A vég és kezdete Magyarországon (1. rész)

2012 december 4 3:04 du.50 hozzászólás

Fasizálódásunk tüneteinek sokasodása, a neofasizmus újraéledése Magyarországon nem a JOBBIK (ismert neonáci párt) parlamenti – és felfegyverzett gárdái országos – grasszálásának tulajdonítható; az csak egy következmény. Az ok – amelyet eltaposni kell – a magát FIDESz Magyar Polgári Szövetségnek nevező politikai csoportosulás magja által gerjesztett (a jogállam lebontásához, diktatúrához vezető) áldemokratikus és vérmesen nacionalista szellemiség, amely a félfasiszta Horthy-rendszerrel való ún. „jogfolytonosságot” törekszik megteremteni. Ideológiai, kulturális, politikai síkon egyaránt.

Apocalypse / Lee Gillen (flickr)

A sanda – magát demokratának hazudó – kormányzat a törvényhozáson keresztülerőszakolt „alaptörvényébe” iktatta és – a Horthy-éra kultúrájával, külsőségeivel, szimbólum-rendszerével együtt – mindenáron meghonosítani akarja e társadalmi-politikai anakronizmust, hogy kisember-ellenes politikáját és az ország intézmény-rendszerét a kizárólagos Orbán-hatalom ilyetén szellemiségére építhesse. Mindezt számos intézkedése, törvényei, tettei bizonyítják. (Magyarul: e ránk települt rezsim pár patkány által kitett ember-csapda sajtfejűeknek.)

Ehhez újabb adalék: mialatt Budapesten (2012. december 2-án délután) az országház előtt a Neonáci Ellenes Mozgalom (a N.E.M.) nagygyűlése – harmincnál több szervezet: párt és civil-mozgalom, sok tízezernyi tüntető – tiltakozott és ítélte el a holokauszt-tagadó JOBBIK parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton pár nappal előbb a parlamentben elhangzott ordas felhívását ( miszerint: itt az ideje, hogy felmérjük az itt élő! és különösen a parlamentben és a kormányban helyet foglaló zsidókat, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, stb.), addig a JOBBIK vidéken háborítatlanul – állami és egyházi segédlettel – folytatja, mert folytathatja kereszt-állító „adventi” akcióit. Veszprémi helyi lapban megjelent beharangozójuk szövege például: „KERESZTSZENTELÉS A Jobbik Magyarországért Mozgalom veszprémi alapszervezete december 2-án 14 órakor adventi keresztet állít Veszprémben, a Kossuth utcán, az 1. számú posta előtt. A keresztet felszenteli László Dezső, a veszprémi Regina Mundi plébánosa, áldást kér Niederhoffer Zoltán református lelkipásztor.”

A neonáci párt adventi keresztállító rendezvényeit szerte az országban pár éve tartja. Ennek során különösen a hívők és a fiatalság körében szerzett jelentős politikai támogatottságot. A vidék számottevőbb településein és a főváros több kerületében főként közlekedési csomópontokban, bevásárló központokhoz közel állítgatja kettőskeresztjeit. Magam is tanúja voltam ennek Budán egy könyvesstandnál, forgalmas metro-kijárattal szemben. A keresztszentelések során egymás mellett tipródnak a meggyilkolandó zsidók gettóba hurcolását, bevagonírozását leengedett redőnyeik mögül részvétlenül (vagy részvéttel?) lesegélő hajdani lakosság hitbéli leszármazottai, az egykori gyilkosok szellemi-politikai ivadékai, valamint a náci fegyvereket megáldó papság szemforgató utódai „Áldott Karácsonyt a keresztény Magyarországnak”, „Velünk az Isten!” feliratú táblák alatt. Vajon melyikük szívében nagyobb a képmutatás?

Közbevetőleg: a Kuruc.info, a Hunhir.info és a Szent Korona rádió a Kossuth térre meghirdetett ellentüntetést (amit a szervezők „a magyarellenes, cionista” demonstráció ellenében hívtak össze) azzal fújta le, hogy „noha teljes mellszélességgel kiállnak Gyöngyösi Márton és parlamenti felszólalása mellett, mindenki saját belátására bízatik, elmegy-e tüntetni a magyargyűlölők ellen”.

