Articles by: Kerekes Sándor
Budapesten nevelkedett, mérsékelt sikerrel. 1976 óta Torontóban él, pénzügyi szakember. Irásaiban történelemmel, politikával és közgazdasági kérdésekkel foglalkozik. Kedvelt műfaja a polémia. Az elmult tizenkét évben reszt vett a torontói magyar közösség, a Magyar Ház életében, különös tekintettel a legutóbbi hat évre, amikoris igyekezett a vezetőség kétes tevékenységével szemben a tagság érdekeit megvédeni. Történelmi vizsgálódásai többnyire a XIX. es XX századi magyar társadalmi, kulturális és politikai világgal foglalkoznak, gyakran a zsidósággal is kapcsolatban. Budapest szerelmese. A magyar politikai élet szorgalmas megfigyelője, különös tekintettel a jelenleg folyamatban lévő fasizálódási folyamatra.

Levél Schmidt Máriának: hogyan építsünk múzeumot

2015 március 20 7:05 du.35 hozzászólás
Schmidt Mária

Kedves Schmidt Mária! Tisztelt Asszonyom! Hadd meséljem el, hogy mivel töltöttem a tegnap estét. Nos, a CEU (Középeurópai Egyetem) meghívására egy előadást mentem el meghallgatni. Az előadást egy bizonyos amerikai történész professzor, Pamela S. Nadell tartotta, mégpedig a philadelphiai National Museum of American Jewish History történetéről, anyagáról, építéséről, és főképpen az amerikai és zsidó életben betöltött szerepéről. A sajnálatosan kisszámú közönség többnyire a CEU diákjaiból és professzoraiból állt és bármennyire meresztettem a szemeimet, Önt nem láttam a hallgatóság soraiban, pedig, ha van bárki, akinek ez az előadás a javára vált volna, akkor az kétségkívül éppen Ön. Habár igaz, hogy Ön […]

Read more ›

Videó interjú a Kanadai Magyar Hírlap főszerkesztőjével

2015 március 15 6:40 du.13 hozzászólás
Christopher Adam / Screen shot

Általában nem vall jó ízlésre, ha egy sajtóorgánum saját magáról, vagy a munkásairól közöl híreket, esetleg nyilatkozatokat. Az ilyesmi rendszerint egyfajta lelki szegénység jele. Ezért most csak a legnagyobb mértéktartással vagyunk kénytelenek megemlíteni, hogy ‘lapunk’ a Kanadai Magyar Hírlap elnyerte a Szabad Sajtó Alapítvány ezévi díját. Az átadási ünnepséget követően főszerkesztőnk és barátunk Christopher Adam rövid interviewt adott és ezzel, legalábbis egyenlőre, valószínüleg elintézettnek is tekinthetjük a díj dolgát. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne lennénk hallatlanúl boldogok, amiért a sokszáz hasonló elektronikus lap közűl, éppen a mi szerény orgánumunk keltette fel a szabad sajtó közönségének figyelmét. A díjat […]

Read more ›

Taktika és stratégia: Az Orbán-Simicska háború

2015 március 7 11:47 de.4 hozzászólás
Simicska és Orbán...

A közéletben elburjánzott találgatásoknak az Orban-Simicska háborút illetően, se szeri, se száma. A háború lehetséges kimenetelét a megfigyelők többsége Simicska számára vészesnek itéli és ebben Vásárhelyi Mária kitünő cikke sem kivétel. (Egy birodalom tünöklése és bukása, Élet és Irodalom, 2015 február 27.) Megvan ennek az alapja persze, és nehezen is lehetne tagadni, hogy az államhatalom győzelemre áll a magánvagyonnal és személyes ambicióval szemben. Simicska háborút hirdetett és megjövendölte a saját győzelmét, mig Orbán és a kormány meltóságán alulinak találta erre válaszolni, miközben szorgosan magához csábította a Simicska sajtóbirodalom vezető kádereit. Könnyű belátni, hogy ha az államapparátus megvonja a korábbi, szinte […]

