Aki NER, az nyer

2020 február 17 9:08 de.122 hozzászólás

Azt gondoljátok, hogy a lényeg a nemzeti összetartozás éve? Esetleg a Trianon emlékmű-árok? Netán a Trianon-emléknap? Ugyan, kérem! Mindezek csak leporolt, kopott irredenta díszletek.

A lényeg a márvány (sajt szilárdságú, és legalább olyan büdös) keménységű – vagy gránit? secko jedno – alapizében rögzített deklaráció: „A határon túl élő honfitársaink ügye nemzetstratégiai ügy, Az értük vállalt felelősség nem önként vállalt, hanem az Alaptörvényben rögzített kötelesség.” Értjük, nemzetstratégiai ügy. Mármint Fidesz hatalmi ügy. Amúgy meg, mi ez a felelősség? Elviszik a balhét a határon túli magyarok helyett, amennyiben – mondjuk – hazájuk törvényeivel szemben cselekednek? Hollik lakáj szerint az ellenzék ezzel kapcsolatban megtagadta Trianon emlékét, és megtagadta a határon túl élő magyarságot. Mi van??? Milyen tagadásról van szó? Trianon tény, azt tagadni nem lehet,
legfeljebb a folyamatos miatta való siránkozás lehet nevetséges, nemzetiszín szalagos honfibú, ami jó
esetben is nevetséges és értelmetlen.

Most jön egy teljességgel nacionalista meghatározás a nemzeti összetartozásról: „A Magyar Köztársaság Országgyűlése (na, már itt megbicsaklik az egész, mivel olyan, hogy Magyar Köztársaság nincs) kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.” Megint mi van? Mi a lófasz ez az államhatár feletti összetartozás? Milyen alapon? Mert ők kinyilvánítják? Ezzel deklarálja az egységes magyar nemzet fogalmát, ami NINCS még az anyaországban sem!

Mert hát, „Magyarország az egységes magyar nemzet (?) összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határon kívül élő magyarok sorsáért…”, amibe, ugyebár, cselekedeteik is beleszámítanak? Amit, sajnálatos módon nem magyarként, hanem román, szlovák, ukrán, szerb stb. állampolgárként követnek el! Tessék mondani, akkor mi is tekinthető egységes nemzetnek? A közös történelmi múlt, a közös nyelv, a közös kultúra birtoklása, vagy a jogi és politikai kötelék is? Na, ne komolytalankodjunk már! Tekintsünk csak a kettős állampolgárságra, és annak kérdőjeles következményére: közteher viselés? Választójog? A nemzet újra egyesítése a szavazatszerzésen kívül, tessék már mondani, milyen jogi alapokon nyugszik? Azt még megértem, hogy a kisebbségi lét nyilván valóan hátrányos, de érdekes módon ezt csak Orbánék kompenzálják igen látványosan. No persze, hiszen nemzetünk részéről van szó. Vagy nem.

Származásilag talán igen, ám egyébként magyar nemzetiségű szlovák, ukrán, román stb. állampolgárokról van szó, akik lakóhelyük szerinti államban szereznek jövedelmet, fizetnek adókat és járulékokat, amivel az ottani állam működéséhez járulnak hozzá.

Ezek után milyen alapon adnak Orbánék gazdasági, kulturális és sportcélú juttatásokat, támogatásokat, mivel ezek nem a kisebbségi magyarok magyarként való életvitelével függenek össze?! A határon túl élő, kisebbségi magyarok életkörülményei, munkalehetőségei, jövedelmi viszonyai nem a magyar állam, hanem az otthont adó másik állam törvényeitől, társadalmi viszonyaitól és elvárásaitól függenek, és ezen semmiféle mézesmadzag nem segít, sőt!

Tán a határon túli magyaroknak felkínált babakötvény, a vajdasági és erdélyi vállalkozói támogatások, a kárpátaljaiaknak fizetett nyugdíjak, a nekik és a romániaiaknak nyújtott egészségügyi ellátás, vagy a vajdasági házvásárlási támogatás a NER-t segíti? Nem, kérem, az, biza, nem más, mint szavazatvásárlás – habár a hála nem politikai fogalom – és nagyon nem találkozik az anyaország ezáltal másodrendűvé degradált polgárainak jóindulatával!

Arról a demagóg húzásról, ami a székely zászlóerdő hivatalos épületeken való burjánzását illeti, nem is beszélek. Őket dekoratíve is priorizálni az erdélyi magyarsággal szemben – elvégre a székelyek soha nem voltak magyarok, igaz, az erdélyi magyaroknak nincs is önálló zászlajuk, ahogy a székelyeknek sem, mivel Székely Mózes hadizászlaját hadd ne tekintsük már annak – sem egy egészséges dolog, csak Orbán megosztó politikájának napi rutinja.

Az egész NER-nek, az egységes nemzet koncepciónak egy a lényege: a határok nem véglegesek, a területi revízió a NER által lebegtetett. A sérelemtudat ébren tartása elsőrendű orbáni érdek. Az egész bábszínház a határon túli magyarok lelki szükségletét elégíti ki. Ja, hogy az orbáni manipuláció árt a kisebbség és a többség, mi több, Magyarország szomszédsági viszonyának? Ki nem szarja le? Orbánék biztosan.

A diaszpórában élő, nem közvetlen magyarok érdekei – hiszen ők nem kisebbség, hanem szórvány – végképp nem érdekesek. Nincs szavazati hasznosságuk.

122 hozzászólás

 • Csak csöndesen jegyzem meg. Gyurcsány Ferencnek a 2004-es népszavazás elleni legfőbb érve az volt: az semmi másra nem jó, mint magyarok és magyarok (határon túliak és belüliek) között az ellentétek élezésére, árokásásra. És lőn… A nemzeti kisebbségek ügyeit az Európai Unióban kell megoldani.

 • bocs, de tisztelve és megértve mondandódat egy dologban korrigálnom kell. Meg kell védjem az un. Márvány-sajt becsületét. Meg kell valljam régen nem volt benne részem, sajnos állítólag van még, de én nem láttam már évtizedek óta. Nos meg kell mondjam, hogy az egy igen jó sajt volt, s ez nem csak afféle vélemény – talán ha emlékszel rá annak idején a nolblog-on beszélgettünk sajtokról is – népes francia rokonságom, barátaim és kollégáim egyöntetű véleménye szerint egy igencsak kiváló sajt volt! =))

 • Pontos, és csak kiegészíteném:
  Tudni kell, a XX. szd. történelemtanítása, Európaszerte háborús uszítás volt, amelyben trianaonfóbiás politikusaink élenjáróként sokmillió magyar és magyarok által legyilkolt ember életetét vették el.
  Vegyük észre a NER mocskai közt a háborús uszítást!

 • T.Ille Úr !
  – Csak hallkan mondom, hogy a NER, és a nemzetiségi “árokásás” már túlhaladott…OV erre nem utalt…
  Ellenkezőleg a sikeres szomszédság politikáról ez hangzott el:
  “Apponyi a legendák szerint azt is mondta száz évvel ezelőtt, hogy itt ugyan Magyarország sírját ásták meg, de mi, magyarok ott leszünk a sírásók temetésén. S valóban: saját szemünkkel láttuk, amint Csehszlovákia megszűnt, Jugoszlávia szétesett, a Szovjetunió pedig darabokra tört. Ma, száz évvel a trianoni halálos ítélet után azt jelenthetem Önöknek, hogy élünk, s Magyarország még mindig megvan. És nemcsak élünk, de ki is szabadultunk az ellenséges gyűrű szorításából. Csehszlovákia és Jugoszlávia helyett kaptunk szlovákokat, szlovéneket, horvátokat és szerbeket. Meglepő módon azt látom, hogy az újra nemzeti alapokra állított Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával megtaláljuk a hangot, széles együttműködést, sőt szövetségeket is alakíthatunk.”
  – A márvány sajt valóban puhán fínom, de semmi köze a “sérelempolitikához” amit együgyū hevületében kitalált…

 • Ha jól érzékelem akkor itt a trianoni döntés/diktátum, stb értelmezése körül forognak a gondolatok. Kinek így, kinek úgy.

  Nos. Az “irredentizmus célja az elvesztett szülőföld visszaigénylése és visszafoglalása (wiki)”
  Nyilvánvaló, hogy a “visszaigénylés” nem jöhet szóba, de azért fájhat – már akinek.
  Kérdések:
  – Németország elveszített két két világháborút. Területéből és népességéből hány milliót veszített?
  – Ausztria is vesztes volt (a német nácikkal együtt). Területéből és népességéből hány milliót veszített?
  – Magyarország két világháborúból szintén vesztesen került ki. Területéből és népességéből hány milliót veszített?
  Nos?

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  Kedves nem kedves Szukits Rezső!

  Történelemhamisításból kioktatás nem ildomos egy libsitől, akinek semmi se szent és még az Ördöggel is cimborál – saját bevallása szerint is(!) -, ha Orbán Viktor eltávolításáról lehet szó… Ilyen elvetemült figurák ne osszák az észt, mert nem beszámíthatóak, közveszélyesek! Természetesen az eszmetárasadnak igaza van, mert ballibsiknél nem létezik török-magyar, lengyel-magyar, magyar-magyar barátság, csak aki nincs velem, az ellenem van elv létezik… és lehet a “brüsszelitákat” is egész Európát is indokolatlanul ránk uszítani, hátha elvégzik helyettetek a piszkos munkát… Továbbá lehet szavazni egy Momentumra is…, azaz mindenkit utálunk, akinek van Nemzetisége vagy van Neme vagy van Gerince vagy csak nem ért velünk egyet! Minő boldogság! Sőt még lehet szavazni a Fletóra is (DK!) nosztalgiából, amennyiben mazoista valaki: hiányzik a múlbéli testi lelki nyomor…🙃 És ha ez se elég ott van az általatok csapdába csalt volt Jobbik is! Az újkor összes diktátora a “népet szerető” baloldali figura volt és még van képetek nácizni, diktatúrát emlegetni stb. A jelen időkben határozott identitás és kiállás kell, mert megesznek minket reggelire a külső hatalmak, ti meg ezeknek vagytok gátlástalan szekértolói! A LER-nél, a Liberális Együttműködés Rendszerénél veszedelmesebb nemzetközi rezsim nincsen, esetleg a maga a “saria törvénykezés”. A LER-nek mindenki pusztítandó ellenség, aki nem hódol be neki!

 • Orsós Elemér

  Szukits Rezső
  2020 február 17
  10:17 de.

  Sokkal pontosabban: az összes vesztes -bizony az összes, nem csak a magyarok- 1989-1991-ig trianonfóbiás volt, elég csak a trianoni erőszakosan összebarmolt képződmények államait és határait a mai állapotokkal összehasonlítani, csak Magyarország maradt ugyanolyan! Miért is? Kinek jó és miért az Ön által felvázolt és hazug mazochista öngyűlöletet kollektíve kötelezővé tenni?

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  Mindenkinek!

