Isten éltessen, Gadó György!

2020 augusztus 13 12:59 du.69 hozzászólás

Kilencven éves vagy, gratulálok! Mutasd be magadat az olvasóknak!

Gábor Andornak Dr. Senki című regénye jut magamról az eszembe, azzal a különbséggel, hogy én nem vagyok doktor, csak senki. Az első világháborút megúsztam, hiszen utána születtem, a másodikat is, mert nagy szerencsém volt.

Édesapám egy sokgyermekes falusi zsidó családban született, ő volt a legkisebb, ezért kapta a kettős nevet: Béla Benjámin. Ő volt a családban az egyetlen, aki tanulhatott, jogász lett. Miután jöttek a zsidótörvények négyszer is behívták munkaszolgálatra. Végül Borban kötött ki. Hazudik a mondás, hogy borban az igazság – Borban a gyalázat volt. Tokajban született anyámmal már Budapesten ismerkedtek meg.

Milyen gyerekkorod volt?

Kutyabajom sem volt. Anyámnak csak a testvéremmel és velem kellett foglalkoznia meg a háztartással, úgyhogy dúskáltunk minden jóban, a krumplis nudlitól a tejbegrízen a tejeskávén keresztül.

Gyermekkorodban mi akartál lenni?

Gyermekkoromban mindig kitértem a válasz elől, amikor ezt megkérdezték. Aztán amikor az apám azt szerette volna, hogy jogász legyek, én nem fogadtam szót, és inkább bölcsész lettem, mert a filozófia érdekelt. Ám az egyetemen folyton zajlott valamilyen oktatási reform, így végül egyszakos történészként végeztem. Azt hiszem, az égvilágon semmi hasznát nem vettem annak, amit az egyetemen tanultam. A nyelvtanulásnak persze volt értelme, s ha csak magyarra is, de – főleg 1975 után – fordítottam oroszból, angolból és németből.

Történészként dolgoztál?

Történészként két tanulmányt írtam, az egyik egy statisztikatörténeti dolgozat volt, ami meg is jelent a Statisztikai Szemlében. A másik tanulmányom arról szólt, hogy egy jobboldali magyar református személyiség részéről már az 1930-as években felmerült az a gondolat, hogy a magyar zsidóságot deportálni kellene valahova. Ezt a tanulmányomat egy Randolph L. Braham professzor által biztosított ösztöndíj segítségével írtam meg. Bár ő nem marasztalta el az írásomat – ismeretlen okból –, mégsem jelent meg.

És akkor milyen állásban voltál? Mit dolgoztál az átkosban?

Elsőként kineveztek a Népművelődési Minisztérium egyéves iskolájába tanárnak. De hiába, mert mielőtt tanítani kezdtem volna, áthelyeztek a minisztériumba. Itt az oktatási osztályon működtem egy szűk esztendeig. Mielőtt ezt befejeztem volna a megkezdett projektet lefújták, elvetették. Az épphogy életre hívott úgynevezett népművelési és könyvtáros gimnáziumot megszüntették, az összetoborzott tanárokat, tanulókat szélnek eresztették, engemet pedig a kollégáimmal együtt különböző állásokba helyeztek. Így kerültem ugyanezen minisztérium úgynevezett tanácsösszekötő osztályára, ahol megyei instruktor voltam. Komárom és Fejér megye iskoláit és népművelődési intézményeit kellett instruálnom, noha sohasem jártam falun, és halvány dunsztom sem volt ezekről az intézményekről. De a többiek sem tudták, miről is van szó. Aztán ez is megszűnt, mert a kormány akkor éppen jobbnak látta a túl nagyra felduzzasztott államapparátust leépíteni, és én, mint nőtlen ember a racionalizálás áldozata lettem. A nős kollégám megúszta. Ha idejében nősültem volna meg, és született volna gyermekem, én is maradhattam volna. Megjegyzem ez a kollégám sem járt sokkal jobban, mert mindaz, amit csinált az élete során, mind semmivé vált.

Mikor alapítottál családot?

1957-ben nősültem 27 éves koromban, egy évre rá született a fiam, aki jelenleg 62 éves, és a Szombat zsidó kulturális folyóiratnak a szerkesztője idestova több mint 25 éve. A lányom 59 éves, több mint 30 éve Németországban él, számítástechnikával, programozással foglalkozik.

A mostani feleségemmel, Barbarával 30 éve élek. Ő eredetileg ápolónő, de a magyar közegészségügy állapotai, nyomorúsága és korrupciója arra indította, hogy ennek a szakmának végül is hátat fordítson. Van egy gyönyörű házunk és kertünk Dunaalmáson, tavasztól őszig ott lakunk, s Barbara jóvoltából minden felvirágzik benne.

Fontos neked a magyarságod? Van benned patriotizmus?

Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogyan viszonyulok az oxigénhez. Mindig Magyarországon éltem, itt tanultam, magyar az anyanyelvem, magyar a környezetem, hát mi más lennék, mint magyar?! Ugyanakkor a zsidósághoz is kötődöm.

Vallásos zsidó vagy?

Nem vallási alapon, hanem kulturális történelmi örökség gyanánt élem meg.

 Zsidó sorstudatod van?

Ha akarod, nevezzük úgy, bár a sors szerintem nem végzet, ki is lehet térni belőle. De én nem törekedtem erre formálisan és látványosan módon kitérni, és beértem azzal, hogy a hitközségből kiléptem már jóval korábban. Istenhívő sosem voltam, ám ez nem akadályozott meg abban, hogy Izraellel szolidaritást vállaljak akkor, amikor ezt szükségesnek láttam, mert Izrael szorongatott helyzetben volt. Márpedig ez a helyzet Izraelt nem egyszer és nem öt percen át, hanem folyamatosan fenyegeti.

Az életed bizonyos pontjain, tudatos felnőttként a zsidóságodat mennyiben volt módod vállalni?

14 éves voltam 1944-ben. Ekkorra már ez nem vállalás kérdése volt, ha tetszett, ha nem, zsidónak minősültem, és állati nagy szerencsém volt, hogy akkor ki nem nyírtak, ahogy számos kortársamat és diáktársamat kinyírták. 1945 után számos sorstársamhoz hasonlóan én is igyekeztem megszabadulni ettől a kötöttségtől, de eljött 1956 és utána 1963, a hatnapos háború, majd 1973-ban a jóm kippúri háború, és ekkor a szocialistának nevezett országok sajtója veszett hangon támadta Izraelt hazug indokokkal. Ezeket magamban és nemcsak magamban visszautasítottam és 1973-ban már a jóm kippúri háború idején igyekeztem a szolidaritásnak a magam roppant szerény eszközeivel hangot is adni.

Ez miben nyilvánult meg?

Primitív kézinyomdával röplapokat készítettem és krétával feliratokat írtam kerítésekre. Nem azért tettem ezt, mert olyan nagyon hatékonynak találtam volna, hanem a hazugságáradat olyan felháborodásra késztetett, hogy nem tudtam szó nélkül tűrni.

És mit írtál ki?

Egyszerű szöveget: „ÉLJEN IZRAEL”, HAZUDIK A SAJTÓ,” és hasonlókat. Történetesen, amikor éppen ilyet csináltam 1973 őszén, a jótét lelkek besúgtak, illetve kihívták rám a rendőrséget. Azonnal lekaptak, stb., úgyhogy ebből bírósági ügy lett.

Úgy tudom, hogy ezért el is ítéltek.

Igen, jogerősen elítéltek egy év fegyházra és ebből kilenc hónapot ültem le. Részint három hónapot előzetesben tartottak fogva a Conti és a Markó utcában. Amikor a másodfokú ítélettel jogerőssé vált a dolog, akkor a Kozma utcai börtönbe vittek, mint politikai elítéltet.

Hogy élted meg ezt a kilenc hónap börtönt?

Nekem szerencsém volt, túl azon, hogy fölháborítónak tartottam az egészet, de már ezekben az időkben nem voltak sem a rendőrségen sem a börtönökben olyan kegyetlen módszerek és goromba viszonyok, mint a korábbi években.

Emlékszel a bíró nevére?

Tudtam, de most nem jut az eszembe. A bíró ellen egyébként nem volt nekem semmi kifogásom. Erről annak idején írtam is egy szatirikus szöveget, hogy igyekeztek csupa zsidót összehozni. Az ügyész nem volt zsidó, de a bíró zsidó volt, a rendőrségi vizsgálótiszt zsidó volt a tanúk egy része zsidó volt, úgyhogy meg is jegyeztem, hogy kis híján együtt volt a Minjen. De hát az imádkozást ezennel is elkerültem, inkább káromkodásra fordítottam a szót, azt is csak magamban! A börtönben nyilasok is voltak, de akadtak szimpatikus emberek is, és mindenki váltig azt állította, hogy ártatlanul van bent. Hát persze, a börtön arról nevezetes, hogy mindenki ártatlanul van bent. Én voltam az egyetlen balfácán, aki bevallottam, hogy nem vagyok ártatlan, az ártatlanságomat már korábban elvesztettem.

Mely volt az első pillanat, amikor megtudtad, hogy zsidó vagy?

