Az Orbán-rendszer és az ellenforradalom kultusza

2019 június 26 9:09 de.47 hozzászólás

Ha már a kormány tudatosan feléleszti az 1919-es ellenforradalom és a fehérterror kultuszát, akkor ideje lenne annak hívnia magát, ami: ellenforradalminak.

Nagy csinnadrattával avatta fel a kormány a VIII. kerületben a ludovikások emlékoszlopát. Ezt az oszlopot még a Horthy-korszakban állították fel, és a második világháborúban semmisült meg (akárcsak az ellenforradalmárok emlékműve. Az oszlop a katonai akadémia azon tanárainak és diákjainak állít emléket, akik az 1919. június 24-én a Tanácsköztársaság megdöntésére indított ellenforradalmi felkelésben veszítették életüket. ” A díszes kőoszlop oldalára a kivégzett ludovikás felkelők nevét vésték fel: Lemberkovics Jenő, Ivándai Karátson István, Mildner Ferenc századosok, Erődy Ödön tartalékos főhadnagy és Pogány Jenő akadémikus,” fogalmaz a Józsefváros című kerületi lap.

„Amikor az ország nagyrésze bénultan vette tudomásul a kiépülő diktatúrát, az élet egyre nagyobb területére kiterjedő terrort, a magántulajdon elrablását, az állami vagyon eltékozlását, az egyházak zaklatását, a keresztyénségen alapuló ezeréves kultúránk alapvető értékeinek megtaposását, egyéni és közösségi jogaink eltörlését, akkor ezek a fiatalok megtették, ami erejükből telt,” jelentette ki Gulyás Gergely az ünnepségen. A jelenlegi hatalom tehát mintha azt a látszatot próbálná kelteni, hogy a diktatúra és elnyomás miatt aggódó, a demokráciáért és szabadságjogokért életüket áldozó szabadságharcos hősök emlékét kívánja ápolni.

Pedig a valóságban a Kádár-rendszer kritikátlan Tanácsköztársaság-kultuszával szemben a mostani rezsim a Horthy-korszak kritikátlan ellenforradalom-kultuszához tér vissza. A történelmi igazságtétel valódi szándékát pedig újra felülírják az aktuális rendszer legitimitását megerősítő emlékezetpolitikai szándékok.

Kezdjük talán azzal, hogy a ludovikás tanárokat és diákokat nem “kivégezték”, mint ahogy a Józsefváros állítja. Fegyveres harc közben estek el, amelyet ők kezdeményeztek. Ezenkívül nem a szabad, demokratikus Magyarországért harcoltak. Az ellenforradalmi puccs ötlete Lemberkovics Jenő századostól származott. Ő már a Károlyi-kormány idején a demokratikus hatalom megdöntésén és a régi, tekintélyelvű rendszer visszaállításán fáradozott. A szó szoros értelmében vett ellenforradalmár volt: idegenkedett a népuralomtól, és katonai diktatúrát kívánt létrehozni a megdöntött Tanácsköztársaság helyén (ha megéli, valószínűleg részt vesz a fehérterrorban). Ebben – naivul – számított a jobboldali szociáldemokrata katonai népbiztos, Haubrich József támogatására, aki alatt a Hadügyi Népbiztosság tanügyi osztályát vezette.

Lemberkovics terve szerint június 24-én az Engels-laktanya 20 ágyúlövéssel jelzi a felkelés kezdetét. Erre a ludovikások elfoglalják a telefonközpontot, a Dunán pedig a hadihajók (monitorok) tűz alá veszik a pártközpontot. A terv szerint Haubrichnak kellett volna gondoskodnia a hidak lezárásáról, a városban található katonai egységek átállásáról és a gyári munkások ellenforradalmi egységeinek megalakulásáról. A terv azonban gyorsan kártyavárnak bizonyult. Haubrich ugyanis nem állt tevőlegesen az ellenforradalmárok mellé. A felvonuló monitorokat a vörös katonák elűzték, az elszigetelt ellenforradalmi egységeket lefegyverezték. Lemberkovicsot, aki az Engels-laktanyában megpróbálta félrevezetni a katonákat (“Haubrich elvtárs nevében jöttünk, megmutatjuk, mi az igazi kommunizmus!”), letartóztatták a vöröskatonák. A Vörös Őrség Zrínyi utcai épületébe vitték, ahol aztán megölték. Az őrök szerint azért, mert ellenállást kísérelt meg, hívei szerint orvul, hátulról lőtték le – az igazságot nehéz kideríteni. Lemberkovicsot mindenesetre a Horthy-korszakban kultikus hőssé avatták. Kultusza nem nélkülözte az antiszemita elemeket, hiszen a legtöbb megemlékező jól kihangsúlyozta, hogy az őt lelövő politikai megbízott zsidó származású volt.

A ludovikás tisztek, bár nyilvánvalóan látták, hogy az ellenforradalmi puccs már a kezdetektől bukásra volt ítélve, mivel a beígért támogatás nem érkezik meg, mégis a fegyveres ellenállás mellett döntöttek. Lehet ezt hősiességnek nevezni. Nem vonom kétségbe, hogy hittek abban, hogy igaz ügyért harcolnak. Azonban úgy látom, hogy egy rosszul előkészített kalandorakcióban értelmetlenül feláldozni egy csomó fiatalember életét nem éppen hősiesség. És bár a ludovikásokat halálig tartó harcra buzdította, a “hős” Bartha parancsnok, az éjszaka leple alatt magukra hagyta növendékeit, és elmenekült az épületből. Menekülés közben, az utcán fogták el a vörösök. Az ostromban három tiszt és egy növendék halt meg. Az utóbbit véletlenül a saját társai terítették le.

Az ellenforradalmi tisztek ráadásul nem csak a saját tanítványaik életét tették kockára, de az ellenük kivezényelt vöröskatonákét is. Tizennyolcat terítettek le az ellenforradalmárok – róluk persze nem szól a mostani megemlékezés. Pedig közülük tizenheten szintén fiatalok, 16-22 éves újoncok voltak, és ők is hittek abban, hogy a hazájukat szolgálják. Többségüket orvul lőtték le, miközben politikai megbízottjuk, Lőwy Béla vezetésével tárgyalni érkeztek a Ludovika épületébe. A katonákon kívül az utcára irányuló sortüzekben számos ártatlan, civil járókelő is megsérült.

