Népirtás Kanadában: Minimum 6 ezer gyerek halt meg a bentlakásos iskolákban

2015 május 30 11:08 du.62 hozzászólás

Minden negyedik gyermek, aki a kanadai őslakosság felszámolására felállított bentlakásos iskolarendszerbe került, hónapok, vagy pár év alatt meghalt. A halálos áldozatok száma 6 ezernél is magasabb — mondta Murray Sinclair, a szövetségi Igazság és Megbékélés Bizottság elnöke, aki 2015. június 3-án hozza nyilvánosságra azt a jelentést, mely kimondja: a kanadai hatóságok és az állammal szövetséges egyházak genocídiumot követtek el az őslakosság ellen. Az utolsó bentlakásos iskola 1996-ban zárt be és az őslakosság csaknem egyharmada került érintkezésbe a bentlakásos iskolákkal. Azok akik nem haltak meg, nagy számban lettek a szexuális bántalmazás áldozatai, mások pedig kényszermunkát végeztek.

A legtöbb halálozás a kezeletlen betegségek, valamint súlyos alultápláltság miatt következett be. Beverley McLachlin, a kanadai Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint Kanada a tizenkilencedik és huszadik századokban “kulturális genocídiumra tett kísérletet.”

Holokauszt Kanadában. Egy túlélő vádolja a kanadai kormányt. Fotó: David P. Ball.

Holokauszt Kanadában. Egy túlélő holokauszttal vádolja a kanadai kormányt. Fotó: David P. Ball.

“Kanada nemzeti étosza a kirekesztésre és a kulturális megsemmisítésre épült”--tette hozzá az LB elnöke. Sinclair teljes mértékben egyetért és jelezte: hogy ha bárki ma olyat próbálna tenni egy népcsoporttal, mint amit Kanada tett egészen 1996-ig az őslakossággal, akkor népírtással lehetne vádolni és bíróság elé állítani.

A kései tizenkilencedik századtól kezdve, Kanada az “agresszív asszimiláció” politikáját követte az őslakossággal szemben. 1883-ban Kanada alapító miniszterelnöke  – Sir John A. Macdonald – azt találta mondani, hogy a indián gyerekek szülei pusztán “vademberek” és mindenképpen  el kell venni tőlük gyermekeiket. Ezért a kanadai szövetségi kormány a római katolikus és anglikán egyházak által felállított bentlakásos iskolákat szubvencionálta. Az állam és az egyház szoros szövetségben igyekezte felszámolni az őslakossági közösségeket és kulturákat.

A kanadai kormány – Stephen Harper jelenlegi miniszterelnök alatt – 2008-ban kért hivatalosan bocsánatot az őslakosságtól. De elsőként a kanadai Anglikán Egyház ismerte el bűneit, még 1993-ban. “Nem tudok szavakat találni arra, hogy mennyire sajnálom, hogy oly sokan közületek fizikai, szexuális, pszichológiai és kulturális bántalmazásban részesültetek iskoláinkban”–mondta Michael Peers anglikán érsek 1993-ban. A Vatikán 2009-ben ismerte el, hogy a római katolikus egyház Kanadában “kínszenvedést” okozott az őslakosság köreiben. 

Június 3-án a KMH-ban is lehozzuk a Truth and Reconciliation Commission jelentését, mely minden bizonnyal súlyos vádakat fog megfogalmazni Kanada és a kanadai egyházak ellen.

Római katolikus bentlakásos iskola Kanadában. Fotó: EDMUND METATAWABIN COLLECTION/ALGOMA UNIVERSITY

Római katolikus bentlakásos iskola Kanadában. Fotó: EDMUND METATAWABIN COLLECTION/ALGOMA UNIVERSITY

62 hozzászólás

 • Georgina Bojana

  F É L E L M E T E S.
  *
  Soha nem tudom felérni ésszel, hogyan lehetséges, miféle gyilkos szenvedély vezet(het) bárkit is arra, hogy ártatlan gyermekeket, idős, beteg, gyámolításra szoruló betegeket, vagy védekezésre képtelen, vagy éppen “sarokba szorított” állatokat bántalmazzon?!
  Milyen indulatok dúlnak azokban, akik ezt és így meg tudták, tudják tenni?
  *
  Ilyenkor (őszintén írom) bennem is felébred a bosszúállás ördöge. Kegyetlenül deresre húznám azt, aki ilyet vét. Ezen kívül életfogytigra záratnám be.
  G.B.

 • Az is félelmetes, hogy ilyesmit egészen 1996-ig meg lehetett tenni, lényegében különösebb nemzetközi visszhang nélkül egy olyan országban amely a róla alkotott imázs alapján a világon az egyik legliberálisabb, legtoleránsabb – különösen a déli szomszédság leviatánjához képest… Itt logikusan merül fel a kérdés, hogy – most nincs időm utána kutatni, de alapvetően fel sem merült volna bennem – lényegében még a közelmúltban is szegregált közoktatás volt Kanadában…??? Hiszen a lényegesen nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező európai származású többség aligha hagyta volna, hogy ilyen – egészen hajmeresztő módon koncentrációs táborokat idéző – körülményeknek legyenek kitéve a gyermekei … Ráadásul a második világháború utáni évtizedekben nagyrészt a bal-liberális irányultságú Liberális Párt volt kormányon… Megjegyzendő hogy ilyen súlyos vádak még a nemzetközi szankciókkal sújtott 1994 előtti Dél-Afrikai Közt.-gal szemben sem merültek fel ( legalább is nem hallottam ilyesmit, javítsanak ki ha mégis), ahol a szegregáció ellenére is az afrikai átlagnál jobbak voltak az életkörülmények ( rendőri erőszakról, szegregációról szóló hírekkel tele volt az akkori média de azért éhhalálról szólóakkal inkább Etiópiából, Szomáliából, a Száhel-övezetből stb. ). Mindazonáltal az is tanulságos lehet a történelmükben sötét foltokkal rendelkező országok számára, ahogyan a kanadai politika, közélet vezető része elismeri a felelősséget a megbékélés érdekében.

 • Christopher Adam

  Valóban félelmetes. A Truth and Reconciliation vizsgálóbizottság 3,5 millió kormányzati, levéltári dokumentumon ment keresztül és volt egy csomó olyan irat, amit a kormány nem akart átadni. 2013-ban bírósági végzés kellett ahhoz, hogy a vizsgálóbizottság megkaphassa a több tízezer doboznyi dokumentumot. Mára elég nyilvánvalóvá vált, hogy az iratok – melyeket eddig egyetlen kutató sem látott – megalapozzák azt a vádat, hogy a kormány és a szövetséges római katolikus, anglikán és unitárius egyházak kulturális genocídiumot követtek el. Június 3-án fogják előadni a pontos részleteket.

  Például az már napvilágra került, hogy egészen az ötvenes évekig az iskolák diákjain kísérleteztek. A kormány engedélyezte, hogy orvosok és kutatók két részre osszák az amúgy is leromlott egészségügyi állapotban lévő diákokat: az egyik alultáplált csoportnak adtak vitaminok és gyógyszereket, a másik csoport nem részesült semmilyen kúrában. Volt olyan eset, hogy az orvosok lényegében éheztették a diákokat, mert leakarták méginkább gyengíteni a gyerekek szervezeteit a különféle kísérletekhez. Volt olyan, hogy megtagadták a fogorvosi kezeléseket, mert a túlságosan egészséges fogak és fogorvosi kezelések torzíthatták a kísérleteket.

  És mindez az európai Holokauszt után is, az ötvenes években simán folytatódott…

 • Először is NEM hiszek el mindent amit az apácákról, papokról híresztelnek.
  A másik, a sok gyerek halálozása az akkori TBC járvány áldozatai voltak, amikor is MÉG NEM volt ez ellen a kor ellen gyogyszer.

 • Figyelő !

  A Penicillint, ha jól tudom, már a negyvenes években használták.
  És az után hogyan történhettek meg ezek a szörnyűségek.
  Talán csak ennyire lenne hatásos az ima, meg a ráolvasás, és persze az ördögűzés tömjénnel és ostyával? Ja.

 • Ez a végtelenül öntelt, nagyon buta kinyilatkoztatás Önt minősíti – nem először!
  Ha egy picit is józanul gondolkodna talán rájönne magától is,hogy a vizsgált konkrétumok (melyen a jelentés alapul) na meg a “híresztelések” között mekkora és mi a különbség!

