Nincs rosszabb, mint egy magát omnipotensnek képzelő despota

2021 január 29 10:36 de.80 hozzászólás

Embörök! Mi ez a pánik? Párttól, kormánytól, felfogástól függetlenül szerintem akkor tesszük a legtöbbet magunkért és egymásért, ha nem vesztjük el a józan eszünket.

Kétségtelen: a despotáknak nagyon kedvez az ilyesmi: járvány, földrengés, más természeti katasztrófa ürügyén ugyanis nagyobb ellenállás nélkül lehet csorbítani az emberek jogait gyülekezésre, tiltakozásra vagy csak a vélemények kifejtésére.

Egyelőre – de csak egyelőre! – felesleges itt kz-kről, meg Gulagról delirálni. De könnyen lehet az egészségügyi karanténból elkülönítő tábor… (Már most is vannak olyan jelek, amikről Buzatti: Hajtóvadászat öregekre c. könyvében olvastam a hatvanas években.)

Az ismeretlentől mindannyian félünk: öregek és fiatalok, betegek és egészségesek, magyarok és maszájok.

Ez a kis dög meg még jórészt ismeretlen – ráadásul villámgyorsan mutálódik, változik. Naná! Egyszerű szervezet: az embernek még az is évszázadokig tartott, hogy megtanulja a mellső végtagjait speciálisan használni. A vírus meg képes napok – de akár órák alatt kifejleszteni az elpusztítására törő ellenségekkel szemben az immunitást. Ezt persze mikrobiológusok – közelebbről virológusok lennének képesek szakszerűen elmagyarázni. A vírus létezését Dmitrij Ivanovszkij (orosz) növénybiológus fedezte fel 1892-ben, a dohány betegségeit vizsgálva. Kimutatta: a vírus – aminek a nevét hat évvel később, a holland Beijerinck adta, a latin „méreg” (vírus) szó alapján -, nem sejtes felépítésű élő szervezet, hanem parazita. Ezt ugyan nem értem kristálytisztán, a lexikonból néztem ki -, de bizonyára lesz a kommentelők között olyan, aki pár egyszerű szóval megvilágítja. (Llanfair! Hol vagy?!)

A lényeg most a számunkra az, hogy milyen társadalmi következményekkel jár egy ilyen veszélyes helyzet. Mert veszélyes – ez nem kérdés. Sőt abban is bizonyos vagyok, hogy nem valamiféle „sötétben bujkáló” ártó szellem szabadította ránk tudatosan ezt a vészt. Inkább emberi gyarlóságra gyanakszom. A keleti társadalmakban erős tekintélyelvű szerveződésre, ahol minden új jelenségre az első, szinte automatikus válasz a letagadás. Ahogy ez a koronás megjelenésekor történt Kínában, így lehetőséget adva a vírus szétszóródására, elszaporodására.

A letagadás után a despotáknál rögtön az erő – sőt erőszak – következik. Miután a vírust viszonylag nehéz egy kőbaltával – vagy épp géppisztollyal – eltalálni, hát marad céltáblának a potenciális vírusgazda – vagyis az ember. Ez meg a történelem tanúsága szerint ingoványos talaj. Szinte csak elhatározás kérdése, kiből válik fertőző vagy fertőzöttel érintkezett, netán a járványt „pártoló” személy, akit erős őrizet alatt el kell különíteni, meg kell némítani.

A pánik, a hiszti szerintem ma nagyobb veszély az emberekre, mint maga a kórokozó. Mindannyian esendők vagyunk: istenhívők és ateisták, jobb- és baloldaliak egyaránt tartunk az ismeretlentől. Még a vírus ellen gőzerővel fejlesztett vakcináktól is. Nem tagadom – jómagam is egyelőre várakozó állásponton vagyok. Nincs előítéletem se az európai fejlesztésű, se az orosz ellenanyagokkal szemben. De sekélyes biológiai tudásom alapján úgy látom – nem telt még el elég idő ahhoz, hogy a kutatók feltérképezzék a lehetséges mellékhatásokat. Pláne az olyan öreg (70+os) személyeknél, amilyen én is vagyok, és ahol már egyéb kórok is gyengítik a szervezetet.

Így hát úgy gondolom: egyelőre nem veszkődöm oltás után – bár nem is beszélek le senkit az oltatásról. Védekezésnek marad a bezárkózás. Kibírható – főleg, ha az ember nem azon hergeli magát, hogy nem kapott a kedvenc kenyeréből (almájából stb). Főleg nekünk, időseknek: hiszen nem kell már munkahelyre – rosszabb esetben munka után – szaladoznunk, azon aggódnunk, hogy hogy tanul meg a gyerek a számítógép segítségével írni-olvasni, érettségizni, felvételizni, vagy egy tisztességes szakmát. Segítsük a fiatalabbakat legalább azzal, hogy nem siránkozunk. Használjuk fel a kényszerű nyugalom idejét például az évek óta halasztgatott könyvek elolvasására, egy bonyolultabb kézimunka elkészítésére, vagy valamilyen eszköz összebarkácsolására.

Persze a magánkönyvtárak, videó-gyűjtemények nem kimeríthetetlenek – erre kiváló póteszköz a net, amit – ha alapszinten is, de sokan használunk. És bár nem ér föl az élő beszélgetés élményével – azért lehetővé teszi, hogy ne váljunk elszigetelt „süketnémákká”, értesüljünk a történésekről, netán megvitassuk egymás között azokat.

Még egy fontos dolog: a világon nincs olyan kormány, hatalom, ami hiba nélküli tökéletességgel működik ilyen nehéz helyzetben. Se jobb-, se baloldali, se keresztény, se muzulmán, se ateista.

Ami mégis különbség, az az, hogy az illető hatalom hogyan bánik a rábízott polgárokkal. Mindenhatóként követel feltétlen engedelmességet, vagy együttműködést kér és ad polgárainak. Ilyen súlyos helyzetben nincs rosszabb, mint egy magát omnipotensnek képzelő despota.

A bírálhatatlan felkent sokkal nagyobb eséllyel követ el hibákat, okoz súlyos károkat a társadalom szövetében, mint az, aki megfontolja az ellenérveket is. Aki körömszakadtáig ragaszkodik elképzeléseihez, könnyen eljut a másik körmének szakadtáig – akár erőszakkal is. Így hát, ne csak a fertőzöttekről, áldozatokról szóló híreket kövessük, éberen figyeljünk arra is, miket művel a „mindenható” a ragály takarásában.

És közben gyakoroljuk az uralkodás legnehezebb válfaját: az önuralmat.

Rátesi Margit

80 hozzászólás

 • Kedves Margit!
  Végre megszólaltál és ismét nagyon jól.
  Azt hittem – némileg műszakiként is – hogy a robotika, a mesterséges intelligencia, egyszóval a “termelőeszközök” lényegi változása szükségképpen drasztikus társadalmi változásokkal jár, de ez a világméretű pandémia elég lényegesen másfelé terelte a gondolkozásunkat. Pl. arra, hogy a mai világ kormányzati rendszerei mennyire alkalmasak a válságaink kezelésére. Ha úgy tetszik irányítástechnikai és gazdaság-vezérlési problémák felé.
  Fogalmam sincs arról, hogy hová vezet mindez. Azt azonban tudni vélem, hogy ha nem hagyunk fel a gyűlölködéssel, akkor abba az egész világunk belepusztulhat.
  Margit józan szavai pont ennek a veszélyére figyelmeztetnek. Emberek! Ideje lenne észhez térnünk!

 • “Gyerekek, szalaggyon már el valamelyikőtők egy felcserért. Hogy beadja nekem ezt a kínai vakcinát..ezt a Modernát vagy mifenét.
  -Nade Főnci, az nem kínai !
  -Neem e?? Hátakkor miafészkes fene!
  -Amerikai !
  -Öreg már megint mindent jobban tudol.Mars azért a lódoktorért és a kínai gyógszeréért, vagy minnyá kapsz kettő tockost.
  Had nyomja be nekem, oszt’ jónapot.”

 • Kedves Pesbiter! Köszönöm elismerő szavaidat. Hozzáteszem: a műszaki-gazdasági fejlődés önmagában nem hoz jobb életet. Sőt, a tökéletesebb kütyü, a több pénz nagyobb lehetőséget ad a gonoszságnak is. Számomra ezt József Attila fogalmazta meg a legláttatóbban. (Úgy emlékszem, már idéztem e sorokat de tán nem árt az ismétlés.)
  “Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli, hát szertelen./ Kísérje két szülője szemmel:/ a szellem és a szerelem.”

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  A cikk mesterkélten pacifikált hangneme mellett mégis igen találónak találom azt, amikor a címadó despotáról V.bekezdésben így elmélkedik:
  “Ez a kis dög… ráadásul villámgyorsan mutálódik, változik.Naná!…” – aztán később megállapítja – “…Parazita…”

  *

  – Apropó! Ez az omnipotens parazita most tényleg nagyon nehéz helyzetbe került. Mint közismert volt, magánjószágainak Simicska után választott, igazán egy echte surmó, ám bizalmi jószágigazgatója, a faluvégi gázszerelő MészárosLölő, a közelmúltban váratlanul elvált addigi asszonyától, amivel megszegte a mi Koronás Vírusunknak tett strómani esküjét, hogy ha úgy alakul, a Mészáros nevén szereplő összes orbáni jószágot bármikor visszaszolgáltatja az ugyancsak szintén őssutyerák s ezért benne megbízó, szintén falubeli gyerek haverjának.
  Először úgy tűnt, hogy a felcsúti préri e vagánya és volt pgmester. öntudatra ébredvén, a reá bízott nehéz korrupció útján megszerzett válogatott Orbán-vagyon jószágait egy gordiuszi pszeudo-válással akarta-vótt vóna kettéosztani úgy, hogy annak felén aztán a tüllä ígyen elvált asszonnyal aztán már nyugodtan osztozhatnának is.
  Azonban meglepő válás igazi okát senki sem sejtette, talán még Keresztapa se, és csak most derült ki az, hogy itt nem is a “jószágigazgató” öntudatra ébredése hozta vón’ ezt a történelmi vagyonszakítást, hanem egy harmadik, ill. negyedik személy 😀 , aki immár genetikusan óhajt, v. már eleve óhajtott bekerülni az Orbán-vagyonba, mégpedig egy dr Várkonyi Andrea nevezetű tévébemondó személyében, aki időközben lefeküdt O1G említett stróman felcsúti tiszttartójával, vsz.azt gondolván, hogy márpedig majd ő mutatja meg, hogyan raknak egy értelmiségi kakukktojást egy gazdag oligarcha parasztfészekbe.
  Úgy is lett, drVárkonyi ma Mészáros gyermekével .v á r a n d ó s és rossznyelvek szerint Mészáros-asszony emiatt nyújtott be néhány hónapja válókeresetet a legnagyobb magyar földesúr felcsúti kasznárja ellen.

  Egyelőre tehát, a dolog jelenlegi állása még az, hogy a válóper indítása óta a magyar hon jelenleg
  . l e g n a g y o b b . v a g y o n a . forog három, pontosabban 4 személy kockáján, mégpedig:

  (E drága komédia szereplői a feudális hierarchia sorrendjében)

  O1G:vagyonában sértett, koronás földbirtokos, keresztapa, a legfőbb magyar oligarcha;

  MészárosLölő:O1G gázszerelője és vagyonának inspektora, alperes stróman;

  Mészárosné; ML. felesége, válásban felperes;

  VárkonyiA:tévébendó,orvos,valamint az Ő ésML.magzata,a várományos.

  😀

  Ui.
  Szívből kívánjom, hogy VA.a magzatával együtt élve ússza meg ezt a súlyos felségsértést(!)és ne jusson néhai Váradi András [szintén V.A.] felcsúti juhász [ld:Wikipédia] 2014-es tragikus sorsára.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  A sötét fotó aláírása:

  – BIZTOS, HOGY KERESZTAPÁN AZ A MASZK SZELEL ???

  – … KÁR !!!

