El a náci-kezekkel Veszprémtől!

2012 szeptember 9 4:50 du.69 hozzászólás

A JOBBIK – neonáci, ismert magyar rasszista párt (napok óta olvasom szerte az interneten, facebookon, blogokban, az Amerikai Népszava is megírta) – megfenyegette a veszprémi civileket. Mivel veszprémi vagyok, történetesen civil is, nosza felkutattam a kapcsolódó teljes híranyagot, hogy egyértelművé tegyem: mi történik, minek nem lenne szabad megtörténnie városomban, kell-e félnem, vagy megijednem késő?

A Hazai Pálya – szélsőjobboldali ingyenes „közéleti” lap – postaládámba dobott példányából megtudtam, hogy a JOBBIK (az Élet Menetének paródiájaként, azt gúnyolandó!) „Magyar Élet Menete” elnevezéssel fővárosunkban és vidéken országos méretű rendezvénysorozatba kezdett „az elmúlt huszonkét év magyar embereket sanyargató politikája” ellen, a többi között a „cionista” terjeszkedés, a „népirtás”-nak nevezett „cigánybűnözés” miatt, a „halálbüntetés visszaállításáért”, hangoztatva, hogy „a társadalmi akarat rehabilitálta Horthy Miklóst, Wass Albertet: szobrokat emeltek tiszteletükre”, amit azonban „barbár támadások” kísérnek.

Aztán hallottam egy sajtótájékoztatót: a Világos Veszprémért Mozgalom szóvivője arra emlékeztetett, hogy itt (a szomszédos Szentkirályszabadja felől), ezen az úton hajtották halálba a világháború végén Radnóti Miklós magyar költőt és társait náci pribékek. Kijelentette: Veszprém békés megyeszékhely, nem kér a neonáci gyűlölködésből. Vagyis ennek demonstrálására szólítja fel a demokrácia híveit a Mozgalom (több veszprémi civil szervezet és párt, hívő emberek, józan ésszel gondolkodók konglomerátuma) mely felhíváshoz számos szervezet jelentette be csatlakozását: a Buhimvölgyi Baráti Kör; a Demokratikus Koalíció Veszprém városi és megyei szervezetei; a Hit Gyülekezete; a Józan Ész Társaság; a Kádártai Lakosok Egyesülete; a Lokálpatrióták – a Városért Közhasznú Egyesület; a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége – Összefogás a demokráciáért (MEASz) Veszprém megyei szervezete; a Magyar Szocialista Párt Veszprém városi és megyei szervezetei; a Szövetségben Együtt Magyarországért (SzEM) Veszprém városi és megyei szervezetei; a Szolidaritás (MSzM) Veszprém városi és megyei szervezetei.

A demokrácia híveinek e tiltakozása a JOBBIK 2012. szeptember 8-án 10 órára meghirdetett – a fél városon átívelő: a rendőrség által a Haszkovo úti református templomtól az Óváros térig engedélyezett – felvonulása ellen irányult. A szóvivő az ellendemonstráció célját kiemelve hangsúlyozta: Veszprém lakosai nem kérnek a megfélemlítésből, a betiltott egyenruhásokból, a paramilitáris szervezetekből, az antiszemitizmusból, rasszizmusból. A kétórás forgalomlassító békés ellendemonstrációt a Mozgalom 8 órára tűzte ki azzal, hogy a félpályás útlezárások a város hét bevezető útján kell akadályozzák a város békéjét fenyegető neonácik bevonulását, fél 11-kor pedig a színházkertben, a könyvtár melletti emléktábláknál – az uniós köztársasági elnökök által elültetett fák között – gyülekező demokraták néma főhajtással emlékeznek meg a köztársaságról. (A szervezők elnézést kértek a közlekedőktől a félpályás útlezárásokkal okozott átmeneti kellemetlenségek miatt.)

A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ugyancsak nyílt levélben fejezte ki tiltakozását a neonácik indulatokat gerjesztő tervezett felvonulása ellen, amely Devecserben is tettlegességig korbácsolta a gyűlölködést. Levelében hangsúlyozta: Magyarországon a cigányság több generációja van jelen. Egyes csoportjai többszáz éve élnek itt. Jogosan tekintik hazájuknak. A történelem is bizonyította, hogy szerették, védték, ha kellett életüket áldozták érte.

A JOBBIK veszprémi alapszervezetének elnöke – sajtótájékoztatón is elhangzott – válaszában felháborítónak tartotta, hogy parlamenti pártja törvényesen bejelentett és rendőrhatóságilag engedélyezett rendezvényét félpályás útlezárásokkal próbálják akadályozni. Fenyegetőleg hozzátette: az ellendemonstrálók „vigyázzanak testi épségükre”, merthogy a helyi lakosokat is akadályozzák a közlekedésben.

A nyilatkozat-özön folytatódott. Hanti Vilmos, a MEASz és az Ellenállók Nemzetközi Antifasiszta Szövetsége (a FIR) elnöke üdvözölte az ellendemonstrációt, majd Ady szavaival zárta üzenetét: „Őrzők, vigyázzatok a strázsán!” Végül: „Veszprémi barátaink! Meghajtom fejemet előttetek! Éljen a demokrácia, soha többé fasizmust!” – írta interneten is olvasható levelében.

Egy magát jobboldali demokratának nevező veszprémi polgár szintén közzétette a JOBBIK veszprémi elnökéhez intézett nyílt levelét, melyben kifejtette: a szélsőjobb pártnak joga van ugyan felvonulásokat szervezni, „csak az a baj, hogy a szólásszabadság joga mögé bújva akar olyan világot ránk erőltetni, ahol már nem lenne sajtószabadság”.

Ezek vetületében – amikor tisztességes jobboldaliak is felismerik a nyilvánvaló sandaságot – mélységes csalódottsággal olvastam az LMP megyei politikusainak a helyi újságokban megjelentetett faramuszi állásfoglalását. E szerint: „a JOBBIK egy jogszerűen bejegyzett párt parlamenti és helyi önkormányzati képviselettel. Jogállami keretek között, a jogszabályokat betartva joga van nyilvános rendezvényt szervezni, függetlenül attól, hogy a pártról, annak eddigi tevékenységéről ki mit gondol… az ellentüntetést szervezők kiállását feleslegesen feszültségkeltőnek tartjuk, mintsem a szélsőséges eszmék terjedését meggátlónak.”

Hogy a FIDESZ prominensei nem csatlakoztak az ellendemonstrációhoz, érthető: kezdettől előmozdították a szélsőjobb ordas eszméi terjedését; de, hogy az LMP se veszi észre, hogy ma már nincsenek „jogállami keretek”? Nem tűnik fel, hogy parlamenti (palástolt) diktatúra van? Nem világos, hogy a neonáci párt parlamentbe juttatása nem legitimálja se a párt, se félkatonai szervezetei parlamenten kívüli grasszálásait? Hisz e felvonulások egyetemes emberi szabadságjogaink összességének megtámadására irányulnak. Hogy a kormánypárt ehhez asszisztál, nem meglepő. Asszisztálni akar az LMP is ?

Egyetértünk Andressew Ivánnal, aki blogjában így írt: „Ha az LMP úgy gondolja, hogy teljesen rendben van az, ha egy náci párt tagjai – a jól ismert, szinte minden héten látható és hallható körülmények között, a szinte folyamatosan üvöltözött jelszavaival – annyira szabadon masírozhat, hogy ez maga a kívánatos rend, hiszen őket megválasztották, akkor az LMP vagy nem képes, vagy nem akar valamit észrevenni. Azt, hogy ez a párt akkor sem legitim, ha képviselőket küldhetett a parlamentbe. Azért nem, mert azóta is folyamatosan bizonyítja náci mivoltát. Egy olyan pártot pedig, amelyikről ezt minden különösebb megfigyelőképesség nélkül is tudni lehet, a vonatkozó törvények szerint be kellene tiltani Magyarországon.”