Read more ›

Olvasónapló: Igazi magyar hősökről és a megaláztatásról

2015 január 16 8:03 de.7 hozzászólás
The Silent Scream /  Terry Wylde

A hét elején olvastam el Nyáry Krisztián könyvét, az Igazi Hősök-et. A szerző, Nyáry Krisztián, irodalom tanár Pécsett és az elmúlt néhány évben előbb blogbejegyzésekkel, majd a belőlük kerekített két könyvvel hívta magára az olvasó közönség figyelmét. Így Szerettek Ők címmel jelent meg a két könyv, melyekben a magyar irodalmi szokásoktól eltérően a neves irodalmi alakok szerelmi életéről szóló pletykákkal mulattatta az olvasó közönséget. Ez a többnyire szokatlan nyiltság amellyel az írók szexuális életét tárgyalja, némileg megborzongatta a közvéleményt, annak ellenére, hogy a valósághoz képest még mindig meglehetősen mértéktartóan tálalta a történteket, kihagyva a legszaftosabb részleteket. A történetek sok esetben […]

Read more ›

Hóvirágok — Egy szerény megemlékezés Szerb Antalról

2015 január 15 5:00 de.9 hozzászólás
Szerb Antal

Tegnap reggel, amint a villamoshoz sétáltam, észrevettem, hogy a szomszéd kertjében kinyílottak a hóvirágok. Szép, egészséges, aranyos példányok voltak, nem túl sokan, csak úgy öt, vagy hat egy csomóban, de nagyon felvidúlt a szívem tőlük. Elméláztam felettük és az emlékeim felett arról, hogy hogyan lepte meg édesapám az édesanyámat minden évben, amikor az utcán még árultak hóvirágokat. Ma már erre nem kerülhet sor, a hóvirág védett növény, a szedése és árusítása tilos 2005 óta. De mennem kellett, mert a Bajcsi-Zsilinszky Társaság meghívására a Vas utcai kereskedelmi iskolában vártak rám. Ebben az iskolában tanított Szerb Antal a magyar irodalom egyik be […]

Read more ›

Mit is jelent az illiberális állam?

2014 december 26 8:38 de.19 hozzászólás
Államformák és vezéralakok

Júliusban Orbán Viktor bejelentése az illiberállis államról az uborkaszezont valóságos savanyúuborka szezonná zilálta. Ugyan mit jelenthet ez? Biztosan nem demokraciát! Lehet talán diktatúra? Lehet, de ami most van az majdnem ugyanúgy működik, azért a kis különbségért nem érdemes mindent gyökerestől… Talán királyság? Az is lehet, de a királyság nem biztosíték a demokrácia ellen. Vannak demokratikus kiralysagok, azzal tehát megint csak adnánk egy pofont a szarkofágnak. Európa számos országa királyság és demokrácia egyszersmind, hogy csak Dániát, Hollandiát, Norvegiát, vagy Nagy Britanniát említsem: éppen a legsikeresebb, leggazdagabb országok. Márpedig, ezúttal éppen a demokráciát igyekszünk elkerülni. Marad tehát a császárság. Na, az aztán […]

Read more ›

Tisztelt Szerkesztő Uram! – A paranoid tudósító levele

2014 december 16 12:24 du.12 hozzászólás
Trieszti szobor csoport.

Tisztelt Szerkesztő Uram! Nagyon szépen kérem, hogy azoknak híreszteléseknek, miszerint én az ellenségeim elől szöktem volna el, semmi esetre se adjon hitelt. Az pedig, hogy nem is az ellenségeim, hanem a hitelezőim elől szöktem, nem egyeb, mint a legaljasabb rágalom. Minden esetre igaz, hogy átmenetileg eltávoztam Budapestről, de célom egyfelől az volt, hogy megvizsgáljam mi az igazság, másrészt, hogy lerázzam az üldözőimet. Nem mintha megijedtem volna az ellenségtől, de be kellett látnom, hogy nem bírok a túlerővel: gondoltam megtréfálom őket, hadd keressenek mindenfelé, míg én a távolban új erőt gyűjtök ellenük. Így azután nem is csoda, ha olyan úticélt kellett […]

