Tüntetés egy jogtipró törvény ellen

2012 november 20 8:49 de.28 hozzászólás

Diktátorok hiszik, hogy a valóság leváltható. Keserű ébredés vár arra, ki szóvirágaik nyomán keresi azt. Valóságpótlékaik (szegényebbek remélt gazdagodása, képzelt ellenségek legyűrése, a nemzet felemelkedésének ábrándja) nem a valóság tényei; még kínzóbb valósághiányt okoznak. „Valósággyártásuk” színtere a leigázott híripar; de még a látszatok ellen hadbamenők is beleborzonganak a kóros képzelet e játékaiba: mindenki érzékeli a társadalom mentális megbetegedését.

Ez – és még sok más – foglalkoztatott a magyar valóság 2012. november 19. napjának délutánján az országházhoz érve. Tény: a palástolt (parlamenti) diktatúra képviselői maholnap megszavazzák általános választójogunk csorbítását (több jogfosztó intézkedés mellett a csalások lehetővé tételét előmozdító trükkök és az előzetes regisztráció ál-alkotmányba foglalt szabályait). A törvény zárószavazását halasztják ugyan (altatva a közvéleményt), ám semmi kétség, hamarosan visszatérnek rá. Csakugyan jogtiprás? Az, ha ki-ki csak regisztrációval szerezheti vissza e törvénnyel elvett szavazati jogát.

Mussolini se cselekedett különbül: olyan választójogot fabrikált (teljesen átalakítva az olasz parlamentet), amely eleve biztosította fasiszta pártjának a parlamenti többséget – miközben az ellenzéki sajtót eltiporta. Nagy mondása volt: „Megteremtettük mítoszunkat. A mi mítoszunk a nemzet”. Valóságpótlékul ő is a patriotizmust vetette népe elé. Törvénygyára átszabta a közélet valamennyi szegmensét (közigazgatástól a közoktatásig), hogy minden döntés akarata organikus egységébe kerüljön. A végkifejlet ismert a történelemkönyvekből.

Magyarországon az utóbbi két évben szakasztott efféle kormányzás folyik. Felöltve láthatósági mellényemet (mert hamarosan sötétség borul az országra) beálltam a Demokratikus Koalíció élőláncába tiltakozásul a jogainkat sértő törvény ellen. Ország-világ lássa a diktátor törvényerőre emelt jogsértéseit! Körülem úgy négy-ötezer demokrata vont élőláncot a parlament épülete köré, hirdetve egy nép meg-nem-alkuvását, mécseseket gyújtva a szívenszúrt demokrácia teteme fölött. Táblák: VIKTOR! TE CSALSZ! Talán tévedésbe ejtett – élveteg, bámész, önfeladásig mulya – honfitársaink többsége is felfogja végre, mi a valóság; tudatlanságra nincsen mentség. Megfélemlítettségünkre még van; a gyávaság viszont aligha vigasz. A katasztrófa órájában hiába áll majd országnyi ember egymásra mutogatva, tanácstalanul a végromlás szakadéka előtt, melyet könnyelműségük idézett fel.

Kérdezhetik akkor: a társadalom tanultabb ötöde miért nem figyelmeztetett a történelem tanulságaira? Ezek néhányára próbáltam szót vesztegetni maradék szabad sajtónk emez oldalain korábban megjelent Fasizálódásunk tünetei; Posztmodern fasizmus Európában; Nemzethalál felé a XXI. században; Diktatúrák joga az újkori Magyarországon; Hazaárulás vagy hazaszeretet; Szabadságharcnak álcázott hazaárulás; Kegyelemdöfés a demokrácia szívébe, stb. című cikkeimben – eleddig kevés eredménnyel. Hisz továbbra is ódzkodik számos ellenzéki véleményformálónk finomkodó szóhasználata néven nevezni a gyereket: diktátornak nevezni a diktátort, diktatúrának a diktatúrát, fasizálódásnak az alakuló fasizmust. Pedig a történelem ismeri e társadalmi tébolyokat. A fasizmus ismérvei például összefoglalhatók: demokrácia-ellenesség; totalitárius ambíciók; (politikai és kulturális) liberalizmus-ellenesség; a társadalom kohéziójának szétszaggatása; populizmus és szociális demagógia; militáris értékrend; tömegmozgósítás valósághiányos célokért; extrém nacionalizmus; forradalmi imázs; az autokrata vezetés idealizálása; keresztény kultúrkörre hivatkozások rasszizmussal spékelten, stb. (Ligeti Ernő: A fasizmus szellemi gyökerei c. műből.)

