Articles by: Ille István
Civil a pályán. Egészen más területen dolgozott, a politikához nem sok köze volt, de véleménye arról annál inkább. Három évvel ezelőtt egy társával együtt létrehozta az ellenszek.hu Demokritikus Vélemény Magazin internetes oldalt, aminek felelős szerkesztője. Szépirodalmi vonalon, Harunlarasid néven több, mint 60 novellát, több tucat önéletképet és úti beszámolót publikált a www.harunalrasid.nolblog.hu oldalán. Elkötelezett, azonban pártoktól független, baloldali értékrendű és világnézetű ellenzéki.

Valahol Brooklynban…

2013 június 13 8:37 de.37 hozzászólás
Valahol Brooklynban…

Valahol Brooklynban, napjainkban… – Salom, Ben! – Salom alohem, David! – Hogy s mint, barátom? – Hát tudod, csak olyan óvatosan. Tudod, a mai világban. – Tudom, hát! Annyira óvatosan, hogy már az imaházba se jársz el? – Tudod, hogy van ez.az asszony, a gyerekek, a bolt, mindig csak rohanás. – Hát, igen. Lassan már ott tartunk, hogy egy minjánra valóan se jövünk össze! Kár pedig, mert Reb Smuel igazán harif, szerintem mr. Wasserman jól választott, amikor a jesivából őt kérte. – Igen, hallottam, hogy a kis Jakob Reich bar micváján is olyan szépen beszélt! – Hanem hallottad-e Avram Weinbaum […]

Read more ›

Az antiszemitizmus mozgatórugói

2013 június 6 9:12 du.111 hozzászólás
Ezt a történelmi plakátot a jobboldali Szent Korona Rádió honlapján találtuk. A kép melletti cikk, amely 2011-ben jelent meg így szól: "Antiszemita Szövetség alakult a zsidómentes Magyarországért. Sajnos nem ma, hanem még 1919-ben, a 133 napos vörös patkánylázadás után. Akkor az elkeseredett honpolgárok szervezkedni kezdtek a hazánkat azóta is többé-kevésbé megszállva tartó idegenek ellen, akiknek nagyrészt a nem sokkal ezután bekövetkezett trianoni sorscsapást is köszönhetjük."

Amiről most fogok írni, az, mint tudjuk, Magyaroszágon nem létezik, csak valami libsibolsi ármány állítja, hogy van. Azonban népünk nagy tanítójának, Sztálinnak országában volt valami hasonló. Ők se nevezték antiszemitizmusnak, csak simán pogromnak, vagy a bolsevikok ellen szőtt összeesküvésnek. Hiszen- szerintük – Gorkijt is két zsidó orvos ölte meg, mi több, a Kreml klinikáján dolgozó, a nagyon fontos elvtársakat gyógyító orvosok is a nemzetközi zsidó burzsoá-nacionalista szervezet, a Joint parancsára szőttek gyilkos összeesküvést. A Gulag-ok meg százezrével fogadták be az egyéb összeesküvésekben résztvevő – véletlenül zsidó – mérnököket, kutatókat, művészeket, írókat és egyéb értelmiségieket, de az egyszerű polgárt is, pedig […]

Read more ›

Dalra, magyar, hí a KIM!

2013 június 3 8:22 de.50 hozzászólás
Fotó: berettyotv.hu

Nos, egy csúnya kis lopással kezdődött az egész, de hát, az ilyesmit fideszéknél már megszokhattuk. Ezzel együtt sikerült egy össznemzeti gagyit összehozni, aminek szövege igencsak veretes: Álmodtam egy barackfáról, ami alatt mindenki táncol/ Veled álltam egy hatalmas körben, a puha fűben, egy harmatos réten/ Kezeink összeérnek, talpaink egymásra lépnek/ Szemünkben a boldogság fénye ég / Állj be te is a körbe! /Táncolj, ahogy hajt a véred, érezd, hogy a föld szíve dobban veled, mert mind egyek vagyunk/ Érik már a barack, áldott föld gyümölcse. Tekintsünk el ennek az idióta szövegnek elemzésétől. Ezt már rajtam kívül sokan megtették. Ami pedig előadását […]