Egyszóval ez történik; aminek nem lenne szabad megtörténnie városomban. A veszprémi demokraták azonban láthatóan nem félnek. Magam is itt ácsorgok a városba vezető egyik út szélén. Vagyunk vagy harmincan civilek a járdán, odébb meg kéttucat gépkocsi (a rendőrség egy-egy helyszínre csak megszabott kvantumot engedélyezett), magyar- és EU- zászlók a kezünkben, táblák, feliratok a gépkocsikon, ilyenek: „El a náci-kezekkel Veszprémtől!”, meg: „Gyilkos eszmék (alatta pirossal áthúzott horog- és nyilaskeresztek) Veszprém eszmél!”, stb. Elgondolkodom: mind a jelenlegi – a jogállam intézményrendszerét lebontó, ill. hatástalanító, tehát antidemokrata – kormányzópárt képviselőit, mind a neonácikat populista szövegek pufogtatásával, magyarkodó jelszavakkal, az ellenfeleket bűnösnek kikiáltó szlogenekkel, történelemhamisító hazugságokkal „tőrbecsalt” választók juttatták parlamenti mandátumaikhoz. Az országot fenyegető veszélyt alig érzékelő, megtévesztett, máig tévedésben tartott polgártársaink tömegei biztosítják számukra ma is e hatalmi pozíciókat. Miért? Bibó István klasszikus diagnózisa jut eszembe: „ a fasizálódásnak, mint szélsőséges deformációnak minden nemzet és minden társadalom ki van téve, ha félelemmel és bizonytalanságérzettel telik el… és politikai tudatát hajlamossá teszi arra, hogy félmegoldásokba és álmegoldásokba meneküljön”. A fasizálódás eme okát nem alkati nemzet-tulajdonságokra vezette vissza, hanem történeti okokból eredeztette.

Nem kell különösebb közéleti tájékozottság annak belátásához, hogy az utóbbi századokban nem demokráciában (azaz mindig valaminő félelemben, fenyegetettségben) élt magyar társadalom politikai tudatát ezúttal egy aljas, félrevezető pártpropaganda szédítette a fasizálódás fél- és álmegoldásaiba. Legfőbb ideje azonban, hogy a politikának tüntetően hátat fordító magyar átlagpolgár szembesüljön az ordító ténnyel: utcáin neonáci félkatonai egységek bakancsai tapossák el maradék szabadságát. Látnia kell az Erdélyi Magyar Ifjak borzonti táborában együtt fényképezkedő Orbán Viktor és Vona Gábor jelképes kézfogását. Úgymond együtt kívánják eltakarítani az útból a demokráciához ragaszkodókat, különösen a „nemzetellenes” szocialistákat és társaikat. Ez a tettenért jelenet legfőbb magyarázata annak, hogy miért is van Magyarországon pl. Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) néven hivatalosan bejegyzett újfasiszta szervezet, és a többi – a kormányzat védőszárnyai alatt tollasodó – neonáci alakulat: Betyárhadsereg, Új Magyar Gárda, melyek egyként szennyezik közéletünk levegőjét.

Tájékozottabb polgártársaink persze tudják, hogy a nyugati jobboldali pártok mely döntő alapkérdésekben haladták meg a magyar jobboldal hagyományait. A legmarkánsabb szembefordulás a világháború előtti és alatti jobboldalisággal az, hogy élesen elhatárolódnak bármilyen szélsőjobboldaliságtól; tudják, hogy az szakadékba visz.

Efféléről szólt a Világos Veszprémért Mozgalom újabb sajtótájékoztatója is, melyen a többi között idézték az Élet Menete Alapítvány Vona Gáborhoz írt elítélő levelét: „magyar élet menetének nevezni egy hungarista rendezvényt… meggyalázza a meggyilkolt zsidó és nem zsidó vallású magyarok emlékét”.

Ezt látszik felismerni az a néhány mellettünk elhaladó autós , aki cukorkászacskót dob a lábunkhoz, aki kikiabál, hogy állítsátok meg őket, vagy csak barátságosan integet. Igen, mindezt felismerte és felismerését vállalja az a félezer főre tehető „tömegecske”, benne sok-sok fiatal, akik a színházkertben az uniós államfők tizenhárom emléktáblája körül sorakoznak fel magyar és uniós zászlóikkal és helyezik el virágaikat – a köztársaságért. Látom, tábla kezükben: „Magyar vagyok! Nem fasiszta!” Van remény. Mennyivel különb ez, mint a HVIM egyik hangadója (2012.aug. 13-án kelt) levelének (amit az emberi jogokért és a demokratikus elvek érvényesítéséért küzdő kanadai magyarokhoz írt) otromba hangvétele: „Ne gyertek vissza!… itt az újnácik és fasiszták fel fognak titeket akasztani… Itt mi vagyunk az urak!”

Talán még nem. Egy város demokratái – példát mutatva a többinek – szót emeltek fasizálódásunk folytatódása ellen. Még nem elegen, de már többen, mint a Veszprémbe kisbuszokon érkezett neonácik. Hogy Vona Gábor és Morvai Krisztina mit mondanak épp most az Óváros téren? Fontos ez? Fontosabb, hogy itt valaki, lámcsak, kiáll és elszavalja Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét. Megható, amint ezeket mondja: „Hogy hallgatunk! a második szomszédig // Alig hogy küldjük életünk neszét… // Itt minálunk nem is hajnallik még”…

Nem, nem! Veszprém fölött ma világosodott és derengeni kezd egész Magyarországon.

69 hozzászólás

 • SZOMORU HOGY UJRA mûködnek a nyilasok a nâcik, szeretnének ujra rabolni,gyilkolni.

 • Reménytelen ország reménytelen harca a megmaradásért.
  Trianon még mindig nem a legutolsó stáció !
  ( Köszönhetően ezeknek a történelmi kövületeknek.)

 • Abban a pillanatban hogy kitör itt a polgárháború ,
  ( addigra már nem nagyon leszünk NATO tagok mert már peddzegetik hogy nem vagyunk odavalóak )
  román , szlovák , szerb és ukrán vagy orosz csapatok fognak ide bevonulni hogy biztosítsák a közrendet. Utána aztán bármi megtörténhet !
  Úgy-e senkinek sincsenek kétségei affelől hogy dicső Hendvédségünk egy nagy kalap szart sem fog érni ezek ellen a sokkal jobban felszerelt és számbeli fölényben lévő alakulatokkal szemben ?
  A rohadt bakkancsosak meg úgy fel fognak szívódni a gyepűiken , mint a hajnali harmat . EZKETŐL semmi sincs távolabb mint megdögölni a hazáért !
  ( Amint hallottam ’45.-ben is széjjel mállottak a Vörös Hadsereg előtt , mint a kutyaszar az aszfalton , heves nyári zápor után.)
  Erős a gyanúm hogy Európa egyszerűen le fog rólunk mondani ! Hiszen eddig se tettünk mást ( utóbbi két évben ) mint bomlasztottuk az Európai Értékrendet !
  Kedves feleim : a megmaradt Dunántúlnyi Magyarország ismét az Orosz Birodalom csatlósává kényszerül .
  Aztán ötven év múlva kezdődik minden előlről.
  ” Amely nép nem ismeri saját történelmét , ismát átélni kényszerül annak borzalmait ”
  ADJA ISTEN HOGY NE LEGYEN IGAZAM !! !!

 • Szemenyei-Kiss Tamás

  Kedves Geyza! – Adja az Isten, hogy tévedjen!…
  Búzás Huba igen találóan, a történelem által bizonyítottan írta le, hogy „egy párt akkor sem (lehet) legitim, ha képviselőket küldhetett a parlamentbe”. – Adolf Hitler is parlamenti úton, tkp. törvényes keretek között ragadta magához a hatalmat, Szálasi nyilaskeresztes pártja is igyekezett (utólag) rehabilitálni az 1944. október 15-i hatalomátvételt… Ugyanakkor, hasonlóan a 2010-ben történtekhez, mindhárom esetben nemzetközi törvényeket sértett meg az NSDAP, a Hungarista Mozgalom – Nyilaskeresztes Párt, és legutóbb a Jobbik Magyarország Mozgalom puszta létezése – az egyéb rasszista, antiszemita, irredenta organizációról már nem is szólva.
  Azt a víziót kétlem Geyza sorait olvasva, hogy adott esetben szlovák, román, szerb, ukrán és orosz csapatok vonulnának be Magyarországra… Ezt az Európai Unió, a NATO – végső soron talán az Egyesült Államok hadereje – akadályozná meg.
  Mindazonáltal Búzás Huba írása (ismételten!) komoly figyelmeztetés hazánk lakossága számára: a Vezérnek semmi sem elég drága ár, ha a hatalmat akarja megszerezni vagy megtartani. Akár milliók élete árán is.

