Rajk fia Montreálban (videó)

2016 november 16 2:59 du.125 hozzászólás

Ifjú Rajk László, az Oscar díjas Saul Fia című magyar film díszlettervezője, telt ház előtt, előadást tartott a montreali Concordia egyetemen 2016. November 4-én. Az előadás címe: A Művészet és a Holokauszt. Az előadást Göllner András, a Concordia Egyetem Emeritus professzora és a Kanadai Magyar Demokratikus Charta alapítója, elnökségi tagja szervezte. Rajk előadása, az egyetem és több montreali civil szervezet együttműködésének köszönhető, név szerint: The School of Community and Public Affairs, The Mel Hoppenheim School of Cinema, The Montreal Institute of Genocide Studies, The Centre for Ethnographic Research and Exhibition in the Aftermath of Violence, the Montreal Holocaust Memorial Centre, La, Centre Communautaire Romanipe, és nem utolsósorban, a Kanadai- Magyar Demokratikus Charta. Az alábbi szöveg Göllner András megvágatlan bevezetője, ifjú Rajk László előadásához, melyet utólagosan angolul a Hungarian Free Press, magyarul a Kanadai Magyar Hírlap számára készített.

***

img_3554-e1479314780977

(Göllner András és Ifj. Rajk László Montreálban. Fotó: C. Adam)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim:

Ma, November 4-én gyászolják a magyarok világszerte, az 1956 októberi szabadságharcuk brutális leverésének 60. évfordulóját. 60 évvel ezelőtt, Orosz tankok tiporták sárba a magyarok szabadságharcát. Ma Szíria népével teszik ugyan ezt.

60 évvel ezelőtt, az Orosz megtorlás elől nyugat irányába vette útját 200,000 magyar állampolgár. Őket tárt karokkal fogadták nyugaton. Ma száz ezrével tódulnak nyugat felé a Szíriai menekültek. Az utóbbiak útját ma acél-pengével ellátott kerítésekkel, és gyűlöletkeltő plakátokkal, hátráltatja Viktor Orbán, Orosz-barát kormánya.
Szeretném önöket megnyugtatni: nem azért jöttünk el ide ma ilyen szép számban, hogy a fenti, tragikus ellentmondáson morfondírozzunk. Az viszont teljesen a helyén, ha ezzel az ellentmondással indítjuk útjára mai beszélgetésünket.

A mai nap történetéhez az is hozzá tartozik, hogy vendégünk édesapjának, idősebb Rajk Lászlónak, 60 évvel ezelőtti újratemetése a katalizátor szerepét játszotta az ’56-os magyar szabadságharc kirobbantásában, illetve abban, hogy ma én itt állok önök előtt, és abban is, hogy 1956 után, több mint 200,000 magyar menekült, és azok leszármazottjai, a szabadság és a biztonság keretei közt élhetik életüket itt Kanadában és világszerte.

Megtisztel, hogy vendégünket én mutathatom be önöknek, hiszen, ifjú Rajk Lászlóhoz már vagy 45 éve szoros baráti szálak fűznek. De ami talán leginkább megtisztel ma engem az az, hogy beszélhetek Önöknek ma egy pár olyan dologról is, amelyekről jóformán senki se szokott beszélni, amikor ifjú Rajk László munkásságát, a magyar Holokauszt történetét, vagy a Saul fia című film hátterét ecseteli.

Budapesti vendégünk azzal a céllal érkezett hozzánk, hogy egy előadást tartson a Művészet és a Holokauszt témájában, illetve, tájékoztasson bennünket a Saul fia című Oscar díjas magyar film készítésében játszott szerepéről. Szeretném önöket már most az elején felkészíteni arra, hogy itt ma mi valóban ennél sokkal több dologról fogunk beszélgetni egymással és ifjú Rajk Lászlóval.

Ifjú László Rajk bemutatása számomra egy kemény kihívás. Mint már említettem, közeli jó barátok vagyunk már több mint 40 éve. Túl sokat tudok róla, és ezért nagyon nehéz röviden összefoglalnom mondanivalómat vele kapcsolatban. Amit mondani fogok önöknek róla, azt bizonyára befolyásolni fogják saját, szubjektív érzelmeim. Csapjunk hát bele.

Bár először, 1972-ben találkoztam Rajk fiával, apjáról már első elemista koromban, 1950-ben, hallottam. A Rákosi rendszerhez hűséges tanáraim azt verték akkor a fejembe, hogy idősebb Rajk László egy hazaáruló volt, aki szembefordult az ország vezetőivel. Nekem, kiskoromban azt verték a fejembe, hogy akik szembefordulnak a hatalommal, azok egytől egyig bűnözők. Engem arra tanítottak első elemista koromtól kezdve Magyarországon, hogy akik a hatalommal szembefordulókat követik, az életükkel játszanak. E tanítás gyökereinek maradványai még ma is mélyen a magyar emberek fejében vannak. Vendégünk, ifjú. Rajk László, jóformán egész életét azzal töltötte, hogy ezeket a maradványokat kipucolja a fejeinkből. E küldetésről szól Saul fia is, illetve, ezt a célt szolgálja saját bevezetőm is.

Vendégünk, 7 éves volt, amikor az orosz tankok megszállták Budapestet 1956 November 4-én. Ő és édesanyja, Rajk Júlia az elsők közt voltak, akiket az oroszok fogságba ejtettek, és hazájuktól távolra, Romániába szállítottak. Nagy Imre, a forradalmi kormány miniszterelnöke volt a legismertebb személy ezek a foglyok közt. A foglyok közül, később többet kivégeztek – többek közt Nagy Imrét is, és holt-testüket, a rituális temetkezési szokásokkal ellentétben, arccal a föld felé, családtagjaik számára egy ismeretlen helyre, sírkő nélkül temették el. (Itt röviden szeretném önökkel tudatni, hogy Nagy Imrének, és az ’56-os mártírok első és szimbolikus sírhelyének emlékművét, a párisi Pére Lachaise temetőben, még az egypártrendszer idejében tervezte vendégünk, ifjú. Rajk László. Ő tervezte Bachman Gáborral azt a ravatalt is, amely 1989 Június 19-én Nagy Imre újratemetésén szerepelt.) De had térjek vissza e történet elejéhez.

Vendégünk édesapját, már az 56-os szabadságharc előtt hét évvel, 1949-ben, és szintén orosz parancsra, végeztették ki Magyarország akkori vezetői. Illik tudni: idősebb Rajk László, egész életét hithű kommunista-ként élte. A magyar kommunista párt Che Guevera figurája volt. Részt vett a Spanyol polgárháborúban, a világháború alatt a kommunista ellenállás magyarországi harcosa volt, a párt, elnöki szerepét is betöltötte. Neki adatott a sors, hogy 1945-48 között, a Szovjet megszálló parancsnokság utasítására, felelősségre vonja mindazokat, akik háborús bűnösként kiszolgálták a nyilasokat. De neki adatott az a feladat is, hogy levadásztassa mindazokat, akik a második világháború végeztével egy demokratikus, pluralisztikus jogállamot szerettek volna felépíteni Magyarországon. Vendégünk édesapja volt az az ember, aki végrehajtotta a magyar kommunista párt „szalámi-taktikáját” a demokratákkal szemben. Ahogy azt Bob Dylan mondaná, az idősebb Rajk László nem volt egy „Gentleman Jim”.

A francia forradalom óta közismert az a mondás, hogy a forradalom felfalja saját gyermekeit. Ez történt vendégünk apjával is. Az ő esetében a forradalom hátat fordított a Marxista forgatókönyvnek és átment Görög tragédiába: felfalta hősét majd 7 évre rá, visszaöklendezte annak maradványait.

A Rajk család, és a második világháborút túlélő magyar lakosság életében, 1948 volt a fordulat éve. De ami Rajk és fiával történt, attól egy pillanatra, kétszer is el állt a Magyarok szívverése. Ez első alkalom 1949-ben történt. Ahelyett hogy kitűntették volna hűséges katonájukat, a kommunisták 1949-ben letartóztatták Rajkot, úgy megkínozták, hogy rá se lehetett ismerni, majd kutya módjára kivégeztették. Feleségét leültették. Alig egy éves kisfiát pedig elvették családjától, és hamis néven, éveken át egy árvaházba zárták.

A második alkalom, amikor a magyarok szíve egy pillanatra meg állt, 7 évre rá történt, amikor Rákosiék bevallották, hogy Rajk ártatlan volt. Azt remélték, hogy Rajk felesége és fia majd megelégednek a bocsánatkéréssel, nem fognak ragaszkodni, mint Sonderkommando Saul Auslander, ahhoz, hogy egy ártatlanul meggyilkolt holt testet, szertartás szerint újra temessenek. Nem számoltak azzal, hogy az anya és fia, egy 400,000 fős tömeget fog kivinni az utcára, hogy megadják az idősebb Rajknak azt a tiszteletet, melyet hóhérjai 7 évvel korábban megtagadtak tőle. Azzal pedig végkép nem számoltak, hogy egy kommunista újratemetése lesz a szikra, amely kirobbantja két hétre rá, a Szovjet birodalom elleni legnagyobb, legveszélyesebb lázadást. Az októberi lázadás a gyökeréig megrendítette a Kreml hatalmát, és mint tudjuk, egy menekült áradatot zúdított a nyugat felé.

Az Oscar-díjas Saul fia, egy Auschwitzbe deportált magyar Sonderkommando, Saul Auslander küzdelméről szól. (Sonderkomando néven voltak számon tartva azok a haláltáborokba szállított zsidók, akiket, kivégzésük előtt, még azzal is megkínoztak, hogy velük végeztették el azt a piszkos munkát, amihez még a Náci hóhéroknak se volt gyomruk.) Saul, zsidó szertartás szerint szerette volna eltemetni annak a fiúnak a holt testét, amelyet egy gázkamrából húzott elő, és a krematóriumba kellett volna szállítania. Ez a mentőakció volt a rögeszméje – semmi más se érdekelte már a halál torkában, mint az, hogy egy halott testét megmentse a végső gyalázattól.
Erős a párhuzam az Auschwitzi Sonderkommandók és a magyarok 56-os lázadása közt. A magyar forradalmárok ugyan úgy alul voltak fegyverezve a Vörös Hadsereg csapataival szemben, mint a Sonderkommandósok Auschwitzban. Az utóbbiaknak három géppisztolyuk volt a több-száz, állig felfegyverzett őrrel szemben. Egyiknek se volt esélye a győzelemre.

Számomra, a két dráma – a budapesti és az Auschwitzi – a drámában szereplő két fiú-gyermek szerepkörének sajátos másságában olvad egymásba. ’56-ban egy 7 éves fiú „mentegeti” egy számára ismeretlen felnőtt holt-testét. Az Oscar díjas filmben viszont egy felnőtt férfi „mentegeti” egy számára ismeretlen fiú holt-testét, a végső megszégyenítés elől. Mindkettőt valamiféle érthetetlen, tudatalatti zaj mozgatja. Mindkettő arcán átfut egy mosoly, ami általában akkor kerül az orcánkra, amikor a múlt és a jelen, a pillanat és a végtelen keresztezi egymást. (E hasonlatért Heller Ágnes magyar filozófusnak tartozom.)

Ismételnem kell: egy hithű kommunista újratemetése volt a szikra, mely kirobbantotta az magyarok forradalmát 1956-ban. Ez az aktus, a Szovjet birodalom számára veszélyes lázadás, okozta a véres megtorlásokat a következő években. Ezért került Orosz fogságba Rajk László fia és édesanyja November 4. után. Rajk holttestének újratemetése a csúzli, ami ma őt és engem ide, maguk elé repített Montrealba. Lehet, hogy előbb utóbb, majd készül egy másik film is, melynek talán az lesz a címe: Rajk fia. Hát ennyit Rajk történelmi hátteréről.

Most végül is talán már arról kellene beszélnem, amiről egy ilyen összejövetel kapcsán illik beszélni: vendégünk munkásságáról, erényeiről.

