Fontos nekünk Tengerföld

2022 október 17 4:30 du.74 hozzászólás

Bármennyire is törik a fejüket, valószínűleg sokan nem fogják kitalálni, hol is van az a Tengerföld? Ez a két nagyobb és számos kisebb szigetből álló ország, tőlünk bizony távol, a Csendes-óceán délnyugati részén fekszik, államformája monarchia, államfője az Egyesült Királyság uralkodója: néhány nap óta III. Károly király. A Földnek talán a legelszigeteltebb állama, még Ausztráliától is mintegy 1600–2000 kilométer távolságra van.

A rejtvényt mindjárt könnyebb lesz megfejteni, ha az ország magyar nevét hollandra fordítjuk. A szigetország nevét egy holland térképész, Hendrik Brouwer, Holland Kelet-India 8. főkormányzója adta még 1643-ban. Az ő hazájában ugyanis akkor már volt egy ilyen nevű tartomány, azért az új terület, az Új Tengerföld, hollandul a Nieuw-Zeeland nevet kapta. Megvan? Igen, Új-Zélandról van szó! Magyarország és Új-Zéland képviselői 1974. március 30-án írták alá a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokról szóló megállapodást. A magyar nagykövetség 2016-ig Canberrában dolgozott, azóta Wellingtonban működik. Új-Zéland bécsi nagykövetségét akkreditálta Magyarországra, a kapcsolattartást Budapesten tiszteletbeli konzul segíti. A tiszteletbeli konzulok fő feladata a küldő ország Magyarországra érkező állampolgárai jogainak védelme és szükség esetén segítségnyújtás az ide érkező turistáknak. Új-Zélandra vonatkozóan ezt a feladatot – mindkét ország kölcsönös megelégedésére – Sárdi Rezső látja el, már 2004 óta. Az új-zélandi Kereskedelmi és Külügyminisztérium államtitkára, Chris Seed most ismét megerősítette őt tiszteletbeli konzuli tisztségében Magyarország teljes területén. Az ismert turisztikai és gazdasági szakember konzuli mandátumát további 3 évvel hosszabbították meg. A tiszteletbeli konzuli meghosszabbítást igazoló megbízólevelet Taha Macpherson az új-zélandi Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője adta át Sárdi Rezsőnek Budapesten, az eseményen jelen volt Brian Hewson Új-Zéland bécsi nagykövete is. Jelenleg Magyarországon 50-60 közöttire tehető a tiszteletbeli konzulok száma. A napokban nyílt meg a Maldív Szigetek konzulátusa és novemberben nyílik Albánia debreceni konzulátusa. Sárdi Rezső komoly szerepet tölt be az új-zélandi kormány külpolitikai és kereskedelmi kapcsolataiban azzal, hogy erősíti Új-Zéland hírét Magyarországon a turisztikai, kulturális és oktatási kérdésekben. Megbízatása alatt számos magas rangú küldöttség járt hazánkban. Egyik nagy eredmény, hogy megállapodás született országaink között a „Working Holiday” vízum bevezetéséről, melynek megfelelően évente száz magyar fiatal utazhat Új-Zélandra egyéves vízummal, ami lehetőséget teremt Új-Zélandon munkavállalásra, tanulásra és az ország szépségeinek felfedezésére. 2023-ban ismét száz magyar fiatal látogathat majd a távoli országba a megállapodás keretében. A korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is érvényben van, hogy ezzel a vízum típussal kiutazók egy helyen maximum 3 hónapot dolgozhatnak. A tiszteletbeli konzulok feladata – egyebek mellett – hogy a Magyarországról Új-Zélandra kiutazókat utazási- és a vízummal kapcsolatos tájékoztatással lássák el. A két ország között ugyan vízummentesség van érvényben, de a turistaként kiutazók esetében mindenkinek regisztrálni kell a kiutazást megelőzően az úgynevezett NZeTA rendszerben. A hasznos tudnivalók és maga a regisztráció a Bevándorlási Hivatal hivatalos honlapján található: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta. Az NZeTA-t az indulást megelőzően legalább 72 órával előbb kell megkérni. A kérelem kitöltése mindössze 10 percet vesz igénybe. Költsége 17-23 NZD a benyújtás módjától függően, ezzel egyidejűleg egy 35 NZD-s természetvédelmi és idegenforgalmi illetéket (IVL) is kell fizetni. Az NZeTA fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert ha valakinek nincs meg a regisztráció, a légitársaság nem veszi fel az utast, ami az utazás meghiúsulásához és a többszázezer forintos repülőjegy elvesztéséhez vezethet. Miután Új-Zéland teljesen megnyitotta határait, újból beindult a Magyarországról Új-Zélandra irányuló turistaforgalom, valamint egyre nő a szigetországba munkavállalásra kiutazók száma. A nemzetközi kapcsolatokban felértékelődött az állampolgárok és jogi személyek érdekeinek védelmét ellátó konzuli kapcsolatok jelentősége. Számtalan okból kerülhet ugyanis bajba valaki egy idegen országban. Megbetegedhet, elveszítheti az okmányait, vagy akár bűncselekmény áldozatává is válhat. Ezek mellett fontos, hogy az Új-Zélandra utazó, ott munkát vállalni vagy tanulni kívánó magyar állampolgárok a konzulátus segítségét vehetik igénybe, amennyiben okmányok hitelesítésére, életben léti igazolások kitöltésére, aláírások igazolására van szükség, például erkölcsi bizonyítványok, képesítést igazoló okiratok és más hivatalos dokumentumok esetében.

Magyarország wellingtoni nagykövetsége aktív tevékenységet folytat politikai és gazdasági téren. Különös hangsúlyt helyeznek a kétoldalú oktatási együttműködésre, a magyar kultúra megismertetésére és a turisztikai kapcsolatok fejlesztésére. Számos kulturális- és ismeretterjesztő programnak köszönhetően a magyar etnikum kapcsolatai is felértékelődtek. A kétoldalú kapcsolatok területén nagy jelentőségű volt a múlt hónapban hazánkba látogató új-zélandi külügyi delegáció, amelyben az új-zélandi kormány gazdaságfejlesztési ügynökségének regionális irodájának vezetője is részt vett. Így lehetőség nyílt tárgyalni a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről is. A magyar export nagymértékben meghaladja az Új-Zélandból érkező importét. A tiszteletbeli konzulok feladata, hogy részt vegyenek más országok nemzeti ünnepein tartandó fogadásokon és számos gazdasági és kulturális programon, ezzel is erősítve az együttműködést más országokkal. Minden év novemberében, idén november 13-án, a „Remembrance Day”, az emlékezés napján, ünnepi koszorúzásra kerül sor a solymári katonai temetőben. Ezen a napon 10.45-kor ökumenikus szertartás keretében emlékeznek meg a két világháborúban elesett hősökre. Az ünnepségen a Honvédelmi Minisztérium képviselője és közel húsz nagykövet, ügyvivő és konzul vesz részt, hogy leróják tiszteletüket. A sírkertben a Szövetségesek oldalán harcoló és Magyarországon elesett hét nemzet, 200-nál több katonáját helyezték örök nyugalomra, köztük 6 új-zélandit.

74 hozzászólás

 • Schubbcubbus
  22.X.16.11:22
  lezárcikkalatt

  Nem olvastad, vagy olvasás alatt figyelmen kívül hagytad, hogy én Bendegúz asszem’ nekem szóló kommentjére reagálva – azt szó szerint idézve – kommentáltam és írtam, amit írtam. Ott ‘Gúz egyenlőségről, azonos jogokról, meg lehetőségekről fantáziál, persze nem az én, de más olvasók félrevezetése céljából, az biztos.

  Azonban ebben a trükkben néha te sem maradsz le őtőle például s többekközt, amikor úgy határozol meg egy földrajzi helyet, hogy
  „bár nyilván vannak országok, ahol a szegény családba született gyerek sokkal nagyobb hátránnyal indul az életbe egy gazdag családba született gyerekhez képest” de, mint írod, van erre megoldás mind Európában és Amerikában is…

  Ezt a szövegtechnikát, ahol ti. fontos elemeket kihagyunk, másokat meg beleteszünk, s közben úgyteszünk mintha a fő problémát a szegény-gazdag kontrasztot elismernénk. Ezt a szakirodalom tömören . d e m a g ó g i á n a k . nevezi.

  Akkor amikor az egyes „nemzeti színű”, ámde multinacionális tőkés vállaltok világraszóló, azaz nemzetközi (nemcsak gazdasági!!!) hatalommal rendelkeznek, normális, v. természetes lételemüket, a munkás (munka) kizsákmányolást más országokra s mi több, más földrészekre is kiterjesztve . g l o b á l i s a n . gyakorolni, akkor egyes kiemelt régiók kivételes helyzetével pozitíve példálódzni enyhén szólva is orcátlanság.

  Különös tekintettel arra hogy az általad itt felhozott – megoldást kínáló földrészek és országok dolgozóinak a létszáma elenyésző a multik által már meghódított távoli vidékek népességéhez képest, melyek gazdaságát és termelékenységét éppen az ottani alacsony, nyomott bér uralja. Mert pontosan ez utóbbi az, amely azt az általad oly nagylelkűen elismert iszonyú hátrányt az „odaszületetteknek” okozza.

  Vagyis ha kizsákmányolás tényét csupán nemzeti keretek közé szorítva vizsgáljuk és erre a multi saját országán belül hivatkozunk – mint te is teszed – akkor az a . l á t s z a t . keletkezik, hogy íme mindenre létezik megoldás. Ámde, ha azt a globális, azaz a multinacionális – nemzetek fölött – kiterjedt gazdasági hatalmuk szemszögéből kiindulva nézzük akkor egyre több vállalt hatalma immár szinte állami hatalommal bíró regionális óriásokká duzzad, melyek az ott keletkezett profitot odahaza, az anyaállam kincstárában adózzák le. …És így történik nemcsak a helyi munkás, a magánszemély, az ember de vele együtt az adott ország – mint nemzeti és jogi entitás – kizsákmányolása is és akkor még gyarmatnak sem nevezik…

  Ez tehát a globalizmus kedves Lilith, mely tényezőkből Te is beláthatod, hogy mekkora „csacsiság” azt állítani, hogy jellemzően „a globalisták” támogatnák a marxista mozgalmakat sőt mi több, a multinacionális, azaz a globális nagytőke egy hatalmas marxista világösszeesküvést takar… ))) 😀 (((

  Te gyanús vagy nekem, hogy eképpen fordítod mai nyelvre azt a marxista ideát, hogy tulajdonképpen
  „A burzsoázia a mukásosztály létrehozásával önmaga teremti meg a sajátmaga sírásóját.” Nana ! 🙂
  ˙

  .

