Articles by: Ille István
Civil a pályán. Egészen más területen dolgozott, a politikához nem sok köze volt, de véleménye arról annál inkább. Három évvel ezelőtt egy társával együtt létrehozta az ellenszek.hu Demokritikus Vélemény Magazin internetes oldalt, aminek felelős szerkesztője. Szépirodalmi vonalon, Harunlarasid néven több, mint 60 novellát, több tucat önéletképet és úti beszámolót publikált a www.harunalrasid.nolblog.hu oldalán. Elkötelezett, azonban pártoktól független, baloldali értékrendű és világnézetű ellenzéki.

71 éve történt 7.

2015 március 26 1:26 du.0 comments
71 éve történt 7.

1944. július 20. Áthaladt Kassán a rákoscsabai (1230 fő) deportáltakat Auschwitzba szállító transzport. Rastenburgban, Hitler kelet-poroszországi főhadiszállásán a háború befejezését kívánó német ellenállási csoport megbízásából Gróf Claus von Stauffenberg vezérkari ezredes sikertelen bombamerényletet követett el Adolf Hitler ellen. Lemondott tisztségéről Rátz Jenő miniszterelnök-helyettes, ezzel tiltakozva azért, mert Horthy nem volt hajlandó törvényerőre emelni a zsidóellenes rendeleteket. A Dnyeszter nyugati partját védő 20. gyaloghadosztály megkezdte visszavonulását. 1944. július 21. Vajna Gábor reggel megérkezett az Összetartás szerkesztőségébe, és javasolta, hogy Hitler ellen előző napon elkövetett merénylettel kapcsolatban keressék fel Veesenmayert, és fejezzék ki szerencsekívánságaikat. A javaslatot Kemény Gábor, a lap szerkesztője, elfogadta, […]

Read more ›

Turáni erkölcsök

12:08 du.4 comments
Turáni erkölcsök

Klerikális lapok nagy gaudiummal közölnek egy levelet. A levelet állítólag választási harc idején írta a margittai kerület országgyűlési képviselője, kinek mandátuma fölött pár nap múlva ítélkezni fognak. A klerikális lapok zsidóbélyegzésre használják föl a levelet s ítéleteket mondanak a zsidó erkölcsökről. A levélben ugyanis a zsidó erkölcsökre apellálva, kérik a voksot. Persze, ha katolikus néppárti ember a keresztény erkölcsökre hivatkozva tenné ugyanezt, nem volna mi baj sem. De most nem erről lesz szó. Hiszen ha erkölcsökről beszélnénk, azon kellene kezdenünk, hogy az etikát a zsidóság adta az egész világnak, s keresztény világfelfogás voltaképpen nincs is, csupán zsidó-keresztény. De – mondjuk […]

Read more ›

71 éve történt – 6.

6:11 de.3 comments
71 éve történt – 6.

1944. július 4. Szekszárdról Paksra szállították az ott összegyűjtött zsidókat. Szintén Paksra került Fadd, Dunaföldvár, Gerjen, Kajdacs zsidó lakossága. Az MTI jelentette Stockholmból: „Az itteni lengyel követ közölte, hogy naponta érkeznek Lengyelországba vonatok Magyarországról, egy-egy vonat 45 kocsiból áll, amelyeken magyar zsidók vannak. Ezeket Oswieczim koncentrációs táborba szállítják, ahol két gázkamrában megölik.” 1944. július 5. Áthaladtak Kassán a Sárvárról (3105 fő), Szombathelyről (3103 fő) és Kaposvárról (I. transzport) elindított deportáltakat szállító vonatszerelvények Auschwitz felé. Pápáról 3000 zsidót deportáltak Auschwitzba. Koszorús Ferenc vezérkari ezredes az esztergomi páncélosok mintaszerű alkalmazásával megakadályozta a Baky László belügyi államtitkár által a budapesti zsidóság deportálására szervezett […]

Read more ›

71 éve történt – 5.

2015 március 25 6:03 de.7 comments
71 éve történt – 5.

