Az eredmény… (a szó után három ponttal)

2016 március 5 7:38 de.26 hozzászólás

Nemrégiben olvastam újra (sokadszor) Lion Feuchtwangernek Az eredmény… című regényét. Ma éjjel – éppen 12 órával a Szabadság téri Hazatérés Templomának náci rendezvénye elleni tüntetés előtt  – levettem a polcról, mert emlékeztem rá, hogy egy számomra fontos helyen könyvjelzőt hagytam benne. Most fellapoztam. Martin Krüger halálánál. Az utolsó gondolatsorát nem másolom ide, tessék megkeresni (Nova-kiadás, 1935., Braun Soma fordításában, 160-166. oldal), de ami utána jön, azt igen:

“Ez volt Martin Krüger utolsó gondolata, amit ki lehet fejezni szavakkal. Mert azután fölemelkedett a csöbörtől. Fuldoklott. Talán kiáltani is akart, Pockorny felügyelőnek, valakinek. De nem kiáltott. Csak kezeit emelte a feje fölé. Azután lebukott, előre, félig rézsutosan és felfordította a csöbröt.

Az eltört csöbör zajt ütött. Pockorny felügyelő hallgatózott. De mivel eltompult ember volt és mert újabb zaj nem következett, még egyet ásított és ülve maradt.

Ott feküdt Krüger, karjaival előre, ingben. A csöbör piszka lassan körülötte folyt, aztán megállt.

Hír szivárgott át, talán Amerikából jött, hogy Krüger kiszabadulása küszöbön áll. Ez azzal járt, hogy sokan ismét foglalkozni kezdtek vele. Műtörténészek írtak róla és véleményeiről. Nők előszedték régi leveleit. Emberek, akik szívesen néztek régi képeket, elolvasták könyveit.

Egy minisztériumi előadó fejét törte, milyen formában lehetne legjobban közzé tenni megkegyelmeztetését. Sokan gondoltak Martin Krüger sorsára, történetére és véleményeire, sok papír és sok huzal, mely a föld körül ment, megtelt tudósítással, gyanúsításokkal, nézetekkel róla és további életéről, mialatt ő kihülve feküdt az odelsbergi sötét zárkában, karjait gyámoltalanul és kissé nevetségesen előrevetve, a felfordított csöbör sarában.”

Vélhetően azért jelöltem meg éppen ezt a helyet a kötetben, amiért mostanában elolvastam, hogy tudniillik a nácizmus keletkezéstörténetét (mert ez a regény az) mindennapjainkkal összevessem. Mindennapjainkkal, amelyek során már-már az igazságszolgátatásba is behatol a politika.

Feuchtwanger öt könyvre bontotta ezt a regényét, az első könyvnek az Igazságszolgáltatás, az utolsónak a Siker címet adta.

Az 1930-ban megjelent, Martin Krüger sorsára fűzött történetnek a címe – Erfolg – szerintem dr. Braun Soma magyarításában helyes, mert noha a német főnév Eredménynek és Sikernek egyaránt fordítható, a kötetben a siker csupán utolsó, maliciózus része az egésznek (hogy tudniilik a Martin Krügerről írt könyvbeli könyv szerzőjének hite szerint a maga művével eléri, hogy hazájában jobbak legyenek az emberek), míg a történet egésze megjósolja, ami majd a német főnév igealakja – erfolgen – szerint bekövetkezik (jelesül a náci birodalom).

AZ EREDMÉNY… (a szó után három ponttal).

