Az ellenzék útja a rendszerváltáshoz

2016 december 9 12:29 du.158 hozzászólás

Nehéz napjai vannak manapság mindenkinek, aki hozzám hasonlóan hisz abban, hogy a politika problémáink megoldásáról és közösségeink megerősítéséről szól. Pillanatokra hihetjük, hogy immár semmi gátlás és önkontroll nem számít. Csak mondani kell erőseket a nagy, közösségi mikrofonba, hergelni és hazudni, levetve minden politikai és nyelvi tanulságot, amit világunk felhalmozott a második világháború sokkja óta. És akkor menni fog, csak akarni kell. De nem.

Érdemes nem félreérteni a jobboldali populisták győzelmeit a világban és Magyarországon. Mind mögött valódi problémákra adott rossz válaszok húzódnak. Miközben a folyamatos tanulás és változás kényszere mindannyiunk vállát nyomja, sokan szeretnének kiszállni ebből egy vagy több tizednyi helybenjárás után. Mostanság azok veszítenek, akik csak tovább pörgetnék a körhintát bármiféle érdemi változás nélkül, és azok nyernek, akik azt ígérik, hogy le tudják állítani a szédítő körbe-körbe forgást. Persze ők sem tudják ezt megoldani, de legalább sejteni vélik, mit akarnak hallani a szédült, fáradt milliók a már megunt körhintán pörögve.

Mostanság azok nyernek, akik azt ígérik, le tudják állítani a szédítő körhintát.

A feladat világos: a liberális demokrácia és a globális kapitalizmus a múltté lesz, ha továbbra is képtelenek vagyunk törődni egyes kényelmetlen következményeikkel. Az elitek elidegenedése, a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek növekedése erős érzelmi reakciókat váltanak ki. És már a helybenjárás maga is lecsúszást jelent sokak számára.

A folyamatos társadalmi változás kényszerét joggal utasítják el milliók, ha közben semmit sem éreznek erőfeszítéseik eredményeiből. És itt ez az érzés maga is fontos.

Mert baj van ott is, ahol nincs semmi javulás a valóságban, és ezt érzik, de manapság már baj van ott is, ahol a valóságban van javulás, de ezt nem érzik. Mert egészen egyszerűen elfogytak lelki tartalékaik, remélnek valami jobbat, ami bátran szakít a tűrhetetlennel, és eközben sokszor hagyják magukat megtéveszteni a könnyű megoldást ígérő vezetők által, akik csak identitásproblémaként tálalják a jóléti gyökerű válságot.

Ugyanezt kell megoldania a magyar liberális, polgári és baloldali ellenzéknek is. A rendszerváltás bár jó irányba és jó stratégiai célokkal indult, elveszítette legitimitását. Az érzetek és a valóság szintjén is évtizedes a teljes helybenjárás. Akik pedig előrébb jutottak, szétesett és megosztott társadalmunkban sokkal jobban féltik saját előrejutásuk gyümölcseit a náluk csak egy kevéssel szegényebbektől, mint azoktól a politikusoktól, akik valójában ellopják a javaikat és jövőjüket.

Mindezek döntően jóléti, elosztási, vagyoni kérdések, amelyek mára teljes politikai identitásokat bizonytalanítottak el. Egyre többen nem hisznek demokratikus intézményeinkben sem ennek következtében, egyre többen tesznek idegeneket és külső szereplőket felelőssé saját bajaikért, és joggal nem fogadják el a valóság gyáva megmagyarázását senkitől.

Nem elit-kérdés, nem kisebbség–többség-kérdés, nem bőrszín-kérdés, nem idegen–őshonos-kérdés, nem nyugat–kelet-kérdés, és nem nemzeti–nemzetellenes-kérdés ez elsődlegesen. A gazdasági és növekedési modellbe vetett hitt veszett el akkor, amikor a világ fejlettebb országai évek óta növekedési válságban vannak. És ezekből lett mára elitellenesség, identitásválság és populista–nacionalista előretörés. Mindez megingatta hitünket jóléti rendszereinkben és társadalmi szolidaritásunk intézményeiben, legyenek azok bár generáción belüli vagy generáción túli társadalmi kapcsok. És ezekből lett mára elitellenesség, identitásválság és populista–nacionalista előretörés.

Az egy generáción belüli szolidaritás és mobilitás eszközeiben nem hiszünk: nem látjuk a tanulás feltétlen értelmét, nem látjuk a szociális támogatások értelmét, ha sokba kerül és mégsem jut, az egészségügyben nem látjuk viszont egy forintunkat sem a romló ellátásban és az alulfizetett nővérek bérében. És mindeközben nem hiszünk a generáción túli szolidaritási intézményekben sem: a maradék bizalmunk is elveszett a nyugdíjrendszerben, gyermekeinket és unokáinkat jobban szeretnénk Bécsben vagy Londonban tudni, és megtakarításaink termőre fordulásában sem reménykedünk.

Ma legalább három elő magyar generáció szorong attól, hogy az ifjabbak rosszabbul fognak élni, mint szüleik a 2000-es évek elején.

Meg fogom állítani a körhintát – sugallja Orbán Viktor

Erre Orbán Viktor választ nem ad illiberális rezsimjével, de nem is akar. Az érzetek és érzületek világában kínál álmegoldást. Identitást formál a valósággal való elégedetlenségből, megoldás nélkül. Egyre több és több hangszóróból és képernyőn sugározza nekünk: „meg fogom állítani a körhintát, meg fogom állítani a körhintát.” És mivel hangosan is mondja, látványosan is sugallja, ráadásul csak ő mond bármit is, ami alternatívát jelent, így forgunk-forgunk körbe szédülten, kiábrándultan és szétesetten.

Az általa teremtett valóság átfesti elégedetlenségeinket. A jóléti kiábrándulást és elbizonytalanodást Orbán kelet-nyugati geopolitikai játszmává stilizálja, idegenellenes háborúsággá hazudja, Európa-ellenes kereszteshadjárattá mítizálja, és politikai korrektség ellenes szájalássá provokálja.

A magyar miniszterelelnök szerencsére minden ilyen félrevezető dilemmában kitartóan és következetesen a magyar nemzeti érdek szempontjából rossz oldalra tesz. Saját, szűk választói koalícióját összetartandó teremt egy szekuláris politikai vallást, amelynek temploma az éppen általa átszínezett félelmekből épül. És közben mindenkit, de mindekit kitagad a nemzetből, aki nincs vele – ahogyan ezt a kortárs populisták mindenfelé teszik. Így épül meg Orbán kisebbsége a magyar politikai többségen belül: nyugat- és EU-ellenes, változás-ellenes, a jövőt felélő, bezárkózóan nacionalista identitás ez. Mindennek pedig a korrupció, a stróman-világ, az uralkodócsaládi gazdagodás az ára, és – persze – jóléti, újraelosztási gondjaink teljes kezeletlensége.

A jóléti bizonytalanságra kell választ adnia az ellenzéknek.

Mindezek miatt egyszerű az ellenzék feladata: a gazdasági modellválságból fakadó jogos szorongásokra kell új gazdasági és jóléti modellt kínálni Magyarország számára. Ennek meghirdetése során radikálisan szakítani kell a polgárosodást szétverő, a középosztályt gyengítő, a tisztessséges vagyonfelhalmozás elől a lehetőségeket felélő két és fél évtizedes magyarországi megoldásokkal. És a tisztességes piaci verseny becsületének megteremtése közben, a magyar jobboldal igazságtalanul szűk elitpolitikáját kidobva, újraelosztással és beruházással kell segíteni az egyenlőtlenségek érdemi csökkentését, a balkáni nyomor felszámolását és a középosztály kiszélesítését.

Mindehhez megújult választói koalícióra és hiteles vezetőkre van szüksége a magyar liberális-, polgári- és baloldalnak. Ezt a Jobbikkal való bárminemű együttműködés nélkül kell megteremteni, hiszen van ehhez szükséges 2,3 millió magyar választó ebben az országban a szélsőjobboldal nélkül is.

Az előválasztás segít mindezek tisztázásában. Nem szövegírókat kell összeereszteni pártalapítványok bugyraiban, hogy kéthavi és négyhavi nyugdíjelemés-ígéretből koalíciózzanak ki háromhavit, hanem a víziók és érzelmi közösségek versenyére van szükség. Manapság kritikai ügyekkel még a korlátozott sajtószabadság feltételei között is könnyen napirendre tud kerülni egy ellenzéki politikus. De a vízióra, a pozitív programra teljes a nyilvánosság érdektelensége.

Az előválasztás a gépezet, amely hitelesíti az alternatívát.

Az egész ellenzék felelőssége, hogy az előválasztás intézményrendszerével önmagának teremtse meg azt a gépezetet, amely végre lehetőséget teremt a kormánykritika mellett a programok versenyére, bemutatására is. Egy ilyen folyamat megoldja a vezető-hiányt is, mert immár értelmes dolgokról, remélhetőleg hittel, érzelmekkel teli politikusok fognak TV-stúdiókban vitatkozni úgy, közben egymást partnernek tekintik, és a győzelemre törnek. Nem pedig elve lehorgasztott fejjel tömörülnek egy inspiráció nélküli közös listán, mint marhák a (harmadik) vágóhídon.

Az Együtt az előválasztás mellett hisz abban is, hogy könnyebb a mai ellenzéki világot egyszerre több listán megszervezni. Nem kell és nem is szabad tagadni a pluralizmust ebben. Akinek van szavazója, annak létjogosultságát nem lehet megkérdőjelezni, de ebből nem következik, hogy közös listán kell mindenkinek indulnia. Egy kulcskérdés van: 106 egyéni választókerületben 106 ellenzéki jelöltet kell állítani a Fidesszel és a Jobbikkal szemben. Én reménykedem abban, hogy az LMP is tud csatlakozni ehhez, mert rájuk is szükség van e választói koalíció felépítésében. Ha pedig ők immár inkább jobboldali, EU-szkeptikus pártként tekintenek magukra, akkor hagyni kell őket arra menni.

106 jelöltet a legjobb előválasztáson kiválasztani. Lehet, hogy számos helyen nincs erre szükség, mert a helyi ellenzéki közösségek meg tudnak állapodni egy alkalmas kihívóban. Aki nyitott szemmel figyeli a budapesten kívüli magyar közéletet, az tudja: vannak tehetséges baloldali–liberális polgármesterek, vannak jó függetlenek, civilek és az újabb pártokhoz tartozók. Sokszor nem a párttagkönyv színe dönti el, ki tisztességes és ki nem, ki dolgozik nehéz körülmények között is a változásért és ki nem. De éppen a bénult és bezárt, régi pártközösségek kinyitását és demokratizálását hozná el az előválasztás versenye Pécstől Nyíregyházáig, Pápától Gyuláig.

Ezért örülök annak, hogy immár az MSZP is elkötelezett az előválasztás mellett. A saját választói szövetség megszervezése nélkül nem fog menni sem az új ellenzék program megteremtése, sem a kormányváltó jelöltek kiállítása.

A mai válság semmiféle naivitást nem tűr el, de szabad idealistának lenni.

Every new beginning comes from some other beginning's end / Mark Compton

Every new beginning comes from some other beginning’s end / Mark Compton

Fel kell rúgni évtizedes tabukat Magyarországon a gazdasági és jóléti csapdából való kikerülés érdekében. Lehet állami tulajdonba venni kártalanítás nélkül a strómanok által ellopott vagyonokat, lehet kárenyhítést fizetni a meglopott trafikosoknak, lehet alkotmányos forradalommal felszámolni az elnyomó rezsimet, lehet nyilvánosságra hozni végre az ügynökaktákat, lehet intézményes eszközökkel elősegíteni a politikai osztály megújulását és tisztességesé válását, és lehet valódi párbeszédben közösségeket építeni helyben és országosan.

Trumptól és Orbántól nem a megtévesztés kultúráját kell eltanulnia a magyar ellenzéknek. Hanem a valós problémák észlelését az egyenlőtlenségek területén, amikből ők identitás-problémát teremtenek. Így azonban a jobboldali populisták valójában semmit sem változtatnak a tűrhetetlen és igazságtalan valóságon.

Kormányt váltani Magyarországon csak új gazdasági és jóléti modellel lehet, és ez segít megerősíteni az elbizonytalanodott és jogos félelmekkel teli identitásokat is. Ennek útja pedig a programok és vezetők versenye, a külön listákkal megújított ellenzéki tábor, és a versenyben kiválasztott 106 egyéni jelölt.

Az Együtt ezen az úton jár, és ehhez keres új szövetségeseket.

Szigetvári Viktor

158 hozzászólás

 • Akinél a pénz, az rendeli a zenét.

 • Ez egy értelmes, logikus gondolatmenet, talán egy kicsit túlságosan is terjengő, de én most láttam éppen egyenesben Haraszti Miklós ezzel ellenkező alternatív javaslatát a Szabad Szemmel ATV műsorában. Javaslom megnézésre! Jóval reálisabbnak tűnik ennél.
  Utána szívesen olvasnám Chris és András szakértői véleményét…
  De a többiekét is a pontos helyén fogom kezelni:)

  Üdvözlet Budapestről

 • Szigetvári és aprócska szektája egy külföldről pénzelt, anarchiában, kozmopolita züllesztésben érdekelt magányos gittegylet. Vidéken még egy alapszervezetük sincs, ahhoz ugye kitartóan dolgozni is kellene, és elmagyarázni egy hiteles programot úgy, hogy a helyiek ne szurkálják meg a vasvillákkal.

 • Az „elmúlt nyolcév” is benne van az annyira ostorozott huszonöt évben.

  Szigetvári úr tanácsadóként dolgozott akkor, ezek szerint rosszul dolgozott? Előválasztás eredménye előre borítékolható: nagy bukás, Gyurcsány és a régi arcok miatt. A mostani ellenzék tevékenysége fröcsögés, semmit nem látunk abból a nagy megújulásból, kivéve LMP-ből néhányan meg Juhász Péter.

 • Banfi, Haraszti több helyen téved. Negyven százalékot emleget, ami igaz is a listás eredménynél, persze elhallgatja az egyéniben elért kilencven százalékot. Az ellenzéknek ez a legnagyobb hátránya, hogy nincs beágyazottsága vidéken.
  A másik tévedés, hogy az összes ellenzéki párt bojkottáljon.
  A Jobbik tuti nem fog, talán az LMP sem, de ha mégis, mint a gombák eső után, úgy fognak kinőni az új pártok – kis fideszes segítséggel – hogy senki nem hiányolhatja majd a prularizmust a választásokon.
  A legörvendetesebb a riportban, hogy a munka szó az ellenzéknek jó tanácsként el sem hangzik Harasztitól, addig tarol a jobboldal, amíg a libsi-bolsik vissza nem szoknak az izzadságos pátmunkához.

 • Bocsi, …pluralizmust.

 • Göllner András

  „Orbán Viktor….az érzetek és érzületek világában kínál álmegoldást.”

  Ezt jól látja Szigetvári Viktor. Trump ugyan ezzel a recepttel – vírussal – futott be, vette le az amerikaiakat a lábukról. Ezen a recepten csámcsog, immáron önmagában, a Moshe, és a többi idemászkáló pelenkás, davajgitáros, dámvad 🙂 Oké, oké, nem kell most azonnal begerjedni, felszívni a vizet, barátságos szavakat használtam, játszadozom, mer jön a hétvége 🙂 A lényegre tessék figyelni. Ez most jön.