  Nagy valószínűséggel a kanadai kormányfő 2008- ban tudta, hogy miért is kér bocsánatot a kanadai őslakosságtól – miként az Anglikán Egyház nevében már ezt megelőzően -1993-ban – Michael Peers érsek is megtette, feltehetően nem lázálmában !

  Ők tehát mindketten “híreszteléseknek” ültek fel, de – sajnos – hab a tortán, hogy 2009.- ben a Vatikán is ugyanezt tette: ennyi megtévesztett “illetékest”…..?

  A TBC járványt fizikális-lelki és főleg szexuális bántalmazással összetéveszteni – bárki részéről is – nagy nagy otrombaság és tudatos, szándékos hazugság; még csak nem is megtévesztés!

  Ha egy picit is figyel a világ dolgaira (a valós dolgokra) akkor nyilván nem kerülte el a figyelmét, hogy Ferenc pápa nemrégiben a Katolikus Egyház, azon belül is a Vatikán ez irányban elkövetett bűneiért kért bocsánatot a még élő, és a már meghalt áldozatoktól, azok családtagjaitól,és úgy általában a világ valamennyi ezt elszenvedőjétől!

  Az Írországi, napvilágra került botrány óta sorozatosan derülnek ki ( jó részt addig is tudott, de agyonhallgatott) a gyermekek a kiszolgáltatottak (asszonyok)ellen elkövetett minősített bűncselekmények, melyekben az egyház, nem ritkán hivatalos kormányzati szervekkel együttesen műveltek évtizedeken keresztül,úgy hogy az illetékes felügyeleti szervek tudtak róla!

  Agyon volt hallgatva az egyházi főméltóságok által, a kormányzat által és főleg – az igazságszolgáltatás által !
  De attól még – hátborzongató ugyan – de igaz !

  Képzelje: párnapja a pannonhalmai szerzetesek közül derült ki egy magas rangú pap – tanárról, hogy több mint tíz éven keresztül molesztálta tanítványait, akikben közös, hogy nem mertek beszélni senkivel a történtekről, nem hozták nyilvánosságra, mert védtelenségüknél fogva a kutya nem hitt volna nekik,és megfélemlítésüknél csak a szégyenérzetük volt nagyobb!

  Csak hogy tudja – amit a befogadó új hazája tett annak idején a kanadai őslakosokkal (erőszakos asszimiláció) ugyanazt tenné ( ha tehetné!) a magyaro.-i radikális jobb azaz a Jobbik a magyarországi romákkal !

  Most ugyan ezerrel dívik náluk az úgynevezett cukiság kampány – de elég a magyar gárda néhány jeles képviselőjének itt ott elszórt nyilatkozatait elolvasni, vagy akár a kurucinfo.hu egy egy oldalába belepillantani és szabályszerű hidegrázást kap aki ezt teszi !

  Szóval a homokba dugott fej nem vezet sehova, helyesebben látható hogy hova vezet !

 • Kedves Figyelő!

  Azt azért csak elhiszi, amit most egy két napja, maga Várszegi Asztrik főapát kénytelen volt a publikummal közölni, a Pannonhalmi Apátság az általuk üzemeltetett gimnáziumban évekkel ez előtt történt gyerekek molesztáló tanárról

 • FORTINBRAS!

  2015.május 31.
  6:06 de.

  Dehogy hiszi !
  Ez a totális bigottsággal párosuló sötét korlátoltság jellemzi a magyarok egy jelentős részét (is) így hát Figyelő nem tagadja meg a gyökereit!

  Sajnos jól ismerem ezt a típust – a távolabbi családban és ismeretségi köreimben is van belőlük jó néhány – akik mélyen vallásosnak képzelik magukat,valójában pusztán “vallásoskodók”!
  Óriási a különbség !

  Elmennek vasárnap a szentmisére, végig ájtatoskodják,a gyónást ki nem hagynák, aztán amint kijönnek a templomból ott folytatják ahol abba hagyták: kíméletlen és gyűlölködők másokkal, irigyek és prüdek, gátlástalan erkölcsiséggel mondják meg, hogy kinek mit és hogyan kéne, leszámítva, hogy önmagukra mindig más szabályokat eredeztetnek – ha meccset néznek rohadt négereznek, meg rohadt cigányoznak, – de ezek nem zavarják, majd vasárnap a templomban ismét meggyónják, mert ők alapvetően jó emberek!
  Hisz törvénytisztelők, befizetik időben a számláikat, adóikat, sőt még az egyházadót is : karácsony előtt adakoznak, felsöprik a járdát, télvíz idején nehogy valamelyik “ártatlan ember a lábát törje” és együttérzésükről tanúskodnak, ha a híradásban arról tájékoztatják, az utcán hány hajléktalan fagyott meg, de maguk közt nem felejtik el hozzá tenni: azért ezek a szerencsétlenek maguk is tehetnek a sorsukról…!
  A kolduló elől kitérnek, – kivéve karácsonyt és húsvétét – …miért nekem kiad … ? stb stb

  Mindenkinek a vétkével felelősségével tisztában vannak – de az egyház, a papok, az más! Őket nem lehet felelősségre vonni, ők nem állíthatók törvény elé,róluk ember alkotta bíróság nem ítélkezhet, ők mások…. – hogy miben és miért arra nem tudna válaszolni, de hogy ne is kelljen hát tudomást sem vesz bizonyos dolgokról, mert nem hiszi el: NEM AKARJA ELHINNI, és ezzel mindjárt a rá eső felelősséget is annullálta !

  Így lettek nevelve, annak idején az anyjuk, nagyanyjuk, meg annak az anyja is és az összes felmenőjük így vallott, félték az Istent ( nem a bizalom, és a hit volt az elsődleges hanem a félelem ) és úgy gondolják földi bűn egyházi emberrel , pappal, apácával nem történhet meg !
  Képtelenek felfogni, hogy ők is hús vér – emberek, akik születése, neveltetése azonos lehet bármelyikünkével, és egy merőben természetellenes, ember alkotta törvénynek engedelmeskedve lesznek közülük nagyon sokan lelki, fizikai ronggyá : a hazug, szemforgató és álságos életet vállalva!

  Ennek alapján mégsem mondhatjuk, hogy minden pap, tiszteletes, plébános, érsek, apáca, kedves nővér stb hazug gazember, mert ugyanennyi van közöttük, aki becsületes, segítőkész és őszinte a hívekkel, és valóban megpróbálja azt a hivatást gyakorolni amit választott!
  Többé, kevésbé be is tölti azt, és épp az ő érdekükben és megbecsülésük jeleként kell/lene kiszűrni, kiközösíteni és mint bárki mást, ugyanúgy büntetni azt aki hivatásával visszaélve testi-lelki nyomorékokat hagy maga után!

  Sőt azt gondolom sokkal szigorúbban, hiszen a pap aki a legszorosabb kapcsolatba kerül az emberek lelkével hitével és épp azzal él vissza ami minden ember számára a legféltettebb, legbecsesebb : a legbensőbb, legféltettebb titkaival, a maximális bizalmával!

  Senkit, semmi nem ment fel a gondolkodás alól – mi magunk termeljük újjá a bűnösöket épp azáltal, hogy nem látunk, nem hallunk és nem beszélünk!

 • Valahányszor a moszlimok, vagy a hozzájuk csatlakozók rettenetes tetteiről hallok, nem tudok az ilyen, illetve ehhez hasonló esetekre gondolni.
  .
  Az természetes hogy az ISIS és hasonlók rémtetteire gondolva legelemibb kötelességünk, minden lehetséges módon felháborodni, és felháborodásunknak hangot adni, és ha módunk van rá tennünk ellene.
  .
  De ne legyen senki számára félreérthető, nem a zsidó-keresztény hagyomány vagy erkölcsiség nevében, hanem „csak” az emberiesség, az emberi tisztesség nevében
  .
  A zsidó-keresztény szellemiség, erkölcsiség, hagyomány az emberiség hihetetlen gyalázatainak volt okozója, és legalább annyiszor támogatója, résztvevője.
  .
  Emlékezzünk az Ausztrál őslakosokra, a Dél-Afrikai apartheidre és most Kanadára.
  (az már csak hab a tortán hogy az ilyen illetve ehhez hasonló esetek többsége az angol gyarmatbirodalomban történtek és folytatódtak a volt gyarmatokon.)
  .
  De visszamehetünk akár a kereszt “jegyében” emelt máglyák vagy a keresztesek mészárlásainak történetéig.

