A vallások és a HIT ugyanis túlságosan is az érzelmi megközelítésre nevelnek.

 • Figyelő:
  Egyre mélyebbre sűlyedsz a relativizálásban.
  Nem szégyenled magad?
  TE aki állandóan fennen hangoztatod elfogulatlanságodat?

  (Aszongya : „bántották őket” józanész nehaggyá’ el ! )

 • Gyuri10:
  Naaa…azzé ne általánosítsál jó ?
  Volt nekem egy prosti barátnőm, akihez boldogan jártam ha tehettem, imádtam őt !
  A harmadik vagy negyedik alkalommal, mikor már úgyérezte hogy nem kihasználni akarom, nem akarok a stricije lenni nem azért keresem a társaságát hogy kifosszam őt , megkérdezte tőlem :
  ” Voltál Auschwitzban ? ”
  Mondom neki: „ne idétlenkedj hogy lettem volna?”
  Aszongya én ne hülyéskedjek, hanem amint tehetem fizessek be egy turísta-útra. Az a legkevesebb hogy az ember elzarándokol oda egy szál virággal !

 • gyuri10
  2016 április 28
  6:16 de
  „Kedves Gyuri10 barátom” a te mércéddel méregetve én valóban nem vagyok igazi, csak kriptó, de ha olyan az igazi mint te, akkor nem is akarok az lenni! Nem kell hogy kioktass, de azt azért megtanulnám tőled ha érthetően elmagyaráznád hogy, miért jó nekünk az antiszemitizmus szemtelenül erőszakos, folyamatos öngerjesztése?
  Miből gondolod hogy bennünket csak a csecsemőkortól belénk nevelt látványos rettegés tarthat össze? Miből gondolod hogy csak az a jó zsidó, aki szándékosan megutáltatja magát az „alsóbbrendű” gojokkal? Miből gondolod hogy mindenkinek elfogadható az a mára már korszerűtlen dogma hogy, vannak az Emberek és a szolgának való gojok? Sajnos a ilyen korlátolt hülyék miatt lesz egyre több ateista köreinkben!

 • Dubois

  2016 április 28
  5:08 de.
  Régi tapasztalatom, rosszindulat ellen nincs orvosság, csak el kell menni mellette.
  Vajon, a maga édesanyját is „kérgesnek ” mondja?

 • Dubois

  2016 április 28
  5:08 de.
  Régi tapasztalatom, rosszindulat ellen nincs orvosság, csak el kell menni mellette.
  Vajon, a maga édesanyját is „kérgesnek ” mondja?
  Természetes, hogy megdöbbenve tapasztalom, nem csak magánál hanem Géjzánál is, az én empátikus beírásomra, az abszolut rosszindulú megjegyzéseket.

 • „Kedves barátom”Seres Róbert,
  nem tudom mi a különbség a renegát és a kripta zsidó között.Nem is érdekel.Aki önmagát be tudja sorolni egyik vagy másik csapathoz azt én már nem oktatgathatom semmire,még egyenes gerinc tartásra sem. Az egyenes gerincet egy zsidó a cionista mozgalomban kaphatja meg.Én például 1946 óta kaptam a lehetőséget,hogy ne kelljen szégyenkezve hétrét görnyedve bevallanom,hogy igen,én izraelita vallású vagyok,de nem vagyok olyan,mint a többi zsidó.Én csak a cionista mozgalomban tanultam emberré válni és nem csúszó-mászó kriptoszökevénnyé. Kioktatni nem is próbálnálak.Ti valóban arra vagytok predesztinálva, hogy rettegjetek.Azt azért ünnepélyesen tudtodra hozom,hogy a mi értékeléseink szerint nincsenek”szolgának való gójok.”Vannak és mindig is voltak tisztességes népek és EMBEREK.Ezektől ti is tanulhattok tartást.Bár a rettegéstől való rettegéstek miatt ti erre is alkalmatlanok vagytok.Nektek csak az éppen ügyeletes tóhesz fehérre pucolása passzol.
  Avi ben Dzsóra barátoddal együtt kérjetek bocsánatot,amiért életben maradtatok.

 • Miután a Facén megint elkezdtek szép érzelmi húrokat is pengetve agitálni, h fogadjuk be a szegény dolgos KIIRTÁSSAL FENYEGETETT Búrokat, nézzük ezt a konkrét esetet.
  A Búrok gyarmatosítottak egy jó nagy darabot Afrikából. Létrehozták az apartheid konstrukciót. Ennek keretében és az ennek keretében folytatott bioszféra nonkonform gazdálkodással tönkretették az általuk gyarmatosított területet és az ott élőket.

 • „Kedves barátaim”:Seres és Dzsóra,
  ha bármi kétségem lenne a köztünk lévő differenciáról,minden kétséget kizáró bizonyítékot kaptam marcsi és Figyelő veletek „egyetértő” beírásából.Ők már be is fogadtak titeket. Megszolgáltatok a fehér karszalagért. Charlie nehezebb dió lesz. Intelligensebb a többi tocheszlekker barátaitoknál.Jogosan a hasát fogja.Ha charlie és köztetek kellene választanom,hát…bizony nem ti lennétek a lieblingjeim. Vele legalább értelmesen lehet vitázni. Veletek csak együtt rettegni lehet,amire én teljesen alkalmatlan vagyok.

 • Geyza

  2016 április 28
  7:11 de.
  Ok, nem tetszetta megjegyzésem., sajnálom, bár öszintén íírtam!
  Viszont, arról beszélj, ami a világban történt azóta!
  A 100 millios kommunizmus áldozatairól.!
  Arról mindenki hallgat, milyen érdekes.

 • Kedves Figyelő!
  Minden impériumi konstrukció ugyanaz „pepitában”.
  Mindegyikben a kényes és kardinális kérdés a minden utasítást végrehajtó hatalom. Mint szervezet és, a szervezetben tevékenykedők egyaránt.
  A legjobb az amikor a végrehajtó hatalomban tevékenykedők jól megideologizáltan, jónak híve teszik a rosszat.
  Emellé társul még a félelem és a fenyegetettségek (eszközök).
  A bolsevik konstrukcióhoz remek olyan tömegideológiát gyártottak amely még a végrehajtó hatalomban tevékenykedők számára is remek önfelmentő formulákat tartalmaztak.
  A Gépiparis tanáraim is tanulságosak voltak számomra. A kiábrándult kommunista nagyon emberséges történelem tanárom volt az egyik legtanulságosabb.

 • Klárika,
  igazad van.Mindenki hallgat.Te meg csak rágod,rágod és rágod ezt a csontot.

 • Katona Zsombor

  gyuri10
  2016 április 28
  12:03 du.
  Hát nem tudom hogy, egyenes derékkal dicsekedhet-e egy olyan lény aki a „dicsőséges” Stern vagy Irgun csoportban Menahen Begin vezénylete alatt szállodákat(pl. a jeruzsálemi Dávid Király) robbantgatott és palesztin falvakat mészárolt le csecsemőstől aggastyánig bezárólag? Mellesleg nagyon szórakoztató ez a nagy nyilvánosság előtti vallási és erkölcsi egymásra okádásotok valamint a gojokról való eltérő nézeteitek egyeztetése, az általatok lenézett „turultollas pusztai fajmagyarok” ezt találóan a szennyes kiteregetésének szokták mondani.

 • Nembaj Figyelő elég ha TE beszélsz róla.
  Amekkora szád van, mindenki tudomást szerez róla.