  UI.:
  Ami a szegény gyermekek kiemelését – papnak, kasznárnak, dobosnak, számadónak, kántornak, stb – illeti >a nyomorból<, azt itt talán már veled is kitárgyaltuk, hogy az ilyen kiemelés lefordítva magyarra mindössze annyit jelent, hogy
  "a kivétel erősíti a szabályt".
  Másrészt az ilyen "kiemelés" is mint minden hasonló ál-jóság, az adott egyén egyedi érdekén túl csakis a mindenkori hűbérúr érdekét szolgálta. Az ilyen protezsáltak száma mindig összlakosság elenyésző kisebbségét jelentette.

 • ugye tudjuk, ott készültek a Gyűrűk Ura filmjei?

  mesebeli táj

 • off:
  Nemrég mutattam be egy magyar fiatalembert, aki hazáját támadva szólalt föl az Európai Unió képviselőinek egyik ülésén.

  Most bemutatok egy másik fiatalembert, aki az ENSZ-ben képviseli Magyarországot:

  http://www.youtube.com/watch?v=D73n9U553UE

  endoff

 • Most megjelent cikk, DE a mar lezert cikk folytatasaval kezdik a hozzaszollok.
  En is kenyszeritve vagyok arra mostan.

  Don Golo;

  NEM elkepzeleseimet irtam azon maga altal „-hivatkozott alanyokra, hanem mind a „US Alkotmany”-abol es a „US Alapito levelebol es a „Bill of Right” (egyeni jogok-levele)-bol IDEZTEM!!!!

  Pl. az elzalogosithatalan jogiak a polgaroknak.

  Mint irva: ‘Ezt tartjuk ON-bizonyetekul, hogy minden emberileny egyenloen teremtetett es felhatalmazva Teremtoje altal ELZALOGOSITHATALAN jogokkal, kozottuk; az ELET, SZABADSAG es a boldogsaguknak az uldozese….’

  Vajon mi lehetne Maganak a BOLDOGSAGA????
  Azt kerdesnelkul uldozheti, ill. a sjat erejebol elerheti.

  S aztan megy, hogy ‘Ezen jogok biztositasara allamhatalmak vannak szervezve, kapva letjogaikat a kormanyzottak hatarozatai alatal.’

  Es, ha azon elv-elleni modon mukodne, az ok jogaik , kotelessegeik azt valtoztatni, vagy megsemmisiteni, es alapozni uj-kormanyokat amely a leg-jobban latszik szamukra biztositani biztonsagukat es boldogsagukat.’

  Persze aki azt „hazugsag”-nak allitja , mint rodeo, javaslom kattintsak a weben, olvashato az magyarul is.

  S ami a Maga „nagytoke kizsakamanyolasat” es a gazdagok elet-eleonyeeit illeti ,azt is Maga mint elvyatsai allandoan a regi propaganda lapokbol masoljak, amit annak idejen Dyma V…. produkalt. Aki ma Norvegiban el, bevalotta hogy az mind valotlansag volt, de arra volt kepezve es kotelessge a Part propaganda oszztaly vezetojekent a Brezsnyev-Kossigin idokben.

  A gazdagok utodainak a lehetosegen is remesen valotlansagikat allitott!!!!
  A torteneszek kutatasai azt ellen-bizonyitjak.

  Mind a mai billiomosok a sajat-kepessegeik, szorgalmaik erejukbol billiomosok, mind szegenykent kezdtek. Soros, Bezos,es meg a Del-Afrikai is.

  S hol vannak ma a Rockefeller-ek, Mellon-ok, Astor-ok, Carnagi-k, sot meg a Kennedy-k is ma ???????

  A valosag hogy a harmadik generacio idejere a vagyonok szetszzorodnak, megsemmisulnek, fel-elik, elszorjak az utodok.

  S „nagyvalalatok-nelkul hol alna ma a vilag ipara es a 8 billio ember eletszinvonala?????

  1590-ben Leewenhoover osszeallitotta mikroskopot, s azok amelyek vasarolta, ill. importaltak azt azok ma fejlettebb nemzetek mint azok akik nem.
  De hasonloan vehetnenek minden felfedezest a ko-kerek-kezdetetol.

  S mi az atkoznivalo amit lat az export-import, ill nemzetkozi kereskedelem ugyen???????
  Hogyan elnnek ma Mgauk Magyarorszagon anelkul???????

  Az „allam-kapitalizmus” persze nem talalhato a Maga Marxista propganda soraiban. Azt en a valosag alapjan formaltam.
  De vajon minek nevezzne azt a gazdasagi-rendszert ahol minden az ALLAM tulajdona?????
  Igen, minden talpalatnyi fold, minden ipar, kis es nagy, minden ingatlan, minden intezet, minden iskola, sot meg az egyhazak papjainak is kotelessege volt kemkedni a tagokon. Hm?????????

  RODEO;
  NEM, a USA NEM egy energia hatalom!!!!!
  Eppen ellenkezoleg, energia felhasznalo. 20 millio hordo oljat eget naponta, fele importalt, s 7% Ororsz-olaj!!!!!!!!!!

  Az olaj es uzemanyagarakon adtam a pontos idopontot, kiveve hogy az az u.n. „EDT” ido-zonaban volt.

  De ha tudnal olvasani Angolt, MINDEN economy weblapok tisztan adjak hogy az adatok „15 percess kesessel” adva.
  S mind a tozsdeken ezrek fogadoznak percenkent, nem is emlitve a nemzetkozi „on-line trading”-et. Igen, Moszkvabol, Pekingbol, stb, stb.

  LILITHKE;

  Miota, vagy mikor volt a maga Erdogan-elvtarsa a USA haverja????
  Erdogan Putin es Orban puszi-pajtasa!!!!!!!

  Nem lat, olvas, hall Maga hireket soha???????

 • GABRIEL:
  „5783” ???????

  De NEM adtal valaszt arra a kerdesemre hgoy HOL TALLHATO A TORAH-ban a Rosh ho Shjana???
  Ill. az evkezdete a hetedik (7.) honapban ???????

  Te soraidban az u.n. „agricultural calendar”-ra hivatkoztal, habar az is babyloniai eredetu.

  S a TORAH parancsolatai tisztan bizonyitja hogy az ev kezdete az Egyptombol valo kijovet. Saz az ELSO, ill NISSAN honap.
  A Torah kotelezi az AVIV betartasat.
  Shemoth (II Mozes)12;2, 13;4, 23;15, Lev. 23;4,5,

  De a Torah-ban meg a circumcission (meteles) sem letezik!
  Csupan ‘Metelt meg a szivedet es NE legy nyakas egyen’.(Shemoth 10;12).

  A rabbik beval;jak hogy Abram azt Egyptomban szedte fel, de az NEM Heber kotelesseg volt am.
  Sot Mozes sem volt metelve, sem fiait nem metelte meg, hanem BEDUIN fewlesge Zipporah tette azt.

  Nagyon sok reges-regi szokasokat a rabbik tettei alapjan, de NEM a TORAH adtai alapjan cselekszenek ma az Israelitkanak vallott egyenek am!!!!

  De a kerdesem Mindenkihez, hogy miert a emberilenyek (rabbik) es nem a Teremtonk utasitasait kivetik???????

  Nem is emlitve itten az ESKU kotelezettsget osi elodeink alatal.

  U.I.
  Persze mint Karaita, akik a Teremtonk utasitasainak koveteset vesszuk az elet-leg-fontosabb tettenek, maskent velik azt mint akik embertarsaik otleteit es merdekeit kovetik.

 • FOLYAMODVANY.

  Mivel a foszerkeszto minden cikkek hozzaszollasait zarja 6 nap utan, DE tobb cikkek-re alig, vagy nem is letezik hozzaszollas, amig mas cikkek sorozatos hozzaszollasokat hoz.

  Mar kertem a foszerksztot, hogy talan a 6 nap hatarido helyett, a hozzaszollasok sorozatainak folytatasait venne hatarozonak.

  Ktesehtelenul azzal nem latott egyett.

  Azert most demokratikus modon kernem hogy azt a hozzaszoolok tobbseghatarozati alapjan dontene el.

 • DUBOIS a LILITH-hez cimzett soraira;

  Elsokben; a Bendeguz soraiara tett allitasaidra reagaltan adtam az adatokat, KERESD MEG MINDET A WEB-en!!!!!!!!!!!!

  Masodik; Oriasian valotlan elpzeleseket allitasz barmi leheto bizonyotekok hianyaval!!!!

  Minden egyen a sajat kepessege es szorgalma altal er-el mindent a vilagon,
  Persze a korulmenyek nagyban befolyasolhatok.
  Fokent olyan helyeken ahol az „osztaly-ellenseg”-nek belyegzett egyenek lehetosergei mtagdva az allamhatalom alatal.
  Az volt a Soviet Unio utan mind a Nepkoztarsasagok.

  Az elekpozelesdre adnam a US welfare rendszer eredmenyeit.
  Ahol TRILLIO doollaros evi adofizetok koltsegeibol nheny-millio egyen ingyen eltartva a nagyvarosok lakossainak a zomei.

  Sajnos, annak elso eredmnye a csladok felbomlasa, ill. megszunese.

  Bizonyos varos-reszekben a gyermekek 3/4-e apatlanok.
  S azok zomei az utcakon nonek fel, sem tanulnak, sem dolgoznak, hanem gang-haborukat vivnak, kabitoszeresek, gyilkolnak nagymamaktol kisbabaikig barkit.
  Azert ma a US bortonokben tobben tobben ulnek mint Kinaban, amely kozel 5-x-os lakossu.

  Persze vannak kuvetelek akik elonyet vettek ill. veszik a rendszerenek, DE az is MIND a sajat szorgalamaikbol.

  Pelda arra B.H. Obama, aki apatlan „welfare” srac volt, de belatta a tanulas szuksegesseget es Yale egyetmen tanult ingyen.
  fekete
  Hasonloan Dr.Carson , aki hasonloan fekete „utcca-gyerek” volt. S egy alkalommal megbicskazott egy masik fiut. Szerencsejere a bicska a gyerek csatjat szurta meg, de az felebresztette hogy a rossz-uton halad, s belatta hogy a tanulas a megoldas.
  Tanult es orvos lett, de a leg -kivalobb neuro-sebesz, aki meg az anaynahben levo gyermek agayn is operalt, s 10X tobbet mint barki mas neurosebesz.

  Ez evben a weben talahatsz nem kevesebb mint 60 fekete, USA (afrikan-american) billiomosokat, mind a sajat kepessegeik es szorgalmaik alatl ertek azt el.

