Magyar sors Kárpátalján (4-5): Találkozás a lengyel-szovjet határon az éhínség elől menekülőkkel

2021 február 6 12:35 de.31 hozzászólás

Kulcsár Zoltán: Magyar sors Kárpátalján

Tartalom: 

Megjegyzés: korábbi fejeztek a linkre kattintva olvashatók

 1. Boldog békeidők Ugocsa vármegyében
 2. A Nagy háborúban és az összeomlás után
 3.  Kisebbségben a Csehszlovák Köztársaságban 

Édesanyám öccse, Kakuk Imre, az 1920-as évek végén elvégezte a nagyszőlősi fémipari szakiskolát. Mivel az 1930-as évek elejére Európába is eljutott a gazdasági válság, nem tudott munkát találni. Ebben az időben találkozott Farkas Miklós sógorával, akinek szintén nehezebb volt akkoriban a megélhetés, és rábeszélte Imrét, hogy menjenek a Vereckei-hágón keresztül Lengyelországba, majd onnét a Szovjetunióba, ahol fognak munkát találni. Még egy nagyszőlősi barátjuk is csatlakozott hozzájuk, és különösebb gond nélkül eljutottak a határon keresztül Lengyelországba.

Mivel a nagybátyám jól beszélt csehül és ruszinul, nem volt probléma az út alatt Lengyelországon keresztül, és sikeresen megérkeztek a Zbrucs folyóhoz, amely akkoriban a határ volt a Szovjetunió és Lengyelország között. Mikor odaértek a folyóhoz, megfelelő helyet kerestek az átkelésre, illetve olyan embert, aki hajlandó lett volna átvinni őket egy csónakkal a folyón. Ahogy járkáltak a parton, egy csoport emberrel találkoztak, akik természetellenesen soványak voltak, és elmondásuk szerint – csodával határos módon – egy csónakkal sikerült megszökniük a szovjet határőröktől.

Az emberek nagyon kimerültek a rendkívül fárasztó és életveszélyes út során. Az idősebbik megkérdezte, hogy mit akarnak itt, hova mennek. A nagybácsim válaszolt, hiszen jól értette a kérdéseket. Elmondta tehát, hogy Csehszlovákiából jöttek és az Szovjetunióba akarnak menni, mert munkanélküliek lettek, és hallották, hogy a Szovjetunióban van munka, illetve az emberek jól élnek. Erre az ember körbenézett és egy fára mutatva azt mondta, hogy inkább akasszák fel magukat, minthogy elmenjenek a Szovjetunióba. „Éppen most jöttünk onnét, ahol tombol az éhínség. Ennivaló nincs, az emberek mindent megesznek, ami ehető a mezőkön és az erdőkben, a városok tele vannak emberekkel, akik már összeestek a járdákon.

A mesterségesen előidézett ukrajnai éhínség (a holodomor) több millió áldozatot követelt

Munkát azt fognak kapni, de csak a szibériai lágerekben, ahova azonnal el fogják vinni magukat, mint kapitalista kémeket, és ahonnan élve nincs visszatérés!” – Megdöbbenve hallgatták és nagyon lehangolódtak a keserű beszéd miatt, de látva a kimerült embereket, érezték, hogy igazat mondanak. Az összes ennivalót – ami náluk volt – odaadták az elcsigázott, éhes embereknek, akik megköszönve azt, azonnal nekiestek és rövid időn belül el is fogyasztották mindet. Ezután elbúcsúztak egymástól, megköszönték az értékes információkat és visszatértek otthonaikba.

Útban a vágyott kommunista álom felé (a fotó illusztráció)

Öt hónap a Podkárpátszka Rusz és Kárpátszka Ukrajna autonómiában

Két évtizeddel az államalakulás után, 1938 elején már látszott, hogy a megoldatlan német, szlovák, magyar, ruszin nemzetiségi kérdés miatt az összetákolt Csehszlovákia megrendült. A német nyomásra 1938 októberében Csehszlovákia föderatív állammá alakult és Kárpátalja is autonómiát kapott Podkárpátszka Rusz néven. A külügy, belügy és pénzügy a federáció közös ügye maradt. A ruszin pártok ajánlására Bródy Andrást nevezték ki miniszterelnöknek, akit azonban két hét elteltével leváltottak és le is tartóztatták, mert népszavazást követelt, hogy Kárpátalja népe maga dönthessen állami hovatartozásáról. (Bródyt a szovjetek 1945-ben letartóztatták, egy koncepciós kirakatperben halálra ítélték és 1946-ban kivégezték.) Utódja Avgusztin Ivanovics Volosin, csehül Augustin Vološin, magyaros névváltozatban Volosin Ágost, ruszin nemzetiségű görög katolikus kanonok lett, aki kisebbségi ukrán mozgalom nevében vette át a hatalmat. Érthetetlen, hogy miért állt olyan nagyon az ukrán befolyás alatt. Ez azért is érdekes, mert magyar volt az édesanyja, Zombory Emma, az unokaöccse pedig Nagylucskay (Volosin) Sándor volt, aki a magyar honvédség vezérkarában ezredesként szolgált.

