Articles by: Aczél Gábor
Korábbi, már elég régóta nem megszerezhető szakképesítésem betűszedő mester. A gimnáziumot nyomdászként, az egyetemet újságíróként fejeztem be. Ez utóbbi pályáról a pécsi Dunántúli Naplónál gyakornokként végzett másfél évi munka után – rendszerellenes tevékenységért kapott rendőrségi figyelmeztetés okán – 1965-ben “eltanácsoltak”. Nagy szerencsémre – és Nagy Jenő főszerkesztőnek köszönhetően – a Dunaújvárosi Hírlapnál mégiscsak elsajátíthattam ennek a másik mesterségnek az alapjait. Innen már főszerkesztő-helyettesként kerültem vissza a fővárosba 1980-ban, s lettem a Központi Sajtószolgálat egyik szerkesztője. Miután 1988 januárjában, immár főszerkesztő-helyetteseként (talán az ország egyetlen vezető beosztású szerkesztőjeként) az elsők között aláírtam a rendszerellenes Nyilvánosság Klub egyesületalapítási felhívását, s nem sokkal később a Központi Sajtószolgálatot nélkülem olvasztották be az MTI-be, a Települési (akkor Tanácsi) Önkormányzatok Országos Szövetsége 1989-ben általam alapított, ÖNkormányzat című országos havi folyóiratát szerkesztettem (előbb mellékállásban, majd kényszervállalkozó főszerkesztőként) húsz éven át. Voltam még megszűnéséig a Képes Sport olvasószerkesztője, aztán a Vasárnapi Hírek főmunkatársa, a rendszerváltoztatást követően mellékállásban folyóiratszerkesztő a Pénzügyminisztérium sajtóosztályán, majd a frissen alapított Új Magyarország olvasószerkesztője, az Esti Hírlap napos szerkesztője, a Magyar Hírlap címszerkesztője, majd az Esti Hírlap főszerkesztője is. Később, 2009-ben – országos önkormányzati kapcsolataimat és tapasztalataimat értékesítendő – nyugdíjas vállalkozóként Vince Mátyás, az MTI elnöke szerződtetett a távirati iroda Önkormányzati Sajtószolgálat című online-kiadványának kialakítására és önálló szerkesztésére. E munkakör sikeresnek minősített ellátása ellenére a szerződésemet 2014. január elsejétől – indoklás nélkül – megszüntették. Van két nagyfiam, hat unokám, második feleségemmel, gimnazista lányommal és Fahéj nevű kutyánkkal Budapesten élek.

Kockás Pierre figyel

2016 február 19 8:24 de.1 comment
Kockás Péter / Lorre meg én.

Kockás Pierre (aki rövid életének születése előtti szakaszában Nagy Károlyként volt kevéssé ismert alkotója az irodalomnak) annak idején alighanem felrobbant Ukrajnában. Munkaszolgálatosként tette ezt, egy aknamezőn, amelyre őt magyar testvérei odavezényelni voltak szívesek. Emlékszem rá, amint az algériai Sidi bel Abbesben időző légionárusok egyikeként a helyi kocsma kasszája felé imbolyog, és Angyalka, a tekintélyes termetű, folyvást pipázó Levegő Királynője két pöfékelés szünetében elbűvölően feléje mosolyog. Látni vélem, ahogyan (a kocsmában senki se látja, honnan) Kockás az egyszál rózsát elővarázsolja, s hallani vélem, amint csillagokról beszél, amelyeket (ha valamivel könnyebben lehetne hozzájuk jutni) szívesen rakna Angyalka lábai elé. Kockás Pierre, alias […]

Read more ›

Halott huszáraink és a mi Tesselynk

2016 február 1 9:07 de.52 hozzászólás
Tessely Zoltán

A Vértes hegységben 2013 óta van emléktáblája az 1945 elején itt elesett magyar huszároknak. Vérteskozmán, ahol az emléktáblát felállították, az idei megemlékezésnek állami szónoka Tessely Zoltán, a miniszterelnök ötödik biztosa volt. Ahhoz képest, hogy immár Orbán Viktor biztosaként mondhatott beszédet, meglehetősen kevesen hallgatták, s mondhatni, hogy az eseményről a sajtó is hallgatott. Ráadásul az Önkormányzati Sajtószolgálat honlapján megjelentetett rövid tudósítás is csupán a szónokok egyikeként – az új funkciójával együtt – említette őt, és amit mondott, abból semmit nem közölt. Pedig ez az ember minden tőle telhetőt megtett, előbb azért, hogy elnyerje, majd, hogy a mostani beszédében meghálálja ezt a funkciót. […]