  Akik maskent probaltak azok sokasagaik bortonokben ulnek.
  Sajnos manapsag a bumtettek olymagasak hogy a rendorseg nem is reagal, ha csak nem a leheto Leg-sulyosabb tettek, mint gyilkossaag.
  Az is lessz majd 3 mulva a valasztasok eros-befolyasoloja a US-ban. Lads majd a Nov.9-i hireket!!!!!!!

 • Na vegre a cikik alanyan.

  Vajon mit velennek a z olvasok, miert nem kepes Magyarorszag elerni , tarsadalmilag, gazdasagilag,politikailag, stb. amit New Zeland bevandorlott lakossaga kepes volt????????????????

 • A „Remebrence day” November 11-en, 11 orakor van!!!!!!
  Amikor az I.V.H. veget bert az armistic alapjan.

  Velnem, hogy az u.n. „katonai temetok” az Angol-nyelvu nemzetekben mint National Cemetery neven ismerve talan meg NZ-ban is. NEM ???

 • „A burzsoazia a munkasosztaly letrehozasaval onmaga teremti meg a sajat sirasasat.”

  „Nana”

  Valijaban nagyon NANA az am !!!!!

  Mert pont ellenkezoleg tortent vilagszerte a dicsoitett Marxizmus, Leninizmus, BNolsevizmus, Szocializmus, Kommunizmus, vagy barmi mas nevet ohajtana az allito, vagy az olvaso hasznlani.

  Mert az amely remrohamosan a sajat sirjat asta meg elelkpzelesenek megvalosito probaslkozsaival mindeg, s mindenutt!!!!!!

  Nem csak a S.U. mind a megszallott es uralt u.n Nepkoztarsasagaikban, hanem meg Cubaban, Venezuelaban, s barhol, egyszeruen mert tarsadalmialg, gazdasagilag kegyetlen es mukodhetelen eroszakon alapult tettek alapjan ment.

  Ugyan azt ohajtja ma is Putin a leg-bekesebb szomszedos Ukran ver-testvereiek pusztitasaval.

  De mernek fogadni hogy Putin is a sjat sirjat asta meg cselekedetevel am !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Kerdeszd meg az Orosz katonait es az Orosz lakossagot !!!!!

  Persze nem a lakosssag, hanem majd Putin sajat fenntarto haverjai fogjak azt megtenni.

  Na azt tapsolhatnak mind a pufajkasok am !!!!!!!

 • Foszerkeszto ur!

  Miert tiltja a USA alkotmany, Bill of Right es a fuggetlensegi nyilatkozat adtainak emliteset,ill. azon adatokra valo hivatkozasomat???

 • Elég érdekes lesz most Uj-Zeland
  olyan adókat vetettek ki a marhatenyésztökre, hogy nincs más választás mint levágni az állományt
  mondván, hogy a marhák telefingják a levegöt – bar mikor a rendszerváltás után a magyar 16 milliós marhaállományt levágatták az eus “jóakaróink”, akkor még nem hazudoztak CO2-röl. Még nem forogtak a tözsdéken a C-credit papirok.
  ok.
  nem lesz többet marhasült sem, a földet sem trágyázzák – lesz majd mutrágya
  mondjuk amilyen sürün én eszek hust, ahhoz valóban nem kell semmit tenyészteni
  majd vetnek zöldborsót proteinnek, és csinálnak mutrágyát földgázból – jó müsor lesz
  Na de mára világosan látszik, hogy az eszelösségnek nincs határa
  A lezárásokat is legalább annyira szigoruan betartatták mint kinában, Kambodzsában meg szinte senki sem viselt még szájkötöt sem, mégis kevesebb áldozatot kivánt. Vagy csak számolás kérdése volt és lesz az egész?

 • A foszerkeszto ur elnezeset kell kernem a fenti elobbi megjegyzesemert hozza, megjegyzesemet kozolte, DE a kukldese idejen az eltunt, talan a rendszerenek a beallitasa okozta azt?!

  De az utobbiakban minden hozzaszollasomat kozli.
  Koszonom!

 • GABRIEL;

  „16 millio maraha…” magyarorszagon?

  Ketszerese a lakossainak?
  Talan meg disznokbol is tulzott lenne az a szam?!

  Mongolia igen buszken allitja a lovaik szamait ketszeresen mint lakossaik.
  Persze az oriasi es nyilt mezokon azok vadon szaporodnak, mint a lovak esak-amerikaban, ami NEM letezett a Spanyolok hoditasi elott, csupan a Conquistadorok alatal hatrahagyott lovak szaporodtak sokasagga a preireken.

  Persze a marahak, igen sok metaine-t produkalnak.
  De mind az nulla az emberiseg alatal produkalt CO2-hoz kepest, fokent az ipar es automobilok altal.

 • Gabriel
  2022 október 18
  9:14 du.
  magam részéről Earl Grey kis szaúdi mézzel és Délafrikai citrommal és közben messzenézek Astana -ra ott a világ lakosainak 65+%-kát képviselték és a jelenlévő államfők képét legalább 100 méterről kellett fotózni, hogy mindenki rajta legyen

  van egy olyan érzésem, hogy a nyugat magára van hagyva kisded játékaival… a fagyi meg röhögve visszanyal sokat akar a szarka de nincs hozzá farka , ez benne a tréfa amin Furfangos Nyesztyerka somolyog

 • BENDEGUZ

  LÉGKÖRBELI CO2 NÉLKÜL NEM NÖ NÖVÉNYZET, MÉG FÜ SEM
  csak hallkan súgom neked, a többi Vaca ugysem érti

  Azt is csak még hallkabban, hogy a kipuffogtatott CO2 a lelegelt füböl van, mint ahogy a kipotyogtatott trágya is
  (amin a csiperke – vagy ha ugy akarod a champinhon – is megnö)
  a természet körforgásban müködik
  azt csak még hallkabban merem belecsempészni, hogy talán igy lett teremtve?

 • chris , kösz!!! majd lesz valahogy

 • Bendegúz79
  10.18.11:52

  Faramuci egy pasas vagy te, amikor nagyon is tudod, hogy én ezt a nevezetes mondatot arra a HAMIS kijelentésre adott válasznak szántam, MISZERINT A GLOBALIZMUS EGY BALOLOS KREÁLMÁNY,
  HOLOTT AZT MAGA A KAPITALIZMUS TEREMTETI MEG ÉS TARTJA FÖNN.

  Akartad, tehát kissé másképpen megismétlem. Tőkés nagyvállatoknak és konszerneknek ahogy a hazai pálya szűknek bizonyul, természetes igényük nyílik arra, hogy hazai monopol helyzetükön túl még ösztönös terjeszkedési vágyukat a hazai más országokra és földrészekre különféle befektetés formájában azok gazdaságaira és társadalmaira is kiterjesszék.

  E . f o l y a m a t . során létrejött nemzetközi, ún. multi-sőt, ma már . t r a n s z n a c i o n á l i s n a k . nevezett vállalatóriások nemcsak a helyi kormányokra, de rajtuk keresztül az ottani munkásosztályra is kiterjesztik hatalmukat…

  Történelmi körülmények és események igazolják, hogy ilyenkor több – addig törzsi, v. félfeudális, mezőgazdaságra berendezkedett – nép, vagy társadalom számára a „kapitalizmus áldásaival” együtt exportálja vagyis ott helyben teremti meg a tőkés társadalom másik, ámde alapvető komponensét és hajtóerejét is, a munkásosztályt. Hozzátéve, minthogy adott ország, v.nép adott helyzetében a külföldi tőkebefektetés e történelmi procedúra szükségszerű elemét képezi… Mert fejlődésösztönző s ezáltal a globális progresszió objektív, tehát fontos részelem.

  Erről volt szó a klasszikustól idézett ominózus”sírásó” metafora
  szintén tréfás felhasználásában és n e m egy egyelőre mindenható uralkodó osztály guillotine-os felkoncolásáról, mint ahogy azt a korabeli burzsoázia, mai elődje(!) 1789-ben hajtotta végre az előző feudalista társadalmi rend fölött hozott ítéletét.

  Marx és Engels viszont osztály s nem személyek felszámolásáról értekezik…
  ˙

  .
  BendeRlog!
  Sokszor szándékosan kevered a szezont a fazonnal. Így vagy amikor a te akcentusodban „Putin” rendszeréről blöffölsz, azt állítva, hogyaszongya: az azonos a SzU-val. Egyszer smindenkorra jegyezd meg, az oroszországi gazdasági rendszer: kapitalizmus, amit a termelőeszközök magántulajdona jellemez.
  Ez sokkolja immár vagy 30 éve az U~A-t (mint tégedet) is, hogy hogyan lehetne valahogy rásütni a bélyeget, hogy globális világunk még mindig kétpólusú lenne, mint a SzU idején volt. Pedig: kapitalizmus = kapitalizmus.
  Viszont van egy természettudományos szólásmondás is, hogy „azonos pólusok taszítják egymást”.
  Lehet hogy neked épp ez a bajod vele?

 • Orsós Elemér

  Dubois
  2022 október 20
  3:28 de.

  Nekem az összes bekezdés *-os ötös! 😀

 • Ródeo11
  2022 október 19
  3:01 du.

  …magam részéről Earl Grey kis szaúdi mézzel és Délafrikai citrommal és közben messzenézek Astana -ra …

  társ vagyok ebben a teapartyban –

 • Rodeio

  ja, a Liz-teát nem kedvelem
  ezzel nem vagyok egyedül – már ki is locsontották

 • DUBOIS:

  Elszem tudom kepzelni,hogy amikor a „kapitalizmus”-t , ,vilagszerti korlatozatlan kereskedelmet gyuloletesen atkozod es vadolod mindenfele gZEMEBERSDEGEKKEL, de egyben iomadod es hirdeteve magaszi es tagadhatalan ALLAM-KAPITALIZMUS lehetro LEG-kizsakmanyolobb endszeret amit szeretett Soviet, Marxista diktaturAtok gyakorolt es gyakorol, ma is nehol.

  Amikor egy allamhatalom, egy politikai parft tu;lajdonoz az egvilagon mindent s azt nem a lakossag, hanem a sajat politikai eds hatalom-trjesztesere hasznal, azt nem itelned el mint totalitarian-kapitalista kizsakmAnyolo rendeszer.
  Na vajon miert nem??????

 • DUBOIS;

  Mar kerdeztem Tolled, de nema maradtal azon, hogy holl lenne a vilag szbad es korlatozatlan kereskedelem nelkul????

  HogyaN LETT EUROPAban fvuszerek, kukorica, selyem, porcelan, burgonya, paradicsom, stb.stb. szabd vilagszefrgti kerekedelem hianyaban?????