 • Te Gyula.
  És úgy őszintén:
  EZ kiajóbánatot érdekel?
  Hogy a tetanárod mennyire emberséges volt?
  Memmondomneked:francot sem érdekli hogy mivolt a Gépipariban.

 • Sereském Izrael addig fog fennmaradni, amíg szekuláris állam marad.
  Az ortodoxok -véleményem szerint- ha irányíthatnának, hamar elveszítenék ismét.

  A vallás belső ügy , összemosni a politikával nem vezet sehová.

 • A vallásokat eleve politikai okból hozták létre és mindig is elsődleges politikai ESZKÖZÖK voltak.
  Ugyanis, mindannyian a hitünk valóságát éljük. A hitünk szerint értelmezünk, döntünk, cselekszünk.
  A Magyarságnak nincs is vallása. Tiszta, tapasztalatok alapú ÉLŐ (az újabb tapasztalatok fényében változó) hite van. És a hitének megvallása. Ami nagyon nem a központilag kényszerített maszlag igaznak mondása.
  A tiszta élő hit azonos a tiszta modellező tudományossággal.

 • Katona Zsombor,
  te vagy a bizonyíték a kuruc in fos-el jazeera és a „palesztin” propaganda sikeres beszopására.Mivel csak 2050 ben leszel egy 100 éves „gój” csak ide beírok 1-2 minimális infót,amire semmi igény nincs hogy megértsed.Palesztin falvak soha nem voltak,vannak vagy lesznek. Esetleg arab falvakról lehet szó.Zsidók soha nem harcoltak fegyvertelenek ellen és soha nem gyilkoltak aggastyánokat, csecsemőket.Erre mondaná a boldogult Brachfeld Siegfried, hogy „válámit tudsz,de nem áz igázit”.Gondolom összetéveszted az izraeli szabadság harcosokat(Stern csoport,Irgun,Écel,Begin,Jáir,stb)és a ma hazánkat védő hadsereget is az Ukrajnában,Szabadka-Zombor- Újvidéken,kamenyec podolszkijban,transzszilvániai bevonuláskor hősiesen gyilkoló,erőszakoló „szittya fergeteg”rablóbandáival.Ha gyerekeket akartunk volna gyilkolni,iderendeltük volna a jányi féle II.magyar hadsereg hazatérő maradványait meg a kommunistává vedlett nyilas brigantiaitokat. Másra nem de ilyen hősi cselekedetekre a te elődeid alkalmasak lettek volna.Hála a teremtőnek mi nem a ti fajtátok vagyunk.A te rágalmaid pofikám,sikertelen történelmetek szerecsen mosdatása,ami nem sikerülhet,mert a ti emberiség ellen elkövetett és háborús bűneitekkel esetleg a gulág versenyezhet. Ennek ellenére tiszteletre méltó,hogy aggódsz olyan emberekért és történelem hamisításokért,amihez annyi közöd van mint verébnek a lószarhoz.

 • Geyza4:52, engem például érdekelnek Nagy Gyula írásai, mert értelmesek, intelligensek.
  A te beírásaid is érdekelnek, főleg amiből kiderül, hogy pénzért kell nőt venned, mert a külalakod és a kisugárzásod csak erre tesz alkalmassá.
  Érteni vélem az itteni hölgyekkel való bánásmódodat, asszem kisebbségi komplexusodat súlyosbítja az ödipális szakasz lezáratlansága.

 • Kedves Gyuri10!
  Elég ránézni a határok változására ahhoz, h lássuk, hamisan szóltál.

 • Figyelő!

  Tévedsz itthon nem hallgatnak a kommunista bűnökről,az utóbbi években rendszeresen megemlékeznek a bűnökről…és áldozatokról,na ez fáj itt sok elfajzott,jellemtelen ,lelketlen
  „álzsidónak”fajtájuk szégyeneinek!akik próbálják kisajátítani,meghazudtolni a tényeket,történelmet!
  De sebaj itthon mind a holokauszt,mint a kommunizmus áldozatairól a különböző felekezetek közösen (mise,koszorúzás,beszéd…)emlékeznek meg,mert ők EMBEREK….!

 • charlie
  2016 április 28
  2:39 de.
  Char Lee.
  Még mindíg érdekelnének a „magyar érdekek”.
  Ne bújkálj akirmitis belemagyarázható, semmitmondó szlogenek mögé.
  Tessék, tiéd a pálya!!

 • Marcsi, én az itteni beírókról írtam…

 • Falusi 1:23 hirtelenjében ennyi:
  – a magyarok reprodukciós rátájának növelése
  – a magyar föld megtartása és művelésbe vonása
  – a magyar kultúra kiemelt támogatása
  – a magyar érdekérvényesítés erősítése a határon túli testvéreinkért
  – a törvények újraírása, a magyarság testi, lelki és gazdasági megerősítéséért
  – a gazdasági, kulturális erőforrások visszavétele magyar kézbe
  A témák mindegyikének könyvtárnyi irodalma van, nem lesz nehéz utána nézned, ha valami konkrétabban érdekel.

 • gyuri10
  2016 április 29
  8:32 de.

  „Válámi ván, de nem áz igázi…” [Rajkin]

 • gyuri10
  2016 április 29
  8:32 de.
  Kár az igazság fennkölt bajnokaként tetszelegni itt egy olyan hamis hitszónoknak, akinek az egész történelme, vallása, fajelmélete, erkölcse, kereskedelme, országa és még a mesterségesen túlturbózott gyásza is hazugságok láncolatára épül! Na most jöhetsz a fertelmes jelzőiddel, mert tapasztalatom szerint igaz cáfolatok helyett azok szoktak következni, vagy csak Andersen mesébe illő félremagyarázkodás, vagy egy egészen más témára adott válasz esetleg ravasznak tűnő kitérés a válasz alol!
  Amiket leírtál egyébbként még az általatok üzemeltetett Googleval is pár perc alatt simán meg lehet cáfolni, sőt még a Brachfeld Siegfildnek tulajdonított idézetedet sem ő mondta, hanem Arkagyij Rajkin és nem úgy ahogy írtad, hanem így: „válámi van, de nem áz igazi” Én most ezennel befejezem ezt a két demagóg hülye közötti befejezhetetlen diskurzust, mert nem akarom hogy, te a diliházba én meg véletlenül egy mossados teherautó alá kerüljek!

 • A videóhoz, ez egy undoritó ember! Ez ma a komikus?

 • Kedves Figyelő, ez egy 60-as évekbeli orosz komikus. Aki eljátszik nekünk a videón egy undorító embert.

  Na, körülbelül ennyit tudsz te a múltról.
  Csak ne oktatnál ki mindig mindenkit… 😀

 • Zombi,
  Isten állatkertjéből szabadult,rakás szerencsétlenség!Más néven a dicső csicskások félresikeredett utód nemzedéke.Dehogy válaszolok baromságaidra.A te undorító dunamenti mongoliád egész léte és történelme az emberi nem szégyene.Evolúciós hulladékokkal vitázzon a Kozarek és Bali Mihály utódja.Ha egyik előző beírásomban nem olvastad volna,hát itt és most sötét agyad megmozgatására újra leírom ezt a rátok annyira illő kis négysorost:
  Nem kell ménkű
  Nem kell átok
  Itt van nektek
  Kis hazátok.

 • Csak megjegyzem,hogy az itthoni rabbiknak,vallási vezetőknek több
  hitelük,becsületük van,mint az itt uszító acsarkodóknak,többen nyilatkoztak,itthon béke van!!!az uszító és alaptalan rágalmaknak
  a normális többség nem dől be…..kár erőlködni,csak leégés lesz belőle!