 • Orbánnál már nyolc éve egy alternatív világot sejtetett az a „tudathasadt állapot, hogy egyszerre beszél európai demokráciáról, és az unió elnáspángolásáról. Esetleg arról, hogy ő itt áll a szirten egyedül, de majd az egész világ róla vesz példát. Mert jön Orbán Viktor, és az ő mesevilágában Istenként egy szemöldökráncolással megoldja a világ bajait. Bünteti az érdemteleneket és üdvözíti az arra érdemeseket. Feltéve, hogy kellő puhasággal, nyálmennyiséggel tudták lengőbordáig betolni nyelvüket a Vezér ősszájába.

  A problémát az okozza csupán, hogy a világ ezt nem igazolja vissza. Mint fentebb írtam, beszivárog a rózsaszín papírmasé házacskába. S előbb utóbb rávilágít arra az egyszerű tényre, hogy gyermekdednek lenni lehet jó az egyénnek, de lehet közveszélyes a társadalomnak, ha egy infantilis akarnok hatalmat kap. Mert aki papírmasé világban él, ne fenyegetődzék lángszóróval. Különösen akkor ne, ha ebbe a személyes művilágába kényszerítette be korábban az ország gazdaságát. Talán jobb lenne, ha a gyermeki őrületbe beleálmodna valaki egy olyan gyógyszert, amitől a gyermek felnő, felveszi az ő kikészített muszájdzsekijét, és békében beül a hideg zuhany alá. Amíg a romok közt még akad egy olyan épületszárny, amibe kapaszkodva meg lehet próbálni újraépíteni azt a romhalmazt, ami maradt utána”.
  http://endresy.blogspot.com/2012/07/miniszterelnoki-tunetlicit.html

 • Az előzőhöz. tulajdonképpen 9. éve tudható, hogy Orbánnál nagy baj van nyak felett. De az azt követő kérdés sem érdektelen:
  “Miért köz-lelettelen Orbán?” (2014 – https://endresy.blogspot.com/2014/01/miert-koz-lelettelen-orban.html )
  “Bárki emlékezhet annak az útnak az állomásaira, ahogy Orbán Viktor egyre jobban lovalta bele magát a nagy machinátor, az ország és a világ megmentőjének a szerepébe. Ennek csak egyik tünetsorozataként értékelhető az a fajta mindenhol jelenlevőség, ami a gátaktól a szülészeti esetkivizsgálásig mindenütt szakértő hozzászólóként láttatta a Vezért.

  Ez a jelenség a személyi kultuszt ápoló diktatúrákban gyakori, és nyilvánvaló, hogy ezekben a diktatúrákban van egy olyan diktátor is, aki ezt igényli. Az egocentrikus felsőbbségtudat egy olyan szintjén, ahol a személyes önbecsülése már csak a függelmi viszonyok túlhangsúlyozásától remélhető.”

  “Mi tartja vissza a magukat ellenzékinek definiáló csatornákat is ettől? Holott hol másutt lehetne hatékonyabb egy igazságügyi szakértő interjúra hívása a kérdést megvitatni, mint egy TV-csatornában [ill. jutubon]? Ami nem pótolná egy elhihető vizsgálat eredményét, de segíthetne kikényszeríteni a valós tájékoztatást.

  Azt, aminek eredményeként az ország számára világos képet nyújthat egy hiteles vizsgálati eredmény „becsatolása”. Akkor is, ha Orbán Viktor teljes felelősségvállalási képességéről árulkodik, és akkor is, ha nem. Az előbbi esetben a párt összes csinovnyikjának minden erőfeszítése hiába való lehet a személyes felelősség alóli mentesítésre. Az utóbbi esetben pedig világossá válhat, hogy az ország valós hatalmi tényezője korántsem az a bármikor cserélhető Orbán Viktor, akit hívei pajzsra emelve imádnak.”

 • A jelenség tehát régóta ismert. Úgyszólván közismert. A kedves betegen 9 éve is végigpipálható volt egy túlkompenzációs szindrómával súlyosbított paranoid skizofrén tüneteinek az igen agy része. Elég sok ahhoz, amivel már buszsofőr sem lehetne valaki.
  De egyrészt az ellenzék sem üti ezt a magas labdát, másrészt a császárt vágyó népnek is láthatóan megfelel.

 • Tisztelhölgyeimésuraim 3:31 !

  Íme egy cikk a nevezetes strómanszerelemről és a kis trónörökösről 🙂 :

  https://6300.hu/2021/01/12/akkor-most-meszearos-lörinc-es-varkonyi-andrea-tenyleg-egyutt-vannak/

  Írod; nehogy úgy járjon mint néhai Váradi András juhász … stb.
  Én meg asszondom’, hogy nehogy aztán Egyiptomig kelljen menekülniük, mint anno – akkor még Heródes* elől – a másik szent családnak kellett… Nomeg aztán a végén Andi csak nem a mai király-őfelsége szülőfalujában, Alcsútdoboz Habsburg-kastély istálló-jászolán lesz kénytelen világrahozni a majd alighanem Mészáros névre hallgató kis üldözött, 1/2vagyon és korona-herceget – az új istenfiát… 😀
  ˙

  .

  1 bökkenő! Heródes – a nagy – krisztus előtt 4-ben meghalt és mégis ezt állítják róla, hogy üldözte a konkurens csecsemőt…

 • kedves Cenz Ura

  kösz, tanulok! mint látod, hogy nem látod!

 • Bocsánat, de itt egy 30 éves pályafutásról beszélünk. Miben különbözött az ifjú Viktor az öregtől? Mikor Nagy Imre temetésén mondott egy beszédet, akkor vajon tekintettel volt a többi megszólaló, a hallgatóság, vagy akár az elhunyt érdekeire? Akinek állítólag az emlékünnepe zajlott, de OV beszédében ez minimálisan volt jelen …

  Sokszor elhangzik itt a KMH-n, hogy a liberális jogállamokhoz csatlakoztunk a rendszerváltáskor. Ennek egyik ismérve a hatalmi ágak szétválasztása. Másik a francia forradalomból ismert hármas jelszó: Szabadság, egyenlőség, testvériség közül a szabadság. A szabadság mindenkinek mást jelent, egyeseknek akár azt, hogy “szabad lopni, szabad tekintettel nem lenni mások érdekeire”.

  A vallásszabadság azt jelentette a kilencvenes években, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. Nézzük meg, hova jutottunk! Szinte párhuzamos valóságok alakultak ki az országban. Hiába írja le Margit százszor, hogy Orbán ilyen meg olyan, akár még érvekkel is. Mert mindig jön valaki, aki azt mondja, hogy Orbán nem olyan, és érvekkel ugyanúgy alátámasztja az ellenkezőjét annak, amit Margit vagy Endre ír. Mi értelme van ennek?

  A Kádár-korban volt úttörő és volt hittanóra, persze egyik államilag támogatott, másik meg csak megtűrt alapon. Sokszor vitázunk itt ezen, hogy volt-e szabad mozgás a rendszerben, és meddig lehetett elmenni? Kifejezetten nem voltak tiltva a manapság jobboldalinak, konzervatívnak tartott értékek, de nyilván nem is ezek voltak hivatalosan támogatva. Az ország működött, hol jobban, hol rosszabbul.

  Érdekes, amióta ez a nagy szabadság ránkzuhant, az ország nem hogy tapodtat nem mozdult előre, inkább romlott. Gyakran kerültünk a működésképtelenség szélére, és nem csak járvány idején. Ezt nem arra lehet visszavezetni, hogy egy despota irányítja az országot, hanem inkább kis despoták mindenütt! Kis despoták kaparnak a maguk szemétdombján, és mindegy, melyik párt van éppen kormányon. Az ilyenek a jó fizetésért bármire képesek, a szakmai, emberi tisztesség csak másodlagos.
  A KMH hiába van tele jószándékú emberrel, amíg despotikusan kizárnak maguk közül mindenkit, aki másként gondolkodik (másban hisz). Mert itt nem az érvek számítanak, hogy valaki bizonyítja-e a mondanivalóját? Itt az számít, hogy a mi kutyánk kölyke-e?

  Egy normális társadalomban (tök mindegy milyen államforma) csak az számít, hogy normálisan gondolkodik-e az ellenfelem, a másik csoportba tartozó ? Mert amíg van emberi kommunikáció, addig normálisan kifejtheti bárki a véleményét (akár a KMH szerkesztési elveit is felhozhatnám példának). Ahol ellenben a vakhitet fogadjuk el normának, ott idáig jut el az ország, ahol most vagyunk (jelen időnkben a demokrácia termelte ki ezt a sok kis despotát, de ugyanígy előfordulhat ez diktatórikus rendszerben is).
  Mégcsak arról sincs szó, hogy ne lehetne egy állami szerepvállalás, hogy ne lehetne egy alkotmányban az Isten vagy haza szó, vagy a dolgozó nép elnevezés. A lényeg az lenne, hogy ha valaki nem követi az államilag deklarált értékeket, akkor se lehessen kiközösíteni. (Vagy fordított esetben, egy szubkultúra, egy szekta sem ejtheti foglyul az államot).

 • Andrew_s
  2021 január 30
  5:14 de.

  Csak az a baj, hogy semmi nem zárja ki, hogy demokráciában (liberális jogállamban) ne legyen sok kis intézményvezető, aki kijelöli önmagát megmentőnek. (És fordítva: diktatúrában is lehet valóban népszerű vezető, pl. Kádár János).

  Tehát amiket a mindenható vezetőről írtál, az csak a jéghegy csúcsa. Az ellenzéki pártokat ugyanígy önjelölt megmentők vezetik. Sőt, a jogállam szempontjából fontos intézményeket is. És ez nemcsak az utóbbi tíz évben, hanem kezdetektől!
  Mindig voltak szakemberek, akiket fölkértek a hazai pártok tanácsadásra, de csak azért, hogy aztán semmibe vegyék a tanácsaikat.

  És érdekes, mindig van ember a régiek, az eltávolítottak helyére! Lehet, hogy tegnap kapta a diplomáját, és még meg se száradt a pecsét a nyelvvizsgáján, már másnap dirigál a munkában megőszült főorvosoknak vagy egyetemi professzoroknak. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy ne lennének időszakonként nagy mozgások a társadalomban, amikor egy felfrissülés zajlik, vagy sokan jutnak kedvezőbb lehetőséghez.
  Csak éppen az ilyen egészséges felújításnak nem az az ismérve, hogy XY-ok kapják a kinevezéseket, akik holnap ugyanúgy helyettesíthetők YX-el. Nincs számonkérhetőség, mert aki azt a törvényt előterjesztette, már rég nincs is azon a poszton. (mert mondjuk felfelé buktatták, hogy mentsék a botrány elől.)

  Na és hol vannak, akik arccal-névvel nyilatkoztak anno, és merészelték elmondani a véleményüket, ahogy ők látják, belülről? Nem találod meg őket valamiféle “nemzeti összefogás” keretében. Nem lépnek föl egységesen az egyes szakmák képviselői a meghurcoltak védelmében. De nem azért, mintha bajuk lenne vele, hanem mert “ma mennem kell az oviba a gyerekért, és különben is a bajsza nem úgy van megnyírva, ahogy nekem tetszik, ezért nem pártolom, vagy egyszerűen csak kussolok.” Ma nem érek rá tanúskodni mellette, hogy ez az ember bűntelen. Mosom kezeimet.

  Tisztelet a kivételnek! És ismétlem, ez a magyar politika rákfenéje az elmúlt 30 évben!

 • https://24.hu/belfold/2020/05/19/angyan-jozsef-rendszervaltas30-orban-fidesz-fold-interju/

  “Viktor szívélyesen fogadott, meg voltam fázva, kapart a torkom, hallotta a hangomon, hogy nem az igazi, kérdezte, főzzön-e egy teát. Biccentettem, mire meglepetésemre odaállt a sparhelt mellé, fával szépen betüzelt, látszott, nem először csinálja, jó teát készített, megittuk a faragott asztal mellett.”

 • hazai lámpa
  2021 január 30
  12:18 du.

  Orbán sosem vállalt felelősséget semmiért, ami közvetlenül rajta kérhető számon. A Nagy Imre újratemetésén elmondott beszédében sem volt semmi, amiért bármikor is felelős lett volna. Tekintettel arra, hogy a gengszterváltás lezsírozott tény volt, a szovjet csapatkivonások pedig azév áprilisától már zajlottak.