Read more ›

A keresztfiú

2016 január 28 7:17 de.91 hozzászólás
Szerb Antal

„A Szépség aranyüledéke gyakran mocskos folyók iszapjából csapódik le, és ezért szeretjük a nagy zavaros folyót, a Történelmet.” Ezzel a mondattal fejezte be Szerb Antal 1943-ban írt utolsó novelláját. A herceg a címe. Főszereplője az olasz reneszánsz egy kisszerű, ám Galilei nyomán a Földet magát is a megszámlálhatatlan világok egyikének tartó zsarnoka, „… valami lényegtelen és nemtelen közember a csillagok megdöbbentő hierarchiájában. És ha ez így van, kérdezi (maga a zsarnokocska) eltűnődve és riadtan egyik levelében, vajon akkor hogyan lehet az, hogy Isten éppen ennek a tizedrangú kis csillagnak a megváltásáért áldozta fel Egyszülött Fiát?” Szerb Antal egy évvel korábban […]

Read more ›

Lány cilinderrel, kutyával, karikával

2016 január 18 11:00 de.15 hozzászólás
Illusztráció: Emanuel M Ologeanu.

(Hazám – 2015-16 fordulóján) A levegő langyos, a város lágy, a versek szelidek. Nem tudom, honnan valók a sorok, amelyek belülről úgy símogatnak, mint kívülről a Nap nyugta előtti fénye. Már-már hihetetlen e szilveszter előtti benti-kinti béke. A kismetró lejáratánál az engem felismerő kiskutya orra felé nyújtom a kezemet, gyorsan, hevenyészve nyalja meg, mert dolga van. Egy lány cilinderrel a fején, hívja őt. Nem, a lány cilinderrel a fején, nem hegedült, mint a láttán, az a másik a fejemben. De mintha zenére táncolt volna, karikával a kezében. A kiskutya előbb a karikán, majd a lépésre tárt két vékony lábszára között […]

Read more ›

Hírdetett bűntett, avagy az Orbánvádló Orbánduma

2016 január 5 11:22 de.41 hozzászólás
Reuters / Eric Vidal.

Elegem van, elegem van. Abból van elegem, hogy az én pénzemen, kéretlenül és váratlanul harsogja Orbán Viktor újra és újra az én fülembe is: “Semmiféle ideológia, vagy gazdasági érdek miatt nem tehetjük ki életveszélynek az európai polgárokat.” Ráadásul az én alkalmazottamként teszi ezt, az én kormányom első embereként, aki az ország minden polgárát, egytől-egyig európai polgárokat, köztük engem is, szolgálni köteles, aki tehát – feltéve, hogy az európai polgárokat fenyegető életveszély indoklásában igaza van – általunk, magyar állampolgárok által személy szerint felelősségre vonható, bűncselekményre utaló magatartása okán feljelenthető, majd vádolható, mert az ő hozzájárulása nélkül országunkon nem zúdíthattuk volna át […]

Read more ›

A mi csónakunk

2015 december 24 7:22 de.46 hozzászólás
Boat in a storm / RHADS/DeviantArt.

Nos, hát itt ülünk mind, egyazon csónakban. Mi, épeszű emberek. És közülünk a legépeszűbb szerint – aki éppenséggel a magyar parlament elnöke – körülöttünk mindenki idióta. Nyilván ezért vélte úgy, hogy nekünk a terror és a migrácós válság árnyékában meg kell próbálnunk legalább beazonosítani az unokáink puszta létét fenyegető veszélyeket. Nem, nem az jutott eszembe, amire a magyar közjogi méltóságok e kiválóságának egy valamicskével korábbi, a nők unokaszülési kötelmére vonatkozó eszmefuttatása okot adna, hanem, hogy… KIK IS VAGYUNK MI EBBEN A CSÓNAKBAN? És ez azért ötlött fel bennem, mert ezen a nyáron a magyar közjogi méltóságok legtekintélyesebbje az uniós országok […]

Read more ›

Párhuzamos történések és bornírt hamisítók

2015 december 16 12:05 de.1 comment
Az IKSZ tiltakozása.

