Magyar sors Kárpátalján (11-12-13. rész): A szovjet megszállás kezdete és a francia kém

2021 április 18 11:34 de.50 hozzászólás

Kulcsár Zoltán: Magyar sors Kárpátalján

Tartalom:

11. A szovjet megszállás kezdete

12. A francia kém

13. Egy mozdonyvezető utolsó útja

A szüleim házassági fényképe. Az ülő sorban Kulcsár nagyapa, a volt huszár, feleségével. Mögöttük balról jobbra Kulcsár Margit, Kulcsár István, Nagy Pálné, született Kulcsár Mariska, Kulcsár István felesége, valamint Kakuk Imre mozdonyvezető a feleségével.

A szovjet megszállás kezdete

Nagyszőlősre 1944. október 24-én vonult be a Vörös Hadsereg és ezzel egy új, sötét korszak kezdődött az emberek életében. Sokan – joggal – azt gondolták, Kárpátalja újra Csehszlovákiához fog tartozni, ám nem így történt.

1944. november 13-án a 4. ukrán front törzse parancsot adott ki, miszerint a magyar és német nemzetiségű, 18 és 50 év közötti férfiak jelentkezzenek a legközelebbi szovjet katonai parancsnokságon. Hozzanak magukkal némi élelmet, háromnapos helyreállítási munkában kell részt venniük. Ez a „kis munka”, azaz „málenkij robot” később a deportálás szinonimája lett. A következő napokban NKVD (Narodnij Komisszariat Vnutrennyih Gyel – Belügyi Népbiztosság. A szovjet államvédelmi hatóságok egykori nevének rövidítése) alakulatok kíséretében, gyalog hajtották az embereket a szolyvai gyűjtőhelyre. Innen több mint 40 ezer magyar és német férfi került különböző lágerekbe, ahonnan több mint a felük soha nem tért vissza. A mi családunkból két nagybátyámat és a nagynéném férjét vitték el, és egyikük sem tért vissza az ismeretlen Gulágokról (Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagere – Javítómunka-táborok Főigazgatósága). Így volt ezzel majd’ minden magyar család Kárpátalján – alig volt, akit ne érintett volna a tragédia. A nemzetiségi arányokat sikeresen megváltoztatták a szovjetek, hiszen az egész elhurcolás célja nyilvánvalóan nem csak a munka volt, hanem hogy minél nagyobb veszteséget okozzanak a magyar és német lakosságnak.

Ezekben a tragikus időkben sok jóravaló ruszin akadt, aki igyekezett segíteni a magyaroknak. Az apósom, Hegedűs László is egy kis hegyi ruszin faluban, Terebespatakon tanítóskodott. 1939-ben segített egy ruszin tanítónak, aki részt vett a Volosin-féle mozgalomban, hogy ne szüntessék meg a munkaviszonyát, érte felelősséget is vállalt, és a helyiek is meg voltak vele elégedve. Én erről csak az 1980-as évek végén értesültem, hallgatva az Ungvári Rádió adását, amelyben a korábbi tanító, Anton Kopinec író mesélt életéről, megemlítve az esetet és apósomat, akit kitűnő embernek festett le, hozzátéve, 40 év elmúltával sem felejtette el, amit érte tett. De visszatérve a háború végéhez, 1944. november végén, amikor a hegyi falvakból is igyekeztek begyűjteni a magyar és német férfiakat, Terebespatakon a tekintélyes ruszin férfiak – köztük Anton Kopinec – nem engedték, hogy elvigyék a tanítójukat, kiálltak mellette és megvédték apósomat. Ezt úgy érték el, hogy azt mondták, ő nem magyar, hanem kálvinista – ők így nevezték a reformátusokat – és különben is, ki fogja tanítani a gyerekeket, a tanító pedig jó szakember és becsületes ember. A szovjet tiszt jóindulatán is múlott, így megmenekült a Gulágtól.

De több hasonló esetről hallottam, amikor a ruszinok kiálltak a magyarok mellett. Matl Péter munkácsi szobrász nagyapját is egy ruszin honvédbajtársa mentette meg a lágertől.

Kárpátalján rövid idő alatt sor került a szovjet típusú társadalmi és gazdasági rendszer kiépítésére: államosították a gazdaságokat, és azt a maradék magyar hivatalnokot, papot és honvédtisztet lágerekbe szállították, akik kimaradtak az első hullámból, a „málenkíj robotból”. Akiknek nem akadtak a nyomára, kerestették, Nagyszőlősön a SZMERS (Szmerty Spionam! – Halál a kémekre! A szovjet hadsereg kémelhárítási hivatala) emberei például házról házra járva kutattak Aykler Domonkos után. Hozzánk is bejöttek, a fényképét mutatva. Mariska nagynéném elmondta nekik, hogy nem csak Nagyszőlősön, hanem Beregszászban is keresték Ayklert. Mivel Aykler a szőlősi villanytelepen dolgozott a cseh világban, és a Fekete-hegyen lakott a villájában, sokan ismerték őt, de senki nem látta abban az időben. Valószínűleg a magyar kémelhárításnak dolgozhatott, mert már 1939-től a Magyar Honvédség vezérkarában szolgált alezredesi rangban. Hogy mit csinált a Szovjetunióban, nem tudjuk, állítólag Ukrajnában vezetett egy partizánvadász egységet 1941 és 1943 között.

Ebben az időszakban esett meg az a Nagyszőlősön közismert eset, miszerint egy szovjet tiszt beállított egy helyi órásmesterhez egy ébresztőórával. A mester legnagyobb meglepetésére az volt a kérése, hogy az ébresztőórából készítsen néhány kisebb karórát – a maradék alkatrészeket pedig megtarthatja magának.

De visszatérve az egyáltalán nem ennyire szórakoztatónak mondható történelmi eseményekhez: a szovjet vezetés Kárpátalja Szovjetunióhoz csatolása mellett döntött. Mikor 1944 őszén Husztra bevonultak a szovjet csapatok, összehívtak egy gyűlést. Itt Iván Turjanica, a szónoki emelvényen elővett egy képet, ami Horthy Miklóst ábrázolta, és kijelentette, ő már nem uralkodik a kárpátaljaiak felett majd összetépte a képet. Ezután magasba emelt egy Edvard Benest ábrázoló portrét, kijelentve, mától ő az új elnökünk. A gyűlés még be sem fejeződött, mikor Turjanicát leszólították a pódiumról, a gyűlés nem sokára véget ért, mindenki hazatért. Még aznap, késő éjjel Turjanica összehívta a Huszton tartózkodó kommunista vezetőket, és elmondta nekik, hogy megváltozott a helyzet. Sztálin megbízottja közölte vele, Kárpátalja nem Csehszlovákiához, hanem a Szovjetunióhoz fog tartozni. Ideiglenes Néptanácsot kell alakítani és a kommunistáknak egy „független” pártot kell létrehozniuk. Ezen kívül szerkeszteni kell egy népi nyilatkozatot, amelyben kifejtik a lakosság azon óhaját, hogy kérik Kárpátalja „újraegyesülését” Szovjet-Ukrajnával. Ezt a nyilatkozatot pedig minél több aláírónak kell támogatnia. Ezután természetesen minden így is történt. Nagyszőlősön például a kórház minden dolgozóját bevezényelték a Városháza nagytermébe, ahol már mások is várakoztak. Mikor a terem megtelt, az ajtókat bezárták és géppisztolyos őrök követelték a jelenlévőktől, írják alá a nyilatkozatot. Órák teltek el, senki nem mozdult a helyéről, ám végül az aláírások lassan gyűlni kezdtek, az emberek nem tudtak ellenállni a fenyegetésnek.

Egyes településeken egyszerűen félrevezető plakátokat ragasztottak ki ezzel a felirattal: Akarod a békét? Ha igen, írd alá! És ki ne akart volna békét a háború után! Így is gyűltek az aláírások, meghamisítva a nép akaratát.

Így 1944. november 26-án, Munkácson, a városi moziban az odaszállított népi bizottságok több mint 600 küldöttje – az NKVD géppisztolyos osztagának felügyelete mellett – kihirdette a Kárpátontúli Ukrajna egyesülési szándékát Szovjet-Ukrajnával. Magyarokat meg sem hívtak az eseményre.