Talán kezdeném a művészet terén tanúsított munkásságával. Számomra Rajk László teljes egészében azt a fajta, társadalmilag felelős, érzékeny, harcos művészeti elkötelezettséget képviseli, amely a francia irodalmár, Albert Camus, a fiatal, immáron Nobel Díjjal kitüntetett Bob Dylan, az amerikai Indián zenésznő, költő, Buffee Ste Marie vagy akár a Cseh író, köztársasági Elnök, Vaclav Havel munkásságában szerepel. Rajk fia esetében, mint a fent megnevezett művészek, alkotók esetében, a művészet és a társadalmi szerepvállalás elválaszthatatlan egymástól.

Hogyan tudnám legjobban összefoglalni ifjú Rajk László munkásságának közös nevezőjét? Talán erre a legjobb kifejezés az, amit már ő is használt: a radikális eklekticizmus. Munkássága, az építészet, a filmgyártás, a rajz, a díszlettervezés, a színház, az írott szöveg, a dizájn, a tanítás, a politika, az emberi jogok védelmezésének legkülönlegesebb fordulataira koncentrál. A közös az általa végrehajtott fordulatokban az, hogy majd mindegyik élesen szemben áll a konvenciókkal, a hétköznapi, a szokványos, szürkeséggel. Nekem ez a szembefordulása a quotidien valóságával az, ami mindig is vonzott, amiért tisztelem barátomat.

Bár szakmai végzettsége szerint építészmérnök – második építészmérnöki diplomáját, a mester fokozatot, itt Montrealban, a McGill egyetemen szerezte – ifjú. Rajk László, több mint 50 magyar illetve nemzetközi film sikerében játszott jelentős szerepet, és olyan nemzetközileg elismert rendezők mellett, mint Ridley Scott, Costa Gavras, Tarr Béla, Jancsó Miklós, Tony Gatlif, Fatih Akin, hogy csak egy párat említsek a sok közül.

E bemutatás, az idő szűkössége miatt képtelen kitérni Rajk László nemzetközi és hazai kitüntetéseinek, elismeréseinek részleteire. Magyarországon, a Kossuth Díjjal, Franciaországban a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének lovagrendjével tüntették ki. A Lengyelek a lengyel Külügyminisztérium és Gdansk városának Szolidaritás Érmével tisztelik. A Budapesti főváros önkormányzata a Pro Urbe Budapest Díjat ítéli neki. 2009-ban elnyeri a magyar film kritikusak díj ját: az év látványtervezőjeként ünneplik (Tarr Béla: A londoni férfi c. filmjéért.). 2016-ban az Art Directors’ Guild (Amerikai Látványtervezők Céhe) szakmai díját nyeri el Ridley Scott: The Martian c. filmjének látványterveiért.

Muszáj, vagyok, és szintén csak röviden megemlíteni egy párat azok az installációk, kiállítások közül, amelyek szintén munkásságának kimagasló színvonalát, elismerését tükrözik. Ö tervezte:

 • A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítását az Auschwitz-Birkenaui Állami Múzeumban.
 • A felújított Raul Wallenberg emlékművet a budapesti Szent István parkban.
 • A párisi Pére Lachaise temetőben 1988-ban felállított emlékművet Nagy Imre és az 56 forradalom mártírjainak emlékére.
 • A Nagy Imre és 56 mártírjainak újratemetése alkalmából készített ravatalt és installációt a Hősök terén (Bachman Gáborral) illetve
 • A 2016. Október 23-n felavatott installációt Budapesten, a Nagy Imre emlékház kertjében.

És most röviden beszélnem kell ifjú. Rajk László politikai, közéleti szerepvállalásáról is.

Amikor ifjú Rajk Lászlóval először találkoztam Budapesten 1972-ben, már tagja volt annak a kis demokratikus ellenzéki csoportnak, amely a magyar egypártrendszer falainak kulturális tapétáit kezdte kapirgálni. Ezt a tevékenységét, a bolsevizmus értékeit tisztelő édesapja bizonyára nem nézte volna jó szemmel. Bár ki tudja?

Édesanyjának semmi gondja sem volt, fiának ellenzéki tevékenységeivel, azon kívül, hogy féltette őt, mint minden anya féltené gyerekét, ha szembefordul a hatalmasokkal. Rajk Júliának megvolt az oka, hogy féltse egyszülött fiú gyermekét. Rajk Júlia féltette, de védő szárnyai alá vette fiát, sőt olyan meggyőzött baloldaliak is, mint Duczynska Ilona, a védő- szárnyuk alá vették őt és mindazokat, akik elkezdték tépdesni, rongálni, az egypártrendszer falvédőit a hetvenes évek során.

Mint erre már korábban utaltam, első találkozásom Rajk fiával akkor történt, amikor 1956 után először visszatértem, látogatóként, Magyarországra. Ekkor Londonban éltem, a London School of Economics diákjaként végeztem poszt-graduális tanulmányaimat. Ifjú. László Rajk ez időben fejezte be első építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki egyetemen, de már ekkor is egészen más dolgokon járt az agya, mint a legtöbb építészmérnöknek.

Még ma is élesen él emlékezetemben az első találkozásunk élménye. A helyszín, ha jól emlékszem a fiatal művészek klubja lehetett, bár ebben nem vagyok egészen biztos. Egy színdarabra vitt el unokatestvérem, Szentjóby Tamás, és ott, a színpadon láttam élőben először Rajk fiát. Egy furcsa szerepet kellett eljátszania fenn a színpadon – amelynek allegorikus természete azonnal felkeltette a figyelmemet. Bár alkatilag egy magas, vékony fiatalember volt, fenn a színpadon, fából készített gólya-lábakon, toronymagasan kellett imbolyognia a többi szereplő felett. Az előadás után én is részt vehettem a társulat házi-buliján, amelynek a helyszíne valamelyik fiatal színész szüleinek a hatalmas Budapesti lakása volt, akik akkor történetesen nem voltak odahaza. A bor, a sör, a pálinka úgy hömpölygött ezen a házibulin, mint a Styx, Dante poklának mélyén. A cigarettafüst úgy lepett el mindent, mint a köd a Londoni utcákat. Csak arra emlékszem, hogy ezen a házibulin ismerkedtem meg több tucat olyan fiatallal, akik közül később többen a Halász Péter féle New Yorki „Squat Theatre” társulat tagjaként keltettek figyelmet magukra, illetve, 1990 után, az első szabadon választott magyar parlamentben foglaltak helyet.

Rajk fia volt az a színész, aki gólyalábakon járkált előttem fenn a színpadon 1972-ben majd ez után, egyre nagyobb szerepet kezdett játszani a serdülő magyar demokratikus ellenzék „társulatában”. Ifjú Rajk László az, aki a szólás-szabadság, a bátor beszéd, magyar szamizdat terjesztésében, egyre erősebb szerepet kezd játszani, és társaival – némi segítség Gorbacsevtől – megdöntik a magyar kommunisták egyeduralmát. A többi az már mind történelem, e történelem részleteivel már képtelen vagyok foglalkozni e bemutató keretei közt. Itt csupán annyit szeretnék összefoglalóként mondani vendégünk közéleti, politikai szerepvállalásával kapcsolatban, hogy ellentétben sokakkal, ő mindig is hű maradt ahhoz a szerephez, amit a sors adatott neki: 1996-ban, lemond képviselői mandátumáról tiltakozásként a kormányszinten megjelenő korrupció ellen. 2009 júliusában, pedig több alapítóval együtt kilép az SZDSZ-ből.

Mint a 70-es 80-as években, ma is kimagasló szerepet játszik az emberi és polgári jogok védelmében, ma is a bátor beszéd, a parrhesia művelője. Fiatal korában az egypártrendszer gyomor-forgató hamissága ellen küzdött, ma az Orbán féle autokrácia gusztustalan, felületes tapétáit tépázza: ma annak a rendszernek a kritikusa mely szembefordult az ’56-os szabadságharcosok, illetve az 1990-es rendszerváltók értékeivel, annak a rendszernek a hivatott ellenfele, mely ma már nem a demokrácia, hanem az autokrácia alapjait erősíti Magyarországon.

A tragikus végzetű katasztrófák, az úgy nevezet balsors, mely Magyarországot már évszázadok óta tépi, egy különös féle gyapottal fedi be látásunkat. Ez a gyapot, rendszerint a szemünkhöz ragad, és generációkon át hátráltatja tisztánlátásunkat. Rajk fia azok a kevesek közé tartozik, akik képesek ezt a gyapjú hályogot, a politika által ránk erőszakolt tapétákat lehámozni szemeinkről. Ezt nem szórakozásból teszi, hanem azért, hogy segítsen megismertetni velünk a valóság gyakran eltakart, gyakran kellemetlen, és majd mindig eltorzított arcát. Ezt az utat, ezt a módszert követi mióta ismerem, mióta együtt lehajtottuk az első kupica kóser pálinkánkat. Ezt az utat követte, amikor elkezdte kialakítani a Saul fia című film díszlettervét is. Ezért az elkötelezettségéért, e módszeréért nyeri immáron sorozatban a nemzetközi elismeréseket.

E bemutatkozás vége felé, szeretnék röviden arról is beszélni, ami nem csak Saul fiának, nem csak Saulnak, hanem a magyar zsidóság majdnem egészének a lemészárlásához vezetett. Erre a pár mondatra itt Montreálban azért van szükség, mert e mészárlásnak a hátterét, nem csak a múlt, hanem a jelenlegi magyar politikai hatalom is következetesen elködösíti. E tragikus katasztrófával párhuzamban, újfent egy gyapjú hályoggal hátráltatja tisztánlátásunkat akár Magyarországon, vagy itt Kanadában, a magyar „politikai establishment”. Most kénytelen vagyok tehát nagyon röviden, és lehetőleg fájdalommentesen visszatépni ezt a tapétát, tisztázni azokat a körülményeket, amelyek Saul és fiának, illetve 600,000 ártatlan magyar zsidónak a halálát okozták.

Végső soron, nem azokat az emlékeket szeretném itt feleleveníteni, amelyek zsidó testvéreim lelkét tépik, hanem azokat, amelyek jó érzésüket, büszkeségüket növelik. Nem arról szeretném e közönséget tájékoztatni, hogy mit vett el a zsidóktól Magyarország, hanem arról, hogy mit adtak ők Magyarországnak, mi az, amire örökké büszkék lehetnek, ami örökké tartó tiszteletet érdemel akár zsidó, vagy nem-zsidó embertársainktól. Arra szeretnék Önöknek most rávilágítani, amiről jóformán sose beszélünk: arra hogy a magyar zsidók micsoda szeretettel, hűséggel, odaadással, erkölcsi példamutatással nevelték Magyarország népét, micsoda kimagasló szerepet játszottak Magyarország polgárosodásában, nemzetközi becsületének, elismerésének, fejlődésének létrehozatalában.

Talán 1848-nál kezdeném: akkor, amikor a magyarok, a világ csodájára, egy náluknál sokkal erősebb hatalommal fordultak szembe. Ekkor a magyar zsidók, egy az egyben, a zsarnokság ellen, az elesettek mellett, a magyarok szabadsága, függetlensége mellett szálltak harcba, lelkesen küzdöttek a Habsburg császár és az orosz cár seregeivel szemben. „népességi arányukhoz mérten, hétszer többen voltak, mint a nem-zsidók” (Fejtő Ferenc. Magyarság, zsidóság. História könyvtár, Budapest. 2000. 79. oldal).
Ezt követően, az első világháború alatt, az Osztrák-Magyar hadseregben 320 ezer zsidó katona tett hazafias szolgálatot, ezekből minden nyolcadik elesett, az életét áldozta hazája védelmében.