Az egynapos ostrom után magukat megadó ludovikásoknak végül a hajuk szála sem görbült meg. Korvin Ottó népbiztos személyesen védte meg őket a lincselni vágyó tömegtől az utcán. És bár sokan halálbüntetést követeltek rájuk, végül egyiküket sem végezték ki – sőt, még csak börtönbüntetést sem kaptak. A kormánypárti sajtó ezt az olasz Romanelli ezredes “erélyes közbelépésének” tudja be. Az ezredes valóban küldött két levelet a ludovikások érdekében. Persze kényelmesebb azzal magyarázni a kegyelmet, hogy arra a vérszomjas vörösterroristák csak az Antant nyomására voltak hajlandóak. Már Stromfeld is cáfolta azonban visszaemlékezéseiben azt, hogy Romanelli miatt tekintettek el a halálos ítéletek végrehajtásától.

A kegyelmet Sinkó Ervin író járta ki, aki, bár maga is kommunista volt, a forradalmi terrort tolsztojánus-krisztiánus alapokon utasította el. Ő győzte meg Korvint, hogy a félrevezetett fiatalemberek kivégzésével csak ártana a Tanácsköztársaság ügyének. Helyette egy átnevelő kurzuson kellett résztvenniük Sinkó vezetésével, büntetésük az volt, hogy Dosztojevszkijt, Szabó Ervint és Ady Endrét kellett olvasniuk. Az olvasmányélményeiket pedig megbeszélték Sinkóval, aki arra buzdította őket, hogy őszintén mondják meg az ellenvéleményüket is. Hogy milyen kölcsönös bizalom és tisztelet alakult ki Sinkó és a kadétok között, arra jellemző, hogy Sinkó még csak fegyveres őrséget sem állított fel a kadétok őrzésére – saját maguk közül választhattak őrt. Amikor aztán győzött az ellenforradalom, két kadét járőr az akkor már körözés alatt lévő Sinkót tisztelegve útjára engedte az utcán. A vörösterror során valóban követtek el kegyetlen gyilkosságokat – de a teljes képhez ez a történet is szervesen hozzátartozik.

A történelemhamisítás az események torz értelmezése és a kényelmetlen tények elhallgatása mellett sajátos logikai ellentmondásokat, valóságos kognitív disszonanciákat okoz a fideszes emlékezetpolitikában. Ilyen például az, hogy miközben a rezsim az 56-os forradalom emlékét ápolja, sőt, annak teljes kisajátítására törekszik (pesti srácok vs. reformkommunisták), addig nyíltan felvállalja a Horthy-rendszer ellenforradalmi hagyományát, sőt, a fehérterrort is. Így valami bizarr módon közel kerül a Kádár-rendszer értelmezéséhez, ami az 56-os forradalmat horthysta ellenforradalomnak hazudta. Mindkét rendszerben közös, hogy szerették volna elhallgattatni a tényt: az 56-os forradalom demokratikus eszméinek és törekvésinek előképét nem a Horthy-ellenforradalomban, hanem az 1918-as őszirózsás forradalomban találhatjuk meg.

Ideje lenne tiszta vizet önteni a pohárba, és kimondani: ennek a rendszernek a maga ideológiájával éppen annyira nincs köze az 1956-os forradalom által képviselt demokratikus eszmékhez, mint az 1918-as forradalomhoz. A legközelebbi szellemi előzménye nem 1956, nem 1989, de még csak nem is a Kádár-rendszer (mint azt sok ellenzéki hibásan hangoztatja), hanem a Horthy-féle ellenforradalom. Az Orbán-rendszer egy velejéig ellenforradalmi rendszer – nevezze is hát magát annak!

Sárosi Péter

A szerző blogja itt olvasható.

47 hozzászólás

 • Kun Bela hatalom szerzese nem forradalmi tett volt, hanem egyszeru politikai puccs !

  Nem csak az orszag hivatalos kormanya, hanem meg Garbai Sandor MSZP-s tancs-elnok ellen is.

  Mind a kegyetlensegek es verontasok barkik alatal is teljesen szuksegtelen, celtalan erdemenytelen es kozosseg ellenes tettek voltak.

  Barmely verontas dicsoitese is csupan ostobasag es ellensegeskedesek gerjesztoi ma is.

  A cikk is csupan mukodik.

 • No lám, működik a magyar tradíció – amiről a KMH-n már velősen “értekeztem”. Zendülő ludovikások “remake” emlékoszlopa. Látszólag semmi köze a felemlegetett magyar tradícióhoz, miszerint a magyar hagyományőrzésből ma is antiszemita, rasszista és homofób.

  Megjegyzem, hogy a megmozdulás első évfordulóján, 1920. június 24-én a Ludovika kertjében az emlékoszlop avatásán Horthy Miklós jelenlétében az avatóbeszédet tartó Kozma Miklós a következőket mondta:

  “Aztán jött a vörös ár és elöntött mindent, és ki akarta szakítani az idők folytatását az ezeréves magyar történelemből és meg akart szüntetni és meg akart szakítani mindent, ami nemzeti érzést, nemzeti eszményt, hitet, vallást, családot, becsületet és tisztességet jelent.”

  Nos, aki értelmezni is bírja ezt a szöveget, az könnyen rájöhet, hogy ma ennek szellemében serénykedik az Orbán-kormány. Vagyis működik a magyar tradíció.

  Részbeni ellensúlyozásul indult egy kezdeményezés, ami az alábbi linken olvasható:
  https://index.hu/kultur/2019/06/26/fortepan_holokauszt_foto/

  Az érdeklődők kattintsanak a https://holokausztfoto.hu/ honlapra is.

