A nemzetről és az államról

2021 május 16 12:07 du.44 hozzászólás

Van a magyarországi politikai életben egy érzékeny kérdés, ami nem a hagyományos jobb-baloldali törésvonal mentén osztja meg a társadalmat. Ez a „nemzeti” kérdés, ami a politikai gyakorlatban a Magyarország jelenlegi állami határain kívül élők szavazati jogáról szól. A „nemzeti” jelző idézőjeles említése jogos, hiszen valójában nem nemzeti ügyről van szó. Hanem állami ügyről. Mi a kettő között a különbség?

A nemzet szakrális fogalom, olyan csoportot jelöl, amelyet a közös történelem-anyanyelv köt össze. Bár a közös történelem gyakran csak fikció, amit későbbi korok politikai érdekei szerint kötünk a nemzethez. Ismert példa Szibinyáni Jank esete, akinek fia, Mátyás úgy lett az egyik legnagyobb magyar király, hogy nem is bírta a pórnép nyelvét – a korabeli Európában a latin volt az írástudók, az uralkodó osztály nyelve. Pontosabban: az írástudás nem volt kötelező feltétele az uralkodásnak – korabeli krónikák szerint Mátyást az is kiemelte az uralkodók sorából, hogy nem volt teljesen analfabéta. Bár természetesen a krónikák körmölését ráhagyta az íródeákokra. De az írástudók megbecsült tagjai voltak udvarának, jelezve, hogy az uralkodó érti-érzi a kor parancsát. Tudta: nemcsak a bajvívók példája lelkesíti a sereget, hanem az a titokzatos fluidum, amit összetartozásnak is hívunk, és amit erősít a közös múlt, a hasonló életkörülmények ereje. Ennek a felismerésnek lett páratlan példája a Corvinák sorozata, amelyből későbbi korok seregei erőt, lelkesedést meríthettek.

Mátyás korában nem létezett a nemzetfogalom. Igencsak meglepődne, ha felébredve azt tapasztalná, hogy magyar királynak tartjuk. Hiszen a Szibinyáni délvidéki eredetet sejtet. Születési előneve, a Hunyadi erdélyi eredetre utal, apja, János erdélyi vajda volt. Míg később sokféle néven emlegették Európában: Matthias Rex-nek, Corvin Mátyásnak stb.

Az elő-és családnevek, + a ragadványnevek ilyen sokfélesége jelzi, nem volt egységes állami anyakönyv még Európa területén sem, Sőt, ha a számon tartott uralkodók eredetének jelzése is ilyen változékony, akkor hogy tarthatja a pórnép bármely tagja magát „törzsökös” magyarnak, lengyelnek, szerbnek stb.? Bár ez még önmagában nem is lenne baj – a családi-nemzeti hagyományok ápolása sok-sok pozitív erőt is ad a ma élőnek.

A baj akkor kezdődik, amikor valaki/valamely nemzet úgy gondolja: pusztán származása, eredete okán előjogai vannak más nemzetek fiaival szemben.

Mátyás korában államok se léteztek a mai értelemben véve. A gyakran mozgó határok egy-egy uralkodó fennhatóságának területét jelezték. Bár minden jelentős uralkodó – így Mátyás is igyekezett a központi hatalmát erősíteni, immár jellegzetes állami eszközökkel: pl. a királyi adószedés erősítésével a helyi urakkal szemben. (Ez tette lehetővé, hogy erős királyi sereget tartson fenn birodalma védelme, sőt kiterjesztése érdekében.)

Ekkor már világosan látszik: a nemzet és az állam határai nem esnek egybe, sőt gyökeresen eltér a kétfajta szerveződés logikája, funkciója. Erre a XVIII.-XIX. század fordulóján láthatunk szemléletes példákat, pl. a francia uralkodók területét egységes Franciaországgá tévő Napóleon esetében. A közép-európai térségben a Habsburg uralkodóknak voltak hasonló ambícióik – pl. II. Józsefnek. Mindkét uralkodó egységesíteni igyekezett birodalmát, pl. az egységes nyelv általánossá tételével. Ami mifelénk erős ellenállásba ütközött, tekintve a soknyelvű birodalom alapvetően eltérő nyelvhasználatát. (Míg a gallok, déliek viszonylag gond nélkül elsajátították a latin gyökerű franciát, addig a szláv gyökerű szerbet, tótot nehezebb volt felcserélni a németre-osztrákra. Nem is beszélve a finn-ugor magyarról.)

Az uralkodók tehát állami eszközökkel igyekeztek biztosítani fennhatóságukat különböző nemzetek fölött.

Így van ez ma is – bár a személyes uralkodókat sok helyen felváltották a különböző nézeteket képviselő kormányok.

E logikán haladva beláthatjuk: teljes képtelenség állami eszközöket adni az azonos nemzetiségű, ám különböző államokban élők számára. Nevezetesen szavazati jogot. Vagyis döntési kompetenciát adni annak, aki más államban élvén döntheti el, mi legyen a sorsa a Magyarországon élőknek. Ha nem is vesszük figyelembe azt a számtalan visszaélést, ami a magyarországi választásokat jellemzi e jogi nonszensz miatt.

Csak képzeljük el, ha pl. Kanadában szavazhatnának a világon bárhol élő franciák, angolok, indiánok, azon az alapon, hogy „a nemzet részei”! Vagy fordítva: ha a nemzedékek óta Kanadában élők szavazhatnának arról, milyen kormánya legyen Nagy-Britanniának, Franciaországnak stb. Ahogy szavazhatnak arról, ki kerüljön kormányra Magyarországon. Pedig ez nem nemzeti – államszervezési kérdés.

A nemzet és az állam fogalmának, funkciójának szándékos összemosása sanda hátsó szándékot takar. Így volt ez a múlt században, amikor a német állam hatókörét terjesztették ki nemzeti alapon más államokra (és állampolgáraikra) az Anschluss idején. Az ilyen típusú államalakulatokban vezérlő elv az emberek megkülönböztetése nemzeti hovatartozásuk alapján. Kinevezéssel jön létre a vezető nemzet, amelynek tagjai előjogokat élveznek az élet minden területén. Szélsőséges esetben egyenesen alacsonyabb rendűnek – szolgaságra termettnek – jelentenek ki népeket, aminek aztán egészen hajmeresztő következményei vannak. Például az elvet elutasító nemzettársak kirekesztése, ellenséggé kiáltása.