A magyar zsidóság aranykorszaka 1867-1918 közé esik. Bár ez alatt az idő alatt is gyakori meghurcoltatásoknak, inzultusoknak voltak ki téve, ez az az 50 év, amikor a magyar zsidóság olyan szinten szolgálta Magyarország modernizációját, amelyre nincs példa sehol máshol a világon. A korábbi török majd osztrák meghurcoltatás után, a zsidók állították talpára ezt a népet, ők voltak az európai felzárkózás, az újjászületés motorjai, ők ráncigálták a huszadik századba, a felvilágosodás, a racionalizmus irányába azt a népet, amely saját nemeseinek felelőtlensége miatt, 1848 után az összeomlás szélén tántorgott. A zsidóknak köszönhető Magyarország iparosítása, ők modernizálták a magyar mezőgazdaságot, a kereskedelmet, a közoktatást, az egészségügyet, a felsőoktatást és tették mind ezt egy olyan erkölcsi szinten, amelynek egész Európa csodájára járt.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy Magyarország zsidósága, kizárólag az üzleti élet terepén, a pénzhez köthető tevékenységek terepén volt a fejlődés motorja. Ugyan olyan fontos szerepe volt a zsidóságnak a kutatás és fejlesztés, a társadalom és természettudományok, a kulturális és szellemi élet, a magyar szépirodalom, a művészetek, a műveltség összes területén.

Kedves Hölgyeim és Uraim. A Saul fia című film hátterének tisztánlátása érdekében, arról is röviden tájékoztatnom kell Önöket, hogyan reagált erre a nemzetközileg is példátlanul önzetlen, hazafias, zsidó szerepvállalásra a magyar nem-zsidó politikai vezetés, a két világháború közt, illetve napjainkban. Hogyan lehetett az, hogy mindazok után, amit elmondtam önöknek, a magyar kormány, képes volt a második világháború során 600,000 magyar zsidót kiszállítani a vágóhídra, és anélkül, hogy ez széles ellenállásba ütközött volna azok részéről, akik a zsidóság társadalmi szerepvállalásának haszonélvezői voltak majd egy évszázadon át. És nem utolsósorban, szeretnék arról is röviden, egy két mondat erejéig beszélni, hogy hogyan lehet az, hogy mind ezek után, Auschwitz, és Saul fia után, a jelenlegi magyar kormány még ma is képes olyan embereknek állami kitüntetéseket osztogatni, akik Magyarországon a zsidó-gyűlöletet szítják, a zsidókat tartják felelősnek a Holokauszt borzadályaiért.

Soroljuk hát fel röviden a tényeket e kérdésekkel kapcsolatban:

Tagadhatatlan tény, hogy a 20. század első évtizedeiben, Magyarország úttörő szerepet játszott Európában, a zsidóság elleni gyűlöletkeltésben. Európa első zsidóellenes törvényét Magyarország már 1920-ban bevezette, és akkor, amikor még Hitler egy jelentéktelen játékos volt Németország és Európa politikai terepén. Ez a zsidóellenes hadjárat azért történt, mert az első világháború utáni magyar politikai „establishment” képtelen volt feldolgozni saját felelősségét ezért, hogy egy olyan háborúba sodorta népét, melynek következtében, Magyarország elvesztette lakosságának és földrajzi területének két harmadát. A legegyszerűbb megoldás az volt, hogy mind ezért, a felelősséget a migránsokra, a vándorló zsidóságra kenjék.

Tény és valóság, hogy ma is, mint akkor, a magyar politikai vezetők, az ország és a világ összes baját a migránsokra, a máshonnan felénk áradó üldözöttekre kenik.

Tény az is, hogy a két világháború között, Magyarország volt Hitler leglojálisabb csatlósa. Ellentétben a Lengyelekkel, a Csehekkel, a Balkán országokkal, a Németeknek nem kellett megszállniuk Magyarországot, mert több százezer magyar katona lelkesen harcolt a Nácik oldalán a háború első napjától az utolsókig. A német csapatok bevonulása Magyarországra 1944 Március 19.-én nem egy megszállás volt, hiszen szövetségesek nem szokták egymás területét megszállni. A német csapatok azért vonultak be Magyarországra, ahol egy lövedéket sem kellett leadniuk, hogy a magyarok lelkes segítségével, együttes erővel hátráltassák a Szövetségesek csapatait, le lassítsák a Vörös Hadsereg nyugat-irányába tartó nyomulását, hogy le lassítsák, Auschwitz felszabadítását.

Nem utolsósorban tény, és valóság, hogy Magyarország felelősségét, a zsidók elpusztításáért, a felelősség kibeszélést, sokkal erősebben hátráltatja a jelenlegi magyar kormány, mint bár melyik elődje a második világháború lezárása óta.

Tény és valóság, hogy az Orbán kormányhivatalos történésze, Szakály Sándor, Auschwitz felszabadításának 70 évfordulóján, nem a kanadai magyar zsidó túlélőkkel, hanem a kanadai-magyar nyilas tisztekkel ünnepelt Torontóban – azokkal, akik vezető szerepet játszottak a Hungarista mozgalomban, akik semmit se tettek a mészárlásra ítélt zsidók védelmében, azokkal, akik lelkesen és hatékonyan hátráltatták Auschwitz felszabadítását.

Tény és valóság, hogy ez év Augusztus 20-án a jelenlegi magyar kormány, egy olyan embernek ajándékozta Magyarország egyik legmagasabb kitüntetését, aki egész életében a zsidók és egyéb kisebbségek ellen, nem a tisztelet, hanem a gyűlölet érzelmeit szította.

Rajk László fia, a Saul fia című Oscar díjas film díszlettervezője egy a közül a több mint száz magyar művész és értelmiségi ember közül, aki e blaszfémia és gyalázat ellen tiltakozva vissza adta a magyar kormánynak a korábban neki ítélt kitűntetéseit. E lépésével ő is csatlakozott két túlélőhöz, a néhai Nobel Díjas Elie Wiezelhez, illetve a magyar Holokauszt legismertebb kutatójához, Randolph L. Brahamhoz, akik már korábban visszaküldték Orbánnak, saját kitüntetéseiket, mert nem voltak hajlandóak tovább együttműködni azzal az átveréssel, amelyet az Orbán kormány világszerte működtet, a zsidósággal, és a számára nem szimpatikus kisebbségekkel szemben.

Hölgyeim és uraim! Köszöntsük szeretettel és tisztelettel, Rajk fiát, ifjú Rajk Lászlót, a Saul fia díszlettervezőjét, itt Montreálban.

Göllner András

További videók Rajk László előadásáról és a kérdésekről a Kanadai Magyar Hírlap YouTube oldalán.

125 hozzászólás

 • Kedves Bandi!

  ” 60 évvel ezelőtt, Orosz tankok tiporták sárba a magyarok szabadságharcát. Ma Szíria népével teszik ugyan ezt. ”

  Szabadagharcat? Hiszen tegnap meg cocjalista „forradalom” volt 56! Mara szabadsagharc lett?

  De a legszebb az a resz, hogy:

  ” Ma Szíria népével teszik ugyan ezt.”

  Aha, szoval szerinted az Iszlam Allam vitte be Sziriaba a szabadsagot es most a csunya-ronda orosz bacsik meg akarjak ezt gatolni. Nahat!

  Olvastam meg ket tovabbi bekezdest is, de azokat a hulyesegeiteket, illetve hazugsagaitokat mar alaposan kitargyaltuk, ugyhogy nyomasd csak a dumat, elobb-utobb hinni fognak neked. Legalabbis a SJW tanitvanyaid.

 • Christopher Adam

  Moshe, ha ennyire nem érted és nyilvánvalóan nem követed a nemzetközi fejleményeket, akkor miért szólsz hozzá ekkora gúnyos magabiztossággal? Azt ugye tudod, hogy nem az ISIL robbantotta ki a sziriai felkelést a kegyetlen Assad rezsim ellen?

  Úgy tûnik, mintha pont annyira ismered ezt és a kontextust, mint amennyire ismered a magyarországi valóságot. Nem ártana ha nem csak Ezra Levant meg az alt-right, illetve jobbikos kommentelõk szavaiból tájékozódnál.

 • Kedves Chris!

  ” Azt ugye tudod, hogy nem az ISIL robbantotta ki a sziriai felkelést a kegyetlen Assad rezsim ellen? ”

  Persze, azt Obama csinalta.

 • Chris, tudom, ha már te beszólsz ide az állatkertbe, akkor már nagyon elvagy keseredve…
  Moshenak van egy tragédiája, hogy megtanulta a betüket. Ez mára teljesen lebomlasztotta az agyát. Aztán itt megtalálja ugyanebben a kórban szenvedőket és így már buli van:)
  Röviden: Te ismered az összes kommentelőt: CONSIDER THE SOURCE:)

 • Christopher Adam
  2016 november 16
  7:55 du.

  Ritkán van ilyen érzésem, de most Moshének pont ül a kommentje, és teljesen rendben van, nincs benne semmi túlzás vagy gúny …

  1. Mo. nem a háború első napján lépett harcba, hanem két év múlva.
  2. Mikor a németek megszállták Csehországot vagy Ausztriát, akkor azok harcoltak?
  3 Nem a „magyarok lelkes közreműködése”, hanem a nyilas bábkormány segítette a végén a nácikat, de ténylegesen is Szlovákia volt a nácik legtovább kitartó szövetségese.
  4. Az Orbán-kormány nagyon sokat emlékezik a holokausztra, és ezzel igenis elősegítik a kibeszélést! (Tény, a magyar felelősséget inkább hárítják.)

  stb. stb.

  Az egész cikk egy kettes alát érne egy jóindulatú töritanárnál …

 • Christopher Adam

  Hazai lámpa,

  Moshe kommentje ami itt megjelent, az már a moderált verzió. Az eredetiben ment az elvtársozás meg a személyeskedés.

 • Szerintem Moshe kommentje teljesen helyénvaló. Nekem még volna egy-két észrevételem úgy a történelmi mint jelenlegi történésekkel kapcsolatos csúsztatásokkal de nem látom sok értelmét. Idővel úgy is minden eldől, hogy állja a helyét valami vagy nem.

  „Moshe kommentje ami itt megjelent, az már a moderált verzió. Az eredetiben ment az elvtársozás meg a személyeskedés”

  Érdekes, hogy a veled egy húron pendülőknek meg minden meg van engedve. Ez „kicsit” ellentmondásos.

 • Érdekes, egy korábbi itteni beírásom eltűnt.

 • Kedves Starchild!

  Nem olyan veszelyes ez a kettos merce.
  (Ok nacizhatnak engem, de ha tolem kapjak ugyanazt az ki lesz moderalva.)
  Ezzel tokeletesen bemutatkoznak.

 • Ha nem mondjatok, eszre sem vettem volna a „moderalast”.

  Igy akarjak az elvtarsak eluzni azokat, akik nem ulnek fel a hulyesegeiknek es hazugsagaiknak, illetve eszreveszik a koponyegforgatasaikat.

  Csak azt nem ertik meg a hatalmas agyukkal, hogy ha nem fogja ezt a „hirlapot” senki mas olvasni csak megbizhato jo elvtars, akkor nem fogjak tudni terjeszteni a „szent iget”. Ok pedig szanalmas kisebbsegben vannak.

  De ha nekik intellektualisan elegendo az egyetertes es a masik egyeterto megtapsikolasa, akkor legyen ugy.

 • „Rajk fia” markáns képviselője a magyar történelem utolsó 70 évének. Érdemes ráfigyelni.

  Mi, akik benne éltünk ebben a történelemben, számos olyan oldalát és számos olyan személyiségét láttuk élni és működni, amelyről és akikről a rendszerváltás után felcseperedett nemzedéknek nincs sem tapasztalata, de még tán fogalma sem.

  A történelemhamisítás viszont zavartalanul folyik.

 • Kedves Figyelő, szerintem el szoktál felejteni rátikkelni a „Submit Comment”-re 😀

 • Göllner : „,,,,Saul fia….Rajk fia”
  Egy kicsit erős ez az erkölcsi párhuzamba állítás. Persze csak a FELMENŐK miatt. Ugye a nagybácsi Rajk Endre a nyilas Szálasi-kormányban(!) államtitkár volt, édesapja meg a koncepciós perében a térdig gázolással büszkélkedett. Már mint vérben… állitólag.
  Pesti humor: Két menő író beszélget 1955-ben a Rajk-ujratemetésen: „Te Géza, ha a LACI élne és ezt látná, most úgy KÖZÉNK LÖVETNE…!”