  Remélem, ha itt lehet NER-ezni, akkor talán szabad LER-ezni is…, bár számora a NER – érdekes módon – súlytalan fogalom. Éppen most találtam egy jó írást az un. “liberális rasszizmus”-ról és ez nekem annyira tetszik, hogy nevet is adok neki, tehát legyen a neve mától “LIRA”… Mindenesetre szeretném közkincsé tenni, mert ennél jobban nem tudom megfogalmazni. Összefoglalóan: “A mai nem liberális liberálisok a nemzeti szuverenistákat támadják a rasszizmus vádjával, de ezek ellen nem kell védekezni, mert az reménytelen és értelmetlen. Helyette el kell mondanunk, újra és újra, minden fórumon és minden nyilvánosság előtt, hogy a liberális rasszizmus, amely a társadalomfenntartó középosztály, illetve a hagyományos értékeket őrző tömegek ellen támad, a XXI. század legnagyobb veszedelme.” https://magyarnemzet.hu/velemeny/a-magyar-kozeletben-megjelent-a-liberalis-rasszizmus-7762493/?fbclid=IwAR0wsoUVuf9Dcm3vV9s1tXF-OEqVLueoI1vbQCyFmJZ8P1HTwoaU0t7lRfk

 • slapaj
  2020 február 17
  11:37 de.

  Még halkan sem kellett volna mondanod.
  Annélkül is tudjuk ki vagy.

 • Jurásek Fábián Sebestyén
  2020 február 17
  2:10 du.

  Kit értesz “mindenki” alatt?
  Nem vagy te Kún Béla hogy ilyen szikratáviratokat adj fel:
  “Mindenkinek Mindenkinek Mindenkinek…Magyarország etc..etc..”

 • Jurásek Fábián Sebestyén
  2020 február 17
  1:30 du.

  Kis náci pöcs

 • Ferenct
  2020 február 17
  12:36 du.

  Anglia elveszítette
  a Globusz háromnegyed részét, ami hozzá tartozott.
  Nos ??!

  (Nem látom hogy az angolok rinyálnának miatta folyamatosan, mint ti fasisztoidok és neonácik)

 • Elolvastam ezen elmélkedést.
  Bevallom én nem vagyok azon a szinten ,hogy megértsem e magas röptű elemzés jellegű írást! Talán nem is baj.
  Mintha a teljes magyarság ellen szólna itt minden,feladata a magyarság semmivé tétele,de nem mondja meg a cikkíró ,hogy ő hova tartozik,tulajdonképpen mi a feladata ebben az egész ügyben.Cikkeiben ezek a gondolatok folyamatosan vissza köszönnek . Itt él(?) és az itteni emberek ellen beszél bár önmagát sosem helyezi előtérbe , ezen emberek helyébe.Csak ezek lejáratása a megfogható mindig. Bár biztosan a válasz az lesz,hogy Ő a zorbánt és híveit írta le olyannak amilyennek itt leírta az embereket.
  nem megértő üdvözléssel

 • Jurásek Fábián Sebestyén Ha megválogatod mit olvasol, mindenki jobban jár. Ha viszont már beleléptél, pucold le a cipődről, ne mászkálj össze vele mindent.

 • Ferenct A Habsburg birodalom 620 000 négyzetkilométer volt.
  Ma Ausztria kisebb Magyarországnál. Akkor megvan a válasz?

 • slapaj
  2020 február 17
  11:37 de.

  csak halkan mondom, olajbogyó, a cikkem nem az orbáni hablatyról szól. igaz, a szövegértési gondjaid szempontjából neked teljesen mind1.
  odáig meg nem süllyedek, hogy ennek az idiótának a beszédével foglalkozzam.

 • Jurásek Fábián Sebestyén
  2020 február 17
  2:10 du.

  neked, kicsi huszár, mindent lehet. a középkorban is elnézték mi9nden bolondnak, amit tett, vagy mondott. sőt, egyes természeti népek még szentként tisztelték is őket.
  na, azért ebben ne reménykedj: te csak sima bolond vagy.
  reménykedj, hogy nem nyit újra az OPNI.

 • most akkor nincs semmi jó film a TV-ben, vagy rövidek a reklámszünetek?
  sehol egy bodai, megtámadhatatlan érvelés, magigazság kimondás! mi lesz így a KMHval?

 • Ferenct
  2020 február 17
  12:36 du.

  na, ezen még dolgozz egy kicsit. nem ártana figyelembe venned, hogy se Ausztria, se Németország nem volt geopolitikailag érdekelt. Szudétavidék? Cseh-Morva Protektorátus? Tirol? Ugyan, kérem!

  Magyarország népességvesztése? ne komolytalankodj! az elcsatolt területeken a magyarság eleve kisebbségben volt, ráadásul miért is vesztett népesség a szerb, ruszin, olasz, horvát, német, szlovák, vend (tudod egyáltalán, ki voltak ők?) cigány?

  azon kívül mit is veszített a II. vh után? csak nem mindazt, amit erőszakosan annektált? az lenne a veszteség?

  vagy Trianon lenne a veszteség? miért is?

  szíves figyelmedbe ajánlom Jugoszláviát: Trieszttől Dubrovnikig az Adria olasz fennhatóság alatt volt. bár a jugók a győztesekhez tartoztak, de mégis területet vesztettek. Trieszt visszatért a vesztes Olaszországhoz, Szlovénia is lenyúlt valamennyit a horvátoktól, és nem mellesleg a partvidék időskorú népessége még ma is inkább olaszul beszél, mint horvátul.

  halkan kérdezem: most mijafaszt kezdenél a Vajdasággal, Kárpátaljával, Erdéllyel, a Felvidékkel?

  nos?

  a veszteség fájdalma nem segít kompenzálni az eltérő társadalmi viszonyokat, neveltetést és gazdasági állapotot!

 • hexadodekaéder

  Slapic!

  Írja, hogyaszongya, hogy: az újra nemzeti alapokra helyezett … népekkel széles eygüttműködést, sőt szövetséget is alkottunk…”

  Ha a Visegrádi négyekre (V-4-re) gondol, ne felejtse, hogy az 30 évvel ezelőtt ez a szövetség már megalakult, amikor az EU-ban még benn se voltunk…

  Másrészt, ma már ezeknek a valóban példás gyakorlati együttműködéseknek létfeltétele csak és egyedül az Európai Unió, ill. >Schengen< varázslatos létezése, amely minden intézkedésével a baráti kapcsolatoknak az ápolását nemcsak ösztönzi, de szolgálja is. Maguk viszont a jobbszélről ezt az uniót a Vezérük lepcses száján kiömlő alattomos rágalmakkal és provokatív kijelentéseivel, stb.stb. folyton-folyvást támadják.

  ÉS akkor ott van a maga által meg még sem említett Románia, amely fantasztikus türelemről tesz tanúbizonyságot, amikor ezt a – szerintem háborús uszító – magyar Führerüket beengedi a maga felségterületére, hogy ott csótány módjára közvetlenül beavatkozzon, áskálódjon, sőt uszítson a két szomszédos nép valóban ígéretes együttműködése ellen…

  Hiszen MA Schengennek köszönhetően, már Konstancától Dublinig, de Kppenhágától Palermóig is szinte fillérekért oda-vissza röpködhetnek, ahová csak akarnak, sőt ezen a "keresztúton" 😀 ott kereskedhet, ott nyithat ipart, stb., ahol csak akar, vagy ha ez az igazságtalanaság megadatott magának, bárhol el is költheti az akár még mások által magának megtermelt úgymond saját jövedelmét is…

  Ne játssza hát meg hülyét, mint aki mindezt nem tudja, ha pedig valóban nem tud róla, akkor meg fogja be…

 • Ferenct,

  Senki nem mondta, nem írta – de szerintem nem is gondolta, hogy a trianoni döntés igazságos lett volna, ennek ellenére Ön is úgy véli, hogy a visszaigénylés nem járható út!
  Innentől kezdve minden egyes szavában igaza van a szerzőnek, hogy Trianon kérdése ma már nem más mint folyamatosan ébren tartani az arra fogékony emberek lelkében a méltánytalanság és sértett önérzet feletti háborgást. Tényleg mire jó ez, és főleg kinek jó?
  Minderre választ kapunk a fenti cikk által megfogalmazottakban, több féle vonatkozásra is kiterjesztve.

  Továbbá van valami értelme a hasonlítgatásoknak, hogy ki mindenki volt vesztes rajtunk kívül, és hogyan úszták meg területi /lakossági veszteség nélkül? Nincs, mert abban a pillanatban hogy ide visszakanyarodunk, újra ott tartunk, ahonnan már egyszer elkanyarodtunk, azaz, hogy a visszaigénylés nem lehetséges – nos, akkor? Mi a fenét akarunk tulajdonképpen ? Már azonkívül, hogy önös érdekeiknél fogva kormányunk/Orbánunk mérhetetlen magyar adófizetői pénzeket öl bele a határon túli magyarok “megsegítésébe” akik ezt köszönik szépen, és jól elvannak vele, de alighanem ugyanolyan jól ellenének enélkül is! Azért ne felejtsük, hogy ők nem a világban hazátlanul kóborló elesettek serege, noha az ország bizonyos részeit elcsatolták, ők maradtak a szülőföldjükön!

  Amikor Orbán az “emberek igazságérzetéről” meg úgy általában a “közvélekedésről” beszél ( pl Gyöngyöspata meg a “börtönbiznic” kapcsán) nem ártana ha arra a nagyon egyszerű és magától értetődő szempontra is figyelemmel lenne, hogy a jog és a kötelezettség együtt jár, mert ennyit még “az emberek” jó része is felfog, ha másként fogalmaznak is. Akinek tehát az “óhaza” felé semmilyen kötelezettsége nincs, azok a jogokat és javakat se kapják csak úgy ütre főre, függetlenül attól hogy mi miért és hogy történt! Semjén szerint nincs kétféle állampolgárság – bírta ezt mondani akkor amikor a határon túliak szavazati jogáról volt szó – ám ezek szerint mégis csak van, hiszen ami Önnek, Geyzának, nekem, talalomnak stb, stb kötelezettségünk (közjogi) az nem számonkérhető a határon kívül élő magyar testvéreinken! Tehát?

 • Szukits

  Mindenkinek tudni illik, hogy 20. szd. kizárólag(!) Nyugat-Európa-szerte volt háborús uszítás ebből Közép Európa (Magyarország) lényegében kimaradt.
  1) Az első vil. háborút a Brit birodalom vs. feltörekvő Németország konfliktusa robbantotta ki a háborút belevonva az Osztrák-Magyar monarchiát.
  2) A második vil. háború alapvető oka a “trianon-fóbia” volt amelyet Franciaország végletesen nacionalista-soviniszta politikája okozott. Franciaország felelőssége (felelőtlensége) elvitathatatlan a “trianoni időzített bomba” telepítéséért. Ideje lenne (van) nemzetközi konferencián kimondani ill. szembesíteni ezzel Franciaországot (nyilván ez nem fog megtörténni, mert ezzel a gyalázatos “békeszerződéseket” kellene negligálni-:)

  Magyarország kis játékos volt, de semmiképen nem számottevő az európai nagyhatalmak (francia, német, brit-) évszázados viszályában. Ennek ellenére Magyarország szenvedte el a háborúkat lezáró békeszerződések legnagyobb áldozatát. Miért? Azért, mert a franciák ősi ellensége Németország volt és ma is az! Ha ha a franciák a németeket meg akarják fojtani, akkor a történelmi “hátországától” Közép Európától kell megfosztani őket (elsősorban Magyarországtól). A sok évszázados és méltán híres francia diplomácia ezt pontosan felmérte* Így történt és ezért jogos a magyarok felháborodása amikor gyakorlatilag vesztes csaták nélkül úgy csonkították meg Magyarországot, amelynek mértékére nem volt példa soha és sehol.

