Új honvédséget építünk

2024 május 15 9:43 de.29 hozzászólás

Tisztképző intézményeink életében van egy régi, nagyon régi hagyomány, mely egy időre feledésbe merült. Valamikor, még a két világháború között, a Ludovika Akadémián minden évben, az utolsó évüket végző növendékek, a tisztavatás előtti századik napon tartották, és úgy is hívták „Száznapos”. Az ünnepséget követően az addigi feszes viszony enyhült az oktató tisztek és a negyedéves növendékek között, ettől kezdve szinte már tiszttársként, „kollégaként” kezelték őket. A háború után néhány évtizedig nem volt ilyen ünnepség, de 32 évvel ezelőtt feltámasztották.

A kezdeményezés Ausztráliából jött, az ott élő és egykor a Ludovikán végzett, volt katonatisztek bajtársi közössége 1992. március 15-én egy Ludovika emlékkardot adományozott a Kossuth Lajos Katonai Főiskolának. Kifejezetten azért, hogy az avatás előtt száz nappal, a legjobb eredményt elérő tisztjelölt vegye át egy ünnepségen és viselhesse felavatásáig az ünnepi alkalmakkor. Ezt követően, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán már rendszeressé vált a Száznapos ünnepség, ami a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és most már – az MH Ludovika Zászlóalj szervezésében – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is folytatódott. Ám az idén először a szervezést az Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara vette át, ezért az ünnepség – előbb a tisztjelöltek díszalakulata – majd a Kar zászlójának bevonulásával kezdődött, melyet a történelmi zászlók követtek.  A zászlók bevonulás után Schmittné Makray Katalin zászlóanya köszöntötte a megjelenteket. A kezdetekre visszaemlékezve elmondta, kislány korától úgy élt, hogy „Ludovikás” családba tartozik. Édesapja, ejtőernyős százados, nagyapja tüzértábornok volt, mindketten Ludovikát végzett tisztek voltak. Azt látta tőlük, hogy „Ludovikás” katonának lenni életforma. A dicsőségen túl bírniuk kell szenvedéseket, a megaláztatást, az újabb és újabb helyzetekhez való alkalmazkodást. Esküjük szent volt, hűségük megkérdőjelezhetetlen és az életük minden területére kiterjedt. A haza szolgálata nemes és fenséges feladat, az egyik legszebb hivatás, az elkötelezettség egy életre szól. Arra kérte a tisztjelölteket, szívvel lélekkel álljanak készen a feladatra. Életük legyen olyan példa, hogy azt az örökséget tudják majd átadni gyermekeinek, mely érzés most őt is idehozta, erre az ünnepségre.  A Száznapos ünnepség hosszú hagyományokra vezethető vissza, de mi a cél vele – tette fel a kérdést dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. Most, önök egy olyan hivatást választottak – mondta, ami a legnehezebb. Tisztté, vezetővé kell válniuk. Ma még végrehajtják az altisztek parancsait – és ez így helyes. Száz nap múlva ezeknek az altiszt kollégáknak önök adnak parancsot. Ma alakzatban közlekednek, benne mindenkinek megvan a helye. Száz nap múlva – önök vezetik az alakzatot. A tiszti pálya különbözik a többitől. Az életünk árán is megvédjük a hazánkat – ez az egyetlen ilyen típusú fogadalom az alkotmányos jogrendünkben! Ugyanilyen fontos, hogy döntéseket kell hoznunk nap-mint nap. Emlékszem a bizonytalanság érzésére, amikor Lentiben, először néztem a megkapott szakaszom szemébe. Ha valaki orvos lesz vagy jogász, akkor – miután végez – rezidens lesz vagy ügyvédbojtár. Van ideje megtanulni a szakmája alapjait. Önök a mélyvízben kezdenek! Amikor szembenéznek a szakasszal ők parancsot várnak. Azt várják, hogy felnézhessenek önökre, mert önök tudják, milyen parancsot adnak ki, hová vezetik őket. Ez a legnagyobb felelősség. Önökre az a feladat vár, hogy a XXI. századi magyar honvédséget vezessék. Ma a honvédség átalakítás alatt van. Arra készítjük fel önöket, hogy átvisznek minket a XXI. századba és ehhez az kell, hogy egész életüket ennek a hivatásnak rendeljék alá. A határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migránshullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban, átalakulóban van!

