Articles by: Kerekes Sándor
Budapesten nevelkedett, mérsékelt sikerrel. 1976 óta Torontóban él, pénzügyi szakember. Irásaiban történelemmel, politikával és közgazdasági kérdésekkel foglalkozik. Kedvelt műfaja a polémia. Az elmult tizenkét évben reszt vett a torontói magyar közösség, a Magyar Ház életében, különös tekintettel a legutóbbi hat évre, amikoris igyekezett a vezetőség kétes tevékenységével szemben a tagság érdekeit megvédeni. Történelmi vizsgálódásai többnyire a XIX. es XX századi magyar társadalmi, kulturális és politikai világgal foglalkoznak, gyakran a zsidósággal is kapcsolatban. Budapest szerelmese. A magyar politikai élet szorgalmas megfigyelője, különös tekintettel a jelenleg folyamatban lévő fasizálódási folyamatra.

Minek nevezzelek? Avagy a jámbor antiszemita kiskátéja

2012 augusztus 29 9:28 de.37 hozzászólás
Minek nevezzelek? Avagy a jámbor antiszemita kiskátéja

Zsidóknak, mint mindenki másnak, megvan az a szokásuk, hogy előbb-utóbb meglhalnak, de ellentétben másokkal, gyakran hagynak valamit maguk után és ez a valami, még ha csak emlék is és semmi több, sokáig rezonál, mint csellók megpendített húrjai. Ott vibrál ez a hang a levegőben, vagy valakik emlékezetében néha fájdalmasan, mint például nagymamák esetében, akiknek eltávozása erőszak következménye volt, vagy akár mulatságosan, mit Kohn és Grün esetében, akikről többé soha el nem felejtkezünk. De különös módón, minél megdöbbentőbb és minél fájdalmasabb volt az elmúlásuk aktusa, és erre sok-sok példa akad, annál tovább tart az a vibrálás. Sőt, néha az idő múlásával […]

Read more ›

Hol is vagyunk mi urak?

2012 augusztus 16 1:25 du.26 hozzászólás

Attól tartok, hogy a Kanadai Magyar Hírlap hibát követett el, amikor közölte a gusztustalan Barcsa-Turner Gábor minősíthetetlen levelét. Még akkor is hiba volt az, ha a sajtószabadság nevében, vagy a “pártatlanság” érdekében tette azt. A gyilkos indulatok és a gyilkos különítményesek dicsőitése, mely minden kétséget kizáróan gyűlöletbeszéd és mint ilyen megbocsájthatatlan a kanadai sajtóban, még akkor sem helyénvaló a mi lapunkban, ha azt demonstratív célzattal közöljük. Mégkevésbé érthető a közlése, miutan ugyanakkor a hozzászólások állítólag moderálás után kerülnek csak a lapba. Ebből tehát úgy tűnik, mintha a közles célja éppen a szenvedélyek felkorbácsolása lett volna és ha az volt, akkor […]

Read more ›

Parlamenti riport amelyre nem került sor

2012 május 26 9:42 de.55 hozzászólás
Parlamenti riport amelyre nem került sor

A múlt héten a Parlamentben ismét napirendre került a sokszor tárgyalt, és még többször kritizált media törvény újabb módosítása. Csoda-e, ha nagy volt a csábítás, hogy ott legyek és személyesen beszámoljak arról, hogy miként is történt a dolog. Ottawai barátom, aki nemcsak ismerős a kanadai parlamentben, de közelebb is van hozzá mint én, meséli, hogy gyakran ment az üléseket látogatni. A közönség számára a látogatók karzata mindenkor nyitva áll, bárki bemehet a ház űléseit megfigyelni, mindössze a fémdetektoron kell átmennie és aki előbb jön, az előbb kap helyet. Ez bizony elég egyszerűen hangzik.

Read more ›

Valóban nem kell Kertész Ákos?