Az első pillanat 6 éves koromban következett be, amikor a budapesti Bethlen téri zsidó elemi iskolába kerültem, ahol héberül tanítottak a hittan órán, de ide csak két évig jártam, aztán egy másik iskolába kerültem, ahol már kevésbé volt hangsúlyos a zsidóság, de a hittan persze itt is kötelező volt. Tehát a zsidósághoz fűződő kapcsolatom ilyen akarom, nem akarom alapon hat éves koromtól megvolt. A háború megindult 1939-ben apámat behívták több ízben munkaszolgálatra. Akkor az is tudatosult bennem, minket, mint zsidókat üldöznek és büntetnek ezzel.

Van emléked arról, amikor először lezsidóztak, személy szerint téged?

Van ilyen emlékem, az egyik gimnáziumi iskolatársam, a párhuzamos osztályban bántott emiatt, de konkrétan már nem emlékszem.

Gyermekként mikor találkoztál antiszemitizmussal?

Én személy szerint 1944-ig nem találkoztam antiszemitizmussal. 1944-ben még gyerek voltam. Emlékszem éppen betegen feküdtem az ágyban a lakásban, amikor nyilasok jöttek és végig mászkáltak a lakásban. Bedugta az egyik a pofáját és ott szaglászott a szobámban aztán kiment.

A családodat és a személyes életedet mennyire érintette a holokauszt?

Messzemenően érintette, egyrészt hogy apám munkaszolgálatos lett, Borba került és merő szerencse dolga volt, hogy nem az első transzportba került a Borból evakuált munkaszolgálatosok között, amelyik Radnóti társaságában ment Abdának és a tömegsírnak, hanem egy későbbi transzpontba, amelyet a Jugoszláv partizánok szabadítottak fel. Így neki módja lett arra, hogy előbb Temesvárra, majd Szegedre és onnan Budapestre kerüljön már 1945 januárjában. Anyámat viszont gyalogmenetben Óbudáról elhajtották Gönyűig, onnan, ha jól tudom hajóra tették és vitték Németországba, Ravensbrückbe, majd megint csak szerencsével onnan munkára osztották be, és egy Lipcse környéki lőszergyárban dolgozott, amíg egyfelől oroszok, másfelől az amerikaiak meg nem közelítették ezt a helyet. Ekkor az ott tartott foglyokat az SS-sek hajszolni kezdték teljesen céltalanul, mert körbezárták őket. Anyám ekkor megszökött a menetből és pár napig rejtőzködött mind az oroszok, mint a nácik elől és nagy végre sikerült júniusban hazavergődnie Budapestre.

Ez idő alatt te és testvéred hol talált menedéket?

A testvéremmel együtt novemberétől egészen 1945 január közepéig Újpesten voltunk a Szalézi szerzetesek fiúnevelő otthonában. Egy jó szomszéd segítségével jutottunk ide. Ebben a fiúnevelő otthonban a papok természetesen jól tudták, hogy kik vagyunk, ők rejtettek, védtek bennünket, amiért hálát kellett adnunk magunkban. Nem azért mert ezt előírta volna bárki is. A későbbiek során, amikor erre módom volt, és értesültem arról, hogy ilyen lehetőség van, fel is hívtam a Jad Vasem figyelmet arra, hogy ezeket a papokat ne mulasszák felvenni a világ igazai közé.

Te ismert liberális vagy. Mikor és hogyan lettél az?

Eredetileg kommunista voltam, de a Rajk-per, a sztálinizmus bűnei, Hruscsov leleplezései, Szaharov professzor és Szolzsenyicin elhallgattatása nyomán 1968-ban kiléptem a pártból. Lehet mondani, hogy ez későn történt, s ha előbb tettem volna meg, külföldre, vagy börtönbe kerültem volna. De a számomra 1968-ban sűrűsödtek össze a dolgok.

1953-ban a Nagy Imre-féle enyhülés milyen változást hozott az életedben?

Hallottunk róla ezt-azt, de még nem tudtuk felfogni ennek a teljes jelentőségét. Mi több, 1955-ben közöltem az akkori párttitkárommal, a Rajk-per miatt nem kívánok többé pártmunkát végezni. Akkor kizártak a pártból. A dolgok 1956-ban váltak igazán komplikálttá, de akkor sem láttunk mindent tisztán. Bizonyos negatív jelenségek miatt sokan 56-ot ellenforradalomként értékeltük. S miután javíthatatlan hívő természetem van, 1957-ben visszaléptem a pártba, amely egy ideig másik pártnak nézett ki, de egyhamar kiderült, hogy ugyanaz maradt.

Emellett az 1960-as évek végén felismertem, hogy valójában minden negatív jelenség ellenére forradalom volt. 1968-ban végleg kiléptem a pártból. Ezután már könnyen ment, hogy a formálódó demokratikus ellenzék egyes személyeihez közel kerüljek, például Krassó Györgyhöz. A nyolcvanas évek elejétől már részt tudtam venni a demokratikus ellenzék munkájában, elsősorban szamizdat kiadványok szerkesztésében terjesztésében, fordításokkal, cikkek írásával. Közben a Szabad Európa Rádió tudósítójaként is dolgoztam.

Sőt, a rendszerváltást követően SZDSZ-es is lettél.

Igen, abba a társaságba kerültem, ahonnan a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) tagjai verbuválódtak. Amikor az első választásokat megelőzőleg 1989-ben felvetődött, hogy a Szabad Kezdeményezések Hálózata párttá alakuljon, és elinduljon a választásokon, engem is megkérdeztek, hogy vállalom-e, és én igent mondtam. Így bekerültem a Parlamentbe.

Az SZDSZ azonban kiközösített. Miért történt?

Én azt kifogásoltam, hogy akkor már elég pimasz hangon jelentkező szélsőjobboldallal szemben az SZDSZ nem áll eléggé a sarkára. A parlamentben fel akartam szólalni ez ellen, de a párt országos tanácsa és a frakció vezetője nem járult hozzá, így a saját szakállamra szólaltam meg, amit nem néztek jó szemmel az SZDSZ-ben, viszont kivívtam a jobboldal ellenszenvét. Így én lettem a legtámadhatóbb személyiség. A másik nagy felháborodást az váltotta ki pártomban, amikor nemmel szavaztam az Antall József halálát követő háromnapos gyász kihirdetése ellen. Ezért Kuncze felszólított, hogy jobban tenném, ha lemondanék a mandátumomról. Az SZDSZ-ből korábban kiléptem, ezt követően a frakcióból is, és 1994-ig független képviselőként töltöttem ki a mandátumomat.

Gadó György

Gondoltad volna, hogy a puha diktatúra eltűnése után egy fél-diktatúrában találod magad? Ahol a liberális értékek kiiktatandóvá váltak?

Ezt senki nem tudhatta, még maga magának Orbánnak sem volt még halvány dunsztja sem arról, hogy mivé fog változni. Egyetlen dologra törekedett, hogy belőle vezető politikus lesz, és ez bejött.

Az aktuális politikai problémákon gondolkozol ma is? Meg akarod oldani vagy kitérsz előle?

Nézd, ha igaz az a mondás, hogy egy fecske nem csinál nyarat, akkor az még inkább igaz, hogy egy kecske sem csinál nyarat. Egy ilyen vén kecske, mint én vagyok, már nem fog itt csodákat művelni, de nem is törekszem erre, mert a helyzet nagyon zavaros.

Mi kellene ahhoz, hogy jó eséllyel leváltsuk az Orbán rendszerét 2022-ben?

 1. Kell egy agytröszt, amely a realitásokat felméri, és a legsürgősebb teendőket kijelöli.
 2. Kell egy olyan politikai erő, amely nem ideológiai, hanem tudományosnak mondható platformon egy politikai akaratot formál, és ezt egységesen képviseli, átütő erővel, úgy, hogy a nagyközönség is értse.
 3. És ehhez pár olyan egyéniség kell, akire hallgatnak, aki nem támadható, aki nem korrumpálható, és aki jelenleg nincs a színen!

Garai-Édler Eszter

69 hozzászólás

 • Semmi esélyetek leváltani a Fideszt. Mivel az Orbánnak van egy varázsszava. Ez pedig a migráns, a Magyar nép pedig nem akar idegeneket az országába. Hogy a Magyarok rasszisták ?  Legalább annyira mint európa többi népe.

 • Isten éltessen kedves Gadó György 120 éves korodig!
  „ÉLJEN IZRAEL”, HAZUDIK A SAJTÓ,” – Hát tényleg nem sok minden változott az utóbbi 47 év során 🙂

 • Eszter,
  elnézést a bizalmas megszólításért,de egyszer nagyon régen már beszélgettünk.Ha emlékszel a Bat Seva név körüli vita folytán. Akkor,gondolom a jeruzsálemi egyetemet végzett lányod nyelvi tudása segítségével nekem lett igazam.Ezután a”csatabárdot”(ami tulajdon képen nem is létezett)elástuk+- öt évvel ezelőtt. Nagyon köszönöm ezt az értékes riportot,melyet Gadó György-el készítettél.Maga a történet nagyon is közel áll hozzám és mindnyájunkhoz,akik ITT élünk Izraelben.