Ma kell elkezdeni felkészülni, hogy tisztté, parancsnokká váljanak, mert többé már nemcsak végrehajtói a parancsoknak, hanem önöknek kell azokat kiadni. Azt kérem dékán úrtól, rektor úrtól, hogy kezdjük el önöket kollégaként kezelni! Készüljenek arra, hogy magabiztos, elkötelezett tisztté válnak, úgy, mint az elődeik, itt a Ludovika Akadémián. Soha nem volt ennyire szükségünk felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Ennek a hadseregnek arra kell készülni, ami az alaprendeltetése. Nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra! Ez egész embert kíván. Készüljenek a vizsgákra, tegyék le őket, de nap-mint nap azzal keljenek fel, hogy holnap hadnagyok, tisztek, vezetők lesznek! Elvárom önöktől, hogy jó tisztek legyenek. Embereket fognak vezetni – akár konfliktusba is! Gratulálok azoknak, akik elismerést kapnak, vizsgáikhoz sok erőt, egészséget kívánok és készüljenek fel arra, amire az esküt tenni fogják, váljanak tisztté – fejezte be beszédét a vezérezredes. A Száznapos ünnepség hagyományaihoz tartozik, hogy ilyenkor a végző évfolyam kiemelkedő tanulmányi eredményt elért honvédtiszt-jelöltjei elismeréseket vehetnek át. Az elismeréseket dr. Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja adta át. Elsőként az Ausztráliából kapott hagyományindító „Ludovika emlékkard” átadása történt meg. A kard a hősiesség és a bátorság jelképe. Az adományozók szándéka volt, hogy emlékeztesse viselőjét a haza iránti önfeláldozásra, a nagy elődök emberi és vitézi helytállására, a magyar katonai becsület minden körülmények közötti megőrzésére. Az évek során az adományozók sora bővült a különböző, például tüzér, repülő és más fegyvernemek szerint. Az elismerésre érdemes hallgatók között már régóta hölgyek is vannak, ők kard helyett dísztőrt kapnak.  Az évszázados hagyományok talaján – talán a legautentikusabb helyen – az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia ódon homlokzata előtt állunk és felemelő, büszke perceknek lehettünk tanúi – emlékeztetett a történtekre az elismerések átadása után dr. Lippai Péter dandártábornok, a Kar dékánja. Büszke vagyok az elismerést kapottakra – mondta. Köszönöm nekik, hogy bizonyították, nincs lehetetlen, példát mutattak társaiknak. A többieknek pedig már az, hogy itt állnak, igazolja, hogy szorgalmas munkával teljesítették az elvárásokat. Készüljenek lelkileg és fejben, rengeteget kell majd még tanulni későbbi parancsnokaiktól. Csak így érhetik el, hogy hasznos tagjai legyenek a megújuló magyar honvédségnek. Nehéz lesz ez az út. Olyan döntéseket kell hozniuk, amik abban a pillanatban nehezükre fog esni. Érezni fogják, hogy parancsaiktól emberi életek függhetnek, de mindig bölcsen, határozottan és személyes példamutatással kell vezetniük. A hazát kell szolgálniuk mindhalálig!

Az ünnepség a Szózat hangjaival, majd a tisztjelöltek díszmenetével és a zászlók elvonulásával ért véget.

29 hozzászólás

 • Igen, ez a nagyon régi hagyomány egy időre feledtetésbe merült. De a hagyományok megújulnak, évről évre egyre több.
  Révay Andrásnak köszönöm az ismertetőt.

 • Orsós Elemér

  Jaj jaj! (Kedves Szerző, majd rájön, hogy miért!)

 • Az az ausztráliai kard hogy p…ba került ki abba a sötét messzeségbe?

 • Bizony kedves Elemér!
  és Révai András!

