A vég és kezdete Magyarországon (3.rész)

2012 december 12 11:55 de.37 hozzászólás

Hogy véget vessünk a vég kezdetének – amely már a kapunk előtt! – világossá kell tegyük: „a fű alatt” államcsínyt elkövetett miniszterelnök kizárólagos hatalomgyakorlást megvalósító kormányzását – a palástolt diktatúra harmadik évében (a jog és mi) – nem tekintjük alkotmányosnak (de még „alaptörvényesnek” se), mert illegitim.

Orange background – Sunset over Budapest / kismihok (flickr)

Legitimnek Magyarország egyetlen állampolgára se tarthatja, legyen bár jobb- vagy baloldali érzelmű, vagy „politikai semleges”. Ennélfogva nemcsak joguk, de állampolgári kötelességük is fellépni ellene. A „B-közép magja” – eszüknek tudjuk be – kajánul röhöghet a sikerült cseleken, tapsolhat „a fű alatti passzoknak”, ordíthat a gyönyörtől egy-egy „taktikai fault” láttán, az államjog azonban nem foci. Nem is annyi a tét, hogy a csíkosak nyernek-e vagy a simák, attól legföljebb pár villamos borul fel valamelyik sugárúton. Nem a győztes gólról van szó, hanem államcsínyről. Nyelvtanilag is befejezett múlt ez: a diktátor felépítette a kizárólagos közhatalom-birtokláson alapuló hatalomgyakorlás rendszerét, amit a lelátó nyelve egyszerűen államcsínynek nevez.

Mert nemcsak a szabálytalanul „faultolt” Alkotmány, hanem a szabálytalanul összecselezett ún. „Alaptörvény” szabályaiba is ütközik ez a „lesből lőtt” kizárólagosság, ami maga a diktatúra. Jó, jó, csak „palástolt”, mint a mintaként szolgáló Horthy-rendszeré, de már nem csupán áldemokrácia (autoritárius módszerekkel vezetett parlamentarizmus), hanem valódi antidemokrácia. Itt, Közép-Európában, ahol van egy ország, nem Magyar Köztársaság, csak Magyarország, ahol a diktátor akár kormányzó is lehetne (mint Horthy).

Államcsíny-cselt alkotmányosan elkövetni nem lehet, „törvényes puccs” nem hozhat létre alkotmányt, fából vaskarika lenne. A diktátor és „klubja” hiába próbál legitimnek látszani. Nem elég annak látszani, annak is kéne lennie. És mivel nem az, a bírónak le kell fütyülnie az akciót; ha lenne bíró, ill. Alkotmánybíróság, de – ha volt is – ma már nincs. Csak tessék-lássék futkoz fekete talárban pár bírónak nevezett kellék a pályán, az egész meccs érvénytelen. Bunda volt.

A XXI. században még a tudatlanságáról hírhedt ál- és antidemokráciák állampolgárának is (bel- és külföldinek) illenék tudnia, hogy a legitimáció a közakaraton alapuló törvényhozásnak (államhatalomnak, uralomnak) az elismertségét jelenti, feljogosítást a törvényalkotásra, esetenként a kormányzásra adott felhatalmazás megerősítését. Nem köll jogvégzettnek lenni ahhoz, hogy ki-ki tudja: a legitimitás a működés törvényessége, jogszerűsége, amely a legitimációból következik. Világos, hogy a diktátor politikai finesze nem az általa „sztálininak” bélyegzett Alkotmányt akarta lecserélni (hisz az már a legkevésbé se volt „kommunista”, abban ugyanis az idők folyamán minden elv, elem, ami az eredetiben összeegyeztethetetlen volt a demokráciával, kicserélődött), hanem közvetett szándékkal olyan „Alaptörvényt” kívánt konstruálni, amely rendszerének „jogfolytonosságát” igazolja. Olvashatta valahol, hogy „a jogfolytonosság alapján fennálló jogrend” keretei között való kormányzás megdöntése törvénytelen. (Mi sem egyszerűbb tehát, mint megteremteni a jogfolytonosságot – JOBBIK híján – a Horthy-rezsimmel – így vélte.)