Read more ›

Beszámoló egy lendületes tüntetésről: Mocskos Fidesztől zengett Budapest

2014 október 29 2:01 du.22 hozzászólás
Sioréti Gábor / Magyar Narancs

Kis késéssel indúlt, de nagy lendülettel. Hazafias dalok helyett Beethoven Egmont nyitánya vezette be szónoklatokat. A tömeg nagy volt. Onnan, ahol én álltam, talán tizenöt méternyire a dobogótól, lehetetlen volt felbecsűlni a létszámot. Midössze az volt látható, hogy a József Nádor tér színültig megtelt. Két rövid, de ingerült beszédet hallottunk, majd a tömeg elindúlt. A Madách tér, Asztoria, Kossuth Lajos utca, Erzsébet Híd, Lánchíd utca útvonalon mentünk a Nulla Kilóméter Kőhöz, a Lánchíd budai hídfőjéhez, hirdetendő a közönség eltökélt szándékát, hogy a net adó amit fizetni fognak, az nulla forint lesz. Az Erzsébet Híd közepéről visszatekintve lehetett csak végre megérteni, […]

Read more ›

Visszaköszöntő – Kerekes Sándor levele Ódor Bálint ottawai nagykövethez

2014 október 27 9:03 de.19 hozzászólás
Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete

Excellenciás Uram! Hadd köszöntsem Önt én is, habár a fellengzős megszólítás alig illik egy ilyen fiatal, dinamikus embernek, dehát ugye a protokoll… Nos, örommel látom, hogy a kierdemesűlt, de korántsem érdemes előző nagykövet – Pordány László – helyére végre valaki olyan kerül, aki képes lesz talán a magyarok érdekeit és érdeklődését józanúl mindkét irányban képviselni. Többen az itteni magyarok között durva és személyeskedő támadásokat szenvedtek korábban, amelyeknek reményeink szerint az Ön érkezése talán egyszer és mindenkorra végetvet. A korábbi politikai megközelítéssel ellentétben, abban reménykedem, hogy a nemzet, illetve a magyarság összetartását nem a mindenkire kitejedő alázatos betagozódás formájában kivánja majd […]

Read more ›

Miért távozott Szemenyei Kiss Tamás a KMH-tól? – Kerekes Sándor válasza

2014 október 21 9:01 de.60 hozzászólás
Távozás

A fenti kérdés újra szóbakerült az interneten és ha annak idején nem érkezett rá válasz, vagy ha az elégtelennek bizonyúlt, akkor hadd egészítsük ki azt mindazzal, amit azóta tanúltunk az ügyről. Mindenek előtt hadd szögezzük le gyorsan, hogy Szemenyei-Kiss Tamás egy derék és kitűnő ember, aki sokat szenvedett és sokat látott, továbbá néhányan itt a Kanadai Magyar Hírlapnál személyesen ismerjük és becsüljük őt. Valóban, amikor Barcsa-Turner Gábor – a kis náci nyikhaj – levelét fontolóra vettük, nem tulajdonítottunk neki semmi jelentőséget először. De mire nem sokkal később Budapestre érkeztem, világossá vált, hogy azt nem lehet semmibevenni, mert ha minden provokáció […]

Read more ›

Önrendelkezés jöhet? Budapesti autonómiát!

2014 szeptember 22 10:52 de.18 hozzászólás
Az Orbán rendszer előtti zászló. Autonómia Budapestnek! Szakadjon le Budapest Orbán Magyarországától?

Éljen és virágozzék a székely nép érinthetetlen joga az önrendelkezéshez, önkormányzatiságához és főleg az autonomiához! Nem tudom, hogy pontosan mekkora népességről van szó, de azt látom, hogy a székelyek száma úgy hozzávetőlegesen 6-7 százezer lehet. Pártunk és kormányunk teljes erejével avatkozik a szomszédos Románia belügyeibe a székely autonomia mielőbbi elérése érdekében. Valljuk meg, nem sok sikerrel. Sőt, a magyar kormány ügyetlenkedései egyre rontják a székelyek esélyeit. Úgyhogy legjobb lenne, ha pillanatnyilag békén hagyjuk a székelyeket, hadd hozzák rendbe, amit a magyar kormány elrontott. Van itt azonban közelebbi alkalom az önkormányzatiság felélesztésére, lássuk tehát azt. Van itt egy város, szép is, jó […]

Read more ›

Miért? Oh! Miért? Gondolatok a romboló fideszes gyűlöletről

2014 július 28 11:06 de.6 hozzászólás
A Torontói Független Magyar Rádió minden szombaton hallható 16 óra  és 18 óra között az AM 530-n. Deklaráltan jobboldali műsorról van szó...