  Jaj jaj! Bizony! Azok a”legendás ludovikások”jártak élen András

  rokonainak az üldöztetésében is! Most meg ő, mint fogadatlan(?)

  prókátor, képes egy efféle megrendelt, dörgölődző propaganda

  köszöntőt kikerekíteni az Ellenforradalmi rendszer véderejének.

  És teszi ezt, itt már nem is először, ami nem objektív

  tájékoztatás, hanem a politikai konformizmus egy súlyos esete.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Plagi Pálné mondja: „Esküjük szent volt, hűségük megkérdőjelezhetlen, életük minden területére kiterjedt.”
  Talán példa még Pali-bá koppintott doktori disszertációja is? 😀

 • ˙

  A magyar Excalibur a Ludovikán: az ausztrál Hungarokalibur.

  Az utsó tulajdonos neve titkos – annyira „vitéz” volt ?

  Igazán megható !!!

  A vitézi rendet a rendszer nagy bányai feje már magára szabta.

  Tudok olyan zsidó bakáról, aki végigküzdötte az I.VH-t. Vitéz

  az nem lehetett,ellenben gettóra alkalmasnak találtatott sőt,

  onnan már végleg deportálták a sziléziai Auschwitzba azt az

  igazán vitéz magyar katonát.

 • don Goló
  5.16.9:23

  A helyzet az, hogy a „konformizmust” Klaus Mann Mephysto című regénye (és a Szabó István filmje) alapján Mephysto-szindrómának is szokás nevezni, amikor a konformista, a hatalomnak besímuló szerző az ő állítólagos szakmai objektivitására hivatkozva teszi ezt…

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  ˙

  Kár, hogy a szerző nem olvasta FÖLD S.PÉTERnek az ő cikkénél KMH-n mindössze egy nappal korábban született :
  „Közös érték az antiszemitizmus ?” című kiváló és igaz cikkét, amely talán még őt is józan észre téríthette volna a LUDOVIKA valódi – nem idealizált – arculatát illetően.

  Mert hiába állítja a kormány, hogy az egyetem önálló, szuverén egység, ha cikkben felsorolt „erények” helyett a világ ma legantiszemitább csirkefogóját hívja meg diákokkal, tanárokkal s ki tudja még kikkel együtt „titokban” nosztalgiázni Budapest kampuszán…

  Különös tekintettel az alapítványi átszervezésre, amely egyben minden ilyen „alapítvány” élére egy úgynevezett „kancellárt” ültetett, amely nem más, mint az állam, a kormány meghosszabbított karja, amelyen keresztül csakis a kormányfő politikai akarata hivatott érvényesülni az egyetemi autónómiával szemben… Ergo, Acmadinezsád magas siíta iráni vezető meghívása feltétlenül a külügy hatáskörét jelenti, csakhogy amikor Orbán Netanjahuval ölelkezik nem dicsekedhet ezzel a barátsággal is.

  S hogy miért éppen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet – a LUDOVIKÁT – választották a felháborító és TITKOS SZÉLSŐSÉGES BESZÁMOLÓ színhelyéül, arra tippelhetünk, amire a patinás „zászlóanya” ))) 😀 ((( díszbeszéde is burkoltan utalt, hogy a Ludovika, a horthysta hagyományok hű letéteményeseként annak feudalizmusát feltámasztó egyik mai őrzője és restaurálója…

  Azért még annyit, hogy az itt fent alposan agyondícsért egyetem hű rektora – ha ez Acmadinezsád ankét kényszer volt – akkor lemondhatott volna a magas állásáról.

 • persze a degeneralt zsidotorvenyek ELOTT azt is olvastam valamikor valahol hogy Horthy amikor elindult szegedrol siofokra voltak izraelita tisztek a csapatban ez is a zsidotorvenyek elott volt es hiheto sok zsido utalta kunbelaekat es karolyi misieket

 • aZ ELSDOSOR UTAN ES A KEPEKEET LATVA HANYINGERT KAPTAM!!!!!!

  Az emberi tisztesseg oktatasat keptlenek lennek a magyarok elkovetni, csupan az ezekhezhasonlo cikkeket kozli a KMH.

  Undorito, nem is emlitve a hozzaszollasok tobbsegeit!!!!!!