Csakhogy e diktátori okoskodásnak több „kányája” van: 1./ kormányzásra kapott felhatalmazása nem terjedt ki az alkotmányozásra, azaz kormányát és pártjának parlamenti frakcióját senki nem hatalmazta föl arra, hogy az ország társadalmi és államrendjét, választási rendszerét, az államhatalom, vagyis a törvényhozás, a közigazgatás és igazságszolgáltatás szerveinek szervezetrendszerét és működését, az állampolgárok alapvető szabadságjogait és kötelességeiket a korábbitól eltérő rendben, új „alaptörvényben” szabályozza; 2./ az „alaptörvény” megszövegezésének és elfogadásának folyamata alkalmatlan, érvénytelen eljárási szabályok alkalmazásával ment végbe; 3./ ebből is adódóan az „alaptörvény” tartalma nem közakaraton nyugszik; 4./ az „alaptörvény” az általa megsemmisített Alkotmány rendelkezése alapján lépett hatályba (Majtényi Balázs: Vissza a jövőbe. Az elveszejtett Alkotmány, L’Harmattan, EKINT, 2011. 209-213.o.), következésképp, ha önnön rendelkezése szerint alaptörvény-ellenes az „alaptörvény” elfogadása (és hatályba léptetése), akkor közjogi értelemben nem érvényes maga az „alaptörvény” sem; mondjuk ki: semmis; 5./ „Kegyelemdöfés a demokrácia szívébe” c. korábbi írásomban – Bibó nyomán – kifejtettem, miszerint tudjuk: a jogállami berendezkedés szervezetrendszerének a demokrácia alapelveivel való teljes megegyezése jelenti valamely hatalom tartalmi, érdemi legitimitását, a működés demokratikus alapelveknek megfelelő eljárásjogi szabályozása, a rendszer ezzel adekvát működtetése pedig formai legitimitását. Hozzátettem: az utóbbi szintúgy fontos, mert a forma ad a dolognak valóságot (forma dat esse rei – mondaná a latin). E tételből levonva a következtetést: az államhatalom hazánkban – antidemokratikus kormányzati intézkedései következtében – elveszítette mindkettőt. Az „alaptörvény” tehát ebből következően is érvénytelen, semmis.

A létrejöttekor eredendően semmis (halvaszületett) törvény nem helyezhet hatályon kívül másik törvényt, következésképpen a száműzött Alkotmány legitim jogforrása (jogalkotást létrehozó tényezője) lehet a majdani alkotmányozásnak, amely a IV. magyar köztársaság demokratikus jogrendjét alapozhatná meg.

Ha valaki még mindig nem értené: államjogi ismérveit tekintve a kizárólagos közhatalom-birtokláson alapuló hatalomgyakorlás állama – a zsarnok állama – nem jogállam, hanem korlátozott szabadságjogokkal palástolt diktatúra. Polgárainak ellenállási joga e tényből közvetlenül levezethető: az ellenállás nem minősül „állampolgári engedetlenségnek”, többé nem hűtlenség, nem „idegenszívűség” és nem ”nemzetárulás”. Az ellenállás jogos harc az elvett Alkotmányért, hűség hazánkhoz a diktatúra, az országrontó, nemzetvesztő diktátor és klikkje ellen. Ellenállásunk legföljebb a diktatúra jogába ütköztethető, amely e relációban törvénytelen jog. Ma már köztudomású tény: a diktatúra fasisztoid jellegét a Horthy-rezsimmel vállalt jogfolytonosság, Mussolini választási törvényére emlékeztető választójog-tiprás és a JOBBIK neonáci párt parlamenti részvétele (a kormánypárt „kinövése”: rosszindulatú daganata) adja. Hozzátéve, hogy nem minden fasizmus antiszemita; ez történetesen az. (Minap a neonácik félkatonai szervezete – a Gárda – ismét avatott Budapesten.)

Az ellenállás, amíg eredményességében bízhatunk, lehet békés: előzetes regisztrálás a 2014. évi választásra, szavazás a demokraták közös jelöltjére; majd közakaraton nyugvó, ún. „helyreállító” alkotmányozás. Ehhez kétharmados parlamenti többség kell (amely a demokratikus ellenzék erői között időnként szélesedő törésvonalak miatt meghiusulhat). A IV. köztársaság alkotmányát népszavazással kell megerősíteni. Az új alkotmányban helyre kell állítani a hatalmi ágak (még következetesebb) megosztását, a hatalmat ellenőrző és korlátozó intézmények függetlenségét. (A politikai kinevezetteket ezek éléről meneszteni kell.)