 • az egyre megújuló múlt szerte a világban folyó kultusza, kinek mire van éppen szüksége előrángatja, leporolja és kifényesíti, és kiteszi a stelázsira a sárgabarack lekvár mellé

  jelentősége is ugyanannyi

  méghogy kritizálni? de miért valami vagy volt vagy nem volt? de hogy ma azt hogyan kell látni és nézni?

  brühühü

 • György Molnár

  Orbán egy tömeggyilkos nemzetvesztő és egy tolvaj-rabló. Egyelőre még nem golyóval gyilkol, hanem Káslerrel és a kórházaival…..

 • Sajnos a magyarok zomei, dew tobb mas keleti nepek mindeg a teljesen jelentektelensegekkel toltik ideiket.

  Amig a szuksegsek figyelmenkivul maradnak.

  Na de azert a Holocaustot nem kevernem a fenti cikk esetevel !

 • Bendeguz79,

  csakhogy a ludovikások emlékoszlopának 1920-as avatásán elhangzott “ezeréves magyar történelem, nemzeti érzés, nemzeti eszmény, hit, vallás, család, becsület és tisztesség” szöveg a Don-kanyarhoz és a Holokauszthoz vezetett.

  Ma az Orbán-kormány szintén sokat emlegeti a nemzeti érzést, a vallást és a családot. Az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából. Jelentsen ez majd bármit is.

 • Drizari
  2019 június 26
  4:40 du.

  brühühü

  ezek az agyficamok konvergálnak:

  a “D” day ceremony-kkal ami ugyanaz, azaz egy vágóhídra küldött egyenruhás tömegre emlékeznek azzal a hátsó gondolattal, hogy 76 év után már “győzelemnek” is elmegy mindazok számára akik fiatalabbak, mint 65 év,

  mint a mohácsi vészt ünnepelni, és a magyar hősiesség emlékét felmutatni benne,

  vagy a trójai háborúkat… ahol csak halott lett de trójából sem maradt kő kövön azaz Cassandra holtteste felett lehet Agamemnon és tsai-nak leszármazottai elkönyvelik hatalmas győzelemnek

  minden nézőpont kérdése!

  a spanyoloknak a conquistador-ok tevékenysége hatalmas hőstett, de senki sem kérdezi az indiánokat akik viszont távolkeleti migráncsok a Bering szoroson át és ők is ugyanazt csinálták mint amit a conquistador-ok velük

  1956 az usa nak egy hatalmas csődtömeg (nem jött össze a rezsimcsere…, sem) de nekem hatalmas győzelem, mert …

  majd ti szépen leb….ok miatta mert mégse’ lehet, hogy volt egy 30 év progresszió széllel szemben és “jobblét” de ezt ma nem illik ünnepelni csak az ISIS és az Al Quida 1956-os magyar elődeire emlékezni, mert ma az a divat, hogy fóbiákat gyártanak “egyesek” és kötelezővé is teszik

  lesz nagy kabaré nyilvános Müller a kongresszusban válaszolni fog és a tevék élőben adják az egységsugarú állampolgár Budweisert pattint és mekit kibontja a papírból és boldog,

  még a Seinfeldnél is jobb, pedig az má’ a csimborasszó..

 • Bendeguz79
  2019 június 26
  3:30 du.

  gizi, “ti” már csak “tudhassátok” mi is az fóbia, másotok sincs, és milyen boldogok vagytok vele usa állampolgárok 35% (a megkérdezettek között) azt mondta, hogy nagyon helyes az a pár millió halott ami akkor jönne létre ha északkóreát ugye a szép hazájuk megnukleározná, vagy sok minden más “közellenséget” és most elintézték (mekkora nagy hőstett), hogy legyen gőrdeszka és utcai fejenállós pörgés meg szörf a következő nyári olympián ezzel is legalább 12 érmet biztosítanak maguknak mert a világban máshol a kóbor kutyákat sem érdekli ugyanez és nem lesz idő kifejleszteni a magyar gördeszka bajnokokat, hogy versenyezzenek veletek

  az meg biztosítva, hogy senki soha többé ne mondhassa, hogy… (én sem mondhatom, mert cenzor a törvény erejével és lángpallossal törli)

  tehát… hatalmas nagy…na mi is? volt…asse’ mondhatom!

  már teljesen bele vagyok bilincselve a demokráciába sőt lábbilincset is kaphatok, meg piros kezes lábast és vezetőszáron… hogy örülnének néhányan látván

  de ju’ssemondomki

 • Horthynak a segge alatt még meg sem melegedett a bitorolt trón, már bele is kezdett az ellenforradalmi “törvénykezés” alattomos, embereket faji és közéleti alapon megkülönböztető ideológiai rendszerépítésbe.

  Első dolga volt az ölébe pottyantott hatalmánál fogva, már’19. szeptemberében a katonai sorozóbizottságok számára kiadott “”Fővezéri”” parancsában meghatározni a >megbízhatatlanok< fogalmát, ahol az elsők a szakszervezeti tagok, a másodikok meg a zsidók[sic] voltak… Tehát nem a zsidó hitűek, avagy az izraelita felekezethethez tartozók. Őfőméltósága nyilvánvalóan kapásból a zsidó fajúakra gondolt, amikor ezt a Ludovikáról szalasztott írnokának gyorsan tollba-mondta…

  Mellesleg a megbízhatatlanság horthysta eszmevilágából táplálkozó munkaszolgálat intézménye is, lovastengerészünknek már e b b e n . a . k o r a i . d i r e k t í v á j á b a n . gyökeredzett, mely ellenforradalmi eszmei tartalom megmagyarázza azt is, hogy munkaszolgálatos nemcsak fegyvert nem kaphat a kezébe, de a lapátoláshoz legalább valami egyenruha-féle sőt, munkaruha sem jár neki. Ez magyarázza a https://holokausztfotók.hu/ -n látható civilruhás MUSZ-os megbízhatatlanok keretlegényekkel (értsd: fegyőrökkel) övezett seregét is már 22 évvel később, 1941-ben…

  Az is eme echte ellenforradalmi (lásd még: kontrák) szemléletet tükröz, hogy ez a legfőbb hadúr a "szervezett" szakszervezeti munkásokat is, már akkor, a rendszere legkezdetén eleve a megbízhatatlanok siserahadába sorolta-volt.