 • Orsós Elemér

  DonGolo
  2024 május 16
  9:23 de.

  Bizony, bizony pont erre gondoltam, de különösen a „zászlóanya” akasztotta ki nálam a racsnit! 😀
  (Nos, a lényeg: ez a cikk most -nekem legalábbis- erősen kilógott a szokásosan csupán ismeretterjesztő sorból!)

 • Orsós Elemér

  Cukihara
  2024 május 16
  10:29 de.

  HUNGAOkALIBUR! Ez találó aranyköpés!!! És tudod Te, hogy a rencerváltás után hányan kapták még meg az örökölhető(?) vitézi címet?! Szerencsére ez a mostani már csak egy hiúsági, urambátyámék sznob unokáinak melldöngető, hülyén hivalkodni való papirplecsni! 😀

 • A Kedves”Zászlóanya”, mint vitéz-Makray büszke női leszármazott és T.a Ludovika hagyománynak jólbehódolt Révay András Cikkírónk!

  Horthy Miklós Teleky Pál miniszterelnök/főcserkészének ezt a jellemzést írta a >Vitézi Rend< céljairól 1940-ben. Ebben ő végsősoron a mintegy őszinte önvallomásban . r a s s z i s t a . fajgyűlöletét, mint "a r c p o e t i c á t" foglalja egybe. Azt a nézetrendszert,amely biz' nem áll távol a mai Horthyrestauráló Ludovika kultusz nyomató, N.E.R. politikai rezsimtől sem:

  *

  " Alapításánál főleg a fajnemesítés gondolata vezetett[…] Az

  ősi nemesi inszurrekció ez újabb formájával ey mindhalálig

  hűséges alakulatot akartam, úgy a kívülről jövő támadás, mint a

  belső destruktív erők újbóli forradalmi kísérlete esetén örök

  időkre a főkapitány rendelkezésére állítani. Hogy ez a sereg

  mindég megbízható legyen, fő a származás és az erkölcsi

  körülmények tisztasága, az erkölcsi alap, valamint az egészséges

  vér. A vitéz csak engedéllyel házasodhatik, idegen fajból

  származót csak akkor veszünk fel, ha 100%-ig magyarul érez,

  megbízható és maga kéri a név magyarosítást. A legbátrabb és

  legjobban dekorált zsidó is ki van zárva. "

  *

  !Ajánlva még joshuának Wariorrnak és cukaharának,de Elemérnek is

 • mint azt az Ógörög drámaíró és a valóság tanítja a békét legjobban ágyúval és karddal lehet fenntartani, akinek nagyobb ágyúja van annak a békéje is nagyobb, és ezt meg lehet tanítani és meg lehet tanulni, remélhetőleg jól vannak kompenzálva, nem úgy mint az itteni déli szomszédaim, ahol a lelki vagy és testi sérültek magukra vannak hagyva és adakozásból kapnak alamizsnát… de nemzeti zászló leng és a legfelső katonai vezetés már az egész Tejútrendszert maguknak akarja, egészségükre…
  ez ma már versenyfutás és az esélyek nem egyenlőek

 • KORDON BLUED

  „Horthy Miklós … ezt …írta … 1940-ben.” Ma a naptár 2024-et mutat. A magyar Alaptörvényben, a legmagasabb rendű jogszabályban, ezt olvashatod:

  VII. cikk

  (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.

 • Aurora Borealis

  Joshua
  16.12:55

  Írod, hogy „a degenerált zsidótörvények ELŐTT […] Horthy, amikor elindult Szegedről Siófokra, voltak izraelita tisztek a csapatban […] és hihető,[hogy] sok zsidó utálta Kun Béláékat és Károlyi Misiéket.”

  1./ Kezdjük azzal, hogy a zsidótörvényeket degeneráltnak nevezni túl egyszerű megoldás egy, az akkori uralkodó földbirtokos osztályból kiinduló (ld: itt fent Kordon Blued 17.6:13-ban Horthy-levelet Telekynek) nemcsak gonosz, de főleg aljas és önző mód rasszista, indulati törvénykezés eredményeként hurokként a zsidóság nyaka köré szisztematikusan egyre szorosabbra szorított törvénykezési, majd „rablógyilkos” intézkedési sorozatot.

