Articles by: Búzás Huba
Búzás Huba költő (1935. Medgyesegyháza) jogi diplomája megszerzése után irodalmi folyóiratokban verseket közölt. 1972-ben költőként elnémult. Huszonhárom évi hallgatás után, 1995 tájékán kezd el újra publikálni. Első verseskötete 2000-ben jelent meg Kávéillat címmel, a második 2003-ban Napranéző címmel, a harmadik Hajnali tótágasok címmel 2006-ban. Válogatott verseit is tartalmazó Tépd le a napot című verseskötete 2008-ban látott napvilágot. Amerre a szél fúj című verseskötete 2010-ben futott ki a nyomdából. 2015-ben adták ki legújabb verseskötetét Kúszmászva Európa zsámolyán címmel. A költő verseit számos folyóirat közli. Egyik méltatója írja: "a több évtizedes hallgatásból, néma érlelődésből egyedülálló, sajátos stílusú poézis született". A Magyar Írószövetségből 2012. elején kilépett, de továbbra is tagja a Magyar Írók Egyesületének.

Demokraták koalíciójának esélye Magyarországon

2012 augusztus 24 8:54 de.70 hozzászólás
Demokraták koalíciójának esélye Magyarországon

A diktátor már megbukott, csak még nem tudja. A diktátor – országa, népe, nemzete ellen – politikai és gazdasági kártevéseket követett el. Felelősségre vonását egyre hangosabban követeli a nép. Nem mindenki akarja, de úgy lesz. Emlékezete a történelem szemétdombjára kerül, mielőtt elfelejtjük. Törvényszerű. Ma még itt van, s hogy ne legyen, demokratáknak – polgári és szociáldemokratáknak – akad ez ügyben egy s más tennivalója.

Read more ›

Posztmodern fasizmus Európában

2012 augusztus 8 9:19 de.29 hozzászólás
Posztmodern fasizmus Európában

Társadalmunk köz- és tudatállapotát tekintve napjaink Magyarországán bestseller lehetne – ha közzétennék – az ENSZ által még a múlt században megfogalmazott Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Az abban foglalt jogaik (pl. a szabad véleménynyilvánítás joga, választáshoz, tulajdonhoz való jog, stb.) csorbulását egyre többen ismerik fel, ígénylik védelmét a mindezeket elorzó vagy veszélyeztető érdekszövetséggel szemben. Felismerik: az államhatalom védelmet azért nem nyújt, mert a politikai, gazdasági bűntetteket elkövető érdekszövetség ma már maga az államhatalom.

Read more ›

Hazaárulás vagy hazaszeretet

2012 július 24 9:08 de.143 hozzászólás
Hazaárulás vagy hazaszeretet

„Kik támadják hazánkat és miért?” Úgy bizony, jogos a kérdés. Csak épp a válasz aljas, tényhamisító, félrevezető, amit e kérdésre a félfasiszta diktatúrát építgető magyar kormány és szolgalelkei adnak. A tényszerű válasz más: hazánkat, a nemzetet és jövőjét, a népet és boldogulását maga a kormányzat támadja – két éve már – önös, hatalmi érdekeitől vezérelve. Egyértelmű: hazánk és népe demokráciában akar élni, nem diktatúrában; nem egy maroknyi kisebbség által visszaálmodott horthysta, úri társadalom elnyomó viszonyai közepette. Hazánkat azok támadják, akik hatalmuk megtartása végett önkényuralmat teremtő intézkedéseikkel céltudatosan rombolták le a demokratikus jogállam intézményei fék-ellensúly-rendszerének működését; akik „nemzeti” érzületűnek hazudva magukat […]

Read more ›

Diktatúrák joga az újkori Magyarországon

2012 július 11 1:47 du.19 hozzászólás
Diktatúrák joga az újkori Magyarországon

Ha egy közösség a hazugság zsákutcájába szorul, annak első következménye, hogy nem talál realista és lényeglátó embereket, akikre a maga vezetését bízhatja – mondta valaha máig ható érvénnyel Bibó István. Napjaink magyar társadalma a két éve kormányzó (magát korábban liberális, ma már konzervatív jobboldali pártként meghatározó) politikai alakulat hazugságainak zsákutcájába szorult. Csoda-e, hogy nem találja azokat, akikre vezetését bízhatná? A hazugságok zsákutcáját e politikai alakulat (bűnös vezetése) huszonkét éve – az ún. rendszerváltozás óta – építgeti. Mostanra ütött az óránk: felépítette.

Read more ›