 • Fodor Pál kutatásban megőszült turkológus. Soha nem csinált semmi mást, csak az Oszmán Birodalom történetét kutatta. Nevéhez fűződik a mohácsi csata emlékpark alapítása, Szulejmán türbéje felfedezése stb.

  Ugyanarról az emberről beszélünk, tehát ő az, akit kitüntettek Széchenyi-díjjal. Most meg olvasom, hogy “kommunista” csökevény, és a háttérhatalom megbízásából a finnugor eredetet népszerűsíti. Most akkor ki hazudik? Aki kitüntette vagy aki most minősíti őt a pártlapban? Tavalyi évben Romsics Ignácról tudtuk meg, hogy a szabadkőművesek szekerét tolja, akik ránk hozták Trianont.
  Félreértés ne essék, a magyar történelem megítéléséről mindenki annyiféleképpen vélekedik, ahány történészi iskola, és ez így van a történettudomány kialakulása óta. Olyan is volt már, hogy nem a szakmai múlt számított, hanem hogy párttag volt-e az illető, aki megítélte a kollégáit.
  De az, hogy valakit kitüntetnek, aztán meg kinyilvánítják róla, hogy szakmailag egy nulla, hát ez már egy másik szint. Tudjuk, hogy a háttérben egy ember akaratára megy vissza minden, de sok kis akarnok kezén végigmegy az info, mire abból nyilvános megalázás lesz a pártlapban. (Ami nem a megalázottnak a szégyene).

  https://magyarnemzet.hu/velemeny/nemzetet-szolgalo-tudomany-9301463/

  És végül, de nem utolsósorban! A történészprofesszor simán behelyettesíthető bármelyik szakma képviselőjével. Csak azért szúrt szemet, mert érdekelnek az ezzel kapcsolatos hírek. És nem azért kell sajnálni a professzort, mert most Orbán van kormányon. Akármelyik kormány bukott kormány, ha kirúgja a szakembereit, hogy csinovnyikokkal helyettesítse őket.

 • HL!
  A magam szerény felfogásával egy csomó dolgot nem értek.
  1. Kit/kiket zárt ki a KMH a beszélgetésből? Honnan lehet azt tudni, hogy ki NEM jelenik meg?
  2. A szabadság nem az, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Az egyének (és csoportok)szabadsága pont addig terjed, amíg más egyén (csoport) szabadságát nem korlátozza. Ugyanakkor a cselekedeteidet a szükségekhez mérten kell megszabnod – pl. betartod a karantént, ha kell, nem robogsz át a piros lámpán, ilyesmi. Egy alkotmányban, ami állami eszköz, nem lehet Istenre – Buddhára, Shivára stb. – hivatkozni, mint jogforrásra, mert az sérti a máshitűek, ateisták szabadságát. Egy alkotmány világi jogforrás, nem a hiteket kell szabályoznia, hanem a társadalmi együttélést.
  Az meg nem igaz, hogy 90 előtt “jobb volt”. Ha valami csoda folytán egy napra 1972-ben ébrednél, nagyon meglepődnél. (Nekem, személy szerint jobb volt, hiszen 25 éves voltan és fülig szerelmes: de Magyarországnak?)

 • Itt, a hozzászólások között is megjelent, hogy a kovid buli közel sem csupán hazai jelenség. És van még jópár egyéb közismert globális baromság is.
  Érdemes ezt is bevonni (az értelmező) képletbe.
  Én továbbra is a nagy program igazságának vélelmében értelmezek.

 • Hazzay még mindig túl okosnak hiszi magát…

 • Nagy Gyula
  2021 január 30
  2:40 du.

  A hatalomban emberek ülnek.
  Az emberek hatalmi érdekei meglepően hasonlóak.
  A hasonlóság konvergenciát okoz

 • Hajaj, kedves Rátesi Margit. Irod: ‘Párttól, kormánytól, felfogástól függetlenül szerintem akkor tesszük a legtöbbet magunkért és egymásért, ha nem vesztjük el a józan eszünket.’

  Figyelmedbe, mindenki figyelmébe ajánlom – Spiró György, Tavaszi Tárlat című könyvét, ahol Spiró rámutat, hogy már a dicsőséges proletár diktatúrában sem volt józan eszünk. Ebben különösen pontos a meglátása amit ír a 140 -ik oldaltól.

  Jó olvasást és remélhetőleg tanulást kivánok mindnyájunknak.

 • AuroraBorealis

  Hazai Lámpa! Írod, hogy
  “az nem is számít, hogy egy despota uralja az országot”.

  Már bocsika, de a polgár szabadsága a leginnovatívabb tényező egy ország “egy köztársaság” fennmaradásában és annak tartós haladásában.

  Az első vezető szabadelvű, avagy autoriter mentalitása pedig az irányított szervezet (az ország) irányultságára abszolút mértékben hat. Főleg arra, hogy a nép szabad, kiegyensúlyozott e, avagy direkte megosztott, permanens nyomás alatt görnyedve, a szándékaiban is egy széttöredezett pályán botladozik, sőt már bukdácsol e.

  Márpedig 14(+ 8 alattom’-anarchista ellenzéki)év orbanizmus után világosan látszik, hogy az ő despotizmusa igenis súlyosan betegítette meg Magyarországot.
  Ez érvényes a professzor példádban szereplőkre is. Mert az az értelmiségi, akinek föntről mondják meg, hogy a saját szakmájában mit gondoljon az nem az szabad, az nem egy szellem, hanem csak egy skatulyába szorított szürke egér, csak úgy, mint a futószalag mellett robotoló széria-munkás.
  – Az ilyen teafőzési mesék pedig csupán a személyi kultusz irodalmát gazdagítják, már az anekdota előadója is teljesen másképp látja azt “az egyszerű ember” >szia röfi< szerepet játszó hazug, pávatáncos diktátort. Ő épp a csaló földmutyik révén csalódott először…

  Tehát, ezzel az egész a polgári szabadsággal úgy vagyunk, mint a pörgettyű, avagy a lergprofánabb búgócsiga effektus hétköznapi fizikai törvényével. Mert azt már a kisgyerek is tudja, hogy ezt az egyszerű játékot is lehet békésen, a céljának megfelelően szabadon, önmagától működtetni, csupán kisebb korrekciókkal igazgatva őt, illetve "boldogan pörögni" hagyni.

  Egy agresszív hülyegyerek az, aki ezt az önmagát korrigáló fizikai, vagy társadalmi törvényszerűséget föl nem ismerve, folytonosan belebabrál a majd-önműködő rendszer dolgaiba. Ahelyett, hogy békén hagyná azt, inkább engedi bukdácsolni sőt, "s hogy mindig neki legyen igaza", inkább annak bukásáig babrálgatja, köpködi és akár még föl is löki, mert ingadozik és nyugtalan és neki nem zenél.

  Pedig az emberiség legfejlettebb légi és kozmikus csúcstechnológia rendszereinek a legprecízebb giroszkópjai is az effajta egyszerű . ö n k o r m á n y z ó . kiegyensúlyozottsággal, képesek fönntartani a . h a r m ó n i á t, de semmiképp önkényes és állandó beavatkozással annak szabad működésre alapozott intézményi rendszerébe…

  – Na-szóval, ez a pilóta hamarosan zuhanásba viszi a gépezetet.

  Üdv és Ave: Auróra

 • Hazai Lámpa:
  “Fodor Pál kutatásban megőszült turkológus. Soha nem csinált semmi mást, csak az Oszmán Birodalom történetét kutatta. Nevéhez fűződik a mohácsi csata emlékpark alapítása, Szulejmán türbéje felfedezése stb.
  Ugyanarról az emberről beszélünk, tehát ő az, akit kitüntettek Széchenyi-díjjal. Most meg olvasom, hogy “kommunista” csökevény, és a háttérhatalom megbízásából a finnugor eredetet népszerűsíti. Most akkor ki hazudik? Aki kitüntette vagy aki most minősíti őt a pártlapban? Tavalyi évben Romsics Ignácról tudtuk meg, hogy a szabadkőművesek szekerét tolja, akik ránk hozták Trianont. Félreértés ne essék, a magyar történelem megítéléséről mindenki annyiféleképpen vélekedik, ahány történészi iskola, és ez így van a történettudomány kialakulása óta. Olyan is volt már, hogy nem a szakmai múlt számított, hanem hogy párttag volt-e az illető, aki megítélte a kollégáit.”

  Ritka eset, hogy 100%-ban egyetértsek a KMH alapsorában megjelenő valamelyik kommenttel. Az sem gyakoribb, hogy Hazai Lámpa egy-egy kommentjében irtakkal teljes egészében egyetértsek; hozzáteszem, az se sokkal gyakoribb, amikor hozzászólásának egyetlen részletével sem értenék egyet.
  Nos, a mostani az a ritka eset, amikor Hazai Lámpa kommentjével a legteljesebb mértékben egyetértek.

 • most nézem az NBC helyi híreiben Dániában fáklyás menet a vesztegzár ellen, és NYNY a C-19 halottjainak a számát -potom- 50% -kal kisebbre jelentette mint a valóság most a főügyész tovább nyomoz ezügyben

 • talalom
  2021 január 30
  2:12 du.

  Bocsi, én egészen pontosan azt írtam, hogy a KMH kommentelői “despotikusan kizárnak maguk közül mindenkit, aki másként gondolkodik (másban hisz).”
  Tehát nem azokról van szó, akik nem jelennek meg a moderálási elvek miatt, nagyon helyesen. Az jelenjen meg, aki betartja a szabályokat, ez tiszta sor.

  Engem itt hányszor ledorongoltatok, mikor pl. azt mertem írni, hogy az úttörő nem váltotta be a pedagógiai célkitűzéseket, ami a mozgalom alapja volt hivatalosan (hiszen nem azért hozták létre elsősorban). Amellett, hogy zajlott egy többé-kevésbé szórakoztató gyerekélet a táborokban, nincs érzékelhető hatása, hogy jobb gyerekek kerültek volna ki az úttörőmozgalomból. Akár a sok egykori úttörő, azóta híressé vált politikus mai állapota is példa lehet erre!:) Most meg te jössz itt nekem, hogy 90 előtt nem volt jobb, de rosszabb? Neked tényleg semmi nem számít, csak hogy megcáfold azt, bármit írok?!
  Na lényege, amit írtam, a Kádár-korszakban a sok mizéria ellenére is úgy tűnt, működik az ország. Egy katolikus és egy szocialista nem estek egymásnak, nem tépték meg egymás haját a családi ebéd mellett. Legfeljebb udvariasan úgy csináltak, mint egyszeri pap a lakodalmi ebéden: “Elvtársak, imádkozzunk!”

  Aztán ránk szakadt a szabadság, és kialakultak a párhuzamos valóságok. Baloldali orgánumokból megtudhatjuk, hogy a jobboldaliak mind Hitler s.ggéből bújtak elő, akkor is, ha Hitler születése előtt születtek 50, 100 évvel.
  Jobboldali hírharangoktól ellenben megtudhatjuk, hogy a liberálisok hogyan akarják 100-féleképpen elpusztítani a világot. Egy dolog gazdasági és egészségügyi járványok kirobbantása. Aztán ott van még az LMBTQ-lobbi. stb.