  2./ Zsidó katonák – tisztek és sorkatonák – részvétele az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében a K.u.K. legtermészetesebb részét képezték, amit a Kiegyezés, illetve a Recepciós törvények a zsidóság társadalmi stástuszát csak erősítették. Ez akkor – a feudalista erők uszító igyekezete* ellenére – szilárd állapotot, státuszt jelentett. A vesztes háború,ill. a monarchia felbomlása a zsidókat ismét a bűnbak szerepébe sodorta,amit Horthy legfőbb-hadúr egyik, (már a Bp-i bevonulása után) első „Fővezéri napiparancs” is kifejez, amelyben ő a zsidóságot a „megbízhatatlanok” közé sorolja…

  3./ A Horthy féle Nemzeti Hadseregbe – ha tényleg úgy volt, mint állítod, akkor – a K.u.K.hadseregből e >történelmi folyamatában< átkonvertált,a császárhoz és az eskűjéhez még mindig, társadalmi osztályukhoz pedig érdekből hű, így polgári katonákként szolgálhattak. Feltehető, hogy ők a Kiegyezés történelmi jelentőségében, igazságosságában és Horthy hamis igéreteiben bízva**, a maguk és családjuk biztonságát látták szavatolva. Ergo, az államosító,de főleg a parasztoknak földet osztó baloldali, ill. liberális erőkkel ők osztályhelyzetüknél fogva nem szimpatizáltak…

  ˙
  * ld: Tiszaeszlár
  **ld: Pl.a vitézi birtok ígérete.

 • Aurora Borealis

  Utóirat:
  18.4:37

  Kezdetben Horthy úgynevezett Nemzeti Hadserege létszáma az Antant által tőle elvárthoz képest vészesen alacsony, 8000 fő volt. Ennélfogva minden akkor elérhető kiképzett katonát bevett e csapatába, vagyis ama fenenagy uri ízlésének nem megfelelő izraelitákra is ráfanylododhatott hadúr őfőméltósága, mely „hibán” záros határidőn belül máris változtatott…

 • Kordon Blued ur a cikk nem a vitezi rendrol szol —–hanem a ludovikarol

 • Joshua uram!
  24.05.18.8:05

  A Vitézi Rend saját önképe szerint:

  „nemzeti,revizionista és antikommunista társadalmi szervezet.”

  Ami elvi tekintetben cseppet sem különbözik a Ludovika 1919-től

  követett szellemétől, bár utóbbi úrifiú-kadétjai a Dunai folyami

  flotilla monitorjai júliusi fellázításával már előre

  teljesítette jövendő Fővezérük vitézi álmait, ha már ő és serege

  harcnélkül ülhetett bele az Antant által neki befűtött trónusba.

 • a kifogastalan uri ember Revai ur nem kommentel velunk egyutt de biztosan olvassa a kommenteket es szerintem probalja joindulatuan terelgetni a gondolatokat a ¨kiegyezes¨ fele judeo kereszteny megbekeles kiegyezes

 • Kedves Cenz Ura!
  olvasom e cikket új honvédség, {kell-e?}
  mi a bánatos pejparipa pimpillőjéért?

  ugyanakkor nézem a Földgömböt {nagyon szép látvány nincs rajta háború eccse ott az íróasztalomon!} és látám, hogy az a két átkozott háború mily közel is van egymáshoz a hoholoké {ez is bérmunka Blackrock nak de nem jól fizet} és az „örökkékavargóknak”

  ott a Levantén {szintén Black Rock bérmunka és ez jobban fizet}

  ugyanakkor belepillantottam F1 unalom után a CNN-be és ott Christian Amanpour beszélt mindenfélét és megint előkerült a MICROSOFT CEO szvsz a világ egyik legnagyobb seggfeje azonnal a Harari után, miszerint mongya a drága {mert assziszi hogy az ő selejtes valósága nem lesz kiváltva egy másik chatbot-tal?}