Ekkor – mintha gyerekkoromból nyilasok lépnének elő! – a tér túloldalára tekintve láttam: az árkádok alatt pár neofasiszta egyenruhás settenkedik. Öten-hatan pedig civilek egy táblával: Öszöd! (Gyurcsány beszédének lényegét akkor se fogták föl.) Néhány rendőr – kellő lőtávolságból – latolgatta: közbeavatkozzék-e?

Számos író, közíró leírásaiból tudjuk: valaha délnémet városok kültelkeire érkeztek magasszárú csizmát viselő barnainges suhancok teherautóikon, karjukon horogkeresztes karszalaggal , övükben gumibottal. Paramilitárisan fegyelmezett egységeik le-lecsaptak a békésen ülésező szociáldemokratákra – s agyba-főbe verték őket. (Pontosan úgy, mint még korábban a velencei Szent Márk téren Duce fasisztái, akik az alig ellenálló lakosságot rohanták le; csak jóval szervezettebben.) Mielőtt a rendőrség beavatkozhatott volna, autóikra pattantak és elrobogtak. A Reichswehr szogálaton kívüli tisztjei (akiket a nácipárt névtelen pénzadó kezei fizettek) képezték ki félkatonai alakulataikat.

Vajon a JOBBIK különféle neveken masírozó gárdaegységeit kik pénzelik? És lehet-e, szabad-e legyintenünk rájuk? Hisz ismert: Hitler müncheni „sör-puccsa” 1923. novemberében megbukott ugyan (ötévi várfogságra ítélték, de már egy év múlva kegyelmet kapott), 1931. októberében azonban sikerrel járt: a gazdasági és politikai válságok, némely tőkések érdekei, az infláció és munkanélküliség, a növekvő nyomor, a rend és felemelkedés utáni vágy, valamint demagógiája magasba lendítették. Hindenburg elnök 1933. január 30-án kancellárrá nevezte ki. Berlin utcáin kigyúlt a tüntető nácik fáklyatüze, márciusban pedig a Reichstag (merthogy a nácipárt a választáson újra többséget szerzett ugyan, de nem abszolút többséget). Göring szabadjára engedte falkáit, egyszeriben megsemmisült minden jog Németországban: kaszárnyák zugaiban bírósági formalitások nélkül gyilkolászták a demokratákat. Ami, persze, csak a kezdet volt; holokauszttal folytatódott. Hetven éve sincs – Európában.

Nálunkfelé se egyszerűbb a képlet: a parlamenti kétharmadot szerzett párt még mindig tagja a konzervatív kereszténydemokraták európai közösségének (holott se nem konzervatív, se nem keresztény, se nem demokrata; emez álcát a liberális maszk levetése után mázolta magára, mert hisz liberális se volt), így számíthat a képmutatásával szintén átejtett tisztességes, nyugati jobboldal támogatására. Jobbján pedig ott díszlik a JOBBIK, amely nyiltabban, drasztikusabban akarja ugyanazt: Horthy-divatú kultúrát, fasiszta divatú „jogrendszert” – s ha kell – náci-divatú erőszakot. E pártok pórusaikon át együtt lélegzenek (vetélkedésük nem érdemi): nemcsak képviselőik útján van kezdettől fogva kimutatható érintkezésük (vezéreik együtt fényképezkednek Erdélyben), hanem szavazótáboruk közötti átszavazásaik folytán is (mert hiszen Magyarországon dívik még nem hivatalos közgondolkodásunkban a zsidó- és cigánygyűlölet). Mondhatni közös a propagandájuk; a közbeszédbe csempészett téveszmék azonossága bizonyíték erre. Közös propaganda-dogma például, hogy „a baloldal szolgáltatja ki az országot a hitelezőknek”. (Cáfolat: hitel kell a piacgazdaság, a vállalkozások működéséhez; és az szolgáltat ki, aki nem 3-4 %-os kamatra, hanem 6-10 %-os kamatra vesz föl hitelt. Miért? Mert tart az IMF gazdasági-pénzügyi ellenőrzéseitől, az EU normakontrolljától, mely megakadályozhatná oligarchái további vagyonszerzését.) Közösen hangoztatott propaganda-dogmájuk az is, hogy „Gyurcsány és Bajnai tették tönkre az országot”; amire nézve természetesen nincs hiteles adat. A közbeszéd és közvélekedés azonban e szüntelenül ismételgetett állítást tudatlanul ténynek fogadja el, mint a szintén sulykolt „lejáratottságot” is e politikusok vonatkozásában.