1944. június 7. A honvédelmi minisztérium titkos rendelete szerint a munkaszolgálatosokat hadifoglyokként kell kezelni. Ennek célja valószínűleg az volt, hogy az SS és magyar kiszolgálóik ne tartóztathassanak le munkaszolgálatosokat. A munkaszolgálatra újonnan behívottakat, és a már korábban mozgósított szakmunkásokat, mérnököket és műszakiakat hadifogolytáborszerű táborokban kellett elhelyezni a gyár vagy üzem közelében, ahol dolgoztatták őket. Ezeket az objektumokat drótsövénnyel vagy palánkkal kellett körülvenni, és éjjel-nappal őriztetni. A zsidók csak keresztény őrszemélyzet kíséretében hagyhatták el, és, ha kaptak is eltávozást, lehetőleg akkor is a táboron belül kellett tartani őket. A déli órákban Berettyóújfalu zsidó lakosait, többnyire gyalogosan, csomagjaikat autókon és szekereken szállítva, […]

Read more ›

Egy kiöregedett vadászkutya dala

2015 március 23 7:10 du.4 comments
Egy kiöregedett vadászkutya dala

Mert hát, mint tudjuk, ha egy gyerek reggel éhesen megy az iskolába, az csak életformából adódik, és ha egy nyugdíjas éhen hal a fűtetlen lakásában, az pedig önhibás gondatlanság. Amikor még fiatal voltam Erdőbe vittek, ahol vígan kóboroltam Űztem én a nagy és kisvadat. Jutott nekem mindig néhány apró kis falat. Régen volt… Az évek jajj szép lassan teltek Míg loholtam én mások vígan pihentek A lábam szívem már nem fiatal Az ígéretekből maradt egy dal. Egy kiöregedett vadászkutya Vonítva ül a kátyuba. A hűséget én nem csak mutattam Emlékezz rá érted mennyit ugattam! Ti kiöregedett vadászebek csont helyett jött […]

Read more ›

Földmutyi a Hortobágyon

2015 március 22 10:00 de.7 comments
Földmutyi a Hortobágyon

Biológiai katasztrófa fenyeget a Hortobágyon: az állami földmutyi következtében állattartó nagygazdák és számos állatuk maradt legelő nélkül, mivel valamilyen furcsa véletlen folytán a földpályázatokon olyanok nyertek, akiknek még egy kóbor macskájuk se volt, nemhogy szarvasmarha, vagy juhállományuk! Egy hortobágyi agrármérnök – Rezes Gábor – is a vesztesek közé tartozik.  Az alant következő cikk is a vele készült riport átültetése. 220-230 juha alól a kopott el a téli takarmány, és áprilistól már ki kellene hajtani a nyájat a legelőre, de nincs hova. Ugyancsak nincs hova kihajtani kb. 40ezer juhot és 4-5ezer szarvasmarhát. Csak a Hortobágyról és a bihari síkságról van szó. Smafuság. […]

Read more ›

71 éve történt – 4.

9:15 de.55 comments
71 éve történt – 4.

1944. május 25. A zár alá vett zsidó műtárgyak számbavételére kormánybiztost neveztek ki. Elindult a III.transzport Sátoraljaújhelyről, a IV. Felsővisóról, Kolozsvárról az I. Auschwitz-Birkenauba. A marosvásárhelyi állami kórházban munkaszolgálatot teljesítő zsidó orvosokat – Sófalvi László, Fodor Károly, Mandl József, Réder Zoltán, Hajós László és Farkas Endre – is bevitték a helyi gettóba és deportálták, Fodor Károly és felesége öngyilkosak lettek Edmund Veesenmayer tájékoztatta a német külügyminisztériumot, hogy az új magyar kormány elejtette azt a kívánságot, hogy a magyar nemzetiségű zsidók hazatérhessenek Vichy-Franciaországból. A Belügyminisztériumban Baky László elnökletével az érintett megyék főispánjai, csendőr- és rendőrfőnökei, a Sonderkommando vezetői, köztük Adolf Eichmann részvételével értekezletet […]