  Bocsi, de te csak annyit változtál az elmúlt 30 évben, hogy a vonalas komcsik szektás világát fölcserélted az ultraliberálisok párhuzamos világával, oszt jónapot. Honnan veszed, hogy egy alkotmányban nem lehet benne Isten vagy a dolgozó nép? Isten benne van az amerikai alkotmányban is, de majd kijavítanak a tengerentúli olvasók, ha rosszul tudom. Sérti a gyártulajdonosok érdekeit, ha beleírjuk a dolgozó népet, ezt csak példának okáért kérdezem?
  Az alkotmány az csak a keret, és az önmagában csak annyit ér, mint a papír, amire nyomtatják. Érvényt is kell tudni neki szerezni. Nyilvánvaló, hogy életszerűtlen zagyvaságok, hirdesse akármilyen nagyképű liberális (vagy egyéb) politikus, előbb-utóbb az árnyékszékbe fognak kerülni …
  Ez egy jól ismert liberális mantra a kilencvenes évekből, hogy “nem szabad senki érzékenységét megsérteni”. Pont olyan életidegen, mint a “nincs ingyenebéd”.
  Olyan alkotmányt nem tudsz írni, amiben kinyilvánítod az állam (a közösség) érdekeit, értékeit, és az minden egyes embernek megfelel majd. Mert holnap jöhet egy marslakó, és megreklamálja, hogy ő miért nincs benne az alkotmányban? Ilyen esetekben a józan észre kéne hagyatkozni, hogy nyilván nem verjük agyon a marslakót sem, de csak az ő kedvéért nem változtatjuk meg az írott alkotmányt. De ez csak az én véleményem.

  Ezeket szerintem, amiket te írsz, az ún. kelet-európai rendszerváltó liberálisok találták ki, ami már egy önálló műfajjá nőtte ki magát. Olvastam valahol, hogy amerikai republikánusok sokszor Kelet-Európára hivatkoznak, mert ekkora baromságokat nem mernek a saját országukban nyilatkozni, amiket az itteni liberálisok az elmúlt 30 évben előadtak nekünk “liberalizmusként”.
  (De jelzem, ugyanígy ki lehetne elemezni az összes, nálunk kisiklott politikai irányzatot, mert mindegyik a maga párhuzamos világában él).

 • “.. gyakoroljuk az uralkodás legnehezebb válfaját: az önuralmat.” (RM) Igen nehéz önuralmat gyakorolni, amikor olyan döntések sorra történik a veszélyhelyzet kapcsán,  amikor is nem az emberi élet az elsődleges, hanem valami más – a simliskedés, a sumákolás, .., –  s    az orbáni  politika igazolása a cselekedetek legfőbb indítéka  …A legutóbbi  esett,  mikor nem veszik komolyan a gyógyszerek engedélyezésére vonatkozó szabályokat. 

 • AuroraBorealis
  2021 január 31
  2:54 de.

  Bocs, de vedd már le azt a sötétítő szemüveget, ami miatt nem látsz! Az a “teafőzési szertartás” anekdota az elmúlt 30 év legértékesebb politikatörténeti információi közé tartozik! 100 év múlva is idézni fogják az Orbán-rendszerrel kapcsolatban! Ügyes kézzel emelte ki a jószemű újságíró.

  Sőt, továbbmegyek, az anno Nagy Imre-temetést szervező emlékbizottságosoknak, akik még élnek, sürgősen nyilatkozniuk kellene. Őket vajon milyen trükkök sorozatával vette rá egy ifjú, ismeretlen, kedvesnek, értelmesnek látszó politikuspalánta, hogy mindig a színpadon előre állhasson, megkaphassa a külföldi ösztöndíjat stb? Pl. fejből idézte Bibó Istvánt, miközben kezét melengette a kezét az antik herendi porcelánon, ilyesmi.

  Az a “hülyegyerek”, ahogy írod, 30 éve folyamatosan el tudja magát adni bel-, és külföldön egyaránt. És nem a buta embereknek, hanem politikai nagyágyúknak, értelmiségieknek. Akkor ki a hülye?
  Írod, az első vezető meghatározza egy ország hangulatát. Bocsika, akkor Gyurcsány vagy Horn Gyula alatt ők határozták meg az országot? Gyurcsányizmus volt, hornizmus?

  Akkoriban volt egy közmegegyezés, ami 30-70%-ról szólt. Ennyit engedtek lopni a másiknak is. Ez az a szabadelvű vezetés, ami szerinted előre vitte akkoriban az országot? Hát én azt mondom, akkor már nem is egyszer a működésképtelenség szélére sodródott az ország. Mai napig tartják magukat a párhuzamos valóságok. Pl. “2006-ban kilőtték az emberek szemét/megvédte a kormány az rendet stb.”

  Az egy dolog, hogy az utóbbi években szintet léptünk, és olyan dolgok történtek, amiket a régi elit csak szóban hirdetett, de azt aztán nagyon. Aztán jött valaki, és elkezdte ezeket gyakorlatban megvalósítani. Aztán most mindenki néz, mint Jani a moziban. Eddig csak szóban gyalázta egymást a hatalmi elit két fő csoportja, most már a határ a béka s-gge alatt van …

 • Kővendég
  2021 január 31
  4:07 de.

  Köszönöm a válaszodat!

  Lényeget kihagytad, remélem ezzel is egyetértesz:) “De az, hogy valakit kitüntetnek, aztán meg kinyilvánítják róla, hogy szakmailag egy nulla, hát ez már egy másik szint.”

  Direkt megnéztem, a turkológust 2019-ben tüntették ki Széchenyi-díjjal. Aztán most megtudtuk a “valóságot”: a
  tudjukkik fizetett ügynöke volt, vagy ilyesmi. Mikor idáig jutottam az olvasásban, leültem volna meglepetésemben, ha egyébként nem ülök.
  Most visszaolvastam, a nyilvános vita első két része a mandineren jelent meg.

  Az MKI-sok leveléből idézetek.

  “Csúsztatással olyan tartalmat tulajdonítanak a filmnek, amely az animációban egyáltalán nem hangzik el, majd ezt cáfolják.

  Száz éve ismerjük ezt a bolsevik trükköt.”

  “Ha valami, a magyar történelemoktatás történetében valaha felbukkanó egyik legalvilágibb gondolatszörny az „uráli őshaza”, amely ráadásul már vagy hetven éve „államilag hivatalosan támogatott”. ”
  A hetven év kitétel többször előfordul a cikkben, ami gondolom úgy jön ki, hogy 40+30 év. Amibe nem mellesleg a NER első tíz éve is beleszámít.

  “A fenti két konkrét példa fényében kijelenthetjük, ezek a történészek méltó utódai a kommunista korszak (1945-1990) magyar történetíróinak, akik „az úgy kell történelmet írni, hogy ne sértsük meg szomszédaink érzékenységét” mondat jegyében alkottak.”

  Hangsúlyoznám, az ilyen stílusú írások teljesen megszokottak a hazai publicisztikákban, mindenki ismeri a “libsi-náci-komcsi” minősítgetéseket. Tisztelet a kevés kivételnek!
  Ami újdonság: olyan emberekről van szó, akit nemrég kitüntettek, aztán meg most tessék, megtudjuk, hogy ürgebőrbe varrt ügynökök voltak, vagy ilyesmi.

  De még erre is mondhatnánk, belső szakmai-hatalmi villongások, oldják meg maguk közt. Biztos, hogy nem ez lesz az utolsó állásfoglalás a történész társadalom részéről ebben a témában. És itt visszakanyarodnék Margit fenti cikkéhez vagy Aurora kommentjéhez.
  Azt állítják, hogy van itt egy mindenható főnök, kedves vezető, aki feltétlen engedelmességet követel. Ez azt jelenti, hogy ha a főnök más lenne, akkor nem lennének ezek a belső villongások. Kenyérharc akkor is lenne.
  Most már nem tud mindenki kimenni Londonba mosogatni, aki itthon nem találja a helyét. Ilyenkor szokott az lenni, hogy aki útban van, másként nem lehet félreállítani, csak ha likvidálják, bármit is jelentsen ez.

 • Andrew_s
  2021 január 30
  1:17 du.

  Orbán Viktor balladája: Lábával nagyot toppantott, aztán kivonultak az oroszok.

  Persze, hogy nem vállal felelősséget semmiért, mert úgy csinál mindent, hogy ne lehessen később perbe fogni. Jogászi mentalitás. A példa egyébként nem erről szólt.
  A felhozott példa arra vonatkozott, hogy kerül egy temetési beszédbe mindenféle, ami nem odavaló? Milyen érzékenységről beszélhetünk, ha valaki egy hulla fölött építgeti a politikai karrierjét?

  Egy hasonló eset jut eszembe az irodalomból, de az is inkább ellenkező előjellel: Temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni.

 • Andrew_s
  2021 január 30
  7:04 du.

  Van ahol egyértelmű (számomra) a tervezettség és a (helyi vezetőségek) szereposztás szerinti együttműködése.

 • HL! Most csak egy-két dolog.
  1. Az alkotmány az egy területen (országban) élők együttélésének ad KERETET. Azért nem lehet benne vallásra, nemzetre való hivatkozás, mert ma az egy határon belül élők nem azonos vallásúak, nemzetiségűek. (Európában nincs olyan ország, amelyben csak egy nemzet élne.)
  2.Mi bajod a liberálissal? Szoros fordításban szabadelvűt jelent, és nincs “oldala”. Létezik szabadelvű konzervatív, jobboldali, sőt szabadelvű vallásos is. (Aki a vallása hittételeit – dogmáit – is vizsgálja és alakítja a társadalmi-gazdasági valósághoz. Lsd pl a fogamzásgátlást.)
  3. Magyarország – a többi országgal együtt – folyamatosan “válsággal” küzd. Közelebbről a szocialista országok is: az ötvenes évek nagy válságai – 53-54 NDK, 55 Magyarország, Lengyelország -gazdasági válságai vezettek az 56-os eseményekhez. Emlékeztetőül: 56 októberében a magyarok a gdanski munkás-megmozdulásokkal való szolidaritásuk kifejezésére szervezték meg a 23-i tüntetést. A Szovjetunióban is folyamatosak voltak a megmozdulások – csak nem tudtál azokról.
  Ugyanúgy, ahogy nem tudtál pl. Magyarország csődközeli helyzetéről 54-55-ben, majd 66-67-ben, aminek a következménye az “új gazdasági mechanizmus” lett. Ez fuccsolt be 72-re- első olajválság címen. A 79-es nagy áremeléseket – és az első súlyos életszínvonal romlást okozó második “olajválság”. Az állam adóssága rohamléptekben nőtt – a köcsönöket az állami gazdaságírányítás az életképtelen téeszek, meg lomha iparvállalatok támogatásába öntötte. Hiszen a munkahelyek megtartása politikai kérdés volt. Nincs olyan korrupt gyárigazgató, téeszelnök, aki képes lenne annyit lopni, mint amennyi kárt tud okozni egy autoriter “megváltó”.
  80-ra megroppant a Szovjetunió is. Ez nekünk nagyon rosszul jött. Nem tudtak már korlátlanul olajat adni a daruval rakott léalma vagonjaiért – “Nyugaton”,meg a Közel-Keleten meg nem kellett: Jobbat,csomagoltat, épet kaptak az olajukért, ráadásul olcsóbban. 80 körül ez volt az első jel: a nyírségeket, szabolcsiakat érzékenyen érintette almáskertjeik bevételének elapadása. Hamar kiderült: nem munkaerőhiány van, hanem felesleges termék iparban, mezőgazdaságban egyaránt.
  Szóval nem voltak azok olyan nyugodt évek – legfeljebb nem tudtál a bajokról. Mert a vezetés kétségbeesetten tartani akarta a munkahelyeket, az életszínalat – mégha emiatt közelgett is az államcsód réme, és rohamléptekben nőtt az államadósság.

 • Hazai Lámpa:
  “Lényeget kihagytad, remélem ezzel is egyetértesz:) “De az, hogy valakit kitüntetnek, aztán meg kinyilvánítják róla, hogy szakmailag egy nulla, hát ez már egy másik szint.”

  Egyetérteni egyetértek, de nem látom különösebb jelentőségét; az állami kitüntetések – régen is, ma is, és feltehetően holnap is – igen gyakran nem annyira arról szólnak, akiknek adják, mint azokról, akik adják. Az Úr adta, az Úr visszavettek… azt persze ezzel nem mondom, hogy áldassék hát kitüntetést adók és visszavevők neve. De ha ha minden áron le akarják járatni önmagukat, hát ki vagyok én, hogy ez ellen szóljak? Tegyék.

