Articles by: Bogdán Géza
Magyarországon él, egy kis zalai faluban. Középfokú végzettségű roma származású özvegyember. Három felnőtt, ám még nem házas gyermeke van, s velük él egy háztartásban. Jelenleg közmunkásként tengeti életét: árkot ás, bozótot irt, "a dolgozó népet szolgálja". Írásai testközeli élményekből születnek, mert mindaz, ami ma Magyarországon kormányzás címszó alatt megy, amit NER-nek hazudnak, annak következményeit a bőrén érzi. Véleménye neki is van.

Magyarország, a “haramiák” állama

2014 szeptember 26 12:02 de.15 comments
Magyarország, a “haramiák” állama

Jan-Werner Müller, a Princeton Egyetem politológia-professzora és tanára, egy nem éppen rövid tanulmányában arról értekezik, hogyan lehetne megvédeni a demokráciát és a jogállamot az unió tagállamaiban. Tanulmányában a populizmust boncolgatja, és példaként Törökország mellett sajnos hazánkat, Magyarországot is megemlíti, mint olyan országot, amelyik a legmesszebbre jutott a demokratikus normák kiürítése terén. Noha Jean-Claude Juncker ugyan egyike a legtapasztaltabb európai vezetőknek, a Princeton professzora mégis erős kritikával illeti őt és az általa vezetett tárcát. A professzor a tanulmányában azzal érvel, hogy Junckernek elsődleges témaként kellene foglalkoznia azzal a kérdéssel, hogyan és miként kellene Európának megakadályoznia, hogy illiberális „haramiaállamok” bukkanjanak fel a […]

Read more ›

Öncenzura

2014 szeptember 17 12:23 du.14 comments
Öncenzura

Öncenzúra és közöny, avagy mitől működik jól a NER… Elöljáróban csak annyit, tisztában vagyok vele, hogy a mostani írásom miatt talán sokan fognak majd utálatosnak és undoknak tartani, de én a véleményem akkor is vállalom… Kedves Olvasóim! Tudatom Veletek, – vagy ha úgy jobban tetszik, akkor Kerényi Imre szavaival legyen mondva, megírom Nektek az örömhírt, – hogy a napokban történt és számomra felettébb meglepő politikai események kapcsán én arra a szent és megdönthetetlen tézisre jutottam, miszerint hazánkban győzött a 2010-es fülkeforradalom eszmeisége, és már igenis működik a NER! „LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS!” És lám, kedves Hölgyeim és Uraim, a […]

Read more ›

A páneurópai piknik utózöngéi.

2014 augusztus 21 1:00 du.24 comments
orbáni öröm a pikniken

A 25. páneurópai pikniken, – amelyen, hogy learassa a dicsőség babérait – természetesen Orbán Viktor miniszterelnök úr is jelen volt. Két olyan, számomra meghökkentő mondat is elhangzott tőle, amelyek felett elsiklani képtelen vagyok. Orbán miniszterelnök úr egyik ilyen számomra furcsa mondata az volt, amikor is tudtunkra adta, hogy a 80-as években ők is majdnem disszidáltak a feleségével. (!) Mikor fogunk végre úgy élni, mint Európában”?- tette fel a költői kérdést a Bécsből hazafelé tartó úton az akkor frissházas, reményét vesztett és érzelmeivel vívódó elcsüggedt fiatalember. Elmondása szerint már csak pár kilométer volt a határig, és bár akkor itthon ugyan szerinte […]

Read more ›

A szegények megalázása, avagy gondolatok a szociális temetésről…

2014 augusztus 16 7:52 de.57 comments
Szociális temetés Orbán módra

A világ kultúrái a mai napig mind-mind különbözően és másként viszonyulnak a halálhoz. Köztudott, hogy amíg Európában többnyire a halottak siratása és gyásza a jellemző, addig Mexikóban a jókedv és a vidámság jegyében, hatalmas ünnepséggel búcsúztatják az árnyékvilágából eltávozót. Az angolszász országok – Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Írország, Skócia – halotti kultusza ősi kelta hagyományokból alakult ki, és mára a halloween szinte az egész világon elterjedt hagyománnyá vált. Hazánkban, Magyarországon is a reneszánszát éli. A halloween szimbóluma, a töklámpás, egyre több magyar háztartás portáját ékesíti. Faluhelyen sokan már nem megenni, hanem direkt a halloweenért termesztik a tököt, amit aztán október […]

Read more ›

Bármi megtörténhet

2014 július 29 2:00 de.32 comments
Bármi megtörténhet

„Politikánk célja a magyar nemzet megerősítése, felvirágoztatása, a nemzet minden tagja részére az elérhető legnagyobb erkölcsi és anyagi jólét biztosítása. Mivel ez a cél csakis szilárd alapokon nyugvó, határozott célkitűzésekkel dolgozó s erőteljes alkotmányos központi akarat által irányított független nemzeti állam keretén belül valósítható meg, politikánk közvetlen feladatául az öncélú nemzeti állam kiépítését tekintjük.” Ezeket a nagy szavakat, noha kísérteties az egybeesés, és bár ő is mondhatta volna, de megnyugtatok mindenkit, hogy nem Orbán Viktor miniszterelnök úr mondta Tusványoson. Az idézet Gömbös Gyulától származik, amely az általa egykoron vezetett kormánya un. Nemzeti Munkatervének egyik részletéből való. Hozzáteszem, hogy Mussolini szintén […]