Ez a feltétele annak, hogy – amíg nem késő – véget vessünk a vég kezdetének. Hogy jobblétet biztosító gazdaságot, modern európai országot teremtsünk magunknak. Mert balsorsodba vagy beletörődsz, vagy megváltoztatod. Mert igazságosabb törvényekre nem elég áhítozni; a választónak azt is tudnia kell, kire, mely párt vagy pártok képviselőire számíthat ebben. Csak arra a meghurcoltatását is elviselt legkövetkezetesebbre, a megvesztegethetetlenre számíthat és támaszkodhat, akinek valóban lételeme a szabadság, a társadalmi igazságosság eszméje (amiként a fény is abban leli létét, hogy a sötétségen áthatol).

Búzás Huba

37 hozzászólás

 • „Államcsíny-cselt alkotmányosan elkövetni nem lehet, „törvényes puccs” nem hozhat létre alkotmányt,” és még idézhetnék. Nagyon jó és eredeti megközelítésnek tűnik az írás!

 • A „fülkeforradalom” után fölesküdött az új kormány az 1949. évi XX. sokszor módosított törvényre. Ennek alapján semmi nem jogosítja föl az Országgyűlést, hogy új Alkotmányt alkosson, hozzanak létre. Működésük /ez szerint/ nem törvényes!

 • Ujbol van egy-két Szemenyeitek,akik összehazudoznak mindent.
  2/3-al lehet alkotmànytirni ès az EU megvizsgàlta,amit kritizàlt kilett javitva.

 • Remelem „OK” is olvassak!

 • Szukits

  mit jelent az hogy „eredeti megkozelitesnek tunik az iras”? ez nem delibab, Buzas Huba tudasabol es tapasztalatabol meriti allitasait….zsebbol kipengeti neked azokat a jogi formulakat, amikhez neked tobbheti elelemmel felpakolt kirandulocsomaggal kellene valamelyik konyvtarba vonulnod „anyaggyujtes” cimen…es meg akkor se biztos, hogy kepes lennel osszehozni!

 • „Az új alkotmányban helyre kell állítani a hatalmi ágak (még következetesebb) megosztását, a hatalmat ellenőrző és korlátozó intézmények függetlenségét. (A politikai kinevezetteket ezek éléről meneszteni kell.)”

  A fenti mondatokat két szempontból érzem fontosak: egyrészt idáig (és tovább nem) maradéktalanul egyetértek a szerzővel, másrészt ez az a gondolat, ahonnan szerintem folytatni kellett volna az elemzést, ami így befejezetlen (rosszul befejezett?) maradt.

  Miért is siklott ki a mi kis demokráciánk? Csak azért, mert jött Orbán, aki átállt az erő sötét oldalára és az ármány megkezdte a fortélyt a jóság, vagyis a szabadság és a társadalmi igazságosság ellen? Szerintem nyilvánvalóan nem! A helyreállítás, bár fontos, de nagyon nem lesz elég, mert a magyar demokrácia annyira sérülékenyre sikerült, hogy el tudta engedni a polgárok kezét. Vagy fordítva, de ez mindegy is. Elmagyarázom: a „nyugat” a 68-as mozgalmakban kovácsolódott jóléti társadalommá. Mi ehelyett egy új gazdasági mechanizmust kaptunk, illetve nem kaptunk, mert jól indult, majd csúfosan elbukott, ahogy vele együtt Kádár is. Dubcsek „emberarcú szocializmusa” is veszített, ahogy vele az egész rendszer. Azonban az „emberarcú kapitalizmus” kiépítése is elmaradt, helyette 90-ben megszületett egy „technokrata kapitalizmus”, aminek a jellemzői a fékekkel és ellensúlyokkal ellentételezett biztos kormányzati többség volt. A biztos kormányzás pedig rossz kormányzást eredményezett! Az olaszok a 70-es és 80-as években fejlődtek be Európába, amikor minden évre jutott 2-3 kormányválság, mi viszont „megúsztuk” kormányválságok nélkül, mert mindenki olyan vacakul kormányozhatott, ahogy csak akart, a választásokig nem bukhatott bele. Az 5 %-os küszöb túl magas volt ahhoz, hogy az Országgyűlés képes legyen kifejezni a valódi népakaratot, és a kompenzációs rendszer olyan biztos választási győzelmeket eredményezett, ami szintén a népakarat kifejeződése ellen hatott, vagyis bárki volt hatalmon, lehetett olyan sötét, mint az éjszaka, mégis maradhatott a ciklus végéig, és mindenben neki volt igaza, mert megvédte a jól berendezett, a hatalomra került politikusokra nézve biztonságos „technokrata kapitalizmus”. Szerintem ez volt a III. köztársaság legnagyobb hibája, ezért a IV. nem épülhet egyszerű helyreállításra, ahogy nem épülhet arra sem, hogy újraválasztjuk „a meghurcoltatását is elviselt legkövetkezetesebbet, a megvesztegethetetlent, akinek valóban lételeme a szabadság, a társadalmi igazságosság eszméje”, mert ő játszotta a legnagyobb szerepet abban, hogy gallyra futott az egész! A „jóság” átütő kudarca emelte ugyanis piedesztára a „rosszaságot.