  Cukihara Jakumó

 • DRIZARI;

  Hogy valaki, barki ,allitolag mit mondott vagy irt, ami jelentektelen volt meg 100-evel ezelot is az ma S__rt sem er!!!!!
  Ertelmetlen es ostobasag azon ragodni.

  csak a mgyar elvezi a regi szaradt kutyasz__rt ragni !

  Ugyan ugy a Trianoni allitas is teljesen valotlansag, sot hazugsag.

  Mikor lenne barki allitolag magyar elismerni a tagadhatatlan tenyt, hogy 1918 november es decembereben, a habut vesztes vegezetevel mind a szomszedos nemzetek amelyeket magyarorszag elfoglalt ezer-evig, onallosagiakat, fuggetlensegeiket hoztak letre.

  Ket evvel kesobb, Trianonnak semmi koze NEM volt azzal.

  Mert 1920 juniussaban azt a parizsi beke-kotes csupan hivatalossa tette.
  Semmi mas nem tortent a Petit Trianon palotaban !!!!!

  Vajon mikor fognak be a szajukat a nemzeti es nemzetkozi szocialista magyarok azon ?????

  Ha csak kepesek lennek olvasni es emlekezni valamire ?

  Elfelejtik hogy a Moszkvaiak is sirankoznak birodalmuk elveszetesen.
  Igen , magyarorszag is meghoditott birodalmuk volt!!!

  Azert ma is tuntetnek Moskvaban;
  “mindent vissza, DDR-t vissza, alaskat vissza, stb.”

  P.S.
  Azerbadjan eppen hetfon alt-at a Latin irasmodra.
  Vegetvetni a regi orosz befolyasnak !

 • Bendegúz

  Azerbajdzsán lakossága 90%-ban törökökből áll.
  Ergo a latin-betűs írásmód mint Kemal Atatürk [jelentése: a törökök atyja {+ az örmény holokauszté is}] érdeme, már maga is egy korabeli államreform új terméke az ezer-éves török (azaz arab-iszlám) írásmódhoz képest…

 • Előbbi megjegyzésem a 10:39/PS – re reagál

 • Ellenforradalom is forradalom.
  Erőszakos “ez” és erőszakos “az” is – egykutya.

 • FERENC;

  Tortenelmi ertelmezese igen teves !!!

  Tobb forradalmak kaoszba es verontasokba vezettek annak ellenallasai nelkul, mint az 1789-es francia,meg az Orosz 1917-es forradalmak.

  A magyar 1848-as.1956, meg a Tienanman teri diakok het-hetes mozgalami NEM a tarsadalom sem az allamrendszer pusztitasainak a celjabol, hanem eppen az ellenzek, az uralkodo hatalom verontarasai tettek azza.

  Sot az amerikai angol gyarmatok forrdalma (1774)-ban is az angol kiralyi hatalom alkalmazta a fegyveres eroszakot megsemmisiteni a lakossag remenyeit a fuggetlensegukert.

  Illetve az “ellenforadalmi eroszak” okztak a verontasokat es a kegyetlensegeket a sajat kegyetlen hatalmukat fentartani, ill. visszallaitani.
  Verbe folytottak a tarsadalmi elohaladas es az egyeni=szabdsag lehetosegenek meg a csirajat is.

  P.S.
  az 1848as fiorradalom sikereit Kossuth szurta el a hadsereg toborzasanak kezdesevel.
  A marcius 15-i sikerei utan.

 • P.S.
  A “Szolodersnosk” sem az eroszak alkpoalmazasan, sot semmi kegyetlenseg celoknelkulli forradalom volt.
  Hasonloan a Cseh 1968 es a Havel forradalom sem.

  A forradalmak elleni erok lakalmaztak az eroszakot!!!!

 • Ferenct
  2019 június 28
  7:15 de.

  Azé nemegészen…

 • Bendeguz79
  2019 június 28
  4:17 du.

  bele p(i)s(iltél) mint szokásod

  “Szolodersnosk”

  ez mit jelent és milyen nyelven?

  olyat nem ismersz, hogy “szolidarnoszty”

  vagy valami hasonszőrű

 • Bendeguz79
  2019 június 28
  4:17 du.

  a társadalmi “forradalom” az ugyanolyan szerepet tölt be, mint a természetben a viharok, a tsunami kat is beleértve, elsöpri és tönkreteszi azt, ami már értéktelen, és segít tisztán tartani a környezetet…

  e’ssetu’nni?

 • Geyza

  “azé nem egészen”

  Annak nem egészen, aki nem képes- v. nem akarja objektíven látni a világot vagy a speciális “gyógyszemüveget” visel.

  (Nem személyeskedve hanem általánosan: “Mindenkinek joga van hülyének lenni, de ez nem kötelező”)

 • 7:15 a Franct:
  szerint “Az ellenforradalom is forradalom is forradalom.
  ez is erőszakos, az is erőszakos”

  A forradalom g y ö k e r e s, minőségileg mindig . e l ő r e . vivő, lineárisan pozitív, azaz fejlődést hozó, v. azt . e r e d m é n y e z ő, r o b b a n á s s z e r ű . v á l t o z á s .
  történelemben, tudományban, iparban stb. Forradalom tehát lehet békés, vagy fegyveres, ill. erőszakos…

  A visszaható, azaz minden retrográd irányú megmozdulás ellenforradalom. Pl.a Bourbon restauráció, v. a nicaraguai Kontrák (Contrarevolucionarios) v. azok támogatása, de ellenforradalom a Horthy-i és a Pnocet-i megmozdulás is…

  Attól még, hogy egy megmozdulás erőszakos, önmagában még nem forradalom.