Bródy András a Podkárpátszka Rusz első miniszterelnöke, akit a csehek két hét után letartóztattak a magyarokkal való kollaboráció vádjával

Volosin Podkárpátszka Rusz nevét Kárpátszka Ukrajnára változtatta, betiltotta a magyar és orosz nyelvű lapokat, hivatalos nyelvnek az ukránt nyilvánította, feloszlatta a magyar és ruszin pártokat. Volosin az ukrán nacionalistákkal megkezdte bevezetni a terrort, a legfőbb támasza a Szics-gárda volt, ami többségében Lengyelországból beszivárgott ukrán nacionalistákból állt. Már november végén a Rahó melletti Dumen havason internáló tábort állítatott fel, ahova Nagyszőlősről is magyar és ruszin értelmiségieket is vittek el. Idősebb ismerőseim még látták, hogy masíroztak Szics-gárdisták Nagyszőlős főutcáján barna uniformisban és énekelték, hogy Kárpátalját nem adják se magyaroknak, se lengyeleknek és kiabálták, hogy a magyarok menjenek Ázsiába, a zsidók Palesztinába, az oroszok Muszkaföldre.

1939 januárjában Nagyszőlősön a galíciai Szics-gárdisták egy nagy tüntetést szerveztek és elindultak a főutcán a 65. számú épülethez, ahol a lengyel konzulátus működött. Nagy ordítást rendeztek, és az ablak üvegeit is betörték, ami felháborodást váltott ki a lengyelek részéről, és emiatt kellemetlenségei voltak Volosin kormányának. Nem nehéz feltételezni, hogy ha hatalmon maradnak, a magyarok és ruszinok helyzete romlott volna. Mivel Nagyszőlősön a ruszinok és a magyarok jó viszonyban voltak és a lakosság többsége nem támogatta Volosin kormányát, a családunk nem érzett semmi atrocitást és megkülönböztetést.

Következő rész: Egy komikus tragikus sorsa

31 hozzászólás

 • Parács Péter

  Ukránok a mai napig megemlékeznek a 32/33-as éhínségre. (Holodomor) Itt, Magyarországon is az ukrán nemzetiségi önkormányzatok útján. Erről könyv is megjelent magyar fordításban a Magyarországi Ukrán Országos Önkormányzat jóvoltából. Nagyon szörnyű történetre világít rá ez a könyv.
  -Az viszont tény, hogy a Szovjetunió ugyebár több államból állt és ezen államok úgymond csatlakoztak Moszkvához, a moszkvai kommunizmushoz. Oroszország köztudottan saját államot képzelt el, globalizálva a tagországokat. ( CCCP )
  *Nos, ha Moszkva-főnök megszorul nyilvánvaló, de fölöttébb elítélendő reakció, hogy saját fenntartása érdekében sanyargatja, svarcolja az őt körülvevő tagállamokat.
  *Nálunk, Magyarországon valami hasonló történt Rákosi Matyi idején a „padlássöprések” stb. motivációival. -Azaz, nem haza, hanem a hatalom volt szarban és a szerencsétlen polgárok szívták azt a bizonyos nem kubai szivart.

  P.P&P.