 • Almási Alma

  2016 április 30
  1:09 du.A 60-as években már Montrealban voltam. 1956 nov.27 én léptem át az osztrák határt.
  Mivel oktattalak pl. téged?

 • Almási Alma

  Figyelő
  2016 április 30
  5:49 du

  Engem tényleg nem, vagy csak észre se vettem, mindegy… De a többieket néha eléggé kiosztod anélkül, hogy konkrét tárgyi tudásod lenne a témáról. Különösen a mai magyarországi helyzetre és politikára vonatkoztatva.

  Én csak szólok…

 • Egy zsidó portálon olvastam egy magyarországi zsidó ember véleményét amivel egyetértek:

  „…a zsidók és nem zsidók között olyan óriási a kultúrális, vallási, hagyománybéli, történelmi, világnézeti, stb. különbözőség, hogy az egymáshoz való közeledésre és megértésre nincs esély. Ezért erre nem is kell erre törekedni, élje mindegyik populáció a maga szuverén életét a minimális érintkezési felületek fenntartásával…”

 • kisferi 11:33
  „…..élje mindegyik populáció a maga szuverén életét a minimális érintkezési felületek fenntartásával…” mondathoz még annyit hozzátennék, hogy a saját hazájában. Ami lehet akár Magyarország is, de akkor a magyar haza elvárásaihoz kell idomulni.

 • Figyelő:
  Miért lenne Rajkin „undorító” ?
  Az egyik legnagyszerűbb komikus, akit valaha is láttam (élőben is)

  Direkte megtanult kicsit magyarul, mikor fellépett nálunk !

  Azért mert TE semmit nem tudsz az itteni és a volt szovjet viszonyikról, halvány segédfogalmaid sincsenek az itteni helyzetről , akkor hogy jössz te ahhoz , hogy egy ekkora komukust csak per leundorítozzál ?

  Azthiszem végleg belátom hogy veled teljesen értelmetlen dolog a normális párbeszéd.

  BENNED kedvesem annyi megértés és toleancia van másokhoz , mások gondolataihoz vagy mások értékeihez, mint SZARBAN A VITAMIN !!

 • OIM:
  Mit „kommunistázol itt ” mikor TE akkor érted el a karrieredet amikor a Kádár-rezsim regnált.

  Aljas ki talpnyaló.

  (OIM: Oldal Idióta Macája)

 • Kisferi:
  Hülyeséget olvastál.

 • Géza irja: „Hülyeséget olvastál”

  Te irtad?

 • PÖCS geyza!
  Én ne kommunistáztam,tanultam,normális vagyok és jóval a Kádár rendszer után értem el karriert,azt is fokozatosan…képeztem magam,nem voltam pártag és ÁVH-s ivadék sem,mint itt egyesek,ja meg idióta sem vagyok mint te.

 • Almási Alma

  2016 május 1
  5:40 de.
  Soha nem volt oktatási vágyam.
  Csak a véleményem írom le bizonyos témákról. Az nem azért van, mert én „jobban tudom”, hanem azért mert nekem ez a véleményem.
  Kis különbség.

 • Ja és előzetes párttagság nélkül(később sem léptem be…) kértek fel a gazdasági igazgatói állásra,a Kádár rendszertől függetlenül(annak bukása után)nem 8 elemis vezető voltam(mint sokan!),több mint 20 évig!
  Bár nem érdekel,de geyza vajon mit csinált egész életében(és hol?),valószínűleg semmit,a kapcsolataiból vagy a hazugságaiból élt,mint sokan,pláne ilyen fogalmazással,helyesírással…..na erre nem lehet büszke…!!!

 • OIM:
  Elhiszem hogy tanultál.
  Csak épp nincs neki látszattya.
  Olyan voltál kedvesem mint amilyen lettél hehehehe.

  ( OIM = O(ldal) I(dióta) M(acája)

 • Kisfeca:

  Hát az én oldalamon akkora hülyeséget biztos nem olvastál mint amit felemlítettél.

  Peg az én egyéni oldalam is tele van baromságokkal :

  Egy része saját kútfőből,
  Másik része a cimboráiméból,
  Harmadrészét pedig nagy szorgalommal gyűjtöm oda.

  De olyan hülyeségeket, amikre TE vagy vevő édesapám, még csak el sem olvasok, nemhogy bárhová is bemásoljam.

  A TEÁLTALAD preferált értelmetlenségeken, ha nevet is a normális ember , csak kinnyában teszi.

 • OIM:
  Hazudol mint a vízfolyás.

  TE most 68 éves vagy
  Ahogy elnézem itt a mindenlébenkanál nagyokos mindentjobbantudó pragmatikus stílusodat, TEBIZONY elhúztál nyugdíjba a 2007-ig érvénybenlévő 55 éves női szolgálati idő után, mint a huzat !

  Vagyis 2003-ban te már nem voltál aktív.

  Ezek szerint , ha állításod szerint TÖBB MINT 20 ÉVIG VOLTÁL a rendszerváltás után vezető pozicióban , akkor hazudsz mert csak 14 évig lehettél volna !

  Ha viszont több mint húsz évig voltál az állásodban , akkor bizony TE kedves OIM MINIMUM 1982 -ben kaptad meg az állást.

  TEHÁT ÉDESEM AKKORA SEGGNYOLÓJA VOLTÁL A KÁDÁRRENDSZERNEK mint ide a Himalája.

  Számolj utána…ha bírsz !

 • Figyelőkém:
  Gondolod hogy minden idők egyik legfajsúlyosabb komikusa úgy nézett ki az életben is mint az abban az elhíresült, a szovjet-érában kissé elhülyült kommunistoid nyárspolgárt karikirózó performanszjában ?

  A gyülölködés elvette az eszedet ! Maszkról, parókáról még nem hallottál ?
  Tudod : afféle színházi kellékek !

  A valóságban így nézett ki :

  http://www.vidamrikkancs.com/wp-content/uploads/2011/10/Arkagyij-Rajkin.jpg

 • Göllner András

  Kedves hozzászólók és Almási Alma

  Ne vegyék udvariatlanságnak, hogy nem reagálok a hozzám intézet kedves, ellenséges, vagy akár elgondolkoztató hozzászólásokra, Természetésen, be be nézek ide, érdekel mondanivalóm fogadtatása, hazudnék ha azt mondanám, hogy nem érdekel. Egyik másik hozzászóláson akár el is gondolkozom, de nem szeretnék már többet nyilatkozni e témában. Mindent el mondtam amit tudtam Orbán és a zsidók kapcsolatáról. Már így is elég bő lére eresztettem mondanivalómat. Köszönöm figyelmüket. További kellemes eszmecserét, szórakozást.

 • Almási Alma

  Kedves Göllner András!

  Lefordítom: Lerázott minket magáról, mint kutya a vizet.

  Hja, így lehet… 😀

  Tisztelettel: Almási Alma

 • Almási Alma

  Hát akkor mindenkiről bocsánatot kérek, én új vagyok itt, és azt hittem, hogy errefelé (a híres nyugaton) érdemben beszélgetünk egymással.

  zeket a „ki a nagyobb hülye” problémáimat én otthon, privát kis fórumokon is tökéletesen ki tudom élni. Minek akkor ilyen messze elkutyagolni? Hosszú cikkeket olvasgatni? Kinőttem már a szájbarágós iskolákból.

  Majd azért benézek még néha, és ha elgondolkodtató hozzászólásokat olvasok, majd talán újra ringbe szállok én is…

  Maradok tisztelettel: Almási Alma

 • Kedves Alma!