  * A francia-német szemben állás (viszálykodás) mai napig fennáll és nyilvánvaló. A franciák (és a britek) kézzel lábbal hadakoztak anno a két Németország (NSZK és NDK) egyesítése ellen, mert jól tudták: Ha Németország ismét erős lesz, az veszélyt jelent.
  Ma már világos: Ha a németek az eddig tartó agymosásuk után felébrednek, akkor nagy baj lesz – nem csak Európában. Isten ne adja!

 • “A liberális nem más, mint diplomás kommunista” – mondta a napokban nemzetünk fénylő, félművelt, bugris csillaga, NER-Führer.

  Azámhazám! Élt nem is olyan rég egy Hunter S. Thompson nevezetű amerikai, aki írt egy regényt Rumnapló címmel, amelyből film is készült, ha jól tudom 2011-ben. Ebben a filmben mondja azt az egyik szereplő (Mr. Zimburger), hogy “nincs olyan, hogy liberális. A liberális az egy diplomás komcsi, aki nigger gondolatokat gondol”.

  Így aztán nem is nagyon lehet meglepődni, ha vannak, akik olyasféle baromságnak dőlnek be, mint például a “liberális rasszizmus”. Tessék elképzelni, milyen is lehet a keresztény ateizmus vagy az ateista kereszténység!

  Elmorfondíroztunk a feleségemmel: gróf Esterházy Péter mint diplomás kommunista …

  NER, NER, NER? Kell nekünk ilyen NER?

 • Undorito meg latni is a ti Trianoni esztelen gyuloletes propaganda esztelsegeiteket is.

  Miert nem inkabb unnepelnek a magyarok hogy 1918 vegen,ugy mint mind a szomszedos nepek fuggetlenk lehettek, s egyben a magyar is csupan az altal szabdulthatott meg az ot-evszazados Habsburg csaszari elnyomastol.

  Mind akik ocsarkodnak az u.n. Trianon miatt, ketsegtelenul remesen ohajtjak maig is az ausztriai nemet uralkodok segget csokolni allandoan!
  (Persze, eredetileg Spanyol szarmazasuak voltak!)

  Persze sokan meg ma sem kepesek moszkvaiak hatsoreszenek imadasa-neklul elni.

  Bizonyitjak hogy nem eredemlik onallosagukat !!!

 • Jurásek Fábián Sebestyén Ugye neked fogalmad sincs a liberalizmusról? Ha ezek a vádak igazak lennének, akkor titeket nyolc év alatt úgy eltapostak volna, hogy nem tudjátok ebbe a mocsárba belerángatni az országot ma.
  Az, hogy itt vagytok azt jelenti, hogy a liberalizmus nem taposott el. Ennyi sületlenséget összehordani nem lehet egyszerű.
  Már megint Gyurcsány. Ti tényleg bolondok vagytok? Ti Gyurcsánnyal keltek és fekszetek? Ez nagyon perverz.

 • tóth péter
  2020 február 17
  5:49 du.

  ne erőlködj.tényleg nem vagy azon a szinten.
  feladat? hovatartozás? ne komolytalankodj. fel se tudod tételezni, hogy csak tényeket közlök, és senki ellen nem szólok? ékes bizonyíték, hogy te sem tudsz semmit felhozni, pedig vért izzadsz!

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  Mindenkinek!

  Mint mondottam (idéztem) a ti fajtátok a “LIRA” rabjai ellen védekezni felesleges, csupán annyit tehetek, hogy terjesztem a véleményemet, meggyőződésemet, amellyel egyáltalán nem vagyok egyedül(!), igen sok értelmes és elismert ember van hasonló véleményen és igen sok bizonyítottan gyalázatos “ember” jár rossz úton… és ennyi. Reménytelen lököttek, sekély gondolkozású percemberkék kisstílű vitái, pedig nem érdekelnek, csakis a lényeg. Azt gondolom vannak (és vannak!), akik megfontolják a mondanivalómat, de akik már eladták a lelküket az Ördögnek, azokon nincs segítség, mert az rájuk van írva!!! Ezen túl pedig nem hagyom, hagyhatom, hogy engemet és családomat is arra a sorsra ítéljétek, amit egyébként megérdemelnétek. Összefoglalóan: “A mai nem liberális liberálisok a nemzeti szuverenistákat támadják a rasszizmus vádjával, de ezek ellen nem kell védekezni, mert az reménytelen és értelmetlen. Helyette el kell mondanunk, újra és újra, minden fórumon és minden nyilvánosság előtt, hogy a liberális rasszizmus, amely a társadalomfenntartó középosztály, illetve a hagyományos értékeket őrző tömegek ellen támad, a XXI. század legnagyobb veszedelme.” https://www.facebook.com/groups/szubjektivvelemeny/?multi_permalinks=720152138516381&notif_id=1581969511149959&notif_t=feedback_reaction_generic

 • Kenny
  2020 február 18
  12:16 du.
  JFS-t nem azért tartják, hogy bármiről fogalma legyen.

 • Nyekeg itten a sok idióta büdös félnácija…

  Olyanok mint a Rákosi
  kor falujáró propagandistái:
  Soha fel nem adják. Életük értelme
  hogy mások hasába lyukat beszélhessenek.

 • Orsós Elemér

  Kenny
  2020 február 18
  12:16 du.

  Ugyan már Kenny, szerinted mi köze van ennek a “korszerű” mai neoliberalizmusnak a klasszikus liberalizmushoz?! A neo- még stimmel, de a folytatása már csak alattomosan megtévesztő hivatkozási alap, egy kettős mércés, szelidített, a fősodornak kedvező jól álcázott irányított anarchia, a célja ugyanaz mint az orbáni illiberalizmusé, csak más filozófiával tálalva, de a végeredmény ugyanaz: engedelmes, globális közös akolba terelés!

 • KENNY;
  HA valaki mas-meglatasat , vagy velemnyet fejezne-ki itten soraiban, hat az miert lenne rogton “bolond” es “nagyon perverz” lenne ?????

  Azt velned “liberalis” es “nyilt gondoplkodas”-nak ???

  Az ellenkezojet bizonyitod mint amit allitasz !!!

 • A NER-hivoszora rettentoen beindultak es szolgalatba helyeztek magukat a fidess-trollok (dohos es izzadtsagszagu kommentekkel) Ille Pista kituno karcolatara.

  Egyebkent ki tudja meg komolyan venni slapajtol kezdve Jurasek elvtarson keresztul tothpetert vagy a remek tortenelmi leckevel itt brillirozo Ferent – et 🙂 (persze nem teljes a felsorolas)

  Minden tiszteletem az apolok nyugalmaval es turelmevel rendelkezo joindulatu kommeneteloknek akik meg feltetelezik, hogy ezen naiv es megtevesztett honfitarsaink is az igazsagot keresik.

 • Géza

  Nem angolok, hanem britek.
  Amit felvetsz, az nem hasonlat (körtét a lópatkóhoz-:)

  A brexit ékes magyarázat a brit “nosztalgiára”.
  A britek nem(!) vesztes háborút követő “béke diktátum” következményeként veszítették el a gyarmataikat. Hanem a) Az USA (D. Roosvelt) vonakodott és csak úgy volt hajlandó belépni a 2. háborúba (enélkül a britek mentek volna a német levesbe), hogy GBR elfogadta az amerikai javaslatot a gyarmatokra is kiterjedő szabad kereskedelmi egyezményre (ez tény, diplomáciailag dokumentált), b) a háborút követően felgyorsuló “gyarmat-felszabadítási” hullám a Szovjetúnió “hathatós” (fegyver szállítások) ösztönzésével és diplomáciai támogatásával.

 • Ille

  Igaz, hogy az 1914 előtt Magyarország etnikai összetétele szerint kb 54 %-ban nem magyar volt.

  Azonban ennek a heterogén összetételű nagy országnak a klf nemzetiségei hosszú évszázadokig a magyar korona alattvalói voltak békében és nem erőszakkal. Elfogadták a statusquot és együtt éltek. (Dolgoztam évekig a Balkánon ismerem az “egyszerű” emberek véleményét ez ügyben is).
  Magyarország feldarabolásához (különösen Erdély esetében) elsősorban a magyar uralkodó osztály tehető felelőssé! Csak másod-, harmad sorban “külső” tényezők (ezt Wass Albert kiválóan leírja. Erről is érdemes lenne beszélni).

  Amikor azt írtam, hogy “trianon” fáj akkor nem a román-, horvát-, szlovák (tót)-, stb etnikum leválása fájdalmas. Hanem az, hogy aránytalan büntetésként olyan területeket vágtak le az ország területéről ahol 60-90 %-ban szín tiszta magyar etnikum élt (Felvidék, Vajdaság, Pártium). Erdély külön eset mert nincs közvetlen kapcsolata Magyarországgal még ha tisztán magyar nyelvűek is. Erdélynek külön régióként önálló kulturális státuszt kell adni, miért a baszkok is küzdenek). Ajánlott könyv irodalom: Fáklyatűz.
  A müncheni egyezményben amit a korabeli nagyhatalmak is elfogadtak(!) az volt Hitler kezdeti ellenvetése Horthy felé mondván: Nincs közvetlen kapcsolat. Ajánlott irodalom: Hitler hatvan nyolc tárgyalása a Közép-európai politikusokkal.

  Summázva: “Trianon” okán nem(!) a román-, horvát-, szerb-, szlovák-etnikum, elvesztése/leválása fáj – és nem csak nekem. Ez száz év elteltével is nyilvánvalóan élő seb. Már akinek.

 • Géza

  Nos.
  1) Nem Anglia, hanem GBR.
  2) Nem(!) vesztes háborút követő büntetéseként veszítette el a gyarmatait (a brexit is mutatja a korábbi státuszuk elvesztésének fájdalma) hanem:
  – Az USA csak(!) úgy lépett be a 2. háborúba a britek oldalán, hogy a britek fogcsikorgatva hozzájárultak egy szabadkereskedelmi egyezményhez a brit gyarmatokra kiterjedően (ügyes, ahogy Kohn bácsi mondaná). Ez jól dokumentált diplomáciai tény.
  – A gyarmati felszabadítási mozgalmak miatt amit a SZU hathatósan támogatott fegyverrel és diplomáciailag.

  ps: “Tanulni, tanulni, tanulni” – élethossziglan

 • Na akkor még egyszer:

  Olvasom itt immár nem először a kifejezést: liberális rasszizmus.

  Tényleg nem értem, hogy lehet ekkora méretes marhaságot leírni, egyáltalán komolyan venni. (Bár ha arra gondolok, hogy a nyugdíjast hasba rúgó, ezért jogerősen elítélt tanácsadó szabja meg a “hivatalos kommunikáció” fő irányát, akkor a továbbiakban nem túl sok elképedni való marad számomra/számunkra.)

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  Kedves nem kedves Ille István úr!