 • Tishtelt szerző! Nagyon érdekes és hiteles ez a sorozat a magyarság sorsáról. A probléma az, hogy nagyon hasonló sorsokról számolhatnak be az itt élő szlovákok, ruszinok, lengyelek, románok stb. Sőt, még az ukránok is. Ez is mutatja: a nemzetállam képtelen megoldani az együttélés gondjait, sőt az időről-időre fegyveres összecsapásba torkolló összetűzések az egész térséget folyamatos szegénységre ítélik. A nemzetkötiség eszméjét sajnos a proetárdiktatúra erőszakos módszerei lejárfatták. De nincs más út, mint megtanulni együtt élni – különben könnyen kirúghatjuk magunk alól a Földet.
  Egy történet a kilencvenes évek elejéről. A párommal a Felvidéken nyaraltunk -imádom azt a tájat. A párom évtizedig dolgozott a korábbi Csehszlovákiában a Felvidéken, így nagyon jól beszélt szlovákul – a liptószentmiklósi (Liptovska Mikulas-i) szállodában is szlovákul rendelt. Szlovákiában akkor a vadnacionalista Merciar volt hatalmon. A pincérfiú megszólalt: Kérem, beszéljenek magyarul: én ugyan szlovák vagyok, de meg kell tanulnom magyarul. Ez itt nem élet: Magyarországon van a jövő!
  Életemben nem voltam olyan büszke magyarságomra, mint akkor, ott.

 • A 60-as években Lengyelországban nyaraltunk két hetet. Nem tudtunk lengyelül, de érdekes módon megértettük egymást. Egy tátrai kiránduláson a vezető nevetve mutatta tárt karokkal, hogy a cseheknek nincs helyük az országaink között, mert egy szlovákiainak az egyik keze Lengyelországba lóg, másik keze pedig Magyarországba…

  Ez a cikksorozat (pontosabban a TÖRTÉNELEM)tökéletes pontossággal mutatja, micsoda baromság volt Magyarország függetlenségi harcát a Habsburgok ellen nemzeti alapra helyezni.

 • Almási Alma
  2021 február 6
  9:07 de.

  Álmaink Almája

  ettől én mindig viszketegséget kapok: „nemzeti alapok” ez valami fából vaskarika, vagy akármi! szuverén országok igen és azokon belül a nemzetek részei mint azt ügyesen mondtad, hogy „belelóg a kezük” ha … és ugyanez a szuverén országsági lét lehetővé teszi a rasszizmust, a xenofóbiát, a „szomszéd legelője” mindig zöldebb azaz vegyük má’ el tőle… és az usa ban a „KAREN”-ség jelensége (bár vannak hímnemű „karenek” is de most nem jut eszembe a megfelelő szó erre)

  és emezen problémákat szokják (SIC) a szőnyeg alá seperni és együtt élni vele rettenetesen kies Kanadánk ban már megint előkerült egy közel évszázados rasszista múlt emléke ami miatt ma már (majdnem minden érintett már halott)
  csak egy nyilvános bocsánatkérést kérnek bár lehet több millió Cdn$ kártérítést is követelni

  hogy ki és mikor kitől mitől akar függetlenné válni ahelyett, hogy együttélve csinálna népjólétet arra az egész mai gömbölyű világ egésze az eklatáns példa..,

  a karenek puszta léte (az ő mindenféle színű és szagú változatában) nem egészséges, hogy ne mondjak mást!

  a Levante, a Maghreb kirívó példák erre de, hogy még zamatosabb legyen nem odavalósiak ugatnak bele a legnagyobb hangerővel és haderővel!

 • Parács Péter

  A cikkhez kapcsolódóan már a múltkor sem nagyon értettem Kárpátalja vonatkozásában a Csehszlovák területi motivációt. Magyar szemszögből nézve kvázi Felvidékről (mára Szlovákia), Kárpátaljáról (mára Ukrajna), Erdély (mára Románia) stb. a tényállás. Mindazok mellett, hogy ezen területek a történelmi Magyarország részei. Azaz, Csehszlovákia is csak azon bizonyos trianon által jöhet képbe Kárpátalja vonatkozásában. Akkor most miként vetődik fel a Csehszlovákiában élő Magyarok sorsa Kárpátalján???!!! Cshszlovákia tekintetében Kárpátalja egy kvázi és nonszensz „csatolmány”, mint a hogy a mostani Ukrajna is kakukk-tojás Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős stb. tekintetében.
  PPP

 • Az igazi europai hoditas modszerenek az eredmenuet bizonyitja a cikk adatai!

  De vajon miert keptelenek, inkabb nem hajlandok elismerni hogy minden emberi-leny egyenloen teremetetett, s mim a feneert nem elhetne a sajat modjan, remenyei, ohajai szerint ahogyan remelne?????

  Hat valoban, mia fene kulombseget jelenthet az hogy valaki honnan szarmazott, milyen nyelvet beszel, stb.stb.????

  Hiszen alapjaban minden ember a sajat eletet remeli elni, s ha a masok hoditasainak, megalazasainak, kihasznalasanak celjat felre-teszi ,semmi mas ellenezhetot nem talal ugy sem!