Read more ›

A jó Pásztor

2014 július 12 2:00 de.10 comments
A jó Pásztor

„A szót kimondják, ki tudja, ki hogyan érti. A szót leírják, ki tudja, ki mire gondol”… (Bródy János: 1972) „A szó, veszélyes fegyver”, írta ezt még anno 1972.-ben a baloldaliságát soha meg nem tagadó és azt a mai napig büszkén vállaló zenész-dalszövegíró költő, Bródy János, majd hozzátette: „és van, aki fegyvertelen”. Örökbecsű gondolatok. A magyar politikai közéletre pedig, kiváltképp, ha a legnagyobb hazai kisebbségről, a cigányságról van szó, különösen igazak és találóak. Mert olyan idők járnak, hogy hazánkban a szavakat immár sokan kimondják. Demokráciában ez persze így is van rendjén. Bármennyire is fáj ez nekünk, magyarországi cigányoknak, de sokan vélik […]

Read more ›

Ismét győzött a hazugság!

2014 április 9 1:38 de.102 comments
Das auto.

Sokan voltunk, mégsem elegen. Mi, a második Fidesz-kormány kárvallottai, akik hittünk a kormányváltásban, nem tehetünk mást, mint szembe nézni a keserű valósággal: vesztettünk. Ráadásul sajnos ismét kétharmados vereséget szenvedtünk. Volt remény a győzelemre, de szertefoszlott: a hamis gyöngy időnként jobban csillog, mint az igazi! Ez a bölcs mondás pedig most szintén beigazolódott. A Fidesz a maga jól csengő hazugságaival ismét sikeresen legyőzte politikai ellenfeleit és a baloldali kormányváltó összefogást. El kell tehát ismerni, hogy a Fidesz nagyon jól hazudik. Azt hazudja, amit a nép hallani akar. Az egyik ilyen jól csengő „hazugsága”, amit a magyar nép zömével sikeresen elhitettek, a […]

Read more ›

Eutanázia és foci

2014 március 22 12:05 de.20 comments
Fociakadémia

Amikor erről az esetről olvastam, egyszerűen nem akartam elhinni. Sokkolóan hatott rám és halandó emberként döbbenten vettem róla tudomást, mert ez nem más, mint orvosi nyelven mondva, közönséges eutanázia, ami tudtommal még törvényileg is tiltva van hazánkban. Vagy nevezzem úgy, nemzeti nyelven megfogalmazva, hogy az Orbán-kormány jóvoltából magyar irtás folyik Magyarországon? Az Orbán-kormánynak sajnos nem ez az első olyan kegyetlen húzása, amit a magyar betegtársadalom ellen elkövetnek. Kezdték azzal, hogy a rokkantakat csalóként állították be és sokuknak elvonták a rokkantnyugdíját. Helyette olyan segélyezett státuszt kaptak, s számukra annyi anyagi juttatást állapítottak meg, amelyből többé nemhogy emberhez méltóan élni nem tudtak, […]

Read more ›

Hadd lobogjon!

2014 március 18 11:54 de.20 comments
Fotó: kurultaj.hu

A történet annál nagyobb súllyal bír, semmint elbagatellizáljuk és paródiaként tekintsünk rá, vagy élcelődve kifigurázzuk ezt az igenis nagy jelentőséggel bíró eseményt, amelynek immár napi szinten is a tanúi lehetünk. A vidékiek, ha kíváncsiak rá és emiatt elutaznak Budapestre, akkor természetesen ők is részesei lehetnek e mindennapi magyar csodának, amely az új arculatot öltő Kossuth-téren a kormányunknak köszönhető. Mert mostantól kezdve már a Kossuth-téren minden nap fel- és levonja az országzászlót a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegysége. Ez a ceremónia pedig reggel fél kilenckor kezdődik, és a kilenc zászlófelvonó, illetve díszőr mellett egy kisdobos is […]

Read more ›

Levél Zuschlag Jánosnak

2014 március 8 12:55 de.87 comments
Zuschlag János szabadul

 Szervusz, János! Kérlek, bocsásd meg nekem, amiért tegezni merészellek. Azért tegezlek, mert a mi nyelvjárásunk nem ismeri azt a kifejezést, hogy maga, vagy Ön, és mivel te is cigánygyerek vagy és én is az vagyok, úgy gondolom, nagy sértés lenne a részemről, ha magáználak. Aztán meg feszélyeztetve is érezném magam veled szemben, ha most csak azért aláználak a megázódással, mert te zsivány voltál és börtönben csücsültél, míg én csak azért érzem úgy, hogy börtönben vagyok, mert cigánynak születtem. Mert nekem, János, ez az ország maga a börtön, ezt őszintén be kell, hogy valljam neked. Te viszont nem panaszkodhatsz János. Ahhoz […]