  Idézve szárnyaló gondolatát: “JFS-t nem azért tartják, hogy bármiről fogalma legyen.” , természetesen írtam és mondtam és idéztem annyit tőlem okosabb emberektől is annyit, ami fedi a fogalmat, miszerint van fogalmam van Ille István és Szukits Rezső félék engesztelhetetlen gyűlöletéről, kisebbrendűségi komplexusáról és az abból eredő képtelen viselkedésről és gondolkozásról. Amennyiben a ténylegesnél még hülyébbnek tetteti magát vagy a vélt felsőbbrendűségébe menekül, akkor is csak szócsöve marad a rossz és ártalmas gondolatoknak, eszköze marad a Fletó-féléknek, a nemzet árulója,szánalmas ál-forradalmár marad. Büntetése pedig a valóság elviselése lesz örökkön-örökké, mert reményeim szerint a józan ész (normális gondolkodás) és nemzeti tradíció mindig felszínre tör és az árulók azt kapják, amit érdemelnek, a valós valóságot…

 • Orsós Elemér Nem, az én liberalizmusomat nem fedi az SZDSZ liberalizmusa, de a megoldás nem a liberalizmus eltaposása, és behelyettesítése az “illiberális” embertelenséggel.
  Miután már a többedik egysoros semmit kaptam tőled válasz helyet, így nem lopnám a saját időmet.
  Élvezzétek a NER, a NAT, a TEK, a CÖF és a többi szörnyszülött uralmát, legyetek nagyon büszkék, hogy magyar fehér heteró keresztények vagytok, és örüljetek azoknak a morzsáknak, amit a ma illiberálisai, a volt elvtársak jutatnak nektek.
  Ha nektek ennyi elég, nekem jó. Kedves Elemér, biztos nektek van igazatok, de én nem kérek ebből az “igazságból”. Szép napot. A

 • SzandiMandi Legyél elnéző ezzel a Jurasekkel. Szegényt nagy trauma érte, nem mehet a Bécsi operabálba, mert egy “más” pár is táncolni fog. Ez a fehér, heteró, keresztény lelkét nagyon megviselte,
  nem csodálom, hogy ennyire aktivizálta magát. Azt nem tudom ő kiheveri e ezt a traumát, de mi lesz Bécs városával Jurasek nélkül?
  Belegondolni sem merek.

 • Ferenct Maradjunk abban, Anglia. A gael kisebbségnek vajmi köze van Anglia politikájához. A Brexitet sem szavazták meg.
  A GBR-t Anglia hadserege tarja össze.

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  Miklós bá’

  Ha LIRA-t (és kapcsolódó írást) elolvastad és nem érted és nem értékeled, akkor számodra nincs segítség, mert bizonyos normális emberi körökben értik az írást és sokra is tartják, írójától függetlenül! Az értelem és értelmes gondolkozás rögzített elemei (pl. leírt gondolatok) még akkor is hatnak, hathatnak, ha írójuk már meghalt, felkoncolták, felakasztották, meggyalázták életében… A dolog lényege pont az hogy, ha valaki olyat tud, ami sokáig kitart és sokaknak erőt ad az életben az már Valami… Mondj nekem valamit, amit ezek a Ille Istvánok és Szukits Rezsők mondanak és írnak, amire még holnap is érdemes visszagondolni hidegrázás és undor nélkül! Várom a példákat!

 • FERENCT soraira ILLE-hez cimzettekben:

  1., Magyarorszag “ethnikai osszetetelen” ertheto mind a NEM magyar szarmazasuak akiket, kezdve a Tatar-jaras utan a kiralyok betelepitettek es mind a bevandorlok.
  Azok utodai maig is magyarkent velve.

  Mind a szomszedos orszagokat, Szlovak, Horvat, Szloven, Ruten, es a romanok Erdelyben a magyar kiralyi-hadak alatal voltak meghoditva, uralva.
  NEM egy nemzetek egyesulese volt, hanem tisztan hoditas!

  Ohajtanad ma a volt Nemet vagy Szoviet katonai megszallas kovetkezmenye alapjan azoknak uralma alatt elni???

  Probalnad nezni amodon, hogy mit allitanal ma HA az forditva tortent volna a multban ?????
  HA a Szlovakok, Horvatok, Szlovenok, vagy maig is a roman-hadsereg lenne Magyaroszag megszallo hatalma?

  De 1918 November-decemberben azok csak a sajat hazajuk teruleteit, ill. szulofodeiket tettek fuggetlenne.

  Csupan amodon lett Magyarorszag is egy onallo, kis-ideig fuggetlen nemzet a Habsburg uralomtol.

  2., A GEYZAhoz cimzetteben.

  Hitler hadai 1940-ben ostromolta Angliat a Luftwafe altal!!!

  A US NEM lepett abba az europai haboruba senki oldalan!
  Habar anyagilag segitette Angliat.

  De 1941 December 7-en Nemtorszag, Olaszorszag es Magyarorszag hivatalosan hadat-uznet a US ellen.

  S csatlossuk Japan meg haduzenet hianyaban megtamadta a US-t.A Hawai-i Perl Harbor-nal. Sulyosan pusztitva a US hadtengereszet letet.

  Hol tanultal XX szazadi vilag-tortenelmet ????

  Tehat javaslom sajat soraid alapjan:
  “Tanulni, tanulni, tanulni “

 • Ille István
  2020 február 18
  1:10 du.
  Az első mondat bejött : sikerült.
  Nem.
  Véremre nagyon vigyázok nem szoktam kiizzadni
  üdvözletével

 • ” mi köze van ennek a “korszerű” mai neoliberalizmusnak a klasszikus liberalizmushoz?! A neo- még stimmel, de a folytatása már csak alattomosan megtévesztő hivatkozási alap, egy kettős mércés, szelidített, a fősodornak kedvező jól álcázott irányított anarchia, a célja ugyanaz mint az orbáni illiberalizmusé, csak más filozófiával tálalva, de a végeredmény ugyanaz: engedelmes, globális közös akolba terelés!”

  Elemér, csak legalább gondolkodnál, mielőtt írsz!
  Akkor most légyszives megmagyarázni, amit írtál:

  mi az il-liberalizmus?
  mi az irányított anarchia?

  Ha ezeket a fogalmaidat világosan, érthető módon definiálod, akkor hajlandó vagyok megvitatni veled, miért szükséges a közös akolba való terelés…

 • Nem, kedves Orsós Elemér, Miviktorunk nem terel minket egy közös akolba, hanem éppen ellenkezőleg, a lehető legjobban szétválaszt minket vallás, etnikum, kor, nem, nemi irányultság, egészségesség szerint… (és még sorolhatnánk, ugyebár.)

 • Orsós Elemér

  Kenny
  2020 február 19
  7:16 de.

  Nagyon jól látod, ez a mostani eröltetett, valóban az SZDSZ liberalizmusa! 🙁 Azonban ha a valódi klasszikus liberalizmus a Te választottad, akkor ebben a kérdésben kezet foghatunk!
  Az élvezetes szörnyszülöttek felsorolásából sajnos kifelejtetted a TEV-et, mert azt is semmi s indokolja, csak a zsidókat megosztó Köves Slomó Orbán általi burkolt finanszírozása, mivel olyan magyarországi rasszizmust monitoringoznak 100 milliókért ami nálunk csak nyomokban létezik, ezért az improduktiv, adminisztrativ látszattevékenység!
  Mégegyszer és utoljára: nem vagyok sem neo-, sem illiberális, egyiktől sincs erekcióm!

 • Ille István:
  “halkan kérdezem: most mijafaszt kezdenél a Vajdasággal, Kárpátaljával, Erdéllyel, a Felvidékkel?”

  Ezt a Jurasek-féle háborús uszítok nyilvánosan (egyelőre)
  ritkán szokták megmondani. Nekem azonban volt alkalmam őszinte beszélgetést folytatni egy-két hasonló figurával.
  Például Erdélyre vonatkozóan körülbelül hasonló kérdést tettem föl nekik, mint Ön.
  A válasz: “- A románok nem mindig voltak ott, ahol ma vannak, majd visszakotródnak oda, ahonnét jöttek.”
  ” – És ha nem akarnak, vagy nem tudnak visszamenni, mert például ott nem fogadják be őket?” – kérdeztem
  ” – Akkor elpusztulnak – hangzott a hülyegyerek válasza -,
  ennek a megoldására a második világháború óta megfelelő
  módszereket ismerünk.”

  Nos, a Jurasekhez némileg hasonló figurákról ennyit.

 • Abban a (szerencsére) rendkívül ritka és nagyon kellemetlen
  helyzetben vagyok, hogy – ha nem is az ő indokai és szavai szerint – de most egyet kell értenem Mr Bendeguz79 (2020 február 18 11:43 de.-i) hozzászólásával.

 • Csak azoknak, akiket esetleg érdekel, és képesek adatokat megérteni és elemezni:
  http://konyvtar.ksh.hu/inc/kb_statisztika/Manda/MSE2/MSE2_1919_1922.pdf

 • Keny

  GBR

  ps: A nato-t is az usa dominálja (tartja össze) de nem az usa-ról beszélünk hanem nato-ról.

 • tóth péter
  2020 február 19
  12:14 du.
  spórolj is vele, kell az még a hazának!
  persze, csak szigorú vizsgálat után: elég keresztényi, fehér és árja-e? mert, ha nem…
  amúgy érveket továbbra se tudsz felhozni 😀

 • Jurásek Fábián Sebestyén
  2020 február 19
  6:38 de.
  az a valóság, amiben te élsz, valóban büntetés.
  mikor fogod már fel, hogy nem vagy abban a helyzetben, hogy minősíts?
  de csak buzogjál, valaki biztosan élvezi 😀

 • Ferenct
  2020 február 19
  5:07 de.
  bevallom, nekem nem fáj. miért is fájna?
  visszakérdezek: mit kezdenél ma ezekkel a magyarokkal? csak a nyelvük magyar. se a gondolkodásmódjuk, se a neveltetésük, se az értékrendjük, se a nézeteik nem kompatibilisek a miénkkel. a nemzeti színű búsongás, amit te is képviselsz, semmire nem jó.
  ráadásul fel sem fogod, hogy a cikk nem Trianonról szól. leszarom Trianont.

 • Ferenct
  19/5:07

  “Ez [ti.Trianon] száz év elteltétevel is élő seb”, írod te, és mesterségesen – az általatok – gerjesztett, mint egy megpiszkált gennyes seb, permanens hisztériaként megállás nélkül működik a köreitekben, miközben a fizikai határok gyakorlatilag már rég megszűntek s közben oda utazhatunk, utazhattok, [sok esetben még a szórvány magyarságot is uszítani, lázítani az együttműködés és a kohézió ellen] ahová csak akartok. Ott nyithattok üzletet, ahol csak akartok és útlevél nélkül üdülhettek bárhol a Schengeni Egyezmény – tulképp’ egész Európa – hatalmas területén, egy két “tartományt” leszámítva a korona egy két gyémántját, amelyek már többen is úgyancsak befelé igyekeznek az Unióba. A jobbszélt tehát pontosan az bosszantja, hogy ekkora béke és összefogás még soha nem honolt ezen a földrészen…

  És akkor e közismerten . n y i t o t t . h a t á r o k . tudatában . h a z u d o d . bele a mi képünkbe, hogy
  “Erdély külön eset, mert [szerintetetek] nincs közvetlen kapcsolata Magyarországgal””.