  szóval aszongya az utóbbi 50+ évben a bérek stagnálnak és a tőke egyre inkább koncentrálódik és AI ehhez járúl hozzá, a tőkekoncentrációhoz, mongya az agyficamoska!!!
  mert ugye ha az olcsóbb munkaerő amely hatékonyabb meg gyorsabb és termelékenyebb és olcsóbb mindent elő tud állítani, ez meg már agyficam!, szóval katona helyett is lehet jólbalettozó AI-kat csinálni és olyannak öltöztethetik amilyennek nem szégyellik majd lesz hozzá AI divattervező is

  szóval a tőke töke koncentrálódik IGENÁM DE AI NEM FOGYASZT SEMMIT A DELEJEN KÍVŰL AMIT NEM TUDOM MIBŐL ÉS HOGYAN FOGJA A SZÉNTÜZELÉSŰ ERŐMŰVEKET ELLÁTNI SZÉNNEL ÉS LAPÁTOLNI BELE A SZENET???

  te tudod?

  tehát a töketlen tökösnekképzelt tőkések öntökön lőtték magukat mert a FOGYASZTÓT SZÜNTETIK MEG és akkor az egész ketyere mi a pejparipa lompos pimpillőjére lesz jó, mert a Karl Schwab már dögrováson és a Soros meg a Billgates is kifelé battyog eme árnyékvilágból a soros fiacskája is még akkor is ha még egy négerbe szeret bele?

  szóval mi is lesz ha AI {én iá iá iá iá nak mondom magamban 8 szem között a szemügém és a tükör varázslatában}

  szóval valakit aki rászánnya az időt leírhatna valami üde hátborzongatót én a könyved alapján RÁD GONDOLTAM!
  megteszed?

 • Orsós Elemér

  KORDON BLUED
  2024 május 17
  6:03 de.

  (Nekem volt olyan -nálam 20 évvel fiatalabb- kollégám, akire még az „arspoetica” faji és név magyarosítási(németből) kritériumai sem stimmelnek, mert neki utólag , nagyszülőtől származtatással a rncerváltás után restaurálták/rehabilitálták? a vitézi címet! Naszóval én cáfolni nem, CSAK megerősíteni tudlak! 😀 )

 • Te
  Jó Suha
  18.8:05

  Attól még érdekelhet az antant-botcsinálta kormányzójának gondolkodása és világnézete, akiről azt terjesztik, hogy megmentette a pesti zsidóságot, ami nem is igaz.
  Az ő megmentési szándéka a helyszínen rajtakapott tolvajéhoz hasonló,aki azzal menti magát,hogy”pont most akartam visszaadni”.

 • SchumackerLady

  A. Borealis
  24.5.18.4:54

  Ez az ellenforradalom, Nemzeti Hadseregnek titulált csapatai említett, „vészesen alacsony” 8000 fős létszáma részben indokolhatta, hogy az Entente átvállalta a százezres Vörös-hadsereg erőinek a felszámolását Horthytól, aki ennél fogva harc nélkül(!)kapta meg és vehette át 25 éves uralmának kulcsait, a megszállók által így már trianonivá nyírbált ország területét.

  A támadók indítéka másfelől viszont – ami már elvi kérdés volt – hogy a megszálló hadsereg (Entente) parancsnokai akár itt, akár otthon náluk ugyanúgy fáztak mindentől, ami forradalomnak csak nevezhető. Így a megszálló „ellenség” a saját országbeli és a megtámadott fél uralkodó osztályának érdekei teljesen egybevágtak.

 • SchumackerLady
  2024 május 19
  8:37 de.

  agyon komplikáljátok ezt a háborúk története című kabarét azaz a VILÁGTÖRTÉNELMET!

  egyetlen háború sem folyt eszmei, lelki toprongyi, filozófiai avagy a homo usion és a homo iusion ról folytatott ökölharc miatt?

  kizárólag és kivétel nélkül piszkos anyagi érdekek vezérelnek minden háborút!

  a randa része ennek, hogy azok akik a csatatéren vívják sohasem kapnak a koncból még jottányit sem, sőt ha nem döglenek meg a csatatéren akkor visszaérkezve még meg is büntetik őket, hogy mertek életben maradni!

  ezért én sohasem fogom megérteni akármilyen butának is képezték ki a gyalogokat akik mennek… oda!