Holott az emberi faj egységes, bár nyilvánvalóan nem egyforma.

Ez a sokszínűség éppenséggel előnyt jelent az evolúció során. Hiszen nincs faj a Földön, ami annyira képes lett volna alkalmazkodni az eltérő életlehetőségekhez, mint az ember a hómezők közelében és a sivatagi forróságban egyaránt. Ez a képesség pedig az együttműködésben rejlik. Az ember esendő, gyenge biológiai lény, egymagában szinte életképtelen. Ez nemzetekre is igaz.

Területileg kicsiny hazánkban napról-napra tapasztaljuk ezt. Még elég élelemhez se jutnánk önerőből, fűtésről, energiáról nem is beszélve.

Mégis sokfelé nyomatják ezerrel a több száz év óta ható mákonyt. Felmerül a gyanú – akinek nincs más erénye, minthogy egy nemzet tagjának született, az a „büszke francia, német, orosz, magyar”. Nem tud új dolgokat alkotni, mint pl. Biró László a golyóstollat, vagy a természet kincseit kutatva hasznos eszközöket adni az emberiség kezébe, mint Szent-Györgyi professzor a C vitaminnal.

Marad neki a „nemzeti büszkeség” mint pótszer, Mint a citrompótló – abban is van C-vitamin. Hát, ilyen citrompótló a mi Kedves Vezetőnk, a nyomában toporgó ezrekkel.

Bár kártékonyabb, mint a szintén csak módjával szedhető aszkorbin sav. Mert nem a gyomrunkban tesz kárt, hanem a lelkünkben, szellemünkben. Nem kímélve persze magyarságunkat sem.

Rátesi Margit

44 hozzászólás

 • Margit, ha már Matias Rex… hát nagyon jó példa arra, hogy a sok rablómese (nemzeti hovatartozás meg nemzeti érzés meg milyen kalapom van helyett teljesen marxista alapokon jobb anyagi- gazdasági létet teremtett azon a területen amit megszerzett és megtartott egyben haderővel védve, és a javakat úgy osztotta el, hogy jutott is maradt is!

  az összes többi izé az irodalomba…, versbe, époszokba meg regölésekbe való maszlag és politikai semmitmondás ami manapság még inkább nemzetközi bullshitté vált és lengetik mint véres zászlót (értéke zéró)

 • István a Bende családból

  A Lugánói tanulmány kifejezetten ajánlja a nemzetállamok megszüntetését, mint a kifosztó rablókapitalizmus (persze nem így nevezi) fenntartásához szükséges népesség csökkentés egyik legfőbb akadályát.

  Persze a a liberalizmus eszméjébe, mint cukormázba csomagolva, ami aztán jól hangzik, így sok embert nyer meg a támogatására. A demokráciának nevezett parasztvakítás az egyik fontos eszköze a célok eléréséhez, ami sokkal jobban működik egy nemzettelen, mint egy nemzeti alapon összetartó társadalomban.

  A demokrácia a rész diktatúrája az egész felett, amelyben a nép a „választással” nem a jogát gyakorolja, hanem pont azon a színjátékon mond le a közügyekben való részvétel jogáról olyanok javára, akiket nem is ismer, csak a média csinál belőle „valakit”.

  A demokrácia diktatúra minősítésének legjobb bizonyítéka, hogy a népnek a közügyekben való részvétel helyett az ellene hozott intézkedések elleni tiltakozás marad, amely jogot is korlátozzák, bármikor megvonhatják, és ha kell erővel szétverik.

  A demokráciák legnagyobb részét szándékos tévedés módszerével köztársaságnak mondják, holott ez nem igaz.

  A köztársaságban a döntés közös, nincs döntés, amíg van ellenszavazat, nem pedig egy relatív többségre, vagyis általában kisebbségre hivatkozó szűk réteg színjátékának tere.

  A nem csak nemzet, de társadalomellenes demokráciákat csak összefogással lehet felszámolni, ennek megakadályozására pedig legjobb módszer a nemzetek felszámolása. Láthatjuk, hogy ez már nálunk is sikerült, nincs összetartás, már csak a nemzeti büszkeség maradt. Ennek oka pedig nem a kreativitás hiánya, hanem a nemzeti összetartás hiánya miatti tehetetlenség érzése.

 • Ketsegtelenul, „talalom” tudatban van, sot , soraiban be is valotta, hogy minden emberileny az emberifaj-tagja, meg ha magatartasa es felszinti megjelenese kulombozik is.

  DE az egesz cikke az uralokodok-altali elkulonites, a nyelveik, szokasaik, hagyomanyaik, megrogzodott eletmodjaik alapjan „nemzetisegek”-re ,egyszerubben dobozokba csomagolva veli mind.

  De vajon miert??????

  Semmi mast nem kepes nyujtani azon, mint hogy nagyon hozzaszokott ahoz.

  Tehat, egyszeruen keptelen, vagy nem hajlando elismerni, hogy minden embetileny egyenloen teremtetett, s uralkodoik, kiralyaik, csaszaraik, politikussaik, part-titkaraik semmifele jogokkal soha, semmifele erkolcsileg elfogadhato alatal, fel-nem-hatalmazhato alapon, a sajat uralmaik erdekeben tartottak mindenkit valami ‘dobozban’, ill. soroltak mindenkit a sajat uralmi-erdekeik-alapjan.

  „talalom” maig is nema azon, hogy miert letezik maig is ottan, barki evszazadokkal elotti honnanvalo szarmazasa?

  S miert maig is megkulomboztetesben kenyszeritve az u.n. „nemzeti kissebbsegek”??????

  Nevezne azt „nemzetideg”-nek, „allampolgarsag”-nak, barminek, de lenyegeben elsobbrendu, vagy masodrendu polgarokkent belyegezve.

  Ma tagjai egy foleg kereskedelmi-szervezet kiterjesztese alatali „UNIO”-nak, ami nem Europa nemzeteinek az egyesulese, de foleg egy kulfoldi politikai szervezet alavetet tagjai.
  Nem letezik „egyenrangusagaik” a terulet, lakossag, gazdasagi tenyezok figyelemben hagyasaval.