  A vírust, amiről odafen beszéltem, a 70-es évek közepén fejlesztették ki Amerikában, bár a Skót filozófus, David Hume, már több száz évvel ezelőtt felhívta a veszélyre a figyelmünket. Az amerikai politikai-kultúra, és a racionalizmus védőoltása egy ideig elég jól ellenállt ennek a vírusnak, de mostanra már elfogyott e tájakon is ennek a védőoltásnak a ható ereje. Oroszországban, Magyarországon, Ázsiában, Észak Afrikában, távol keleten, egyre gyorsabban terjed a vírus, mert itt eleve nem volt Anti-vírusra pénz, vagy idő, itt e vírussal szemben nem volt semmiféle védőoltás, a ravasz imperialisták, vagy nemesek, azt hitték, hogy ha ezt az oltást megspórolják a harmadik világ polgárain, hosszabb ideig ülhetnek ezeknek a népeknek a nyakán. Ez egy fatális hiba volt. Ma mindnyájan új időszámításban élünk.

  E vírus hatékonysága a legújabb kommunikációs technológiákkal terjed és rombol világszerte. Erről már több, és részletes elemzést írtam. (Lásd pl.: A Fidesz nyelve, ezeken az oldalakon is)

  A járványt azok fogják leállítani akik ezt, a felgyorsuló technológiai változások által terjesztett, a technológiai forradalmak által egyre gyorsabban átalakuló vírus ellen kifejlesztenek egy hatékony Anti-vírust.

  Sajnos, a megoldás még nincs kéznél. Magyarországon, több okból is kifolyólag, a szükséges kutatás és fejlesztési munkálatokat képtelen felvállalni a bal-liberális ellenzék, értelmiség. Le van csúszva, hátország vagyunk e témában. Az amerikai demokraták is elég bénák e fronton. Egy páran dolgozunk a megoldáson. Majd ha kéznél lesz az Anti-vírus, szólunk. Jó? Addig is javasolnám, hogy mindenki olvassa el a Bűn és Bűnhődést, vagy ha ez nem megy hallgassa meg a Nobel díjas Bob Dylan, „All along the Watchtower” című dalát itt:

 • S még mondja valaki, hogy a Piarista Gimnáziumban nem nevelődnek ki nagy társadalomtudósok !?!

 • Nem tudom, hogy honnét vetted ezt a vírusos teóriát. Sántít egy picit. Ha tényleg ilyen egyszerű volna a dolog és pusztán egy antivírus a megoldás már megtalálták volna. Tény és való, hogy egyfajta kábítás ahymosás is van a dologban, de ez mindig is volt. Még a nagybüdös nyugati demokráciákban is volt ilyen. Gondolj csak bele a Mckartizmusba amikor minden demokrata komcsi gyanusnak számított.Ahogy mondani szokás fejitől büdös a hal. Abban a percben ahogy a mostani fejes vezetést menesztik (nem csak Magyarországon hanem szerte a világban) akiket csak két dolog vezérel a minél nagyobb haszon és a jó élet mindegy hogy milyen áron abban a percben rendbejönnek a dolgok. Nem antívírus kell, hanem liberalizált rabló kapitalisták elleni intézkedések. Már azzal is kilennénk a vizekből ha nem engednék elköltözni a munkahelyeket oda ahol fillérekért lehet dolgoztatni illetve bekéne végre vasalni a kintlevőségeket és az adókat de úgy hogy az valóban a gazdaságba csordogáljon és ne haverok zsebeibe. Egyszerű nagyon a képlet. Hiába van termelés ha nincsen fogyasztás. Amig az árú a raktárakban porosodik addig nem lehet beszélni gazdasági növekedésről.

 • Szerintem a cikk is és Göllner András beírása is, furcsa keveréke a szociálista lelkületnek a kapitalizmus elveivel..
  Van egy régi mondás: „Két úrnak szólgálni nem lehet .
  Vagy-vagy, döntsék már el az úrak!

 • Örülök, hogy van véleményed Charlie, pedig akár kritizálhattál, sőt ítélkezhettél is volna, mint én is teszem Federer fonákjáról.
  De milyen visszafogottak a hozzászólások már?? Mi van?

 • Nos ennek a mai ellenzéknek semmi köze a demokráciához,nem véletlenül tartanak „itt”…csak .múltjuk van,de jelenük( számító jelenlétük…..)és jövőjük sincs!
  Bele kéne nyugodni és némi önkritikát gyakorolni!

 • Christopher Adam

  Boda Marcsi,

  Kérem, linkeljen be három konkrét esetet amikor a jelenlegi magyar kormánypárt önkritikát gyakorolt volna.

 • Göllner András
  2016 december 9
  9:07 du.

  „Az amerikai politikai-kultúra, és a racionalizmus védőoltása egy ideig elég jól ellenállt ennek a vírusnak, de mostanra már elfogyott e tájakon is ennek a védőoltásnak a ható ereje.”

  Nincs olyan szerencsénk …

  Sokkal előrébb tartanánk, ha az amcsi politikai marketingesek végre hazatakarodnának! Egyből megtalálná a hangját a hazai ellenzék, mert ez most csak körbe-körbejárás, amit csinálnak.

 • Göllner András
  2016 december 9
  9:07 du.

  Talán magyar költőt illene ajánlanod, ha már leckézteted a magyarokat … Igaz, Weöres Sándor nem kapott Nobel-díjat, de nem is azok szokták kapni, akik megérdemlik. Mondjuk nem is írt szépeket Amerikáról a nagy költő, ez lehet a „bűne”.

  http://www.babelmatrix.org/works/hu/We%C3%B6res_S%C3%A1ndor-1913/Mer%C3%BCl%C5%91_Saturnus

 • Rendszer vagy kormányváltás? Együtt, külön…? A NER hazug kitartott ( ideológiailag is csak valamivel kevésbé jobboldali ) kollaboránsai; aki megeszi a süket dumájukat, az ahhoz a szinthez hasonlatos mint aki az állampárt dumáját zabálja.
  Magyarország és a demokrácia, szabad, egyenlő, transzparens választásokkal, független választási bizottsággal, bíróságokkal: jó vicc ( lenne, ha nem lenne kifejezetten sírni való )… Kérdés, hogy az ezeknek a tenyérbemászóan hazug kollaboránsoknak felületet adó KMH-nak ez mennyiben ad hitelt… retorikus kérdés… Lényeg, hogy a nyafogó, de valódi változást nem akaró reakciós álellenzéki középosztály kajálja.

 • Több esetben is megtörtént,például több ágazatban jelentős béremelést adott olyanoknak is akik nem érdemelték meg,(tüntettek,hőbörögtek!)tárgyalt,
  kompromisszumot kötött,annak ellenére,hogy nem ennek a kormánynak kellene egyszerre az előző „szoci” kormányzás hibáit,mulasztásait rendbe tenni!
  A nyugdíjas érdekképviselet tanácsára emelte a jövő évi nyugdíjemelés mértékét és ad idén Erzsébet utalványt a nyugdíjasoknak,igaz ezzel sokan nem vagyunk elégedettek,de ha meggondoljuk,hogy az elődök mit vettek el(pld.13 havi nyugdíj)akkor ez még mindig tisztességesebb,dicsérendő!
  Több időm nincs erre a cikkre,de nincs is értelme…az előző hozzászólásomat változatlanul fenntartom,amivel a többség bizony nagyon egyetért,meg ugye mag az ellenzék(már az értelmesebbje…)is elismeri hogy a béka f….e alatt vannak!!!!

 • Az utolsó hozzászólásomat C.Á-nak címeztem !(aki ugye kintről mindent jobban tud és lát?…mint az itthoniak többsége.)
  Na most jobb programom van!

 • Avi Ben Giora
  2016 december 10
  9:33 de.

  Jól mondja…

 • Amúgy minden elfogultság,elkötelezettség,párttagság nélkül:
  Ugye csak a keresztneve azonos Orbánnak és Szigetvárinak…..???!
  mind emberség,becsületesség,tudásszint…terén óriási a különbség,(szakadék) a társadalmi támogatottságról már ne is beszéljünk …..!!
  Orbánnak egy nagy hibája van szerintem,hogy enged a kétes,üvöltöző csőcseléknek,de remélhetőleg ennek is van határa!!!!
  Tényleg nem kéne erőlködni!

 • Christopher Adam

  Boda Marcsi,

  Az önkritika ebben az esetben azt jelenti, hogy a kormány belátja: valamiben tévedett, vagy nem kezelte olyan jól, mint ahogy lehetett volna, ezt beismeri és korrekciót végez el, ha lehet.

  Amit felsorolt, az nem önkritika. A „több ágazatban jelentős béremelést adott olyanoknak is akik nem érdemelték meg” pedig végképp nem számít önkritikának.

 • De bizony önkritika,hogy egyeseknek többet adott,mint kellene,míg a 40 évet becsülettel ledolgozott nyugdíjasoknak kevesebbet,mint amit megérdemelnének…..és amit ígértek,az más kérdés,hogy erre felhívták a figyelmét,de ugye belátta…..és másfél évvel a választások előtt!!!!(a szocik közvetlenül a választások előtt adtak horribilis 50 %-os béremelés a közszférában,amire tudták,hogy nincs fedezet,meg a nyugdíjasoknak 13 havi nyugdíjat…amit először csökkentettek,majd vissza is vettek).Na ezek tények,megtörténtek és nincs mit ezen ragozni!
  Én végigéltem ezeket az időket és itthon!!!!
  Mindezt reklám alatt,mert igaztalan, uszító dolgok miatt nem adom fel a szórakozásom!

 • Nagyon tetszik ez az oldal, mert szeretem olvasni a hozzászólásokat. Régebben a New York-i népszavát olvastam, de ott már nincsenek hozzászólások. Hajrá tovább a cikkekkel, amelyek generálják a hozzászólást!

 • Hát az önkritikát sajnos el kell felejteni. Már elég idős vagyok sajnos, és sok politikai rendszert megéltem, de még egyiknek sem volt semmiféle önkritikája. Mindegyik megvolt győzödve arról, hogy ő a legjobb.

 • Göllner András

  @ hazai lámpa

  „Nincs olyan szerencsénk”

  Tudom. Hála Istennek, nekünk Kanadába van.

  Itt még nem volt egy Tisza, Kún, Horthy, Prohészka, Rákosi, Kádár, Orbán, vagy Kövér, hogy elferdítse a nemzet/nép gerincét. Mondtam már, ne másokra mutogass !! Ne az Amerikaiakra vagy a zsidókra köpködj !! Nézz inkább a tükörbe mama, szembe fogod találni magad, szerencsétlenséged igazi okával. Nem csak a hal – a magyar nép is a fejétől bűzlik. Hadd ne én mondjam meg neked, melyik verseket olvasd József Attilától, vagy Ady-tól. Azokat már fejből kellene tudnod. Sajnos, nincs olyan szerencséd…..

 • Szigetvári Viktor sajnos csak ugyanolyan szabványellenzéki, mint a többiek.
  „Mindezek miatt egyszerű az ellenzék feladata: a gazdasági modellválságból fakadó jogos szorongásokra kell új gazdasági és jóléti modellt kínálni Magyarország számára. Ennek meghirdetése során radikálisan szakítani kell a polgárosodást szétverő, a középosztályt gyengítő, a tisztessséges vagyonfelhalmozás elől a lehetőségeket felélő két és fél évtizedes magyarországi megoldásokkal. És a tisztességes piaci verseny becsületének megteremtése közben, a magyar jobboldal igazságtalanul szűk elitpolitikáját kidobva, újraelosztással és beruházással kell segíteni az egyenlőtlenségek érdemi csökkentését, a balkáni nyomor felszámolását és a középosztály kiszélesítését.”

  Ez a fenti kis idézet – tisztesség ne essék szólván – tömény politikai giccs. Minden össze van szedve és felkínálva benne, ami valamikor is jónak tűnt: gazdasági jólét, tisztességes piac, újraelosztás, beruházás, a középosztály kiszélesítése…

  Göllner Professzor úr (úgy tudom, egyetemi tanárember) meg tudná mutatni, hogyan lehet ezeket az egymásnak ellentmondó, kívánatos fogalmakat ÖSSZEEGYEZTETNI? Persze nem a mesében és a fantáziában, hanem a való életben…

 • T. Göllner A.: Szerintem a baj az, hogy az „antivírus” macerás, és csak akkor hatékony, ha a fertőzött maga is hozzájárul a „gyógyuláshoz”.
  De mit lehet kezdeni azzal az ostoba magabiztossággal, amely szerint a béremelést – meg a csökkentést, de tán még a napsütést is a kormány adja?!Ja, és ha nekem ad, akkor kiváló, ha meg másnak – természetesen érdemtelennek, aki mindenki más – az meg gonosz.
  Egy közösség (társadalom) működéséhez kéne egy minimális bizalom, némi empátia, valamennyi tényismeret, cseppnyi kíváncsiság.
  Direkt jobbról hozom a példát. Amikor Simicska a nem túl hízelgő hasonlattal illette a jelenlegi kormányfőt, volt egy mellékmondata is, amire kevesen figyeltek föl. Azt mondta: Nem erre szerződtünk Viktor!
  Biztos vagyok abban, hogy nem a közbeszerzések lenyúlására gondolt – aminek addig egyébként élharcosa volt. Talán úgy gondolta: joggal zsebeli be az iszonyatos mennyiségű pénzt, hiszen a „nép boldogításához” kell. Aztán azt látta, hogy egy frászt: magánhobbira, kastélyokra, rokonokra megy. Ez verhette ki nála a biztosítékot, és elég logikus, hogy a jobbikák mögé áll: azok programjának van egy erős szociális vonulata.
  Csakhogy szerintem a „boldogítás” törvényszerűen kudarc. Az ember, ha normális, inkább boldogulni szeretne. Normális közegben meg ez a többiekkel együttműködve megy. A ma uralgó pártszövetség meg mindent megtesz, hogy érdemesekre, meg érdemtelenekre ossza a közösséget – ez felettébb tetszik a bodaféle fogalmatlanoknak.
  Szigetvári nem hülye, de nekem van benne egy amolyan „társadalmi mérnöki” vonás, amit konokságnak érzek, és ami hatalomba kerülve – könnyen vált kérlelhetetlnségbe, sőt akár könyörtelenségbe. Ezért egyre jobban tetszik a valahai szövetségesük, a Párbeszéd okos szolidaritása.

 • „“Nincs olyan szerencsénk”

  Tudom. Hála Istennek, nekünk Kanadába van.

  Itt még nem volt egy Tisza, Kún, Horthy, Prohészka, Rákosi, Kádár, Orbán, vagy Kövér, hogy elferdítse a nemzet/nép gerincét.”

  No igen; itt és az előbbi hozzászólás további soraiban közelítjük meg leginkább a lényeget; bár az „elferdítők” neveinek felsorolásához még hozzávenném a manapság magukat ellenzéknek nevező kitartott kollaboráns NER-társak góréit…

 • Göllner András
  2016 december 10
  9:14 du.

  „Tisza, Kún, Horthy, Prohészka, Rákosi, Kádár, Orbán, vagy Kövér,”
  Ne a régiekre köpködj! Nézz tükörbe, és meglátod, hogy kik adják ma a tanácsokat a magyaroknak … Olyan az ország, mint a tanácsadói.

  Én ismerem a magyar költőket, de te nem biztos. Talán azért ajánlgatsz külföldieket, mert gőzöd nincs a magyar életről.

 • Az ellenzék majd akkor bír politikai hatalomhoz jutni, ha azt a választók és a gazdasági hatalommal bírók is úgy akarják.