Hogy mennyire fáraszt és mennyire úntat már a torontói Bede-rádió időnkénti olcsó, lábszagú áskálódása, azt már elmondtam és ha lehetséges, akkor ez csak fokozódott az idők során. Rég nem hallgatom Bede Fazekas Zsolt kormánypárti rádióját, hacsak nem egy-egy barátom unszolására, akik felhívják rá a rég elmúlt figyelmemet. Ha nem lenne oly megszégyenítő, akár dicsekedhetnénk is, ahogy a Bede-sivatag éltető erőre kap a tőlunk merített gondolatoktól, melyekért a KMH-t rendszeresen bányásszák. De nem, nem erőrekapnak, hanem mankóra. Végre van egy üdítő téma amiről beszélhetnek. És akkor nekirohannak és megpróbálják a gondolatot lerombolni. Ez nem könnyű, a gondolat erős várunk, csaknem mindent […]

Read more ›

Szentmihályi Szabó Péter-ügy: Nyilt levél Navracsics Tibor külügyminiszterhez és a külügyi bizottsághoz

2014 július 24 12:36 du.7 hozzászólás
Szentmihályi Szabó Péter és Navracsics Tibor. Igy jutalmazzák Magyarországon az antiszemitákat.

Gratulálok, kedves uraim! Viszonylag kis erőfeszítéssel sikerült jócskán felkavarni a nemzetközi közvéleményt. Szentmihályi Szabó Péter kinevezése római nagykövetté valósággal sokkolja mindazokat, akik értesülnek róla. Mert azt nem lehet elvárni, hogy ne tudnák kiről is van szó. Persze felmerül a gyanú, hogy a rendelkezésre álló diplomáciai testület annyira szegényes megfelelő szakemberekben, hogy az üresedést egy amatőrrel kell kitölteni. Ha ez a helyzet akkor persze muszáj egy amatőrrel beérni. Sajnos, úgy látszik, hogy Magyarországon pillanatnyilag nem áll rendelkezésre egy olaszúl beszélő, jómegjelenésű, energikus, kultúrált ember, aki nemzetközi társaságban civilizáltan tudna viselkedni. Olyan, akit viszonylag rövid kiképzés után ki lehet engedni a nemzetközi […]

Read more ›

A note of protest – Hungary appoints rabid anti-Semite as ambassador to Rome

Szentmihályi Szabó Péter

A note of protest to Italian President Giorgio Napolitano Dear Mr. President, Excellency: I am writing to you in protest, as well as to offer a warning. It came to my attention that the government of Hungary has appointed Mr. Péter Szentmihályi Szabó as its next ambassador to Italy. It would be a grave mistake and an international embarrassment to the Republic of Italy if a man of Mr. Szentmihalyi Szabo’s “credentials” were accepted as ambassador, because his credentials as an ardent propagandist of communism in his earlier years and an inveterate purveyor of nazi ideas and anti-Semitism in recent years, […]

Read more ›

Az Ártatlan Gábriel Arkangyal levele a Gonosz Birodalmi Sashoz

2014 július 20 10:59 de.22 hozzászólás
Az undorító megszállási emlékmű. Fotó: Kerekes Sándor.

A múlt éjjel, többszörös kordon védelmében, a rohamrendőrség felügyelete alatt, a kormány felállíttatta végre az arkangyalos szobrot, mely az Elátkozott Emlékmű néven vált ismertté. Lehetetlen észre nem venni, hogy a szobor még a vártnál is rondább. Elemeit pedig annyira primitív képi, és mívességi otrombaságok jellemzik, hogy ha az általa képviselt szellem még elfogadható lenne is, a gányolásnak ez a szánalmas terméke akkor is elviselhetetlen lenne. De az általa megjelenített szellem és történelmi halandzsa végképpen nevetséges volna, ha nem lenne oly felháborító. A szobor, gyengébbek kedvéért, kiegészült az Országalmával, amiről korábban nem volt szó, a sas felkerült a tympanonra, a lábán […]

Read more ›