  S hol maz az oriasi „kizsakamaNYOLAS” barmi „globalista” ill. vilagszerti valalatokaltAl?????

  Peldaul, Wallmart, amelynek 10 ezer+ uzlete van v ilagszerte.
  Dolgozoi fizedtese a $ 21-ezertol a $ 136 ezerig.

  Parkoli 40-70 holdasok.Belatnad hogvy mibde kerul csak azok vilgitsai is????

  Walmart, egy Arfkansas-i farmer otlete, aki velte hogy ha minddent arul egy teto alatt a leg-alacsonaybb aron, sikeres lehetne.
  Siokeres is am 5 vilagrfeszen amodon, de 2000-ben a Nemet Bundestag torvdeny=-altaL KOTELEZTE EMDELNI AZ aratak Nemet orszagban. Ottan nem mednt tonkre, de ottan WAlmart „sikertelen lett am.
  Mit vdelnel miert ???????
  Mert a Bundestag megszuntette a szbad-versdenyzeset.

  S mit mondanal, ki zsakmAnyolta ki a nem,et vAsarlo lakossagot azzAl, Walmat, vagy a nemet Bundestag politikussai??????

  Hasonloan MacDonald is ,vilagszertwe kozel 40 ezer uzletet mukodtet.
  Ma itten a TVken allandoan hirdewti a „2 double Mac-at sajtall $2- ert.
  Az ket duplka Mac, ill 4 McDonald, 4- 1/4 fontos hamburgerek, ,az az egy font hus, es a sajt, salata, paradicsom szelet, hagyma, mayo, mustAR, stb.a zsemlen.

  Hogyan lennel kepes azt $ 4-ert eloallitani, amikor egy font darALT MARHa-hus $5-7-ba kerul meg Walmart-nal is?????????

  S ki fizetnbe mind a befektetesek arait vilagszerte a kozel 40,000 uzlethelysegekert a leheto leg-dragabb helyeken?????

  Na kerlek ird meg, mdenyit fizetnek a te altalad magasztalt tarsadalmakban a dolgozoknak a McDonald-hoz hasonlitva orankent, havonkent, evenkent??????????

  S igazAn szeredgtndem olvasni soraidban, hogy vajon miert nem eledeletedet azon helyeken ahol az altalad magasztalt rendszer lehetrosedgde letezik??????

  Putin mai Oroszorszorszagaban a kozgazdasag nagyresze a havderjai ,ill az Oligarchiainak a tulAjdona, a regi modszerek alapjan, s NEM az atlag ororsz lakos es dolgozok szbadlehetosege alapjan!!!!!!!!!

  Azert probalkozik Putin a volt S.U. feltamasztasaval, s hadserege a voros-zaszlokkal a sarlo-kalapacsos zaszlokkal tamadta meg a bekes UkrajnAt.

  Na azt am igzan tapsoplhAdod buszken!!!!!!!!!!!

  S hol a „kizsakmanyolas” lehetosege abban????????

 • KARIKAS:

  Angol tea, Arab mez, es Del-afrikai citrom, hmmm??????

  IgaZI „GOLBalista kizsakmaonyolo” vagy !!!!!!!.

 • DUBOIS;

  Vajon hogy a feneben terjeszik ki hatalmaukat barmi kerswskedelmi cdeg mas orszAgokban a lakossag felett????

  Miert nem hivatkozott szeretett Marxista hatalmak fegyveres es eroszakosan terjesztett hatalmaik ellen???????

  Mifel hatalmat terjeszthetne es hogyan pl.WalmArt, vagy McDonald?

  Mikor nyitott Moszkvaban ndegy kilometeres sorokban altak a Moszkvai lakosok, mert egesz Moszkvaban egyedul McDonaldnal v olt hus leheto szamukra.

  Vajon a dicsoitett rendszee misfrt nem volt kepes azt produkalni polgarai szamara kozdel egy ev-szazad alat szem ??????

  Miert nem kerdezi attol aki kepzett azon alAnyon, mint „talalom”, aki 1984-88 kozott kozgazdasagtan diplomas kepzettje.

  A valAsz pedig az elozo kerdesemre igen egyszderu; mert NEM engedett semi jogot sem lehetosget a rendszer szamukra azt produkalni!!!!

  Az imadott rendszdere ON-PUSZTITO gazdasagi rendszer volt tagadhatalnalul, azert semmisult meg.

  s am , Magukm azt ohajtjak ismet mint Putin vertarsa is.
  Csupan mert akkor Maguk pufalyuksok voltak a korlatlan hatAlmon.
  Vajon Ki es Mi volt aKKOR „duBois”, dongolo, es a tobbiek ???

  Azon miert maradnak nemak, s miert nem vallanAnak felelosget az imadott rendszderuk megsemmisiteseert????????

  De miert marad nema mindeg a kerdeseken. Hm??????????????

 • DUBOIS;
  Na most en vagyok kenyszeritve altalad a sjat szavaidat
  visszadobni, mert soha, sehol nem irtam hogy Putin rendszere azonos a volt S.U-val.

  Csupan jeleztem hogy Putin nyiltan kifejezve hogy a volt S.U.-t ohajtja feleleszteni, s hogy hadserege nem csak a voros-csillag, hanem a voros zaszlokkal a sarlo-kalapACS cimerevel lobogtatjak meg Ukrajna elleni agressziojaban is.

  Vajon mi kovetkeztetest jelenthetne az Szamaodra??????????

  De a jelen Oroszorszagi rendszer valojaban semmiben nem kulom bozik az elobbi szoviet diktaturatol.

  Mint a mondas, Csupan a nevek valtozztatva veddeni a bunosoket.

  Vajon miert nem volt felelosegre-vonas sehol sem mind a kegyetlensegek, embertelensegek, kinzasok, rablasok es milliok pusztitasaert a 3/4 evszazadon at????????????????????

 • OK hozzaszollok, hova lett a valasz a „KIZSAKMANYOLAS” alanyanak kerdesen, na meg a „MONOPOLIUMOK” eseten????

  Senki nem hajlando tisztesseges-hangon, logikusan meg a MONOPOL-torvenyeket sem megvitatni?

  Vajon miert nem????

  Miert csupAn az osi-propaganda szloganokat ismetlitek allandoan?
  (Ne fledjetek engem is azon pelenkaztak meg mielott a tobbsegetek kibujt-volna anyukatok mehebol.)

  Miert melloznetek az ertelmes megbeszelest azon alanyokon?

 • Orsós Elemér
  2022 október 20
  2:05 du.

  „”Marx és Engels viszont osztály s nem személyek felszámolásáról értekezik…””

  A marxod a zsidóság felszámolásáról is beszélt
  Az elvtársak (a tanácsállamok „tévedhetetlen” vezetöi) és a nemzeti SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT tévedhetetlen vezetöje is olvasta az emlitettek értekezéseit és mindannyian a magukévá tették az ott olvasottakat

  Hát akkor jó összeölelkezést, jó szórakozást és számolgassátok csak egymást

 • Gabriel
  2022 október 20
  9:54 du.
  ehhez én nem tudok semmit hozzátenni, belémszorúlt és…
  Mahler! mit lehet ennél többet az életről mondani mikor ma is szól és akkor is ha … a demokrácia nem képes túlordítani az emberi gondolatot

  https://www.youtube.com/watch?v=Z2_0d9BjgMc

  bem decido és!

 • Gabriel
  2022 október 20
  9:54 du.
  te mit gondolsz? ki fogja „elénekelni” „az” Erbarme Dich…-et a BWV 244 -ből a közeljövőben? nemzetközi izében!!!
  nem küldök linket keresd Kathleen Ferrier -rel

 • Gabriel
  2022 október 20
  9:54 du.

  https://www.youtube.com/watch?v=4n042id3FIM
  ez egy végrendelet
  kommentár nem lehetséges… elnémúltam

 • Bendeguz

  Elnézem azt az értelmetlen vitát amit Dubois-sal folytatsz

  Dubois és a többi ideszokott (vagy ideszökött) begyepesedett agyu marxista ideológusok – akik beseggelték szó szerint azokat a idióta, társadalom-romboló, gyülöletre úszító téziseket – amelyeket különbözö csür-csavarásokkal de alapvetöen abban az úszitó, primitiv verzióban itt ismételgetnek a munkásosztályról – miröl lehet ezekkel vitatkozni???
  A társadalmat osztályokba( megosztottságba) kényszeritik – MEGTAGADJÁK nyiltan az EMBERI EGYENLÖSÉGET

  Nyiltan tagadják azt, hogy mindenki egyforma jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik
  nyiltan megtagadják a szemünk elött az alapvetö emberi jogokat – nemcsak vitatják – TAGADJÁK!
  A diktatórikus – parancsuralmi – rendszerek sajátossága az, hogy szükséges meghatározni egy uralkodó osztályt(!) – ehhez kellenek az osztályok (classe’s) vagy másképpen kasztok, akiken az elit az uralmat gyakorolja – a kiszolgálóik és a megtürtjeik!
  Hogy azon belül még további csoportocskákat képeznek, az mind arról szól, hogy ezeket a szolgákat sohase hagyják nyugton, békében, állandó forrongásban kell öket tartani, hogy ne az uralkodó szük elittel foglalkozzanak, hanem a különbözö csoportocskák ellenérdekein marakodjanak, vagyis egymást marcangolják (most peldául lmbtq, és hasonló valakik, – nem kutakodok rajta, magamnak bosszuságod okozva)

  Kérdés, hogy hol „beszél haza” ez a csóró kis senkiházi, az összes magaköré gyült társával együtt? Vagyis mi az érdekük ebben?
  Mivel imigyen magukat is be kell hogy valamilyen osztályba sorolják – igy felállitják azt a „kecsegtetö” osztályt, amit „ÉRTELMISÉGI” vagyis „INTELEKTUALIS” kategóriaként identifikálnak
  termeszétesen ezért foggal-körömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy a marxismusuk NEM VALLÁS, HANEM TUDOMÁNY – így szerintük ök TUDÓSOK(!) (sicc!), ezért az értelmiségi osztályba tartoznak

  pedig csak egyszerüen egy bigott fanatikus (fasiszta) csöcselék – akiknek semmi sem drága a hatalom birtoklásához „vezetö uton” – ahogy azt formálisan is meghatározták a hazzájuk hasonló elödjeik, minden szemrebbenés nélkül minösítve egyeseket (CSOPORTOKAT!) üldözésre, gyülöletre predesztrináltnak …
  Ezért szegi az utjaiakat, ahol elhaladtak embertársaik üldözése, torturák, gyilkosságok
  Mára kitaláltak magukról egy jobb szót mint kommunista – ma progresszistáknak nevezik magukat – igy már egyszerübben felhasználhatók a globalisták házi csürhéjének – a Klaus Schwab oltárán.