  Majd-nem vilagszerti jelenseg az ,hogy kulfoldon tartozkodo polgarok valami elo-irt formaban resztvehetnek allando lakohelyuk valasztasaiban.

  De mas allampolgarsagaik eseten, resztvenni mas nemzet, allam, orszag valasztasaiban kihagast kovet el idegen nemzetek valsztasaiban resztvenni.
  Sot, azzal azon allampolgarsagat tagadhatalanul reszkirozza is.

  A cikkben hivatkozott Orban-fele kulfoldi valasztas nem csak kerdore veheto, hanem alig lehetne elfogadhato barhol a Foldon.

  Matyas kiraly evszazadok-ota hirdetett „igazsagossaga”.

  Tagadhatalanul Matyas birodalmi terjeszktesenek tette es a Romai Birodalom csaszarsaganak celja tortenelmi teny.

  De mind annak a celjanak erdekeben, a koltsegek fedezeset az adokkal, Magyarorszagot (barmi teruleteket is szamitana abba), de anyagilag tonkre ette a nepet!!!

  Ha soraimhoz hozzafuzhetnem,hogy Chili lakossaga, tegnap kezdete, mivel a jarvany miatt egy hetig tart, az alkotmanyozo bizitsaguk valasztasa , amely Chili Alkotmanyat lessz felhatalmazva alkotni.

  Tanulnanak a magyarok abbol?????
  Hiszen nagyon ideje lenne mar annak!!!!!!!

 • Kedves Margit!

  Csak átfutottam a cikkén és kissé meglepődtem…
  Én és a többség úgy tanultuk,tudjuk,hogy Mátyás a magyarok királya volt…!

  Maga új történelmet ir?….És mint ismeretes magyar nemzet volt,van és lesz is,beleértve az önhibájukon kívűl ma már nem Magyarországon élőket is,akik ide tartoznak.!!!!!
  Magyar nemzet volt,van és lesz is!
  Persze,ha tévednék és „tüzetesen” ismét átolvasom a cikkét,akkor megkövetem!

 • Ms. Boda;

  „talalom” cikke a nemzet lakossainak „nemzeti” erdetet hozta fel.

  De lehetne folytatani azon, hogy az „Arpad-haz”-on kivuuli magyaroszag uralkodio, HANY volt valoban magyar szrmazasu????

  Se Szibinyanyi, sem a Jaggielo-k, sem az Anju-k, sem a Habsburg-ok nem voltak szarmazasuk, nemzeti-eredeteik alapjan magyarok!!!!

  Sot Horthy es Rakosi is furcsa idegen accent-el beszeltek a magyar nyelvet.

  Kossuth kivallo-szonok volt a magyar nyelven is, de nem volt am magyar nemzetisegu, szarmazas alapjan.

  De mind az valojaban jelnetektelen am !!!!!!

  A kerdes, hogy az miert nem elfogadhato MINDEN magyar polgar/lakos eseteben ma ???????????????????

 • Kiegészítés!

  Amúgy Mátyás ha Erdélyből is származoott,ugye jó régen Erdély is magyar terület volt??és ma is az lenne,ha ….és csak egyes aljas
  ellenzékiek támadják az ott élők szavazati jogát, ez magát nem zavarja?….!
  na eről ennyit,lapoztam!

 • Rövid kiegészítés!

  megsúgom,hogy a kint élő magyarok szavazatai nélkül is a jobboldal,a jelenlegi kormány a befutó….!

 • B79!Azok, akik itt szavazhatnak, azok magyar állampolgárok IS, annak ellenére, hogy nem itt élnek (sőt nem is szándékoznak itt élni.) Ez jellezetesen a nemzet és az állam sanda szándékú összemosása, és a mai Magyaroszág területén élők zsarolása. (Ön is szavazhatna az USA-ból Magyarország kormányára, ha megvan az állampolgársága.)
  Kedves Boda Marcsi! Önnel nagyon elbánt a természet, amikor az ismeretek megértésének képességét osztogatta. Nagyon hülyén nézne ki a fejéből pl. a mondabeli nagyiccei kocsmáros, ha a nemzeti hovatartozását firtatná.(A jobbágyokról nem is beszélve.)
  Az embernek egyszerre többféle identitása, kötődése is van. Magamat pl. elsősorban embernek tartom, másodsorban nőnek, aztán európainak, végül magyarnak. Ez nem fontossági sorrend – csak a nagyobb közösségtől a kisebb csoport felé haladás. (További, szűkebb csoport is létezik: pl., nézetbeli, lakóhely szerinti, családi stb.) Ezek a któdések nem választhatók el. Pl.USA-beli eseményeket női,európai és magyar szemmel ítélek meg. Ezzel mindenki így van,legfeljebb nem tud rőla – vagy,ami rosszabb tagadja.
  Nekem a magyarságom fontos érzelem és kötődés. Nem viselek ugyan seggig érő nemzetiszín szalagot, és nem rinyálok lépten-nyomon a magyarság keserű sorsán. De látvványos büntetéssel sújtanám

 • Orsós Elemér

  Bendeguz79
  2021 május 16
  1:52 du.

  Kedves Bendeguz, az orbitális baromságaid közül az alábbiak különösen figyelemre méltó bizonyítékai az abszolut tudatlanságodnak, mert a rosszhiszemű(rosszindulatu?) feltételezéseidnek pont az ellenkezője igaz:

  „“talalom” maig is nema azon, hogy miert letezik maig is ottan, barki evszazadokkal elotti honnanvalo szarmazasa?

  S miert maig is megkulomboztetesben kenyszeritve az u.n. “nemzeti kissebbsegek”??????

  Nevezne azt “nemzetideg”-nek, “allampolgarsag”-nak, barminek, de lenyegeben elsobbrendu, vagy masodrendu polgarokkent belyegezve.”

  Ráadásul még figyelmetlen és amnéziás is vagy, mert ezeket már rég -többen is- aprólékosan és érthetően kiveséztük, külön a Te szegényes ismereteid pótlására!

  „Tanulnanak a magyarok abbol?????”