 • Ismerős Búzás Búzás Huba ! Nem mondható el róla , hogy jobb oldali ember inkább Leninista bolsevik a többit nem írom le mert mindjárt antiszemita vagyok !!!!!!

 • Kedves Géza gratulálok , hogy ennyi baromságot le írni miképpen sikerült !! Az egerek nem mászkálnak a falon a szobában ?

 • Jaj annak az orszagnak, amelyiket Buzas- szemenyei-gay-za trio fog megmenteni. Az aztan a szepkilatas!!!??

 • Ahhoz,hogy egy pärt ilyen tàmogatàst kapjon egy orszàgban,valaminek történnie kellett ! A 2/3-os parlamenti többség elött nagy hibàk történtek, csak ezért alakulhatott ki a mostani helyzet ! Nem màsért . Tessenek màr az elemzéshez is eljutni ! A törvényeink nem tiltottàk a Jobbik Parlamentbe jutàsàt. Tehàt közösen kell tennünk,hogy ne erösödjenek,inkàbb gyengüljenek. A rendörséget erösiteni, felhivni a figyelmet az összetüzések lehetöségére a Cigànygàrdàval, a közmunkaprogramok kiszélesitésével a munkanélküliek szàmàra és az egyoldalu „tettes” megbélyegzés felhagyàsàval.

 • A jobbiknak szabad azt csinálni,amit a romáknak nem.Birósági döntés van a bakancsos gárda betiltására.Ennek ellenére,rendőrségi biztositás mellett szadon gyülekeznek,menetelnek és megfélemlitenek.Ugyan akkor a romák által alapitott gárda vezetőjét letartoztatják,pedig még semmit sem tettek és birósági betiltásról sincs szó.Hát mi van itt?kérem.

 • A konkolyt nagyon nehez a buzabol kivalogatni. Ez modszer ami itt folyik(ezeken a lapokon),nem is lehet.
  A konkolyt ismerni kellene.

 • Göllner András

  Kedves Buzás Huba. Gratulálok a cikkedhez és köszönjük a részletes tájékoztatást !! Imáron a Kanadai Magyar Demokratikus Charta nemzetközi szóvivői kapacitásomban is fejet szeretnék hajtani és köszönetet mondani Neked és a Világos Veszprémért Mozgalom összes tagjának, az egyetemes emberi jogok, az emberi méltóság, a jogállamiság védelmében tanúsított bátor, gerinces helytállásotokért. Legyen a Veszprémiek útmutatása irányt mutató példa Magyarország mindazon telelpülésének számára, ahol az uj-fasiszta erők, Orbán Viktor kormányának védő szárnya alatt, durva erődemonstrációkkal, békemenetnek álcázott izomfeszítésekkel óhajtják elnémítani a demokratikus ellenzék hangját. Éljen a Magyar Szabadság, Éljen a Haza !!!!!

 • Felháboritó,hogy a jobbik s igy a gárdálya is büntertlenül masirozhatnak,félelmet keltve!ez csak azért lehet,mert a jelenlegi hatalom segitői!

 • Göllner András! Legközelebb, amikor ismét arra vetemedne, hogy leírja e szavakat „Éljen a Magyar Szabadság, Éljen a Haza”, közben jókat röhög térdeit csapkodva, gondoljon egy jó magas… (MODERÁLVA)… eszükbe fog jutni a sok rágalom, lejáratás amit hazám és nemzetem ellen elkövettek.

 • Világosságot Veszprémben, világosságot Magyarországon a sötétségben! Köszönjük, Búzás Huba a segítségedet értékes elemzéseddel!

 • Kedves moderátor, az akasztófa benne van az akasztófa humorban, hogy lehet egy akasztófát moderálni?

 • Eva Mathe, félsz a sötétben? Vedd le a szemellenzőt – meglátod a fényt!

 • A szerző széles látókörű, rendkívül jó tollú, egyenes gerincű ember. Borsózott a hátam – mint majdnem mindig – mikor sorait olvastam A legjobban az írások összefoglaló jellege tetszik – mint most is – nem hagy egyetlen rést sem azoknak, akik ki akarják kezdeni vaslogikáját. Persze vannak, akik megpróbálják így is, de látványos az a szikraeső, amint éppen lepattannak az ész és szív által épített bevehetetlen falakról az acsarkodók…

 • Szemenyei Tomi
  Amit az előbb vízionáltam az csak egy elképzelhető végkifejlet , de sajnos az egyéb variációk sem valami fényesek.
  ( Pl. az is meglehet hogy , vagy csak sokára avatkoznak és a magyarság szépen kiirtja önmagát. Mint a szírek.)
  Csak annyit tennék hozzá az előző hozzászólásodhoz , hogy könnyen meglehet pont a NATO felkérésére fognak ide bevonulni a szomszédaink. Az oroszok meg ugyebár mindenben benne vannak mostanság.
  Ki tudja ?
  Azt is írtam hogy addigra nyilván kilöknek minket a NATO.-ból. És azt is hogy mivel nem kellünk már Európának , egyszerűen a ruszkiknak adnak bennünket.
  Meglehet vadak ezek az elképzelések.
  De ki gondolta volna 1914 -ben hogy mi lesz a Világháború végén ?

  A Bak féle náci mocskok röfögésére most nem kívánok reagálni.
  Ezeknek hiába beszél az ember.
  Látható hogy egy kukkot sem értenek a mai Magyar történésekből. Mikorra megértik , már késő lesz .
  ( Már a Második Világháború idején is látható volt hogy nem sok jövőjük van , pedig akkor még hadosztályok százaival rendelkeztek. Most meg nincs semmijük. Egy eszme aminek képviselői a semmiből menetelnek a semmibe. De azt nagyon büszkén.)

 • Kedves Dénes Erős! Ön tévedésben van! A magyar törvények bizony, bizony tiltották, és jelenleg is tiltják a Jobbik és a hasonló pártok műkodését. Tekintettel, és különösen a jogi alapra arra, hogy Magyarország is ratifikálta az 1947-ben aláírt Párizsi Békeszerződést, azt a Magyar jogrend elismeri, ugyanis kötelező érvényű. /az más kérdés, hogy Magyarország fittyet hány a nemzetközi szerződésekre/ Így viszont annak ellenére sem lehet/ne/ legálisnak tekinteni egy pártot, ha az éppen a Parlamentbe kerül. Sőt ebből kifolyólag Hitler pártja törvényes keretek közt került hatalomra, ellenben a Magyar Jobbikkal. Nos az eredményeket Ön is látja. Ahol megjelennek ott félelem, gyűlölet, zavar, rasszismus, antiszemitizmus.

 • Jávorszky Te sátánfajzat hát már a bitófával fenyegetődzöl teljesen elment az eszed, Neked csak egy Istened van akit úgy hívnak, hogy Orbán Viktor

 • Miafene van a Nyilas Márival már akasztana mint Parlamentbéli elődje az ötvenhatos kibelezős prosti rém ?

 • Puchert, tudod mitől van a magas vérnyomás? A sok hiábavaló mérgelődéstől amit a humorérzék hiánya okoz. Vigyáz magadra jobban és ne csúfolódj, a te korodban az csúnya dolog.
  Akasztófát írtam és nem bitófát. Az a különbség a kettő között,hogy a bitófára kimondottan, csak embereket akasztottak, de az akasztófára pl. kabátot is lehet.
  És ne forgasd ki a leírt szavaimat, ahol azt írom „gondoljon, egy jó magas”, vagyis, hogy képzelje el, de nem azt, hogy én akarnák bárkit is felkötni, vagy talán azt kívánom valakinek.
  Orbán, de más földi halandó nekem nem Istenem, ne beszéljen butaságot!

 • Végre történt valami cselekvően is! Repes a szívem a boldogságtól! A leges legmélyebb tiszteletem minden veszprémi résztvevőnek! Nagyok vagytok! Ti valóban a hazátokat szerető, magyar hazafiak vagytok!
  Köszönet a szerzőnek a beszámolóért! Búzás Huba Úr! Ön egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó ember!
  Őszinte híve
  A parittyás

 • Kedves Geyza!