  Ami ma, vagyis jelenleg éppen a világban történik az nem más, mint az hogy a globalisták nemzeteken/országokon átivelö hatalmi gócpontokat épitenek ki, illetve a meglévöket stabilizálják.
  Ha ez mind megtörténik ez a selejtes (tudós(sicc!)) réteg, akiket éppen felhasználnak mint gyalogkatonákat mind mennek a levesbe.
  Ezek a sakktáblán a parasztok, akik még annyit sem érnek mint azok a figurák ott a játékban akiket megtestesítenek
  De pszichológiailag jól be lettek etetve, hipnotizáltak, akik magukat fontosak képzelik.
  Pedig még a „bundás” kutya megbecsültsége is nagyságrendekkel többet ér ezeknél a világ urainak a szemében.
  De szolgálnak hüséggel – mert ebben érzik magukat „valakinek” és fontos személynek!

  Ilyenekkel a vita abszolut értelmetlen – miröl beszélsz Te velük?
  Ugy ahogy Te is fanatikusan értelmezed a Tórát, Mózest – ök is fanatikusan a saját „mesterüket”

  Azért magyarországon vannak akik próbálják tenni a dolgukat – mert ami a lényeg végeredményben hogy munkahely kell ahhoz hogy kenyér legyen, ahhoz pedig befektetések, fejlesztések

  Ezek utálják és ezért gyülölik azokat akik sikeresek, mert a szólamaik alapja mindig a mizéria – mindig erre tudnak hivatkozni, mint uszitási alapra, hogy van az „elnyomott osztály”, amit a ronda kapitalisták kizsákmányolnak.
  Ha az embereknek a van munkája, jövedelme, akkor hogyan és kit úszitanak a továbbiakban,
  Ugyhogy NE TÉVEDJ, EZEK SOHA, DE SOHA NEM AKRJÁK HOGY A TÖMEGEK JÓL ÉLJENEK! MERT ONNANTÓL ELVESZTIK AZ ÚSZITOTTAKAT!
  Nekik kellenek a szegények, a létfeltételük alapja – ezért gyülölik a tökét, MINT AHOGY ANNAK A LEKIBETEG MARXNAK A SAJÁT ANYJA IRTA LEVÉLBEN A SAJÁT KEZÉVEL! – HOGY NE TÖLEM KUNYERÁLJ MÁR PÉNZT, HANEM KERESDD MEG – egy 40 éves csavargó volt, gyereket csinálni tudott, csak eltartani nem – mint ahogy a mai progresszista harcosok – ideológisták is teszik – nézz körül a világban, kik a progresszista szószólók, akik szivják a véret családjuknak, az államnak.

  Hallgasd meg hogy mennyi vért fognak köpni erre a videóra, ha a censurán is átmegy …. kkkkkk
  Az is progresszista, vagy annyira nem? Van kurázsi és valahol a mélyen erkölcsi belsö-hang?

  https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/394256849589917/

 • Gabriel
  2022 október 22
  9:52 du.
  kösz ez a popo orkesztra egészen feldobott!
  de a diktatúra {avagy diktatúró?} az hol nincs? mert ott is az van amirő’ „düboá” nem szólt és te sem!!!

  te is diktatúródzol mikor meg akarod… szóval azt!

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2022 október 21
  3:06 du.

  Az idézettek egyikét sem dicsértem soha, sőt Lenint sem, még az átkos regnálása alatt sem, pedig akkor prémium , vezetékes telefon vagy NDK körutazás járt érte minimum! (Mellesleg Marx hirhedt antiszemitizmusa szerintem gerinctelen hatásvavászat volt, amivel akkor még fanatizálható párt tagok százezreit lehetett verbúválni, sajnos hasonlatosan mint a weimari anarchia után az osztrák festőnek és megint főleg a tömeghisztériára bujtatható egyszerű németek közül!

 • EndeGúz

  A . k o n k r é t . mondatokat, vagy az egyes bekezdéseket cáfold, de ne általánosságokat zúdíts vitapartneredre.

  És ne tombolj, mert aki üvölt annak nincs igaza.

  Jómagam – mint azt te teszed – sehol nem hisztizek, fröcsögök sőt mi több, nem is dicsérek rendszert, vagy rendszereket.

  Én leírok tudományosan már milliószor bizonyított AXIÓMA, a világ sokszázezer közgazdásza által ma is használt, már bizonyított jelenséget, állapotot, ezzel lehetővé téve vitapartnereim számára, hogy hasonlóan . b é k é s . eszközökkel és nem dühöngve, de nem is szitkozódva részleteiben boncolgassák, elemezgessék az én álláspontomnak a számukra tarthatatlan mivoltát. Mert ez a k o r r e k t . v i t a k u l t ú r a . alapja és nem a fortyogás, a . s z u b j e k t í v , forró iszapvulkán mocsokelegy bűzös fröcsögése és trotyogása…

 • Orsós Elemér
  2022 október 23
  2:39 du.

  Mármint ki részéröl volt hatásvadászat?

  Tessék levenni a polcról a könyvet és elolvasni
  általában fekete-fehéren olvasható
  fekete betük (nyomdafesték) fehér papiron

  Én nem értem, – vagyis nehezem emésztem – nem véletlenül válnak a hazugságok „igazsággá”
  Hát igy történnek – ez szerinted vélemény kérdése?
  a hazugsággyártók bizton számithatnak arra – hogy az emberek lusták utánajárni a valóságnak

  De ha már itt tartunk az antiszemitizmus „történelmi nagy egyéniségek” általi felkarolásánál, akkor had emlitsem meg Luther Mártont, igen az a bizonyos nagy vallásreformer – egy egész könyvet szentelt a zsidógyülöletének.
  (remélem a censor nem vitatja a köny létezését – és századokon át való népszerüségét)

  Hidd el volt oka, hogy gyerekként megszoktam, hogy a református templomokat az utca tuloldalára menve kerüljem ki, egyetemben a katólikusokkal

 • GABRIEL 10/12 9;52 de;

  GRATULALOK!!!!!!!!
  Meg magam sem tudtam volna tisztabban es elesebben reagalni azon propagandistak es Moszkvai-csizmak talpnyaloinak a maszlagaikra.

  De a TORAH megjegyzesedre valaszolva szukseges hogy adjan azt hogy NEM valasi alapon, hanem sok-eves ellenvizsgalatok alapjan a tagadhatalan meggyozodes hogy emberileny keptelen lehetett volna minden onzo es bekepzelseei ellenere sem hasonlo utasitasokat nyujtani embertarsai szamra.

  A TORAH utasitasai MINDENKI egyenlo lehetosegeit biztositja,semmi egyoldalusag nem talalhato a sorokban. Tehat valojaban es bizonyitottan emberfeletti eredeto , onzesek, ellensegeskedesek hianyaval az emberi-elet es tarsadalmak mindenfoku szuksegleteikre kiterjedve tisztesegesen es erkolcsosen.

  Emberilenyek otletei, meg ha kivalloan hangzuak is , de onzo alapokon levok.
  Meg a rabbik befolyasolsainak a lehetrosege is biZtositja szamukra a lakosssag tiszteletet es biztos jovedelemezeseiket.

 • DUBOIS vagy en is hozzad hasonloan nevezzelek gyunyosan inkabb Dobos-budis-nak talan , mint te a Bendeguz-t?????

  Gabriel-nek tokeletesen igaza van, nem csak keptelen vagy hanem az altalad ismetelt maszlagok emberifelfogas-altal celtalan es ertelmetlen ido-vesztesseg.

  Rohanj es nyald Putin elvtarsad csizmajat, sot miert nem rohansz es jelentkezz harcolni az Ukran-nep elnyomasanak celjabol.

  Az elehetne szamodra es pufalykas-tarsaidnak a boldog lehetosege elhetnetek az altalatok ismetelt marhasagaitok alapjan.
  Miert nem ????????

 • Orsós Elemér
  èn eredetileg csakis kizárólag arra reagáltam, hogy Dubois politikai gazdaságtan értekezését, amelyeket az átkosban volt olyan átkozott szerencsém, hogy többször végighallgathattam (nem egy kurzust csináltam) – még szigorlatozni is kenyszeritve voltam belöle – most te felállva megtapsoltad, *csillagos* ötösökkel jutalmazva minden bekezdését.
  Igen annak a marxhittan téziseit.

  Nem tudom mennyit olvastál La Fontein történeteiböl, azt sem hogy mennyire emlékszel még belöle.
  De ha nem, akkor javaslom olvasni, vagy ujraolvasni,
  Mert hát a fenéjét annak, aki a varjut ócsárolja.
  Pedig milyen gyönyörü hangu ÉNEKESMADÁR

  Kár-kár … és sajt a furfangos róka ölébe hullott a kerek sajt …

  Hát ez van, Elemér …. megtörtént

  Soha, soha itt ezeken a lapokon nem tagadtan, hogy valakinek is felrónám azt hogy az egészséges túlélési ösztönének engedelmeskedik
  Ránk kényszeritették ezek az aljas vagabundók a különféle „rezsimjeik”, a diktaturáik alatt – mindennapos gyakorlattá, szinte „természetes” velejárónkká vált …
  Sokszor kerül az ember olyan olyan helyzetbe az ilyen rongy alakok miatt, amikor attól lesz belöled hös, hogy nem váltál hössé, hanem tulélted.
  Mert mint férfinek felelöséged van a családodért is.

  Akiknek se kutyája, se macskája könnyen hösködik.

  NA DE MOST, MI KÉNYSZERIT TÉGED ARRA, HOGY GAZSULALJ, HACSAK NEM A BELÖLED ÖSZINTÉN KIGYUBBANÓ ÉRZÉS, NEM?

  Nem Elemér tölem ne várd el, hogy az ilyen „elitista hazug etika” aljas ármányainak a csapdájába beledöljek,

  Tudod, a vadat szagáról ….

 • DUBOIS;

  Te vagy aki frocsog, es hisztizik.

  En csupanm a tagadhatalanon valosagokat es bizonyitott ,tortent tenyeket hozom emlekezteiktekbe, ha hajlnadok es kepesek lenntek azt felfogni es elismerni.

  De azt miert nem probalod tetekkel es tortent esemnyekkel cafolni????
  Egyszeruen mert asz nem letezik sehol, soha.

  Ti csupan allandoan a regi fejetekbe-vert dogmat , a „szeresd a partot es gyulold az ellensegedet”.
  De ti a sajat ellensegeitekke letttek eszmeitekkel es minden tetteitekkel.