 • Ötvenhatos, :)) :))

 • Almási, lehet. De még egy pár napig FENT VOLT a beírásom, aztán eltűnt.
  Csak a Rajk papáról írtam meg emlékeimet.

 • Ismétlem.
  Rajk papa szervezte meg az ÁVH alakulatot többek között.
  Ennek a politikai rendőrségnek én is egyik áldozata voltam.
  Mikor egy kihallgatáson azt mondtam, hogy „sajnálom, én nem mondom be a neveit a barátnőimnek, mindjárt átadtak a Tőrvényszéknek.
  Megúsztam szerencsésen a veréseket, de sok ártatlan áldozat soha sem.

 • Moshe, ahelyett hogy örülnél, hogy „csak” moderálnak, régebben még le is „kurvaanyázta” a moderátor! az illetlennek gondolt hozzászólót. Jajj, azok az „illepityus” szép idők sose jönnek vissza.. 🙂

 • Kedves Christopher, levennéd az állandó zaklatását a ” Securíty Alert” üzenetét?
  Előre is köszönet.
  Ti. Már 16 éve vagyok az interneten, ennél a fórumnál meg azóta, hogy megnyílt.

 • Moshe Akiva
  2016 november 17
  12:36 du.
  Egy nácit lenácizni nem kettős mérce! 🙂 Már én is megkaptam, pedig szintén nem vagyok keresztény, tehát semmi esélyem erre a „megtisztelő” címre, szarok bele, csak az zavar egy kicsit, hogy kommcsitól kaptam.

 • Egy kis segítséget kérnék a témában járatosaktól, hogy kell értelmezni az alábbi honlapot:
  https://www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=1807067
  Előre is köszönöm.

 • charlie
  2016 november 17
  2:48 du.
  Jaj! 🙁

 • charlie

  2016 november 17
  2:48 du.
  Göllner professzori érdemeit és kedvelési kérdések.
  Nem sokan kedvelik a tanítványok szerint, sok nem kedveli.

 • Kedves Figyelő, Rajk „papa”, Kádár, de még Rákosi személyét és gondolkodását sem érthetjük már meg. Nem olyanok ők, mint a mai politikusok, nem olyan célok hajtották őket. Néhány éve olvastam egy Che Guevara naplót. Abból egy kicsikét még vissza lehet következtetni. Meg abból, hogy én még ismertem hasonló mentalitású embert.

 • Göllner András

  Figyelő, Charlie, Jelszike, Moshe, Lovas Pisti és a többi hozzászóló, aki érdekesképpen nem azt firtatja, hogy mit mondott Rajk fia abban a videóban amit itt közzé tettünk, hanem azt, hogy miket mond rólam az interneten négy vagy öt névtelen „diák” – lehet hogy tán önök is be csúsztak közéjük ? – a közül a 6-7 ezer diák közül, akiket az évek során szerencsém volt tanítani:

  Kedves kis érdeklődőim ! Nem tudtam, hogy a statisztikai súlytalanság ennyire fontos a számotokra, és mind azok számára akik szerint Belzebub az édesapám, és egy kis komcsi pilóta-rák az anyukám. 🙂 Nem értem, mért nem szóltatok előbb? Féltetek szólni, vagy mi? A hivatalos és hiteles felmérések eredményei bent vannak az egyetem központi adatbázisában. Olyan boldogan közzé tettem volna ezeket ha tudom hogy igényt tartotok rá. Nem hallottátok? Néma gyereknek anyja se érti a szavát !

  Nem véletlenül, én a hivatalos és hiteles felmérések alapján lettem sikeres, ezeknek a felméréseknek köszönhetően tiszteleghetek most itt előttetek. Szeretnétek bele nézni a kollegák és az egyetem szakmai kiértékeléseibe is? Kis butuskák, hát ez is kéznél van !! Egy szavatokba tellett volna, és már rég ide szállítottam volna ezeket is. Csupán azért nem tettem mind ezt, mert egy shy, és visszafogott, olykor magányos srác vagyok. Nem szeretek dicsekedni.

  Kedves rajongóim! Most és itt megígérem nektek, hogy felteszem ezeket az adatokat a nettre, de csak a ti kedvetekért, és majd megkérem Christopher Adamot, hogy segítsen az adatok széleskörű terjesztésében. Jó? A szöveg sajnos csak angolul lesz, mert a gyerekek és a kollegák, angolul töltötték ki a hivatalos értékelő íveket, és én már nem akarok azzal időt tölteni, hogy le fordítsam nektek ezeket. Lovas Pisti több nyelven beszél – majd ő lefordítja a Fidesz nyelvére.

  Amíg e fenti házifeladatot előkészítem nektek, azt beszéljük meg gyorsan, hogy tetszett é az Oscar díjazott, ifjú Rajk László előadása, vagy nem. Elvégre itt erről kellene beszélgetnünk, és nem arról, hogy ki hol töltött egy álmatlan éjszakát egy medencegyulladás szélén. A Laci nem csak egy nagyon jó fej, hisz két üveg kóser pálinkát is hozott nekem Magyarországról, hanem egy világhírű, és egyenes gerincű magyar alkotó művész. Imádta a montreáli közönség, elsöprő sikert aratott. Mi, itt a Kanadai Magyar Demokratikus Charta, a montreáli Holokauszt Emlékközpont, az egyetemi Filmiskola, a politológiai tanszék, és mindazok a zsidó közösségi szervezetek soraiban szorgalmaskodók, akik a művész úr fellépését istápoltuk, a minőségben utazunk. Magyar sikert arattunk !!! Szeretik, amikor ezt csináljuk ???? Örülnek, vagy őrülnek. 🙂 🙂

 • Kedves Alma, sajnos, én olyan öreg vagyok, hogy éltem Rajk idejében is. Ahogy írtam, ő alapította meg az ÁVH t-

 • Charlie, az emeritus még itt a KMH-nál sem igazából népszerű … (Van aki „nem is olvassa” el kommentjeit).

 • Göllner András
  2016 november 18
  12:11 de.

  Először, is, aki, a, Magyar, helyesírás, elemi, szabályait, se, tudta, elsajátítani, az, általános, iskolában, az, talán, szerényebben, is, viselkedhetne. Ifjú.

  (A szövegben leggyakoribb helyesírási hibáiból egy kis válogatás.)

 • Christopher Adam
  2016 november 17
  8:46 de.

  Nem tudom mennyire volt személyeskedő Mose, de ez az ünnepi beszéd annyi tárgyi tévedést tartalmaz, hogy még egy alapszintű érettségin se menne át!

  5. A nyilas kormány semmiképp se hátráltathatta Auschwitz fölszabadítását, mert október végén kerültek hatalomra, amikor A.-ban fölszámolták a gázkamrákat a németek.
  6. Amit a zsidók adtak Magyarországnak, arról „jóformán sose beszélünk”, állítja Göllner úr. Nos, a helyzet az, hogy mást se lehet hallani a közbeszédben, hogy ők mit adtak az országnak, és mit vettünk el tőlük.

  De ha a nem-zsidókra gondol, ott se állja meg ez a helyét, bár valóban nem dicshimnuszokat zengenek róluk a történészek, de nem is kicsinylik a zsidókat, és nem hallgatják agyon a témát.
  A reformkorban kezdődött a zsidó polgárság kialakulása és bekapcsolódása a magyar ipari forradalomba, ezzel kezdődik minden a korral foglalkozó történelemkönyv!! Ha valaki ezzel nincs tisztában, mert mondjuk 6. osztályos korában elhagyta az országot, akkor elképesztő dolog, hogy egyáltalán hogyan mer közösség elé kiállni, és tényekként előadni népmese szintű dolgokat!

 • Göllner András

  @ Figyelő

  „Sajnos, én olyan öreg vagyok, hogy éltem Rajk idejében is. Ahogy írtam, ő alapította meg az ÁVH t”

  Sajnos én abban nem tudok önnek segíteni, hogy visszafordítsam az időt, de abban igen, hogy a memória kiesését orvosoljam.

  Az idősebb Rajk nem az ÁVH-t hanem az ÁVO-t alapította. Többek közt azért bukott meg mert nem akarta Rákosiék parancsára, megalapítani az ÁVH-t. Az utóbbit Péter Gábor alapította. Világos ? Segítek máskor is, hisz egy rém rendes családból származom.

 • Figyelő
  2016 november 18
  12:47 de.

  „Kedves Alma, sajnos, én olyan öreg vagyok, hogy éltem Rajk idejében is. Ahogy írtam, ő alapította meg az ÁVH t”

  ÉS? 😮
  Mi következik ebből a fiára nézve szerinted?
  Szerintem (mer’ én egy libsibolsi vagyok) semmi. Ifjabb Rajk Lászlót, mint felnőtt embert, a saját érdemeiért tiszteljük. Vagy sem.

 • Ötvenhatos
  2016 november 18
  3:37 de.

  Érthető, sokunknak van már herótja a devalválódott heroikus kommcsi demagógiáitól és elvtársi stílusától!

 • hazai lámpa
  2016 november 18
  10:56 de.

  Ne bántsd a népmeséket. Azokban több tudás van mint a cikkben. Inkább cseréld le „mese a Holdon” kifejezésre 🙂

 • Göllner András

  @ Hazai lámpa

  Kérem, nyugodtan javítsa ki a helyesírási hibáimat, és küldje be a szerkesztőségbe. Nagyon nagy szívességet tenne nekem ezzel. Máskor is jelentkezzen, örömmel adok további feladatokat.

 • Göllner András

  @ Seres Róbert

  Kimaradt a kozmopolita szó a felsorolásból. Ezt rossz néven veszem. Kérem beszéljen a hazai lámpával, hogy esetleg még utólagosan ezt kijavítsa. Esetleg zsidóbérencet is be lehetne még csempészni, hogy kerek legyen a kép ?

 • hazai lámpa
  2016 november 18
  10:56 de.

  REFORMKOR

  például Szeged gazdasága, délmagyar
  „A reformkorban kialakult egy vékony, igen gazdag zsidó kereskedő réteg. Kiemelkedő képviselője Wodianer Fülöp, Sweitzer Ábrahám, valamivel később Kiss Dávid, vagy az Eizenstadter család voltak. ”

  A reformkorban (1820-1848) a zsidó terménykereskedők a nagyvárosokban cukorgyárat, fűrésztelepet alapítanak, a Pest-Szolnok vasútvonal, a Lánchíd építésére kölcsönzik tőkéjüket, pl. a Hatvani-Deutsch család. A tőkét a kereskedők a nagybirtokok gabonájának eladásából halmozták föl, Mária Terézia, II. József idejében, ebben a korban ez volt az egyetlen tőkefelhalmozási lehetőség, mert nem voltak manufaktúrák a Habsburgok keleti tartományaiban.

  Ezt szerintem senki nem gondolta, hogy az 1800-as években ipari forradalom lesz, és ezért kapták meg ezek a zsidó kereskedők, adóbérlők ezeket a jogokat. Azt meg pláne nem gondolhatták, hogy ebből a 20. századra olyan súlyos társadalmi torzulások keletkeznek, ami hátráltatja a további fejlődést.

  Szeged gazdasága, délmagyar
  „A szabadságharc után a tőkés átalakulás leggyorsabban fejlődő ága a kereskedelem, ezen belül is a terménykereskedelem volt. Ez szinte kizárólag bevándorolt zsidó kereskedők kezén volt.”

  Ezt már mindenki tudja, hogy a dualizmus idején a csúcsra került a 100-150 nagypolgári család, bankok, hitelintézetek, vasgyár, gépgyár stb alapításával, pl. Kornfeld Simon.

  Ebből azt hozza ki Göllner, hogy a Habsburg zsarnokság alól a zsidók szabadítottak föl minket (!), „nincs példa sehol máshol a világon.” „ők ráncigálták a huszadik századba, a felvilágosodás, a racionalizmus irányába … mind ezt egy olyan erkölcsi szinten, amelynek egész Európa csodájára járt.”