  A régi megoldások ideje lejárt, ahogy a régi megoldók ideje is! Ezek már rendesen el lettek egyszer kúrva…

 • Göllner András

  Erös ! Gyenge vagy !

 • Dénesske de azért erőssen falod ezeket az írásokat mi ?
  Csak nem érdekesebb mint a megszokott kis unalmas egysíkú förmedevényeid a Szentkoronarádión ?
  ( Mert különben mi másért járkálnál ide ? Hacsak nem a Hungarófasiszta Pártszövetség megbízásából , hogy itt kellemetlenkedj.)

 • T. Dénes Erős! Ez a futóbolond Búzás tudatosan hazudik, és dezinformál. Az 1949-es Alkotmányt a kádárizmus változtatásai után az SZDSZ alapító Sólyom László & Tsai. módosították, mert kitört a demokrácia. Az új Alkotmány Preambuluma leszögezi, hogy a módosított Alkotmány ideiglenes, azt az első szabadon választott Országgyűlés kötelessége újra alkotni! 2/3-al, ugye, mert azt is sikerült Sólyoméknak belecsempészniük! No, Antalléknak esélyük sem volt „alkotmányozni”, az MSZMP-s Horn az az ami, az első Orbán kormány nem is számíthatott a posztkommunista-neolib segítségre, Sólyom ugye az Alkotmánybíróság elnökeként vigyázott a saját művére (!), a D-209-Böszme-LiBajnai rezsimeknek fontosabb volt államcsődbe kormányozni a kleptokráciájukat. No, és jő 2010. Meg a KMH, meg a Búzásék, meg a Lúdmillásék, meg a fasisztázás-antiszemitázás régi lemeze. Pedig a II. Orbán kormány csak azt csinálta, amire 2/3-al megválasztották őket, és szót fogadtak a Sólyom-alkotmány preambulumának!

 • Nagyszerű irás, minden sorával egyetértek!

 • Varga Sandor!
  Nagyon igaz amit ir!