  Jelenleg, a választásra jogosultakban, még nem munkál olyan mértékű felháborodottság, hogy a jelenlegi autoriter kormányzatot leváltsa.

 • ….”Figyelő
  2016 december 10
  8:57 du.

  Hát az önkritikát sajnos el kell felejteni…………. egyiknek sem volt semmiféle önkritikája. Mindegyik megvolt győződve arról, hogy ő a legjobb.”…….Ezekkel egyet lehet érteni!!!
  Emberöltők telnek el és minden politikai elit igyekszik saját elképzeléseit megvalósítani! Meg vannak győződve róla,hogy abszolúte az a jók amit ők csinálnak!
  Ja !!! Csak el ne felejtkezzünk a 2010 előtti elvtársakról sem , aki 1989 előtt is művelték a politikát ,mint jogelődök. A nagyon nagy pártházakban–melyek

 • Melyek mementóként itt meredeznek a városokban—sosem volt önkritika!!! Ezt örökölték a mai jogutód elvtársak is,így nincs mit a másik oldalnak a szemére vetni!!!
  Ezt nem volt nehéz eltanulni a jobbra lévőknek sem –hiába az elvtársak jó tanítómesterek!!!
  Önkritikás elvtársi üdvözlettel.

 • Mosolyogtató olvasni azokat a hivatkozásokat, amik a nyolc, vagy 30 évvel ezelőtti időkről szólnak. Bármilyen hihetetlen, azok az idők már a történelem részei. Ezzel az erővel lehetne folytonosan emlegetni a 25 évvel ezelőtti Fideszt, aminek semmi értelme, azt azt arcát mára teljesen elvesztette.

  Persze, elvesztette akkori arcát mindenki más is, csak ugye a más szemében a szálka egyből szóbeszéd, a sajátban a gerenda se feltűnő. A kommunista hatalomban országos és megyei vezető szerepet betöltők közül már csak néhányan élnek, akik nemsokára megkapják a 10 ezer forintos Erzsébet-utalványukat.

  Semmi ráhatásuk nincs a mai politikai és gazdasági folyamatokra. Még Thürmer Gyulának sincs, aki valóságosan vállalt jogutódja a régi kommunista vezetésnek és minden országgyűlési és önkormányzati választás alkalmával megpróbált pozícióhoz juttató szavazatokat szerezni. Sikertelenül.

  Így rendkívül nevetséges itt olvasni kivénhedt véleményeket ma tevékenykedő kommunistákról olyanoktól, akik vagy csendben élték életüket a proletárdiktatúra uralma idején, vagy elmenekültek előle a tengeren túlra.

 • talalom, egyre jobban tetszik, amit írsz, mély, igazi tartalma van és gondolatokat ébreszt, nem hasmenést, mint a standard trollok. Gratula! Alma és Elef hozza a formáját…
  Hogy került ez a teljesen irreleváns „önkritika” hócsizma az asztalra?? De ha már: Szegény Gyurcsány Feri az egyetlen, aki főként az öszödi beszédében kipróbálta a politikai öngyilkosságnak ezt a formáját.. Aztán mi lett? 2018-ig elköszönhetett a hatalomtól:):)
  Csókollak benneteket!

 • Az itt büszkélkedő kanadai magyaroknak üzenem, jön még kutyára dér. Valamikor – talán az Amerikai Polgárháború idején – útjára indult egy új világszemlélet, a liberalizmus. Hja, könnyű volt, arrafelé nincsenek nemzetek.

  Mire ez az új világszemlélet Európába ért, szembe kellett néznie egy olyan világgal, ahol a társadalmat (Bismarck óta) nemzetek alkották. A liberalizmus is nemzeties arculatot vett fel, ami nem tett jót neki. Három nagy háborút éltünk meg, a Porosz-Francia háborút, és két világháborút. A XX. század közepén – talán éppen a II. Világháború tapasztalataiból tanulva a liberalizmus új formát öltött, amit manapság egyesek vicsorgó pofával „neo-liberalizmusként” gyűlölnek. Pedig ennek volt a terméke a német-francia kiegyezés, a 70 év béke a nagyhatalmak között, a politikailag korrekt beszéd és viselkedés (a gyűlölt PC!), az összehangolt gazdasági együttműködés kiterjesztése az egész világra. Ezeket én mind igen pozitív eredménynek értékelem.

  De mostanra, úgy látszik, ez kifújt. Talán azért, mert a neo-liberalizmus is megrekedt a maga útján, és már nem képes a maga zsákutcáiból kikeveredni. A népek gyűlölni akarnak. Gazdagot, szegényt, öreget, fiatalt, feketét, fehéret, kreolt, sárgát, keresztényt, muszlimot, zsidót, BÁRKIT. Itt keleteurópában ez már nyilvánvalóan látszik, de arra, Kanada felé még egyesek reménykednek. Trump óta ezen már csodálkozom, szerintem észbe kellene kapni.

  Biztos, hogy valami új elméletre van szükség, és ezt – talán mondanom sem kell – nem a magyar ellenzék, pláne nem Szigetvári Viktor fogja megalkotni. De ha senki sem alkotja meg, akkor most egy kicsikét visszafelé fogunk haladni a világtörténelemben, úgy kb. 150-200 évnyit saccolok. Szóval úgy a XIX. század közepéig… Ez azonban kissé bajos, mert számolnunk kell Kínával, Távolkelettel, Indiával, és legfőképpen a muszlim Közelkelettel. Mert mosz már ők is bele fognak pofázni a mi dolgunkba, talán még Afrika is…

  Van valakinek valami más elképzelése a kiútról?

 • Miklos Banfi
  2016 december 11
  9:35 de.

  „Hogy került ez a teljesen irreleváns “önkritika” hócsizma az asztalra?? De ha már: Szegény Gyurcsány Feri az egyetlen, aki főként az öszödi beszédében kipróbálta a politikai öngyilkosságnak ezt a formáját.. Aztán mi lett? 2018-ig elköszönhetett a hatalomtól:):)”

  2018-ig elköszönhetett a hatalomtól…? „Szegény Gyurcsány Feri” már csak a NER udvari bolondja lehet, a Magyar Köztársaság eladásáért kapott tál lencséért torzsalkodó vetélytársaival együtt. Amíg a felcsúthy kormányzó úgy nem dönt, hogy be nem darálja… …ahogyan a sztambuli szultán csinálja épp mostanában, a fénykorukat élő nyugati demokráciák cinkos némasága közepette; ezt az ellenségeimnek sem kívánnám. Idióták…

 • javítások:
  „összehangolt gazdasági együttműködés kiterjesztése az egész világra” = globalizmus

  „mosz” = most…

 • Miklós!

  Hová lett az arcod? Az „egyenruhád” összefüggésben van azzal, hogy most nem otthon, hanem itthon vagy?:-))))
  Különben talalom hsz-it én is kedvelem, reálisan gondolkodik, és világosan fogalmaz !

 • Almási Alma
  2016 december 11
  10:58 de.

  A liberalizmus – de más politikai eszmerendszerek is – több áramlatra bonthatók. A Hayek-Friedmann nevével fémjelzett neoliberalizmus egy közgazdasági iskola, nem pedig politikai filozófiai irányzat; amely adott esetben járhat együtt liberális-alkotmányos demokráciákkal és a legelnyomóbb, legkorruptabb, fasisztoid, harmadik világbeli rezsimekkel is. Meg kell jegyezni, hogy bizony Orbán-rezsimje is egy sor a neoliberális iskola által képviselt gazdaságpolitikát hűen képvisel, mint az egykulcsos adó ( ezt még Thatcher vagy Reagen sem lépte meg… ), a multicégek befektetéseinek támogatása ( akár adókedvezményekkel, akár még közvetlen szubvenciókkal is ), a munkaerőpiac munkáltatók számára kedvező szabályozása ( a magyar változatban a sztrájk gyakorlatilag törvényen kívül helyezése ), a bérek lesnyomása, a szabadkereskedelem támogatása ( pl. a transzatlanti „szabad”kereskedelmi szerződések esetében ), illetve gyakorlatilag az offshore/adóelkerülés legpofátlanabb bátorítói… Tehát nem kell félteni a szegény szerencsétlen tőkét a felcsúti rezsimtől. Tőke és fasizmus bizony jegyesek…
  A második világháború utáni időszakban pedig a liberális nyugati demokráciák meghatározó közgazdasági irányzata nem a neoliberalizmus, hanem a keynes-i iskola volt a hetvenes-nyolcvanas évekig. Ha stabilizálni akarják a tőkés rendszert és nem akarnak „150-200 évet visszalépni”, akkor el lehet kezdeni az újabb paradigmaváltást amelyben a keynes-i iskola által javasolt gazdaságpolitikát a mai körülményekhez igazítják ( pl. az ökológiaiakhoz, a harmadik világ felzárkózásának segítése ). Ezekre elméleti kutatóműhelyek már régóta teszek részletesen kidolgozott gyakorlati javaslatokat, senkinek nem kell feltalálnia a spanyolviaszt; az egész leginkább politikai akarat kérdése. Egyelőre az uralkodó osztályok világszerte inkább erőlködnek még egy kicsit hogy visszafelé forgassák a történelem kerekét, hasonlóan a két világháború közötti időszakhoz.

 • Eleftheria, köszönöm a megvilágítást.

  Ami a neo-liberalizmust illeti, én csak tapasztalati úton vontam le a következtetéseimet, mivel nem vagyok profi sem filozófiából, legkevésbé pedig a különféle politikai irányzatok tudományos alapjaiból.

  Részemről ami új és jó volt ebben a korszakban – és akkor most nem nevezem meg az irányzat nevét – az a gazdasági globalizmus alkalmazása, a nemzeteken átívelő államok illetve államszövetségek kialakítása, a politikailag korrekt beszéd és viselkedés… és még bizonyára sorolhatnám tovább is.

  Ami pedig baj, az elsősorban a technika által jól megtámogatott propaganda elhatalmasodása és elfogadottsága a politikában (amely talán Goebbels-szel kezdődött).

 • Figyelő
  2016 december 10
  8:57 du.
  Tod, volt nemrégiben egy politikus, aki megpróbált önkritikát gyakorolni. Nemcsak enmagára, hanem az egész pártjára.
  Eredménye? Karaktergyilkosság.. Pedig egyetlen betű sem volt abban amit mondott, amelyik nem állta meg a helyét..

 • hazai lámpa
  2016 december 11
  6:42 de.

  Felsem ötlik benned, hogy a Nobel díj mián?
  Vagy tucc magyar, nóbeles költőt?

 • én világosan leírtam ,amit gondolok,sajnálatos ha egyesek nem értik…nem nekem kell bizonygatnom,minek,kinek?(nem vagyok senkivel elfogult)hanem az ellenzéknek az elfogult,indokolatlan,átlátszó állításait,ami csupán kétségbeesett” vergődés”,rágalom!
  Az önkritikát saját maguknak javaslom,minél előbb!!!

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  „Göllner Professzor úr (úgy tudom, egyetemi tanárember) meg tudná mutatni, hogyan lehet ezeket az egymásnak ellentmondó, kívánatos fogalmakat ÖSSZEEGYEZTETNI? Persze nem a mesében és a fantáziában, hanem a való életben…”

  Hogyne tudnám megmutatni, kedves Alma, szívesen megteszem ezt magának és a kedves olvasóknak – bár ezt már itt többször megtettem, de lehet, hogy elkerülte kedves figyelmét.

  A siker egy politikai-kulturális forradalom, átalakuláson múlik. Erre eddig képtelennek mutatkozott a magyar politikai establishment, sa magyar társadalom. Hogy képes lesz a a kora jövőben erre, azt most nem tudom megmondani.

  Kezdem a legegyszerűbb módon: A kívánt feladatot úgy lehet megvalósítani, hogy nem csak beszélünk róla, hanem megcsináljuk.

  A magyar politikai osztálynak, Szigetvári Viktor barátommal egyetemben, sajnos csak a dumához van érzéke, a megvalósítás nem része a magyar politikai kultúrának. A magyar politikai osztály nyelvi hadviselettel nyomul, és e nyomulásban, a Fidesz sokkal tehetségesebb mint a demokratikus ellenzék.

  A Fidesz által alkalmazott nyelvi módszerrel futott most be, Donald Trump is, Amerikába. Nem véletlen, hogy mindkettőtt egy és ugyan az a politikai tanácsadó csapat segítette a győzelemhez. A Fidesz, vagy Trump játszmáját, angolul „affinity fraud” néven ismerik. Én magyarul, a „szeretet és összefogás látszatát keltő átverés”-ként ismertetem. Alkalom adtán elég szépen lehet ezzel a választási módszerrel tarolni – de a tartós, demokratikus, igazságos kormányzásra ez a módszer alkalmatlan.

  A fenntartható siker kulcsa egy 4 részből álló feladat MEGVALÓSÍTÁSÁN múlik.

  1. Rá kell szállni a legkorszerűbb kommunikációs technológiákra. Meg kell tanulni mit értett Marshall McLuhan azzal, hogy „A médium az üzenet.”
  2. El kell sajátítani azokat a nyelveket, amelyeket ezekre a technológiákra fejlesztettek ki (Twitter, Facebook, Instagram, stb), ÉS meg kell tanulni azokon a nyelveken beszélni amelyeken a legtöbb ember beszél (Ezek ma elsősorban érzelmi nyelvek. nem elég csak az értelem nyelvén megszólítani a munkásosztályt)
  3. Ki kell alakítani intézményesített, jól működő, kapcsolatokat (permanens kommunikációs hálózatokat) az összes helyi választókerületben, illetve diaszpóra helyszineken, ahol tömeges szavazati joggal rendelkeznek a magyarok és
  4. Neki kell állni dolgozni. Ez a 4. lépés abból áll, hogy folyamatosan végeznünk kell az első 3 feladatunkat, meg kell tanulnunk odafigyelni az emberek hétköznapi ügyeire bajaira, és nem utolsósorban, a kommunikatív cselekvés útján, (az érzelem és az értelem párhuzamos útján) helyére kell tenni közös dolgainkat.

  A fenti útikalauznak természetesen van egy sokkal részletesebb leírása, de azt majd máshol, máskor, és más formában szeretném a kedves olvasók figyelmébe ajánlani, hogy ez által nagyobb esélyeket adjak nékik ahhoz, hogy le hazaárulózzanak, lekomcsizzanak, alkalom adtán, le zsidózzanak.

  Remélem megfeleltem magának, asszonyom. Többre most nem vagyok képes.

 • Göllner András

  @ lámpa

  Már megin’ mit akarsz tőlem ? Egy magyar verses kötetet ? Ez itt a Kanadai Magyar Hírlap, ha netán nem vetted észre – egy észak amerikai sajtó felület, ahol helye van Bob Dylan írásainak, is. Hozd szépen a magyar költőidet, dicsekedj szépen velük, ettől még nem leszel számomra érdekesebb. Világos ?

 • Manapság, egy koltő a NoBel díjat összekötetés szerint szerzi.

 • Ja,amúgy a jelenlegi baloldali ellenzék teljesen „lent”van,…..Szigetvári meg azon belül is „0”,felesleges írogatnia…..nincs rá vevő,igény!
  Orbán többször megalkudott,engedett a zsarolásnak(sajnos!!!!)de egyeseknek semmi nem elég!(sajnos!!!!)van egy pont ,amikor bekeményít,remélhetőleg!
  Egyébként nem emlékszem,hogy a szocik mikor gyakoroltak önkritikát??
  Gyurcsány is csak egyszer és szűk körben,nem a nyilvánosságnak,aztán ott folytatta,ahol abbahagyta:hazudott,lopott tovább és eladósította
  az országot….ami bizony tény és pechjére ki is derült!
  szerencsére az ideje…végleg lejárt!