A „magyargyűlölők” nagygyűlésén a képmutatás valószínűleg az elsőként fellépő szónok, Rogán Antal (a FIDESz frakcióvezetője) mellében okozott leghevesebb szívritmuszavart. Merthogy őszintének hatott ugyan néhány személyes élményére utaló mondatában a nácik embertelenségétől való elhatárolódása, ugyanezt nem vonatkoztatta pártja jövőbeni magatartására. Miközben sem az őt hallgató tömeg, sem ő maga nem feledhették a JOBBIK létrejöttének, fenyegető megerősödésének baljós történetét: a FIDESz politikai rendezvényein árpádsávos zászlók alatt felvonult szélsőjobb megjelenését Magyarországon. Ugyancsak nem feledhették és felejtjük a szélsőjobb rendezvényein támogatólag részt vett és felszólaló fideszes politikusok náci-beszédeit, akik a neonácikkal egyetértve „idegenszívűeknek”, „hazaárulóknak”, „országvesztő komcsiknak” nevezték a szocikat és más demokratákat, meghonosítva ezzel a gyűlöletbeszédet a politikai köznyelvben. Magyarországon a társadalmi kapcsolatok korróziója, a közélet szennyezése ezzel és nem másként kezdődött. Azazhogy maga a „polgári köröket” szervező FIDESz-vezér hirdette meg ellenzéki korában: „a haza nem lehet ellenzékben!”. Ennél kirekesztőbbet még a nácik se mondtak.

És folytatódott azzal, hogy a FIDESz-propaganda a szélsőjobb csőcseléket nevezte „az utca hangjának”, az utcai zavargások (gépkocsi-gyujtogatások, stb.) elkövetőit „békés tüntetőknek”, akiket „rendőrterror” fosztott meg jogaiktól. Tény: a FIDESz 2006 őszén őket tolta előre kormányellenes puccskísérletéhez. Csak emlékezet-kiesésben szenvedők vagy álnok kettősbeszédekhez szokottak feledhetik, hogy Áder János fideszes államelnök celebrálta a háborús bűnös (zsidók meggyilkolásában részes) Wass Albert szobrának leleplezését; hogy Kövér László fideszes házelnök állt az antiszemita-nyilas Nyírő József rehabilitációjának élére, személyesen járt el erdélyi újratemetése ügyében; hogy e náci írókat kötelező tananyaggá az orbáni oktatás-politika emelte; hogy viszont zsidó származású vagy baloldali nézet-világú írókról (Gelléri Andor Endre, Tersánszky Józsi Jenő) elnevezett utcákat egyházi személyiségek nevére keresztelgetnek át; hogy potentátjaik kulturális intézmények élére ismert neonáci érzelmű kirekesztőket helyeznek; hogy a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű fegyveres neonáci szervezet kiképzőtáborai létesítéséhez lehetőséget biztosítanak; hogy törvényhozásuk felszámolta a jogállamot, stb. Vona Gábor JOBBIK-vezér nem hiába mondta: „a FIDESz a mi programunkat valósítja meg”.

Amíg tehát egyfelől örülni kell a N.E.M. több-tízezres nagygyűlése karakán kiállásának a neonácik ellen, a világlapokban is üdvözölt és méltatott egységfrontos összefogásnak (örülünk is), addig – másfelől – higgadtan kell megállapítanunk: a kormányoldal mindössze szalonképessége megfakult látszatának megőrzése végett hallatta hangját.

Másnap ugyanis a miniszterelnök a parlamentben (ellenzéki felszólalásra válaszolva) érdemben csak annyit mondott: „mi magyarok megvédjük a zsidókat”; ami voltaképpen egyenlő a magyar zsidóságnak a nemzet testéből való kitaszításával. Természetesen nem ismerte el a szélsőjobb megerősítésében játszott személyes szerepét és felelősségét, arra se tett ígéretet, hogy a Demokratikus Koalíció által indítványozott, és a Magyar Szocialista Párt részéről is szorgalmazott – a parlamenti szabályok keretei között lehetséges – politikai karanténban pártja részt vesz, vagy azon túl intézkedést kezdeményez a JOBBIK betiltása érdekében. És különösen nem ígérte, hogy pártja felhagy a félmillió magyar zsidót elveszejtő Horthy-rezsim restaurációjával, az e politikai kurzusra épített „jogfolytonosság” további megalapozásával.

Holott Bibó nyomán nem először hangsúlyozzuk: a „jogfolytonosság ideológiája” , szellemisége nem tartozik a nemzeti jogfejlődés tisztelhető hagyományai, értékei közé; ellenkezőleg: fasizmushoz vezet.