 • Besancon
  2015 május 31
  9:02 de.
  Sokban igaza van!
  A helyzet az, hogy én Magyarországon soha nem találkoztam szadista apácával, vagy homokos, pappal.
  Ennek semmi köze a bigottsághoz, elnézést!
  Ez egy élettapasztalat, amit Anyám is alátamásztott, aki 106 évig élt.
  Gyerekkoromban apáca iskolákban jártam. Szadizmust nem vettem észre. Volt úgyan olyan apáca, akivel kölcsönösen utáltuk egymást. De ő lehetett volna civil is.
  Ez egy emberi érzelmi tapasztalat.
  A kanadai, írországi “múlt” és a többi számomra annyira nyilvánvalóa a mai trend, azaz dívat, a katolikus egyház alásása és ellehetetlenitése.
  Valószinűnek tartom, hogy van igazság is bennük, de részben nem olyan mértékben, ahogy terjesztik, részben, Jézus szavai jutnak eszembe: “Az vesse rá az első kővet…”!

 • Le5I1eL
  2015 május 31
  1:41 d
  Mit szólna egy kis fejvesztésre a muszlim körökben igen gyakori.?

 • Figyelő: nem a muszlim körökben, hanem az ISIS fanatikusai közt. Ismeri a sariját? Kétlem. Az ugyanis nem tartalmaz ilyen büntetési formát.
  Mondja, mi indíttatja magát ezekre a hozzászólásokra? Esetleg beteg?

 • Magának sok mindenről, fogalma sincs. Jobban tenné, ha néha hallgatna.

 • Figyelő: tegye meg nekem azt a szívességet, hogy részletezze, miről is nincs fogalmam.

 • Kanadai tapasztalat. Hál Isten, maguk magyarok még nem találkoztak vele.

 • Ille,
  arról van a cikkben szó, hogy korábban, talán a 40-es években sok árvaházban élő kanadai gyerek meghalt.
  Feltevéseim szerint, TBC-ben. Akkoriban kisérleteztek a pencillin gyógyszer hatásáról, de még nem volt a piacon.
  A cikk alapján az árvaház gondozói is oka ennek, hogy meghaltak.
  Az én ellenvéleményem az, hogy nincs erről bizonyiték és ma már szívesen okolnak katolikus intézményeket az ilyen tragédiákért.

 • A muszlimokról majd legközelebb.

 • Figyelő!

  Irgalmatlan beszűkült világában meglehetősen “összesített” a gondolkodása! Könyvelői kifejezéssel: nyitott egy gyűjtőszámlát, és az alá mindent szépen bepajszerol, akár oda való akár nem! Meglehetősen leegyszerűsített tételekből áll a maga vérszegény világa!

  Amit nem látott, az nincs, és miután igen “vakon” él,hát sok mindennek a létezésében kételkedik!
  Azonkívül összemos mindent mindennel, így helyenként totálisan értelmezhetetlenek a gondolatai!

  Azt írja, Magyarországon sohasem látott szadista apácát, sem homokos papot – és ennek semmi köze a bigottsághoz, ergo ez egy “élettapasztalat”, melyet a 106 éves anyja is alátámasztott!?
  Már mint azt, hogy Ön nem látta amit nem látott, vagy hogy valóban nincsenek és ezt még ideje korán, azaz életében megerősítette, mert sejtette,hogy előbb utóbb lesz erről egy vita a KMH-ban, és Önnek szüksége lesz alátámasztásra ?
  Lássa már be, hogy olyan pongyolán fogalmaz, hogy tényleg nehéz kihámozni mit akar mondani, mert zagyvál.

  És mi az, hogy “Magyarországon apáca iskolába jártam” ?
  Olyan iskola nincs, nem is volt !

  Szadizmust nem észlelt – és megint az emberi érzelmi tapasztalataira hivatkozik, miközben Magyaro.-ot már ’56-ban elhagyta!

  A kanadai és Írországi múlt ( nem tudni a múltat miért tette idézőjelbe hiszen a történések 1883.-ig Kanada alapító miniszterelnökének kinyilatkoztatásáig nyúlik vissza ) az Írországi történésekről meg elég nyilvánvalóan fogalma sincs, sem arról, hogy mikor történt, hány évre nyúlik vissza sem arról, hogy valójában mi történt mégis trendnek, azaz a “mai kor divatjának” minősíti, azaz kitalációnak, melynek lehet ugyan némi alapja, de közel sem akkora….??? stb

  Aztán jön az Isteni példával… – és még azt mondja, hogy nem bigott? Rosszabb!
  Mellesleg az előbbi még némi felmentést adna arra a végtelen sivár és primitív sötétségre felületességre és butaságra mely önből árad!

  Szégyellje magát – minden oka megvan rá – hisz a gondolkodása alapján nincs bűn melyet ne lehetne bagatellizálni, ha az Isteni tanítást vesszük alapul:”..az vesse rá az első követ…” (nyúlfarknyi esze miatt pontosítom, hogy Önt idéztem )

 • Figyelő !
  Melyik cikkről osztja az eszét ? Mert Christopher szóban forgó cikkében ( melyre a jelen állás szerint épp reagálunk) szó sincs semmi olyanról melyet Ön itt magyaráz!

  Először is nem árvaház, hanem bentlakásos iskola, melyben a kanadai őslakosság gyermekeit “nevelték” – nem mindegy ! Akinek vannak szülei, csak épp erőszakkal elszakítják tőlük az minden csak nem árva !

  A cikkben szó sem volt TBC járványról – ez a maga fantáziájában meggyökeresedő téveszme, úgy tűnik minden alap nélkül! A kanadai őslakosság csaknem harmada került kapcsolatba a bentlakásos iskolákkal, és aki épp nem halt meg az alultápláltság miatt vagy a kezeletlen betegségekben (figyelem nem azonos a TBC járvánnyal) az szexuális bántalmazás áldozata lett vagy épp kényszermunkát végeztettek vele !
  Az sem igaz, hogy nincs bizonyíték az állításokra – van, meg is nevezett jó néhányat a dokumentumok közül Ch. pusztán ezt is el kellett volna olvasni, és az ismeretek birtokában jártatni a száját!

  A tetejében a halálesetek nem a negyvenes években történtek, olyannyira nem, hogy a negyvenes szám meg sem jelenik a cikkben sehol, mindössze egy kor tól-ig való felölelése, azaz 1883.-ig nyúlik vissza és 1996.- os évet jelöli meg mint az utolsó ilyen, még működő iskola bezárását !

  Ez már többszörös hazugság – megtűzdelve agy mesésen önhitt diagnózissal a TBC járványt illetően ! Gondozókról sem írt a cikk – akiket állítólag felelősként nevezett volna meg bárki is! Miután a kanadai hatóságok a Katolikus Egyházzal + az Anglikán Egyházzal szimbiózisban művelték a szörnyűségeket,alighanem apácák, papok stb voltak az elkövetők, esetleg az ön kifejezésével élve “gondozók”

  A negyvenes éveket pedig egyszerűen voronyezs ültette az Ön agyába, amikor a 2015. május 31. 4:31 de. született Önnek szóló válaszában erre felhívta a figyelmét – pontosan arra, hogy a penicillin már létezett a negyvenes években, tehát érthetetlen az “…erre még nem volt megfelelő gyógyszer…” szöveggel hivatkozni !

  Az ön ellenvéleménye a kutyát sem érdekli – de jó lenne ha legalább el is olvasná amire reagál, nem kéne annyit improvizálnia !
  1. Nem olvasta a cikket. és
  2. Nem olvasta a hozzászólások között Christopher kiegészítő információit sem, máskülönben tudná, hogy rég felesleges erőlködnie a TBC járvány gondozók általi felelősségéről és a sajnálatos módon már létező de piacra még nem kerülő penicillin hiányáról!

  Tehát van bizonyíték, melyet az elkövető állam, és az abban résztevevő érintett egyházak már el is ismertek bocsánatkérésükkel – Ön az erősen elfogult BIGOTT VALLÁSOSSÁGÁVAL és logikájával mehet a legszebb helyre !

 • Haaaat, en ismerek eleg sokat kozuluk. Vagy egy eve hazavezettem 5-6 indian lanyt es fiut az egyik kozeli rezervatumba. (Ez mellesleg jo allapotban van.) Masnap elmeseltem a kanadai feher barataimnak, akik megkerdeztek, hogy tenyleg ilyen hulye vagyok-e? Ok sem veletlenul kerdeztek ezt.