  Ezt a rég koholt uszítást mindkét ország uniós tagsága ellenére folyvást hajszoljátok ti magatok, a szélsőjobboldal. S mindeme trágyadombotok ormán nem röstellitek, ájtatos képpel hozzátenni a valós reményetek távlati célját is, a >háborút< , mint veszélyt, ahogy ezt a húrt itt följebb még te is megpendíted, a szemforgató uszítóknak ezt a pofátlanul álszent, blaszfémikus maszlagját, hogy asszongya: "Isten ne adja"…
  Pedig ebből az alattom "enyim a vár, tied a lekvár" Fid SS logikából nem következhet más, mint a fegyverek szava…
  ˙

  .

  Ui.:
  Alakul. Keresztapa "Évértékelő" c. FidS-S rendezvényén ez alkalommal először már egyenruhás tábornokok is jelen voltak. Persze nyilván a Vezér zsebébe vándorló EU-kohéziós alapok €-milliárdjai védelmében…

 • Hexadodekaéder

  T.szerző és Gorgonzola4:38

  A címhez igazodva, nem is egy rossz páros a fidesz jellemzésére:

  1./ Belpolitikára: “Aki N E R, az nyer”

  2./ Külpolitikára: “Enyim a vár, tied a legvár”.

 • Nem akartam tovább folytatni , de kénytelen vagyok.

  JFS!
  Tényleg nem érted, vagy csak úgy teszel?
  Arra próbáltam felhívni a figyelmedet, hogy képtelenségeket irkálsz ide. Mert a liberális rasszizmus mintájára beszélhetnénk például ateista kereszténységről vagy keresztény ateizmusról, esetleg ateista iszlámról vagy iszlám ateizmusról, a keresztény iszlámról vagy az iszlám kereszténységről már nem is szólva.
  A kirekesztés meg saját szómenésedben érhető tetten: “bizonyos normális emberi körökben számomra nincs segítség” – hogy a te megfogalmazásoddal éljek. Ugyanolyan marhaságokkal akarsz etetni másokat, mint a “befejezetlen jogász” “gulyás-Napoleonunk”; jelesül: “a liberális az a diplomás kommunista”. Erre hoztam én példának gróf Esterházy Pétert, mint “diplomás kommunistát”, csupán azért, hogy lásd a képtelenséget. De úgy látom, azzal, aki azt vallja, hogy “hiszem, mert képtelenség”, képtelenség vitatkozni. Ráadásul félművelt falusi NER-kocsmavitézünk az idézett mondatnak csak az első felét böfögte föl, mert vakon bízik az ibizai mámorban megvilágosodott, nyugdíjast hasba rúgó és ezért jogerősen elítélt “tanácsadójában”, hisz ugyanabban a “normális emberi körökben” forognak, rántják le a saját kocsmai szintjükre az országot. Én meg ebben a “normális emberi körben” nem is akarok jelen lenni; maradok inkább Ille, Szukits, Föld S., Rátesi, Christopher Adam társaságában. Jó az nekem. “Oszt jó napot!”

 • A “trianoni fájdalomhoz” ami nem az orbáni ner produktuma.

  Megtörtént.
  A ’80-as évek első részében (még vastagon a proletár diktatúrában-:) az államigazgatásban dolgozóknak tartott fejtágítón egy BMIII/x-es “elvtárs” a következőt bírta mondani:
  “Ha a Kossuth Lajos u. és a Petőfi Sándor u. sarkán egy táblát helyeznénk ki “Önkéntesek jelentkezését várjuk Erdély felszabadítására” akkor egy héten belül kb 100 ezer ember jelentkezni.

  A “trianoni nagy nép fájdalmat” nem az ördögtől való ner eszelte ki.

 • Tüske Zsófia

  Ferenct
  2020 február 19
  5:07 de.

  a Partiumban nem volt a magyaroknak 50 % többsége. A mellékelt etnikai térképről ez simán leolvasható
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1niai_magyarok#/media/F%C3%A1jl:Austria_hungary_1911.jpg

  1910-es népszámlálás idején 909 003 (34 %) volt a magyarok száma
  németek 231 403 (10,17 %) románok 1 464 221 (55,08 %) egyéb 53 542 (2,01 %) Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/86-02/ch10.html#id515846

 • … ami a Felvidéket illeti:
  “Az etnikai folyamatokat tekintve a magyaroknak és ruszinoknak kedvező, a szlovákoknak kedvezőtlennek ítélhető 1880-1910 közötti időszakban a szlovák többségét elvesztő 137 falu közül 90 — a korábban felgyorsult szlovákosodást megfordítva — 62 visszatért eredeti ruszin, 25 magyar, 2 lengyel és egy német etnikai többségéhez. Főként a magyarságát fennen hirdető német, zsidó és szlovák-magyar asszimilánsoknak köszönhető, hogy az akkori államalkotó nemzet, a magyarság lélekszáma 1880-1910 között a mai Szlovákia területén 335 ezer fővel (61,8%-al) gyarapodott. Ennek eredményeként a terület 2,9 milliónyi népességén belül a magyar anyanyelvűek száma 880 ezer főre, aránya 30,2%-ra nőtt (1. táblázat). Különösen látványos volt Pozsonyban és Kassán — a korábban már vázolt okok miatt — a magukat magyarnak vallók arányának növekedése. Ez időpontban a legnépesebb magyar közösségek Kassán (33.350), Pozsonyban (31.705), Komáromban (17.294) és Érsekújváron (14.838) éltek, míg a legtöbb szlovákot Pozsonyban (11.673) és Rózsahegyen (8.340), a legtöbb németet Pozsonyban (32.790) írták össze. A magyar-szlovák etnikai határ közelében 54 település vált magyar, 11 szlovák többségűvé, melyek közül — a korábbi etnikai adatokat figyelembe véve — 25 esetben vissza-magyarosodásról (29) és 5 esetben vissza-szlovákosodásról (30) volt szó (4. térkép). Forrás: http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/ethnicMAP/002_session_h.html az 1. sz táblázat szerint a lakosság 32,3 % volt magyar: 937 762 fő, az 55,6 % szlovákkal szemben: 1 613 891 fő

 • Draga ZSofia!
  Szerinted Ferit vagy JFS-t, tothpetert vagy slapajt erdeklik a tenyek (szamadatok)?
  Maximum annyira, hogy mennyit fizetnek nekik az itteni kutmergezesert!

 • Bendeguz79
  2020 február 19
  12:05 du.

  Magyarország nem magyar ország, a magyar a keveredések, kipusztítások és kihalások eredményeként mára gyűjtőnév, tehát aki ezen ország bejegyzett állampolgára az bizony mind magyar! Ezt már egy párszázszor Neked itt többen is elmagyaráztuk! Ez is olyan faramuci képződmény mint Belgium, ahol a vallon és flamand állampolgárok, no meg az egébb bevándorolt állampolgárok a belgák! Így már érthető? 😀

 • Orsós Elemér Nem felejtettem ki, egyszerűen nem tudtam erről a rövidítésről. Utána olvasva sem látom miért kellett volna megemlítenem? Nem a kormány találmánya, nem tartozik az általam felsoroltak közé.
  Egyfajta polgárőrségnek látszik. Újpesten is van polgárőrség, mi ezzel a gond?
  Ha szerintük van mitől tartani, én nem bírálhatom felül.
  Azon kívül régen a 96-os buszon engem is ért antiszemita verbális támadás, mert fekete kalap és kabát volt rajtam.
  Úgy gondolom, van okuk tartani.
  Azonkívül nekem más jut mindenről az eszembe, nem a zsidók. 🙂

 • Orsós Elemér

  Almási Alma
  2020 február 19
  3:16 du.

  Kedves Alma, az idézett linkben Fricz Tamás nagyon részletesen kifejtette a neoliberalizmus ismérveit és a valódi liberalizmustól való manipulatív eltávolodását, én csak összetömörítettem az esszé lényegét és a végcélt, amit a szerző sokkal szószátyárabbul magyarázott! Tessék vele vitatkozni! Én maximum hiszékeny vagyok, mert elfogadtam a nekem logikusnak tűnő érveléseit! És ha az illiberalizmus fals, akkor a hozzá hasonlóan kibelezett liberalizmus, azaz a neoliberalizmus miért nem az?! Az irányított anarchia alatt meg azt a szisztémát értettem ami a neoliberalizmus sejtetett lényege, mert így leírva nem merik az orcánkba vágni:
  mindent szabad ami megengedett, de ha nem azt csinálod amit szeretnénk, akkor rasszista, fasiszta, náci, mizantróp stb. vagy! Lehet hogy, nincs igazam, de egyszerű emberként a hosszú és fárasztó filozófiai fejtegetéstől elképzelhető hogy, rosszul értelmeztem a tanulságot, aminek kijavított újraértelmezéséért hálás köszönetet mondanék!!
  Miviktorunk terelésével kapcsolatban igazad van, nagyot tévedtem, valóban több akolban mesterkedik.

 • Tüske Zsófia

  SzandiMandi
  2020 február 20
  12:01 du.

  én kikeresem az adatokat – lehetőleg hiteles forrásból – aztán ha valaki nem hisz a tényeknek, hát így járt. Maradjon tudatlan, ha az neki jó.
  🙂

  Elemér: hát ha neked már Fricz is megfelelő információforrás, akkor nem csodálkozz, ha nem ott kötsz ki, ahol eredetileg akartál.

 • Kedves Alma és Kenny!

  Íme egy úriember! Pedig politikus!
  https://24.hu/kulfold/2020/02/20/david-cornstein-usa-amerikai-nagykovet-interju/
  Viszont visszataszító a “független” újságíró erölködése, hogy valami neki tetsző megerősítést csikarjon ki! 😀 (Jó példa a Fricz Tamás által felvázolt neoliberalizmus egyik jellemző huncutságának illusztrálására! 😀 )

 • Hexadodekaéder

  Bendegúz 12,05/a Geyzának (a komment megjeölése nélkül) cimzés:

  Egyetértve történelmi összefoglalóddal mégis megjegyezném, hogy Geyza jogos hasonlata (5,40) a siránkozó Ferenct-nek szólt melyben Angliát, mint az egész világra kiterjedt gyarmatbirodalmat hozta föl példaként, mint egy >fegyelmezett elszenvedőt< , amely nálunknál is nagyobb veszteségeket szenvedett el és mint mondja; mégse rinyál, mégse reklamál, tehát nem "trianonozik", amiben Gézánknak igaza van… (Persze tegyük hozzá, hogy Ausztria sem trianonozik, pedig akkor ők is rengeteget veszítettek, sőt ők csak igazán.)

  Annyit azért mégis megjegyeznék eme rezisztencia furcsaságát illetően, hogy GB e példás fegyelmezettsége ellenére sem mond le Skócia, Wales és Észak-Írország birtoklásáról…

 • Kedves Elemér, lásd, hogy ki vagyok! Elmentettem annak a cikknek a linkjét, bár Fritz Tamást én már eredendően hülyének (nem rosszindulatúnak, csak butának) tartottam, de majd összeszedem az összes türelmemet, és a kedvedért elolvasom ezt az írását. Ha még mindig fenntartod a kiváló véleményedet róla, meg is mérkőzhetünk. Látatlanban mondom, meg foglak győzni, és akkor majd együtt röhöghetünk szegény Fritz Tamáson…

  Erről jut eszembe, első időkben, mikor erre jártam a KMH-n, volt még itt néhány (nem szimpatikus, de eszes és raffinált) jobboldali kommentelő. Ma már Boda Marcsi is nagy kincs, Fábián Sebestyénnel, vagy Ferenct-vel összehasonlítva… 🙁

  Várom a válaszodat.