  Hogy a Franct-ba gondolná pl. bárki is, hogy a Spartacus féle felkelés forradalom volt. Még attól sem volt az, hogy harcai évekig elhúzódtak. Ugyanis a felkelők csak a harcukban voltak erősek, azonban a céljaik homályosak voltak, mégpedig azért mert a rabszolgatartó társadalom . m e g h a l a d á s á r ó l . halvány gőzük se volt. Ezért volt az csak felkelés és nem forradalom.

  Horthy konzervatív, azaz ellenforradalmát fegyveresen egészen a valódi forradalom leveréséig a franciák és a román Kisantant csapatok karöltve bonyolították le, majd a készbe beköltözött Vezér kesztyűs-köteles-bicskásai folytatták, ami uszkve két évig is eltartott. A konszolidációnak nevezett diktatúrát aztán már csak a jól kigondolt ellenforradalmi propaganda tartotta fönn egészen az 1945-ös végzetéig.

  Orbán mai ellenforradalma (a Fülkeforr.) ideológiai síkon a békés lefolyású Horthy-restaurációban, de nem mellékesen egy óriási tőke és földkoncentrációban szilárdítja a rendszer fundamentumait… Nem véletlen, hogy ő már előre fölszerelkezett a NER-t, ha kell majd megvédő és a forradalmi erőket megfélemlítő, sakkban tartó haderővel, a TEK-kel, stb.

 • kieg:

  A Vezér fehérkesztyűs…bicskásai

 • Ferenct
  2019 június 29
  3:10 de.

  Fotel-filozófus.

 • A forradalom mindössze 3 hónapig tartott.
  Ha az Őszirózsás (polgári) Forradalmat is beszámítjuk, az kb, fél év volt.
  A Horthy ellenforradalom 25 ÉV.

 • György Molnár
  2019 június 26
  2:52 du.

  Akkor azok olyanok mint a “méreg-konyha”.
  Föznek benne de….

 • Vögelein
  “A forradalom g y ö k e r e s, minőségileg mindig . e l ő r e . vivő, lineárisan pozitív, azaz fejlődést hozó, v. azt . e r e d m é n y e z ő, r o b b a n á s s z e r ű . v á l t o z á s”

  Minden relatív!
  A forradalom is és az ellenforradalom is egyaránt magának vindikálja a fejlődést hozó v. azt eredményező robbanás szerű változást.
  Minden viszonyítás kérdése.

 • Ferenct
  29-3:35

  Nem véletlenül jeleztem, hogy az “előre” az időrendi számegyenesen lineáris elmozdulást, vagyis a haladásnak megfelelő fejlődést, azaz csak addig elő nem fordult, újat hozó eseményt jelent. Ergo az olyan, amely visszahozná a régi elavult rendszert, az nem lehet fejlődés, vagy forradalom, legfeljebb visszalépés, vagy ellenforradalom.

  A lineáris idő . m ú l t b ó l . a . j ö v ő b e . h a l a d á s a . olyan minőségi különbséget fejez ki, ahol változás-minősége a múlthoz képest már csak a jelenben, vagy a jövőben alakulhat ki.

  Ad abszurdum, a pattintott kőkor soha nem térhet vissza, különösen nem a hiperszonikus gépek és rakéták korában. Ez nem jelenti azt, hogy egy túl alacsonyan szálló ilyen korszerű repülőt eltaláló kovakő (hegyű) nyílvessző ne tehetne tönkre… Csakhogy az a természetes, hogy e véletlen [baleset] még semmiképp nem adna primátust a nyílhegyet mesterien kidolgozó kőkorszak visszatérésének. Még akkor sem, ha az éppen arra cserkésző egy kloviszi vadász erre hivatkozva vindikálna jogot a maga paleo-indián kultúrája be, illetve visszahozására pl. Kaliforniában, v. Alaszka külsőn… 😀

  Persze a lineáris fejlődés maga is, csak így tisztán egyenes vonalban, csupán elméleti lehetőség, melynek beteljesülését a történelmi átlag képes visszaigazolni. Tudjuk, hogy a történelemben a . f e j l ő d é s . vonala éppen e két erő*, a progresszív és a megcsontosodott konzervatívizmus egymásra hatása következtében hosszab idő távlatában (a múltból jövőbe) irányuló . s p i r á l i s . vonalban terjed, illetve alakul ki.

  Azaz, kedves Ferenct! A történelem alakulását, szükségszerű változásait az előre, vagy a hátra kérdését egy csöppet sem az egyéni, vagy a szubjektív vindikáció, hanem végső soron a historikus evolúció dönti el, ami mindig a jövőbe mutatott és mutat is.

  A forradalom pedig mindig az előre kifejezése míg az ellenforradalom, a régi világ konzervatív vissza, illetve a normális sorrend hátrarendeződését tartja céljának.

  .

  * vagy érdek

 • Utóhang Ferect 3:35-nek:

  Forradalom és ellenforradalom történelmi, tehát objektív kategóriák. Ez annyit jelent, hogy nem kívánsághangverseny.

 • Revolution, magyarul fordulatot jelent.
  A forradalom a foras-bol eredo szo.
  Forr mint a bor, kemiai-foltamat ami hasonloan valtozast okoz, akar jobbra, vagy rothadasra, felbomlasra.

  A kulombeseg hogy FORDULAT a jobbra, tisztessegesebb rendszerre, vagy mint gyakran tortent az emeberi tortenelemben, hogy positive cellal kezfdodott de elsavanyodott, s csak verontast, kegyetlensegeket es diktatiraban vegzodott.

  Az lett a Francia, az Orosza forradalom eredmenye.
  Jabar a rendszer rohadt volt, szukseges volt a FORDULAT, de csak rosszabbra fordult.
  A “:szbadsag, egyemloseg, testveriseg” tomeg-verontasokba ment es egy masik csaszari diktaturat eredemnyezett ugy Franciaban mint Oroszban a Proletar Diktatura neve alatt.

  Az ellen-forradalom, barmi hazugsagokat is probalnanak itten ismetelni, az eroszak ami a forradalmak levereseinek az eszkozei.
  Mindeg a diktaturak vissza-allitasanak celjabol.