  Jó hogy azt nem írja, hogy még a kereket is a zsidóknak köszönhetjük …

 • Göllner, ha már hazai lámpa fórumtársunk nehéztűzérséggel lövi a „tényeket”, én csak egy kis dugós puskával esnék neked. Véresre rágtam a körmömet a video-nézés közben az izgalomtól: – mikor jutunk már el ahhoz a részhez, amiben az előadó elmeséli a tátott szájú nebulóknak, hogy a „faji alapú diktatúrában” mennyire üldözik világhírű szerénységét, aki mindent a tehetségének köszönhet (lásd Lehel Csarnok).
  …..
  http://belvaros.blogspot.hu/2009/01/lehel-csarnok-piac-rajk-laszlo.html
  ……
  Alig, alig esik le már akkora pénzeső mint a liberálisok alatt, de még mindig a diktatúra pénzéből vegetál. De erről sehol, semmi. (Biztos a második részben lesz.)
  Remélem Rajk viszonozza a meghívást – a megszokásnak eleget téve – a Filmművészeti Egyetemre, ahol a „világhírű politológusnak” örvendhetnek a lelkiismeret-furdalásban alulinformáltak.

 • Göllner András
  2016 november 18
  11:42 de.

  Rajk meg csak körömreszelgetés céljából hozta létre az ávót, mert szabadidejében Péter Gábor manikűrös hobbijának hódolt?

  Figyelő elírt egy betűt, de neked sokkal súlyosabb tévedéseid is vannak!
  „Európa első zsidóellenes törvényét Magyarország már 1920-ban bevezette,”- írod.

  Ungváry Krisztián:
  „Számos országban voltak zsidóellenes törvények a magyar numerus clausus előtt is.
  …Romániában a zsidóság egyenjogúsítása csak 1918 után és csak az antanthatalmak határozott követelésére történt meg. … Oroszországban 1887-től, Romániában 1893-tól létezett Numerus Clausus, igaz, Oroszországban 1917-ben, Romániában formálisan 1920-ban ezt eltörölték, de a zsidók diszkriminálása továbbra is létező gyakorlat volt. Lengyelországban 1922-től az egyetemi karok fele vagy teljesen elzárkózott zsidók felvételétől, vagy saját hatáskörben korlátozta azt.
  Az azonban igaz, hogy az első világháború után az egyik első ilyen szabályozás volt. „

 • Kikapcsolt megint ez a szerver, milyen érdekes ez is!

  Göllner, mosolyra kényszeritett megint.
  ÁVÓ agy ÁVH mindkettő kommunista politikai rendőrségi alakulat volt. Véres tevékenységükről, könyveket írtak.
  Tudja a magyar lakosság hogyan is működött , az emlékezés fennmaradt.. Ne is haragudjon, NEM érdekel a leszármazottja annak, aki alapította.

 • Kedves Alma, van egy régi magyar mondás” nem esik messze az alma a fájától.”
  Ennyi a válaszom kérdésedre.

 • Göllner András
  2016 november 18
  1:50 du.
  Na, jó a kozmopolita még az Ön kifejezett kérésére mehet, azonban a zsidóbérenccel nem járatom le magam, mert az meg olyan nevetséges paradoxon lenne, mint Moshera ráfogni, hogy antiszemita! 🙂

 • Göllner András
  2016 november 18
  1:44 du.

  Szívesen segítek, csak az a baj, hogy szerénységet nem lehet kölcsönadni, azt mindenkinek magának kell megtanulnia!

  „Ugyan olyan fontos szerepe volt a zsidóságnak a kutatás és fejlesztés, a társadalom és természettudományok, a kulturális és szellemi élet, a magyar szépirodalom, a művészetek, a műveltség összes területén.”- írod.

  Loncsár, a szerb sertéskereskedő figurája megvan a Szaffiból? A kultúra támogatása nála azt jelentette, hogy barokk kastélyába disznóportrét készíttetett.
  Ugyan áruld már el kérlek, hogy a zsidó terménykereskedők a reformkorban mennyit fordítottak kultúrára?

  Nemzeti Színház
  Magyar Tudományos Akadémia
  Nemzeti Könyvtár

  A zsidó mecénások nagy dobása a Nyugat c. folyóirat meg a Baumgartner-díj 100 évvel később. De ugyanebben az időszakban a magyar állam iskolákat alapított, az olasz állam meg pl. támogatta az Isteni színjáték lefordítását, ezt is tegyük hozzá!

 • charlie
  2016 november 18
  2:16 du.

  Sajnos videókat nem tudok nézni, mert gyenge a mobilnet.

  Annyi a közöm a történelemhez, hogy érettségiztem belőle, és érdekelnek a történelmi könyvek, de Göllner se egy történész professzor. Amúgy azzal semmi bajom nem lett volna, ha Göllner valami ilyesmit ír:
  pl. A zsidók sajátos helyzetük folytán hozzájárultak a modern magyar gazdaság kibontakozásához. A Magyar Királyság kulturális életét az általuk szponzorált művészekkel és kiadványokkal gazdagították. A magyar tudományos-technikai felfedezések világpiacra juttatásában múlhatatlan érdemeket szereztek.

  A negatívumokról:
  A modern gazdasági ágazatok a magyar nemzeti jövedelem termelésében utolérték az agráriumot, de a zsidó meghatározottság miatt új társadalmi problémákat hozott, és a régieket sem oldotta meg. Elmaradt a magyar földkérdés rendezése, a munkásság képviselete, a harmadik szektor beruházásai, és ez társadalmi összeomláshoz vezetett. stb.

  Szerintem ez az igazság, de ez nem sértő és nem is nagyképűsködés.

 • Göllner András

  @ Hazai lámpa

  Már korábban is mondtam neked, hogy gond van a kanócoddal, mert csak füstölög. Ez ciki.

  Azzal, hogy tücsköt bogarat hozol ide a pinyóba, és valótlanságokat valóságként tálalsz a fogyasztók asztalára, még nem fogsz át menni a vizsgán. A történelemtudományokat nem a Facebook-on írják, ahol össze vissza lehet hazudozni, linkeskedni a tudatlanok előtt. Ez itt nem az amerikai választási kampány 2.0, én pedig nem azért vagyok itt, hogy a Te hülyeségeidet, valótlanságaidat korrigáljam.

  Lámpa ! Figyelj ! A dolgozatod csapnivaló. A tanévnek pedig már vége van, bezárt a tanszék. A kanócodat pedig vágd vissza, hogy kitalálj a sötétségből.

 • Kedves Göllner András! Noha a maga által írtaknak szinte minden részletével egyetértek, az összekapcsolás alighanem hibás volt, és ezért kapja a sok – egyébként ostoba – kritikát.

  Mire gondolok?
  Valóban a magyar – és különösen a pesti(mert az egy picit más) – polgári kultúrában a zsidóságnak igen nagy pozitív szerepe volt a történelem során. Ifjabb Rajk Lászlót azonban nem ezért tiszteljük, hanem konkrét művészeti munkásságáért.

  Ahogyan Figyelőnek is igaza van – egy betü hijján – idősebb Rajk László ávóalapítási tevékenységében, ámde ifjabb Rajk Lászlót ennek alapján sem ítéljük meg, hanem sokkal inkább a kádári időkben képviselt liberális politikai nézeteiért.

  Sajnos, az összekapcsolást ezúttal nem a kedves hozzászólók, hanem maga – a cikk írója – tette meg. Ezért aztán megsértődésre semmi oka… 😀

 • Kedves hazai lámpa. Göllner mintapéldája annak az öntelt és arrogáns, narcisztikus embertípusnak, akik évtizedeket töltöttek a hatalomban szdsz néven. Szerencsére ők buktak meg és nem a magyar nép, akit oly sokáig gyaláztak, ahogy önt is a fentiekben Göllner. A múltkorában említette az lmp-s kötődését, amit vállaljon büszkén, még nekem is rokonszenvesek, pedig ismeretlenül olyan szdsz2.0-nak tartottam, belátom helytelenül.
  A „kanócát” el ne oltsa, el kél a fénye mindannyiunknak.

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  Köszönöm az alábbi soroit. A segítőkészség és törődés hagyományainak tisztelete cseng vissza belőlük:

  „Noha a maga által írtaknak szinte minden részletével egyetértek, az összekapcsolás alighanem hibás volt, és ezért kapja a sok – egyébként ostoba – kritikát. Sajnos, az összekapcsolást ezúttal nem a kedves hozzászólók, hanem maga – a cikk írója – tette meg. Ezért aztán megsértődésre semmi oka… :D”

  Nem tudom tetszik e tudni azt, hogy Rajk filmje a zsidókról szólt ? Talán ezt ki kellett volna kapcsolnom a bevezetőmből, mert kellemetlen a KMH „kritikusainak”, illetve a náci-barát magyar történelemhamisítóknak, akik itt szeretnek vitustáncolni? Vagy el kellett volna hallgatnom, ki volt Rajk apja? Mér? Ezek a vitustáncolók ezt egy megbocsájthatatlan bűnnek tartották volna, mert csak erre a zenére tudnak táncolni.

  Ami a sértődöttségemet illeti – nem tudom miről teccik beszélni. Imádom, amikor rámgerjednek a kanócosok 🙂 🙂 Akkor tudom, hogy jól végeztem a dolgomat, ha nekem esnek, mint a Tót a nagymamájának. Bátran kritizáljanak, nyugodtan mondogassák, hogy semmihez sem értek, utálnak a diákjaim, nem vagyok helyes, kihagytam egy kettőspontot a teknősbékám felső combjára feszített lábjegyzetemből. 🙂 Ezt szeretem hallani tőlük. Ha nem ezt tennék ezek a lúzerek, akkor tényleg megsértődnék. 🙂 🙂

  Kedves Alma ! Ma szombat van – ezt a napot a zsidókkal szoktam összekapcsolni. Ugye nem baj? Vagy baj? Rendben. Nekem ez a nap, a piac napja. Amint felébredek, már lázba jövök az izgalomtól, hogy vajon ma mit fogok találni kinn a piacon, ki fog zenélni, szemben a kedvenc kávézómmal, ahol szombat reggelente, egy croissant és latté mellett olvasgatom a reggeli újságokat, nézegetem a járó kelőket. Néha én is le állok zenélni, ha kedvem támad. Eldöntöttem, kedves Alma, hogy ma vöröskáposztát fogok venni a piacon, és a káposztába, kérem ne vegye rossz néven, bele fogok párolni egy fél almát is. Vacsorára ma este sült malacot fogok készíteni, lesz hozzá párolt káposzta, pirított tört burgonya, egy nagyon finom palack vörösbor, és mind ezt egy kupica kóser szilva fogja követni. Homlokom barázdái mögött bujkáló gondolatvilágom egyik sarkában, valószínűleg fel fog bukkanni egy másodpercre, népem különleges sorsának, magatartásának egyik felejthetetlen mozzanata, de ezt, több okból is kifolyólag, el fogom hessegetni, ki fogom kapcsolni, a fejemből. Az est további részleteiről már nem beszélhetek a nyilvánosság előtt, asszonyom. Kézcsókjaim.

 • Göllner András

  @ charlie

  Neked meg, ha át ugrassz hozzám, félre tettem egy kis tányér földi mogyorót. 🙂

 • „Vacsorára ma este sült malacot fogok készíteni”
  Ajvé, kedves Göllner András, akkor most más oldalról is fog kapni a fejére? 😀

  (Valóban, a Saul Fia a zsidókról szól. A Lehel piac pedig a füstölt sertéscsülökről – többek között… A művészet pedig az életről, vallási szempontoktól függetlenül. Ilyen bonyolult ez a szelavi… :D)

 • Óóh, köszönöm kedves András, én nem is tudom mit vigyek viszonzásul, szabadelvű szinglik meglátogatása eddig kimaradt az életemből. Vigyek macskakövet vagy a Szittyakürt valamelyik évfolyamának jobban örülnél? Felöltözni sem biztos hogy tudnék megfelelően, csak bő gatyáim vannak, testre simuló, hátul cipzáros bőrbugyit még nem árulnak Ilonka néni falusi vegyesboltjában. 🙂

 • Ja, amikor én Egyiptomban éltem hónapokig, ott három „munkaszüneti hétvége” volt érvényben. A keresztények vasárnap nem dolgoztak, a zsidók szombaton (akkor még úgy-ahogy tűrték őket), a muszlimok pedig pénteken. Utólag belegondolva, még négy vallásra lett volna szükség… 😀

 • Bocsi, de a zsidók Nem esznek malacot. Egyszóval, ez máris sántít, a zsidókkal a szimpátia. Kedves Göllner.