1945. június 29-én Moszkvába aláírták az egyezményt, amelyben Csehszlovákia átengedi a területet a Szovjetuniónak. 1946. január 22-én pedig a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége határozatban döntött Kárpátaljának „Kárpátontúli terület” néven az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz való tartozásáról.

Ezzel bezárult a határon a vasfüggöny, Kárpátalja sorsa megpecsételődött, a ruszinságot pedig egy tollvonással besorolták az ukránok kötelékébe.

A francia kém

Édesapám bátyja, István 1898-ban született Nagyszőlősön. Tehetséges géplakatos volt, aki nagyon értett a gépek javításához. Az 1920-as években arra az elhatározásra jutott, hogy Franciaországba megy dolgozni. Jó munkahelyet talált magának, Párizstól nem messze volt a lakása, ahol a szintén nagyszőlősi feleségével éltek kettesben. 1940-ben, Franciaország német megszállása után nagyon megváltozott az életük. A háborús vereség miatt elkeseredett francia lakossággal megromlott a kapcsolatuk, és amikor be akarták sorozni az idegenlégióba – mivel nem volt francia állampolgársága – kénytelen volt hazatérni szülővárosába. Itthon a rakaszi kőbányában helyezkedett el, mint gépész, és itt is dolgozott 1944 őszéig.

Ha ritkán is, de találkozott Imre sógorával, aki elbeszélte neki szovjetunióbeli tapasztalatait, hiszen ő, mint mozdonyvezető többször megfordult ott. Látta az éhezést, a nyomorúságot és a háború borzalmait. Így hát mikor a szovjet csapatok már a Kárpátok hegyvonulataihoz érkeztek, tudta, semmi jóra nem lehet számítani. Nem kellett sokáig várni, hiszen Románia felől, megkerülve az Árpád-vonalat 1944. október 24-én be is vonultak a Vörös Hadsereg egységei Nagyszőlősre.

November 18-án – a háromnapos munkára szólító parancs értelmében – Pista bácsinak jelentkeznie kellett a vármegyeházán, ahol őrök vigyázták a termet, amit senki sem hagyhatott el. Innen az út csak Szolyvára vezetett, ahová gyalogosan, csoportokban indították az embereket, akiknek nem volt kétségük későbbi sorsukról. Pista bácsi végső elkeseredésében, megragadva az utolsó lehetőséget, jelentkezett a Csehszlovák Légióba, ahová – mivel a húszas évek elején szolgált a csehszlovák hadseregben – fel is vették.

A SMERS nyomozói azonban kiemelték onnan, mint kémet, mert valaki besúgta, hogy Franciaországban élt, ahonnan csak a 40-es évek elején tért vissza. Így ő sem kerülhette el a deportálást, a lágerból hazatérők beszámolója szerint Számborban halt meg, mindössze 46 évesen. Szomorú keresztút volt ez: Nagyszőlősről – Párizson keresztül – Számborig.

Egy mozdonyvezető utolsó útja

Miután Imre bácsi visszatért Lengyelországból, egy idő múlva rendeződött a sorsa. Elhelyezkedett a vasútnál, és mivel elvégezte a nagyszőlősi fémipari szakiskolát, néhány év múlva már mozdonyt vezetett. A harmincas évek közepén családot alapított, elvett egy görögkatolikus családból származó lányt, és 1938-ban meg is született gyermeke Tibor, az én unokatestvérem.

Mivel jól és lelkiismeretesen dolgozott, a 40-es évek elején magasabb beosztásba került, és áthelyezték Nyíregyházára a vasúthoz, ahol az állomás mellett vettek házat magunknak. Miután Magyarország is hadviselő fél lett a háborúban, többször vezetett szerelvényeket a keleti frontra. Ezen útjai során lehetősége volt látni a mélységes nyomort, az állandó éhezést. Többször eszébe jutott, ami velük történt a 30-as évek elején, mikor át akartak menni a Szovjetunióba, valamint az, amit akkor a határon beszéltek az onnan menekülőkkel. Ilyenkor mindig rá kellett ébredjen, milyen jó döntést hoztak akkor, mikor visszafordultak és hazatértek.

Mikor már többé-kevésbé a hátországban is tudható volt, hogy megfordult a hadiszerencse, Imre bácsi felkészült a rossz időkre, és elkezdte a kertjükben elásni az élelmiszereket: zsírt, szalonnát, lisztet, száraztésztát, kávét, kakaót, kásákat. Jól tudta: ahogy megérkeznek az oroszok, a házból minden élelmet el fognak vinni a pincétől a padlásig. Neki pedig gondoskodnia kellett a családjáról, amely 44-ben egy kislánnyal bővült.

Elővigyázatossága indokolt volt, hiszen mikor a szovjet csapatok elfoglalták a várost, a vasúti dolgozókat is elvitték a jól ismert „háromnapos munkára” azzal a cinikus ürüggyel, hogy a megrongálódott vasúti pályákat kell rendbe hozniuk. Persze ők is – ugyanúgy mint a többi kárpátaljai magyar – a Gulágokon kötött ki. Az embertelen, túlhajszolt munka, az éhezéstől és a betegségektől legyengült emberek nagy része nem élte túl a megpróbáltatásokat – köztük volt Imre bácsi is. Számára a „háromnapos munka” valahol a Kaukázusban ért véget.

Az elkövetkező nehéz években bebizonyosodott, Imre bácsi előrelátó óvintézkedései valóban életmentőek voltak – az elkövetkező nehéz években a kertben elásott élelmiszerek mentették meg a családot az éhezéstől.

Felesége, Manci néni egyedül maradt két gyermekükkel, egy határral elválasztva a Nagyszőlősön élő szüleitől, testvéreitől és a rokonaitól, akiket csak több mint tíz év után, 1957-ben tudott meglátogatni. Számomra ez egy nagyon megrendítő találkozás volt. Édesanyámmal átölelték egymást és csendesen, sírtak, anélkül, hogy egy szót szóltak volna. Manci néni a férjét, édesanyám pedig a testvérét siratta. Ennyire megrendítő találkozást nem láttam még az életem során. Benne volt minden: a szétszabdalt ország, az egymástól vasfüggönnyel elválasztott rokonok, családok fájdalma, a világháború borzalmai – az egész megkínzott, nyomorúságos élet.

Következő rész: Élet a szovjet paradicsomban

Megjegyzés: korábbi fejeztek a linkre kattintva olvashatók

Magyar sors Kárpátalján (1)– Boldog békeidők Ugocsa vármegyében

Magyar sors Kárpátalján (2): A nagy háborúban és az összeomlás után

Magyar sors Kárpátalján (3): Kisebbségben a Csehszlovák Köztársaságban

Magyar sors Kárpátalján (4-5): Találkozás a lengyel-szovjet határon az éhínség elől menekülőkkel

Magyar sors Kárpátalján (6-7): Egy komikus tragikus sorsa

Magyar sors Kárpátalján (8-9-10): Sötét napok jöttek

 

 

50 hozzászólás

 • Ismetelten elismeresemet es koszonetemek ohajtom kifejezni a KMH foszerkesztosegenek, ezen cikk-sorozatok korlatlan koznyilvanossagra hozasaert es kozleseert.

  Az igazan meglepo es remelve felvilagosito is lehetne az atlag KMH olvasi-szamara.

  Hasonloan az ironak, a csaladja es a Nagyszollos tortenelmi tragediajanak reszleteit az utokor-szamara megorokiteseert.

  A Kilcsar csalad eletenek, tragediainak a beszamoloja, valoban az egesz magyar-nemzet tragikus XX. szazadbeli kovetkezmenyeit es korulmenyeit abrazolja.

  A csaladi-fenykep tisztan sugalaj egy tisztesseges, kepes, szorgalmas csalad sikereit, akik az altaluk korlatozhatatlan korulmenyek tonkre tettek, elpusztitotta, sot meg tortenelemi eredetuk, szulofoldjuk sorsat, mindenkivel egyutt tonkre tett.

  Sajnos a KMH hozzaszolloi meg ma is ugyan azt a rendszert es allapotokat almodoznak feltamasztani.

  A kozolt cikk, minden elobbi reszletein tett megjegyzeseimet fenntartom!