  én találkoztam emberviselkedésű katonatiszttel anno az átkosban valami olyan alapállása lehetett, hogy békében a legjobb katonának lenni, nem is fárasztó és akkor azokat akiket kötelezően „besoroztak” nem kell fölöslegesen …sztatni, és nem is tette!
  a háború az embertelen és azok akik a gyalogokat megdögleni zavarják kancsukával vagy hátbalövéssel, azok NEM EMBEREK, azok a MAMMON MAGA azaz az öregördög és az eddig kialakított társadalmak mind azonosak ebben, vannak kevésbé szarok és vannak már elviselhetetlenül szarok, de hová meneküljön a migrács? déli szomszédom NYNY-i polgármester tegnap este mondta bele a légbe élőben, hogy mivel a bennszülöttek közül a kóbor kutyát sem érdekli rendőrnek és katonának menni tehát az illegális migrácsokból kell ilyeneket faragni

  és nem esett le a pódiumról

  és a fiatalság ugyanott, hát az elveszett GEN Z nek nevezett generáció, már nem érdeklődik, interjúvolják őket és olyan válaszokat adnak a leg- eccerűbb kérdésre is, hogy a riporter paffá válik, ezek nem érdeklődnek demokrácia és környéke iránt, szórakozni akarnak és nem melózni majd valahogy lesz alapon… mert ugye tömegesen jönnek ki egyetemekről és olyan buták, hogy diót lehet a fejükkel törni

  és ez „A” rendszer halála is egyúttal, nincs aki fenntartsa

  az AI nem megoldás majd rájönnek én addigra már a Hadak Útján fogok társalogni Attilával és Nagy Sándorral meg Voltaire rel

  a fasizmus, kommenyizmus, antiszemétizmus és minden egyéb kitalációk csak a sötétséget növelik, és ez ma már láccik mint a hangyaboly a villámfényben

  üdv csak így tovább vitázzatok… pláne olyan dolgokról amiket 50+ évvel az esemény után meg sem lehet érteni nem hogy megváltoztatni
  ilyen az agnoszkálás is azaz vulgár materializmus Aristótelés megjelenne és hallaná rögtön híná Zeuszt az összes villámaival

 • SchumackerLady

  Rodeo11
  .19.2:34

  Ha nem olvastad volna, gyorsan tedd meg!

  Azt írtam, kifejtfe és dióhéjban összefoglalva is, hogy akkor

  „a támadó Antant, és a megtámadott „magyar fél” uralkodó osztályának az . é r d e k e i . teljesen egybevágtak”.

  Mely zárómondat evidens módon azt, illetve azokat a tulajdonosi osztályokat foglalja magába, melyek úgy idehaza, mint az Entente országokban, pontosan ugyanúgy:

  1./ Termelőkként azaz beszállítókként egyaránt . é r d e k e l t e k v o l t a k . a munka kizsákmányolásából extrém profitabilis
  a.) A gyáraikból kiinduló hadi-termékek kereskedelemében…
  b.) A birtokaikon megtermelt, katonai mezőgazd.áruk eladásában,
  c.) De általában is, a saját termeszköz tulajdon megtartásában.

  2./ A 05.18.8:37 kommentem konklúziója már az 1/a.) b.) és c.) tükrében az, hogy a magyar ellenforradalom és az Entente tiszti-és vezérkara minden ízében ugyanabból az ösztönös „osztálytudatból” kiindulva tiltakozik és harcol bármiféle forradalomnak még a gondolata ellen is. Mindebből következik, hogy a nyugati tőkés és konzervatív nagyhatalmak ebből az alapgondolatból kiindulva tették meg Horthyt Magyarország kormányzójává…

  Kedves Rodeo11! Kapkodó gyorsolvasásod téves eredményekre vezethet, mint itt is. Jó emlékezetem szerint úgy 10 éve, vagy mégkorábban még te is az én fenti konklúzióm talaján álló világnézeti következtetésekre hajlottál,ma pedig már mérlegelés nélkül ítélkezve ezt az egyszerű és magától-értetődő(külön magyarázatra nem is szoruló – evidens) történelmi összefoglalóból, téves következtetést vontál le, hisz én a 19.8:37-ben ugyanarról írtam amiről te is:
  a piszkos anyagi érdekek ország-és világrengető hatásairól. 🙂

 • SchumackerLady

  Utóirat

  A vulgarizáló leegyszerűsítés a kocsmafilozófusok sajátja.