Read more ›

Orbán anno és most

2013 május 31 9:29 de.37 hozzászólás
Orbán Viktor Brüsszelbe repül (Fotó: Facebook)

“Ennek az országnak a sorsát csak egy polgári középerőkből álló kormány tudja megnyugtatóan rendezni. Olyan polgári liberális kormány, amely nem enged sem egy jobb-, sem egy baloldali etatista gazdaságpolitika csábításának. Csak egy ilyen liberális kormány látszik alkalmasnak arra, hogy megértesse a polgárokkal, hogy a privatizáció lehetőség, hogy meggyőzze őket arról, hogy minden olyannyira várt intézkedés – legyen szó nyugdíjról, gyedről, családi pótlékról, munkanélküli-segélyről – csak akkor lehetséges, ha előteremtjük hozzá a szükséges pénzt. Márpedig pénz csak piacgazdaságban terem, pénz és piac pedig nincs a pénzforgatáshoz értő vállalkozók, tőkések nélkül… Hangulatkeltés folyik a bankárok, a bankok, a pénztőke és a nemzetközi […]

Read more ›

Új emberfaj a Nemzeti Együttműködési Rendszerben…

2013 május 30 7:39 de.46 hozzászólás
Evolúció

Persze, már régebben is léteztek, de fajjá csak az utóbbi egy évben váltak. Úgy hívják őket, hogy homo socialsovinisticus reflectans. Érdekes faj. Egyedének biztosan van holmi köze a homo erectushoz, de a homo sapiensé válása előtt biztosan megakadt a fejlődésben, a homo ludens pedig elérhetetlen távolságra van tőle. Önálló gondolata, véleménye nem nagyon van, de kiválóan jártas a különféle pártbrosúrák olvasásában. Rendszerint ugyan abban sem jut tovább a harmadik oldalnál, de az addig befogadottakat aztán oda-vissza fel tudja öklendezni, mint a bagoly az emészthetetlen zsákmányrészeket. Persze, érthető. Bár az evolúció folyamán ő is arra a fejlődési fokra jutott, hogy – elvben […]

Read more ›

Orbán Viktor és a Fidesz vezetőinek patológiájáról

2013 május 25 10:56 du.64 hozzászólás
Fotó: napi.hu

Mikor a Fidesz vezető típusainak elemzését megejtettem, sokan kifogásolták, hogy panel ízű, általános, nem személyre szabott – bár akadt, aki már akkor is be tudott volna bárkit a típusba helyettesíteni. Nos, alant olvashatók a konkrét behelyettesítések. Igaz, hogy elmekórtani elemzés alapján, de kétségtelenül a valóság talaján állva. Mivel a kórtani leírásban többször is olvasható Orbán neve (ne strapálják magukat a megszámolással, 23-szor került kiemelésre a neve, de csak azért, hogy lepipáljam a jobboldali sajtó gyurcsányozó/bajnaizó szaporaságát) nincs kétségem a felől, hogy hívei – akik előtt követendő példaként lebeg a kézcsókos hibbant öregasszony és a nem kevésbé mentális zavarral küzdő, Orbánt […]

Read more ›

Ezt is megszavazták: 120 év után megszűnt Magyarországon a Társadalombiztosítás!

2013 május 16 10:28 de.36 hozzászólás
Feudalizmus

A “népképviselet” jelenleg ebben a csodálatos épületben működik önzően, becstelenül. Történelmünk sötét idejét megidézve megvalósította az államosítás legszörnyűbb, harácsoló formáját. 386 ember! Többségük megszavazott zsinórban olyan törvényeket, amit ésszel fel sem fogtak! Pillanatnyi előnyökért eladták magukat a tisztesség látszatára sem adva. Egy gombnyomással elvették az egész nemzet jogát, amit még a háború után is, a szinte teljesen megsemmisített állapotban ez az ország megőrzött és tovább fejlesztett! Segítségükkel torz, hűbéri struktúrát felépítő, bebetonozó hatalmat és védelmet adtak 1 azaz egy emberen keresztül maguknak a magyar nemzet minden állampolgárát kisemmizve, jövőjükből kiforgatva. Miért nem halljuk ezt minden közszolgálati riporter kérdésében? Miért nem […]