 • Elefthrea!

  Gyurcsány saját magát nyírta ki és ÖRÖKRE nem csak 2018-ig,ehhez Orbánnak semmi köze és semmit nem is kell tennie……meg egyébként amit tesz azt lehet kritizálni,de a többségnek bizony hasznára válik,a pártszimpatizáns nyugdíjasok némi elégedetlensége,panasza ellenére is,amit valószínűleg rövid időn belül megértenek,orvosolnak!
  Na ennyi! Így legyen ötösöm a lottón!

 • Eleftheria! helyesbítés!

 • Köszönöm Miklós! Én sokat tanulok Tőletek, még Figyelőtől és Bodától is. Utóbbiak pl. segítenek megérteni, hogy egy olyan éles eszű (figyelem, ez a magyar nyelvben nem azonos az értelmessel!) valaki, mint a jelenlegi magyar kormányfő, miért beszél össze-vissza marhaságokat, miért cselekszik vak vezérürü módjára.
  Alma hsz-eit én is kedvelem, gondolkodik, van miről vitázni vele.
  Elef kicsit más tészta: úgy vélem, ő a „baloldaliság” ügyében picit leakadt a „népakarat” fetisizálásán, úgy véli, az a „népakarat”, hogy többet, többet!
  Bár őszintén szólva, tótpeti, meg charlie káörvendéseit, meg hazai sunyi kis aljasságait olvasva bennem is felbuzog: a fenébe is, ezeknek tényleg proletárdiktatúra kellene, hogy megtanulják, merre hány méter.

 • Szívesen talalom, valóban nagyon penge vagy. Minimális szarkazmust még adsz a stílusodhoz és már kész is vagy:)
  A leírásod a többiekről is alapos és pontos, falusi bölcs, nagyon informatív és élvezhető.
  Besancon is. Válaszom, igen itthon több gépről is dolgozom, ezért olykor kép nélkül jövök fel.
  Bevallom, nem gondoltam, hogy pont Elefthéria ugrik rá a koncra, meg is akadt a torkán rendesen, sajnos Bodával még ez se végzett:) Ahhoz úgy tűnik az újság kemoterápiás beutalóra vár…
  Gondolom érezhető, hogy ez a gyönyörű mocsár milyen ambivalens hatással van rám itthon:( Ömlik felém a szeretet, megértés, barátság, a hazai ízek émelyítőek, Budapest csodálatos, annak ellenére, hogy nagyon mocskos, az újonnan átadott terekkel együtt. De a már szürreális kilátástalansága az országnak, nézve és hallgatva az utcai emberek savanyúságát, bizony igen depresszív hatást gyakorol rám.

 • Kedves Göllner András!

  Köszönöm a rövid összefoglalóját, de őszintén szólva elégedetlen vagyok vele. Ön ugyanis csak annyit írt le, hogyan kell a kommunikációt jobban csinálni, mint a fidesz. Ez idáig rendben van, ez is fontos – de akkor még semmit sem léptünk előre, a kormányzatunk egy kék-vörös fideszféleség lesz, érdemben azonban ugyanolyan üres propagandagépezet marad.

  Ami a tennivalókban feszülő ellentmondásokat illeti, ezek még nincsenek megoldva. Maradjunk most csak a cikk általam kiemelt néhány mondatában foglaltaknál.

  “Mindezek miatt egyszerű az ellenzék feladata: a gazdasági modellválságból fakadó jogos szorongásokra kell új gazdasági és jóléti modellt kínálni Magyarország számára.”
  Hogyan lehet egy ilyen felkínált jóléti társadalmat négy éven belül megvalósítani a jelenlegi magyar gazdasági helyzetben? – mert ha nem valósul meg, csalódás és új választás jön, és megint ott vagyunk, ahol a part szakad…

  „Ennek meghirdetése során radikálisan szakítani kell a polgárosodást szétverő, a középosztályt gyengítő, a tisztessséges vagyonfelhalmozás elől a lehetőségeket felélő két és fél évtizedes magyarországi megoldásokkal.”

  Milyen új megoldásokat lehet alkalmazni, amely a polgári középosztály olyan mértékű megerősödésével jár, amely már látható lesz (négy éven belül!!!)? Mert ugyebár csalódás és választások, mint fent…

  És legvégül: „És a tisztességes piaci verseny becsületének megteremtése közben, a magyar jobboldal igazságtalanul szűk elitpolitikáját kidobva, újraelosztással és beruházással kell segíteni az egyenlőtlenségek érdemi csökkentését, a balkáni nyomor felszámolását és a középosztály kiszélesítését.”

  Miféle piaci verseny lesz az, amelyben a tisztességtelenül felgyűlt (ki állapítja meg a tisztességtelenséget, és milyen alapon úgy, hogy azt a választók nagy többsége elfogadja? – mert ugyebár azok a fránya választások…) vagyonokat újraosztjuk, beruházásokat támogatunk (a támogatás – megjegyzem – már eleve versenyellenes).

  Én csak egy szimpla gondolkodású egyszerű fizikus vagyok, tudja kedves Göllner, kétszerkettő, meg ilyesmi… Szóval nagyon remélem, hogy majd ezekre a kérdésekre is kitér egyszer abban a bizonyos cikkében… ha már mindenképpen ki akarna érdemelni a közvélekedésben valami lehazaárulózást, lekomcsizást, sőt még a „büdös zsidó” titulust is… 😀

 • Miklos Banfi
  2016 december 11
  7:00 du.

  Kedves Miklós, mosolyogj! Mostanában sokat járkálok buszon, metrón. Csak egy pici (cinkos?) mosoly kell – ha valakivel összenézel, – és mindenki hálásan visszamosolyog. Ezt tapasztalom mostanában, ez régebben nem volt. Még két-három évvel ezelőtt is sokan, főleg a fiatalok morcosan vagy legalább is közömbösen néztek keresztül a mosolyomon. De most, úgy látom, mindenki ki van éhezve egy kis kedvességre… Próbáld ki! Bár lehet, hogy öregasszonytól ez másképp hat…

 • Alma, mint sokszor mondtam már neked, hiába hátrálsz, tényleg aranyos vagy:)
  Imádom a nagyon mély, emberi, szerény, alázatos, tiszteletteljes és intelligens megnyilvánulásaidat.
  Én itthon coacholással foglalkozom – képzelheted, hogy hiteles pozitív energiával kell dolgoznom.
  Nem tudtam, hogy fizikus vagy, de akkor pont Neked nem kell magyaráznom a pozitív és negatív energiákról, mégha ez az emberi magatartásról is szól.
  Talán egy példa: Amikor coacholok egy sikeres üzletembert – ebből van a legtöbb a klienseim között – és nekem kiderül róla, hogy a tudatosan vagy tudatalatt hazúgságban és megalkuvásban éli az életét és ezt elfogadja, betudja az adott körülményeknek és eszébe se jut, hogy ennek nem kellene így lennie, ez bizony nagyon savanyítja az én képemet, amit muszáj kivezetni magamból, amire ez a fórum alkalmas…
  Jószándékú javaslatod sajnos nálam nem jön be, mert én ha rámosolygok valakire csak úgy, akkor az többféleképpen félreérthető lehet, viszont a piacon kifejezetten leszólítok embereket szombat reggelenként és többnyire humorral kisebb beszélgetéseket kezdeményezek, amelyek jól működnek. De pl. az (egyetlen biztonságos) 4-es metrón, aminek a végállomásánál lakom, ez nem működik egyáltalán…

 • Göllner András
  2016 december 11
  2:36 du.

  „helyére kell tenni közös dolgainkat.”

  Előre szólok, hogy megmentsek pár jobbsorsra érdemes embert a fölösleges köröktől, hogy úgy nem fog menni, hogy azzal kezdik, Horthy a „fasiszta-náci tömeggyilkos, aki megroppantotta a magyar nép gerincét” …

  Persze ha valaki ráér, és pénz áll a rendelkezésére, akkor még évtizedekig futhatja a bűvös köröket, és képzelheti, hogy valami alternatív történelmet ráerőszakolhat a magyarokra. Az ilyennek az lesz a jutalma, hogy pár szem diót dobnak neki a mókuskerékbe …

 • talalom
  2016 december 11
  3:34 du.

  Én érted haragszom, nem ellened. Ha valami nem tetszik, akkor mondd a szemembe, ne a hátam mögött!

 • falusi
  2016 december 11
  2:04 du.

  Dosztojevszkij nem volt Nobeles, sőt Tolsztoj sem, ha jól emlékszem.

  Amúgy semmi bajom a külföldi irodalmárokkal, de itt a MAGYAR politikai-társadalmi helyzetről van szó. Szerinted mennyire hatásos, hogy valakit megpróbálsz jobb belátásra téríteni, és idegenekre mutogatsz, hogy azok BEZZEG ilyenek meg olyanok?

  Mikor éppen elég magyar költő-író foglalkozott a nép „nevelésével”, és némelyik a világban is ismertebb, mint a legtöbb Nobel-díjas.

 • Göllner András
  2016 december 11
  2:47 du.

  ” egy észak amerikai sajtó felület,”
  Akkor adjál tanácsot az észak-amerikaiaknak, és hagyd békén a magyarokat, mindenki jobban járna! De ne vegyél mérget, hogy az észak-amerikaiak tapsikolva fogadnak, ha köpködve, lenézően állítasz be a házukba!

  Nem akarok tőled semmit, főleg nem költők felsorolását. Engem például nem a puszta idézgetés érdekel, mert azt bármelyik sznob tudja. Sokkal érdekesebb, hogy kinek mit mond a költői mű?

  Például Weöres, mint céloztam rá, egyáltalán nem volt elájulva a Nagy ámerikai demokráciától „falánk bódulatban, gyorsuló iramban, a gyilkos sugarakból, kapuba rakott robbanásból”.

  Ha érdekelnek legalább a saját kollegáid, akkor ajánlanám Kertész Ákost, múltkor itt írta, hogy Magyarországon mi volt a 20. században az emberek véleménye a „demokráciáról”. Milyen hangsúllyal ejtették, hogy „ezt kaptuk a Demokráciától”, kérdezd meg Kertész Ákost, ha nekem nem hiszed!

 • Almási Alma
  2016 december 11
  10:58 de.

  Jaj, hagyd már azokat a szerencsétlen nemzetállamokat, és ne csinál úgy, mintha az USA mindent megoldott volna a nemzetiségi kisebbségek ügyében!

  A Monarchia a fejlődés magasabb szintjét jelentette (volna) a nemzetek együttélése szempontjából, mint a brit és amerikai szövetségi államok, erről írt Jászi Oszkár.

  Az Európai egység létrehozásához szerintem semmi köze a neoliberalizmusnak, mert azt a KERESZTÉNYDEMOKRATA francia és német politikusok hajtották, Adenauer és Schuman.

 • Eleftheria
  2016 december 11
  11:55 de.

  A mai magyar köznyelvben a neoliberalizmusnak van egy tágabb jelentése is, mint a Hayek-féle közgazdaság. Ez pedig a melegházasság-könnyűdrogok legalizálása-abortuszpártiság stb. címszavakkal írható le.

  Van, aki azért adja be Orbán egyházi iskolájába a gyerekét, mégha tudja is hogy neki kell otthon megtanítani a gyerekét írni-olvasni, mert reméli, hogy a suliban nem fogják a gyerekét melegedésre-abortuszra-könnyűdrog fogyasztásra buzdítani.

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  8:04 de.
  Max. fajtalankodnak vele egy kicsit. No mindegy. 🙂
  Azért adják oda, mert ez a trendi, és úgy gondolják, akkor több lehetőséget adnak a gyereknek.

 • Don Ovuz
  2016 december 12
  9:33 de.

  Tudom, hogy szeretsz kötözködni, ajánlhatom, hogy kössél a betonba?

  Amiről te írsz, az az egyházi középiskola, ami ki van tömve pénzzel, és van Öveges labor is, ami az állami gimiben nincs esetleg. De a falusi kisiskolákról múlt héten tudtuk meg, hogy ontja a funkcionális analfabétákat. Ide miért adja be a szülő a gyerekét, ha nem azért, hogy jó fideszes legyen?

  Amit a papi pedofíliáról írsz, az valós veszély, de pont Magyarországon senki nem fél ettől, hiszen ez nálunk tabutéma. Még a ballib újságírók se mernek hangoskodni ezügyben, bezzeg hány állami tanárról tudunk, aki meg lett hurcolva, pl. mert „rajz szakkörön bizalmaskodott a gyerekkel”. Ezért írtam múltkor, hogy itt az egyházak iránt nosztalgiát éreznek a szülők, nem indulatot.

 • Tudod lámpa, most visszafogottan: Nem mondom, hogy neked üres a fejed, mint pl. Bodának és Figyelőnek, de jó sok marhaság van benne, az biztos..
  Elképzelem, hogy hogy festene, ha élőben, szemtől szemben vitáznál azokkal, akiket itt pökhendi módon az anonimitásban lefikázol,a disztingváció, alázat, tisztelet teljes hiányában, akik ettől a balgaságtól nem szenvednek, mint Te.

  Ez itt a végén meg a legótvarosabb bigott KDMP bullshit. Tudod miért adják oda a gyerekeket, tudod, hogy mi a céljuk ezzel az oktatással, amit az oktatás tudósok abszolút katasztrófálisnak tartanak és a 70-es kádári oktatás rendszerénél is avittabbnak és diktatórikusabbnak? Szellemileg letompított egyen rabszolgákat.. Óriási bűn ez, mert egy generációt tönkretesz. Az egészségügy meg a nyugdíjas generációt hajszolja a temetőbe. Még a kérdés talán ott fennáll, hogy szándékosan, vagy csak kell nekik minden fillér, amire rátehetik a kezüket és a katasztrófális állapotok csak az elhanyagolható következményei falánkságuknak és cinizmusuknak.

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  7:29 de.

  Megmég sokan mások sem.
  Dosztojevszkíjt sem az „elvhűsége” miatt szeretjük, ahogy Tolsztojt sem a párbajai tették világhíressé.
  A zeneirodalmi Nobel új fejezet.
  Valóban. magyar gazdasági és politikai helyzetről van szó. Viszont nemlehet beszűkíteni egy nyelvet, egy országot. Ha kereszténységről beszélünk, nem lehet kihagyni a zsidókat. Ha gazdaságról, akkor használjuk a GDP, monetáris, fiskális etc. kifejezéseket. Ha politikáról, akkor a demokratikus, liberális, konzervatív kifejezéseket. Nincs, nem létezik, nem létezhet önálló „nemzeti politika, nemzeti gazdaság” ! Nincs rá lehetőség, nincs rá kereslet, eccerűen nincs jövőképe.
  Ha az ember utalni, rávezetni akar, akkor huszadrangú, hogy melyik ország akárkijétől idézett. Az embereknek általában az ugrik be példaként, idézetként, amit ismernek, olvastak, tanulták. Kevesen járnak a hónuk alatt a Bölcsek Könyvével.
  Jobb belátásra csak azokat lehet rávnni, akik hajlandóak befogadni másféle elképzeléseket, ötleteket, javaslatokat is.. És most egy szitokszó.: Az ilyen embert hívják liberálisnak..
  Hogy ki, és mennyire ismert a világban, az mindíg ország, kultúra, és tudásszomj kérdése. Camus nem hasonlítható Jorge Amadohóz, ahogy Gide sem Astoriashoz. Látod, írhattam volna Tompa Mihályt meg Radnótit, vagy Jókait és Móricz Zsigmondot. Mégis az lőbbiek ugrottak be először, mint eccerű csodák, és mint ellentétek..