  A Habsburgok, a Petrogradi elvtarsak, Kun Bela Lenin fiui, mint a dicso Szoviethadsereg tankoszlopai, vagy Kinai Felszabadito Nephadsereg alkalmazasaval is 1969-ben a Tienanman teren.

  Minden esetekben az alapveto emberi jogok bekes folyamodvanyait kegyetlenul , fegyveres hadakkal a bekes tuntetok verontasaival a diktaturak ismetleset okoztak.

  Az a tagadhatatlan teny, barmifele propagandakat ismetelne barki is.

 • VOGELEIN;
  Soraut csupan dogmakon alapzta !

  Az OKOZO-ERO es annak ERDEMENYE (cause and effect)a fizika legelso alaptorvernye.

  Az meg az emberiseg tortenelmi cselekedeinek is az alapja.

  Mi volt a Francia forradalom celja ?
  S mi lett anakk erdemnye ?

  A Borubon kirlysag gazdasagi problemakkal, s NEM politikai problemeakkal alt szemben 1780-as evekben.

  Mitnt sok torteneszek arra vezetik annak okat, hogy a francia hatalom tul-sokat koltott az Anglia elleni hatalmi versenygesre.
  Mint elobb a Spanyol vilaghatalom is tonkre ment azon.

  Sot talan tul sokat is koltott a francia udvar az amerikai gyarmatosok fuggetlensegi segitsegere Anglia ellen.

  De mi lett a forradalomuk eredmeneye ????

  A “szbadsag, egyenloseg, testveresig” a tortenelem egyik leg-kegyetlenebb tomegverontasava valt.

  A tortenelmi adatok szerint, a forradalmarok csupan nyolc (8) rabot szabaditorrak ki a kiralyi bortonbol.
  Mind kozonseges (reszgek)es rablok voltak.
  Egyetlen egy sem volt politikai bortonzott.

  Az utcai verontasok, lefejezesek es a csaszarsag, meg egesz-europa szerti veres-hasborut produkalt.

  Hasonloan Lenin 1917-es ‘forradalma’.
  Igerte a “beke, kenyer es szabadsag”!!!

  De pont az ellenkezojet produkalta egy evszazadra.

  1848-ban a Pesti marciusi ifjak sikeresek voltak, ugy a Nador mint a csaszar elfogadta a 12 pontos kovetelmenyeiket.
  De mivel Kossuth hadakat toborzott, az haboruva valt,s vesztettek.
  Csupan 20 eves diktatura utanni politikai kieggyezes hozott beket es elohaladast.

  Hasonloan a XX szazadban a Poznani, Budapesti, Pragai , s a Pekingi 1969-i lakossag tuntetesei nem az allamhatalom pusztitasa velja volt, csupan nemzeti onallosag es alapveto emberi-jogok remnyeiert folyamodtak

  Azoknak a fegyveres erokkel valo veres es kegyetlen leveresi volt ELLEN-forradalmi tett.
  Sot egyszerubben tomeggyilkolas is.
  Barminek is probalna nevezni azt !!!

 • Bendeguz79
  2019 június 30
  6:53 du.

  gizi, már megint? milyen unalmas vagy? mint máshol írám, a népek arra szavaznak, hoggy kommunizmus legyen és ne kapitalizmus az milyen fordulat? mint amikor a Trump a miszter fordul egyet és leesik a fotelból?

  zagyváljál még sok mindent betű betű hátán a valósághoz semmi köze

  és nem is érdemes arra, hogy a “zember” végigolvassa

 • Bendegúz
  6:53-9:25

  Jómagam is a zendülés, lázadás, felkelés, forradalom és az

  ellenforradalom közti jelentős és jelentéktelen minőségi

  differenciákat magyaráztam meg …

  .

  Kiegészítésként csupán egy megjegyzést tennék, minthogy ön minden forradalmat erőszakosnak ítél. Erre én azt mondom, hogy történelmi és történeti megközelítésben az ipari, a digitális, de a szexuális (és stb.társadalmi) forradalmak sem voltak erőszakos természetűek. Utóbbi, bármíly furcsa is, a 70-es években azzal tett szert a “forradalmi” jelzőre, amennyiben a biológia, a biokémia, valamint a gyógyszergyártás – nagy társadalmi nyomásnak eleget téve – tették lehetővé a majd’ tökéletes fogamzásgátlást, feleslegessé téve a sok évezredes konzervatív prüdériát, ami persze még mára sem halt ki sőt, mint annak idején a reneszánszra adott konzervatív válasz az ellenreformáció volt, ugyanúgy egyházi körökben ez is “kiprovokálta” a maga “békés” új-prűd, álszenteskedő ellenforradalmát, amely még ma is tart. Ámde mégis fantasztikus hatást gyakorolt az egész emberiség életére, általános flozófiai és erkölcsi felfogására.
  Apropó; anno Luther is “békésen” szögelte ki 95 követelését a templom ajtajára, amellyel végülis fegyvertelenül . r o b b a n t o t t a . k i . a reformációt . A hangsúly itt is a (elméleti értelembe vett) robbantáson nyugszik…

  .

 • Kieg

  Luther, bár békésen szögezte ki, ám magában dúlt, fúlt és mérgelődött…

 • VOGELEIN;

  1., Kerem olvassa ismet soraimat!!!!
  Soha, sehol, egyetlen szoval NEM isrtam hogy minden forradalom az eroszak eszkozevel tortent.

  Tisztan jeleztem, hogy pl. a Francia es fokent orosz forradalom hosszu eveken at szervezett es ismetelt forradalmak esemnye volt.(1902,1905, 1917).

  Tisztan es erthetoen jeleztem ,hogy pl. a magyar 1848-as, 1956-os, es a Gdanski, Pragai es az 1969-os Tienanman teri bekes es remenyteli tuntetesek egyaltalan eroszaknelkuliek voltak.

  Csupan a diktatorikus hatalmak a lakossaguk bekes remnyeik negnyilvanitasai ellen reagaltak fegyveres eroszak es tomeges verontasokkal es kegyetlen megtorlasokkal elfojtani.
  Azok voltak az igazi ELLEN-FORRADALMI TETTEK !!!!!