 • Mondtam, ugye? 😀

 • Na ehhez a cikkhez végképp nem érdemes hozzászólnom,helyettem pár
  türelmes,tájékozott és hiteles ember megtette,és jól tette !!!természetesen nem a fórum fanatikus hívei…..!

 • Göllner András

  @ Charlie

  Hogy mit hozzál magaddal, ha eljössz hozzám látogatóba ? Hozzál magaddal egy biciklipumpát, majd felfújlak, és leengedlek a harmadik emeletről. Okés ? 🙂 Más kérdésed lenne még ?

  @ Klári néni

  A malacom már benn van. Ehhez mit teccik szólni ?

  @ Népem

  A belga juhászom, a Zoli szemeiből ma azt olvastam ki, hogy holnap ejtőernyővel szeretne leereszkedni a harmadikról, hogy elvégezze a dolgát. Igen, ő aztán egy különleges állat.

  További kérdésekkel most sajnos egy ideig nem tudok foglalkozni, mert Vizvári Mariska néni türelmetlenkedik kinn a konyhában.

 • Sem Göllnerhez,sem ifjabb Rajk Lászlóhoz ,sem az ÁVH-hoz,sem az ÁVÓ-hoz,sem a zsidókhoz nincs kötődésem,ezt az akkor élők jobban tudják megítélni….
  Nagyon sajnálom mind a holokauszt,mind a kommunizmus áldozatait….
  szerencsére a Kádár időkben még gyerek voltam,ennek ellenére érdeklődéssel olvasom a hozzászólókat!

 • Göllner András

  @ Boda Marcsi (van mór tájm 🙂 )

  Vegye fel, kérem, az otthonkáját. Abban helyesebben fog írni.

 • Kedves …Göllner!
  Azt hiszem(tudom),hogy a helyesírásommal semmi gond,inkább azzal van baj,hogy magát és társait, ha nem dicsőítik..megsértődik….!
  Én tárgyilagos és normális hozzászólással éltem,amit ezen a fórumon
  bizonyítottan nem képesek egyesek elviselni!
  Mint írtam,abban az időben még gyerek voltam,elismertem(de itt többen is akik,most osztják az észt és ezt tagadják…)szerencsére
  most maga megadta a választ arra,hogy miért is vannak többen,akik
  nem díjazzák az elvakultságát,meg a fórum hiteltelenségét…
  Ne vágjon fel,ne legyen büszke,nincs mire,most bebizonyította,hogy alaptalanul fölényes és sértő!
  Semmi önkritika,netán udvariasság,szerénység…na ez a baj a maguk fajtájával..nem részletezem,talán rájön a nagy tökéletességében?….
  Na továbbra sem érdekel az elvakult,erőszakos siráma,…de az ellenvéleményen lévők hozzászólását továbbra is elolvasom!

 • Ja amúgy egy normális gesztust gyakoroltam,amire maga és társai sajnos nem méltók….hát megint nem lettel többek,bár nagyon igyekeztek!
  pech!

 • Ja és kösse fel a gatyáját,ha netán a másképp gondolkodókkal próbál megküzdeni,pár elütés belefér a hiteltelen hazugságokkal szemben…ettől még nem leszünk kevesebbek,mint maga!!!(az utóbbi szándékosan kisbetűvel…)

 • Figyelő,charlie…!
  Na igyekezett „helyretenni”benneteket is egy beképzelt,alaptalanul
  nagyképű alak….(szerencsére sikertelenül,magát alaposan lejáratva!)

 • Göllner, mit szólnak a barátai malachoz?- mondom az nem zsidó eledel! Különben, egészségére !

 • Amúgy megjegyzem,hogy itt sokan írnak nem kevés helyesírási hibával,(nem a véletlen elütésekről beszélek)és nem kizárólag a kint élő magyarok,hanem az itthoni
  fórum-fanatikusok…sőt van aki még „szellemesnek” is tartja magát,amikor még közönségesen cifrázza is az idétlen mondanivalóját!

 • Göllner András
  2016 november 18
  9:36 du.

  Mivel maga hatodikos korában elhagyta az országot, ezért kimaradhatott a tanulmányaiból az újkor, és még jóindulatú vagyok, mert csak tudatlanságot feltételezek önről.

  Széchenyi István az 1825-ös országgyűlésen birtokai egyévi jövedelmét ajánlotta föl a Tudományos Akadémia alapítására, ezzel kezdődik minden történelemlecke a magyar polgárosodás koráról.

  Lehet a zsidók Osztrák-Magyar Monarchiabeli szerepét túlfényezni, csak nem érdemes, mert az öndicséret mindig visszafelé sül el.

 • Almási Alma
  2016 november 19
  3:26 de.

  Engem leostobázhatsz nyugodtan, mert nem vagyok történész, pedig én csak azt mondom, amit a történelemkönyvekben olvasok.

  Kivettem Ormos Mária legújabb könyvét a könyvtárból, és ezt olvastam a 14. oldalon.
  „Magyarországon a kapitalizálódást korlátozta, sőt akadályozta, hogy az állam ugyan megígért megváltási összeget a felszabadított jobbágytelkek fejében, ám ezt sosem fizette ki.”
  (A föld felfedezése és meghódítása)

  Ebből te milyen következtetéseket vonsz le? Érdekelne a véleményed, mert te mint fizikus láthatólag nagyon magabiztosan nyilatkozol történelmi témákban.

 • charlie
  2016 november 19
  3:34 de.

  Én most éppen egy pártnak se vagyok a híve különböző okokból.

  Amiket leírtam, azok gimnáziumi történelemkönyvekből összeszedhetők, én is azért vettem elő, mert kíváncsi voltam, hogy egy emelt szintű érettségit le tudnék-e tenni. Mikor én érettségiztem, akkor még mindenki szóbeli vizsgát tett töriből és tételt húzott, én pl. a 19. századi munkásmozgalmakat fogtam ki.

  És mielőtt Göllner belémkötne, még csak nem is a fideszes törikönyvekből idéztem, hanem a rendszerváltás után, sőt az mszp-szdsz kormány idején használt könyvekből citáltam ide a tényeket.

 • Figyelő
  2016 november 19
  6:56 du.

  „Göllner, mit szólnak a barátai malachoz?- mondom az nem zsidó eledel! Különben, egészségére !”

  Kóser malac vót….

 • charlie
  2016 november 19
  3:34 de.

  Szeged gazdaságáról az adatokat a neten olvastam, a délmagyar.hu készített beszámolót a szegedi egyetem professzorával. Azért vettem ide, mert Göllnernek az adatok kellenek, nem mintha tudná értelmezni.

  http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/dr_marjanucz_laszlo_szeged_gazdasaga_a_reformkorban/2207745/

  A Hatvani-Deutsch család fája a wikipédián elérhető, a bankvezér Kornfeld Simon szintén. Göllnert nem akartam túlterhelni a sok forrással, de a kedvéért most leírtam mindet mégegyszer, pedig eddig is majd kiverte a szemét a sok hivatkozás. Gondolom el se olvasta, amit írtam.

 • hazai lámpa
  2016 november 21
  9:40 de.

  Bocsánat kétszer is, báró Kornfeld Zsigmondot akartam írni.

 • Starchild

  2016 november 21
  9:11 de.
  Ez nagyon szellemes volt!

 • Göllner András

  @ hazai lámpa

  Amikor odafenn fikázod a zsidók társadalmi szerepvállalását a reformkorban, amikor ilyeneket írsz, hogy „Loncsár, a barokk kastélyába disznóportrét készíttetett” vagy azt írod „Ugyan áruld már el kérlek, hogy a zsidó terménykereskedők a reformkorban mennyit fordítottak kultúrára?” akkor nem teszel mást, mint a fogad sárgáját mutatod itt ki. A Te zsidóképed nem sokban különbözik Prohászka, Hóman, Szálasi, Bayer és a többi mélymagyar történészétől, akiknek köszönhető az a zsidógyűlölet amely olyan könnyedén a gázkamrákba szálította azokat, akiknek népe a magyarságot a talpára állította 1867 után. Vedd ki a helyi könyvtárból Venetianer Lajos, A Magyar Zsidóság Története című könyvet, illetve Randolph L. Braham, a Népirtás politikája című két kötetes könyvét, aztán néz a tükörbe. Itt a pinyóba, a Boda Marcsik, a Charlik, a Bencsics Klára, és a többi előítélettel száguldozó pincsi elvbarátaid között el játszhatod hamis nótádat, de ettől továbbra is az maradsz ami mindíg is voltál. Egy tanulatlan, műveletlen mélymagyar, egy ócska és füstölgő hazai lámpa.

 • Göllner András

  @ Boda Marcsi

  Te kis szerencsétlen. 🙂 Te tényleg azt hiszed magadról, hogy képes vagy engem megsérteni ?????? Ahhoz elsősorban komolyan kellene vennem téged, meg azt a pislogó lámpás kollegádat, akit az előbb elküldtem egy kis gyümölcsízért a vegyesbe. Nem tudom világít még egyáltalán, vagy elfújta a szél ?

  Maaaarccsi !!!!! Figyelj, édeském !!!!!! Én amint megláttalak téged az otthonkádban, amint kinyitod a kis csörödet, és elkezdtél itt csiripelni, hanyatt estem a röhögéstől. Én nem sértődök, hanem förtelmes jókat mulatok rajtad és az itt hancurozó elvbarátaidon. Szeretem, amikor jól felhúzzátok magatokat.

  Maaaaaarcsi !!!! (Így szoktam kiejteni a nevedet amikor meglátom. Szereted ?? 🙂 Figyelj !!!! Elárulok neked egy hadititkot, de igérd meg, hogy ez kettőnk közt marad. Oké ? Én csak azért állok veletek szóba, hogy jól felidegesítselek benneteket. Ezt a feladatomat, társadalmi munkában végzem Christopher Adam kollegám számára. Azért teszem ezt oly előszeretettel, mert amikor jól begerjesztelek titeket, akkor felmegy a lapunk olvasottsága, és ezzel örömöt szerzek a kiadónak. Érted ??? Uccu neki !!! Gerjedjetek szépen, te is, a kis tóth peták, a pityi palkó, a Moshe meg a többi az állzsidó, az összes eszement troll, aki itt fittogtatja szellemi hiányosságait. Mi szeretjük amikor toporzékoltok 🙂 🙂 Nem sokára már lezárjuk ezt az ívet és elétek állítunk majd egy másikat, aminek neki rohanhattok mint a megvadult bika, a piros-posztónak. Köszönjük, hogy minden alkalommal hozzátok a formátokat, bocikáim 🙂 Gyertek, még egy két nekifutás jöhet erre az írásomra, aztán lapozzunk.

 • Göllner András

  @ Figyelő

  „Göllner, mit szólnak a barátai a malachoz?”

  Azt mondták, hogy noba, ez aztán kóser !

 • Göllner András

  2016 november 21
  2:04 du.
  Ne is haragudjon, kissé durvának tartom ezt a beírását. Valaki itt, magát úgy jellemezte, hogy lekezelő modorú, fajankó! Lehet a végzettsége bármi, de a fenti stílusa megmutatja igazi énjét- Mégis igaza lenne a kritikának?.
  Ez a lap, hála Christopher barátjának, egy nyílt, szabad véleményt elfogadó fórum. Mindenki azt mondhatja, amit gondol, letólás, felső uralom nélkül.
  Hol van a nagy demokratikus filozófiája?
  Szégyellje magát!