  Az allati-lenyek kepesebbek bekeben elni, nem pusztitjak sajat fajaikat mint a ‘homo- sapien’-ek!

  U.I.
  Sztalin kollektivizalasa a CCCP mezogazdasagnak, 9-10 millio Uktan eh-halalat okozta.

  Magyarorszagon ugyan az a mezogazdasagi modszer az elelmiszer-jegyrendszert es 400,000 elelmiszer-termelok elleni bunteto eljarast eredemnyezett.

  U.U.I.
  Letartozattak es halalra itelve meggyilkoltak ,csupan mert a lakossag-lehetoseget remelte hatarozni, nem onmaga.
  S vannak akaik azt az eletmododt ohajtjak ma!

 • Orsós Elemér

  talalom
  2021 február 6
  5:20 de.

  „Tishtelt szerző! Nagyon érdekes és hiteles ez a sorozat a magyarság sorsáról. A probléma az, hogy nagyon hasonló sorsokról számolhatnak be az itt élő szlovákok, ruszinok, lengyelek, románok stb. Sőt, még az ukránok is.”

  Kedves Margitka, ezt a téves Magyarországra vonatkozó etnikai és kisebbségi toleranciát elmarasztaló szentenciát nagy tisztelettel teljes mértékben visszautasítom, mert hál’ Istennek az ellenkezője az igaz, viszont a gúnyhatáron kívülre rekesztett magyarokra vonatkozóan sajnos el kell fogadnom még a legkisebb természetes elfogultságom figyelmen kívül hagyásával is! Ha viszont rosszul értelmeztem a fenti idézetet, akkor helyreigazítás esetén természetesen szives elnézést kérek!

 • PARACS PETER.

  Ukrajna mint Oroszzorszag „kenyer-kosara” volt ismerve miota Katherine hadai meghoditottak.

  Az ehinsget Sztalin kenyszeritett agrar-kollektivizalasa okozta.
  Nem veltlenul, sem idojaras altal, hanem politikai celokbol.
  Aki a „kenterkosarat” korlatlanul uralja, uralja az egesz orosz-birodalmat (CCCP-t).

  Beturol-beture kovette azt Rakosi-Nagy is, ami igen hamar magyarorszagon az elelmiszere jegyrendszeret okozta 1951-52-ben, de annak okaiert a mezogazdasagi termeloket vadolta a totalitarian allamhatalom.

  U.I.
  A Cubai munka-ugyi-minisziter jelentese, hogy Cuba 124 categoriakban engedelyezik a „magan”, de csak az „on-alkalmazo” termelo-lehetoseget.

  Miutan az ev-kezdetevel a Cubai Peso-t devalue-oltak.

  Ahol ma meg a cukor is jegyre kaphato.
  De Castro szocialista uralma elott Cuba evente 9-10 millio tonna cukrot termelt.

  Ugy mukodott es mukodik vilahszerte a dicso Marxista elvek alapjan levo tarsdalaom es kozgazdasag.
  Persze mind az a US es a kapitalista „kizsakmanyolas” okozza, azonnal amint a szabad termeles megszunik!

 • A szerzo nagyon oszinten beszamol, s cikke lehtne nevezheto Az Emberi Sors Karpataljan.

  Mert oszinten mutatja mind az ottan elok let-kuzdelmeit minden nemzetisegi, szarmazasi, vallas mentesen letkizdelmeiken mind a kornyekbeli hodito hatalmal erei elleneben.

  Az igazi emberi let-kuzdelemeiket mutatja a terulet-hodito hatalmak versenyzesei elleneben.

 • Valosag, igazi tagadhatatlan megtorteentek mind.

  De vonhatnank-le egy parhuzamosagu peldat ebbol?

  Mind a szegeny Lengyelek, Magyarok, Oroszok, Rutenok, Szlovakok, stb.stb. ottan eltek ezereve, s lehetetlenseg volt szamukra bekesen ,szabadon a sajat remenyeik es ohajaiok alapjan elni.
  Amikor biztosra vehetik az olvasok, hogy MIND ugyab azt ohajtottak mint emberilenyek.

  S vajon miert nem ?

  Vehetnenk Swajcot peldaakent, ahol evszazadok ota tobb kulombozo szarmazasu, nemzetisegu, vallasu nepek peldakent eltek es elnek ma is bekesen, boldogan, sot peldamutatoan minden problemak nelkul.