 • Az érem másik oldala:
  Csodálatosan szép,részletes beszámoló.Azért egy-két kérdésem van
  Ilyen részletes,megható beszámolót kaphatunk a magyar hadsereg, mint német csicskások viselkedéséről Ukrajnában,a Don-kanyarnál? A másik kérdésem az,hogy hány zsidót hagytak életben az ukrán és magyar kárpátaljaiak?Kikkel még német szövetségeseik bevonulása előtt végeztek.Tudtommal a mai zsidó-létszám Kárpátalján pontos statisztikai számítások szerint=00000000×0.Auschwitz-Birkenau és a többi haláltáborok magyar,ukrán és német gyilkos lágerőrökről köszönöm,nem kérek beszámolót.1945 jan.18.-án a Szovjet katonák szabadítottak fel a budapesti gettóban.Így az én szubjektív véleményem alig mérvadó!Előre is köszönöm az objektív választ.

 • Na mi van?
  Az artatlan milliok gyilkolasairat emliteni tilos itten???

  Azt veltem volna,hogy Sztalin nem kuldi hatarozatait tobbe?!

  Csupan megismetleset remelhetik itten?!

  Hm?????

 • Kedves Brunszvik Teri!
  Mivel lezartak az oldalt,ahol a zsido vallas es az os-keresztenyseg szetvalasat „targyaltuk”- itt valaszolok.
  Ugy gondolom,jol latod a tortenteket.Ennek talan egyik legjobb
  peldaja- Pal apostol- a Tarsusi Saul- zsido szulok fia,aki
  mar romai allampolgar volt,bar nem az egyetlen.
  Visszaterve Romara- 1948-ban, Izrael felallitasa utan- vonultak
  at zsidok ujra Titusz diadalive alatt- mar nem mint behurcolt
  rabszolgak, hanem egy szabad nep fiai.

  https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700389989&presentorid=NLI_EDU

  Meg nehany sor a SZERVEZETT TARSADALOMROL-
  ez GYURINAK is szol, aki a szekerrol lehullott gabonaszemeket
  emliti, amely- a szegenyeke.
  Ennel sokkal tobbrol van szo;
  MOZES 3.
  19.9 ” Mikor a ti foldetek termeset learatjatok,ne arasd le
  egeszen a te mezodnek szelet,es az elhullott gabonaszemeket fel ne szedd.

  19.10 „Szolodet se mezgereld le,es elhullott szemeit se szedd fel szolodnek, a SZEGENYNEK ES A JOVEVENYNEK HAGYD meg azokat.
  En vagyok az Ur a ti Istenetek.”

  19.11 ” Ne orozzatok se ne hazudjatok es senki meg ne csalja
  az o felebaratjat.”

  19.13 „A te felebaratodat ne zsarold,se ki ne rabold.
  A napszamos bere ne maradjon nalad reggelig.”

  19.14. „Siketet ne szidalmazz,es vak ele gancsot ne vess,
  hanem felj a te Istenedtol.”

  19.15 „Ne kovessetek el igazsagtalansagot az iteletben,
  ne nezd a szegenynek szemelyet, se a hatalmas szemelyet
  ne becsuld.”

  19.16 „Ne jarj ragalmazokent a te neped kozott; ne tamadj
  fel a te felebaratodnak vere ellen” .

  Vajon melyik tarsadalom el hasonlo szabalyok szerint-
  a dicso szocializmusban, vagy az {el} atkozott kapitalizmusban?

  Jo egeszseget, jo hetet mindannyiotoknak.

 • Javitas- bocsanat
  Ez-
  Geyzanak szol aki a lehullott gabonaszemeket emliti.

 • a cikksorozat történelem alulnézetből azaz abból a szemszögből ahonnan fáj, valóban fáj vagy adott esetben örömöket is okoz… az én szerteágazó családom a rokonság elmondása alapján nyugatmagyarország és az akörüli területi és egyúttal hatalmi változások vagyonvesztést okoztak de mint a keljfeljancsi ők is mindig újra lábra álltak, nem hittek rablómesékben és nem is foglalkoztak azzal, pragmatikusan a napi jó és jobb lét volt az eredménye dolgos cselekedeteiknek, nem tartoztunk sohasem a sírós báncsák krahácsot szemléletbe

 • Brunszvik Teri

  Izraeli 5:46

  Pál lényege, hogy Marcion tollából(!), önjelölt „apostolként” nemcsak a Tóra legfontosabb elemeit, de az általa hivatkozási alapnak választott – már halott – Jézus szavait is megmásítva, sőt a legfontosabbakat elhallgatva egy új vallás társadalmi alapjait – Izráél megtagadása és elárulása útján – akarta-volt lerakni. Ilyetén indíttatása pedig csak az ő római állampolgárságához köthető. Bár ez akkor nem, de az Apostolok cselekedetei révén, mégis utóhatásában sikerült.

  Marcion az Apostolok Cselekedeteit először a II.század harmincas éveiben mutatta be Rómában, tehát az állítólagos történés után vagy 60-70 évvel, mely iratnak történelmi és valóság tartalma több, mint kétséges és régészeti lelet sem támasztja alá…

  Érdekesség még, hogy Marciont a Katolikus Egyház is az eretnekei között tartja számon…

  Üdv: Brunszvik

 • Élet a mai Magyarországon, egy freestyle rapper szemszögéből:
  .

 • Jichak Perlmutter

  Gyuri10
  18/1:19

  Újra olvasván a történelem-másítás bűvészmutatványának ezt a cikkben leírt változatát, újra megállt bennem az ütő, amikor ezt a mondatot újra olvastam;

  „Nagyszöllősre 1944.október 24-én vonult be a Vörös Hadsereg és ezzel új, sötét korszak kezdődött az emberek életében.”

  Gyuri! Nekem, veled itt teljes egyetértésben újra csak az a véleményem, hogy a tisztelt naplóíró Kulcsár bá’ valahol eltéveszti a házszámot, azaz a . s ö t é t . k o r s z a k . kezdetét.

  Tudniillik ott Nagyszöllősön – ez tényadat – annál pontosan fél évvel korábban köszöntött be egy ominózus sötét korszak, amikor a nagyközség lakosságának a 41 !!! százalékát, azaz zsidő lakosságát teljes egészében deportálták; előbb begettózták, azután 3 !!! marhavagon szerelvényen elszállították a Lengyel-országi Auschwitz (Oswiecim) megsemmisítő táborába.

  Szóval „a kedves Kulcsár bácsi” történelemszemléletében nem ezzel kezdődött a sötét korszak. És akkor még föltevődik az a kellemetlen kérdés is, hogy az ő „jóságos mozdonyvezető” nagybácsikája, ugyan mit is keresett akkor Lengyelországban, hisz 1944-ben a magyar vonatok már rég nem gabonát, szenet, vagy kenyeret szállítottak a leigázott testvéri országba, hanem rabosított polgári személyeket, magyarul rabokat; örgeket, nőket, asszonyokat és gyermekeket, csecsemőtől 14 éves korig.

  Jóérzésű és erkölcsös ember számára csak ez lehet az igazi sötét korszak, amikor magyar mozdonyvezetők Kassa érintésével az csupán az ugocsai Nagyszöllősről 7’000 !!! azaz Hézezer zsidót transzportáltak át a délnyugat-sziléziai halálgyárba, de mégcsak nem is málenkíj robotra, hanem egyenest likvidálás céljából…

  Mindezek után fölvetődik az a kérdés is, hogy az így elhurcolt hétezer nagyszöllősi polgár nem is kevés, elrekvirált földi javaival mi lett ??? Mi lett a házaikkal lakásaikkal, berendezési tárgyakkal és személyi tulajdonú javaikkal, pénzükkel és ékszerekkel, ezüst evőeszközeikkel stb. amelyek az a cikkben leírt olyannyira szenvedő nagyszöllősi polgárok birtokát gazdagítják attól a tényleg >sötét korszaktól< kezdve…

  Meg kell még azt is mondjuk feledékeny, ám oly angyalian jóságos Kulcsár bácsinak, hogy folytatásos esszéjében erősen keverednek történelmi és napló-elemek, mely utóbbi így 76 év távlatában, mint tanúságtétel abszolúte hiteltelenek, minthogy épp a legnagyobb csapást – a város lakosságának köddévált 41%-át felejtette ki – tehát egyedül ez az abszolúte szubjektív elfogultsága felel meg a napló műfajának…

  Minden esetre a témában melegen ajánlott magyar film: "1945." .