 • Béla Balázs,
  beírásod súrolja a gusztustalan rasszizmus határát.De…a magyar határt is”ostromlók”nem migránsok,hanem egész Európát megszállni készülő,Eurábiát előkészítő katonái az iszlámnak. Orbán csak meglovagolja ezt a tényt.Elődei nem az idegenek elleni aljasságot lovagolták meg,hanem a saját állampolgáraikat küldték gázkamrákba és a duna partra.A Jád Vásém hálásan emlékezik meg azokról a kevesekről,akik az üldözötteket mentették . Néha túlzott hálával. Ilyesmi történt,amikor id. Antall Józsefet is felvették a”világ igazai”közé pedig a Kamenyec Podolskij-i idegenrendezésben annyira volt sáros,hogy talán akasztás nem,de golyó biztosan járt volna neki.Ez azonban egy más téma,ami egy előző lapon már ki lett tárgyalva. Folytatása folyamatba lesz téve a korona vírus után.

 • Göllner András

  Vakbél a vagy balázs… teljesen mindegy. A logikáddal csak egy baj van balázs. A migráns úgy kerüli Magyarországot mint az Izraelita a disznóhúst szombaton. Orbán olyanok ellen hergel minket, olyanok ellen úszít akik úgy kerülik a te hazádat mint a vészt. És tudod miért teszik ezt kis Balázs? Nem, nem azért mert minálunk a villamos is aluszik, hanem azér mer O1G ! Világos ????

  Jó ez az írás, Eszter, Gratulálok érte.

 • Göllner András

  És Isten éltesse Gadó Györgyöt !!!

 • I-ten éltesse Gadó Györgyöt, aki 1993. december 14-én a maga egyetlen szavazatával bár sikertelenül, de legalább megkísérelte megmenteni az akkori magyar országgyűlés (és az SZDSZ) becsületét!

 • Isten éltesen sokáig,
  Szakállad nőjön bokáig 😀 😀

 • Göllner Bandi:
  Félreértetted Balázst.
  Arra célzott hogy a “migráncs” kifejezés
  csak egy varászszó, mellyel szavazatokat lehet szerezni.
  Ellenben sajnos a “látens” antiszemitizmus
  erősebb nálunk mint Európában másutt.

 • Göllner András

  @ Gézuka

  Tudom én azt. A migráncsok is tudják, hogy nem a Béla logikájával a gond.

 • mondd Chris, ha én írom ugyanazt (na jó más szavakkal) mint “a” Geyza, azt miért nem engeded be? (az is igaz, számomra a Göllner András az nem Bandi mert sohasem ismertem személyesen)…;

  néha “olyan” furcsák a döntéseid…

  nem tartozol magyarázattal sem;

  te elolvasod, és ha úgy gondolod ezt is kitörlöd attól sem lesz álmatlan éjszakám

 • Kővendég
  2020 augusztus 14
  3:07 de.

  Elmondanád hogy ez miképpen történt?
  Mert nekem valahogy kimaradt.
  Akkoriban “két végről égettem a gyertyát”
  éjjel nappal dolgoztam.

 • Göllner András

  Rodeó, felnőtt ember vagy nézz a tükörbe a sírás helyett. Képes vagy te normális mondatok szerkesztéséire, értelmes, emberi gondolatok kifejtésére is – szerintem nem azokkal a gond hanem azzal hogy hajlamos vagy gyakran le menni kutyába, és általában olyankor amikor arra semmi szükség sincs, még egy szuka jár a tájon. Ne a Christofert cikizd – csinálj rendet először a saját fejedben.

 • Rodeo11
  2020 augusztus 15
  12:06 de.

  Quad licet Iovi, non licet bovi…ha tudod mit jelent

 • Göllner András
  2020 augusztus 14
  11:02 du.

  Ott van a bay , hogy a Gyurcsány de főleg a Bajnai
  nem tudott szavazatokat szerezni azzal, hogy részletesen
  elmagyarázták a jónépnek a makrogazdasági mutatók páratlan
  kiválóságát.Erre csak legyintett a sok barom.Bezzeg egy kis Turulozás ! Na ammá frankó a sok narancslé-agyúnak !
  Szücsögve zabájják kétpofára a hamis üdítőt.

 • Göllner András
  2020 augusztus 15
  9:43 de.

  mivel most ébredtem egy kellemes és mély álomból még nem tudom teljes keresztmetszetében felfogni eme mélyenszántódat (sem)! mivel megszólítottál, nem válaszként, de megkérdezem tőled (nem mástól, és a cuod licet Iovi non licet bovi-t idéző @geyza -tól semmiképpen)

  az a sok “átkozott” “migráncs” az nem szitokszó, hanem termék(SIC) a demokráciák legfőbb terméke (mindazonáltal gyalázat) és Kanadá-nak is meg az USA-nak is (sok minden más “demokratikus” országnak is) létszükséglete azok befogadása, mint: brain drain(SIC) a túltermelési és anyag valamint energia pazarlás részeként “élőanyag” túltermelődés… ez már régen nem kapitalista versenyszellem, hanem valami borzalmas kísértet amely a döglődő
  (majdnem fogatlan) oroszlán utolsó vonaglása és az olyanok mint az Elon Musk (akik be is vallják, profitjuk növelése érdekében amit állami támogatással hoznak létre) képesek a magántulajdonuknak (jogosan?) tartott államgépezeteket bármire rávenni és fegyveres erővel profitot termelve (ez már nem extraprofit ez már a felesleges elveszem pont, mert ez létük lényege (mármint az elonmuskoké) és gyilkolnak, embereket kínoznak és el akarják dönteni, hogy ki legyen és ki ne legyen!)

  ugyanakkor látván a millenial generációt szeretném még megérni, amint önmagukra lesznek utalva mi lesz velük mert ha valaki szakosított egyetemi diplomával nem tud beszélni és érthetetlen sajgásokat ad elő miközben szülei keserves munkával eltartják, amíg olyan elfoglaltságot talál amiből meg is tud élni és akkor evés közben kihullik a falat a szájából mert még enni sem tanult meg … miért veszik el a jól és gyakorlati háttérrel két lábon állva élő migráncsok az ő munkájukat? mert a migráncs már tudja, hogy mi és hogyan a túlélés ezek meg azt hiszik, hogy az élet az amit művelnek és az életük kimerül abban, hogy a permanens (sőt remanens) vita a vitáról életmódot folytassanak azaz semmit sem képesek a társadalom mindennapjához hozzátenni mert az oktatás az ilyen, világhírű egyetemekről frissen kikerülők nem tudnak egy vajas zsemlét elkészíteni és lepárolni egy kávét, papírpohárból azokat a löttyöket fogyasztják amik csak fogkövet termelnek és a fogász nagyon drága Úri Muri…
  humorról már ne is beszéljünk az nincs, a celebeket és rajongóikat összezárnám hogy éljenek meg…
  most lejártam mint az ébresztő óra és várom Schpalanzanit hogy felhúzza Olympia rugóit

  majd a Cenz Ura eldönti beengedi e?

 • Göllner András:
  “Rodeo […] hajlamos vagy gyakran lemenni kutyába”

  Tisztelt Tanár Úr!
  Mivel hozzászólása nyilvános fórumon jelent meg, megengedhettem magamnak, hogy az Ön engedélyét nem kérve, lefordítottam Mackó kutyámnak. (Ő nagyon értelmes, de magyarul sajnos nem olvas.)
  Ezúton tolmácsolom Mackó tiltakozását: határozott álláspontja,
  hogy Rodeo11 úr nem mehet “le” kutyába, hanem legföljebb további néhány évezredes evolúció útján lehet némi reménye, hogy esetleg elérheti ha nem is Mackó, de egy átlagos kutya színtjét.

 • Geyza:
  “Elmondanád hogy ez miképpen történt?”

  Maga a történet benne van az interjúban, a dátumot nekem is most kellett külön megnéznem. Dr. Antall József miniszterelnök hosszú betegség után 1993. december 12-én elhunyt. Két nap múlva, december 14-én, amikor az Országgyűlés Antall halálat miatt háromnapos nemzeti gyászt rendelt el, Gadó György képviselő úr volt az egyetlen, aki “Nem!” szavazatot adott le.

 • Kővendég
  2020 augusztus 15
  3:15 du.

  Jól tette !
  Még csoda hogy nem rendeltek el
  É-Koreai mintára össz-nép-nemzeti nyilvános zokogást.

 • Kővendég:
  Arra azért viszont még jól emlékszem
  amikor vizenyős-szemű Lezsák Sanyi
  extázisba esve emelt hangon bizonygatta hogy rég volt
  ilyen KARIZMATIKUS vezetője Magyarországnak,mint Antall József.
  A köpönyegforgató eme kijelenetésének a hallatán majdnem
  hanyatt dobtam magamat székestül hehehe KARIZMATIKUS..aszongya..

 • Kővendég,
  az újabb idők szerényebb lehetőségei szerint folytatta genetikus örökségét,melyet az idősebb Antall József hagyott rá.Hogy Izraelben miért nem állt vele szóba az akkori miniszterelnökünk, Menáchem Begin זצ”ל,az ma már a történelemre tartozik és az is, hogy van remény a világ igazaihoz tartozás felülvizsgálására. “Halottról jót vagy(rosszat)semmit”.Mindenkinek érdeme vagy érdemtelensége szerint.

 • Kővendég 3:15
  Geyza 4:48 5:26
  Gyuri10 2:55
  ˙
  Az “a karizmatikus” Antall József, a dicső Kamenyec-Podolszkíj

  I.számú szerecsenmosdató miniszterelnöke. Bizonyított

  történelemhamisítását a mai rezsim – Orbán Viktor és a FidSS

  bandája – nem is egy-az egyben, hanem tudatos restaurációs

  célzattal százszoros stafétabotként hurcolja tovább…

  Nem is burkolt céllal:

  “Előre a Horti korszak dicsőségéért 1919-1944.márc.19.”