  Egy valamiben tevedtel, ahogy irod, hogy:

  „( Amint hallottam ’45.-ben is széjjel mállottak a Vörös Hadsereg előtt , mint a kutyaszar az aszfalton , heves nyári zápor után.)”

  Nem a zapor utan mallik szejjel, hanem a zapor kozben. 🙂

  Udv;
  Moshe

 • Oh… ja… elfeledem, hogy szereny velemenyem szerint Magyarorszagon ma senkinek sem erdeke a polgarhaboru, ennelfogva nem is lesz olyan. Hacsak nem, szokas szerint, kivulrol penzelik es fegyverzik fel azt a tarsasagot, aki ezert, vagy azert kakaskodni akar.

  De nem latom be, hogy manapsag Iranon kivul ki es miert tamogatna a Jobbikot ennyire, vagy ki lenne az az orult kulfoldi, aki a magyarorszagi ciganysagot fegyverezne fel? Fegyver nelkul pedig nem nagyon megy manapsag meg egy kis polgarhaboru sem.

  Mas szavakkal mondva, azzal biztatnam a kalandvagybol Magyarorszagon maradt magyar allampolgarokat, hogy ne trottyoljanak be, nincs akkora baj, mint amekkorara nehanyan felfujjak.

  A moderalassal kapcsolatosan, ha lehetne egy javaslatom: Ha mar moderalni kell egy irast, akkor miert nincs az egesz letiltva, ugy ahogyan van? (Na ez egy kerdesre sikeredett…)

  A Kovacs Eva pedig feltehetoen Magyarorszagon, vagy valahol mas europai orszagban elhet, igy nem tud rola, hogy Amerikaban is engedik a nacikat vonulgatni, legalabbis Washington allamban. Egyszer volt szerencsem a Zsido Vedelmi Liga kereteiben ellenfelvonulast elkovetni a Spokane nevu washingtoni varosban. Ugyhogy nem kell azert annyira beijedni, Magyarorszag amerikai stilusu demokraciat kovet. Itt Kanadaban pl ilyet nem engednek meg sehol sem. Az amerikai demokracia az antidemokratikus eroket is hagyja „uzemelni”, amit en sem ertek meg pontosan, mert mara mar a fejukre nottek, lasd Sas elvtarsat (Barack Black Eagle).

  A cikkhez is hozzaszolva: Ez teljesen varhato volt Veszpremtol, mert az anyukam ott nott fel. 🙂

  Na es a jovot illetoen ajanlanek valamit, de elotte hadd mondjak el egy „szivhezszolo” tortenetet. Valamikor reg a British Columbiaban levo Okanagan Volgyben laktam, ahol van egy nagyon kis cukifalat kisvaros, Penticton nevvel. (Ha lenne penzem ott elnem le a hatralevot.) Evente megrendeztek az ugynevezett „Oszibarack Fesztivalt”, ami sokaig normalis kertek kozott folyt le, de aztan az egyik evben nagyon csunya csatahoz vezetett a rendorok es Vancouver-bol erkezo huliganok kozott, persze kozben betordeltek a „forradalmarok” az osszes uzlet minden ablakat, fosztogattak… stb. Nnnna, erre mit csinaltak a rendorok a kovetkezo evben? Kihirdettek, hogy aznap be fog zarni minden alkoholt arulo bolt, es a Vancouver-bol jovo „forradalmarokat” meg Peneticton elott 20 kilometerrel mgleptek, megallitottak (mindenkit, nem csak a bunkokat) es akinel volt alkohol, azt elkoboztak. Utana bemehettek Pentictonba, ha meg mindig akartak. Es mi lett a vege? Nem volt cirkusz!!!
  Na, ennek a peldajara en Veszprem varosi rendorsege helyeben megallittattam volna minden befele jovo forgalmat aznap, es ha valaki naci egyenruhaban jon, vagy benne van a komputerben, mint Jobbikos vagy masfele naci, akkor azt mindjart vissza is forditjuk, hogy menjen szepen haza es otthon habozzon. Hat nem egyszeru?

  Udv;
  Moshe

 • Szép ez az oldal még mindig. Szánalommal és egyben csodálkozással kísérem, ami itt folyik. Már rég nem szóltam hozzá egy cikkhez sem, és most sem fogok túl sokat beszélni. A minap egyik ismerősöm összefoglalta pár szóban:
  A baloldalnak a jobbik náci, a jobboldal felhasználja a jobbik ötleteit, a náciknak a jobbikosok kommunisták. Tehát a jobbik az igazi középút.
  Figyeltem és vártam mikor lesz hír arról, hogy kb. 1000 romát visszadeportáltak Kanadából. Figyeltem és vártam mikor lesz hír abból, hogy Mo-n egy Terrorista – magát ezredesnek nevező – pénzt nyúl le a saját fajtájától, hogy az öreg néniket lövöldözhesse az utcán, ha a rablás során nem tud elég pénzt zsákmányolni. Természetesen büntetés nélkül megúszta. Erről sem volt hír. Nem volt hír, hogy egyre több fiatal hagyja el Mo-t, mert nem kapnak itthon munkát. Nem volt szó arról, hogy az Orbán-Gyurcsány páros hogyan vágta tönkre 20 év alatt az országot.
  Nem fogok erőlködni most sem és értelmi vitát sem fogok folytatni olyanokkal, akik ezer éve elhagyták ezt az országot. Legfőképpen nem, ha ők próbálnak nekem dirigálni, hogy én itthon hogyan éljek. Éljetek boldogan, vagy megalázottan Kanadában. Azt csináltok, amit akartok, de a magyarság sorsába innentől kezdve szerintem jogotok nincs beleszólni… Főleg ilyen stílusban…
  És igen… nem érdekel a véleményetek… és szerintem ezzel sokan mások is így vannak… Haza lehet jönni, itt élni, segíteni az ország előrejutását egy hajóban, akkor is nehezen fogom elfogadni, hogy üresfejűek mit magyaráznak, de akkor legalább meghallgatlak titeket.

  További szép napot! Az ilyen cikkek megírása helyett, pedig többet ér, ha főztök egy levest. Annak legalább van tartalma, ha jól csináljátok.

 • Hát Ripli…nem is nagyon hiányoztál…Isten tartsa meg e kivételes jó szokásodat.
  Márminthogy békén hagysz minket az okosságaiddal .

  Hehehehehehehehe Nyilaskismariska és a humorérzék….ezen a normális ember valóban felröhög.
  Persze csak kínjában…

 • Na, ennek a peldajara en Veszprem varosi rendorsege helyeben megallittattam volna minden befele jovo forgalmat aznap, es ha valaki naci egyenruhaban jon, vagy benne van a komputerben, mint Jobbikos vagy masfele naci, akkor azt mindjart vissza is forditjuk, hogy menjen szepen haza es otthon habozzon. Hat nem egyszeru?

  Udv;
  Moshe

  Szerző: Moshe Akiva | szeptember 11, 2012, 7:42 du.Senkit nem láttam ss egyenruhában,ugyan ezt gondolom megtennéd a zsidóval,cigánnyal a roma gárdával,és a liberálissal is.

 • Szerző: Cupidó | szeptember 12, 2012, 2:30 du.

  Kedves Cupido, nem tartom nagyon valószínűnek.:)
  Moshe csak annyira „demokrata”, amennyire az érdeke úgy kívánja.

 • Szerző: László Ripli | szeptember 12, 2012, 2:58 de.

  Kedves László Ripli, én kifejezetten hiányolom a hozzászólásait, mert amint ezt már egyszer megjegyeztem, az egyetlen értelmes beszélgetőpartner volt itt Ön, a „másik oldalról”.
  Őszintén sajnálom, hogy csak ritkán van itt jelen, de gondolom, hogy ennek is nyilván megvan az oka, merthogy véletlenek nincsenek.
  Tisztelettel
  dakota

 • Kedves Cupido!

  Kerded: „ugyan ezt gondolom megtennéd a zsidóval,cigánnyal a roma gárdával,és a liberálissal is.”