  Üdv: Jichak

 • Gyuri10:
  „Csodálatosan szép,részletes beszámoló.Azért egy-két kérdésem van:
  Ilyen részletes,megható beszámolót kaphatunk a magyar hadsereg, mint német csicskások viselkedéséről Ukrajnában,a Don-kanyarnál?”

  Krausz Tamás – Varga Éva Mária: A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban Levéltári dokumentumok 1941–1947 (L’Harmattan, Budapest, 2013, 630 oldal)
  Megjegyzem, hogy a könyvről és az azt érintő kritikákról – kivételesen egészen korrekt, jó – ismertetés jelent meg a Vikipédián, itt:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_megsz%C3%A1ll%C3%B3_csapatok_a_Szovjetuni%C3%B3ban._Lev%C3%A9lt%C3%A1ri_dokumentumok_1941%E2%80%931947

  Gyuri10:
  „A másik kérdésem az,hogy hány zsidót hagytak életben az ukrán és magyar kárpátaljaiak?”

  https://hvg.hu/itthon/20141003_halal_vart_rajuk_de_nem_engedtek_oket

  Gyuri10:
  „Kikkel még német szövetségeseik bevonulása előtt végeztek.”

  Nem, hogy Kárpátalján a helyi lakosság még a német és magyar csapatok bevonulása előtt tömegesen gyilkolta a volna a helyi zsidókat, erről – ellentétben pl. Lenygelországgal, majd a balti országokkal – nem tudok.

 • Úgy tűnik, most sem sikerült.

 • Ketsegtelenul, Kulcsar Zoltan tobb-reszben kozolt cikkeben csak a sajat tapasztalatait, meglatasait es csaladjanak esemenyein tanuskodott, s azon torteneteit es Karpat-alja magyar-lakossainak az eseteit nyujtotta.

  Nyolcvan evvel kesobbi beszamoloja, ha valami datumok, szamok, adatok tevedese lenne, az nem meglepo, amig nem celzatosan tette volna.

  Az sem ,hogy nem a KMH-an olvasok ohajait, remenyeit fejezzte-ki, csupan a SAJAT tapaszztalatait nyujtotta.
  Ami persze nem lehet nehany olvasok ohajival egyenlo.

  De amikor az anyagi-erdekek altal motivalt „torteneszek”, akiknek semmi egyeni tapasztalatik nem letezhett azokon, s kulombozo allitasokat jelentenek, az ketsegtelenul kerdore-vonhatok.

  A LEG-elso, ami figyelemmebe bukkant, a „Kraus-report”-bol, hogy allaitolag Kraus altal, Sztalin nem emelt vadat Horthy ellen a haborus-bun-tettei ellen, mert, s az igen kerdore-vonhato Kraus allitasa alapajan, hogy Sztalin Horthy-t nagyon nepszerunek velte Magyarorszagon, s felt hogy az Rakosi politikai lehetosgeit gancsolta volna Horthy elleni habous felelosegre vonasa.

  A masodik pedig, az allitolagos Geobels altali jelentse, hogy a naci vezetoseg Ukrajnaban a mezogazdasag fejleszteset velte cekljanak.

  Harmadik, a nemet-katonai megszalt-teruletekre Magyar-hatosagokm altal visszadobott Lengyel menekulteket a nemetek nem ohajtrottak, mert keptlenek voltak ellatni oket.

  A valosag, hogy a Hitler-Sztalin katonai szovetseg altal elfoglat Lengyel-teruletekrol menekuloket a Magyar hatosag vissautasitott mendeket nyujtani.

  Magyarorszagra menekultek, mert akkor meg (1939-40) Magyarorszag NEM volt resztvevo a CCCP elleni Barbasosa hadmuveletnek.

  S 1941-ben az Ukran Domenec-Podolski teruleteken naci u.n. Eisenstazgrupen egysegek gyilkoltak tobb mint 20 ezer artatlan menekulteket.

  Lettek volna Magyar-allampolgarsagu-zsidok is kozottuk az is kerderore vonhato.

  Tervezte, ohajtotta, vagy remelte volna barki is a magyar-hatosagok koreben, az is kerdore vonhato egyszeru allitasok elleneben.
  Hiszen semmi szukseges reszre-hajlas-mentes kivizsgalasa annak sem volt, csupan kesobb talalt allitasok alapjan volt az teve.

  De az allitott kivizsgalasok is mind egyoldaluak voltak mindeg.

  De a LEG-MEGLEPOBB a hozzaszollok allaitasaiban, hogy keptelenek, vagy nem hajlandok barki , barmely politikai erdek-csoportok alatal elkovetett celzatos-erdeku, kegyetlen emberi-tomeg-meszarlasokat elitelni.

  Dot ugyanazon politikai celu kegyetlensegeket elkovetett hatalmak feltamasztasait maig is ohajtjak.

  S az mindket kegyetlen, szelszoseges ideologiak magasztaloira ertem am. Mert mindketto a szocializmus alap-elveinek a vegrehajtasan alapozott.

  Csupan az egyeni nevek, simbolumaik, kulomboztek , de tetteik ugyan az volt mindeg, mindenutt.

  Persze a nemzeti-szocialistak 12 ev lehetoseget europaban, amig a nemzetkozi-szocialaistak 100+ eszndo verontasait kovettek fel-vilagszerte.

  S vannak akik maig is a terulethoditas celjabol hajlandok ismet kovetni ugyanazon celokat es tetteket.

  Egyerlen ragdozo-allatifaj nem pusztitja sajat fajanak tagjait, csupan az emberi-lenyek.

  Mint a rabbik irtak; a Termeto elpusztitotta mert ‘minden gondolatuk, tetteik gonoszsag volt mindeg.
  A multban vizzel, a jovoben, az igeret alapjan, tuzzel, hogy meg az elemek is olvadni fognak.’

  Putin, Kina, Iran, Eszak-Korea jelen ttetik es elokeszuletei mind annak bizonyitekat nyujtjak!!!!

 • Orsós Elemér

  Jichak Perlmutter
  2021 április 19
  8:05 de.

  Gyuri10
  18/1:19

  Szíves figyelmetekbe ajánlom ezt a 76 év elteltével már szényentelen, koncon marakodásnak tűnő pert, mely egyébbként nem az örökjáradék fizetésre kötelezettnek az illetékességi magyar bíróságához, hanem a jeruzsálemi vallási bírósághoz lett benyújtva:

  https://neokohn.hu/2021/04/19/beperelte-a-mazsihiszt-az-emih-es-a-maoih/

 • Bendeguz79
  2021 április 19
  4:34 du.

  grizi, világra szóló ismereteid hosszúak és oktrojáltak! mondd grizi, a valósággal nem szoktál beszélő viszonyban lenni? van egy fixa ídeád és a világot aköré tekered… borzalmas!

 • Orsós Elemér,
  „Te is fiam Brutus?”Berukkoltál az ebengubák közé?Eddig viszonylag elviselhetőnek tartottalak!Mi ártott meg?

 • Jichak Perlmutter

  Orsós Elemér 5:09

  A pontosítás kedvéért, az orbanista EMIH* azért lett létrehozva, hogy úgymond'”belülről” törje a választott MAZSIHISZ** kitartó ellenállását a fasiszta NER-rel szemben. Ennek a fal-hitközségnek anno önjelölt „vezető” rabbija Köves Slómó, Orbanisztán valóban szégyenletes országos tábori rabbija.

  Éppen az általad ide-mellékelt sajtóhányadék egyik kitűnő olvasó kommentátora Rátóti Sámuel foglalja össze nagyon bölcs meglátással, amikor azt írja, hogy

  ” Az örökjáradék n e m . a . z s i d ó . l e l k e k . u t á n . fizetendő járadék, hanem az ingatlanok után „.

  Ezt a mondatot légyszi’ megjegyezni, amikor Te zsidó ügyekben felettébb előszeretettel használsz ilyen kifejezéseket,mint „koncon marakodás” és „szégyentelen” 🙁

  Tudnillik valójában mindez a NER – az OSZD MEG ÉS URALKODJ tipikusan alattomos,orbáni – ergo „keresztyén” – politikája.