Read more ›

A Fidesz vezetői

2013 május 14 8:35 de.98 hozzászólás
Fotó: dehir.hu

Sokat gondolkoztam azon, milyen alapon is lehetne besorolni Orbán elvtárs vezetői gárdáját, mert, hogy nem egyformák, az tuti. Mivel a Fidesz erősen bolsevik alapú, a sztálini párthierarchiához hasonlóan sikerült négy típusra osztanom őket. Még jó, hogy nem osztályba sorolással próbálkoztam, mert bizony – megnyilvánulásaik alapján – akad bőven köztük osztályon aluli. Egy autoriter államban az élet nem fejlődhet csak úgy, szabadon, mindent lépten-nyomon irányítani kell. (Ugye, azt nem kell taglalnom, Orbanisztán miért autoriter állam?). Ahhoz, hogy irányítani lehessen az emberek gondolkodását, az anyai érzést, az olvasmányok körét, a tanulás szisztémáját, a termelést, a kultúrát, a hadsereget, a nyári táborokat, az […]

Read more ›

Orbán beszédét elmondta…

2013 május 8 9:16 de.48 hozzászólás
Fotó: Haaretz

Orbán beszédét elmondta – méghozzá a budapesti Zsidó Világkongresszus díszvacsoráján. Üres szólamokban bővelkedő, semmit mondó protokollszöveg volt, még akkor is, ha szerinte a világon elsőként foglalták Magyarországon demokratikus alkotmányba a kisebbségek védelmét. Ezzel három baj is van: az unióba ezek szerint egy antidemokratikus alkotmánnyal rendelkező országot vettek fel? A második, hogy a magyarországi zsidók NEM kisebbség, mivel az összes létező statisztika szerint – kb. 4-500 zsidót kivéve – MAGYARNAK vallják magukat, és csak másodsorban zsidók, történetesen hitük, vallásuk szerint. A harmadik: nincs Alkotmányunk, csak egy pálpusztai sajt állagú és szagú alapizénk. Azzal együtt, amit a kisebbségek védelméről hablatyolt, annak sajnálatos […]

Read more ›

Körkörös védelem, avagy Orbán a szekérvárban

2013 május 2 8:02 de.15 hozzászólás
Escape into life / Lynnette Shelley

Tolsztoj szerint egy hadsereg totális bekerítése lehetetlen – mindezt kortárs katonai tapasztalatokra alapozta. Csakhogy, amíg a bekerítő egységek mozgékonyak, a bekerítettek szinte mozdulatlanságra vannak kárhoztatva: hadtápjuk, logisztikájuk, eü ellátásuk véges, tűzerejük – utánpótlás hiányában – leépülőben. Nincs hátországuk, ahova visszavonuljanak. Orbán is be van kerítve. Nem hadászatilag, politikailag. Földrajzi környezetében még csak egy baráti segédcsapat sincs – hacsak a Jobbikot nem tekintjük annak – így körkörös védelemre rendezkedett be. Totális stratégiai hiba, már az első perctől kezdve vereségre ítéltetett. Igaz, előbb támadásban volt. Körkörösen, persze, ami, lássuk be, Napoleonnak se nagyon ment, pedig egy hangyányit jobb kvalitású hadvezér volt, mint […]

Read more ›

Munka és imádság

2013 április 29 1:35 du.78 hozzászólás
Inspection of Rembrandt's Old Man Praying

Európa és Magyarország csak akkor tud megújulni, ha az imádság és a munka hagyományát sikerül visszahelyeznie életfelfogása középpontjába – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a jáki templom felújítási ünnepségén, bejelentve, hogy a kabinet további forrásokat biztosít az épület rendbetételéhez. Na, ragadjunk ebbe bele egy kicsit. Elsőbben is az általa oly sokszor hangoztatott munka becsületéről, a kétkezi munka megbecsüléséről ejtsünk már néhány szót. A munka becsületéről beszél egy olyan ember, aki életében még nem dolgozott. A kétkezi munka megbecsüléséről beszél egy olyan ember, aki egész életében max. a trágyahordó villa nyelével került kapcsolatba, de azt valahogy ugyancsak utálta. A kétkezi munka […]