A kezdetet – a könyvbeli kezdetet – Feuchtwanger a világháború utáni évek Münchenében láttatja (de nem írja, hogy az első világháború, lévén a másodikról még nem tudhatott), mégpedig a bajor állami múzeum egyik termében néhány hónapig függő

József és testvérei

vagy: Igazságosság

című festményen, amelyen az “alcím is támadóan hatott. A konzervatív újságírók elutasították. A haladók védelmezték a művet, minden lendület nélkül.” Nos, ennek az intézménynek az aligazgatója volt Martin Krüger doktor, akit “fegyelmi úton, alkalmatlanság címén elkergetni ártott volna a város művészi presztizsének és ettől visszariadtak még akkoriban…”, szerencsére az igazságügyminiszternek támadt egy remek ötlete, nevezetesen, hogy pert indíttat ellene. Hamis vád alapján, koncepciós esküszegési büntetőpert, amiért is nem maradhat a tisztségében, s a kép – amely személy szerint az igazságügyminisztert ugyan nem bosszantja, de a kormánynak ellenére van – lekerülhet a falról. Krügert a bíróság hosszabb szabadságvesztésre ítéli. Fiatal csodálója, bizonyos Johanna Krain hiába mozgat meg eget-földet a kiszabadítása érdekében, a művészettörténész a börtönben pusztul el.

Halálának második évfordulóján a róla írt könyvbeli könyv szerzője (aki talán Thomas Mann-t, vagy Bertolt Brecht-et személyesíti meg), amikor a kéziratot nyomdába adja, annak egy másolatát a pert indíttatott egykori igazságügyminiszternek juttatja el. Az meg egy levélben “száraz szavakkal” tudatja az íróval, hogy elolvasta a művét, mi több, látta a Martin Krügerről készült filmet is. Ennyi a siker.

Ezzel szemben a történet korrajza felfedi a huszas évek bajorországi társadalmát, s bemutat olyan eseményeket, amelyek egy évtizeddel később világtörténelmi jelentőségűek lesznek. Bizonyos Martin Kutzner (aki bizonyosan Adolf Hitlert személyesíti meg) megalapítja a náci mozgalmat, majd egy dilettánsan előkészített akcióval (ami bizonyosan az 1923 november 8-ai “sörpuccs”) sikertelen kísérletet tesz a hatalom átvételére.

Ez azért érdekes, mert Hitler későbbi világtörténelmi szerepét a regény írásakor még Feuchtwanger sem ismerhette, csak annyit tudhatott, hogy többé-kevésbé legális eszközökkel törekszik a hatalmat választások révén megszerezni. Mindazonáltal regényében érzékeltetni képes a populizmus, a bűnbakkeresés, az ellenségkép kialakításának, a velük szembeni gyűlölet felkeltésének minden korban létező veszélyeit.

Szereplői kisszerűségük ellenére, illetve éppen ezért alkalmasak arra, hogy a pusztulás szélére taszítsák akár az egész emberiséget.

Mert a világ annak idején – mint a hallgatózó Pockorny felügyelő – eltompultan, és mert újabb zaj nem következett, még egyet ásított és ülve maradt.

Aczél Gábor

Swans Reflecting Elephants by Salvador Dali.

Swans Reflecting Elephants by Salvador Dali.

26 hozzászólás

 • A cikkben említett “náci esemény”:
  “Harmadszor rendezték meg a Nemzeti Népesedési Konferenciát a budapesti Hazatérés Templomában, “Isten ajándéka a magyar gyermek” címmel. Az eseményt Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója szervezte. A Szabadság tér túloldalán ellentüntetést tartottak a “fajvédő konferencia ellen”, ahol felszólalt Zoltai Andrea és Heller Ágnes filozófus is.” (hvg)
  ……
  Zoltai Andrea az Orbán-kormány főtanácsadójának lánya, Heller Ágnes liberális filozófus. Mindketten bevallottan zsidók. Miért fáj nekik ha még több magyar gyermek születik?
  És miért nem határolódnak el a mértékadó zsidók ezektől a gyűlöletkeltőktől?

 • Charlie !
  Szerintem az általad megnevezett két hölgy (Andrea és Ágnes) is megpróbálkozhatna még gyermekszüléssel. Az Ószövetségben erre vannak bátorító példák !

 • Charlie !

  – Az esemény magyar előzménye: az ún.R a t k ó ˙ k o r s z a k ˙ szlogenje: “Leánynak dicsőség, asszonynak kötelesség.”