  * EMIH: Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség; Egy Orbán és Köves politikai agyalmány. Mint hitközség része a MAZSIHISZ-nek, miközben kérdés, mit jelent az az értelmetlenség, hogy „egységes”?
  Bizony nem egy véletlen hablaty hanem, hogy senkinek ne jusson róla az eszébe a szót értelmezni, amikor a valódi célja éppenséggel az egységbontás…
  ** MAZSIHISZ: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége; a felsoroltak demokratikus és törvényes keretek közt működő és választott szövetsége.

 • Jichak Perlmutter

  Helysbítő kiegészítés 3:35-höz

  „belülről törje” helyesen: > belülről törje meg <

 • Bendeguz79
  2021 április 19
  4:34 du.

  grizi,

  azért te nem vagy olyan szép mint Szulamit, bár nagy erőfeszítéseket teszel, hogy versenyben vele az 1002 -dik éjszakát is végig meséld, Mr. Pasha boldog álmok elé néz, addig is ide küldöd a KMH-ra 1000-redszerre is ugyanazt a mesét, csak a helyessírási® hibákat variálod

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Bendegúz79
  04.19.4:34

  Maga aztán egy makacs fajta, és imád csúsztatni.

  Az itt leírtakat már százszor is tisztáztuk, de maga az érvek előtt sem hajlik meg.

  Itt van például a Kamenyec-Podolszk-i húszezer Magyarországról deportált(!) lengyel menekült lemészárlását úgy hazudja le, hogy azok . o d a . menekültek.
  De ez mind semmi, hozzá még azt is állítja, hogy azok már Barbarossa hadművelet előtt menekültek oda… Mondanám nevetséges, ha nem volna tragikus…

  Ja, meghogy Bendegúz szerint ez tömeggyilkosság ki sem volt vizsgálva, tehát az egész ügy indifferens…

  Sőt maga szerint az sem bizonyított, hogy magyar állampolgár zsidók lettek volna az áldozatok között. Ezekszertint és maga szerint ha „csak zsidó” volt, de nem magyar állampolgár, akkor az nem is volt bűncselekmény… Arról már nem is beszélve, hogy Horthyék 3-hetes ún.”idegenrendészeti razziái” (SIC) azok ön szerint nem lennének bizonyítékok ?

  Pedig bizony megvagynak a hivatalos dokumentumok!!! (Szirtes Zoltán: Temetetlen halottaink 1941. könyv.)

  Már évekkel ez előtt is sokszor hangsúlyoztuk, hogy Sztálin 1945-ben mondta az első, Nagy Ferenc vezette kormányküldöttségnek, hogy „ne bántsák (szegény) Horthyt, hisz már olyan öreg”… A lentről jött generalisszimusz igen nagyra értékelte az ellenforradalmi vezér Horthy hozzá intézett, tőle szokatlanul alázatos, mármár könyörgő, szövegében őt igen nagyra értékelő folyamodványát… Ez hatott.
  Így menekítette ki őt a Nürnbergi Nemzetközi Háborús Bűnösök Bírósága „karmaiból” a 25 ellenforradalmi év vörös démonja…

  Ezt mind tetemes dokumentáció bizonyítja.

  thu.

 • És ez megy? Ez ugyanaz, csak az előadó fiatal:

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  UI

  Állítja Bendegúz azt is, hogy „Magyarország nem vett részt a az CCCP elleni Barbarossa hadműveletben”.

  NEM, csak éppen 5, azaz Öt nappal később, 1941.júni.27-én „lépett bele”… – Még ma is attól csúszós és büdös a magyar csizmatalp…

 • AuróraBorealis

  Bendegúz egy igazi Fuck News központ. Mintha könyvből olvasná

 • Jichak Perlmutter

  Mi van Bendegúz?

  A németek képtelenek voltak „ellátni” a magyarok által a megszállt területekre „visszadobott” lengyel menekülteket ?

  Hát etetni akarták őket ?

  Egyébként Kamenyec-Podolszk az egykori O-M Monarchiához tartozó Kőrösmező volt.

  Húszezer embert lőttek a maguk által megásatott gödrökbe. Korabeli visszaemlékezők szerint, még reggel is mozgott a föld…

 • Bendegúz79,
  eddig sem kényeztettél senkit gépírásoddal,magyar nyelvű fogalmazásoddal,helyesírásoddal,történelmi tudásoddal vagy igaz-mondásoddal.Az sem túlzottan hihető,hogy”karaita”,inkább csak egy kretén vagy.Sajnos,a renegátok idáig vagy még ennél lejjebb is süllyednek,de ha erősen ráhajtasz van még lejjebb is.Maradok a neked kijáró tisztelettel: שאול בן מנחם הכהן.

 • B79,
  Utóirat:Sajnálatra méltó vagy!

 • Orsós Elemér

  Jichak Perlmutter
  2021 április 20
  3:35 de.

  Egyrészről, a „Neokohn független, konzervatív-liberális zsidó hírportál” cikkét idéztem, másrészről meg az idézet bevezetőjében levő „tűnő” szó nem bizonyosságot, hanem az ellenkezőjét, azaz kétséget, bizonytalanságot, esetleg rosszhiszeműséget fejezhet ki(így feltételes módban!), de nem az utóbbira gondoltam, csak azt szerettem volna megtudni hogy, egy belső egyezkedési konfliktust miért kellett nagydobra verni, amikor azt az itthoni illetékes -akár békéltető- bírósággal is el lehetett volna érni kötelezve a feleket az igazságos elosztásra! Ráadásul a kommentekből az is kiderült, hogy a felkért bíróság ítéletét esetleg elfogultság vagy illetéktelenség miatt meg lehet fellebezni, tehát az is előfordulhat hogy ezzel a lépéssel szándékosan nem is a megoldást keresték, hanem az időhúzásra és a további szétzilálásra törekedtek a feljelentők! A tábori rabbi tevékenységét meg már többször is minősítettem, példának okáért Gyurinak is, pedig semmi közöm hozzá, csak általános -legalább vallási- békét szeretnék! Azonban ezt a magyarázkodást még véletlenül se tekintsd meghunyászkodásnak!

 • Orsós Elemér
  2021 április 20
  9:18 de.
  „A tábori rabbi tevékenységét meg már többször is minősítettem, példának okáért Gyurinak is,” Itt már nem tudom miről beszélsz!
  Légy szíves emlékeztess mikor vagy mivel kapcsolatban történt ez, mert ha emlékezetem nem csal,soha senkivel nem beszélgettem a mai különböző magyarországi zsidó hitközségekről.Persze,ha mondod minden lehetséges,mert az én fejem sem káptalan.Arról nem beszélve,hogy ez a belviszály téma soha nem volt az érdeklődési kőrömben.Ezen a témán már 64 éve túl vagyok.

 • GYURI es mind azok akik keptelenek voltak ertewni a 4/19. 4;34 du. hozzaszollasomban, fokent az otodik bekezdesben kezdodoket.

  Mind a „KRAUS report”-ban elhihetelenek tuno allitasokat vettem kerdore, az „elso”, „masodik” es „harmadik’ sorozatokban teve a Krais report allitasait.

  Aki azt keptelen olvasni es ertelmezni, csupan ostobasagaait bizonyitottak ragalmaikkal.

  Talan probalnad ismet olvasni azt!!!

  Mint a mondas; ostobasag megbocsajthato, de gyulolkodes megbocsajthatalan, s orokkevalo !!!!!

  Ami meg sajnalatot sem erdemel!!!!!!!!

 • B79,
  Tanulj tinó:

  „Méltóságos Grófnő!
  Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy Lengyelországból zsidó fajú egyének szivárognak be Magyarországra és Méltóságod vezetése alatt álló Magyar Lengyel Menekültügyi Bizottságnál jelentkeznek részben támogatásért, részben pedig azért, hogy részükre valamely táborunkban való elhelyezkedés lehetősége kieszközöltessék. Kihallgatásuk alkalmával – amint értesültem – letagadják sok esetben, hogy zsidó fajúak és így könnyen lehetséges, hogy mi őket a legszigorúbb tilalom ellenére táboraink állományába felvesszük.