 • Bendeguz

  Sokszor jellemeztem úgy hogy a Tórah egy „használati utasítás” a gyártótól a termékre nézve, vagyis a Teremtötöl a teremtett müködésére nézve.
  Ebben van az alap és kölcsönös egyetértésünk.

  Köszönöm a köszönö szavaidat.

  Ennek alapján érthetö azt is, hogy miért gyölölték sokan Josuah-t is a nazarénus Rabbit, (Tanítót)
  Mintahogy mondták:
  „Szigorubb terheket akar ránk róni, mint Mózes…”

  Azonban mint ahogy a korabeli tanuk irásai is kihangsulyozzák, a Szanhedrin, vagy Nagytanács sem ezekért volt ellene, hanem alapvetöen attól tartott, hogy a rómaik a „szélsöséges” vagyis a Tórah tanainak betü-szerinti betartására buzditó szavait lázadásnak fogják értelmezni – amugy sokan mellette is álltak.

  Nem sokan értik, hogy mikor messiah-nak gondolták a követöi, ezt követelték rajta – hogy:
  „És mikor állitod helyre Izraelt?””

  Azt sem értik meg sokan, hogy Messiah-ról szóló prófécia Izrael helyreállitójáról szólt, ami viszont megtörtént 75 évvel ezelött, bár nem fejezödött be, Jeruzsálem helyreállitása a Templom felépítésével válik teljessé

  Sok marxista-hivö rá kivánja fogni erre a Jóshuára, hogy „az elsö kommunista volt” – amitöl a legtávolabb állt – merthogy a kasztok nélküli abszolut egyenlöség megtestesitöje, hirdetöje volt
  ellentétben a Judással, aki a marxista-hivök valóságos életrekeltöje – aki irigy minden gazdagságra, viszont a magáét elveszi minden közkincsböl – a korrupt szellemiség megtestesitöje.
  Lop, csal, megveszteget.
  És a Pál/Saulus aki az ókori marxi szellem, az elrómaisodott (népét eláruló) zsidó, aki valóban meggyülölte a zsidó származását – mert rómaibb akart lenni a rómainál
  ö már nyiltan hirdette a csalást, mondván, hogy a nyomtató ló száját se kötik be … vedd el a másokéból a magadét.
  Na ebböl lett a katolikus/keresztény vallás – ami késöbb karl marx téziseiben csucsosodott ki – valóban ez a kisértet járja be ma nemhogy európát, hanem a világot.

  Ne foglalkozzunk mi ezeknek a szerencsétlen beteg vagy provokátor egyedeknek a téziseivel, mint Dubois és társai
  Nyilván most hirtelen valahol elolvasta hogy az alaptéziseket görögül axiomáknak nevezik – megörült neki hogy megint tanult valami okosat és ennek a szónak használatával próbálja magát tudományosnak láttatni.
  Messzebb van töle mint az a Makó vitéz Jeruzsálemtöl

  Axioma – olyan alaptézis, (állitás) aminek nem szükséges a bizonyitása, amivel azt alkalmazók mindegyike egyetért. Matematikában olyan halmazelemeket értünk alatta amelyek bármilyen konstellációban az adott halmazon belül egymásnak nem ellentmondó állitásokkra, következtetésekre vezetnek
  Másképpen egy önmagában harmonikusan felépitett rendszeren belül nem lehetnek olyan axiómák, amelyek egymásnak ellentmondanak.
  Egy példa: az euklideszi geometriában az egyik axióma – hogy a párhuzamosak olyan egyenespár amelyek a végtelenben sem találkoznak. Ezt felcserélve egy olyan axiómára, ahol a párhuzamosok találkoznak,abból egy teljesen más tér-idö elmélet irható le.
  De ez nem olyan olyan egyszerü, hogy csak ugy hipp-hopp fogok egy elemet, és kicserélek.
  Mert mint mondtam annak harmonikusnak kell maradnia, vagyis müködöképesnek. (harmonizálni kell az elemeknek egymással)
  A Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria ilyen harmonikus, vagyis müködöképes maradt – ez nyitotta meg új fizikai világképek elött az utat – mint Einstein stb.

  Tudom, hogy csodálkozol, de a tudomány és teremtés egymásnak nem ellentmondó dolgok.
  Ahogy Einstein mondta; Isten kiváló tervezö semmiképpen nem kockajátékos.
  Az emberi tudomány miért ne irhatná le azt a világot amiben élünk? – Isten ezt nem tiltotta meg – amit tiltott az a egy másmilyen „tudás” – merthogy miért is jött az almaevés után szégyenérzet?

  Egy feladat – lecke – ha bevállalod ezen gondolkodni

 • Parszot GABRIEL es ELEMER vitain;

  A tagadhatalan valosag bizonyara hogy az ‘agymosottak’ keptelenek az agyaikba eroszakolt ostobasagokonkivul mast felfogni sem ertelmezni.

  De lasd valojaban ma is mit magasztalnak, Putin vertarsaik agressiojat.
  Maskent a teny hogy a dicsoitett Oroszbirodalom gazdasagilag alig kepes a csopp-kis Portulai gazdasagi termeleset elerni.
  Olaszorszag kozgazdasagi termeleset keptelenek elerni.
  De a pusztitasaikat Ukrajnaban a regi pufalykas talpnyalok magasztaljak.

  Putin fenyegethet atom-fegyvereivel, de amodon annak kovetkezmenye a Kremln megsemmisulese biztositva.

  A US 101st. Airborn division ma eloszor a II.V.H. vege-ota eloszor Europaban, Moldovaban, az Ukran-hatar-szelen allaomasozik.
  USA fleet es Carrier-ek a folfkozi-tengeren.

  Remelve Putin felebredne vagy ki-jozanodna!!!!!!!!!!

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2022 október 24
  11:03 de.

  Te elhiszed, hogy egy valódi Marx a Rotschildok feltörtető fénykorában antiszemita lehetett minimum kiátkozás nélkül?! 😀 Én nem, ezért fenntartom a párt létszámot és az új ideológia népszerűségét kiválóan növelő gátlástalan szakemberre az antiszemita helyett a „gerinctelen hatásvadász” cimkézésemet, mely egyben Marx „cél szentesíti az eszközt” jól számító ravaszságát is bizonyítja, ami bejött neki, úgy mint rókának a hiú hollónak a hájjal való kenegetése! De szerintem Marx még a rókánál is ravaszabb volt! Evvel együtt rosszul értelmezted, hogy bármiben is szimpatizálok vele, sőt, annak ellenére, hogy műveletlenségem okán még tanuló padban sem kellett nagyokat nyelnem miatta!

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2022 október 24
  11:03 de.

  Ja és kedves Gábriel, ne hasonlitsd Luther antiszemitizmusát Maxéhoz, mert az már neki eleve gyárilag veleszületett volt, ezért kimagyarázhatóbb mint a „meghasonlott?” Marx „önkritikája?” és még annyit sem ér mint a tiszaeszlári per megfenyegetett és életét féltő zsidó koronatanujáé!

 • Orsós Elemér
  2022 október 25
  2:24 du.

  gyerekek és Elemér

  valamelyikőtök el tudná nekem magyarázni miért van antisz…
  és miért nincs antihottentotta? és miért kell erről naponta számtalanszor …. szóval azt?

 • Orsós Elemér
  2022 október 25
  1:56 du.

  itt van Neked ékes magyar fordításban a zsidókérdésröl szóló mü.

  Rövid iromány – pamflet –
  amit a szóban forgó annyira kedvelt
  Mint egy röpirat – a hosszu irományokat nem birta összerakni – mert az úszitás volt létének az alapja – a töke cimü elhiresült agymenéseit is az egyik lánya/veje engelsszel rendezték sajtó alá
  és csakis az elsö kötetet sikerült életében, merthogy az agyludtalpas halála után a fenti team rakta össze a „további” köteteket és füzte kötetekbe a pamfletjeit – mint „tudományos értekezéseket”(sicc!)

  Nem kell kiemeljek az idézett pamfletböl semmit, hiszen szinte minden bekezdése tele van antiszemita kirohanásokkal
  Ennek ellenére sem egyszerü olvasmány
  Egy teljesen begözölt, becsavarodott elme kirohanása a saját népe ellen.
  Nem csak ennyi persze sokkal több is van ebben az irományban –
  Mig marxig a vallás volt az alapja a zsidóság üldözésének – marx még ezt is megforditja
  Olvasd el az értékezését az emberi jogokkal kapcsolatban – nehezen emészthetö mivel mint mondtam alapvetöen vitairatokat volt képes csak produkálni (kocsmai hözöngö személyiség-tipus) – ebben az irományban a Bauerral vitatkozik
  Az egyetemes emberi jogok szerinte zsidó-találmány, ami nem más mint a magántulajdonszentségének társadalmi alapokra helyezése – ez a polgári társadalom (vagyis a kapitalista-társadalom, ahogy a mai marxista prédikátorok nevezik)
  Na erre varrjál gombot – marx szerint a mai kapitalista, vagyis polgári társadalom az egy libsi berendezkedés – vagyis A ZSIDÓK A GÁTJAI „AZ IDEÁLIS TÁRSADALOM MEGSZERVEZÉSÉNEK!
  – innentöl már persze érthetö válik, hogy a mai magyar polgári társadalom hivei miért használják a ballibsi jelzöt a marxi valláskövetökre

  lássuk mit szól hozzá a censura –

  http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/marxm.htm

  lapozható (könyv) formatumban:

  https://archive.org/details/marxm/page/8/mode/2up

 • GABRIEL;

  Nem tudtam hogy az a u.n. „DUBOIS” multjaban mi volt, velhetoen csak egy elmaradt „pufalykas”, persze hogy mi ragadt a kezukre az kerdorevonhato lehetne.

  De mint irtad hogy part propagndista volt, hat nem csoda hogy az a rendszer vilagszerte bedoglott barmi kulso erok beavatkozasanelkul is.
  On-pusztito rendszert eroszakkal hoiztak es tartottak fen ,minden kivetel nelkul.

  Talan mint Lukacs, a volt „nepbiztos”, s zaszloaj politikatisztje, aki sok artatalan magyar katonakat rendelt el meggyilkolni 1919-ben.

  Keptelenek voltak belatni hogy 1956-ban nemi l;ehetoseguk nyitodott rendszeruknek kisse emberi-arcot nyerni a vileg-velemenye elott.
  De meg azt is elszurtak.

  S nem is emlitve az Oroszok esetetben is.
  A vilag LEG-fejletebb ipari-allama lehetnenek egy csopp kis jozan gondolkodasok alapjan.