  – A III.Birodalomban ezt egyszerűbben oldották meg. Intézményesítve, bizonyos szabadságolt katonai alegységeket időnként leány kollégiumokban láttak vendégül…

  És mindehhez nem éltek vissza a templom szentségével, amit még egy ˙ B u d a h á z y ˙ Boldogasszonnyal sem tetéztek…

 • Csarli!

  Ne légy nevetséges! 😀

 • evelin!
  A germán nép míttoszban mégúgy…

 • Vögelein:
  A náci Nmetországban megpróbáltak SS katonákat is tenyészteni.
  Az arra kiválasztott árja és megbízható nőket egy intézményben vonták össze , ahová a kiválasztott “donor” jellegű kiváló testi adottságokkal és szelemi tulajdonságokkal rendelkező SS katonákat vezényeltek egy éjszakai “szolgálatra”.
  Rá kilenc hónapra megszületett a Birodalmi Gyerek , akiket a szoptatás vége felé egyszerűen elvettek az anyjuktól és speciális nevelő-“otthonokban” próbálták jóféle náci harcossá felnevelni.
  Az eredmény több lett mint siralmas.
  Az anyai szeretet hiánya és ezzel párhuzamosan a náci nevelőnők által pici kortól megkezdett katonai “drill” alkalmazása miatt gyakorlatilag idióták kerültek ki ezekből az intézményekből.

 • Vögelein, az hogy te a harmadik birodalommal kelsz és fekszel, az minket nem izgat, nekünk a magyar családok megsegítése az elsődleges cél a Kárpát-medencében, ha tetszik az ellenérdekelteknek ha nem.

 • Csárli:
  TE nem “segíteni” akarsz a Kárpát-medencei (??) magyar családokon hanem uralkodni akarsz a magyar családokon.
  Te mgad állítottad itt hogy “diktatúra-párti” vagy.
  Aztán meg mi közötök van nektek a Kárpát-medencéhez?
  Magyarország tudtommal nem az egész Kárpát-medencét tölti ki.
  Vagy tévednék ?

 • Csárli:
  Lehet hogy “titeket” nem izgat a Harmadik Birodalom, merthogy annak a nézeteit tettétek magatokévá, de normális ember nem tud mellette elmenni szó nékül.
  Pláne akkor , amikor TI , jobberek, visza akarnátok hozni azokat az időket.

 • Gezya, miután emberi hangon írtál szívesen válaszolok.
  A “diktatúrapártiság” -ban nem az elnyomó-kifosztó részt preferálom, hanem a hatékonyságot. A családban, egy sikeres vállalatban, egy vallásban is a diktatórikus berendezkedés segíti a fennmaradást, a túlélést. Ahogy egy jó gazda gyomtalanítja, trágyázza a saját földjét, (az idegen kizsigerelné) úgy művelnénk mi is a Kárpát-medencét.
  Hogy egy Kárpát-medencei hazában ki élne szívesen, azt az emberektől kérdezném meg, meghagyva jogukat az önrendelkezéshez.
  Teljesen hidegen hagy engem a harmadik birodalom, a mai élet, a mai társadalmi kihívások érdekelnek.

 • Charlie !

  Semmi ellenérdekeltség a népszaporulatot illetően. Sőt: Mózes 1:28…
  Csak a jelszavaitok, hivatkozásaitok és a gesztusaitok visszataszítóak. Kísértetiesen hasonlítanak az említett korábbi diktátorbirodalmak néptenyésztő intézkedéseihez. Ráadásképp még ilyen honanyákra, mint Budaházyné hivatkozni, afféle templomi áldásként említve… Hát 😀

 • Vögelein, a kereszt nevében is követtek el borzalmas dolgokat, még sem tagadom meg, dobom el a vallásom. Ez igaz a magyar népesedés politikára is.
  …..
  Legközelebb legyél felkészültebb, se Budaházyné, se honanya nincs, pláne “templomi áldásként említve”, helyesen a Hazatérés Templomának alagsori színházterméről van szó, és Budaházy Eddáról, aki Budaházy Gyuri testvére.