  Hazai Lámpa:
  “Most visszaolvastam, a nyilvános vita első két része a mandineren jelent meg. Az MKI-sok leveléből idézetek.” a munkatársa

  A Mandinerbe – nem elvi okokból, alkalmanként olvassok szélsőségesebb lapokat is – mostanában valahogy ritkán, inkább csak véletlenszerűen pillantok bele.
  A Magyarságkutató Intézet megalakulása után olvastam az éves költségvetésük nagyságáról, és kíváncsiságból belekukkantottam a munkatársaik listájába; akadt közöttük
  komoly kutató is. Nem sok, de kettő-három akadt. Kíváncsi lennék, ott vannak -e még?

  Hazai Lámpa.:
  “Hangsúlyoznám, az ilyen stílusú írások teljesen megszokottak a hazai publicisztikákban, mindenki ismeri a “libsi-náci-komcsi” minősítgetéseket.”

  Engem az nem zavar különösebben, mint ahogy a KMH alagsorában sem az zavar, hogy néha le-leanyázzák az embert. (Itt a KMH sötét hajófenekén az zavar egyre jobban, hogy amiről én írok, az senkit sem érdekel, és vice versa, amit pedig mások írnak, az mind gyakrabban a számomra érdektelen.) Vannak liberálisok? Persze, hogy vannak. Van pár protonáci, néhány klasszikus “náci”, és sok posztnáci? Igen. Akad egy-két “komcsi”? Hát persze, például itt vagyok jómagam. (1989-90 előtt ugyan inkább jobboldali voltam, de azóta folyamatosan mind baldalibb, “komcsi” – no jó, mondjuk némi anarchista beütéssel “fertőzött” “komcsi” lettem.)

  Hazai Lámpa:
  “Ez azt jelenti, hogy ha a főnök más lenne, akkor nem lennének ezek a belső villongások. Kenyérharc akkor is lenne.”

  Hát… nem tudom. Minden tudományban – még a teológiában is – számos kérdésben eltér, szemben áll az adott tudományt művelők álláspontja; ha nem így lenne, akkor nem létezne semmiféle tudomány. Én nem minősíteném az ilyen tudományon belüli vitákat, küzdelmeket egyszerű kenyérharcnak, bár néha a küzdelmek kimenetelének van ilyen oldala is.

  Hazai Lámpa:
  “Most már nem tud mindenki kimenni Londonba mosogatni, aki itthon nem találja a helyét.”

  Igen, a Brexit miatt sajnos most már így van. Néhány éve éve Londonországban én is beestem egy jó kis olcsó kifőzdébe, ahol pár ebéd után a főnök spontán felajánlotta, hogy felvenne fekete-mosogatónak. Szívesen elszegődtem volna hozzá, gyönyörű munka, azt hiszem, engem az Isten is ilyesmire teremtett, London is rokonszenves hely, de némely magyarországi kötelezettségem miatt sajnos nem maradhattam ott.

 • Idézet a cikkből ::::””” Kétségtelen: a despotáknak nagyon kedvez az ilyesmi: járvány, földrengés, más természeti katasztrófa ürügyén ugyanis nagyobb ellenállás nélkül lehet csorbítani az emberek jogait gyülekezésre, tiltakozásra vagy csak a vélemények kifejtésére.”””( Igen :::: akkor Horvátországban is kihasználják most a földrengést!!!???)
  Margitka veszi a bátorságot ,hogy az egész világ ( a Föld)összes országát ,politikusait fentiek szerint nevezze —- bár valószínű csak a zorbánt akarta így jellemezni!!! De most kimondta a baloldali vezetésű országokra is ugyanezt — ezt nagy örömmel fogadtam– mert pl. svéd,francia,német, olasz országok–közismerten baloldaliak ( szélső?) ugyanazt csinálják
  , mint a zorbán , bár nem ő volt az első aki ilyen tilalmakat vezetett be , de szívének jobban esik ha ezt akarja elhitetni mindenkivel.
  Valószínű – bezártságában — nem figyeli mi történik a világban —- de így könnyű félrevezető dolgokat leírni.Ott van pl. Svédország —- a ragaszkodott “nyájimmunitásával”,,, korlátozásokat vezetett be ,ja erre a válasz a horn gyula féle ::: “”” na és ? “””.helyes.

  Gondolatai – látszik– a mszmp iskoláiból táplálkoznak , nem tud csak ezen a szemüvegen keresztül nézni mindent —- bár biztosan erősen tiltakozni fog ez ellen — ezt szokták tenni.
  Nem bántom én Magácskát csak ezzel a szemlélettel van bajom,mely azt sugallja mindenki más hülye , csak a régmúlt komenisták, az ezekből liberálisokká átvedlettek,baloldaliak,és mostmár szélsőjobbik-balidaliak-nak van igazuk.
  Ez az egész a mai napig abból táplálkozik, hogy a Kádár rendszerben felnőttek csak az ott megszerzett gondolkodásmódot fogadják el és azt hiszik ez az abszolút igazság—bár rögtön tagadják ezeket – mintha nem az mszmp csöcsén nevelkedtek volna fel.
  “””””””Aki körömszakadtáig ragaszkodik elképzeléseihez, könnyen eljut a másik körmének szakadtáig – akár erőszakkal is””””” ezt írja cikke vége felé . Talán nem emlékszik arra, hogy a kádár féle kínzókamrában történtek ezek , vagy akkor nem akarta meghallani– fiatal korában?
  Ez is tipikusan balodali gondolkodás : mond az ellenfeledre azt amit te csinálsz,és ezzel rákened a dolgokat és igyekszel elhitetni , hogy tényleg “””” az a másik “”” milyen egy bűnös ember.
  A”””kényszerített “”” bezártságában ezeken el lehetne gondolkodni— hátha másként látná a világot !!!!
  Ja??? most jut eszembe ::: a zorbán irányitja az egész világ rossz dolgait , minden országnak ő adja a parancsokat stb. ezáltal “a Föld Császára”” emberré alakítják —- Önök.
  Ja még egy !!! Margitka mi a véleménye a magyarországi komenisták és “szélsőjobbos ” Jobbik összefogásáról ???Mi a különbség a két ember típus között– vagy nincs is különbség csak : az egyik bal kézzel üt — a másik jobbal??? Az egyik gulágot, a másik haláltábort csinálnak, a magyarok meg északmagyarországi táborokat !!!
  üdvözletével

 • talalom
  2021 február 1
  12:29 du.

  tényleg ilyen szar volt minden? akkó’ má’ értem miért lett 89 re az O1G ből megváltó: Jesszus Krisztusom Még Ezis és utána egyre jobb lett! nahát, hogy mit nem tudok meg tőled Margit, ha nem éltem volna benne akkor most zokognék, hogy Óh Nagy Isten mit meg nem kellett szenvednetek

  az életképtelen tsz e-kről annyit, hogy Kies Kanada Ontario tartományában szép csendben minden zászlófelvonás nélkül a farmerek önvédelmi akciója és véd és dacszövetsége kialakultak de nem tszcs nek hívják, hanem behatárolt felelősségű gazdasági közöülésnek

  azért üdvizellek innen Ontario ból meg a Geyza nevű sorstársadat is aki csakis selejtes árut vesz mert az óccó én meg csak azoktól rendelek már évek óta és a kiváló minőség és a pontos becsületes szállítás miatt meg a nagyon jó árfekvés miatt de ezt ne mondd meg a geyza nak még megkarmolja magát

 • “talalom” Feb.1, 12;29 du. HL-hez cimzett sorai, mondhatnam bevallasai megelepok.

  Nem hogy nem tapaszztaltam volna mindeg oszintenek, de az emlitett esemenyeket itten vitatva a multban, mindeg csak haragos regalasait mutatta.

  Persze a tenyek tagadhatok, de soha nem valtoztathatok!

  De megelepo volt olvasni a bevalott adatait !!!!

 • Ketsegtelenul RODEO nem dolgozott sa “satu mogott”, tehat velheto part-vezetoi allasa nem volt “olyan szar”.

  De a CO-AP-ok sikeresen mukodnek sokfele Eszak Amerikaban am. Persze nem a Part, az allamhatalom alatal kenyszeritve, hanem a lehetosegeik alkalmazsa alapjain.

 • Bendeguz79
  2021 február 2
  10:05 de.

  hogy én hol dolgoztam ahhoz neked semmi közöd! egy teljes gépműhelyben ahol satupad is volt…csak hogy tudd! hiába tapsikolsz találom eltalálta a szarva a közt a tőgyit, te Floridából hiába helyeselsz neki ekkora gonosz vigyorral tegnap találom a rossz mamuszát vette fel a lila pongyolájához és odaégette a pörköltöt, azért ilyen…

 • Andrew_s
  2021 január 30
  5:18 de.
  Ezek szerint te nem tartozol a néphez , te magasabban vagy , báró,gróf,vagy valami.üdvözletével

 • Andrew_s
  2021 január 30
  5:18 de.
  Hagyd már azt a ” népszava”-t a francba,mert az agyadra megy ettől vagy sokszor olyan zavart , olyan vagy mint régen.
  szeretett üdvözletével

 • Geyza
  2021 január 31
  7:38 de.
  A második bejegyzés ennek az úrnak szólt nem Andrew-s nak
  üdvözletével

 • Hm. Úgy tűnik, megérkeztem. Velem mindig csak a baj volt: a KISZ-ben fegyelmit kaptam (68), a pártból meg ki akartak rúgni. Jót vigyörogtam, mert akkor még nem voltam párttag (78-79). Látni kellett volna az agit-prop titkár arcát, amikor megtudta, hogy nem rúghat ki… A karrieremnek bizonyára nem használtak ezek az epizódok. De mindig megéltem a magam kenyerén. Ha nem írásból, akkor másból. Ha nehéz helyzetbe kerültem, mindig voltak/vannak barátaim, akik segítettek, a családomra pedig minden körülmények között számíthatok. Ez nagy biztonságot, önbizalmat ad az embernek.
  Rodeó! Nem azt írtam, hogy “szar volt”, hanem azt, hogy eltapsoltuk a hetvenes évektől fölvett kölcsönöket, a gazdaságot meg nem tudtuk másik pályára állítani. Igen, többes szám, első személy – mert mi, mindannyian nem tudtuk.
  A magyarságom nekem azt jelenti, bármilyen kis pont is vagyok a hazámban, felelősségem van abban, ami itt történik.
  És akkor Tóth Péter! Köszi, hogy ilyen nagy figyelmet fordítottál a mondandómra. De. Csak két konkrétum. 1.Ne beszélj hamis közhelyeket (azt mondja -persze a baloldal – másikra, amit ő csinál stb.). Ez hülyeség, nem is igaz – csak épp jó azoknak, akik parasztvakításra szeretnék használni a politikát. Egyébként: úgy tudom, Neked is fontos a magyarságod. Akkor kérlek, tanulj meg az anyanyelveden olvasni. Én ugyanis nem azt írtam, hogy kényszerített, hanem azt, hogy kényszerű bezártság. Mindkét szó határozói igenév ugyan, de a jelentésük között akkora a különbség, mint a “csapba szarni”, meg a szarba csapni” között. (Ajánlom az értelmezőszótárt.)

 • Ja.Tóth Péter! Az “ít” képzőben van a kutya elhantolva.

 • talalom
  2021 február 1
  12:29 du.

  A ’68-as új gazdasági mechanizmusból nekem a Ludas címlapja maradt meg 🙂
  Biztos sokban igazad van. De speciel a ’80-as évek mezőgazdaságát a saját bőrömön is tapasztalva, a könnyűiparából a papíripart viszont anyám révén láttam.
  Azok az almáskert-ügyek, majd az Antal-féle csirkefogások kicsit másként néztek ki a gyakorlatban, mint a budapesti pártbizottságokból nézve.
  ’82 ben speciel kint dolgoztam a CCCP-ben (cserediákként) sok szempontból szerintem egész jól kiegyeznének sokan azzal a “megroggyanással”. Sokban meg nem.
  Az almáskertek, sokban kishatármenti kereskedelemmel is, egész jól reuzáltak, amíg Antal zsellérnosztalgiás agyhúgyköve végig nem gördült a magyar mezőgazdaságon.
  Nem kell elhinni. Beszélgess el a most 70-es korosztállyal a “végeken”

 • Tóth Petyóka,

  Miva’ tündérke? Érzékeny biztosítékra kötötték a villanyt?

