Boldog Hanukát kíván a Kanadai Magyar Hírlap!

2015 december 7 11:47 de.9 hozzászólás
A KMH hanukai üdvözlete

Idén 2015. december 6 és december 14 között ünneplik a Hanukát – a fény ünnepét – zsidó honfitársaink. A héber naptár szerinti Kislev hónap huszonötödik napján veszi kezdetét a hanuka és nyolc napon keresztül tart. A második jeruzsálemi szentély újraavatására emlékeznek meg a hívők, amelyre i.e. 165-ben került sor. Ekkor diadalmaskodtak a Makkabeusok a szíriai görögök felett és ekkor távolították el Zeusz szobrát – amit a hellenizmus terjesztése céljából helyeztek oda – a szentélyből. IV. Antiokhosz – Judea uralkodója – arra kényszerítette i.e. 165 előtt a zsidókat, hogy a hellenizmus különféle szobra és bálványa előtt térdeljenek, ezzel szégyenlítve meg az ábrahámi vallást és […]

Read more ›

Pokoli törvényeink

2015 november 9 1:18 du.2 hozzászólás
Pokoli törvényeink

Az Örökkévaló szerint az istentelenek nem lehetnek örökéletűek, következésképpen olyan pokol nincsen, amelynek tüzében örök szenvedésre ítéltethetnének. Ha jól tudom a bibliai gyehenna valójában egy (hasonló nevű) völgy volt Jeruzsálemtől délre, amelyben Izrael egyik (pogány) királya Baál-t istenítette, bálványimádást és más gonoszságokat cselekedett, még a saját fiait is tűzre vettette itt, amiért is később ez a völgy Jeruzsálem szemétégetője lett. Ahol tehát elhamvasztották a szemetet, amiként Sodomát és Gomorrát elhamvasztotta az Isten. Ami és aki elég, az megsemmisül, annak vége van. A halott nem érez többé. Az örökké való szenvedés még az egyistenhívők vallása szerint is babona, mert az ilyesféle […]

Read more ›

Szereti-e Isten a cigányt?

2015 október 19 9:40 de.6 hozzászólás
Szereti-e Isten a cigányt?

Erre a kérdésre keresve válaszom előtt kijelentem nem célom megbántani az igaz hívő keresztény embert ,legyen az bármilyen származású ember akár cigány vagy gádzsó. Gondolatmenetem célzottan a magyarországi cigányságra apellál. Sokszor úgy gondolom ,hogy Isten a cigányt nem szereti ,hiszen Magyarországon és sok más helyen kirekesztett,megvetett behumanizált állati lényként kezelt alanyként tudatosul. A magyarok istene ,Szűz Mária országában egyértelműen nem szereti a cigányt. Istent,s hitet kreáltak, maguknak saját érdekük képére,melyet “nemzetinek “neveznek. Eme nemzeti mély-magyar isten kirekeszt és elhatárolja magát más nemzetektől. Ellenséget gyárt mert gyáva félelme önvédelmet kiált beteges vízióival szemben. Ebből következik az is,hogy ez az isten nem […]

Read more ›

Meséld el fiadnak! Széder-est a Bét Orimban

2015 április 5 1:18 du.15 hozzászólás
Gyertyagyújtás. A képen: Garai-Édler Eszter. Fotó: Lengyel Juli.

2015. április 4-én, szombat este sokan gyűltünk össze a budapesti Stefánia Palota Regiment éttermében – a Bét Orim (1) égisze alatt – hogy köszöntsük az 5775. évi Pészach széder második napjának előestéjét. A nyolc napig tartó Pészah előestéjét Széder-estnek nevezik. Az Izraelben élő zsidóság egy, a diaszpórában élő zsidóság két Széder-estet tart. Ezen a napon többek között maceszt eszünk, a „sanyarúság kenyerét”, amely az egyiptomi rabszolgaság egyik szimbóluma. Széder a kovásztalankenyér (macesz) ünnepe. A Szabadság Ünnepének is nevezzük, mivel az egyiptomi rabszolgaságból való megszabadulást ünnepeljük, de a nevelés és a zsidó egység ünnepe is. A Széder szó rendet jelent. Az […]

Read more ›

Laudatur és Halleluja! Néhány szerény észrevétel Father Rohr figyelmébe…

Kerekes Sándor vs. Richard Rohr Atya.

Tisztelendő Atyám! Az ember hajlamos lenne hinni, hogy ha az igét a neten hirdetik, akkor legalább annak megfelelő, magasabb hitelesség igényével teszik. De erről, legalábbis az Ön esetében szó sincs. Ugyanazok a régelhasznált, hamis klisék és ugyanaz a hitelesség iránti közömböség minden szavában. Ha már a theologiai ambició nem fűti, nem gondol legalább a személyes hitelességére, nem kellene legalább azt megvédenie az olcsóság és manipuláció lehetséges vádja ellen? Önnek azonban ilyen aggályai nincsenek, mint látom, öntelten mosolyog az olvasóra, mintha valami nagyon okosat mondott volna, holott nem tett itt többet, mint meglelte a szarva közt a tőgyét. Tudom, hogy mint […]

Read more ›

Richard Rohr atya: Szent Pál a vallás nagy bírálója volt

2015 április 3 7:40 de.18 hozzászólás
Richard Rohr atya. Fotó: The Blue Ocean Blog.