Holott – emlékezzünk csak – Járai Zsigmond volt MNB elnök – az akkor ellenzéki FIDESz óhajtására, a Gyurcsány-kormány akadályozása végett – emelte indokolatlanul magasra a jegybanki alapkamatot, minek folytán a forinthitelek kamata 20 százalékpont fölé kúszott, szemben a devizahitelek 3-4 százalékos kamatával. Minden tetemes eladósodottságunk – állampolgáré, önkormányzatoké, államé – ekkor kezdődött igazán. Ez ügyben okot és okozatot csak rosszindulat vagy butaság cserél föl. Gyurcsány normál gazdaságpolitikájával éveken át szűk határok között tartotta a forint árfolyamát; a többségükben fideszes önkormányzatok ekkor tájt devizakölcsöneiket forintbetétben tartva nyerésben is voltak: magasabb kamatot zsebeltek, mint amekkora törlesztő-részletet fizettek. A FIDESz által folyamatosan gáncsolt reform-politikát végül csak a világgazdasági válság hiusította meg. A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok életrevalóságát bizonyítja viszont, hogy képesek voltak e kártevő hatások közepette is államcsődtől menteni meg az országot. Konklúzió: napjainkban a gazdaság lejtmenetét „a békemenetek” kormányának köszönjék képzelt sikereik megtapsolói.

A valóság tehát nem ért véget, csak az iménti tüntetés egy fasisztoid törvény ellen. Valaki vidáman kiáltotta: ”ez annyira jól sikerült, hogy a jövő héten is jövünk”! Vajon mennyire világít rá minderre mécseseink fénye? Idáig jutottam gondolatban, amikor a Demokratikus Koalíció tüntetői – egymással kezet szorítva – távoztukban visszatekintettek az országház egyre mélyebb sötétségbe boruló épületére. Az árnyék még lehet a fény szülötte, a sötétség már nem. Amiként nincs kicsit fasiszta, csak fasiszta van.

28 hozzászólás

 • asher alexander

  No akkor Benito-Orban-(a magyar DUCE)-nem hazudott amikor azt mondta a Kisalfold c. cajtung riporterenek ugy par eve hogy az o peldakepe Benito Mussolini!!
  nota bene!-remelhetoleg mielobb ugy is vegzi mint a nagy peldakep Milanoban!!fejjel lefele logatva……………….!!!

 • A szépen leirt,jol fogalmazott hazugsàg is csak hazugsàg ! A szakértöi kormànyok: Medgyessy,Gyurcsàny a Bajnaival,és Bajnai 2004-es EU tagsàgunk ota nem tudtàk teljesiteni a 3 %-os ujeladosodàsi kritériumot EGYEDÜL Magyarorszàgnak nem sikerült a 8 évük alatt egyszer sem . De nem tudtàk kifizetni a tüzoltok 2004-2007 közötti tuloràit-Orbànéknak kellett kifizetni-. 2008-ban az IMF-töl pénzt vettek fel,de nem jutott a TÜZOLTOKNAK, ORVOSOKNAK,TANÀROKNAK,BKV-nak,MÀV-nak,VOLÀN-nak,a 3-as METRONAK,DEVIZAHITELESEKNEK.
  2009-ben IMF pénzzel és tanàccsal /utasitàssal / BAJNAI majdnem 7 %-os gazdasàgi visszaesést produkàlt,MESSZE ALULMULVA A KÖRNYEZÖ ÀLLAMOKAT ,AKIK NEM SZORULTAK AZ IMF pénzére és utasitàsaira.
  Mennyivel jobb most a GÖRÖGÖKNEK az IMF-el ? Versenyképesebbek lettek ? Csökken a munkanélküliségük ?
  A BANKOKAT az IMF-t nem zavarja a sorsotok,vagy a GÖRÖGORSZÀG-é,a kölcsönzött PÉNZ a fontos.
  A BANKOK kölcsönözni akarnak,mert különben csak KÖLTSÉGÜK van, 1 %-os kamattal kaptak kölcsönt az EZB-töl / EUROPAI KÖZPONTI BANK /.