 • Ferenc1: “A “trianoni nagy nép fájdalmat” nem az ördögtől való ner eszelte ki”
  Valóban nem: de egészen jól jövedelmező nemzettemetkezési vállalkozást épített rá a beszari siránkozóknak.

 • HEXADODEKAEDER;

  Elsonek, nem csupan Geyzanak, hanem megjegyzesere, de minden olvasonak celoztam azt.

  DE ABSZOLUTELi ES TELJESEN fejen utotte a szeget.
  Tagadhatatlan valosag mind az !!!!

  Persze HA hozzatehetnem ,hogy Anglia, vagy Nagy Britania vilag-birodalmat vesztette, nagyban a szocialista gyakorlasaik de a vilagszerti korulmenyek miatt is.
  S nem sajat hazajukat. Legalabb is akkor.

  De azota vesztettek Ir-orszagot.
  S ugy tunik, hogy veszzteni fogjak meg Belfest-et is, HA azok a vallasi kulombsegeiket kepesek lennenek felulmulni.

  Persze a Scotok is valni celoznak, sot visszalepni az EU-ba is.

  Csupan Walls lenne majd a kerdes. Hiszen I.Edward is eroszakkal kebelezte-be.
  S az igazan kerdore vehetne az Angol kiralyi hatalom jogosultsagat.
  Persze az Angoflok voltak mar reg koztarsasag.
  Ma megelegedettek a monarchiaval.

  De ne feledjuk hogy mi lett a regi Rpomai birodalommal?

  S nemreg meg a vilaghodito Szoviet birodalommal is?

  A Fold forog, az emberiseg meg forr mint a bor, semmi sem marad allando sokaig !!!!

 • talalom;

  A magyarok Trianoni krokodilkonnyei csupan az on-sajanalkozas kifogasa a kudarcaikat es sikertelensegeiket takarni.

  De lenyegeben teljesen alaptalan.

 • Bendeguz79
  2020 február 21
  10:13 de.

  Ezt kár hogy, nem tudtad annak a 3,5 millió magyarnak elmondani, akit anno egy tollvonással kitiltottak a hazájából!

 • Hexadodekaéder
  2020 február 21
  3:03 de.

  Mér?
  Ilyen alapon még
  lenne mit elvenni Magyarországtól.
  Max. Pestmegye maradna meg de az se teljesen.

 • SzandiMandi
  2020 február 20
  12:01 du.

  Na ja
  ezek itt csak szarházi
  büdös propagandisták.A hazudozás a feladatuk.
  Hátha sikerül valakiket megtéveszteni, átverni.Ahogy szokták.

 • tóth péter
  2020 február 19
  12:14 du.

  Lehet.
  De amiket ide röfögsz,
  az mind roppantul izzadságszagú.

 • Kedves Alma és Zsófia!
  Kifejezetten a kedvetekért mégegyszer átrágtam magam Fricz Tamás neoliberalizmust magyarázó(gyalázó?) cikkén és az én szerény műszaki érettségimmel nagyjából elfogadhatónak találtam, ami nem jelenti azt hogy a Ti sokkal magasabb iskolai és elméleti -esetleg filozofusi- végzettségetekkel szarvas hibát nem találhatnátok benne, ha figyelmen kívül tudnátok hagyni azt a tagadhatatlan, véleményt befolyásoló tényt hogy, a szerző a Fidesz és Orbán egyik legfanatikusabb seggnyalója és ideologusa. Én filozófiai kérdések megvitatására abszolute képzetlen vagyok, csak a megérzéseimre tudok hagyatkozni, ezért ne velem vitázzatok, mert az nem mérvadó, inkább a feketeseggű Fricz Tamást cáfoljátok, ha tisztelettel kérhetném.

 • No de Elemer!
  Megis mire jok az ilyen enyhen szolva is tulzasok?
  “akit anno egy tollvonással kitiltottak a hazájából!”

  Az ilyesmit csusztatasnak is szoktak nevezni, es nem csak a neoliberalis huncutok 🙂

  De tenyleg, Fricz Tamás a hivatkozasi alapod?
  Bocsanat, itt sem voltam…

 • Kedves Elemer!

  Csak a kedvedert elolvastam Fricz Tamas hivatkozott cikket:
  A magyar közéletben megjelent a liberális rasszizmus
  https://magyarnemzet.hu/velemeny/a-magyar-kozeletben-megjelent-a-liberalis-rasszizmus-7762493/?fbclid=IwAR0wsoUVuf9Dcm3vV9s1tXF-OEqVLueoI1vbQCyFmJZ8P1HTwoaU0t7lRfk

  Tamasunk semmit sem valtozott, a tudomanyossag latszatat kelto okoskodassal, olcso csusztatasokkal es ferditesekkel vezeti fel az olvaso fejebe vesendo uzenetet:
  “A mai nem liberális liberálisok a nemzeti szuverenistákat támadják a rasszizmus vádjával, de ezek ellen nem kell védekezni, mert az reménytelen és értelmetlen. Helyette el kell mondanunk, újra és újra, minden fórumon és minden nyilvánosság előtt, hogy a liberális rasszizmus, amely a társadalomfenntartó középosztály, illetve a hagyományos értékeket őrző tömegek ellen támad, a XXI. század legnagyobb veszedelme.”

  Ugyilyen legnagyobb veszedelem volt meg XX. században a zsidoszellem a naciknal. Az uszitas es a gyuloletkeltes is szinte ugyanilyen algoritmus szerint mukodott.

  “Goebbels mint propagandista a hihető hazugságok és az időzítés mestere volt. A teljes sajtóra kiterjesztette hatalmát, minden híradást kontroll alatt tartott. A háború kezdetekor betiltották a külföldi rádióadások hallgatását. Német részről viszont rendkívül aktívan sugározták különböző nyelveken – sokszor álcázott formában, más név alatt – saját propagandájukat.
  Az igazság és a tények csak annyi szerepet játszottak híradásaiban, hogy kerülte a könnyen cáfolható hazugságok alkalmazását, éppen a saját maga által folytatott hírfertőzés hatékonysága érdekében. Egyébként gátlástalanul sulykolta propagandájában a hazugságokat.”
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels

  Meg egy ajandek:
  A `90-es evekben volt egy remek “dokumentumfilm” amit megtalatam a youtubon es ami meltan a feknyuz-gyartas alapmuvenek tekintheto. Erdemes idot szanni ra! Tokeletesen bemutatja hogyan lehet hihetove tenni a legnagyobb hulyesegeket is. Fogyasszatok egeszseggel… 🙂 Mao, the real man (az igazi Mao)

 • Kedves Mindenki!

  Vajon rasszista vagyok-e, mert a sportmérkőzésen azt kiabálom (sőt a Tv előtt ülve is), hogy “Hajrá magyarok!”? Vagy ha külső jegyek alapján én csak bizonyos típusú nőket (szőke vagy barna) szeretek?

  Az is érdekelne, hogy szerintetek nácinak születik-e az ember? Úgy értem, egy ember először gyűlölködik és csak aztán lesz “náci” vagy fordítva?

  Ha egy népcsoportot(magyar)náciznak vagy rasszistáznak, az nem rasszizmus?

 • talalom
  2020 február 21
  8:30 de.

  talalomnak Ferenct-nek írt soraira:

  Az nem lehet, hogy inkább te vagy a beszari, mert nem mersz magyarnak lenni?

 • SzandiMandi
  2020 február 21
  2:28 du.

  Memmondom én Neked mi az igazi Mao :
  Mikor a cicámnak elfelejtettem enni adni,
  kijött a laborba,rám emelte azt a gyönyörű tekintetét és panaszosan csak ennyit szólt:”MAO..Mmaóó” Hát ez az igazi mao

 • Tüske Zsófia:
  “Elemér: hát ha neked már Fricz is megfelelő információforrás, akkor nem csodálkozz, ha nem ott kötsz ki, ahol eredetileg akartál.”

  Kedves Tüske Zsófia, szerintem Ön most téved; valamelyest visszaemlékezve Orsós úrnak az általam a KMH fórumán olvasott kommentjeire, ő ezzel a hozzászólásával is többé-kevésbé ott köt ki, ahol akart.

 • ORSOS;
  Igazan nem csodallom, hogy gyakran valotlansagokat allitasz es hiszel mint valosagot.

  Hiszen meg nagyon elismert, de csak allitolagos torteneszetek Romsics Ignac is most az Inforadio programjaban hasonloan allit valotlan ostobasagokat arrol a “Trianon”-i tenyekkel ellneteben.

  Vadolja az 1920 Juniusi beke-egyezmenyt.
  De valojaban a Cseh-Szlovak koztarsasag letrejotte 1918 November 14.
  Tahat csupan 3 nappal a haboru vegzodese utan.(1918 Nov.11, 11;00 de.)
  S hatarikat azon idoben szabtak meg mind onmaguk.
  Csupan a Roman kiralyi hadsereg foglalra-el Magyarorszagot 1919-ben.

  A Trianoni (1920 Junius)-i hatarozatban a Kallayi 1910-es nepszamlalasa alapjan nemi teruletek, csupan neany kilomernyik, de azt a Bekeszerzodes visszajutatta Magyuaroszagnak. (Olvasd Tuske Zsofia csatolamnyait !)

  Cseh-Szlovaki kirugta azokat a II VH utan (legaalabb 30 evvel kesobb) akik magyarnak jelentettek-ki magukat.
  Az u.n. “Feher-papir” alpajan.
  Rakosi Matyas arra reagalt a Swabok kitelepitesevel.

  (Ismertem egy Magyaroszagrol Rakosi altal kirugott, Koln-ben letelepedett magyar-swabot, akit a Rakosi altal elkobzott vagyonaiert az NDK fizetett jovatetelt minden arva-vasaert).
  Magyarorszag nem hajlando es keptelen azt tenni a mai napig sem !

  De mar parszor kerdezztelek itten, hogy miert NEM fogadta volna-be a magyar mind azokat, mint a Finnek mind a Kareliaiakat ???
  S nem csak hogy befogadtak mind, hanem minden Finn feladta vagyona es jovedelmenek 10%-at, egyenlove tenni mind a befogadott Kareliai menekulteket??????????????

  Persze ,manapsag, ha oszinten vizsgalnad a korulmenyeket, hogy a magyaroknak lehetosegeik a jelen szulofoldeiken, barmi nevu es zaszloszinu orszag is lenne az, de jobb elet lewhetosegeik elniuk, mint a magyarorszagi atlag eletszinvonal nyujthatna nekik.

  Tehat barmi “vesztessegeik” csupan esztetikai, inkabb elkepzelt vesztessegnek itelheto.

 • Orsós Elemér:
  “Íme egy úriember! Pedig politikus!
  https://24.hu/kulfold/2020/02/20/david-cornstein-usa-amerikai-nagykovet-interju/

  Iiigen… Én már olvastam vele egy-két interjút, ahol például “meggyőzően” kifejtette, hogy Magyarországon nincs korrupció, még kevésbé önkényuralom, a demokrácia teljes, fékek és ellensúlyok rendszere kiválóan működik – s ezt ő már csak tudja, hiszen amióta itt van, “beszéltem mindenkivel aki számít, és senki sem panaszkodott”.