Következésképp a vég kezdete lesz Magyarországon, ha a Horthy-éra szellemiségéhez kapcsolódó jogfolytonosság bűzös televényéből az újfasiszták és neonácik ősmagyarkodó zagyvasága, cigányölő gonoszsága, zsidógyűlölete, méreg-illatot árasztó kirekesztés-politikája újra és újra kisarjadhat. (Röviden: hiába tisztogatjuk ablakaink üvegét, ha a mocsok a másik oldalon van.)

Búzás Huba

50 hozzászólás

 • Mikor is engedelyeztek a magyar garda mukodeset?????
  Valahogy nem latom a cikkben az osszefogasra buzditast.
  Annal inkabb a szethuzasra serkentest.

 • „Áldott a gyűlölet, áldott a félelemkeltés, áldott a rosszakarat, mert ezen buktak le a jobbikosok, ez a korcs, külön állatfaj. Magyarnak aligha mondhatja magát ez a fajta, a Kárpát-medencei befogadó olvasztótégelyhez semmi köze. Ennyivel azonban mégsem lehet azt elintézni, hogy az embergyűlölet a parlamenti padsorok közt bugyborékol, mint valami törött szarcsatornából a lé. Untermensch Gyöngyösi, ez az alávaló mischung pontosan jelezte, hová való ő, hová pártja – a Fidesz szatellitje –, hová az anyapárt és vele együtt az úgynevezett ellenzék, ez a selejtes, áldemokratikus, potyaváró, a szétvert demokrácia hulláján potyázó féreghad. Nem nyivákolni kellett volna ugyanis, tisztelt uraim, hanem odamenni és ütni. Akkor is, ha tilos, és büntetés jár érte. Ugyanis így kezdődik egy forradalom.
  Gyöngyösi, hol vagy te magyar, hol vagy te ember? Sehol.
  Annak, amit a magyar politika Gyöngyösi nevű lábasfejűnek a kommunikációs kísérletekhez is használt koákájából a minap kicsordult – hogy tudniillik listázni kellene a nemzetbiztonsági szempontból veszélyt jelentő kettős állampolgárokat (nem a palesztin-magyar, az iráni-magyar, a szír-magyar stb. állampolgárokra gondolt) –, annak nincs semmi köze a magyarországi zsidósághoz, amelynek már akkor sem térkép volt e táj, amikor a későbbi honfoglalók még javában a meótiszi mocsarak körül kalandoztak, és álmukban sem gondolták volna, hogy valaha ilyen sötét, ócska lumpen miatt kell majd szégyenkezniük, mint ez a jobbikos szarjankó.
  Gyöngyösi olyasmire alapoz, ami nincs, vagy ha van, nem tudhat róla – ugyan honnan akarsz te kettős állampolgárokat listázni, te senkiházi? Majd bemondják neked, mert te úgy gondolod? –, ő legfeljebb arról a több százezer románról, szlovákról tudhat, akiket az anyapárt a 2014-es választási csalásokban kíván majd felhasználni. Gyöngyösi és az egész antimagyar, antihumán trágyadombja a félelemre alapoz. A félelem sohasem létezik a szívekben, az csak az agyakban létezik. Elsősorban a magyarországi szélsőjobboldal kanálispártjában, amelynek tagjai nem mondhatják magukat magyarnak; a listázós beszéddel erre végképp eljátszották az összes jogukat. Ha van ebben az országban magyarellenes, hát ők azok; ha van ebben az országban hazátlan lumpen, hát ők azok; ha van ebben az országban söpredék, őket csak nagy jóindulattal lehet annak nevezni; ha van ebben az országban, aki nemzetbiztonsági veszedelmet jelent, akkor az a politikai neandervölgyi ember, amellyel ma modern nyugati radikális jobboldali párt nem áll szóba, mert nem alacsonyodik bizonyos szint alá; nem arról van szó, hogy meg kívánnak maradni európainak, annál sokkal többről. Meg kívánnak maradni embernek.
  Ez a Jobbiknak nem sikerült. Addig magyarkodtak, míg ők lettek a legnagyobb magyarellenesek; addig zsidóztak, míg ők lettek a számkivetettek; addig hazaárulóztak, míg ki nem lehetett mondani, hogy ennek az országnak a békéjére és a biztonságára ez a pszeudonáci emberhulladék, ez a minden élő emberre dühében öklét rázó, fogát csattogtató zombibagázs jelenti a legfőbb veszedelmet. A parlamenti zsidólistázás volt a határ, amit szörnyű sötétségükben átléptek; ezzel nagyjából törvényen kívül helyezték magukat, a magyar szellemi élet kóbor kutyái lettek, akiket veszettség esetén sintértelepre kell vinni.
  Ugyanis minket nem lehet arra kényszeríteni, hogy szellemi értelemben rothadó zombik társaságában szívjuk a miazmás levegőt, pusztán azért, mert az anyapártnak, a Fidesznek szüksége van a legutolsó nyilasbolsi viceházmester voksára is.”