 • asher alexander

  Deneseros!!
  amit leir az csak a salata!!!maskent mondva,;-blablabla!!!
  arra valaszoljon inkabb!!KI ill,; KIK valasztottak meg Szabad valasztasokon ugy a Medgyessy,a Gyurcsany,es a Bajnai kormanyt!!??
  Miert eppen oket??NEM volt kotelezo arra szavazni akire nem akartak ugye??senki se allt bikacsokkel onok mogott kenyszeritve a szavazas iranyat ugye??Senki sem szavazott on helyett ugye??
  nos akkor meg mirol is…………………???!!!
  amit kifoztek sajatmaguknak,a sajatmaguk oktalan hulyesege miatt,hogy rosszul valasztottak,,………………most tessek -(ha keseru szaizzel is)- megenni!!!

 • Brockman Tóbiás

  A szerző fantasztikus fogalomzavarban van: keveri a szezont a fazonnal! Jött volna haza és élt volna az általa oly sokra tartott Gyurcsány Fecó 2006-os terrorja idején, akkor most másról írna, s nem a „füves álmait” szellőztetné!
  Orbán és az általa vezetett 2/3-os kormány csak megpróbálja korrigálni a nyolc év szoc-lib kormányzás után kivérzett állam hibáit. Ez csak azoknak fáj, vagy fájhat, akik továbbra is a zavarosban akarnak halászni. 🙂

 • Asher, minden kormányra érvényes a fenti szöveged.

 • Asher! Te ne nácizzál le olyan embert akinek a nagyapja 10 zsidó családot mentett meg a deportálástól és utánna csak egytől kapta meg,hogy KÖSZÖNÖM Ezért a tettéért 1 évet ült a komáromi várbörtönben.Jobb ha a hülyeségeiddel békén hagysz.

 • Puchert János

  Dénes Erős talán el kéne olvasni a cikket még egy néhányszor lehet, hogy valamit megértene belőle és akkor talán tudna is reagálni rá mert ez a mostani megszólalására nem jellemző

 • Brockman

  valtoztasd a neved inkabb Mekk Elekre, az jobban illene hozzad! ha most felszednem a szabadsag-teri kockakovet es siman szetvernem vele az agyvelodet, akkor ki lenne a terrorista? vigyazz, mert becsapos a kerdes?

 • Tóbiás, miféle terrorról zagyválsz? Csak nem a fasiszta csőcselékéről, akik miatt a belváros esténként csatatérré vált és normális ember nem mert kimenni az utcára?

  Orbán és a korrekció… hát te akkora hülye vagy, hogy mutogatni kéne. Ha egy beteget bevisznek a kórházba és a műtőasztalon darabokra vagdalják, az nem gyógyítás, te szerencsétlen, hanem gyilkosság!

 • Brockman te egy döbbenetesen primitív és demagóg barom vagy! Gyurcsány terrorja?! Az a magadfajta fasiszta, a társadalom legalját képező, iskolázatlan, degenerált senkiháziak vandalizmusa volt amire Orbán meg a lakájai bujtották fel őket!
  Ez hihetetlen, hogy mindig felbukkan itt egy ilyen agyhalott, náci nyomorult!
  Honnan engedik ki ezeket?!

 • Edit Rath! Te jobb ha meg sem szólalsz.