  Ti meg ebből tanuljatok:
  https://mandiner.hu/cikk/20210514_nyilt_level_kulfold_katonak_joe_biden_alkalmassag

 • (Bocs elugrott), azt, aki erdőszélre rakja ki a szemetét, vagy a folyóparton mossa a hocsiját, hogy megspóroljon pár ezer forintot.
  Persze van, aki milliárdokkal sem mérhető károkat okoz a nemzetben, mert az értelmét, a szellemét szennyezi, mérgezi.
  Nem, nem kellene ugyanúgy gondolkodnunk:ez a sokszínű, sokféle képességű nemzet halála is lenne. Nem véletlen, hogy kb. 150 éve az olyan soknemzetiségű népek, mint a szovjet vagy az amerikai vezetik-uralják a Földön történteket.Az egyik sikerének és a másik vereségének komoly, nézetbeli, felfogásbeli, gazdasági okai vannak. Köteteket írtak-írnak erről társadalomtudósok. Miközben máris változás előtt állunk: az ún.”fehér” ember, vagyis eurőpai hegemóniáját hamarosan megtöri az ázsiai. Most még csak gazdasági értelemben. De aztán úgy, ahogy az amerikai-fehér életforma, kultúra, sőt nyelv átformálta az európait, az ázsiai is teret nyer.
  A Föld és rajta az ember egységes, de folyton változó, színes kavalkád.Ezért tud fennmaradni.
  Ebben a kavargó világban mindenkinek megvan a gombostűfejnyi biztos pontja. Nekem a magyarságom, másnak a németsége stb…

 • Jajj Margit !
  – Ezért kár volt zaklatni a klaviaturát… és közhírré tenni ismereteid korlátait…
  – Összekeveredtek, a politikai, államjogi, történelmi irodalmi, romantikus stb. fogalmak…
  – Triviálisan az mondjuk, hogy van egy ország, és annak lakossága…
  – Mátyásnak alattvalói voltak, most választó „polgárok”- ban gondolkodunk…
  – A nép, a nemzet, az állampolgár, a magyarság, stb.
  megfelelő kontextusban gyakran használt fogalmak!
  – A „nemzet-állam” egy tükörfordításból eredő, politikai fogalom, EU-s korszak leleménye…nem ördögtöl való…csak az Európai Egyesült Államok hiveinek pejoratív.

 • <s.Boda;
  Erdelyben minden Roman allampolgar szabadon szavazhat!

  De mi jog-alapjan szavazhatna a magyaroszagi valasztasokon????

  Hiszen nem magyaroszag allampolgarai!

  Szavazhatna barki minden elodei szarmazasai alapjan barhol?

 • Ms. Boda 5/16.3;00 du.

  Ugyan azt allitotta Karacsony sikere elott is !!!

 • a nemzet emberekből áll, ha bárkit emiatt a frász kitör akkor is, azaz egy országban emberek élnek emberi viszonylatokban bárhogyan is próbálják néhányan pervertálni ezt valami globalizációs liberál bolsevizmusnak keresztelni

 • Wiki:

  „A mai legáltalánosabb, angol nyelvű nemzetközi meghatározások a nemzetre vonatkozóan azt emelik ki, hogy az embereknek olyan közössége, amit a közös nyelv, terület, történelem, etnikum és a közös kultúra jellemez…”

 • Bendegút79!

  kissé zavaros ahogy, a kintimagyarokról fogalmaz…de sebaj,lehet,hogy Romániában szabadon lehet szavazni…de ugye itt a kint élő magyarok vonatkozásában a régi anyaországuk jövőjéről van szó,mert lélekben az itthoni magyarokkal vannak…..akkor is ha önhibájukon kívűl román területen élnek…..!
  Amúgy nem igazán értem,ennek mi köze van Karácsonyhoz?….Éttnmagyar vagyok,itt születtem,itt élek és itt is fogok meghalni!
  Maga meg sokan különböző okokból már nem itthon élnek(vannak akiknek menekülnie kellett,vannak akik meggazdagodás,házasság stb. miatt elmentek)így csak remélni lehet,hogy nem felejtik el a volt hazájukat,nemzetüket,ami igen is él létezik.
  Akik meg tagadják származásukat és nem érdekli az itt élő magyarok sorsa,jövője az ugye nem igazán magyar és nem igazán tisztességes!
  A többi haza és hit nélküli emberrel nincs miről beszélnem!

 • Sajnalom „talalom”, elkerulte figyelmet soromban amit jeleztem, hogy barmi mas nemzet/allam, stb. valasztasaban HA resztvennek, azzal nem csak hogy egyensen reszkiropznam US allampolgarsagomat, hanem ugy annak ertelme es a torveny-atal is egyszeru feldasa okozna!!!!!!!!

  Eppen azt hangsulyoztam, hogy az csupan „half-ass-tarsadalmakban” letezheto!!!!
  Vajon hany orszag/nemzet/allam hajlando azt valaobaj lennie?

  Elismerem, sot hirdetem itten allandoan, hogy Maganak, barkinek, mindenkinek elzalogosithetlan joga annak velmi-e magat amit ohajt, hasonloan cselekdni, sot koltozni barhozva, s lenni azon tarsdalmak tagja a sjat hatarozata lapjan!

  De honnan tudna ,hogy Maga valoban magyar ????
  Csupan mert ottan rekedt elni, es ottani allampolgar, de az nem eredeti-szarmazasanak semmifel bizonyiteka.

  Vette mar a DNA vizsgalatot ????????????????

  Lehtseges hogy oriasi meglepetest hozhatna az Maganak!
  S akkor mit allitana itten?????
  Gondolt mar arra valaha is???

 • Mindenkinek!!!!
  Amúgy HAZA csak egy van,mindegy,hogy most hol is él….és politikától függetlenül az ott maradottaknak nem kíván rosszat,ha van benne becsület!

 • Mellesleg Haza és Nemzet létezik(!!!) még az olyan nagy államoknban mint pld. az USA és mindez független attól,hogy jelenleg megyik párt is van hatalmon!!!!!!!!!!!!
  remélem értik?….!