  Hat ha ezek is azert vonulgatnak amiert a Jobbikos, Gardas, Betyarsereges orultek vonulgatnak, akkor veluk is ugyanigy bannek.
  A Jobbik viszont nyiltan kijelenti, hogy oket csak egyszer valasszak meg, utana mar nem lesz demokracia. Miert engednem ezeket vonulgatni, miert ne tiltanam be a partot, miert ne tiltanam el a tagjait egy eletre a politikai jogaiktol?

  Udv;
  Moshe

 • „Tehát a jobbik az igazi középút.” Ez a Ripli frankón hülyébb mint a sok évi átlag!

 • Cupidó te olyan betegesen demagóg vagy, hogy az már fáj! Ráadásul konkrétan funkcionális analfabéta szindrómád van. Valóban nem láthattál senkit SS egyenruhában, csak gárda egyenruhában ami pont ugyanolyan náci szellemiségben fogant mint az SS-é, az SA-é, stb, de hogy ezt magyarázni kell, az tényleg abszurd! És mégis mikor láttál zsidókat, liberálisokat, cigányokat alakzatban, egyenruhában felvonulni, rasszista jelszavakat skandálni, lincshangulatot teremteni. Ne menj már ennyire szembe a normalitással! Orbán hívőként sem muszáj konkrétan hülyének lenni, de te a jobboldali hosszá szólók magukat lejárató átlagához képest is hajmeresztő irracionalitással rikoltozol hozzá állandóan. Mond kérlek te régóta állsz kezelés alatt?

 • Kedves Parittyas!

  Nem hinnem, hogy a Cupidonak orvosi kezelesre lenne szuksege. O csak magaval hozta ide a jo kis kommunista attitudot, vagy mar eleve Magyarorszagon ragadt es meg egyelore nem tud szabadulni tole, ezert nem tudja, hogy mi a kulonbseg a felfasiszta kommunista diktatura es a demokracia kozott.

  Hulyezesbol nem fogja megtanulni…

  Udv;
  Moshe

 • Kedves Cupido!

  Kerded: “ugyan ezt gondolom megtennéd a zsidóval,cigánnyal a roma gárdával,és a liberálissal is.”

  Hat ha ezek is azert vonulgatnak amiert a Jobbikos, Gardas, Betyarsereges orultek vonulgatnak, akkor veluk is ugyanigy bannek.
  A Jobbik viszont nyiltan kijelenti, hogy oket csak egyszer valasszak meg, utana mar nem lesz demokracia. Miert engednem ezeket vonulgatni, miert ne tiltanam be a partot, miert ne tiltanam el a tagjait egy eletre a politikai jogaiktol?

  Udv;
  Moshe

  Szerző: Moshe Akiva | szeptember 12, 2012, 10:48 du.Tisztázzunk valamit miért is vonulgatnak a ” Jobbikos, Gardas, Betyarsereges orultek „?

 • Kedves Moshe!
  Bár megfogadtam, hogy neked többet nem válaszolok mióta alaptalanul, és roppant sértően lerasszistáztál, aminek az okát nem is értem, és senkitől de tőled pláne nem vártam volna, de erre nagyon kíváncsi vagyok mit értesz félfasiszta kommunista diktatúra alatt. Szerintem egy rendszer nem lehet csak félig fasiszta, egy szélsőség nem lehet kicsit enyhébb…, és ha fasiszta nem lehet kommunista. Ahogy az észak nem lehet egyben dél is, mert ez a két ellentétes pólus. Illetve még az sem, mert a kommunizmus kiinduló, marxi gondolata nem volt sem szélsőséges, sem diktatórikus, sokkal inkább az emberiség történelmének leghaladóbb, legemberibb társadalmi berendezkedését vázolta fel, más kérdés,hogy a szovjet típusú gyakorlati megvalósulása, ööö, nos, talán elkövetett itt-ott hibákat, de hát mi is csak emberek vagyunk! 🙂
  Üdv!

 • Nem tudtátok? A magyarok nagy része még a kormány is antiszemita,neonáci és rasszista.Kezdjük elösször az antiszemita ,neonáci országgal.Magyarországon van az egyik legnagyobbés egyben legszebb zsinagóga a világon.Európában nincs még egy olyan ország ahol minden évben /már tizedik alkalommal/ rendeznek több mint egy hetes Zsidófesztivált.Nem kevés állami támogatásban részesül a MAZSIHISZ és több kultúrális szervezet is.A legutolsó ismert adat szerint még harmincezren sem xallották magukat zsidónak.Kissebbségi elismerésükhöz sem tudták összeszedni még a kellő aláirások felét sem.Nem is kell mivel Magyarország állampolgárai még akkor is ha más a vallásuk.Csak az uszitást nemR szeretem sem az egyi sem a másik oldalról.Különben csak az fél akinek van miért félni.Tudtommal a Jobbikosok bármennyire is nagy a szájuk még nem bántottak zsidót vagy zsidó közösséget.Rasszizmus az az kissebbség elleni gyűlölet.Magyarország lakossága annyira kevert,hogy azon a talán par száz /,de lehet hogy még atizede sem /családfailag Magyarnak visszavezethető emberen kivül mindenki egy kissebbséghez tartozik még ha nem is regisztráltatta magát akkor is.Most akkor melyik kissebbségek nem szeretik a közel hatszázezres Roma etnikumot?Miért is nem?Több mint száz Roma szervezet részesül jelentős anyagi támogatásban a költségvetésből már hosszú évek óta.Ezek a milliárdok hova tünnek?Ennek kellene egyszer utánnanézni.

 • Szerző: Topapó | szeptember 13, 2012, 4:42 du.

  „Most akkor melyik kissebbségek nem szeretik a közel hatszázezres Roma etnikumot?Miért is nem?Több mint száz Roma szervezet részesül jelentős anyagi támogatásban a költségvetésből már hosszú évek óta.Ezek a milliárdok hova tünnek?Ennek kellene egyszer utánnanézni.”

  Remek kérdés, Topapó.

 • Találtam jó kis cikket , ami a témához kapcsolódik.A DKP oldalán.
  Ide idézném engedelmetekkel.
  ( Jobbárok véleményét meg le@arom )

  A Demokratikus Koalíció független képviselőinek előterjesztése szerint a jövőben „nem minősül békésnek a rendezvény különösen, ha a résztvevők egyenruhát vagy egyenruhára emlékeztető egységes ruházatot viselnek, illetve alakzatban vonulnak.”

  A módosítás szerint a rendőrség nemcsak ekkor oszlatja fel az eseményt, hanem akkor is, ha a gyülekezési jog gyakorlása megfélemlítő vagy erőszakos összecsapással fenyeget.

  A javaslat indokolása szerint „Magyarországon az elmúlt években félkatonai alakulatok jöttek létre, amelyek a második világháború előtt és alatt működő félkatonai szervezetekre, köztük nyilas rohamosztagokra emlékeztető jelképeket használnak, jelszavakat hangoztatnak, egyenruhákat viselnek. Míg korábban ezek a félkatonai alakulatok csak bizonyos szélsőséges eszméket hirdettek, újabban vonulásaik célja mindenekelőtt a települések roma lakosságának megfélemlítése. Az effajta felvonulások visszaélést jelentenek a gyülekezési joggal, sértik a polgárok és csoportjaik emberi méltóságát”.

  A DK javaslata nem változtat a hatályos szabályozás azon alapelvén, hogy az állam a gyülekezés jogát nem korlátozhatja azok tartalma szerint, de értelmezi a gyülekezés békés, illetve nem békés jellegét, és tiltja a gyülekezés olyan módját, amelynek rendeltetése a polgárok és csoportjaik megfélemlítése.

 • Ez egy a demokratikus útra visszavezető előterjesztés. Nem fogják elfogadni mert ellentétes a demokráciát felszámoló kormányzati törekvésekkel. Ilyen országban élünk…

 • Persze hogy nem fogják elfogadni !
  De ilyenek sokaságát kell beterjeszteni , hogy az ucca embere ( már ha eljut hozzájuk ) láthassa hogy mit akarnak !

 • Így van! Ez volna a lényeg, meg kell értetni az emberekkel, van kiút a sötétségből!

 • Kedves Cupido!