 • Azert, egyezzunk meg, hogy Buzas egy muvesz. Muveszien ir, muveszkalapot is visel. Hogy a targyat kevesbbe muveszien valassza meg, azt meg nezzuk el neki.
  Parittyas!
  „Brockman te egy döbbenetesen primitív és demagóg barom vagy! Gyurcsány terrorja?! Az a magadfajta fasiszta, a társadalom legalját képező, iskolázatlan, degenerált senkiháziak vandalizmusa volt amire Orbán meg a lakájai bujtották fel őket”. Hat meg ezek is jobbak, mint az ilyen „iskolazott”, „muvelt” vadbarmok mint te vagy.
  Hogy toletek csak ezt lehet olvasni, az ratok vall.

 • Kedves Huba! Ismételten leborulok pengeéles logikai okfejtésed előtt, nekem csak az marad mindezek után, hogy kellőképpen elkeseredjek a jövőnket illetően. Ott állsz ugye, az igazságáért és a demokráciáért küzdő tömeg aprócska részeként és történelmi példák bukkannak fel lelki szemeid előtt, amint látod, hogy nyilaspalánták ólálkodnak az árkádok alatt. Azon kívül, hogy publicistaként és lelkes hazafiként, köztársaság párti demokrataként leadod az ilyenkor kötelező figyelmeztető lövéseket – például elküldöd lelki könnyek áztatta papírra írt riportodat a Kanadai Magyar Hírlapnak – , mit tudsz még tenni? Mit tudunk még tenni? A kisnyilasok nyilván nem olvasnak jövőféltéssel átitatott riportokat a Kanadai Magyar Hírlapban – sem. Egyáltalán nem olvasnak mást a Mein Kampf-on kívül. Teszik a történelem és aljas politikai vezetőik által meghatározott dolgukat és esély sem mutatkozik arra, hogy a trendek megfordulhatnának.
  Mi pedig egyre jobban aggódunk amiatt, hogy vészesen csökken a BÉKÉS megoldás, a kiegyezés esélye. Hát valóban meg kell várnunk, amíg tömegeknél szakad el a cérna, az önfegyelem lánca? Mikor az utcai atrocitások, az aljas etnikai gyilkosságok vagy más emberhez méltatlan cselekedet láttán a főutcán lő tarkón egy nyilast egy elkeseredett cigány édesapa, egy zsidóember, vagy egy makulátlan előéletű esszéista? Biztosak lehetünk benne, hogy akkor elszabadul a POKOL. Ezek csak arra várnak, hogy hibázzunk. Hogy elkövessünk valamit, ami nekik napi rutin, de részünkről casus belli.
  Valóban nincs más kiút?

 • jő, jó, de ki az az edith rath, akinek szerinted nem kéne megszólalnia? Vagy már látomásaid is vanna topapó?

 • Puchert János

  Gábor, Parittyás ha Ti minden estben felveszitek az kesztyűt amit ezek a szerencsétlenek oda dobnak akkor elérték a céljukat hisz sikerült felbosszantaniuk néhány embert ami egyébként a céljuk, a durvaság nem mindig célravezető az irónia annál inkább.

 • Puchert János

  Már nyomdában van Debreczeni József könyve amit 2006 őszéről írt tessék azt elolvasni ha valakinek nem volt elég amit annak idején a tévében látott és esetleg megtapasztalt, nekem mindkettőben volt részem

 • Andrási Sándor

  Asher Alexander!!
  Amit leir az csak a salata!!! Maskent mondva,;-blablabla!!!
  Arra valaszoljon inkabb!! KI ill,; KIK valasztottak meg Szabad valasztasokon – a étharmados többségű – Orbán kormányt!!??
  Miert eppen oket?? EM volt kotelezo arra szavazni akire nem akartak ugye?? Senki se allt bikacsokkel onok mogott kenyszeritve a szavazas iranyat ugye?? Senki sem szavazott on helyett ugye??
  Nos akkor meg mirol is van szó, hol sérült a demokrácia…………………???!!!
  Amit kifoztek sajatmaguknak,a sajatmaguk oktalan hulyesege miatt,hogy rosszul valasztottak,,………………most tessek -(ha keseru szaizzel is)- megenni!!!