  Ezért kellemetlen számukra az az 1941-es húszezres hullahegy.

 • Gyuri10:b
  “van remény a világ igazaihoz tartozás felülvizsgálására.”

  Nem tudom. Volt alkalmam – elég régen – egy kicsi időt eltölteni a Jad Vasemben, beszélgetni ottani munkatársakkal. Nem szívesen
  fejtegetném bővebben, de akkor az a benyomásom támadt, hogy – legalább is korábban – volt ott egy elég erős lengyel-zsidó “hazafias” lobby; márpedig id. Antall vitathatatlanul sokat tett a háború alatt Magyarországra menekült lengyelekért -“természetesen” a zsidókat kivéve, akikkel szemben viszont a akkori hivatalos magyar “zsidópolitikát” alkalmazta.

 • Gorgonzola
  2020 augusztus 16
  1:24 du.

  Antall Jóska pont annyira volt “karizmatikus”
  mint egy hízott, koppasztott Hálaadás-nap pulyka :
  Meghatározónak ugya nevezhető mert meghatározta a
  Horthyzmus újrafényezéséses diadalának ünnepét,
  de hogy karizmatikus lett volna…

 • Anyám nagynénje szintén ebben az évben töltötte kilencvenedik életévét, ezért bátorkodom ide írni egy szösszenetet az életéből.

  A hat elemit végig kitűnően végezte abban a kis faluban, aminek a tanyavilágában éltek a családdal. Nekik szerencséjük volt, mert csak két-három kilométert kellett megtenni reggelente mire bebattyogtak a szép, új népiskolába, ami a népszövetségi kölcsönből épült szerte az országban. Mikor tizennégy éves volt, akkor félévet szünetelt a tanítás, többek között a bombázások miatt. A gyerekek is dolgoztak a földeken, mivel a nyilas hatalom a férfiakat behívatta erődítési munkákra. Az, hogy az állatokra vigyáznak, természetes volt kicsi koruk óta. Sokszor fagyos mezítlábukat melegítették a a tehénlegeltetés közben, mivel a cipőre vigyázni kellett, az az iskolába való volt.

  Még emléke ebből a korból (az ostrom és a szovjetek elől bujkálás mellett), hogy kenyeret, vizet vittek az úton hosszú sorokban vonuló hadifoglyoknak. Mert minden családból volt egy levente vagy katonaköteles férfi, akit a nyugati frontról vártak haza (és hátha az is kap valakitől). De ez nem volt veszélytelen, mert a katonák az út mentén álló civil lakosokból egészítették ki a hadifoglyok létszámát.

  Végül a hiányzó két osztályt esti iskolán fejezte be, mint olyan sokan abban a korban, az ötvenes, hatvanas években. De addig hosszú volt az út, sokat kellett nélkülözni. Lényeg, hogy először a helyi termelőszövetkezet adott munkahelyet és minimális fizetést neki és rengeteg más sorstárs fiatalnak, a nőknek különösen.
  Ezek az emberek szégyen, nem szégyen, de 56-ban meg 68-ban nem lázadtak a rendszer ellen, főleg nem a külpolitikát mérlegelve. Kétségtelen tény viszont, hogy a Kádár-kor, szakítva a szigorúan központosított tervgazdasággal, a legtöbb rétegnek felemelkedést hozott. Megszűnt a sok nélkülözés, és a vidék nemcsak kívülről szépült meg, hanem az emberek is jobban éltek, fizikailag, kulturálisan.

  Mindig megdöbbent, hogy van ebben az országban egy olyan pesti értelmiségi réteg, amelyik teljesen vakon és süketen képes leélni úgy egy életet, hogy a körülötte lévő emberek sorsa úgy éri el, mint a Duna morajlása. Alapvető társadalmi és gazdasági összefüggésekkel nincsenek tisztában, és az ilyenek akarnak rendszert váltani? Sajnálom, de ez az igazság.

  Egyébként jó egészséget kívánok, és remélem a kilencvenezret is megkapta, ami minden 90. életévét betöltő állampolgárnak jár, Orbán úr aláírásával. Esetleg egy fotó erről?:)

 • hazai lámpa
  2020 augusztus 17
  6:31 de.

  Hoppá, kimaradt a lényeg, bocsánat.

  A dédi (mindnyájan csak Dédinek hívjuk), mindig kitűnő tanuló volt, és főleg számtanból volt kiváló. Épp ezért a tsz-ben rögtön pénztárosnak vették föl, és később a falusi boltban dolgozott nyugdíjig. De mai nap is mindent kiszámol fejben, gyorsabban, mint a pénztárgép. Bár a covid miatt manapság nem jár sehova.

  Na lényeg, hogy egyetem abban a korban nem merült föl a többségnek, de a nyolc általánosnak számító polgári sem. Többség azt a réteget jelenti, akik nem voltak “urak”, hanem “kendek” voltak.

  A zsidóság ebből a szempontból az “urak” közé számított, tehát társadalmi helyzetben és megszólításban ugyanaz illette meg őket, mint az úri középosztály tagjait (legalábbis a többség szempontjából nézve). A “nadrágos” zsidó ember, pl. egy nincstelen újságíró, az “úr” volt. A paraszt, mondjuk száz holddal és gyönyörű falusi portával, az “kend” volt az újságírónak.

  Ugyanez Nyugaton annyiban különbözött, hogy ott inkább a vagyoni helyzet számított. Ott a középosztályba kerülhetett bárki, ha elért egy bizonyos vagyoni szintet.
  Tehát abban a korban volt egyrészt a határ zsidók és nem zsidók között, és éles választóvonal az “urak” és a “kendek” között.

 • Rodeo11
  2020 augusztus 15
  12:56 du.

  Sajnos a szakmunkások körében se jobb a helyzet! Nagyon becsülöm a fiatalokat, de sajnálom is.

  Tingli-tangli van a szakiskolákban is, mert nagy része, aki ott végez, úgysem a szakmában helyezkedik el. Épp ezért a tanárok is, a szakoktatók is leadják az anyagot. Utána meg bajlódjon a szülő, hogy valahova elhelyezze a csemetéjét.
  Régebben nem mehettek egyetemre, de kiváló földművesek lettek a parasztok gyerekeiből. A mesternek a fia átvette az apjának a műhelyét. Ma mehet bárki az iskolákba, de legtöbben butábban fognak onnan kijönni, mint ahogy bementek. Otthon meg nem tanul semmit, mert nagyon kevés családi vállalkozás van, ahol ezt megtehetné.

  Ez mind azért van, mert az újfajta gyárakban (összeszerelő üzemekben) nincs mindenkinek elérhető oktatás, képzés. Ráadásul sokan még ide se kerülnek be. De ha be is kerül, megbukik mondjuk esztergálásból, mert nem tudják neki normálisan elmagyarázni, hogy mi a CNC marás. Ja, meg előtte vizsgázni kellett volna programozásból, de éppen beteg volt a tanár, vagy nem volt meg az előírt óraszám, ezért informatikából megbukott a tanonc.
  És a szülők kevés családban vannak olyan helyzetben, hogy segítsék, tanítsák a gyereket. Vélhetően sokan a mai generációból a segélyesek között fognak kikötni, mert sajnos bármilyen tudás híján nem fognak tudni elhelyezkedni.

 • Rodeo11
  2020 augusztus 15
  12:56 du.

  Nem tudom, ki az az Elon Musk, az viszont mindig meglep, hogy a mai vadkapitalista világnak (akár liberális, akár il) is megvannak a nyertesei, haszonélvezői, vámszedői.

  Pl. mikor lebukott egy polgármester, hogy terepjáróval furikázik az otthonába, ami egyébként egy eurókból épített, modern panzió. Még szinte sajnálja is az ember, mert ő csak nagyon kis hal volt a táplálékláncban.
  Alapvetően az a bajom az ilyen rendszerváltó visszaemlékezésekkel, hogy éles határvonalat húznak 2010 előtt és után. Mintha 1990-ben annyival tisztességesebb lett volna ugyanez a gazdasági logika.

  Mai napig Orbán ellenzéke ugyanazokban a panelekben gondolkodik: még több szabad verseny, még kevesebb állami beavatkozás! Ez az ellenzék, ha meg is hallja a tudósok, szakértők szavát, akkor azok csak egy szűk körből kerülhetnek ki. A szent tehén a liberális közgazdászok, amit ők mondanak az tabu, nem lehet érinteni.
  Ez azért lehet így, mert ez a közgazdász réteg a Kádár-kor végén külföldi egyetemeken tanult, és itthon asztal mellől ontották az okosságot. Persze nem mentek ki Nyugaton a lakótelepekre, hogy megnézzék, hova fajult a jóléti állam. És tulképp. az itthoniak is, akik szamizdatoztak, ezt kényelmes, jól fűtött szobákban tehették.
  Ez nem baj, csak éppen ebből azt a következtetést vonták le, hogy ez a létező világok legrosszabbika, mert mondjuk a parizernek kevés a hústartalma. Mai napig ezzel az ún. ellenzékkel kell szembeszállnia annak, aki Magyarországon él és nem orbánista.