  Szerző: Nechemia ben Avraham

  Ennyi!

 • Jávorszky Mária

  A Parittyás kiadta a gőzt. Ennyi!
  Éljen Gyöngyösi!

 • Parittyas!
  Nem telik sajat gondolatra?Kolcson kell venni maset?
  Pedig, eddig, igen jeleskedtel a gyalazkodasban…
  Ezt az irast mas is megtalahatja.
  A szerzod neve mindent megmagyaraz.Es most mar mondhatjatok, hogy ti nem veditek,nem szalltok sikra Izrael erdekeiert!!!

 • Hát Parittyás biztosan nem normális,csak nem hagyják abba az ilyenek,szánalmasak…..
  Ami a kettős állampolgárságúakat illeti valóban ne legyenek
  országgyűlési képviselők,máshol sem lehetnek,bizony!!!….
  Egyébként nem akarom a rendes zsidókat bántani,de egy
  többszörös,kőrözött gyilkos ölt meg egy magyar vállalkozót
  Thaiföldön ez tény,tehát mint minden más vallásúnál,köztük
  is vannak bűnözők!Legyünk már tárgyilagosak ha lehet?!
  Különben Izraelben is tüntettek fiatalok a kormány sötét és
  igazságtalan politikája ellen,ez tény!!!!!!
  A TV is közvetítette!

 • asher alexander

  Tisztelt Buzas Huba!
  1000%-ig egyetertek!
  egy ex deportalt

 • Búzás! TE egy uszitó vallásgyalázó vagy. És még van pofád ebben az országban élni? Igaz,máshol már éhenhaltál volna.

 • Topapo

  te mumiaimitator, hidd el nem kene idefirkalni ennyi csacskasagot ven szipirtyo letedre…sokkal hasznosabb lenne, ha a sirkokeszito kisiparos szines kepes brossurait lapozgatnad INKABB!

 • Négy darab ( 4 ) ” nemzeti érzelmű ” izéke volt ott .Ennyit láttak legalábbis.
  Gondolom a feldühödött tömeg széjjeltépte volna őket , ha nyikkanni mernek.

 • Trppauer papának nem teccik a rendszer.
  Háááát öreg…szar lehet neked itt..
  De miért jársz akkor ide ?
  Annyi szép webb-oldal van széles e világon.Ahol megnyugvást találhatsz a fajtársak között.
  Toppaer testvér : Irány a Kurucinfó.
  ÉS : JOBBIK OSZOLJ !

 • Tisztelt Buzás úr!

  Lenyűgözően fogalmaz! Köszönjük! Csak azt nem értem, hogy miért mindig a DK az a párt, amely bátran és határozottan lép fel a nácikkal szemben? Valahogy a többi „demokrata” mindig le van maradva…

  Éljen a DK!

 • Le a kalappal a Kanadai Magyar Hirlap elött. Elöször is a humánus kiállásáért ebben az esetben is. Azonkívül a tehetséges jótollú munkatársak beszervezéséért. Örömmel olvasom minden sorát.

 • „Buszke karhozok,eldobhattok szazszor,
  A lelkem szazszor utanatok oson,
  Orok bolygok,orok riasztgatok,
  IDOK KOVASZAI, MEGYEK EN IS VELETEK
  BELYEGESEN,CSILLAGOSON”

  Ady Endre- A belyeges sereg

  „Es most is akarmi johet,
  dicsoseg,sok penz, NAGY BETEGSEG:
  s bar halalos agyam vessek,
  a veghetetlen szeretet
  szavat kialtom, barmi essek:
  SMA JISZROEL!

  Jozsef Attila: Sma Jiszroel

  Dicso turulos „melymagyar” „hazaffyak”
  Oket meg nem jeloltetek meg??