  Így szokták…a cikkíró csak ritkán reagál,vitázik a hozzászólókkal ,de Ő legalább kulturáltan rázza le azokat,akik
  nem mindenben értenek egyet,a többi fanatikus elvakult,először csak sérteget,később már ordenáré…..ez itt a módi sajnos,nem lehet más vélemény!

 • geyza!a fórum esze….
  Te sötétebb vagy a sokévi átlagnál,semmi nem stimmel amit írtál,harsogod a baromságaid,,,,jobb lenne hallgatni(bölcsebb)
  Ki a franc vagy(voltál?) te senkiházi,ki voltál mi voltál,most is egy senki idióta,vagy kétes múltadról mesélj…
  Talán el kéne küldenem az önéletrajzom egy ilyen bunkónak?
  2005ben voltam jogosult nyugdíjra rádolgoztam még 2 évet,és
  l988 év végén lettem gazdasági vezető,kikértek…..nem Kádárnak,nem az ÁBH-nak köszönhettem az állást,mint itt sok bunkó!

 • Alma!
  Itt az ilyen sötét,hazudozó és primitív embereknek áll a világ,de na add fel,minden egyes válaszukkal,csak magukat égetik,utána meg őrjöngenek…..
  Kellenek értelmes,normális hozzászólók is,akiket az ilyen kretének nem képesek megsérteni!

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  Rosszúl fordít, de az nem baj. Ez is belefér.

  @ Marcsi

  Ha itt nem lehet más véleményt olvasni mint a cikkírókét, akkor Ön valószínűleg csak egy délibáb. De kár.

 • Almási Alma

  Marcsi
  2016 május 2
  11:57 de.

  Minden rendben. 😀
  Ki vagyok én, hogy ezt kifogásoljam?
  Csak csodálkoztam egy picit…

 • ÁVH-t akartam írni,de elütöttem,de ugye aki akkor élt az pontosan
  tudja mit jelentett.meg a párt….csupa képzett pár elemis káderrel,jó állásban! Na én nem közülük való vagyok,mint itt esetleg többen(a bejegyzéseken látszik is….nem lehet letagadni,bár szeretnék!

 • Göllner András!

  Azért be kéne látni,(talán észrevenni…)egyes emberek stílusát,jellemét,hitelességét bizony sokan kifogásolják.
  Én valós ember vagyok, ők meg, tényleg nem délibábok…..
  Aki cikket ír(értelmes ember,bírnia kellene a kritikát)annak is kínosnak kéne lenni az ilyen
  primitív alakok jelenléte az oldalon,és nem hinném,hogy büszke
  lehet rájuk…..

 • Almási Alma

  Göllner András
  2016 május 2
  1:48 du.

  „Rosszúl fordít, de az nem baj. Ez is belefér.”

  Világéletemben pocsék voltam idegen nyelveken… 😀 😀 😀

 • charlie
  2016 április 29
  2:23 du.
  Char Lee

  ” a magyarok reprodukciós rátájának növelése”

  Ezt mégis, hogyan gondolod? Betiltani a fogamzásgátlást, megszüntetni a kotonárusítást, ellenőrt minden hálószobába, hogy nem nyeli -e le valaki a „reprodukciós rátát”?
  Amugy már voly olyan szlogen, hogy „három kerék, négy gyerek”. Csak azt nem magyarázta el még senki, hogy mi a bánatos lócsöcsből?!
  „- a magyar föld megtartása és művelésbe vonása”
  Mesélj.. Ki ért mamár a földműveléshez? Na jó, Mészáros Lőrinc, meg néhány műkörmös. Miért jobb az, ha parlagon marad a szántó, kiüt rajta a gaz, mint Hortobágyon a sziksó? Ha egy osztrák gazda akar (és tud) befektetni egy gazdaságba, miért baj az? Elviszi magával a földet? Hazahordja zsákonként? Itt fog utána adót fizetni, bérleti díjat, itt fog munkásokat keresni, etc. Ezzel mindenki jobban jár- elsősorban az ország gazdasága.
  „- a magyar kultúra kiemelt támogatása”
  Galambocskám, a magyar kultúra mára murvára leamortizálódott. Mondhatni megállt Fekete Pákó, Lagzilajcsi, meg a Münika show-nál. Legutóbbi példa Fischer Iván zenekarának anyagi ellehetetlenításe, de beszélhetnénk a könyvnyomtatásról, az iskolai oktatásol, KLIK-ről, közpénzekből festetett országimagekről. Kultóra? Asszem odahaza az utolsó kultúrember Kertész Ákos volt.
  „- a magyar érdekérvényesítés erősítése a határon túli testvéreinkért”
  Milyen „érdekérvényesítésről” csacsogsz? Erdélyt vissza? A Vajdaságot? Felvidéket? MIvan Burgenlanddal? Ja, hogy ők nemigazán akarják? Asszem az erdélyi magyarok többsége sem. Jobb, kiegyensőlyozottabb az életük, mint az óhazában élőknek. Ettől még lehet belefeccülni milliárdokat hóttfelesleges dolgokba, mint futtballakadémia (Erdélyben!!) Gittegyletek támogatása, szintén milliárdokkal, szétszakított, a jelenlegi kormánnyal szimpatizáló, ám a romániai magyarok által alig jegyzett csoportocskák támogatása? Tőkés, mint román (mostmár magyar is) állampolgár pénzeszsákjának töltögetése? Az ukrán nyugdíjasokkal szembeni bőkezűség, amikor már az sem biztos, hogy két év múlva lesz-e miből kifizetni a hazai nyugdíjasokat, akiknek legtöbbje a létminimum alatti összegeket kap? Testvérek? Kérdezd meg őket, hogy akarják-e ezt a rokonságot..
  „- a törvények újraírása, a magyarság testi, lelki és gazdasági megerősítéséért”

  A töürvények újraírásával mélységesen egyetértek, ahogy a gazdaság megerősítésével is, de ezt lózungokkal, piros-fehér-zöld sztaniolba csomagolt faszságokkal nemlehet. A lelkeket meg tessék békénhagyni. Testileg akkor lehet egészséges egy nép. ha van mit ennie, sportolhat (van hol, és meg tudja fizetni az alkalmankéntyi díjakat). Tortanatermeket az iskolákba. Támogatni a sportokat. Nem a focit, mert az már odahaza nincs. Támogatni az olyan kezdeményezéseket, amik inspirálják a fiatalokat a sportolásra. Nem karate-dojok, meg fitniss-centerek kellenek, hanem olcsó, megfizethető létesítmények, elkötelezett- és megfizetett- oktatók, sponzorok a gyerekek iskoláztatására, akik kiemelkedőt nyújtanak egy-egy sportágban. Egyikhez sincs meg a három alpdolog,: pénz, paripőa, fegyver. Anélkül meg nem megy.