  Amíg ez az ellenzék így megvan, addig jöhet bármilyen agytröszt, tudós csoport, aki a realitásokat fölméri. Nem fog tudni a nagyközönséghez eljutni, pláne érthetően. És még kevésbé tud kialakulni olyan politikai csoportosulás, ami a józan észre alapozva, a jelenlegi ellenzék mellett szóhoz jutna.

 • Göllner András

  @ Kövendég

  Nekem is le-szólt “fentről” valamelyik kutyám és kikérte magának Ródeóhoz intézett megjegyzésemet (meg nem tudnám mondani hogy a kis puli, a Zsivány volt e vagy a sárga Labrador, a Hektor, pedig életük során felismerhetően más volt a hanglejtésük. A labrador nagyszerűen értett magyarul, több évet töltött Budapesten, érzékenyebb lelke volt, nincs kizárva hogy odafenn elkezdett zsiványkodni. Szerintem inkább ő lehetett, mert a Zsivány inkább juhok és libák, közt imádott rohangálni kerülte az alúljárókban közlekedő népeket.)

 • Kővendég
  8:32

  Holokauszt főpróba lengyeles beütéssel:

  Igen, az a lengyel lobbi, meg a Jad Vasem.
  Csakhogy a számok is beszélnek, sőt!

  Horthyék, azaz Antall egykori belügyi államtitkár és csoportja kb 3’000 lengyelt mentett(ek) meg, a
  “lengyel-magyar,
  egyet akar”
  maszlag jegyében, illetve csupán csak azért ennyit, mert amazok nem zsidók voltak, tehát nyílt rasszista előítélettől áthatva…

  És itt jön be az a “sőt”.Mégpedig ott,ahol a nem megmentett, a németeknek > már 1941-ben < "feldolgozásra átadott élő hús szállítmány", de többségében . s z i n t é n . l e n g y e l . állampolgár létszám, úgy 16'300 fő, ami a megmentettekének a cca.5,5-szeresét[!] több, mint 500 %-át tette ki . e m b e r é l e t b e n . számolva.

  Ennélfogva ez az egész Jad Vasem/Antall ügy még hangsúlyosabban emeli ki a horthysta magyar-állam sanda és sötét mód'számító és gyilkos szövetségesi buzgalmát, illetve a. h á b o r ú s . k o n c . érdekében kifejtett, aljas és bűnrészes, nagy energia befektetéssel, 3 hét alatt végrehajtott úgymond' "idegenrendészeti razzia" cselekvési sorozatát és gyakorlatát is, hogy "a kecske is jóllakjon, meg a káposzta is megmaradjon".

  ÉS akkor ráadásképp a magyar jobboldal arcátlan önhittségében és cinizmusában e Kamanyecpodolszki tömeggyilkosság árnyékában még ma is kérkedik azzal a valóban megmentett, ám ahhoz képest maroknyi lengyellel és egy tipikus . h á b o r ú s . b ű n n e l . a hátterében el is fogadják a becsapott Jad Vasem Intézet kitüntetését is…

  Ha másért nem is, de mivel id.Antall államtitkár annak a külügynek volt vezető tisztviselője sőt, idegenrendészeti irányítója, még poszthumusz is nyugodtan visszavonhatnák tőle azt a Világ Igazát…

 • Aurora Boreálisz

  Kővendég
  8:32

  Holokauszt főpróba lengyeles beütéssel:

  Igen, az a lengyel lobbi, meg a Jad Vasem.
  Csakhogy a számok is beszélnek, sőt!

  Horthyék, azaz Antall egykori belügyi államtitkár és csoportja kb 3’000 lengyelt mentett(ek) meg, a
  “lengyel-magyar,
  egyet akar”
  maszlag jegyében, illetve csupán csak azért ennyit, mert amazok nem zsidók voltak, tehát nyílt rasszista előítélettől áthatva…

  És itt jön be az a “sőt”.Mégpedig ott,ahol a nem megmentett, a németeknek > már 1941-ben < "feldolgozásra átadott élő hús szállítmány", de többségében . s z i n t é n . l e n g y e l . állampolgár létszám, úgy 16'300 fő, ami a megmentettekének a cca.5,5-szeresét[!] több, mint 500 %-át tette ki . e m b e r é l e t b e n . számolva.

  Ennélfogva ez az egész Jad Vasem/Antall ügy még hangsúlyosabban emeli ki a horthysta magyar-állam sanda és sötét mód'számító és gyilkos szövetségesi buzgalmát, illetve a. h á b o r ú s . k o n c . érdekében kifejtett, aljas és bűnrészes, nagy energia befektetéssel, 3 hét alatt végrehajtott úgymond' "idegenrendészeti razzia" cselekvési sorozatát és gyakorlatát is, hogy "a kecske is jóllakjon, meg a káposzta is megmaradjon".

  ÉS akkor ráadásképp a magyar jobboldal arcátlan önhittségében és cinizmusában e Kamanyecpodolszki tömeggyilkosság árnyékában még ma is kérkedik azzal a valóban megmentett, ám ahhoz képest maroknyi lengyellel és egy tipikus . h á b o r ú s . b ű n n e l . a hátterében el is fogadják a becsapott Jad Vasem Intézet kitüntetését is…

  Ha másért nem is, de mivel id.Antall államtitkár annak a külügynek volt vezető tisztviselője sőt, idegenrendészeti irányítója, még poszthumusz is nyugodtan visszavonhatnák tőle azt a Világ Igazát…

 • Aurora Boreálisz

  Kővendég
  8:32

  Holokauszt főpróba lengyeles beütéssel:

  Igen, az a lengyel lobbi, meg a Ja Vas.
  Csakhogy a számok is beszélnek, sőt!

  Horthyék, azaz Antall egykori belügyi államtitkár és csoportja kb 3’000 lengyelt mentett(ek) meg, a
  “lengyel-magyar,
  egyet akar”
  maszlag jegyében, illetve csupán csak azért ennyit, mert amazok nem zsidók voltak, tehát nyílt rasszista előítélettől áthatva úszták meg a tömeges kivégeztetést.

  És itt jön be az a “sőt”.Mégpedig ott,ahol a nem megmentett, a németeknek > már 1941-ben < "feldolgozásra átadott élő hús szállítmány", de többségében . s z i n t é n . l e n g y e l . állampolgár létszám, úgy 16'300 fő, ami a megmentettekének a cca.5,5-szeresét[!] több, mint 500 %-át tette ki . e m b e r é l e t b e n . számolva.

  Ennélfogva ez az egész Ja.Vas./Antall ügy még hangsúlyosabban emeli ki a horthysta magyar-állam sanda és sötét mód'számító és gyilkos szövetségesi buzgalmát, illetve a. h á b o r ú s . k o n c . érdekében kifejtett, aljas és bűnrészes, nagy energia befektetéssel, 3 hét alatt végrehajtott úgymond' "idegenrendészeti razzia" cselekvési sorozatát és gyakorlatát is, hogy "a kecske is jóllakjon, meg a káposzta is megmaradjon".

  ÉS akkor ráadásképp a magyar jobboldal arcátlan önhittségében és cinizmusában e Kamanyecpodolszki tömeggyilkosság árnyékában még ma is kérkedik azzal a valóban megmentett, ám ahhoz képest maroknyi lengyellel és egy tipikus . h á b o r ú s . b ű n n e l . a hátterében el is fogadják a becsapott Jad Vasem Intézet kitüntetését is…

  Ha másért nem is, de mivel id.Antall államtitkár annak a külügynek volt vezető tisztviselője sőt, idegenrendészeti irányítója, még poszthumusz is nyugodtan visszavonhatnák tőle azt a Világ Igazát…

 • Aurora Boreálisz

  T.Cristopher Adam !

  Jó lenne tudni, hogy továbbított kommentem egy árva jelzés, vagy közlés nélkül miért nem jelenik meg a komment-soron ???

  Előre is köszönöm a választ: A B

 • Aurora Boreálisz

  T isztelt C.A. !

  Jó lenne egy szótár a tiltott kifejezésekről, fogalmakról, szavakról…

  A.B.

 • Christopher Adam

  Kedves A.B.,

  Kommentje ezuttal megjelent — véletlenül került a spam mappába a WordPress szűrő által.

 • Aurora Boreálisz

  Kővendég
  8:32

  Holokauszt főpróba lengyeles beütéssel:

  Igen, az a lengyel lobbi, meg a Jade VasM.
  Csakhogy a számok is beszélnek, sőt!

  Horthyék, azaz Antall egykori belügyi államtitkár és csoportja kb 3’000 lengyelt mentett(ek) meg, a
  “lengyel-magyar,
  egyet akar”
  maszlag jegyében, illetve csupán csak azért ennyit, mert amazok nem zsidók voltak, tehát nyílt rasszista előítélettől áthatva úszták meg a tömeges kivégeztetést.

  És itt jön be az a “sőt”.Mégpedig ott,ahol a nem megmentett, a németeknek > már 1941-ben < "feldolgozásra átadott élő hús szállítmány", de többségében . s z i n t é n . l e n g y e l . állampolgár létszám, úgy 16'300 fő, ami a megmentettekének a cca.5,5-szeresét[!] több, mint 500 %-át tette ki . e m b e r é l e t b e n . számolva.