 • Kedves Buzàs ur ! Mint màr többször megemlitettem,nem gyülöletkeltéssel lehet a jobbik vitorlàibol a szelet kifogni,hanem a sajàt tévelygések elleni mérsékléssel/Kertész,Konràd,Heller stb./.Vagy az ilyen megnyilvànulàsok tetszenek? Ne tessenek olajjal tüzet oltani
  A szocialistàk,a DK hiteltelenek az orszàgkifoszto és nyomorbadöntö 8 évük utàn.

 • Egyetértek Szocdemmel! Ma Magyarországon a DK az egyetlen parlamenti képviselettel rendelkező politikai erő amelyik konzekvens egyhegyűséggel kiáll a fasiszta eszmék terjedése ellen, és a demokratikus alapelvek mellett. Gyakorlatilag csak ők képviselik azt a politikai irányvonalat amire ma kormányzati szinten is szükség lenne ahhoz, hogy a rendi sötétségbe rohanó, fasisztoid társadalmi folyamatok megállíthatóak legyenek. Most látszik igazán mekkora kárt okozott egyes MSZP tagok aljas árulása, illetve Orbán személyes bosszúból, beteges hatalomféltésből fakadó karaktergyilkos hadjárata Gyurcsány ellen, aki így sajnos ellehetetlenült, és bár kompetenciái feltétlenül képessé tennék, hamis társadalmi megítélése nem teszi lehetővé, hogy sorsfordító tömegeket mozgasson meg!

  De fog ez még változni!
  Hajrá DK!

 • Gyurcsany ellehetetlenulesehez nem kellett semmi segitseg.Sajat maga asta verembe esett bele, meg az oszodi beszed nelkul is.Jo pelde a szegedi polgarmester,
  akit mar kitenne a NEP, ha volna ra lehetoseg.

 • Puchert János

  Búzás Huba minden szavával egyetértek nagyon helyes a helyzetértékelése, ismét bebizonyosodott, hogy a kommentelök közt a legelvetemültebb Jávorszky, jó lenne ha a Topapó megjelölnéd melyik az a szó amiben vallásgyalázást véltél felfedezni, vajon mi is a baj Kertésszel, Konráddal, Hellerrel mert ostorozzák a hibákat kritikus hangot ütnek meg a neonácikkal szemben nem tetszik nekik,hogy a regnáló hatalom a horthy kultuszt élesztgeti.

 • USA-ban élő barátainktól kaptuk:
  > Amerikában listázzák a zsidó képviselőket!
  > > Bár a nyugati sajtó egymással versenyt futva háborodott fel Gyöngyösi Márton mult
  > hétfői parlamenti felszólalásán, a világ más országaiban bevett szokás a
  > választott politikai tisztviselők állampolgárságának nyilvántartása, sőt,
  > számos demokratikusnak mondott jogállam vezetett be e téren korlátozásokat.
  >
  > Származási és vallási listázás az Egyesült Államokban
  >
  > A sort kezdjük rögtön az Egyesült Államokkal, amelynek nagykövete kedden a
  > lehető leghatározottabban elutasította a jobbikos felszólalást, az MTI-nek
  > eljuttatott közleményükben kiemelték: az ilyen gyalázatos és rendkívül sértő
  > megnyilvánulásokat köteles minden demokráciában élő személy azonnal és
  > keményen elítélni.
  > A közlemény már csak azért is megmosolyogtató, mivel a szabadság és a
  > lehetőségek hazájában nem csak a politikusok állampolgársága, hanem vallása
  > és etnikai hovatartozása is nyilvános adat. Angolul értő olvasóink a saját
  > szemükkel győződhetnek meg arról, hogyan listázza kongresszusi képviselőit
  > és szenátorait Amerika. A PEW Research Center nevű agytröszt
  > összeállításából például kiderül, az egyes vallási csoportok számarányukhoz
  > mérten mekkora súllyal vannak jelen az amerikai törvényhozásban, és ezek az
  > adatok hogyan változtak az évek során.
  > Az adatokból például kiolvasható, hogy az Egyesült Államok lakosságának alig
  > két százalékát kitevő zsidó kisebbség a Képviselőházban 5, a Szenátusban 10
  > százalékban van jelen, ezzel messze a legfelülreprezentetáltabb vallási
  > csoport. (2010-ben még 8,4, illetve 13 százalék volt az arány.)
  >
  > Adatok:
  > szenátorának és kongresszusi képviselőjének vallási hovatartozását államokra
  > lebontva.
  > Az antiszemita Wikipedia nem szégyellte lajstromba venni a zsidó származású
  > amerikai képviselőket.
  > Aki eddig még nem kapott sokkot, az kapaszkodjon, mert az Amerikai Tudósok
  > Szövetsége (Federation of American Scientists – FAS) a nyilvános adatokból
  > egy olyan összeállítást közölt, amelyből kiderül, hány afro-amerikai, latin,
  > ázsiai és indián származású képviselője van a Fehér Háznak.
  >
  > Országok, amelyek a Jobbiknál is radikálisabbak A sort folytassuk
  > Franciaországgal, ahol törvény tiltja, hogy egy gall másik országban töltsön
  > be kormányzati vagy katonai pozíciót. Ennek lett a foglya a haiti születésű
  > Michaëlle Jean, aki egy Kanadában élő, francia állampolgárságú
  > filmrendezőhöz ment feleségül, és ezáltal megkapta a francia
  > állampolgárságot. Amikor 2005-ben Jeant a kanadai hadsereg főparancsnokának
  > nevezték ki, le kellett mondania francia állampolgárságáról, hogy tisztségét
  > betölthesse.
  > Hasonló a helyzet két balti államban, az észteknél és a litvánoknál is.
  > Toomas Hendrik Ilves jelenlegi észt elnöknek 1993-ban, Valdas Adamkus volt
  > litvániai elnöknek 1998-ban kellett lemondani amerikai állampolgárságáról,
  > mert enélkül egyikük sem lehetett volna államfő.
  > Ausztrália alkotmánya kifejezetten megtiltja, hogy külföldi
  > állampolgársággal rendelkezők beülhessenek a camberrai parlamentbe,
  > Új-Zélandon pedig akkor veszíti el valaki az állampolgárságát, ha hivatala
  > elfoglalása után kérvényezi egy másik országét.