 • Varga Úr! A kétharmad nem erre adott felhatalmazást. Előzetesen senkinek nem volt tudomása arról, hogy alkotmányt fognak módosítani melynek új neve alaptörvény, senkinek nem volt tudomása arról, hogy a médiumokat az irányításuk alá fogják vonni a legfontosabb állami aparátusokkal együtt. Senkinek nem volt tudomása arról, hogy egykulcsos adó lesz, hiszen nem ezt ígérték. Senkinek nem volt tudomása arról, hogy még egy sor új adót vezetnek be. Senkienek nem volt tudomása arról, hogy adót fognak emelni, de ígéretük ellenére mégis emeltek. Senkinek nem volt tudomása arról, hogy majd zsarolással ellopják a magánnyugdíj megtakarításainkat, hiszen annak megvédéséről beszéltek. De nem csak ellopták, hiszen arról végképp senkinek nem volt tudomása, hogy majd pont Ők tőzsdézik el a MOL részvényekre amik jelenleg is 20% körüli bukóban vannak. A magyar emberek pénze úszik el!! Senkinek nem volt tudomása arról, hogy a nemzetközi megítélésünk soha nem látott mélységbe süllyed, hiszen épp annak visszaszerzését ígérték. Senkinek nem volt tudomása arról, hogy az állami vezetőink közönséges tolvajok akik doktorijukat és diplomájukat mástól lopták el így nem alkalmasak etikailag sem a posztjaik betöltésére. Senkinek nem volt tudomása arról, hogy a gyűlöletkeltés felett szemet húnynak hiszen épp az ellenkezőjét ígérték. Senkinek nem volt sejtése arról, hogy 2008-ban már hülyének fogják nézni a Fideszesek a három igenes népszavazással, amelynek egyike a tandíjmentesség volt, hiszen most épp a keretszámok megnyírásával alig marad diák aki ingyen tanulhat. Senkinek nem volt tudomása arról, hogy a rendszerváltozás utáni legrosszabb kormány fogja irányítani az országot, amely vezetője konzekvensen az arcokba röhög, belehazudik az emberek szemébe, hülyének nézi választóit, saját nemzetét a nemzeti összefogásra és a nemzeti életérzésre hivatkozva, és senkinek nem volt tudomása arról, hogy az ígért felemelkedés helyett minden tekintetben, anyagilag, morálisan, erkölcsileg és szellemileg soha nem látott mélységekbe kerül az ország. Hogy miért nem volt senkinek erről tudomása? Mert nem ezt ígérték a választási ígéreteikben, amely olyan 80 oldalas lehet emlékeim szerint. Tessék csak elolvasni. Ha pedig nem ezt ígérték akkor hazudtak Önöknek, és Önök egy gátlastalanul hazug kormánynak engedik meg, hogy hülyére legyenek véve, és ezért a bánásmódért még foggal-vassal védik is őket -mondhatnám azt is, hogy elvakultan. De pont erre játszik a kormányfő és csapata, hogy a nemzeti érzelmeket kiszipolyozza -dehogy a nemzetért, hanem saját magukért. Minél több időt tölt ez a kormány a hatalmon annál nagyobb lesz az a lista amely a szemfényvesztésekről, az Önök átveréséről szól. Milyen hosszú listát szeretne még például Ön Varga Úr??

 • Vargicsek maraggyon már csendben.
  Fenét se érdekel az állandósult fröcskölődése.

 • http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=607073#null
  Még emlékszünk arra, hogy november 2-án tüntetés volt a Kossuth téren megszólalt a FIDESZ frakció vezetője is mint már előbb egy másik bejegyzésemben írtam szombaton gárdaavatás volt és ez valahogy a magyar médiában nem volt téma mit hallok ma a Klub Rádióban a FIDESZ polgármester kezdeményezésére Szombathelyen emlékmisét tartottak Bárdossy László tiszteletére mondván szombathelyi születésű

 • Claude Joseph Rouget de Lisle – Verseghy Ferenc – Jankovich Ferenc – bonhomme:

  Magyar Marseillaise

  Előre ország népe, harcra
  Ma győzelem vár, hív hazánk!
  Orvul tört ránk egy párt uralma,
  Romba döntötte szép hazánk,
  Romba döntötte békés hazánk.
  Halljátok? Már retteg a zsarnok,
  Őrség vigyázza otthonát,
  Nem tisztel népet, sem hazát,
  Esküjét megszegte az akarnok,

  Hajrá, egységbe hát!
  Ma harcra hív hazád!
  Csak jöjj, csak jöjj, döntsük meg hát
  Vad őrült uralmát!
  Egységbe hát!

  Nem ül a zsarnok kénye rajtunk,
  pokolra mind, a hitszegőt!
  Boldog országot vív a harcunk,
  boldog országban a jövőt,
  Boldog országban a szebb jövőt!
  Most hogy ha kell, mind összezárunk,
  És ha pár gyáva félreáll,
  Lesz elég majd, ki sorba áll,
  Ellened, fasizmus úgy csatázunk!

  Hajrá, egységbe hát!
  Ma harcra hív hazád!
  Csak jöjj, csak jöjj, döntsük meg hát
  Vad őrült uralmát!
  Egységbe hát!

  Az aljas gengszterek bandája
  Legyőzhet egy nagy nemzetet?
  A jognak vetett orv csapdája
  Becsaphat nemes szíveket?
  Becsaphat nemes, hű szíveket?
  Csordája nemzetárulóknak,
  Mely csődbe vinné a hazát,
  Pár suttyó jöttment KISZ-titkár
  Diktálhat egy szabad országnak?

  Hajrá, egységbe hát!
  Ma harcra hív hazád!
  Csak jöjj, csak jöjj, döntsük meg hát
  Vad őrült uralmát!
  Egységbe hát!

