Pályázati felhívás nyugati szorványságban élő magyar fiataloknak

2009 február 5 9:03 de. Pályázati felhívás nyugati szorványságban élő magyar fiataloknak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Állami pályázatot hirdetett meg a magyarországi Balassi Bálint Intézet, mely tíz hónapra szóló ösztöndíjakat nyújt a nyugati szorványságban élő magyar származású fiatalok számára, akik jobban megszeretnék ismeri kultúrális gyökereiket. Kanadában a Canada Hungary Educational Foundation (CHEF) van megbízva a beküldött pályázatok összegyűjtésével és továbbításával.

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

 A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a végbizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2009. szeptember-2010. június).

Az ösztöndíj tartalma (az ingyenes képzésen kivül):

                

 • — 21 000 Ft/hó ösztöndíj,
 • — kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
 • — diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),
 • — a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

 A meghirdetett ösztöndíjas keretszám:  20 fő

 A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje:

 A kanadai (CHEF) címre:      2009. március 25.A New York-i címre: 2009. április 1.

 A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2009. április 30., amelyet követően 15 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.

 A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

 A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:

– kitöltött jelentkezési lap –  csak géppel kitöltött jelentkezési lapot fogadunk el!

– kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,

– önéletrajz,

– tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelvű tanulmányokat végzett, ezek igazolása),

–  társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása másolatban.

 A pályázót érintő költségek:

 • — az utazás költségei,
 • — az étkezés költségei,
 • — nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 18.900 Ft, felsőfok: 19.850 Ft; ECL B2 vagy C1 22.000 Ft),
 • — diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
 • — javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:
 • kb. 250 USD / hó,
 • — tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • — egy belföldi kirándulás (40.000 Ft), egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft), 1.500 Ft kaució az intézeti belépőkártyára, 5.000 Ft kauciós díj az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 1.960 Ft a diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő.)

 A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulási költségek előlegeként befizessen 300 USD-t. A befizetés módja: USA-n belül csekken, USA-n kívül nemzetközi bankutalványon, a Hungarian Scout Association részére. Az átutaláshoz szükséges adatok: Bank Routing #021205376; számlaszám: 154030818. A Szövetség címe: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435). A csekket, ill. az átutalás elismervényét a pályazattal együtt Dr. Némethy Kesserü Judit címére kell küldeni (lásd lent).

Sikeres pályázat esetén a hallgatónak a beiratkozáskor a kirándulási költségeknek csak a fennmaradó részét kell befizetnie.Sikertelen pályázat esetén a befizetett előleget a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére.Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, az előleget a Hungarian Scout Association nem téríti vissza. A tanfolyam, valamint a Balassi Intézet szabályzatainak és a sikeres pályázó által aláírandó szerződés szövege a Teleki Pál Alapítvány, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, illetve a Canada – Hungary Educational Foundation irodájától kikérhető. Az ösztöndíj csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó az általa beküldött pályázathoz mellékel egy nyilatkozatot, amelyben írásban kötelezi magát a tanfolyam elvégzésére; a Balassi Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és Hallgatói Fegyelmi Szabályzatának betartására, valamint az őt érintő költségek vállalására.

 Információ:

 Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)

e-mail: [email protected]

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő-szerda-péntek)

tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451

e-mail: [email protected]

 Vagy Kanadában:

 Judy Young Drache (Canada-Hungary Educational Foundation)

21 McLEOD ST., Ottawa,ON, K2P0Z4, CANADA

Tel.: 613.567.5756

Fax: 613.234.1959

E-mail: [email protected]  vagy  [email protected]

Honlap: www.hungarianpresence.ca 

A pályázati

A kanadai címre:      2009. március 25.

 A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:

 Kanada kivételével bármely országból:

 Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)

1 Washington Square Vlg. Apt. 3L

New York, NY 10012, USA

A kanadai jelentkezők az alábbi címre küldjék jelentkezésüket:

 Judy Young Drache (Canada-Hungary Educational Foundation)

21 McLEOD ST., Ottawa,ON, K2P0Z4, CANADA

 _______________________________________________________________________________

 A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Canada Hungary Educational Foundation (CHEF) honlapjáról angol és magyar változatban, valamint a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma (www.okm.gov.hu) és a Balassi Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).

Comments are closed