 • Figyelő:
  Én meg kaptam a marsbéli barátaimtól Csillag-kacsa tojást.
  Szép kék a színe , főzés után.

 • Déneském :
  Tahát avval lehet harcolni a hungarónácik ellen , ha gondosan elássuk magunkat.
  Tuggya mit ?
  Inkább ássa el magát maga !

 • Csakhogy az USA-ban az említett nyilvántartás amely nemcsak a zsidókra, hanem mindenkire vonatkozik, és senki sem bánja mert nem kötődik hozzá a megbizhatatlanság bélyege, mint ahogy azt a jobbik képviselő kifejtette a Parlamentben. Boldog és büszke lehet majd egyszer Magyarország, ha csak 10%-ban is képes lesz megközelíteni az USA, Kanada, Ausztrália, Uj Zealand stb. stb. államok demokráciáját, és humanitását, ahol elképzelhetetlen lenne egy ilyen Gyöngyösi karakter részvétele bármilyen állam hivatali kapacitásban.

 • Alex22
  már lelőtte előlem a poén, de azért ide is megírom: ezek a politikusok teljesen maguktól tették közzé magukról ezt az adatot, nem valami senkiházi hőbörgő kis neonáci szólította fel őket erre. Tették ezt abban a biztos tudatban, hogy demokráciában élnek, nem származik ebből semmi hátrányuk, nem kell majdan Magyarországra emigrálniuk miatta, hogy aztán majd itt Orbán Viktor, Nagy-Magyarország Führere és Kancellárja, Alcsút Géniusza, a Hit Lángpallosú Terjesztője, a Cinege utca Oroszlánja, a Zsidók Védelmezője kiscserkész becsszóra megvédje őket.

 • Geyza!….Már megint kitört belőled az ALKESZ kultúra.

 • CSAKHOGY az USA-ban mar regegota nem az amerikaiak iranyitjak a politikat.
  „ahol elképzelhetetlen lenne egy ilyen Gyöngyösi karakter részvétele bármilyen állam hivatali kapacitásban”. Ez viszont mutatja, hogy milyen melyenszanto szolasszabadsag es velemeny nyilvanitas van
  az USA-ban.Mindent mondhatsz es tehetsz,csak egyezzen
  az divatos politikaikorektseggel.Vagyis, azt mondd amit a fejesek megengednek.

 • Egy nagyhatalmat vagy nagy-orszàgot nem lehet felvàsàrolni a globalizàcio zàszlaja alatt/elöször tönkretenni,majd „segitve”felvàsàrolni/ és a tàmadàsok is kevés eséllyel kecsegtetnek/pl.Kertész a Bartussal sem Németorszàgot tàmadta/.