  Érintsd a lelkünk, ősi nagyság,
  Győzünk majd minden ellenen!
  Szállj közénk drága szent szabadság,
  S miénk lesz majd a győzelem,
  Teljes lesz majdan a győzelem!
  Nagybetűkkel írd honlapunkra,
  Írd fel nemzetünk jelszavát,
  Hadd terjedjen kibertéren át:
  „Győz a Eszme, győz a nép uralma”!

  Hajrá, egységbe hát!
  Ma harcra hív hazád!
  Csak jöjj, csak jöjj, döntsük meg hát
  Vad őrült uralmát!
  Egységbe hát!

 • Szakember az alkotmányozásról.
  Egy háromrészes cikk első rész:
  http://www.es.hu/kis_janos;alkotmanyozas_8211;_mi_vegre_i;2011-03-23.html

 • Puchert János,
  az korrekt. 🙂
  Életnagyságú lovasszobrát mikor avatják?

 • Kedves Sárdi úr
  A Semjén attól még lehetne jó keresztény hogy úgy lőtte magának a disszertációt ( mindenki gyarló , kellet neki egy kis segítség ) de viszont őkelme egy gátlástalan Opus Dei ügynök.
  Na ETTŐL nem jó keresztény ő.

 • Rájöttem,hogy azért érdemes olvasni az újságot,mert van
  pár értelmes,tájékozott hozzászóló és az sem riaszt el,hogy
  a primitívek -minden tényt és valóságot nélkülözve-az ő
  „sajátos,kulturált!stílusukban”…idegesen (szint alatt)
  visszaszólnak,sajnos ez alól pár szerkesztő sem kivétel!
  Hát szórakoztató,hogy annyira begerjednek……
  Ők sem hivatalos dokumentumokkal,bírósági jegyzőkönyvekkel
  támasztják alá az írásaikat(amit persze az „ellenkezőktől”
  elvárnak…) hanem a sajtóból(?)TV-ből nem létező tapasztala
  taikból és elvakult gyűlöletükből!

 • Ha valaki itt gyűlölködik az Te vagy Boda husi.
  MEg a fajtársaid.
  MI csak olvasnánk a cikkeket , néha hozzáfűznék valamit de a TI kitartó és személyeskedő fröcskölődéseitek bicskanyitogató.

 • Boda Marcsi!
  Igy van ahogy mondja. Ok csak hivatkoznak a „tenyek”-re,
  de soha mast nem produkaltak egyet sem,mert az hogy a balkezes sajtora hivatkoznak,az nem bizonyitek,csak „plagizalas”(ezt a szot nagyon szeretik ezek).CA a sajat ,korabbi irasaira is hivatkozott mar,mint tenyre.Mikor veszik eszre a sajat hibaikat???

 • Andrási Sándor

  „Legitimnek Magyarország egyetlen állampolgára se tarthatja, legyen bár jobb- vagy baloldali érzelmű, vagy „politikai semleges”. Ennélfogva nemcsak joguk, de állampolgári kötelességük is fellépni ellene.”
  A cikk szerzője hazudik. Engem – mint magyar állampolgárt – nem kérdezett meg, és meggyőződésem, hogy a tárgyban nem végzett reprezentatív közvélemény kutatást. Tehát már itt bukik a mutatvány, tisztelt búzás úr. Megértem a fájdalmát, amit az ország romboló kormányok bukása miatt érez, de ez a demokrácia. A népharag elseperte a Me-Gyu-Ba kormányokat, akik tényleg illegitim módon jutottak hatalomra, és illegitim módon gyakorolták a hatalmat, mérhetetlen károkat okozva az országnak.
  Ha a cikk szerzője rendelkezik jogi diplomával, akkor tudja hogy a törvényesen megválasztott kormány ellen uszít. Jogelméleti fejtegetésében összehord hetet-havat, nem létező tekintélyét igyekszik felhasználni arra, hogy jogban járatlanokat megtévesszen.
  Magyar állampolgár vagyok, a többséggel együtt a kormányzó pártokra szavaztam, a kormányt, annak tagjait és az alaptörvényt legitimnek ismerem el, a többséggel együtt. Mivel a demokrácia egyik alap pillére a többség akaratának érvényre juttatása, ma Magyarországon demokrácia van.