  Termeszeti kincseik korlatolhatalanok, kepes lakossaikkal, de az eroszak hatalma nelkul elveszettnek erzik magukat.
  Az u.n. „alsorendusegi syndrome” a problemajuk, na meg a jozan emberi erkolcs es magatartas hianya is annak alap-okozoja.

  Na vajon mit fujnak majd Putin kudarca utan Ukrajnaban?
  Bizonyara ismet masokat vadolnak majd azert is, az igazi „aldozati bak-keresese” mindeg a kifogasaik.
  Keptelenek on-kritikat gyakorolni, sem a valosagot belatni!!!

 • ELEMER:

  Miert mindeg ket-szaz-eve-lotti dolgokon ragadozol????

  Miert nem probalnal mar egyszer a jelen korulmenyek-okain velekedni, figyelemben tartva a tagadhatalan adatokat?

  Miert mindeg a multban elsz, vagy legalabb is gondolkodasok ottan ragadt.

 • Dubois
  2022 október 24
  5:03 de.
  napok teltek azóta, de emléxek arra, amit írtál jó ha van???

  és ezt szívem legmélyebb csücskéből
  innen nincs tovább; ebben megmondja!
  https://www.youtube.com/watch?v=0oUpbPdBFyc
  és!!! megtaláltam Maazel-t ehhez!!!
  üdv.

  bevallom nem relaxálásra „használom”

  én a hitetlen ateista beszélgetek valakivel akit nem ismerek még de meg fogom ismerni??? talán???

 • Dubois
  2022 október 24
  5:03 de.

  ehhez majd te magad teszed hozzá ami odavaló???

 • Dubois
  2022 október 24
  5:03 de.

  ehhez majd te magad teszed hozzá ami odavaló???

 • Dubois
  2022 október 24
  5:03 de.

  ehhez majd te magad teszed hozzá ami odavaló???
  mivel ez a sz… nem engedi
  Mahler III. Abbado, Luzern 2017

 • akkor feladom ez egy akármi

 • Dubois
  2022 október 24
  5:03 de.
  a világ Kínai versek alapján €-ban azután, hogy???
  € Hannibal ante portas

 • Gabriel
  2022 október 26
  2:32 du.

  szia, mint látom formaságokon és sohasem a Marx tartalmán rágódsz!,

  de miért?

  „a” képletet cáfold meg, te mint matematikus egy rövidebb pamfletban, és

  bizonyítsd be, hogy az egyenletek összetevői mind rosszak, vagy:

  ha szattyánbőrbe kötve és nem a lyánya hanem a szomszédasszony a Kronberger Izolda rakta volna nagyobb kötetekbe akkor el tudnád fogadni,

  a klasszikus aesthetica törvénye szerint a mű megalkotásának pillanatától önálló entitássá válik függetlenné az alkotótól!

  tehát Joan Miró „Madara” már nem is tud repülni mert vasbeton, és egyébként is valami tengermély szexuális utalást hordoz…

  miért vagy ennyire felborzolva 2^2 néha 7 de nagyon jó közelítéssel akár 4 is lehet

  hallgass valami nagyon riogató rézfúvós esztrádzenekart a Nagy Parkban ahol zenéhez páros virslit és mustárral és friss kenyérrel is felszolgálnak meg sört és van pattogatott kukorica is

  até já…

 • BENDEGUZ
  2022 október 26
  3:04 du.

  grizi, nem akarom Elemért védeni van neki magához való csatabárdja!

  de a mai valóság olyan genyó, hogy jobb elmerengeni a kellemes múltban és agnoszkálás közben még te is élvezhetsz a kapitalizmus kommunisztikus és antiszociális valamint imperialista neoconvoltából kifolyó szennyvízből egy egy kortyot és akkor nem lennél „ilyen” böszme, hogy mindig csak a te kis brosúráid hordozzák a tényeket; a valóságot meg mellőzöd?

  te is recesszióban vagy? na de grizi, ilyet? hát ez bornyasztó!

 • A leg-elso hozzaszollasban, a DUBOIS soraiban LILITH-hez, az „egyenlosege”-et, MINDENKI elzALOGOSITHATALAN jogait es lehetosgeit csak „fantazia”-nak es „felrevezeto”-nek veli.

  Szerencsetlen egyen, remes sajnalatot fejt ki bennem, s velhetoen barki aki ezen a Foldon el hasonloan csodalkozik nem csak meglatasan hanem szelemi-ertelmezesen is.

  Vajon mi a fenet lat „fantazianak” azon alapveto es felvilagszerte gyakorlt sot mint minden-napi elet-alapjanak.

  Nem hiheto hogy azt barki felig-normalisan elo es gondolkodo egyen azt „felrevezetes”-nek velhetne.
  Hiszen manapsag ,bar-ki, bar-hol is a napi hirekben halhatja, lathatja, olvashasssa a tenyek adatait, meg a leg-elvadultab szelszosegesebb egyennek is tisztan lehetne a felfogasa.

  Megdobbento nehanyak allaspontja, ill. felfogasa itten, az nem jelenti hogy bar-ki is megeggyezzen azon amit irok, de ha kete;lkednenekmis , hat miert nem probaljak azt tenyekkel cafolni????

  Egyszeruen , mert ellentmondo adatok a tenyeknek NEM letezik sehol, csupan az „agymosottak” elkepzeleseiben.

 • Orsós Elemér

  Ródeo11
  2022 október 26
  8:39 de.

  Erre sajnos nem tudok magyarázatot adni, mert én még mindig megrekedtem abban a -lehet hogy téves- felfogásban, hogy a rasszizmusnak nincsenek etnikumokra minősítő fokozatai, viszont a másokat próbára tevő talányos körkérdésedből nekem úgy tűnik, hogy Te biztosan tudod a választ!

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2022 október 26
  2:32 du.

  „Egy teljesen begözölt, becsavarodott elme kirohanása a saját népe ellen.”

  Maximálisan osztom a véleményed, de ezt én pont ezért nem nevezném antiszeminizmusnak, viszont erre a lelki aberrációra Sigmund Freud vagy Carl Jung biztos tudott volna kielégítő diagnózist felállítani!

 • Orsós Elemér

  BENDEGUZ
  2022 október 26
  3:04 du.

  „ELEMER:

  Miert mindeg ket-szaz-eve-lotti dolgokon ragadozol????”

  Azért, mert ez a mostani állapot annak a rovott birodalmi múltnak a lecsengése, aminek elvesztését még mindig nem tudják megemészteni -pedig most már bele kéne nyugodni- és a birodalmi nosztalgia időnként sutba vágja a józan itélő képességüket! De most nekem nehogy iderondíts a mi Trianon nosztalgiánkkal, mert mi nem hatalmas harácsolással szerzett interkontinentális gyarmatbirodalmat veszejtettünk el, hanem egy akkor még nemzetiségi engedményekkel és több emberi jogokkal megreformálható közép-európai feltörekvő országot és nem antantos Horthyval, mert ő labdába sem rughatott volna, hanem mondjuk egy patrióta Apponyi Alberttel vagy hasonló kaliberű államférfiakkal!

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2022 október 26 8:39 de.

  ” valamelyikőtök el tudná nekem magyarázni miért van antisz… ”

  Haaaaaaaaaaaaaaaat… ha az „antisz…” zsidogyuloletet jelent, akkor tobbek kozott az olyanok miatt letezik az, amilyen te is vagy. 🙂
  Mivel a tortenelmi es lelki alapjat mar vagy tucatszor elmagyaraztam neked, tudnod kene a valaszt e kerdesedre mielott megkerdezned.
  Hogy megis felteszed a kerdest sokat elmond rolad.

  ” és miért nincs antihottentotta? ”

  Van.

  ” és miért kell erről naponta számtalanszor …. szóval azt? ”

  Az olyanok miatt, mint te. 🙂

  .
  Ródeo11 2022 október 27 9:53 de.

  „” szia, mint látom formaságokon és sohasem a Marx tartalmán rágódsz!,
  de miért?
  “a” képletet cáfold meg… bizonyítsd be, hogy az egyenletek összetevői mind rosszak „”

  Nagyon meglepodnek, ha a Gabriel tudna mirol beszelsz. De fel a fejjel, meg fiatal vagy, egy nap ra fogsz jonni, hogy az emberek nem gondolatolvasok. 🙂

 • Succubus Lilith

  Ródeo11 2022 október 27 10:02 de.

  ” grizi …
  te is recesszióban vagy? na de grizi, ilyet? hát ez bornyasztó! ”

  Mivel itt gunyolodast velek felfedezni arra vonatkozoan, hogy a „gonosz” „kapitalizmus” nem mukodhet rendesen, meg egyszer leirnam neked, hogy ebben a rendszerben eddig minden alkalommal a gazdasagi valsag mestersegesen volt generalva.
  Ket fo oka, azokat is mar megirtam korabban, de azokra sem emlexel, mert nem akarsz emlekezni. 🙂

  Fajdalmas lehet, amikor az igy belenknevelt zoldsegekrol nem tudjuk felismerni, hogy „titkos zoldseg foga rag” a lelkunkben. 🙂

 • Orsós Elemér
  2022 október 27
  4:14 du.

  Amig például a szexuális orientáltságot kizárólagosan magánügynek illene tekinteni – egészen addig a pontig amig nem akarnak például az iskolákban „átnevelést” tartani.
  Merthogy ami a „hálószobák falain” belül történik kizárólag magánügy.

  Ellenben az antiszemitizmus egészen addig szerinted is „magánügy” amig közvetlenül nem téged érint?
  Tudod, ahogy amikor a szomszédutcába mentek valakiért, aztán amikor szomszédot vitték addig is a szomszéd magánügye maradt, nem?

  Az antiszemitizmus nem magánügy – egy nemzetközi össztársadalmi program
  Napjaink „progresszista” szocialista társadalmi programja az antiszemitizmus csirájából szökkent szárba és nött mindent elboritó világmegváltó programmá
  A mag mára mindent elboritó INVAZIV GYOMKÉNT boritotta be „az eddig fejlett” világot

  Nem antiszemita programnak hivják, nem is globalistának – hanem PROGRESSZISTÁNAK!

  Csak a lényege az az, hogy egy-egy ENSZ-ülesszak alatt a határozatok 2/3 arrol szól, hogy Izrael már megint valami rosszat csinált – ejnye rosszfiuk
  Mit rosszfiúk, názisták!
  A csalánárus lenácizza az izraelita tábornokot (nem tünt még fel?) Annak sem adtunk eddig sok jelentöséget, hogy peldául Menáhem Begin még az ENSZ határozatokban is nácista?!