A határainkon túli honlapon megjelent fotó aláírása: “Csontos Sandra (Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, IKSZ) tiltakozó beszédet tart az antiszemita politikus szobra előtt, akiről általános iskolát neveztek el Magyarországon!” Csontos Sandra az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke, mögötte – jól láthatóan – Zigmándy Ignác szobra. A szlovákiai hírportál forrásként a híradó.hu-n megjelentetett, 2014. január 20-án, hétfőn 14 óra 30 perckor kiadott MTI-közleményt jelölte meg. Az MTI-közlemény dátumozott címének (“IKSZ: távolítsák el a Zigmándy Ignác szobrot a törökbálinti általános iskola udvarából”) és leadjének fotóját is közölte. És publikálta többek között, hogy az MTI nyomán a híradó.hu Rétvári Bence két nappal korábbi nyílt levelének tartalmát is […]

Read more ›

Viadalom a halottak élén

2015 december 15 12:04 de.31 hozzászólás
Az Eleven Emlékmű elnevezésű, rendszeres nyilvános beszélgetésekre szerveződött civil csapat az elmúlt héten Székesfehérvárra érkezett tagjai az ott felállítandó Hóman-szobor tervezett helyén a kegyeletüket rótták le a Hóman Bálint által is gerjesztett zsidógyűlölet áldozatataira emlékezve.

“Most a Mezőn mindenki veszt S vér-felhők futnak szabadon S hű csapatomat most leltem meg, Most leltem meg a csapatom, Az Életből kikényszerültet.” Tudod-e, ki írta ezt? Igen, téged kérdezlek, aki nemrég két alkalommal is százezer székesfehérvári polgár nevében utasítottad vissza, kérted ki a nevükben egy budapesti értelmiségi – reményeid szerint szűk – csoport rájuk zúdított gyűlöletét. Téged kérdezlek, polgármester, aki százezer városlakó élén, pálfordulásod – a kurucinfo borzalmas új leleménye szerint “saulfordulásod” – előtt és után, egyaránt ugyanazt mondtad erről a csoportról, amelynek én is tagja vagyok. Mindkétszer a demokrácián túlmutató nyomásgyakorlásról szóltál, előbb egy interjúban a civilszándék szabadságának […]

Read more ›

Nyílt levél dr. Kiss-Rigó László megyéspüspöknek, a Püspöki Bíróság elnökének

2015 december 12 9:13 de.18 hozzászólás
Beszervezési dosszié

Püspök Uram! Úgy vélem, ideje megköszönnie mai tartóinak, no nem a leendő szegedi stadiont, hanem, hogy ők sem forszírozzák az egykori ügynökmúlt feltárását. Most értettem meg, hogy a Fidesz-KDNP 2010-es, választások előtti kampányrendezvényén az Isten szolgájaként e pártszövetség melletti szavazásra miért buzdított. Ön, püspök uram, mindig józan volt, a szeretet jegyében és annak prédikálásához merített és merít erőt hol innen, hol onnan. Jelzi ezt jelmondata is: „Virtus, dilectio, sobrietas”, azaz „Erő, szeretet, józanság”. Annak idején, még a rendszerváltoztatás előtt, amikor Esztergomban szolgálta az Urat, azoktól merített erőt, akiknek a Lawrence fedőnevű ügynökként jelenteni volt köteles, mostanában pedig azoktól merít, akik […]

Read more ›

Újjait megőrizve Allah Csodájával parolázott…

2015 december 3 11:43 de.29 hozzászólás
Orbán Viktor az év embere.

A mi Orbánunk egy ír melegjoginál is híresebb… Azon közben, hogy a Kedves Vezető, a maga öt miniszterével egy, a lopások visszaszorítása érdekében ujjamputáló gépet kifejlesztett és rendszeresített országban – a természetellenes kapcsolathiányt megszüntetendő – időzött (nem, nem amputálták az ujját, ellenkezőleg: Allah Csodájával is kezet szoríthatott…), egy amerikai magazinban rangos helyet kapott. A hazai sajtó interpretációja szerint az év emberének választották, de ez nem igaz, mert választásról szó se volt, mindössze egy-egy, a szerkesztők által a huszonnyolc uniós országból kiválasztott, közfigyelmet keltő személy közül sorolták őt az első helyre. A magazinban „konzervatív bomlasztónak” nevezett miniszterelnökünk kétségkívül többé-kevésbé ismert politikusok […]

Read more ›

Egy hüvely a tudatlanság szétoszlatásához

2015 november 28 8:47 de.3 hozzászólás
Fotó: MTI.

A hatvanas évek elején két teljes esztendőt harckocsizóként teljesítettem szolgálatot a Magyar Néphadsereg tapolcai hadműveleti-harcászati ezredében, amelyben a világháborús T–34-esek helyett az idő tájt állították rendszerbe a stabilizátoros (menet közben is célra tartható lövegű) T–54-eseket. Ezért a Belügyminisztérium minapi rendhagyó satótájékoztatóján – a fehér terítővel fedett asztalra tett kimustrált harci eszközök között – egykori irányzóként azonnal felismerni véltem a T–54-es harckocsi lövegéből származó gránáthüvelyt. (A mellékelt MTI-fotó jobb alsó sarkában látható.) Számomra tehát nyilvánvaló volt, hogy a TEK-esek legutóbbi (világröhejbe torkolt) akciójának belügyminiszteri, “tárgyszerű” felmagasztalását alátámasztó bizonyítékok egyike nem gránát, hanem egy kilőtt gránát üres hüvelye. És nagyobb valószínűsége volt, […]

Read more ›

Orbán Viktor támogatói így végeznének a migránsokkal és a zsidókkal is…

2015 november 21 12:03 de.13 hozzászólás
S.O.S / AFP / Attila Kisbenedek.