 • Rodeo11
  2021 február 2
  8:35 de.

  Egy frászt. Valószínűleg tényleg a lila pongyola vs. zöld papucs esete forog fent cupákfoltokkal.

  Kertészmérnökként, mielőtt a szakmát is szétverték a gengszterváltók (ld. pl. Rózsakert Nagytétény), láttam azt a “nyomort” belülről. Nem véletlen, hogy az neogeobárók kedvéért végrehajtott zselléresítés során nem egy TSZ-t majdnem olyan erővel és erőszakkal kellett szétverni,mint ahogy Rákosi et. létrehozatta. Ugyanis az időközben felnőtt 2-3. generációs mezőgazdasági értelmiségiek (incl. akár érettségizett szakmunkások is) pontosan tudták, hogy a nadrágszíjon legfeljebb hónapos-retek termeszthető salátával. Vagy az sem. Mert van egy gazdaságilag minimális üzemméret. És az a búza, kukorica esetében 50-60 hektárnál indul. de krumplinál is 30 körül.
  Nem véletlenül alakultak ki a nagyvízen túl, NY és L.A között, meg onnan délre a farmerszövetségek. De persze azokról csak olvastam (btw, tényleg, mert sosem jártam az USA-ban).

 • Ugyan, ugyan RODEO!

  Ma Magyarorszagon tobb mint harom es felmillio automobil van forgalomban, s azok am nem a part Pobedai!

  S evevente tobb mint 300 ezerel tobb magan-kocsi tulajdons letezik.

  Csak lasd a mai kozlekedes es auto-forgalom jelenteseit es adatait.

  Ma minden felnott aki csak kepes vezetni es hajtasi engedelyt kapni szaladgal a sajat kocsijaval.

  S nem “zsigulik” meg “polski-fiat-ok” am.

  Az tagafhatatlan teny, nem propaganda, hanem a “diktatura” es a “kizsakmanyolas” eredmenye !

  Mind a jelen-allam-rendszer kritizalhato cselkedetei ellenere is.

  S az valosag, nem lila-pongyolad vagy a le-egetett porkoltod!!!!

  “talalom” legalabb hajlando azt belatni es bevallani, csupan a te almaid allitasai a valotlansagok!!!!

 • Valoban ‘Nincsen rosszabb mint a magukat omnipotensnek kepzelo despot politikusok es burokratak’.

  Itt egy valo bizonyiteka annak !!!!

  Del-California tobb nagy-varos kormanyzatai (a varosi bizotsagok) elrendeltek a jarvany miatti negy es ot dollaros orankenti bonusz fizeteseket az elelmiszer-lanc-uzletek alkalmazottainak.

  Az egyik leg-nagyobb (Kroeger) elelmiszer lanc bejelentette hatarozatat az uzleteiket ottan veglegesen bezarni.

  A renbdelet mukodesi koltsgeiket 28%-ban emelne, amig az elelmiszer lancolatok alig kepesek 1-2% jovedelemekkel
  muikodni. Tobbek veszteseggel.

  Es a rendelet a szabad-alkudozas elleni tett.

  Eredmenye, hogy a nagy-szamu-doplgozok munknelkulive valnak, es a tomegek elelmiszer varasarlasi lehetosgek nelkul maradnak.

  Hat valohaban kit buntetnek azok a politikusok es kinek a letlehetosegeit pusztitjak?

  Nem csoda hogy tobb nagy US liberalis varosok es orszagok lakossai zomeivel koltoznek jobb let-lehetosegeket talalni mashol.

  Saknos zomeik a nap-sutest, jo-eletet es az adomentesseget kedvelik, s naponta ozonlenek Floridaba.

 • AuroraBorealis

  Hazai
  Lámpa
  3:09

  Kár, hogy nem érted a szimbolikát. Jómagam a 2:54-ben az önkiegyensúlyozó >fizikai pörgettyű< – búgócsiga – példáját hoztam fel annak szemléltetésére, hogy csak gyengébb felnőtt nem ismeri fel e gyerekjátéknak ezt a csodálatos tulajdonságát és, hogy úgy mondjam csak "a hülyegyerek" piszkálgatja ezt a nyilvánvaló és szinte önműködő harmóniát, amely megállni képes a saját lábán, vagy forgástengelyén…

  Például amikor ez a falurossza civil szervezeteket és saját törvényadta demokráciával felruházott tudományos organizmusokat foszt meg a több évszázados törvényes adottságuktól, sőt rohanja le őket – mint bivaly a Pacho arénában – Palkovics típusú vérebekkel, elvéve az önkormányzatiságukat, avagy felszámolva őket magukat is.

  Máskülönben köztudott, hogy Orbán általad védett "nagyszerű önállósága és tehetsége" nem másnak köszönhető, mint a Brüsszelben a legutóbb megpecsételt, a 7.cikkely eljárás elé helyezett féktuskó is, vagyis az Orbán-Merkel Brüsszeli Paktum(!), azaz véd és dacszövetség, amely végülis pontot tett arra a régi találgatásra, hogy az Al- és felcsúti kondáslegény önállósága nem köszönhető másnak, mint egy Merkel márkájú folyamatosan őrá csatlakoztatott EU-s lélegezetető gépnek, más néven egy jellemtelen, szemétláda vastüdőnek.

  Ami pedig nem más, mint a márkás magyarországi összeszerelő üzemekkel szintén elvtelen, titkos(!) ún."stratégiai" paktumokban alaposan összetákolt, kizsákmányoló, a béka segge alatti magyar bért szipolyozó háttér megegyezés a munkások és általában az adófizetők kárára.

 • AuroraBorealis

  helyesbítés:

  – Mint bivaly a makoveci Pancho arénában – 😀

 • AuroraBorealis

  Rodeo 8:35
  /Margarét’

  UGYE, hogy Margit is, időnként a korábbi nyilatkozataival ütköző azokz ellenkezőjét is képes nyilatkozni, mint most itt is.

  Én úgy vélem, hogy az idő múlásával ez a megfelelni vágyás – azaz a konformizmus kóros pandémiája ütötte fel a fejét a KMH frontján, mint egynéhány Olvtárs lelki traumája során már többször is. 🙁

  Vagy lehet,hogy ez csak a dialektikus vita frenetikus hatása ???
  😀

 • Andrew-s’
  5:08és5:14
  rem
  REmek két írás + a csatolmányok is azok. 🙂

  Én is azt hiányolom, hogy az ellenzék, akinek hátterében orvosok is vannak, talán pszichiáterek, vagy pszichológusok is, nem képes ezt az őrültet az egészségi állapotánál fogva bíróság ill. egy orvosi bizottság elé citálni. A Vezérről anno remek – lesújtó – véleményt adott többekközt néhai Ranschburg Jenő, Wkerdy Tamás és Popper Péter is… Ezekkel a róla szóló szakvéleményekkel kell operálni.

  A baj ott lehet, hogy a szakemberek is félnek “a hatalmasoktól”, mégha bizobyíthatóan hülye is az illető, azt is tudják, hogy a rögeszmés skizofrénia borzalmas bosszúállással is párosul.

  Meg lehet még látni a Führer kifejetett szuggesztív hatását Müller Cecilia főorvosnőre is, akinek mindennap nemcsak a hangja remeg, de mint egy kesztyűbáb úgy remeg neki mindene a benne mozgó vezéri mancs félelmetes hatására. Persze őt sem sajnálom, hisz ő ült rá a szentnek vélt kézre és puszta konformizmusból ő akasztott egy nagy keresztet a nyakába… Biztosan kereszténydemokrata, vagy ott is meg kell hogy feleljen.
  De mentségére szóljon, hogy ő sem elmegyógyász és fogjuk rá, hogy rövid élete során nem volt élettapasztalata a diliseket illetően…

  Üdv’ KB

 • Roodeo! Nem azt írtam,hogy “szar volt minden”, hanem azt, hogy a rendszer felépítése miatt következtek a súlyos hibák – emiatt következett az összeomlás. Nem vagyok naív: tudom, hogy az usákok, meg a többiek benyomtak egy-két jól megtermett éket a rendszer tartóoszlopai alá. Pl.: a létezett szoc-ban nem közös – társadalmi – tulajdon volt, hanem állami. Szerintem tehát nem szocializmus volt – a sajátosságaiban, – hanem állammonopolista kapitalizmus. (A szövekezeti tulajdonban több volt a “társadalmi” elem – pl. a tagok ellenőrzési joga (közgyúlés) a vezetők felett.Ezért is tudtak hatékonyabban működni. Ugyanakkor pl. az export-import állami jog volt: tehát pl. nem az kapott importengedélyt, aki az importból eladható terméket tudott készíteni, hanem az, akinek a vezetője ki tudta járni az illetékes elvtársnál az importengedélyt. Ez jelentősen visszavetette az innovációt.
  És. Igen, valóban az ml pártiskolákban tanultam ezekről – nekem gyerekkoromban nem Platon esett a fejemre a szekrényről, hanem a télire eltett alma. De. Az ml-stúdiumokon se volt tilos gondolkozni. Deklaráltan legalábbis nem. De amikor a PF-re jelentkeztem – és megfellebbeztem az elutasítást, a tanulmányi osztály egyik munkatársnője azt mondta nekem: Tudod, milyen szörnyű a káderlapod a munkahelyedről? Sejtettem. 1984 volt.
  Tóth Péter! Önnek igen kevés ismerete lehet arról, hogy működött a népköztársaság. Amúgy: igen, az mszmp-s stúdiumokon alakult ki a felfogásom, a mai elveim alapjai is. És??? Nem volt tilos Nietschét, Voltaire-t stb. olvasni.
  Ami a kz-ket, meg a gulagokat illeti: nincs mit egymás szemére vetnünk. Az ezek működtetésében résztvett gneráció meg jórészt kihalt már. Nem kéne örökké a sérelmeink tüskéjét visszafelé simogatni, hogy minél jobban elgennyedjen. Elfelejteni persze nem kell: arra kellene vigyáznunk, hogy a fiaink-unokáink ne essenek bele ugyanezekbe a társadalmi csapdákba.

 • talalom
  2021 február 3
  7:53 de.

  Margitkám lelkem tanulság ami történt a Thatcher látogatás után mindent elkövettek a szétbarmolására és a legkönnyebb volt a financiális mint manapság is… irigykedtek mert náluk kurvára nem ment a bicikli!!!

  nem fogadok el senkitől még magyarázatot sem mert én ipar és külker vonalon meglehetősen hatalmas információval dolgoztam az eredményekért!

  ha a mai Jesszus Krisztusom Mégezis = O1G a töredékét tudná akkor más lenne

  és ne agnoszkáljunk már ha lehet könyörögnöm… jó?

 • Andrew_s
  2021 február 2
  5:09 du.

  kösz btw (aki nem tudná: by the way) a mindig változó múlt! és hogyan kel fel valaki…mint annak a …grizi nek írám vala a FIAT hatalmas üzletet kötött a KGST vel (nem is olyan régen a Chrysler t mentette meg LOL) OFFSHORE! az egyik legelső és kurva nagy siker közös érdekeken azután jött a tecsör meg a régentép a GB és USA élén akiknek akkor nem is volt olyan rózsás és el kezdték azt ami mai napig folyik a konkurencia harc bombákkal és ügyes kis hitelek felajánlásával

  észak amerika tszcs i a Heller Forgó (NEHÉZ EMBEREK) rendszerek alkalmazásával a magántulajdon használhatatlansága miatt (kapitalizmus a drága) kénytelenek felismerni a közös érdekeket és nekik volt az a lehetőségük is, hogy a tőlük délre fekvő országokban olyan gazdaságokat teremtettek, hogy onnan menekültek a lakók és a “törvénytelen” migráncsolással (minden évben ki volt számolva mennyire és hol van szükségük mai napig ez folyik) a munkabérek és következésképpen az árak leszorításával maradtak versenyképesek de ezzel a saját lakosságuk mai napokra elérte 45 – 48% -os munkanélküliségi rátát (ez saját statisztikájuk) és a többit hadd ne mondjam

 • Bendeguz79:
  “Ma Magyarorszagon tobb mint harom es felmillio automobil van forgalomban, s azok am nem a part Pobedai! S evevente tobb mint 300 ezerel tobb magan-kocsi tulajdons letezik.”