 • Andrási Sándor

  Miből is áll a Búzás cikk receptje?
  Végy hamis állításokat, amiket magától érthető tényként állítasz be és keverj hozzá valóság morzsákat. A morzsák olyanok legyenek, amik aktuálisak, napirenden vannak és az egyszerű nép fia is megérti. Keverd az egészet habosra
  mindenki által ismert negatív történelmi eseményekkel. Gyúrd keménnyé sajátos magyarított liberális propagandával, majd panírozd be a jelenlegi kormánytagok rágalmazásával, és a bukott rendszer pálott rendezvényeiben áporodott levegőjében rántsd ki. Az egész katyvaszt egyben tálald az éppen aktuális baloldali performansz idején. Jó étvágyat hozzá.

 • Tüske Zsófia

  na már topapó is kísérteteket lát….. brockmannnak: http://www.bama.hu/baranya/gazdasag/angyan-jozsef-azt-remeltem-orban-viktort-erdekelni-fogja-mi-a-bajom-468181#hozzaszolas
  szemmel láthatóan ez történik, igaz? „Orbán és az általa vezetett 2/3-os kormány csak megpróbálja korrigálni a nyolc év szoc-lib kormányzás után kivérzett állam hibáit”

 • asher alexander

  andrasikam!
  mi meg is esszuk jo etvaggyal!!mint az abra mutatja itt csak mi gyozhetunk!megvan hozza a technikank folenyesen!!tudjuk fokozni a tamadasaink sulyossagat-erosseget!!
  de ti hogy eszitek meg a keseru levest amit foztetek??

 • asher alexander

  Hamasz Vicc!
  -(koztudott hogy az islam paradicsomban,72 szuzet igernek egy-egy „martirnak”!)-
  ————————————————————————————————————————————————-
  amikor kifingattak a terrorista vezetot Ahmed Jabari-t,eppen egy Mail-t olvasott ami az Iszlam paradicsombol jott neki a kovetkezo szoveggel!!
  -„Itt egy nagy-nagy hazugsag reszesei vagyunk!!nincsen semmi abbol az igert 72 szuzbol!!itt csak egy van es az 72 eves!!”-

 • T.Kopácsi Judith! Én már kétszer leirtam,de a moderátor mindig kitörölte.Talán azért,hogy ne derüljön ki az igazi kiléte.Bővebb információt a moderátortól vagy Szemenyei Kis Tamástól kaphat.

 • asher alexander

  sancikam!!
  -es gyogyszerosztas volt-e mar??le ne maradj!!

 • Egyet értek a cikkel. Én magam sem értem azonban, miért kell nekünk Orbán parancsára újra játszani a történelmet?! Az meg nagyon régen elkeserit már, hogy a magukat „irástudó”-nak nevező, az orrukat magasan hordó un. értelmiségiek, hogy hogy nem ismerték föl a barna veszélyt már 2006-ban, sőt mär az első Orbán kormäny alatt?! És még most is azzal foglalkoznak, hogy Gyurcsányal meg Bajnaival miért nem együtt…………! Addig -meggyőződésem szerint – nem lehetséges az Orbán rezsim leváltása, amig nem vagyunk képesek az „elmúltnyócév”-et , vagy inkább tizenkettőt reálisan értékelni.
  Akik pedig itt mindjárt elkezdtek Gyurcsányozni, azoknak tisztelettel üzenem: amig ti itt Gyurcsányoztok, Bajnaiztok, zsidóztok, cigányoztok, stb., stb., stb, addig nem veszitek észre, hogyan lop meg benneteket is a vezéretek. Nem lenne-e már itt az ideje, hogy végre kilépjetek az Orbán által teremtett mesterséges kommunikációs térből? Nem lenne-e már itt az ideje, hogy az Orbán által teremtett jelszavak, és hazugságok helyett, végre elkezdjetek önállóan gondolkodni? Hiszen már sem Gyurcsány, sem Bajnai nincs hatalmon! Hatalmon a vezéretek van, aki nem hajlandó semmilyen tettéért vállalni a felelősséget! Nem emlékeztek? Orbán ellenzékben azt mondta: csak Gyurcsányt meg a „komcsikat” kell elzavarni, és minden jó lesz! Jobb lett?!