  Del-Albertaban vannak olyan rezervatumok (annak idejen a kanadai allam epitette nekik) amik egy romaniai, vagy magyarorszagi putritelepet modern vilagvarossa avat kapasbol. Lehet valaki szegeny, de nem muszaj neki mocsokban elni. No es semmi mas ok nincs a szegenysegre, csak a drug-ok es az alkohol.

  Az egyik nagyobb rezervatumon foutvonal megy keresztul Amerika fele. Mintha egy masik orszagba ertunk volna…

  A kanadai kormany onkormanyzatot adott nekik, mentelmi jogot is arra az esetre, ha sikerul nekik beszokni egy rezervatumba, azutan, hogy valamit elkovettek, ami miatt a rendorseg keresi oket. Egy kollegamat kis hilyan megoltek, es bar tudtak a rendorok kik voltak az elkovetok, nem tartoztathattak le oket.

  Kb 20-25 eve, szinten Del-Albertaban 500 millio dollarert bevezettek egy ontozo csatornat az egyik indian rezervatumba abban a hiszemben, hogy majd az indianok nekiallnak buzat, vagy kukoricat termeszteni. Vegulis jo invesztment volt, mert telepitettek halat is a csatornaba, es osszel, amikor a szel kiszaritotta a csatornat az indian gyerekek konnyeden kikapkodtak a bokaig ero vizbol a haldoklo halakat. Nyaron persze nem pecaztak volna, az tul komplikalt.

  Mas rezervatumokba is vett a kanadai, vagy albertai kormany kombajnokat es traktorokat nekik, szinten abban a hiszemben hogy majd hasznaljak azokat. Az se volt tul olcso. Amig az uzemanyag futotta, vezetgettek a jarmuveket, aztan mikor kifogyott a le, otthagytak a Praire kozepen rohadni a gepeket. Azota is ott rohadnak.

  Honapokig tudnek meselni a kanadai es provincialis kormanyok hulyesegeirol az indianokat illetoen, valamint az indianok specialis jogaikrol, a dedelgetesukrol, mikozben a vezetoik nagyobb szelhamosok, mint az osszes kanadai politikus egyutt.

  Ami a regebbi “kezelesuket” illeti, ott voltak valoban tulkapasok es kegyetlenekedesek is, de tobbsegeben johiszemuen probaltak oket atnevelni a nomad eletmodrol a foldmuvelesre, hiszen csak 3-4000 evvel voltak lemaradva.

  Egy evvel azutan, hogy idejottunk, hazat akartunk venni. Elvezetett minket a real estate-es hapsi a gettoba is, ott olcsobbak voltak a hazak. Az egyik elado haz melletti haz tornacan ult egy kb. egy eves indian kisfiu pelenkaban, ami lathatoan mar tele volt legalabb egy napja. Felnott nem volt korulotte, es a gyerek bombolt.
  Ez manapsag sem ritka naluk. Jobb esetben manapsag, szuletes utan azonnal beadjak a gyereket allami gondozasba, mert semmi szukseg nincs ra, foleg hogy a masik 12 is mar allami gondozasban van…
  Amit regen eroszakkal csinaltak veluk, azt ma ok sajat maguk akaratabol megteszik.

  So, pard’ me if I don’t cry for you Argentina.

  Udv;
  Moshe

 • Bar semmi koze a cikkhez, a Saria torveny megengedi a hitetlenek lefejezeset, sot egyenesen eloirja.
  Aki nem hiszi, olvassa el a Korant es a Haditot.
  Az IS vademberek egyaltalan nem ertettek felre a Korant, csupan alkalmazzak.

  Hogy manapsag a muzulman orszagban nem csinaljak ezt annak az elsodleges oka az, hogy jelenleg nem allnak haboruban masokkal, valamint az, hogy a vezetoiket a nagyhatalmak teszik a pozicioikba, azutan hogy europai, vagy amerikai muvelodesen mennek keresztul.
  No es vannak olyan muzulman orszagok is, ahol csak muzulman allampolgarok vannak. A vendegmunkasok pedig jobb ha vigyaznak arra, hogy mit csinalnak.

 • Figyelő: abban a cikkben. Amihez nekem címezve hozzászólt
  “Marhasághoz nem szoktam hozzászólni, de itt csak kivánságaimat továbbitom. Kivánok Illének és hason gondolkódoknak, néhány ezer muszlimot kishazánkban.” semmi ilyenről nem volt szó.
  Esetleg, ha szemüveget cserélne?

 • Besancon: a szégyen Bencsicsnél ismeretlen fogalom. Nem az egyetlen cáfolat, amit nem tud értelmezni, nem is jut el az agyáig
  Ezzel az erővel én azt írhatnám, hogy apácák által fenntartott kórházban születtem, pedig csak annyi igaz belőle, hogy voltak apácák a szülészeten, ahol nővérként tevékenykedtek.
  Bencsics iskolájában max. hittant taníthattak.

 • Moshe Akiva: miből gondolja, hogy azok az állatok ismerik a Koránt, és annak szellemében cselekszenek? Mi köze a háborúban állásnak a sarija alkalmazásához? Vagy előírja a Korán, és akkor tekintet nélkül a helyi állapotokra alkalmazni kell, vagy sem!

 • Istvan, a Sariat a Koran es a Hadit olvasasa es ertelmezese alapjan allitottak ossze. (Kicsit komplikalt a dolog, mert peldaul a bekesebb “verseket” az iszlam tudosai eltoroltek mar regen a harcosabb “versek” javara.)

  A Koran eloirja haboru esetere a meszarlast, a lefejezest is a hitetlenek kozott. Beke idoben a “konyv embereit”, azaz a zsidokat es a keresztenyeket nem kell leolni, eleg ha fizetik a dzsizja nevu extra adot, befogjak a pofajukat es orulnek, hogy a magasabb rendu muzulmanok megturik oket.

  Jemenben, meg akkor is, amikor kimenekitette Izrael a zsidokat onnan, a zsidonak nem lehetett lova, csak szamara, megkulonboztotett ruhat viselt, es ha szembe jott vele egy igazhitu ki kellett ternie, leszallni a szamararol es mosolyogni a felsobbrendu muzulmanra. Ez nem 1000 evvel ezelott volt. (Ez persze csak adalek a muzulman mentalitasra.)

  Elvileg minden mas vallas tagjait ki kellett volna irtaniuk, de praktikus okokbol pl. Indiaban csak izelitot adtak a tomeggyilkossagbol, hogy megfelemlitsek a tobbit, akik jol jottek rabszolganak.

  No es a Koran azt is eloirja, hogy az egesz Fold lakossagat be kell teriteni az igaz hitre, es ezt a “teritest” a Koran szerint haboruval kell elerni. A fentiek szerint egyertelmu, hogy ehhez masok legyikolasa vagy rabszolgava tetele szukseges.

  Tehat az IS vadak csak siman kovetik a dzsigolo, pedofil, tomeggyilkos “profetajuk” utasitasait. Ok az igazi muzulmanok.

 • Moshe Akiva: ez nem válasz. Vagy mindenhová érvényes a sarija, vagy sehová, mivel egy azonos szellemiségű törvény nem lehet szelektív a helyi állapotokra nézvést. Az Is nem vallási, hanem megfélemlítési alapon barbárkodik.
  A “művelt nyugat” humánus álcája pedig szart sem ér. Egy korlátolt hatósugarú taktikai atombomba nagyban javítana a helyzeten. Az ilyenkor elkerülhetetlen járulékos veszteségek bőven megérnék a jövőre nézvést, de mindenki gyáva felvállalni a felelősséget.

 • Moshe Akiva
  2015 május 31
  11:09 du
  Köszönet a hozzászólásáért.
  Magát nem rohanják úgy le, mint engem, ha hasonlót merek írni.
  Természetesen a helyi tapasztalata nagy mértékben bizonyiték is az én állitásomhoz.

 • Moshe Akiva
  2015 május 31
  11:21 du.
  Montrealban, néhány éve megőlte feleségét és lányát egy iszlám vallású férfi fiával együtt, mert a fiatal lány mással járt, mint akit a papa kiszemelt lányának.
  Apát és fiút a hatóságok életfogytiglanra itélték-.

 • Istvan, olvasd el a Korant es a Haditot. Ha talalsz benne akar egy szemernyi kis logikat is, odaadom neked a kovetkezo havi nyugdijamat. 🙂

  Hogy ok valami szellemileg nagyon alacsony szintu dologban hisznek nem az en hibam.