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  8:04 de.
  Valóban más lehet a hozzáállás, ha az első sexuális élményét a nebuló a plébánosúrtól kapja..
  Mai magyar köznyelv, meg neoliberalizmus..
  Nü, ez a gondom.. A neoliberalizmus ugyanis gazdasági meghatározás. A liberális meg nem arra akar rávenni, hogy legyél köcsög, hanem tudomásulveszi, hogy azis ember,- másfajta igényekkel. Mi ebben a nehéz megérteni?

 • Hazai! Kommentben hogy lehet „háta mögött”?
  Azért hagytam abba a vitát Veled, mert egyszer egy jóízűt zsidóztál (ne kérd a pontos dátumot, nem emlékszem), akkor rögön írtam, hogy „kibújt a szög a zsákból”. Neked, egyenesen, nem a hátad mögött.
  Neked – és sokaknak – ez a nemzet dolog becsípődött, képtelenek vagytok megérteni, hogy a nemzet fogalma nem öröktől való, és nem is lesz örökké.
  A monarchia meg a királyság és a polgári kormányzás egyfajta keveréke, a hűbéri társadalom illúziójának túlélése céljából: a királyoknak sose volt nemzetük. Hűbéreseik voltak.
  Mivel a gazdaság már régen – legkésőbb a második ipari forradalom idején kilépett a nemzeti keretekből, előbb-utóbb a nemzeti izék is megmaradnak afféle monarchikus csingilingiknek. De addig még sok piréz nagyság veri a mellét, hogy a pirézek mekkora ászok, bezzeg a gaz hottentották!
  Ez a „melegségre nevelés”, meg a többi – nevetséges.

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  7:57 de.

  Lámpácska.. A neoliberalizmus kifejezés az 1970-es években keletkezett többek között Joseph Stiglitz és Milton Friedman nézetei kapcsán. A neoliberálisok megengednek bizonyos állami beavatkozást, például a központi bank által mesterségesen magasan tartott devizaárfolyamot, amit a libertariánusok elutasítanak.
  Hol voltak már akkor , Adenauer és Schuman urak?

 • Miklos Banfi
  2016 december 12
  10:25 de.

  Talán azért nem írom ki a nevem, mert nem szeretném magam egyik politikai oldal mocskolásának se kitenni, mivel én nem Kanadában élek.

  A nagyképű kommentedből, azon kívül hogy engem sértegetsz, csak az derül ki, hogy el sem olvastad az írásom. A kérdés, hogy az egyszerű állampolgár miért adja egyházi iskolába a gyerekét?

 • talalom
  2016 december 12
  11:30 de.

  Miért nem kérted akkor rögtön számon rajtam, hogy mi a bajod? Miért kell azóta is egy vélt sérelem miatt az állandó gyanúsításaidat elviselnem?

  Nem szoktam zsidózni, amennyiben a zsidó titkos háttérhatalomra való célozgatást értjük rajta.

 • falusi
  2016 december 12
  11:05 de.

  Az oroszokat francia, angol írókkal próbálnád meggyőzni, hogy Putyin elvtárs nem jó atyuska?

  Szerintem egy magyar nem Bob Dylantől fog demokráciát tanulni, de Dosztojevszkijtől sem. Például Weöres Sándor soha nem lépett be a Pártba, de nem volt soha szűkkeblű magyarkodó sem, megőrizte a szellemi függetlenségét, ezért is jó példakép. Megjegyezném, hogy a keleti vallások sem a kedvenc témaköröm, mégis elolvasom Weöresnek ezeket a verseit is, nem dobom a tűzre.

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  10:03 de.
  Már megtörtént részlegesen. Betonfej. Vagy netalán tökfej? Gyere, koccintsuk össze, utána filozofálunk róla.
  Beleharapott a kígyó a saját farkába, és elvesztél a fogalmak között. Nem ismétlem el Bánfi, Falusi és Talalom meghatározásait, de mintha ők értenék ezeket a fogalmakat.

 • Kedves hazai lámpa!
  2016 december 12
  7:57 de.

  „Jaj, hagyd már azokat a szerencsétlen nemzetállamokat”
  Dehogy hagyom! Orbán Viktor éppen a nemzetállami lelkesedésetek következtében tud benneteke az orrotoknál fogva vezetni… 😀

  „A Monarchia a fejlődés magasabb szintjét jelentette (volna) a nemzetek együttélése szempontjából, mint a brit és amerikai szövetségi államok, erről írt Jászi Oszkár.”
  Én meg most arról írok, hogyha a magyar nemesség nem áll ellent II. Józsefnek, és hagyják bevezetni a latin helyet a német nyelvet a magyar bürokráciában, már régesrégen mi is németek lennénk.

  „Az Európai egység létrehozásához szerintem semmi köze a neoliberalizmusnak, mert azt a KERESZTÉNYDEMOKRATA francia és német politikusok hajtották, Adenauer és Schuman.” Háááát… és mit tettek a német meg a francia nemzettel?

  Legyünk egészen őszinték! Trianont éppen azért kaptuk a nyakunkba, mert a tótok, oláhok és rácok nemzetállamot akartak maguknak. Ezek után számomra elég röhejes, hogy Trianon ellen a „magyar nemzet” jegyében pofázunk…

  Szóval csak ne hagyjuk ezt a nemzetállam dolgot, mert avitt országunknak éppen ez a bukéja… 😀

 • Don Ovuz
  2016 december 12
  12:39 du.

  Milyen fogalmakat?

  A személyeskedésen kívül véleményed is van? Mikor te viccelődsz, az jópofa, ha veled viccelnek, akkor rögtön megsértődsz?

 • Almási Alma
  2016 december 12
  12:43 du.

  Ezerszer leírtam már, hogy én egyszer se szavaztam Orbánra. Ha a választás bojkottja nálad orbánizmusnak számít, akkor értem a felháborodásodat. Bokros Lajos szerint is, aki nincs vele, az Orbánnal van.

  Adenauer német gazdasági csodát vitt végbe az NSZK-ban, ha jól emlékszem.

  Szerintem itt valami keveredés van nálad az időpontokkal. Az USA, Nagy-Britannia és a Monarchia, amíg létezett soknemzetiségű államok, nekik pont nem érdekük a sok kis nemzetecskének a szétválása. A liberalizmus tehát európai találmány, és a Napóleon által elnyomott spanyoloktól indult. Nacionalista, amennyiben az idegen elnyomók elleni harc vagy a szétdarabolt nemzet egyesítése a cél.

 • talalom
  2016 december 12
  11:30 de.

  Megnéztem a jegyzeteimet. A nacionalizmus a Nagy francia forradalomban született, mint tömegekre ható eszme. A nemzet tagjának tekintik a harmadik rend képviselőit is. A francia forradalmi nemzetnek tartja magát, és a forradalom ellen támadó angolokkal, poroszokkal nemzetek közötti háborút vív.

  Az alkotmányos monarchia Angliában fejlődött ki, az 1689-es Jognyilatkozat alapján. A törvényeket a parlament hozza, a kormány a parlamentnek, nem a királynak felelős. A francia felvilágosodás ez alapján alkotja meg a polgári szabadságeszményt (liberalizmus). Ez lesz az egyik alapja az amerikai függetlenségi háborúnak is.

  A 19. század első felében a liberalizmus és a nacionalizmus összekapcsolódott, mivel a népek a Szent Szövetség Európájában egyszerre harcoltak a függetlenségükért és a társadalmi haladásért.

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  1:06 du.
  Milyen sértődés? Kettőnk közül te nem érted a viccet.
  Adenauer Ludwig Erhard gazdaságpolitikájára hagyatkozott, de tegyük hozzá, hogy a fellendülés sikeréhez nagyban hozzájárult a Marhal-terv.

 • Marshall-terv

 • Don Ovuz
  2016 december 12
  2:07 du.

  Érted te a viccet, csak nem szereted, igaz?

  Rögtön azzal jöttél, hogy valamilyen fogalmakat nem értek. De a betonfej inkább önirónia volt részedről, mint sértődés, elismerem.

  Én sokszor ironizálok, de a szmájlit nem teszem ki.

 • A francia forradalomról:

  Szabadság (liberalizmus),
  Egyenlőség (kommunizmus),
  Testvériség (nacionalizmus)!
  😀 Oszt jónapot…

  Kedves hazai lámpa!
  Eddig azt hittem, hogy csak összevissza lobogsz, füstölsz, kormolsz, de most, hogy mondod, már látom, csak viccelsz… 😀

 • Miklos Banfi
  2016 december 12
  10:25 de.
  Erre a mondatára kiváűnok válaszolni” üres fejem” csak mond valamit, még magának is.

  „Szellemileg letompított egyen rabszolgákat.. Óriási bűn ez, mert egy generációt tönkretesz. ”
  Tudja volt , lehet, hogy most is létezik Buadapesten a Református gimnázium, amiben végeztek anno a magyar világhirű feltalálóink. Nézze meg az életrajzukat a googleban.
  Az is egyházi volt.
  A katólikus fiúgimnáziumokban olyan szerzetes tanárok tanítottak, mint a Jezsuiták, piaristák stb. például, akik egész életükben tenaultak és a tanitásra szánták életüket.

  Egyszóval, jobb ha arról nem ír, amihez nem ért, s csak a rosszindulatú komcsi, betanult szöveget ismétli.

 • Almási Alma
  2016 december 12
  5:41 du.

  Inkább arra céloztam, hogy ha csipkelődök, de elfelejtem kitenni a szmájlit, akkor ne sértődjön meg.

  Amit te írsz becses személyemről, az szmájlival se válik kedvesebbé.

  A nagy forradalmi országok mennyi bajt zúdítottak a világra, míg a régi jó ósdi Habsburg Monarchia a maga döcögős módján sok mindent megvalósított a forradalom eszményeiből, erre céloztam föntebb. Szétverése után nácizmus meg kommunizmus pusztított e tájon, ezt köszönhetjük ennek a sok „demokráciának”.

 • HL. 1.Nem sértődtem meg, és azonnal reagáltam a hsz-edre. Nem baj, nem számít.
  2. Igen, a polgárság eszménye volt a nemzet, az „istentől rendelt” és pápa által megáldott királyok felett. Végül is az első polgári (ha nem számítjuk az 1606-os hollandot, vagy az 1649-es britet) az 1789-es francia volt, ami után köztársaság következett. (Aztán megint császárság, de ez más tészta.)
  3. A demokráciának – pláne a „demokráciának” – nem tudsz sem köszönni, sem azon számon kérni semmit. Az ugyanis egy rendszer, nem valami felsőbbség, amire mutogatni lehet. Benned, bennünk van vagy nincs. Biztosan nagyon gáz lehet,ha nincs egy sejhaj a fejünk fölött, hogy mutogatni lehessen rá a saját hülyeségeink, irigységeink, egyéb rossz tulajdonságaink miatt. Ha elszúrunk valamit, nem elég elmorzsolni x db imát, aztán majd megbocsát. Nem is ad semmilyen parancsot, amit ha teljesítesz, jó alattvaló lehetsz.

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  2:28 du.
  Legalább van.
  Összegezve a dolgot, visszasírod a feudálkapitalizmust. Ezt nem csak az mostani hozzászólásaid alapján mondom. Már csak az a kérdés, hogy abban a rendszerben hol lenne a helyed?
  A feudalizmusban azért a szabadságjogok csak egy szűk réteget érintettek, és valami hasonlót szeretne építeni Orbán is.
  Mondjuk az első világégés sem volt jobb a másodiknál, noha akkor még mintha mi a monarchiában éltünk volna. Így összemosni a dolgokat nem szerencsés, vagy akkor ne csodálkozz ha azt kapod amit. Minden korszaknak vannak eredményei is, jó és rossz oldala. Ebben szerintem akkor foglalunk helyesen állást, ha a szélességi spektrumát vesszük alapul.

 • Klára asszony, dobálózhatunk ezzel ide és oda, de fenntartom, hogy magának fogalma sincs, hogy miről beszél…
  Ha maga össze akarja hasonlítani azokat az egyházi iskolákat, amelyek valóban a csúcson voltak a mai dogmatikus agymosó bullshittel, azzal nincs mit kezdeni..
  Idézet a mai általános 1. hittan oktató tankönyvből: A homoszexualitás halálos bűn. Ennyi elég?? Ismétlem: 6 éveseknek ezt oktatják..
  2. Én olyanról nem szoktam írni, amihez nem értek.
  3. Inkább szídja az anyámat, mint hogy kommunistának titulál engem, akik elől egész életemben menekültem. Ok, ebben van szarkazmus, bevallom. Mert ha ennyire komolyan venném, akkor nem ezt írnám vissza. Maga eleve teljes fogalomzavarban szenved. De értékelem, hogy ebben azért 100-szor kevesebb rosszindulat jön magából, mint eszelős barátnőjéből…

 • talalom
  2016 december 12
  9:34 du.

  Azt nem írtad, hogy nálad ezért tiltólistán leszek. Egyébként azt se tudtam, hogy pl. Hajós Alfréd az, csak amióta a KMH-t rendszeresen olvasom. Előtte soha nem figyeltem, hogy ki micsoda, de itt egyesek sokat foglalkoznak ezzel, ti. akik dicsekednek vele.

  2. Nekem nincsenek előítéleteim a demokráciával szemben, de a 20. században sok magyarnak ez volt a véleménye, és Kertész Ákos erről írt múltkor, hogy ez Magyarországon egy szállóige volt. Apám is pont úgy ejti, hogy „Ezt köszönhetjük annak a Nagy demokráciának”, mikor a tsz-ek szétveréséről beszél.

 • Don Ovuz
  2016 december 12
  10:27 du.

  Nem tudom, mi az a feudálkapitalizmus.

  Nem várhatom el, hogy ismerd a HL összest, de ha legalább tízszer nem írtam le, hogy nem a cselédség korát sírom vissza, akkor egyszer se, lsd. pl. talalom Trianon topikját. „Kösz”, hogy figyelmeztetsz rá, hol a helyem, de azt is említettem többször, hogy dédmamám tíz lánytestvére közül többen szolgáltak városban, és hazaküldték a porontyokat.

  Semmi bajom a kötözködéssel, de most a kákán kerested a csomót … Azt írtam, hogy a Monarchia a „FORRADALMI eszményekből” mennyit valósított meg. Gondolok itt a nemzetiségek jogaira és az általános választójogra a birodalom osztrák felében. Érdekesség, hogy Wilson elnök végig a háború alatt meg akarta őrizni a Monarchiát, és még az előszobájába se léphetett be Masaryk meg a többi bajkeverő. Csak a végén gondolta meg magát, mikor a szabadkőműves ellenfele Roosevelt felülkerekedett az amcsi belpolitikában.

 • Almási Alma
  2016 december 12
  12:43 du.

  „a nemzetállam dolgot, mert avitt országunknak éppen ez a bukéja…”

  Még annyit írnék erről, hogy szerintem általánosítasz, már ha jól tudom a történelmet. Az általad annyira kedvelt szocdemek fogadjunk, hogy jobban utálták a Monarchiát, mint a „geszti bolond” Tisza miniszterelnök! Jászi Oszkár a 2. vh. után visszasírta, hogy az őrült rendszereknél a Monarchia ezerszer jobb volt, pedig az 1. vh. után törvényszerűnek látta az avítt birodalom felbomlását.