 • Tudja Göllner, én itt Kanadában megtanultam mi a demokrácia . Minden szabad gondolkodó szabadon mondhatja, írhatja véleményét , akkor is ha a az uralkodó szisztéma esetleg mást mond.
  Már Maga elég régen él itt ahhoz, hogy ezt a felfogást gyakorolja.

 • Nem is értem, miért „hazai lámpát” kell becsmérelni, aki annyit tett, hogy linkekkel igazolta a gondolatait.
  Ennyire nem fájhat egy „hazai” pályán elszenvedett, nagyközönség előtt elkövetett tökönrúgás.

 • Göllner András
  2016 november 21
  2:04 du.

  Ha Ormos Mária nálad egy szinten áll Bayerral meg Szálasival, akkor az vagy betegség, vagy tényleg nem tudod máshogy növelni az olvasottságot! Szánalmas dolog mindkettő.

  A dualizmusról még semmit nem írtam, de látom már alig várod!

  Merkantil-agrárius ellentét a Parlamentben
  A merkantilista irányzat az ipar fejlesztését támogatta a külföldi hitelekből, a nagypolgárság és az iparban, kereskedelemben érdekelt nagybirtokosok képviselik, pl. Tisza Kálmán, vezető irányzat.
  Az agráriusok viszont a hitelrendszert s a gyáripart akarták a nagybirtok érdekeinek alárendelni, pl. Apponyi Albert gróf, városi és falusi középrétegekre támaszkodott, vesztes irányzat.

  Nekem ez inkább kultúrharcnak tűnik, mint a nép érdekei védelmének. Addig eljutottál már a történelemkönyvben, hogy a dualizmus csúfosan megbukott? Ennyit az ún. „sikertörténetről”.

 • Figyelő
  2016 november 21
  3:08 du.

  Én is kiemelném, hogy Chris még soha nem cenzúrázott tőlem egy mondatod se, egy szót se, szóval tényleg sokféle véleménynek helyt ad (kivéve persze a szélsőségeket).

 • Göllner András

  v Hazai lámpa

  „Ha Ormos Mária nálad egy szinten áll Bayerral meg Szálasival, akkor az vagy betegség, vagy tényleg nem tudod máshogy növelni az olvasottságot! Szánalmas dolog mindkettő.”

  Lámpa ! Már megin’ csak füstölögsz és hülységeket beszélsz.

  @ Figyelő

  „Tudja Göllner, én itt Kanadában megtanultam mi a demokrácia”

  Tudja, Bencsics, én itt Kanadában megtanultam, hogy magát nem szabad komolyan vennem. Azon pedig ne csodálkozzon, ha szemléletét élesen, erős szavakkal krizizálom. Inkább örüljön annak, hogy egyáltalán megtisztelem, hisz egész itt léte alatt nem csinál mást, mint lerókázza azokat, akik nem a maga szemlélete szerint nézik a világot. Figyelő, maga itt a már évek óta a szemre hányást szó szerint értelmezi. Én csupán az ön receptjét, orvosságát használom magával szemben, ha netán nem vette észre. Ha társai nem vették észre, velük szemben is saját készítményeiket, orvosságaikat használom. Régi patikus családból származom. A családnak Besztercebányán, Mezőtúron és Vácott voltak patikáik, jelentem tisztelettel.

 • Göllner,
  Maguk meg kitiltják

 • Elnézést, a szerver megint itt kitól velem.
  Moshe beírott, vajon miért tiltották ki? Csúnyákat írt magáról? Tudom, olyat halálos bűn, de Magának lehet „froclizni” egyeseket?

 • Ja, tudom a családfáját, már máskor is írt róluk. Ha majd értelmes véleményeket, személyeskedés nélkül ír ide, mások is úgy fognak reagálni a maga beírásaira.
  Különben, Szüleit, nyugodjanak békében, ismertem nagyon jól, aranyos, úri emberek voltak. Az alma itt messze esett a fájától!
  Viszont, most teszek egy ígéretet, nem írok többet magának.

 • Most még visszaolvastam egyik megjegyzését.
  Ha olyan lapot indítanak, amin CSAK balosok írhatnak, bólogató véleményeket, megnézheti majd, milyen unalmas fórum lesz.

 • hazai lámpa
  2016 november 21
  8:59 de.

  Amíg Alma gondolkodik, addig leírnám a következtetéseim.

  “Magyarországon a kapitalizálódást korlátozta, sőt akadályozta, hogy az állam ugyan megígért megváltási összeget a felszabadított jobbágytelkek fejében, ám ezt sosem fizette ki.”

  Az eredeti tőkefelhalmozás részben ment végbe Magyarországon, a smucig Ferenc Jóska hibájából. Az ipari forradalom kibontakozását (dualizmus gazdasága) nagyrészt külföldi hitelekből finanszírozták idehaza.
  1. A sokat reklámozott vas és gépiparból a vasútépítés kidobott pénz volt, mert a kisantant rátette a kezét a legfontosabb vonalakra. A folyószabályozás rövid távon jó volt, de hosszú távon ökológiai katasztrófa. A gabonatermesztés és a malomipar akkoriban világhírű volt, de a monokultúrás nagybirtoknak volt jó.
  2. Sikertörténet: Alföld fásítása, homoki szőlők telepítése, Szegeden a paprika, porcelán manufaktúrák, gyógyszeripar, gépgyártás.

  Elmondhatjuk, hogy ahol a helyi adottságokat, és a nép érdekeit is figyelembe vették, az nem volt pénznyelő és ott ma is élvezzük a hasznot. Hozzátenném, hogy akkoriban a magyar vezető elit nagyhatalmi álmokat dédelgetett, de legalábbis nem számítottak Trianonra.

 • Göllner András
  2016 november 22
  4:30 du.

  Tudod, az is füstnek látszik, ha koszos a szemüveged!

 • Göllner András
  2016 november 22
  4:30 du.

  Amúgy ezt olvastad? A tudományos ismertetőt lsd. föntebb Szegedről (de ez az egész országra igaz):

  „- Kik voltak a gazdaság szereplői? Magyarok vagy külföldi származásúak?

  – A szegedi gazdaság szereplői korszakosan változtak. A XVIII. század nagy állattartói alsóvárosi gazdaemberek és görög kereskedők voltak, a városi iparosok és kereskedők között pedig görögök, később németek és zsidók játszották a vezető szerepet. A magyarok főként a városi tisztviselőket és a céhes polgárság egy részét adták.”

  Tehát az nem igaz, hogy a zsidók indították el nálunk az iparosodást meg a „felvilágosodást”, ahogy írod. Vegyes vállalkozás volt ez mindenféle nemzetiség részvételével.

 • hazai lámpa
  2016 november 18
  2:10 du.

  Bocs, javítanám a föntebbi mondatomat:

  „A tőkét a kereskedők a nagybirtokok gabonájának eladásából halmozták föl, Mária Terézia, II. József idejében, ebben a korban ez volt az egyetlen tőkefelhalmozási lehetőség, mert nem voltak manufaktúrák a Habsburgok keleti tartományaiban.”

  jav.: A tőkét a ZSIDÓ kereskedők a nagybirtokok gabonájának eladásából halmozták föl,
  – FERENC császár, a NAPÓLEONI HÁBORÚK idején, pl. Hatvani-Deutsch család.

 • Göllner András

  🙂 🙂

 • Göllner András
  2016 november 23
  1:43 du.

  Végülis a szarkavaráson kívül volt valami célja ennek a beszédnek? Mert az látom, nem fontos neked, hogy a zsidók VALÓDI eredményeit fölsorold.

  Írhattál volna pl. arról, hogy a Zsolnay gyár épületkerámiái hány mai magyar középületen láthatók.
  Ha már filmipar, akkor a zsidó filmszínészekről, akik mai napig sztárok Magyarországon, persze a sznobok által nem becsült közönségfilmekben, pl. Latabár, Kabos, Gombaszögi Ella.
  Vagy arról pl. hogy a klezmer együttesek mennyit játsszák a Szól a kakas kezdetű magyar népdalt.

  Az az állandó locsogás, hogy élelmes zsidó gyárosok mennyi zsidó és nem zsidó tudóst használtak ki, és főleg a káros és haszontalan találmányok elterjesztéséből mekkora extraprofitra tettek szert, manapság senkit nem érdekel és kontraproduktív is.

 • Mindenki tudja a magyar zsidók nagy kulturális és gazdasági teljesítményeit hazai fronton. Rengeteg magyar zsidó gyár működött még Horthy korában is.
  Mindenki ismeri a magyar zsidó írók, művészek teljesítményeit is. Viszont, ha jól emlékszem ezek a zsidók MAGYAR zsidóknak vallották magukat, még hazafias-k is voltak. Az európai nácizmus uralkodása viszont, sokat megölt, vagy emigrációba kergette őket.
  Az USA tele volt európai zsidókkal 1944-után.

 • Göllner András

  @ Hazai lámpa

  Lámpa ! Ne próbálj belőlem ernyőt csinálni. Azok az idők már elmúltak. Ne próbáld az én szájamba át rakni a te szájadból származó rossz ízt a zsidókkal szemben. Aki nem olvasta Brahamot, nem olvasta Veneteianert, nem olvasta Fejtőt, vagy Ady-t, hogy csak 4 nevet említsek, azzal nem beszélgetek a zsidók csodálatos, önzetlen és nemzetközi összehasonlításban példátlan szerepéről, amelyet a 19-század közepétől az első világháború végéig játszottak Magyarországon. Menj vissza a sarokba, és tedd rendbe a kanócodat. A tökkel ütöttek közt tudom, hogy népszerű vagy. A tisztességesek közt, csak füstölögve égsz. Nyugodtan gyere vissza, ha további tanácsokra lenne szükséged. Hozd magaddal a többi lúzer haverodat, a Charlie-t, a Starchild-ot, a Maaaarcsi-t – szívesen útba igazítom őket is 🙂 Azért járok le ide a pinyóba, hogy veletek szórakozzak 🙂 🙂 Szeretitek ???? Csinájjuk még tovább egy kicsit ????

 • Göllner,….” azzal nem beszélgetek a zsidók csodálatos, önzetlen és nemzetközi összehasonlításban példátlan szerepéről,…”
  Hurrá, akkor beszélgessünk a magyarok „csodálatos, önzetlen és nemzetközi összehasonlításban példátlan szerepéről”. Éppen friss a hír a mindig őszinte Breuerpress jóvoltából – bizony, nálunk ilyen is van -, hogy zsidó gimnázium nyílik Óbudán, x+1.-ik zsidó TV indul decembertől Heti TV néven. Mindezt egy „faji alapú diktatúrában”.
  …….
  Göllner gyengélkedésedet mutatja, ha jelzőket kezdesz használni a fórumozókkal. Meg ha Moshét kitiltjátok a véleménye miatt.
  …….
  Véleményszabadságot Moshénak!!

 • Göllner András
  2016 november 24
  12:15 du.

  Na, mi van? Berágtál? Ledobta az agyad az ékszíjat? Talán az útbaigazítást gyakorold magadon, hogy kell kiutat találni a sötét elmédből a fény felé és akkor mindenkinek jobb lesz. Tudod, mikor valaki meghal az általában mindenkinek fáj kivéve azt aki meghal, annak nem fáj. Ez pont így működik avval amiket itt össze irkálsz…csak neked nem fáj.

  charlie
  2016 november 24
  2:14 du.

  Szerintem Moshenak ki lett a hócipője vitatkozni itt a hazug emberekkel……….

 • Göllner András
  2016 november 24
  12:15 du.

  Lehet, hogy pont azt a kettőt nem olvastam, de rajtuk kívül van más szerző is, aki hiteles. József Attilát is rossz ízűnek tartod, mert leírta azt, hogy „szövőlány cukros ételekről álmodik, nem tud kartellekről”?

  Magyar történelemről okoskodsz, miközben két könyvet jelölsz meg forrásként, ami a zsidók történelméről szól!? Javaslom inkább pl. Jászi Oszkár A Habsburg Monarchia felbomlása c. könyvét, ebből is A kapitalizmus és a zsidóság és A szabadkereskedelem tragédiája c. fejezetet.