  No es akkor meg ott van az a masik aprosag is, hogy bar az iszlamban vannak olyan elemek, amik azt vallasgyanussa teszik, lenyegeben az nem vallas, hanem egy politikai mozgalom. Jobb esetben eletformanak hivjak. Legalabbis azok szamara, akik veletlenul eletben maradnak.

  Az IS nevu vadakat nehez lesz lefegyverezni, vagy megolni, mert ugyanolyan harcmodoruk van, mint minden mas terroristanak. Elvegyulnek a nep kozott. Ha tuzet nyitsz rajuk rengeteg artatlan is meghal veluk egyutt.
  No de hat az amerikai elnok minden bizonnyal jol sejtette, hogy mi lesz az amerikai katonak Irakbol valo kivonasanak vege, tehat minden bizonnyal most is jol sejti hogyan kell megoldani a problemat: Amerika a kozeljovoben el fog vinni nehany millio muzulman bevandorlot a Kozel-Keletrol. Mar mennek is szep sorban.
  Igy kell ezt csinalni.

 • Besancon
  2015 május 31
  6:05 du.
  Az akkori betegésget a helyi újságban olvastam, és mertem idézni. Igaz ott több betegség is szerepelt, mert akkoriban nem volt ellenoltás a fertőző betegségekre sem.
  Igaz, a cikkben nem szerepelt. De Christopher sinccs napra-kész a témával.

 • Ille, nem tetszett az a kijelentésem, hogy ” apácák tartották fenn” az iskolát. Hát bizony a 19 században megalakult Szent Margit, Angolkisasszonyok , Szion,stb. apácák alapították, megfelelő rendfőnökkel vezették-.
  Elág drága, prívát iskolák voltak ezek, lakásunkhoz a Sz. Margit volt közel. Amí nem államositották apácáké volt.

 • Moshe Akiva
  2015 június 1
  10:03 de
  Még az a szerencse, hogy Obama két év múlva eltűnik. De addig mennyi hülyeségeket csinál, arra nincs mentségük.

 • Figyelő: megint csak gond van a figyelésével. Nem én kérdőjeleztem meg a rögeszméit 🙂

 • Nos, Figyelő (2015.05.31.2:08 du), ha magácskát is megkérdezhetem, mit szólna egy kis – persze kizárólag Jézus nagyobb dicsősége nevében,- egy kis máglyás, kerékbetöréses, „Isten ítéletes” (ha vízbe merítve megfullad, ártatlan, ha nem bűnös) és egyéb természetesen a kereszt jegyében, és hangsúlyozottan az áldozatok lelkének megmentése érdekében végzett „bulihoz” (többnyire nyilvánosan, attrakcióként „előadva”).
  .
  Túl sok, hazug, zsivány, kurvapecér templomba járó „hívőt” láttam már eddigi életemben, ahhoz hogy megingasson
  (pláne hogy elfelejtette figyelmesen elolvasni, amit írtam. Az egyik gyalázat vagy rettenet, nem menti fel a másik gya-lázatot vagy rettenetet.)
  .
  Nem hiszem hogy javaslataimra szorulna, de ha tanácsolhatom, erőfeszítései jobban hasznosulhatnának fiatalkorú rokonai (ha vannak) majdani pszichiátriai kezelési költségei támogatására, amennyiben a különféle keresztény egyházak nem is olyan ritka áldozatai közzé „keveredne”.
  .
  Vagy tényleg csak annyi a baja, hogy a moszlimok az igazi nagy keresztény „bulikat” lekésték?

 • Nekem egy kis bajom van a cikk címével, ez igaz.
  ” Népírtás Kandadában.”
  Ez nem felel meg a valóságnak, ha különböző betegségekben haltak meg az iskola tanulói, azaz bentlakói.

  Ami ma már bizonyítva van.

 • Le5I1eL
  2015 június 1
  11:18 de.
  Sajnálom, hogy nem volt kedvére a válaszom. Mível én benne élek a vegyes társadalomban, a vallási társadalomban, amire hívatkozott, hogy finom legyek kissé elavult. Viszont, amiről írtam, muszlim családban történtekről, az csak múlt évben történt, nem 600 éve.

 • Le5I1eL
  2015 június 1
  11:18 de.

  “Túl sok, hazug, zsivány, kurvapecér templomba járó „hívőt” láttam már eddigi életemben, ahhoz hogy megingasson”
  Ki a fene akarja megingatni? Maradjon ott ahol van!

 • Persze, a fenti kanadai cikkhez a különböző beírások nem is passzolnak.

 • Figyelo, a kanadai es nemzetkozi bolsi mediakban is eltulozzak az indianok artatlansagat, vagy szenvedeseit. Kb. 8-10 eve, hogy az utoljara akasztofara huzott indian gyilkost nemzeti hosse akarta tenni a kanadai bolsi media. Nem jut eszembe a “hos” neve, csak annyit tudok, hogy kozonseges rablogyilkos volt. De mivel tuzelt az RCMP rendorokre is, akkor mar csakis nemzeti hos lehet. 🙂

  A muzulmanok koreben pedig ezek az un. becsulet-gyilkossagok mindennaposak, csak valoszinu nem olvasod a JihadWatch nevu ujsagot. Amit ezek a vadak muvelnek itt, Europaban es szerte a vilagon nap-nap utan egyszeruen hihetetlen. Legtobbszor nincs idom elolvasni minden cikket roluk, mert a napi adag tul hatalmas. Olyankor csak a cimre hagyatkozom.

  Regebben beszelgettem egy Libanonbol jott fiatal novel, aki gyerekkoraban jott ide. Osszebaratkoztunk, par het utan mar el is mert jonni hozzank pentek estenkent a Sabbat vacsorara. (Felt a zsidoktol.)
  Rengeteget meselt.
  A szuleinek 8 lanya szuletett, de fiu egy sem. Apuka, a moderalt muszlim (mert kulonben hogyan engedtek volna be Kanadaba, nem?) kijelentette a lanyainak, hogy ot nem erdekli meddig lesz bortonben, de ha barmelyikuk is kafir fiuhoz megy felesegul, kiirtja a fiut a csaladjaval egyutt es a lanyat is megoli.
  Ugyano beszelt muzulman lanyokrol, akik kafir fiukkal mentek el randira. Szereto apuciuk es/vagy fiutestvereik utanuk mentek, es az utcan vertek agyba-fobe a fiut is meg a lanyt is.
  Ugyanez a lany mondta, hogy 15 eves koraban visszakuldtek Libanonba a szereto nagypapijahoz, hogy a torzsebol talaljon maganak ferjet. (Ez ugye kozeli rokont jelent, ami meg is latszik rajtuk; az ADD-tol a gyengeelmejusegig minden rampant a korukben.)
  O, akkor 15 evesen egy molesztin menekult fiut szeretett meg, aki persze szinten muzulman volt. Szereto nagypapija ennek ellenere is belevert a lanyunokaja szajaba es egy rugassal eltorte kozvetlen a terde alatt a csontjat. Csak rokonhoz szabad menni…

  Erdekes, hogy a Le5I1eL nevu hozzaszolo szerint a muszlimok lekestek az igazi nagy kereszteny bulikat. Milyen bulikat? A tomegmeszarlast, az eroszakos atteritest, a fogoly nok megeroszakolasat, a kinzast, a szabadrablast, a rabszsolgatartast, a szankcionalt pedofiliat… mit kestek le a muszlimok? Hiszen mar a “profetajuk” elete is midezekre adott peldat. (No meg hogy mielott profetak leszunk, dzsigolokent kell kezdenunk a palyafutasunkat.) 🙂
  Avagy az a baj, hogy az iszlam 1400 evvel kesobb kezdodott? Nem ertem mit jelentett ez a “lekesett buli”?

 • Figyelő 2015.06.01. 1:35 du Ebben kivételesen egyetértünk. Én sem kívánhatok – magának sem,- mást, maradjon, ahol van. Meggyőzni nem is akartam.
  .
  De ezen a site-on, mindenki véleménye ugyanannyit ér. Sőt, annak ellenére, hogy a rendszergazdaként működtetők erősebb „jogosultságokkal” bírnak, véleményük nagyából ugyanannyit ér.
  .
  Az valószínűleg az én hibám, hogy zsigerileg undorodom minden hazug, képmutató gazembertől. Magától is.
  .
  Korábbi válaszában külön tetszett (bár túl sokat elárul magáról)
  .
  ”különböző betegségekben haltak meg az iskola tanulói, azaz bentlakói.”