  Ennélfogva ez az egész Ja.Vas./Antall ügy még hangsúlyosabban emeli ki a horthysta magyar-állam sanda és sötét mód'számító és gyilkos szövetségesi buzgalmát, illetve a. h á b o r ú s . k o n c . érdekében kifejtett, aljas és bűnrészes, nagy energia befektetéssel, 3 hét alatt végrehajtott úgymond' "idegenrendészeti razzia" cselekvési sorozatát és gyakorlatát is, hogy "a kecske is jóllakjon, meg a káposzta is megmaradjon".

  ÉS akkor ráadásképp a magyar jobboldal arcátlan önhittségében és cinizmusában e Kamanyecpodolszki tömeggyilkosság árnyékában még ma is kérkedik azzal a valóban megmentett, ám ahhoz képest maroknyi lengyellel és egy tipikus . h á b o r ú s . b ű n n e l . a hátterében el is fogadják a becsapott Jade VasM Intézet kitüntetését is…

  Ha másért nem is, de mivel id.Antall államtitkár annak a külügynek volt vezető tisztviselője sőt, idegenrendészeti irányítója, még poszthumusz is nyugodtan visszavonhatnák tőle ezt a kitüntetését…

 • Aurora Boreálisz

  ps:

  Egyes szenzitív szót szükségből – azt vélve – átalakítottam.

 • Aurora Boreálisz

  Kedves Christopher Adam!

  K ö s z ö n ö m ! Most meg túl sokra sikeredett, node sebaj, amelyek ennél fogva fölöslegessé váltak – egyet meghagyva belőle – azokat kérem törölni szíveskedjék. 🙂

  Minden jót kívánva:
  A.B.

 • Geyza
  3:25

  Igazad van, de szerénységem hozzád hasonlóan ugyancsak >idézőjelbe< tettem ifj. Antall József karizmáját, mellyel őt – valószínűleg előkelő, puccos horthysta államtitkári származása okán – hamisan csak a jobboldal ruházta fel.

  Üdv !

 • Minden szonak egy a vege ,minden vitanak egy a valo konklusioja.

  Egy tarsadalomban, barminek is neveznek vagy valotlanul is allitanak annak megnevezeset, DE ahol az allamburokracia felemeszti a GDP (kozgazdasagug) jovedelmenek felet, ottan cask egy remesen elhizott allamaburoracia es sok sovany, verszegeny es megelegedetlen lakos letezhet.

  Minden mas csupan valotlansagon alapult elekepzelesek, vagy cask hazug propagandak!!!!

 • Aurora Boreálisz:
  Egyetértek mindazzal amit írt, de egy.két, egyáltalán nem jelentéktelen eltéréssel.

  1. Szó nincs arról, hogy a Magyarországon 1941 nyarán razziával összeszedett és Körösmezőre, majd onnét Kamenyec Podolszkijba és környékere hurcolt 16-18.000 ember ne lett volna magyar állampolgár. Nagy többségük az volt, csak a magyar hatóságok olyan feltételeket támasztottak a “kétes állampolgárságú zsidók” magyar állampolgárságának igazolására, amit nagyon nehéz, sok esetben egyáltalán nem volt lehetséges teljesíteni, sőt, a beszerzett igazolások ellenére is hurcoltak el elég embert, csak egy példaként, Putnok szinte teljes zsidó lakosságát.

  2. Egyáltalán em áll meg Önnek az az állítása, hogy ezeket az embereket mintegy “feldolgozásra” átadták volna a németeknek.
  Amikor a deportáltakat – általában Kolomea érintésével a magyar hatóságok – az akkor még magyar megszállás alatt álló Kamenyec Podolszkijba és környékére hurcolták. A deportált zsidók Magyarországról csak fejenként 30 pengőt, háromnapi élelmet és némi ruaneműt vihettek magukkal, a magyar hatóságok elhurcolásukkar azt hazudták nekik, hogy új lakóhelyükön meg fogják kapni a visszavonuló Vörös Hadsereggel tartó zsidó lakosság ingatlanjait és eszközeit.
  A magyar megszállást augusztustól fokozatosan német katonai közigazgatás váltotta fel. A német katonai hatóságoknak annyira kellettek az odahurcolt, minden szempontból lehetetlen helyzetű zsidók, mint a púp a hátukra. A németek többször felszólították
  a magyar kormányt, hogy szállítsa vissza a zsidókat Magyarországra, sőt, e célból még német katonai teherautókat is felajánlotak, egy-két ízben a németek egy-egy zsidó csoportot vissza is szállítottak a határra. A magyar határvadászok tűzparacsot kaptak, és éltek is azzal a “visszaszivárogni” próbálkozó zsidók ellen. A náci hatóságok egy ideig nem tudták mit kezdjenek velük.
  Amikor a 10. magyar vadászzászlóalj újabb 1000 zsidót kergetett át Tarnopolnál a Dnyeszteren, a zsidók legyilkolására szakosodott speciális SS-alakulat, az Einsatzgruppe C visszazavarta őket.
  Miután világossá vált, hogy a magyarok nem hajlandóak visszaengedni a zsidókat, egy értekezleten a körzetileg illetékes SS és rendőri erők parancsnoka, Friedrich Jeckeln SS-Obergruppenführer vállalta, hogy a hónap végére likvidálja őket. Jeckeln teljesítette “vállalását”. Augusztus 27-én SS-egységei Kamenyec-Podolszkijban is megkezdték a gyilkolást. A helyi közösséget és a Magyarországról kitelepített zsidókat kihajtották a városból. A gyilkolás három napig tartott, Jeckeln SS-ei 23.600 embert, köztük kb. 13-15 ezer Magyarországról deportált zsidót lőttek agyon.

 • hazai lámpa
  2020 augusztus 17
  9:11 de.

  üdv… egyetértésem + Elon Musk az USA-ban = Mészaros&Mészaros… és nincs ezzel egyedül! bár sokan mást hisznek (de -mint tudod- a katolikus ünnepi mise és a gyászmise szövege betűről betűre azonos,

  egyetlen a különbség: a gyászmisében nincs CREDO!!!)

  és most SARS kapcsán nagya a gyász az egész világon(???)

 • Göllner András
  2020 augusztus 17
  11:02 de.

  a moderátor nem szereti, ha “válaszolok” neked… pedig olyan jókat kuncogok rajtad (is)

 • A nyomorult tömeggyilkos kun páternek kevesebb zsidó vér tapad a kezéhez,mint idősebb anttall józsefnek.Mindkettőjüknek jár valami féle magyar érdemkereszt? Sajnos már megőrült az egész világ!

 • Aurora Borealisz,

  “lengyel-magyar,
  egyet akar”
  Nem tévesztetted el az idézetet?
  “lengyel-magyar,
  két dalia,
  két egy testvér,
  egy rohadt(szoba)festő fia”

 • Kővendég
  2020 augusztus 18
  11:36 de.

  Bundi, Rocky, Pajti és Cézár szerint “ez” agnoszticizmus… az ellenkezője is ugyanaz!

 • Kővendég,
  ismerős az akkori”törvény”.Dédnagyapám az 1800-as években Litvániából pogrom elől menekült Magyarországra,mely akkor még kevesebbet pogromozó ország volt.1905-ben kapta meg a magyar állampolgárságot.Részint ezért is maradtunk életben a”lakosság rendezéskor”,mert aki 1906-ban vagy után kérte és kapta meg,az többnyire Kamenyec Podolszkijban végezte családostól.Idősebb antall józsef jóváhagyásával.Persze az hogy 1942-ben életben maradtunk,nem adott védelmet 1942-től 1945 májusáig.

 • Hazai Lámpa:
  “Mindig megdöbbent, hogy van ebben az országban egy olyan pesti értelmiségi réteg, amelyik teljesen vakon és süketen képes leélni úgy egy életet, hogy a körülötte lévő emberek sorsa úgy éri el, mint a Duna morajlása. Alapvető társadalmi és gazdasági összefüggésekkel nincsenek tisztában, és az ilyenek akarnak rendszert váltani? Sajnálom, de ez az igazság.”

  No, ha nem is “az igazság”, de kétségtelenül egy része az igazságnak.
  “Pesti értelmiségi réteg”… remélem, ebben csak Önnek a “pestiekkel” mint olyanokkal szembeni irracionális utálata (hej, Freud doktor, vajon mi lehet emögött?) nyilvánul meg, és nem azt óhajtja mondani,
  hogy a falusi, kisvárosi orvosok, állatorvosok, jogászok, közigazgatási szakemberek en block annyira különböznének, morálisan olyannyival jobbak lennének budapesti kollégáiknál. Fővárosi, kisvárosi, falusi értelmiségiek – mindegyik csoportban bőséggel akadnak ilyenek is, olyanok is, sőt, amolyanok is.

 • gyuri10
  2020 augusztus 18
  2:56 du.
  kincsembogaram, a (szoba)festőt ti gyártottátok le amerikából bőröndben átcsempészett tizmilliókból, csak mikor rájött hogy rá akarjátok szedni, akkor ő szedett rá titeket! Úgyhogy ne lengyelezz, ne magyarozz!

 • Azt hiszem, hogy a t. hozzászólók egy részével megszaladt az a bizonyos paci, akik emiatt átestek a paripa másik oldalára.