  Remelve, hajlando es kepes latni a kulombsegeiket ???!!!

  2., A “forradalom” szo alkalmazasa, mint az ipari forradalom, sex-forradalom, stb. azok mind a szo ertelmenek felre-hasznalatai, csupan nepszeruseget nyerni.

  3., Vallasi reformok, semmikeppen nem ertelmezhetok “forradalom”-nak, barmi jelentosegi valtozasokat is okoztak volna.

  A “forradalmi” jellegu kifejezes csupan felrevezetes a szenzciok gerjesztesenek caljabol.

  4., 1919-ben NEM volt “oszi-tozsas forradalom.
  A haborunak vege lett 1918 november 11-en.
  1919 marciusaban Kun Bela nepbiztos egyszeru politikai puccsal kezebevette fegyveres eroszakkal a lakossag megfelelliteset.

  1919 marciussa az NEM osz, se nem lehetett oszirozsas!!!
  Az utccai kivegzesek nem volt semmifele forradalom, csupan szervezett tomeg-gyilkossag.

  1919 augusztussa utan Horthy a “nemzeti hadsereggel” eluzte Kun Bela es tarsait.
  S a felelosegrevonast neveztek az elvtarsak a feher-terrornek.

  Na vajon mit lat maga barmelyikben “forradalmi” tetnek ?

 • OK VOGELEIN;

  Ha maga a masok altal valo belyegzeseiket ohajtja velni minden tarsdalami morgalmak kirobbano torteneteit, hat hadd kerdezzem minek velne a mai esemnyeket Hong Kongban?

  Lenne joga a lakossagnak ellenezni es kovetelni annak valtoztatasat amit Peking kovetel Hong Kong eseteben???
  (a Pekingi itelkezeseket a Hon Kong-iak igazsagszolgaltattasaban).

  Legalabb ket millio lakos tuntetve kovetelte a Peking kovetelesenek visszautasitasat.

  Sot a tuntetok a Hong Kongi kormanyfo lemondasat koveteltek.

  De meg a parlamnetjuket is elfoglaltak.
  Valojaban az az “orszag-haza”.
  A rendordseg valosaggal be-engedte oket.
  Persze a fiatalok nem civilizaltan viselkedtek ottan.
  De a varos lakossaga (kb. 150-200 ezer)tuntetett a fiatalok viseljedese ellen.
  S a rendorseg eltavolitotta oket kony-gaz alkalmazasaval.

  Tehat a demokracia mukodik Hong Komgban.
  A kerdes persze mikor fog a Pekingi proletar-diktatura ismetelni a Tienanman teri verontasokat ???

  Na ezt minek nevezne ?????

  P.S.
  Vizsgalja minden hasonlo eseteket azok eredetei, ill. okozoi, es erdemnyei alapjan !!!!!!

  Nem felerevezto dogmak alapjan !!!!!!

 • Bendeguz79
  2019 július 1
  7:10 du.

  gizi, mint mindig, most a szarva közt a tőgyit!

  a hong kong iak a british gyarmatosítók zászlóit vitték be a parlamentbe, azaz nem akarnak önállóak lenni… és a tien an men i “eseményeket” már nagyon régen: (minden normális történész, kivéve gizit) define as an everywhere else applied regime change fals flag action …. üde kis hazád terméke, senki sem halt meg!

  most a tienanmen helyett van a Huawei action, Nord Stream2 action (watchout Danish inaction) (Ukranian, polish income loss, USA LNG tankers for much higher monopol price for Europe…LOL) venezuelan oil and gold reserve, iranian oil and … yemen now the turning point against the MSM false news… and there is no end… yet, bat shall be one!

  gizi van még hasonló baromság amit ide is akarsz biggyeszteni? gyorsan tedd, amíg a légycsapóm kéznél van

 • Rodeo11
  2019 július 2
  4:54 de.
  rectifying:

  no “bat” denevér but: “but”

 • Bendegúz 4:21-7:10

  Részben igen, részben meg nem.

  Röviden, öt percben: Horthy nem űzött el senkit, hanem csak a kisantant fegyveres erői(!) csináltak helyet, ágyaztak be neki és gyilkos ellenforradalmár bandájának. Amit ők tettek – az véres leszámolás volt 133 nap, vagyis 3 hónap ellenében 25 éven keresztül. Ráadásképp főleg olyanokkal, akik nem is tehettek az akkor történt forradalmi eseményekről.
  Ez volt aztán igazán ellenforradalom, méghozzá “a javából”, melynek a levét Orgoványtól Nemesmedvesig, még ma is az egész magyar nép issza…

  A Kínával [ill. Hongkonggal] kapcsolatos eszmefuttatásából viszont kihagyta a bolsevik és bolsevista kifejezéseket, mely hiányzó kulcs folytán az ön bölcselkedése egy fejére állított virágváza, melyből kifolyt a víz – természetesen fonnyadt szóvirágokkal megtömködve. Azaz egy értelmetlen locsogás…

  .

 • Megj.

  Bendegúz

  Érdekes ! Itt a KMH-n már százszor bebizonyítottuk önnek és Figyelőnek is, hogy Horthy nem hadjáratban, nem hősies harcban, hanem mások úgymond’ idegenek, sőt háborús ellenségek (a román [+ a cseh] és a francia hadak) által nyerte el a hatalmat “a magyar tónt”, vele az egész országot. Valamint Ő ill. az ő küldönce, Apponyi gróf írta alá a Trianoni Békeszerződést is, mely árulást 25 éven át igyekezett a zsidókra és a kommunistákra maszatolni…
  Maga most itt fent mégis a hsz-ében arról hazudik, hogy Horthy verte le (“zavarta el” 😀 ) a forradalmat. Holott jól tudja, hogy az admirális >legföljebb bosszút állt< a sajátmaga kitalált demagógiájában meghasalt hamis híresztelések tartalmáért…