Read more ›

Menj vissza, vándor

6:00 de.9 comments
Menj vissza, vándor

Énekli a Hobo Blues Band, mondván, nem lehet két hazád. De mi van akkor, ha a rendszer megtagadja tőled, hogy hazádnak tekintsd e sokszor vérben ázott kis országot? Mi van akkor, ha hazaárulónak tekint, csak azért, mert nem állsz be a birkák közé? Mi van akkor, ha idegenszívűnek nevez?  Mi van akkor, ha éltedet lehetetlenné teszi, és kényszerít más hazát keresned? Mi van akkor, ha… 1. Mindenemet eldobnám, Nevem megváltoztatnám, Megtagadnám, aki voltam, Hogy megtaláljam nyugalmam. 2. Lennék kispolgár boldogan, Bárhol, ahol béke van, Lennék köztük én az átlag, Kinek az Emberi Jogok járnak. R. ||: Menj vissza vándor, Nem […]

Read more ›

Tiborcz Istvánnak csak megszületni volt nehéz

2015 március 21 7:07 de.10 comments
Tiborcz Istvánnak csak megszületni volt nehéz

Valahogy úgy alakult az élete, hogy ahol elindul cégével egy pályázaton, ott nyer. Természetesen közbeszerzési pályázatokról van szó, amik valamilyen véletlen folytán sorra olyan feltételekkel kerültek kiírásra, aminek egyedül Tiborcz cége, az Elios felelt meg, vagy egyedül ők tudtak felmutatni megfelelő – hazai – referenciát. Mondjuk, ennek a Tiborcznak nem kell panaszdalt énekelnie.  Így még a Ráhel-lány sértődöttsége is érthető: tényleg élhetnek a saját lábukon,  de akár a másén is. Íme, az Elios nyertes projektjei: 2010.03.17. Hódmezővásárhely – Közvilágítás korszerűsítése – 567 m 2011.01.19. XII. kerület – Fotovoltatikus rendszer megvalósítása a Zugligeti Óvoda és Bölcsőde épületén – 44,6 m 2011.05.23. […]

Read more ›

71 éve történt – 3.

2015 március 20 4:00 de.16 comments
71 éve történt – 3.

1944. május 11. Szálasi Ferenc egyórás beszélgetést folytatott Sztójay Döme miniszterelnökkel. Tájékoztatta a Horthy Miklósnál történt kihallgatásáról, belpolitikai elképzeléseiről, a választások kiírásának vagy szakértői kormány létrehozásának szükségességéről, külpolitikai elképzeléseiről.. 1944. május 11. Szabolcs vármegye alispánja jelentette a közigazgatási bizottságnak, hogy a vármegyében található összes zsidó Nyíregyházán és Kisvárdán van, a gettókban, előbbi helyen létszámuk 16.606 fő, utóbbi helyen 6.932. 1944. május 11. A Magyarországi Zsidók Lapja a Zsidó Tanács szertartási ügyosztálya és anyakönyvi hivatala statisztikáit közölte. 1944. január 1. és március 17. között csak 176-an keresztelkedtek ki, míg március 20. és május 5. között 1072-en. Az anyakönyvi bejegyzések szerint a német megszállás első […]

Read more ›

71 éve történt – 2.

2015 március 19 12:46 du.17 comments
71 éve történt – 2.

1944. április 21. A minisztertanács tárgyalt a zsidók értelmiségi munkakörben való alkalmazásának megszüntetéséről.  A „kizárólag izraelita hitfelekezeti célokat szolgáló” cégek, üzemek, intézmények, közintézmények kivételével, az összes egyéb helyen az értelmiségi állást betöltő zsidók 25%-át 1944.04.30-ig, további 25%-át 1944. május 31-ig, a fennmaradó 50%-ot pedig legkésőbb 1944.09.30-ig el kellett bocsátani. 1944. április 21. Sík Sándor a Pozsonyi úti lakásban meglátogatta és meggyóntatta Radnóti Miklóst. 1944. április 22. Szentkúton együtt vacsorázott Winkelmann SS-tábornok, Adolf Eichmann SS-alezredes és néhány beosztottjuk, valamint Jaross Andor magyar királyi belügyminiszter, Baky László és Endre László államtitkár. Ekkor született meg a magyar zsidóság teljes deportálásáról szóló végső döntés. […]

Read more ›

71 éve történt 1.