  Mr. Bendeguz, sajnos valóban így van. Nem párt-Pobjedák, hanem a német használt piacon, roncstelepeken fillérekért kapható, végtelenségig lestrapált autóócskaságok. Ha Ön ilyen lelkesen vizsgálja a magyar statisztikákat, ugyan nézze már meg, hogy az évente élelmes és jó magyar hivatali összekötetésekkel bíró urak által behozott, általuk Magyarországon eladott kocsiknak mennyi az átlagos életkora; 8 év, 9 év? Persze, ezen keres a magyar állam is, mert ezeknek a lepukkadt járgányoknak a magyarországi regisztrálásáért úgy tudom viszonylag jelentős illetéket kell fizetni.

 • Andrew_s
  2021 február 2
  5:09 du.

  még valamit ha már nem jártál erre

  az illegális migráncsolás az egy hatalmas profitot termelő üzleti vállalkozás az állam is hatalmasta kaszál rajta de különféle szervezetek kurva drágán “segítenek” a migráncsnak (azaz legalább 50% jövedelme terhére) hogy maradhasson, adót fizessen mintha állampolgár lenne de nem az hanem kötelezően várakozik 5 – 10 évet addig ki lehet fosztani, ügyvédi irodák mai napig hirdetnek a tv ben is hogy namajdők megoldják és hogy fizessenek má’ adót ha nem is kapnak érte semmit mert jogaik nincsenek… de annál amivé Honduras-t és a többieket tették “ez” még mindig jobb és legalább a gyerekek majd talán…

 • talalom:
  “Szerintem tehát nem szocializmus volt – a sajátosságaiban, – hanem állammonopolista kapitalizmus.”

  Ezt én is így vélem.

 • KORDONBLUED:
  “A Vezérről anno remek – lesújtó – véleményt adott többek közt néhai Ranschburg Jenő, Wkerdy Tamás és Popper Péter is…”

  Tapaztalataim alapján nem hiszem, hogy a Vezér és Kancellár – pszichiátriai értelemben – őrült lenne, szerintem még csak nem is borderline. Még csak nem is ostoba, meglehetősen értelmes és ügyes szociopata személyíségnak tünik.. A szociopata személyiségszerkezet, az ilyen személyíségvonások ugyan a legkevésbé sem csökkentik az lillető egyén politikai – és adott esetben – a jogi felelősségét, ám, hogy egy ilyen embert sorozatosan hatalommal ruházunk fel, az elsősorban a magyar társadalom vétke, vagy ha úgy tetszik, szociálpszichológiai “betegségének” a következménye.

 • talalom;

  Sajat soraival bizonyitja igazi “fejlodes”-et, gratila !

  A feny az alagut vegen ?

 • Besancon
  2021 február 3
  10:10 de.
  most kaptam, gondoltam megosztom:
  orvos és az ő SARS betege,
  orvos: ezzel a vax szal akár 1 vagy 2 évet is élhet
  beteg: és anélkül?
  orvos: akár 30 vagy 50 évet is

  ez demokratikus vax!!!

 • KORDONBLUED
  2021 február 3
  5:52 de.

  Valamiért nem hagyta lejátszani 🙁

 • Rodeo11
  2021 február 3
  9:50 de.

  Napközben nem járok általában, mert dolgozom. Mobilon meg nem szeretek írkálni.
  Amúgy igen.

 • KORDONBLUED
  2021 február 3
  5:52 de.

  ” Persze őt sem sajnálom, hisz ő ült rá a szentnek vélt kézre és puszta konformizmusból ő akasztott egy nagy keresztet a nyakába… Biztosan kereszténydemokrata, vagy ott is meg kell hogy feleljen.
  De mentségére szóljon, hogy ő sem elmegyógyász és fogjuk rá, hogy rövid élete során nem volt élettapasztalata a diliseket illetően…”

  —————————–

  Müller C. alapképzettségét tekintve valóban orvos – többféle területen is dolgozott, ám ezt a hivatásgyakorlást némileg befolyásolhatta településének ( Nagyvenyim ahol házi orvos is volt ) lelkipásztori tevékenysége, és valószínű innen a méretes kereszthez való ragaszkodása! Alapból mindenki azt hord a nyakában ami neki tetszik, de az ilyen “látványkeresztek” mindig gyanúsak, nyilván üzenetet hordoz a viselése. Egyébként túl sok vizet nem zavar, a “törzsnek” valójában csak névleg lehet a tagja, egy bármikor felmutatható, a felelősség terhét “cipelő” figura, baj esetén lesz kire mutogatni -ennyi! Életrajzában én két jelenségre lettem figyelmes, mindkettő magáért beszél : 2010 után ő irányította az ajkai vörösiszap – katasztrófa következményeinek az elhárítását (?) a másik, hogy valamennyi kitüntetését 2010 után kapta, 2015 – ben és 2020-ban konkrétan hármat – hármat! Meglep, hogy egy hosszú életút után – kórházi belgyógyászat, üzemorvoslás, megyei tisztifőorvos, házi o. – csak tíz évvel ezelőtt, 52 évesen kapta az első kitüntetését – na onnantól viszont záporoztak a nyakába!

  Folyamatos bizonytalanságára figyelve jól láthatóan nincs döntési helyzetben, nem is azért van ott, ahol – reggelente érte mennek (ezt olvastam egy cikkben) a kocsiban megkapja a papírost amit majd fel kell olvasnia, gondolom, hogy szokja a szöveget, aztán felöltöztetik, valami kosztümfélébe ( beruháztak néhányat! ) kendőcskét a nyakba, és mehet a kábítás! Szerintem fogalma sincs mi történik, és miért, nem úgy látszik, hogy túl sokat magyarázhatnak neki, hisz nem az a “föladata” hogy értse is a dolgokat. Amivel önállóan megbirkózik az oké, minden más fehér foltot képezhet az agyában – de Orbánnak épp és pont ezek a figurák mint Müller és Kasler adják a biztonságos talapzatot ahhoz a szoborhoz, amelyet magáról mintáztat meg az emberek elvarázsolására – igen azokéra akik vevők erre a joviális öregúrra, és asszonyságra, mint a szakmai tisztességben megőszült, “hatalmas tudás és tapasztalat birtokában lévő” olyan emberekre, akikre a jó minie. is támaszkodik, és figyel – legalábbis Orbán ezt szeretné láttatni! Az már a sors iróniája, hogy egyikük sem igazán hozza a tőlük elvártakat, Cecily folyamatos gúny és élc tárgya, de nem tudni mit érzékel belőle, mennyire van tudatában? Talán le kéne cserélni, de már késő – a bizalom és a hitelesség oda, őt tehát nem sikerült jól kiválasztania a vezérnek erre a feladatra, és bizony az ő alakítása is sok kívánnivalót hagy maga után! Ám Müller mégsem sajnálni való, hiszen saját akaratából különösebb kényszer nélkül állt bele a szerepbe, talán még büszke is rá, hogy milyen meghatározó alakja is ő a jelen egészségügyi / járványhelyzetnek, és sajnos van az a pénz, amiért az ő párszál, naponta bedobott haja /frizurája is korpásodik!

 • Bendeguz:

  Írod a lezárt “Nagyon szívesen” topicban
  hogy ” Rodeo és Geyza vitájához szólsz hozzá”

  Apuskám. Nem látom!!
  Lehet hogy te hozzászólsz,
  azonban én meg nem látom a féleszű Rodeóval a “vitámat”

  ‘Gyanis halvány gőzöm sincs miket brekegett a kommentemre.

  A szélsőballerek hőbörgése sem érdekel. A kínaiak kéremszépen sárgák és nyomulnak mint a veszedelem. Lassan a világháború szélére sodorják a Világot, csakúgy mint a ferdeszemű japcsik annó.

  A nyakatekert hosszadalmas okfejtések sem érdekelnek iparról meg az USA szar hadi tömegtermékeiről a Világháború alatt, amikről a nácik még csak nem is álmodozhattak de a Szovjetúnió megkapta . Olyan berendezésekről teszek most említést amiknek a sorozatban utángyártott példányai a Varsói Szerződés hadseregeiben még 1972-ben is szolgálatban álltak.
  Annyira előremutató “szar USA tömegcikkek” voltak.

  A szar ruszki harckocsi-tömeggyártás módszerei pedig annyira szarok voltak, hogy a T34 harckocsi után mindenhol a világon a szovjet technológiával készítették acélöntéssel az ágyútornyokat. A nácik ilyesmiről sem nagyon álmodozhattak akkoriban. Helyete gyártottak mindenféle hülye “csodafegyvert”
  amik semmiféle befolyást nem gyakoroltak a háború kimenetelére, de a szövetséges katonák kezében ott voltak a kor VALÓDI csodafegyverei, mégpedig tömegesen.

 • talalom
  2021 február 1
  12:29 du.

  Hazzaynak az a baja a liberalizmussal,
  hogy ő a fasiszta Horthy-féle állam-berendezkedést preferálja.
  Azt propagálja vég nmélkül ezen a liberális oldalon pofátlanul.

  Gondolom Neked nem kell leírrni
  mit takar a fascista állam-elmélet Á La Mussolini

 • Besancon
  2021 február 3
  3:47 du.

  Viszont egy ilyen névvel
  hogy “Cecília” hatni lehet a
  jómagyarmunkásemberek vatta-agyú tömegére.
  Egy darab Cecília már van a NER-ben,nyilván nem ok nélkül.
  És hát istenem.Ami jó az jó!Akkor pediglen nem árt szaporítani

  Tudod hogy van ez :
  “Gyerekek ! Aki ismer még
  hithű Cecíliákat, az szóljon…stb..stb..”

 • Köszi Besancon a remek tájékoztatót Nyunyókánkról! 🙂

  Azonban van végre jó hír is:
  Váratlanul visszakapta 0444-es technikai számát a MET
  Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) elnöke bejelentette, hogy sok év után az általa vezetett egyház visszakapta a 0444-es technikai számot.
  Keresztény és kevésbé vallásos látogatóknak merem ajánlani az 1% rendelkezéséhez – biztosan jó helyre megy!
  Részletek itt:
  https://metegyhaz.hu/2021/02/03/ivanyi-gabor-levele-a-visszakapott-technikai-szamrol-es-az-1-rol/

 • Kővendég 10:20

  És mindez nem elég ???

  “Akinek ennyi rossz kevés, azt érje gáháncs éhés mehegvehetés” /Mozart/

  https://24.hu/belfold/2015/04/23/utokozles-popper-peter-orban-viktorrol/

 • Besancon 3:47

  Köszönöm az alapos curriculum vitae-t a falusi körorvos néniről,

  akire ezek után is tök’ráillik a . k e s z t y ű b á b . jelző.

  Ő egy élő vénleányregény, ő a valódi csinovnyik nőben. 🙁

 • AuroraBorealis

  Hazai
  Lámpa
  ‘3:09

  Sajnálom, hogy nem veszed észre, hogy Orbán már sehol sem volna az állandóan rácsatlakoztatott uniós, Merkel márkájú vastüdő nélkül.

  Ergo, az ő tartós virulenciája nem a saját tehetségén, hanem világkonszernek által magyar bérre rátelepített összeszerelő üzemeknek juttatott elvtelen magyar-állami szerződések prosperitásán (titkosított paktumok során) múlik. Ezt a folyamatos újraélesztést szolgálta és erősítette meg a Brüsszelben megkötött Orbán-Merkel paktum(!) is, a kettejük és a német ipar további és sajnos végleges szimpátiájáról, vagyis az Orbánrendszer további támogattatásáról.

  Ami pedig a “hülyegyerek” hasonlatomat illeti azt arról, a róla megformált hebrencs figuráról alkottam, aki legszívesebben még a saját árnyékát is odébbrugná, ha útjába kerül, mert annyira türelmetlen és öntörvényű egy süvölvény.