 • Bocs, de ide tartozik:
  A képmutatás csimborasszója

  A kampányüzemmódba kapcsolt magyar közéletben központi témává tették Karácsony Gergely nyelvtudását

  Eleve szögezzük le, hogy Orbán Viktor ezen igyekvők félistene
  nem rendelkezik angol nyelvvizsgával,
  nincs nyoma annak sem, hogy egyetemi záróvizsgája és /vagy érettségije lenne angolból vagy más idegen nyelvből
  közbevetőleg meg kell jegyezni, hogy szakvizsgája sincs meg,
  ad beszélt angolja: https://youtu.be/bO9v8aKSj24
  illetve az írottra ott van a „bilingvis”-nek szánt FB profilja bejegyzéseinek döntő többsége.
  No de ez egy dolog azonban rögzíteni kell, hogy mindez ebben az országban, ahol:
  a britek és a románok mögött Magyarországon él arányaiban a harmadik legtöbb olyan ember Európában, aki csak az anyanyelvén tudja kifejezni magát,
  vissza kellett vonni, illetve pihentetni kellett azt a rendelkezést, hogy akinek nincs meg a nyelvvizsgája az nem kaphatja meg a diplomáját,
  mindennapos, hogy az MTI durván félrefordítja a külföldi portálokaz és ezeket a média kivétel nélkül így adja tovább,
  számos TV műsorban van, hogy a narrátor eredeti hangja is jól hallható és érthető, a magyar szövegnek pedig meglehetősen gyakran semmi köze az eredetihez!!! (Nem ide tartozik, de gyakran ez már a képből és a feliratból is egyértelmű)

 • „A nemzet szakrális fogalom …” ami tévedés, mert nagyon nem vallási fogalom a nemzet.

  Érteni vélem a cikkíró igyekvését, mert jelenleg 1,1 millió határon kívül élő magyar kapta meg a magyar állampolgárságot, és többségük (kérelmre) a magyar útlevelet, ami szabad beutazást jelent az Európai Unió tagországaiba, és jelent az állampolgársága szavazati jogot a magyar parlamenti választásokban induló valamelyik pártra.

  És mivel ennek az 1,1 millió határainkon kívül élő magyarok többségének nyújtott és nyújt segítséget a magyar állam, óvodák, templomok építésében és tatarozásában, a magyar iskolák és színházak támogatásában, és a diaszpórában élő magyar közösségek fenntartásában, ezért jelentős részük vélhetően a Fideszre fog szavazni.

  Nem, kedves cikkíró, a nemzet nem vallási fogalom, hanem nagyon is kézzelfogható halmaz. A magyar nemzetet a mai napig a szülőföldjükön élő magyarokat jelenti, akiknek egy része katonapolitikai érdekekből kerültek idegen országok közigazgatása alá.

 • Jaj, Slapaj! „Összekeveredtek, a politikai, államjogi, történelmi irodalmi, romantikus stb. fogalmak…”
  De hát pont erről beszélek!Talán nem fogalmaztam elég világosan: a nemzet és az állam funkciója gyökeresen eltérő. Pl. a szavazati jog nem nemzeti, hanem államjogi funkció. Miközben pártolom, hogy más államokban élő nemzettársainkat akár anyagi eszközökel is támogassuk, hogy megőrizhessék nemzetiségüket.(A klaviatúrámat meg ne féltsd, majd veszek újat, ha ez elkopott. Inkább koptasd Te is: szeretném megérteni, miért zavar, ha önmagukban értékítéletet nem tartalmazó fogalmakról – mint az állam, nemzet – a tisztázás szándékával beszélgetünk?
  Kedves Ferenc1! A vikipédia meghatározásai általában jók -, de mint minden általánosítás,nem egészen pontosak. Még az európai „nemzetállamokban” sem csak azonos nemzetiségű, nyelvú stb. emberek élnek egy államszervezetben. Gondoljon csak Svájcra, Szlovákiára st. Hát még a világ más tájain! Afrikában, vagy Ázsiában, ahol a nemzetfogalom nem az európai sztenderek szerint alakul.
  Ausztrália Ön szerint pl. milyen „nemzetállam”? Pedig elég jól prosperál
  Azek miatt tartom a „nemzetállam” fogalmát sanda szándékok palástjának, ami mögött ordasok vicsorognak – és habzsolnak.
  Ja, és Slapaj! A nemzetállam nem EU-s fogalom: a gyökerei a Nagy Francia Forradalomig (1789) nyűlnak. Annak volt az alapideája, hogy a hatalom nem örökösödési alapon jár, hanem a nép-nemzet joga. (Ehhez kellett a nemzet, majd a nemzetállam fogalma.)

 • Mert mit is jelent a magyarság és a haza? Szerintem (ma) minimum ezt:
  .
  https://youtu.be/frTWtt1elAQ

 • Ferenct:
  „A mai legáltalánosabb, angol nyelvű nemzetközi meghatározások a nemzetre vonatkozóan azt emelik ki, hogy az embereknek olyan közössége, amit a közös nyelv, terület, történelem, etnikum és a közös kultúra jellemez…”

  Iiigen… Hát ha csak ezt ismerném a tegnapelőtt, tegnapi és a mai nyugati szakirodalomból, akkor hihetném, hogya az nem sokat változott, fejlődött 1912, 1916 óta. Sztálin 1912-ben írta meg, és 1916-ban terjesztette az pártjánnak vezetősége elé az alábbiakat:

  „A nemzet az emberek történelmileg kialakult tartós közössége, mely a nyelvnek, a területnek, a gazdasági életnek és a kultúra közösségeiben megnyilvánuló lelki alkatnak alapján keletkezett.”

 • talalom;

  Vajon miert nem tamogatna MINDENKI elzalogosithatatlan jogainak a biztositasat, a lakossag demokratikus on-hatarozati jogait, eltekintve szarmazasaik, part-tagsagaik, allampolgarsagaik, stb.stb. nelkul???????

  Aki ideiglenesen kulfoldon, mas vilagreszeken tartozkodik, dolgozik , termeszetes, hogy hazajaban jogai, lehetosegei fentartottak.

  De aki azt onkentesen feladta, annak semmi joga azt tovabba gyakorolni!

  S Maga hajlando lenne annak mestersegesen fentartasara a sajat es masok (ado) penzeit kolteni????