2012 március 29 8:15 de.73 hozzászólás
Kertész Ákos

“Nem kell Kertész Ákos a kanadai magyaroknak,” lelkendezik a Magyar Nemzet. A vancouveri Ábrahám Tibor csinos kis csokorba szedve szállítja a lapnak mindazt a nyájas, szeretetteljes törődest, amellyel, szerinte, a kanadai magyarok elhalmozni készülnek az agg írót. A vádaknak se szeri, se száma. Nem elég az, hogy a komisz kommunisták egyik kitüntetést a másik után halmozták ra, most meg Kanadában is akar “üdülni” két évig, persze az adófizetők pénzén, ahelyett, hogy a rengeteg gonosztettéért végre meglakolna. De majd Ábrahám Tibor es a pénzenvett magyar – a Dancs Rózsa – alaposan ellátják a baját, nemhiába vannak kormányzati kapcsolataik.

Read more ›

Károlyi Mihályról – Szolgaföldben nem nyughatnak

2012 március 27 7:50 de.51 hozzászólás
Károlyi Mihályról – Szolgaföldben nem nyughatnak

Mint azt korabeli filmhiradók világosan mutatják, 1918-ban a Károlyit támogató tömegek többszörösei voltak azoknak, melyeket Orbán képes, akár a legjobb napján, összecsőditeni. Nemcsak azért lett az, aki, mert nagy tömegek tamogatták, hanem azért is, mert a levitezlett uri Magyarországon nem volt senki más, aki képes és hajlandó lett volna az orszag bajaival szembenézni.

Read more ›

A tolakodó kisebbség

2012 január 31 6:04 du.78 hozzászólás
A tolakodó kisebbség

Az amerikai Magyar Lobby internetes közösseg, Lipták Béla vezette akciója keretében, levelet küldött Barack Obama elnöknek, azt kifogásolva, hogy Hillary Clinton korábbi, Orban Viktorhoz intézett levele a magyar belügyekbe való illetéktelen beavatkozás, és, hogy az a kormány megbuktatásán ügyködő ellenzék sugalmazására íródott.

Read more ›

A holnap réme

2012 január 17 2:41 du.24 hozzászólás
A holnap réme

A sokéves propaganda kampány és a szűntelen kettősbeszéd ide torkollott tehát. Az Európai Únió nagyvonalúan beleegyezett abba, hogy Orbán Viktor felszólaljon a Magyarorszagról szóló vitában holnap délután. Teheti ezt mintegy az utolsó szó jogán, mielőtt teljesen lenullázzák őt is meg az országot is. Beleegyeztek, annak ellenére, hogy évek óta egyre fokozódó intezítással szónokol az Únió ellen, miközben pénzt kér tőlük.

Read more ›

Orbán adósságelleni harcáról

2012 január 2 9:34 de.28 hozzászólás
Orbán adósságelleni harcáról

Nem szívesen untatom az olvasókat szakmai érdemeimmel, de történetesen éppen közgazdasagi végzettségű vagyok, így valószínüleg nem szorulok rá a Matolcsy-féle délibábos közgazdaságtan “mankójára.” Minden esetre köszönöm az ajánlatot. De lássuk a tényeket!

Read more ›

Köszöntő és ellenvélemény: a köztársaságot megbuktatták

2012 január 1 12:20 du.14 hozzászólás
Köszöntő és ellenvélemény: a köztársaságot megbuktatták

Szabadjon megállapítanom, hogy a Köztársaság korántsem bukott meg, ellentétben a KMH-ban megjelent Gyászjelentés című cikk bevezetőjével.

Read more ›

Néhány szó a torontói Magyar Ház történetéhez

2011 december 15 5:19 du.21 hozzászólás
Néhány szó a torontói Magyar Ház történetéhez

Mint azt Szabó Katalin volt elnök és alelnök a Magyar Ház reputációjáról oly találóan megjegyzi, bizony az nem valami fényes az elmúlt néhány évben. A kiérdemesült elnöknő elmulasztja azonban megjegyezni, hogy ez többnyire az ő munkájának az eredménye. Szabó Katalin és Vaski Gábor, felváltva hol elnökök, vagy alelnökök, hatéves szívós munkával lezüllesztették a Magyar Házat olyan elkeserítő mértékben, hogy azt már csak eladni lehetett, mert a rendbehozatala és az általuk felhalmozott adósságainak a visszafizetése milliós összegekbe került volna, ami persze meghaladta a tagság anyagi képességeit.

Read more ›