 • Szépeket irogat a cikkiroja ,de közben mentegeti az LMP àltal is menthetetlenül gyengén teljesitö Gyurcsànyt és Bajnait . És tàmadja azokat ,akik az LMP -vel hasonloan véleményezik a Gyurcsàny és Bajnai àldatlan tevékenységét. Tessenek ujbol elolvasni a csalafinta cikket !

 • Annyira érdekelte ez a több mint egy órás tüntetés a Parlamentben dolgozókat,hogy még az ablakán sem néztek ki.Az állítólagos demokratikus ellenzéki pártok vezetői és tagjai közül,csak a DK-sok jöttek ki.A többiek szorgalmasan játsszák Parlamenti ellenzéki szerepüket,és nem szavazataikkal is,a demokrácia látszatát kölcsönzik a Diktatúra Parlamentjének.Talán újra felállhatna a Hazafias Népfront is…..

 • Szerző: asher alexander | november 20, 2012, 10:54 de.

  Ki választotta meg bajnait?

 • Kedves Huba!

  casus belli. Magyarul: az esélye a háború. Írja az egyik kommentelő a cikkedhez …
  Ha elfogadod a véleményem és gondolatom – akkor más színben látnál – következetesen most azt, hogy a kutya alomnak egyfajta kölykei vannak, a milliárdos és milliomos kisztitkárok megfogalmazásomra is ez vonatkozik… kutyából nem lesz szalonna – de egy kondérba megfőve táplálék az lehet… meg stb. ha törli a kanadai hírlap soha nem fogod megtudni a mai valót Magyarországról – ha egyáltalán még létezik – mert úgy tudom – gyarmat a javából – ebben segíts, hogy ne az legyen ha magyar vagy okok – tudod MAGYAR-OK! A K – K O R – S E G Í T E S Z !?
  SZER-E-TETTEL
  SpariY.Y.Y.Y.Y.

  Állambiztonság és pszichológia

  „…18 „Az előzetes ellenőrzés illetve a bizalmas nyomozás megindításának előfeltétele a bűncselekmény gyanúja. Egyszerű gyanú is elegendő tehát ahhoz, hogy a feldolgozó munka meginduljon. Ez az első lényeges különbség a nyílt büntetőeljáráshoz képest, ahol a nyomozás elrendelésének előfeltétele a bűncselekmény alapos gyanúja. Az egyszerű gyanú azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló tények, adatok, jelzések csak arra adnak lehetőséget, hogy a valószínűség alacsonyabb fokán következtethessük arra, hogy bűncselekmény történt. (…) Az..”

  Kedves Imre – ismeretlen!

  Miért írom, hogy ismeretlen? Azért mert még nem találkoztunk, személyesen – ezért.

  Amit írok – az titkos – miért? Mert én írtam. Segítségedet kérem ismeretlenül a spartakusz és nem szarpakusz – mint egyik kommentelő fefe illette mozgalmi nick nevem. Az oldaladon… Mozgalom része – tagja és szimpatizánsa számtalan – csak egyet fogadunk el: magyar van és van magyarellenes…

  Tehát a segítséged – egy még meg nem írt feljelentés? Bejelentés? Jelzés? Stb. Okán az állambiztonság felé, mert élettapasztalatom okán megtapasztaltam, hogy mivel magyar vagyok – üldöznek, elnyomnak, ellehetetlenítenek, a törvényt rám nem alkalmazzák, ha alkalmazzák csak hátrányosan – ha nincs bizonyíték, akkor következtetés és a bírói gyakorlatra hivatkozva elítélően… meg stb.

  Természetesen tudatába vagyok – vagyunk annak, hogy hiába terjesszük be az államérdeket közvetlenül veszélyeztető jelenség tálalásának megismertetésének és tudatosításának teljes arzenáljának/fegyvertár/ megdönthetetlen és cáfolhatatlan bizonyítékok halmazát.