  Az csupan politikussaik onzo-erdekeit szolgalja, amig nagy hiannyossagokat szenvednek tobb mas szuksegesebb vonalokon.
  Sajnalom „talalom”, azt megdobbentonek es abszolut esztelensegnek latom.!!!!!

 • Hogy mit jelent a nemzet és haza?
  Erre változatlanul egy képpel válaszolnék, a régi bevált recept szerint:
  Többet mond egy jó kép mint sok száz szó …

  http://keptarhely.eu/view.php?file=20210518v01vpnveg.jpeg

 • Beszelve Magyarorszag eseteben, a
  „nemzet” az „nemmzet” volt, barkik is voltak lakossai, vagy idegen uralkodoi, akar az Ottoman sultanok, Bacsi csaszarok, akat Berlini bagy Moszkvai kegyetlen diktatorok.

  Vajon mi mas lehetne vitazhato ezen az alanyon??????

 • George RONA
  2021 május 18
  12:24 de.

  Egy angol turista fuldoklik a pesti Dunában:
  -HELP!!HEEEELPPP…
  Egy „pestiáner” járókelő leszól neki:
  -Látod hülye? Inkább úszni tanultál volna…

 • Piszokul giccses ez a „Lánchid-Haza-Zászló” manifesztum.
  Akárcsak ez az egész mostani Horthy kultusz.
  De ha eccer ez a giccs kell a melósnak…
  A zemberkéket illik kiszolgálni.
  Cserébe az ingüket is odaggyák

 • George RONA
  2021 május 18
  12:24 de.
  Hát igen ! a lényeg az,hogy meg kellett védened a karácsonyt ! köpködni kicsit a másikat ! Ez itt a magyarok között így szokás!Bár a hazugságok gyártásában az egész ejurópai szélső-belső-külső-szervezetek mind besegitenek a hazai magyar komenista utódszervezeteknek,és ezek a hírek ejurópában fő híreikként jelennek meg mint fő igazság– de a jobbos baloldal semmi egyébre nem is kíváncsi ,mert itthon nekik is az a jó!
  Igen : mi rendkívül buták vagyunk : nem tudunk angolul : többet tudnak az afrikaiak , meg egyebek ::: no de ők gyarmatok voltak és ott csak ezt tanulták — kinevelték belőlük eredeti nyelvüket !!! Mi évezredeken át meg tudtuk védeni nyelvünket — nem olyan emberek segítségével akik itt komenista gondolkodásból táplálnak mindent,,, most is ezen munkálkodik a nem „”” nemzetközi internacionalista „”” része,hogy megvédje magyarságát– bár sok itthon élő — nagyon kiabáló nő,férfi inkább ezt hátráltatja , mert nekik is egy érdekük van : „”” aaa múltat végkép eltörölni…”””. Na ezek mellett lehet beszélni , érvelni segíteni őket ::: ezt azok teszik akik velük eggyek !!!Erről ennyit
  üdvözletével

 • hehe agymenése lett az idióta nácinak : ))

 • toth péter
  2021 május 19
  1:05 du.

  jobb ha tudod, sem Afrikában sem Délamerikában (ezeket személyesen) nem felejtettek el semmit és mint ahogy a tények bizonyítják az ázsiaiak sem mert a taxisofőröm olyan pakit vágott le a telefonban, és van urdu, meg mindenféle tájnyelv is, használják, mert mint a magyarnak is annak van igazi lelki töltete és zamata

  ÉS EZ ÍGY HELYES!

 • toth péter
  2021 május 19
  1:05 du.

  Hahó fészbukosok! Esik az eső – csak gondoltam szólok!
  This is eső… 😀

  Csak, hogy hasonuljak Varga miniszter asszony szintén fb-os bejegyzéseihez, amikor is egy halom, kb 4-5 ezer ft. értékű spárga előtt ülve annak „tisztításába” kezd, lazán mellékelve a poszthoz, hogy „This is spárga…” – egek! Ha Hofi most élne….!

 • Ms.BODA;

  A cikk, sem a vita nem a politikai partokrol van.

  Hanem hogy barmei „nemezet”, vagy „allam” lakossianak az eredete hogyan es miert jatszzhatna manapsag barmi szerepet???

  A regi eurorpai eredetuek esetebn igen, habar evrol-evre kevesebbet.
  Mivel a lakossag szabadon koltozhet ma ahol megelegedset talalja.
  Azert a keleti orszagok lakossagai mind csokkenoben.

  Nem szukseges fizetni a fitalokat tobb gyremekeket szulni, hanem jobb ,szabadabb letelehetoseget biztositani, s akkor fognak ozonleni haza es mas bevandorlok is.
  A nyelvet megtanuljak, a szokasaiat is majd a sajat eleteik alapjan kovetve fog menni.

  De mint bizonyosodik, sem az Orban, sem a Putin penz-osztokelese tobb gyremekeket szulni NEM megy !!!!!

  S nem a „sex” hianya, hanem a szabad lehetoseg hianya!
  Ki ohajtna gyeremeket szulni amikor jovojuk nem latva?

 • Bendeguz79
  2021 május 21
  7:42 du.

  grizi, mint az ebből a bömbölményedből is világosan kiolvasható egy cipőben (és otthonkában) jártok boda naccs’osasszonnyal

  nálatok most van az incentiváció teljes csőggye, erről van a vita a vitáról a kong jesszus ban is amit a szená tus majd kenterbe ver mert van gyemokrácíjá nálatok ám, csak úgy sikoltoznak miatta

 • rodeo, 5/22,11;44 de.

  Uram Isten, megdobbentoen ertelmetlen vagy.

  Boda Marcsi Fidesz-ista, Orban minden elvet, tettet kerdesek-nelkul elfogadva magasztalja.

  Sot hasonloam mint „rodeo” is,
  mindenki elzalogosithatalan jogainak a biztsoitasat,

  a lakossag alatal szigoruan korlatozott allamigazgtas,

  es a teljes demokratikus modszerk alkalmazasait ellenzi!!!!

  Aki azt keptelen felismerni a hozzaszollasok tobb eves olvasasabol, jobb ha neman mardana !!!!