  „- a gazdasági, kulturális erőforrások visszavétele magyar kézbe”
  Ezt már asszem túllihegtük, de lenne egy kérdésem még ezzel kapcsolatban. Kinek a kezére mernéd te ma, Magyarországon bármelyiket is rábízni? Smttpalikra? Baloghokra? Deutsch (nemfűr) Tompikákra? Vagy, hogyhívják azt a vadbarmot, (kával kezdődik a neve) aki most kultúrális atyaúristen odahaza? Esetleg Andy Vajna? Nem parókát kell készíteni, hanem kultúrát teremteni. Vagy legalább is, elhinteni a magvait.Esetleg tanítani az alapokat. Irodalom. Történelem. Művészetek. Nem L, Némethek, irodalma, nem Turultojásos Csodaszarvas, megugrott Emese, Síriusról származó Párthusok, negyvenezeréves magyar múlt a Kárpát medencében. Történelem. A valós, nem a manipulált, az egynézetű, az együgyű.
  Megintcsak ott tartunk, hogy oktatás.
  Hát, ez van, Char Lee, jókomám. Tod, amiket te „magyar érdekekként” reklamálsz, azok simán gazdasági és szociális problémák. Legtöbb országban jelen van,-bár nem annyira karakteresen, mint odahaza.
  A „magyar érdekek” az lenne, hogy egy gazdaságilag stabil, menthálisan egészséges társadalom alakuljon ki, középosztállyal, munkásokkal, mezőgazdasági dolgozókkal, működő, és nem a végtelensáégig bürokratikus hivatalokkal, megfelelő egészégüggyel, oktatással, nyugdíjakkal, szociális hálóval.
  Ezt elérni ma, csak egyféleképpen lehetne, de az rengeteg véráldozattal járna..

 • Almási Alma
  2016 május 2
  5:10 de.
  Hm.. Nemszoktad te ezt ilyen könnyen feladni..
  Mivan? Fáj a vállad? 😀

 • OIM:
  Hátpedig a stílusod
  akár az elemi-iskolásoké.
  Neked netán megártott a metán?
  Amit két jó film között a toáletteden szívsz ?

  (OIM = Oldal Idióta Macája.)

 • OIM :
  Ezek szerint tehát hazudtál
  amikor aztat rebegted itt el hogy ’56-ban nyóc voltál.

  Kedves OIM :
  Naon szaporodnak a hazudozásaid.
  Egy témában most érlek tetten a harmadikon.

  Felügyelni foglak esztán ,
  mint jó csősz a kis swábbogarakat a fűben.
  Nehogy letéveggyenek a jó útról és valaki még rájuklépne,

  Remélem örülsz.

  (OIM = Oldal Idióta Macája.)

 • Falusi, köszönöm, hogy ennyi időt szántál a témára, mindegyik pontot végigvehetnénk, de egymás meggyőzésére nem sok esélyünk van.
  A magyar kultúránál ezt írod: „Galambocskám, a magyar kultúra mára murvára leamortizálódott. Mondhatni megállt Fekete Pákó, Lagzilajcsi, meg a Mónika show-nál. Legutóbbi példa Fischer Iván zenekarának anyagi ellehetetlenítése…”
  Mivel a magyar kultúrához a felsoroltaknak semmi köze, itt érzem igazolva a másféle támogatás időszerűségének felvetését.
  A Fischer nevű figura az országban a legnagyobb támogatású együttest vezetheti a magyarok pénzéből. Milliárdokat fogad el attól a „diktatórikus” kormánytól, amelyet külföldön ahol csak tud, gyaláz.
  Ugye nem gondolod, hogy könnycseppeket morzsolok majd szegénykém 200 millióval megvágott sorstalanságáért?

 • PÖCS gezyza az oldal szégyene!

  te ütődött,ha 1948-ban születtem,akkor ugye 1956-ban
  8 éves voltam,ezt egy első osztályos is felfogja..(te nem…)
  Aztán 57 éves koromban mentem nyugdíjba,és nem 55 évesen,mint ahogy te a nagy eszeddel kiszámoltad… de két évet tovább dolgoztam,mert 37 ill,38 évi szolgálati idővel kellett rendelkezni!Világos?,te szerencsétlen ütődött?
  Többször megfogadtam,hogy az ilyen ütődött,génhibás analfabétának nem válaszolok,most kivételt teszek,de csak azért,hogy a normálisak is megértsék,nem véletlenül nevezlek butának,sötétnek,hazugnak
  meg eleve selejtnek…..!

  na pá,gyógyszer…. stb.a fórumnak meg részvétem……

 • charlie
  2016 május 2
  5:12 du.
  Da nada,- mondaná a mívelt szingalés.
  Egyébként három percig sem tartott. Gyorsan gépelek.
  Ps. Nem m
  „meggyőzni” járok ide, hanem véleményt cserélni.
  Hogy neked Fischerről mi a véleményed, az egy dolog. (Könnyet sem kell ejtened, bár igaz, sírni könnyebb. Viszont a mosolygás méltóságot ad..) Ettől még Fischer és csapata a világ legjobb tíz zenekarának az egyike. Tod, „hungarikum”…
  Vissza Pákóékhoz. Ez a gond, hogy nem veszed észre, ma az ilyesfajta „kultúrára” van igény.
  Taplósodunk. Nem kicsit, nagyon! Ezen az a néhány „európai” sem változtat, akiket még egykoron „nagy eszmékkel vitázva ért a hajnal”..

 • ja geyza a svábbogár hozzád képest egy „aranyos,értelmes és főleg hasznos állat”…(te egyik sem)na sorold be magad….veled szemben én egy kulturált, hiteles ember vagyok,természetesen ésszel is rendelkezem,ha tudod mi az?,becsületről meg már ne is beszéljünk,az csak emberekre vonatkozik……
  ismét gratulálok a fórumnak az ilyen „emberszabású”támogatókhoz,
  növeli a dicsőségüket…..

 • Nagy Gyula!

  geyzát meg a hasonlókat(egyre többen vannak,ugyanis fertőző a
  baja…)nem érdekli sem a Te tanárod,sem más épeszű ember véleménye,nem értik,betegek….!

 • Kedves Marcsi!
  A legfelsőbb vezérkar már a nagy korszakváltó átalakítást végzi. Ezzel kihalásra ítélte azt a mentalitást amellyel a Geyza félék élnek.
  Az értelmesebbek hitet (életfilozófiát) váltanak.
  A többiek kihalnak.

 • Falusi,6:25
  „Ez a gond, hogy nem veszed észre, ma az ilyesfajta “kultúrára” van igény.”
  Falusi, biztosan tudod, hogy az „igények, (igénytelenségek) felkeltése” a legprosperálóbb iparág manapság. Médiabirodalmak ügyeskednek azon, hogy még véletlenül se történjen meg agyi ingerületek aktivitása „kulturálódás” közben.
  A taplósodással sajnos egyetértek.

 • Almási Alma

  falusi
  2016 május 2
  4:15 du.

  „Hm.. Nemszoktad te ezt ilyen könnyen feladni..
  Mivan? Fáj a vállad? 😀 ”

  Fáj. De emellett tisztességtudó uccalány is vagyok… 😀

 • Marcsi,
  azt hittem,hogy néha néha nem csak öndicséret bugyog belőled. Sajnos nem ismersz te senkit és semmit a saját zagyvaságaidon kívül. Ha ez kielégít,hát…ez legyen életed legnagyobb élvezete.Meghagylak a hozzád hasonszőrű fasisztoid barmoknak.Velük élvezkedve húzhatsz farszíjat.

 • Géza irja: „…Kisfeca…”

  Géza! Gyenge vagy mint a lepkefing (bocs, de az alpárisággal lehet legjobban leirni téged). Ezt már itt néhányan megfogalmazták rólad finomabban is.

  Ne válaszolj, bird ki.

 • Kisfeca:Mér?
  Mit írjak neked?
  Azt Hogy ” nagyfaca ” ?

  Tudod öreg nekem tökmindegy.
  Ellenben te baromságokat hordasz össze.
  Nem tehetek róla, ez van.Nézz magadba. Sajnálom.

 • Aggyula:
  Az összes idiótikus szélsőjobbos összeesküvés-elméleteidnek dacára SEM vagy te akkora összeesküvő, hogy miattad a „magamfajta” kipusztuljon.