Meg kell értenünk, hogy Pál mélységesen zsidó ember volt. Sohasem akarta ott hagyni a judaizmust és ezért volt az, hogy ha éppen a városban volt, mindig ellátogatott a zsinagógába. Miután találkozott a messiással a Damaszkuszi úton, Pál azt hitte, hogy felderítette a zsidóság titkát, mely titokkal fogja tudni a judaizmust kiteljesíteni. Pál a Judaizmus messiását imádta és miközben zsidónak vallotta magát, úgy gondolta, hogy a kortárs vallásosság rossz útra tért, különösen annak egyre erősebb legalizmusaival rituális hagyományaival. Mielőtt Krisztussal találkozott, Pál is egy farizeus volt és pont a farizeusok voltak azok, akik az ortodoxiával voltak elfoglalva. Pedig tudnunk kell, hogy […]

Read more ›

A zsidó húsvét kezdetére

A zsidó húsvét kezdetére

Az egyiptomi kivonulást megelőzően említi a Biblia Peszách ünnepét. A héber szó elkerülést jelent. A tizedik csapás az egyiptomi elsőszülöttek halála volt. Niszán hó 14-én minden héber családnak le kellett vágnia egy bárányt és elfogyasztania. Vérével megjelölték a két ajtófélfát és a felső küszöböt. “S legyen a vér nektek jelül a házakon, ahol vagytok, s midőn látom a vért, elkerüllek (ufászáchti) benneteket, hogy ne legyen rajtatok a pusztító csapása, midőn sújtom Egyiptom országát (Mózes II.12:13.). A pusztító szellem (máschit) a vér láttán elinal. A vörös szín bajelhárító. A jel (ót) az eredete annak a szokásnak, hogy a zsidó házak ajtófélfájára […]

Read more ›

A MET közleménye

2015 március 24 12:08 de. A MET közleménye bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
A MET közleménye

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2015. február-március-áprilisi közgyűlési napjainak határozataiból A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rendkívüli közgyűlése üdvözli, hogy a magyar kormány az Alkotmánybíróság és a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság jogerős döntéseit nem vitatva, elismeri az egyházunkkal szembeni kártérítés jogalapját. Az Egyház sajnálja, hogy a kormány az Európai Bíróság által a megegyezésre megjelölt hat hónapos határidő eltelte előtt csupán öt nappal tett érdemi nyilatkozatot, s csak utólag értesítette Egyházunkat arról, hogy Strasbourgban május 15-ig újabb haladékot kért. Az Egyház ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell a jogi státusz helyreállításának a kérdését is. Ennek rendeződéséig a követeléseink folyamatosan fennállnak. Az […]

Read more ›

Fura világ

2014 december 27 9:01 de.3 hozzászólás
Fura világ

Lassanként az ember kezdi megszokni, hogy a vezető hírek manapság az ISIS terroristákról, vagy az arab menekültekről szól. Furcsa ez a megnevezés. Arab menekült? Mi elől, vagy kik elől menekül? Bonyolult kérdés-komplexum. Mert ide sorolják, azokat a palesztin arabokat is, akik anno 1948-ban elhagyták otthonaikat, arab „testvéreik” felszólítására, mondván: meneküljetek mert a zsidók megfognak ölni titeket. Aztán ugyan ez a népség hathatós támogatással megtámadta az éppen frissen alakult Izraelt. Pedig lett volna helye helyben maradni, és még országot is kapott volna. Egy érdekesség ezzel kapcsolatban. Hogy is van ez a menekült kérdés? Lapozzunk kicsit vissza. Nem is kell annyira sokat. […]

Read more ›

Advent

2014 december 18 12:37 du.83 hozzászólás
Advent

Nem vagyok túl művelt teológiából, de azt tudom, hogy az Advent jelentése várakozás. A Krisztusban hívő keresztények számára várakozás a Megváltó születésére, aki majd elhozza a fényt. Ami az emberek életében szimbolikus jelentéssel bírt a látási viszonyok meghatározásán kívül. Legelőbb is az ismeretlen sötétség félelmetességének ellensúlyozására. Talán nem véletlen, hogy a kereszténység alapítói-alakítói éppen a téli napfordulóra tették a nevezetes születésnapot, hiszen az Föld északi féltekén nagyjából december végén fordul az idő: másnaptól minden nappal hosszabbak a nappalok. Ezt a fordulatot egyébként a nem egyisten-hívők is ünnepelték – így még könnyebb volt a pogányság érzelmeit az új megváltás felé terelni. […]

Read more ›

Passiótörténet, kicsit másképp

2014 szeptember 22 10:35 de.23 hozzászólás
Passiótörténet, kicsit másképp

Érdekes témát tárgyal egy írásában Szunyogh Szabolcs, mégpedig nem kevesebb felett hitetlenkedik, mint a passiótörténet és az evangélium, lévén, hogy ezek az újsütetű egyentankönyvekben történelmi tényként tálalódnak. Ami az evangéliumokat illeti, a niceai zsinaton kanonizálták azokat. Tamás evangéliumát – hogy miért, ne kérdezze senki, mivel nem indokolták meg – simán kidobták, a többi szöveggyűjteményt megvitatták, megcsócsálták, kiköpték, majd kedvük szerint átírták, végül kihozták belőle az Újszövetséget. Hogy ennek előtte akadt-e olyan iromány, ami Jézus megfeszítését a zsidók felelősségeként említi, nem lehet tudni, minden esetre utána már ez volt az ábra. A zsinat előtti szövegek ugyan a kereszténység lényegét foglalták össze, […]

Read more ›