 • Charlie !

  Zoltai Andrea és Heller Ágnes magyarok, max.zsidó származásúak! Mert ki a magyar? Aki annak vallja magát, és erre ezeregy oka van/lehet!

  Heller Ágnes Budapesten született polgári családban, zsidó származású magyar szülőktől!
  Rokonait, hozzátartozóit megölték, ő maga megmenekült a lágerből – és a háború után édesanyjával nagyon nehéz körülmények között élt, az éhezés elől menekítve anyja a szegedi árvaházba helyezte el.
  Állampolgársága magyar!
  Eddig a nagyon szűkszavú tények a születésére, és a származására vonatkozóan!

  Egyébként Széchényi díjas filozófus-esztéta, a Magyar Köztársaság Érdemrend közép keresztjét is megkapta (csillaggal)munkássága elismeréséül. Továbbá,a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, valamint a Magyar Filozófusok Körének(is) tagja, szegény rá is fázott erre, mert ennélfogva találták meg holmi riherongy szarháziak,akik perben hurcolták meg a nevét sok más elismert filozófustársával együtt, minden alap nélkül megvádolva őket nagy összegű pénzekkel való visszaéléssel. Ebből természetesen semmi nem volt igaz, a bíróság mondta ki ártatlanságukat, ám a feljelentő Budai Gyula – Fidesz komisszár – az ítélet ismeretében már nem verte annyira a nyálát, és noha bíróság kötelezte rá, úgy tudom a bocsánatkérés és egyéb megkövetés még a mai napig nem történt meg részéről! Heller számos híres és elismert külföldi egyetemen (is)oktatott az elmúlt évtizedekben, a Szegedi Tudomány Egyetem és az ELTE mellett, ahol jelenleg is tanít esztétikát. Férje néhai Fehér Ferenc szintén filozófus volt. Ennyit Hellerről – mond melyik vonatkozását nem érzed magyarnak?
  Zoltairól nem sokat tudok – de ha Magyarországon született, magyar törvényeknek megfelelő életvitellel bír/t, ide tartozik, itt él, és feltehetőleg itt is adózott magyar állampolgár, de ami a legfontosabb magyarnak is vallja magát, akkor az ég világon senki nem kételkedhet az ő magyarságában – függetlenül vallási hova tartozásától!

  Nem gondolnám, hogy bármelyiküknek is “fájna” a magyar gyerekek születése,annál is inkább, mert Magyarországon magyar gyerekek születnek, még akkor is ha felmenőik származása esetleg roma,zsidó, vagy bármiféle náció, amennyiben magyar állampolgárokról beszélünk!
  Úgy egyébként tudod- e te, vagy a barátaid közül bárki, hogy a dicső határon túli testvéreid közül akiknek a magyar érzelmeire oly nagyon számítotok szavazások alkalmával, nos közülük vajon mennyi a “zsidó származású magyar származású” román vagy egyéb állampolgár ? Vagy a lengyel hazafiak közül akiket annyira vártok márc.15.-én a szimpátia tüntetésre, közülük mennyi a zsidó származású lengyel ? Tök mindegy, mert ők lengyelek, az általad hivatkozott hölgyek pedig magyarok !
  Érthető?
  A templom előtti tüntetés pedig közel sem a magyar gyerekek születése ellen irányult – ennél azért még téged is értelmesebbnek gondoltalak, bár tudom, hogy bizonyos tanok totális átrendeződést képesek előidézni bizonyos agyakban – sokkal inkább a módszer ellen, ahogyan ti meg akarjátok határozni ki a magyar, ki nem, és hogy azon belül kinek hányat kellene szülnie!