  Miert vonulgatnak a Jobbikos, Gardas es a tobbi orultek?
  Tobb oka is lehet. Legfontosabb talan a ciganyok es zsidok megfelemlitese. Gondolom, hogy reklam celbol is vonulgatnak, hogy minel tobb anti-demokratikus szemelyt talaljanak soraik feltoltesehez.

  Itt nem annak a kerdesnek kellene allnia, hogy miert vonulgatnak a fasisztak, hanem hogy miert engedik meg egy demokratikus tarsadalomban, hogy egy anti-demokratikus gittegylet vonulgasson? Miert nem oszlatjak fel ezeket a gittegyuleteket es zarjak ki a tagjait a politikai eletbol?

  Udv;
  Moshe

 • Kedves Parittyas!

  En nem teged rasszistaztalak le, hanem azt a tortenetet, amit ideztel. Ha nem erted, hogy miert rasszista egy olyan tortenet, ami az arabokat mind tolvajoknak, rabloknak tekinti, mas nepeket pedig ugyanigy en bloc valami masnak, akkor kernelek hogy vizsgald meg azt a kijelentest, „a zsidok mind lustak es kapzsik”. Ha ez nem tetszik neked, akkor felteszem, hogy a Talmudbol idezett (es kicsit kiforgatott) tortenet sem tetszik neked.

  Hogy miert felfasiszta a kommunizmus? Igazad van tkp, nem annyira felfasiszta volt a szovjet es a magyar rendszer (vele egyutt), hanem inkabb teljesen fasiszta. Kerlek, ne keverd ossze a fasiszta kifejezest a naci kifejezessel!
  Minden olyan kozponti iranyitasu rendszer fasiszta, ahol ugyan meghagyjak a valasztasok lehetoseget, de valojaban ez csak kirakatbaba a hulyegyerekeknek. Erosen cenzurazzak a mediat, es a gazdasagi rendszert teljes kontrolljuk ala teszik, mindent ok szabnak meg mindenkinek. Katonasag es felkatonai szervezetek tartjak fenn a „rendet”.
  Csak azt ne mondd, hogy a Rakosi es a Kadar rendszer nem volt ilyen!

  Udv;
  Moshe

 • Kedves Topapo!

  Hova tunnek a tamogatasok? Megmondom en.

  Ugyanugy tunnek el nyomtalanul, mint azok a dollarmilliardok, amiket 1964 ota zsebel be a PFSZ (Molesztinai Felszabaditasi Szervezet). Az ENSZ altal kuldott dollarmilliardok eloszor Arafat elvtars kezen mentek keresztul, akkor is, amikor Tuniszban dekkolt, es aztan o osztotta ki a penzt az arab „menekulteknek”, akik Libanonban, Sziriaban es kesobb Izraelben (is) es mashol eltek. Persze ez a penz nem volt eleg, ehhez meg evi tobb milliard dollart kapott kulonfele orszagok kormanyaitol.
  Ez a menekultugyi dolog olyan lukrativ, hogy meg ma is vannak menekult taborok Gazaban (ami teljesen arab kontrol alatt van) es a „West Bank”-en is. Miert ne? Az ENSZ milliardokat fizet nekik, van mit lenyulni.

  Hozzatennem, hogy amikor en voltam menekulttaborban, a csaladomra (negyunkre) az ENSZ 26 000 dollart adott egy evre, amit az Osztrak allam kapott meg, Mit gondolsz, mennyit koltottek ebbol mirank?

  Itt, Kanadaban, a federalis allam fizeti az indianokat, ha a rezervatumban maradnak. Ott is a torzsfonok hatarozza meg, hogy ki mennyit kap. Par eve lebukott az egyik torzsfonok, aki evente 8-10 alkalommal jart a Karib Tengerre luxus hajokazni, mikozben nehany indian gyerek a rezervatumban a kuszobot ette.
  Raadasul itt Albertaban, ahol en lakom, az olaj-vallalatok is adnak az indian torzseknek penzt. Egyik-masik torzs olyan gazdag, hogy sajat kaszinokat, hoteleket nyitnak. Az egyik ilyen rezervatumban jartam nehanyszor. Asszem eleg sok magyar polgar megirigyelne azokat a hazakat, amikben laknak, de meg igy sem elegedettek, szerintuk meg mindig csalnak a penzzel… ami szerintem igaz is lehet.

  Tehat nem kell izgulni, korrupcio mindenhol van es lesz is, amig az ember-allat csordaban el.

  Udv;
  Miklos

 • Elfeledem majdnem, hogy minden kedves zsido olvasonak L’Shanah Tovah Tikatevu!
  Csupa jora legyetek beirva! 🙂

  Udv;
  Moshe/Miklos

 • Tisztelt hozzászólók! Mindenről,pláne a rasszizmusról összeirkáltok tücsköt-bogarat.Kiváncsi lennék rá,hogy a levélirók közül Ki vagy kinek a családja lakott nem cigányként a cigánysoron? Nem kell olyanoknak osztani az észt akik még nem voltak ilyen helyzetbe.

 • Kedves Cupido!

  Miert vonulgatnak a Jobbikos, Gardas es a tobbi orultek?
  Tobb oka is lehet. Legfontosabb talan a ciganyok es zsidok megfelemlitese. Gondolom, hogy reklam celbol is vonulgatnak, hogy minel tobb anti-demokratikus szemelyt talaljanak soraik feltoltesehez.

  Itt nem annak a kerdesnek kellene allnia, hogy miert vonulgatnak a fasisztak, hanem hogy miert engedik meg egy demokratikus tarsadalomban, hogy egy anti-demokratikus gittegylet vonulgasson? Miert nem oszlatjak fel ezeket a gittegyuleteket es zarjak ki a tagjait a politikai eletbol?

  Udv;
  Moshe

  Szerző: Moshe Akiva | szeptember 14, 2012, 8:14 du. Miért nem oszlatják fel őket?Ugyan abból az okból hogy hagyják hogy megalakuljon a roma gárda!3600-al több rendőr van állományban az meg a viccegylet,a cigányok lepofozzák őket képtelenek hatásosan fellépni a bűnözés ellen akkor vonuljon a gárda.

 • Kedves Cupido!

  Nekem van egy olyan erzesem, hogy a cigany-garda a magyar garda utan es onvedelembol alakult meg.

  Ugyanakkor fel merem tetelezni meg igy ismeretlenul is, hogy a cigany garda nem abban tori a fejet, hogy megdontse a demokratikus rendszert Magyarorszagon. Ugyanezt a Jobbikrol es vele szoros kapcsolatban levo mas gittegyletekrol mar nem lehet elmondani.

  Udv;
  Moshe

 • Kedves Moshe!
  A társadalom tudományok, így a történelem tudomány egyik alapvetése, hogy egy történelmi esemény, korszak megítélésének objektivitása, igazságossága egyenes arányban növekszik az eltelt idővel. Sok francia történész állítja, hogy a francia forradalom (1789!!) hatásainak, értékeinek objektív vizsgálatához még mindig nem telt el elég idő. A rendszerváltás óta eltelt alig több mint húsz év, pláne annak kaotikus és mostanában egyre kevésbé normális politikai, ideológiai, társadalmi viszonyaival, kizárja , hogy a társdadalom tudományok művelőiben, és általában a magyar társadalom egészének köztudatában valós értékelés alakuljon ki a kádár-rendszerről. Vannak akik túlzóan felmagasztalják, és a jobboldal szinte teljes egésze, a beléjük sulykolt fanatikus gyűlölettől vezérelve, vagy szimpla ostobaságból a fasizmussal egyenrangú diktatúrának minősítik. Ne feledd szavam, reméljük még megéljük, 20-30 év múlva egész másképp fognak vélekedni róla mikor a magyar társdadalom is, legyünk pozitívak és bízzunk benne így lesz, eljut a szellemi, politikai, és gazdasági kiegyensúlyozottságnak az európai jóléti társadalmak szintjére. Ma még erről gyakorlatilag képtelenség vitatkozni. Te például akit nem tartok sem ostobának sem szélsőségesen gyűlölködőnek, nyilván személyes okokból, abszolút megvetéssel tekintesz erre a korszakra, a bolsi, kommunista szavakat szitokszóként használod. Én viszont úgy gondolom, hogy a Kádár rendszer minden hibája mellett, amelyek az adott politikai környezet korlátozott és szigorúan felügyelt mozgásteréből fakadtak, Magyarország kétezer éves történelmének legkiegyensúlyozottabb, legélhetőbb, leghaladóbb, egyszóval legpozitívabb korszaka volt. Nem volt még egy olyan magyar államférfi aki emberségéből, erkölcsi, morális értékrendjéből fakadóan annyira a népéért, és a népének élt volna mint Kádár. Mai megítélése, főleg az 56 utáni megtorlások kapcsán, hogy véreskezű diktátor volt, vérlázító ostobaság, ahogy 56 mai magasztos értékelése is túlzó, hamis és sokszor hazug állításokat tartalmaz. Az idő ezeket egyenesbe fogja hozni, objektívvá fogja tenni, bár lehet azt mi már nem érjük meg. Szóval kedves Moshe abszolút ellentétes véleményt képviselünk a boldog béke időkről, és biztos, hogy nem is tudjuk erről egymást meggyőzni!:)
  Üdv!
  A parittyás

  Légy jó évre beírva és bepecsételve! 🙂

 • Kedves Cupido!