  Köszönjük szépen a jókívánságot, de élünk és határozottan virulunk.

  És ez komám még ígymarad egy jódarabig, arra mérget vehetsz a többi fasisztoidal együtt.

 • EGY kis adalék OIM itteni stílusához egy régebbi ámokfutását például véve, kb négy évvel ezelőttről .

  Amikoris gyakorlatilag az oldal összes kommentelőjét le degradálta mert nem értettek a hülyeségeivel egyet.

  http://kanadaihirlap.com/2012/12/11/a-nemzeti-egyuttplagizalas-rendszere/

  OIM:
  Tudomásul vettem.
  Hülye agyatlan vok.Ezt eddig sem titkoltam,
  nem kellett nagy ész hozzá hogy TE megállapítsad.

  OIM:
  Aztat is tudomásul vettem hogy a saccolásom téves volt, mert rádolg..pardon..rá tettél még két évet a munkahelyi semmittevésedre.

  Tehát akkor:

  (Szül Év + Ny.Dijba Von.)-(20 + Többlet év) = 1984 !!

  Ahol is :

  Szül Év = 1948
  Ny.Díjba Von = 57
  Többlet Év = 1

  /Azért „Többlet Év” re 1.-et, mert TE azt írod hogy TÖBB mint 20 évig voltál az iskolád hátramozdítója / Ez a szám lehet nagyobb szám is , akkor annál inkább kiderül hogy hazudsz./

  Vagyis: TE 1984-ben kerültél könyökléssel, segg és talpnyalással valamint más , arra alkalmasabb személy „befirkálásával” , megfúrásával abba a pozicióba.

  TE kedves OIM hűséges kiszolgálója voltál a Pártállemnak, ugyanis nem az számít hogy pontosan mikor kapparintottad meg a jó kis állásodat, hanem az hogy ELŐTTE mennyit járattad a szádat a szakszervezetnél meg a Pártbizottságnál meg a Nöszövetségnél meg még kitudja hány társadalmi szervezetnél, továbbá hány nagyokos levelet írogattál a Minisztériumnak, hogy lássák mekkora egy „szakember” is vagy te.

  Erről a szokásodról TE MAGAD számolsz itt be : a FIDESZ-nek is leveleket firkálsz folyton, itt meg megpróbálod eltiporni az ellenzéki hangokat.
  Jelentesz is arról ami itt folyik ?
  Valami mostani pártpozícióra vágysz talán ?

 • geyza!

  Aki ennyire hülye azzal nincs mit tárgyalnom…..1988,ban lettem
  gazdasági vezető(előtte fél év másodállásban)1948-ban születtem,2005-től kaptam nyugdíjat,de ténylegesen 2007 óta nem dolgozom,meg amúgy min.37-38 év munkaviszony kellett akkor a
  a nyugdíjba vonuláshoz!Számtan,tények….
  Nekem megvolt,te viszont ilyen elmével kétlem,hogy bármilyen munkára is képes volnál…..!
  Minden egyes írásoddal csak lejáratod magad,valaki szólhatna már
  aki esetleg „magasabb” szinten van mint te…..(nem sokan a társaid közül)meg ugye csak tudom mi mikor volt,nincs okom hazudni,titkolni bármit is,meg ugye önéletrajzot küldeni sem kötelező.A te önéletrajzodon azért lenne mit „csámcsogni”,de nem érdekel senkit sem.
  „Tündökölj” továbbra is a fórum eszeként….A témát lezártam részemről,egyébként sem a zsidók,sem Orbán nem központi kérdés nálam,de ha ragaszkodsz hozzá továbbra is csinálhatsz bolondot magadból…vannak még fokozatok!
  te sötét vagy és még hazudsz is,ami súlyosbító körülmény(neked)

 • Egyébként az iskola igazgatója (aki különben szocialista volt,de normális és diplomás ember!!!kért fel,hogy segítsek az előző évi mérleget határidőre elkészíteni,mivel az elődöm egy”vonalas”,de sötét gazdasági vezető volt,aki erre képtelen volt……..)
  Akkor is szükség volt hozzáértő szakemberekre,mivel csak
  „pártfunkcionáriusok” lehettek hülyék büntetlenül,a legtöbb állásban bizonyítani kellett,tudás nélkül nem voltak képesek
  elvárható eredményt produkálni!

 • Geyza,
  nem tudni finom lelkűségből,jó modorod miatt, vagy kegyelemből de elfelejtetted említeni,hogy más okok is lehettek alkalmazására. Itteni szerepléséért Marcsikát irodalmi vagy emberi szinten nem vádolom meg túlzott tehetséggel.Egyes állásokban azonban lehetett érvényesülni másfajta tehetséggel is.

 • kálmányolgamimikri

  Marcsi
  2016 május 3
  12:37 du.
  Kedveském, most őszintén miből gondolod hogy, sikerül kigyógyítanod ennyi körülötted ólálkodó agykárosodottat, ezek még egy Soros prémiumtól sem tágítanának mellőled, mert kevés ilyen jó médiumot találnak a perverz önkielégítésükhöz mint Te vagy, miért eteted a disznóidat?

 • Gyuri10:VALÓBAN!OIM a minap említette is itten, hogy ő a Claudia Cardinale magyarországi hasonmása volt még anno, a jobb éveiben.

  Lehet hogy ezt a „fegyvert” is bevetette , hogy az elődjét, akit épp az előző mocskolódásában degradált „sötét” .-nek , kipiszkálja az íróasztala mögül ?

 • OIM:
  Miért ÉN hazudok azért, mert TE belebonyolódtál az élettörténetedbe és most makacsul ragaszkodsz a hülyeségeidhez ?

  Már kezdem azthinni hogy az „élettörténetedet” is egy koszos irodában találták ki számodra azok, akik ideküldtek :

  „A nyugdíjjas jóravaló értelmiségi nagyanyó, aki egy iskolában dolgozott mint mint középkáder”

  Csaképp, miután mindent elköhögtél magadról (jól-rosszul) mint valami közlésmániás fecsegő, a leglényegesebb dolgot mintha elfelejtetted volna:
  Gerekek, unokák , stb. Talán mert életkorod miatt nincsenek is.
  Nem vok biztos benne,hogy igazat írtál életkorodat illetően. Szteem egy papírból olvastad azt is.

  Hát wazze OIM…egyre jobban foszladozik a fedő-sztorid.

  TE aranyoskám egy istenverte külvárosi stílusú repedtsarkúnak tűnsz eddigi kb. 4 éves itteni „regnálásod” tanulmányozása alapján.

  Az egyszerűség kedvéért fogadjuk el hogy egy nyanyinger vagy, bár ez egyáltalán nem biztos.

  Semmi nőiest nem lehet felfedezni az undorítóan agresszív,tudálékos marakodó stílusodban.

 • Hát igen,Kálmánymirigy,jó lenne ha OIM csendben maradna.
  De már évek óta gyön belőle.
  Mindig ugyanaz.

 • Almási Alma

  Kedves Figyelő, azt írja a Wiki, hogy Rákosi 100-200 főt végeztetett ki.

  Ebből legtöbben vetélytárs kommunisták és megvádolt nácik voltak.

  „A Rákosi-rendszerben hozzávetőleg 300 ezer embert telepítettek ki és internáltak korábbi lakhelyéről. Főként korábbi földbirtokosok, módosabb gazdák, katonatisztek, állami alkalmazottak, gyártulajdonosok jutottak erre a sorsra.” Ezt írja a Wiki.

  Na, ezek voltak, akiket igazságtalanság ért, de viszont nem lettek kivégezve.