Read more ›

Fideszes medvetánc Gerlingenben

2013 április 26 10:37 de.31 hozzászólás
Fantasy Fest

Bálba volt hivatalos a magyar főkonzul a Baden-Württemberg tartománybeli Gerlingenben. A bál azóta is áll – az egyik helyettese ment oda, és botrányt csinált, amit valószínűleg nem úszunk meg diplomáciai bonyodalmak nélkül – számolt be a 168 óra. Ez, bizony, az 58. – mondhatjuk – szövetségi, egyúttal nemzetközi sváb bál volt, amelyre Németh Zsolt államtitkárt, Tata küldöttségét és a magyar főkonzult hívták meg. Utóbbi nem ért rá, ezért helyette az egyik konzuli munkatárs, Chiovini Rita jelent meg. A többi magyar meghívott pedig – érzékeny lelkűek ezek a fideszesek, nem kétséges – Herr Brenner nyilatkozata után – pártutasításra – lemondta a […]

Read more ›

Valami bűzlik Dániában

2013 április 23 12:58 du.72 hozzászólás
Fancy Island - Justin Richel

Elsősorban egy kis mellékelt olvasmányt ajánluk látogatóinknak, mely rámutatt a jelenlegi kormány korrupciós ügyeire, fényt derít arra az üzleti hálózatra, mely pártközelisége miatt nagy mennyiségű állami (értsd: adófizetői) pénzhez jut. Hosszú a dokumentum, de eredeti forrás anyag és érdemes átolvasni. Ami elgondolkodtató: a felsorolt cégek egyike sincs Magyarországon bejegyezve, ha jól sejtem, nem is itt adóznak. Egy részük vissza nem térítendő támogatást kapott, más részük számla nélküli előleg kifizetésben részesült, a felsorolt projektcímek többsége rendkívül hangzatos, de laikus számára is jól érzékelhetően nagy kamu, a megvalósításába bármi belefér. Mindez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium égisze alatt. Az érintett pályázó, persze, isten […]

Read more ›

Mitől fél Orbán?

2013 április 21 9:53 de.72 hozzászólás
Fotó: AFP

Mert, hogy fél, az nem kétséges. Elsőbben is, Gyurcsány Ferenctől. Orbán mind jellemben, mind termetben nem képes elviselni a vereséget, így bosszút esküdött. Több módon akart fogást találni ellenfelén, de ez idáig nem sikerült neki, így maradt számára a vérgőzös fenyegetőzés, pedig az a félelem jele. Sebaj. Majd megtalálja a módját, akad elég darabontja, aki segít neki. Még filmet is csináltatott róla, Balog páter beruházásában. Kérdés, hol fogják vetíteni, és hányan nézik meg? Vagy ingyé lesz a jegy? De addig is: Ki az? Mi az? Vagy úgy! Fordulj be, és aludj, Uram, Viktor király, Gyurcsány az, majd odébb áll, Ő […]

Read more ›

Magyarország jobban teljesít…plakáton, persze.

2013 április 17 4:43 du.63 hozzászólás
Fotó: miniszterelnok.hu

Haladok befelé a Fóti úton a reggeli csúcsban, és Budapest határától kezdődően már rám is reccsennek az állam vizuális harsonái, óriás plakáton hirdetve, hogyaszongya: Magyarország jobban teljesít! Most tekintsünk el attól, hogy a rosseb se kérdezte, és egyenlőre ne foglalkozzunk az államilag oda hazudott bizonyítékokkal, hanem foglalkozzunk az alapkérdéssel: minél jobban? A Vasedénynél? Mert az valahogy kimaradt a lényegből. Ők azt sulykolják: jobban teljesít. Te meg, ha elhiszed, megérdemled a sorsodat. Persze, lehet emúttnyócévezni, mert állítólag annál jobban teljesít, habár a Fiúk semmi ilyesmit nem vettek tervbe, ráadásul – nagyon helyesen – be sem ígértek. Csak hát, az ilyen bizonykodás […]

Read more ›