  Nekem van egy olyan erzesem, hogy a cigany-garda a magyar garda utan es onvedelembol alakult meg.

  Ugyanakkor fel merem tetelezni meg igy ismeretlenul is, hogy a cigany garda nem abban tori a fejet, hogy megdontse a demokratikus rendszert Magyarorszagon. Ugyanezt a Jobbikrol es vele szoros kapcsolatban levo mas gittegyletekrol mar nem lehet elmondani.

  Udv;
  Moshe

  Szerző: Moshe Akiva | szeptember 16, 2012, 4:50 du.Eltudod képzelni mi lesz itt ha elapadnak a szociális segélyek vagy ha államcsőd lesz?!Az éhező munkanélküli cigány nem fog gondolkodni itt elszabadul a pokol!

 • Kedves Parittyas!

  Igen, minden relativ. A maga koraban a Kadar-rendszer a vege fele mar egesz elheto volt, en megis akkortajt logtam meg. Sovany vigasznak talaltam, hogy az osszes cocjalista orszagok kozott Magyarorszag volt a legkevesbe rossz.

  Nekem hianyzott a szabadsag, nem azert jottem el, mert millimolyossa akartam valni, hanem azert, hogy ne a leghulyebb ugraltasson, akibol azert lett valaki, mert belepett a partba. (Remelem nem kerded meg, hogy melyik partba!) 🙂
  Ugyanakkor kisse nehezmenyeztem azt is, hogy meg az utlevelkerelmemhez is kellett a munkahelyem szemelyzetisenek velemenye… es ki nem allhattam az egesz idiota rendszert a buzgomocsingjaival egyutt. Kisgyerek koromtol fogva katonasdira neveltek, es meg nekik volt pofajuk szidni a hitleri Nemetorszagot, mert hogy ok katonasdira neveltek a nemet gyerekeket,

  Es akkor most meg nem is akarom belevonni a kepbe Izraelt. Eleg csak annyi, hogy abban a regi „szep” idoben a nemzetkozi arab terrorfonok (Arafat) alatt a „Palesztin” nep epitette a szocializmust. Te hallottal errol annak idejen?
  Az evszazad vicce volt!

  Na es nem tartozott a szep elmenyek koze az sem, hogy miutan Horthy elvtars es a tobbiek kiraboltak a zsido nagyapamat, a cocjalista elvtarsak helybenhagytak a dontest, es a vegen meg meg is oltek szerencsetlent, mert sokat pattogott. Jobban jart volna ha nem tudott volna megszokni a szovjet vagonbol, ami vitte volna a Szovjetunioba 1945-ben.

  Mit szeressek egy ilyen rendszerben?

  Udv;
  Moshe

 • Kedves Cupido!

  En megertem, hogy mindenki fel attol, hogy megszunik a cocjalis segely. De figyelemben kene tartani, hogy pl Kanadaba csak valamikor a 60-as evekben gyuruzott be a cocjalis segely fogalma, es akkor is eloszor kizarolag a beteg emberek szamara volt.
  Az emberiseg baromi jol megvolt cocjalis segely nelkul legalabb 5740 even at. Csak becsles. 🙂
  Voltak ugyanis jotekonysagi intezmenyek, es lehetett koldulni is.

  De szerintem messze van meg az az ido, amikor a cocjalis orszagokbol elfogy a cocjalis segelyre a penz. Nem a segelyre szorulok viszik el a penz nagyobbik reszet, hanem maga a segelyt ado allami szervezet. Egyszerusiteni mindig lehet, arrol nem beszelve, hogy a sikkasztason is vissza lehet neha vagni, ha az az allamnak is erdeke.
  Hihetetlen, hogy milyen kis allamgepezet eleg egy orszag vezetesehez, ha nem korrupt disznok iranyitjak.

  Udv;
  Moshe

 • Topapo

  akik nem ciganykent a ciganysoron laknak, azoknak nem is kivancsi senki a velemenyere, mert onmagat minositi az a teny, hogy onnan nem tud kivakarozni….eshat igencsak keveseket erinto problema, legtobbszor nem ok panaszkodnak, hanem az ilyen veresszaju rasszaistak, mint te, akik felnagyitjak azokat a problemakat, amik mindig is voltak es azon rugoznak fajgyulolo nezeteik bizonyitasakent…minden jobberre rakuldenem az adohatosagokat, ugyan mibol elnek es honnan van ennyi idejuk arra, hogy napi szinten kepben legyenek minden ciganyattrocitassal kapcsolatban….aljas bajkevero bunozok…

 • Kedves Moshe!

  Horthy az én felmenőimet is lerabolta de tovább is ment, és néhányat közülük el küldött a vér útjára…, csak oda jeggyel… Aki túlélték mint a nagyapám meg úgy gondolták, talán segítsünk felépíteni egy olyan rendszert amelyikben ez soha többet nem fordulhat elő. Az építkezés felemásra sikerült, de abban a rendszerben a gondolata sem merülhetett fel még egyszer a faji megkülönböztetésnek, nem beszélve Kádárról aki nem csak tiszta szívű kommunista meggyőződéséből de példa értékű humánumából sem tűrte az antiszemitizmus, a fejekben persze mindig ott lappangó, bármilyen megnyilvánulását. Ez a mai rohadtul demokratikus, rohadtul szabad, rohadtul mindenki azt csinál amit akar világunkban, mintha „kicsit” másképp lenne. Persze mindnyájan mások vagyunk, téged az zavart ha egy nem túl demokratikus személyzetis szőrözik az útleveleddel, engem inkább az zavar ha egy „demokratikus” parlament képviselője szőrözik a származásommal. Egész más élet utat jártunk be, így egész másképp gondolkodunk egyes dolgokról, de ez nem baj, amíg tudunk róla intelligens emberhez méltóan beszélgetni, na és ez az ami többek között nem létezik a mai magyar társadalomban.

  Üdv!
  A parittyás

 • Kedves Parittyas!

  Nalunk sem hianyzott a verengzes. Videki zsidok leven az egesz csaladbol csak nagyapam maradt eletben, mert hamis pairokkal bujkalt egy nemes lelku magyar ember jovoltabol. De egyetlen testvere, se a szulei nem maradtak eletben. Igy aztan nekem olcso az elet: Nincsenek rokonok, nem kell Bar Micvakra, brisz-re, eskuvokre stb… jarni.

  Mellesleg a fene nagy cocjalizmusban is volt nemi zsidoellenesseg, ami persze Sztalin atyanktol eredt, o kezdte az orvosok perevel, majd a jiddishul iro es beszelo muveszekkel, illetve politikusokkal folytatta. Ezt kovette Rakosi pajtas egy magyar valtozattal, ha jol remlik kozel 20 zsido lett hirtelen „ongyilkos”. (Volt, aki valoban ongyilkos lett, mert tudta mi var ra es a csaladjara.)