  Ezért mély tisztelettel kérem Grófnőt, hogy az újonnan érkezett zsidó fajú menekülteket, továbbá, akik erre gyanúsak, azonnal a KEOKH-hoz utasítani szíveskedjék. De leghelyesebb volna a KEOKH-tól egy detektívet kérni, aki őket odakísérné. Én Siménfalvy Őnagyságával a KEOKH vezetőjével megbeszéltem az ügyet. Ő a legkészségesebben küld Méltóságodékhoz detektíveket. Nagyon kérem kedves Grófnőt, hogy ezeket az eseteket a legszigorúbban méltóztassék kezelni, mert eltekintve attól, hogy ellenkező esetben magyar hatósági rendelkezésekkel méltóztatnék összeütközésbe kerülni, a lengyel szociális akció is csorbát szenvedne.

  Ugyanis, ha a magyar hatóságok azt látnák, hogy a lengyel menekültek közé – a velük szemben tanusított nobilis eljárásunk következtében – külföldi zsidók szivároghatnak be, magukkal a lengyelekkel szemben is kénytelenek volnának olyan megszorító intézkedéseket tenni, amelyek következtében a lengyel menekültek helyzete is romlana. De a közérdek is ellene szól, hogy ezen a téren engedékenyek legyünk. Ha elterjed a zsidók körében, hogy Magyarországon a külföldi zsidóságnak is menedékjogot biztosítunk, akkor egész Európa zsidósága ide özönlenék.

  Tapasztalatból tudom, hogy a Bizottság mekkora áldozatkészséggel és munkával végzi nemes feladatát, éppen ezért a Bizottság érdekében áll, hogy csak azon a területen fejtsen ki szociális működést, amelyen annak idején a Belügyminiszter Úr megengedte és hozzájárult. Egyúttal arra is kérem Grófnőt, hogy holnapi napon Siménfalvy Őméltóságát értesíteni méltóztassék arról, hogy kik jelentkeztek eddig Méltóságodnál a zsidó fajú egyének közül és Budapesten ezek hol találhatók.

  Antall s.k. miniszteri osztálytanácsos”

 • Orsós Elemér

  gyuri10
  2021 április 20
  1:16 du.

  Egy régebbi „Köves rabbi nem tudja hogy, a Fidesz zsidózik” című Föld S. Péter cikk komment szekciójában volt Köves rabbiról hasonló kritikus véleményünk Veled és Avi ben Giorával. Mondjuk ez jó régen volt ezért elég nehezen találtam rá, viszont a „többszöri minősítés” az részemről tévedés lehet. Hiába, én is öregszem!

 • Folytatás Bendeguz79 részére:

  Ez Idősebb Antall József levele a II. világ háborúban,zsidó ügyben.Valamilyen embertelen félrevezetéssel még emléktáblát is kapott a Jád Vásémnél a világ igazai között.(Törlését folyamatba tettük)

 • Bendeguz79:
  „Mind a “KRAUS report”-ban elhihetelenek tuno allitasokat vettem kerdore, az “elso”, “masodik” es “harmadik’ sorozatokban teve a Krais report allitasait.(…)
  Mint a mondas; ostobasag megbocsajthato, de gyulolkodes megbocsajthatalan, s orokkevalo !!!!!”

  Mr Bendeguz, figyelemmel az utolsó mondatára, máris megbocsájtottam Önnek.
  Viszont, hogy Ön mit tart „hihetetlen állításoknak” (gondolom, egyebek között az Auschwitz-Birkenauban és a kifejezetten megsemmisítő lágerekben történteket is annak tartja), számomra – márcsak az Ön ismereteinek univerzális hiányaira és a kommentjeiben türözödő személyes habitusára tekintettel is – tökéletesen érdektelen.

 • GYURI. 4/20, 5;35 du.

  Szeretett „meltosagosod” altal kifejezett elgondolasok es magatartasok ami bizonyara motivalata, vagy befolyasolta az akkori magyar-allam-hatosagokat visszautasitani menedek-jogot a Lengyelorszagbol, a naci-soviet megszallas-kegyetlensegeitol menekuloknek.

  De vajon miert engem gyalazol azert, olvasd Kraus ellentmondo jelenteseit!!!!!!

  Hiszen a Ti szeretett eszme-testvereid okoztak es hajtottak vegre mind a tomeggyilkossagokat!!!!

  Kepetlen lennel azt felfogni????

  „Tanulj tino”

 • Orsós Elemér,
  elfogadom látatlanban is és az idő eljárta miatt is,hogy Veled lehetett és ma is lehet közös véleményem.Azt viszont kézből kontrázom,hogy a Barna Gergely nevű idiótával bármiben is lehetett volna közös nézetem és ha lett volna,akkor még most is szégyellném magamat.Egyébként túl sokat tudok a P.I.H.-ről ahhoz, hogy Itt tárgyaljak róla.Ez a témakőr részemről 64 évvel ezelőtt vesztette aktualitását.Gyere,iktassuk ki. Üdv:Gy.

 • KOVENDEG, 4/21, 3;52 de.

  Abszolutely!!!!

  Amikor a Maguk kituntetett torteneszei bizonyittatlan allitasokat tesz, amiknek tobb kulombozo es ellentmondo adataik letezik a koztudatban, annak kerdorevevese miert tunik Maganak rendkivullinek??????

  Olvassa a Kraus jelenteseit es amiket kerdore vettem abban, csupan mert elllentmodo allitasokat tett a kozismert tenyekkel szemben.

  Az elso volt hogy allitolag Stalin miert nem vadolta Horthy-t haborus bonkovetessel.
  Legalabb harom (3) kulombozo variacioi annak ismeretes.

  Masopdik mint pl. a nemet megszallok miert nem ohajtottak a Lengyelorszagbol menekuloket az elfoglalt teruletekre toloncolni.
  Hiszen mind meggyilkoltak. Tagadna azt is???

  Hasonloan a Wermacht allitolagos mezogazdasagi-celjai az elfoglalt CCCP teruleteken.

  Kraus azon allitasait a kozismert-tenyek ellen-bizonyitottak!

  Egy arva-szo emliteset sem tettem az Auschwitz-Birkenau es barmi mas halaltaborok, tomeggyilklossagok esetein!!!!

  Valotlan allitasait es vadolasait nem latna tisztessegtelennek????????

  „Ne tegy semmi hamis allitasokat/tanuvallomasokat senki embertarsaid ellen”!!!!!!

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Kővendég
  4.19.9:15 (+ajánlva a történelemben járatlan Bendegúznak is)

  Köszönet !!!

  Fantasztikusan jó DOKUMENTUM-MELLÉKLETED tartalmi jelentősége mint t ö r t é n e l m i . b i z o n y o s s á g . áll a mai hazai közvélemény előtt akkor, mikor Orbán Viktor és az ő NER-náci bandája immár 10 éve folytatja azt a piszkos propaganda hadjáratot és gyakorlati, Horthy-restaurációs politikát, melynek célja a magyar köztudatba beplántálni, beépíteni azt a hamis tudatot, hazug állítást,

  HOGY A MAGYAR HOLOKAUSZT KIZÁRÓLAG AZ 1944-es NÉMET MEGSZÁLLÁS, illetve AZ ORSZÁG ÖNÁLLÓSÁGÁNAK AZ ELVESZTÉSÉNEK A KÖVETKEZMÉNYE…

  Úgymond Mo.egy áldozat volt. Ezt a hazugságot szolgálja többekközt az Orbán „egymaga tervezte”, olyanis „Megszállási emlékmű” amelyet a diktátor a nagy közfelháborodásra való tekintettel suttyomban, egy éjszaka alatt állíttatott fel a Szabadság téren. (A Főváros engedélye nélkül.)

  A Kamenyec-Podolszkíj-i genocídium e főcsapás irányú, Orbáni koncepciónak megy már eleve ellene, mert az akkor tudatosan és állami szervezetben, ideológiailag megalapozva megvalósult, úgynevezett idegenrendészeti razzia sorozat, azaz deportációs (értsd: kivégzésre szállítás) hullám bizony h á r o m . é v v e l . e l ő z t e . m e g . a fegyverbaráti német megszállás utáni Horthy-Magyarország vezetői és tányérnyalói tagadhatatlan, a Holokausztban még ez után viselt erkölcsi és politikai – valójában tömeggyikosság háborús bűnében – viselt felelősségét.

  A kőrösmezői(=Kamenyec P.) szervezett tömeggyilkosság a maga húszezer likvidáltjával nemcsak megnyitotta, de áldozatai számával csak tovább növelte a mintegy 4-500-ezres 1944-es horthysta törvényekkel megerősített, hivatalos mészárlás végső létszámát.