  Tudom hogy neked, aki nem vagy érintett benne nem olyan egyszerü megérteni a különbséget a mai kor antiszemitizmusa és anticionizmusa között.
  Igy van ezzel a világ legnagyobb része – csakhogy ez a lényeg
  Akik az antiszemitizmust gerjesztik azok az anticionisták – azok bizony jórészt maguk is zsidóleszármazottak, de nem Izráel helyreállitásában látják a zsidóság jövöjét, hanem az egy kavics a cipöjukben. A kerékkötö.
  Az eszement globalista világkormány hivei. Ebben van a közös találkozási pont (érdekközösség) a marxi-fanatikus vallás követök és a globálisták között.
  Az utóbbiaknak szükségük van a piszkosmunka elvégzésére valakikre, de nem egy-két csellengöre, hanem nagyszámu, agyilag átmosott seregre – hadseregre.

  Mi ebben olyan nehéz?

 • Ródeo11
  2022 október 27
  9:53 de.

  „…. “a” képletet cáfold meg, te mint matematikus egy rövidebb pamfletban, és

  bizonyítsd be, hogy az egyenletek összetevői mind rosszak, vagy:

  ha szattyánbőrbe kötve és nem a lyánya hanem a szomszédasszony a Kronberger Izolda rakta volna nagyobb kötetekbe akkor el tudnád fogadni,

  a klasszikus aesthetica törvénye szerint a mű megalkotásának pillanatától önálló entitássá válik függetlenné az alkotótól!

  tehát Joan Miró “Madara” már nem is tud repülni mert vasbeton, és egyébként is valami tengermély szexuális utalást hordoz…””…

  Tão facíl para compreender, inpossível para não entender

  Ha házat akarok összerakni, akkor nem bundás kutyus házikójába megyek a szönyegét alóla kihuzni oszt azt innentöl új háznak deklarálni … házat épiteni az egy valós történet, reál – messze nem szürreál …

  Egy müalkotás (bármilyen) az valóban egy teljesen uj valami, lehet teljesen absztrakt, virtuális vagy akár köbe öntött mint Miró madara, az onnantól egy „új teremtés” ahogy mondád, önálló entitás!
  de(!) marad virtuális valóság – nem reál

  Na de mi köze van egy ilyesminek amiröl fentebb beszélünk??!!
  Ha irott dolog, igen legyen ott egy könyvtárban, legyen az „KÖZ-, vagy OTTHONI – dettó –

  Emberünk nem egy müalkotást produkált – hanem egy megvalósitandó programot, és hozzá egy TAN-t!
  Az elözö alkotások amiröl beszéltünk egyediek, akkor is ha mint könyv, kinyomtatható és bárhol elolvasható, vagy ha zene akkor bárhol eljátszható (a megfelelö instrumentumokkal)
  Ha akarom elolvasom, meghallgatom, elgyönyorködöm benne ha kép vagy szobor, vagy bármi ezekkel ekvivalens dolog

  Amiröl beszélünk annak halvány köze sincs ehhez – tudod mint ahogy a Gözekének se sok a Gizikéhez. Nem hinném el rólad, hogy elöbbit vinnéd az ágyadba.
  A hittételek, doktrinák halmaza egy teljesen más valami. Elemzést követelsz – mint azoktól az …üres …. robotoktól, akik hangyaszorgalommal, kéretlenül teszik ezt és itt fáradhatatlanul, egy percig sem gondolkodva az értelméröl annak amiröl beszélnek …

  akkor most téjünk a matekra

  A matematika nem valami formuláriók gyüjteménye – vagy össze-vissza állitások értelmetlen halmaza

  A matematika logikai összefüggésekkel való leírása a környezet és az ismert + a feltélezett, (ismeretlen) világegyetem müködésének
  Ezeket az összefügéseket amikor leirjuk (állításokat teszünk) akkor megköveteljük tölük hogy bizonyithatóak legyenek

  hogyan? – ugy hogy visszavezethetök legyenek ismert és elfogadott alaptételekre.
  Az alaptételek pedig nem lehetnek ellentétben az alapállitásokkal – mint azt itt fentebb a TAN (hit) egyik hüséges prédikátornak és szorgalmas kiskatonájának kifejtettem, miután ömaga eljutott arra a felismerésre (vagy olvasta valahol) hogy minden elmélet leirható a matematikai halmazelmélet szabályaival.
  Nem fogom ezt ujraismételni – Dubois álnévre hallgat.

  Nem ragozom tovább – a HALMAZÉLMELET szabályai szerint bármilyen eszmerendszert össze lehet rakni akár ugy is, hogy az önmagában müködik.
  Mit jelent ez? semmi mást, mint azt hogy annak belsö rendszerében levö tézisek egymásból kikövetkeztethetök, bizonyithatók.
  A halmaz alapelemei az axiómák.
  A kérdés pusztán csak annyi, hogy azok alapelemek, az axiómák amelyre a rendszer épül, azok valóban igazak-e?
  Vagy alapvetöen irracionálisak, hamisak, másszóval hazugok. (attól matematikailag még igazak)

  Kezdetektöl arra kivánsz rávenni, hogy egy ilyen rendszer önmagából származó következtetéseivel, téziseivel vitatkozzam.
  Nem vagyok virtuális valóság – elö, halandó ember vagyok – csak szólok

  Ha viszont az egyes axiómákról akarsz velem vitázni, annak bátran állok elébe, mint már többször jeleztem
  Példának okán, mint ahogy itt fentebb felmerült az Orsós Elemér megjegyzései által:
  az illetö saját maga által összebarkácsolt rendszerének ilyen aksziómaja például
  – az egyetemes emberi jogok elvetése,
  – a társadalom kasztokba sorolása, mint a hinduizmusban,
  – az antiszemitizmus axiómája (a burzsoázia egyenlö a ragadozó zsidó vallással)
  …. és igy tovább

  Hozd ide az alapaxiómákat, ne az invertjét a téziseknek … ok?

  A matematika azt mondja ki – hogy amennyiben egy tétel bizonyitása során annak egyik feltétele hamis, azzal bizonyitást nyert, hogy az egész állitás nem igaz.
  Én megadom neked azt a lehetöséget, hogy próbálkozz – hátha van 1(egy) olyan axiómája ami akár igaz is lehet,
  (Fenntartva természetesen hogy már tudjuk, hogy az egész ház ránkdölt.)

 • Gabriel
  2022 október 27
  11:42 de.

  pls Cenz Ura engedd be!

  Gabi ez a vídejó egy seggség!!!

 • Gabriel
  2022 október 27
  10:26 de.

  hm, Enrico Morricone …:
  hogyan gyilkoljunk vidáman és részegen őslakosokat akik elfoglalták azt a földet amire mi kőolajmagot és láncfűrészt akarunk vetni

  a sohasem volt vadnyugat ami vadnak vad de segg is
  ezt beszéld meg grizivel ő mindent jobban tud a Honthy Hanna sem tudott mindent jobban mint a grizi

  ugye megbocsátod de a wohltemperiertes Klavier következő albumát nézem hallgatom csembalón
  és az jó vala

  saúde

 • Rodeio

  Még egy is hallgatnivaló – bár ez a zene inkább a szemre hat, könnyekre fakasztja, a szivet görcsbe rángatja… a kezet pedig ökölbe szoritja …..

  https://www.facebook.com/diego.brazil.3/videos/793769895049282

 • Gabriel
  2022 október 28
  4:13 du.

  +grizi+succubus!!!

  volt egy öreg barátom kedvenc mondásainak egyike: ha valaki nem akar átmenni az ajtón az istennek sem találja meg a kilincset

  ez mind a hármótokra vonatkozik

  megint nem cáfoltatok meg semmit amit állítok, de személyeskedtek! lelketek rajta
  az, hogy ki milyen műalkotást „kedvel” az magánügy a szubjektum legbelsőbb joga és a grizi sem te sem fogtok meggyőzni 400 éves koromra arról, hogy amit ti néztek/hallgattok az nekem is jónak kell lennie: aesthetica-ilag nonsense!!!

  Marx műve is egy mű, ha felmászol a fára akkor is{SIC}!!!

  és megint nem jöttél elő a farbával a matematikai ismereteiddel, hogy a Marx által leírt képleteket tételesen cáfold!
  én nem bizonyítom és nem is cáfolom az „önjáró” rendszerek közé sorolható az Universum amelyet —ugye— soha senki sem mert önmaga okán önfenntartóan tehetetlen és ebből következőleg változik

  ugyanez sok minden másról is elmondható

  mikor „kirohansz” a kapitalizmus ellen ott akkorát tévedsz velem kapcsolatban mint ide {Niagara Falls} Kisbürgözd,
  tudniillik Marx -szal egyetértésben kizárólag a !!!profitshare!!! számszaki együtthatóit kritizálom és nem a profit szüxégtelenségéről álmodok, mert profit nélkül nincs gazdaság, de lehet a profitot más képletek alapján is elosztani

  egy példa neked: ugye kilőtték NS1-2-őt és 2022 December 05 től az orosz olajat is €-ból LELKÜK RAJTA ENGEM HIDEGEN HAGY! de most van a világban X mennyiségű LNG szállításra alkalmas hajó Y mennyiségű fogadó kikötő {németeknek egy sincs} és most a Mediterráneum tele van a bolygó hollandihoz hasonló LNG szállítmányokkal mert a kóbor kutya sem érdeklődik a tározók tele és meleg az október €-ban! {nagy forróság is van !!!} az árak negatívvá váltak már fizetne a middleman bárkinek hogy vegye meg ingyen mert a hajó le van kötve sokba kerül a hűtése és ha felmelegszik nagyteljesítményű bomba lesz belőle és a hajó meg Titanic

  szóval ez a kapitalista profit share A FAGYI RÖHÖGVE VISSZANYALT! és még mi várható? kiengedik a gázt a légbe?

  2025 előtt erre € nak gondolata sincs de addig is egy más gondolat „báncsa” és … a többi Rébusz Bácsi legújabb rejtvénye

  én házépítésben nem vagyok annyira otthon és szuper mint te {tudod ezt őszintén} de lehet képzettségem benne és egyetlen árva betűt sem írtam házépítésről

  mindazonáltal maradtam baráti üdvözlettel mindannyiótok irányában és kellemes … kívánok a „…” helyére helyettesíccsétek be az általatok megfelelő „a”-t

 • Ródeo11
  2022 október 28
  5:55 du

  Hát azért küldtem – hogy mai korban miböl lesz cseregebogár – miböl lesznek a doktorságok – PhD-k!

 • Gabriel
  2022 október 28
  11:53 de.

  „Mi ebben olyan nehéz?”

  Nekem nem nehéz, mert ezekre a nyílt -csak a nagyon elkábítottaknak és lekenyerezetteknek nem az-„titkokra” már rég rájöttem.