  Jó propaganda ezt felhozni 600ezer zsidó elgázosításának ellensúlyozására.

 • Almási Alma

  Jó taktika, sorba rakni a diktatúrákat, ennek fényében ugyanis Orbán kis rendszerecskéje valóságos paradicsom (bár csak módjával, mert a migráncspogrom… izé… program még nincs lejátszva!)… Igaz, közben eltelt 70 év, és hát a világ egy pirinkót megváltozott, de fontos a jó keresztény közérzet, tudod: „ne mi nyerjük a legtöbbet” – ha emlékszel a mondásra… 😀

 • Alma:
  Asszimetrikusan gondolkoznak ezek, a „had hulljon a férgese” elv figyelembevételével.

  Egy kitelepítettért 1000-1500 zsidó halála is kevés. Szerintük.

  Továbbá pont így jajveszékelnek a ’19-es vörös-terroron, amikor Szamuelly és alakulata -eléggé elítélhető módon- valami 600 kivégzést hajtott végre országszerte. Ezért a belovagló Horthy és kocsagtollasai kinyírtak kb 250 000 – 280 000 jómagyarembert.
  (Állítólag egy papot is félig megnyúztak, mielőtt a gőzmozdony kazánjába hajították volna.)
  Akkor még alacsonyabb rátával álltak bosszút : kb 300-400 volt az arány/fő.
  Ezt mintha tagadnák mostanában holott levéltári dokumentumok vannak róla.

 • Almási Alma

  Kedves Geyza!
  Lássuk be, az emberek mindig is ölték egymást. Minél többet, annál jobb!

  Néha elmélázom, vajon miért olyan kedves a mi fajmagyarjainknak Horthy, aki a ROMÁN CSAPATOK SEGÍTSÉGÉVEL vonult be az országba… Hát itt már nincs egy becsületes magyar se, aki utálja a románokat?

  Az én nagyanyám utálta Horthyt. Na, nem a románok miatt – azzal semmi baja se lett volna, hanem, hogy Habsburg Károlyt kikergette az országból! Akit később a pápa boldoggá avatott! Minimum, hogy egy derék katolikus haragudjon ezért Horthyra! De nem, ő a példakép…

  Faramuci ez a történelem, meg a nemzettudat, meg a kereszténység, meg a nagy hazaszeretet, na! Nem igaz?

  😀 😀

 • Almási Alma

  2016 május 4
  8:10
  Rákosi sokkal többet nyírt ki, mint amit hivatalosan bevallottak.Csak a Rajk perben mennyien voltak! Kádár is besegített néhánnyal….
  Tudod, ezek a számadatok is attól függnek, mennyi van hivatalosan feljegyezve a történelem folyamán.
  Viszont, szintén a wiki állitja, hogy a VILÁGBAn a kommunizmus áldozatai 100 nillióra megy fel.Természetes ebben benne vannak a koreai, vietnámi, kambocsai, kinai, stb. komcsi uralmak is.

 • Ja, és nem egészen így volt Horthyval sem. Őt nevezték ki kormányzónak és mikor Károly király vissza akart jönni, akkor nem adta át a hatalmat, azaz be sem engedte Magyarországra.
  T.i. a királynak volt egy királytkövető, védő köre, akik erőszakoskodtak a határnál-
  Hogy Károlyt miért avatták szenté, azt még ma sem értem?!

 • Almási Alma

  Tegnap volt egy jó kis dumapartim egy gyerekkori (zsidó) barátnőmmel, aki a rendszerváltás után érdeklődéssel fordult a zsidó közösségek felé. Nyitott ember, aktív társadalom-szervező ereje van, amit ott is hasznosított.

  Mesélt érdekességeket (Göllner András cikkével egybehangzó dolgokat) a zsidóság megosztásáról. Végül megállapítottuk, hogy a Fidesz taktikája a következő: elszigetelt közösség kialakítását forszírozni (magyar nemzet, zsidóság…), majd ezekbe a zárt egységekbe ellentéteket csempészni, és így kézben tartani az egész társadalmat.

  Velünk – a barátnőmmel és velem – ez nem sikerült, mert mi nyitottak maradtunk egymás felé. De azt hiszem, egyre kevesebben vagyunk ilyenek.

  Tragikus.

 • Seres Róbert

  Almási Alma
  2016 május 5
  3:33 de.
  A barátnődnek sajnos igaza van, de ez a megosztó tendencia már a 90-es évek elején elkezdődött, a Fidesz mai csínyei már meg sem közelítik a nagy elődök alattomos aknamunkáinak hatásfokát!

 • Almási Alma

  Seres Róbert
  2016 május 5
  2:18 du.

  Mostanáig töprengtem, kik voltak a „nagy elődök”?

  A komcsik biztosan nem. Antall Józsefék biztosan nem. Torgyán kisgazdái sem igen. De Csurka se nagyon.

  Akkor kik?

 • Almási Alma

  Csak nem a titokzatos „Háttérhatalmakra” célzol?

 • Almási Alma

  Figyelő
  2016 május 4
  9:52 du.

  Figyelő, véded a „mundért”, de sajnos sem Horthy, sem Mindszenty nem méltó a védelemre. De kétségtelen, hogy te már ebben javíthatatlan vagy. 😀

 • Seres Róbert

  Természetesen nem a Te „fantazmagóriádra” céloztam, hanem a saját öntelt baromságai hatására a jogosan süllyesztőbe került SZDSZ-re!

 • Figyelő!
  A hazaszeretet,nemzettudat,kereszténység értelmezése a történelem ismeretében teljesen egyértelmű,annak ellenére is,hogy esetleg valakik mást állítanak!…….nem mindenkinek azonosak az
  elképzelései,fogalmai…..de a többségnek igen!

 • Almási Alma

  Seres Róbert
  2016 május 6
  4:39 du

  És mit tettek a gaz SZDSZ-esek a zsidóság ellen? Ez engem tételesen érdekelne…

  Vagy csak egy táborba képzeled mindazokat, akiket utálsz?

 • Seres Róbert

  Almási Alma
  2016 május 7
  Tudod mi velük a bajom, az hogy nagyon ügyesen megkavarták a szart, viszont a soha vissza nem térő lehetőséget nagyon ügyetlenül kihagyták! Ha nem érted amit mondok, érdeklődj a barátnődtől!

 • Attól, hogy valaki egy figyelő, még nem feltétlenül értője is a jelenségeknek. Ahhoz tanulni is kellett volna… Mondhatnánk ne csak nézz, láss is!

  Tehát, IV. Károly nem „a határig” jött be az országba, hanem – vonaton – egészen Budaörsig, ahol Horthy csapatai fegyverrel várták, majd az őt kísérő maroknyi fegyveres testőrségi erővel összecsapva, visszaverték a jogos, trónkövetelést… Őfelsége – a király – kénytelen volt a Tihanyi Bencés Kolostorban meghúzni magát, aztán végleg visszavonulni, és rövidesen meg is halt. Ezt az összecsapást emlegeti immár a történelem a budörsi csatának…

  És ez után az önjelölt lovastengerész-kormányzónak még volt pofája Magyarországot a királyság államformában meghagyni? Igen. Egyszerű a magyarázat. Őfőméltósága – kormányzóhúr – családostul nagyon kitűnően elvolt a Budai Királyi Palotában s közben – hivatkozva a kihalt Árpádházra – rendszeresen parádézva játszotta a király szerepét. (Ha katolikus lett volna, biztosan el is foglalja a trónt.) Mindezt meg nem tehette volna, ha nem áll mögötte a levitézlett arisztokrácia, a dzsentri horda, valamint a még mindig létező nagybirtokos réteg, vagyis – az ez alkalomból díszmagyarba bújt – ellenforradalom főereje, amely 25 éven át vitte a prímet minden aljasságban amire feljogosította sajátmagát.