 • De mivel a „nemzet-allam” leten itten tilos volt egy mas nemzet-allam korulmenyein megjegyzest tenni,
  talan egy hasonlo parhuzam emlitese leheto es realis kerdes lehetne itten feltenni ?

  HA Magyaroszag egy kis teruleti reszen, egy kis csoport magyar-allampolgarok , de mas-vallasuak alapjan celjanak vennek Magyaroszag elsopreset a Foldrol, es fegyveres eroszakkal, pl. 10 nap alatt, kb. 3 ezer roketakat lottek volna Budapest ellen, mi lenne az itteni olvasok kozvelemenyei???

  Nem elfelejtve, hogy jelentos nemzetek es nemzetkozi szervek politikai es anyagi-tamogatasaval tortenne az, amelyek Magyaroszag kette-szakitasanak celjabol kovetnek?

 • Ez egy szuper írás! Gratulálok!
  Egyben szégyenlem magam sokak helyett, hogy képtelenek felfogni a tartalmát!
  Pedig érthetően foglalja össze. Többen érdemi dolgokhoz képtelenek voltak értelmesen hozzászólni, ezért kifejezésekbe kötöttek bele, amelyek nem az èrtelmi részre vonatkoztak. Nyilván valóan pötcselekvèsként!
  Boda értelmi állapota nembiztos, hogy romlott. A bodaméter alsó értékei a skálán szinte már odarozsdálódott mutatóval állnak, csak a lefele hajlási szàndéktól már továbbgörbültek.
  Sajnos vele egynézetűek beszűkült látásmódja sötétlik ki sok hozzàszólásból, amelyekből szomorúan érzékelhető az értelem kóros hiánya.
  Lehet, hogy ez a legfőbb közös pont?!

  Siralmas, hogy egyesek a nemzetállamiságot istenítik, holott az ténylegesen a kirekesztès csírájának és a háborúskodásnak hordozója, amelyadott gazdasági és politikai helyzetekben pillanatok alatt tetlegességig megvalósul!
  Nem is tudom, hogy pl. Boda hogy tud szembesülni cigány és muzulmán török ősei vérvonalával!
  A nemzetállamiság büszke arroganciája ma is csak retrográd görcs, amit a populista vezetők kihasználnak maszlagként etetve a kreativitás nélküli sekélyes tömegeket, akiknek nincs saját emberi értékük, így kapaszkodnak egy beleszületett állapotba, amit felistenítve tupíroznak fel saját értéküknek!
  Pedig leginkább ők nem tettek annak értékkèpzésének érdekébe és leginkább alkalmatlanok is voltak rá!
  Akik az értékteremtésre képesek, ők nem lihegik túl, mert nem is szorulnak rá! Így ők is elismerhetik a nemzetiségben rejlő értékeket, de helyén tudják kezelni!
  A plusszt hozzá adni képtelenek pedig nem, mert számukra elérhetetlen a történelmileg sokgeneráció óta felhalmozott nemzeti örökség teremtése érdemben! Csak a vegetálásuk folytán kényszerűségből mások irányítása által keletkezett árnyalatnyi javak azok, amelyek a jövő történelme szemponjából kimutathatatlanul feledhetőek!
  Nem is ertem, hogy miért töröm magam ilyen szerencsétlen értelmi törpèkért , hacsak a halovány szikra lehetőségéért nem, ami ha náluk màr kigyulladni kevéssé esèlyesek is, de talán valamelyik utódjukban, háttèrbe szorított hozzájuk köthető egisztenciájukban talán a szikra révén pislàkolva reményt keltő lángocska gyúlhat!
  Talán hasonló motiválhatta a bármikor is a Földre érkezett ldegeneket is, amikor tudományokkal, ismeretekkel segítettek minket! Talán nem a kizsákmányolás volt a legfőbb cél!
  Amikor a fehér emberek Amerikába, Ausztráliába költöztek és mennek napjainkban is, merem remélni, hogy nem konkisztádorként mennek, hanem harmóniában szeretnének élni az ottani rendszerrel, nem kizsákmànyolni! A meglevő értèkek tiszteletben tartásával szimbiózisra törekedve előrébb jutni!

  Talán ez a helyes megkülönböztetés az eltèrő esetekben!
  Az támogatandó, ha valaki szimbiózisra törekedve teszi ezt, amivel szemben a parazita elvárások nem támogatandóak!
  Ezt kelĺene hatékonyan megkülönböztetni!
  A legtőbb esetben a menekültek a szinbiózis reményében érkeznek! Természetesen vannak, akik hasonlóan a magyarok egy részéhez csak parazitaként szeretnének rácsimpaszkodni a társadalom csecsére. De ezek az emberek nem a féltett Magyarországra akarnak jönni, mert nem hülyék!

  A sekélyes nyelvtudásról pedig csak a habzószájú orbánistáknak mondom, hogy lehet, hogy Karácsony Gergely rosszul tud angolul, vagy más nyelveken, és ha ez így van, nem örülök neki, ma már saját igényből is elvárható egy adott inteligencia szinttől, igényességtől!
  De itt van a bukott o1g-főpolgármester, aki nemcsak, hogy kőbunkó, de minimálisan sem tudott nyelveken beszélni! Bár a magyarral is problémája volt, mert mindig próbálta túlbonyolítani mondatait, hogy azzal kompenzálja sötétségét!
  De itt van a Nemzeti Playboy Dajcstomikánk!
  Ha szeretnénk is elfelejteni, de lehetetlen! Keressetek rá a „Money-money” (Abba) számra előadásában!

  Nem bűn az, ha valaki nem beszél nyelveket, csak kevesebb!
  Ténylegesen így van, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz!
  Olyan különbség van, mintha csak az o1g-beszédeket hallgatod a Kossúth-rádión, vagy használod a net végtelen infotárát!
  Vagy a vak ember csak gyenge szürke alakérzékelése és a festők özönvíz színzuhatagai különbsége!
  De a szomszéd rikácsolása -mint sonáris sivatag és Mozart audiális dzsungelszerű perverzitása is érzékelteti a különbséget!

 • Besancon
  2021 május 20
  4:28 de.