  Hát persze! Ugyanúgy, mint a háborúk meglőtt, lelőtt áldozatai ólom-mérgezésben, az „Arbeit macht Frei” jegyében meghaltak a kényszermunka miatti megerőltetésben, alultápláltságban, avagy fürdőben történt „balesetben” (biztosan elcsúsztak és egymásra estek), vagy Cyklon B okozta légzési nehézségben.
  .
  Tényleg igaz, hogy az emberi aljasságnak, hazugságnak, képmutatásnak nincs alsó határa? És a maga esetében?

 • Figyelő !

  Ön szerint mikor népirtás a népirtás ?

  Ne bagatellizálja, hanem feleljen, – bár bőven lehetséges, hogy meghaladja az értelmi képességeit ez a nagyon egyszerű és nyilvánvaló kérdés!

  A koncentrációs táborok lakói ( helyettesítse be ezúttal a bentlakásos intézetek lakóira) bár látszólag “gázártalomban” haltak meg ( ahogy az előttem szóló is megjegyezte )ám azt a gázt valaki odajuttatta nem ?

  Vagy aki odáig már el sem jutott, miután az odavezető úton a hosszú és kimerítő gyaloglásban vagy a levegőtlen túlzsúfolt, rothadó vagonokban lelte a halálát – ott ki a felelős? Talán a környezeti ártalom ?
  Aki a munkatáborok 16 órás megerőltetésébe halt bele az a gyenge fizikumának az áldozata ?

  Valaki/kik egyértelmű bestiális szándékkal egy beteg elme embertelen elképzelésének eleget téve embertömegeket erőszakkal elhurcolva és összezsúfolva végzett velük!
  Igaz, kicsit többen voltak mint 6 ezren ! De, egy is sok!

  Mint már említettem, volt aki nem élte meg a “végcélt”, mert tífuszban, tüdőgyulladásban, gyerekszülésben, megfagyásban fertőzésekben vagy alultápláltságban stb meghalt : erre Ön azt mondja, hogy sajnos a betegségek áldozatai lettek ?

  Közvetlenül talán a gyulladt fog okozta 40 fokos láz végzett velük – de ki okozta, hogy odakerült, és nem tudott a fogorvosával kapcsolatba lépni? Talán magától ment oda mert azt hitte kalandtúrában lesz része, esetleg Wellnesz hétvégét tervezett ?
  Vajon miért nem álltak meg a munkával amikor már érezték hogy fáradnak ? Vagy miért nem öltöztek fel ha fáztak, vagy miért nem fűtöttek be a barakkba – esetleg a hosszú gyaloglás alatt miért nem ültek le időnként pihenni, ha kimerültek?

  Ugye mennyi hülye kérdés – de a maga logikája alapján ezekkel az emberekkel sajnálatos módon az időjárás, a betegségek( melyekre még sajnos nem voltak oltások) és egyéb okok végeztek, és tudomást sem akar venni arról az átfogó tényről, hogy ezt valaki így akarta, így tervezte,és szándékosan tette ki őket az ember által felfoghatatlan – de a jelek szerint nem kivitelezhetetlen – gyalázatnak!

  A pusztítás – a szándékos népirtás volt a cél !

  Ezeket a gyerekeket erőszakkal hurcolták el el a családjuktól és “nevelték” őket embertelen körülmények között, kitéve minden földi gazemberségnek és gyalázatnak – ezzel ” előállítva” mintegy 6 ezer halottat !
  Erre azt mondani, hogy sajnos nem volt védőoltás még – és a különféle betegségek áldozatai lettek, több mint ostobaság és tudatlanság – ez gonosz elfajzottság !

  Ezek után rohadt büszke lehet az Angolkisasszonyoknál, vagy a Szt.Margit rendben kapott drága magániskolák nevelésére! ( ilyen előzmények után nyilván teljes joggal hőzöngött a fennálló rendszer ellen, míg nem a “legfelső bíróság” ítéletének következtében – állítása szerint – a börtönben végezte : kiskorúként !)

  Ha magát akkor, mikor politikai menekültként, gyáván megfutamodva egy másik állam védelmére apellálva hagyják a tengeren hánykolódva megfulladni – a tengervíz okozta ártalom / allergia ölte volna meg ? Ugye, hogy nem ?

  Pedig talán megérdemelte volna – de a jelek szerint Kanadában sem volt mindenki elvetemült, vagy csak szerencséje volt, hogy nem az őslakosok leszármazottja, hanem egy másik ország politikai “menekültje” volt ?

  Lelkiismeretét nem keresem hiszen Ön mondta, hogy …ahol nincs ott ne keress… !

  De az igen szelektív memóriájával és maradék agyával talán kezdhetne valamit !

 • Besancon
  2015 június 2
  6:30 de.
  Szerintem maga is személyeskedik, mint sokan mások, ha valami más véleményt olvas.
  Így én is személyeskedem egy keveset:
  Fogalma sincs az akkori 1920-a évektől kezdődően a kanadai kormány politikájáról.
  A mai hőzöngést annak veszem ennyi év után, hogy a benszülöttek még több milliót akarnak kicsikarni a mai kormánytól, ellenszolgáltatás, vagy jóvátétel címen.
  Sajnos, ha kapnak, ismét nem a néphez jut el, hanem a vezetőik teszik zsebre, mint eddig is.
  Sajnos, vannak fajok melyek genetikailag NEM képesek dolgozni, vagy nincs meg bennük a munka szeretete.
  A különböző kormányok már rengeteg pénzt, iskolát juttattak nekik, de sajnos, nem sok eredménnyel.

 • Le5I1eL
  2015 június 2
  1:09 de.
  Sajnos magával is az a baj , hogy személyeskedik és engem utál, okol a kanadai múlt miatt.
  Tudja, én olvasom a helyi újságokat, melyekből tisztán olvasható volt, az akkori betegségek, járványok pusztitása.
  Engem az háborit csak fel, hogy ezt a tényt, a nevelőintézetek hibáinak állitják be, mintha ott megőlték volna a gyerekeket.
  Az úgynevezett “túlélők” meg hasznot probálnak az egészből.

 • Nos, Figyelő, néhány megjegyzésem azért lenne.
  .
  Miért van az hogy az én megjegyzéseim személyeskedéseknek tűnnek a maga számára, míg a sajátjai nem. (Tudom, tudom a maga megjegyzései csak objektívek)
  .
  Megjegyzéseim nem annyira magára, mint inkább az álszent, képmutató, templomlátogató ál-keresztényekre vonatkozott (csak maga terelte személyesre)
  .
  De még az álszent, képmutató, hazug templomlátogató ál-keresztényeket sem útálom, csak undorodom tőlük, azért ez egy kicsit más.
  .
  Az hogy emberi, nem bigott élettapasztalatai alapján nem találkozott, nem vett észre szadista apácákat, homokos papokat (bár ezekben az esetekben helyesebb a pederaszta, pedofil jelző) talán nincsenek is!
  .
  Nem tagadom, megörültem. Talán légi-, vasúti balesetek, földrengések, sincsenek, mert ha itt kommentel akkor talán ezekkel sem találkozott, ilyet sem tapasztalt.
  .
  Más, máshol. Valóban nem volt helyes a „keresztény buli” kifejezés (bár inkább kérdés), de hirtelen nem találtam jobbat, a nagy nyilvánosság előtt, a közönség szórakoztatására, és főleg épülésére, keresztény hitben való megerősítésére rendezett autodafékra, istenítéletekre, kerékbetörésekre és egyéb „szórakoztató” rendezvényekre.

  Ami számomra különösen jellemző a vita engem érintő részében, hogy senkit sem érdekel az első hozzászólásom lényege. Tudniillik, hogy a rémtetteket, a gyalázatokat NE a zsidó-keresztény hit, erkölcsiség stb. jegyében (történelmükben majd ugyanennyire gyalázatosak), hanem az EMEBRIESSÉG, az EMBERI TISZTESSÉG jegyében ítéljük el és ha módunk van tegyünk ellene.

 • Le5I1eL

  Aztán, te miből vezeted le az EMBERI TISZTESSÉGET, aminek a nevében ítélkezel? Ilyen etikusnak születtél vagy olvastad valahol? Mondj már néhány bölcsességet, hátha beveszik a Bibliába. De csak olyant, amit még nem ismerünk.