  Amit pl. te is itt egyes izmusokról itt összehadoválsz, az maga a színtiszta demagógia, minthogy egyenlőségjelet húzol mindegyik közé, akár részeg sofőr az utcaközépi választóvonal értelmezése során ~~~

 • SchumackerLady
  2024 május 20
  3:45 de.
  ne sikoltozz, nem veled vitázok! hanem k-ra utálom az ásatag dolgokat az összes fosszíliákkal előkotorni a történelem sírgödreiből

  az, hogy az 1989 es magyar arisztokrácia mely önmagát kiáltotta ki annak ugyanolyan hazaáruló mint a korábbiak és Horthy egy a sorozatban én I Szent Istvánnal kezdem a sort, mert ő és az utániak meggyilkolták a valaha volt bármilyen de magyar kultúrát mely az emberi és társadalmi lét egyetlen összetartó ereje, és rákényszerített holmi szentszart amit nehezen emésztett meg a falu népe és a még létező és nem felkoncolt konzervatív „nemesek” és ez szépen az akkori nato az inkvizíció és a birodalmaknak bedőlni terpeszben és vazelin nélkül na azt kapta Magyarország a sok rohadt féreg hazaáruló vagyonosodásának okán!
  egy OV és egy Dobrev meg a többi férgek hazaárulók, érdekes módon OV külpolitikáját én becsülöm, de amit azzal meg akar védeni azt ő maga bassza szét!
  a korrupciót nem ítélem el, mert csak azok panaszolják akik nem részesei!

  én szívélyes és baráti üdvözlettel küldöm ezt is meg az előzőt, felkaptad a vizet tök fölöslegesen

  hiányolom a grizi seggségeit ehhez a témához, mert ami az „ő” országában alapíttatott az pontosan ugyanez a szentszar és most kezd kiderülni, hogy az a nép amely nem képes saját testére és lelkére szabott kultúrát kialakítani és fejleszteni az olyanná válik mint az én déli szomszédaim akiket én Paff a bűvös Sárkányként csak süsünek becézek baráti körben!

  mert ha valaki azt meri állítani hogy az a CIA által támogatott leheccséges létrehozott? izé a Beatles és a többi bűzlő darab szar nyavajgást ma nosztalgiával emlegetik a foxnyuszin az ottani férgek, az a nép nem nép és az most tökig láccik, az elveszett Gen Z most visszafizeti az establishmentnek amit kapott tőlük {nagy rakás szart} és most az establishment a puszta létéért kapar mint a kurta farkú malac de ott már nincsen semmi

  azaz Pomádé Király vadi új ruházattya

  és ezzel nem lehet több ezer éve épülő kultúrákat és a csak több száz éveseket sem mert Nagy Péter orosz maradt Hollandiában is a hajógyárban mint ács és ha valaki nem hallgatott Glinkát, leginkább Iván Szuszanyint de a többit és a Hovanscsinát sötöbö

  magyar ban én Bessenyeivel és Tőkés Anná val láttam a régi felújított Nemzetiben a Bánk Bán-t és Erkel nagyon jól zenésítette meg és hálistennek nincsenek ezzel egyedül de ma a könnyű semmitsem érő izékre utaztattyák a népet és az szépen aluszik tovább mint Richard Wagner Fafner-ja mint sárkány a barlangban addig amíg Siegfried aki egy másik merő tévedés meg nem öli

  és ez megy manapság A MAMMON azaz Lucifer pofánröhögi istenkét hogy nem tucc semmit sem tenni ellenem és a dumádról meg lehull a lepel

Leave a Reply


Trackbacks