  Hogy a történelemhamisító FID-SS és gazdája szempontjából még mit is jelent a BIZONYÍTOTT kőrösmezői húsdaráló corpus delicti megtörténte, ezt bizonyítja az 5.számú tagkönyvük büszke tulajdonosa, Orbán személyes jóbarátja, Bayer Zsolt már Orbanisztán I.időszakában tett vérforraló MEGJEGYZÉSE az ún. GALÍCIAI JÖTTMENTEKRŐL is.., mely . F I D E O L Ó G I A I . megközelítés, már a harmincas évekbeli horthysta parlament mocskosan gyilkolni vágyó antiszemita szóhasználatát idézi be a Kövér-ember vezette . N E R . országház véresen nosztalgikus, mai „kétharmados” gyakorlatába…

  Utóirat:
  Ezt a neohorthysta fikciót célozza az ország főterének, a Kossuth Lajos térnek >az 1944. március 19.előtti állapotába< történt orbanista átalakítása, amely éppúgy szimbolizálja a teljes Horthy korszak undorítóan giccses hamis nosztalgiáját is, amiért Bartók Béla is itthagyta ezt a délibábos ugart…

 • B79,
  elfogadom a régi magyar közmondást: „részegekkel és őrültekkel nem kell szóba állni.” Nos,ezentúl veled is alkalmazom ezt. Használd ki az alkalmat!Annyi hülyeséget írhatsz,amennyit a moderátor átenged,az oldal szégyenére.Miattam leírhatod azt is, hogy te írtad eredetileg a Holttengeri tekercseket,karaita samesz korodban.Választ majd helyettem adjon neked,akinek a nénikéd szegte be a fülét.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Gyuri10 5:35 és 2:25

  Köszönöm, hogy egy csinált szent förtelmét ide kitetted, hogy ne csak Bendegúz-tinó tanuljon belőle, de frissen közénk jött, tapasztalatlan olvasótársaink is.

  Külön is köszönöm a 2:25 végén zárójelben közölt idősb Antall József Jád Vásem világ igazai közül való törlésének indítványozását, ill. ezt az információt. Reméljük, ha elfogadják lesz angy visszhangja is. Márcsak azért is, mert a KMH lapjain jómagam is már számtalanszor téptem a számat id.Antall miniszteri tanácsos sanda szándékkal történt, úgymond’ embermentése – valójában tömeggyilkosság társtettesi minőségben – ügyében, amikor nevezett személy nyilvánvalóan különbséget tett, az ő szavaival „zsidó fajú” és lengyel menekültek között, mint nem mentendők és megmentendő lengyel állampolgárok közé. Érthetetlen, hogy ökölszorító cinizmusa mégis hogyan és kik által tette alkalmassá ezt az alakot a Világ Igaza kitüntetésre.

  Hozzá tartozik még az a tény is, hogy a magyar jobboldal még ma is a mindössze 2-3000 lengyel megmentésével henceg, dicsekszik és sajnos hivatkozik hivatkozik is rá, miközben azt a húszezer zsidót szinte erőszakkal tukmálták rá a kőrösmezői német kivégző Einsatzgruppékra azt követően, hogy a BM. ill. a KEOKH erre biztosított magyar járműveken szállította oda megsemmisítésre azt a rengeteg ártatlan áldozatot közvetlenül bele a fenevad torkába…

  A történész(!)ifjabb Antall József miniszterelnök sem véletlenül évekig játszotta a hülyét amikor Szirtes Zoltán,a doku-kötet szerkesztője és magán-kiadója levelekkel és más dokumentumokkal ostromolta és szólította fel Kamenyec-Podolszkíj megtörténtének a hivatalos állami . b e i s m e r é s é r e . Aljas mód’ nem volt rá hajlandó. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy apja nimbuszát rombolná le vele.

  És akkor ennek a sumák jobboldali politikának az egyenes folytatása lett Orbán azon törekvése, hogy „felejtsük el K.P.-t mert ez teljesen értelmetlenné teszi a 44.március 19″ kamu koncepcióját,hisz Kamenyec.már 3 évvel megelőzte azt”. Ezért hallganak róla annyira, mint a sír s hazudják országnak világnak Magyarország é Horthy szűzi ártatlanságát a Holokauszt bűnében.
  [ld.még fent: „tisztelthölgyeimésuraim” /20/4:35]

  Üdv és békesség!
  ˙

  .

  Ajánlott irodalom:
  Szirtes Zoltán
  Temetetlen halottaink:
  Kőrösmező 1941.

 • Orsós Elemér

  Kedves Jichak és Gyuri,
  ezen kielégítő magyarázást értékelendő, ezennel visszavonom a hozzátok 2021 április 19-én 5:09 délután íródott „figyelem felkeltésemet” és tudatlanságomért elnézést kérek!

  https://neokohn.hu/2021/04/22/minden-amit-az-orokjaradek-ugyrol-tudni-szerettel-volna-de-nem-merted-megkerdezni/

 • Az sem teljesen fedi valóságot,hogy Kamenyec-Podolszkijba csak a Lengyelországból menekülteket szállították a magyar teherautókkal. A KEOKH jóvoltából,évtizedek óta magyaroszágon élő zsidókat és családjaikat is szállították az einsatzgruppeknak K-P-ba. Dédnagyapám Litvániából került Magyarországra az 1860-as években és csak 1905-ben kapta meg az állampolgárságot.Aki 1905 után, tehát pl.1906-ban kapta meg,azon a bizonyos éjszakán Kőrösmezőn végezte családjával és utódaival együtt.Így már 1941-ben a csodával határos módon menekültünk meg Id. Antall József és a Kenderesen elkapart vitéz nagybányai horthy miklós,gyalogsági lovastengerész admirális úr akarata ellenére.

 • Nna.
  Végre kissé „felszabadultam” a meló sűreje alól.

  Végigolvastam a hozzászólalásokat.

  De okosabb nem lettem tőlük.

  Mongyuk Gurlic végtelen ön-és-más-marcangolódásaitól
  csak gárgyulni lehet hehehe

  Jobb ha az ember elkerüli az ilyet, mint bringás úttesten a lócitromot.

 • Jichak Perlmutter

  ˙

  Gyuri és
  Elemér/2:15
  ˙

  Az egész grimbuszban a legfelháborítóbb az, hogy mindez

  heródesi Führerünk – e jelzőt értsd nemcsak szimbolikusnak,

  de valóságosnak is – amúgy zavaros agyában fogant meg az

  EMIH-nek, mint a megosztás eszközének létrehozása *.

  És „a francegyemeg”, hát a végén még nem neki lesz „igaza”?

  S Ime’: az általa választott . K ö v e s . P a u l u s

  [alijas Saulus] országos tábori rabbi 😀 [személyében e cím

  is egy furmányosan megosztó kitaláció] túlteljesítés

  kérdésében alcsúti KisHeródes minden elképzelését felülmúlja
  ˙

  Üdvözlettel:
  Jichak
  ˙

  .

  * Különféle szervezetek létrehozása az ŐŐŐ politikájával szembehelyezkedő és „renitens”, korábbi kf. organizációk bomlasztására, fellazítására, ha kell felrobbantására a legsötétebb machiavellista mi több, fasiszta orbáni politika szerves része. Ilyenek voltak többekközt még a Jobbik, és az LMP is, ahol egy más lapra tartozik az, hogy ebből a szégyenletes sorból „úgy istenigazából” éppen ez az értelmetlen elnevezésű Egységes[?] Magyarországi Izraelita Hitközség váltotta be a Vezér hozzáfűzött legszebb reményeit,sőt…
  [Egy szervezet értelmetlen, zagyva . n e v é t . a’célból fundálják ki, hogy annak nevével megcélzott „”gügye tömeg”” ne is értse meg annak valódi, más hatalom által ráoktrojált – ez esetben éppen a zsidóság köreit egység helyett pontosan bomlasztó és rothasztó – feladatát és álságos küldetését.]

 • AuróraBorealis

  Bendegúz azt írja, hogy

  „Kulcsár Zoltán . c s a k . saját tapasztalatait írta meg..”

  Hát nem kedves Olvtárs!