  – Tudjuk, hogy fittyet hánynak rá – és mivel magyar, pusztulnia kell – a korhű dokumentumban/okmány bizonylat, igazolás, bizonyíték/ le van írva – ezen írásomat is azzal kezdtem, hogy ha csak halvány gyanúja fenn áll – a felülvizsgálatát el kell kezdeni – hogy bűncselekmény – alapos gyanúja megalapozott legyen – meg stb…. Megjegyzem, az alapos gyanút már a bőrömön – bőrünkön érezzük…

  Sokan nagyon sokan vannak – akik megtehették – de még többen azok, akik nem, mert nincs pénzük rá, hogy minden törvényes eszköz igénybe vétele számukra elérhető legyen amúgy meg – hasztalan számukra véve, eltekintve egy-két példát statuáló – na ugye, hogy „jogbiztonság van” működünk, esettől….

  Hol elhallgassák, hol – válasz nélkül hagyják, hol tudatosan évekig – tizedekig elhúzzák az ügyeket – vagy egyszerűen titkosítják, 100 ÉVRE VAGY CSAK 30-80 – van, de nincs jelentősége – sajátjaként -lehetőséként élnek vele, illetve vissza élnek vele .- Titkosítják köztörvényes bűncselekményeik vagy szabálysértéseik napfényre kerülését – vagy törvényt hoznak rá, köztudott törvénysértő-jogsértő magatartásukra.

  – A média ezen az állásponton asszisztál /segédkezik/ nekik, megtévesztve a tömeget…

  Ilyen körülmények között – lehetetlennek tűnik az ellenük való küzdelem – de nem – ez téves.

  Nem azért akarom és kérem a segítséged, hisz tudom, hogy semmi értelme, ha nem azért, hogy nyoma maradjon és lehetőségeink szerint mind nagyobb ismeretségére szert, tegyen, hogy megismerjék.. mert a jövőben nem vádolhatnak kifordítottan, olyan jelzőkkel, amit a közvélemény elítél /akasszátok fel/ tömeghisztériára gondolok – általuk manipulálva…/kezel, mesterkedik/

  Szóval a tűr – elem elfogyott – de előtte egy utolsó kísérlet – törvénytisztelő állampolgárként mind ezt leírni a magyarországi állambiztonsági szervnek..

  Ha kell dedós módszerrel: pl. Leírni, azt, ha valaki olyan parancsot kap és végrehajt – amely súlyosan veszélyezteti a magyar állam érdekeit. SZUVERENITÁSÁT! /egyáltalán van ilyen? Nincs!/
  – Vagy mint idegen állam állampolgára, és beszivárgott a végrehajtó magyar hatalomba, és erről tudomása van, és nem tesz ellene, vagy tűri és elmulasztja a törvényesnek álcázott magyar érdekeket sújtó intézkedések halmazát.
  – Sőt ahhoz tevőlegesen is részt vesz, ha tudja – ha nem, vagy haszonszerzés, zsákmány reményében tevékenykedik, de idegen állam állampolgára – azt haza árulásért nem – de un. Kémkedésért felelősségre kell vonni, de ezt elmulasztja – meg stb. OKOK!

  Kihez kell küldenem az írásom – segíts meg írni Kedve Imre.

  Szeretettel: id. Kiss László a közvetítő
  Ui: pofátlanul elő törtek a mocskok – pl. ma a gyurcsanyít láttam a tv2 – ön véletlenül reggel…KÉRLEK válaszolj – igent vagy nemet… bár mit írsz elfogadom…

  Ha magyar vagy – akkor segítesz Huba – például – példátlan óriás kampányt az újabb magyar temereni jelenség fejének felütésének eltiprásában – figyelemmel foglak kísérni – de lehet, hogy KÍSÉRTETNI…

  Itt olvashatsz róla:

  Link: Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2012-11-24. 07:48
  Őket is a börtönben felejtjük? – Két hónappal meghosszabbították a hét magyar fiatal vizsgálati fogságát

  További részletek: http://kuruc.info/r/3/104432/#ixzz2D7qjckDl