  Id. Antall József a magy.kir.BM. IX. (szociális ügyek) osztályának volt a vezetője, majd emellett menekültügyi kormánybiztos. 1939 szeptemberétől a BM. IX. (szociális) osztályának a feladatkörébe helyezték a lengyel háborus menekültek ügyeivel történő foglalkozást, amelynek Id. Antall hivatali kötelességének és felettesei elvárásának tudomásom szerint megfelelően eleget tett. A lengyel háborusmenekültek közül azokat, akik az akkori magyar törvények szerint zsidónadottk minősültek, vagy erre gyanusak voltak, szintén az akkori jogszabályok szerint eljárva átadta a KEOKH-nak vagy az illetékes rendőri toloncháznak. Nem tudok róla, hogy ezek közül akár egyetlen embert is átadott vagy átadatott volna a német hatóságoknak. A BM IX.osztálya és id.Antall menekültügyi kormánybiztos az 1941 nyári deportálást előkészítő KEOKH-al hivatali mellé-, de nem főlé- vagy alárendeltségi kapcsolatban volt.
  Antall 1944 március 19-ét követően hivataláról lemondott, majd őt a Gestapó egy rövidebb időre le is tartóztatta.
  1945 májusában az Ideiglenes Nemzeti Kormány a Népgondozó Hivatal elnökévé nevezte ki. Ennek a szépnevű, ám (szerintem)- részben – gyalázatos feladatkörű hivatalnak a feladatkörébe tartozott a Mária Terézia óta Magyarországon élő “népi németek” (Volksdeutschok, a magyar népnyelvben svábok) un. kitelepítésének (szerintem magyarul: kirablásának és elűzésének) előkészítése és megszervezése. Hogy ebben a gyalázatban személyesen id. Antallnak milyen szerepe volt, nem tudom, a kitelepítési reddelet vitájában így fogalmazott: “Nemzetpolitikai szempontból nem kétséges, hogy Magyarországnak érdeke, minél nagyobb számban hagyják el a németek az országot. Soha nem lesz ilyen alkalom, hogy megszabaduljunk a németektől.” Az un. sváb kitelepítés gyakorlati hatósági lefolytatása 1946 januárjában kezdődött, ebben azonban id. Antall József már nem vett részt, mert 1945 végén kinvezték újjáépítési miniszternek.

 • Kétpoi Csaba:
  “a (szoba)festőt ti gyártottátok le amerikából bőröndben átcsem pészetént tizmilliókból”

  Böröndben? Valami nem stimmel. Az Ön nemzetiszocialista elvbarátainak írásaiból úgy értesültem, hogy az NSDAP és Hitler “legyártásához” szükséges sokmillió dollárt – a “mi” régi szokásainknak megfelelően – Nokiás dobozokban csempészte át Amerikából Münchenbe Gyurcsány Ferenc és felesége. 🙂 🙂

 • Aurora Boreálisz:
  “Ha másért nem is, de mivel id.Antall államtitkár annak a külügynek volt vezető tisztviselője sőt, idegenrendészeti irányítója, még poszthumusz is nyugodtan visszavonhatnák tőle ezt a kitüntetését…”

  Tisztelt Aurora Boreálisz!

  Mint már írtam – és függetlenül attól, hogy az illető egykori tevékenysége nekem mennyiben rokonszenves, s mennyiben nem – az ilyesmiben általában igyekszem dokumentumokkal alátámaszthatóan pontosnak lenni, id. Antall József soha nem volt a külügynek semmiféle, sem vezető, sem beosztott tisztviselője, még kevésbé volt az idegenrendészet irányítója. A BM IX. (szociális) osztályának volt a vezetője, és mint ilyen, menekültügyi kormánybiztos.
  Annak, hogy -e funkcióiban esetleg elkövetett volna valamilyen, az 81/1945 M.E.sz. rendeletben, illetve az 1945.évi VII. törvényben (amelyet egyébként a rendszerváltás után az Alkotmánybíróság részben hatályon kívül is helyezett, kizárólag a háborus büncselekményekre vonatkozó részében hagyta érvényben) írt bűncselekményt, soha, még a leghalványabb hivatalos gyanusítás szintjén sem merült fel.

  Az itteni eszmecserének az volt a tárgya, hogy személye és tevékenysége megfelelt -e, vagy sem az izraeli Világ Igaza
  kitüntetés adományozási feltételeinek vagy sem. Erről lehet Önnek, nekem vagy bárkinek bármilyen magánvéleménye, de a kitüntetés odaítélésére kizárólag feljogosított Jad Vashem Emlékhatóság
  döntése szerint úgy személye, mint a háboru alatti tevékenysége
  teljesen megfelelt a kitüntetés adományozási feltételeinek.

  Nem vagyok próféta és általában lehetőleg nem foglalkozom jóslással. Ennek ellenére kizártnak vélem, hogy id. Antall József háboru alatti tevékenységének ismételt vizsgálatára a Jad Vashem Emlékhatóság a jövőben sort kerítene, a kitüntetés visszavonására pedig pláne nem.
  Először is már csak azért sem, mert – legalábbis tudomásom szerint -az Emlékhatóság történetében ilyesmire még soha nem került sor. Másodszor azért sem, mert id. Antall József mégiscsak az 1989 utáni Magyarország első, szabadon választott miniszterelnöke volt. Kitüntetése indokoltságának ismételt vizsgálata politikai ügy, mégpedig három ország, Magyarország, Izrael és Lengyelország
  viszonyát ha nem is lényegesen, de valamennyire érintő ügy lenne.

  (Hadd emlékeztessem Önt a lengyel lakosság egy részének 1939 után a lengyel zsidókkal kapcsolatos magatartása tárgyában a közelmúltban lezajlott, az elején kissé éles államközi vitára, amely végülis modus vivendivel (ám egyik-másik Jad Vashem-béli
  kutató szerint “a történelemhamisításnak történt behódolással”
  fejeződött be.)

  Nézze, Gyuri10 szokta írni – és ebben igaza van – az államérdek államérdek, és az államoknak nincsenek barátai, csak érdekei.

 • Rodeo11:
  “Bundi, Rocky, Pajti és Cézár szerint “ez” agnoszticizmus… az ellenkezője is ugyanaz!”

  A konkrét történeti úgyben ugyan nincs bennem agnoszticizmus, ám alapvető teológiai, filozófia kérdésekben valóban meglehetősen agnosztikus vagyok.

  Bundi, Rocky, Pajti és Cézár hölgyek/urak tehát ismeretlenül és többezer kilométer távolságból is felismerték személyiségem,
  habitusom bizonyos jegyeit.Hiába no, néha tapasztalom, hogy a kutyák jobban ismerik az embereket, főként a gazdájukat, mint megfordítva!

  Javasolom, hogy Bundit, Rockyt, Pajtit és Cézárt a nevemben
  részesítse egy.egy jutalomfalatban! Ha valaha véletlenül arra a környékre vetődnék – ami nem valószínű és a legkevésbé sem
  vágyom oda – akkor ezt természetesen visszadom Önnek. 🙂

 • Gorgonzola
  2020 augusztus 18
  10:52 de.

  Tudom jól hogy Te is idézöjelben említetted 😀 😀
  Én csak kissé folytattam az előtted írt kommentemet.
  Mert nem tudok azóta sem röhögés nélkül rá gondolni,
  amint a vizenyős-szemű Lezsák hirtelen holmi extázisba
  esvén Anatll Jóska karizmáját kezdte ecsetelni 😀 😀 😀 😀

 • Auróra Boreálisz

  Kedves Kővendég 5:28

  Sen.Antall valóban, nem külügyi, hanem belügyi államtitkár volt, melynek annyi a jelentősége, hogy bizony BM volt annak a titkosszolgálatnak, rendőrségnek, és csendőrségnek stb. felettes szerve volt, amely e tudatos népirtás bravúros logisztikáját nemcsak, hogy végrehajtotta, de a terv első betűjétől az utolsó MÁV marhavagon igénylésig óriási apparátust mozgatott meg…

  A 89.utáni miniszterelnök pedig, ennek volt fia, tehát . i f j a b b , és nem idősebb Antall J. volt…

  Tudom, hogy diplomáciai “érdekről” van szó. A tények persze attól még tények maradnak. Mégpedig az, hogy az 1941-es K.P-i holokauszt(!) az 1944-esnek az első felvonása, tehát annak szerves része volt, mely tényt Orbanisztán állam Vezére, az ő tanítványa mind a mai napig cáfolja, mely történelmi skandalumba bele tartozik ifjabb Antall makacs, mindhalálig tartó hazug tényállítása és tagadása is.

  A horthysta állam tehát nem német nyomásra kapcsolódott be a holokauszt végrehajtásába, hanem reményeik szerint “a maga jól felfogott” érdekében… Ebben a játszmában közel húszezer fő terhére az egész magyar államapparátus társtettesként volt cinkos és cinikus társtettes elkövető, benne kiemelkedően szimbolikus alakként, idősb Antall József Világ Igaza kitüntetettel együtt.

  üdvözlettel: A.B.

 • Auróra Boreálisz

  UI:
  Az 1941-es Kamenyec Podolszki holokauszt állami mérlege:

  A 3 HÉT ALATT 20’000 HALÁLRA ÍTÉLT NAGYJÁBÓL NAPI 1’000 FŐ

  HALOTTRA TEHETŐ,

  A 10 HETES 44-es HOLOKAUSZT 450’000 KISZEMELT NAPI 6’000 FŐ

  DEPORTÁLTJÁVAL ÖSSZEHASONLÍTVA, A

  MAGYAR ÁLLAMAPPARÁTUS KEZDETNEK IS ÓRIÁSI TELJESÍTMÉNYÉT JELZI.