 • Orsós Elemér

  Vögelein
  2019 július 2
  6:08 de.
  Pardon! Engedj meg egy kis tárgyi tévedés korrigálást kizárólag Apponyi gróf védelmében, aki egyébbként minden lehetőséget becsülettel kipróbált:

  “A trianoni békeszerződést a Magyar Királyság nevében az 1920 márciusában Horthy Miklós által kinevezett Simonyi-Semadam-kormány képviseletében és felhatalmazásával Benárd Ágost, a magyar kormány népjóléti és munkaügyi minisztere, a küldöttség vezetője és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár írta alá. A választás azért esett rájuk, mivel a rangos és közismert politikusok egyike sem akarta magát kompromittálni a hazánkra nézve végzetes és máig is meghatározó trianoni békeszerződés aláírásával.” (Wikipedia idézet)

 • ELLENFORRADALOM

  Lenne jo barki is az emberiseg tortenelmebol idezni csak egyettlen esetet is amikor egy forradalaom tortent barmi mas forradalom ellen.

  Forradalmak, barmi okbol bagy celbol is tertentek volna, de minden forradalmak leverese, vagy eredmenyeinek eltotlese,
  forradalomlett volna valah is.

 • RODEO es VOGELEIN;

  Vilagszerte elismert, bizinyitott tenyeket probal;nak tagadni.
  Inkabb a tortenelem ujja-irasait.

  Ilketek sajay illuzioitokban.

  De ha valah is hasonlok tortennenek a kettonek, ne varjanak sympathiat !!!

 • A Hon Kongiak a Union Jack-et jogosan magasztalhatjak ma.

  A Union Jack idejen 99 evig korlatlanul szabadok es teljesen onnaloan on-kormanyzottak voltak.
  Fuggetlenek, jogaik biztositva es jol eljettek a sajatszorgalmaik es kepssegeik altal.

  Ma annak remenye elmuloban percenkent.

  Amint pekingi elvtarsaid igertek az onallokormanyzasaik lehetoseget, most azt napionta eroszakkal forgacsoljak el.

  Teljes hazugsagot kovettek igereteikkel !!!!!
  Nem csoda hogy ver-testvereid a Pekingi elvtarsaid.

  Remelem a teveredd soha nem folyna az uttesten mint a sok ezer fiatal pekingiek vere folyt 1969 junius 4-en.

 • Bendeguz79
  2019 július 2
  1:01 du.

  gizi, hogy te miket merészelsz idetolni? egy a sok gyarmat közül…. semmi szabadsággal!

  barátom leánygyermeke 40 napja szökött vissza Hong Kong-ból Levédiabasznádra, (némi aggódó szülői segítséggel) és már a boldogság jelei mutatkoznak rajta, a többit rádbízom…

  de te azt sem érdemled, hogy megmagyarázzam a valóságot…. MSM gizi átiratában, sicc mollban succ dúrba modulálva

  még jó, hogy a papír elbírja… csinálhatnál egy gyűjteményes gizi összest, akkor egyben tudnám továbbgörgetni

 • Bendeguz79
  2019 július 2
  12:52 du.

  ez itt kimbundu nak tűnik első nekifutásra, de abban nem ragoznak, előljárókat használnak

  “Ilketek sajay illuzioitokban.”

  lefordítanád egy általam is ismert nyelvre? (szuahéli nem lehet, nem vagyok benne perfect!)

 • Bendegúz79
  12:49

  Kár itt belemenni etimológiai vitákba, de ha ragaszkodik hozzá, hát a magam 29/6:04 és a 30/6:02 kommentjeimben már részletesen kifejetett determinációk figyelembe vétele mellett és ahhoz ragaszkodva, nosza:

  1./ A Horthy rendszer, illetve önmaga hivatalos elnevezése és politikai meghatározása: ellenforradalom.

  2./ Nemzetközi példa, a nicaraguai forradalom elleni imperialista beavatkozás ottani hazaáruló magjának rövidített, szintén önmaguk meghatározta nevükön, az ún. Kontrák, azaz “Contras a Contrarrevolutionarios”, vagyis ellenforradlmárok.

  3./ Természetesen a történelmi szereplők és jelenségek nem feltétlenül az általuk hirdetett önmeghatározás alapján determináltak, hanem tetteik ill. a gyakorolt politikájuk által. Így van ez az ellenforradalmakkal is, amelyek korántsem a megnevezésük alapján azok amik, hanem sokkal inkább az ellenforradalmi, katonai (csendőri, rendőri) erőszak és a polgári, pontosabban a forradalom előtti hatalmi állapot helyreállítási szándékaik (programjuk) és tetteik révén.

  4./ Ugyanez [ld.3./] a determináció adja a magát forradalminak hirdető, valójában annak hazudó, ellenforradalmi zendülések, felkelések, lázadások, avagy csendes-puccsok valóságos célját és értelmét, csak éppen ellenkező előjellel. Ennek magyarázata a XIX.és XX.sz.első felében, az ébredező néptömegek körében nagy népszerűségre szert tett forradalmakban és, ill. csattanós forradalmi propagandában és retorikában keresendő. [Ellenforradalmi retorikájában pl. már Hitler, de Orbán is használta ezeket a maszlagokat, mint “munkás és szocialista forradalom”, avagy utóbbin: a “fülkeforradalom” égbekiáltó hazugságát.]

  .

 • Kiegészíteném a csattanós forradalmi propaganda mondatát:

  >csattanós és népszerű romantikus forradalmi< -ra

  [a legnagyobb tévedés abból ered, hogy minden fegyveres megmozdulást forradalomnak szeretnek láttatni]

 • Horthy-fanok és más fél-nácik:

  Lehet tapsikálni, oktatva lesznek a kis szar nézeteitek.
  (Mekkora szerencse hogy a kölköm nem akar gyereket.Talán -többek között- pont ezek miatt.)

  https://nepszava.hu/3041785_zsidozo-horthy-hivo-irja-at-a-nemzeti-alaptantervet-hogy-az-a-kormanynak-is-tessen-vegre