  Sem az EU-nak, sem a NATO-nak nem tagjai es sokkal boldogabban, sikeresebben elnek bekeben mar legalabb 4 evszazada, amig mas europai nemzetisegek keptelenek.

  Vajon mit vbelene az olvaso, mi lehtne annak oka ?????

 • Orsós Elemér

  Bendeguz79
  2021 február 6
  5:03 du.

  Nagyon egyetértek Veled, DE had kérdezzem meg: a magyarok trianoni arcátlan pofánveréséről miért nem lehet ilyen hasonlóan igaz megállapításokat konstatálni????

 • Bendeguz79:
  „Beturol-beture kovette azt Rakosi-Nagy is, ami igen hamar magyarorszagon az elelmiszere jegyrendszeret okozta 1951-52-ben, de annak okaiert a mezogazdasagi termeloket vadolta a totalitarian allamhatalom.”

  Annyi biztos, hogy Magyarországon a II. világháború alatt bevezetett élelmiszerjegy-rendszert 1949 szeptember 1-ével törölték el, majd 1951. január 1-től ismét bevezették, majd pár hónap után, 1951. december 2-ával végleg megszüntették. Hogy ez utóbbi 11 hónapra történő
  bevezetésének mi volt az oka, nem tudom; talán érdekes lenne, ha valaki, aki nálam sokkal jóbban ismeri az 1950-es közellátási problémákat, írna róla.

  Annyit azért megjegyeznék, hogy a Nagy Brittaniában 1940. január 8-ától bevezetett élelmiszer-jegyrendszert csak 1954. december végével szüntették be.

 • Parázs
  szaki!
  6.5.09

  Maga nagyon téved az utolsó bekezdesében is,tudniillik 1945-től a maguk Horthyja véres csatlósháborúja és nyilas attakja utáni 3,majd 5-10 évben:
  – El kellett takarítani, a városok romjait és roncsait.
  – Fel kellett építeni, a megmaradt hidakat,gyárakat,az ipart,
  – A nagybirtokokat föl kellett osztani,mert erre ŐSI igény volt
  – A gépesítés következtében városba feláramlás hatására
  . földuzzadt munkásosztályt(városi lakosságot) élelmiszerrel
  . kellett ellátni.
  – A gazdaság a nyugati embargó és hidegháború dacára beindult.
  – Ez mind és stb.stb. mind megtörtént. És ez a lényeg.

  Tanulj Tinó ökör lesz belőled !!!!!

 • hexadodekaéder

  P 5:09-9:38
  Péter & Pál

  Én mög assszondom néköd komám, amit Ady Endre mondana ma is:
  Az ilyenek menjenek csak vissza PPP-Ázsiába:

  https://mek.oszk.hu/05500/05551/html/adypr.0183.html

  Mert édös egykomám Latorca partján a nóta más, hát hagyd a PPP-ába eztöt itten!

  Ebbe a >kocsmafilozófiába< már egy jópárszor bétörött a magyarság bicsakja !!! Jajjjj, de nagyon ám. 🙁
  És még jó hogy mögmaradtunk,ködvös 1 ecsém ! 🙂

  Zola Gorgon

 • hexadodekaéder

  segédanyag: PPP számára

  Ha nem sikerült”ez a linkelésed”, akkor: Googlechrom—>Ady Endre összes prózai művei—>183. Menjünk vissza Ázsiába

  (Maximum 2 perc alatt előhívható a Kárpátok igazsága 1902-ből.)

 • hexadodekaéder

  Bendegúz79

  Maga egy quantanamói kubai, vagy csak sima floridai.

  Állandóan szegény Kubával hozakodik elő, amelyet 1960. óta sújt az USA által Délamerikára diktált gazdasági embargó, ahol mégis példás egészségügyi ellátás és oktatás illeti meg a lakosság minden tagját.

  Tudom, ez maguknál floridában már folklor számba megy, ahol még ma is a Batista-hű disszidensek és a Disznó-öbölben szarrá vert veteránok diktálják a rumba ritmusát… Maga jól ropja, az
  egyszer biztos. 😀

  De minek. Egy népnek joga van a saját gazdaságát és önmagát irányítani, ami nem könnyű egy csak cukorra és dohányra épített, épp maguk által rájuk kényszerített monokultúrás gazdaság mellett. Ugyanezt teszik maguk a banán és rum-köztársaságokkal is stb… Diktálnak, mint minden „erősebb kutya” – ha ismeri a magayr közmondást…

  Adios !