 • Kedves Andrasi Ur!
  Ezek a demokracia szot mar annyira elcsepeltek,hogy az ember csak legyint, amikor meglatja valahol irva, vagy meghallja mondva.
  Sajnos, tobbszori erdekledesemre sem kaptam valaszt: kertem magyaraznak meg mit ertenek ok a demokracian.
  Gondolom,nincs magyarazatuk. A szo maga,viszont alkalmas(oszerntuk,de nem igazan)arra, hogy mogule lovoldozzenek,frocskoljenek.
  Egyik helyen azt mondjak, Mo.-n nincs demokracia, sajtoszabadsag,szolasszabadsag, a masik helyen meg azt uvoltik,hogy van,ezert nekik jogukban van azt irni, amit akarnak. A fene se erti az egeszet…
  Legalabb egyforman nyomnak a szoveget,de meg onmaguknak is ellent mondanak(sokszor egy irason belul),nemcsak egymasnak.

 • Andrási Sándor
  2012 december 14
  1:47 de.

  Igaza van, Andrási úr!

 • Ami a fenti irományt illeti.
  Nos, Búzás úrral picit elszaladt a ló. A cikkében leírtak egyáltalán nem vallanak jogi diplomára,nem igazán győzött meg a szakmai hozzáértését illetően. A versei olyanok amilyenek, nem számottevő alkotás egyik sem, már amit lehet találni a neten, mert nem igazán ismert az életműve. Az újságírás sem igazán az ő szakterülete, annak ellenére, hogy próbálkozik. lehet, hogy cipőfelsőrész készítésben profi lenne, de ezt még nem tudhatjuk.
  Mindenesetre ezzel a minimális hozzáértéssel nem igazán kellene neki a fentiekhez hasonló kijelentéseket tenni, mert nem úgy tűnik, hogy ebben éppen ő a legkompetensebb.

 • Andrási Sándor figyelmébe:

  Minden kormány – még az Orbán-horda is – legitim módon, választások útján került hatalomra.

  Beiktatásukkor felesküdtek az Alkotmányra, pl.: „Én, ORBÁN VIKTOR esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; miniszterelnöki feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. – Isten engem úgy segéljen!”

  Ezt az esküjüket megszegték, a demokratikus Alkotmányt lecserélték a saját fasiszta Alaptörvényükre, tehát innentől de jure hazaárulók.

  Továbbá:

  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
  I. fejezet – Általános rendelkezések
  (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

  illetve:

  Magyarország Alaptörvénye
  ALAPVETÉS
  C) cikk
  (2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

  További magyarázat nem szükséges.

 • Kedves bonhomme!
  Az ÖN véleményének nyilvàn vannak tàmogatoi,de a többség és az EU sem osztja ezt a véleményét az Alkotmànyrol. Valoszinüleg az ideiglenes Alkotmàny kedvezöbb volt az Önök szàmàra.Most a letargikus évtizedek utàn felkell épiteni egy teljesitményre fokuszàlo tàrsadalmat.

 • Andrási Sándor

  bonhomme!
  Nyílván rettenetesen unatkozhatsz, ha össze tudtad szerencsétlenkedni ezt a verstorzót: „…….Pár suttyó jöttment KISZ-titkár Diktálhat egy szabad országnak?…….” ——— Már csak azt áruld el nekem: Mikor is volt Magyarország szabad ország, az utóbbi 500 évben?

 • Andrási Sándor

  bonhomme! „Minden kormány – még az Orbán-horda is – legitim módon, választások útján került hatalomra. ……”
  Űlj le fiam egyes! Miután valószínű, hogy valamilyen hordában születtél, nincs arról történelmi ismereted, hogy voltak és vannak kormányok, amelyek diktatórikus úton jöttek (jönnek) létre.

 • Bonhomme!…..A parlamentben ülők közül annó hányan esküdtek fel a munkás -paraszt hatalomra?

 • Dénes Erőss
  Amikor a szoci Hornnak volt 2/3-a, csak azért felemelte 4/5-re az Alkotmány módosításához szükséges többséget, mert
  A/ Demokrata volt
  B/ konszenzusos módosítást akart, tehát az ellenzék egyetértését is (mondom: demokrata volt!)
  Orbánék a 2/3-ukkal ezt a 4/5-ös szabályt helyezték „hatályon kívül” szerinted ez mennyire legitim? Márpedig MINDEN tákolmányozás ezen az illegitim „módosításon” alapult!
  Egyébként minden gyűlölködés nélkül az ellenzékben már közmegegyezés tárgya, hogy a jelenlegi MAMALUK frakció alkotmányos államcsínyben társtettes, kollektív bűnösök, ezért egy lusztrációs törvényben még a hatalom és a közélet közeléből is ki kell majd őket tiltani olyan 20-30 évre!
  A vagyonelkobzás persze majd az egyéni vizsgálatok alapján kiróható/vandó mellékbüntetés.