  Tehát abszolút úriember, ez vitathatalan. Arra azonban sajnos még nem tudtam rájönni, hogy vajon az Egyesült Államokat képviseli Budapesten, vagy Orbán Viktor és tsai.-t Washingtonban?
  Bár lehet, hogy ez mindegy.

 • Orsós Elemér (Bendeguz79-nek):
  “Ezt kár hogy, nem tudtad annak a 3,5 millió magyarnak elmondani, akit anno egy tollvonással kitiltottak a hazájából!”

  Ahogy nem tudta elmondani annak az 1918 előtt a magyar politikai osztály uralma alatt élő kb. 8-8,5 millió
  nem-magyar nemzetiségű embernek sem, akik az átcsatolt területekkel 1920-tól átkerültek a többi utódállamba és Romániába. (Persze, hogy ettől jobb lett -e nekik vagy sem, az – talán az első csehszlovák államhoz kerültek kivételével – legalábbis vitatható.)

 • Na, egy darabig elnézegettem ezt a videót Maoról, de Hruscsovnál már tényleg elszakadt a cérnám… Kedves SzandiMandi, elárulhatnád, belejön ebbe a képbe is a Soros?

 • Tüske Zsófia

  Kedves Elemér, nincs nekem semmiféle filozófiai végzettségem, és nem is mernék ezért ebben a tárgyban vitákba keveredni.
  De fanatikussal nem lehet vitatkozni, mert az nem az ész, hanem az érzelmek felől közelíti meg a problémát.
  Gondolom, azt te is belátod, hogy az inkvizítort, aki máglyahalálra vagy gályarabságra ítélte az általa eretneknek nyilvánított vádlottat, hiába is próbáltad volna meggyőzni arról, hogy a tevékenységének semmi köze nincs Jézus Krisztushoz és ahhoz, amit ő tanított.
  Másrészt a másik ok, amiért Friczcel nem keverednék semmilyen vitába a liberalizmus felől, akkor sem, ha az neo- vagy klasszikus, mert ezek a fanatikus liberalizmus-ekézők a lehető legnagyobb szabadsággal tartják jogosnak azt, hogy megmondják – másoknak – miről mit gondoljanak. Te olvasd, ha gusztusod vab rá, és felőlem azt hiszel, amit akarsz.
  Így, bár belátom, az ítélkezés nem comme il faut, még Krisztus szerint sem, Fricz nem üti meg azt a mértéket sem, hogy olvassam, amiről meghatározott céllal osztja az igét, azon gondolkozni meg még kevésbé akarok.
  ENNYIRE liberális még én sem vagyok.

 • Tüske Zsófia

  Bendeguz, egyetértek. a magyaroknak – és nem csak Trianon kapcsán – szinte a legfontosabb tulajdonsága az önsajnálat. Különösen azokban az esetekben, ha nagy szükségük lenne a kudarc okait megvizsgálni, konzekvenciákat levonni és a továbbiakban más úton járni. Nálunk mindig más a hibás az ilyesmiért. Ezért ugyanazokat az akadályokat kapjuk meg újra és újra és ne adj’ Isten, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint szokás szerint, mindig.

 • SzandiMandi
  2020 február 21
  2:28 du.

  aktuális ismereteim szerint amit idézel az mind a mai demokrácia munkamódszere… egyetlen példa AZ EGYETLEN PÉLDÁTÓL:
  azzal vádolja a demokrata párt a demokrata jelölt Bernie Sanders-t hogy orosz segítséget kap a kampányához és közvetlen forró drótja van Putyinhoz

  hol van ehhez az a pudvás Göbbels?

  bruhahaha

 • Almási Alma
  2020 február 21
  4:35 du.

  Álmaink Almája… én ilyenekre nem vetemedek sohasem, anno a SZER “híreit” is azért hallgattuk, hogy tudjuk, mi nincs!

  bátor ember vagy, nekiveselkedtél…most, hogy a trampli nem lett megimpiccselve (előre megmondtam és írásban adtam) nagyon nagy bajban vannak a “demokrata párt” tagjai (azért ezt a példát hozom, mert aki náluk demokratikusabb és fejlettebb az festi magát és Viagrát szed… zöld teával… mert nem tudják lelőni sem kilőni a tramplit… és ha nem akkor 4 évig megint messze esnek a kondértól most készül egy olyan ajánlat már a marketingja hangzik: Bloomberg Hilláry holláry Clintonnéval párosban a jelölt: az egyik fenn a másik közvetlenül alatta

  LEFOGADOM AKÁRMEKKORA ÖSSZEGBEN, HOGY A TRAMPLI +4 ÉVIG ELNÖK LESZ

  ehhez képes levédiabasznád kies történetkéi meg hogy hogyan csináljunk maot majomból vagy krokogyélusból….. szal az sehun sincs…

  tanulniuk kell az elvtársaknak….

  bruhahaha

 • HEXEDODEOEKAR:

  Igen, Austria sokat vesztett, a birodalmat, ill. mind a meghoditott idegen teruletiket. Galiciatol Triestig.

  Azomban Austria ingatlant nyert, mert meg Burgenland is magyarorszag terulete volt meg a Habsburgh uralom alatt is.
  Kiralyhid volt a magyar-osztrak hatar, a monarchia idejeben.
  Ma az Bruck under Lait, 38 Km Becstol keletre, ma az mind Osztrak terulet Hegyeshalomyol.
  Tehat monhatnatok ,hogy Trianon megjutalmazta Ausztriat.

  De a Trianoni dontes alapjan Ausrtia reszeve lett, mert lakossaga Osztrak nemzetiseguek!!!!

 • Hexadodekaéder

  Geyzám 2:54

  Nálatok a műhelyt labornak híjják…? 😀

 • Hexadodekaéder

  Geyza
  11:49

  Ájjájjjj!!! Ami Pest-megye nemzetiségi összetételét illeti, hát biza, na meg Ja, szóval a legtöbb helység sváb és szlovák lakosságú volt…
  Hozzáteszem, ezért röhögök mindig, ha pl.csak Budakalász (alias Kalas) határában meglátom az ékírással felrótt, ill. rovásírással felékelt mittomén hogy-ejtik falu nevet schwábul… De ugyanez végig a Duna-kanyarban árpádschávval megtűzdelve… Mindegyik falunak van maga zászlaja is… Egy undor az egész !

 • Hexadodekaéder

  UI Gezanak

  A Mátrbércen van három falu, amelyek egykor, évszázadokig csak szlovák nevet viseltek. Horthyék átnevezték ezeket is Mátraszent- Istvánnak, Lászlónak és Imrének… Egyházi segedelemmel ugyanakkor még közöttük, az országúton felhúzták a Háromfalu templomát is… Ma mán senki nem emlékszik az eredeti alapítási nevükre. Valami nehezen kiejthető mássalhangzótorlódásos, tüzről pattant szlovák nevek voltak…

 • Hexadodekaéder

  Jani 248

  Ezzel a “mi volt előbb a születés, vagy a náciság?” kérdésre egyszerű a válasz.

  Amikor valaki azt állítja, hogy ő keresztény, akkor nem a nézetéről, az elveiről tesz tanúbizonyságot, hanaem csak arról, hogy szülei őt néhánynapos korában keresztvíz alá tartották ergo, az ő Pálhoz, az Ap.csel-hez stb.-hez való vonzalma, hite is csak jóval később alakulhatott ki, amikor ezt már alaposan mennyiségben is belé diktálták. Ez a passzív viszony különösen igaz volt a keresztény tömegek analfabéta évezredei alatt, amikor csak és kizárólag a papság által diktált dogmákat fújták előrlől és vissza…

  Valahogy így van ez a “hajrámagyarokkal” is, aminek tartalmilag semmi értelme, legföljebb egy betanult és vérpezsdítő harci kiáltás, mint a “hujj-hujj hajrá” mert így élik meg a betanult magyarságukat akik üvöltözni mennek ki és nem sport szépségeit ünnepelni, de nem is a magyar kenyér emelkedő árát…
  Még annyit a “hajrá magyarokhoz”, hogy uggyan, miért nem kiáltozzák ugyanezt a gyárban, vagy a munkahelyeiken ?! 😀

  Ezek tehát csoport jelenségek, akárcsak a vallás(ok), s ha ugyene’ módszerekkel ugyanezek az emberek már jelszó formában faji előítéleteket diktálnak az ő gyerekeik lelkébe is, úgy mint pl.: “indul a vonat Auschwitzba”, akik ezt aztán már majom módjára, később már mintegy magukévá tett imaként mantrázzák, még sporteseményeken is, akkor erre “népcsoportra” igenis joggal sütik rá azt az általad reklamált náci jelzőt…

  Na. Visszhall…

 • Orsós Elemér Én egy embert hallottam, aki folyamatosan mellé beszélt. Vagy hazudik, vagy fogalma sincs mi történik Magyarországon. Még a náci felvonulás témájában is csak hablatyolt, zsidó létére ez már rendkívül aljas. Tudom, Trump álláspontját kell szajkóznia, jól csinálta. Biztos úriember, nem törölte az orrát az abroszba. Az újságíró dolga, hogy néha igazságot csikarjon ki az alanyból. Megpróbálkozott vele, de a riportalany keményen állta a sarat, a szokásos sablonokon kívül valami alsónadrágokról beszélt csak őszintén. Érdekfeszítő volt. Az volt?
  Te elítéled az újságírót, mert többet akart a hazug sablonoknál, és elismered a nagykövetet, mert ügyesen nem mondott igazat, képviselte gazdája érdekét, az amerikai fegyver eladását. Nem értünk egyet.

 • Jani, még tanulmányozd tovább, hogy mi az a rasszizmus. Egy kis segítséget adok: Nem minden gyűlölködés rasszizmus, de minden rasszizmus gyűlölködés. Kapis?

 • jani Miért is kell bátorság magyarnak lenni? Egy román kocsmában lehet kell, de a világban nagyjából senkit nem zavar. Olyan mint a többi külföldi. Persze ha úgy gondolod, hogy Magyarországon most hátrány Magyarországon született magyarnak lenni, akkor sajnos igazad van. Mikor a szent Nemzet Színház élére is ukrán kellett, mert a magyar nem volt jó. Persze igaz, nem mindenki szerint magyar csak Magyarországon született, magyarul él, beszél és gondolkodik. Az oda kevés.

 • Jani

  Senki nem kifogásolja, ha valaki >tiszta forrásból< meríti a maga magyarsága szimbolikáját, valódi népdalokat, vagy nagy klasszikus költőinket idézve, stb. De az a sok-sok mocsok és nacionalista maszlag, ami többek közt pont egyes sporteseményeken harsog, azok a legalantasabb ösztönöket felszínen tartó, véresen agresszív antikultúra nem is magyar(!) fundamentumai .

  Az pedig, hogy valaki lehet e rasszista a születésétől fogva, az egy marhaság, mint ahogy liberális se lehet, de keresztyén se, csak ha tanult. Ezek tehát vagy tanult, vagy az egyénbe már gyerekkorban beidomított fogalmak…

  Ha valaki két magyar csapat mérkőzésén azt kiáltozza, hogy hajrá magyarok az nacionalizmus, de ha a magyar és a szenegáli válogatott labdarúgó mérkőzésén teszi ezt, az magától értetődő lelkesedés.