  Tisztelettel Te ezt a . m e t a f o r á t . kifogásolod azzal, hogy mindeme förtelmes benső zűrzavara ellenére ez az autoriter alak 30 éve képes eladni magát bel-és külföldön, ami engem és még sokakat egy csöppet sem az ő kiváló politikusi és elvhű elméleti emberre enged következtetni, hanem csakis egy fiatalon frusztrált** és ettől gátlástalan . m a c h i a v e l l i s t a . falusi sutyerákra, aki mindenen és mindenkin átgázol, aki az ő rögeszmés terveivel csupán csak merészel szembe menni.

  Kifogásoddal kapcsolatban számomra még az is furcsa, hogy Te aki tisztelettel, de gyakran úgy veszem észre idegenkedsz a piacelvűségtől, ebben az esetben mégis a “kasszasikert”, az eladható személyiséget tartod az intelligencia egyetlen kritériumának, mellőzve az erkölcsi, az etikus magatartás minden elvárását, hisz ő egy Vezér, hát ezt várod tőle…

  Sajnálom, de ki kell ábrándítsalak, mert ezeknek az elvárásaidnak anno még a németek Führere, az a Hitler Adolf is megfelelt, aki szintén frusztrált** falusi sutyerákként – téged idézve – “nem buta embereknek, de politikai nagyágyúknak, értelmiségieknek is eladta magát*. Akkor hát ki a hülye?” – De folytatom. Azok a hülyék akik Adolf történelmi példája után is még mindig, még ma is bedőlnek ugyannak az ördögnek primitív és átlátszó pávatáncának. Megjegyzem egyéniségre nézvést, ilyen ember volt Pinocet, Marcos és Diem diktátorok is, csak őket nem az EU+D, hanem az U~A tartotta vastüdőn…

  Áldás-békesség: AB

  * Eladta magát: majdnem az egész NOB-nak, a Müncheni Paktum “békepárti” naívjainak,talán az amerikai tőkének, sőt Sztálinnak is… Azért talán, mert ott – U~A-ban nem biztos, hogy ne olvasták volna a Mein Kampf-ot, bár ez utóbbi Cahmberlain-ről se gondolom, hogy előbb ne olvasta volna el… A mai hungaro-führer ugyanaz az egyéniség, csak kissé más, lassító körülmények között, de céltudatosan tör előre mindenen keresztül a maga rögeszmésen megálmodott jövőjébe.
  ** Mely “sérelmeket” Hitler elszenvedett az ő apjától gyerek- majd ifjúkorában (utóbbiakat Bécsben), ugyanazokat Orbán is, csak ő Alsó-fälcsúton és Pästen vélte ugyanezeket a sérelmeket, amit pedig az ilyen legénylélek tutti, hogy előbb, vagy utóbb, de biztosan megbosszul a Világon.

 • Tóth Péter

  Zavaros okfejtéseid közül egy valóságos gyöngyszem:

  “Ez az egész a mai napig abból táplálkozik, hogy a Kádár rendszerben felnőttek csak az ott megszerzett gondolkodásmódot fogadják el és azt hiszik ez az abszolút igazság—bár rögtön tagadják ezeket – mintha nem az mszmp csöcsén nevelkedtek volna fel…”
  ————————–
  Te kedves Tóth Péter mikor és hol nőttél fel? Ha már éltél, sőt “növekvőben voltál” a “tárgyalt időben” akkor mi a fenéről is beszélsz? Ha nem akkor meg főleg mi a fenéről beszélsz?
  Kb 800 ezer tagja volt a pártnak – a több mint 10 milliós lakossághoz viszonyítva nem túl magas – a többiek közül voltak ugyan szimpatizánsok is szép számmal, de a jó nagy átlag ( többség, hogy elvbarátnődet Bodát idézzem) élte a maga ilyen olyan mindennapi életét, és attól hogy nem volt párttag, még szimpatizáns sem, még nem lettek hős ellenállók – így te sem! Nem emlékszem, hogy olvastam volna róla akkoriban, hogy egy Tóth Péter nevű rendszerellenes hős keresztbe feküdt volna a központi bizottság vagy bármely pártház kapujában, egyet nem értése jeléül! Vagy igen?

 • Auróra B.! Nem tudom, mit értesz “ellenkező” nyilatozaton. Segítene, ha konkrétan tudnám. Mert szerintem nem következetlenség pl.,ha valaki úgy tudja, hogy egy korong alakú Földön él, majd bizonyítékot lát arra, hogy a Föld (megközelítőleg) gömbölyű, akkor nem ragaszkodik a laposFöld elmélethez…
  B79! A motorizáció, a személyautók száma nem a jobb élet jele. Sőt: épp emiatt az usákok rombolja legjobban a Föld levegő- és vízkészletét. Jobb megoldás lenne a tömegközlekedés fejlesztése, pl. úgy, hogy az egyéni úticélokhoz bizonyos pontokon kölcsönautót/motort lehetne igénybe venni. Igaz, akkor nem lenne kire rásózni az usákok benzinfaló roncsait, csak hogy meg lehessen spórolni a közlekedési innováció költségeit.
  Tóbbeknek.Nem érdekelnek a magyar kormányfő értelmi korlátai, lelki defektusai. Nem is tudom megítélni a szimptómákat, hiszen nem vagyok se orvos, se lélekgyógyász. A tetteit kell megítélnie a politikai közösségünknek ezesetben konkrétan a magyar – és Magyarországon élő!!!! – választópolgároknak! (Kibicnek kuss!)
  Az nem érv, hogy az illető nem normális. Sőt, akadálya a fontos kérdésekről szóló társadalmi egyezkedésnek.

 • Geyza
  2021 február 3
  6:02 du.

  történelem alulnézetben avagy hogyan nézzük a világot a saját rajtunk lévő bugyinkon át… te ott is sárgát látsz ahol piros fehér csíkos pizsamában araszolnak a bidén felé, de a csíkoséknak viszket is… meg most SARS van de a SARS nem sárga hanem piros fehér csíkoska… e’stu’ni? a műegyetemen te sakkoztál? de állandó kifogás volt a padló fénye kapcsán…

  van még ilyened? gyűjtsd össze, hogy a gyűjteményest tudjam eccerre a fotel alá tenni

 • AuroraBorealis

  talalom

  Margarét!

  Nem jó érv ez a korong, kontra gömbölyű hivatkozás a konformizmusra, hisz Te nem egy korong alakú világrendszerben nőttél fel, mert az sokkal gömbölyűbb volt, mint azt ellenségei ma is állítják róla…

  Az, hogy mégis összeomlott, az elsősorban a reá zúdított fegyverkezési verseny következménye volt, amely az >elsősorban nem fegyverekre< alapozott komplex rendszer minden erejét és tartalékát emésztette fel. Gondolj csak ama vadnyugati másodosztályú csepűrágók prezidentjének arra a csillagháborús mondatára, hogy "olyan fegyverkezést zúdítok a nyakukba, hogy a saját zsírjukban fognak megsülni". Ez a mondat felért egy vallomással a hidegháború valódi célját és szándékát illetően. Amikor éppen eme hidegháborús* kardját csörgette, akkorra az már rég kifogyott a szocialista rendszerben rejlő anyagi és szellemi muníciók tartalékából is úgy a Moszkva folyó, mint a Duna partján…

  .

  *A hidegháborút – váratlanul felmondva a szövetségesi viszonyt – az UK és az U~A gazdasági tartaléka pontenciálja eleve meglévő számottevő gazdasági előnyből robbantotta ki egy "győztes" háborúban megroppant országgaé szemben. Ez az előny az állandó fej-fejmellettiség harcában elhamvasztotta még a szép gazdasági remények feltételeit is.(tod', az alma a szekrény tetején 🙂 )

 • Kedves talalom, élveztem a cikkedet, és a higgadt, okos hozzászólásaidat a vitában.

 • AuroraBorealis
  2021 február 4
  12:33 du.
  Margit megint félrelát!

  az általad írottakhoz manapság mindez exponenciálisan nagyobb mértékben folyik, úgy, hogy a “győztesek” további tartalékokat képeznek lopott (fegyveres útonállás) forrásokból és a pénzügyi globalitás inflációs hamis pénzeiből.

  de Margitnak se’ meg a grizi nek se’ egy szót se erről, mert még megmagyarázzák

 • “Az nem érv, hogy az illető nem normális”, írod.
  Kérdem én, még akkor sem, ha egy országot bíztak egy illető hülyére ???

  Ha azt mondom neked, hogy kívánom, hogy olyan repülőgépen utazzál, ahol a pilóta ilyen gyagya, ahhoz mit szólsz? Történt egyszer, hogy egy ilyen vezette egy tele gépet és szándékosan lezuhant vele. Kihagyták a kötelező orvosi felülvizsgálatot.

  Mert hogyan lehetséges az, hogy minden felelős állás betöltéséhez orvosi igazolás szükséges, akkor egy milliók életéért felelős hebrencs senkiházytól hogy nem követelik meg?!

  Remélem Margit,te nem úgy vagy mint a “Bibás”honv.mikor behíjják katonának, és a tábornok odamegy éppen hozzá, hogy mik a tervei:
  – Tábornok úrnak jelentem alássan, én is tábornok akarok lenni!
  – Hülye vagy Bibás !?! – ordítja az…
  – Mért, talán már azs is kötelezső feltétel… ?

  Ezek szerint úgy tűnik, miniszterelnököknél ez már elvárás.

  Margit, írsz egy jó címet ezzel kiváló “omnipotens” jelzővel. Aztán meg a kezedet tördelve visszakoznál ??? Hogy van ez ?!
  Próbálj már meg egy magaddal is azonos platformon megállapodni.
  Nem 70 évesen kell az elveinken változtatgatni, és pláne ne óránként… Sőt, próbálj meg kitartani régi elveid mellett, bár jogod van ahhoz is, de pont te ne légy már opportunista és ne magyarázkodj, hogy nehogy még azt higgyék rólad, hogy… Pedig dehogy.

  Mert nemcsak borban az igazság:
  cukihara

 • AuroraBorealis
  2021 február 4
  5:26 de.

  “Ami pedig a “hülyegyerek” hasonlatomat illeti azt arról, a róla megformált hebrencs figuráról alkottam, aki legszívesebben még a saját árnyékát is odébbrugná, ha útjába kerül, mert annyira türelmetlen és öntörvényű egy süvölvény.”

  ———————

  Ez, az utóbbi hónapok egyik legtökéletesebb meghatározása annak a magát omnipotensnek képzelő despotáról, aki pillanatnyilag épp ezt kéri számon a tőlünk nyugatabbra élő és tevékenykedő vezetőkön – és úgy általában mindenkin – hogy: ” Ti hol küzdöttetek a jogállamiságért? Én Budapest utcáin harcoltam…” – (részlet a Stern magazinnak adott interjúból) Furcsán működik a megszépítő emlékezet ! Mellesleg arról a Budapestről ír, amit ha lehetne épp most tenne a földdel egyenlővé? Mert mostanában azt (is) látja belepiszkálásra érett búgócsigának!

  A jogállamiság meg alighanem azért volt számára fontos – már ha – mert nem nála volt a jog, de amint megszerezte, ott tiporja ahol éri!

 • Aurora B! Igazad van a nemzetközi fegyverkezési hajsza ügyében. DE! A szoc. országok jócskán rálapátoltak a hátrányaikra olyan hülyeségekkel, minthogy a tulajdonformák között az állami/közösségi tulajdon a legmagasabb rendű, a szövetkezeti tulajdon csak követi, a magántulajdon meg visszahúzó erő, el fog halni. Az egyéni tulajdon csak 56 után nyert polgárjogot. A különbség: a magántulajdon a termelőeszközökre vonatkozik, míg az egyéni tulajdon a fogyasztási javakra: lakás, telek,autó stb. Mellesleg Marx sehol nem beszélt ilyen hülyeségeket. Még a Kommunista Kiáltványban sem.
  A “munkaalapú társadalom” mantrája is innen eredhet a magyar minielnök fejében. A jogi egyetemen is kötelező volt a marxizmus-leninizmus brosúra változata. De engem ez a szlogen kínosan emlékeztet egy másikra: a munka fölszabadít…