 • Parács Péter
  2021 február 6
  5:09 de.

  írásod egy merő seggség! ne fertőzz ferdítésekkel

 • Bendeguz79
  2021 február 6
  11:58 de.

  Igazából nem a kollektivizálás okozta az éhínséget, hanem annak a megvalósítási módja, vagyis a sztálini típusú gazdaságirányítás, hogy nem lehetett eltérni a tervszámoktól (központi tervutasítás).

  Egy klasszikus Hofi-kabaréban megírták ennek a módját (olyanok, akik belülről látták a Rákosi-rendszert, ami a szovjet példa utánzása volt):
  Lemegy a párttitkár a tsz-be, és megkérdezi a parasztot:
  – Mennyit fial a disznó?
  – 6-ot.
  Durr, kap egy nagy pofont.
  – Mennyit fial a disznó?
  – 13-at.

  Nem pontos az idézet, de vissza lehet keresni videón. Hiába jöttek a jelzések az 1930-as években, hogy tízévente súlyos aszály várható Ukrajnában, azt a központban tervezők, az íróasztal mellett ülők nem hitték el. Még lehet, hogy azt is ráfogták, hogy szabotál az, aki ilyen híreket terjeszt. Mikor bekövetkezett az aszályból eredő élelmiszerhiány, akkor már hiába kapkodtak fűhöz-fához.

 • Orsós Elemér
  2021 február 6
  12:02 du.

  Szerintem a fő kérdés az, hogy MIÉRT fogyott a magyar Kárpátalján (az ezeréves országban), és MIÉRT került kisebbségbe (a saját hazájában)?

  A nemzet történelme is olyan, mint a családé, vannak jobb és kevésbé jó időszakok. Ahogy Mikszáth regényében mondja a 102 éves késmárki cigányasszony a Görgey nagyapjának: – A családfa csakolyan ép, mint ezelőtt, csak most téli álmot alszik.:)

  Az indiánok 400 éves észak-amerikai pusztulás is azt mondják, hogy él a nemzetségük, csak most éppen téli időszakban van.
  Ez nagyon európai, nagyon modern felfogás (alig 200 éves:), amelyik állandóan nemzethalált vizionál. A felvilágosodás vagy a romantika korából származik, és Magyarországon a reformkori nemesség körében honosodott ez meg. Sajnos, a sokat idézett Vörösmarty ennek tipikus példája. Igazából ez határozza meg mai napig a közgondolkodást nálunk, annak minden jó és rossz hozadékával együtt. Ez Mohácstól, a nemzeti tragédiától indítja az ország modernkori történelmét. Aki merészelné a Szózatot vagy a Himnuszt megváltoztatni, annak először a nemzeti konzervatívok követelnék a fejét! …

  Ez a középkorban nagyon nem így volt, teljesen más volt a középkori ember gondolkodásmódja, mentalitása. A vallásos gondolkodás határozta meg a középkori ember világképét. A középkori vallásos világképről mi csak a rosszat tudjuk, pl. pokol kiszínezése, túlvilági büntetésekkel fenyegetés. De ma már azt is tudni vélik, hogy ez a világkép nagyban védett pl. a depresszió ellen is. Manapság Európában és Észak-Amerikában van a legtöbb depressziós! A világ más részein, ha van is ennyi depressziós, de teljesen más a betegségtudatuk, vagy ahogyan feldolgozzák a betegséget (ti. együtt élnek vele, nem akarják „elmulasztani”).

 • hexadodekaéder
  2021 február 11
  3:11 de.

  Tágabb értelemben, ha mindenki visszamenne Ázsiába, aki onnan jött, akkor Európában csak a Neander-völgyi emberek maradnának. Ha nem haltak volna ki.

  Az Ady-idézet meg a többi hasonló nem arra vonatkozik, amire fölhasználják azok, akik csak ürügyet keresnek a nemzeti-konzervatív eszme lejáratására. Ady azokról írta ezt, akik a magyar történelmi kudarcokat nem bírják földolgozni. És ezt azzal a gondolattal kompenzálják, hogy mi lett volna ha …? Ha Szent István nem a németekhez csatlakozik, hanem Bizánchoz? Vagy éppen valami keleti kipcsak királysághoz?

 • HAZAI LAMPA;

  Vajk verenek nem volt lehetosege valogatni hogy kinek legyen meghodolva, hiszen nem ohajtott volna ugy jarni mint el-harossai a 955-beli Ausburgh meletti kudarcaik utan!!!!