 • Le5I1eL, hja, az nyilvanvalo, hogy azok kozott, akik emberekkel foglalkoznak (szakmajukbol kovetkezoen) neha elofordul egy-egy beteg egyed is, aki pl. megkefeli a halottat, az orvos megdugja az elmebeteg pacienset, a tanar a diakjat, a rabbi, vagy a pap a rabizott gyerekeket, a pasztor a birkait, es meg lehetne sorolni. Ezek kozott nem mindegyik vallasos, foleg nem manapsag.
  A vallas nem sokat segit a beteg vagyak lekuzdeseben, igy aztan en nem hivnam oket alszentnek, csak olyan betegnek, aki letagadja a bunet.

  De miccosz ehhez? Ezek allitolag nem betegek, megis barmelyiknek meg van engedve a fiatal fiu segge, ha nincs a kornyeken dzsihad-punci. No es ez nem az elso fatva errol, nemregiben egy egyiptomi imam is igy rendelkezett:
  http://www.jihadwatch.org/2015/06/it-is-permissible-for-the-mujahid-to-enjoy-young-boys-in-the-absence-of-women

  Ismered azt az okori arab bolcsesseget, hogy: “For a child a woman, for a good time a young boy, but for sheer ecstasy a melon.”
  Ugy lacccik Sziriaban meg nem erik a gorogdinnye. 🙂

  Udv;
  Moshe

 • Ami a kanadai indianokat illeti, Figyelonek lehet valami igaza. En nem olvastam semmit ebben a temaban, halvany gozom nincs, hogy ez a 6000 gyerek hany kulonbozo intezmenyben volt elhelyezve, es hogy hany evtized alatt jott ossze ez a 6000-es szam?
  Tovabba erdemes lenne tudni, akar szazalekban is, hogy hany indian szulotol vettek el a gyerekeit? Nehezen hinnem, hogy mindtol. Nem lehet, hogy csak olyanoktol vettek el akkor is (ahogy ma is) akik nem torodtek a gyerekeikkel?

  Termeszetesen ha szandekosan oltek meg oket, az borzalmas aljassag. Az is aljassag, hogy elvettek oket a szuleiktol, ha minden ok nelkul tortent, es meg az sem mentseg, hogy akkoriban ez volt a zeitgeist szerte a fejlett vilagon. Meg akartak szuntetni az ertelmi fogyatekos es bunozo reteget is kulonfele modszerekkel. (Nem csak a nacik.)

  De ha valoban betegsegek oltek meg ezeket a gyerekeket, akkor nagyon valoszinu, hogy a szuleik gondozasaban is ugyanugy meghaltak volna. Persze ez csak felteves, soha senki nem tudja ezt bizonyitani.

  Udv;
  Moshe

 • Figyelő!

  2015.június 2.
  10:18 de.

  Tehát, miután vitatta a népirtást – megkérdeztem, ön szerint mi számít népirtásnak ? De mert nem válaszolt erre a nem túl bonyolult kérdésre, úgy veszem hogy nem tudja vagy nem akarja megfogalmazni – lelke rajta hogy miért!

  Ön személyeskedést “ígért” de ez sem sikerült – amit leírt, az pusztán ténybeli tévedések és kavarások összefüggéstelen kavalkádja !

  Nem derül ki számomra miért éppen az 1920 – as évektől kezdődően hivatkozik a kanadai kormány politikájára, de ez megint csak arról győz meg, hogy még mindig nem olvasta el a cikket, melynek valóságtartalmát vitatja : máskülönben tudná, hogy az a kései 19.századtól azaz 1883-tól az 1996.-ig terjedő időszakra tér ki ( az utolsó bentlakásos intézet bezáratása )Nem jelenti persze azt, hogy előtte utána nem történhettek volna hasonló esetek.

  A cikk tényszerű megállapításai ( tehát nem szubjektív elemei!) a kanadai Legfelső Bíróság elnökének összegző megállapításán alapulnak, miszerint : Kanada a 19. és 20.században “KULTURÁLIS GENOCÍDIUMRA TETT KÍSÉRLETET” – tudja ez mit jelent ?
  Aztán – “KANADA NEMZETI ETOSZA A KIREKESZTÉSRE ÉS A KULTURÁLIS MEGSEMMISÍTÉSRE ÉPÜLT”

  Ezért aztán, a cél érdekében 1883.-tól az “erőszakos asszimiláció” szándékával kerültek “átnevelése” az őslakosság gyermekei az erre a célra létrehozott és fenntartott bentlakásos intézményekben, akaratuk ellenére !

  A nyilvánvaló szándékot a megvalósítás mikéntje jellemzi: mint olvasható a vizsgálati eredményekben : “…a legtöbb halálozást a kezeletlen betegségek és a súlyos alultápláltság okozta… ” – ez Ön szerint kinek a felelőssége ? Nem úgy szól a megállapítás, hogy sajnálatos módon a védőoltás hiánya, vagy a kevés gyógyszer vagy egyéb hatóanyag hiánya – hanem, hogy a KEZELETLEN BETEGSÉGEK – érti a különbséget ? Dehogy érti !

  Vagy a “súlyos alultápláltság” Ön szerint mit jelent ?
  Ja ! Hát nem akartak enni, pusztán rossz szokásból !
  Ne szörnyülködjön mert mint megtudtuk, ez egy létező indok egy gyermeknél : az Ön által preferált Óhazában ugyanis van egy parlamenti párt, úgy hívják őket KERESZTÉNY DEMOKRATA NÉPPÁRT szoros koalícióban a Fidesszel ( igaz, önállóan még sosem mérették meg magukat egyetlen választáson sem, önre bízom, hogy miért nem, tagságuk megkérdőjelezve )

  Ám ezen párt rendkívül ostoba és pöffeszkedő képviselője, a mély keresztény Harrach Péter azt találta mondani nemrégiben amikor a gyermekéhezésről, kérdezték, hogy “… ugyan már, nyilván NEM AKARNAK reggelizni a gyerekek, ez pusztán a szülőktől látott rossz szokás….” nagy valószínűséggel tehát ezért ájulnak ki a padból a tanítási órák kezdete után nem sokkal !

  (Mert, hogy az Orbán által vezetett Fidesz – KDNP kormány alatt jelenleg Kb 4 millióan élnek a létminimum alatt, több százezren éheznek, és ebből kb 50-100 ezer a gyermekkorú aki napi szinten nem jut alapvető élelmiszerekhez !)

  Ez a kis kitérő természetesen csakis annyiban tartozik a kanadai témához, hogy valószínű a kanadai gyerekeknek sem volt étvágyuk, és rossz szokásból nem akartak enni – esetleg fogyóztak ?
  Nos ezért, azaz a súlyos alultápláltságért ki a felelős ?
  Nem azok akik – a kormány és egyházak által működtettek – ilyen intézményeket, ahol az általuk elhurcolt gyerekeket aztán éheztették, betegségükben nem kezelték, nem gyógyították – ellenben “nevelésként” kényszermunkára kényszerítették ,és vigasztalásként időnként szexuális szolgáltatásokra is igénybe vették őket !
  Ja, persze, mindig elfelejtem, Ön ilyet nem látott tehát valószínű nincs is !

  Szóval, legalább magának válaszoljon néhány dologra !

  Egyébként, csak hogy tudja, kb annyi fogalmam van/lehet az 1920 -as évek utáni kanadai politikáról és a kormány erőfeszítéseiről mint Önnek !

  A jelzett évben még sem Ön sem én nem éltünk,és Ön a születése után valószínűleg nem gondolta, hogy 1956 után Kanada lesz a befogadó új hazája: tehát semmiféle előképzettségben nem volt része velem szemben !

  1956. -ban pedig amikor “menekülnie kellett” (igen fiatalon ) nem valószínű, hogy ideje nagy részét azzal töltötte volna – két takarítás között – hogy az 1920 utáni évek kanadai kormányzását tanulmányozta volna – kivált úgy hogy a nyelvet sem beszélte !

  Azt a megjegyzését pedig, hogy ” VANNAK FAJOK MELYEK GENETIKAILAG NEM KÉPESEK DOLGOZNI ” ill nincs meg bennük a munka szeretete….” stb stb én, a magam részéről nem tudom értelmezni – de erős a gyanúm hogy Ön sem !

  Mert az lenne csak a tragédia ha Ön tudná, hogy ezúttal mit beszélt !

  Nincs önnel mit beszélnem tovább, nem remélem hogy felfogja, sőt őszintén még azt sem, hogy elolvassa amit Önnek szántam !
  Sajnos a primitív, beszűkült észjárása no pláne a kifejezőkészsége és a szókincse nem teszi lehetővé, hogy érdemben tovább tudjunk beszélgetni, de mindazt amit a témával kapcsolatban elakartam mondani – többszöri beírásommal – megtettem.