 • Troppauerkém:
  Még mindig jobb mint ha a maguk náci rém-uralma törne ki !

 • Déneském.
  Zavarosan ír.
  Próbálja meg összeszedni magát.

 • Jumbóci:
  Tehát az USA.-ban kihaltak az emberek és átvették az uralmat az alienek.
  ( Javasolhatok egy kies helyen lévő szanatóriumot? )

 • Re: Jimbo „”” CSAKHOGY az USA-ban mar regegota nem az amerikaiak iranyitjak a politikat. „””” Nem-e….??? Aztán ki….? Ha a Kurucinfó irányából jönne kérdésemre a válasz akkor biztos a cionistákat nevezné meg a röffenésében, ami ismerve a valóságot éppen olyan abszurdum, mint a szellemi fogyatékosság többi szimotómái is. Lehet, hogy Jimbo is erre utal suba alatt ?

 • Egy apró kiigazítás a cikkhez: a Horthy-rendszer nem félfasiszta volt, hanem egészen az. Maga Horthy büszke volt arra, hogy ő volt a világ első államfője, aki fasiszta módszerekkel kormányzott.

  Ungváry Krisztián írta: “kifejezetten büszke volt arra, hogy a fajvédelmet mint ideológiát már 1920-ban bevezette, és ezzel “messze megelőzte korát”. Arról szó sem esik, hogy Horthy az összes zsidótörvényt aláírta, és ezzel szörnyű politikai felelősséget vett magára. (…) a magyarországi zsidótörvények szigorúságban helyenként még a nürnbergi faji törvényeket is felülmúlták, tehát nem lehettek a német követelés termékei.” (idézet egy Bartus-kommentből)

 • Alex22:
  Ezt a Jimbo-Jumbo ANNYIRA sötét mint az a paszta amivel a negyvennyolcadik sarkán ápolja a faszékébe beleülő gentlemanok kézzel varrot bőrcipőjét.
  ( Ő maga vallotta be még réges-régen hogy neki ez az egyik jóljövedelmező üzletága.)

 • Geyza
  2012 december 6
  11:59 de.

  gayzuka, tőled sötétebb nem kell.

 • Kedves Bonhomme!
  Miként páratlan volt a holokauszt történetében az a gyorsaság és „eredményesség” is, mellyel a magyar hatóságok kitaszították a zsidókat a társadalomból, kifosztották, gettósították, majd deportálták őket.
  Horthy Magyarországa hajtotta végre a holokauszt legnagyobb deportálási akcióját úgy, hogy a Magyarországra érkezett Sondereinsatzkommando mindössze 20 tisztből és alig száz kisegítő erőből állt beleértve a sofőröket, titkárnőket és szakácsokat is, azaz gyakorlatilag mindent a magyar hatóságok és „iparosok” csináltak!

 • Dakota!—Jimbó! Tudjátok mi lesz érdekes 2014-ben? Megint a FIDESZ nyer 2/3-al.

 • U.i.Vagy lehet,hogy a Jobbik?

 • nem topapó, 98 %-kal. Főleg, ha a regisztrálók listáját összevetik a Kubatovéval, és technikai akadályokra hivatkozva csak az szavazhat, aki írásban vállalja, hogy csak a fideszre adja a voksát.
  mert, hogy ki regisztrál, ki nem, azt nem lehet ellenőrizni. A fidesz annyi regisztrációt mond, amennyit akar.

 • Ha igaz ez a 98%-os Fideszes választási eredmény 2014 re…..? Akkor Magyarország megdicsőülve a saját kardjába dől. Ha lenne Magyarországnak ellensége, amelyik vesztét kövánja, akkor ez kárörvendően tapsolna egy ilyen eredménynek.

 • Magyarorszàgnak ellenségei a koràbbi kiàrusitoi és a csak egyéniérdekeket követö -a helyiek érdekét letarolo- felvàsàrlok.
  Prima termöföldekkel rendelkezö orszàgunknak pl.volt elég cukorrépàja és jolmüködö cukorgyàrtàsa.

 • Diki-Daki :
  Csakhogy ÉN -veletek ellentétben- nem tagadom !
  Sötét vaok mint a zéjj.
  Najés ?
  Ha nem teccik húzzá innen a Fénybe.
  ( Szt.Koronarádió fényességére meg a Kurucinfó világos , egyszerű , mindenki számára könnyen érthető téveszméire gondolok. Az való a magadfajtáknak. A világos beszéd.Még ha sötét eszméket terjeszt is .)