  Ugy vagyok vele, hogy inkabb elek egy olyan tarsadalomban, ahol egy orult nem tudja eldonteni mindenki sorsat, meg akkor is ha az a tarsadalom korruptabb, mint egy fasisztoid rendszer. Gyerekkoromtol szivbol utaltam a katonasdit, ami minden elnyomo rendszer sajatja. Arra vagyok legbuszkebb a magyarorszagi eveimbol, hogy mindjart meg szeptemberben kirugtak az uttoro-mozgalombol, amibe epphogycsak „beleptem” nehany hettel korabban (5.-es koromban). Megusztam a sok baromsagot az elkovetkezo 4 ev soran. 🙂

  Udv;
  Moshe

 • Parittyás, és ugyanez a Kádár elvtárs, merő humánizmusból tartott fent a hetvenes években a Balaton környékén a palesztin terroristák számára egy kiképzőtábort, és fogadta keblére Carlos, nemzetközi hirű terroristát is, akit a Magyar Titkosszolgálat védett.

 • Ja a Palesztinok! Na igen Arafat a Szovjetek seggét nyalta mert kellett neki a politikai, pénzügyi, katonai támogatás a nyugathoz tartozó Izrael ellen. Szocialista jelszavakat hangoztatott, de nyilvánvalóan nem akart és nem is tudott volna kommunista, materialista ideológiai alapon álló rendszert építeni egy mélyen muszlim társadalomban. Az politika volt, és a Szovjetek, a VSZ. országai részéről nem kapott lényeges szerepet benne sem az antiszemitizmus, sem a filoszemitizmus, csak az számított a hideg háború idején, hogy a nyugat ellensége volt Arafat is, ezért igen ez tagadhatatlan, benyelték neki, a szocializmus építésénél, őt sokkal jobban motiváló történelmi antiszemitizmusát.

 • Ez így van kedves Judith! Carlos hozzánk járt pihenni, és ideges természet lévén időnként rádurrantott a kukkosokra ha már túl dekonspiráltan figyelték, de hát az már csak egy olyan világ volt. 🙂
  Magyarázhatnék naphosszat Kádárról, az akkori viszonyokról, és a politika mozgás korlátairól, nem jutnánk közös nevezőre soha mert ahogy persze én is, érzelmi alapon viszonyulnak hozzá és egyébként meg egész más élettapasztalatok alapján ítéljük meg a dolgot. Mondom, objektív értékelésre generációk múlva lesz képes a társadalom. Majd a felhők közül letekintve, hallgatózva meg látjuk kinek lesz igaza.:)
  Most viszont, a jelen valóságában nem szeretnék véres vitákba bocsátkozni erről, szerintem lenne ennél lényegesebb megvitatni valója a, hm… hogy is fogalmazzak ezek után, a nem jobb oldalon állóknak…
  Talán még annyit, ha a liberálisoknak is még mindig a kommunisták a fő ellenségeik, soha az életben nem fogjuk tudni elzavarni Orbánt…

 • Ja! SOHA nem volt semmilyen palesztin kiképzőtábor Mo.-n. Carlost a magyar titkos szolgálat nem védte csak eltűrte szovjet kérésre. Mikor itt volt, szigorú megfigyelés alatt tartották, volt is belőle időnként ramazuri, valójában a hátuk közepére nem hiányzott, de muszáj volt „vendégül látni” néha. Mi a fa..ért kell mindig mindkét oldalon csavarni egyet a tényeken, csak hogy rugdosódni lehessen. Hihetetlen, hogy még mindig mindenki a Kádár rendszer szapulásával van elfogadva miközben náci szabadcsapatok garázdálkodnak szerte az országban. Ennyit a liberálisokról…

 • Parittyás, de volt palesztin kiképzőtábor a Balatonnál. És Carlossal azért voltak balhék, mert elfelejtették vele közölni, hogy védelmet kapott és milyen rendszertábláju kocsik követik, ezért azokra egy kicsit lövöldözött. De mindez csak azért, mert a magyar titkos szolgálat pocsék rosszul volt megszervezve. Kádárt meg tudom, hogy egyeseknek illik most dicsérni, én nem látok benne semmi mást mint egy bitang árulót, aki saját testvérét is felakasztatta volna, ha az úgy áll érdekében. Okos csibész volt, semmi más.

 • Kedves Judith! Határozottan úgy érzem, kicsit felhúzta magát. Megértem, a családját ért véres sérelmeken senki nem tud túllépni, nem is kell, így mindig is szenvedélyes gyűlölettel fog arra rendszerre gondolni, nem is lehet másképp! Eszemben sincs győzködni. Tisztelem önt és az édesapja emlékét aki kiváló, példás életű ember volt!
  Az állításai Kádárról, a titkos szolgálatról nem helytállóak, de ennek nincs igazán jelentősége, tömegek teszik ugyan ezt, semmi nem fog tőle változni. Aki másképp látja, azt ugyanígy nem lehet meggyőzni, a jelenkori politikai és társadalom tudományi szemlélet meg ezt fogadja el, egy generációnyi idő sem telt el még a rendszerváltás óta, az is részben a beteges nacionalizmus jegyében, így hát szinte törvényszerű. Ez van, hiszem, hogy lesz ez másképp is, de most ezzel kell együtt élni. Ami kicsit riasztó ebben, bár tudja hogy egy oldalon állunk az aktuális „problémával” szemben mégis sisteregve a torkomnak ugrott volna a nem egyező vélemény legkisebb jelére. Fura…, és mintha mindig ezt a minden más véleményt mereven, lenézően és támadóan elutasító hozzá állást tapasztalnám a liberálisok részéről, a nagy politikában is. Szabad elvűség?…

 • Nekem veled semmi bajom. Hogy van véleményem, az biztos. Hogy meg is van alapozva, az is biztos. Nem gyülölködök, de nem türöm a több évtizedes agymosás hatását sem a tömegekre. Viszont én bizalmas helyről tudom, hogy volt Palesztin kiképző tábor a Balatonnál, és egy Titkos Szolgálati embertől van értesülésem Carlos ügyben is. De, gondolom, nem ezen van pillanatnyilag a lényeg. Itt van Neked és másoknak is egy érdekes interview Róna Péterrel. Hallgasd meg, és talán megérted, miért berzenkedem a muétbeli hazugságok miatt: http://www.168ora.hu/szerda11/szerda-11-168-ora-radio-rona-peter-kozgazdas-sajt-102629.html

 • Kedves Parittyas!

  Kerded, hogy miert a Kadar rendszert szapuljuk itt, es miert nem a magyarorszagi hungarista es/vagy naci partocskakat es egyeb gittegyleteket? Ugyan azokrol is volt mar szo, de figyelembe kene vegyed, hogy ez a *Kanadai* Magyar Hirlap, es a jelenleg meg elo kanadai magyarok nagyobbik resze a Kadar-korbol szo:ko:tt meg. Itt szinte mindenkinek vannak negativ emlekei a kadari paradicsombol.

  Udv;
  Moshe

 • Köszönöm Kopácsi Judit hogy ezt felrakta. Nagy érdekes és egyetértek Róna Péterrel. Pontosan így van, kialakult itt egy fajta kéz kezet mos mentalitás és a quo elfogadása minden téren. Ezért nem panaszkodnak, nem változtatnak az emberek a hétköznapi problémás kultúrán, és ezért néznek rám mosolyogva hogy ugyan mit írogatok én mindenféle panaszkönyvbe? Igaz hogy a fejétől bűzlik a hal, de az is, hogy az ördög a részletekben van ami alatt átlag magyar ember hozzáállását és mentalitását értek.

 • „NagyON érdekes”-t , „status” quo-t és „az” átlag ember-t akartam irni, természetesen 🙂

 • És, még azt is hozzátenném, hogy ez bizony a Kádár korszak egyenes következménye, amikor is megtanitották, vagy belekényszeriteték az embereket ebbe a csőd morálba. Hát ezért kritizálom én a Kádár korszakot, ami erkölcsileg totál károssá tette a Magyar Népet. Ahol lehetett lopni, csalni, hazudni, egymásnak szivességeket tenni, addig, amig nem pofáztunk bele a politikába.

 • Ahol diplomás emberektől kezdve kisgyerekekig teljesen normális dolog volt pl. az üzletekből is lopni.

 • Kedves Kanadai Magyar!

  Nem kell izgulni a hibakert, megerti mindenki mit akart irni.

  Udv;
  Moshe