  Megjegyzendő még – kedves Figyelő – hogy a maga által olyannyira nagyrabecsült, a legitimista politikumot valló, Mindszenty (alias Péhm) József hercegprímás, esztergomi érsek sem ismerte el Horthy jogát az ország vezetésére olyannyira, hogy élete végéig a Habsburgokkal, azaz először Károly királlyal, majd ennek halála után Habsburg Ottóval rendszeresen levelezve tartotta a kapcsolatot, őket felséges úraként megszólítva..stb.

  .

 • Kedves Almási Alma!

  A fidSS megosztó taktikájára a legeklatánsabb példa az úygnevezett „kerekasztal politika”. Máshol is teszi [Pl. a légből kapott Pedagógus Társadalmi Kerekasztal, pont a sztrájk idején, stb.], de a zsidók között méginkább, hogy a kormányuk által egybecsődített – egy adott szervezet ellenzékét képviselő „”renegátokból”” – >társadalmi kerekasztalt< fabrikál azt a látszatot keltve, hogy ez az adott réteg, vallás, osztály, stb. spontán létrejött, jogos és törvényes képviselője.
  Erre a zsidók esetében például azért vetemedett, mert – egyelőre akkor – nem találta kellően gyorsnak és hatékonynak az általa is (pl ajándékokkal) ösztönzött EMIH (Köves Slómó) Mazsihisz-buktató törekvését a Mazsihisz-nek az ő számára inkább egy renitensnek számító szövezségnek a megbuktatását, amely a választott, tehát a valódi társadalmi képviselete a hazai zsidó hitközségeknek, vagyis ez esetben a zsidók igazi "kerekasztala".

  Megj.
  Már maga, az EMIH neve is sokatmondó, amelyben magát Egyesült Magyaroszági Izraelita Hitközségként aposztrofálja annak akkoriban 20-22 éves(!) "fő"rabbija…- szemben a régi MAZSIHISZ Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevével…
  Ezt az egész megosztási trükköt jól szemlélteti az "Ortodox Főrabbi Kerestetik" című Amerikai Népszava cikk. Két gombnyomással OTT visszalapozható. Rendkívül olvasmányos …

 • Jót röhögtem a minap, amikor az egyik tévében mutatták amint Ilan Moor Izrael budapesti nagykövete valami sporteseményen vagy mi a fenén véletlenül Vona Gábor mellett foglalt helyet a VIP szektorban. Aztán, hogy erre rájött, mérgesen távozott. Azt már nem mutatták, hogy egyáltalán ott maradt e helyszínen…

  Kár, pedig meg voltam győződve, hogy legalább az ő környezete (MOSZAD) biztonságos… De a jelenet, komikus volt, annyi bizonyos… 🙁

  Pont Ő, a nagykövet úr mondotta volt, anno bemutatkozásképp, hogy Magyarországon jó zsidónak lenni: 😀

  .

 • Annyira szükségtelen az állandó nácizás, a holokausztról szóló vég nélküli, parttalan vita, amely a zsidóságot is szembeállítja egymással. Talán Soros György el tudná mondani, hogy miért, persze csak ha szándékában állna. Mi is volt tulajdonképpen?
  Dr. Galgóczy Béla (XIV) nyugalmazott egyetemi tanár édesapja részt vett a zsidó egyház által MÁV-nak adott lista szerint a zsidóság bevagonírozásában. Amikor ezt megtudtam, feltettem két kérdést, hisz akkor én még nem éltem, és mivel az én nagypapám két világháborúból is visszatért, furcsának találtam, hogy a zsidó és cigány férfiakat miért nem sorozták be katonának, hisz akkor itthon sem lettek volna, nem lett volna kiket összegyűjteni. Megkérdeztem Béla Bá-tól, hogy Honnan tudta a MÁV a zsidóság lakcímét? Azt mondta, hogy azt az egyház nyilvántartja és át kellett adnia a MÁV-nak.nyilván a cigányságét is tudta, és mindenkiét név és lakcím szerint nyilvántartják, amire talán az egyszerű emberek nem is gondolnak és fel sem fogják, hogy az egyszer hiánypótló lehet. Megkérdeztem azt is,hogy a cigányokat miért vitték el? A válasz az volt: névsorolvasás nem volt, de a létszámnak induláskor és érkezéskor is stimmelnie kellett. A gazdag zsidóság, akik átadták vagyonukat, pénzüket az egyháznak, Svájcba indított vonaton utaztak. Ilyen a zsidó élet, ahol mindig vannak “fekete angyalok”, “fekete bárányok”,, ahogy zsidó tanárnőm (akinek a fiát megölték, amitől teljesen tönkrement lelkileg)végig válogatták az elhurcoltakat, a maradékot feláldoznak a bosszúnak bemutatott egy emberöltőnyi vámszedés oltárán. Minden szeretetem az elhunytaké. Ők az áldozatok és a hozzátartozóik, akiknek lelke sosem nyugszik meg, amíg élnek, mindig félnek. Nyugodjanak békében, mert itt a temető kihatolók között már “örök nyugalom” sincsen!
  A HOLOKAUSZT még most is van, csak a magyarok szenvedése a zsidók számára természetes! Tegnap találtam ezt a receptet, ahol az egyik magyar hozzászóló csak a receptek nézegetéséből étkezhet. Még emlékszik a régi ízekre, de 30 évvel ezelőtti magyar fizetésekből és nyugdíjakból mér nem telik élelemre, pedig már minden, a Föld az Ég a Csillagok is a zsidóság kezében vannak, az életünkkel együtt.
  Klasszikus máglyarakás recept
  http://www.nosalty.hu/recept/klasszikus-maglyarakas
  Mria / Mria v, 2016-06-26 08:33
  „Valóban finom lehet ez a – számomra – igencsak drága máglyarakás. Sajnos, sok-sok évi munka után – negyvenezer alatti a nyugdíjam, így igencsak spórlósan kell élnem!” Ebből először ki kell fizetni a „rezsicsökkentést” utáni rezsit, a közös költséget, szerintetek mi marad belőle?

 • Nagyon figyelemreméltó dolgozat, az mindegyik része. Magyarország alaptörvénye, mint a legmagasabb törvény kimondja a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Ebből következik, hogy Magyarországon egyetlen meghatározó erő létezhet, ez pediglen a kereszténység.

  A magyar zsidóság aranykorszaka 1867-1918 közé esik – olvasható a dolgozatban, ami időszak egyben Magyarország aranykorszaka is, és ami azóta se ismétlődött meg. Ennek ellenére nincs elismerve és nem is lesz elismerve a zsidóság Magyarország felemelkedésében játszott jelentős szerepe. Magyarországnak ma egy zsidó csak addig jó, amíg pénzével gazdagítja és fejleszti az országot, és támogatja az Orbán-kormányzatot. Ha ezt a pénzt az autokratikus kormányzati rendszer lebontására fordítaná, azonnal támadás éri azt a zsidót vagy zsidó szervezetet.

  Magyarország Mária országa volt, és eldöntötték, hogy az lesz a jövőben is, ehhez igazítják a közoktatást, a köznapi politizálást. Magyarország antiszemita volt, és antiszemita marad.
  (így látom polgári demokratikus szemüvegen keresztül nézve a ma zajló magyar társadalmi folyamatokat)