 • Hexadodekaéder Te csak “röhögsz”, de én nem győzöm szégyellni mi lett a falumból. A “Kert” utcában még náci kocsma is sikerült. Az életbe nem teszem be a lábamat abba a faluba. Gyermekkoromban nem volt rasszizmus, olyan jól megvoltunk együtt szerbek, szlovákok, zsidók, cigányok, svábok és “magyarok”. Igaz, azóta lecserélődött a lakosság.

 • Hexadodekaéder
  2020 február 22
  3:37 de.

  NEMM röhögtetjük Géjjzabácsit,
  van annak elég baja.Magamnak kő itten takarítni
  Most mér jó az ha magamra buríttom a kofit? A röhögés okán ??

 • Hexadodekaéder
  2020 február 22
  3:49 de.

  Naigen. olyan ez mint a régi szakállas vicc.

  Csak az első sorát:
  Horthy hadat üzen Rooseweltnek,
  aki nem tudja ki az a Horthy és mi az a Magyarország,
  ezért megkérdezi a külügyi szakértőjét mondaná el kik/mik ezek

 • Orsós Elemér

  Kővendég
  2020 február 21
  3:32 du.
  Kedves Kővendég, nem is attól az úriembertől voltam kiakadva, aki tudja hogyan illik vendégségben viselkedni, hanem az újságírótól, aki majdösszerosálta magát, hogy az ő kérdésbe bujtatott állításait a saját véleményéhez ragaszkodó makacs riportalanya megerősítse, amihez pedig nincs joga, mert ilyen esetekben a kérdező etikusan véleményt nem nyílváníthat, főleg úgy hogy, még a páciensét is megpóbálja irányítani! Minden esetre örülhet hogy, nem járt úgy, mint Kálmán Olga, akit Schiffer András pár éve az ATV-ben rendesen meghunyászkodtatva kukoricára térdeltetett! 😀

 • Orsós Elemér

  Kenny
  2020 február 22
  4:56 de.
  (Kedves Kenny, ez most nagyon csúnya volt! Az Ukrajnából áttelepült Vidnyánszky Attila ha szerinted nem magyar, akkor viszont nem is ukrán, mert ilyen névvel inkább lengyel lehetne, ha nem magyarnak vallaná magát! 😀 )(Ja és hogy, megnevetesselek: az utolsó öt szó a meghatározó, mert már tiszta nem, csak keverék magyar létezik, aki az itt honos több mint tucat anyanyelvét is bűntetlenül beszélheti!)

 • Gorgonzola
  2020 február 22
  5:07 de.
  Az utolsó mondatod zseniális! 😀 Értelmező szótárba illő, mindenkinek érthető, praktikus meghatározás! 😀

 • Gorgonzola

  Túlbecsülöd a sportpályákon marhaságokat skandálókat, hogy őket valamilyen ideológia vezérelné, vagy otthon bármit beléjük neveltek volna. Őket ösztönből kizárólag az ellenfél bosszantása, ill. a balhé foglalkoztatja. Gőzük nincs arról sem, hogy ők ilyenkor jobb vagy baloldaliak-e. Ilyet már csak te vizionálsz bele. A meccsen adja magát, hogy ők magyarok és győzni akarnak. Ezzel a körülménnyel szembe menni olyan, mint széllel szemben …Okos politikus inkább befogja őket a vitorlájába.. A ti Gyurcsányotok nem ilyen, szembe megy az ösztönökkel, csak azért, hogy – ugyancsak ösztönből vezérelve – ellent mondjon Orbánnak. stb. Neki szerintem ennyiből áll az “eszméje”. Nincs semmiféle magasztos vagy humánus Gyurcsány-féle ideológia. Gyurcsány is ösztönből politizál vagy inkább verekszik.

 • Kenny

  Olvasd vissza, mire válaszoltam talalomnak.
  Vidnyánszky Attila annyira ukrán, mint azon a tájon annak idején Rákóczi volt. Hogy mi kell pontosan egy színház vezetéséhez, nem tudom. Szerintem te sem.

 • jó a cím-fotó.
  Már láttunk ilyet:
  Egy ember nagy zászlók előtt a
  karját emelgeti.De annak kis kefe-bajsza volt…

 • SchumackerLady

  Hexadodekader Janinak

  4:37/II.bek

  Ez a bekezdésed, az úgynevezett antijudaizmus természetrajza,

  amit bizony keresztény gyermekek még tiszta, szűzi lelkébe

  oltottak bele évszázadokon át, hogy aztán felnőve társadalmi

  szinten már bármikor virulens és . h a r c o s . immunitásként

  jelentkezzék, illetve hasson…

 • Jani Hát persze.

 • Geyza
  2020 február 23
  3:34 de.
  Ez biztosan te voltál üdvözletével

 • Geyza
  2020 február 23
  3:34 de.
  Idézet tőled : “””az mind roppantul igazságszagú”””
  röfögő Barátomnak üdvözletével

 • Orsós Elemér:
  “Ime egy úriember! Pedig politikus!
  https://24.hu/kulfold/2020/02/20/david-cornstein-usa-amerikai-nagykovet-interju/
  Viszont visszataszító a “független” újságíró erölködése, hogy valami neki tetsző megerősítést csikarjon ki!”

  Olvasom, hogy David Cornstein nagykövet úr a pletyka szerint visszatér az USA-ba. Orsós úr, némi megelégedettséggel olvasom, hogy Ön végre intézkedett. 🙂 🙂
  https://nepszava.hu/3067637_politikai-pletykak

 • talalom a Feb.17, 9:23 de. soraiban irta:

  “A nemzeti kisebbsegek ugyeit az Europai Unioban kell megoldani”.

  Akar magyarorszag, vagy a vilag barmely tarsadalmaiban is, de vajon mi tortent a teljes emberi egyenloseggel ?

  Eltekintve, barki szarmazasa, vallasa, szeme-haja-bore szinetol , nem minden emberileny lenne egyenlo es egyenlo-jogai???
  Jogai ,lehetosegei egyenloen biztositva mindekinek???

  S ami emberi csoportok letet illeti, hat nem lehetne szabad lehetoseguk biztositva a nemzeti-onhatarozataikra?

  Az Europai Unionak csupan egy kozos/szovetsegi Alkotmanyra lenne szuksege, azt alapvetoen meghatarozni, leszogezni es kotelezettseget szigoruan betartani.

  Minden mas annal kevesebb csupan maszlag !

 • Orsós Elemér Ha a Kalocsán született Alföldi nem igazi magyar, akkor egy Ukrajnában született és szocializálódott mitől lenne magyar? Attól, hogy kakukk módra kitúrta Alföldit a Nemzeti Szinházból, vagy azért mert nyilas és náci írókat propagál állása megtartásának érdekében? Vagy tényleg komolyan gondolja, hogy nácik és nyilasok kellenek a hazaszeretethez? Ez lenne a magyarságra jellemző? Remélem nem.
  Kicsit belezavarodtatok ebbe a dologba. A határon kívüli magyar származású magyar, de a Magyarországon született magyar csak akkor magyar, ha Ti rábólintotok? Ez a csúnya.
  Még az is csúnya, ha a Magyarországon született polgárokat behelyettesítik határon kívüliekkel, politikai célból. Szerintem ez a csúnya.

 • Orsós Elemér

  Kővendég
  2020 február 23
  12:00 du.
  Hát nem örülök David távozásának, mert úgy értesültem Jóbarát úr újra pályázik! 😀

 • Orsós Elemér

  Kenny
  2020 február 23
  1:47 du.

  Kedves Kenny, ha Te nyugodtan lehetsz ír, akkor az összes magyar had lehessen magyar, Alföldi Róbert is, Vidnyánszky Attila is, Mohamed Aida is, Liu Shaolin Sándor is, Patrubány Miklós és Köves Slomo is, sőt még Orsós Elemér is! Nyugodj már bele végre! 😀

 • Orsós Elemér

  Kenny
  2020 február 23
  1:47 du.

  Ne haragudj hogy nem soroltam fel mind a 15 milliót! 😀
  (Mellesleg elájulnál tőle, ha megtudnád, hogy milyen néven vagyok Magyarországon született magyar! 😀 )

 • Orsós Elemér Nagyon nyugodt vagyok, nem én kérdőjelezem meg Magyarországon született magyarok magyarságát ha jól emlékszem. Akkor viszont ez oda-vissza működik, nem?
  Biztos nem ájulnék el a nevedtől, mikor a szélsőjobb egyik vezére Novák néven veri a mellét ősmagyarságával, a kormány fülemüléje ugyan ezt Bayer néven teszi.
  Nem vagyok ír. Viselkedhetek ír módra, beolvadhatok, lehetek állampolgár, be is fogadhatnak tiszta szívből és imádhatom Írországot, akkor is magyar származású maradok. Ezt a lapot leosztották születésemkor a Bakáts téren. Az első hivatalban megkaptam a bélyeget, enyém amig élek. Ahogy Vidgyánszki is az ukránt.
  Nem hiszem, hogy ez gond.

 • “Hát nem örülök David távozásának, mert úgy értesültem Jóbarát úr újra pályázik! 😀”

  Nem tudom, nekem személyesen David jóbarátom nem mondta, hogy elmegy, se André haverom, hogy vissza akar jönni. 🙂
  Abban gondolom azért egyetértünk, hogy az USA nagykövete, hívják akár André Goodfriednek, akár David Cornsteinnek, okosan vagy kevéssé okosan, de az USA külügyminisztériuma utasításainak, ezen keresztül az Egyesült államok hivatalos (és nem-hivatalos) politikájának a végrehajtója.
  Mr Goodfried leváltását s pláne Mr Cornstein kinevezését én úgy értelmeztem, hogy az USA geostratégiai érdekei szempontjából elveszitette (ha ugyan egyáltalán volt neki) a jelentőségét; jelentős gazdasági érdekei pedig a derék üzletember kinevezésével sem sérültek. Ma is így vélem.
  Jelenleg nem érzékelek olyan változást az amerikai külpolitikában, ami indokolná Mr Cornstein leváltását és más személy kinevezését. Ezért pillanatnyilag hiszek az újság pletykájának, miszerint Trumpnak a választáshoz pénzügyi támogatókra van szüksége, és ebben Cornstein úrra, mint üzletemberre New Yorkban nagyobb szüksége lehet, mint budapesti nagykövetre.

 • Megint elgépeltem. Helyesen:
  “…hogy Magyarország az USA geostratégiai érdekei szempontjából elveszitette (ha ugyan egyáltalán volt neki) a jelentőségét; jelentős amerikai gazdasági érdekek pedig a derék üzletember kinevezésével sem sérültek. …”

 • Bendeguz79
  2020 február 23
  12:56 du.

  grizi már megint …

  és a kies hazádban ahol úgy facsarják a jogászok ahogy a pénz urainak tetszik? van ám jog arrafelé csak nehéz megtalálni

  most az elnök úgyis házal olyan, mint egy ószeres lejárt szavatosságú fegyvereket árul madárijesztésre kurva drágán

  alkotmányosan… állami ószeres

  trallalá trará