  Budaházy Edda – hogy ő ki a fene már nem is érdekel – pedig jobban tenné, ha az ügyben serénykedne, hogy a világra jött gyerekek legalább átlagos szinten meg is érjék a gyermek és ifjú korukat, ne legyenek lépten nyomon erőszak, bántalmazás és éhezés áldozatai, és ne váljanak a rendszer tanulatlan buta tuskó munkanélküli tagjaivá, kvázi áldozataivá!
  Mert,kedves Charlie, nem elég egy gyereket világra hozni, – hanem gondoskodni kell a feltételekről mely az egészséges, normális életet biztosítja minden kisgyerek számára akár zsidó, akár keresztény akár bármi…!
  Felelősen gondolkodó szülők ott, és csakis ott vállalnak gyereket ahol a testi lelki fejlődésüket biztosítani tudják! A gyerek nem dudva, ami az árok parton is megterem és növekszik, elég ha kellő mennyiségű eső esik rájuk !
  Miközben növekszik a munkanélküliség, a létbizonytalanság – tök mindegy mit mond Orbán statisztikája – emberek százezrei vesztik el a munkájukat, a biztonságos jogállamban való hitüket, otthonunknak hitt ócska kis zugjaikat, és családokat lakoltatnak ki beteg gyerekekkel – aközben egy idióta “turbómagyar” gyülevész banda misét mondat a gyermekáldás érdekében – hát ettől még nem szaporodott a magyar! Sokkal de sokkal hatékonyabb módja van ennek – mondjuk, hogy felnőtt felelős polgárként kezelik az embereket, akiknek mise nélkül is kedvük és akaratuk van utódok nemzésére, ha a körülményeik legalább nagyjából megfelelnek ennek az elvárásnak!
  Soha ennyire bizonytalan nem volt egy megszületett gyermek jövője Magyarországon mint ma – soha !

  Apropó! Nem sok közöm van hozzá,de a kéretlen győzködésed eredményeként azért megkérdezném, neked vajon hány gyermeked van ? Mert, hogy ezt a kötelezettséget előszeretettel leosztjátok a hölgyeknek, mintha egyedüli feladatuk lenne! Te, mint a magyarság kihalásáért erőteljes aggódó hazafi, hányat “teljesítettél”, ill hányat tervezel?
  Mert az oké, hogy a mama kelkáposztája meg a fasírtja a legfinomabb – no meg a saját műhely ahol nyugodt munkavégzés után le lehet ülni a gép elé az eszünket osztani, de ettől még nem lesz több a magyar! Ha ezt a kedves Edna megneszeli, jaj neked!
  Ajánlom igyekezz !!!!

 • Budaházy..Budaházy..az nem az a vér-náci aki önmagától elltellve egyszer besétált a Rendőrségre hogy ott hepciáskodjék valami miatt , mire jól ottfogták Alkotmányellenes szervezkedés miatt ?

 • Budaházy az Erzsébet-híd hőse!
  Anno az egyik választás után (2002-ben) újraszámolást követelve lezárta a hidat, semmi következménye nem lett!
  Sándor Mária 10 perces “flesmobját” amikor az eü. érdekében szórólapokat osztogatott 50 ezer forintos büntetéssel honorálták!
  Sajnos nem fogták ott elég jól!