 • Göllner András

  Brávó Huba. Nagyszerű munka és köszönjük, hogy nem adod fel, és hallatod hangodat az igazság, az emberi méltóság, a demokratikus elvek védelmében. Az ide befirkáló erőszakoskodó fasisztákkal nem kell foglalkozni vagy vitába szállni. Nem nekünk kell őket lejáratni. Ezt ők önkéntesen, saját erejükből, nagyszerűen elvégzik.

 • Göllner Bandi:
  Dejazzé kicsinyég besegíthetek abba a ” lejáratásba ” ?
  ( Merhogy jó szórakozásnak tartom..)

 • Puchert János

  http://www.hir24.hu/belfold/2012/12/07/elte-sulyos-szakmai-etikai-vetseget-kovetett-el-semjen/
  Az üggyel kapcsolatban keresztény üldözésről beszéltek a KDNP frakciójában hát akkor , hogy is állunk ezzel a témával még sem volt keresztény üldözés

 • Göllner!….Tudod egy érdekes dolgot elmondok Neked.Amikor pár hónappal ezelőtt erre az oldalra tévedtem még függetlenként azt hittem,hogy tárgyilagos birálatú cikkeket és hozzászólásokat fogok olvasni.Nagyot tévedtem és gondolom sokan mások is.1988 óta figyelem a gazdasági és politikai történéseket és ismeretségeim révén talán egy kicsit többet tudok az átlagpolgárnál.Ez egy független demokratikus lap?Nagyon jól sikerült a ténykedés.Igy kell egy függetlenből jobboldali szimpatizánst csinálni.

 • topapo

  ugyan nem mindegy, hogy egy fereg fuggetlen avagy jobboldali? nekem abszolute mindegy, igyis ugyis eltaposnivalo! es elkussoljal mar vegre te impotens gyoker!

 • Nyilas!…….Olyan kevés vagy mint lókolbászban a nyerités.Olvasd már végig,hogy miket firkálsz össze-vissza.Folyamatosan dől ki a szádon a trágyalé.Bogárkám,bogárkám—nem-nem jó.TE TETŰ,!!!

 • Tropa papa akkor meg miért gyötröd itt magad?
  Küldetéstudatod van vagy mi ?
  ( Lehet az ilyenfélékből lettek régen az invizítorok , a második Vilháb idején pedig a keretlegények akik elhívatottságból verték agyon a zsidó munkaszolgálatosokat. ÉS meg voltak róla győződve hogy ezzel nagy nagy jót cselekedtek , ami Istennek tetsző dolog , majd a Mennyekbe kerülnek miatta.)

 • Gay-za!
  Az olyanokbol mint te vagy, kerultek ki a recski tabor
  orei. De az is lehet,hogy valahonnan Sziberiai gulagbol
  emeltek ki a jo munkadert.Gondolom tudsz oroszul is.Mintha makogtal volna egy nehany szot oroszul itt Bodanak,vagy Javorszkynak.

 • Buci.
  Hogyne.
  A gulágból meg a marson lévő sziklabörtönből.
  Perverz lettél vagy miazisten ?
  ( A börtön-perverzió egy igen érdekes válfaja a mentális eltévelyedésnek. Az ilyen ember gondolatainak középpontjában van a börötn. Falják a börtönös filmeket ,és még könyvalakban is el el olvasnak egyet-kettőt nagy nehezen.
  Pszichológusok nem tudnak segíteni az ilyenen mert egyrészt nem derül ki , másrészt a társadalomra nem veszélyes az ilyen. Csak épp undorító.)

 • Az egymás mardosása a legjobb út a szemétdomb és a hullahegyek felé. Úgyhiszem ezzel legjobb lenne leállni nemzeti szinten is, vagy pedig mindenki felcsapott temetésre készülő gyászhuszárnak?

 • Figyelő
  Azt már hallottad, hogy Ha ketten csinálják ugyanazt – az nem ugyanaz? Más egy több évszázados demokráciában „listázni” és egészen más Hitler utolsó csatlós-országában, az első zsidótörvények országában, abban az országban, ahol az államigazgatás lelkes asszisztálásával deportáltak több százezer magyar állampolgárt a zsidó származása miatt, akik „füstbe mentek”. No: az is listázással kezdődött.
  Tudom, hogy nálad ez falra hányt borsó – bár az a hányás, ami az ilyen náciktól elfog – garantáltan fennmarad, még borsóból is.