Uszító videókat készített egy magyar  kamionos a menekültekről és ezek most gyorsan terjednek a neten. Az ide belinkelt videót a kommentárjaival együtt érdemes megosztani és megnézni. Csupa melegszívű honfitársunk. Jani Bacsi Facebook oldalán például egy hölgy pisztolyt szegez az olvasóra és a kép felirata szerint azt mondja: “Kib*szott zsidók, miattatok van minden háború! Számomra egyet jelentetek a dögvésszel és a nyomorral. Pusztulni kell minden zsidónak.” Ilyen világosan fejezi ki magát. A nyugdíjas Árva Józsefné Csöpi pedig – egyem a lelkét! – a vagány kamionos felvétele láttán felszólítással él, hogy ott helyben engedjék agyonlőni a migránsokat, mert ő élvezni akarja a […]

Read more ›

Amíg ez a kormány levegõt tud venni…

2015 november 19 12:05 de.15 hozzászólás
Orbán Viktor Budapesten a parlament előtt, november 14-én. Fotó: Facebook.

A mainál mintegy öt évvel soványabb Orbán Viktor egy nemrégiben fellelt videofelvétel tanúsága szerint a MAGOSZ 2010-es hajdúböszörményi nagygyûlésén a magyar föld jövõjérõl, az ezzel összefüggõ esedékes brüsszeli döntésrõl, s a külföldiek esetleges magyarországi földvásárlásáról beszélt. Imígyen: „Szeretném önöket megnyugtatni, hogy a magyar föld jövõje nem függ a Brüsszelben esedékes döntéstõl. Ez csak és kizárólag tõlünk függ. És elmondhatom önöknek, önök biztosak lehetnek abban, hogy amíg a Fidesz kormányon lesz, és abban az én munkám is ott lesz, addig Magyarországon külföldiek – akármit döntenek Brüsszelben – itt soha termõföldet nem fognak vásárolni.” A manírjait is érdemes megtekinteni… Annál is inkább, […]

Read more ›

Egy régi találkozás

2015 november 14 12:10 de.10 hozzászólás
Egy régi találkozás

Találkozás egy valamivel soványabb és fiatalabb emberrel Vajon hányan emlékeznek mindarra, amiről Orbán Viktor alig több mint öt évvel korábban nem mondott igazat? Mindenesetre az egyik – a MAGOSZ 2010-es hajdúböszörményi nagygyűlésén – oly magabiztosan előadott hazugságát (ami szerint Magyarországon külföldiek, amíg a Fidesz kormányon lesz, nem vásárolhatnak termőföldet) napjainkban maga cáfolja meg. „Szeretném Önöket megnyugtatni – mondotta volt –, hogy a magyar föld jövője nem függ a Brüsszelben esedékes döntéstől. Ez csak és kizárólag tőlünk függ. És elmondhatom önöknek, önök biztosak lehetnek abban, hogy amíg a Fidesz kormányon lesz, és abban az én munkám is ott lesz, addig Magyarországon […]

Read more ›

Pokoli törvényeink

2015 november 9 1:18 du.2 hozzászólás
Pokoli törvényeink

Az Örökkévaló szerint az istentelenek nem lehetnek örökéletűek, következésképpen olyan pokol nincsen, amelynek tüzében örök szenvedésre ítéltethetnének. Ha jól tudom a bibliai gyehenna valójában egy (hasonló nevű) völgy volt Jeruzsálemtől délre, amelyben Izrael egyik (pogány) királya Baál-t istenítette, bálványimádást és más gonoszságokat cselekedett, még a saját fiait is tűzre vettette itt, amiért is később ez a völgy Jeruzsálem szemétégetője lett. Ahol tehát elhamvasztották a szemetet, amiként Sodomát és Gomorrát elhamvasztotta az Isten. Ami és aki elég, az megsemmisül, annak vége van. A halott nem érez többé. Az örökké való szenvedés még az egyistenhívők vallása szerint is babona, mert az ilyesféle […]

Read more ›
This site is protected by Comment SPAM Wiper.