 • Auróra Boreálisz:
  “Antall valóban, nem külügyi, hanem belügyi államtitkár volt, melynek annyi a jelentősége, hogy bizony BM volt annak a titkosszolgálatnak, , és csendőrségnek stb. felettes szerve volt”

  Antall nem volt belügyi államtitkár, hanem – mint már többször próbáltam (úgy tűnik, egy-két kommentelőtársamnak hiába!) jelezni -a BM (IX) szociális osztályának a vezetője volt. 1939 szeptemberétől ennek az osztálynak a hatáskörébe utalták a lengyel háborus menekültek ügyeinek intézését, ezzel egyidejüleg Antallt menekültügyi kormánybiztosi címet kapott. Mint ilyen, természetesen nem volt sem a rendőrségnek, sem a csendörségnek, sem a KEOKH-nak, sem a titkosszolgálatok bármelyikének is a felettese.

  Tisztelt Auróra Boreálisz!
  Alkalomadtáns szívesen felvilágosítom azt az egy-két kommentelőtársamat, akiknek nincs kellő felkészültsége levéltári dokumentumok, egy történeti szakmunka, tanulmány, vagy akárcsak a nagyközönségnek szóló népszerű kiadványok egy-egy cikkének elolvasásához, megértéséhez, és ezért halovány segédfogalmuk sincs pl. arról, hogy mi volt a különbség az “államtitkár” és a “kormánybiztos” között, milyen volt az adott korszakban a BM svagy más minisztérium szervezeti felépítése, hierarchiája, stb. – de ezt csakis akkor teszem, szívesen veszik a felvilágosítást.
  Mivel azonban nem vagyok hivatásos, fizetett tanító az általános iskola alsó tagozatában, nincs olyan kötelezettségem vagy benső indítatásom, hogy a fent említett kommentelőtársak közül azokkal is foglalkozak, olyanokra is pazaroljam az időmet, akik nem veszik szívesen az ilyen jellegű oktatást, felvilágosítást.
  Igy a továbbiak nézve minden jót kívánok Önnek!

 • Auróra :
  “A horthysta állam tehát nem német nyomásra kapcsolódott be a holokauszt végrehajtásába, hanem reményeik szerint “a maga jól felfogott” érdekében…”

  Búcsúzóul erről még pár mondat.
  Ha esetleg elolvasta ezzel kapcsolatos hozzászólásomat, abban világosan kifejtettem, hogy a térséget a augusztus a magyaroktól fokozatosan átvevő német katonai közigazgatás többször próbálta elérni, hogy a magyar hatóságok az általuk oda deportált zsidókat visszavegyék. A németek erre a célra német katonai teherautókat is kölcsönöztek volna. Amikor egyértelmű lett, hogy a magyar hatóságok zsidókat nem fogják az országba visszaengedni, akkor döntöttek a németek a zsidók legyilkolása mellett.

  Ha Ön előkeresi a Parlamenti Napló jegyzőkönyvét az alsóház 1941.november 21-i ülésnapjáról, ott – egy képviselő interpellációjára, amelyben azt reklamálja, hogy augusztus 9-étől
  a magyar hatóságok miért függesztették fel a zsidók további deportálást Kamenyac Podolszkij térségébe – Bárdossy László miniszterelnök azt válaszolja, hogy “velünk szövetséges német barátaink fordultak hozzánk azzel a kéréssel, amelynek természetesen eleget kellett tennünk.”

  Hasonló interpelláció már korábban is történt egy nyilas képviselő részéről, amelyre Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter a november 21-i miniszterelnöki válasszal tartalmileg egyezőként válaszolt. Keresztes-Fischer válaszának pontos dátumára nem emlékszem, és azt jelenleg nem is áll szándékommban előkeresni.
  Ha kedve és ideje van, keresse meg Ön.
  Mégegyszer minden jót kívánok!
  Kővendég

 • Kétpi Csaba,
  hülyéket nem szólítottam meg,akkor sem,ha ikrek vagytok.Mert egyedül,ennyi idiotizmusra és náci ideológia terjesztésére nem képes egyedül még egy ilyen Senki sem.

 • Kővendég,
  nincs itt valami téves elírás?
  Kővendég
  2020 augusztus 19
  5:28 de.
  “Másodszor azért sem, mert id. Antall József mégiscsak az 1989 utáni Magyarország első, szabadon választott miniszterelnöke volt.”

 • Kővendég
  2020 augusztus 19
  3:07 de.
  Nem, ez most elterelő tévedés, kivételesen nem Gyurcsány és felesége, hanem egy amerikai kétlábon járó Warburg(vigyázat, nem Wartburg) vitte át a piktornak az alapító tőkét!

 • Kővendég
  2020 augusztus 19
  3:07 de.
  Baromságokat beszélsz, ezt a teljesítményt még mai csúcstechnológiával sem lehetne elérni!

 • Majdmég kiderül hogy
  a Zsidóság tehet a nácik uralomrajutásáról (is).

 • Idejárnak a büdösnácik baromságokat terjeszteni

 • Gyuri10:
  “Kővendég, nincs itt valami téves elírás?”

  Dehogy nem, persze, hogy elírtam! Nem “id.”, hanem “ifj.”

 • Gyuri10:
  “Dédnagyapám az 1800-as években Litvániából pogrom elől menekült Magyarországra,mely akkor még kevesebbet pogromozó orszá g volt.”

  Igen, némely más országhoz képest kevésbé pogromozó ország volt, és tulajdonképpen az is maradt. Például a tiszaeszlári vérvádban hozott felmentő ítéletet követő pogromokat összevetve az 1881 után oroszországi, vagy az 1918-20 körüli Magyarországon történteket az 1918-21 közötti ukrajnai pogromokkal. Ha jól meggondolom, Magyarországon – különösen összevetve a baltikumi, lengyelországi, romániai pogromokkal – 1938-1944 között sem voltak “népi” pogromok, igaz, ezeket a szabadon választott törvényes magyar kormányzat és hatóságainak tevékenysége sokszorosan helyettesítette. Csak 1945-46-ban – amikor a lágerek és a munkaszolgálat túlélői visszatértek – alakult ki néhány helyen “népi” pogrom, feltehetően részben attól tartva, hogy esetleg vissza kell adni a lakást, az étkészletet, vagy éppen csak a paplant és a hokedlit.

  Ha esetleg érdekli, javasolom, olvassa el ezt a két rövid írást:
  https://www.szombat.org/archivum/pogromok-es-rendszervaltasok-1373028921
  https://regi.sofar.hu/2005/06/07/standeisky-eva-antiszemitizmus-az-1956-os-forradalomban/

 • Auróra Boreálisz

  Kővendég!
  1:33

  Szólovaglásnál maradva, ti. a szociális államtitkár, vagy a “menekültügyi kormánybiztos” közti különbség csak akkor tűnik ki igazán, amikor a két titulus közé oda biggyesztjük azt a szót, hogy >idegenrendészeti<, mely félelmetes és fenyegető tartalmú műszó mellett már joggal vetődik föl az a kérdés, hogy uggyan a . z s i d ó . származású de mégiscsak lengyel . m e n e k ü l t e k e t . az a kifelé jószándékúnak beállított "menekültügyi kormánybiztos" címet viselő úr miért is nem vette ugyanúgy a hivatalos pártfogásába, mint megtette ama néhány százaléknyi katolikussal ?

  Azért nem, kedves Kővendég, mert ebben őt visszatartották:

  1. A vallási (faji) előítélete – előítéletük.

  2. Éppen a megnevezett, és az akkor megindult, kormányszervek által jó alaposan előkészített
  . i d e g e n r e n d é s z e t i . r a z z i á n a k . nevezett, már működésbe lendült alapvetően zsidó ellenes hajtóvadászat miatt.

  Vajh az a poszthumusz-Világ Igaza, menekültügyi kormánybiztos – mint egyén, mint egy nemes lélek – miért tett különbséget . i l y e n . m e n e k ü l t . é s . o l y a n . m e n e k ü l t . között ??? A katolikusok mellett miért nem mentette az idősebb testvér* híveit ugyanúgy ???

  Maga szerint az a kivégeztetett 16'300 mártír megadná e neki ezt a világ igaza címet ?
  Tudom, az Ön formalitásokhoz mereven ragaszkodó szemléletében az elfogult tanú véleménye még ebben az esetben is érvénytelen vélemény lenne. – De hát ugye, különben is, azok már 79 éve halottak…

  .

  * "Idősebb testvér": II.JánosPál meghatározása a Zsidóságra.

 • Geyza,
  2020 augusztus 19
  2:35 du.

  a rohadékok ezt a szöveget nyomják évek óta.Ez azért furcsa,hogy szóba állnak velük.Sajnos nem tudunk többet tenni,mint hagyjuk őket ugatni,mint általában a veszett kutyákat.Ez az új,lapos homlokú két3.14csaba,már Kővendégbe is és belém is belénk kötött az ismert aljas szöveggel.A többi zsidó vagy aki nála annak számít még következik,ha Chris kiváncsi a mocsokság határaira. Nem kell észre venni.Perszona non grata.
  Ezek miatt is ajánlatos,hogy elássuk a csatabárdot.Nálunk, többnyire ellenségeink gondoskodnak az összetartásunkról.ITTHON is.