  Ady Endre kötelező iskolai olvasmány, de amúgy is elfogult az úri Magyarországgal szemben. Inkább Jókaitól a Fekete gyémántokat javaslom, amiben leírja kis és nagy vállalat közti különbséget.

 • Figyelő
  2016 november 24
  11:18 de.

  Ez igaz, amit leírtál, de az eredeti kérdés úgy szólt, hogy a zsidók hozták-e el Magyarországra a felvilágosodást meg az iparosodást? Szerintem nem, mert a németek (osztrákok), de a dualizmusban már valóban volt egy zsidó túlsúly.

 • hazai lámpa, természetes, hogy Neked is igazad van! Göllner nyomja a zsidókat, kérdés nem fér hozzá. Szerintem, csak provokál. Szeretné, ha valaki zsidózni kezdene..

 • Judith Kopacsi

  Jó, vettem a fáradrságot és elolvastam a hozzászolásokat. Ennyi förtelmet már régen láttam egy helyen.Persze az eredeti cikkhez közel sem szagol a legtöbbje, és persze eszembe sincs most névsorolvasást tartani, de a legtöbbje csak löki a süketet. Persze a legjobban Figyelő megjegyzése ragadott meg, aki azzl dicsekedett, hogy Ő Kanadában megtanulta a demokráciát. Szerintem rohanj Klárika és kérd vissza a tandijjadat, ugyanis Kanadában az embert nem felmenőiről hanem saját cselekedeti után itélnek meg. Na, ennyit mára. No meg csatlakozom Gölner Andráshoz, aki tölünk akar demokráciát tanulni, iratkozzon föl. Egyénenként majd elbiráljuk ki lesz rá érdemes.

 • Starchild, Moshe csak elköszönt volna a „régi motorosoktól”, ha már belefáradt a vitákba. Nekem hiányzik a humora meg a lényeglátása.

 • Orsós elemér

  Judith Kopacsi
  2016 november 24
  4:36 du.
  És hová tűntek azok a ma már nem létező őslakó felmenők, akik a hozzád hasonló nemőslakosok demokráciájának következtében, tandíjra való hiányából írtódtak ki? Milyen demokrácia jutott a maradék őslakosoknak, erről is papolhatnál, valódit, nem sületlenségeket!

 • charlie
  2016 november 24
  4:57 du.

  Nekem is hiányzanak a hozzászólásai de hát lehet, hogy egyszer csak majd megjelenik.

  Judith Kopacsi
  2016 november 24
  4:36 du.

  „No meg csatlakozom Gölner Andráshoz, aki tölünk akar demokráciát tanulni, iratkozzon föl. Egyénenként majd elbiráljuk ki lesz rá érdemes.”

  Köszönöm az ajánlatot de nem kívánok „demokráciát” tanulni olyanoktól akiknek halvány fogalmuk sincs, hogy mi az a „demokrácia”. A bíráskodáshoz meg nincs semmiféle felhatalmazása itt senkinek, kivéve, hogy ha saját magáról van szó. Mondjuk, ez elég nagyképű kijelentés volt részéről. Mégis mit képzel?

  https://memecrunch.com/meme/KFGL/vacuumcleaner/image.jpg?w=630&c=1

 • Judith Kopacsi

  Jé, hirtelen milyen fontos lettem! Már a kanadai öslakosok problémájáéert is én vagyok a felelős? Ja, csakhogy művelödjél, a kanadai benszülötteknek nem kell fizetniük tandijjat az egyetemeken. Személyesen ismerek egy tucatot, akik igy szereztek diplomát. Vannak köztűk ügyvédek, mérnökök, szinészek filmesek, stb. A tudatlanság ugyan nem szégyen, de azért dicsekedned sem kéne vele.

 • Judith Kopacsi

  Persze Orsoskám az eredeti téma még mindig Rajk László elöadása lett volna. Ahhoz is van hozzászolni valója, vagy csak a mellébeszélés fontos? Igaz, legalább látja egy fontos helyen a nevét.

 • Judith Kopacsi
  2016 november 24
  4:36 du.

  Neked lehet, hogy érdektelen, de nekünk ez a magyar történelem. Lehet, hogy te már rég elhagytad az országot, ezért nem tudod, hogy a Küzdelem a polgári átalakulásért c. tanegység Széchenyi felszólalásával kezdődik az 1825-ös országgyűlésen.

  „Én szavazattal nem bírok, én nem vagyok országnagy, de földbirtokos. Ha egy intézet álland fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elősegíti, ugy felajánlom egy évi egész jövedelmemet, mely 60.000 forintból áll, s az a felállítandó magyar tudós társaság alapjához csatoltassék.”

 • Figyelő
  2016 november 24
  4:36 du.

  Nekem Göllner alternatív történelméről nem a nagyképűség jut eszembe, hanem mikor Sztálin atyuska átrendezi a forradalmi fotóalbumot, és utána ott van mindenhol Lenin elvtárs mellett, míg Trockij meg eltűnik.

  „A magyar zsidóság aranykorszaka 1867-1918 közé esik.” – írja Göllner. Azt viszont nem tudjuk meg a szövegből, hogy 1867-ben fogadta el a magyar országgyűlés a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot! Ezután a magyar zsidók előtt nem csak a kereskedelmi és orvosi pálya állt nyitva.

  Az persze ki van emelve, ahol a magyarok visszavettek a jogokból, az első világháború után. A numerus clausus sajnálatos tény, de nem hiszem, hogy ez szerepet játszott volna Európában a zsidóság népszerűtlenné válásában.

 • Göllner András

  @ Figyelő

  „Göllner nyomja a zsidókat, kérdés nem fér hozzá. Szerintem, csak provokál. Szeretné, ha valaki zsidózni kezdene..”

  Na végre. Köszönöm, Klára asszony, hogy maga is belekezdett.

 • Göllner András

  @ Hazai Lámpa

  „a dualizmusban már valóban volt egy zsidó túlsúly.”

  Hány kilóval ? Szükség velt egy kis karcsusításra, mi ?

 • Göllner András

  @ Starchild

  „Na, mi van, Göllner? Berágtál?”

  Igen, nagyon finom volt a kukorica. Én megszoktam főzni, mielőtt neki esek. Te látom keményen rátérdelsz. Tedd azt. Megérdemled.:-)

 • Göllner András

  @ Charlie

  Majd akkor beszélek veled ha helyesen idézel. Addig keresd meg a Moshét, mert már mindnyájan aggórunk a kis fasisztáért.

  A jelzőket azért használom, hogy megtudd különböztetni a haverodat a komcsiktól, a zsidóktól, vagy mondjuk a roszmájú vidékiektől. Érted ?

 • Kopácsi, felhozod a témát, hogy valaki nem a témáról ír, de te mit írtál róla?
  Semmit, csak többek között engem maceráltál.
  Mellesleg, nincs értelme, mert én javíthatatlan vagyok.
  Főleg, nem tőled fogok leckéket venni a demokráciáról!

 • Lámpácska, hogy a te hozzászólásod miről szól az egy nagy kérdés. Szóval hogy jön ez a Montreálban tartott Rajk Laci előadásához?

 • Szerintem egy birónak joga van biráskodni, és nekem erről az angol királynőtől van felhatalmazásom.

 • Judith Kopacsi
  2016 november 24
  11:02 du.

  „hogy jön ez a Montreálban tartott Rajk Laci előadásához?”

  Judit, olvasd el Göllner előadását, és megtudod!

 • Göllner András
  2016 november 24
  9:18 du.

  „Szükség velt egy kis karcsusításra, mi ?”
  Nem ezt mondtam, ne magyarázz bele olyasmit, ami nincs benne!

  Semmi szégyen nincs abban, hogy egy más néptől tanulnak valamit a magyarok, föntebb is írtam, hogy a felvilágosodást a németektől vettük át! Ugyanígy a dualizmus korában a zsidók nagy szerepet játszottak a polgárosodásban, de ez nem jogosít föl arra, hogy visszamenőleg is belemagyarázd a szerepüket mindenbe, amiben nem vettek részt.

 • Meghalt Fidel Castro, érdekes a mai TV reakció erre, van aki gyászolja, van aki örvend. Ilyem ember volt.
  Az is tanulságos, a kanadaia és amerikai országvezetők megjegyzései.

 • Orsós Elemér

  Judith Kopacsi
  2016 november 24
  7:01 du.
  Nos, maradjunk annyiban: az mindkettőnk szerencséje hogy, nem árulom el Rajk Lászlóról és jóságos barátairól az őszinte véleményemet, bár sejtheti!

 • Judith Kopacsi

  Orsos, felőlem akár el is mondhatod, ugyanis egyszerüen nem fog változtatni a leányzó fekvésén. Mert hogy úgy nagyon öszintén, kit érdel a te véleményed akármiről is. Nekem biztos, hogy nem lesz miatta egyetlen álmatlan éjszakám sem.

 • Engem pl.érdekel Orsos véleménye, mert intelligens és meggyőzők a beírásai..

 • Judith Kopacsi

  Akkor kérd el a cimét, és levelezzetek magánban. Mert hogy engem egyáltalán nem érdekel az Orsos véleménye.

 • Na ezt gondoltuk, de talán az intelligens szó jelentését kellene itt tisztázni, nem? Nagy a diszkrepancia:):) Akkor én meg egy páran felvállalnák inkább a tökkelütött tahó jelzői kifejezést:)

 • Judit, pont ezt akartam írni.. Aztán van még egy-két ember, aki kapcsolódhatna hozzájuk.
  Csak sajnos ezek a trollok önvetítést alkalmaznak, amikor azt hiszik, hogy az ő agyament beírásaik tartják fent ennek a portálnak az életét, és hogy mi hasonlóan gondolkodók csak dög unalomban bepenészednénk itt nélkülük. Hát ez pont fordítva van. Ha nem eregethetnék itt be a méregzacskóikat, akkor azt ők már túl se élnék.

 • Judith Kopacsi
  2016 december 3
  8:44 du.
  Mégis,te mit képzelész magadról? Gondolod, hogy az emberek a te kedvedért írnak ide?

 • Fogalmazzunk úgy, hogy sok normális ember nem ír ide be, mert elég kompromittáló Klárika, Marcsika, Moshe, Starchild, Orsos és még az egy-két eszementtel egy helyen mutatkozni..
  Persze most jöhet a balliberal-fasiszta-elitista cirkusz, de sajnos vannak szintek, amiket nem lehet elmosni…

 • Bánfi, akkor maga miért ír ide?
  Valószinű, szintén „nem normális”.

 • Én meg már azt hittem, hogy ezt is biztosra tudja, mert ott volt.
  Hiába mondom én is a pszichológusomnak azt mondja, hogy hülyeségeket beszélek:(

 • Azért írok ide, mert Christophert ismerem egész fiatal korától, édesanyját is. Ezt a lapot Christ a kanadai-.magyar oldalnak szánta, bal vagy jobb az részletkérdésnek tűnik. Van aki balos, van aki nem!
  Tehát EDDIG, senki sem érezte itt úgy hogy ez a lap egy kizáró balos klubot képvisel, ide mert jönni, más is, nem csak a baloldal.
  Ha ez valakinek nem tetszik, angolosan mondva: Just too bad!

 • Orsós Elemér

  Judith Kopacsi
  2016 december 2
  6:49 du.

  „Orsos, felőlem akár el is mondhatod, ugyanis egyszerüen nem fog változtatni a leányzó fekvésén.”

  Kedves Judithka, hát valóban nem változtat semmit a leányzó fekvésén, mert annak a leánykának, beszáradt testvér vértől elszineződött munkásmozgalmi mundérját(pufajkáját) már akár 1000 db Ágnes asszony vagy Miklos Banfi nevü mosó elvtársnő sem tudná makulálatlanná mosni, ezért inkább javasolnék valami rejtett zugba való ideiglenes elzárást, legalább addig amig a mundér jól emlékező kárvallottjai ki nem halnak és utána hátha még mosás nélkül is díszvitrinbe lehet majd rakni.