  Tekintem ezt egyfajta missziónak – ég áldja !

 • Besancon: ne légy türelmetlen, még korán van neki, ilyenkor még nincs egészen magánál.

 • Besancon

  Szerintem, nem csak Figyelő, hanem bárki fenntartásokkal fogad egy olyan hírt, hogy a XX. században Kanadában az állami gondozásba vett indiángyerekek tömegesen haltak meg kezeletlen betegségek és alultápláltság következtében. A cikk igencsak fukarkodott a körülmények feltárásával és találgatásra készteti az olvasót. Sőt, nekem épp ezért gyanús is a dolog, mert normális újságíró magától is tudja, hogy ilyen esetben magyarázatot várnak az emberek. Az nem magyarázat, hogy “azért, mert a katolikusok meg az anglikánok közt sok a képmutató.” Nem hiszem, hogy statisztikailag Kanadában több volna, mint máshol. Akkor lehetnél ilyen határozott, ha más példákkal is alá tudnád támasztani, hogy bizony vannak ilyen egyházi és állami nevelőotthonok, és nem valami hallatlan dolog esett.
  Én az ausztrál bennszülöttekkel kapcsolatban hallottam hasonlót. Ott pszichológiai magyarázatot találtak, miszerint a családtól való elszakítás viselte meg lelkileg a gyerekeket annyira, hogy búskomorak lettek, legyengült az immunrendszerük, stb, és mint az állatvilágban is tapasztalható bizonyos fajoknál, vagy egyedeknél a párjuk elvesztése vagy a fogságban való tartás a táplálék megvonása nélkül is a pusztulásukat okozhatja. Ez könnyebben hihető, mert bizonyos mértékig mindnyájan ilyenek vagyunk. Természetesen én is csak találgatok, ugyanis, valóban nem ad az évtizedekig ismétlődő esetekre kielégítő magyarázatot a szerző.
  Egyébként, nekem is vannak első kézből való információim nevelőotthonokról. Amit én láttam, ott a zsúfoltság volt elképesztő. A nevelőkről nem tudom, de azt igen, hogy maguk a gyerekek is terrorizálták egymást fizikailag és szexuálisan is. A nagyok a kicsiket, az egyik banda a másikat stb.

 • Figyelo, jol van megirva a cikk.
  A magam reszerol inkabb ennek hiszek, mint a kanadai bolsi medianak, ami mindent a feje tetejere probal allitani.

  Koszi.

  Udv;
  Moshe

 • White Buffalo

  Figyelő, Moshe…nekem egy indián feleségem van dél Albertából…feketelábú, ha mond neked ez valamit…midenkitől ELVETTÉK a gyerekeket….MINDENKITŐL!!!! a kanadai állam elvette a földjeiket, a kultúrájukat, a nyelvüket…mind a mai napig másod osztályúnak számítanak a saját földjükön…MIND A MAI NAPIG!…ők igazából, “Status Indian-ok”…nem is kanadaiak…le kell vennetek a szemfedőt…semmit nem tudtok…de legalább ne formálnátok véleményt, mert nincs hozzá jogotok, hiszen NEM TUDTOK SEMMIT…ez olyan mikor az atomfizikáról akartok vitatkozni és a fizika alapismereteivel sem vagytok tisztában…a kanadai állam megakarta őket semmisíteni kulturális szinten…mind a mai napig…a lustaságról pedig csak annyit, ha azok lennének, akkor nem tudtak volna több ezer évig fenn maradni…ülj le egy indiánnal és tanulj!!!! mert van mit…

 • White Buffalo, akkor talan ismered a Born With A Tooth nevu uriembert, szinten Del-Albertabol. O is feketelabu.
  Majd meghaltam a felesegenek, aki a ferje szabadulasa napjan altatot kevert a ferje palinkajaba, hogy el tudjon menni partizni a ferje nelkul. Az uton fiatal fiuknak kiabalt ki, hogy akarnak-e egyet b_szni?

  Persze, tudom ez egy kulturalis dolog es az ilyesmit megemliteni is bun.

  Az indianok egy kicsit tulzasba viszik a sertodottseget. Az igaz, hogy volt egy olyan korszak, aminek a szellemeben az elit ki akart kuszobolni mindenfele nemkivanatos elemet a tarsadalombol. Voltak kasztralasok, gyerekeket vettek el … stb… itt Kanadaban is.
  De ez nem erintette az osszes indiant.

  Hogy a fold nagy reszet elvettek toluk, az igaz. Sajnos az ilyesmi megesik neha elmaradott emberekkel.
  A rezervatumokban nem kotelezo lakniuk, bekoltozhetnek barmelyik varosba es nekiallhatnak dolgozni. Sokuk meg is teszi. Sertodottsegbol ugyanis nehez megelni.

  Mellesleg, az utolso baratnom egy indian no volt.

  Udv;
  Moshe

 • 50,000 children died in residential schools through Canada between 1800-1900s at the hands of Catholic, anglican, and united officials with the help and aid of the Canadian gov’t . Germ warfare was used upon the first nations children in an attempt to destroy a nation. Genocide is still widely practised by our current Gov’t . Stephen Harper has just recently retracted his apology to the first nation people by stating recently at a g8 summit that Canada has no history of colonialsm. Interesting enough is the fact that they by law according to the current indian act innoculating on reserve first nation people to the H1n1 flu virus. Also it is an attempt to rid off the first nation people, as we are used as guinea pigs to their vaccines. History repeats itself and if we look back we know this is not the first time. https://www.youtube.com/watch?v=hqPIh-267fg

 • Szegyeld magad Moshe, te is a foglalok taborahoz tartozhatsz..

 • William Combes miután vallomását megtette ,rejtélyes kőrűlmények kőzőtt rá egy hétre meghalt.

  http://chrisspivey.org/the-queen-and-the-missing-kids/

 • “A jelentés szerint egyházi tisztviselők gyerekeket öltek veréssel , mérgezéssel, áramütéssel, éhezéssel, hosszabb időn keresztül a fagypont alatti hidegben tartották s kőzben meztelenül, és orvosi kísérletezést, beleértve a szervek kivételét és a sugárterhelést végrehajtották rajtuk keresztül.
  Gyermekek szenvedtek “verést, áramütést, kényszersterilizációt, orvosi kísérleteket, éhezést, erőszakot, valamint a különféle egyéb szexuális bántalmazást, és gyilkosságot ….. Néhány fiatal lányok teherbeesés áldozatként is a nemi erőszak is létrejött, vagy az apácák szexuálisan zaklatták a fiúkat .” es akkor csak a naci 70 ev ezelotti holokausztrol beszel vilagszerte Europa.

 • Kedves Kovacs Eva!

  Majd igyexem szegyellni magam, csak elobb legyszives hozakodj elo valami hiteles dologgal es ne konspiracios elmeletekkel.

  No es persze en is foglalo vagyok. Sot, egyedul en foglaltam el Kanadat es zartam be a szegeny indianokat a rezervatumokba, amikbol azota sem johetnek ki.
  Ugye te Magyarorszagon elsz?

  Azert hadd aruljak el valamit: Barki tud barmit hazudni, elhallgatni, vagy tenyeket megdolgozni, ha arra alapos oka van.

  Udv;
  Moshe

 • Kovacs Eva

  2015 június 8
  12:20 du.

  Nem tudom milyen jelentést olvastál, de az általad betett idézett nem igaz.
  Először is, vallási intézmények NEM foglalkoznak orvosi kisérletezéssel, arról nem is beszélve, hogy NEM öltek meg senkit, mert azért akkor is voltak törvények Kanadában.
  Akkoriban a gyerekhalálozés, sajnos gyakori volt az indián család körében is. Még nem volt penicilin,védőoltás fertőző betegségekre stb.

 • Az az állitás viszont nevetséges, hogy MOST rajtuk kisérletezik ki az 1n1 betegséget.
  Nagyon jól élnek a rezervátumokban, hihetetlen mennyi pént kaptak már különböző kanadai kormányoktól, s ha akarod tudni a mostani síralmuk is erre megy. Sajnos, maga nép nem jut nagyon a pénzhez, csak a vezetőik teszik zsebre. .

 • Kedves Figyelo,

  Emlexel arra a (ha jol remlik) manitobai indian fonokre, aki evente tobbszor jart a Karib Tengerre luxushajokazni, amig a torzs tagjai a kuszobot ragtak?

  Udv;
  Moshe