  Szóval a mágnások és az egyszerű emberek szerintem nem akartak nemzetállamot 1918-ban, és nem utálták a németet (osztrákot). Anyai dédpapám így írt az 1. vh.-s oroszországi fogolytáborból: „balra egy japán katona, jobbról egy osztrák bajtárs” a csoportképen.

  Kik akartak elszakadni? A középosztály: a dzsentri és a föltörekvő polgárság, akik közt bizony sok zsidó is nagy hangon hirdette az önálló Magyar Királyságot, pl. Rákosi Jenő szerkesztő, illetve a kálvinisták, mint Ady Endre, akik utálták a katolikus vezetést.

 • talalom
  2016 december 12
  9:34 du.

  Azt kiemeltem föntebb is, hogy a francia polgárok harcolták ki, hogy a harmadik rend is a nemzet része, ez oké.

  De később a nemzeti eszme kétélű fegyverré vált, erről ír Hobsbawn angol történész. A franciák feljogosítva érezték magukat, hogy csodás rendszerüket kiterjesszék a világ összes népére. Ennek mintájára minden népben, ahol volt néhány francia forradalom rajongó, alakult egy kis bajkeverő csoport, akik a fennálló rendet akarták megdönteni. Az Ifjú magyarok, csehek, románok, lengyelek stb., ahogy magukat nevezték, nem látták át, hogy ha mindnyájan megváltónak képzelik magukat, akkor az előbb-utóbb érdekellentéthez vezet köztük.

  Hobsbawn azt is írja, hogy a forradalmak kora előtt is csatáztak a népek, és megkülönböztették magukat más népektől, de az a vallás alapján történt.

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  6:05 de.

  Kiegészítés: a középosztály gazdasági okokból kívánt leginkább elszakadni, mert a nagytőkének és a velük szövetséges nagybirtokosságnak gazdasági túlhatalma volt.

 • Figyelő
  2016 december 12
  5:47 du.

  Nemcsak a komcsik üldözték a vallást, pl. a szabadgondolkodók is egyházellenesek voltak.

  Nem hülyeség, amit írtál, de a komcsizás eltereli a lényegről a figyelmet. Gondolom nem Miklós politikai hovatartozására akartad fölhívni a figyelmet, hanem hogy szerinted egyházellenes propagandát szajkóz.

 • Almási Alma
  2016 december 12
  12:43 du.

  „a tótok, oláhok és rácok nemzetállamot akartak maguknak.”

  Apró, de fontos kiegészítés. A rácoknak, oláhoknak volt nemzetállamuk, csak az volt a kérdés, hogy egyesülnek-e velük a Magyar Királyságban élő néptöredékek. Azóta tudjuk, hogy a szerb uralomnak mennyire örültek a horvátok, bosnyákok, akik addig a Monarchia uralma alatt voltak, illetve a több millió magyar meg német mit állt ki Erdélyben. A szlovákoknál föl sem merült az önálló nemzetállam, örülniük kellett a cseh tesóknak, azt jónapot.

  Persze, erre mondhatod, hogy a magyar uralkodó osztály bűne ez, miért nem adtak autonómiát a nemzettöredékeknek. De tegyük hozzá, hogy olyan kevert nemzetállamok jöttek létre, ahol később jobban üldözték a nemzetiségeket, pl. németek kitelepítése.

 • Miklos Banfi
  2016 december 13
  3:39 de.

  Mi közöd hozzá, hogy hittanon mit oktatnak? Ajánlom olvasgasd a Lázár… ómagyar gyermek c. topikot, ahol a kötelező hitoktatást boncolgatjuk, mielőtt másokat leeszelősözöl, te nímand!

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  7:43 de.

  És tegyük hozzá, hogy a rebellis csehek minden jogot megkaptak az osztrák parlamentben, és a dörzsölt ügyvéd Masaryknak meg Benesnek volt képe a francia szalonokat telesírni, hogy őket elnyomja a Habsburg.

  A cseh lobbistákat nem is fogadta Wilson a Fehér Házban, hehe, ezzel bezzeg nem szeretnek dicsekedni.

  A románok arcátlan követeléseit (Erdély) meg se hallgatta Wilson, de mivel Románia megzsarolta az antantot, ezért az angolok mindent megígértek nekik, csak ne paktáljanak le a központi hatalmakkal.

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  7:51 de.

  Szóval a lényeg: a nemzetiségek liberális részének semmi nem volt elég, még az Európában egyedülállóan kedvező kisebbségi jogok sem.

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  6:15 de.
  „Hobsbawn azt is írja, hogy a forradalmak kora előtt is csatáztak a népek, és megkülönböztették magukat más népektől, de az a vallás alapján történt.”
  Nincs szándékomban Hobsbawn úrral vitázni, de ez úgy marhaság, ahogy van..

 • Kedves hazai lámpa, nagyjából végére értem a logikai elemzőképességemnek. Annyi mindent elleneztél – és még az általad ellenzett dolgok ellenkezőjét is, hogy most – töredelmesen bevallom – véget ért a tudományom. Azt hiszem, ez az a pont, ahol abba kell hagynom veled ezt a témát – legalább is nekem az apukám így tanította.

  Jó egészséget és szép karácsonyfát kívánok neked!

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  8:04 de.
  Eleftheria
  2016 december 11
  11:55 de.

  „A mai magyar köznyelvben a neoliberalizmusnak van egy tágabb jelentése is, mint a Hayek-féle közgazdaság. Ez pedig a melegházasság-könnyűdrogok legalizálása-abortuszpártiság stb. címszavakkal írható le.

  Van, aki azért adja be Orbán egyházi iskolájába a gyerekét, mégha tudja is hogy neki kell otthon megtanítani a gyerekét írni-olvasni, mert reméli, hogy a suliban nem fogják a gyerekét melegedésre-abortuszra-könnyűdrog fogyasztásra buzdítani.”

  hazai;
  ha már nemi identitásbeli kérdéseket hoz fel, akkor ha megkérhetném menjen a jó bús bánatos 3.14csába, az elvbarátaihoz, a „köznyelvükön” diskurálni… Megnyugtathatom, hogy én legalább annyira gyűlölöm a magukfajta emberellenes reakciósokat, mint maguk az előbb említett embertársainkat, s legfőképp más nyelvet használok. Ha kell, durvát és bárdolatlant… Sovány vigasz, hogy ugyanolyan dicstelen módon fognak bukni mint szellemi elődeik hét évtizede…

 • hazai lámpa
  2016 december 12
  7:57 de.

  „A neoliberalizmus kifejezés az 1970-es években keletkezett többek között Joseph Stiglitz és Milton Friedman nézetei kapcsán. A neoliberálisok megengednek bizonyos állami beavatkozást, például a központi bank által mesterségesen magasan tartott devizaárfolyamot, amit a libertariánusok elutasítanak.
  Hol voltak már akkor , Adenauer és Schuman urak?”

  Stiglitz tudtommal inkább a keynes-i irányzat híve.

 • Eleftheria
  2016 december 13
  2:53 du.

  Én nem adnám be örömmel egy ilyen iskolába a gyermekem, ezt már több topikban kifejtettem, és ez gondolom csak az itteni elvakult ballib fröcsögők számára nem nyilvánvaló a kommentjeimből.

  Ettől még a jelenség létezik, hogy én nem értek egyet vele.

 • Almási Alma
  2016 december 13
  1:08 du.

  Olyan nyílegyenes logikai szálra fűztem föl a mondanivalómat, hogy kiszúrja a szemed, csak ugye nem értesz egyet vele, aztán teszed itt az értetlent … Ez elég unfair módja egy vita elintézésének, nem gondolod?

  Onnan indultunk, hogy mindenért hibáztatod a magyarkodókat, erre én bebizonyítottam neked, hogy bizony a 19. században végig a liberálisok voltak a legnagyobb nacionalisták! A nemzetieskedés számlájára írod Trianont, holott a gazdasági okok legalább annyira szerepet játszottak, ha nem jobban.

  A Monarchiát én hoztam képbe, mert az szerintem sokkal inkább nemzetek feletti állam volt, mint az általad említett USA, ahol angol hegemónia van. Sajnos sok polgár nem tudta megbecsülni a sorát, amíg a dualizmusban élt, de tény és való hogy 100 év után sorra jelennek meg a történészi munkák, amik a Monarchia kisebbségpolitikáját és polgári szabadságjogait dicsérik (az osztrák részen). Pedig alapvetően az egy ókonzervatív állam volt, de idáig eljutott a fejlődésben a sorozatos vitákon keresztül.

  pl. Christopher Clark: Alvajárók

 • Eleftheria
  2016 december 13
  3:01 du.

  Ezt nem én írtam, hanem falusi.

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  3:25 du.

  😀
  Nem tudom, mit mutattál ki egyenes logikával, de miután én azt írtam, hogy a liberalizmus Európában szembetalálkozott a nemzetekkel, és nemzeti liberalizmus lett belőle, te jól LEHURROGTÁL, hogy SZERINTED a liberálisok a XIX. században nemzetiek voltak… Tapintatból nem tettem eddig egymás mellé ezt a két kijelentést, de most akkor már kénytelen vagyok…
  😀 😀
  (vesd össze:
  Almási Alma
  2016 december 11
  10:58 de.

  hazai lámpa
  2016 december 12
  1:53 du.)

  Nekem úgy tetszik, te kizárólag az ellentmondás gyönyörűsége érdekében írogatsz itt, mindegy, minek lehet éppen ellentmondani.

  Az meg már tényleg felfoghatatlan, hogy ebbe a dilemmába hogyan kapcsolódik a Monarchia? Hacsak össze nem tévesztetted Bismarck országépítésével, amit én ekéztem…

  De ez most már maradjon a te titkod. Mint mondtam, az én logikai képességem ezt már nem képes követni… 😀

 • Almási Alma
  2016 december 13
  1:08 du.

  Kik is mondták ki Magyarország teljes függetlenségét, mert nem a magyar ókonzervatív nemesség?

  Magyar Nemzeti Tanács, 1918. október 24., Károlyi-párt, a Jászi Oszkár vezette polgári radikálisok, és a szociáldemokraták alakították. Ez mondta ki az elszakadásunkat a Monarchiától.

  Ennyi adat után tényleg kíváncsi vagyok, hogy miért haragszol KONKRÉTAN a jobboldaliakra? Mármint az mszp, volt szdsz által hajtogatott paneleken kívül …

 • falusi
  2016 december 13
  8:34 de.

  A középkorban a legtöbb háború vallásháború is volt, nem?

 • A fönti vitához, többeknek. Ez, amit ma MO.-n „neoliberalizmusnak” hív a köznyelv.

  „A kulturális liberalizmus általában ellenez minden állami szabályozást a következő területeken: irodalom, művészet, tudomány, szerencsejáték, szex, prostitúció, abortusz, eutanázia, alkohol, könnyű drogok.” wikipédia

 • Almási Alma
  2016 december 13
  6:35 du.

  ” a liberalizmus Európában szembetalálkozott a nemzetekkel, és nemzeti liberalizmus lett belőle”

  Ez nem igaz. Nem a tengerentúlról jött át a liberalizmus, hanem Európában született, és a francia forradalomtól kezdve nemzeti volt. Némelyik nemzetet a liberalizmus teremtette meg, anélkül nem létezne!

  Te a nemzetieskedést valami konzervatív dolognak gondolod, pedig nem az.

 • Almási Alma
  2016 december 13
  6:35 du.

  Te azt írtad, hogy az USA-ban nem voltak nemzetek, ez szerintem nem igaz. Voltak, csak mivel angol gyarmat volt, innen az angol hegemónia, illetve a fehérek uralma az őslakosok felett.

  Ehhez képest az osztrák Monarchia egy fejlettebb állam, nem volt hivatalos államnyelv a német pl. Nem az USA-ból jöttek a modern dolgok, hanem Európából.

 • Almási Alma
  2016 december 11
  12:47 du.

  „a gazdasági globalizmus alkalmazása, a nemzeteken átívelő államok illetve államszövetségek kialakítása, a politikailag korrekt beszéd és viselkedés… és még bizonyára sorolhatnám tovább is.”

  Szerintem ebből csak a szabad kereskedelem írható a liberalizmus számlájára, Világbank, Valutaalap.

  A nemzetek feletti államok, szerintem inkább szociáldemokrata gondolat.

  A PC beszéd inkább a harcos jogvédők eredménye (volt), akik inkább balosak.

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  8:15 du.

  Jav: „a nemzetek feletti államok”

  A nemzetek feletti államszövetségek, ENSZ, EU

 • Göllner András

  @ hazai lámpa

  “A kulturális liberalizmus általában ellenez minden állami szabályozást a következő területeken: irodalom, művészet, tudomány, szerencsejáték, szex, prostitúció, abortusz, eutanázia, alkohol, könnyű drogok.” wikipédia

  Ennél nagyobb hülyeséget nem olvastam a liberalizmusról. Most már látom honnan veszed a történemi „tudásodat” Írjál a Wikiseknek, hogy ne szorakozzanak velünk.

  Lámpa ! Nem kell mindent lenyelni. Világos ? Ezt a vidékiek is tudják.

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  8:15 du.

  „a nemzeteken átívelő állam”

  Ez feudalizmusban is volt, dinasztia alatt egyesített nemzetek. Ez alakult át a Habsburgok alatt modern állammá, amit szétvert az antant.

  Manapság az EU-t sem csak Keletről éri támadás, hanem Nyugatról is gyengítik.

 • Göllner András

  @ elefteria

  „Stiglitz tudtommal inkább a keynes-i irányzat híve.”

  Stiglitz az úgy-nevezett „neo-klasszikus” közgazdaságtan, vagy akár a „neo-liberális politikai gazdaságtan ellenfele. Nem hisz a piac láthatatlan kezében, mint Polányi Károly se hitt ebben a fikcióban. Stiglitz az „információs közgazdaságtan” terepén alkotott téziseivel nyerte el a Nobel díjat. Én is ehhez az iskolához sorolom magamat.

 • Göllner András

  @ Hazai Lámpa

  „Akkor adjál tanácsot az észak-amerikaiaknak, és hagyd békén a magyarokat, mindenki jobban járna!2

  De föleg te járnál jobbsn mi, tyúkanyó ? Zavarlak a kotkodácsolásod közepette mi, szerencsétlenkém ?

  Lámpa. Én nem azért vagyok itt, hogy bárkinek tanácsot adjak, hanem azért hogy elmondjam a véleményemet, erről arról. Látom, szeretnéd ha elhallgatnék. Ennek még nem jött el az ideje. Majd szólok ha eljött. Jó ? Addig kapirgálj szépen a hazai kavicsok közt.

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  Nem teccet figyelmesen olvasni. Mégegyszer már nem fogom elmondani.

 • Göllner András

  @ Figyelő

  „Manapság, egy koltő a NoBel díjat összekötetés szerint szerzi.”

  Azt teccik akarni mondani, hogy bibsinek kell lenni az embernek ahhoz hogy elnyerje a Nobel dijat? Tessék csak bátran kimondani. A Bobby bibsi volt a javából, mint a mi Kertész Imrénk is. Ugye az utóbbi is az összeköttetései alapján kapta ezt a nyavalyás díjat, és nem azért mert értett a szépíráshoz ? Velem akkor mi lesz ? Én nem vagyok bibsi, pedig mindenki azt mondja rám, hogy az vagyok. Micsinájjak ? Hívjam magamat Zsuzsinak ?

 • Kedves hazay:
  Hogy mi közöm hozzá, ezen el kell most gondolkodjak,szabad?
  A Te kis niemandod:)

 • “Manapság, egy koltő a NoBel díjat összekötetés szerint szerzi.”