2015 március 18 2:36 de.32 comments
71 éve történt  1.

Új sorozatot indítunk a 71 évvel ezelőtt történtek apropójából. Szándékaink szerint részletes, kronológikus áttekintése lesz azoknak a szégyenteljes napoknak, amiért a magyar nemzet mind a mai napig nem vállalt felelősséget, mi több, nem is nézett szembe vele. 1944. március 19. Hajnali 4 órakor, a Margaréta-terv alapján, német csapatok lépték át Magyarország határát, ellenállás nélkül eljutottak Budapestre. Horthy Miklós és Adolf Hitler  előző esti találkozóján kormányzó beleegyezett Magyarország megszállásába, és elhatározta, nem mond le kormányzói tisztségéről. Kállay Miklós miniszterelnök beadta lemondását. 1944. március 19.Ezen a napon A Gestapo és a Biztonsági Szolgálat (SD) kész listák alapján megkezdte a németellenes politikusok, újságírók […]

Read more ›

Bajmóci hétvége 3.

2015 március 16 2:48 du.1 comment
Bajmóci hétvége 3.

Visszatérve a panzióba, persze, elcseverésztem egy kicsit a recepcióssal, meg kértem szilvapálinkát, de, mint kiderült, előző nap elfogyasztottam a maradékot. Node, ott jött a papa, aki javasolta, hogy esetleg saját főzésű barackpálinkával meg tudna kínálni. Nem ellenkeztem. Két perc múlva már oroszul társalogtunk – a feleségét ugyanis Moszkvából hozta. A vacsora knédli volt, sertésszelettel, meg bukta. Mindenki három szelet knédlit kapott, minket megkérdezett a felszolgáló leányka, hányat kérünk? Ötöt kértünk. Ennyit számít, ha valaki a tulajjal pálinkázik. Doremi megígérte, hogy lesétálunk vacsora után a sétálóutcába – a rosseb, nem elfelejtettem, hogy visszafelé meg fel kell kapaszkodni? – és iszunk egy […]

Read more ›

Orbán, a táltos

2015 március 15 6:36 du.3 comments
Orbán, a táltos

Eljött március idusa, Orbán kötelesség szerűen szólott az ő népéhez. Bár inkább ne tette volna! Akik látták a közvetítést, szomorúan konstatálták: állapota mit sem javult – lásd kényszeres szájnyalogatását – cserébe már-már táltosként nyilvánult meg. Páros vezércsillag, vérvonal, szakrális lépcső, értelem és mérce, örök zsinórmérték és létparancsolat, a 48-as forradalom epicentrumának felvillanyozó mágikus energiája, a magyar  lélek újjászületésének megtapasztalt főnixpillanata, mágikus energia, egyenes gerinc, felemelt (?!) szív… Te jó ég!  No és a beköszönés:  ”Legyen béke, szabadság és egyetértés!” Na igen. A NER pont erről szól, mi több, a Fidesz áldásos tevékenysége is ebben teljesedik ki. Orbán szerint a magyarok tudják, hogy ami […]

Read more ›

Bajmóci hétvége 2.

5:00 de.2 comments
Bajmóci hétvége 2.

A reggeli un. büféreggeli, minden, ami szem s száj ingere. A rutinosabbja többször fordult, az első bálozók megpakolták a tányérjukat, majd a halom egy részét decensen felszedegették az abroszról. Irány a termálfürdő – mert az is van ám! Szép nagy komplexum, különböző hőfokú benti és kinti medencékkel, masszázzsal, szaunával, orvosi kezeléssel stb.(akadtak bentlakók bőven).   Mondom Doreminek: wazze, ha ez a kinti medence…azután látom, a csajszi nem igazán mozdul. Megnyugodtam. Volt sárga fürdő, zöld fürdő – momentán felújítás alatt –  gyógyrészlegben iszapfürdő, paraffinfürdő, gyógymasszázs stb. Kaptál egy karkötőt, ez nyitotta a szekrényedet, egy lepedőt, meg egy kotonsapkát. Mutattam tar fejemet, […]

Read more ›
This site is protected by Comment SPAM Wiper.