  Nem lett volna „szent” hanem csak felakasztott halott !

  Kerem olvasson nemi tortenelmi adatokat mielott allitasait teszi.

 • Orsós Elemér

  hazai lámpa
  2021 február 11
  9:28 de.

  Kedves Hazai Lámpa, az már rég bebizonyosodott hogy, nem a németekhez való csatlakozás volt a lényeg, ők csak az erőszakkal áttérítő pápaság (ál)keresztes lekötelezettjei voltak, sem a pogányságból való kivetkőztetés, mert az erőfölényével visszaélő római pápaság miatt is hanyatló hatalmú bizánci katolikus egyházba való betérés már a 900-as évek közepétől elkezdődött és 1000-re már nagyjából be is fejeződött,legalábbis az uralkodói körökben, tehát amit Szent Istvánnak pogány üldözésnek és hittérítésnek állítanak(szerintem inkább hazudnak) az valójában a gátlástalanabb, hivalkodóbb, kapzsibb, erkölcstelenebb és erőszakosabb pápaság zsarolásának és az árpádháziak öröklési rendjének seggberugásának segítségével sikeredett, mert igazándiból a bizánci katolikusnak megkeresztelt(bizony!) és a híresztelések ellenére messze nem pogány Koppány lett volna a törvényes király, ha a pápa és a németek a számításból római katolikusnak keresztelt Vajkot a rokonai és a jogos trónkövetelő Koppány ellenében győzelemre nem segítették volna!
  (Hál’ Istennek egyre nagyobb számban kerülnek nyílvánosságra a szándékos történelem hamisítások!)

 • Rodeio

  te vagy egy nagy seggseg – egyfolytaban azt hazudozod a vilagnak, hogy a cubai barbar gyilkosok puszta anuaí szeretetbol lotei, kinopztak halalra tomegeket.

  Nincs neked logikus egy csepp sem, fiacskam – nagyon magas mi, mint tournament az ABC, hogy ha az USA nem vesti meg a kubai szemetet, ettol kubaban meg éheznek, akkor nem az USA keszulekeben van a hiba.

  Kubában miért nem tudnak semmit se gyártani? Na vajon miért?
  Mert nem értenek semmihez, vagy lusták

  Syelhamos piszkos csavargók leptek a Batista

 • Ok, én is úgy jártam a haszontalan Ipad-ommal mint a Bendegúz

  Ez is nagy ocskasag

  Hiába kapcsolom magyarra visszatér egyedül english-re, vagy éppen portugues-re, vagy a fene tudja mire.

  Hagyjuk, inkább nem írok – úgyse éri meg.
  Ekkora lelki beteg társaság ellen nem éri meg szembepisalni.

 • hexadodekaéder

  Hazai
  Lámpa
  09:28

  Már megbocsá’, de az Ady idézet úgy kezdődik, és úgy is fejeződik be, hogy „SZERETETT ÚRI VÉREIM!”, azaz éppen legkonzervatívabb, vagy annak álarcában szereplő hamis prófétákról azokról, akiknek nem számít társadalmi béke, közjó, vagy mindenki boldogulása. Nem! Csak a saját birtokaik meg-és visszaszerzése, melyekért hajlandóak újra rommá lövetni a fővárost, de akár ezt az egész országot is… Holott tegyük hozzá, éppen az unió nyújthatja nekünk is azt a perspektívát, ahol minden népnek joga van az életre és a felvirágzásra…

  Lámpuska! Ezek az emberek egy csöppet sem aggódnak a jövőnk miatt, de nem is hajlanak líraiságra, amikor a múltunkról van szó. Ők a láthatólag agresszív, úgynevezett nemzeti konzervatív kalandorok. Hisz mindenki láthatja azt, mivé lett ez az ország ezek keze alatt ’19 és ’45 között.
  Ők ugyanazok az úgymond nemzetmentő kalandorok – egyelőre még csak szavakban – akikről anno, már 120 éve Ady Endre írta azt az ominózus, Menjünk vissza Ázsiába című publicisztikáját, akiket nem kell lejáratni, lejáratják azok magukat is…
  .

  „A múltbanéző csupa sebet lát
  S a nép hordta a terheket.”

 • Gabriel
  2021 február 11
  8:50 du.