  Hát így leírva még nem láttam Nobel nevét..!

  Egyébként pedig én úgy tudtam,hogy a díjakat- így a Nobel díjat is – kapni, azaz kiérdemelni szokták az emberek,nem pedig szerezni!

 • Kedves Göllner András!

  Igen sok hibám van, de egy biztos, nagyon figyelmesen olvasok… A szakmámból következik… De kivételesen elfogadom a választ (aranyhíd!) és eltekintek a folytatástól, ám legyen! 😀

 • Kedves hazai lámpa!

  „Te a nemzetieskedést valami konzervatív dolognak gondolod, pedig nem az.”
  Jó, akkor most más fogalommal írom le (nagyon pikáns lesz!). A nemzetisekedés a NEO-KONZERVATIZMUS kedvenc időtöltése.

  Valószínűleg majd mingyá’ nekem esnek a derék társadalomtudósok (pl. Göllner úr)… de sebaj! vállalom! 😀

  Általános társadalmi-politikai szimpátiáim nem titkok. Szociáldemokrata, sőt kommunista (néhány speciális szélsőséget leszámítva, hogy kompatibilis maradjak a neo liberalizmus általam elfogadott részével is). És magától értetődően liberális – neo, vagy sem, nem válogatok. De a konzervativizmus jelentős részével is szimpatizálok.

  NA, EZT ADD ÖSSZE! 😀 😀

  Amitől erősen idegenkedem, az a nemzetieskedés, a fajgyűlölet és a kirekesztés minden formája, valamint az álszentség.

  Van még kérdésed?

 • Jut eszembe még, a múltkor lemaradt egy Göllner úrnak címzett gondolatom: Ahelyett, hogy az ellenzék átvenné a mostanában annyira sikeres (Göllner által régebben részletesen taglalt „mímelt szeretet általi orrnál fogva vezetés”) módszert a propagandában, vajon nem volna e helyesebb és korrektebb, ha inkább a nagy tömegeket tanítanánk meg objektív gondolkodásra, és az érzelmek tombolásának önkéntes korlátozására politikai-gazdasági ügyekben…

  Na jó, csak vicceltem… Bocs…

 • Alma, brillírozol… A 4.29-ben tömören megfogalmaztad az én elvrendszerem nagyrészét is.
  Persze tudjuk mi a gond: hogy ebből az jön le, hogy: „fasiszta-ballib-zsidó-kommunisták” vagyunk, mert akik nem ismerik az 1×1-et, azoknak nem lehet a számok nyelvén írni és így mindig azt hiszik, hogy igazuk van.

  hazay: még mindig semmi közöm semmihez, de talán ezt ne hagyd ki olvasmányaid közül, és ne merj bocsánatot kérni, mert megaláznál!
  http://hvg.hu/itthon/20161213_lazar_kereszteny_oktatas_fuggetlen_diakparlament_reakcio

 • hazai lámpa
  2016 december 13
  7:58 du.
  Az „is” stimmel..

 • Eleftheria
  2016 december 13
  3:01 du.
  Stiglitc a keynesi irányzat megreformálásáért kapta 1979-ben a John Bates Clark-érmet, ami a Nobel után a második legmagasabb közgáz kitüntetés. Bates Clark a neoklasszikus közgazdaságtan úttörője volt, és Stiglitc ebben az írásában használta először elképzeléseire a „neoliberális” kifejezést.

 • Almási Alma
  2016 december 14
  4:29 de.

  Egy kérdésem van: mit jelent számodra magyarnak lenni, milyen szerinted a jó nemzeti politika?

 • Almási Alma
  2016 december 14
  4:36 de.

  Egyetértek, és egy fontos ténnyel kiegészíteném a fentieket.

  Napóleon kezdte a kis német és olasz államocskák egyesítését az 1800-as évek elején, nélküle nincs modern Német és Olaszo. A nacionalizmus nevében kezdetben nagyon sok fontos dolgot valósítottak meg az európai liberálisok az első időkben, később vált kétélű fegyverré, amikor a nemzetállamok versengeni kezdtek egymással.

 • falusi
  2016 december 14
  2:41 du.

  Mit jelent szerinted Orbán keresztény-nemzeti szlogenje? Azt, hogy a vallásával különbözteti meg magát, te nagyon okos …

 • Kedves hazai lámpa!

  Azt kérded tőlem:
  „mit jelent számodra magyarnak lenni, milyen szerinted a jó nemzeti politika?”

  Nos, számomra a magyarságom természetes dolog, olyasmi, mint hogy van lábam, meg kezem. Ragaszkodom hozzájuk, de nem vagyok rájuk büszke, és nem is mondogatom mindennap kétszer, hogy beee, nekem milyen szép és jó lában van, bezzeg a tied…

  A jó nemzeti politika voltaképpen ugyanaz, mint a jó politika MINDENKIVEL – legyen az akár hottentotta, vagy piréz. Tisztelni az értékeit (nyelvét, kultúráját, megélhetését), és a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legjobban támogatni. Minden országlakosra vonatkoztatva. A pirosfehérzöldet meg hagyjuk az ünnepekre, és egyben örüljünk annak, ha ők valami másféle színeket fognak lobogtatni mellettünk.

 • Tudod Te sötét, először is nézzük már meg ateista, liberális Orbán kereszténnyé avanzsált történetét. Ismered?
  A nemzeti demagógia, amit Almától is kérdezel? Lehet egy értelmes, érzelmes, morális nemzeti öntudat nagyon is hasznos. Pl. Kanada egy nagyon jó példa. De abban a pillanatban, ahogy ezt egy ellenség koncepció, idegengyűlölet és más emberek manipulatív kirekesztésére használják politikai célokra álcázott mázokkal, az népellenessé, immorálissá és gusztustalan demagógiává válik. Orbán ezt csinálja ezerrel, na persze részben a jobbik is.. Aki ezt nem követi, mint pl. a hozzám hasonlóan gondolkodók, akik a fenti verzióval igenis hű magyarszeretőnek valljuk magunkat, Ti nemzetgyűlölőnek tituláltok (minket), ami egy átkozott szellemiség! Ti nem megvéditek az ország becsületét, hanem taknyot csináltok belőle. A gyomrom fordul ki tőletek!

  falusiról, aki másfél nagyságrenddel többet tud és tisztességesebb nálad így beszélsz? Én nem ismerem, de minden szava árulkodó, csakúgy mint a Tied a másik oldalon… Te tartasz minket Niemandnak? Ez a dajcstomi mentalitása a németszilád agyuaknak, mint Te..

 • Almási Alma
  2016 december 14
  11:52 du.

  „számomra a magyarságom természetes dolog”

  Nekem ezzel csak az a bajom, hogy magadból indulsz ki. Egy újszülöttnek nem mondhatod, hogy a magyarságod magától értetődő, mert azt ápolni kell, fejleszteni a nemzettudatot, identitást! Vagy egy határon túli magyarnak se mondhatod ezt, hiszen neki naponta megkérdőjelezik a hovatartozását!

  Illetve a ballib oldal szerintem leragadt valahol a 80-as években, a szamizdat korban, és nem veszik tudomásul, hogy Nyugaton azalatt továbbhaladt a filozófia, a történettudomány, amíg ők a rendszerváltással voltak elfoglalva. Ez a „mindenki szar volt, aki 1945 előtt nem volt szocdem”-hozzáállás is a mi avítt államunk bukéja, nemcsak a keresztény-nemzeti irányzatok föltámadása 1945 előtti formájukban.

  Nyugaton „évek óta újra az elemzések tárgya lett valamennyi politikai fogalom” (Ormos)! Amióta elkezdődött a menekültválság, pláne fölmerült, hogy egy muszlim arab mitől lesz a befogadó állam polgára majd? A nyelvismeret egy dolog, ha közben valaki a nőket be akarja zárni a mecset mellé épült, utcára ablaktalan házba (most sarkítom a példát).

 • Miklos Banfi
  2016 december 15
  2:00 de.

  Nem tudom, hogy a szakmáddal egyezik-e ez a személyeskedő beszédstílus, mikor én okot se adtam rá szerintem …

  Nem vagyok se fideszes, se jobbikos, tehát nem tudom a TI kinek szól. De az átlag fidesz szavazó biztos vagyok benne, hogy NEM mások gyűlöletét, kirekesztését látta 2010 előtt a fidesz jelszavaiban, hanem sokaknak tetszett a polgári Magyarország szlogen, a kokárdaviselés, a magyar történelem népszerűsítése. A kirekesztést egyszerűen nem tudom értelmezni, mert a népszabis újságírókon kívül senkit nem rekesztettek ki sehonnan. Népszabóék szerint azóta van itt diktatúra, hogy őket elkezdték piszkálni … A ballib pártok most is tele szájjal hirdetik a demokráciát, előválasztást akarnak!

  2014 óta rengeteget változott a fidesz retorikája, manapság a keresztény fogalmak, a szentek élete került középpontba, pl. Szent László évet hirdettek jövőre. Orbán kevesebbet foglalkozik a márciusi ifjak ünnepével, ami eredetileg liberális mozgalom volt. A jövő zenéje, hogy a szavazói díjazzák-e ezt a sokféle politikai irányváltást, illetve az ellenzék észreveszi-e magát, hogy a nemzetietlenkedő politikája senkit nem érdekel? Szerintem Kanadában 5 perc alatt megbukna olyan párt, amelyik pl. a Kanadai Lovasrendőrséget nácizná, fasisztázná a múltban elkövetett bűnei miatt.

  A menekültválság egy külön tészta, ebben nem volt sikeres Orbán, mert 4 millióan nem mentek el a szavazására, bár a 3 millió voks se kevés. Azt, hogy vannak elmebetegek meg neonácik, talán nem az egész magyar népen kéne számonkérni.

 • Kedves hazai lámpa!
  Azt kérdezted, mit jelent SZÁMOMRA… aztán csodálkozol, hogy magamról írtam. 😀
  A többi megnyilvánulásod is hasonlóan logikus… Én meg elfáradtam…

 • Almási Alma
  2016 december 15
  11:38 de.

  Nem is volt valami nagy szám, amit írtál, már bocs … Ha neked a magyarság azt jelenti, mint hogy van kezed, lábad, az olyan, mintha azt írnád, hogy veled született. Pedig nem, azt a nevelésed során kaptad, ha nem tévedek. Sőt, olyanok is vannak, akik felnőtt fejjel választják, pl. ideházasodók.

  Lehet az én ötleteimet szidni, de én legalább tudok egyebet is az állandó orbánfóbiánál. Nem csak aggódok meg rettegek, hogy jaj mi lesz Magyarországból, hanem érdekelnek az emberek is. Leírtam, hogy a ballib oldalnak nincs nemzetpolitikája, ami szerintem nonszensz, és nem is volt az elmúlt 20 évben.

  Ha téged fárasztanak az adatok, akkor nyugodtan térj vissza az Orbántól való rettegéshez, az biztos nem olyan megterhelő számodra.

 • Almási Alma
  2016 december 15
  11:38 de.

  „Tisztelni az értékeit (nyelvét, kultúráját, megélhetését), és a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legjobban támogatni.”

  Az én kérdésem arra vonatkozott, hogy milyen nemzeti nevelést adnál egy magyar gyereknek (másnéven állampolgári, hazafias nevelés)?

 • hazai lámpa
  2016 december 14
  10:00 du.
  Kiktől, virágszálam? Európa minden országa -elméletileg- keresztény. Keresztények a prorestánsok, Luheránusok, Kálvinisták, Hugenották, evangélikusok, stb. Akkor mi a bánatos lócsöcstől akarja megkülönböztetni magát,kisokos?
  Ennek tükrében mia pöcs az a „keresztény-nemzeti”?

 • falusi
  2016 december 15
  1:59 du.

  „Kiktől, virágszálam?”

  Azoktól, akik „időnként rárontanak a nemzetre”?

  Úgy tudom, a keresztény-nemzeti a Horthy-rendszer ideológiája volt. A Szent Korona jelképezi az országot, akkor is ha nincs király. Ezt ünnepelték aug. 20-án István napkor, de lehet hogy az a Szent Jobb körmenet volt.

  Hogy Brüsszel minek számít, azt ki lehet Orbán nyilatkozataiból matekozni. És akkor még a nagy tömegű muszlim bevándorlóról nem is beszéltünk, de azok ellen mások is kézzel-lábbal hadakoznak, nem csak a széljobbosok.

 • Göllner András

  @ Falusi

  ” mia pöcs az a “keresztény-nemzeti”?
  Szerintem a „keresztény-nemzeti” az a pöcs, ami elől elhúzott Márai Sándor Magyarországról. Ezzel eteti ma Orbán Viktor és a Kövér Laci a magyarokat. Én is ez elől húztam el 6 éve, mos már csak messziről játszok vele. Néha fel áll és el megy, mint a Moshe, vagy a Gyuri bácsi.

 • hazai lámpa
  2016 december 15
  12:54 du.
  Lehet, meglp, de a „magyarság” az a magyarokkal veleszületik.. Ahogy románság a románokkal, németség a németekkel, oroszség az oroszokkal. Ahogy nő, okosodik, megismeri az országa kultőráját, történelmét, tudatosodhat, vagyis nemzettudata lesz. Vagy nem, ez függ az adott ország gazdasági és politikai milyenségétől. Tod, egy román Chausesku alatt is buszkén volt román, ahogy a magyar is (legtöbbje) büszke vol a magyarságára Rákosi alatt is, meg most is, Orbánék ámokfutása alatt. Nemzettudatod, hazafiasságot, „magyarságot” nemlehet tanítani. Az vagy kialakul magától, vagy nem.
  Hiába írod ki a MacDonaldsra rovásírással a nevet, attól nem lesz magyarabb. A magyarság állapot. Lehet meg, vagy letagadni, de a tényeken nem igazán változtat.
  Ígyaztán- hatetszik, hanem,- Soros is, Gyuri 1O is, Figyelő is, Göllner is, meg jómagam is magyarok vagyunk.
  Volt eccer egy versike, aminek a vége így szólt: „Nehéz azt megmagyarázni itt, hogy a magyarázat, csak magyarázat. A magyar legtöbbször magyarul, egy másik magyarnak magyarázgat.”
  Há’iszen ezaz!!

 • hazai lámpa
  2016 december 15
  2:15 du.

  Mesejjé, galambocskám.. Kik rontanak rá a nemzetre? Mikor? Mivel? Hogyan? A jogos kritika rárontás a nemzetre? A hibák felhánytorgatása rárontás a nemzetre? Mi egyáltalán ez a baromság tőled? Ennyire még sohasem voltál szétszórt! Tomén, hogy Karácsony előtt sok a házimunka, meg a fejfájás, de akkor valamelyikből kevesebbet adjál elő..
  A keresztény-nemzeti, nem Horthy ideológiája volt, hanem egy vsaknem két hónapig funkcionáló párté, amit Friedrich István és gr. Teleki Pál jegyzett, mint vezetők.. Aztán egyesültek valamelyik másik keresztényakármilyen párttal, amiből rövidesen megint kiváltak. Ez 1919-ben este meg magát. Horthy akkoriban a Balaton környékén minősítette a borokat, meg süttette a hátát a nappal. Neki ideológiája nem
  volt. Sem akkor, sem a későbbiekben.
  Orbán nyilatkozataiból még azt sem lehet kibogozni, hogy mennyi a pontos idő!! Nagytömegű muszlim bevándorló? Hol? Háromezerre tehető a táborokban élők száma, a régebben bevándoroltak kb hatezren vannak.. (Ez a szám most valszeg megugrott a vásárolható letelepedési kötvényekkel, de ez drágább lesz a visszafizetéskor, mint amennyibe mondjuk 13OO menekült került volna.)
  Augusztus huszadikán nem a Szentkoronát, hanem Szent Istvánt ünnepelték. Már Horthy előtt is évszázadokon keresztül..
  Pihend ki magad. Igyál egy csosza pálinkát, vagy egy pohár bort. (Tea csak lőtt sebek tisztítására alkalmas..)
  Tod, a világot nem itt a neten, vagy a KMH oldalain kell, vagy fogjuk megváltani. Beszélgetni, véleményt cserélni kéne, nem vitatkozni marhaságokon.