Read more ›

Orbán Viktor miniszterelnök hallgat

2014 március 4 9:00 de.59 comments
Ukrán szolidaritás (Marian Striltsiv / Courtesy Reuters)

Ukrajnában háborús készültség van és pattanásig feszült a helyzet. Az ukrán kormány szerint vasárnapig 15 ezer orosz katona vonult be a Krím-félszigetre. Az orosz hadsereg, mintegy demonstrálva erejét, páncélosaikkal torlaszolták el Ukrajna stratégiai pontjait, jelezve az EU-nak és a világnak, hogy el a kezekkel Ukrajnától, mert arra, mint volt utódállamukra, az „orosz medve” továbbra is igényt tart. Jóllehet 1994-ben éppen Budapesten, az orosz és az ukrán kormány aláírtak ugyan egy szerződést, amelynek értelmében Oroszország elfogadta, hogy semmilyen területi követelése sincs Ukrajnával szemben. Noha ez a szerződés elvileg ma is érvényben van, Oroszország mégis megszállta Ukrajnát, amelynek közintézményein már orosz zászló […]

Read more ›

A nemzet választ

2014 február 24 9:12 de.41 comments
Fotó: Facebook

Kemény kampányolási láz vette kezdetét hazánkban. Választások előtt egy demokráciában persze ez így szokás, és hát nálunk sincs ez másként. Igaz, hogy hazánk ugyan még nem Amerika, s mi felejtsük is el a miniszterelnök-jelöltek vitaműsorát a tévében. Orbán Viktor miniszterelnök úr ugyanis állítólag nem vitázni, hanem kinyilatkoztatni szeretne. Nincs vita! Elégedjünk meg az olyan, ismeretlen személy által készített videóval, mint amelyben például Orbán miniszterelnök úr Böjte atya mellett „végre a magyarok a kezükbe vették a saját sorsuk irányítását″ kampányszlogenével buzdít minket valaki a szavazásra. A nemzet választ, hívja fel a figyelmünket erre egy titokzatos Anonymus, Bele Regis Notarius, aki mint […]

Read more ›

A király vadaskertje

2014 február 19 9:29 de.45 comments
Udaipur Royal Maharaja

Erről az immár egyre jobban eldurvulni látszó Simon-ügyről nekem az Ernst Marschka által rendezett és számomra nagyon kedves Sissi című, magyarul beszélő, osztrák-német romantikus történelmi film egyik ideillő mondata jut eszembe. Íme, röviden a történet: A házasodni készülő Ferenc József ifjú császár hitveséül eredetileg nem Sissi hercegnőt szánták, hanem a nővérét, Helént. Édesanyja ezért eltiltja Sissit, hogy az ifjú császárral találkozzon, és amíg ők a császári udvarban protokollfogadásokon teszik tiszteletüket, Sissit bezárják egy szobában. A nyughatatlan, szép és fiatal hercegnő azonban ellenszegül, és kiszökik a szobájából. Horgászni indul és a sorsnak köszönhetően Ferenc József összetalálkozik a gyönyörű és cserfes szájú […]

Read more ›

A köteles kampány elkezdődött…

2014 február 4 3:42 du.32 comments
Az ál-civil CÖF kampánya.

Elöljáróban leszögezem, hogy ezzel az írásommal én senki ellen uszítani nem akarok. Amúgy pedig a sorkatonai emlékeim hangulatát követve bevallom, hogy már vágom a centit. S teszem ezt azért, mert már tűkön ülök, és alig várom a szavazás napját, amikor is reményem szerint április 6.-án végre leváltjuk a hadd ne minősítsem, hogy milyen kormányt. Tudom, nem lesz egyszerű dolgunk, de a küldetésünk sikere sem lehetetlen. Nézzünk szembe a tényekkel. A Fidesz a választási körzeteket manipulálta, a magyarok sokaságának orra előtt pedig sikeresen elhúzta a rezsicsökkentés édeskés mézesmadzagját, és hát az immár iparszerűen állampolgárságot felvett határon túli magyarok és nem magyarok […]

Read more ›

Mondj örömöt és keresd a jót!

2014 január 10 12:10 de.44 comments
Mondj örömöt és keresd a jót!

Már Orbán Viktornak is kínos Kerényi Imre Magyar Krónikája. Bár Orbán elment a csütörtöki megnyitóra, ezt állítólag inkább Kerényi felé tanusított személyes szívességből tette. Ugyanis Orbán szerint Kerényi felhívása “szerencsétlen” volt. Szerinte sem kéne közpénzből nyomtatni egy ilyen lapot, hanem esetleg “baráti cégek” támogatásából lehetne finanszírozni, akiket azonban, éppen a “baráti” állam támogat… (A Szerk.) Minden bizonnyal emlékszik még a kedves olvasó az első Fidesz-kormány idején önnön kormányt fényező Magyar Vizsla című havonta megjelenő pártlapra, ami ingyen járt, tehát még csak fizetni sem kellett érte senkinek. Ha emlékeim nem csalnak, úgy tudomásom szerint annak anyagi költségeit a Fidesszel szimpatizáló gazdasági […]

Read more ›
This site is protected by Comment SPAM Wiper.