 • Besancon, köszönöm hogy ennyi leütést szántál erre a témára, ami jelenleg az ország legkétségbeejtőbb problémája. Az hogy Heller és Zoltai, az ellentüntetés vezéralakjai – sokadszorra is – zsidók, bizonyára a véletlen műve. Tüntethettek volna tótok, románok, svábok, de egyik se gondolta ezt a konferenciát fajvédőnek.
  ……….
  Azt, hogy fentiek magyar állampolgárok, senki sem vitatja. Azt hogy ők magyarnak vallják magukat elhiszem, de ez a szememben kevés. A magunkfajtának az egyik legfontosabb, hogy a környezetünk, a minket ismerők is magyarnak tartanak-e a tetteink, kultúránk, identitásunk alapján.
  A másik legfontosabb ismérv a magyarságról, hogy szeretné-e valaki, hogy a hazánkban a magyaroknak legyen a legjobb, és tesz is érte.
  Hoppá, ilyenkor már komoly aggályok merülnek fel, hisz emlékszünk még “az idegen szép” nevű liberális kampányszlogenre.
  ……
  “…sokkal inkább a módszer ellen, ahogyan ti meg akarjátok határozni ki a magyar, ki nem,…” felvetésedre, szerinted kinek kéne meghatározni, hogy ki a magyar? Ez a kérdés csak ránk tartozik, nem a bőrszín, a származás a döntő, hanem hogy tolja-e a közös szekerünket és sorsközösséget vállal-e velünk az élet kiszámíthatatlan útjain. Láttunk már olyat, hogy egyesek ide-oda ugrálnak identitásukban aszerint, melyik a kifizetődőbb. Ezek legfeljebb magyar állampolgárok maradnak a szememben.
  ………
  Sajnos ócska hazugság az a liberális beállítás, miszerint az anyagi szűkösség a gyermekvállalás gátja, a németeknél, skandinávoknál még rosszabb a reprodukciós ráta, pedig ott van pénz bőven, ennek ne dőlj be.
  ……..
  Nekem két fiam van és egyelőre két unokám, de a fiaim még csak most “kezdték” társas éveiket.
  ……..
  “az oké, hogy a mama kelkáposztája meg a fasírtja a legfinomabb” Na végre, sikerült valakiben nyomott hagynom, pedig erről már elég régen írtam. A fotelből való észosztást visszautasítom, tevőlegesen veszek részt minden nemzeti dologban, legyen az a Kurultaj, a Magyar Sziget, helyi gazdanap, tüntetés, rovástábla vagy kettőskereszt állítás.

 • Besancon, bárcsak igaz lenne amit írtál, Gyurit harminc nap közérdekű munkára ítélték:
  http://www.origo.hu/itthon/20091203-kozerdeku-munkara-iteltek-budahazy-gyorgyot.html

 • Csárli:
  Zsidózunk? Zsidozgatunk?
  Nana kis antiszemita.

 • Geza!
  Ezzel az antiszemitával nem sértesz meg egy olyan [email protected] alakot aki Budaházyt Gyuriként emlegeti. Csarlinak lételeme az antiszemitizmus – büszke is rá.

 • Voronyezs, el vagy tévedve, engem hidegen hagy, hogy ki micsoda, engem inkább a magyarok sikeressége érdekel. Akik ebben velem tartanak, azt nevezem honfitársamnak.

 • Voronyezs:
  Nem is akarom én őt megsérteni.
  Ha valamit megsértesz, rád is tapad belőle kevéske.
  A szart sem sértegetjük,hanem undorodott röhögéssel átlépjük.

 • Charli 2:02

  Szóval nem házasok… Ezért fogalmaztál hát a gyermekeidről, vagyis a magad ügyében – ez esetben kivételesen – oly finoman, úgymond “társas éveket” (2 unokával), amit viszont a hagyományokhoz oly hű egyház még mindig nem tolerál. Ez viszont számodra, ebben az éppen konzervativ szerepkörben láthatólag egy kellemetlen mellékzönge, ami a biztosan jómagyar fiaidnak már kevésbé az, pláne, hogy te is szimpatizálsz az ilyen modern embertenyésztési elgondolásokkal, mint az a Budaházy lány akit példaképpként tártál ide elénk is… 😀

 • Málnaszőr, természetesen házasok, szép magyar szavunk a házastárs. Ezt jeleztem volna a “társas évekkel”.
  Legközelebb pontosabb leszek.

 • Csárli mondj már öt fajmagyar sikert

 • Geyza, szívesen mondanék, de meg kell ígérned, hogy egy minimális vitakultúrát tartasz, tényekre tényekkel válaszolsz. A felesleges gyalázkodásból inkább kimaradnék. Szóval nagyfiú, vállalod?

 • Csárli:
  Próbálj meg talán gügyörészni a nyeretlen kétévesekkel.