  „This is spárga” HEHEHEEEEHEHEeeheheheeeehehehe

  Hát erre ezt be kell nyomjam ide és látnod (hallanod) kell :

  (dö malaciz end dö vulf)

 • Bendeguz79
  2021 május 22
  1:54 du.

  grizi

  azon a dátumon nekem nincs hsz-em!

  de ezt amire én itt hivatkozok kifejtenéd?

  mert értelme nincs…

 • Bendeguz79
  2021 május 22
  1:54 du.

  grizi
  van!
  de nem arról szól amire te próbálod ráfogni!

  azt állítottam, hogy USA jelenlegi saját gyemokrácíjája az ország fejlődésének gátjává vált, és azt is sugalmazom, hogy lehet, hogy ez is a cél… mert sokaknak nagyon megfelel a jelenlegi akármi…ahol egy Pelosi valaki ott jobb senkinek lenni

 • grizi, itt idézlek, kiemelés tőlem!

  Bendeguz79
  2021 május 22
  1:54 du.
  rodeo, 5/22,11;44 de.

  Uram Isten, megdobbentoen ertelmetlen vagy.

  Sot hasonloam mint “rodeo” is,
  mindenki elzalogosithatalan jogainak a biztsoitasat,

  a lakossag alatal szigoruan korlatozott allamigazgtas,(#1)

  es a teljes demokratikus modszerk alkalmazasait ellenzi!!!!(#2)

  grizi: namost saját szavaidat bombázom porig!

  (#1)
  a lakosság hol és hogyan ért el bármit is(SIC); legkevésbé általa szigorúan korlátozott államigazgatás(t)! 200+ éve tiltakozik a lakosság a white supremacy ellen teljes a sikertelenség és változás nem is várható, mert a vitáról szól a vita!

  (#2)
  olyan országban, ahol a Parlament („kongjesszus”) egy átlag képviselő Gaetz (alla Ungarese) egy félremagyarázott sex case: miszerint az a prosti aki akkor amikor kifizette 17,99 éves volt e vagy 18,00 az az egész Nemzetgyűlés több heti munkáját erre fecsérli és részletezik, (miközben a Föld forog rendületlenül), valamint a Parlament szóvivője Pelosi nőihölgy azon mereng az adófizetők kiizzadt pénzéért, hogy hány és milyen álarcot viseljenek a képviselők valamint arról folyik a Nemzeti Vita, hogy a Ted Cruse az mint Parlamenti képviselő az oroszbarát e (mivel kritizálta a Pentagon recruitment programját, szvsz jogosan mert röhögény) vagy joga volt a Cancun ba repülni

  ott szintén szvsz nagyon nagy gondok vannak és ha ezt te gyemokrácíjának nevezed akkor te meg ugyanúgy, mint a Pelosi dementia Tremens ben szenvedsz

  közben a szíriai olaj elrablása és az afgán mákszármazékok szállítása zavartalan

  gratulálok mindehhez, ilyen tényleg csak nagyon kevés más helyen van leginkább Banana Republic -ok ban és az eredmény is tök ugyanaz

 • B79 felvetett kerdese jo!
  Ha Mo-on belul letrehozott „nemzetallam” lone raketaval a fovarost, akkor politikai es rasszista kerdes lenne, h ki hogy reagal ra! Aki gyuloli az orszagot es a tobbseg vallasi – ideologiai beallitottsagat, az a terrorista kisebbseget tamogatna, ahogy esetleges politikai erdekekbol masok is! A fuggetlenek, normalis, racionalis gondolkodasuak a terroristakat itelnek el!
  Jelen valos esetben lzrael a gazai (szinten lzrael resze, ahol foleg palesztinok laknak) 5000 raketa kilovese utan termeszetesen vedekezeskent visszalott!
  De! De elotte 1,5 oraval ertesitette a celpontban elo lakossagot errol, h elmenekulhessenek! (A terroristak fenyegetessel es zsarolassal a helyi lakosok iskolai , korhazai es lakoepuletei kozott allitottak fel a katonai bazisaikat, h ellentamadas eseten hamisan demonstralhassak az arab civilek elleni eroszakos tamadast!) Sot, telefonon hivtak fel egyesevel az ottlakokat!
  Ilyet meg senki sem tett korabban!
  A Hamas 5000 raketajabol vagy 1000 hibasan korabban sajat teruletekre hullott aldozatokat kovetelve! 4000 jutott el Telavivig es Jeruzsalemig, ahol a legvedelmi „kupolájuk” hatekonyan mentett a pusztitastol altalaban!
  Megjegyzem, Jeruzsalem jelentos reszen szinten arabok laknak! Oket is tamadtak sajat nepuk terrorista gyilkosai!
  (Mintha mi Erdélyt lonek raketakkal a fideszes szelsoseges terroristai altal Debrecenbol es Aradrol! Kolozsvar, Nagyvarad langokban allva lenne porig rombolva raketaink altal!)
  Izrael segelyeket kuldott a balesetett szenvedetteknek, de a terroristak felrobbantottak az utakat, h a segelyek ne erkezhessenek meg!
  Mindenki eldontheti, h ki jart el korrekt modon!

 • 666;

  A conqistador-ok nem mentek Australiaba, az mint Anglia bortonekent kezdodott benepesitese.

  A Spanyol hatalom az aranyat kereste a del-amerikai benszulottektol.
  Az Anglia elleni hatalmi celok erdekeben.
  A Spanyol Armada felepitese sok penzbe kerult.
  De egyetlen Spasnyol hajo nem erte el Angliat.

  De a mai Musulman migransok vallasi-hituk, hogy az Islam lehet csupan az egyedulli vallas a vilagon.

  Na velned oket „konkisztador”-kent lennek azok is?????

  Es a Kinai Communista Part megszabott ‘nemzeti huseg’-uk, amit mind a fegyveres erokkel meghoditott nepekre kenyszerit (Ujgur, Tibet, stb.) ma???

  De a kovetkezok”

  „.. barmikor is a Foldre erkezett idegeneket is, amikor tudomanyokkal, ismeretekkel segitettek minket!
  Talan nem a kizsakmanyolas volt a legfobb cel.”

  Oh oh, bizopnyara tul sok Erick von Dunnekin es Arthur C.Clark feltetelezeseket olvastal, vagy almodtal???