 • Göllner András
  2016 december 15
  2:54 du.
  Rosszul tudja!
  Azért „huzott el” Márai Sándor Magyarországról, 1948-ban, mert elégették összes addigi munkáját!
  Kicsit, olvasni kéne Márai naplóit!

 • Kedves hazai lámpa!
  Kérdezed, hogy szerintem hogyan kell valakit magyarnak nevelni…

  Nem kell. Akinek magyar az anyanyelve, az magától értetődően magyar lesz a szó szoros értelmében. Ez ugyanis nem genetikai, hanem gondolkodásmód kérdése, azt pedig az anyanyelvvel szívjuk magunkba. Most nem megyek bele – egyébként sem szakmám, mert nem vagyok nyelvész, sem agykutató – de a nyelvi összefüggések – a szavak egymásból képzése, a szórend fontossága, valamint az a sok látens információ, amit a nyelv elsajátítása közben megszerzünk – milyen szép példa a FALUSI által említett „magyaráz” szó! – különféle átkötéseket, rögzödéseket okoznak az agyban a neuronok között, és íme, előáll a magyar gondolkodás. Én sohasem beszéltem más nyelvet jól, de amennyit például németből tudok, aszerint ők is az anyanyelvükből kifolyólag németek.

  Ha még ehhez az iskolában egy kevés VALÓDI, IGAZI, MAGYAR történelmet is tanítanának, az már teljesen elég volna. Na, ez az a pont, ahol a sok hazudozással elronthatják a magyarságunkat.

 • Jut eszembe… A NÉMET sem egy nemzet, ha a nyelvet vesszük alapul. Más a sváb, más a bajor, más a porosz, más a szász. Nyelvében más! (nagybátyám anyanyelvi tekintetben kétnyelvű, a bécsi német nyelvjárást és a magyart szívta magába. Természetesen tanult hochdeutsch-ot az iskolában, és a haverektől svábot, mert sváb faluban nőtt fel. Élete alkonyán így eshetett meg, hogy egy sváb és egy bajor között TOLMÁCSOLT…

 • Budapestről jelentem: Meg kell követnem a város közterület fenntartóit. Minap írtam, hogy a parkok mocskosak. Mi történik? Biztos olvasták itt a rosszallásomat és 2 nap múlva az összes parkot kitakarították, avartalanították, téliesítették:) Micsoda különbség! Így már egészen más az Advent.

 • falusi
  2016 december 15
  4:06 du.

  Janicsár képzés mond neked valamit? Téged elvittek volna három évesen pl. piréz iskolába, és csak pirézül beszélnek hozzád, akkor ma minek vallanád magad?

  Te lehet, hogy büszke vagy a magyarságodra, de az ellenzéknek nincs komolyan vehető nemzeti politikája, nemzetnevelési koncepciója. A fidesz ebben sokkal sikeresebb, és persze hogy a saját szája íze szerint alakítja a hazafiságot. Megértem, ha az ellenzéknek fontosabb a multikulturalizmus, de még azt is bénán csinálják.

 • falusi
  2016 december 15
  4:36 du.

  Már nem emlékszem, hogy Orbán szerint mivel rontott rá a baloldal a nemzetre, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a nemzeten kívül szerepel a baloldal a mondatban.

  1867-ben egyenjogúsította a zsidókat a liberális nemesség. A keresztény-nemzeti korszakban ugyebár visszavettek ezekből a jogokból, amit itt már sokszor emlegettünk, ún. zsidótörvények.

  Az Európai Unió zászlaja egy bibliai motívumon alapul, de Brüsszel ma egyáltalán nem hangsúlyozza ki a keresztény identitást. Európa ma válságban van, ha nem tűnt volna fel, mert meghasonlott, megosztott a közösség.

 • Almási Alma
  2016 december 16
  1:51 de.

  „hogyan kell valakit magyarnak nevelni…
  Nem kell.”

  Szerintem kell, és ez azzal kezdődik, hogy megválogatja az ember, hogy milyen dalokat, mondókákat énekel a kicsinek, de ezt Kodály ugye már csilliószor elmondta (akit nem mellékesen most költöztettek ki a Várból.)

  Elmondanám, hogy az iskolai nemzeti nevelésben a fidesz sokkal hatékonyabb, mint Magyar Bálinték voltak, függetlenül attól hogy a tartalmával egyetértek-e. Pl. minden ötödikes megkapja a Nemzeti hitvallást, míg mi nem tanultunk az alkotmányról. Azt, ami nekik szimpatikus, pl. Wass Albert vagy ’56 ezerrel nyomatják, míg a liberálisok egy állami március 15-ét nem bírtak normálisan megünnepelni.

  Hazugságok a történelemről sajnos régi magyar hagyomány, tudod hogy mi a véleményem a komcsi történetírásról (nem általában a komcsi korra gondolok, hanem konkrétan az áltörténelemre). A fidesz ezekből a hazugságokból sok mindent helyre tett a történettudomány mai állása szerint, csak sajnos aranyáron és erőszakosan, ahogy a tanártüntetéseken elhangzott.

 • kedves lámpa!

  „Pl. minden ötödikes megkapja a Nemzeti hitvallást, míg mi nem tanultunk az alkotmányról.”
  Na, erről csak a Hoffmann Rózsa gondolja, hogy a diákok magyarabbak vagy hívő keresztények lesznek… 😀

  Ezt tapasztalatból mondom, tudod, én kisiskolás voltam a Rákosi rendszerben, minden reggel „Sződd a selymet, elvtárs”-énekléssel kezdtük a napot, volt „alkotmánytan” tantárgyunk, az olvasókönyvben olyan olvasmányok voltak, amelyek arról szóltak, hogy „apukám gyárban dolgozik”, meg hogy „apukám belépett a téeszcsébe”… Oszt mégis itt vagyok, mint ócska, rendszabályozhatatlan liberális. És úgy tűnik, echte rákosisták se nagyon lettünk szívből, legfeljebb egyesek a karrierért úgy tettek…

  Ahogy a papámat és testvéreit töményen imádkoztatták és hittanozták a húszas években, mégse lettek vallásosak (hogy számszerűsítsem: összesen 17 nagynéném és nagybácsim közül csak egy volt hívő, templomjáró ember)…

  Szóval nem féltem én a gyerekeket…

 • Ami pedig a történelmi hazugságokat illeti, egy mákszemnyivel sem hazudtak többet a történelemről a komcsik, mint mondjuk Horthyék. De sajnos ez már a XIX. századra is igaz. (Előbb nem, mert előbb nem is volt „történelem tantárgy” a szó szoros értelmében, akkoriban csak úgy élték a történelmet – ki hogyan.)

  Petőfiék, Kazinczyék is bizony jelentősen kozmetikáztak, persze a cél nemes volt, „nemzetet létrehozni”. Sikerült! Most aztán nézegethetjük magunkat… Az egész XIX. századi irodalomból csak talán Mikszáth és Móricz (esetleg Jókai) nyitogatták a szemüket a valóságra…

 • Almási Alma
  2016 december 18
  4:15 de.
  kedves lámpa!

  „Na, erről csak a Hoffmann Rózsa gondolja, hogy a diákok magyarabbak vagy hívő keresztények lesznek… :D”
  Ha egy német liberális ugyanezt mondaná a Mein Kampfról, mit szólnál?

  „Oszt mégis itt vagyok, mint ócska, rendszabályozhatatlan liberális. És úgy tűnik, echte rákosisták se nagyon lettünk szívből, legfeljebb egyesek a karrierért úgy tettek…”
  Szerinted, akik a Pártházat védték, azok mind karrierizmusból voltak ott? Nem lehet, hogy meggyőződésből lettek vöröskatonák, ávósok vagy szövetkezeti tagok egyes emberek?

  „Ahogy a papámat és testvéreit töményen imádkoztatták és hittanozták a húszas években, mégse lettek vallásosak”
  Nagyon sokat tudunk, aki viszont az lett.

  „Szóval nem féltem én a gyerekeket…”
  Ezt azért átgondolhatnád a fentiek fényében, pl. képzelj el egy érpataki gyereket!

 • Almási Alma
  2016 december 18
  4:23 de.

  A komcsik hazugságait nem menti, hogy régebben is hazudtak, ahogy a mostani korrupciót se menti az mszp-s korrupció …

  Petőfi nem tudok róla hogy hamisított. Inkább a túlzott radikalizmusa visszatetsző a mai kornak, pl. a királyok felakasztatása.

  A forradalomnak köszönhetjük a polgári átalakulást és a modern nemzeti jelképeinket, ebben semmi kivetnivalót nem találok. Ettől még Magyarország lehetne egy nagyobb egység része, ami jelenleg az EU.

 • „A komcsik hazugságait nem menti, hogy régebben is hazudtak”
  Kedves lámpa, nem is mentegettem senkit, mindössze arra céloztam, hogy tanult embernek fel kell készülnie a tudatos történelemhamisításra.
  Példának szoktam mondani, amikor azt állítják, hogy Hunyady Lászlót igazságtalanul fejezték le, mert nem is tört királyságra… Mondják ezt mély meggyőződéssel, amikor mindenki tudja, hogy Szilágy Mihály (László és Mátyás nagybátyja) rendelte ki a saját csapatait a „Duna jegére”, Mátyást királlyá választani… Persze csak úgy ad hoc, mertugyebár régebben ez az eszébe se jutott volna, csak amikor látta, milyen gonosz a király… Na, ilyen mesékből áll a magyar történelem a XIX század óta… 😀

 • hazai lámpa
  2016 december 17
  6:49 du.
  Kb annyit, mint az úttörő, kiscserkész, vagy a levente képzés. Ugyanis törvényszerű a millió, ahonnét az ember végleg kiszakad.(Most nememlítve, hogy azóta már eltelt néhányszáz év, megszünt a lóvasút, az Osztrák -Magyar Monarchia, meg a KGST..)
  Mi a bánatos lóvagina az a „nemzeti politika”, vagy a „nemzetnevelési koncepció”?
  És hogy a faxba kerül ide a multikulturalizmus?
  Ittál? Nem? Akkor gyorsan valamit, mert szétszórtnak tünsz…

 • Almási Alma
  2016 december 18
  12:59 du.

  Mondjuk Hunyadi László tényleg nem tört a királyra, mert ő a király nagybátyját, Cillei Ulrikot kaszabolta le az embereivel. Szerintem a történészeknek kell fölkészülnie a forráskritikára, és az átlagember a történészekre kell, hogy hagyatkozzon. Gondolj bele, nem tanulsz meg vakbelet kivenni, csak mert hallottál orvosi műhibáról! Hogy aztán van-e történész, aki a politikusok segge vége, ezt mindenki döntse el maga, én ezt mondanám.

  Úgy tudom, Mátyás király azért került be a népmesékbe, mint II. József császár a népdalba, ti. a jobbágyokat védte a földesurak túlkapásaitól. Vannak felülről irányított kultuszok, pl Szent István kultusza, és ez állami célokat szolgál. Sokkal szerencsésebb lenne, ha Géza vagy a kalandozó magyarság lenne az „alapító atyja” az országnak, de hát az meg a ballib elit szerint „pogány marhaság”. Nem is csoda, hogy ott tartanak, ahol …

 • falusi
  2016 december 18
  2:45 du.

  Modern korban is lehet olyan, hogy három évesen a családtól elszakítva nevelik a gyerekeket, de az nem a cserkészképzés.

  “nemzeti politika”, vagy a “nemzetnevelési koncepció”?
  Az, ami nincs a bukott ballib pártoknak. Hazafiságra nevelés, állampolgári nevelés más néven.

 • Göllner András

  @ Almási Alma

  „A Kodályt most költöztették ki a várból.”

  Ezt nem mondja komolyan ? És mi lett a Jancsival és a Juliskával ?

 • hazai lámpa
  2016 december 17
  7:12 du.
  Lásd fentebb. Megint nemértem, hogy jött ide 1867, meg a zsidók.
  Teccik neked eza „bukott ballib” dolog. Javallat: nézz utána, hogy tulajdonképpn létezik.é ilyen kifejezés, és ha igen, mit is jelent, hol, miként használják.
  Mégeccer, mer” hátha tulságosan bonyolult voltam előzőleg: Hazafiságra nem lehet „nevelni”. Az vagy kiüt valakiből,- vagy nem,- mint hortobágyon a sziksó. Az állampolgárság a születéssel, vagy tartózkodási engedéllyel szerezhető be, nincs mit tanítgatni rajta. Jogokat, kötelességeket kéne, már az általánosban. Elsősorban a kötelességeket, mert a jogaikat már egészen fiatalon is tudják a teenagerek.
  Olyasmire gondolok, hogy adóbevallás, közösségi aktivitás, törvénytisztelet, következmények mantrázása.
  Gondom leginkább az, hogy szinte minden ember már egészen zsenge korától kezdve tisztában van azzal, hogy mi helyes, és mi helytelen. Viszontdemegám, ha a szülőktől, politikusoktól, tanaraitól, a televízióból azt látja, hogy az boldogul csak, akinek nincsenek erkölcsi fenntartásai, akkor a keresztutaknál a kevésbé rögösebbet fogja választani még akkoris, ha az a tisztesség nevű ösvénynek még csak a közelébe sem kerül.
  Nekem az unokáimat ne Hazaffyasságra, vagy Álompolgárságra neveljék az iskolában, hanem tanítsák meg írni, olvasni, számolni, a fizikai, kémiai törvényszerűségeknek legalább az alapjaira, az irodalomra, hazaira és külföldire egyaránt, arra, hogy az élet nem habostorta, hogy elérni valamit csak őgy lehet, ha megdolgozol érte.
  Ha ennek az ellenkezőét látja a csemete mindenhol, akkor a tanítás már eleve elvesztette a játszmát.
  Tod, abból, hogy ” Hazádnak rendületlenül”, mára annyi maradt, hogy anyádnak bárdolatlanul, apádnak mozdulatlanul.
  És ezen semmiféle kőkeresztény hittanóra sem tud segíteni.
  Amíg a politikában káosz, addíg a fejekben is.

 • Bár ezt nem én írtam, hanem a lámpa, de én is írhattam volna! Bizony, kedves Göllner András, Kodályra nincs szükség, ha egyszer kell a hely Miviktorunknak (ki vagy a mennyekben… izé… a várban…)

 • falusi
  2016 december 19
  11:01 de.

  Ugye nem jobbágysorsot kívánsz a gyerekeknek? Ugyanis a jobbágyok voltak kirekesztve a nemzetből, rájuk más törvények vonatkoztak, mint a nemesekre.

  Azért van a Himnusz, a trikolór a címerrel, az alkotmány, mert az fejezi ki a nemzet egységét, ezeket alapvető ismerni. A bukott ballib pártok (mszp+szdsz) elhanyagolták ezeket, nézd meg, hogy hova kerültek … egyik megszűnt, másik tapéta a parlamentben. Förtelem.