  én erről sem írtam! az hexa kedves blogtársam tette a grizinek címezve…

  milyen élő tapasztalataid vannak Cuba ból és miért pont engem piszkálsz, mit ittál, a candongán is nehéz ilyet találni

 • Gabriel
  2021 február 11
  8:50 du.

  mindez a házi készítésű caporroto-d hatása… hullott gyümölcsöt sepergetsz és hogyan párolod? van kuktád? ezt is ki tudják kezelni Cuba ban, ráadásul ingyen, evezz át, talán még nem késő?

 • Orsós Elemér 6:06

  „…egyre nagyobb számban kerülnek nyilvánosságra történelem hamisítások…” írod.

  A történelem hamisítása (csinálása) akkoriban odáig ment, hogy nemcsak az általad említettek, de a megnevezett körök által még a naptár, az idő súlyos hamisítása is napirenden volt, melyet itt és most túl sok időbe telne ismertetni.

  Minden estre, azért finoman szólva is furcsa az, hogy a ROMÁN stílus kezdete a RÓMAI Birodalom bukását követő jó 6-700 évre tehető időszakban kezd virágzani ÚGY, hogy létrehozói és megalkotói ezek szerint nem is érintkezhettek az ókori RÓMÁVAL. És MÉGIS, az építészetében szinte egy az egyben a római építészet megoldásait másolták, illetve követték úgy architektúrájában, mint ornamentikájában is.

  Egyedül Nagy Károly aacheni „dómja”, valójában kápolnája előzi meg a ROMANIZÁLT stílust már a 9.században, ami 2-300 év időelőny, de minek? És az azon túli évszázadok alatt hogyhogy nem is építkeztek? Még Nagy Károly sem. Aachenen kívül egy falut, de még egy kunyhót sem hagyott maga után…

  Ugyanakkor köztudott az is, hogy a magyar építészettörténetben meghatározó szerepe van a ROMÁN stílusnak, mely épületek szerkezetében eredeti – felhasznált – RóMAI köveket találtak.
  Vajh lehetett e ekkora időbeli távolság RÓMA és a honfoglaló magyarság között ?

  Irodalom:
  – A nagy naptárhamisítás,
  – Kitalált középkor,
  – Magyarok a kitalált középkorban.

  Mi lehetett ezzel a hamisítók célja? Nem más, mint olyan fiktív események és korszakok beépítése a történelembe, amelyek vagy ott se voltak, vagy nem úgy voltak, ahogyan azt ők a kódexeikben interpretálták.

  Üdv’

 • Ugyanakkor/ viszont

  Az aacheni dómban olyan megoldások (pl. bizonyos boltozatok és egy csigalépcső is) vannak, amelyeket csak 1100-1200. körül találtak fel sőt Nagy Károly néhány maradék ötvös emlékét is időben későbbre, az igazi ROMÁN stílusra datálnak, úgy a gigászi mellkeresztjét, mint az ún.Taszilo kelyhet.
  Nem véletlen, ez az eset is pont a mi Szent Koronánk öregbítésére hasonlít. Az „elkövetők” ugyanazok.

  Üdv’

 • GABRIEL;

  Minden tarsadalom lehetosege a termeszetes korulmenyeiken fugg.
  Cuba, egy sziget orszag, semmi lehetosege barmi-ipar kifejlesztesre csupan a termesztes lehetosgeik a cukor-nad, dohany, stb. termelese, cukor keszitese es a tiurizmus.

  Az volt a Carrabian lehetosege a kezdettol, s azt kivalloan kifejlesztettek.
  S Cuba evente 9-10 millio tonna cukrot keszitett, amig a Szovietek-tarsdalmi es gazdasagi midszeret adoptaltak.

  Azota meg a cukor is, es minden mas elelmiszer, bab, rizs, olaj, faszen, gyufa, stb. csak korlatozott mennyisegben jegyre kaphato.

  P.S.
  Ket napja a US Navy helocopter 3 Cubai menekultet mentett meg egy lakatlan kis szigetrol, ahol 33 napot coconut-on eltek.

 • Orsós Elemér

  Vögelein
  2021 február 12
  10:23 de.

  El tudnám képzelni mundjuk azoknak a most sötétben tapogatozó és feltételezésekkel találgató becsületes történészeknek a megrökönyödését, akik hirtelen szabad bejárást és korlátlan kutatási szabadságot kaphatnának a titkos vatikáni levéltárakba, mert azok eszmei értéke szerintem túlhaladná az ott dézsmaként felhalmozott műtárgyakét!