 • „Hogy véget vessünk a vég kezdetének – amely már a kapunk előtt! – világossá kell tegyük: „a fű alatt” államcsínyt elkövetett miniszterelnök kizárólagos hatalomgyakorlást megvalósító kormányzását – a palástolt diktatúra harmadik évében (a jog és mi) – nem tekintjük alkotmányosnak (de még „alaptörvényesnek” se), mert illegitim.”
  Illegitim?Jézusom,Huba!

 • Folytatás Hubának:
  Nem téveszted össze magad József Attilával?Vagy Deák Ferenccel?Ne reménykedj,ezt nem a verseidböl gondolom-azokra már nem is vagyok kíváncsi-,hanem abból,ahogy katarktikus magasságokba emeled a magyar öntudatot.Nem túl nagy neked ez a teher?Mondok mást.Érzésem szerint,a társadalomfilozófia és a szociálpszichológia is nagyon közel állhat hozzád.Miért nem domborítod ki jobban?Írhatnál valami korszakalkotót pl. Machiavelliröl vagy a valóság axiomáiról.Tudod…a valóság megkonstruálásáról.

 • küszküllő
  Aki képes beszopni amit a jobbos médiák Magyarországon/ról beadagolnak, asz egyéb bugyutaságokra is képes. Még ha ismer is olyan szavakat, hogy szociálpszichológia és társadalomfilozófia. Erre egy értelmesebb papagáj is betanítható.

 • kekec

  2013 január 3
  12:08 du.

  küszküllő
  „Aki képes beszopni amit a jobbos médiák Magyarországon/ról beadagolnak, asz egyéb bugyutaságokra is képes. Még ha ismer is olyan szavakat, hogy szociálpszichológia és társadalomfilozófia. Erre egy értelmesebb papagáj is betanítható.”

  Bizony igaz.Egyszer bort is vízeztem már.Ja,és a papagáj,az nagyon jó példa.Ismerek egyet,az még azt is tudja,hogy szinkrofazotron.Azt persze nem,hogy mire jó.

 • „teljesitményre fokuszàlo tàrsadalmat.” Ez jó.
  2012
  Ipari termelés -1,5%
  ezen belül építőipar: -5,8%
  Kivitel +0,9% (hibahatár: 1,5%)
  Behozatal +0,8% (hibahatár: 1,5%)
  Munkanélküliség: 10,9%
  Munkában álló száma: -1,5% (2692 Millió) a közmunkaprogram mellett!
  bruttó keresetek: -4,4%
  reálbérek: -3,7%
  fogyasztói árindex: +5,7% (előző évek: 2009:4,2 2010:3,9 2011:3,2 után) Na ez emelkedik!
  államadósság: 80,6% (előző évek: 79.8% 81.4%)
  népesség: 9942 (előző évek: 2009:10021 2010:10000 2011:9969)

  Miről tetszik beszélni? Milyen teljesítmény?
  Forrás: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara: http://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/Konjunkturdaten_hu.pdf

 • Nem volt annál szomorúbb, mint amikor egy otthoni MTK focimeccsen a huligánok elkezdtek zsidózni, meg birkenauzni , csak úgy brahiból… Fogalmuk sem volt, hogy az 50-60 év előtti tragédia mit is jelentett…
  Valahogy ez van most itt is. Megfizetett(?) agitátorok szemitáznak/antiszemitáznak/fasisztáznak/náciznak… de lelkem rajta, hogy még a fogalmakat se értik. Meg pár zaftos kifejezést vágnak egymás fejéhez (meg Hazájukhoz.).- ezt azért biztosan értik. Javaslom a forrófejűeknek, menjenek el dolgozni nyáron (ingyen!!) Izraelbe, ebbe a remek országba, ahol ugyan a pártok száma végtelen, de egy TABU ! A Haza szeretete.
  Salom!