  Tudniillik mindvégig kilóg a lóláb, amikor a általa szubjektíve interpretált, közbeszédből átvett, vagy a horthysta propaganda által terjesztett állítólagos történelmi eseményeket közöl a maga – fogjuk rá – keresetlen szavaival. Mesebeszéd az egész…

  Az, hogy mindez a mesebeszéd – Ön szerint – „ne lett volna célzatos” az se igaz. Éppen azért, mert ha Kulcsár ma 80 éves, akkor 1941-ben még mindössze 1 éves lehetett. Mit tudott ő a világról ahhoz, hogy maga szerint úgymond ő a „saját tapasztalatait majd akkorról írja le”.

  Ha megírja mondjuk, hogy hogyan mászott a cseresznyefára, vagy, hogyan őrzött tehenet a nagyszöllősi határban, az sokkal hitelesebb lett volna, mint a sötét korszak megnyitásának leírni azt, mely sötétség már legalább 6 hónappal korábban köszöntött Kárpátaljára, akkor amikor
  N a g y s z ő l ő s . több mint negyven százalékát deportálták, akik – ha más nem – de egyszerűen eltűntek közülük! Erről a történelmi tényről ő egy Qva szót nem is említ, vagy ha igen, azt is csak igaztalan híresztelések és enyhítő, szerencsen-mosdató bemagyarázások formájában meséli, mint valami tőlük, az ottaniaktól teljesen távol eső és idegen eseményt, márpedig nem volt az, mert nem lehetett a számukra az se észrevétlen. Nekik ott mindent látniuk kellett !!!

  S ha mégis oly jó Zolibá’ emlékezete az akkori 4-5 éves kisfiúnak, ha másra nem is de legalább arra kell emlékezni, hogy hány szomszéd kisgyerek tűnt el onnan az utcájukból…, vagy hogy hogyan is vitték őket, horthysta csendőrök szekéren, avagy csak gyalogosan hajtották… ez tudniillik egy szomszédgyereknek is felejthetetlen . e m l é k . kellet, hogy legyen Bendegúz uram !

  Oszt esetleg maradt e kis Zolikára akkor valami gyerekjáték, hintaló, egy játékbaba, avagy olyan dobókockaszerű pörgettyűféle, amin kf. ákombákomok hirdettek valami ismeretlen jövőfélét… Ez igen, ez reális memoár lett volna. Integettek e Ők a távozó Schwarzéknak, Grószéknak, netán Kohnéknak stb. akiktől nemrég még cukorkát vettek a sarki boltban ?

  Arra se kapunk választ hogy a „hős” mozdonyvezető miért és hová is járt gyakran Lengyelországba, amikor vonatok . o d a . akkor!!! csak deportáltakat, vagy katonai szállítmányokat fuvaroztak??? Pedig ezt a kérdést már korábban is föltettük.

  Mert egy hiteles visszaemlékezés – memoár – ilyesmikről (is) szól és nem arról a sok szubjektív fikcióról, amit korára hivatkozva Kulcsárbá’ ide firkanthatott nekünk!

  Egyébként Bendegúz maga itt már annyit papolt a gonosz emberiségről, amely a saját fajtáját irtja… Hát tessék, itt a lehetőség: legalább egyszer ítélkezzék ennek a szellemében, és ezt a sok mellébeszélést, mint ez a kárpátalji ún. „memoár” is, ítélje el, legalább az ugocsai faluból halálba hurcolt Hétezer ártatlan mártír polgár s ha más nem, hát az ott-lakók beletörődő közömbössége miatt!

  Nézzen hát magába is!
  ˙

  .

  Javasolt irodalom:

  J Ó B . L Á Z A D Á S A .

  Oscar Díjra is jelölt, színes magyar . a l a p f i l m .

 • A.B. 4/24, 5;29 de.

  Ha Maga a Kulcsar Zoltan altal nyujtott cikkett nem kedveli, vagy barmit abban ellenzne, azt Kulcsar Zoltan-hoz szukseges cimeznie !!!!!!

  Ismerte Maga, vagy lett volna valaha is kozvetlenul kozeli lehetosge a Kulcsar Zoltan altal nyujtott adatokkat ellenorizni, vagy tenyekkel cadolni?????

  De hat akkor mi yenyek alapjan kezdi civakodasat itten most azon??????

  Maga allitja soraiban azt „szubjective interpretalt Horthista kozbeszedbol atvett…” .

  A Maga teljesen valotlan allitasa, hogy en mind azt „mesebeszed”-nek is velhettem volna valah is, az teljes valotlansag allitasa Maga altal!!!!!
  Persze letezik egy jobban megfelelo magyar-szo is arra!!!!!

  SOHA nem „papol”-tam az emberiseg kegyetlenseg es gonoszsagain, egyszeruen emliettem es ismetelten a jovobnen is emlekezteteni fogom a Magukfeleket es mindenki masokat is, a tagdhatatlan valosagokra amit a tortenelem bizonyit az „Adam-Eva” tortenet napjatol.

  Egyetlen ragadozo-faj nem pusztitja sajat fajanak tagjait on-erdekenek fentartasa celjabol, csupan az emberileny.
  S a szocialaistak , nemzeti es nemzetkozik, az elmult evszazadban, sokszorsan tobb embertasaikat gyilkoltak meg mint barmi mas termeszetes esemeny okozott!!!!!!!!!

  Na azt probalaj ellenbizonyitani tenyekkel, s hagyja egyeni gyulolet-propagandajat onmaganak !!!!!!!!

 • Kedves Jichak, Kővendég, tisztelthölgyeimésuraim és AuróraBorealis!
  Köszönet a tisztességes, értelmes és tanulságos hozzászólásaitokért. Csak így tovább 🙂

 • AuróraBorealis:
  „mely sötétség már legalább 6 hónappal korábban köszöntött Kárpátaljára, akkor amikor N a g y s z ő l ő s . több mint negyven százalékát deportálták, akik – ha más nem – de egyszerűen eltűntek közülük! Erről a történelmi tényről ő egy Qva szót nem is említ, vagy ha igen, azt is csak igaztalan híresztelések és enyhítő, szerencsen-mosdató bemagyarázások formájában meséli, mint valami tőlük, az ottaniaktól teljesen távol eső és idegen eseményt, márpedig nem volt az, mert nem lehetett a számukra az se észrevétlen. Nekik ott mindent látniuk kellett!!!”

  Tisztelt AuróraBorealis, Ön téved. Nem abban, amit
  a Kárpátalján 1939.március 18-a után történtekről ír, abban tűpontosan igaza van.
  Ott téved, hogy ami történt az „nem lehetett a számukra az se észrevétlen. Nekik ott mindent látniuk kellett!!!””
  Észrevétlen volt, és nem láttak semmit. Ugyanis az emberek nagy része amit mert nem saját vagy rokonai személyében érinti – nem akar meglátni, azt nem látja meg, az számukra észrevehetetlen. Ez így volt akkor, és így van ma, a mai Magyarországon is.

 • A mamámnak volt egy zsidó barátnője, aki hozzáment egy lengyel menekülthöz. A srácot később „visszavitték”.

 • Gyuri10 1:13

  A lovastengerész kenderesi „elkaparásáról”, ill. befalazásáról az jut eszembe, hogy amikor Hóbagoly Péter szélsőjobbos miniszterelnökünk/belügyér ezt bejelentette, akkor az jutott eszembe, hogy ez az egész rohadt fasiszta nosztalgiázás nem egyszerűen csak egy „rendszerváltás”, hanem a Horthy-restauráció kapujába értünk, amely összhatásában végülis a 25 éves ellenforradalmi rendszer reneszánszát hívja elő a magyar történelem fekáliában gazdag szennyvízcsatornájából. Ma is ennek a televényében fuldoklik az egész ország.

 • BrunszvikTeri
  2021 április 25
  7:17 de.
  Gyuri10 1:13
  Minden szavaddal egyetértek.A magyarok,mgyarok maradtak.Romlott volt az anyatej.Nem tudom a % arányt,de azért H.I-nek vannak még tisztességesek is.

 • Almási Alma,
  –A mamámnak volt egy zsidó barátnője, aki hozzáment egy lengyel menekülthöz. A srácot később “visszavitték”.–
  Hová?…Kamenyec Podolszkijba vagy Auschwitzba?